Chapter 8

[Windows Movie Maker] Bab 4
CHAPTER 4 WINDOWS MOVIE MAKER 4.1 Windows Movie Maker Pengenalan Antara Muka Utama 4.2 Mengimpot Elemen-elemen Multimedia Mengimpot Grafik Mengimpot Video Mengimpot Audio / Muzik 4.3 Membangunkan Persembahan Memasukkan Grafik Ke Dalam Persembahan Kesan Khas Video Transisi Video Memasukkan Audio Ke Dalam Persembahan Memasukkan Video Ke Dalam Persembahan Memasukkan Teks Ke Dalam Persembahan 4.4 Menyimpan Persembahan Menyimpan Sebagai Movie Menyimpan Sebagai Fail Projek 4.5 Latihan

1

Bab 4

[Windows Movie Maker]

4.1 WINDOWS MOVIE MAKER

Pengenalan Movie Maker ialah satu perisian aplikasi yang boleh digunakan untuk menghasilkan satu persembahan multimedia yang menarik. Dengan menggunakan perisian ini kita boleh menggabungkan beberapa elemen multimedia seperti teks, grafik, video, animasi dan audio serta kesan khas (special effect) untuk menghasilkan satu persembahan.

Perisian ini boleh digunakan dalam pelbagai bentuk oleh guru di sekolah. Misalnya seorang guru boleh menggunakan perisian ini untuk menghasilkan set induksi yang menarik bagi sesi pengajaran dan pembelajaran beliau. Selain dari itu, guru di sekolah juga boleh menggunakan perisian ini untuk menghasilkan montaj untuk sebarang majlis rasmi sekolah seperti Hari Anugerah Cemerlang.

Antara Muka Utama Antara muka seperti di dalam Gambarajah 4.1 akan dipaparkan apabila perisian Windows Movie Maker dibuka.

1

2

3

4
Gambarajah 4.1: Antara muka utama Windows Movie Maker

Di dalam perisian Windows Movie Maker terdapat empat bahagian utama seperti dilabelkan di Gambarajah 4.1. Setiap bahagian mempunyai fungsi masing-masing iaitu :

1

: Bahagian ini dikenali sebagai movie tasks. Ia terdiri dari tiga sub menu utama iaitu Capture Video, Edit Movie dan Finish Movie.

2

: Bahagian ini akan memaparkan fungsi yang dilaksanakan oleh Movie Tasks seperti

2

3 : bahagian ini akan memaparkan persembahan multimedia yang telah dibina. jpe. View video transitions dan Make titles or credits. Persembahan tersebut boleh dimainkan. diulang semula atau diberhentikan mengikut kehendak kita. kesan khas movie. dipercepatkan.1 adalah paparan storyboard. Dalam bentuk paparan ini elemen audio tidak boleh dimasukkan serta fungsi overlay tidak boleh diedit. Tindakan ini akan memaparkan tiga sub menu seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. klik sub menu Capture Video. Walaubagaimanapun hanya satu bentuk paparan sahaja akan diaktifkan pada satu-satu masa. Untuk melaksanakan kedua-dua fungsi tersebut paparan timeline perlu digunakan.2. Antara format fail grafik yang disokong oleh perisian Windows Movie Maker adalah bmp. transisi movie dan teks untuk membina persembahan multimedia. View video effects. Langkah untuk mengimpot fail grafik : • Pada bahagian Movie Task. Import video. 4. Paparan yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. jpeg. 4 : bahagian ini terdiri dari dua bentuk paparan iaitu paparan storyboard dan paparan timeline. Sesuatu grafik yang hendak digunakan dalam perisian Windows Movie Maker hendaklah disimpan di dalam bentuk format fail grafik yang disokong oleh perisian ini terlebih dahulu. video. apabila ikon Show collections diaktifkan senarai fail yang telah diimpot akan dipaparkan pada bahagian ini.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Import pictures. Import audio/music. Paparan storyboard digunakan untuk memasukkan grafik. jpg. Show collections. Misalnya.jfif dan gif. 3 .2 MENGIMPOT ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA Mengimpot Grafik Perisian Windows Movie Maker membenarkan kita mengimpot pelbagai jenis grafik atau gambar ke dalam persembahan.

4.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. pilih dan klik fail grafik yang hendak dimasukkan ke dalam persembahan dan seteruskan klik butang impot seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.5 menunjukkan fail grafik yang telah diimpot. Satu tetingkap untuk mengimpot fail grafik yang dikehendaki akan dipaparkan seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.2: Sub menu Capture Video • Klik Import Grafik untuk memasukkan fail grafik ke dalam perisian Windows Movie Maker. Gambarajah 4.3: Tetingkap untuk mengimpot fail grafik • Browse. 4 . Gambarajah 4.3.

5: Fail grafik DSC01309.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4.6: Empat fail grafik telah diimpot 5 .JPG akan diimpot Gambarajah 4.4: Fail grafik DSC01309. Gambarajah 4.JPG telah diimpot • Semua gambar atau fail-fail grafik yang hendak digunakan di dalam persembahan hendaklah diimpot terlebih dahulu ke dalam Windows Movie Maker. Proses yang sama perlu dilakukan untuk memasukkan fail-fail grafik yang lain.

7. klik pada gambar tersebut dan tekan kekunci delete. Mengimpot Video Video dalam persembahan multimedia boleh mengwujudkan keseronokan dan keunikan kepada keseluruhan persembahan.8 akan diperolehi.mp2 dan wmv. klik sub menu Capture Video. Antara format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker adalah mpeg. 6 .wmv” telah diimpot ke dalam Windows Movie Maker. Gambarajah 4.7: Tetingkap untuk mengimpot fail video • Untuk mengimpot fail video ulang langkah-langkah yang sama seperti mengimpot fail grafik.8: fail video telah diimpot ke Windows Movie Maker. Paparan ini menunjukkan fail video “montage_sukan.Bab 4 [Windows Movie Maker] • Untuk mengeluarkan fail grafik yang tidak dikehendaki dari Windows Movie Maker. Langkah untuk mengimpot fail video : • Pada bahagian Movie Task. Gambarajah 4. Pilih dan klik sub menu Import video seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. mpg. Satu paparan seperti di dalam Gambarajah 4.

Mengimpot Audio/Muzik Audio merupakan satu elemen yang penting di dalam sesuatu persembahan multimedia.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Catatan: Sekiranya fail-fail yang telah diimpot tidak kelihatan pada bahagian dilabelkan A pada Gambarajah 4. Tanpa audio.9. wav.9: koleksi semua fail yang telah diimpot. Perisian Windows Movie Maker membenarkan kita mengimpot pelbagai jenis audio ke dalam persembahan. 1 2 A Gambarajah 4. aifc dan aiff. 7 . Dalam paparan ini terdapat dua koleksi iaitu Collections dan montage_sukan. persembahan kurang menjadi walaupun pelbagai elemen visual dipaparkan di skrin. Antara format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker adalah mp3. snd. Pilih dan klik sub menu Import audio or music seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Anda boleh mendapatkannya semula dengan mengklik pada ikon collections yang dilabelkan seperti ditunjukkan pada label 1 2 . klik sub menu Capture Video. Seperti fail grafik. fail audio juga hendaklah disimpan di dalam bentuk format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker terlebih dahulu. aif. Langkah untuk mengimpot fail audio : Pada bahagian Movie Task. Anda boleh memilih mana-mana koleksi dengan mengklik pada koleksi tersebut. Apabila ikon ini diklik semua koleksi akan dipaparkan . au.10.

8 .3 MEMBANGUNKAN PERSEMBAHAN Memasukkan Grafik Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan grafik ke dalam persembahan : • Pilih dan klik grafik atau gambar yang dikehendaki.11 akan diperolehi selepas fail audio diimpot ke dalam perisian Windows Movie Maker. Seteruskan drag gambar tersebut dan drop di bahagian storyboard seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4.10: Tetingkap untuk mengimpot fail audio • Untuk mengimpot fail audio ulang langkah-langkah yang sama seperti mengimpot fail grafik atau video. Gambarajah 4. Satu paparan seperti di dalam Gambarajah 4.11: Fail audio telah diimpot ke Windows Movie Maker.12.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. 4.

13. Perisian Windows Movie Maker menyediakan beberapa kesan khas seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. 9 .Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4.12: Memasukkan grafik ke dalam storyboard Kesan Khas Video Sesuatu persembahan boleh dijadikan lebih menarik dengan memasukkan kesan khas kepada elemen grafik dalam persembahan tersebut.

Pilih dan klik sub menu View video effects seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. klik sub menu Edit Movie. Dalam bahagian Video Effects senarai kesan khas akan dipaparkan.14: Antara muka kesan khas video 10 .14. Gambarajah 4.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.13: Kesan khas video (video effect) Langkah untuk menghasilkan kesan khas video : • Pada bahagian Movie Task.

Paparan dalam Gambarajah 4. Paparan dalam Gambarajah 4.15: Memasukkan Kesan Khas video ke dalam gambar • Ulang langkah yang sama untuk memasukkan kesan khas video kepada gambargambar yang lain.16 menunjukkan kesan khas telah dimasukkan ke dalam tiga gambar yang berbeza. 11 . Gambarajah 4.15 menunjukkan langkah tersebut.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 • Pilih dan klik kesan khas yang dikehendaki. Bilangan bintang menunjukkan bilangan kesan khas yang dimasukkan. Seteruskan drag dan drop kesan khas tersebut di atas gambar yang dipilih pada storyboard. Dalam gambar ketiga dua kesan khas telah dimasukkan seperti yang ditandakan dalam Gambarajah tersebut.16: Bilangan kesan khas video yang telah dimasukkan ke dalam gambar • Seterusnya untuk melihat persembahan yang telah dibangunkan klik butang play seperti yang ditandakan dalam Gambarajah 4. Gambarajah 4.17.

18. Pilih dan klik sub menu View video transitions seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. klik sub menu Edit Movie. Dalam bahagian Video Transitions senarai transisi akan dipaparkan. Gambarajah 4.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.17: Memainkan persembahan yang telah dibangunkan Transisi Video Transisi video adalah peralihan visual dari satu slaid ke slaid yang lain di dalam suatu persembahan.18: Antara muka transisi video 12 . Langkah untuk menghasilkan transisi video : • Pada bahagian Movie Task. Ia dapat menarik perhatian penonton atau pelajar apabila persembahan tersebut dimainkan. Perisian Windows Movie Maker menyediakan pelbagai transisi video yang sesuai dimasukkan di dalam persembahan.

20. Gambarajah 4.19. 13 .Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 • Pilih dan klik transisi yang dikehendaki. Seteruskan drag dan drop transisi ini ke petak segi empat yang terletak di antara gambar-gambar.19: Memasukkan transisi video ke dalam persembahan • Ulang langkah yang sama untuk memasukkan transisi video kepada gambar-gambar yang lain. Ruangan ini ditandakan dalam Gambarajah 4. • Seterusnya untuk melihat persembahan yang telah dibangunkan klik butang play. Memasukkan Audio Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan audio : • Tukarkan paparan storyboard ke paparan timeline dengan mengklik pada ikon yang dilabelkan dalam Gambarajah 4.

14 . A Gambarajah 4. yang mana ianya boleh dipanjangkan atau dipendekkan tempohnya.21 menunjukkan paparan tersebut. Gambarajah 4. • Kelebihan paparan timeline ialah tempoh persembahan sesuatu elemen multimedia dapat ditentukan oleh pembangun.21: Memasukkan audio ke dalam persembahan • Anda boleh memendekkan tempoh audio dimainkan dengan mengklik dan drag fail audio tersebut ke tempoh yang dikehendaki seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4.22.20: Show Timeline • Pada bahagian collections dapatkan paparan fail-fail audio. • Pilih dan klik fail audio yang dikehendaki. Seterusnya drag dan drop fail audio ini ke A bahagian audio/muzik dalam paparan timeline pada ruangan ditandakan .Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.

• Title on the selected clip 15 . • Credits at the end Teks akan diletakkan di akhir persembahan. Teks akan dimasukkan sebelum gambar/video yang dipilih.22: Memendekkan tempoh audio dimainkan Memasukkan Video Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan video : • Untuk memasukkan video ke dalam persembahan kita boleh menggunakan paparan sama ada storyboard ataupun timeline. • Title before the selected clip Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki. klik dan drag fail video tersebut ke tempoh masa yang dikehendaki sama seperti fail audio. Memasukkan Teks Ke Dalam Persembahan Dengan menggunakan Windows Movie Maker terdapat lima cara untuk memasukkan elemen teks ke dalam persembahan iaitu : • Title at the beginning Teks akan diletakkan di permulaan persembahan seperti tajuk bagi persembahan tersebut. o Langkah untuk memasukkan elemen ini adalah sama seperti memasukkan elemen grafik dalam paparan storyboard.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4. Biasanya digunakan untuk menyatakan penghargaan kepada pembangun persembahan. o Jika anda ingin memendekkan tempoh video dimainkan maka hendaklah digunakan paparan timeline.

24: Lima cara memasukkan teks • Pilih dan klik pilihan anda. Langkah untuk memasukkan teks ke dalam persembahan : Gambarajah 4.23: Memasukkan teks ke dalam persembahan • Pada bahagian Movie Task. Paparan seperti dalam Gambarajah 4. klik sub menu Edit Movie. Pilih dan klik sub menu Make titles or credits seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. • Title after the selected clip Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki. Gambarajah 4. Taipkan teks yang dikehendaki di ruangan yang ditandakan . Apabila Title at the beginning dipilih dan diklik paparan seperti dalam Gambarajah 4.Teks akan dimasukkan di atas gambar/video yang dipilih.Bab 4 [Windows Movie Maker] Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki.Teks akan dimasukkan selepas gambar/video yang dipilih.23.25 akan dipaparkan.24 akan dihasilkan. 16 .

26.26: Fo jah ormat teks 17 . ad title to m nu dd movie untuk memasukk teks k kan te ersebut ke dalam perse d embahan. . war rna dan pe eratusan • Untuk meng ansperansi teks. pilih d klik sub menu Cha dan b ange the tex font and c xt color. Gambaraj 4.Chapter 8 [Win ndows Mov vie Maker] Bab 4 • Untuk menga animasikan teks tersebut klik pad sub men Change the title an n da nu nimation.25: Menaip teks jah masi akan d dipaparkan seperti yang ditunjuk kkan dalam Gambaraja 4. tra • A Akhir sekali. Pilih dan klik animasi ya dikehen gedit teks s seperti men nukar saiz dan jenis font. ah • Senarai anim k ang ndaki. pilih dan klik sub men Done. Gambaraj 4.

27: Teks dimasukkan sebagai title at the beginning • Apabila teks dimasukkan tempoh persembahan akan berubah iaitu masa persembahan akan bertambah. add title to movie. cuma anda perlu memilih gambar/video dan klik Title on the selected clip. pilih dan klik sub menu Done. Gambarajah 4. Paparan seperti dalam Gambarajah 4. • Akhir sekali.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.28 menunjukkan tempoh muzik yang telah dipanjangkan. • Langkah yang sama juga digunakan untuk memasukkan teks di atas klip. Oleh yang demikian tempoh audio/music yang dimainkan hendaklah dipanjangkan agar ianya selari dengan masa persembahan yang dikehendaki.29 akan terhasil. • Dalam contoh ini teks “Montaj” diselitkan pada video montage_sukan dan animasi yang digunakan ialah newspaper seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4.28. • Dalam paparan tersebut tempoh muzik tidak dipanjangkan sehingga klip terakhir kerana klip tersebut adalah elemen video yang telah pun mengandungi audionya sendiri. 18 .

Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4. Untuk memaparkan teks dan animasi sepanjang persembahan video.29: Teks dimasukkan sebagai Title on the selected clip 19 . Gambarajah 4. anda perlu memanjangkan tempoh teks “montaj” pada Title Overlay sama seperti dilakukan untuk memanjangkan tempoh muzik. Title Overlay menunjukkan teks “Montaj” serta animasinya hanya akan ditayangkan untuk beberapa ketika sahaja dan bukannya sehingga persembahan montage_video itu tamat.28: Tempoh muzik yang telah dipanjangkan • Dalam Gambarajah 4.28.

20 . Dalam format ini anda tidak boleh lagi mengedit persembahan tersebut.30. Format fail projek adalah . Langkah untuk menyimpan sebagai projek: • Pada bahagian menu bar. Pilih dan klik sub menu Save Project seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Seterusnya ikut arahan yang diberi sehingga movie disimpan. Pilih dan klik sub menu Save to my computer seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.wmv. Gambarajah 4.mswmm. anda mesti menyimpan persembahan tersebut sebagai projek.30: Menyimpan sebagai movie Menyimpan Sebagai Fail Projek Jika anda bercadang untuk mengedit persembahan tersebut pada masa akan datang. klik File.Bab 4 [Windows Movie Maker] 4. klik sub menu Finish Movie.4 MENYIMPAN PERSEMBAHAN Menyimpan Sebagai Video Langkah untuk menyimpan sebagai video: • Pada bahagian Movie Task.31. Format fail adalah . Seterusnya ikut arahan yang diberi sehingga fail projek disimpan.

Anda dikehendaki menggunakan semua elemen multimedia seperti teks. Anda boleh membina elemen-elemen ini sendiri atau pun memperolehinya dari internet.5 LATIHAN Bina satu set induksi untuk satu sesi pengajaran berdasarkan topik yang anda ajar. video dan animasi. 21 .Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4.31: Menyimpan sebagai fail projek 4. Tempoh persembahan adalah lebih kurang satu hingga dua minit. audio. grafik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful