Fasa persediaan Sistem Otot Dalam fasa persediaan kemahiran smesy dalam permainan tenis ini telah melibatkan

beberapa otot-otot yang menggerakkan bahagian pinggang iaitu antaranya otot gluteus maksimus dan gluteus medius. Otot-otot ini berfungsi untuk menghasilkan gerakan dan mengekalkan posisi dan postur badan. Pada fasa persediaan ini, otot gluteus menyokong postur untuk condong. Otot-otot lain yang turut terlibat dalam melakukan kemahiran smesypada fasa ini ialah Otot Quadriceps femoris, Otot Tibialis anterior, Peroneus Longus.

Fasa persediaan Sistem Otot Dalam fasa persediaan kemahiran smesy dalam permainan tenis ini telahmelibatkan beberapa otot-otot yang menggerakkan bahagian pinggang iaituantaranya otot gluteus maksimus dan gluteus medius.Otot-otot ini berfungsi untuk menghasilkan gerakan dan mengekalkan posisi danpostur badan. Pada fasa persediaan ini, otot gluteus menyokong postur untukcondong. Otot-otot lain yang turut terlibat dalam melakukan kemahiran smesypada fasa ini ialah Otot Quadriceps femoris, Otot Tibialis anterior, Peroneus Longus.

b) Sistem tulang Dalam sistem tulang pula menunjukkan tulang yang utama dan penting semasa melakukan kemahiran smesy ialah tulang atas atau tulang appendikular. Campbell, et al , (2006 :610) mengungkapkan bahawa tulang appendicular terdiri daripada tulang atas (tulang anggota gerak atas) dan tulang bawah (tulang

anggota gerak bawah).

Tulang atas terdiri daripada tulang lengan atas, tulang lengan bawah dan tulang bahu. Tulang bahu terdiri daripada tulang selangka atau kalvikula dan tulang belikat (skapula).

Tulang bawah pula terdiri daripada tulang kaki atau paha. Tulang paha atau femur memainkan peranan penting sebagai penyokong struktur postur.Tulang paha terdiri dari bagian kepala dan leher pada bahagianproksimaldan dua condylus pada bahagian distal. Kepala tulang paha akan membentuk sendi padapinggul. Bahagian proksimal lainnya iaitu trochanter major dan trochanter minor menjadi posterior terdapat melekatnya darah merahpada tempat tuberositas otot sumsum perlekatan glutea yakni otot. Pada bahagian proksimal permukaan biceps kasar tempat femoris. tulangnya.

melekatnya otot gluteus maximus. Di dekatnya terdapat linea aspera, tempat Salah satu fungsi penting kepala tulang paha adalah tempat produksisel Pada hujung distal tulang paha terdapat condylus yang akan membuat sendic ondylar bersama lutut. Terdapat dua condylus yakni condylus medialis dan condylus lateralis. Di antara kedua condylus terdapat jeda yang disebut fossai ntercondylaris. c) Sistem sendi Sistem sendi yang terlibat semasa melakukan fasa ini ialah sendi kondil, sendi pelana, sendi lutut, sendi engsel dan juga sendi siku. Sistem sendi ini salah satunya berfungsi untuk melakukan pergerakan pelbagai arah atau dipanggil diartrosis. Pergerakan yang sedikit seperti melibatkan vetebra untuk berada dalam keadaan sedia juga disebabkan oleh fungsi sistem sendi yang dipanggil amphiarthrosis.

d) Jenis pergerakan Tidak banyak jenis pergerakan yang dilakukan semasa fasa

persediaan. Antara pergerakan yang sering dilakukan pada fasa lakuan ini ialah pergerakan ekstensi dan fleksi pada sendi siku dan pergerakan fleksi dan dorsi fleksi pada bahagian kaki yang biasanya dilihat semasa permainan tenis sentiasa bergerak dan diangkat ke atas dan ke bawah bukan statik pada lantai.

Fasa Pelaksanaan a) Sistem Otot-Otot yang terlibat secara dominan pada fasa ini ialah otot gastrocnemius dan otot soleus. Fungsi otot pada fasa ini tidak banyak bezanya pada fasa-fasa lain iaitu menyokong tisu lembut, menghasilkan pergerakan, mengekalkan posisi danpostur badan serta sistem sendi juga berfungsi untuk mengekalkan suhu badan.Semasa ingin melakukan pukulan dan hayunan otot yang terlibat secara aktif ialah otot biseps dan triseps. Otot-otot ini berfungsi menghasilkan kekuatan untuk melakukan pukulan dan hayunan.

d) Jenis pergerakan Tidak banyak jenis pergerakan yang dilakukan semasa fasa

persediaan. Antara pergerakan yang sering dilakukan pada fasa lakuan ini ialah pergerakan ekstensidan fleksi pada sendi siku dan pergerakan fleksi dan dorsi fleksi pada bahagiankaki yang biasanya dilihat semasa permainan tenis sentiasa bergerak dan diangkatke atas dan ke bawah bukan statik pada lantai. Fasa Pelaksanaan a) Sistem Otot Otot yang terlibat secara dominan pada fasa ini ialah

otot gastrocnemius dan otot soleus . Fungsi otot pada fasa ini tidak banyak bezanya pada fasa-fasa lainiaitu menyokong tisu lembut, menghasilkan pergerakan, mengekalkan posisi danpostur badan serta sistem sendi juga berfungsi untuk mengekalkan suhu badan.Semasa ingin melakukan pukulan dan hayunan otot yang terlibat secara aktif ialah otot biseps dan triseps. Otot-otot ini berfungsi menghasilkan kekuatanuntuk melakukan pukulan dan hayunan. Otot tibialis anterior dan otot bisep femoris terlibat terutama semasa berat badan dipindah ke kaki belakang. Otot tibialis anterior terletak di hadapan tulang fibia. Otot brakioradialis iaitu otot yang mengucup semasa membawa tangan rapat ke tulang humerus. b) Sistem TulangTulang-tulang yang terlibat pada fasa lakuan ini antaranya ialah Tangan-Humerus, radius, ulna, karpal, meta-karpal dan falang (tulang jari). Kaki-Femur,patela, tibia dan femula. Vetebra yang berfungsi sebagai amphiartrosis. Kaki-falang, metatarsus dan tarsus.

c) Sistem Sendi Sistem sendi pada fasa ini sama sahaja pada fasa sebelumnya dan sendi-sendiyang terlibat jyga adalah hampir sama. d) Jenis Pergerakan Antara pergerakan yang dapat dilihat dan dikenal pasti ialah fleksi semasame ngangkat raket. Selain itu pergerakan fleksi dan ekstensi juga berlaku pada sendi pelana.Pergerakan yang berlaku semasa mendongakkan kepala untuk melak ukansmesy ialah hyperextension. Pengucupan yang berlaku semasa tumit kaki danberat badan dipindah-kan ke belakang mengakibatkan pergerakan dorsi fleksitapak kaki dan menggerak-kannya ke dalam. Pergerakan

hyperextension padakaki semasa smesy.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.