KEMAHIRAN INTERVENSI KAUNSELING Intervensi membawa maksud mengubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang

yang bermasalah supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri. Manakala, kaunseling adalah satu

perhubungan yang dicirikan oleh keyakinan, saling mempercayai dan kemesraan yang membolehkan klien memperoleh kestabilan dalam menyelesaikan maslah dengan batuan kaunselor. Intervensi yang berasaskan pendekatan kaunseling merupakan tindakan yang dilakukan oleh kaunselor dalm membina program bimbingan dan kaunseling yang lebih komprehensif. Bentuk intervensi

kaunseling yang dijalankan juga perlulah sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi oleh klien bagi meningkatkan keberkesanan program kauseling yang dijalankan. Jenis intervensi Kaunseling Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Kecil Kaunseling Kelompok besar

Hasil lukisan kanak – kanak biasanya banyak difaktorkan oleh apa yang berlaku pada dirinya dan apa yang diinginkannya. Begitu juga dengan hasil lukisan seorang kanak – kanak. . Justeru seni lukis sudah lama diiktiraf sebagai satu daripada terapi minda membantu pesakit yang berhadapan dengan gangguan psikotik. Cuba rujuk semula kandungan dalam diari atau entry blog harian anda. Sebuah lukisan bukan saja memiliki seribu makna malah pelukisnya mampu meluahkan perasaannya. Kita sudah maklum bahawa kita boleh membayangkan dan mengerti apa yang cuba disampaikan oleh pelukis sesuatu lukisan. orak/cara serta perkara yang kita TULIS melambangkan perasaan kita. Pasti perkataan yang digunakan berbeza semasa kita menulis dalam keadaan sedih. Sebuah lukisan mampu memberikan seribu makna kepada pelukisnya. Lukisan juga luahan jiwa seseorang baik kepada mereka yang “boleh” melukis dan sebaliknya. Sama ada kita warna baju itu kita pilih secara dirancang atau tidak. marah ataupun tenang. Dalam aspek penulisan. ia tetap pilihan kita yang berlandaskan apa2 yang ada dalam diri kita.PENGENALAN Warna pakaian yang kita pakai hari ini melambangkan perasaan kita pada hari ini kerana ianya kita pilih berdasarkan apa kata hati kita. Menginterpretasi lukisan seorang kanak-kanak saya rasakan bukannlah sesuatu yang rumit kita lakukan selaku orang dewasa memandangkan kanak – kanak tidak tahu untuk “menipu” atau “berkias”. Begitu juga dengan Lukisan.

Ia lebih mudah diluahkan melalui lakaran atau lukisan. Keadaan sama juga berlaku pada kanak-kanak.Intervensi jenis terapi lukisan atau seni ini sebenarnya satu bentuk terapi emosi dan tingkah laku. Melalui terapi seni. Definisi Terapi Terapi juga dikenali sebagai rawatan di dalam bidang perubatan dimana pesakit diberi rawatan ke atas masalah kesihatan yang dialaminya sama ada fizikal ataupun mental. Kanak-kanak. Ini berdasarkan kepercayaan proses kreatif membabitkan luahan artistik individu membantu mereka menyelesaikan konflik dan masalah. Terapi seni direka berlandaskan kepercayaan bahawa proses melahirkan kreativiti boleh mententeramkan jiwa seseorang. mental dan emosi pesakit. Definisi Lukisan Lukisan merupakan satu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling minimum dan satu karya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. termasuk yang normal. lukisan juga merupakan proses awal atau lakaran ringkas bagi merakamkaninformasi . kanak-kanak boleh meluahkan perasaan dan emosi dengan lebih baik serta mudah. Ia juga proses seni yang membantu membaiki fizikal. menguruskan tingkah laku. Lukisan adalah lanjutan daripada kegiatan melakar sebagai satu prosesmenghasilkan imej untuk tujuan luahan perasaan secara spontan. meningkatkan jati diri. Selain itu. Kebanyakan orang yang mengalami trauma psikologi biasanya sukar meluahkan perasaan melalui katakata. mengurangkan tekanan. tidak pandai menunjukkan perasaan dengan kata-kata dan biasanya mereka menzahirkan gangguan emosi melalui kelakuan. membangunkan kemahiran dalaman.

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak. seni grafik. Kanak-kanak meluahkan perasaan melalui ekspresi seni. pesakit. Malah. . semuanya ada makna tertentu dan hanya pesakit yang tahu makna karya mereka. Definisi Terapi Lukisan Terapi seni adalah satu kaedah untuk menggalakkan pesakit meluahkan perasaan dan pemikiran mereka yang tidak boleh dilahirkan dengan perkataan melalui seni. Tidak kira apa yang dilukis. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Lukisan boleh menjadi cara untuk pesakit berinteraksi dengan orang lain. kolej dan montaj.visual kepada kegiatan lain seperti catan. satu garis lurus juga boleh menceritakan perasaan pesakit yang mungkin terganggu atau marah. arca. terutamanya lukisan. Bhd. Apa yang dilukis adalah luahan perasaan Sumber: Mok Soon Sang (2010). cetakan.

Sk. Objektif terapi ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti pelajar yang mungkin mempunyai masalah terpendam dan pelajar mengambil sikap memendam masalah. palatte : Tahun 2 Dedikasi ( 21 orang murid – 11 lelaki. Pelaksanaan terapi ini adalah mengikut perancangan Modul Terapi Lukisan: Modul Terapi Lukisan Tarikh Masa Alat Sasaran Tempat Tajuk Objektif : 25/02/2012 : 8. Pelajarpelajar ini berumur 8 tahun dan melalui pemerhatian awal semua pelajar ini mempunyai tingkah laku yang berbeza serta mereka dating daripada latar belakang yang berlainan malahan tahap prestasi pembelajaran juga berbeza.PELAKSANAAN INTERVENSI (Terapi Lukisan) Terapi ini dilaksanakan kepada pelajar Tahun 2.laptop. : . LCD.30pg – 9. warna air.30pg : Kertas lukisan. Kayangat Tenghilan. Tuaran. semua pelajar terdiri daripada 21 orang pelajar dan jenis intervensi yang dilaksanakan merupakan intervensi secara kelompok besar. berus warna. 9 perempuan) : Bilik darjah Tahun 2 Dedikasi : Lukisan Saya.

Pada akhir pembelajaran ini murid dapat:- 1) Mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi oleh pelajar 2) Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar. . Murid memberitahu persamaan di antara objek tersebut kepada guru iaitu warna semua objek itu adalah sama (warna asas). murid-murid tamat melukis dan mewarna. guru mengadakan sesi soal jawab dengan murid. palatte kepada murid. biru dan merah bagi memulakan pembelajaran. Guru memberi arahan kepada murid-murid untuk melukis dan mewarna mengikut kehendak masing-masing. Selepas. Langkah 1 (25 min)     Guru mengedarkan alat-alat lukisan seperti berus. Guru menunjukkan pelbagai jenis objek yang berwarna asas iaitu kuning. warna air. 3) Meningkatkan kemahiran berkomunikasi komunikasi pelajar. Prosedur : Set induksi (5 min)     Guru menanyakan khabar murid.murid. kertas lukisan. Guru menanyakan persamaan di antara objek tersebut kepada murid. Semasa murid-murid melukis guru bergerak mengelilingi bilik darjah untuk memerhatikan hasil lukisan mereka.

. kuning dan merah) yang diberi oleh guru.  Guru menamatkan proses pengajaran dan pembelajaran selepas permainan ini. Penutup (10 min)   Guru menunjukkan pelbagai jenis gambar yang berwarna asas dengan menggunakan LCD. Murid-murid menjelaskan hasil lukisan mereka.  Dalam sesi soal jawab guru menanyakan sebab untuk hasil lukisan tersebut daripada murid. Murid-murid memberi penjelasan kepada guru tentang hasil lukisan mereka. guru meminta murid – murid melukis gambar yang sesuai dengan warna (biru. Langkah 2 (20 min)    Selepas itu. Murid – murid diminta menjawab “warna asas” sebanyak dua kali bagi gambar yang mempunyai warna asas dan “shhhhh” bagi gambar berwarna lain. Guru meminta lapan orang murid untuk membentang hasil lukisan mereka di hadapan bilik darjah.

malahan. sebab itu figura ibunya diberi penekanan sebegitu rupa. Melalui kajian ini. Oleh itu. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih padaibunya. Menurut. mempunyai maksud yang tersirat. Victor Lowenfeld seorang pengkaji seni dalam bukunya. Melalui ekspresi lukisan ini pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dalaman dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan dalam pencarian resolusi. Lukisan merupakan suatu medium untuk meluahkan perasaan ataupun medium bagi kanak-kanak ini meluahkan perkara yang mereka ingin diberi perhatian. Selain itu. Kajian daripada pakar psikaitris dan psikoanalis di hospital di Great Britain yang mana sejak bertahun lagi telah menggunakan lukisan dan catan sebagai proses terapi. Kanak-kanak merupakan individu yang paling sukar untuk dijangka tingkah laku mahupun pandangannya kerana mereka masih dan apa yang kita tahu bahawa kanak-kanak masih belum boleh untuk menyimpan apa sahaja perkara dalam diri sendiri. jelas menunjukkan . pemilihan terapi ini juga kerana lukisan merupakan suatu alat yang melambangkan perwatakan seseorang individu.PERBINCANGAN Pemilihan untuk mengapliksikan Terapi Lukisan ini pada peringkat kanak-kanak iaitu pada umur 8 tahun adalah kerana seperti lazimnya seorang kanak-kanak akan dapat memberikan kerjasama sekiranya kita meminta mereka melakukan suatu aktiviti yang menyeronokkan bagi mereka dan aktiviti melukis merupakan antara aktiviti yang paling digemari oleh kanak-kanak pada peringkat ini. Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni ini di mana kecenderungan seorang kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya.

tempat. berdaya ciptadan berbudaya tetapi yang mempunyai kecerdasan dan sahsiah diri yang mantap disamping kestabilan emosi.bahawa lukisan mampu membantu kanak-kanak menyuarakan pendapat atau perasaan dalaman mereka untuk diberi perhatian kepada orang dewasa. . bukan saja ditajai oleh insan yang berpendidikan. persekitaran. Pelajar-pelajar ini datang dari latar belakang yang berbeza samada dari segi genetik. Ini adalah untuk memastikan kepesatan pembangunan negarakita. terapi lukisan boleh dikatakan sebagai asas pemantapan emosi dan sahsiah pelajar kini menjadi keperluan yang tidak dapat dielakkan lagi. mahir. berteknologi. keluarga . bangsa. Tambahan lagi. budaya dan agama menjadikan terapi lukisan ini suatu keperluan demi merungkai kompleksiti tersebut daripada menjadi bertambah serius.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.