REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1

NAMA GURU : NOR SHIFA BINTI SAAD
MATAPELAJARAN : BAHASA ARAB
BI
L

EVIDENS

KELAS : 1 KREATIF

INSTRUMEN

TARIKH

RUJUKAN

1

B1 DL1 E1
Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi seperti bunyi
haiwan, alam persekitaran dan alat muzik.

2

B1 DB1 E1
Membaca huruf hijaiyyah (‫ ي‬- ‫ )ا‬berbaris fathah (‫ )ــَــــ‬dari
bahan bacaan yang bersesuaian.
Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain.

DSK (11.1/11.2)
BT(ms 1)

3

B1 DB1 E2
Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (،‫ ج‬،‫ ا‬،‫ ت‬،‫ ب‬،‫م‬
‫ ن‬،‫ ك‬،‫ )د‬dengan baris fathah, dhommah dan kasrah (
‫ )ـَـــُــــِـــ‬dari bahan bacaan yang bersesuaian. Conth
bahan : Kad imbasan dan lain-lain.

DSK (11.1/11.2/11.3)
BT (ms 4,13,21,29)

4

B1 DT1 E1
Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk
membentuk huruf hijaiyyah.

DSK (15.2)
Buku Modul Transisi
BLA (ms 2)

5

B1 DT1 E2
Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah

DSK (15.3)
Buku Modul Transisi
BLA (ms 2,4,10,15)

6

B2 DL1 E1
Menyebut bunyi huruf hijaiyyah (‫ ي‬-‫)ا‬.

7

DSK(1.1,6.1)
BT (ms 2,3)

DSK (7.2)
BT (ms 5,13,21,29)

B2 DL2 E1
Menyebut bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan:
(‫ ن‬،‫ ك‬،‫ د‬،‫ ج‬،‫ ا‬،‫ ت‬،‫ ب‬،‫)م‬

DSK (7.2)
BT (ms 5,13,21,29)

M/S 1 of 6

2) BT (ms 37.37) 10 B2 DB2 E2 Membezakan huruf hijaiyyah yang difokuskan (،‫ ت‬،‫ ب‬،‫م‬ ‫ ن‬،‫ ك‬،‫ د‬،‫ ج‬،‫ )ا‬yang mengandungi (‫)الحركات القصيرة والطويلة‬. 14 B3 DL1 E1 Mengulang perkataan yang didengar.80.2/12.69) 11 B2 DB3 E1 Mengenalpasti bentuk huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ن‬،‫ ك‬،‫ د‬،‫ج‬،‫ا‬،‫ ت‬،‫ ب‬،‫)م‬yang bersambung di awal.7) BLA (ms 14. 13 B2 DT1 E2 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan (،‫ ت‬،‫ ب‬،‫م‬ ‫ ن‬،‫ ك‬،‫ د‬،‫ ج‬،‫ )ا‬di awal.1) BT (ms 30.45. Contoh: ( ‫ ولد‬،‫ جّدة‬،‫)دجاجة‬ DSK (11.65) M/S 2 of 6 .61.25.45.69) 9 B2 DB2 E1 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (،‫ ا‬،‫ ت‬،‫ ب‬،‫م‬ ‫ ن‬،‫ ك‬،‫ د‬،‫ )ج‬dengan makhraj yang betul DSK (11.21.20.40. di tengah dan di akhir perkataan melalui pembacaan.5) Buku Modul Transisi BLA (MS 10.60. DSK (15.2/11.35.45) DSK (8.BIL EVIDENS TARIKH INSTRUMEN RUJUKAN 8 B2 DB1 E1 Menyebut dan membezakan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫)الحركات القصيرة والطويلة‬.15. Contoh : ( ‫ َم َما‬،‫ب َبا‬ َ ) DSK (11. di tengah dan di akhir perkataan.90) DSK (15.50.77) 12 B2 DT1 E1 Menulis huruf hijaiyyah tunggal (‫)ا – ي‬.3) BT (ms 37.70.45.41. Contoh : (‫ َبا ِبي ُبو‬/ ‫ب‬ ُ ِ‫ب ب‬ َ ) DSK(11.4) BT(ms 6.29.61.69.4 / 15.3/12.30.61.3 / 12.3) BT(ms 37.

M/S 3 of 6 .60. DSK (14.15 BI L B3 DL1 E2 Membezakan sebutan perkataan yang didengar. Buku Modul Transisi .66.12.26.32.16.50.74.46. 44.١ -١) mengikut makhraj dengan bimbingan guru.63.2) BT (ms 54.51) 18 B3 DB1 E1 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul dengan bimbingan guru.95). Contoh : ‫ تلميذة‬/ ‫تلميذ‬ EVIDENS DSK (9.١ -١) mengikut susunan.2). 17 B3 DL2 E2 Menyebut nombor dan bilangan (.75.1) BT (ms 12.١ -١) mengikut susunan.23.2) BT (ms 50.51.1) BT (ms 49.76) B4 DL1 E1 Menyebut ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar dengan jelas.20.59. Buku Modul Transisi.68) 19 B3 DB2 E1 Membaca nombor dan bilangan (.7 3.55) 20 B3 DB2 E2 Membaca nombor dan bilangan (.١ -١).65.1) BT (ms 31.3) BT (ms 10.11. lembaran kerja DSK (8. DSK (14.79) TARIKH INSTRUMEN RUJUKAN 16 B3 DL2 E1 Mengulang nombor dan bilangan (. 23 DSK (10. lembaran kerja DSK (17.3) BT (ms 51) 21 B3 DT1 E1 Menyalin perkataan dengan betul 22 B3 DT2 E1 Menyalin nombor dan bilangan (. Contoh : Mengucapkan (‫ )صباح الخير‬dengan bahasa badan yang sesuai seperti memberi senyuman dan lain-lain.١ -١) dengan betul.41. BLA (55.55) DSK (16.62). DSK (10. BLA (61.1) .28. DSK (12.

19.1/9.48.1) BLA 12.35.5) BT (ms 16. Contoh : Membezakan antara ungkapan (‫ )صباح الخير‬dan ( ‫)مساء الخير‬.65. DSK (13.7 1) B5 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat mudah (‫)الجمل البسيطة‬ dengan bimbingan guru. DSK (3.63. DSK (16.47. 25 B4 DB1 E1 Membaca dan memahami ungkapan (‫ )عبارات‬dengan bimbingan guru. DSK(13. 20.41. 31.74) DSK (9.5/13.2) BT(ms 3.19.24. DSK (13. 66.40.59.1) BT (ms 31.76.47 .18. 57.34.75.BIL EVIDENS 24 B4 DL1 E2 Membezakan ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar. Contoh : ‫ هذه تلميذة‬/ ‫هذا تلميذ‬ DSK (9.20.68. Contoh : Mendengar dengan teliti.68 .6 0.79) 29 30 31 TARIKH INSTRUMEN RUJUKAN DSK (9.71) 26 B4 DT1 E1 Menyalin ungkapan (‫ )عبارات‬dengan kemas dan betul.79.18.2) BT (ms 15.24.5) BT (ms 16.13 27 B5 DL1 E1 Mendengar ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan betul.66.66 28 B5 DL1 E2 Mendengar dan membezakan sebutan ayat mudah (‫الجمل‬ ‫)البسيطة‬.80) B5 DL2 E1 Menutur ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬mengikut situasi yang betul.63.18.74.57.20.3) BT (ms 42.64.40.34.4 B5 DB1 E2 Membaca ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan intonasi dan M/S 4 of 6 .18. 72.28. 36.17. 42. 28.57.3) BT (ms 42.16.

60.8 0) tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dengan bimbingan guru.59. bilangan.75.BLA 33 B5 DT1 E2 Menyalin dan menyusun perkataan menjadi ayat mudah .16.7 3.80) DSK (16.41.36. DSK (16.3).44) DSK (13.18.72.76)) 35 B6 DL1 E2 Bertutur mengikut intonasi dan tekanan suara (‫)النبر والتنغيم‬ yang betul dan jelas. DSK (4.1).5) BT(ms 16. Lembaran kerja.48.4/9.4) BT (ms 26.64. perkataan. 60.19.32.40.24. 76. 40.24. Lembaran kerja B6 DB1 E1 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul.3) BT (ms 10.33.75.48. 19.59. BLA. ungkapan dan ayat yang M/S 5 of 6 .34.39.3).80.(‫)الجمل البسيطة‬ DSK (16.12.31.76.34.66.64. DSK (9.75.46.72.11.5) BT (ms 16.20.59. Lembaran kerja. nombor.18.8. 20.76. 28.28.72) 36 37 B6 DL1 E3 Menamakan benda maujud yang dipelajari dengan tepat. 38 B6 DT1 E1 Menulis huruf. BI L EVIDENS TARIKH INSTRUMEN RUJUKAN 32 B5 DT1 E1 Menyalin ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan kemas dan tersusun. BLA 34 B6 DL1 E1 Memberi atau menjawab sapaan asas atau arahan.3/17.64. 60. DSK (9. Contoh : Menjawab sapaan asas dengan bahasa badan yang sesuai melalui aktiviti didik hibur seperti lakonan.

didengar dengan betul dengan bimbingan guru secara Imlak M/S 6 of 6 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.