Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Pecahan 1 SEMESTER 1 /2011

KPD 3016 Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09
Nama Ahli Kumpulan
1. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 2. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 3. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 4. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Nama Pensyarah
NO. MATRIK PELAJAR NAMA NO. KAD PENGENALAN E-MEL

:
: : : :

Dr. Abdul Rahim bin Razalli
D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa.upsi.edu.my

KPD 3016 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN PERANCANGAN AWAL RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Ahli Kumpulan : 1. 2. 3. 4. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun 1 Topik : Tema 5 - Mari Bertani Subtopik : i. Kebun Datuk Anas

ii. Buah-buahan Tempatan iii. Ternakan Ayam iv. Seronoknya Bercucuk Tanam

Subtopik :

Kebun Datuk Anas

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. ii. Subtopik Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul : Buah-buahan Tempatan

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahaminya melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar.

Subtopik : Ternakan Ayam Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam. ii. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.

Subtopik : Seronoknya Bercucuk Tanam Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

i. Memahami dan menakul gambar yang diberi ii. Bercerita tentang gambar yang diberi dengan tepat menggunakan ayat tunggal.

JADUAL PENENTU KANDUNGAN Pengetahuan Unit/Topik Fakta Unit 1 Kebun Datuk Anas Unit 2 Buahbuahan Tempatan Unit 3 Ternakan Ayam Unit 4 Seronoknya Bercucuk Tanam Dakwaan berdasarkan pemerhatian Dakwaan berdasarkan pemerhatian Idea am Konsep Idea am Mengingat kembali Mengingat kembali Mencatat maklumat berkaitan Kenalpasti nama dan istilah Genera lisasi Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Ana lisis Sintesis Kenalpasti fakta tentang sayur Menyam paikan maklumat Kemahiran

Pengen dalian sesuatu

Penceritaan Menunjuk kan perasaan

Menyata kan perasaan

Memindah kan maklumat

Nama : Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 )

1

Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul Aktiviti: Set Induksi . sawi.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. tomato.00-09.5. SB : Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: timun.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Guru menunjukkan tayangan slaid gambar sayursayuran dan mengaitkannya dengan tajuk Langkah: 1. SP : 2. cili. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul ii.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. kangkung 2 .2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. SP : 3. Murid menyenarai dan mengklasifikasikan sayursayuran yang terdapat dalam teks 4. Murid menamakan sayur-sayuran lain yang diketahui oleh mereka Penutup: Menyanyi lagu ”Sayur-sayuran mengikut lirik buahbuahan tempatan” . Sains KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan KP: Logik-matematik BCB: Bacaan intensif Media : Slaid gambar Buku teks Lembaran kerja (borang klasifikasi) ICT Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Guru bersoaljawab mengenai jenis sayur-sayuran yang ditayangkan menggunakan slaid 2.00 1CEMPAKA Tema : Mari Bertani Unit : 21 Tajuk : Kebun Datuk Anas Kemahiran : FU : SK : 3. Murid membaca dan memahami teks 3.Nama : Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) KELAS/MASA/ MATAPELAJARAN KANDUNGAN IMPAK/CATATAN EMK: Keusahawanan BAHASA MELAYU 08. FS : SK : 2. PK : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik.4. petola.

2 SK 1. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar. kontekstual Tata Bahasa : Kata Nama Am Seni Kata Lagu.20 pagi Rabu Mari Bertani Buah-buah Tempatan SK 4.1 Pada akhir P&P murid dapat: 1.5 SP 1. 3 . Kebersihan iii) KBT : Muzik. 2.30-8. 4. 1. Lembaran Kerja.5. i) Ilmu : Kesihatan ii) Nilai : Bersyukur. kad perkataan dan lampiran. Menjana idea. gambar tunggal. Lembaran Kerja. Set Induksi.Tahun Masa Hari Tema Tajuk FU FS Objektif Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa Media Aktiviti Pentaksiran Pemulihan Pengayaan 1 Jauhari 8.20 – 9. Suaikan nama buah-buahan dan bercerita.1. 2. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahaminya melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Refleksi.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. SP:1. Lembaran Kerja. 3. Murid membaca dan menyanyi.1 SP 4. Nama : Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 1 (20 murid) Masa: 7.5.30 Tema: Mari Bertani Tajuk: Ternakan Ayam Fokus Utama: SK : 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

dan ayat dengan betul. lembaran kerja.Pentaksiran : 1. Membuat urutan Sistem Bahasa: Tatabahasa. Ilmu: Sains.Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam.Pendidikan moral KBT: Menghubungkait. Pengayaan: 1.Langkah 1: Menyebut kad Perkataan yang dilihat 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.Murid Mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja Pemulihan:1. EMK : Keusahawanan Objektif: Pada akhir P&P.3 Membina dan menulis perkataan.Langkah 3: Membuat latihan 5.buku teks.frasa. murid dapat : 1.rajin. Pengisian Kurikulum : Nilai : Berdikari.Fokus Sampingan: SK: 3. SP: 3. Murid membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi. 2.Set Induksi: Melihat gambar 2. Murid memadankan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. Aktiviti: 1.Kad Perkataan. 4 .Kata Kerja Media : Gambar.3.Langkah 2: Melihat buku teks muka surat 106 4. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.

5 FOKUS UTAMA M membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. ii. Standard Pembelajaran 2. 5 .. bercerita tentang gambar yang diberi dengan tepat menggunakan ayat tunggal.5. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. kad perkataan kata kerja.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. murid dapat: i.Nama : Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) TEMA MARI BERTANI TAJUK Menanam Pokok Bunga Standard Kandungan 2. Standard Pembelajaran 1. murid dapat memahami dan menakul gambar yang diberi ii. petikan lagu. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan 1. Lembaran kerja pemulihan dan pengayaan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. buku aktiviti jilid 2 m/s 53. Ilmu : Kajian Tempatan KBT : KB – menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik SISTEM BAHASA Imbuhan ber…… MEDIA Gambar tunggal. latihan dalam buku teks m/s 111. PENGISIAN KURIKULUM i.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunkan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber.5. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

5. ii Menyatakan langkah. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama i.00 pagi – 9. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.RACANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH) Matapelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 1Mawar 25 orang Bilangan murid : Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Mari Bertani : : : : i Menanam Pokok Bunga 2. berkebun bersama Pengisian kurikulum : 1) Ilmu :Kemahiran Hidup. Fokus Sampingan ii.langkah yang betul untuk menanam pokok bunga. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber. Iii Melengkapkan ayat cara.00 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. Pendidikan Sains 2) Nilai murni : menjaga alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): 6 . Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafikkepadabentuk bukan grafik dengan betul. Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Imbuhan ber….cara menanam pokjok bunga. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2011 8.

Fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiuviti Murid Catatan / Nota Permulaan/ mencungkil idea (5minit ) Nyanyian Ku Tanam Pokok Bunga Guru meminta Murid memberi muridmurid respon bersamasama menyanyikan lagu Ku Tanam Pokok Bunga bersamasama iringan muzik. gambar bunga. buiku teks Bahasa Melayu Tahun 1 7 . Kemudian guru mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini ( Set Induksi ) Strategik / Teknik: Didik Hibur. Soal jawab secara lisan KB: menghubungkaitkan BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan / persekitaran muridmurid. menghubungkait Kecerdasan Pelbagai : Verbel ilngustik .Kemahiran Berfikir : menerangkan . BBB: Komputer .jenis bunga Lembaran kerja Aktiviti Pengukuhan: Melukis gambar pokok bunga yang disukai.tumbuhan dalam matpelajaran sains. Bertanya kepada murid jenis pokok bunga yang terdapat dan ditanam di sekeliling rumah. interpersonal. BBM : LCD dan computer – 1 unit Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar jenis.murid mempelajari tumbuh. CD. intrapersonal Pengetahuan Sedia Ada : Murid. visual.

Strategi / Kaedah : membaca dan menaakul gambar KB : membuat inferens BCB: i.cara menanam pokok bunga di dalam buku teks.membaca dengan intonasi yang betul ii. Aktiviti Kumpulan ( 15minit ) Cara. kemudian secara individu dengan kuat mengikut intonasi yang betul dengan bimbingan guru.menaakil gambar BBM: Komputer/ LCD.Murid juga diminta meneliti teks sambil menaakul gambar. Murid membaca petikan secara kuat bersamasama.Membaca Petikan ( 15 minit ) Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Guru meminta murid membaca dan menaakul gambar cara. Murid menulis ayat di dalam buku tulis .masing Menghubungkaitkan . sambil memahami maklumat. Strategi/Kaedah : Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil Murid berbincang perbincangan di dalam kumpulan KB: masing.Cara Menanam Pokoki Bunga Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan: Kumpulan 1 -Membina ayat berdasarkan gambar 1 Kumpulan 2 -Membina ayat berdasarkan gambar 2 Kumpulan 3 -Membina ayat berdasarkan gambar 4 Kumpulan 5 -membina ayat berdasarkan gambar 5 Guru menulis ayatayat yang dibina 8 Murid berada di dalam kumpulan yang ditetapkan. menjana idea Wakil setiap kumpulan BCB: Memproses membentangkan maklumat dan hasil kerja dalam melaporkan kumpulan maklumat masingmasing.Murid BBM:Gambarlain diminta gambar Cara mendengar Menanam Pokok dengan teliti Bunga. buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Menjana idea. Guru meminta murid menerangkan tentang gambar yang diberi.

Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari.sama lagu “ Ku Tanam Pokok Bunga” 9 .oleh murid di papan hitam. (20 minit ) -melengkapkan ayat. Rumusan/ penutup (5 minit) Rumusan / nilai murni daripada tajuk hari ini/ nyanyian “ Ku Tanam Pokok Bunga” Guru merumus isi pelajaran dan meminta murid menyatakan nilai murni berdasarkan pelajaran Guru meminta murid menyanyi bersama.sama ayat di papan hitam Mengaplikasikan Lembaran Idea kerja. Guru memurnikan ayat yang kurang tepat.sama Mu rid menyatakan nilai murni dengan bimbingan guru. Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur BBM:Komputer. papan tulis Murid menyanyi bersama . LCD.Kemudian meminta murid membaca beramairamai. Murid membaca bersama. Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea BCB: Memproses maklumat menjana idea BBM:Lembaran kerja papan tulis Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah sipa diminta melukis gambar pokok bunga yang paling disukai.

Abdul Rahim bin Razalli D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 7. MATRIK PELAJAR NAMA NO. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Nama Pensyarah NO.Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pecahan 2 SEMESTER 1 /2011 KPD 3016 Pengajaran.edu. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 8. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 6. KAD PENGNEALAN E-MEL : : : : : Dr.my 10 . Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09 Nama Ahli Kumpulan 5.upsi.

Hasil Pembelajaran : Fokus Utama iii. . Fokus Sampingan iv.5. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber.RACANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH) Matapelajaran : Bahasa Melayu Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : : : : : : : 1 Mawar 25 orang Mari Bertani Menanam Pokok Bunga 2.cara menanam pokjok bunga.2011 8.langkah yang betul untuk menanam pokok bunga. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. ii Menyatakan langkah. Iii Melengkapkan ayat cara.00 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat: i Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul.00 pagi – 9.

berkebun berdaun berbunga Pengisian kurikulum : 1) Ilmu :Kemahiran Hidup.jenis bunga Lembaran kerja : Latihan Pengukuhan/ Pengayaan Latihan Pemulihan ( untuk murid yang tidak menguasai 3M.tumbuhan dalam Matpelajaran Sains.Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Imbuhan ber…. 1 . pokok bunga mudah didapati / dilihat di sekeliling halaman rumah. menghubungkait . : LCD dan computer – 1 unit Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar jenis. intrapersonal Pengetahuan Sedia Ada : Murid.murid mempelajari tumbuh. Aktiviti Pemulihan : Membaca mengikut sukata berwarna. visual. menaakul Kecerdasan Pelbagai : Verbel ilngustik . BBM Aktiviti Pengukuhan: Melukis dan mewarna gambar bunga yang disukai. Pendidikan Sains 2) Nilai murni : menjaga alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): KBT : KB – menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Kemahiran Berfikir : menerangkan . interpersonal.

sama respon menyanyikan lagu -menyanyi bersama-sama Strategik / Teknik: Didik Hibur. Murid menyatakan jenis bunga yang ditanam disekeliling rumah. CD.Fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan / Nota Aktiviti Guru Aktiuviti murid Permulaan/ mencungkil idea (5minit ) Nyanyian Bunga Mawar Guru meminta murid. menghubungkaitkan 2 . iringan KB: Bertanya kepada murid jenis pokok bunga yang terdapat dan ditanam di sekeliling rumah. BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan / Kemudian guru menunjukkan kad jenis.jenis bunga yang biasa ditanam di sekeliling rumah lalu mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini .Murid memberi murid bersama. buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 persekitaran muridmurid. Verballinguistik Soal jawab secara lisan Bunga Mawar bersama-sama muzik. Induksi ) ( Set BBB: Komputer . kad gambar bunga.

Aktiviti Kumpulan ( 15minit ) Cara. 3 BBM:Gambargambar Cara . buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Menjana idea.Cara Menanam Pokoki Bunga Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan: Murid berada di dalam kumpulan yang ditetapkan. Strategi/Kaedah : Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil Kumpulan 1 -Membina ayat Murid berbincang di dalam kumpulan perbincangan berdasarkan gambar 1 masing. intonasi yang betul ii.Murid lain diminta mendengar dengan teliti sambil memahami maklumat.masing KB: Menghubungkaitkan . dengan bimbingan guru.cara menanam pokok bunga di dalam buku teks. Kumpulan 2 -Membina ayat berdasarkan gambar 2 Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dalam menjana idea BCB: Memproses maklumat dan melaporkan maklumat Kumpulan 3 -Membina ayat berdasarkan gambar 4 kumpulan masingmasing.Murid juga diminta meneliti teks sambil menaakul gambar. kemudian secara individu dengan kuat mengikut intonasi yang betul Strategi / Kaedah : membaca dan menaakul gambar KB : membuat inferens BCB: i. Murid membaca petikan secara kuat bersama.Membaca Petikan ( 15 minit ) Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Guru meminta murid membaca dan menaakul gambar cara.menaakil gambar BBM: Komputer/ LCD.sama.membaca dengan Guru meminta murid menerangkan tentang gambar yang diberi.

Murid membaca Guru memurnikan ayat yang kurang tepat. Murid melukis dan gambar pokok bunga yang disukai.Menanam Pokok Guru menulis ayatayat yang dibina oleh murid di papan hitam. 4 .Kemudian meminta murid membaca beramairamai. BBM:Lembaran kerja papan tulis maklumat menjana idea Rumusan/ penutup (5 minit) Rumusan / nilai murni daripada tajuk hari ini/ nyanyian “ Bunga Mawar Guru merumus isi Murid menyatakan Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur Verbal-linguistik pelajaran dan meminta nilai murni dengan murid menyatakan nilai murni berdasarkan pelajaran bimbingan guru. Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea BCB: Memproses Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah siap diminta melukis gambar pokok bunga yang paling disukai. Murid menjawab latihan di lembaran kerja. Mengaplikasikan Idea (20 minit ) Lembaran kerja. Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari. melengkapkan ayat. bersama.sama ayat di papan hitam Murid menulis ayat di dalam buku tulis Bunga.

Kakak dan ibu ………………… ketika menanam pokok bunga .bunga sedang ………………………. 4. Semua orang ……………………. 5 . 5.bungaan yang hidup subur dan cantik dipandang. 8. yang diberikan.sama lagu “ Bunga Mawar” BBM:Komputer. 7. 6. Kakak menyiram pokok bunga ……………………. Tarikh : berdaun bersarung berkembang bertopi berbau bersama berbagai bergembira 1. Pada waktu pagi . Ibu menanam ……………………. Nama : Tahun 1 Mawar Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan ber…. Mereka ……………………. di taman. 2. tangan supaya tangan mereka tidak kotor. Bunga mawar itu …………………………… harum.Bunga” Guru meminta murid menyanyi bersamasama Murid menyanyi bersama . bunga. 3. jenis pokok bunga. Pokok bunga itu ………………………… lebar. melihat bunga. LCD. papan tulis Latihan Pengukuhan/ Pengayaan. ibu.

6 .

7 .

8 .

BUNGA MAWAR Kutanam pokok bunga Bunga mawar namanya Kusiram dan kujaga Lama besar jadinya Kupetik bunga mawar Kuletak di kepala Kujalan sini sana Harum wangi baunya 9 .

BUNGA RAYA 10 .

BUNGA ORKID 11 .

12 .

BUNGA PUKUL 10 13 .

BUNGA KEEMBONG 14 .

BUNGA KEMBANG PAGI 15 .

BUNGA BALUNG AYAM 16 .

BUNGA MATAHARI 17 .

BUNGA CEMPAKA 18 .

BUNGA MAWAR 19 .

BUNGA KIAMBANG 20 .

BUNGA KERTAS 21 .

BUNGA KEKTUS 22 .

BUNGA MELATI 23 .

Norashikin binti Ismail
Matapelajaran Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : : : : : : : : Bahasa Melayu 1 Jauhari 28 orang Mari Bertani

( D 20102043330 )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH)

Buah-buahan Tempatan 4.5.2011 8.20 pagi – 9.20 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat:

i. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahami melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. ii. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar dan lagu. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama v. Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. vi. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Fokus Sampingan:
i. ii. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Tata Bahasa Kata Nama Am

Pengisian kurikulum : 1) Ilmu : Pendidikan Kesihatan 2) Nilai murni : Bersyukur, kebersihan

Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): 1) Kemahiran Berfikir – menjana idea
24

2) Kecerdasan Pelbagai – Verbal-linguistik, visual ruang Pengetahuan Sedia Ada : Murid- murid mempelajari tumbuh- tumbuhan dalam matpelajaran sains. BBM : Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar buah-buahan Lembaran kerja mewarna gambar buah-buah yang disediakan.

Aktiviti Pengukuhan:

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiuviti murid Murid menamakan buah-buahan yang terdapat dalam gambar tersebut dan membincangkan tentang buahbuahan tersebut. Contoh: Bentuk dan rasa buah.

Catatan / Nota

Permulaan/ mencungkil idea (5minit )

Nyanyian Musim Buahbuahan.

Guru memaparkan gambar tunggal pada papan tulis. (Set Induksi )

Strategik / Teknik: Verbal-linguistik Soal jawab secara lisan KB: menghubungkaitkan BBB: gambar buah-buahan, buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Strategi / Kaedah : membaca dan menyebut seni kata lagu BCB: i.membaca dengan intonasi yang betul BBM: Buku teks Bahasa Melayu Tahun 1

Membaca dan menyanyi ( 20 minit )

Membaca dan menyanyi Musim buahbuahan

Guru mempamerkan seni kata lagu Musim Buah-buahan dan membimbing murid membaca dan menyebut seni kata lagu tersebut. Guru menyanyi bersama murid sambil melakukan aksi yang sesuai.

Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan aksi yang sesuai. Murid menyanyikan lagu tersebut secara, individu, berkumpulan dan kelas dengan intonasi yang betul.

Menjana idea. Aktiviti Kumpulan ( 15minit )

Menamakan buah-buahan

Guru menyediakan 16 keping kad perkataan mengikut nama buahbuahan di dalam lagu Musim Buah-buahan.
25

Murid melekatkan Strategi/Kaedah : kad perkataan pada Kontekstual gambar yang sesuai di papan tulis. BBM: Gambar buah-

Guru memilih 16 orang murid secara rawak.

Murid bercerita tentang buahbuahan yang dilekatkan tadi menggunakan ayat tunggal. Murid menyebut nama buah-buahan dengan sebutan yang betul.

buahan

Mengaplikasi kan Idea (15 minit )

Lembaran kerja. melengkapkan ayat.

Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari.

Murid melengkapkan seni kata lagu dengan nama buah yang sesuai.

Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea

Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah siap diminta melukis gambar buah-buah yang digemari.

BBM:Lembaran kerja papan tulis

Rumusan/ penutup (5 minit)

Rumusan nyanyian “Musim Buahbuahan”

Guru meminta murid menyanyi bersamasama

Murid menyanyi bersama - sama lagu “ Musim Buah-buahan”

Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur Verbal-linguistik

BBM: papan tulis, Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 1

26

cempedak dan durian Harga tidak mahal Di kedai atau di pinggir jalan Sungguh enak. buah rambai Ciku. nanas dan rambutan Lazat juga buah tembikai Menambah zat di badan Rasa limau manis Belimbing. hai rasanya Sungguh kaya khasiatnya Kalau makan buah-buahan Sihat seluruh badan 27 . buah nangka Buah manggis dan kelapa Sama saja jambu dan mangga Hai.Seni kata lagu Musim Buah-buahan Buah duku. sedap manis pula! Pisang. langsat.

_______________ Merahlah isinya Buah _____________. terkenal Seluruh dunia 28 . sememang Banyak khsiatnya Sudah terkenal. durian Banyak durinya Buah _______________bentuknya Seperti bintang Buahlah ____________ lah _____________ Isinya putih Buah ______________.Lembaran kerja NAMA: _____________________________ TAHUN:_________ Buah-buahan Buah durian. ______________ Banyak rambutnya Duku dan _____________ Bentuknya seakan sama Buah tempatan.

Bahan Bantu Mengajar Kad perkataan Duku nangka manggis mangga pisang rambai 29 jambu kelapa ciku nanas langsat limau .

rambutan tembikai belimbing cempedak durian 30 .

jambu nangka 31 .

belimbing Tembikai 32 .

durian belanda Durian 33 .

kelapa duku 34 .

nanas manggis 35 .

ciku Limau 36 .

Standard Pembelajaran : 2. Fokus Sampingan: Standard Kandungan : 2.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) NAMA : RUHAIDA BINTI MOHAMAD ( D20102042082 ) Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 1 Cempaka : 34 orang : Mari Bertani : Kebun Datuk Anas : 23 Mei 2011 : 08. cili. murid dapat : i.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. sawi. Sains EMK : Keusahawanan Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengumpul dan mengelaskan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul ii. menghubungkaitkan Kecerdasan Pelbagai : Logik-matematik BCB: Bacaan intensif Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mengetahui beberapa jenis sayur-sayuran Bahan Bantu Mengajar :  Slaid gambar ( Power Point ) 37 . Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : Standard Kandungan : 3. timun. Sistem Bahasa : Tatabahasa . tomato.Kata nama am ( bendi.5. bendi.00-09. Standard Pembelajaran : 3. petola. kangkung ) Pengisian kurikulum : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.00 pagi (60 minit) : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.4.

Guru menguji pengetahun sedia ada murid berkaitan jenis sayur-sayuran yang mereka ketahui. ii) Komputer iii)LCD iv) Gambar tunggal sayur-sayuran melalui tayangan LCD(Lampiran 1) Nilai :Bersyukur Strategik/teknik: Teknik Soal Jawab KB:Menghubungkait Membaca petikan teks dan menerang (15 minit) Membaca teks petikan yang bertajuk “Gerai Datuk Saya”pada skrin LCD 1. Murid membaca petikan secara individu dengan kuat dan intonasi yang betul 2. ii)Komputer iii)LCD KBT: Kemahiran Berfikir BCB-membaca dengan intonasi yang betul(bacaan intensif) Petikan Teks”Gerai Datuk Anas” 38 . sawi 3.Guru mengaitkannya dengan isi pelajaran EMK: Keusahawanan Media : i) Slaid gambar.Murid membaca petikan teks mengikut bacaan guru 2. Murid sebut bersama-sama Catatan / Nota Permulaan / Mencungkil Idea ( 5 minit ) Guru menunjukkan gambar sayursayuran 1. Murid menyebut sayur-sayuran yang ditayangkan oleh guru.Guru memaparkan teks yang bertajuk “Gerai Datuk Saya”pada skrin LCD 2. terung. Murid-murid memahami teks petikan yang dibaca Strategi/Kaedah Teknik Soal Jawab dan Perbincangan Media : i)Buku teks. 3.Guru membaca teks yang dipaparkan dan murid mengikut bacaan guru 3.Beberapa orang murid mengetuai bacaan dan diikuti oleh rakan-rakan sekelas yang lain. 3. 2.   Buku teks ( bahan bacaan ) Lembaran kerja ICT(Komputer dan LCD) Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Guru memberi penerangan tentang apa yang terkandung di dalam teks dan bersoal jawab 1. tomato. Guru menunjukkan gambar sayur-sayuran melalui slaid (LCD)yang dipaparkan 2. Contoh gambar : Gambar bendi.

Murid menyenarai nama sayuran pada borang yang diedarkan. Media : i)Buku Teks: Gambar Tunggal ii) Borang klasifikasi (Lembaran Kerja 1) KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan KP: Logikmatematik Mengaplikasi Aktiviti Idea pentaksiran.Guru meminta murid menyusun semula huruf yang tidak tersusun menjadi nama sayursayuran.Murid mengenalpasti jenis-jenis sayur yang dapat dilihat dalam gambar 3. Murid menyenaraikan kata nama am dalam buku tulis masing-masing Lembaran Kerja 2 (Pentaksiran) Lembaran Kerja 3 (Pemulihan) .Murid meneliti gambar tunggal di buku teks.Guru mengedarkan borang kosong (murid menulis jenis sayursayuran yang mereka ketahui selain yang dinyatakan) Pemulihan 1.Guru meminta murid mengenalpasti jenis sayur-sayuran 2.Murid memadankan sukukata mengikut gambar(pemulihan) 3.Guru mengedarkan lembaran kerja (borang klasifikasi)dan meminta murid menulis jenis sayursayuran yang terdapat dalam gambar 1.Murid menamakan seberapa banyak sayursayuran lain yang mereka ketahui (pentaksiran) 2.Guru meminta murid menyenaraikan kata nama am dari teks yang telah dibaca pada awal pengajaran dan pembelajaran 39 1.Guru meminta murid meneliti gambar tunggal yang terdapat dalam teks 2. Pengayaan 1. 2.dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan (Lampiran 2) Menjana Idea (20minit) Menyenarai nama sayursayuran yang terdapat dalam gambar 1. (20 minit) pemulihan dan pengayaan Pentaksiran 1.

dalam buku tulis masing-masing LAMPIRAN 1 ( SLAID GAMBAR SAYUR-SAYURAN ) 40 .

41 .

petola dan cili. kangkung dan pucuk ubi.00. 42 . Ada sayur jenis buah seperti timun.50 sahaja. tomato. Sayur yang dijual oleh Pak Amin segar dan murah. menjual sayur di gerai di hadapan rumahnya. Pak Amin menjual pelbagai jenis sayur. ada juga jenis sayur daun seperti sawi. Harga sekilo timun pula hanya RM2. Seikat sawi dijual dengan harga RM2.LAMPIRAN 2 (TAYANGAN SLAID TEKS PETIKAN GERAI DATUK SAYA) Datuk Anas. bayam. Selain itu. Pak Amin. Anas selalu membantu Amin di gerai.

5. LEMBARAN KERJA 2 (PENTAKSIRAN) Senaraikan nama sayur-sayuran lain yang anda ketahui BIL 1.LEMBARAN KERJA 1 ( BORANG KLASIFIKASI ) Senaraikan sayur-sayuran yang terdapat dalam gambar pada buku teks. 3. 3. 43 . NAMA SAYUR-SAYURAN 2. NAMA SAYUR-SAYURAN 2. BIL 1. 4.

5. lo 2.4. di 44 . 6. LEMBARAN KERJA 3 (PEMULIHAN) Padankan sukukata yang diberi berdasarkan gambar dengan betul 1. bak ben 3.

2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 45 .30 Tema: Mari Bertani Tajuk: Ternakan Ayam Fokus Utama: SK : 1. SP:1.5.30-8.to ma to 4. sa wi Nama : Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 1 (20 murid) Masa: 7.

Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam.Murid Mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja Pemulihan:1. 46 .Langkah 1: Menyebut kad Perkataan yang dilihat 3.Pendidikan moral KBT: Menghubungkait.Kad Perkataan. SP: 3.Bekerjasama Ilmu: Sains.Fokus Sampingan: SK: 3. dan ayat dengan betul. Pengisian Kurikulum : Nilai : Berdikari.3. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Aktiviti: 1.rajin. EMK : Keusahawanan Objektif: Pada akhir P&P.Pentaksiran : 1. lembaran kerja.frasa. Murid memadankan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi.Langkah 2: Melihat buku teks muka surat 106 4. Pengayaan: 1.Set Induksi: Melihat gambar 2.3 Membina dan menulis perkataan. murid dapat : 1.Kata Kerja Media : Gambar. Membuat urutan Sistem Bahasa: Tatabahasa.Langkah 3: Membuat latihan 5. 2. Murid membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi.buku teks.

Murid melihat kad gambar yang ditujukan oleh guru.LANGKAH/MASA AKTIVITI PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/IMPAK SET INDUKSI 1.Guru meminta murid mengeja gambar yang ditunjukkan kepada mereka. Siapa ada bela ayam dirumah? b. KBT: Membuat urutan LANGKAH 1 1. Guru menunjukkan carta kitaran ayam. Bagaimana anak ayam berbunyi? 2. Guru bertanya mengenai “Ayam” a. Bagaimana bentuk telur ayam? c. 3.Murid diminta merujuk buku teks Halaman 106 2.Secara berkumpulan.Meminta murid 47 NILAI : Berdikari Bekerjasama Buku Teks m/s 106 . (Mengaitkan dengan sains) ILMU: LAMPIRAN 1 Pendidikan Sains CARTA Murid dapat menjawab soalan yang di ajukan oleh guru. 2. KBT : LAMPIRAN 2 Menghubungkait KAD GAMBAR LANGKAH 2 1.Guru mengaitkan gambar dengan isi pelajaran. murid dikehendaki membaca petikan secara mekanis dengan sebutan yang betul 3.

Murid membuat latihan memadan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. Murid memadankan NILAI : Berdikari gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi 1. Murid mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja NILAI : Bekerjasama Buku teks Membaca secara berkumpulan PEMULIHAN 1.Membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi LAMPIRAN 3 Lembaran kerja PENTAKSIRAN 1. 2. Murid membina ayat NILAI : Berdikari mudah menggunakan kata kerja yang diberi LAMPIRAN 3 Lembaran kerja 1 PENGAYAAN LAMPIRAN 3 Lembaran kerja 2 48 .membaca kata kerja yang dicetak dengan warna biru. LANGKAH 3 1.

Kitaran Hidup Ayam (‘Life Cycle of a Chicken’) 49 .

LAMPIRAN 1 telur LAMPIRAN 2 (kad gambar 1) 50 .

anak ayam LAMPIRAN 2 (kad gambar 2) 51 .

ayam dewasa LAMPIRAN 2 (kad gambar 3) 52 .

ARAHAN : Memadankan gambar dengan perkataan o o telur o o ayam dewasa o o anak ayam LAMPIRAN 3 (lembaran kerja 1) 53 .

Mencari __________________________________ __________ 54 . (kata kerja) 1. Memberi __________________________________ _________ 3. Menternak __________________________________ ________ 2.ARAHAN: Membina ayat berdasarkan perkataan berikut.

LAMPIRAN 3 (Lembaran kerja 2) ARNAB KUCING 55 .

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pecahan 3 SEMESTER 1 /2011 KPD 3016 Pengajaran.my 56 . Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09 Nama Ahli Kumpulan 1. KAD PENGENALAN E-MEL : : : : : Dr. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Nama Pensyarah NO.upsi. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 4.edu. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 2. MATRIK PELAJAR NAMA NO. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 3. Abdul Rahim bin Razalli D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa.

aktiviti menanam pokok bunga secara praktikal. Kelemahan pertama yang di kesan di dalam sesi pengajaran ini adalah kekurangan aktiviti yang menarik minat murid. Dalam menyiapkan tugasan KPD3016 . Kebaikan kedua pula adalah murid member respon yang baik iaitu tidak berasa malu dan segan untuk menyanyikan lagu „Bunga Mawar‟ bersama. Contohnya .sama dengan iringan muzik. Murid biasa dan sedia maklum nama dan jenis bunga.NAMA PELAJAR NO. murid juga mempunyai pengetahuan sedia ada kerana tajuk ini terdapat dalam matapelajaran sains. MATRIK : : RUZIAH BINTI MUSTAJAB D20102042817 PECAHAN 3 – REFLEKSI SELEPAS PENGAJARAN Minggu ini aku begitu tertekan dengan tugasan yang berlambak! Mana dengan tugasan mengajar dan minggu hadapan minggu peperiksaan setengah tahun. Salah satu tugasan yang perlu disiapkan ialah KPD3016 ! Aduh peningnya kepalaku! Aku sangat tertekan kerana minggu ini talian internet di tempatku mengalami gangguan . Ini 57 . Aku juga tidak dapat menembusi web UPSI. Melalui aktiviti menamakan jenis bunga menggunakan kad gambar bunga dapat dilihat bahawa murid sudah sedia mengenal bunga. saya telah dapat membuat satu refleksi tentang pengajaran saya di dalam kelas. Murid juga seronok melalui pengajaran secara didik hibur dan pemerhatian gambar bunga yang menarik dapat menarik minat murid bersedia memulakan sesi pembelajaran.pokok bunga di halaman rumah masing – masing. Kelemahan kedua yang diperolehi ialah tiada penggunaan bahan maujud atau pun model secara praktikal .Aku cuba menenangkan diri sendiri tetapi tidak berjaya. Lebih memeningkan kepalaku apabila aku tersalah menghantar Pecahan 2 . Jika aktiviti ini dilaksanakan murid lebih mengenali dan dapat bertukar –tukar gambar bentuk dan jenis bunga. Pecahan 2 yang tersalah hantar dan cara membahagikan masa dengan sebaik mungkin supaya menjadi seorang guru yang berkesan. Aktiviti murid boleh diperbaiki dengan memberi peluang kepada semua murid menyediakan atau membawa gambar bunga yang disukai mengikut kumpulan yang telah ditetapkan dari awal pembelajaran. Kebaikan pertama yang saya kesan adalah murid mempunyai pengalaman sedia ada iaitu murid –murid di sekolah ini tinggal di kawasan perkampungan yang sememangnya terdapat banyak pokok. selepas sesi pengajaran dan pembelajaran.bunga hiasan yang ditanam di halaman rumah. Aku terfikir tentang tugasan mengajar .Selain itu .

Kelemahan ketiga yang diperolehi ialah tidak semua murid tahun 1 mempunyai kemahiran melukis gambar bunga.cara menanam pokok bunga. Ada baiknya guru menyediakan gambar dan murid mewarnakannya. Oleh itu guru perlu memberikan aktiviti yang memastikan setiap murid dapat melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh guru. Penggunaan bahan ini akan lebih menarik minat murid apabila murid dapat memegang dan seterusnya dapat mengetahui cara. 58 . Ini kerana pokok orkid lebih sesuai menggunakan sabut dan arang berbanding tanah tanih dan cara menanamnya boleh digantung atau ditanam diatas tanah. kulitnya. Di sini guru perlu lebih kreatif untuk menunjukkan perbezaan menanam pokok bunga mengikut jenis.Contonhnya cara menanam pokok bunga orkid adalah berbeza dengan menanam pokok bunga mawar. Contohnya membawa pokok bunga orkid dan pokok bunga mawar supaya murid dapat melihat perbezaan cara menanamnya ataupun menggalakkan murid mencari di laman web yang berkaitan dengan cara menanam pokok bunga.Saya dapati murid tahun 1 ini akan merasa kecewa dan ada yang menangis sekiranya tidak dapat melukis bunga seperti yang terdapat dalam aktiviti .Kumpulan ini perlu dibimbing dan dibantu agar tidak tercicir. Penggunaan internet akan memudahkan guru dan dapat menarik minat murid untuk terus meneroka berkaitan cara menanam pokok bunga. terdapat murid yang mengetahui bagaimana menanam pokok bunga yang berbeza.disebabkan ada beberapa orang murid yang tidak pernah melakukan aktiviti menanam pokok bunga dengan usahanya sendiri . Melalui pemerhatian. Melalui pemerhatian didapati masih ada murid yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang diberikan. Terutama murid yang mengalami masalah 3 M agak lambat kerrana kelemahan menguasai membaca.bentuk buah apabila dikupas.

NAMA PELAJAR NO. Contohnya mencantumkan hurufhuruf bagi membentuk perkataan ataupun nama buah-buahan. masih ada murid yang ingin mengetahui bagaimana bentuk buah apabila dikupas. Penggunaan bahan ini akan lebih menarik minat murid apabila murid dapat memegang dan seterusnya dapat mengenal bentuk sebenar buah-buahan tersebut. Melalui aktiviti melekatkan kad-kad perkataan pada gambar buah yang betul dan seterusnya bercerita tentang buah tersebut dapat menunjukkan bahawa murid sudah sedia mengenal buah-buahan tempatan. Murid juga sedia melakukan aksi apabila diminta oleh guru. Kelemahan pertama yang di kesan di dalam sesi pengajaran ini adalah kekurangan aktiviti yang menarik minat murid. Contohnya membawa isi buah sebenar ataupun menggalakkan murid mencari di laman web yang berkaitan dengan buah-buahan. kulitnya. Kelemahan kedua yang diperolehi ialah tiada penggunaan bahan maujud atau pun model. Aktiviti memyebabkan semua murid berasa gembira dan seronok ketika sesi pembelajaran. Ini disebabkan ada beberapa orang murid yang tidak pernah melihat bentuk rupa buah-buahan yang jarang ditemui. MATRIK : : NORASHIKIN BINTI ISMAIL D20102043330 PECAHAN 3 – REFLEKSI SELEPAS PENGAJARAN Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Di sini guru perlu lebih kreatif untuk menunjukkan bentuk sebenar dan juga apabila dikupas. Kebaikan kedua pula adalah murid tidak berasa malu dan segan untuk menyanyikan lagu „Musim Buah-buahan‟ secara berkumpulan. Oleh itu guru perlu memberikan aktiviti yang memastikan setiap murid dapat melaksanakan aktiviti. Jika aktiviti ini dilaksanakan murid tidak akan berasa diketepikan atau dipinggirkan. 59 . Melalui pemerhatian didapati masih ada murid yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang diberikan. saya telah dapat membuat satu refleksi tentang pengajaran saya di dalam kelas. kelas ataupun individu. Melalui pemerhatian. Kebaikan pertama yang saya kesan adalah murid dapat mengenal pelbagai jenis buahbuahan tempatan. Aktiviti murid boleh diperbaiki dengan memberi peluang kepada semua murid melekatkan kad perkataan buah-buahan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan dari awal pembelajaran.

TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1 GROUP : EL-J09 PENSYARAH:DR.Penggunaan internet akan memudahkan guru dan dapat menarik minat murid untuk terus meneroka berkaitan buah-buahan. ABD. KPD3016 PENGAJARAN. MATRIK: D20102042082 60 . RAHIM BIN RAZALI SOALAN: PECAHAN 3 TAJUK TUGASAN: TAJUK : REFLEKSI PENGAJARAN NAMA: RUHAIDA BINTI MOHAMAD NO.

Kelemahan kedua yang saya dapati dalam pengajaran ialah tiada bahan maujud yang mampu merangsang pengetahuan sedia ada murid. penggunaan bahan maujud seperti sayur-sayuran jenis buah dan berdaun hijau akan lebih memberi fahaman yang mendalam kepada murid. terdapat juga beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki dalam pengajaran dan pembelajaran yang saya sampaikan. Antaranya ialah saya telah mempelbagaikan teknik pengajaran daripada berbentuk “talk and chalk” kepada yang lebih sistematik. Namun. saya menggunakan medium teknologi seperti komputer dan penggunaan LCD secara meluas. Dalam tajuk “Mari Bertani” ini. Ini kerana. Selain itu. Penggunaan bahan maujud mampu menarik perhatian murid kerana ianya lebih fokus kepada tajuk pembelajaran. murid dapat memberi sepenuh perhatian apabila paparan dipertontonkan kerana bahan bantu menggunakan bahan teknologi lebih sistematik dan mampu menjana idea serta pemikiran murid. dalam pengajaran yang saya sampaikan. murid dapat melihat penggunaan bahan teknologi yang boleh mereka aplikasikan untuk pembelajaran akan datang. Dalam menyiapkan tugasan Unit Pengajaran dan Rancangan Pengajaran Harian. Secara tidak langsung. Dalam pengajaran yang saya sampaikan. Dengan itu. saya juga menggunakan slaid gambar yang berwarna serta perkataan-perkataan yang besar dan jelas yang dapat menarik minat murid untuk terus mengikuti sesi pembelajaran. Antaranya ialah kekurangan aktiviti murid yang menggunakan bahan teknologi seperti aktiviti pemulihan iaitu mencantumkan suku kata berdasarkan gambar. Fikiran mula berserabut namun aku cuba mengawal emosi dan fikiran untuk terus menyiapkan segala tugasan yang diberi. terdapat beberapa impak positif yang saya telah kenalpasti.REFLEKSI PENGAJARAN Minggu ini merupakan minggu yang sarat dengan pelaksanaan tugasan yang perlu dihantar mengikut tempoh yang ditetapkan. 61 . Aktiviti ini boleh diperbaiki dengan memberi peluang murid mencantumkan suku kata dengan menggunakan komputer. murid yang tidak memiliki bahan teknologi di rumah mampu mempelajarinya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Mereka juga menunjukkan minat untuk mengetahui kitaran hidup ayam. Apabila saya bertanya keseluruhan murid dapat menjawab dengan betul. Semasa menyoal secara rawak.Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Tema yang diajar pada minggu ini adalah tema Mari Bertani. terdapat perkara yang perlu saya perbaiki iaitu saya harus menukarkan kad 62 . Tema ini nampak mudah tetapi perlu ilmu yang lebih untuk menerangkan kepada murid tahun 1 . saya dapati murid ini tidak dapat memahami soalan yang diberi walhal soalan tersebut adalah soalan mudah iaitu seperti telur ayam berbentuk apa? Selain itu. Murid disekolah saya merupakan murid yang duduk dikawasan kampung. Selain itu.kerana mereka sudah mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ayam. Murid-murid sangat tertarik dengan kad gambar yang berwarnawarni. Ayam merupakan haiwan ternakan penduduk kampung. ayam sangat mudah untuk diterangkan kepada mereka. Tajuk yang telah saya ajar merupakan tajuk ternakan ayam. Saya menggunakan carta sains untuk menerangkan kitaran hidup ayam kepada murid-murid saya. Ini memudahkan saya untuk menerangkan mengenai tajuk ini . Walaubagaimana pun ada seorang murid kurang memberi tumpuan kerana murid ini tidak fokus semasa sesi P&P dijalankan didalam kelas. Murid yang saya ajar mudah memberi respon bagi setiap soalan yang dikemukakan. Secara keseluruhannya pengajaran saya pada kali ini berjaya memberi pengetahui secara terperinci kepada murid.Oleh itu. Soalan berbentuk pemulihan iaitu memadankan gambar dengan perkataan merupakan soalan yang mudah menarik minat murid untuk menjawab. Bagi setiap soalan yang disoal saya akan sentiasa mengaitkan perkara tersebut P&P yang saya jalankan. saya juga dapati penggunaan kad bergambar yang kecil menyukarkan murid-murid untuk memberi fokus terhadap apa yang diajar. Saya telah memilih tajuk ternakan ayam untuk diajar pada hari ini. Walaubagaimana pun. Ini kerana mereka suka bertanya dan sentiasa berfikir mengenai sesuatu perkara yang baru mereka ketahui. kad bergambar juga saya gunakan untuk menyoal murid. Murid juga memberi respon yang baik semasa P&P berjalan.

63 .bergambar kepada penggunaan LCD yang lebih besar dan jelas serta penggunaan bunyi-bunyi yang menarik semasa LCD ditayangkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful