Chapter 8

[Windows Movie Maker] Bab 4
CHAPTER 4 WINDOWS MOVIE MAKER 4.1 Windows Movie Maker Pengenalan Antara Muka Utama 4.2 Mengimpot Elemen-elemen Multimedia Mengimpot Grafik Mengimpot Video Mengimpot Audio / Muzik 4.3 Membangunkan Persembahan Memasukkan Grafik Ke Dalam Persembahan Kesan Khas Video Transisi Video Memasukkan Audio Ke Dalam Persembahan Memasukkan Video Ke Dalam Persembahan Memasukkan Teks Ke Dalam Persembahan 4.4 Menyimpan Persembahan Menyimpan Sebagai Movie Menyimpan Sebagai Fail Projek 4.5 Latihan

1

Bab 4

[Windows Movie Maker]

4.1 WINDOWS MOVIE MAKER

Pengenalan Movie Maker ialah satu perisian aplikasi yang boleh digunakan untuk menghasilkan satu persembahan multimedia yang menarik. Dengan menggunakan perisian ini kita boleh menggabungkan beberapa elemen multimedia seperti teks, grafik, video, animasi dan audio serta kesan khas (special effect) untuk menghasilkan satu persembahan.

Perisian ini boleh digunakan dalam pelbagai bentuk oleh guru di sekolah. Misalnya seorang guru boleh menggunakan perisian ini untuk menghasilkan set induksi yang menarik bagi sesi pengajaran dan pembelajaran beliau. Selain dari itu, guru di sekolah juga boleh menggunakan perisian ini untuk menghasilkan montaj untuk sebarang majlis rasmi sekolah seperti Hari Anugerah Cemerlang.

Antara Muka Utama Antara muka seperti di dalam Gambarajah 4.1 akan dipaparkan apabila perisian Windows Movie Maker dibuka.

1

2

3

4
Gambarajah 4.1: Antara muka utama Windows Movie Maker

Di dalam perisian Windows Movie Maker terdapat empat bahagian utama seperti dilabelkan di Gambarajah 4.1. Setiap bahagian mempunyai fungsi masing-masing iaitu :

1

: Bahagian ini dikenali sebagai movie tasks. Ia terdiri dari tiga sub menu utama iaitu Capture Video, Edit Movie dan Finish Movie.

2

: Bahagian ini akan memaparkan fungsi yang dilaksanakan oleh Movie Tasks seperti

2

Dalam bentuk paparan ini elemen audio tidak boleh dimasukkan serta fungsi overlay tidak boleh diedit. jpe. View video transitions dan Make titles or credits. Show collections. Import audio/music. Langkah untuk mengimpot fail grafik : • Pada bahagian Movie Task. Sesuatu grafik yang hendak digunakan dalam perisian Windows Movie Maker hendaklah disimpan di dalam bentuk format fail grafik yang disokong oleh perisian ini terlebih dahulu. video. transisi movie dan teks untuk membina persembahan multimedia. klik sub menu Capture Video. dipercepatkan. 3 .jfif dan gif. 4.1 adalah paparan storyboard. kesan khas movie. Persembahan tersebut boleh dimainkan.2 MENGIMPOT ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA Mengimpot Grafik Perisian Windows Movie Maker membenarkan kita mengimpot pelbagai jenis grafik atau gambar ke dalam persembahan. Paparan yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Import video. Untuk melaksanakan kedua-dua fungsi tersebut paparan timeline perlu digunakan.2. 3 : bahagian ini akan memaparkan persembahan multimedia yang telah dibina. 4 : bahagian ini terdiri dari dua bentuk paparan iaitu paparan storyboard dan paparan timeline. View video effects. Tindakan ini akan memaparkan tiga sub menu seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. diulang semula atau diberhentikan mengikut kehendak kita.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Import pictures. Misalnya. Antara format fail grafik yang disokong oleh perisian Windows Movie Maker adalah bmp. Walaubagaimanapun hanya satu bentuk paparan sahaja akan diaktifkan pada satu-satu masa. Paparan storyboard digunakan untuk memasukkan grafik. apabila ikon Show collections diaktifkan senarai fail yang telah diimpot akan dipaparkan pada bahagian ini. jpeg. jpg.

3. 4 . Gambarajah 4.4.2: Sub menu Capture Video • Klik Import Grafik untuk memasukkan fail grafik ke dalam perisian Windows Movie Maker.3: Tetingkap untuk mengimpot fail grafik • Browse. Gambarajah 4. Satu tetingkap untuk mengimpot fail grafik yang dikehendaki akan dipaparkan seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. pilih dan klik fail grafik yang hendak dimasukkan ke dalam persembahan dan seteruskan klik butang impot seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.5 menunjukkan fail grafik yang telah diimpot.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.

Gambarajah 4.6: Empat fail grafik telah diimpot 5 .5: Fail grafik DSC01309.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4.JPG akan diimpot Gambarajah 4.4: Fail grafik DSC01309. Proses yang sama perlu dilakukan untuk memasukkan fail-fail grafik yang lain.JPG telah diimpot • Semua gambar atau fail-fail grafik yang hendak digunakan di dalam persembahan hendaklah diimpot terlebih dahulu ke dalam Windows Movie Maker.

6 . Paparan ini menunjukkan fail video “montage_sukan. Gambarajah 4. klik sub menu Capture Video. Gambarajah 4.mp2 dan wmv. Satu paparan seperti di dalam Gambarajah 4. klik pada gambar tersebut dan tekan kekunci delete.Bab 4 [Windows Movie Maker] • Untuk mengeluarkan fail grafik yang tidak dikehendaki dari Windows Movie Maker.7: Tetingkap untuk mengimpot fail video • Untuk mengimpot fail video ulang langkah-langkah yang sama seperti mengimpot fail grafik.7. Antara format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker adalah mpeg. Mengimpot Video Video dalam persembahan multimedia boleh mengwujudkan keseronokan dan keunikan kepada keseluruhan persembahan. Langkah untuk mengimpot fail video : • Pada bahagian Movie Task. Pilih dan klik sub menu Import video seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.wmv” telah diimpot ke dalam Windows Movie Maker.8 akan diperolehi. mpg.8: fail video telah diimpot ke Windows Movie Maker.

Dalam paparan ini terdapat dua koleksi iaitu Collections dan montage_sukan. Langkah untuk mengimpot fail audio : Pada bahagian Movie Task. Apabila ikon ini diklik semua koleksi akan dipaparkan . au. 1 2 A Gambarajah 4. aif. fail audio juga hendaklah disimpan di dalam bentuk format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker terlebih dahulu. Tanpa audio. 7 . Seperti fail grafik. Pilih dan klik sub menu Import audio or music seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4. wav. Mengimpot Audio/Muzik Audio merupakan satu elemen yang penting di dalam sesuatu persembahan multimedia.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Catatan: Sekiranya fail-fail yang telah diimpot tidak kelihatan pada bahagian dilabelkan A pada Gambarajah 4.9. aifc dan aiff. Anda boleh memilih mana-mana koleksi dengan mengklik pada koleksi tersebut. klik sub menu Capture Video.9: koleksi semua fail yang telah diimpot. Anda boleh mendapatkannya semula dengan mengklik pada ikon collections yang dilabelkan seperti ditunjukkan pada label 1 2 . snd. Perisian Windows Movie Maker membenarkan kita mengimpot pelbagai jenis audio ke dalam persembahan. persembahan kurang menjadi walaupun pelbagai elemen visual dipaparkan di skrin.10. Antara format fail audio yang disokong oleh Windows Movie Maker adalah mp3.

12.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. Seteruskan drag gambar tersebut dan drop di bahagian storyboard seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4. 4.11 akan diperolehi selepas fail audio diimpot ke dalam perisian Windows Movie Maker.11: Fail audio telah diimpot ke Windows Movie Maker. Satu paparan seperti di dalam Gambarajah 4.3 MEMBANGUNKAN PERSEMBAHAN Memasukkan Grafik Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan grafik ke dalam persembahan : • Pilih dan klik grafik atau gambar yang dikehendaki. 8 .10: Tetingkap untuk mengimpot fail audio • Untuk mengimpot fail audio ulang langkah-langkah yang sama seperti mengimpot fail grafik atau video. Gambarajah 4.

9 . Perisian Windows Movie Maker menyediakan beberapa kesan khas seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.13.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4.12: Memasukkan grafik ke dalam storyboard Kesan Khas Video Sesuatu persembahan boleh dijadikan lebih menarik dengan memasukkan kesan khas kepada elemen grafik dalam persembahan tersebut.

Gambarajah 4. klik sub menu Edit Movie. Pilih dan klik sub menu View video effects seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.13: Kesan khas video (video effect) Langkah untuk menghasilkan kesan khas video : • Pada bahagian Movie Task. Dalam bahagian Video Effects senarai kesan khas akan dipaparkan.14.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.14: Antara muka kesan khas video 10 .

Paparan dalam Gambarajah 4.17.15: Memasukkan Kesan Khas video ke dalam gambar • Ulang langkah yang sama untuk memasukkan kesan khas video kepada gambargambar yang lain.16 menunjukkan kesan khas telah dimasukkan ke dalam tiga gambar yang berbeza. Gambarajah 4.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 • Pilih dan klik kesan khas yang dikehendaki. Dalam gambar ketiga dua kesan khas telah dimasukkan seperti yang ditandakan dalam Gambarajah tersebut. Bilangan bintang menunjukkan bilangan kesan khas yang dimasukkan.16: Bilangan kesan khas video yang telah dimasukkan ke dalam gambar • Seterusnya untuk melihat persembahan yang telah dibangunkan klik butang play seperti yang ditandakan dalam Gambarajah 4. Seteruskan drag dan drop kesan khas tersebut di atas gambar yang dipilih pada storyboard. Gambarajah 4.15 menunjukkan langkah tersebut. 11 . Paparan dalam Gambarajah 4.

17: Memainkan persembahan yang telah dibangunkan Transisi Video Transisi video adalah peralihan visual dari satu slaid ke slaid yang lain di dalam suatu persembahan. Langkah untuk menghasilkan transisi video : • Pada bahagian Movie Task. Ia dapat menarik perhatian penonton atau pelajar apabila persembahan tersebut dimainkan. Dalam bahagian Video Transitions senarai transisi akan dipaparkan.18: Antara muka transisi video 12 . Gambarajah 4. Perisian Windows Movie Maker menyediakan pelbagai transisi video yang sesuai dimasukkan di dalam persembahan. Pilih dan klik sub menu View video transitions seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4. klik sub menu Edit Movie.18.

Ruangan ini ditandakan dalam Gambarajah 4. 13 . • Seterusnya untuk melihat persembahan yang telah dibangunkan klik butang play. Seteruskan drag dan drop transisi ini ke petak segi empat yang terletak di antara gambar-gambar.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 • Pilih dan klik transisi yang dikehendaki. Gambarajah 4.20. Memasukkan Audio Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan audio : • Tukarkan paparan storyboard ke paparan timeline dengan mengklik pada ikon yang dilabelkan dalam Gambarajah 4.19.19: Memasukkan transisi video ke dalam persembahan • Ulang langkah yang sama untuk memasukkan transisi video kepada gambar-gambar yang lain.

Gambarajah 4. • Kelebihan paparan timeline ialah tempoh persembahan sesuatu elemen multimedia dapat ditentukan oleh pembangun. A Gambarajah 4.22. yang mana ianya boleh dipanjangkan atau dipendekkan tempohnya.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.20: Show Timeline • Pada bahagian collections dapatkan paparan fail-fail audio.21 menunjukkan paparan tersebut.21: Memasukkan audio ke dalam persembahan • Anda boleh memendekkan tempoh audio dimainkan dengan mengklik dan drag fail audio tersebut ke tempoh yang dikehendaki seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4. 14 . Seterusnya drag dan drop fail audio ini ke A bahagian audio/muzik dalam paparan timeline pada ruangan ditandakan . • Pilih dan klik fail audio yang dikehendaki.

Memasukkan Teks Ke Dalam Persembahan Dengan menggunakan Windows Movie Maker terdapat lima cara untuk memasukkan elemen teks ke dalam persembahan iaitu : • Title at the beginning Teks akan diletakkan di permulaan persembahan seperti tajuk bagi persembahan tersebut. o Jika anda ingin memendekkan tempoh video dimainkan maka hendaklah digunakan paparan timeline. o Langkah untuk memasukkan elemen ini adalah sama seperti memasukkan elemen grafik dalam paparan storyboard. Biasanya digunakan untuk menyatakan penghargaan kepada pembangun persembahan. • Credits at the end Teks akan diletakkan di akhir persembahan. klik dan drag fail video tersebut ke tempoh masa yang dikehendaki sama seperti fail audio. • Title on the selected clip 15 .Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4. Teks akan dimasukkan sebelum gambar/video yang dipilih.22: Memendekkan tempoh audio dimainkan Memasukkan Video Ke Dalam Persembahan Langkah untuk memasukkan video : • Untuk memasukkan video ke dalam persembahan kita boleh menggunakan paparan sama ada storyboard ataupun timeline. • Title before the selected clip Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki.

Langkah untuk memasukkan teks ke dalam persembahan : Gambarajah 4. 16 . Gambarajah 4. Apabila Title at the beginning dipilih dan diklik paparan seperti dalam Gambarajah 4.Bab 4 [Windows Movie Maker] Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki. • Title after the selected clip Pilih dan klik gambar/video yang dikehendaki.Teks akan dimasukkan selepas gambar/video yang dipilih. Pilih dan klik sub menu Make titles or credits seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.23.25 akan dipaparkan. klik sub menu Edit Movie. Paparan seperti dalam Gambarajah 4.24: Lima cara memasukkan teks • Pilih dan klik pilihan anda.23: Memasukkan teks ke dalam persembahan • Pada bahagian Movie Task.Teks akan dimasukkan di atas gambar/video yang dipilih. Taipkan teks yang dikehendaki di ruangan yang ditandakan .24 akan dihasilkan.

Chapter 8 [Win ndows Mov vie Maker] Bab 4 • Untuk menga animasikan teks tersebut klik pad sub men Change the title an n da nu nimation.26: Fo jah ormat teks 17 . tra • A Akhir sekali. pilih dan klik sub men Done. Gambaraj 4. ad title to m nu dd movie untuk memasukk teks k kan te ersebut ke dalam perse d embahan.25: Menaip teks jah masi akan d dipaparkan seperti yang ditunjuk kkan dalam Gambaraja 4. Gambaraj 4. ah • Senarai anim k ang ndaki. Pilih dan klik animasi ya dikehen gedit teks s seperti men nukar saiz dan jenis font. . war rna dan pe eratusan • Untuk meng ansperansi teks. pilih d klik sub menu Cha dan b ange the tex font and c xt color.26.

27: Teks dimasukkan sebagai title at the beginning • Apabila teks dimasukkan tempoh persembahan akan berubah iaitu masa persembahan akan bertambah. cuma anda perlu memilih gambar/video dan klik Title on the selected clip. add title to movie.28. Gambarajah 4.28 menunjukkan tempoh muzik yang telah dipanjangkan.29 akan terhasil. • Dalam contoh ini teks “Montaj” diselitkan pada video montage_sukan dan animasi yang digunakan ialah newspaper seperti ditunjukkan dalam Gambarajah 4. Oleh yang demikian tempoh audio/music yang dimainkan hendaklah dipanjangkan agar ianya selari dengan masa persembahan yang dikehendaki. • Dalam paparan tersebut tempoh muzik tidak dipanjangkan sehingga klip terakhir kerana klip tersebut adalah elemen video yang telah pun mengandungi audionya sendiri. • Akhir sekali. Paparan seperti dalam Gambarajah 4. 18 . • Langkah yang sama juga digunakan untuk memasukkan teks di atas klip. pilih dan klik sub menu Done.Bab 4 [Windows Movie Maker] Gambarajah 4.

28. Untuk memaparkan teks dan animasi sepanjang persembahan video.29: Teks dimasukkan sebagai Title on the selected clip 19 . Gambarajah 4. Title Overlay menunjukkan teks “Montaj” serta animasinya hanya akan ditayangkan untuk beberapa ketika sahaja dan bukannya sehingga persembahan montage_video itu tamat.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4.28: Tempoh muzik yang telah dipanjangkan • Dalam Gambarajah 4. anda perlu memanjangkan tempoh teks “montaj” pada Title Overlay sama seperti dilakukan untuk memanjangkan tempoh muzik.

Langkah untuk menyimpan sebagai projek: • Pada bahagian menu bar. Dalam format ini anda tidak boleh lagi mengedit persembahan tersebut. Format fail adalah . Pilih dan klik sub menu Save to my computer seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.wmv.mswmm. 20 . Format fail projek adalah . Pilih dan klik sub menu Save Project seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4.Bab 4 [Windows Movie Maker] 4. Gambarajah 4. Seterusnya ikut arahan yang diberi sehingga fail projek disimpan.4 MENYIMPAN PERSEMBAHAN Menyimpan Sebagai Video Langkah untuk menyimpan sebagai video: • Pada bahagian Movie Task.30: Menyimpan sebagai movie Menyimpan Sebagai Fail Projek Jika anda bercadang untuk mengedit persembahan tersebut pada masa akan datang.30. klik File. klik sub menu Finish Movie. Seterusnya ikut arahan yang diberi sehingga movie disimpan. anda mesti menyimpan persembahan tersebut sebagai projek.31.

Tempoh persembahan adalah lebih kurang satu hingga dua minit.Chapter 8 [Windows Movie Maker] Bab 4 Gambarajah 4. Anda dikehendaki menggunakan semua elemen multimedia seperti teks.31: Menyimpan sebagai fail projek 4. audio. grafik. Anda boleh membina elemen-elemen ini sendiri atau pun memperolehinya dari internet.5 LATIHAN Bina satu set induksi untuk satu sesi pengajaran berdasarkan topik yang anda ajar. 21 . video dan animasi.