BIODIVERSITI – Kewujudan haiwan dan tumbuhan dalam persekitaran semulajadi.

1. Apakah kesan pembalakan ? Kesan baik a. Meningkatkan pendapatan negara. b. Memperkembangkan industry berasaskan kayukayuan c. Mengurangkan kadar pengangguran

Cara cara mengatasi pembalakan haram - . Menyumbang kepada hakisan tanah.Kesan buruk – a. c. b. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful