polisemi onomasiologi

(Lin) sesuatu bentuk kata, ungkapan, dsb yg mempunyai lebih drpd satu makna yg bertalian rapat antara satu sama lain. kajian tentang hubungan makna antara lambang bahasa dgn objek yg dilambangkan, mis kajian tentang sinonimi dan polisemi.

Kamus Dewan Edisi Empat

sinonim kata-kata yg sama atau yg hampir sama maknanya.

Kamus Pelajar Edisi Kedua

(Lin) kata yg sama atau hampir sama maknanya dgn kata lain, mis cantik dgn indah dan cepat dgn pantas, kata Kamus seerti; bersinonim mempunyai kata-kata yg sama atau hampir sama maknanya: perkataan cantik ~ dgn perkataan sinonim Dewan Edisi indah; mensinonimkan menganggap sama antara dua perkara atau benda: orang Melayu disinonimkan dgn agama Empat ini; kesinoniman keadaan bersinonim. sinonim kata-kata yg sama atau yg hampir sama maknanya. Kamus Pelajar

antonimkata yg berlawanan maknanya dgn kata lain, mis kecil lw besar.Kamus Pelajar Edisi Keduaantonim(Lin) kata yg berlawanan maknanya dgn kata lain, mis tinggi lwn rendah.Kamus Dewan Edisi Empatantonimi(Lin) hubungan antara antonim.Kamus Dewan Edisi Empat homonimkata yg bunyinya sama tetapi mempunyai erti yg berlainan (spt ketam, paku).Kamus Pelajar Edisi Keduahomonim(Lin) perkataan yg sama bunyi atau ejaannya dgn perkataan lain tetapi berbeza maknanya.Kamus Dewan Edisi Empathomonimkata yg bunyinya sama tetapi mempunyai erti yg berlainan (spt ketam, paku dll).Kamus Pelajarhomonimi(Lin) hubungan antara homonim.Kamus Dewan Edisi Empathomo-awalan asing sama, mis homoseksual dan homonim.Kamus Dewan Edisi Empat hiponimist kata yg maknanya terangkum dlm makna kata lain, mis kambing, lembu dan rusa ialah hiponim drpd binatang.Kamus Pelajar Edisi Keduahiponim(Lin) kata yg maknanya terangkum dlm makna kata yg lain, mis kambing, lembu dan rusa adalah hiponim drpd binatang.Kamus Dewan Edisi Empathiponimi(Lin) hubungan antara hiponim dgn superordinatnya.Kamus Dewan Edisi Empat
etiologi (étiologi) 1. kajian tentang punca (sebab) timbulnya penyakit; 2. kajian atau falsafah tentang sebabmusabab. Kamus Dewan Edisi Empat

1

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.