BIODIVERSITI – Kewujudan haiwan dan tumbuhan dalam persekitaran semulajadi.

1. Apakah kesan pembalakan ? Kesan baik a. Meningkatkan pendapatan negara. b. Memperkembangkan industry berasaskan kayukayuan c. Mengurangkan kadar pengangguran

b. Menyumbang kepada hakisan tanah. 2. c. Cara cara mengatasi pembalakan haram - .Kesan buruk – a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful