Chapter 8

[Windows Movie Maker] Bab 4
CHAPTER 4 WINDOWS MOVIE MAKER 4.1 Windows Movie Maker Pengenalan Antara Muka Utama 4.2 Mengimpot Elemen-elemen Multimedia Mengimpot Grafik Mengimpot Video Mengimpot Audio / Muzik 4.3 Membangunkan Persembahan Memasukkan Grafik Ke Dalam Persembahan Kesan Khas Video Transisi Video Memasukkan Audio Ke Dalam Persembahan Memasukkan Video Ke Dalam Persembahan Memasukkan Teks Ke Dalam Persembahan 4.4 Menyimpan Persembahan Menyimpan Sebagai Movie Menyimpan Sebagai Fail Projek 4.5 Latihan

1

Bab 4

[Windows Movie Maker]

4.1 WINDOWS MOVIE MAKER

Pengenalan Movie Maker ialah satu perisian aplikasi yang boleh digunakan untuk menghasilkan satu persembahan multimedia yang menarik. Dengan menggunakan perisian ini kita boleh menggabungkan beberapa elemen multimedia seperti teks, grafik, video, animasi dan audio serta kesan khas (special effect) untuk menghasilkan satu persembahan.

Perisian ini boleh digunakan dalam pelbagai bentuk oleh guru di sekolah. Misalnya seorang guru boleh menggunakan perisian ini untuk menghasilkan set induksi yang menarik bagi sesi pengajaran dan pembelajaran beliau. Selain dari itu, guru di sekolah juga boleh menggunakan perisian ini untuk menghasilkan montaj untuk sebarang majlis rasmi sekolah seperti Hari Anugerah Cemerlang.

Antara Muka Utama Antara muka seperti di dalam Gambarajah 4.1 akan dipaparkan apabila perisian Windows Movie Maker dibuka.

1

2

3

4
Gambarajah 4.1: Antara muka utama Windows Movie Maker

Di dalam perisian Windows Movie Maker terdapat empat bahagian utama seperti dilabelkan di Gambarajah 4.1. Setiap bahagian mempunyai fungsi masing-masing iaitu :

1

: Bahagian ini dikenali sebagai movie tasks. Ia terdiri dari tiga sub menu utama iaitu Capture Video, Edit Movie dan Finish Movie.

2

: Bahagian ini akan memaparkan fungsi yang dilaksanakan oleh Movie Tasks seperti

2

Import audio/music.2 MENGIMPOT ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA Mengimpot Grafik Perisian Windows Movie Maker membenarkan kita mengimpot pelbagai jenis grafik atau gambar ke dalam persembahan. 3 : bahagian ini akan memaparkan persembahan multimedia yang telah dibina. jpg. Misalnya.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Import pictures. Paparan storyboard digunakan untuk memasukkan grafik.1 adalah paparan storyboard. Persembahan tersebut boleh dimainkan. video. kesan khas movie. Antara format fail grafik yang disokong oleh perisian Windows Movie Maker adalah bmp. Import video. Show collections. dipercepatkan. Sesuatu grafik yang hendak digunakan dalam perisian Windows Movie Maker hendaklah disimpan di dalam bentuk format fail grafik yang disokong oleh perisian ini terlebih dahulu. 4 : bahagian ini terdiri dari dua bentuk paparan iaitu paparan storyboard dan paparan timeline. View video transitions dan Make titles or credits. apabila ikon Show collections diaktifkan senarai fail yang telah diimpot akan dipaparkan pada bahagian ini.2. Dalam bentuk paparan ini elemen audio tidak boleh dimasukkan serta fungsi overlay tidak boleh diedit. Tindakan ini akan memaparkan tiga sub menu seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. 4. Paparan yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. View video effects. Untuk melaksanakan kedua-dua fungsi tersebut paparan timeline perlu digunakan. jpeg. diulang semula atau diberhentikan mengikut kehendak kita.jfif dan gif. transisi movie dan teks untuk membina persembahan multimedia. 3 . Langkah untuk mengimpot fail grafik : • Pada bahagian Movie Task. jpe. klik sub menu Capture Video. Walaubagaimanapun hanya satu bentuk paparan sahaja akan diaktifkan pada satu-satu masa.

3: Tetingkap untuk mengimpot fail grafik • Browse. Satu tetingkap untuk mengimpot fail grafik yang dikehendaki akan dipaparkan seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.5 menunjukkan fail grafik yang telah diimpot.2: Sub menu Capture Video • Klik Import Grafik untuk memasukkan fail grafik ke dalam perisian Windows Movie Maker. Gambarajah 4.3. pilih dan klik fail grafik yang hendak dimasukkan ke dalam persembahan dan seteruskan klik butang impot seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.4.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. 4 . Gambarajah 4.

6: Empat fail grafik telah diimpot 5 . Gambarajah 4. Proses yang sama perlu dilakukan untuk memasukkan fail-fail grafik yang lain.5: Fail grafik DSC01309.JPG telah diimpot • Semua gambar atau fail-fail grafik yang hendak digunakan di dalam persembahan hendaklah diimpot terlebih dahulu ke dalam Windows Movie Maker.4: Fail grafik DSC01309.JPG akan diimpot Gambarajah 4.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4.

Bab 4 [Windows Movie Maker] • Untuk mengeluarkan fail grafik yang tidak dikehendaki dari Windows Movie Maker. 6 . Langkah untuk mengimpot fail video : • Pada bahagian Movie Task. Mengimpot Video Video dalam persembahan multimedia boleh mengwujudkan keseronokan dan keunikan kepada keseluruhan persembahan. Paparan ini menunjukkan fail video “montage_sukan. klik sub menu Capture Video. klik pada gambar tersebut dan tekan kekunci delete.8: fail video telah diimpot ke Windows Movie Maker. Pilih dan klik sub menu Import video seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Gambarajah 4.wmv” telah diimpot ke dalam Windows Movie Maker. mpg.8 akan diperolehi.7. Gambarajah 4. Antara format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker adalah mpeg.7: Tetingkap untuk mengimpot fail video • Untuk mengimpot fail video ulang langkah-langkah yang sama seperti mengimpot fail grafik. Satu paparan seperti di dalam Gambarajah 4.mp2 dan wmv.

wav.10. Mengimpot Audio/Muzik Audio merupakan satu elemen yang penting di dalam sesuatu persembahan multimedia. Pilih dan klik sub menu Import audio or music seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Seperti fail grafik. Dalam paparan ini terdapat dua koleksi iaitu Collections dan montage_sukan. klik sub menu Capture Video. aifc dan aiff.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Catatan: Sekiranya fail-fail yang telah diimpot tidak kelihatan pada bahagian dilabelkan A pada Gambarajah 4. 1 2 A Gambarajah 4. Tanpa audio. Antara format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker adalah mp3. Perisian Windows Movie Maker membenarkan kita mengimpot pelbagai jenis audio ke dalam persembahan. 7 . aif. fail audio juga hendaklah disimpan di dalam bentuk format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker terlebih dahulu.9: koleksi semua fail yang telah diimpot.9. persembahan kurang menjadi walaupun pelbagai elemen visual dipaparkan di skrin. Apabila ikon ini diklik semua koleksi akan dipaparkan . Anda boleh mendapatkannya semula dengan mengklik pada ikon collections yang dilabelkan seperti ditunjukkan pada label 1 2 . Anda boleh memilih mana-mana koleksi dengan mengklik pada koleksi tersebut. au. Langkah untuk mengimpot fail audio : Pada bahagian Movie Task. snd.

Seteruskan drag gambar tersebut dan drop di bahagian storyboard seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Satu paparan seperti di dalam Gambarajah 4. 4.10: Tetingkap untuk mengimpot fail audio • Untuk mengimpot fail audio ulang langkah-langkah yang sama seperti mengimpot fail grafik atau video.11: Fail audio telah diimpot ke Windows Movie Maker.3 MEMBANGUNKAN PERSEMBAHAN Memasukkan Grafik Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan grafik ke dalam persembahan : • Pilih dan klik grafik atau gambar yang dikehendaki.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. 8 .11 akan diperolehi selepas fail audio diimpot ke dalam perisian Windows Movie Maker.12. Gambarajah 4.

13.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4. Perisian Windows Movie Maker menyediakan beberapa kesan khas seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.12: Memasukkan grafik ke dalam storyboard Kesan Khas Video Sesuatu persembahan boleh dijadikan lebih menarik dengan memasukkan kesan khas kepada elemen grafik dalam persembahan tersebut. 9 .

Gambarajah 4.13: Kesan khas video (video effect) Langkah untuk menghasilkan kesan khas video : • Pada bahagian Movie Task. Pilih dan klik sub menu View video effects seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Dalam bahagian Video Effects senarai kesan khas akan dipaparkan.14: Antara muka kesan khas video 10 . klik sub menu Edit Movie.14.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.

Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 • Pilih dan klik kesan khas yang dikehendaki.17.16 menunjukkan kesan khas telah dimasukkan ke dalam tiga gambar yang berbeza. Gambarajah 4. Paparan dalam Gambarajah 4. Gambarajah 4.16: Bilangan kesan khas video yang telah dimasukkan ke dalam gambar • Seterusnya untuk melihat persembahan yang telah dibangunkan klik butang play seperti yang ditandakan dalam Gambarajah 4.15 menunjukkan langkah tersebut. Dalam gambar ketiga dua kesan khas telah dimasukkan seperti yang ditandakan dalam Gambarajah tersebut. 11 .15: Memasukkan Kesan Khas video ke dalam gambar • Ulang langkah yang sama untuk memasukkan kesan khas video kepada gambargambar yang lain. Paparan dalam Gambarajah 4. Seteruskan drag dan drop kesan khas tersebut di atas gambar yang dipilih pada storyboard. Bilangan bintang menunjukkan bilangan kesan khas yang dimasukkan.

18: Antara muka transisi video 12 . klik sub menu Edit Movie. Pilih dan klik sub menu View video transitions seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Dalam bahagian Video Transitions senarai transisi akan dipaparkan.17: Memainkan persembahan yang telah dibangunkan Transisi Video Transisi video adalah peralihan visual dari satu slaid ke slaid yang lain di dalam suatu persembahan. Langkah untuk menghasilkan transisi video : • Pada bahagian Movie Task.18. Ia dapat menarik perhatian penonton atau pelajar apabila persembahan tersebut dimainkan.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. Perisian Windows Movie Maker menyediakan pelbagai transisi video yang sesuai dimasukkan di dalam persembahan. Gambarajah 4.

Memasukkan Audio Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan audio : • Tukarkan paparan storyboard ke paparan timeline dengan mengklik pada ikon yang dilabelkan dalam Gambarajah 4. Ruangan ini ditandakan dalam Gambarajah 4.19: Memasukkan transisi video ke dalam persembahan • Ulang langkah yang sama untuk memasukkan transisi video kepada gambar-gambar yang lain. Seteruskan drag dan drop transisi ini ke petak segi empat yang terletak di antara gambar-gambar. Gambarajah 4.19.20. • Seterusnya untuk melihat persembahan yang telah dibangunkan klik butang play. 13 .Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 • Pilih dan klik transisi yang dikehendaki.

22. A Gambarajah 4. Seterusnya drag dan drop fail audio ini ke A bahagian audio/muzik dalam paparan timeline pada ruangan ditandakan .21 menunjukkan paparan tersebut.21: Memasukkan audio ke dalam persembahan • Anda boleh memendekkan tempoh audio dimainkan dengan mengklik dan drag fail audio tersebut ke tempoh yang dikehendaki seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4.20: Show Timeline • Pada bahagian collections dapatkan paparan fail-fail audio. yang mana ianya boleh dipanjangkan atau dipendekkan tempohnya. 14 . • Kelebihan paparan timeline ialah tempoh persembahan sesuatu elemen multimedia dapat ditentukan oleh pembangun. • Pilih dan klik fail audio yang dikehendaki.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. Gambarajah 4.

klik dan drag fail video tersebut ke tempoh masa yang dikehendaki sama seperti fail audio.22: Memendekkan tempoh audio dimainkan Memasukkan Video Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan video : • Untuk memasukkan video ke dalam persembahan kita boleh menggunakan paparan sama ada storyboard ataupun timeline. • Title before the selected clip Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki. • Credits at the end Teks akan diletakkan di akhir persembahan. o Langkah untuk memasukkan elemen ini adalah sama seperti memasukkan elemen grafik dalam paparan storyboard.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4. Biasanya digunakan untuk menyatakan penghargaan kepada pembangun persembahan. Memasukkan Teks Ke Dalam Persembahan Dengan menggunakan Windows Movie Maker terdapat lima cara untuk memasukkan elemen teks ke dalam persembahan iaitu : • Title at the beginning Teks akan diletakkan di permulaan persembahan seperti tajuk bagi persembahan tersebut. o Jika anda ingin memendekkan tempoh video dimainkan maka hendaklah digunakan paparan timeline. • Title on the selected clip 15 . Teks akan dimasukkan sebelum gambar/video yang dipilih.

klik sub menu Edit Movie.24: Lima cara memasukkan teks • Pilih dan klik pilihan anda.23: Memasukkan teks ke dalam persembahan • Pada bahagian Movie Task. Apabila Title at the beginning dipilih dan diklik paparan seperti dalam Gambarajah 4. Langkah untuk memasukkan teks ke dalam persembahan : Gambarajah 4. Paparan seperti dalam Gambarajah 4. Taipkan teks yang dikehendaki di ruangan yang ditandakan . Gambarajah 4.24 akan dihasilkan.23. 16 . Pilih dan klik sub menu Make titles or credits seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.Teks akan dimasukkan di atas gambar/video yang dipilih.Bab 4 [Windows Movie Maker] Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki. • Title after the selected clip Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki.Teks akan dimasukkan selepas gambar/video yang dipilih.25 akan dipaparkan.

war rna dan pe eratusan • Untuk meng ansperansi teks.Chapter 8 [Win ndows Mov vie Maker] Bab 4 • Untuk menga animasikan teks tersebut klik pad sub men Change the title an n da nu nimation. . Gambaraj 4. tra • A Akhir sekali. ad title to m nu dd movie untuk memasukk teks k kan te ersebut ke dalam perse d embahan.26.25: Menaip teks jah masi akan d dipaparkan seperti yang ditunjuk kkan dalam Gambaraja 4. pilih dan klik sub men Done. ah • Senarai anim k ang ndaki. pilih d klik sub menu Cha dan b ange the tex font and c xt color. Pilih dan klik animasi ya dikehen gedit teks s seperti men nukar saiz dan jenis font. Gambaraj 4.26: Fo jah ormat teks 17 .

cuma anda perlu memilih gambar/video dan klik Title on the selected clip. pilih dan klik sub menu Done. • Dalam contoh ini teks “Montaj” diselitkan pada video montage_sukan dan animasi yang digunakan ialah newspaper seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4. 18 .29 akan terhasil. Gambarajah 4. • Dalam paparan tersebut tempoh muzik tidak dipanjangkan sehingga klip terakhir kerana klip tersebut adalah elemen video yang telah pun mengandungi audionya sendiri. Oleh yang demikian tempoh audio/music yang dimainkan hendaklah dipanjangkan agar ianya selari dengan masa persembahan yang dikehendaki.27: Teks dimasukkan sebagai title at the beginning • Apabila teks dimasukkan tempoh persembahan akan berubah iaitu masa persembahan akan bertambah. • Langkah yang sama juga digunakan untuk memasukkan teks di atas klip.28 menunjukkan tempoh muzik yang telah dipanjangkan. • Akhir sekali.28. Paparan seperti dalam Gambarajah 4.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. add title to movie.

28. anda perlu memanjangkan tempoh teks “montaj” pada Title Overlay sama seperti dilakukan untuk memanjangkan tempoh muzik.29: Teks dimasukkan sebagai Title on the selected clip 19 . Gambarajah 4. Title Overlay menunjukkan teks “Montaj” serta animasinya hanya akan ditayangkan untuk beberapa ketika sahaja dan bukannya sehingga persembahan montage_video itu tamat.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4.28: Tempoh muzik yang telah dipanjangkan • Dalam Gambarajah 4. Untuk memaparkan teks dan animasi sepanjang persembahan video.

Gambarajah 4. Langkah untuk menyimpan sebagai projek: • Pada bahagian menu bar. Seterusnya ikut arahan yang diberi sehingga fail projek disimpan. Seterusnya ikut arahan yang diberi sehingga movie disimpan.30: Menyimpan sebagai movie Menyimpan Sebagai Fail Projek Jika anda bercadang untuk mengedit persembahan tersebut pada masa akan datang.30. Format fail adalah .wmv. klik File.mswmm. klik sub menu Finish Movie. Pilih dan klik sub menu Save to my computer seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.4 MENYIMPAN PERSEMBAHAN Menyimpan Sebagai Video Langkah untuk menyimpan sebagai video: • Pada bahagian Movie Task. 20 .31. Format fail projek adalah .Bab 4 [Windows Movie Maker] 4. Pilih dan klik sub menu Save Project seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. anda mesti menyimpan persembahan tersebut sebagai projek. Dalam format ini anda tidak boleh lagi mengedit persembahan tersebut.

Anda dikehendaki menggunakan semua elemen multimedia seperti teks. Tempoh persembahan adalah lebih kurang satu hingga dua minit.31: Menyimpan sebagai fail projek 4. Anda boleh membina elemen-elemen ini sendiri atau pun memperolehinya dari internet. 21 . audio.5 LATIHAN Bina satu set induksi untuk satu sesi pengajaran berdasarkan topik yang anda ajar.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4. grafik. video dan animasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful