KEMAHIRAN INTERVENSI KAUNSELING Intervensi membawa maksud mengubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang

yang bermasalah supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri. Manakala, kaunseling adalah satu

perhubungan yang dicirikan oleh keyakinan, saling mempercayai dan kemesraan yang membolehkan klien memperoleh kestabilan dalam menyelesaikan maslah dengan batuan kaunselor. Intervensi yang berasaskan pendekatan kaunseling merupakan tindakan yang dilakukan oleh kaunselor dalm membina program bimbingan dan kaunseling yang lebih komprehensif. Bentuk intervensi

kaunseling yang dijalankan juga perlulah sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi oleh klien bagi meningkatkan keberkesanan program kauseling yang dijalankan. Jenis intervensi Kaunseling Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Kecil Kaunseling Kelompok besar

Kita sudah maklum bahawa kita boleh membayangkan dan mengerti apa yang cuba disampaikan oleh pelukis sesuatu lukisan. Menginterpretasi lukisan seorang kanak-kanak saya rasakan bukannlah sesuatu yang rumit kita lakukan selaku orang dewasa memandangkan kanak – kanak tidak tahu untuk “menipu” atau “berkias”. Sebuah lukisan bukan saja memiliki seribu makna malah pelukisnya mampu meluahkan perasaannya. orak/cara serta perkara yang kita TULIS melambangkan perasaan kita. Begitu juga dengan hasil lukisan seorang kanak – kanak. Sama ada kita warna baju itu kita pilih secara dirancang atau tidak. Sebuah lukisan mampu memberikan seribu makna kepada pelukisnya.PENGENALAN Warna pakaian yang kita pakai hari ini melambangkan perasaan kita pada hari ini kerana ianya kita pilih berdasarkan apa kata hati kita. ia tetap pilihan kita yang berlandaskan apa2 yang ada dalam diri kita. Cuba rujuk semula kandungan dalam diari atau entry blog harian anda. Begitu juga dengan Lukisan. Pasti perkataan yang digunakan berbeza semasa kita menulis dalam keadaan sedih. Dalam aspek penulisan. Justeru seni lukis sudah lama diiktiraf sebagai satu daripada terapi minda membantu pesakit yang berhadapan dengan gangguan psikotik. . Hasil lukisan kanak – kanak biasanya banyak difaktorkan oleh apa yang berlaku pada dirinya dan apa yang diinginkannya. marah ataupun tenang. Lukisan juga luahan jiwa seseorang baik kepada mereka yang “boleh” melukis dan sebaliknya.

kanak-kanak boleh meluahkan perasaan dan emosi dengan lebih baik serta mudah.Intervensi jenis terapi lukisan atau seni ini sebenarnya satu bentuk terapi emosi dan tingkah laku. membangunkan kemahiran dalaman. meningkatkan jati diri. Ini berdasarkan kepercayaan proses kreatif membabitkan luahan artistik individu membantu mereka menyelesaikan konflik dan masalah. Lukisan adalah lanjutan daripada kegiatan melakar sebagai satu prosesmenghasilkan imej untuk tujuan luahan perasaan secara spontan. Kebanyakan orang yang mengalami trauma psikologi biasanya sukar meluahkan perasaan melalui katakata. menguruskan tingkah laku. termasuk yang normal. Melalui terapi seni. tidak pandai menunjukkan perasaan dengan kata-kata dan biasanya mereka menzahirkan gangguan emosi melalui kelakuan. lukisan juga merupakan proses awal atau lakaran ringkas bagi merakamkaninformasi . Ia juga proses seni yang membantu membaiki fizikal. Kanak-kanak.Ia lebih mudah diluahkan melalui lakaran atau lukisan. mengurangkan tekanan. Definisi Terapi Terapi juga dikenali sebagai rawatan di dalam bidang perubatan dimana pesakit diberi rawatan ke atas masalah kesihatan yang dialaminya sama ada fizikal ataupun mental. Definisi Lukisan Lukisan merupakan satu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling minimum dan satu karya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. Terapi seni direka berlandaskan kepercayaan bahawa proses melahirkan kreativiti boleh mententeramkan jiwa seseorang. Selain itu. mental dan emosi pesakit. Keadaan sama juga berlaku pada kanak-kanak.

terutamanya lukisan. Kanak-kanak meluahkan perasaan melalui ekspresi seni. Definisi Terapi Lukisan Terapi seni adalah satu kaedah untuk menggalakkan pesakit meluahkan perasaan dan pemikiran mereka yang tidak boleh dilahirkan dengan perkataan melalui seni.visual kepada kegiatan lain seperti catan. Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. pesakit. Lukisan boleh menjadi cara untuk pesakit berinteraksi dengan orang lain. . arca. cetakan. satu garis lurus juga boleh menceritakan perasaan pesakit yang mungkin terganggu atau marah. Malah. seni grafik. kolej dan montaj. Apa yang dilukis adalah luahan perasaan Sumber: Mok Soon Sang (2010). semuanya ada makna tertentu dan hanya pesakit yang tahu makna karya mereka. Tidak kira apa yang dilukis.

Tuaran. : .30pg – 9. Sk. Objektif terapi ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti pelajar yang mungkin mempunyai masalah terpendam dan pelajar mengambil sikap memendam masalah. LCD. warna air. Pelaksanaan terapi ini adalah mengikut perancangan Modul Terapi Lukisan: Modul Terapi Lukisan Tarikh Masa Alat Sasaran Tempat Tajuk Objektif : 25/02/2012 : 8.PELAKSANAAN INTERVENSI (Terapi Lukisan) Terapi ini dilaksanakan kepada pelajar Tahun 2. berus warna. Kayangat Tenghilan. palatte : Tahun 2 Dedikasi ( 21 orang murid – 11 lelaki.laptop. Pelajarpelajar ini berumur 8 tahun dan melalui pemerhatian awal semua pelajar ini mempunyai tingkah laku yang berbeza serta mereka dating daripada latar belakang yang berlainan malahan tahap prestasi pembelajaran juga berbeza. 9 perempuan) : Bilik darjah Tahun 2 Dedikasi : Lukisan Saya. semua pelajar terdiri daripada 21 orang pelajar dan jenis intervensi yang dilaksanakan merupakan intervensi secara kelompok besar.30pg : Kertas lukisan.

guru mengadakan sesi soal jawab dengan murid.Pada akhir pembelajaran ini murid dapat:- 1) Mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi oleh pelajar 2) Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar. Murid memberitahu persamaan di antara objek tersebut kepada guru iaitu warna semua objek itu adalah sama (warna asas). kertas lukisan. Langkah 1 (25 min)     Guru mengedarkan alat-alat lukisan seperti berus. . biru dan merah bagi memulakan pembelajaran. murid-murid tamat melukis dan mewarna. Semasa murid-murid melukis guru bergerak mengelilingi bilik darjah untuk memerhatikan hasil lukisan mereka. Guru menunjukkan pelbagai jenis objek yang berwarna asas iaitu kuning. Prosedur : Set induksi (5 min)     Guru menanyakan khabar murid. Guru menanyakan persamaan di antara objek tersebut kepada murid. Selepas.murid. palatte kepada murid. 3) Meningkatkan kemahiran berkomunikasi komunikasi pelajar. Guru memberi arahan kepada murid-murid untuk melukis dan mewarna mengikut kehendak masing-masing. warna air.

 Guru menamatkan proses pengajaran dan pembelajaran selepas permainan ini. .  Dalam sesi soal jawab guru menanyakan sebab untuk hasil lukisan tersebut daripada murid. Murid-murid memberi penjelasan kepada guru tentang hasil lukisan mereka. Murid-murid menjelaskan hasil lukisan mereka. Murid – murid diminta menjawab “warna asas” sebanyak dua kali bagi gambar yang mempunyai warna asas dan “shhhhh” bagi gambar berwarna lain. kuning dan merah) yang diberi oleh guru. guru meminta murid – murid melukis gambar yang sesuai dengan warna (biru. Penutup (10 min)   Guru menunjukkan pelbagai jenis gambar yang berwarna asas dengan menggunakan LCD. Langkah 2 (20 min)    Selepas itu. Guru meminta lapan orang murid untuk membentang hasil lukisan mereka di hadapan bilik darjah.

Lukisan merupakan suatu medium untuk meluahkan perasaan ataupun medium bagi kanak-kanak ini meluahkan perkara yang mereka ingin diberi perhatian. Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni ini di mana kecenderungan seorang kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya. Melalui kajian ini. malahan. pemilihan terapi ini juga kerana lukisan merupakan suatu alat yang melambangkan perwatakan seseorang individu. Menurut. Oleh itu. jelas menunjukkan .PERBINCANGAN Pemilihan untuk mengapliksikan Terapi Lukisan ini pada peringkat kanak-kanak iaitu pada umur 8 tahun adalah kerana seperti lazimnya seorang kanak-kanak akan dapat memberikan kerjasama sekiranya kita meminta mereka melakukan suatu aktiviti yang menyeronokkan bagi mereka dan aktiviti melukis merupakan antara aktiviti yang paling digemari oleh kanak-kanak pada peringkat ini. sebab itu figura ibunya diberi penekanan sebegitu rupa. Melalui ekspresi lukisan ini pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dalaman dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan dalam pencarian resolusi. Victor Lowenfeld seorang pengkaji seni dalam bukunya. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih padaibunya. Selain itu. Kanak-kanak merupakan individu yang paling sukar untuk dijangka tingkah laku mahupun pandangannya kerana mereka masih dan apa yang kita tahu bahawa kanak-kanak masih belum boleh untuk menyimpan apa sahaja perkara dalam diri sendiri. Kajian daripada pakar psikaitris dan psikoanalis di hospital di Great Britain yang mana sejak bertahun lagi telah menggunakan lukisan dan catan sebagai proses terapi. mempunyai maksud yang tersirat.

tempat. Pelajar-pelajar ini datang dari latar belakang yang berbeza samada dari segi genetik. berteknologi. keluarga . budaya dan agama menjadikan terapi lukisan ini suatu keperluan demi merungkai kompleksiti tersebut daripada menjadi bertambah serius. bangsa. bukan saja ditajai oleh insan yang berpendidikan. terapi lukisan boleh dikatakan sebagai asas pemantapan emosi dan sahsiah pelajar kini menjadi keperluan yang tidak dapat dielakkan lagi. berdaya ciptadan berbudaya tetapi yang mempunyai kecerdasan dan sahsiah diri yang mantap disamping kestabilan emosi.bahawa lukisan mampu membantu kanak-kanak menyuarakan pendapat atau perasaan dalaman mereka untuk diberi perhatian kepada orang dewasa. Ini adalah untuk memastikan kepesatan pembangunan negarakita. mahir. persekitaran. . Tambahan lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful