Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Pecahan 1 SEMESTER 1 /2011

KPD 3016 Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09
Nama Ahli Kumpulan
1. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 2. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 3. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 4. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Nama Pensyarah
NO. MATRIK PELAJAR NAMA NO. KAD PENGENALAN E-MEL

:
: : : :

Dr. Abdul Rahim bin Razalli
D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa.upsi.edu.my

KPD 3016 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN PERANCANGAN AWAL RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Ahli Kumpulan : 1. 2. 3. 4. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun 1 Topik : Tema 5 - Mari Bertani Subtopik : i. Kebun Datuk Anas

ii. Buah-buahan Tempatan iii. Ternakan Ayam iv. Seronoknya Bercucuk Tanam

Subtopik :

Kebun Datuk Anas

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. ii. Subtopik Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul : Buah-buahan Tempatan

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahaminya melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar.

Subtopik : Ternakan Ayam Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam. ii. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.

Subtopik : Seronoknya Bercucuk Tanam Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

i. Memahami dan menakul gambar yang diberi ii. Bercerita tentang gambar yang diberi dengan tepat menggunakan ayat tunggal.

JADUAL PENENTU KANDUNGAN Pengetahuan Unit/Topik Fakta Unit 1 Kebun Datuk Anas Unit 2 Buahbuahan Tempatan Unit 3 Ternakan Ayam Unit 4 Seronoknya Bercucuk Tanam Dakwaan berdasarkan pemerhatian Dakwaan berdasarkan pemerhatian Idea am Konsep Idea am Mengingat kembali Mengingat kembali Mencatat maklumat berkaitan Kenalpasti nama dan istilah Genera lisasi Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Ana lisis Sintesis Kenalpasti fakta tentang sayur Menyam paikan maklumat Kemahiran

Pengen dalian sesuatu

Penceritaan Menunjuk kan perasaan

Menyata kan perasaan

Memindah kan maklumat

Nama : Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 )

1

Guru menunjukkan tayangan slaid gambar sayursayuran dan mengaitkannya dengan tajuk Langkah: 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Murid menyenarai dan mengklasifikasikan sayursayuran yang terdapat dalam teks 4. SP : 2. kangkung 2 .00-09.Nama : Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) KELAS/MASA/ MATAPELAJARAN KANDUNGAN IMPAK/CATATAN EMK: Keusahawanan BAHASA MELAYU 08.00 1CEMPAKA Tema : Mari Bertani Unit : 21 Tajuk : Kebun Datuk Anas Kemahiran : FU : SK : 3.5. tomato. Guru bersoaljawab mengenai jenis sayur-sayuran yang ditayangkan menggunakan slaid 2.4. cili. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul ii. SP : 3. Sains KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan KP: Logik-matematik BCB: Bacaan intensif Media : Slaid gambar Buku teks Lembaran kerja (borang klasifikasi) ICT Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul Aktiviti: Set Induksi .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. SB : Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: timun. FS : SK : 2. petola. PK : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. Murid membaca dan memahami teks 3. sawi. Murid menamakan sayur-sayuran lain yang diketahui oleh mereka Penutup: Menyanyi lagu ”Sayur-sayuran mengikut lirik buahbuahan tempatan” .

Refleksi.1 SP 4.5. i) Ilmu : Kesihatan ii) Nilai : Bersyukur. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahaminya melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5 SP 1.20 pagi Rabu Mari Bertani Buah-buah Tempatan SK 4. 2.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. Lembaran Kerja. Murid membaca dan menyanyi.20 – 9. kontekstual Tata Bahasa : Kata Nama Am Seni Kata Lagu.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. kad perkataan dan lampiran. Lembaran Kerja.30-8. 3. Nama : Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 1 (20 murid) Masa: 7.30 Tema: Mari Bertani Tajuk: Ternakan Ayam Fokus Utama: SK : 1. Set Induksi.1. SP:1. 3 . 4. Menjana idea.1 Pada akhir P&P murid dapat: 1. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar.Tahun Masa Hari Tema Tajuk FU FS Objektif Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa Media Aktiviti Pentaksiran Pemulihan Pengayaan 1 Jauhari 8.2 SK 1. gambar tunggal. Lembaran Kerja. Suaikan nama buah-buahan dan bercerita. Kebersihan iii) KBT : Muzik. 1. 2.

Fokus Sampingan: SK: 3. Pengisian Kurikulum : Nilai : Berdikari.Set Induksi: Melihat gambar 2.frasa. lembaran kerja.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Murid memadankan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. SP: 3. 4 .Kad Perkataan.Langkah 1: Menyebut kad Perkataan yang dilihat 3.Kata Kerja Media : Gambar. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.rajin. Membuat urutan Sistem Bahasa: Tatabahasa. Murid membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi. Aktiviti: 1.Pendidikan moral KBT: Menghubungkait.buku teks.Murid Mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja Pemulihan:1.3.Langkah 3: Membuat latihan 5. EMK : Keusahawanan Objektif: Pada akhir P&P. 2. Pengayaan: 1. murid dapat : 1. Ilmu: Sains.Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam.Pentaksiran : 1. dan ayat dengan betul.Langkah 2: Melihat buku teks muka surat 106 4.

PENGISIAN KURIKULUM i.. Standard Pembelajaran 1. buku aktiviti jilid 2 m/s 53. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran.Nama : Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) TEMA MARI BERTANI TAJUK Menanam Pokok Bunga Standard Kandungan 2. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. bercerita tentang gambar yang diberi dengan tepat menggunakan ayat tunggal. murid dapat: i. ii. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber. murid dapat memahami dan menakul gambar yang diberi ii. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan 1.5 FOKUS UTAMA M membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. kad perkataan kata kerja. Ilmu : Kajian Tempatan KBT : KB – menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik SISTEM BAHASA Imbuhan ber…… MEDIA Gambar tunggal. 5 .5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunkan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Standard Pembelajaran 2. petikan lagu. latihan dalam buku teks m/s 111.5. Lembaran kerja pemulihan dan pengayaan.

00 pagi – 9.2011 8. Iii Melengkapkan ayat cara. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama i.RACANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH) Matapelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 1Mawar 25 orang Bilangan murid : Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Mari Bertani : : : : i Menanam Pokok Bunga 2. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber. berkebun bersama Pengisian kurikulum : 1) Ilmu :Kemahiran Hidup. ii Menyatakan langkah.5.cara menanam pokjok bunga. Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Imbuhan ber…. Fokus Sampingan ii. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafikkepadabentuk bukan grafik dengan betul.langkah yang betul untuk menanam pokok bunga. Pendidikan Sains 2) Nilai murni : menjaga alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): 6 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.00 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

BBM : LCD dan computer – 1 unit Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar jenis. intrapersonal Pengetahuan Sedia Ada : Murid. menghubungkait Kecerdasan Pelbagai : Verbel ilngustik .jenis bunga Lembaran kerja Aktiviti Pengukuhan: Melukis gambar pokok bunga yang disukai. BBB: Komputer .tumbuhan dalam matpelajaran sains.murid mempelajari tumbuh.Kemahiran Berfikir : menerangkan . visual. CD. gambar bunga. Fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiuviti Murid Catatan / Nota Permulaan/ mencungkil idea (5minit ) Nyanyian Ku Tanam Pokok Bunga Guru meminta Murid memberi muridmurid respon bersamasama menyanyikan lagu Ku Tanam Pokok Bunga bersamasama iringan muzik. buiku teks Bahasa Melayu Tahun 1 7 . Bertanya kepada murid jenis pokok bunga yang terdapat dan ditanam di sekeliling rumah. Soal jawab secara lisan KB: menghubungkaitkan BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan / persekitaran muridmurid. Kemudian guru mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini ( Set Induksi ) Strategik / Teknik: Didik Hibur. interpersonal.

cara menanam pokok bunga di dalam buku teks.masing Menghubungkaitkan . menjana idea Wakil setiap kumpulan BCB: Memproses membentangkan maklumat dan hasil kerja dalam melaporkan kumpulan maklumat masingmasing. Aktiviti Kumpulan ( 15minit ) Cara. kemudian secara individu dengan kuat mengikut intonasi yang betul dengan bimbingan guru.Membaca Petikan ( 15 minit ) Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Guru meminta murid membaca dan menaakul gambar cara.Murid BBM:Gambarlain diminta gambar Cara mendengar Menanam Pokok dengan teliti Bunga. Strategi / Kaedah : membaca dan menaakul gambar KB : membuat inferens BCB: i. Murid menulis ayat di dalam buku tulis . Guru meminta murid menerangkan tentang gambar yang diberi.membaca dengan intonasi yang betul ii. Murid membaca petikan secara kuat bersamasama. buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Menjana idea.Cara Menanam Pokoki Bunga Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan: Kumpulan 1 -Membina ayat berdasarkan gambar 1 Kumpulan 2 -Membina ayat berdasarkan gambar 2 Kumpulan 3 -Membina ayat berdasarkan gambar 4 Kumpulan 5 -membina ayat berdasarkan gambar 5 Guru menulis ayatayat yang dibina 8 Murid berada di dalam kumpulan yang ditetapkan.menaakil gambar BBM: Komputer/ LCD. Strategi/Kaedah : Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil Murid berbincang perbincangan di dalam kumpulan KB: masing. sambil memahami maklumat.Murid juga diminta meneliti teks sambil menaakul gambar.

Murid membaca bersama.sama Mu rid menyatakan nilai murni dengan bimbingan guru.sama lagu “ Ku Tanam Pokok Bunga” 9 .Kemudian meminta murid membaca beramairamai. Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea BCB: Memproses maklumat menjana idea BBM:Lembaran kerja papan tulis Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah sipa diminta melukis gambar pokok bunga yang paling disukai.sama ayat di papan hitam Mengaplikasikan Lembaran Idea kerja. Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur BBM:Komputer. Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari. (20 minit ) -melengkapkan ayat.oleh murid di papan hitam. Guru memurnikan ayat yang kurang tepat. papan tulis Murid menyanyi bersama . Rumusan/ penutup (5 minit) Rumusan / nilai murni daripada tajuk hari ini/ nyanyian “ Ku Tanam Pokok Bunga” Guru merumus isi pelajaran dan meminta murid menyatakan nilai murni berdasarkan pelajaran Guru meminta murid menyanyi bersama. LCD.

edu.my 10 . Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 8. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 7. MATRIK PELAJAR NAMA NO. Abdul Rahim bin Razalli D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Nama Pensyarah NO. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 6. KAD PENGNEALAN E-MEL : : : : : Dr. Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09 Nama Ahli Kumpulan 5.upsi.Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pecahan 2 SEMESTER 1 /2011 KPD 3016 Pengajaran.

Fokus Sampingan iv. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama iii.RACANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH) Matapelajaran : Bahasa Melayu Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : : : : : : : 1 Mawar 25 orang Mari Bertani Menanam Pokok Bunga 2.5. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. .2011 8. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.cara menanam pokjok bunga.00 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat: i Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul.00 pagi – 9.langkah yang betul untuk menanam pokok bunga. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber. ii Menyatakan langkah. Iii Melengkapkan ayat cara.

interpersonal.Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Imbuhan ber…. intrapersonal Pengetahuan Sedia Ada : Murid. : LCD dan computer – 1 unit Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar jenis.jenis bunga Lembaran kerja : Latihan Pengukuhan/ Pengayaan Latihan Pemulihan ( untuk murid yang tidak menguasai 3M.murid mempelajari tumbuh. berkebun berdaun berbunga Pengisian kurikulum : 1) Ilmu :Kemahiran Hidup. visual. 1 . Aktiviti Pemulihan : Membaca mengikut sukata berwarna. BBM Aktiviti Pengukuhan: Melukis dan mewarna gambar bunga yang disukai. menghubungkait .tumbuhan dalam Matpelajaran Sains. Pendidikan Sains 2) Nilai murni : menjaga alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): KBT : KB – menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Kemahiran Berfikir : menerangkan . pokok bunga mudah didapati / dilihat di sekeliling halaman rumah. menaakul Kecerdasan Pelbagai : Verbel ilngustik .

BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan / Kemudian guru menunjukkan kad jenis.Murid memberi murid bersama.sama respon menyanyikan lagu -menyanyi bersama-sama Strategik / Teknik: Didik Hibur. CD. Induksi ) ( Set BBB: Komputer .jenis bunga yang biasa ditanam di sekeliling rumah lalu mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini . menghubungkaitkan 2 . iringan KB: Bertanya kepada murid jenis pokok bunga yang terdapat dan ditanam di sekeliling rumah. Murid menyatakan jenis bunga yang ditanam disekeliling rumah. buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 persekitaran muridmurid. kad gambar bunga. Verballinguistik Soal jawab secara lisan Bunga Mawar bersama-sama muzik.Fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan / Nota Aktiviti Guru Aktiuviti murid Permulaan/ mencungkil idea (5minit ) Nyanyian Bunga Mawar Guru meminta murid.

Strategi/Kaedah : Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil Kumpulan 1 -Membina ayat Murid berbincang di dalam kumpulan perbincangan berdasarkan gambar 1 masing. buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Menjana idea. Aktiviti Kumpulan ( 15minit ) Cara.cara menanam pokok bunga di dalam buku teks.masing KB: Menghubungkaitkan .Cara Menanam Pokoki Bunga Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan: Murid berada di dalam kumpulan yang ditetapkan. kemudian secara individu dengan kuat mengikut intonasi yang betul Strategi / Kaedah : membaca dan menaakul gambar KB : membuat inferens BCB: i.Murid juga diminta meneliti teks sambil menaakul gambar. 3 BBM:Gambargambar Cara . intonasi yang betul ii. dengan bimbingan guru. Murid membaca petikan secara kuat bersama.Murid lain diminta mendengar dengan teliti sambil memahami maklumat.Membaca Petikan ( 15 minit ) Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Guru meminta murid membaca dan menaakul gambar cara.sama. Kumpulan 2 -Membina ayat berdasarkan gambar 2 Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dalam menjana idea BCB: Memproses maklumat dan melaporkan maklumat Kumpulan 3 -Membina ayat berdasarkan gambar 4 kumpulan masingmasing.membaca dengan Guru meminta murid menerangkan tentang gambar yang diberi.menaakil gambar BBM: Komputer/ LCD.

BBM:Lembaran kerja papan tulis maklumat menjana idea Rumusan/ penutup (5 minit) Rumusan / nilai murni daripada tajuk hari ini/ nyanyian “ Bunga Mawar Guru merumus isi Murid menyatakan Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur Verbal-linguistik pelajaran dan meminta nilai murni dengan murid menyatakan nilai murni berdasarkan pelajaran bimbingan guru. Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari. 4 . Mengaplikasikan Idea (20 minit ) Lembaran kerja.Menanam Pokok Guru menulis ayatayat yang dibina oleh murid di papan hitam.Kemudian meminta murid membaca beramairamai. bersama. melengkapkan ayat. Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea BCB: Memproses Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah siap diminta melukis gambar pokok bunga yang paling disukai.sama ayat di papan hitam Murid menulis ayat di dalam buku tulis Bunga. Murid melukis dan gambar pokok bunga yang disukai. Murid membaca Guru memurnikan ayat yang kurang tepat. Murid menjawab latihan di lembaran kerja.

2. papan tulis Latihan Pengukuhan/ Pengayaan. Pokok bunga itu ………………………… lebar. ibu. 5 . di taman. Kakak dan ibu ………………… ketika menanam pokok bunga . Ibu menanam ……………………. Semua orang …………………….Bunga” Guru meminta murid menyanyi bersamasama Murid menyanyi bersama . jenis pokok bunga. 7. Nama : Tahun 1 Mawar Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan ber…. 6. 8. yang diberikan. melihat bunga. Bunga mawar itu …………………………… harum. Kakak menyiram pokok bunga …………………….sama lagu “ Bunga Mawar” BBM:Komputer. Mereka ……………………. LCD. tangan supaya tangan mereka tidak kotor. bunga. 5. Pada waktu pagi . 3.bunga sedang ………………………. 4.bungaan yang hidup subur dan cantik dipandang. Tarikh : berdaun bersarung berkembang bertopi berbau bersama berbagai bergembira 1.

6 .

7 .

8 .

BUNGA MAWAR Kutanam pokok bunga Bunga mawar namanya Kusiram dan kujaga Lama besar jadinya Kupetik bunga mawar Kuletak di kepala Kujalan sini sana Harum wangi baunya 9 .

BUNGA RAYA 10 .

BUNGA ORKID 11 .

12 .

BUNGA PUKUL 10 13 .

BUNGA KEEMBONG 14 .

BUNGA KEMBANG PAGI 15 .

BUNGA BALUNG AYAM 16 .

BUNGA MATAHARI 17 .

BUNGA CEMPAKA 18 .

BUNGA MAWAR 19 .

BUNGA KIAMBANG 20 .

BUNGA KERTAS 21 .

BUNGA KEKTUS 22 .

BUNGA MELATI 23 .

Norashikin binti Ismail
Matapelajaran Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : : : : : : : : Bahasa Melayu 1 Jauhari 28 orang Mari Bertani

( D 20102043330 )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH)

Buah-buahan Tempatan 4.5.2011 8.20 pagi – 9.20 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat:

i. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahami melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. ii. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar dan lagu. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama v. Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. vi. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Fokus Sampingan:
i. ii. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Tata Bahasa Kata Nama Am

Pengisian kurikulum : 1) Ilmu : Pendidikan Kesihatan 2) Nilai murni : Bersyukur, kebersihan

Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): 1) Kemahiran Berfikir – menjana idea
24

2) Kecerdasan Pelbagai – Verbal-linguistik, visual ruang Pengetahuan Sedia Ada : Murid- murid mempelajari tumbuh- tumbuhan dalam matpelajaran sains. BBM : Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar buah-buahan Lembaran kerja mewarna gambar buah-buah yang disediakan.

Aktiviti Pengukuhan:

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiuviti murid Murid menamakan buah-buahan yang terdapat dalam gambar tersebut dan membincangkan tentang buahbuahan tersebut. Contoh: Bentuk dan rasa buah.

Catatan / Nota

Permulaan/ mencungkil idea (5minit )

Nyanyian Musim Buahbuahan.

Guru memaparkan gambar tunggal pada papan tulis. (Set Induksi )

Strategik / Teknik: Verbal-linguistik Soal jawab secara lisan KB: menghubungkaitkan BBB: gambar buah-buahan, buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Strategi / Kaedah : membaca dan menyebut seni kata lagu BCB: i.membaca dengan intonasi yang betul BBM: Buku teks Bahasa Melayu Tahun 1

Membaca dan menyanyi ( 20 minit )

Membaca dan menyanyi Musim buahbuahan

Guru mempamerkan seni kata lagu Musim Buah-buahan dan membimbing murid membaca dan menyebut seni kata lagu tersebut. Guru menyanyi bersama murid sambil melakukan aksi yang sesuai.

Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan aksi yang sesuai. Murid menyanyikan lagu tersebut secara, individu, berkumpulan dan kelas dengan intonasi yang betul.

Menjana idea. Aktiviti Kumpulan ( 15minit )

Menamakan buah-buahan

Guru menyediakan 16 keping kad perkataan mengikut nama buahbuahan di dalam lagu Musim Buah-buahan.
25

Murid melekatkan Strategi/Kaedah : kad perkataan pada Kontekstual gambar yang sesuai di papan tulis. BBM: Gambar buah-

Guru memilih 16 orang murid secara rawak.

Murid bercerita tentang buahbuahan yang dilekatkan tadi menggunakan ayat tunggal. Murid menyebut nama buah-buahan dengan sebutan yang betul.

buahan

Mengaplikasi kan Idea (15 minit )

Lembaran kerja. melengkapkan ayat.

Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari.

Murid melengkapkan seni kata lagu dengan nama buah yang sesuai.

Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea

Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah siap diminta melukis gambar buah-buah yang digemari.

BBM:Lembaran kerja papan tulis

Rumusan/ penutup (5 minit)

Rumusan nyanyian “Musim Buahbuahan”

Guru meminta murid menyanyi bersamasama

Murid menyanyi bersama - sama lagu “ Musim Buah-buahan”

Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur Verbal-linguistik

BBM: papan tulis, Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 1

26

nanas dan rambutan Lazat juga buah tembikai Menambah zat di badan Rasa limau manis Belimbing. langsat. buah rambai Ciku. sedap manis pula! Pisang.Seni kata lagu Musim Buah-buahan Buah duku. cempedak dan durian Harga tidak mahal Di kedai atau di pinggir jalan Sungguh enak. hai rasanya Sungguh kaya khasiatnya Kalau makan buah-buahan Sihat seluruh badan 27 . buah nangka Buah manggis dan kelapa Sama saja jambu dan mangga Hai.

terkenal Seluruh dunia 28 . ______________ Banyak rambutnya Duku dan _____________ Bentuknya seakan sama Buah tempatan. _______________ Merahlah isinya Buah _____________.Lembaran kerja NAMA: _____________________________ TAHUN:_________ Buah-buahan Buah durian. durian Banyak durinya Buah _______________bentuknya Seperti bintang Buahlah ____________ lah _____________ Isinya putih Buah ______________. sememang Banyak khsiatnya Sudah terkenal.

Bahan Bantu Mengajar Kad perkataan Duku nangka manggis mangga pisang rambai 29 jambu kelapa ciku nanas langsat limau .

rambutan tembikai belimbing cempedak durian 30 .

jambu nangka 31 .

belimbing Tembikai 32 .

durian belanda Durian 33 .

kelapa duku 34 .

nanas manggis 35 .

ciku Limau 36 .

murid dapat : i.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. sawi. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul ii. bendi.00 pagi (60 minit) : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. kangkung ) Pengisian kurikulum : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik.4. Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : Standard Kandungan : 3. tomato. timun.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.5. Sains EMK : Keusahawanan Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengumpul dan mengelaskan. menghubungkaitkan Kecerdasan Pelbagai : Logik-matematik BCB: Bacaan intensif Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mengetahui beberapa jenis sayur-sayuran Bahan Bantu Mengajar :  Slaid gambar ( Power Point ) 37 .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Fokus Sampingan: Standard Kandungan : 2. Standard Pembelajaran : 3. cili. Standard Pembelajaran : 2.Kata nama am ( bendi.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) NAMA : RUHAIDA BINTI MOHAMAD ( D20102042082 ) Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 1 Cempaka : 34 orang : Mari Bertani : Kebun Datuk Anas : 23 Mei 2011 : 08.00-09. Sistem Bahasa : Tatabahasa . petola.

Guru menunjukkan gambar sayur-sayuran melalui slaid (LCD)yang dipaparkan 2.Guru menguji pengetahun sedia ada murid berkaitan jenis sayur-sayuran yang mereka ketahui. Contoh gambar : Gambar bendi. ii) Komputer iii)LCD iv) Gambar tunggal sayur-sayuran melalui tayangan LCD(Lampiran 1) Nilai :Bersyukur Strategik/teknik: Teknik Soal Jawab KB:Menghubungkait Membaca petikan teks dan menerang (15 minit) Membaca teks petikan yang bertajuk “Gerai Datuk Saya”pada skrin LCD 1.Guru memberi penerangan tentang apa yang terkandung di dalam teks dan bersoal jawab 1.Guru membaca teks yang dipaparkan dan murid mengikut bacaan guru 3.Guru mengaitkannya dengan isi pelajaran EMK: Keusahawanan Media : i) Slaid gambar. Murid menyebut sayur-sayuran yang ditayangkan oleh guru.Beberapa orang murid mengetuai bacaan dan diikuti oleh rakan-rakan sekelas yang lain. 3. ii)Komputer iii)LCD KBT: Kemahiran Berfikir BCB-membaca dengan intonasi yang betul(bacaan intensif) Petikan Teks”Gerai Datuk Anas” 38 .Murid membaca petikan teks mengikut bacaan guru 2.Guru memaparkan teks yang bertajuk “Gerai Datuk Saya”pada skrin LCD 2. 3. sawi 3. Murid sebut bersama-sama Catatan / Nota Permulaan / Mencungkil Idea ( 5 minit ) Guru menunjukkan gambar sayursayuran 1. Murid-murid memahami teks petikan yang dibaca Strategi/Kaedah Teknik Soal Jawab dan Perbincangan Media : i)Buku teks. tomato. 2. Murid membaca petikan secara individu dengan kuat dan intonasi yang betul 2. terung.   Buku teks ( bahan bacaan ) Lembaran kerja ICT(Komputer dan LCD) Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.

Murid menamakan seberapa banyak sayursayuran lain yang mereka ketahui (pentaksiran) 2. Media : i)Buku Teks: Gambar Tunggal ii) Borang klasifikasi (Lembaran Kerja 1) KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan KP: Logikmatematik Mengaplikasi Aktiviti Idea pentaksiran.Guru meminta murid menyusun semula huruf yang tidak tersusun menjadi nama sayursayuran. 2.Guru mengedarkan lembaran kerja (borang klasifikasi)dan meminta murid menulis jenis sayursayuran yang terdapat dalam gambar 1.Murid mengenalpasti jenis-jenis sayur yang dapat dilihat dalam gambar 3.Guru meminta murid menyenaraikan kata nama am dari teks yang telah dibaca pada awal pengajaran dan pembelajaran 39 1.Guru mengedarkan borang kosong (murid menulis jenis sayursayuran yang mereka ketahui selain yang dinyatakan) Pemulihan 1.Murid memadankan sukukata mengikut gambar(pemulihan) 3. Pengayaan 1. (20 minit) pemulihan dan pengayaan Pentaksiran 1.Guru meminta murid meneliti gambar tunggal yang terdapat dalam teks 2.Guru meminta murid mengenalpasti jenis sayur-sayuran 2.Murid menyenarai nama sayuran pada borang yang diedarkan.Murid meneliti gambar tunggal di buku teks. Murid menyenaraikan kata nama am dalam buku tulis masing-masing Lembaran Kerja 2 (Pentaksiran) Lembaran Kerja 3 (Pemulihan) .dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan (Lampiran 2) Menjana Idea (20minit) Menyenarai nama sayursayuran yang terdapat dalam gambar 1.

dalam buku tulis masing-masing LAMPIRAN 1 ( SLAID GAMBAR SAYUR-SAYURAN ) 40 .

41 .

Seikat sawi dijual dengan harga RM2. Sayur yang dijual oleh Pak Amin segar dan murah. kangkung dan pucuk ubi. bayam. Selain itu. Pak Amin. 42 .50 sahaja. Pak Amin menjual pelbagai jenis sayur. Anas selalu membantu Amin di gerai.00. petola dan cili. menjual sayur di gerai di hadapan rumahnya. Harga sekilo timun pula hanya RM2.LAMPIRAN 2 (TAYANGAN SLAID TEKS PETIKAN GERAI DATUK SAYA) Datuk Anas. tomato. Ada sayur jenis buah seperti timun. ada juga jenis sayur daun seperti sawi.

4. NAMA SAYUR-SAYURAN 2.LEMBARAN KERJA 1 ( BORANG KLASIFIKASI ) Senaraikan sayur-sayuran yang terdapat dalam gambar pada buku teks. 5. 43 . 3. 3. NAMA SAYUR-SAYURAN 2. LEMBARAN KERJA 2 (PENTAKSIRAN) Senaraikan nama sayur-sayuran lain yang anda ketahui BIL 1. BIL 1.

4. 6. LEMBARAN KERJA 3 (PEMULIHAN) Padankan sukukata yang diberi berdasarkan gambar dengan betul 1. lo 2. bak ben 3. 5. di 44 .

sa wi Nama : Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 1 (20 murid) Masa: 7. SP:1.to ma to 4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.30-8. 45 .5.30 Tema: Mari Bertani Tajuk: Ternakan Ayam Fokus Utama: SK : 1.

Bekerjasama Ilmu: Sains. Murid membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi. Membuat urutan Sistem Bahasa: Tatabahasa. SP: 3.Pendidikan moral KBT: Menghubungkait. dan ayat dengan betul. 46 . 2.Pentaksiran : 1. EMK : Keusahawanan Objektif: Pada akhir P&P.Langkah 1: Menyebut kad Perkataan yang dilihat 3.Set Induksi: Melihat gambar 2.3 Membina dan menulis perkataan.Murid Mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja Pemulihan:1.Fokus Sampingan: SK: 3.Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.Langkah 3: Membuat latihan 5.rajin.3.Kad Perkataan.Kata Kerja Media : Gambar. lembaran kerja. Murid memadankan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. Pengisian Kurikulum : Nilai : Berdikari.Langkah 2: Melihat buku teks muka surat 106 4. Aktiviti: 1.buku teks. murid dapat : 1.frasa. Pengayaan: 1.

Murid diminta merujuk buku teks Halaman 106 2. 2. 3. murid dikehendaki membaca petikan secara mekanis dengan sebutan yang betul 3. Bagaimana anak ayam berbunyi? 2.Secara berkumpulan.Guru mengaitkan gambar dengan isi pelajaran. KBT: Membuat urutan LANGKAH 1 1.Guru meminta murid mengeja gambar yang ditunjukkan kepada mereka. (Mengaitkan dengan sains) ILMU: LAMPIRAN 1 Pendidikan Sains CARTA Murid dapat menjawab soalan yang di ajukan oleh guru. Siapa ada bela ayam dirumah? b. Guru bertanya mengenai “Ayam” a.LANGKAH/MASA AKTIVITI PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/IMPAK SET INDUKSI 1. Bagaimana bentuk telur ayam? c. Guru menunjukkan carta kitaran ayam.Meminta murid 47 NILAI : Berdikari Bekerjasama Buku Teks m/s 106 . KBT : LAMPIRAN 2 Menghubungkait KAD GAMBAR LANGKAH 2 1.Murid melihat kad gambar yang ditujukan oleh guru.

Murid membuat latihan memadan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. Murid membina ayat NILAI : Berdikari mudah menggunakan kata kerja yang diberi LAMPIRAN 3 Lembaran kerja 1 PENGAYAAN LAMPIRAN 3 Lembaran kerja 2 48 . Murid mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja NILAI : Bekerjasama Buku teks Membaca secara berkumpulan PEMULIHAN 1. Murid memadankan NILAI : Berdikari gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi 1. LANGKAH 3 1.Membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi LAMPIRAN 3 Lembaran kerja PENTAKSIRAN 1. 2.membaca kata kerja yang dicetak dengan warna biru.

Kitaran Hidup Ayam (‘Life Cycle of a Chicken’) 49 .

LAMPIRAN 1 telur LAMPIRAN 2 (kad gambar 1) 50 .

anak ayam LAMPIRAN 2 (kad gambar 2) 51 .

ayam dewasa LAMPIRAN 2 (kad gambar 3) 52 .

ARAHAN : Memadankan gambar dengan perkataan o o telur o o ayam dewasa o o anak ayam LAMPIRAN 3 (lembaran kerja 1) 53 .

Mencari __________________________________ __________ 54 . Menternak __________________________________ ________ 2. (kata kerja) 1. Memberi __________________________________ _________ 3.ARAHAN: Membina ayat berdasarkan perkataan berikut.

LAMPIRAN 3 (Lembaran kerja 2) ARNAB KUCING 55 .

Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 4. MATRIK PELAJAR NAMA NO.upsi. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Nama Pensyarah NO. KAD PENGENALAN E-MEL : : : : : Dr. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 3.my 56 . Abdul Rahim bin Razalli D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa.Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pecahan 3 SEMESTER 1 /2011 KPD 3016 Pengajaran. Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09 Nama Ahli Kumpulan 1.edu. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 2.

saya telah dapat membuat satu refleksi tentang pengajaran saya di dalam kelas. Jika aktiviti ini dilaksanakan murid lebih mengenali dan dapat bertukar –tukar gambar bentuk dan jenis bunga. Kelemahan pertama yang di kesan di dalam sesi pengajaran ini adalah kekurangan aktiviti yang menarik minat murid.Aku cuba menenangkan diri sendiri tetapi tidak berjaya.bunga hiasan yang ditanam di halaman rumah. Aktiviti murid boleh diperbaiki dengan memberi peluang kepada semua murid menyediakan atau membawa gambar bunga yang disukai mengikut kumpulan yang telah ditetapkan dari awal pembelajaran. MATRIK : : RUZIAH BINTI MUSTAJAB D20102042817 PECAHAN 3 – REFLEKSI SELEPAS PENGAJARAN Minggu ini aku begitu tertekan dengan tugasan yang berlambak! Mana dengan tugasan mengajar dan minggu hadapan minggu peperiksaan setengah tahun. Melalui aktiviti menamakan jenis bunga menggunakan kad gambar bunga dapat dilihat bahawa murid sudah sedia mengenal bunga. Kelemahan kedua yang diperolehi ialah tiada penggunaan bahan maujud atau pun model secara praktikal .NAMA PELAJAR NO.sama dengan iringan muzik. Kebaikan kedua pula adalah murid member respon yang baik iaitu tidak berasa malu dan segan untuk menyanyikan lagu „Bunga Mawar‟ bersama. Kebaikan pertama yang saya kesan adalah murid mempunyai pengalaman sedia ada iaitu murid –murid di sekolah ini tinggal di kawasan perkampungan yang sememangnya terdapat banyak pokok. Murid juga seronok melalui pengajaran secara didik hibur dan pemerhatian gambar bunga yang menarik dapat menarik minat murid bersedia memulakan sesi pembelajaran. selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Pecahan 2 yang tersalah hantar dan cara membahagikan masa dengan sebaik mungkin supaya menjadi seorang guru yang berkesan. Ini 57 . Dalam menyiapkan tugasan KPD3016 . Aku terfikir tentang tugasan mengajar . Aku juga tidak dapat menembusi web UPSI. murid juga mempunyai pengetahuan sedia ada kerana tajuk ini terdapat dalam matapelajaran sains. Salah satu tugasan yang perlu disiapkan ialah KPD3016 ! Aduh peningnya kepalaku! Aku sangat tertekan kerana minggu ini talian internet di tempatku mengalami gangguan .pokok bunga di halaman rumah masing – masing. Lebih memeningkan kepalaku apabila aku tersalah menghantar Pecahan 2 . Contohnya . aktiviti menanam pokok bunga secara praktikal. Murid biasa dan sedia maklum nama dan jenis bunga.Selain itu .

Terutama murid yang mengalami masalah 3 M agak lambat kerrana kelemahan menguasai membaca.bentuk buah apabila dikupas. Di sini guru perlu lebih kreatif untuk menunjukkan perbezaan menanam pokok bunga mengikut jenis. Melalui pemerhatian. Penggunaan internet akan memudahkan guru dan dapat menarik minat murid untuk terus meneroka berkaitan cara menanam pokok bunga. Melalui pemerhatian didapati masih ada murid yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang diberikan. kulitnya.Kumpulan ini perlu dibimbing dan dibantu agar tidak tercicir. Penggunaan bahan ini akan lebih menarik minat murid apabila murid dapat memegang dan seterusnya dapat mengetahui cara. Ini kerana pokok orkid lebih sesuai menggunakan sabut dan arang berbanding tanah tanih dan cara menanamnya boleh digantung atau ditanam diatas tanah.Saya dapati murid tahun 1 ini akan merasa kecewa dan ada yang menangis sekiranya tidak dapat melukis bunga seperti yang terdapat dalam aktiviti .cara menanam pokok bunga. 58 . Kelemahan ketiga yang diperolehi ialah tidak semua murid tahun 1 mempunyai kemahiran melukis gambar bunga. Ada baiknya guru menyediakan gambar dan murid mewarnakannya. Oleh itu guru perlu memberikan aktiviti yang memastikan setiap murid dapat melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh guru.disebabkan ada beberapa orang murid yang tidak pernah melakukan aktiviti menanam pokok bunga dengan usahanya sendiri .Contonhnya cara menanam pokok bunga orkid adalah berbeza dengan menanam pokok bunga mawar. Contohnya membawa pokok bunga orkid dan pokok bunga mawar supaya murid dapat melihat perbezaan cara menanamnya ataupun menggalakkan murid mencari di laman web yang berkaitan dengan cara menanam pokok bunga. terdapat murid yang mengetahui bagaimana menanam pokok bunga yang berbeza.

Aktiviti memyebabkan semua murid berasa gembira dan seronok ketika sesi pembelajaran. Kelemahan kedua yang diperolehi ialah tiada penggunaan bahan maujud atau pun model. Murid juga sedia melakukan aksi apabila diminta oleh guru. Kelemahan pertama yang di kesan di dalam sesi pengajaran ini adalah kekurangan aktiviti yang menarik minat murid. Melalui pemerhatian didapati masih ada murid yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang diberikan. Kebaikan pertama yang saya kesan adalah murid dapat mengenal pelbagai jenis buahbuahan tempatan. masih ada murid yang ingin mengetahui bagaimana bentuk buah apabila dikupas. Penggunaan bahan ini akan lebih menarik minat murid apabila murid dapat memegang dan seterusnya dapat mengenal bentuk sebenar buah-buahan tersebut. Jika aktiviti ini dilaksanakan murid tidak akan berasa diketepikan atau dipinggirkan. Melalui aktiviti melekatkan kad-kad perkataan pada gambar buah yang betul dan seterusnya bercerita tentang buah tersebut dapat menunjukkan bahawa murid sudah sedia mengenal buah-buahan tempatan. Kebaikan kedua pula adalah murid tidak berasa malu dan segan untuk menyanyikan lagu „Musim Buah-buahan‟ secara berkumpulan. Oleh itu guru perlu memberikan aktiviti yang memastikan setiap murid dapat melaksanakan aktiviti. saya telah dapat membuat satu refleksi tentang pengajaran saya di dalam kelas. kulitnya. kelas ataupun individu. Di sini guru perlu lebih kreatif untuk menunjukkan bentuk sebenar dan juga apabila dikupas. Contohnya membawa isi buah sebenar ataupun menggalakkan murid mencari di laman web yang berkaitan dengan buah-buahan. 59 .NAMA PELAJAR NO. Aktiviti murid boleh diperbaiki dengan memberi peluang kepada semua murid melekatkan kad perkataan buah-buahan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan dari awal pembelajaran. Ini disebabkan ada beberapa orang murid yang tidak pernah melihat bentuk rupa buah-buahan yang jarang ditemui. MATRIK : : NORASHIKIN BINTI ISMAIL D20102043330 PECAHAN 3 – REFLEKSI SELEPAS PENGAJARAN Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Melalui pemerhatian. Contohnya mencantumkan hurufhuruf bagi membentuk perkataan ataupun nama buah-buahan.

ABD.Penggunaan internet akan memudahkan guru dan dapat menarik minat murid untuk terus meneroka berkaitan buah-buahan. TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1 GROUP : EL-J09 PENSYARAH:DR. KPD3016 PENGAJARAN. RAHIM BIN RAZALI SOALAN: PECAHAN 3 TAJUK TUGASAN: TAJUK : REFLEKSI PENGAJARAN NAMA: RUHAIDA BINTI MOHAMAD NO. MATRIK: D20102042082 60 .

saya juga menggunakan slaid gambar yang berwarna serta perkataan-perkataan yang besar dan jelas yang dapat menarik minat murid untuk terus mengikuti sesi pembelajaran. Aktiviti ini boleh diperbaiki dengan memberi peluang murid mencantumkan suku kata dengan menggunakan komputer. terdapat juga beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki dalam pengajaran dan pembelajaran yang saya sampaikan. penggunaan bahan maujud seperti sayur-sayuran jenis buah dan berdaun hijau akan lebih memberi fahaman yang mendalam kepada murid. 61 . murid dapat memberi sepenuh perhatian apabila paparan dipertontonkan kerana bahan bantu menggunakan bahan teknologi lebih sistematik dan mampu menjana idea serta pemikiran murid. Namun. murid dapat melihat penggunaan bahan teknologi yang boleh mereka aplikasikan untuk pembelajaran akan datang. Dalam tajuk “Mari Bertani” ini. Fikiran mula berserabut namun aku cuba mengawal emosi dan fikiran untuk terus menyiapkan segala tugasan yang diberi. Antaranya ialah saya telah mempelbagaikan teknik pengajaran daripada berbentuk “talk and chalk” kepada yang lebih sistematik. Secara tidak langsung. Penggunaan bahan maujud mampu menarik perhatian murid kerana ianya lebih fokus kepada tajuk pembelajaran. murid yang tidak memiliki bahan teknologi di rumah mampu mempelajarinya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Antaranya ialah kekurangan aktiviti murid yang menggunakan bahan teknologi seperti aktiviti pemulihan iaitu mencantumkan suku kata berdasarkan gambar. saya menggunakan medium teknologi seperti komputer dan penggunaan LCD secara meluas. Kelemahan kedua yang saya dapati dalam pengajaran ialah tiada bahan maujud yang mampu merangsang pengetahuan sedia ada murid. terdapat beberapa impak positif yang saya telah kenalpasti. Ini kerana.REFLEKSI PENGAJARAN Minggu ini merupakan minggu yang sarat dengan pelaksanaan tugasan yang perlu dihantar mengikut tempoh yang ditetapkan. Dalam pengajaran yang saya sampaikan. Dengan itu. Dalam menyiapkan tugasan Unit Pengajaran dan Rancangan Pengajaran Harian. Selain itu. dalam pengajaran yang saya sampaikan.

Selain itu. saya dapati murid ini tidak dapat memahami soalan yang diberi walhal soalan tersebut adalah soalan mudah iaitu seperti telur ayam berbentuk apa? Selain itu. Mereka juga menunjukkan minat untuk mengetahui kitaran hidup ayam. Ayam merupakan haiwan ternakan penduduk kampung. Walaubagaimana pun ada seorang murid kurang memberi tumpuan kerana murid ini tidak fokus semasa sesi P&P dijalankan didalam kelas.kerana mereka sudah mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ayam. ayam sangat mudah untuk diterangkan kepada mereka. Secara keseluruhannya pengajaran saya pada kali ini berjaya memberi pengetahui secara terperinci kepada murid. Walaubagaimana pun. Bagi setiap soalan yang disoal saya akan sentiasa mengaitkan perkara tersebut P&P yang saya jalankan. Tajuk yang telah saya ajar merupakan tajuk ternakan ayam. Soalan berbentuk pemulihan iaitu memadankan gambar dengan perkataan merupakan soalan yang mudah menarik minat murid untuk menjawab. Murid-murid sangat tertarik dengan kad gambar yang berwarnawarni. Saya menggunakan carta sains untuk menerangkan kitaran hidup ayam kepada murid-murid saya.Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Tema yang diajar pada minggu ini adalah tema Mari Bertani. Saya telah memilih tajuk ternakan ayam untuk diajar pada hari ini.Oleh itu. Apabila saya bertanya keseluruhan murid dapat menjawab dengan betul. saya juga dapati penggunaan kad bergambar yang kecil menyukarkan murid-murid untuk memberi fokus terhadap apa yang diajar. Murid disekolah saya merupakan murid yang duduk dikawasan kampung. Semasa menyoal secara rawak. Ini kerana mereka suka bertanya dan sentiasa berfikir mengenai sesuatu perkara yang baru mereka ketahui. terdapat perkara yang perlu saya perbaiki iaitu saya harus menukarkan kad 62 . Murid yang saya ajar mudah memberi respon bagi setiap soalan yang dikemukakan. Tema ini nampak mudah tetapi perlu ilmu yang lebih untuk menerangkan kepada murid tahun 1 . kad bergambar juga saya gunakan untuk menyoal murid. Ini memudahkan saya untuk menerangkan mengenai tajuk ini . Murid juga memberi respon yang baik semasa P&P berjalan.

bergambar kepada penggunaan LCD yang lebih besar dan jelas serta penggunaan bunyi-bunyi yang menarik semasa LCD ditayangkan. 63 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful