KEMAHIRAN INTERVENSI KAUNSELING Intervensi membawa maksud mengubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang

yang bermasalah supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri. Manakala, kaunseling adalah satu

perhubungan yang dicirikan oleh keyakinan, saling mempercayai dan kemesraan yang membolehkan klien memperoleh kestabilan dalam menyelesaikan maslah dengan batuan kaunselor. Intervensi yang berasaskan pendekatan kaunseling merupakan tindakan yang dilakukan oleh kaunselor dalm membina program bimbingan dan kaunseling yang lebih komprehensif. Bentuk intervensi

kaunseling yang dijalankan juga perlulah sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi oleh klien bagi meningkatkan keberkesanan program kauseling yang dijalankan. Jenis intervensi Kaunseling Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Kecil Kaunseling Kelompok besar

PENGENALAN Warna pakaian yang kita pakai hari ini melambangkan perasaan kita pada hari ini kerana ianya kita pilih berdasarkan apa kata hati kita. Lukisan juga luahan jiwa seseorang baik kepada mereka yang “boleh” melukis dan sebaliknya. Sebuah lukisan bukan saja memiliki seribu makna malah pelukisnya mampu meluahkan perasaannya. Pasti perkataan yang digunakan berbeza semasa kita menulis dalam keadaan sedih. Sama ada kita warna baju itu kita pilih secara dirancang atau tidak. Begitu juga dengan hasil lukisan seorang kanak – kanak. Kita sudah maklum bahawa kita boleh membayangkan dan mengerti apa yang cuba disampaikan oleh pelukis sesuatu lukisan. orak/cara serta perkara yang kita TULIS melambangkan perasaan kita. Justeru seni lukis sudah lama diiktiraf sebagai satu daripada terapi minda membantu pesakit yang berhadapan dengan gangguan psikotik. Cuba rujuk semula kandungan dalam diari atau entry blog harian anda. . Sebuah lukisan mampu memberikan seribu makna kepada pelukisnya. Begitu juga dengan Lukisan. Dalam aspek penulisan. ia tetap pilihan kita yang berlandaskan apa2 yang ada dalam diri kita. marah ataupun tenang. Menginterpretasi lukisan seorang kanak-kanak saya rasakan bukannlah sesuatu yang rumit kita lakukan selaku orang dewasa memandangkan kanak – kanak tidak tahu untuk “menipu” atau “berkias”. Hasil lukisan kanak – kanak biasanya banyak difaktorkan oleh apa yang berlaku pada dirinya dan apa yang diinginkannya.

Terapi seni direka berlandaskan kepercayaan bahawa proses melahirkan kreativiti boleh mententeramkan jiwa seseorang. membangunkan kemahiran dalaman. mental dan emosi pesakit. meningkatkan jati diri. Kebanyakan orang yang mengalami trauma psikologi biasanya sukar meluahkan perasaan melalui katakata.Intervensi jenis terapi lukisan atau seni ini sebenarnya satu bentuk terapi emosi dan tingkah laku. Ia juga proses seni yang membantu membaiki fizikal. Lukisan adalah lanjutan daripada kegiatan melakar sebagai satu prosesmenghasilkan imej untuk tujuan luahan perasaan secara spontan. tidak pandai menunjukkan perasaan dengan kata-kata dan biasanya mereka menzahirkan gangguan emosi melalui kelakuan. termasuk yang normal. Keadaan sama juga berlaku pada kanak-kanak. lukisan juga merupakan proses awal atau lakaran ringkas bagi merakamkaninformasi . Definisi Lukisan Lukisan merupakan satu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling minimum dan satu karya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. Kanak-kanak.Ia lebih mudah diluahkan melalui lakaran atau lukisan. Definisi Terapi Terapi juga dikenali sebagai rawatan di dalam bidang perubatan dimana pesakit diberi rawatan ke atas masalah kesihatan yang dialaminya sama ada fizikal ataupun mental. Ini berdasarkan kepercayaan proses kreatif membabitkan luahan artistik individu membantu mereka menyelesaikan konflik dan masalah. mengurangkan tekanan. kanak-kanak boleh meluahkan perasaan dan emosi dengan lebih baik serta mudah. Selain itu. Melalui terapi seni. menguruskan tingkah laku.

Lukisan boleh menjadi cara untuk pesakit berinteraksi dengan orang lain. cetakan. Malah. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Tidak kira apa yang dilukis. semuanya ada makna tertentu dan hanya pesakit yang tahu makna karya mereka. terutamanya lukisan. seni grafik. Apa yang dilukis adalah luahan perasaan Sumber: Mok Soon Sang (2010). . pesakit. Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak. Kanak-kanak meluahkan perasaan melalui ekspresi seni. Definisi Terapi Lukisan Terapi seni adalah satu kaedah untuk menggalakkan pesakit meluahkan perasaan dan pemikiran mereka yang tidak boleh dilahirkan dengan perkataan melalui seni. Bhd. kolej dan montaj.visual kepada kegiatan lain seperti catan. arca. satu garis lurus juga boleh menceritakan perasaan pesakit yang mungkin terganggu atau marah.

laptop. semua pelajar terdiri daripada 21 orang pelajar dan jenis intervensi yang dilaksanakan merupakan intervensi secara kelompok besar. berus warna. Pelajarpelajar ini berumur 8 tahun dan melalui pemerhatian awal semua pelajar ini mempunyai tingkah laku yang berbeza serta mereka dating daripada latar belakang yang berlainan malahan tahap prestasi pembelajaran juga berbeza. Pelaksanaan terapi ini adalah mengikut perancangan Modul Terapi Lukisan: Modul Terapi Lukisan Tarikh Masa Alat Sasaran Tempat Tajuk Objektif : 25/02/2012 : 8. LCD. Sk.30pg – 9. Tuaran. 9 perempuan) : Bilik darjah Tahun 2 Dedikasi : Lukisan Saya. Objektif terapi ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti pelajar yang mungkin mempunyai masalah terpendam dan pelajar mengambil sikap memendam masalah.PELAKSANAAN INTERVENSI (Terapi Lukisan) Terapi ini dilaksanakan kepada pelajar Tahun 2. warna air. Kayangat Tenghilan. : .30pg : Kertas lukisan. palatte : Tahun 2 Dedikasi ( 21 orang murid – 11 lelaki.

Guru menunjukkan pelbagai jenis objek yang berwarna asas iaitu kuning. murid-murid tamat melukis dan mewarna. . palatte kepada murid.murid. biru dan merah bagi memulakan pembelajaran. Langkah 1 (25 min)     Guru mengedarkan alat-alat lukisan seperti berus. warna air.Pada akhir pembelajaran ini murid dapat:- 1) Mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi oleh pelajar 2) Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar. Guru menanyakan persamaan di antara objek tersebut kepada murid. kertas lukisan. guru mengadakan sesi soal jawab dengan murid. Murid memberitahu persamaan di antara objek tersebut kepada guru iaitu warna semua objek itu adalah sama (warna asas). 3) Meningkatkan kemahiran berkomunikasi komunikasi pelajar. Guru memberi arahan kepada murid-murid untuk melukis dan mewarna mengikut kehendak masing-masing. Prosedur : Set induksi (5 min)     Guru menanyakan khabar murid. Selepas. Semasa murid-murid melukis guru bergerak mengelilingi bilik darjah untuk memerhatikan hasil lukisan mereka.

Murid-murid memberi penjelasan kepada guru tentang hasil lukisan mereka. guru meminta murid – murid melukis gambar yang sesuai dengan warna (biru. Murid – murid diminta menjawab “warna asas” sebanyak dua kali bagi gambar yang mempunyai warna asas dan “shhhhh” bagi gambar berwarna lain. Murid-murid menjelaskan hasil lukisan mereka. .  Dalam sesi soal jawab guru menanyakan sebab untuk hasil lukisan tersebut daripada murid. Penutup (10 min)   Guru menunjukkan pelbagai jenis gambar yang berwarna asas dengan menggunakan LCD.  Guru menamatkan proses pengajaran dan pembelajaran selepas permainan ini. Langkah 2 (20 min)    Selepas itu. Guru meminta lapan orang murid untuk membentang hasil lukisan mereka di hadapan bilik darjah. kuning dan merah) yang diberi oleh guru.

PERBINCANGAN Pemilihan untuk mengapliksikan Terapi Lukisan ini pada peringkat kanak-kanak iaitu pada umur 8 tahun adalah kerana seperti lazimnya seorang kanak-kanak akan dapat memberikan kerjasama sekiranya kita meminta mereka melakukan suatu aktiviti yang menyeronokkan bagi mereka dan aktiviti melukis merupakan antara aktiviti yang paling digemari oleh kanak-kanak pada peringkat ini. Kanak-kanak merupakan individu yang paling sukar untuk dijangka tingkah laku mahupun pandangannya kerana mereka masih dan apa yang kita tahu bahawa kanak-kanak masih belum boleh untuk menyimpan apa sahaja perkara dalam diri sendiri. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih padaibunya. Selain itu. Oleh itu. Lukisan merupakan suatu medium untuk meluahkan perasaan ataupun medium bagi kanak-kanak ini meluahkan perkara yang mereka ingin diberi perhatian. Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni ini di mana kecenderungan seorang kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya. Melalui kajian ini. Victor Lowenfeld seorang pengkaji seni dalam bukunya. Kajian daripada pakar psikaitris dan psikoanalis di hospital di Great Britain yang mana sejak bertahun lagi telah menggunakan lukisan dan catan sebagai proses terapi. mempunyai maksud yang tersirat. malahan. pemilihan terapi ini juga kerana lukisan merupakan suatu alat yang melambangkan perwatakan seseorang individu. jelas menunjukkan . sebab itu figura ibunya diberi penekanan sebegitu rupa. Melalui ekspresi lukisan ini pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dalaman dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan dalam pencarian resolusi. Menurut.

Tambahan lagi. keluarga . Ini adalah untuk memastikan kepesatan pembangunan negarakita. budaya dan agama menjadikan terapi lukisan ini suatu keperluan demi merungkai kompleksiti tersebut daripada menjadi bertambah serius. Pelajar-pelajar ini datang dari latar belakang yang berbeza samada dari segi genetik. mahir. berdaya ciptadan berbudaya tetapi yang mempunyai kecerdasan dan sahsiah diri yang mantap disamping kestabilan emosi. bangsa. tempat. . terapi lukisan boleh dikatakan sebagai asas pemantapan emosi dan sahsiah pelajar kini menjadi keperluan yang tidak dapat dielakkan lagi. bukan saja ditajai oleh insan yang berpendidikan. berteknologi. persekitaran.bahawa lukisan mampu membantu kanak-kanak menyuarakan pendapat atau perasaan dalaman mereka untuk diberi perhatian kepada orang dewasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful