Chapter 8

[Windows Movie Maker] Bab 4
CHAPTER 4 WINDOWS MOVIE MAKER 4.1 Windows Movie Maker Pengenalan Antara Muka Utama 4.2 Mengimpot Elemen-elemen Multimedia Mengimpot Grafik Mengimpot Video Mengimpot Audio / Muzik 4.3 Membangunkan Persembahan Memasukkan Grafik Ke Dalam Persembahan Kesan Khas Video Transisi Video Memasukkan Audio Ke Dalam Persembahan Memasukkan Video Ke Dalam Persembahan Memasukkan Teks Ke Dalam Persembahan 4.4 Menyimpan Persembahan Menyimpan Sebagai Movie Menyimpan Sebagai Fail Projek 4.5 Latihan

1

Bab 4

[Windows Movie Maker]

4.1 WINDOWS MOVIE MAKER

Pengenalan Movie Maker ialah satu perisian aplikasi yang boleh digunakan untuk menghasilkan satu persembahan multimedia yang menarik. Dengan menggunakan perisian ini kita boleh menggabungkan beberapa elemen multimedia seperti teks, grafik, video, animasi dan audio serta kesan khas (special effect) untuk menghasilkan satu persembahan.

Perisian ini boleh digunakan dalam pelbagai bentuk oleh guru di sekolah. Misalnya seorang guru boleh menggunakan perisian ini untuk menghasilkan set induksi yang menarik bagi sesi pengajaran dan pembelajaran beliau. Selain dari itu, guru di sekolah juga boleh menggunakan perisian ini untuk menghasilkan montaj untuk sebarang majlis rasmi sekolah seperti Hari Anugerah Cemerlang.

Antara Muka Utama Antara muka seperti di dalam Gambarajah 4.1 akan dipaparkan apabila perisian Windows Movie Maker dibuka.

1

2

3

4
Gambarajah 4.1: Antara muka utama Windows Movie Maker

Di dalam perisian Windows Movie Maker terdapat empat bahagian utama seperti dilabelkan di Gambarajah 4.1. Setiap bahagian mempunyai fungsi masing-masing iaitu :

1

: Bahagian ini dikenali sebagai movie tasks. Ia terdiri dari tiga sub menu utama iaitu Capture Video, Edit Movie dan Finish Movie.

2

: Bahagian ini akan memaparkan fungsi yang dilaksanakan oleh Movie Tasks seperti

2

jpe. Sesuatu grafik yang hendak digunakan dalam perisian Windows Movie Maker hendaklah disimpan di dalam bentuk format fail grafik yang disokong oleh perisian ini terlebih dahulu.jfif dan gif.2. diulang semula atau diberhentikan mengikut kehendak kita. 3 : bahagian ini akan memaparkan persembahan multimedia yang telah dibina. Paparan storyboard digunakan untuk memasukkan grafik. Misalnya. 3 . View video transitions dan Make titles or credits. 4.1 adalah paparan storyboard. Untuk melaksanakan kedua-dua fungsi tersebut paparan timeline perlu digunakan. jpg. kesan khas movie. transisi movie dan teks untuk membina persembahan multimedia. dipercepatkan. Walaubagaimanapun hanya satu bentuk paparan sahaja akan diaktifkan pada satu-satu masa. video. 4 : bahagian ini terdiri dari dua bentuk paparan iaitu paparan storyboard dan paparan timeline. klik sub menu Capture Video. Tindakan ini akan memaparkan tiga sub menu seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Dalam bentuk paparan ini elemen audio tidak boleh dimasukkan serta fungsi overlay tidak boleh diedit. Persembahan tersebut boleh dimainkan. Antara format fail grafik yang disokong oleh perisian Windows Movie Maker adalah bmp. Import video. Paparan yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Langkah untuk mengimpot fail grafik : • Pada bahagian Movie Task.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Import pictures. apabila ikon Show collections diaktifkan senarai fail yang telah diimpot akan dipaparkan pada bahagian ini.2 MENGIMPOT ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA Mengimpot Grafik Perisian Windows Movie Maker membenarkan kita mengimpot pelbagai jenis grafik atau gambar ke dalam persembahan. Show collections. jpeg. Import audio/music. View video effects.

3.2: Sub menu Capture Video • Klik Import Grafik untuk memasukkan fail grafik ke dalam perisian Windows Movie Maker.3: Tetingkap untuk mengimpot fail grafik • Browse.5 menunjukkan fail grafik yang telah diimpot. Satu tetingkap untuk mengimpot fail grafik yang dikehendaki akan dipaparkan seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Gambarajah 4. pilih dan klik fail grafik yang hendak dimasukkan ke dalam persembahan dan seteruskan klik butang impot seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Gambarajah 4.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. 4 .4.

Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4.4: Fail grafik DSC01309.5: Fail grafik DSC01309. Gambarajah 4. Proses yang sama perlu dilakukan untuk memasukkan fail-fail grafik yang lain.JPG telah diimpot • Semua gambar atau fail-fail grafik yang hendak digunakan di dalam persembahan hendaklah diimpot terlebih dahulu ke dalam Windows Movie Maker.JPG akan diimpot Gambarajah 4.6: Empat fail grafik telah diimpot 5 .

klik sub menu Capture Video. Paparan ini menunjukkan fail video “montage_sukan. Gambarajah 4. Langkah untuk mengimpot fail video : • Pada bahagian Movie Task. Mengimpot Video Video dalam persembahan multimedia boleh mengwujudkan keseronokan dan keunikan kepada keseluruhan persembahan. Antara format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker adalah mpeg.8 akan diperolehi.mp2 dan wmv.Bab 4 [Windows Movie Maker] • Untuk mengeluarkan fail grafik yang tidak dikehendaki dari Windows Movie Maker. mpg.7: Tetingkap untuk mengimpot fail video • Untuk mengimpot fail video ulang langkah-langkah yang sama seperti mengimpot fail grafik. Gambarajah 4.8: fail video telah diimpot ke Windows Movie Maker.7. Satu paparan seperti di dalam Gambarajah 4. klik pada gambar tersebut dan tekan kekunci delete.wmv” telah diimpot ke dalam Windows Movie Maker. Pilih dan klik sub menu Import video seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. 6 .

persembahan kurang menjadi walaupun pelbagai elemen visual dipaparkan di skrin.10. Apabila ikon ini diklik semua koleksi akan dipaparkan . Perisian Windows Movie Maker membenarkan kita mengimpot pelbagai jenis audio ke dalam persembahan.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Catatan: Sekiranya fail-fail yang telah diimpot tidak kelihatan pada bahagian dilabelkan A pada Gambarajah 4.9. Seperti fail grafik.9: koleksi semua fail yang telah diimpot. aif. 7 . fail audio juga hendaklah disimpan di dalam bentuk format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker terlebih dahulu. Antara format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker adalah mp3. snd. Pilih dan klik sub menu Import audio or music seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. wav. Anda boleh memilih mana-mana koleksi dengan mengklik pada koleksi tersebut. 1 2 A Gambarajah 4. klik sub menu Capture Video. aifc dan aiff. Langkah untuk mengimpot fail audio : Pada bahagian Movie Task. Anda boleh mendapatkannya semula dengan mengklik pada ikon collections yang dilabelkan seperti ditunjukkan pada label 1 2 . Dalam paparan ini terdapat dua koleksi iaitu Collections dan montage_sukan. Tanpa audio. Mengimpot Audio/Muzik Audio merupakan satu elemen yang penting di dalam sesuatu persembahan multimedia. au.

3 MEMBANGUNKAN PERSEMBAHAN Memasukkan Grafik Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan grafik ke dalam persembahan : • Pilih dan klik grafik atau gambar yang dikehendaki. Gambarajah 4.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.11: Fail audio telah diimpot ke Windows Movie Maker. Satu paparan seperti di dalam Gambarajah 4. Seteruskan drag gambar tersebut dan drop di bahagian storyboard seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4.11 akan diperolehi selepas fail audio diimpot ke dalam perisian Windows Movie Maker.10: Tetingkap untuk mengimpot fail audio • Untuk mengimpot fail audio ulang langkah-langkah yang sama seperti mengimpot fail grafik atau video. 4. 8 .12.

9 .13.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4.12: Memasukkan grafik ke dalam storyboard Kesan Khas Video Sesuatu persembahan boleh dijadikan lebih menarik dengan memasukkan kesan khas kepada elemen grafik dalam persembahan tersebut. Perisian Windows Movie Maker menyediakan beberapa kesan khas seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.

Gambarajah 4.14: Antara muka kesan khas video 10 .Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. Pilih dan klik sub menu View video effects seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.14. Dalam bahagian Video Effects senarai kesan khas akan dipaparkan.13: Kesan khas video (video effect) Langkah untuk menghasilkan kesan khas video : • Pada bahagian Movie Task. klik sub menu Edit Movie.

Paparan dalam Gambarajah 4. Seteruskan drag dan drop kesan khas tersebut di atas gambar yang dipilih pada storyboard. Gambarajah 4. Paparan dalam Gambarajah 4.17. Dalam gambar ketiga dua kesan khas telah dimasukkan seperti yang ditandakan dalam Gambarajah tersebut. 11 .16: Bilangan kesan khas video yang telah dimasukkan ke dalam gambar • Seterusnya untuk melihat persembahan yang telah dibangunkan klik butang play seperti yang ditandakan dalam Gambarajah 4. Bilangan bintang menunjukkan bilangan kesan khas yang dimasukkan.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 • Pilih dan klik kesan khas yang dikehendaki.15: Memasukkan Kesan Khas video ke dalam gambar • Ulang langkah yang sama untuk memasukkan kesan khas video kepada gambargambar yang lain. Gambarajah 4.15 menunjukkan langkah tersebut.16 menunjukkan kesan khas telah dimasukkan ke dalam tiga gambar yang berbeza.

Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. Gambarajah 4. Perisian Windows Movie Maker menyediakan pelbagai transisi video yang sesuai dimasukkan di dalam persembahan. klik sub menu Edit Movie.17: Memainkan persembahan yang telah dibangunkan Transisi Video Transisi video adalah peralihan visual dari satu slaid ke slaid yang lain di dalam suatu persembahan.18. Ia dapat menarik perhatian penonton atau pelajar apabila persembahan tersebut dimainkan. Dalam bahagian Video Transitions senarai transisi akan dipaparkan. Langkah untuk menghasilkan transisi video : • Pada bahagian Movie Task. Pilih dan klik sub menu View video transitions seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.18: Antara muka transisi video 12 .

20.19. Memasukkan Audio Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan audio : • Tukarkan paparan storyboard ke paparan timeline dengan mengklik pada ikon yang dilabelkan dalam Gambarajah 4. Gambarajah 4. Ruangan ini ditandakan dalam Gambarajah 4. Seteruskan drag dan drop transisi ini ke petak segi empat yang terletak di antara gambar-gambar.19: Memasukkan transisi video ke dalam persembahan • Ulang langkah yang sama untuk memasukkan transisi video kepada gambar-gambar yang lain.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 • Pilih dan klik transisi yang dikehendaki. • Seterusnya untuk melihat persembahan yang telah dibangunkan klik butang play. 13 .

14 . • Kelebihan paparan timeline ialah tempoh persembahan sesuatu elemen multimedia dapat ditentukan oleh pembangun. A Gambarajah 4. Gambarajah 4.21 menunjukkan paparan tersebut. • Pilih dan klik fail audio yang dikehendaki. Seterusnya drag dan drop fail audio ini ke A bahagian audio/muzik dalam paparan timeline pada ruangan ditandakan .20: Show Timeline • Pada bahagian collections dapatkan paparan fail-fail audio.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.21: Memasukkan audio ke dalam persembahan • Anda boleh memendekkan tempoh audio dimainkan dengan mengklik dan drag fail audio tersebut ke tempoh yang dikehendaki seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4.22. yang mana ianya boleh dipanjangkan atau dipendekkan tempohnya.

klik dan drag fail video tersebut ke tempoh masa yang dikehendaki sama seperti fail audio. o Langkah untuk memasukkan elemen ini adalah sama seperti memasukkan elemen grafik dalam paparan storyboard. • Credits at the end Teks akan diletakkan di akhir persembahan.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4. • Title on the selected clip 15 . Memasukkan Teks Ke Dalam Persembahan Dengan menggunakan Windows Movie Maker terdapat lima cara untuk memasukkan elemen teks ke dalam persembahan iaitu : • Title at the beginning Teks akan diletakkan di permulaan persembahan seperti tajuk bagi persembahan tersebut.22: Memendekkan tempoh audio dimainkan Memasukkan Video Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan video : • Untuk memasukkan video ke dalam persembahan kita boleh menggunakan paparan sama ada storyboard ataupun timeline. Biasanya digunakan untuk menyatakan penghargaan kepada pembangun persembahan. • Title before the selected clip Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki. o Jika anda ingin memendekkan tempoh video dimainkan maka hendaklah digunakan paparan timeline. Teks akan dimasukkan sebelum gambar/video yang dipilih.

Teks akan dimasukkan selepas gambar/video yang dipilih.23. Apabila Title at the beginning dipilih dan diklik paparan seperti dalam Gambarajah 4. Taipkan teks yang dikehendaki di ruangan yang ditandakan . • Title after the selected clip Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki.23: Memasukkan teks ke dalam persembahan • Pada bahagian Movie Task. klik sub menu Edit Movie. Paparan seperti dalam Gambarajah 4. Gambarajah 4.Teks akan dimasukkan di atas gambar/video yang dipilih. Langkah untuk memasukkan teks ke dalam persembahan : Gambarajah 4. 16 .24: Lima cara memasukkan teks • Pilih dan klik pilihan anda. Pilih dan klik sub menu Make titles or credits seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.Bab 4 [Windows Movie Maker] Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki.24 akan dihasilkan.25 akan dipaparkan.

25: Menaip teks jah masi akan d dipaparkan seperti yang ditunjuk kkan dalam Gambaraja 4. pilih d klik sub menu Cha dan b ange the tex font and c xt color.Chapter 8 [Win ndows Mov vie Maker] Bab 4 • Untuk menga animasikan teks tersebut klik pad sub men Change the title an n da nu nimation. ad title to m nu dd movie untuk memasukk teks k kan te ersebut ke dalam perse d embahan.26: Fo jah ormat teks 17 .26. war rna dan pe eratusan • Untuk meng ansperansi teks. pilih dan klik sub men Done. . Pilih dan klik animasi ya dikehen gedit teks s seperti men nukar saiz dan jenis font. Gambaraj 4. tra • A Akhir sekali. ah • Senarai anim k ang ndaki. Gambaraj 4.

cuma anda perlu memilih gambar/video dan klik Title on the selected clip. Gambarajah 4. Paparan seperti dalam Gambarajah 4. • Akhir sekali. add title to movie. • Dalam paparan tersebut tempoh muzik tidak dipanjangkan sehingga klip terakhir kerana klip tersebut adalah elemen video yang telah pun mengandungi audionya sendiri. pilih dan klik sub menu Done.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.29 akan terhasil. 18 .27: Teks dimasukkan sebagai title at the beginning • Apabila teks dimasukkan tempoh persembahan akan berubah iaitu masa persembahan akan bertambah. Oleh yang demikian tempoh audio/music yang dimainkan hendaklah dipanjangkan agar ianya selari dengan masa persembahan yang dikehendaki. • Dalam contoh ini teks “Montaj” diselitkan pada video montage_sukan dan animasi yang digunakan ialah newspaper seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4.28.28 menunjukkan tempoh muzik yang telah dipanjangkan. • Langkah yang sama juga digunakan untuk memasukkan teks di atas klip.

28: Tempoh muzik yang telah dipanjangkan • Dalam Gambarajah 4.29: Teks dimasukkan sebagai Title on the selected clip 19 . Gambarajah 4.28. Untuk memaparkan teks dan animasi sepanjang persembahan video. Title Overlay menunjukkan teks “Montaj” serta animasinya hanya akan ditayangkan untuk beberapa ketika sahaja dan bukannya sehingga persembahan montage_video itu tamat.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4. anda perlu memanjangkan tempoh teks “montaj” pada Title Overlay sama seperti dilakukan untuk memanjangkan tempoh muzik.

Bab 4 [Windows Movie Maker] 4. klik File.wmv. Seterusnya ikut arahan yang diberi sehingga fail projek disimpan. Pilih dan klik sub menu Save Project seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Format fail projek adalah . Seterusnya ikut arahan yang diberi sehingga movie disimpan.30. anda mesti menyimpan persembahan tersebut sebagai projek.mswmm. Gambarajah 4. Dalam format ini anda tidak boleh lagi mengedit persembahan tersebut. Format fail adalah . Pilih dan klik sub menu Save to my computer seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Langkah untuk menyimpan sebagai projek: • Pada bahagian menu bar.4 MENYIMPAN PERSEMBAHAN Menyimpan Sebagai Video Langkah untuk menyimpan sebagai video: • Pada bahagian Movie Task.31. 20 . klik sub menu Finish Movie.30: Menyimpan sebagai movie Menyimpan Sebagai Fail Projek Jika anda bercadang untuk mengedit persembahan tersebut pada masa akan datang.

31: Menyimpan sebagai fail projek 4.5 LATIHAN Bina satu set induksi untuk satu sesi pengajaran berdasarkan topik yang anda ajar. Anda dikehendaki menggunakan semua elemen multimedia seperti teks. Anda boleh membina elemen-elemen ini sendiri atau pun memperolehinya dari internet. video dan animasi. 21 .Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4. Tempoh persembahan adalah lebih kurang satu hingga dua minit. grafik. audio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful