P. 1
Kaedah Fiqh

Kaedah Fiqh

|Views: 125|Likes:
Published by Rahman Al Marbawi

More info:

Published by: Rahman Al Marbawi on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2012

pdf

text

original

Kaedah Fiqh : Segala Urusan Berdasarkan Niat KAEDAH 1 : SEGALA URUSAN BERDASARKAN NIAT

1. Segala perbuatan dinilai dan bergantung kepada niat seseorang. Amalan2 yang dilakukan mukallaf bergantung kepada apa yang diniatkannya. Ulama fiqh bersepakat menyatakan sekiranya seseorang berniat untuk melakukan kebajikan dan tidak dapat ditunaikannya disebabkan sesuatu masyaqqah atau keadaan tertentu ia tetap diberi pahala. Niat juga amat penting untuk menentukan halal dan haram. Peristiwa Rukanah menceraikan isteri dengan lafaz al-Battata bermaksud : putus. Hadis Riwayat Yazid bin Rukanah : `Sesungguhnya beliau telah menceraikan isterinya dengan lafaz al-Battata, iaitu putus. Dia pergi menemui Rasulullah saw dan bertanyakan masalah tersebut dengan berkata : Aku tidak inginkan begitu, katanya lagi : Aku maksudkan satu talak sahaja. Rasulullah saw bertanya : Demi Allah! Engkau maksudkan satu? Rukanah menjawab : Demi Allah! Aku maksudkan hanya satu. Beliau berkata : Baginda mengembalikan isterinya’

2. Hukum Furuq yang terbentuk daripada kaedah : a. Seseorang mencuri alat muzik yang melalaikan tujuan merosakkannya, ia tidak dikenakan hukuman hudud, namun jika ia mencuri dengan tujuan menjualnya, ia dihukum. b. Seseorang yang melakukan sesuatu yang diharus terhadap dirinya dengan niat atau meyakini ia adalah haram, dikira haram. Contohnya, menyetubuhi isterinya dengan meyakini isterinya itu adalah wanita lain, ia dikira berzina. c. Seseorang lelaki menyetubuhi wanita lain dengan sangkaan dan meyakini wanita tersebut adalah isterinya, ia tidak dikenakan hukuman hudud sebagaimana orang yang berzina berdasarkan niat dan maksudnya itu. d. Seseorang yang memerah anggur dengan niat membuat cuka, harus hukumnya. Jika ia berniat membuat arak, haram hukumnya. e. Seseorang yang meminum air mutlak dengan berniat minum arak, haram hukumnya.

3. Sumber asal kaedah : a. Al-Bayyinah : 5 `Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid’ b. Ali Imran : 145 `Dan sesiapa yang menghendaki balasan dunia, Kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu, dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, Kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. c. Hadis Umar al-Khattab : `Sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambilkira berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehinya, atau kerana wanita yang ingin dikahwininya, hijrahnya itu berdasarkan apa yang ia hijrahkannya’ d. Hadis Abu Hurairah : `Manusia akan dibangkitkan berdasarkan niatnya’

berkaitan dengan kehakiman dan tugasnya. separuh sengaja dan tidak sengaja. pelupusan hutang. pembatalan jualbeli. umrah dll. iktikaf. c. Kaedah Pecahan a. e. Fungsi disyariatkan niat a. jaminan.e. fatwa. 4. b. Akad dan Kontrak Hukum berkaitan akad dan keluarga seperti pinjaman. haji. Segala amalan harus bertujuan ibadat i. Hadis Abu Musa al-Asy`ari : Niat seseorang muslim lebih baik dari amalannya’ f. mandi wajib dan sunat. minum. talak dll. pindahan hutang. `Amalan fardhu terlaksana dengan niat sunat’ f. `Sumpah berdasarkan niat orang yang bersumpah’ e. rujuk. `Niat berkaitan dengan sumpah dapat mengkhususkan lafaz umum. perwakilan. puasa. menyebarkan ilmu. khuf. bukan lafaz dan bentuk perkataan’ g. Segala amalan Taqarrub Niat mendekatkan diri kepada Allah i. Bidang Kaedah a. tayammum. Qisas Membezakan antara perbuatan pembunuhan sengaja. namun tidak mengumumkan lafaz khusus’ c. mengajar. berkahwin serta hubungan keluarga juga menjaga diri daripada zina dan maksiat. `Melakukan apa yang tidak dimaksudkan. menghukum.e. menulis. bekerja dan mencari nafkah. 5. makan. Hadis Maimunah : `Sesiapa dari kalangan orang Islam yang berhutang (ia berniat untuk membayarkannya) Allah mengetahui yang ia berhasrat untuk melunaskannya. `Sesuatu lafaz berdasarkan niat orang yang mengucapkannya’ d. Membezakan ibadat dengan adat • Menahan diri dari makan kerana puasa atau menguruskan badan . d. Hadis Uqbah bin Husayn : `Sesungguhnya Allah memasukkan 3 orang ke dalam syurga kerana satu anak panah’ g. menegakkan kebenaran. solat. `Segala akad yang mana maksudnya tidak membawa faedah tersebut’ 6.e. Ibadat Berwuduk. `Apa yang dipegang dalam akad itu ialah maksud dan makna. bererti berpaling daripada yang dimaksudkan’ b. melainkan Allah akan lunaskan di dunia’. ikrar.

• Menyembelih binatang untuk makan atau ibadat korban b. mendapat kedua-duanya • sembahyang fardhu serta niat untuk mengajar orang lain • niat mengerjakan haji dan menggabungkan umrah sunat atau wajib ii. Menafikan Niat a. Menyekutukan Ibadat dengan Bukan Ibadat menyembelih binatang dengan niat kerana Allah dan lainnya. Menyekutukan Niat dengan selain Ibadat `Engkau adalah haram untukku. b. Memutuskan daripada ibadat • Niat berhenti sembahyang ketika sedang sembahyang. Imam al-Subky berkata ia tidak mendapat ganjaran pahala kecuali dalam ibadat haji dan umrah sahaja c. batal sembahyang . dapat sedekah sunat iv. dikira murtad. terbatal kesemuanya • mendirikan sembahyang fardu dengan niat sembahyang fardu dan sunat. Menyekutukan Ibadat Fardu dengan Fardu Hukum asal terbatal keduanya. zihar kerana asalnya perkahwinan tetap berlaku 8. dapat haji wajib iii. boleh memilih antara kedua. Menyekutukan Ibadat Sunat dengan Sunat Mendirikan sembahyang sunat duha dan qada’ atau ganti sunat sebelum subuh. Syarat Niat a. Membezakan ibadat dengan ibadat lain • Ibadat fardhu atau sunat • Memberikan wang sebagai sedekah atau zakat 7. Islam b. mendapat yang fardu • niat mengerjakan haji wajib dan haji sunat. mana yang dipilih itulah yang tercapai ii. Mumaiyiz c. Berakal atau waras 9. Membatalkan iman • berniat memutuskan iman. talak berdasarkan kekuatannya yang lebih berbanding zihar iii. mendapat yang sunat • menghulurkan wang dengan niat berzakat dan sedeka biasa. Tidak dapat keduanya kerana penyekutuan. Kategori Penyekutuan Niat a. Menyekutukan Ibadat Fardu dengan Sunat i. terbatal keduanya b. d. dengan berniat talak dan zihar’ i. batal penyembelihannya itu dan binatang sembelihan tidak halal dimakan b.

`Yang syak tidak dipalingkan kepadanya atau tidak diambil kira dan yang yakin diamalkan terhadapnya’ e. `Yang yakin tidak dihilangkan dengan syak dan tidak boleh dihilangkan melainkan dengan yakin’ c. Syak. Kaedah Fiqh : Keyakinan Tidak Dihilangkan Dengan Keraguan KAEDAH 2 : KEYAKINAN TIDAK DIHILANGKAN DENGAN KERAGUAN 1. Zann dan Waham . Perbezaan Yakin. `Tanggungjawab apabila dibina atas keyakinan ia tidak terlepas kecuali dengan yakin’ 2.10. Kedudukan Niat dalam ibadat – sama ada berada pada status rukun atau syarat a. `Syak tidak menghimpit yang yakin’ 3. Perkara asal dan yang yakin itu tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan oleh sebarang syak atau keraguan. Kaedah Lain a. sebarang keraguan yang datang kemudian untuk meragui keyakinan itu tidak diambil kira. iaitu perlu kepada niat yang dikatakan rukun tersebut. serta wajib ada syarat tersebut selagi perkara itu berlangsung b. `Apa yang ditetapkan dengan yakin tidak diangkat melainkan dengan yakin’ b. bukan rukun • Alasan : jika tidak dikatakan syarat sudah tentu perlu kepada niat yang lain pula dan tidak memadai satu niat tersebut sahaja. Sesuatu perkara yang telah diyakini berlaku. majoriti ulama mazhab al-syafie : rukun daripada ibadat • alasan : ia berada atau terletak dalam ibadat. Ibn al-Sabbagh dan Qadi Abu al-Tayyib : niat adalah syarat. Apa yang telah tetap dan teguh itu tidak terangkat atau berganjak dengan sebab kedatangan syak kepadanya. Sedangkan syarat itu hendaklah berada atau seharusnya ada sebelum menunaikan ibadat. `Tidak ditinggalkan yang yakin asal wajibnya dengan perkara baru yang diramal atau diandai’ d.

d.e. Ghalabah al-Zann • Al-Allamah : penjelasan dan ibarat tentang ketenangan zan • Setengah ulama : berada pada tingkat yang sama dengan yakin • harus diasaskan hukum fiqh berdasarkan ghalabah zan ketika tidak ada yaqin dan selagi ia berasaskan penelitian dan bukti. e. Yakin merupakan sifat yang lebih tinggi daripada makrifah. keraguan tidak dapat ditarjihkan mana satu yang lebih kuat • tidak diterima dalam hukum fiqh.a. Syak • Keraguan yang sama kuat atau sama banyak terhadap sesuatu perkara i. Jenis syak a. keraguan yang lahir daripada atau sumber haram b. keraguan yang tidak dapat dipastikan asal atau sumbernya. sama ada haram atau harus . • harus dibina hukum dan diterima. keraguan yang terbentuk daripada asal atau dasar yang harus c. buktinya dikatakan ilmu al-yaqin dan tidak dikatakan makrifa al-yaqin • Sesuatu yang pasti berdasarkan kajian dan bukti iaitu sesuatu yang menjadi tetap melalui penglihatan atau dengan adanya dalil. b. c. namun tidak mencapai tahap keyakinan dan ghalabah al-zan. Yakin • Al-Jawhari : suatu ilmu dan lenyapnya syak • Ibn Mansur : Ilmu dan membuang syak serta hakikat sesuatu perkara • Abu al-Baqa’ : Pegangan yang kukuh mantap dan tetap serta menepati kenyataan • Raghib al-Asfahani : Tetapnya atau diamnya sesuatu kefahaman berserta tetap hukum. Zann • Al-Hamawiy : seseorang yang berada dan berhenti di antara dua yang mana ia dapat mengukuhkan atau dapat ditarjihkan salah satu antara keduanya • Berat sangka atau sangkaan yang lebih hampir kepada kebenaran. Waham • Keraguan yang dialami oleh seseorang yang mana antara keduanya lebih mirip atau cenderung kepada yang lemah atau tidak kukuh • Suatu bayangan atau lintasan pada hati atau diri seseorang yang dikira sebagai sangkaan meleset atau salah • Tidak diterima dalam hukum fiqh 4.

Di mana isteri membuat pengakuan suaminya tidak menunaikan tanggungjawab nafkah dan pakaian kepadanya. Pengakuan yg diterima ialah kata2 penjenayah kerana asalnya ia bebas drp tanggungjawab. Alasannya kerana asalnya nafkah tersebut adalah tanggungjawab suami dan ia belum diberikan. c. • Pasangan suami isteri yang telah hidup bersama bertelingkah. `Apabila seseorang kamu ragu2 ketika sembahyangnya. Jika dalam keadaan orang biasa atau bercerita tentang perkara lalu. `Asalnya seseorang bebas daripada tanggungjawab’ • Penjenayah yang melukakan seseorang mengatakan : `Itulah 1 kesan luka yang saya cederakan awak’. ia tidak ingat berapa rakaatkah yang telah dilakukannya : 3 atau 4? Hendaklah ia ketepikan keraguan tersebut dengan keyakinan dan berpegang dengan apa yang meyakinkan’ 6. dibiarkan atas kedahuluannya’ • Seseorang mempunyai hak atau diberikan kebenaran menggunakan jalan di hadapan rumah orang lain semenjak dahulu kala. . pemilik tanah tersebut tidak berhak menegahnya walaupun ia tidak mengetahui sejarah asal mulanya. menolak keraguan serta tidak mengambil yang berdasarkan kebiasaan atau dikuasai oleh dugaan’ • Seorang hakim telah membuat ikrar atau pengakuan tentang sesuatu. `Asalnya apa yang menjadi tumpuan iqrar ialah sesungguhnya saya beramal dengan keyakinan. Kerana asalnya kekal iddah hinggalah yakin iddah telah tamat. `Apabila seseorang kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya. Dibenarkan akuannya serta berhak mendapat nafkah daripada suaminya. Tuan tanah tidak berhak menegah pengairan walaupun ia tidak mengetahui asal mulanya. b. • Seseorang yang dibenarkan mengairi sawahnya dengan menggunakan terusan yang ada dalam tanah orang lain yang telah berlaku semenjak sekian lama. kemudian timbul keraguan dengan sebabnya : Apakah telah keluar sesuatu daripadanya atau tidak? Janganlah sesekali ia keluar daripada masjid sehingga ia mendengar suara atau mencium bau’ b. `Apa yang ada semenjak dahulu. Pengakuan isteri itu yang diterima.5. Namun mangsa mengatakan : `Awak cederakan saya pada 2 tempat’. Kaedah Pecahan a.. Sumber asal kaedah a. ia tidak diterima sebagai keputusan. `Asal kekal sesuatu itu mengikut apa yang ada sebelumnya’ • Wanita yang ditalak rajie. membuat pengakuan bahawa ia masih dalam keadaan suci dan iddah belum habis. d. Sekiranya ikrar dalam keadaan memberi keputusan atau kehakiman ikrarnya diterima.

namun ia tidak mempastikan mana satu wanita yang dimaksudkan. Lelaki yang memukul perut wanita tersebut tidak dikenakan tanggungjawab. kerana kemungkinan bayi itu mati sebab lain. `Asal segala sesuatu itu tiada’ • Seseorang telah mendakwa bahawa barang yang dibelinya ada kerosakan. sehinggalah ada bukti yang menunjukkan kematiannya. sedangkan penjual menafikannya. HR Anas bin Malik : `Kamu lebih mengetahui dalam hal yang berkaitan dengan urusan keduniaanmu’ i. Baginda menyerahkan urusan yang berkaitan keduniaan kepada umatnya. selagi tiada dalil menyalahinya’ • Seseorang yang menghilangkan diri tanpa dapat dikesan sama ada hidup atau mati. Namun ternyata jika bunga tamar tidak dikahwinkan menyebabkan buahnya kurang baik mutunya. Menurut pengertian hakiki dia tidak akan makan batang dan dahannya. Baginda menyarankan supaya mereka tidak perlu bersusah payah begitu. k. hinggalah ada dalil menunjukkan pengharamannya’ • Suatu ketika Rasulullah saw melihat para sahabat di Madinah bersusah payah memanjat pokok kurma untuk mengahwinkan bunga kurma supaya buahnya lebih bermutu. Harta pemilikannya tidak dapat diwarisi sesuka hati. Tidak berapa lama kemudian. Selepas peristiwa itu. berpindah perlaksanaannya kepada pengertian majazi. Ia dikira melanggar sumpahnya jika ia memakan daging lembu tersebut. `Asal setiap yang berlaku diambil kira masa paling hampir’ • Seseorang lelaki memukul perut wanita mengandung.e. kerana asalnya kecacatan pada barang dijual tiada. bayi itu meninggal dunia. g. j. . Lantaran. Waktu itu. f. Kerana ia dikira masih hidup sebagaimana ia keluar dari rumah dahulu. Namun jika meminum susunya tidak mengapa kerana daging merupakan makna hakiki dan susunya merupakan makna majazi. Diterima pengakuan penjual. iaitu tidak akan makan buah durian. `Apa yang ditetapkan berdasarkan masa atau semasa dihukum dengan kekalnya begitu. kemudiannya wanita tersebut melahirkan anak dalam keadaan hidup dan sihat dalam jangkamasa tertentu. Namun pengertian hakiki tersebut sukar serta tidak dapat dilaksanakan. `Asal sesuatu adalah harus. `Hukum asal dalam masalah seks adalah haram’ • Jika dinyatakan kepada seseorang lelaki bahawa di sebuah kampong tertentu terdapat seorang wanita yang haram dikahwininya. `Hukum asal pada sesuatu ucapan itu dikira maknanya yang hakiki’ • Seseorang bersumpah tidak akan makan lembu yang dibeli. h. dipindahkan kepada pengertian majazi’ • Seseorang lelaki bersumpah tidak akan makan pokok durian. `Apabila sesuatu lafaz sukar diertikan secara hakiki. Ia tidak mengahwini semua wanita yang tinggal di kampong itu sehingga ia dapat mempastikan mana satu wanita yang haram dikahwininya.

Ia hendaklah mengira yang paling sedikit 7. namun ragu2 tentang sedikit atau banyaknya. Zahirnya lebih kukuh daripada asal (B) `Berlaku pertentangan di antara 2 asal’ a. Kerana zahirnya ia menunjukkan kebenaran antara pembuat ikrar dan orang yang diikrarkan saling membenarkan atau mengakui • qaul qadim Imam Syafie : andainya pembuat pengakuan dan orang yang diakui menetap dalam satu daerah.l. Imam al-Haramain. `Sesiapa yang syak adakah ia telah melakukan sesuatu atau belum. ada 2 kemungkinan : asalnya terhindar dari najis dan asalnya juga najis dan darah seperti itu dimaafkan. Asal lebih kukuh menurut pendapat yang lebih tepat d. hendaklah dibawa saksi. Zahir lebih kukuh secara pasti c. m. Kaedah Fiqh : Kesukaran Diiringi Kemudahan KAEDAH 3 : KESUKARAN DIIRINGI KEMUDAHAN . seseorang wanita mengikrarkan berlaku perkahwinan dan ikrar tersebut dibenarkan oleh orang yang diikrarkan • qaul jadid Imam Syafie : ikrar wanita diterima. Kategori Hukum Asal dan Zahir (A) `Berlaku pertentangan antara asal dengan zahir’ a. dikira yg sedikit. `Sesiapa yakin melakukan sesuatu amalan. (C) `Berlaku pertentangan di antara 2 zahir’ a. Hukumnya ia mestilah mengulangi apa yang disyaki atau dirasakan belum melakukannya. seseorang yang meragui sedikit atau banyaknya darah kutu yang terkena pada pakaian sembahyangnya. Asal lebih kukuh secara pasti b. Kerana zahirnya ia bertentangan dengan zahir yang lain iaitu 2 orang yang tinggal dalam satu daerah sememangnya telah mengetahui keadaan diri masing2 serta mudah bagi keduanya membawa saksi. Kerana ia lebih meyakinkan’ • Seseorang suami syak sama ada ia telah menceraikan isterinya dengan talak satu atau lebih. dianggap ia belum melakukannya’ • Jika seseorang syak adakah ia meninggalkan salah satu rukun sewaktu sembahyang atau ibadat wajib lain.

Peringkat Masyaqqah a. `. Contoh. Subhi Mahmassani : Kesukaran boleh menjadi sebab diberikan kemudahan dan wasilah kepada keringanan. tidak ada jalan lain mengerjakan haji melainkan melalui jalan laut sahaja. sedangkan kebiasaannya tidak selamat untuk sampai ke Mekah.dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama’ (Al-Hajj : 78) d. Masyaqqah yang sangat berat Masyaqqah yang ditakuti mengancam nyawa. anggota badan atau manfaatnya. Apatah lagi kepentingan ibadat dan kemuliaannya hendaklah diutamakan. Huraian Kaedah a.. Hadis Abu Hurairah : `Sesungguhnya agama (Islam) ini mudah’ 3. `Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan’ (Al-Maidah : 6) c. perintah itu diringankan. Terbentuk hukum rukhsah atau keringanan dalam syariat Islam. Ini agar syariat Islam dapat dilaksanakan oleh mukallaf bila dan di mana sahaja dengan memberi kelonggaran dan keringanan di saat dan ketika seseorang terjebak dengan kesempitan dan kesukaran. Masyaqqah yang sangat ringan Misalnya. Masyaqqah ini wajib diberi keringanan dan kelonggaran kepada manusia kerana memelihara nyawa dan anggota badan bagi membangunkan kepentingan dunia dan akhirat lebih utama daripada mendedahkannya kepada kerosakan atau kemudaratan disebabkan ibadat. dan lazimnya diberi kelonggaran pada ketika berhadapan dengan keadaan yang menyulitkan. d. b..1. sedikit kesakitan di jari tangan atau kaki. tidak seperti asalnya. Sumber Asal Kaedah a. maka dalam keadaan ini tidak wajib haji b. e. dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran’ (Baqarah : 185) b. Hadis Anas : `Apabila Rasulullah SAW bermusafir pada jarak 3 batu atau farsakh. Baginda bersembahyang 2 rakaat’ 2. c. Masyaqqah yang sederhana . c. `Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan. di samping kecilnya masyaqqah ini. Maka sakit2 kecil seperti ini tidak akan mempengaruhi hukum dan tidak perlu diambil kisah kerana menghasilkan kepentingan2 ibadat itu lebih aula dari menolak masyaqqah seperti ini yang kebiasaannya orang tidak ambil peduli. Apabila terdapat sesuatu kesulitan dalam melaksanakan perintah Allah. sedikit pening atau berasak-asakan (dalam haji atau jihad fizikal). Hadis Anas bin Malik : `Permudahkanlah dan janganlah menyukarkan’ e.

Rukhsah dalam Ibadat a. Khilaf al-Aula (menyalahi keutamaan). d. Mengamalkan Rukhsah ini wajib kerana uzur iaitu memelihara nyawa. HR Umar al Khattab. Sebab-Sebab Rukhsah a. al-ijarah dan beberapa akad muamalat yang seumpamanya. `Dan janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan’ (Baqarah :195) b. Musafir yang diharuskan. berbuka puasa bagi yang takut mudarat (binasa) kerana kebuluran atau kehausan walaupun ia bermukim dan sihat badan. Kesemua ini bergantung kepada zan atau perhitungan seseorang mukallaf itu.Jika masyaqqah ini hampir kepada masyaqqah yang pertama. Rukhsah Wajibah (diwajibkan) seperti memakan bangkai bagi mereka yang terdesak. maka mesti diberikan keringanan. b. Pembahagian Rukhsah Ulama Syafi’iyyah membahagikan Rukhsah kepada 5 bahagian : a. 4. sabda Rasulullah saw : `Ini (solat qasar) suatu sedekah yang Allah sedekahkan kepada kamu. Manakala jika ia hampir kepada masyaqqah yang kedua. Keharusan muamalat ini kerana ia diperlukan. melewatkan solat zohor ke waktu tidak panas membakar dan keharusan memandang wanita ketika hendak meminangnya. kerana salam dan ijarah adalah 2 jenis akad ke atas sesuatu yang majhul (tidak wujud). Keharusan berbuka puasa bagi mereka yang masyaqqah ke atasnya berpuasa dalam perjalanan atau ketika sakit. seperti seorang bermusafir berbuka puasa yang tiada kemudaratan kalau ia meneruskan puasanya `Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu (daripada memberi fidyah)’ (Baqarah : 184) e. Rukhsah yang makruh dilakukan. Rukhsah Mubahah (diharuskan) seperti aqad salam. seperti solat qasar dalam suatu perjalanan yang kurang dari 2 marhalah 6. • qasar sembahyang • menyapu khuf lebih dari sehari semalam . Rukhsah dalam Bahasa Arab bermaksud `memudah dan menyenangkan’. di samping kekal sebab yang mewajibkan hukum asal’ 5. Semuanya rukhsah tanpa khilaf. bay’ al-araya. Maka terimalah sedekah-Nya itu’. Bay’ al-araya ialah menjual rutab (buah kurma mengkal) dengan tamar (kurma yang masak). Menurut Ulama Fiqh diertikan sebagai `hukum2 yang disyariatkan oleh Allah berdasarkan kepada keuzuran-keuzuran manusia demi menjaga kepentingan dan hajat mereka. tidaklah diberi keringanan. Rukhsah yang disyariatkan dalam Islam merupakan suatu bukti yang jelas bahawa Islam berpegang kepada samahah (berbaik hati) dan yusr (mudah) dalam menuntut perlaksanaan hukum Syarak. Rukhsah Mandubah (disunatkan) seperti qasar solat bagi seorang yang bermusafir 2 marhalah atau lebih. c.

Kejahilan • Seseorang yang bercakap ketika sembahyang kerana ia bodoh. Kesulitan serta umum al-balwa (kesukaran umum yang tidak dapat dihindarkan) • Dimaafkan sembahyang orang yang berpenyakit sentiasa keluar air kecil atau istihadah • Harus beristinjak dengan batu • Segala najis yang sukar dihilangkan adalah dimaafkan seperti tahi burung merpati yang tinggal dalam masjid • Sembahyang dengan najis yang dimaafkan seperti nanah bisul dan penyakit cacar • Najis yang tidak dilihat oleh penglihatan mata seperti belalang • Menyentuh mashaf al-Quran bagi kanak2 sedang belajar dengan berhadas • Membuang air besar atau air kecil dengan mengadap atau membelakangi kiblat dalam tandas • Harus menyapu khuf ketika bermukim kerana sukar mencabutnya pada setiap kali berwuduk tetapi wajib dicabut ketika mandi wajib kerana tidak kerap seperti wuduk • Harus memakai sutera bagi lelaki kerana berpenyakit atau sebab sakit serta untuk tujuan peperangan • Harus bertahallul daripada haji apabila dikepung musuh • Disyariatkan khiyar selama 3 hari g. di mana ia makan atau minum. kejahilan tidak dimaafkan. Sakit. • Tayammum ketika sukar menggunakan air atau menggunakan air boleh memudaratkan • Solat fardhu sambil duduk atau berbaring atau terlentang atau isyarat atau dengan hati berdasarkan kemampuan • Diharuskan doktor lelaki melihat aurat wanita dengan tujuan rawatan • Diharuskan meninggalkan solat Jumaat • Diharuskan meninggalkan puasa dan menggantikan apabila sembuh atau meninggalkan sepenuhnya bagi mereka yang tua dan uzur serta membayar fidyah • Tidak makruh minta tolong orang menjiruskan air ke atasnya ketika mandi atau membasuh anggota wuduk • Mewakilkan menunaikan haji dan melontar jamrah c. hendaklah ia menyempurnakan puasanya itu’ • Tidak berdosa mereka yang terlupa solat sehingga keluar waktunya • Terlupa menunaikan zakat. sembahyangnya tidak batal • Hukum2 yang tidak diketahui melainkan oleh ulama sahaja adalah dimaafkan bagi orang awam • Hukum2 yang umum diketahui oleh orang awam dengan mudah atau yang sepatutnya diketahui oleh setiap orang Islam. haji. Paksaan (terpaksa atau dipaksa) • Mengancam nyawa dan harta bendanya • Kelaparan yang mengancam nyawa diharuskan makan benda haram • Dipaksa mensyirikkan Allah tetapi hatinya masih tetap beriman `Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman (baginya kemurkaan dan azab dari Allah). Kekurangan . Terlupa • Tidak batal puasa mereka yang makan dalam keadaan terlupa Hadis : `Sesiapa yang terlupa sedang ia berpuasa. kanak2 sehingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal’ e. f. seperti riba. kaffarat `Tidak dikira bersalah 3 golongan : Orang yang tidur sehingga ia terjaga. kecuali orang yang dipaksa (melakukan kufur) sedang hatinya tenang tenteram dengan iman’ (AnNahl : 106) d.• berbuka puasa • sembahyang jamak b.

Diakhirkan • Solat jamak ta’khir • Menangguhkan puasa ramadhan kerana musafir atau sakit • Menangguhkan solat demi menyelamatkan orang lemas atau kebakaran f. hukumnya menjadi luas’ • Imam Syafie.berkaitan dengan bekas yang diperbuat daripada tanah liat yang mana bahan bakarannya adalah daripada benda2 najis. Dimaafkan • Solat orang beristinjak dengan batu atau seumpamanya sedangkan najis masih ada • Minum arak kerana terlalu dahaga dan ketiadaan air • Diharuskan makan benda najis atau makanan haram kerana terdesak g.apabila seseorang wanita kehilangan walinya ketika dalam musafir.• Kanak2 dan orang gila tidak dibebankan dengan taklif • Kaum wanita tidak diwajibkan solat Jumaat atas dasar kekurangan sifat2 tertentu dan mereka tidak diwajibkan berperang dan tidak dikenakan jizyah • Wanita diberi kemudahan memakai barang kemas dan sutera • Taklif syarak atau tanggungjawab terhadap kaum wanita lebih ringan berbanding kaum lelaki • Bebanan dan tanggungjawab lebih ringan dikenakan terhadap hamba berbanding orang merdeka 7. haji. Harus hukumnya. . `Apabila sesuatu itu sempit. Apakah harus berwuduk dengan bekas itu? . Diubahkan atau perubahan • Menukar dan mengubah kedudukan serta cara mendirikan solat ketika dalam ketakutan dan menghadapi musuh 8. lalu ia menyerahkan wali untuk urusan musafirnya itu kepada seseorang lelaki. Digugurkan • Digugurkan tuntutan solat Jumaat. Kaedah Pecahan a. puasa. Keringanan Syarak a. Digantikan • Digantikan wuduk dan mandi dengan tayammum • Solat berdiri dengan duduk atau berbaring atau isyarat • Digantikan puasa dengan membayar fidyah bagi yang tidak berdaya d. Dikurangkan • Qasar (dipendekkan) solat 4 rakaat kepada 2 rakaat ketika musafir c. Didahulukan • Solat jamak taqdim • Mendahulukan keluar zakat sebelum tiba haul • Zakat fitrah sebelum raya • Kaffarat sumpah sebelum melanggar sumpah e. 3 kaedah : . jihad dengan sebab keuzuran • Digugurkan kewajipan berpuasa kepada orang tua dan haji kepada orang yang lemah • Digugurkan menyertai jihad sebab uzur b.

`Apabila sesuatu itu longgar atau luas. lalu hinggap pada pakaian seseorang. b. batas diharuskan itu berakhir.lalat yang hinggap di atas najis. wajib ia hadir untuk memberi kesaksian di mahkamah f. tidak lebih daripada itu. Apabila bertenaga semula. hukum menjadi sempit’ • Melakukan gerakan yang sedikit ketika sedang mendirikan solat diharuskan. Sekiranya ketika ia terbang sebelum hinggap pada pakaian itu kakinya menjadi kering.. `Kemudaratan-kemudaratan itu membolehkan tegahan-tegahan’ • Harus makan benda haram dalam keadaan sangat lapar untuk menyelamat jiwa daripada mati kebuluran. suci tempat dan lainnya. Harus ia memberi kesaksian di rumah. tidak boleh melakukan gerakan yang besar dan berulang-ulang seandainya tiada desakan atau keperluan berbuat begitu. ia jelas tidak menyebabkan pakaian itu menjadi najis. • Doktor harus melihat aurat lelaki dan wanita untuk tujuan rawatan • Harus melawan dan mengambil tindakan terhadap perompak. sama ada umum atau khusus’ • Diharuskan melihat bakal isteri untuk tujuan perkahwinan • Seseorang lelaki diharuskan memakai pakaian sutera disebabkan penyakit kulit dan lainnya. kiranya tidak ada bekas lain. Namun jika sebaliknya. Namun setelah keuzuran hilang. seseorang itu harus menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak untuk berwuduk. e. • Kiranya wanita sakit tidak harus ia dirawat oleh doktor lelaki kiranya masih ada doktor wanita. • Doktor diharuskan melihat aurat pesakit lelaki dan wanita untuk merawat. iaitu sembuh dari sakit. seperti sakit. Namun begitu. `Keadaan darurat ditentukan menurut kadarnya’ • Memakan bangkai hanyalah harus untuk menyelamatkan diri daripada kelaparan dan mati kebuluran. • Sudah memadai dengan saksi wanita dan diterima saksi wanita dalam perkara yang lelaki tidak mengetahuinya dan tidak melihatnya. `Keperluan atau hajat diletakkan pada kedudukan darurat. namun pada anggota atau bahagian sakit sahaja. • Tidak perlu kepada keyakinan dan cukup dengan zann atau berat sangka sahaja dalam masalah arah kiblat. seharusnya melakukan solat di awal-awal waktu serta dengan menepati segala rukun dan syaratnya yang sempurna. c. • Imam al-Zarkasyi menjelaskan.beliau menyatakan kaedah itu. namun dalam keadaan biasa diharamkan . seperti cacat pada anggota. batal dengan sebab hilang uzur tersebut’ • Tayammum menjadi batal dengan sebab didapati ada air sebelum mendirikan solat • Sekiranya seseorang saksi ada keuzuran syarak untuk datang dan memberi kesaksian di hadapan hakim di mahkamah. walaupun terpaksa membunuhnya • Harus mengambil harta benda orang yang berhutang yang enggan membayar hutangnya d. `Apa yang diharuskan kerana uzur. • Seseorang yang dalam keadaan lapang.

Ibu susu hendaklah dibayar upah dengan kadar yang setimpal.g. waktu itu ia tidak diharamkan. `Hukum itu mengikut kemaslahatan yang kukuh’ • Haramnya minum arak dan berjudi • Keizinan berjihad dan memerangi musuh. namun natijahnya adalah amat baik dan jelas. diharuskan. ia adalah daripada harta Allah yang dikurniakan kepada orang yang Ia kehendaki. namun tanamannya masih belum dapat dituai disebabkan belum masak. • Jus anggur atau nira apabila bertukar menjadi arak hilang kesuciannya. agama dan menyebarkan agama Islam i. Hal itu kerana desakan dan tekanan penyewa untuk mengekalkan tanamannya hingga masak dan dapat dituai tetap tidak membatalkan hakmilik tuan tanah. demi menjaga kepentingan bayi. bayi tersebut masih belum dapat makan atau menerima makanan lain. Seandainya tidak ada pemilik. `Hukum itu berkisar bersama illahnya atau sebabnya’ • Diharamkan arak disebabkan illahnya yang memabukkan. `Kedudukan perkara yang tidak diketahui itu sama dengan kedudukan apa yang tidak ada’ • Seseorang yang menemui barang tercicir. Iaitu mempertahankan diri. Apabila illahnya hilang atau tidak ada lagi. dengan kadar tambahan sewaan sepatutnya. Ibu susu itu boleh dipaksa supaya terus menyusui bayi tersebut. • Sesuatu itu apabila ia mengandungi racun. `Keadaan terdesak tidak membatalkan hak orang lain’ • Sekiranya tempoh sewa atau upah menyusu bayi daripada ibu susu telah tamat. apabila pemiliknya datang dan mendakwa. namun apabila tidak merosakkan bahkan dapat dijadikan ubat. h. j. . contoh. sedangkan bayi tersebut telah dapat menyesuaikan diri dengan susunya. apabila ia merosakkan diharamkan. Selain itu. • Sekiranya tempoh sewaan tanah pertanian telah tamat. arak bertukar menjadi cuka. ia hendaklah menyerahkannya. Zahirnya menyebabkan kematian dan kerosakan. Sewaan dikira berterusan sampai ia dapat dituai.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->