2 kata kunci yang perlu diingat dalam pertukaran unit

Bagai Besar Kancil Kecil

Kita Kecil Bijak Besar

Dengar Darab Bestari Bahagi

Rujuk : Matematik Tahun 5 – Panduan Guru – Muka surat 142

4. 3. gram kecil kilogram 10 kecil kilogram besar gram kecil besar besar kecil . 8. gram kecil kilogram 7. kilogram gram besar 2.Isikan perkataan besar atau kecil pada unit timbangan tersebut 1. kilogram gram 6. besar kilogram kecil gram kecil kilogram besar gram besar gram kecil kilogram besar kilogram kecil gram kecil gram besar kilogram besar 5. 9.

kg B kg B gram K gram K kg B gram K kg B x 2. gram K ÷ 10. gram K 4. gram K 9. kg B ÷ ÷ x x 8. gram K 3.Isikan darab atau bahagi pada unit timbangan tersebut 1. kg B ÷ x 5. gram K ÷ . kg B gram K kg B kg B gram K kg B 6. x 7.

.

4 kg 278 g = B g K x x 1 000 = 4 000 g + 4 278 g .Menukar berat dalam kilogram dan gram kepada gram Bagai Kita Dengar 1 kilogram = 1 000 gram Contoh Penyelesaian :1.

2. 15 kg 8 g = 15 kg 8 g B g K x x 1 000 = + 15 000 g 15 008 g . 8 kg 65 g = B g K x x 1 000 = 8 000 g + 8 065 g 3.

12 kg 67 g = g 62 kg x 1 000 = 62 000 g 98 g + 62 098 g 6 . 78 kg 7 g = g 12 kg x 1 000 = 12 000 g 67 g + 12 067 g 78 kg x 1 000 = 78 000 g 7g + 78 007 g .Latihan A : Tukarkan yang berikut kepada unit gram 1 . 9 kg 4 g = g 2 kg x 1 000 = 2 000 g 3g + 2 003 g 2 . 2 kg 3 g = g 4 . 5 kg 21 g = g 9 kg x 1 000 = 9 000 g 4g + 9 004 g 5 . 62 kg 98 g = g 5 kg x 1 000 = 5 000 g 21 g + 5 021 g 3 .

Latihan B : Tukarkan yang berikut kepada unit gram 1 . 96 kg 698 g = g 9 kg x 1 000 = 9 000 g 721 g + 9 721 g 3 . 19 kg 453 g = g 96 kg x 1 000 = 96 000 g 698 g + 96 698 g 6 . 53 kg 267 g = g 19 kg x 1 000 = 19 000 g 453 g + 19 453 g 53 kg x 1 000 = 53 000 g 267 g + 53 267 g . 9 kg 721 g = g 8 kg x 1 000 = 8 000 g 400 g + 8 400 g 5 . 6 kg 139 g = g 4 . 8 kg 400 g = g 6 kg x 1 000 = 6 000 g 139 g + 6 139 g 2 .

.

12 kg B = g K x 4 kg x 1 000 = 4 000 g 2.Menukar berat dalam kilogram kepada gram Bagai Kita Dengar 1 kilogram = 1 000 gram Contoh Penyelesaian :1. 9 kg B 12 kg x 1 000 = 12 000 g 4. 25 kg B = g K x = g K x 9 kg x 1 000 = 9 000 g 25 kg x 1 000 = 25 000 g . 4 kg B = g K x 3.

( melibatkan titik perpuluhan ) .

416 kg B = g K x 29 4 1 6 x 1000 = 29416 g .p. 3 kali kekanan 1.Menukar berat dalam kilogram kepada gram – melibatkan titik perpuluhan 1 kilogram = 1 000 gram Contoh Penyelesaian :.05 kg B = g K x 8 0 5 0 x 1000 = 8050 g 2.gerakkan t. 8. 29.

7 kg B x 1000 = 165400 g g K x = 0 7 0 0 x 1000 = 700 g . 5.8 kg B = g K x 5 8 0 0 4. 165. 0.3.4 kg = B x 1000 = 5800 g g K x 165 4 0 0 5.

3 kg = 3kg g g g g x 1000 = 4 800g 6. 62. 4.9 x 1000 = 3 000 g 7. 100 kg = 2.0 8 x 1000 = 8 000 g 8. 3.Latihan A : Tukarkan yang berikut kepada unit gram 1.51 kg = 0 g x 1000 = 510 g 4.7 g x 1000 = 9 700g .001 kg = 0 g x 1000 = 10 g 5. 0 0 1 10 . 4 1 6 x 1000 = g 29 416 g .416 kg = 29 . 9. 12.9 kg = 12 g x 1000 = 12 900 g 100kg x 1000 = 10 000 g . 29. 5 1 9.8 kg = 4. 0. 0.8 .7 kg = 9.08 kg = 62 g x 1000 = 62 080 g 8 kg = 8kg .

08 kg = g x 1000 = 2 019 g 41 . 0 2 1 x 1000 = 21 g 4 .6 kg 51. 0. 2. 8. 0 5 6 g 6 .5 g 8. 19.Latihan B : Tukarkan yang berikut kepada unit gram 1 .405 kg = 0. 13. 69 69. 41.056 kg = 0.9 kg 8.021 kg = g x 1000 = 69 500 g 0.9 = g x 1000 = 56 g x 1000 = 8 900 g 2 . 51. 0 8 x 1000 = 41 080 g 3.089 kg = 13 . 0 1 9 g 7. 0 8 9 g 10 . 4 0 5 g 9 . 0.06 kg 19 .019 kg = 2. 0 6 = g x 1000 = 450 g x 1000 = 19 060 g 5 . 6 = x 1000 = g 51 600 g x 1000 = 13089 g . 0.5 kg = .

2 cara penyelesaian :Cara 1 :Dengan cerakinkan nombor bulat dengan pecahan Cara 2 :Dengan menukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar .

Cara 1 :Dengan cerakinkan nombor bulat dengan pecahan .

15 7 4 10 1 5 1 2 7 10 7 10 = = 15 7 4 + 7 10 1 5 1 2 7 10 19 2 5 3 4 3 5 19 2 5 + + 2.Cerakinkan pecahan nombor bercampur kepada nombor bulat dan pecahan wajar Contoh :1. 5. = + = 10 + . 3 8 6. 2 = 3 4 = 2 3 5 3 4 3 8 + 3 4 4. = + = + 3.

Tukar yang berikut kepada gram 1 kilogram = 1 000 gram Contoh Penyelesaian :- 2 3 kg 4 12 3 4 x 4 kg 5 2 x 1000 + 250 1000 12 x 1000 + 4 5 x 200 1000 1 2 000 + 750 12 000 + 1 800 = 2 750 g = 12 800 g .

9 kg 20 + g 50 9 x 1000 20 1 7 x 1000 + 7 000 3. 12 x 1000 + 12 000 6. 3 1 kg 4 + = g 250 1 x 1000 4 1 = 4. 9 7 kg 10 + = g 7 100 10 1 x 1000 3 x 1000 + 3 000 2.Latihan A : Tukarkan yang berikut kepada gram 1. 400 = 7 400 g 450 = 12 450 g = 5 1 kg 8 + g 125 1 x 1000 8 1 = 43 1 kg 2 + g 500 1 2 1 x 1000 5 x 1000 + 5 000 43 x 1000 + 43 000 125 5 125 g 500 = 43 500 g . 9 x 1000 + 9 000 250 = 3 250 g 700 = 9 700 g = 7 2 kg 5 + g 200 2 x 1000 5 1 = 12 5.

Cara 2 :Dengan menukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar .

Menukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar Contoh :- Nombor bulat x Penyebut + Pengangka Penyebut 1. 12 10 10 10 . 12 x 10 + 7 127 7 = = 3. 2 5 2 x 4 + 3 3 = = 4 4 5 x 5 + 1 1 = = 5 5 11 4 26 5 2.

Tukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar 2 4 5 7 9 1 4 1 2 3 8 3 5 2 x 4+ 1 = = 4 = 9 4 9 2 43 8 38 5 91 10 11 6 13 1 8 5 9 1 6 1 10 2 3 3 7 = 104 11 x 9 + 5 = 9 9 6 x 6+ 1 6 13 x 10 + 1 10 = 4 x 2+ 1 2 = = 37 6 131 4 5 3 59 4 5 x 8+ 3 = = 8 = = = 7 x 5+ 3 5 9 x 10 + 1 10 = = 1 x 3 + 2 = 3 1 10 = = 8 x 7+ 3 = = 7 .

Tukar yang berikut kepada gram 1. 50 249 x 1000 = 20 1 6. 250 100 97 x 1000 = 10 1 5. 1 kilogram = 1 000 gram 4. 5 1 kg 8 1 = 43 1 1 kg 2 g 125 41 x 1000 = 8 500 87 x 1000 = 2 43 500 g . 9 700 g g 12 450 g = 7 1 2 kg 5 = 12 9 kg 20 = 200 37 x 1000 = 5 3. 3 1 kg 4 = g 3 250 g g 7 400 g g 5 125 g 9 7 kg 10 = g 13 x 1000 = 4 1 2.

.

Nilai Tempat ribu ra pu sa T I T I K P E R P U L U H A N 10 .

0 23 47 47.0 19 1 1.0 15.0 23.0 2.0 15 367 367.0 19.Menukarkan nombor bulat kepada bentuk perpuluhan hingga satu tempat perpuluhan ribu ra pu sa 10 3 Contoh Latihan :Nombor Bulat Perpuluhan hingga satu tempat perpuluhan 1 2 6 9 3 2 5 7 0 834 5 834.0 .0 2 70 70.0 5.

gerakkan t.25 kg 0 0 4 1 000 .Menukar berat dalam gram kepada kilogram Kancil Bijak Bestari 1 kilogram = 1 000 gram Contoh Penyelesaian :.004 kg 250 g ÷ 1 000 2 5 0 1 000 = 0.250 kg 0. 4g 4g K = kg B 2. ÷ 250 g K = kg B ÷ ÷ 1 000 = 0.p. 3 kali kekiri 1.

539 g = 5 3 9 1 000 = kg 0.025 kg 5.015 kg 4. 967 g = 9 6 7 1 000 = kg 0. 25 g = 02 5 1 000 kg = 0.078 kg 6. 15 g = 0 1 5 1 000 kg = 0. 78 g = 0 7 8 1 000 kg = 0.Latihan A : Tukarkan yang berikut kepada unit kilogram 1. 250 g = 2 5 0 1 000 = kg 0.250 kg 2.539 kg .967 kg 3.

08 kg kg 2 1 5 0 1 000 3. 1 001 g = 1 0 0 1 1 000 kg 4. 2 150 g = kg 29 080 g = 1 000 29.895 kg 118 4 0 0 1 000 = 118.001 kg 12 6 7 5 1 000 5.080 kg 7 895 g = kg 6. = 12. 12 675 g = kg = 1.675 kg 2.4 kg .Latihan B : Tukarkan yang berikut kepada unit kilogram 1.15 kg 29 0 8 0 = 29.150 kg 2. 118 400 g = kg 7 8 9 5 1 000 = 7.400 kg 118. = 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful