REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1

NAMA GURU : NOR SHIFA BINTI SAAD
MATAPELAJARAN : BAHASA ARAB
BI
L

EVIDENS

KELAS : 1 KREATIF

INSTRUMEN

TARIKH

RUJUKAN

1

B1 DL1 E1
Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi seperti bunyi
haiwan, alam persekitaran dan alat muzik.

2

B1 DB1 E1
Membaca huruf hijaiyyah (‫ ي‬- ‫ )ا‬berbaris fathah (‫ )ــَــــ‬dari
bahan bacaan yang bersesuaian.
Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain.

DSK (11.1/11.2)
BT(ms 1)

3

B1 DB1 E2
Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (،‫ ج‬،‫ ا‬،‫ ت‬،‫ ب‬،‫م‬
‫ ن‬،‫ ك‬،‫ )د‬dengan baris fathah, dhommah dan kasrah (
‫ )ـَـــُــــِـــ‬dari bahan bacaan yang bersesuaian. Conth
bahan : Kad imbasan dan lain-lain.

DSK (11.1/11.2/11.3)
BT (ms 4,13,21,29)

4

B1 DT1 E1
Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk
membentuk huruf hijaiyyah.

DSK (15.2)
Buku Modul Transisi
BLA (ms 2)

5

B1 DT1 E2
Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah

DSK (15.3)
Buku Modul Transisi
BLA (ms 2,4,10,15)

6

B2 DL1 E1
Menyebut bunyi huruf hijaiyyah (‫ ي‬-‫)ا‬.

7

DSK(1.1,6.1)
BT (ms 2,3)

DSK (7.2)
BT (ms 5,13,21,29)

B2 DL2 E1
Menyebut bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan:
(‫ ن‬،‫ ك‬،‫ د‬،‫ ج‬،‫ ا‬،‫ ت‬،‫ ب‬،‫)م‬

DSK (7.2)
BT (ms 5,13,21,29)

M/S 1 of 6

15.4 / 15. DSK (15.40.45.65) M/S 2 of 6 .69) 11 B2 DB3 E1 Mengenalpasti bentuk huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ن‬،‫ ك‬،‫ د‬،‫ج‬،‫ا‬،‫ ت‬،‫ ب‬،‫)م‬yang bersambung di awal.69.50. Contoh: ( ‫ ولد‬،‫ جّدة‬،‫)دجاجة‬ DSK (11.61. di tengah dan di akhir perkataan.77) 12 B2 DT1 E1 Menulis huruf hijaiyyah tunggal (‫)ا – ي‬.70.45) DSK (8.80.90) DSK (15.45.29.3) BT (ms 37.20.37) 10 B2 DB2 E2 Membezakan huruf hijaiyyah yang difokuskan (،‫ ت‬،‫ ب‬،‫م‬ ‫ ن‬،‫ ك‬،‫ د‬،‫ ج‬،‫ )ا‬yang mengandungi (‫)الحركات القصيرة والطويلة‬. Contoh : (‫ َبا ِبي ُبو‬/ ‫ب‬ ُ ِ‫ب ب‬ َ ) DSK(11.30.1) BT (ms 30.BIL EVIDENS TARIKH INSTRUMEN RUJUKAN 8 B2 DB1 E1 Menyebut dan membezakan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫)الحركات القصيرة والطويلة‬.45.61. Contoh : ( ‫ َم َما‬،‫ب َبا‬ َ ) DSK (11.21.3 / 12.5) Buku Modul Transisi BLA (MS 10.3) BT(ms 37.35.2/11.7) BLA (ms 14. 14 B3 DL1 E1 Mengulang perkataan yang didengar.60.4) BT(ms 6. 13 B2 DT1 E2 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan (،‫ ت‬،‫ ب‬،‫م‬ ‫ ن‬،‫ ك‬،‫ د‬،‫ ج‬،‫ )ا‬di awal.3/12.2) BT (ms 37.61.25.69) 9 B2 DB2 E1 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (،‫ ا‬،‫ ت‬،‫ ب‬،‫م‬ ‫ ن‬،‫ ك‬،‫ د‬،‫ )ج‬dengan makhraj yang betul DSK (11.41.2/12. di tengah dan di akhir perkataan melalui pembacaan.

7 3.41.3) BT (ms 10. Contoh : Mengucapkan (‫ )صباح الخير‬dengan bahasa badan yang sesuai seperti memberi senyuman dan lain-lain.74.1) .60.20.46.12. DSK (12.55) DSK (16.15 BI L B3 DL1 E2 Membezakan sebutan perkataan yang didengar.65.11.50. Buku Modul Transisi .62). Buku Modul Transisi. Contoh : ‫ تلميذة‬/ ‫تلميذ‬ EVIDENS DSK (9.55) 20 B3 DB2 E2 Membaca nombor dan bilangan (.59. 17 B3 DL2 E2 Menyebut nombor dan bilangan (.١ -١) mengikut susunan. 23 DSK (10. lembaran kerja DSK (8.51.68) 19 B3 DB2 E1 Membaca nombor dan bilangan (.2).١ -١) mengikut makhraj dengan bimbingan guru.16.28.1) BT (ms 49.2) BT (ms 54.79) TARIKH INSTRUMEN RUJUKAN 16 B3 DL2 E1 Mengulang nombor dan bilangan (.32. BLA (55.76) B4 DL1 E1 Menyebut ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar dengan jelas.26. DSK (10.63.95).3) BT (ms 51) 21 B3 DT1 E1 Menyalin perkataan dengan betul 22 B3 DT2 E1 Menyalin nombor dan bilangan (. DSK (14. DSK (14.1) BT (ms 12.51) 18 B3 DB1 E1 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul dengan bimbingan guru.2) BT (ms 50. lembaran kerja DSK (17.١ -١) mengikut susunan. 44.66.١ -١).75.١ -١) dengan betul.23. BLA (61.1) BT (ms 31. M/S 3 of 6 .

40.35. DSK (13.18.57.13 27 B5 DL1 E1 Mendengar ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan betul.17.3) BT (ms 42. 28.65.76.47.18. 66.75.64.34.20.74) DSK (9.59.41.79.BIL EVIDENS 24 B4 DL1 E2 Membezakan ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar.24.1/9. Contoh : ‫ هذه تلميذة‬/ ‫هذا تلميذ‬ DSK (9.57.79) 29 30 31 TARIKH INSTRUMEN RUJUKAN DSK (9.19.2) BT(ms 3.7 1) B5 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat mudah (‫)الجمل البسيطة‬ dengan bimbingan guru.71) 26 B4 DT1 E1 Menyalin ungkapan (‫ )عبارات‬dengan kemas dan betul.20. 42. 20.66.66 28 B5 DL1 E2 Mendengar dan membezakan sebutan ayat mudah (‫الجمل‬ ‫)البسيطة‬.63. Contoh : Mendengar dengan teliti.5) BT (ms 16.68 .28. 57.47 . DSK (16.5) BT (ms 16.1) BT (ms 31.18. DSK(13.4 B5 DB1 E2 Membaca ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan intonasi dan M/S 4 of 6 . 25 B4 DB1 E1 Membaca dan memahami ungkapan (‫ )عبارات‬dengan bimbingan guru. 36.5/13.1) BLA 12.68. DSK (3.48.18.6 0.19.40. 72.3) BT (ms 42. 31.16. Contoh : Membezakan antara ungkapan (‫ )صباح الخير‬dan ( ‫)مساء الخير‬. DSK (13.80) B5 DL2 E1 Menutur ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬mengikut situasi yang betul.24.2) BT (ms 15.63.74.34.

28.7 3.18.11.40. 19.3/17. DSK (9.20.75.5) BT(ms 16.5) BT (ms 16.75. 38 B6 DT1 E1 Menulis huruf.8.36.72.66.16.3). DSK (9.3).64.12.24.BLA 33 B5 DT1 E2 Menyalin dan menyusun perkataan menjadi ayat mudah . 40. BLA. 60. Lembaran kerja. DSK (4. perkataan. Contoh : Menjawab sapaan asas dengan bahasa badan yang sesuai melalui aktiviti didik hibur seperti lakonan. Lembaran kerja B6 DB1 E1 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul.34.18.34.8 0) tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dengan bimbingan guru.76.1). 60.24.33.48.32. DSK (16.72) 36 37 B6 DL1 E3 Menamakan benda maujud yang dipelajari dengan tepat.59.64.60.59.3) BT (ms 10. BLA 34 B6 DL1 E1 Memberi atau menjawab sapaan asas atau arahan. 28.46.72.64.(‫)الجمل البسيطة‬ DSK (16. 76.48.41.39.4/9. ungkapan dan ayat yang M/S 5 of 6 .76. Lembaran kerja. nombor.59.31. bilangan.44) DSK (13.76)) 35 B6 DL1 E2 Bertutur mengikut intonasi dan tekanan suara (‫)النبر والتنغيم‬ yang betul dan jelas.80) DSK (16.19. 20.75.80.4) BT (ms 26. BI L EVIDENS TARIKH INSTRUMEN RUJUKAN 32 B5 DT1 E1 Menyalin ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan kemas dan tersusun.

didengar dengan betul dengan bimbingan guru secara Imlak M/S 6 of 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful