DPP 413 SISTEM PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN MALAYSIA

APAKAH MAKSUD DOKTRIN DULUAN KEHAKIMAN? HURAIKAN BESERTA GAMBARAJAH HIERARKI MAKSUD DULUAN KEHAKIMAN

DISAMPAIKAN OLEH, SUKARWATI BT. MOHAMAD NOOR MASITAH BT. AHMAD FUAD
1

SUMBER UNDANG-UNDANG MALAYSIA 2 .

lampau atau sebelumnya. 3 . Duluan bersamaan dengan perkataan dahulu yang bermaksud yang telah lepas. 1994. bermaksud segala hal yang berkaitan dengan urusan hukum (undang-undang) dan pengadilan. Kehakiman Definisi Ini Dipetik Daripada Kamus Dewan Edisi Ketiga.DEFINISI DOKTRIN DULUAN KEHAKIMAN Doktrin Prinsip atau kepercayaan yang dianggap benar dan satu-satunya yang dapat diterima.

 Semasa membuat keputusan yang berasaskan doktrin duluan kehakiman hakim akan mengikut prinsip keputusan hakim terdahulu yang pernah mengendalikan yang serupa.  Doktrin duluan kehakiman adalah keputusan kehakiman yang lebih tinggi dan terdahulu akan dijadikan panduan dan contoh. 4 .MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHAWA….

Stare Decisis Secara Mendatar 5 . Stare Decisis Secara Menegak 2.PRINSIP STARE DECISIS BOLEH DIBAHAGIKAN MENGIKUT DUA KOMPONEN 1.

Stare Decisis Secara Menegak  Aplikasi doktrin stare decisis dari satu mahkamah tinggi pada mahkamah rendah  Mahkamah yang lebih tinggi mengikat semua mahkamah subordinate 6 .

7 . aplikasi doktrin duluan ini kadangkala dipanggil stare decisis secara mendatar  kebiasaanya mahkamah rayuan terikat oleh: Keputusannya terdahulu Keputusan predecessor Keputusan dalam bidang kuasa perundangan mahkamah co-ordinate.Stare Decisis Secara Mendatar  Apabila satu mahkamah mengikat dirinya.

8 .  Prinsip yang kedua pula ialah merupakan satu prinsip dimana satu mahkamah tidak seharusnya membatalkan suatu keputusan yang dibuat oleh dirinya sendiri pada suatu ketika dahulu kecuali apabila terdapat satu alasan yang kuat untuk berbuat demikian.PRINSIP-PRINSIP DULUAN KEHAKIMAN  Terbahagi kepada dua komponen iaitu yang pertama ialah merupakan peraturan bahawa satu keputusan yang dibuat oleh mahkamah tinggi adalah duluan mengikat yang mana mahkamah rendah tidak boleh batalkan.

KUASA-KUASA DULUAN KEHAKIMAN Kuasa Yang Mengikat Kuasa Yang Menyakinkan. 9 .

Kuasa yang mengikat ialah  Duluan itu mengikat jika mahkamah terdahulu perlu memakai prinsip duluan itu kepada fakta-fakta kes sebelum ini dan memutuskan kes itu mengikut duluan tersebut. 10 .

kuasa yang menyakinkan  Manakala kuasa yang menyakinkan pula ialah mahkamah terkemudian dikehendaki memberi perhatian dan menimbangkan duluan itu dengan sewajarnya.  Kuasa mengikat atau menyakinkan sebenarnya bergantung pada dasarnya kepada kedudukan mahkamah yang melahirkan duluan itu dan mahkamah terkemudian yang memutuskan kes tersebut di dalam hierarki mahkamah-mahkamah. 11 .

HIERARKI DULUAN KEHAKIMAN PRIVY COUNCIL/ BADAN PENASIHAT KERAJAAN Mahkamah Persekutuan Mahkamah Tinggi Malaya Mahkamah Tinggi Borneo Mahkamah Sesyen Mahkamah Sesyen Mahkamah Majistret Mahkamah Majistret Mahkamah Penghulu 12 .

Keputusan-keputusan Privy Council mengikat mahkamah-mahkamah di Malaysia dalam dua keadaan berikut: keputusan tersebut merupakan rayuan dari Malaysia. I. dan II. 13  .Privy Council  Privy Council merupakan mahkamah yang tertinggi sekali di Malaysia. keputusan tersebut merupakan rayuan dari sebuah Negara Komanwel dan undangundang yang terlibat adalah sangat sama dengan undang-undang di Malaysia.

14 .Mahkamah Persekutuan  Mahkamah Persekutuan dikenali sebagai Mahkamah Agung dan merupakan mahkamah yang tertinggi di Malaysia. Ini bermakna keputusan-keputusan Mahkamah Persekutuan akan mengikat semua mahkamah bawahan. semua keputusan Mahkamah Persekutuan adalah muktamad dan berbentuk pengisytiharaan. Pada tahun 1985.

Mahkamah Tinggi  Mahkamah Tinggi terikat dengan keputusan-keputusan mahkamah yang lebih tinggi daripadanya iaitu Privy Council dan Mahkamah Persekutuan. 15 .  Keputusan Mahkamah Tinggi Semenanjung mengikat semua mahkamah rendah di Malaysia.  Manakala keputusan Mahkamah Tinggi Borneo mengikat semua mahkamah rendah di Sabah dan Sarawak.

dan Mahkamah Penghulu. Mahkamah Majistret.Mahkamah-mahkamah Bawahan  Mahkamah-mahkamah Bawahan terdiri daripada Mahkamah Sesyen. 16 . Dimana semua mahkamah ini terikat dengan keputusan-keputusan mahkamah atasan.

Ini disebabkan undang-undang tersebut tidak termaktub dalam perlembagaan-perlembagaan persekutuan atau negeri.  Seandainya tiada doktrin duluan yang boleh dirujuk. Secara umumnya undang-undang Malaysia juga boleh diperoleh melalui keputusan yang pernah diberi oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan.  Doktrin ini biasanya digunakan untuk undangundang tidak bertulis dan sistem common law. mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi yang terikat membuat keputusan duluan sendiri untuk kes tersebut. 17 Kesimpulannya .

18 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.