Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Pecahan 1 SEMESTER 1 /2011

KPD 3016 Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09
Nama Ahli Kumpulan
1. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 2. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 3. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 4. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Nama Pensyarah
NO. MATRIK PELAJAR NAMA NO. KAD PENGENALAN E-MEL

:
: : : :

Dr. Abdul Rahim bin Razalli
D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa.upsi.edu.my

KPD 3016 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN PERANCANGAN AWAL RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Ahli Kumpulan : 1. 2. 3. 4. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun 1 Topik : Tema 5 - Mari Bertani Subtopik : i. Kebun Datuk Anas

ii. Buah-buahan Tempatan iii. Ternakan Ayam iv. Seronoknya Bercucuk Tanam

Subtopik :

Kebun Datuk Anas

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. ii. Subtopik Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul : Buah-buahan Tempatan

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahaminya melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar.

Subtopik : Ternakan Ayam Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam. ii. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.

Subtopik : Seronoknya Bercucuk Tanam Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

i. Memahami dan menakul gambar yang diberi ii. Bercerita tentang gambar yang diberi dengan tepat menggunakan ayat tunggal.

JADUAL PENENTU KANDUNGAN Pengetahuan Unit/Topik Fakta Unit 1 Kebun Datuk Anas Unit 2 Buahbuahan Tempatan Unit 3 Ternakan Ayam Unit 4 Seronoknya Bercucuk Tanam Dakwaan berdasarkan pemerhatian Dakwaan berdasarkan pemerhatian Idea am Konsep Idea am Mengingat kembali Mengingat kembali Mencatat maklumat berkaitan Kenalpasti nama dan istilah Genera lisasi Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Ana lisis Sintesis Kenalpasti fakta tentang sayur Menyam paikan maklumat Kemahiran

Pengen dalian sesuatu

Penceritaan Menunjuk kan perasaan

Menyata kan perasaan

Memindah kan maklumat

Nama : Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 )

1

tomato.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. SP : 2. cili. PK : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik.4. kangkung 2 . FS : SK : 2.Guru menunjukkan tayangan slaid gambar sayursayuran dan mengaitkannya dengan tajuk Langkah: 1.5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. Murid membaca dan memahami teks 3. Sains KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan KP: Logik-matematik BCB: Bacaan intensif Media : Slaid gambar Buku teks Lembaran kerja (borang klasifikasi) ICT Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat: i.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. petola. Murid menamakan sayur-sayuran lain yang diketahui oleh mereka Penutup: Menyanyi lagu ”Sayur-sayuran mengikut lirik buahbuahan tempatan” . Guru bersoaljawab mengenai jenis sayur-sayuran yang ditayangkan menggunakan slaid 2. SP : 3.00-09.Nama : Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) KELAS/MASA/ MATAPELAJARAN KANDUNGAN IMPAK/CATATAN EMK: Keusahawanan BAHASA MELAYU 08. Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul Aktiviti: Set Induksi . SB : Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: timun. sawi.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. Murid menyenarai dan mengklasifikasikan sayursayuran yang terdapat dalam teks 4. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul ii.00 1CEMPAKA Tema : Mari Bertani Unit : 21 Tajuk : Kebun Datuk Anas Kemahiran : FU : SK : 3.

Tahun Masa Hari Tema Tajuk FU FS Objektif Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa Media Aktiviti Pentaksiran Pemulihan Pengayaan 1 Jauhari 8.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.30 Tema: Mari Bertani Tajuk: Ternakan Ayam Fokus Utama: SK : 1.1. gambar tunggal. 1.20 pagi Rabu Mari Bertani Buah-buah Tempatan SK 4. 3 . Refleksi. 2.1 Pada akhir P&P murid dapat: 1. SP:1. Lembaran Kerja. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahaminya melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. kontekstual Tata Bahasa : Kata Nama Am Seni Kata Lagu.20 – 9. Nama : Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 1 (20 murid) Masa: 7. Kebersihan iii) KBT : Muzik. i) Ilmu : Kesihatan ii) Nilai : Bersyukur. 3.30-8. 4.2 SK 1.1 SP 4. Lembaran Kerja. Set Induksi. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar. Menjana idea. Murid membaca dan menyanyi.5. Lembaran Kerja. kad perkataan dan lampiran. Suaikan nama buah-buahan dan bercerita.5 SP 1.

Pengayaan: 1.Murid Mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja Pemulihan:1. Aktiviti: 1.Fokus Sampingan: SK: 3. lembaran kerja.Pentaksiran : 1.rajin.Langkah 3: Membuat latihan 5. Ilmu: Sains.buku teks. Membuat urutan Sistem Bahasa: Tatabahasa.3.Set Induksi: Melihat gambar 2.Kata Kerja Media : Gambar. EMK : Keusahawanan Objektif: Pada akhir P&P.Kad Perkataan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.3 Membina dan menulis perkataan.Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam.Pendidikan moral KBT: Menghubungkait. dan ayat dengan betul. SP: 3. Murid membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi.Langkah 1: Menyebut kad Perkataan yang dilihat 3. Pengisian Kurikulum : Nilai : Berdikari. 4 .frasa. Murid memadankan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. murid dapat : 1. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.Langkah 2: Melihat buku teks muka surat 106 4.

murid dapat memahami dan menakul gambar yang diberi ii. Standard Pembelajaran 2. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. 5 .1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Lembaran kerja pemulihan dan pengayaan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunkan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. latihan dalam buku teks m/s 111. bercerita tentang gambar yang diberi dengan tepat menggunakan ayat tunggal. PENGISIAN KURIKULUM i. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan 1.5. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber. Ilmu : Kajian Tempatan KBT : KB – menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik SISTEM BAHASA Imbuhan ber…… MEDIA Gambar tunggal.Nama : Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) TEMA MARI BERTANI TAJUK Menanam Pokok Bunga Standard Kandungan 2.5 FOKUS UTAMA M membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.. murid dapat: i.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. petikan lagu. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. buku aktiviti jilid 2 m/s 53. ii. kad perkataan kata kerja.5. Standard Pembelajaran 1.

langkah yang betul untuk menanam pokok bunga. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber.5.00 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. Pendidikan Sains 2) Nilai murni : menjaga alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): 6 . ii Menyatakan langkah. Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Imbuhan ber…. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama i. berkebun bersama Pengisian kurikulum : 1) Ilmu :Kemahiran Hidup.cara menanam pokjok bunga. Fokus Sampingan ii.2011 8.RACANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH) Matapelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 1Mawar 25 orang Bilangan murid : Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Mari Bertani : : : : i Menanam Pokok Bunga 2. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.00 pagi – 9. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafikkepadabentuk bukan grafik dengan betul. Iii Melengkapkan ayat cara.

murid mempelajari tumbuh. Fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiuviti Murid Catatan / Nota Permulaan/ mencungkil idea (5minit ) Nyanyian Ku Tanam Pokok Bunga Guru meminta Murid memberi muridmurid respon bersamasama menyanyikan lagu Ku Tanam Pokok Bunga bersamasama iringan muzik. buiku teks Bahasa Melayu Tahun 1 7 . Kemudian guru mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini ( Set Induksi ) Strategik / Teknik: Didik Hibur. interpersonal.Kemahiran Berfikir : menerangkan . gambar bunga.jenis bunga Lembaran kerja Aktiviti Pengukuhan: Melukis gambar pokok bunga yang disukai. visual. BBM : LCD dan computer – 1 unit Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar jenis. BBB: Komputer . Soal jawab secara lisan KB: menghubungkaitkan BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan / persekitaran muridmurid. intrapersonal Pengetahuan Sedia Ada : Murid. menghubungkait Kecerdasan Pelbagai : Verbel ilngustik . Bertanya kepada murid jenis pokok bunga yang terdapat dan ditanam di sekeliling rumah. CD.tumbuhan dalam matpelajaran sains.

Cara Menanam Pokoki Bunga Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan: Kumpulan 1 -Membina ayat berdasarkan gambar 1 Kumpulan 2 -Membina ayat berdasarkan gambar 2 Kumpulan 3 -Membina ayat berdasarkan gambar 4 Kumpulan 5 -membina ayat berdasarkan gambar 5 Guru menulis ayatayat yang dibina 8 Murid berada di dalam kumpulan yang ditetapkan. menjana idea Wakil setiap kumpulan BCB: Memproses membentangkan maklumat dan hasil kerja dalam melaporkan kumpulan maklumat masingmasing.Membaca Petikan ( 15 minit ) Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Guru meminta murid membaca dan menaakul gambar cara.Murid BBM:Gambarlain diminta gambar Cara mendengar Menanam Pokok dengan teliti Bunga.menaakil gambar BBM: Komputer/ LCD.membaca dengan intonasi yang betul ii. buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Menjana idea. Strategi/Kaedah : Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil Murid berbincang perbincangan di dalam kumpulan KB: masing.Murid juga diminta meneliti teks sambil menaakul gambar.masing Menghubungkaitkan . Strategi / Kaedah : membaca dan menaakul gambar KB : membuat inferens BCB: i. sambil memahami maklumat. Aktiviti Kumpulan ( 15minit ) Cara. kemudian secara individu dengan kuat mengikut intonasi yang betul dengan bimbingan guru. Murid menulis ayat di dalam buku tulis . Murid membaca petikan secara kuat bersamasama.cara menanam pokok bunga di dalam buku teks. Guru meminta murid menerangkan tentang gambar yang diberi.

Murid membaca bersama. papan tulis Murid menyanyi bersama . Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea BCB: Memproses maklumat menjana idea BBM:Lembaran kerja papan tulis Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah sipa diminta melukis gambar pokok bunga yang paling disukai. Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur BBM:Komputer. Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari.sama lagu “ Ku Tanam Pokok Bunga” 9 .Kemudian meminta murid membaca beramairamai. Rumusan/ penutup (5 minit) Rumusan / nilai murni daripada tajuk hari ini/ nyanyian “ Ku Tanam Pokok Bunga” Guru merumus isi pelajaran dan meminta murid menyatakan nilai murni berdasarkan pelajaran Guru meminta murid menyanyi bersama.sama Mu rid menyatakan nilai murni dengan bimbingan guru. Guru memurnikan ayat yang kurang tepat. LCD.oleh murid di papan hitam. (20 minit ) -melengkapkan ayat.sama ayat di papan hitam Mengaplikasikan Lembaran Idea kerja.

Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 7.my 10 .Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pecahan 2 SEMESTER 1 /2011 KPD 3016 Pengajaran. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Nama Pensyarah NO. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 6. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 8. KAD PENGNEALAN E-MEL : : : : : Dr. Abdul Rahim bin Razalli D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa.edu. MATRIK PELAJAR NAMA NO. Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09 Nama Ahli Kumpulan 5.upsi.

00 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat: i Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama iii. . Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber. Iii Melengkapkan ayat cara. Fokus Sampingan iv.cara menanam pokjok bunga.2011 8. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.langkah yang betul untuk menanam pokok bunga.RACANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH) Matapelajaran : Bahasa Melayu Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : : : : : : : 1 Mawar 25 orang Mari Bertani Menanam Pokok Bunga 2.5. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. ii Menyatakan langkah.00 pagi – 9.

menghubungkait . Aktiviti Pemulihan : Membaca mengikut sukata berwarna. interpersonal. menaakul Kecerdasan Pelbagai : Verbel ilngustik . berkebun berdaun berbunga Pengisian kurikulum : 1) Ilmu :Kemahiran Hidup. pokok bunga mudah didapati / dilihat di sekeliling halaman rumah. BBM Aktiviti Pengukuhan: Melukis dan mewarna gambar bunga yang disukai. Pendidikan Sains 2) Nilai murni : menjaga alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): KBT : KB – menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Kemahiran Berfikir : menerangkan . intrapersonal Pengetahuan Sedia Ada : Murid.Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Imbuhan ber….murid mempelajari tumbuh.jenis bunga Lembaran kerja : Latihan Pengukuhan/ Pengayaan Latihan Pemulihan ( untuk murid yang tidak menguasai 3M.tumbuhan dalam Matpelajaran Sains. 1 . visual. : LCD dan computer – 1 unit Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar jenis.

kad gambar bunga. menghubungkaitkan 2 .Fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan / Nota Aktiviti Guru Aktiuviti murid Permulaan/ mencungkil idea (5minit ) Nyanyian Bunga Mawar Guru meminta murid. BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan / Kemudian guru menunjukkan kad jenis. buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 persekitaran muridmurid. CD.Murid memberi murid bersama. Induksi ) ( Set BBB: Komputer . Verballinguistik Soal jawab secara lisan Bunga Mawar bersama-sama muzik. Murid menyatakan jenis bunga yang ditanam disekeliling rumah. iringan KB: Bertanya kepada murid jenis pokok bunga yang terdapat dan ditanam di sekeliling rumah.jenis bunga yang biasa ditanam di sekeliling rumah lalu mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini .sama respon menyanyikan lagu -menyanyi bersama-sama Strategik / Teknik: Didik Hibur.

Kumpulan 2 -Membina ayat berdasarkan gambar 2 Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dalam menjana idea BCB: Memproses maklumat dan melaporkan maklumat Kumpulan 3 -Membina ayat berdasarkan gambar 4 kumpulan masingmasing. kemudian secara individu dengan kuat mengikut intonasi yang betul Strategi / Kaedah : membaca dan menaakul gambar KB : membuat inferens BCB: i.masing KB: Menghubungkaitkan . 3 BBM:Gambargambar Cara . Murid membaca petikan secara kuat bersama.menaakil gambar BBM: Komputer/ LCD.sama.Membaca Petikan ( 15 minit ) Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Guru meminta murid membaca dan menaakul gambar cara.Murid juga diminta meneliti teks sambil menaakul gambar.Murid lain diminta mendengar dengan teliti sambil memahami maklumat. intonasi yang betul ii.membaca dengan Guru meminta murid menerangkan tentang gambar yang diberi. Strategi/Kaedah : Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil Kumpulan 1 -Membina ayat Murid berbincang di dalam kumpulan perbincangan berdasarkan gambar 1 masing.Cara Menanam Pokoki Bunga Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan: Murid berada di dalam kumpulan yang ditetapkan. dengan bimbingan guru. buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Menjana idea. Aktiviti Kumpulan ( 15minit ) Cara.cara menanam pokok bunga di dalam buku teks.

Murid melukis dan gambar pokok bunga yang disukai.Menanam Pokok Guru menulis ayatayat yang dibina oleh murid di papan hitam.Kemudian meminta murid membaca beramairamai. Mengaplikasikan Idea (20 minit ) Lembaran kerja. Murid membaca Guru memurnikan ayat yang kurang tepat. 4 . Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea BCB: Memproses Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah siap diminta melukis gambar pokok bunga yang paling disukai. Murid menjawab latihan di lembaran kerja. BBM:Lembaran kerja papan tulis maklumat menjana idea Rumusan/ penutup (5 minit) Rumusan / nilai murni daripada tajuk hari ini/ nyanyian “ Bunga Mawar Guru merumus isi Murid menyatakan Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur Verbal-linguistik pelajaran dan meminta nilai murni dengan murid menyatakan nilai murni berdasarkan pelajaran bimbingan guru. Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari. bersama. melengkapkan ayat.sama ayat di papan hitam Murid menulis ayat di dalam buku tulis Bunga.

2. LCD. Kakak menyiram pokok bunga …………………….bungaan yang hidup subur dan cantik dipandang.sama lagu “ Bunga Mawar” BBM:Komputer. 6. melihat bunga. Semua orang ……………………. Kakak dan ibu ………………… ketika menanam pokok bunga . 5. 3. Nama : Tahun 1 Mawar Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan ber…. jenis pokok bunga. 4. Mereka ……………………. Pokok bunga itu ………………………… lebar. di taman. Ibu menanam ……………………. 7. 8. ibu. tangan supaya tangan mereka tidak kotor. bunga. Bunga mawar itu …………………………… harum. Tarikh : berdaun bersarung berkembang bertopi berbau bersama berbagai bergembira 1. Pada waktu pagi . 5 . yang diberikan. papan tulis Latihan Pengukuhan/ Pengayaan.Bunga” Guru meminta murid menyanyi bersamasama Murid menyanyi bersama .bunga sedang ……………………….

6 .

7 .

8 .

BUNGA MAWAR Kutanam pokok bunga Bunga mawar namanya Kusiram dan kujaga Lama besar jadinya Kupetik bunga mawar Kuletak di kepala Kujalan sini sana Harum wangi baunya 9 .

BUNGA RAYA 10 .

BUNGA ORKID 11 .

12 .

BUNGA PUKUL 10 13 .

BUNGA KEEMBONG 14 .

BUNGA KEMBANG PAGI 15 .

BUNGA BALUNG AYAM 16 .

BUNGA MATAHARI 17 .

BUNGA CEMPAKA 18 .

BUNGA MAWAR 19 .

BUNGA KIAMBANG 20 .

BUNGA KERTAS 21 .

BUNGA KEKTUS 22 .

BUNGA MELATI 23 .

Norashikin binti Ismail
Matapelajaran Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : : : : : : : : Bahasa Melayu 1 Jauhari 28 orang Mari Bertani

( D 20102043330 )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH)

Buah-buahan Tempatan 4.5.2011 8.20 pagi – 9.20 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat:

i. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahami melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. ii. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar dan lagu. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama v. Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. vi. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Fokus Sampingan:
i. ii. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Tata Bahasa Kata Nama Am

Pengisian kurikulum : 1) Ilmu : Pendidikan Kesihatan 2) Nilai murni : Bersyukur, kebersihan

Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): 1) Kemahiran Berfikir – menjana idea
24

2) Kecerdasan Pelbagai – Verbal-linguistik, visual ruang Pengetahuan Sedia Ada : Murid- murid mempelajari tumbuh- tumbuhan dalam matpelajaran sains. BBM : Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar buah-buahan Lembaran kerja mewarna gambar buah-buah yang disediakan.

Aktiviti Pengukuhan:

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiuviti murid Murid menamakan buah-buahan yang terdapat dalam gambar tersebut dan membincangkan tentang buahbuahan tersebut. Contoh: Bentuk dan rasa buah.

Catatan / Nota

Permulaan/ mencungkil idea (5minit )

Nyanyian Musim Buahbuahan.

Guru memaparkan gambar tunggal pada papan tulis. (Set Induksi )

Strategik / Teknik: Verbal-linguistik Soal jawab secara lisan KB: menghubungkaitkan BBB: gambar buah-buahan, buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Strategi / Kaedah : membaca dan menyebut seni kata lagu BCB: i.membaca dengan intonasi yang betul BBM: Buku teks Bahasa Melayu Tahun 1

Membaca dan menyanyi ( 20 minit )

Membaca dan menyanyi Musim buahbuahan

Guru mempamerkan seni kata lagu Musim Buah-buahan dan membimbing murid membaca dan menyebut seni kata lagu tersebut. Guru menyanyi bersama murid sambil melakukan aksi yang sesuai.

Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan aksi yang sesuai. Murid menyanyikan lagu tersebut secara, individu, berkumpulan dan kelas dengan intonasi yang betul.

Menjana idea. Aktiviti Kumpulan ( 15minit )

Menamakan buah-buahan

Guru menyediakan 16 keping kad perkataan mengikut nama buahbuahan di dalam lagu Musim Buah-buahan.
25

Murid melekatkan Strategi/Kaedah : kad perkataan pada Kontekstual gambar yang sesuai di papan tulis. BBM: Gambar buah-

Guru memilih 16 orang murid secara rawak.

Murid bercerita tentang buahbuahan yang dilekatkan tadi menggunakan ayat tunggal. Murid menyebut nama buah-buahan dengan sebutan yang betul.

buahan

Mengaplikasi kan Idea (15 minit )

Lembaran kerja. melengkapkan ayat.

Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari.

Murid melengkapkan seni kata lagu dengan nama buah yang sesuai.

Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea

Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah siap diminta melukis gambar buah-buah yang digemari.

BBM:Lembaran kerja papan tulis

Rumusan/ penutup (5 minit)

Rumusan nyanyian “Musim Buahbuahan”

Guru meminta murid menyanyi bersamasama

Murid menyanyi bersama - sama lagu “ Musim Buah-buahan”

Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur Verbal-linguistik

BBM: papan tulis, Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 1

26

buah rambai Ciku. hai rasanya Sungguh kaya khasiatnya Kalau makan buah-buahan Sihat seluruh badan 27 . sedap manis pula! Pisang. buah nangka Buah manggis dan kelapa Sama saja jambu dan mangga Hai.Seni kata lagu Musim Buah-buahan Buah duku. nanas dan rambutan Lazat juga buah tembikai Menambah zat di badan Rasa limau manis Belimbing. cempedak dan durian Harga tidak mahal Di kedai atau di pinggir jalan Sungguh enak. langsat.

durian Banyak durinya Buah _______________bentuknya Seperti bintang Buahlah ____________ lah _____________ Isinya putih Buah ______________. terkenal Seluruh dunia 28 . sememang Banyak khsiatnya Sudah terkenal.Lembaran kerja NAMA: _____________________________ TAHUN:_________ Buah-buahan Buah durian. _______________ Merahlah isinya Buah _____________. ______________ Banyak rambutnya Duku dan _____________ Bentuknya seakan sama Buah tempatan.

Bahan Bantu Mengajar Kad perkataan Duku nangka manggis mangga pisang rambai 29 jambu kelapa ciku nanas langsat limau .

rambutan tembikai belimbing cempedak durian 30 .

jambu nangka 31 .

belimbing Tembikai 32 .

durian belanda Durian 33 .

kelapa duku 34 .

nanas manggis 35 .

ciku Limau 36 .

murid dapat : i. cili.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. tomato.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Kata nama am ( bendi. Sistem Bahasa : Tatabahasa . timun.00 pagi (60 minit) : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Sains EMK : Keusahawanan Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengumpul dan mengelaskan. bendi.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. Standard Pembelajaran : 3.00-09. petola. Standard Pembelajaran : 2. sawi. Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : Standard Kandungan : 3.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) NAMA : RUHAIDA BINTI MOHAMAD ( D20102042082 ) Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 1 Cempaka : 34 orang : Mari Bertani : Kebun Datuk Anas : 23 Mei 2011 : 08. kangkung ) Pengisian kurikulum : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik. Fokus Sampingan: Standard Kandungan : 2.4. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul ii. menghubungkaitkan Kecerdasan Pelbagai : Logik-matematik BCB: Bacaan intensif Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mengetahui beberapa jenis sayur-sayuran Bahan Bantu Mengajar :  Slaid gambar ( Power Point ) 37 .

2.Guru menguji pengetahun sedia ada murid berkaitan jenis sayur-sayuran yang mereka ketahui. Guru menunjukkan gambar sayur-sayuran melalui slaid (LCD)yang dipaparkan 2. terung.Murid membaca petikan teks mengikut bacaan guru 2.Beberapa orang murid mengetuai bacaan dan diikuti oleh rakan-rakan sekelas yang lain. 3.Guru memaparkan teks yang bertajuk “Gerai Datuk Saya”pada skrin LCD 2.Guru mengaitkannya dengan isi pelajaran EMK: Keusahawanan Media : i) Slaid gambar. ii) Komputer iii)LCD iv) Gambar tunggal sayur-sayuran melalui tayangan LCD(Lampiran 1) Nilai :Bersyukur Strategik/teknik: Teknik Soal Jawab KB:Menghubungkait Membaca petikan teks dan menerang (15 minit) Membaca teks petikan yang bertajuk “Gerai Datuk Saya”pada skrin LCD 1. Contoh gambar : Gambar bendi.   Buku teks ( bahan bacaan ) Lembaran kerja ICT(Komputer dan LCD) Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.Guru memberi penerangan tentang apa yang terkandung di dalam teks dan bersoal jawab 1. Murid sebut bersama-sama Catatan / Nota Permulaan / Mencungkil Idea ( 5 minit ) Guru menunjukkan gambar sayursayuran 1.Guru membaca teks yang dipaparkan dan murid mengikut bacaan guru 3. 3. tomato. sawi 3. Murid-murid memahami teks petikan yang dibaca Strategi/Kaedah Teknik Soal Jawab dan Perbincangan Media : i)Buku teks. ii)Komputer iii)LCD KBT: Kemahiran Berfikir BCB-membaca dengan intonasi yang betul(bacaan intensif) Petikan Teks”Gerai Datuk Anas” 38 . Murid menyebut sayur-sayuran yang ditayangkan oleh guru. Murid membaca petikan secara individu dengan kuat dan intonasi yang betul 2.

Murid mengenalpasti jenis-jenis sayur yang dapat dilihat dalam gambar 3.Guru meminta murid meneliti gambar tunggal yang terdapat dalam teks 2.Guru meminta murid mengenalpasti jenis sayur-sayuran 2.dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan (Lampiran 2) Menjana Idea (20minit) Menyenarai nama sayursayuran yang terdapat dalam gambar 1.Guru mengedarkan borang kosong (murid menulis jenis sayursayuran yang mereka ketahui selain yang dinyatakan) Pemulihan 1. Media : i)Buku Teks: Gambar Tunggal ii) Borang klasifikasi (Lembaran Kerja 1) KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan KP: Logikmatematik Mengaplikasi Aktiviti Idea pentaksiran. (20 minit) pemulihan dan pengayaan Pentaksiran 1.Murid menyenarai nama sayuran pada borang yang diedarkan.Guru meminta murid menyenaraikan kata nama am dari teks yang telah dibaca pada awal pengajaran dan pembelajaran 39 1. Pengayaan 1.Guru mengedarkan lembaran kerja (borang klasifikasi)dan meminta murid menulis jenis sayursayuran yang terdapat dalam gambar 1. 2. Murid menyenaraikan kata nama am dalam buku tulis masing-masing Lembaran Kerja 2 (Pentaksiran) Lembaran Kerja 3 (Pemulihan) .Guru meminta murid menyusun semula huruf yang tidak tersusun menjadi nama sayursayuran.Murid menamakan seberapa banyak sayursayuran lain yang mereka ketahui (pentaksiran) 2.Murid meneliti gambar tunggal di buku teks.Murid memadankan sukukata mengikut gambar(pemulihan) 3.

dalam buku tulis masing-masing LAMPIRAN 1 ( SLAID GAMBAR SAYUR-SAYURAN ) 40 .

41 .

petola dan cili. menjual sayur di gerai di hadapan rumahnya.50 sahaja.LAMPIRAN 2 (TAYANGAN SLAID TEKS PETIKAN GERAI DATUK SAYA) Datuk Anas. Selain itu. Seikat sawi dijual dengan harga RM2. ada juga jenis sayur daun seperti sawi. 42 . Ada sayur jenis buah seperti timun. tomato. Sayur yang dijual oleh Pak Amin segar dan murah.00. Harga sekilo timun pula hanya RM2. Anas selalu membantu Amin di gerai. Pak Amin. kangkung dan pucuk ubi. bayam. Pak Amin menjual pelbagai jenis sayur.

NAMA SAYUR-SAYURAN 2. 3. NAMA SAYUR-SAYURAN 2. BIL 1. 3.LEMBARAN KERJA 1 ( BORANG KLASIFIKASI ) Senaraikan sayur-sayuran yang terdapat dalam gambar pada buku teks. 4. LEMBARAN KERJA 2 (PENTAKSIRAN) Senaraikan nama sayur-sayuran lain yang anda ketahui BIL 1. 43 . 5.

5. LEMBARAN KERJA 3 (PEMULIHAN) Padankan sukukata yang diberi berdasarkan gambar dengan betul 1. di 44 . bak ben 3.4. lo 2. 6.

30 Tema: Mari Bertani Tajuk: Ternakan Ayam Fokus Utama: SK : 1.30-8. sa wi Nama : Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 1 (20 murid) Masa: 7.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 45 .5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. SP:1.to ma to 4.

46 .Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam.frasa.Bekerjasama Ilmu: Sains. SP: 3.Langkah 1: Menyebut kad Perkataan yang dilihat 3.3 Membina dan menulis perkataan. Pengisian Kurikulum : Nilai : Berdikari.Langkah 2: Melihat buku teks muka surat 106 4.buku teks.Pentaksiran : 1.Kata Kerja Media : Gambar.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.Langkah 3: Membuat latihan 5.Pendidikan moral KBT: Menghubungkait. dan ayat dengan betul.Set Induksi: Melihat gambar 2.Murid Mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja Pemulihan:1.Kad Perkataan. Membuat urutan Sistem Bahasa: Tatabahasa. Murid memadankan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.Fokus Sampingan: SK: 3. Pengayaan: 1. Aktiviti: 1. Murid membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi.rajin.3. murid dapat : 1. 2. EMK : Keusahawanan Objektif: Pada akhir P&P. lembaran kerja.

murid dikehendaki membaca petikan secara mekanis dengan sebutan yang betul 3.Guru meminta murid mengeja gambar yang ditunjukkan kepada mereka.Murid melihat kad gambar yang ditujukan oleh guru. (Mengaitkan dengan sains) ILMU: LAMPIRAN 1 Pendidikan Sains CARTA Murid dapat menjawab soalan yang di ajukan oleh guru.LANGKAH/MASA AKTIVITI PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/IMPAK SET INDUKSI 1. Siapa ada bela ayam dirumah? b. Bagaimana anak ayam berbunyi? 2.Secara berkumpulan.Murid diminta merujuk buku teks Halaman 106 2. KBT: Membuat urutan LANGKAH 1 1. 2. Guru bertanya mengenai “Ayam” a.Guru mengaitkan gambar dengan isi pelajaran. Bagaimana bentuk telur ayam? c.Meminta murid 47 NILAI : Berdikari Bekerjasama Buku Teks m/s 106 . KBT : LAMPIRAN 2 Menghubungkait KAD GAMBAR LANGKAH 2 1. 3. Guru menunjukkan carta kitaran ayam.

LANGKAH 3 1. Murid membina ayat NILAI : Berdikari mudah menggunakan kata kerja yang diberi LAMPIRAN 3 Lembaran kerja 1 PENGAYAAN LAMPIRAN 3 Lembaran kerja 2 48 .Murid membuat latihan memadan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi.Membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi LAMPIRAN 3 Lembaran kerja PENTAKSIRAN 1.membaca kata kerja yang dicetak dengan warna biru. 2. Murid mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja NILAI : Bekerjasama Buku teks Membaca secara berkumpulan PEMULIHAN 1. Murid memadankan NILAI : Berdikari gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi 1.

Kitaran Hidup Ayam (‘Life Cycle of a Chicken’) 49 .

LAMPIRAN 1 telur LAMPIRAN 2 (kad gambar 1) 50 .

anak ayam LAMPIRAN 2 (kad gambar 2) 51 .

ayam dewasa LAMPIRAN 2 (kad gambar 3) 52 .

ARAHAN : Memadankan gambar dengan perkataan o o telur o o ayam dewasa o o anak ayam LAMPIRAN 3 (lembaran kerja 1) 53 .

(kata kerja) 1. Menternak __________________________________ ________ 2. Mencari __________________________________ __________ 54 .ARAHAN: Membina ayat berdasarkan perkataan berikut. Memberi __________________________________ _________ 3.

LAMPIRAN 3 (Lembaran kerja 2) ARNAB KUCING 55 .

MATRIK PELAJAR NAMA NO. Abdul Rahim bin Razalli D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 4. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 3. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 2.edu. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Nama Pensyarah NO.my 56 . KAD PENGENALAN E-MEL : : : : : Dr. Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09 Nama Ahli Kumpulan 1.Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pecahan 3 SEMESTER 1 /2011 KPD 3016 Pengajaran.upsi.

saya telah dapat membuat satu refleksi tentang pengajaran saya di dalam kelas.Aku cuba menenangkan diri sendiri tetapi tidak berjaya. selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Pecahan 2 yang tersalah hantar dan cara membahagikan masa dengan sebaik mungkin supaya menjadi seorang guru yang berkesan.NAMA PELAJAR NO. MATRIK : : RUZIAH BINTI MUSTAJAB D20102042817 PECAHAN 3 – REFLEKSI SELEPAS PENGAJARAN Minggu ini aku begitu tertekan dengan tugasan yang berlambak! Mana dengan tugasan mengajar dan minggu hadapan minggu peperiksaan setengah tahun.sama dengan iringan muzik. Melalui aktiviti menamakan jenis bunga menggunakan kad gambar bunga dapat dilihat bahawa murid sudah sedia mengenal bunga. Kelemahan kedua yang diperolehi ialah tiada penggunaan bahan maujud atau pun model secara praktikal . Contohnya . Murid juga seronok melalui pengajaran secara didik hibur dan pemerhatian gambar bunga yang menarik dapat menarik minat murid bersedia memulakan sesi pembelajaran. murid juga mempunyai pengetahuan sedia ada kerana tajuk ini terdapat dalam matapelajaran sains. Lebih memeningkan kepalaku apabila aku tersalah menghantar Pecahan 2 . Kebaikan pertama yang saya kesan adalah murid mempunyai pengalaman sedia ada iaitu murid –murid di sekolah ini tinggal di kawasan perkampungan yang sememangnya terdapat banyak pokok. Aktiviti murid boleh diperbaiki dengan memberi peluang kepada semua murid menyediakan atau membawa gambar bunga yang disukai mengikut kumpulan yang telah ditetapkan dari awal pembelajaran. Ini 57 .bunga hiasan yang ditanam di halaman rumah. Murid biasa dan sedia maklum nama dan jenis bunga. Jika aktiviti ini dilaksanakan murid lebih mengenali dan dapat bertukar –tukar gambar bentuk dan jenis bunga. Kelemahan pertama yang di kesan di dalam sesi pengajaran ini adalah kekurangan aktiviti yang menarik minat murid.pokok bunga di halaman rumah masing – masing.Selain itu . aktiviti menanam pokok bunga secara praktikal. Dalam menyiapkan tugasan KPD3016 . Salah satu tugasan yang perlu disiapkan ialah KPD3016 ! Aduh peningnya kepalaku! Aku sangat tertekan kerana minggu ini talian internet di tempatku mengalami gangguan . Aku terfikir tentang tugasan mengajar . Kebaikan kedua pula adalah murid member respon yang baik iaitu tidak berasa malu dan segan untuk menyanyikan lagu „Bunga Mawar‟ bersama. Aku juga tidak dapat menembusi web UPSI.

Melalui pemerhatian didapati masih ada murid yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang diberikan. Oleh itu guru perlu memberikan aktiviti yang memastikan setiap murid dapat melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh guru. Ada baiknya guru menyediakan gambar dan murid mewarnakannya. kulitnya.cara menanam pokok bunga. terdapat murid yang mengetahui bagaimana menanam pokok bunga yang berbeza. Melalui pemerhatian.Contonhnya cara menanam pokok bunga orkid adalah berbeza dengan menanam pokok bunga mawar. Contohnya membawa pokok bunga orkid dan pokok bunga mawar supaya murid dapat melihat perbezaan cara menanamnya ataupun menggalakkan murid mencari di laman web yang berkaitan dengan cara menanam pokok bunga. Penggunaan bahan ini akan lebih menarik minat murid apabila murid dapat memegang dan seterusnya dapat mengetahui cara.disebabkan ada beberapa orang murid yang tidak pernah melakukan aktiviti menanam pokok bunga dengan usahanya sendiri .Kumpulan ini perlu dibimbing dan dibantu agar tidak tercicir. 58 . Ini kerana pokok orkid lebih sesuai menggunakan sabut dan arang berbanding tanah tanih dan cara menanamnya boleh digantung atau ditanam diatas tanah. Kelemahan ketiga yang diperolehi ialah tidak semua murid tahun 1 mempunyai kemahiran melukis gambar bunga. Penggunaan internet akan memudahkan guru dan dapat menarik minat murid untuk terus meneroka berkaitan cara menanam pokok bunga.Saya dapati murid tahun 1 ini akan merasa kecewa dan ada yang menangis sekiranya tidak dapat melukis bunga seperti yang terdapat dalam aktiviti . Di sini guru perlu lebih kreatif untuk menunjukkan perbezaan menanam pokok bunga mengikut jenis. Terutama murid yang mengalami masalah 3 M agak lambat kerrana kelemahan menguasai membaca.bentuk buah apabila dikupas.

saya telah dapat membuat satu refleksi tentang pengajaran saya di dalam kelas. Contohnya mencantumkan hurufhuruf bagi membentuk perkataan ataupun nama buah-buahan. Di sini guru perlu lebih kreatif untuk menunjukkan bentuk sebenar dan juga apabila dikupas. Kebaikan pertama yang saya kesan adalah murid dapat mengenal pelbagai jenis buahbuahan tempatan. Contohnya membawa isi buah sebenar ataupun menggalakkan murid mencari di laman web yang berkaitan dengan buah-buahan. Melalui aktiviti melekatkan kad-kad perkataan pada gambar buah yang betul dan seterusnya bercerita tentang buah tersebut dapat menunjukkan bahawa murid sudah sedia mengenal buah-buahan tempatan. MATRIK : : NORASHIKIN BINTI ISMAIL D20102043330 PECAHAN 3 – REFLEKSI SELEPAS PENGAJARAN Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu guru perlu memberikan aktiviti yang memastikan setiap murid dapat melaksanakan aktiviti. Jika aktiviti ini dilaksanakan murid tidak akan berasa diketepikan atau dipinggirkan. Kebaikan kedua pula adalah murid tidak berasa malu dan segan untuk menyanyikan lagu „Musim Buah-buahan‟ secara berkumpulan. Penggunaan bahan ini akan lebih menarik minat murid apabila murid dapat memegang dan seterusnya dapat mengenal bentuk sebenar buah-buahan tersebut. Melalui pemerhatian. Kelemahan pertama yang di kesan di dalam sesi pengajaran ini adalah kekurangan aktiviti yang menarik minat murid. kelas ataupun individu. Melalui pemerhatian didapati masih ada murid yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang diberikan. Ini disebabkan ada beberapa orang murid yang tidak pernah melihat bentuk rupa buah-buahan yang jarang ditemui. kulitnya. Aktiviti murid boleh diperbaiki dengan memberi peluang kepada semua murid melekatkan kad perkataan buah-buahan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan dari awal pembelajaran. Murid juga sedia melakukan aksi apabila diminta oleh guru. masih ada murid yang ingin mengetahui bagaimana bentuk buah apabila dikupas. Aktiviti memyebabkan semua murid berasa gembira dan seronok ketika sesi pembelajaran. 59 .NAMA PELAJAR NO. Kelemahan kedua yang diperolehi ialah tiada penggunaan bahan maujud atau pun model.

MATRIK: D20102042082 60 . TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1 GROUP : EL-J09 PENSYARAH:DR.Penggunaan internet akan memudahkan guru dan dapat menarik minat murid untuk terus meneroka berkaitan buah-buahan. KPD3016 PENGAJARAN. ABD. RAHIM BIN RAZALI SOALAN: PECAHAN 3 TAJUK TUGASAN: TAJUK : REFLEKSI PENGAJARAN NAMA: RUHAIDA BINTI MOHAMAD NO.

Penggunaan bahan maujud mampu menarik perhatian murid kerana ianya lebih fokus kepada tajuk pembelajaran. Selain itu. Namun. murid dapat memberi sepenuh perhatian apabila paparan dipertontonkan kerana bahan bantu menggunakan bahan teknologi lebih sistematik dan mampu menjana idea serta pemikiran murid. Fikiran mula berserabut namun aku cuba mengawal emosi dan fikiran untuk terus menyiapkan segala tugasan yang diberi. murid yang tidak memiliki bahan teknologi di rumah mampu mempelajarinya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ini kerana. Antaranya ialah saya telah mempelbagaikan teknik pengajaran daripada berbentuk “talk and chalk” kepada yang lebih sistematik. 61 . penggunaan bahan maujud seperti sayur-sayuran jenis buah dan berdaun hijau akan lebih memberi fahaman yang mendalam kepada murid. Dalam menyiapkan tugasan Unit Pengajaran dan Rancangan Pengajaran Harian. Dalam pengajaran yang saya sampaikan. Aktiviti ini boleh diperbaiki dengan memberi peluang murid mencantumkan suku kata dengan menggunakan komputer. Antaranya ialah kekurangan aktiviti murid yang menggunakan bahan teknologi seperti aktiviti pemulihan iaitu mencantumkan suku kata berdasarkan gambar. Dengan itu. Dalam tajuk “Mari Bertani” ini. Secara tidak langsung. saya menggunakan medium teknologi seperti komputer dan penggunaan LCD secara meluas. murid dapat melihat penggunaan bahan teknologi yang boleh mereka aplikasikan untuk pembelajaran akan datang. dalam pengajaran yang saya sampaikan. terdapat juga beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki dalam pengajaran dan pembelajaran yang saya sampaikan. saya juga menggunakan slaid gambar yang berwarna serta perkataan-perkataan yang besar dan jelas yang dapat menarik minat murid untuk terus mengikuti sesi pembelajaran. terdapat beberapa impak positif yang saya telah kenalpasti. Kelemahan kedua yang saya dapati dalam pengajaran ialah tiada bahan maujud yang mampu merangsang pengetahuan sedia ada murid.REFLEKSI PENGAJARAN Minggu ini merupakan minggu yang sarat dengan pelaksanaan tugasan yang perlu dihantar mengikut tempoh yang ditetapkan.

Murid-murid sangat tertarik dengan kad gambar yang berwarnawarni.Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Tema yang diajar pada minggu ini adalah tema Mari Bertani. terdapat perkara yang perlu saya perbaiki iaitu saya harus menukarkan kad 62 . Soalan berbentuk pemulihan iaitu memadankan gambar dengan perkataan merupakan soalan yang mudah menarik minat murid untuk menjawab. ayam sangat mudah untuk diterangkan kepada mereka. Selain itu. Murid yang saya ajar mudah memberi respon bagi setiap soalan yang dikemukakan. Apabila saya bertanya keseluruhan murid dapat menjawab dengan betul. Walaubagaimana pun ada seorang murid kurang memberi tumpuan kerana murid ini tidak fokus semasa sesi P&P dijalankan didalam kelas.kerana mereka sudah mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ayam. Tajuk yang telah saya ajar merupakan tajuk ternakan ayam. Bagi setiap soalan yang disoal saya akan sentiasa mengaitkan perkara tersebut P&P yang saya jalankan. Mereka juga menunjukkan minat untuk mengetahui kitaran hidup ayam. kad bergambar juga saya gunakan untuk menyoal murid. saya dapati murid ini tidak dapat memahami soalan yang diberi walhal soalan tersebut adalah soalan mudah iaitu seperti telur ayam berbentuk apa? Selain itu. Murid disekolah saya merupakan murid yang duduk dikawasan kampung.Oleh itu. Ini memudahkan saya untuk menerangkan mengenai tajuk ini . Ayam merupakan haiwan ternakan penduduk kampung. Murid juga memberi respon yang baik semasa P&P berjalan. Walaubagaimana pun. Saya telah memilih tajuk ternakan ayam untuk diajar pada hari ini. Saya menggunakan carta sains untuk menerangkan kitaran hidup ayam kepada murid-murid saya. Tema ini nampak mudah tetapi perlu ilmu yang lebih untuk menerangkan kepada murid tahun 1 . Semasa menyoal secara rawak. Secara keseluruhannya pengajaran saya pada kali ini berjaya memberi pengetahui secara terperinci kepada murid. Ini kerana mereka suka bertanya dan sentiasa berfikir mengenai sesuatu perkara yang baru mereka ketahui. saya juga dapati penggunaan kad bergambar yang kecil menyukarkan murid-murid untuk memberi fokus terhadap apa yang diajar.

63 .bergambar kepada penggunaan LCD yang lebih besar dan jelas serta penggunaan bunyi-bunyi yang menarik semasa LCD ditayangkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful