DPP 413 SISTEM PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN MALAYSIA

APAKAH MAKSUD DOKTRIN DULUAN KEHAKIMAN? HURAIKAN BESERTA GAMBARAJAH HIERARKI MAKSUD DULUAN KEHAKIMAN

DISAMPAIKAN OLEH, SUKARWATI BT. MOHAMAD NOOR MASITAH BT. AHMAD FUAD
1

SUMBER UNDANG-UNDANG MALAYSIA 2 .

bermaksud segala hal yang berkaitan dengan urusan hukum (undang-undang) dan pengadilan. lampau atau sebelumnya. Duluan bersamaan dengan perkataan dahulu yang bermaksud yang telah lepas. Kehakiman Definisi Ini Dipetik Daripada Kamus Dewan Edisi Ketiga. 3 . 1994.DEFINISI DOKTRIN DULUAN KEHAKIMAN Doktrin Prinsip atau kepercayaan yang dianggap benar dan satu-satunya yang dapat diterima.

 Doktrin duluan kehakiman adalah keputusan kehakiman yang lebih tinggi dan terdahulu akan dijadikan panduan dan contoh.MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHAWA…. 4 .  Semasa membuat keputusan yang berasaskan doktrin duluan kehakiman hakim akan mengikut prinsip keputusan hakim terdahulu yang pernah mengendalikan yang serupa.

Stare Decisis Secara Menegak 2. Stare Decisis Secara Mendatar 5 .PRINSIP STARE DECISIS BOLEH DIBAHAGIKAN MENGIKUT DUA KOMPONEN 1.

Stare Decisis Secara Menegak  Aplikasi doktrin stare decisis dari satu mahkamah tinggi pada mahkamah rendah  Mahkamah yang lebih tinggi mengikat semua mahkamah subordinate 6 .

Stare Decisis Secara Mendatar  Apabila satu mahkamah mengikat dirinya. aplikasi doktrin duluan ini kadangkala dipanggil stare decisis secara mendatar  kebiasaanya mahkamah rayuan terikat oleh: Keputusannya terdahulu Keputusan predecessor Keputusan dalam bidang kuasa perundangan mahkamah co-ordinate. 7 .

 Prinsip yang kedua pula ialah merupakan satu prinsip dimana satu mahkamah tidak seharusnya membatalkan suatu keputusan yang dibuat oleh dirinya sendiri pada suatu ketika dahulu kecuali apabila terdapat satu alasan yang kuat untuk berbuat demikian. 8 .PRINSIP-PRINSIP DULUAN KEHAKIMAN  Terbahagi kepada dua komponen iaitu yang pertama ialah merupakan peraturan bahawa satu keputusan yang dibuat oleh mahkamah tinggi adalah duluan mengikat yang mana mahkamah rendah tidak boleh batalkan.

9 .KUASA-KUASA DULUAN KEHAKIMAN Kuasa Yang Mengikat Kuasa Yang Menyakinkan.

10 .Kuasa yang mengikat ialah  Duluan itu mengikat jika mahkamah terdahulu perlu memakai prinsip duluan itu kepada fakta-fakta kes sebelum ini dan memutuskan kes itu mengikut duluan tersebut.

11 .  Kuasa mengikat atau menyakinkan sebenarnya bergantung pada dasarnya kepada kedudukan mahkamah yang melahirkan duluan itu dan mahkamah terkemudian yang memutuskan kes tersebut di dalam hierarki mahkamah-mahkamah.kuasa yang menyakinkan  Manakala kuasa yang menyakinkan pula ialah mahkamah terkemudian dikehendaki memberi perhatian dan menimbangkan duluan itu dengan sewajarnya.

HIERARKI DULUAN KEHAKIMAN PRIVY COUNCIL/ BADAN PENASIHAT KERAJAAN Mahkamah Persekutuan Mahkamah Tinggi Malaya Mahkamah Tinggi Borneo Mahkamah Sesyen Mahkamah Sesyen Mahkamah Majistret Mahkamah Majistret Mahkamah Penghulu 12 .

dan II. Keputusan-keputusan Privy Council mengikat mahkamah-mahkamah di Malaysia dalam dua keadaan berikut: keputusan tersebut merupakan rayuan dari Malaysia.Privy Council  Privy Council merupakan mahkamah yang tertinggi sekali di Malaysia. I. 13  . keputusan tersebut merupakan rayuan dari sebuah Negara Komanwel dan undangundang yang terlibat adalah sangat sama dengan undang-undang di Malaysia.

14 .Mahkamah Persekutuan  Mahkamah Persekutuan dikenali sebagai Mahkamah Agung dan merupakan mahkamah yang tertinggi di Malaysia. Ini bermakna keputusan-keputusan Mahkamah Persekutuan akan mengikat semua mahkamah bawahan. semua keputusan Mahkamah Persekutuan adalah muktamad dan berbentuk pengisytiharaan. Pada tahun 1985.

Mahkamah Tinggi  Mahkamah Tinggi terikat dengan keputusan-keputusan mahkamah yang lebih tinggi daripadanya iaitu Privy Council dan Mahkamah Persekutuan. 15 .  Keputusan Mahkamah Tinggi Semenanjung mengikat semua mahkamah rendah di Malaysia.  Manakala keputusan Mahkamah Tinggi Borneo mengikat semua mahkamah rendah di Sabah dan Sarawak.

dan Mahkamah Penghulu. 16 . Mahkamah Majistret.Mahkamah-mahkamah Bawahan  Mahkamah-mahkamah Bawahan terdiri daripada Mahkamah Sesyen. Dimana semua mahkamah ini terikat dengan keputusan-keputusan mahkamah atasan.

 Doktrin ini biasanya digunakan untuk undangundang tidak bertulis dan sistem common law. Ini disebabkan undang-undang tersebut tidak termaktub dalam perlembagaan-perlembagaan persekutuan atau negeri. mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi yang terikat membuat keputusan duluan sendiri untuk kes tersebut.  Seandainya tiada doktrin duluan yang boleh dirujuk. 17 Kesimpulannya . Secara umumnya undang-undang Malaysia juga boleh diperoleh melalui keputusan yang pernah diberi oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan.

18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful