P. 1
Ketaksamaan-Peluang-Pendidikan

Ketaksamaan-Peluang-Pendidikan

|Views: 452|Likes:
Published by Naim Manaf

More info:

Published by: Naim Manaf on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran

2011

KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN
1.0 PENDAHULUAN

Pernyataan Menteri Pelajaran Malaysia Dato Seri Hishamuddin tentang pentingnya kesamarataan dalam memberikan kemudahan pendidikan kepada semua rakyat Malaysia menggambarkan pentingnya misi pembangunan modal insane yang seimbang. Apa yang penting ialah kemajuan negara hendaklah disertai oleh kemajuan dalam semua aspek termasuklah pendidikan di kalangan rakyat. Tanpa mengira di mana mereka berada, kemajuan dan pembangunan perlulah dinikmati dan dikuasai secara bersama. Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting kepada

pembangunan negara. Ini kerana pendidikan merupakan penyalur kepada modal insan negara. Kecemerlangan pendidikan akan menjamin kecemerlangan dalam sesebuah negara. Justeru itu pembangunan pendidikan perlulah mengambil kira semua aspek tanpa mengira di mana lokasi sesebuah sekolah berada. Satu permasalahan yang sentiasa menjadi pokok perbincangan utama ialah

kecemerlangan pendidikan antara bandar dan luar bandar. Banyak kajian telah dijalankan untuk melihat perbezaan pendidikan antara bandar dan luar bandar (lihat Mohd Hisham, 2000; Siti Sara, 2000; Suryanti, 2000; Lim Geok Ping, 2003). Didapati bahawa jurang pendidikan antara sekolah bandar dan luar bandar masih ketara terutamanya daripada aspek kemudahan-kemudahan asas dan sumber pendidikan.

Ketidaksamaan peluang dalam pendidikan pula bermaksud sekatan hak seseorang untuk mengembangkan potensinya. Konsep diskriminasi/ketidaksamaan ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif. Diskriminasi ialah perbuatan

membanding dan membezakan individu atau kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata. Ketaksamaan telah berlaku sejak dahulu lagi (sistem feudal). Rakyat bawahan atau marhain, golongan pembesar, dan golongan istana menerima
1

EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran

2011

sistem pendidikan yang berbeza. Diteruskan lagi pada zaman penjajah. Golongan pembesar mewariskan kecerdikan sebaliknya anak petani dan orang kampung terus ketinggalan.

Tugasan ini akan menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya ketaksamarataan peluang pendidikan antara pelajar sekolah luar bandar dengan pelajar sekolah bandar serta menyenaraikan kesan-kesan serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ketaksamarataan peluang pendidikan ini.

2.0

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA KETAKSAMARATAAN. Terdapat beberapa faktor yang seringkali menyebabkan ketaksamarataan

peluang pendidikan ini berlaku dalam kehidupan kita pada masa kini. 2.1 Jurang Kelas Sosial Kelas sosial ini berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok masyarakat. Kelompok ini boleh dikatakan sebagai satu golongan individu yang mempunyai kedudukan yang sama dari segi politik, kuasa, kekayaan, pendapatan, martabat, pekerjaan ataupu hubungan dengan punca-punca pengeluaran. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1992), mobiliti sosial dapat diertikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas ke sosial. Dari segi ekonomi, keluarga yang kaya dan berada lebih berupaya untuk menghantar anak mereka melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Sebaliknya keluarga yang miskin tidak mampu untuk menghantar anak mereka untuk menanjutkan pelajaran ke institut pengajian tinggi. Golongan berada biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pegawai tinggi ataupun mempunyai perniagaan sendiri. Golongan miskin pula hanya bekerja sebagai petani dan nelayan di kampung. Mereka biasanya mengamalkan pekerjaan tradisional untuk sara diri. Sesetengah ibubapa juga lebih menginginkan anak mereka mewarisi pekerjaan

2

institusi agama. Aspek ketaksamaan peluang pendidikan masa kini pula meliputi pelbagai aspek daripada kemudahan mendapatkan guru di sekolah sehingga peluang kerjaya selepas tamat belajar. Antara contoh institusi sosial yang utama ialah institusi keluarga. Golongan terakhir adalah golongan bawahan yang terdiri daripada mereka yang mempunyai kelulusan yang amat rendah dan tidak pernah langsung melalui pendidikan formal. institusi pelajaran dan lainlain. semakin tinggi tahap pencapaian akademik anak-anak mereka. Golongan ketiga adalah pertengahan bawahan yang mana mereka terdiri daripada lulusan sekolah menengah dan sedikit pemegang sijil serta pekerja kolar biruyang berpendidikan SPM dan PMR. Konsep ini berkait raat dengan pola tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan atau suatu pola hubungan sosial yang mempunyai matlamat sosial yang tertentu. Max Weber (1989) mengatakan ada lima kelas sosial iaitu golngan atasan atau orang kaya dan ahli korporat. pengagihan dan pertukaran dan yang kedua ialah Proletariat iaitu masyarakat yang tidak memiliki perkara di atas sebaliknya hanya tenaga kerja sahaja.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 tradisi keluarga daripada melanjutkan pelajaran ke bandar dan meninggalkan kampung. professional dan memegang jawatan yang baik di dalam sesuatu organisasi. Mereka ini juga dikenali sebagai golongan bangsawan. Serta mendapati kedua-dua hubungan adalah positif. Mereka ini kebanyakkan terdiri daripada golongan pembesar yang menguruskan pentadbiran negara. institusi politik. 3 . iaitu semakin tinggi pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan mereka. Istitusi sosial pula merujuk konsep utama dalam memenuhi masyarakat dan kebudayaan. Contoh kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat kapitalis terbahagi 2 golongan iaitu yang pertama Bourgouisie yang bermaksud masyarakat yang memiliki punca-punca pengeluaran. Menurut kajian Saifuddin Hj Masduki (1977) mendapati terdapat hubungan signifikan antara pencapaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Golongan kedua adalah kumpulan pertengahan atasan iaitu yang berpendidikan tinggi.

Tahap kesihatan. Struktur keluarga yang mempunyai jumlah ahli keluarga yang kecil atau besar. Murid yang berada tentunya menerima peluang pendidikan yang lebih baik. Tahap kesihatan. mereka diharapkan untuk tinggal di rumah bagi membantu membuat kerja rumah. Ibubapa juga kurang memberi sokongan untuk anak 4 . kes perceraian. Ini kerana mereka yang berpendapatan tinggi dapat memenuhi segala perbelanjaan persekolahan anak-anak mereka. Suasana tempat tinggal yang lengkap dengan kemudahan asas. pengaruh luar terdiri dari masyarakat dan rakan sebaya juga memainkan peranan terhadap pembentukkan kelas sosial dalam masyarakat.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 Rusli Md Zain (1998). tahap pendidikan ibubapa. Bagi anakanak perempuan pula. makanan berkhasiat dan kawalan penyakit menjadi faktor kepada penerimaan peluang belajar dalam kalangan murid. Faktor kelas sosial yang jelas mempengaruhi pencapaian akademik murid adalah seperti tahap ekonomi sama ada murid miskin dan murid berada. makanan berkhasiat dan kawalan penyakit menjadi faktor kepada penerimaan peluang belajar dalam kalangan murid.2 Jurang Jantina (Perbezaan layanan di antara lelaki dan perempuan) Kebanyakkan ibubapa dari pelbagai masyarakat percaya bahawa anak lelaki mereka berupaya mencapai kejayaan dibandingkan dengan anak perempuan. Faktor kelas sosial yang jelas mempengaruhi pencapaian akademik murid adalah seperti tahap ekonomi sama ada murid miskin dan murid berada. Kajian ini membuktikan bahawa tahap pendidikan yang secukupnya perlu diberikan kepada murid agar tahap ekonomi mereka juga terus bertambah baik. dalam kajiannya melaporkan terdapat hubungan positif diantara pencapaian akademik dengan pendapatan keluarga. Oleh itu mereka lebih mengutamakan anak lelaki daripada anak perempuan. 2. Murid yang berada tentunya menerima peluang pendidikan yang lebih baik. fizikal rumah dan keadaan persekitaran turut memberikan impak kepada jurang pendidikan.

Faktor kedua ialah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan dalam proses perindustrian. Faktor pertama ialah kemudahan dan peluang pendidikan yang sama antara wanita dan lelaki. Murid perempuan dan lelaki masing-masing memilih mata pelajaran yang bersifat keperempuanan dan kelakian. Oleh yang demikian. terutama di sekolah vokasional dan teknik dan juga di institusi pengajian tinggi. guru perlu mengambilkira faktor jantina ketika melaksankan pengajaran dalam kelas. menyatakan penglibatan wanita dalam pendidikan sangat menggalakkan tetapi masih wujud segregasi mengikut gender dalam pendidikan di peringkat menengah. Zaman penjajah peluang diberi kepada lelaki 5 . Siti Rohani Yahya (1989) melihat secara makro penyertaan tenaga kerja dalam proses pembangunan. Dalam kajian Shamsulbahriah (1989). Kajian sutherland (2000) juga menyebut fenomena prestasi pelajar wanita lebih baik daripada lelaki adalah fenomena sejagat. Ini bagi memastikan objektif pembelajaran dapat dcapai.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 perempuan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tinggi. Bernama 2008 pernah mengeluarkan kenyataan 65. Mengikut kajian. khususnya di politenik. terdapat tiga faktor yang menyumbang kepada peningkatan status ekonomi wanita. Faktor ketiga ialah pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) yang telah mempercepatkan peralihan penglibatan wanita hampir sama dengan yang disumbangkan oleh lelaki.7% terdiri daripada pelajar lelaki. berdasarkan data sekunder kajian beliau mendapati wujud ketaksamaan gender dalam proses pembangunan ekonomi negara Malaysia. Kajian Busch (1995) pula menyatakan isu kecekapan kendiri dlm mata pelajaran matematik dan sains menunjukkan perbezaan dari sudut jantina.3% pelajar institute pengajian tinggi adalah perempuan. kebanyakan ruang dan peluang untuk berjaya dimonopoli oleh golongan perempuan.(sesi akademik 2008/09) dan 34. Menurut beliau. maka adalah wajar bagi murid perempuan diberikan peluang pendidikan yang sama. Ibubapa beranggapan bahawa anak perampuan tidak perlu mendapat pendidikan yang tinggi kerana akhirnya mereka akan berumahtangga. Aminah Ahmad (2000).

Jumlah ini sangat kecil dan tidak mampu mempengaruhi kumpulan-kumpulan etnik yang lain.3 Kumpulan Minoriti Kumpulan minoriti merupakan suatu kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai jumlah ahli yang kecil. Kumpulan minoriti ini perlu diberi perhatian supaya mereka tidak terus tercicir dalam arus pendidikan.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 manakala golongan perempuan dinafikan peluang untuk menerima pendidikan. Kadazan. gengsterism dan lain-lain lagi. Walaupun mereka ini kumpulan minoriti tetapi tingkah laku mereka mampu menggangu keharmonian sekolah. cenderung kepada keagamaan. pembuli. Terdapat anggapan negatif samada anak mereka itu normal atau berkeperluan khas. Hal ini adalah kerana pencapaian akademik pelajar perempuan adalah jauh lebih baik daripada pelajar lelaki. ponteng sekolah. suka merokok. menghias sekolah dan sebagainya. Kumpulan minoriti yang bersifat positif pula adalah kumpulan ulat buku. 2. suka mencari maklumat di internet. 2. Kumpulan minoriti yang boleh dikatakan bersifat negatif disekolah adalah yang sering suka ponteng kelas. 6 . Murut dan sebaginya. Selain itu peluang pekerjaan yang ada selepas tamat belajar juga dikeluarkan mengikut gender sedangkan pencapaian masing-masing adalah berbeza.4 Murid Keperluan Khas Murid Berkeperluan Khas mengikut Dr Chua Tee Tee (1982) merupakan satu program pendidikan yang dirancangkan khas untuk kanak-kanak istimewa atau luar biasa dari segi intelek. Terdapat dua kategoti murid berkepeluaran khas iaitu kategori masalah dan kategori masalah khusus. Mereka hanya menerima pendidikan tidak formal sahaja melalui keturunan atau warisan daripada ibubapa mereka. Faktor geografi mempengaruhi budaya sesebuah kumpulan seperti masyarakat pendalaman kaum Asli. perlakuan dan ciri-ciri fizikal yang jelas. cita-cita. jasmani dan sosial atau emosi. Kedua-dua jantina mempunyai perbezaan dari segi status. budaya lepak. Perhatian juga harus diberikan agar kumpulan minoriti tidak akan terus mendominasi situasi dan terus dikhuatiri akan membentuk satu situasi yang membantutkan suasana pembelajaran di sekolah.

masalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem persekitaran dan pandangan orang lain terhadap mereka menyebabkan masalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. Kanak-kanak pintar cerdas sememangnya memperlihatkan kelebihan intelek yang luar biasa berbanding rakan sebaya mereka. Perbezaan setiap individu adalah anugerah Tuhan. kerencatan mental 7 . perkembangan nilai dan moral. keupayaan yang tidak seimbang. Keadaan ini berlaku kerana keperluan dan motivasi mereka berbeza disebabkan perkembangan kebolehan mental mereka jauh lebih maju. lebih-lebih lagi kanakkanak pintar cerdas. Kanak-kanak pintar cerdas adalah golongan yang mana kebolehan mental mereka jauh lebih tinggi daripada rakan sebaya mereka. Perbezaan ini menimbulkan beberapa konflik dalam hidup mereka. konsep kendiri seperti fobia. Dengan membandingkan dua definisi berkenaan. Antaranya. Menurut Woitaszewski (2003). masalah keluarga. Sukar bagi kita untuk menentukan hubungan antara kejayaan pelajar pintar cerdas dengan kecerdasan emosi mereka. masalah mereka mungkin tidak difahami dan tidak dipedulikan oleh orang ramai. Sebagai golongan minority.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 Selain itu ada pendapat menyatakan bahawa murid berkeperluan khas mempunyai kecerdasan yang amat rendah berbanding dengan kecerdasan purata dan menghadapi masalah penyesuaian diri dalam masyarakat dan program sekolah biasa. Oleh kerana itu mereka tidak menafaatkan sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada. guru harus memberi fokus terhadap masalah sosio-emosi mereka. masalah kemahiran bersosial dan masalah mengembangkan potensi. Faktor persekitaraan seperti masalah berkomunikasi. Masalah berkenaan sebenarnya berpunca daripada sifat unik yang ada pada diri mereka. diskriminasi terhadap golongan ini. jelas menunjukkan kepada kita bahawa majoriti kanak-kanak pintar cerdas dan kanak-kanak terencat akal menghadapi masalah menyesuaikan diri di sekolah biasa. Oleh itu. Oleh itu mereka memerlukan pendidikan khas. Terdapat tujuh (7) kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan Program Pendidikan Khas iaitu.

Mereka ini mempunyai tingkah laku yang suka menentang autoriti. Mereka juga mempunyai sifa pengongkongan dalaman. Kadang-kadang mereka juga bersifat pendiam. Murid ini kurang memberi perhatian. mencuri dan ponteng. Kirk and Kirk (1994) berpendapat murid keperluan khas berbeza dari murid biasa dari segi mental (kognitif). sering berkhayal dan tidak mengendahkan nilai kendiri sendiri. kurang mengekalkan perhatian lama dalam penglibatan setiap aktiviti dan tidak 8 . Terdapat juga murid berkeperluan khas kerana proses perkembangan yang lewat. Mereka ini sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah seperti memeras ugut. tidak mematuhi peranan atau undang-undang. social (interaksi dan komunikasi interpersonal) dan emosi (keupayaan menangani perasaan). tidak minat belajar. Murid berkeperluan khas yang lain seperti ADHD tanpa hiperaktiviti (Attention Deficit Hyperactiviti Disorder). pasif. Kurang menumpukan perhatian dalam pelajaran. hiperaktif dan pintar-cerdas dan berbakat. Kanak-kanak golongan ini adlah hiperaktif atau hiperkinetik. tidak suka berkawan dan mudah tersinggung serta sering melakukan tindakan luar kawalan. sensitive. Murid keperluan khas juga didapati menghadapi tingkah laku ketidakmatangan yang agak ketara.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran bermasalah pembelajaran kecelaruan tingkah laku cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi cacat penglihatan cacat fizikal pintar-cerdas dan berbakat istimewa 2011 Kanak-kanak berkeperluan khas juga menghadapi kecelaruan tingkah laku iaitu tingkah laku terbias. fizikal (keupayaan otot-otot dan sendi). Dikatakan juga mempunyai tingkahlaku antisosial. kurang bertimbang rasa dan suka menyerang orang.

KAdar keciciran yang sangat tinggi dala kalangan murid Orang Asli merupakan isu yang perlu ditangani secara bersama dan bersemuka supaya sejajar dengan dasar pendemokrasian pendidikan. Dalam semua rumpun bangsa ini terdapat 18 jenis suku kaum. menunjukkan inpulsiviti dan sering menggangu orang lain. 9 . Murid ini menunjukkan tanda-tanda kurang senang duduk diamdiam. 2002). sebahagian besar orang Asli beragama Animisme. Terdapat pula murid ADHD dengan hiperaktiviti-impulsif. 230 orang. Kebanyakkan orang Asli masih terpinggir dalam arus pendidikan kerana infrastruktur dan prasaran yang kurang lengkap di kawasan tempat tinggal mereka. Dari segi agama. 2. hasil hutan yang bermanfaatdan cara pemeliharaan sepatutnya dibuat sebagai menghormati sumbangan alam kepada kehidupan mereka (Rusli Zaenal. Statistik 2005 . Keserasian cara hidup yang berharmoni dengan alam sekitar membolehkan mereka mengetahui di mana tanah yang sesuai untuk bertani. aktif. Negrito dan Melayu Asli.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 menyempurnakan tugasan yang diberikan. Orang Asli merupakan komuniti yang terbukti kaya dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tentang pengurusan alam semula jadi. Dari segi pendidikan. Murid yang berkeperluan ini perlu ditangani dengan sebaik mungkin supaya mereka tidak tercicir dari arus pendidikan perdana dan seterusnya mewujudkan ketaksamaan pendidikan dalam masyarakat. Majoriti ekonomi orang Asli masih lagi berasaskan pertanian dan bersifat sara diri. suka berkeliaran. Orang Asli dibahagikan kepada tiga rumpuan bangsa iaitu Senoi.5 - Golongan Keciciran Orang Asli Orang Asli merujuk kepada msayarakat yang kebanyakanya tinggal di dalam atau pinggir hutan. jumlah orang Asli adalah 141. pencapaian orang Asli amatlah rendah dan jauh ketinggalan berbanding dengan pencapaian kelompok etnik lain di Malaysia.

memikirkan secara konseptual. Suluk dan orang Brunei. Bajau. Melanau. Masyarakat indigenious masih belum bersedia menerima perubahan dalam dunia pendidikan kerana masih berpegang kepada budaya hidup tradisional mereka. Di sekolah pula. manusia akan mengalami sesuatu cara yang nyata. proses belajar seseorang akan mencakupi empat hal. Dalam belajar. bekalan elektrik tidak mencukupi. Penan dan Kelabit.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 Kemudahan seperti bekalan elektrik. namun yang terbesar ialah Kadazan. Sistem belajar asli memiliki banyak aspek positif. Iban. prasaran seperti kipas. Di Sarawak. Ketaksamaan dalam pendidikan tetap berlaku dalam masyarakat indigenious kerana system pendidikan sekolah yang dikembangkan di tanah air belum menyentuh system belajar asli (indigenious learning system) masyarakat tradisional. masih tidak diadakan. ekonomi. Mereka masih taksub kepada system kehidupan masyarakt yang telah mereka bina sejak dari dulu lagi. antaranya mempertahankan nilai-nilai budaya tanpa kehilangan kemampuan mempelajari sesuatu. Biasanya pembekalan kemudahan-kemudahan seperti ini terhenti sebelum sampai ke perkampungan orang Asli. 10 . Bidayuh. air bersih dan jalan. Masyarakat indigenious merujuk kepada kelompok masyarakat dan etnik yang tinggaal jauh dipendalaman dan masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar. mereka dapat dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal. Dalam sistem belajar orang asli masyarakat indigenious ini. kaum terbesar ialah Melayu. Di Sabah terdapat 23 suku kaum. bilik darjah yang selesa tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat orang Asli. - Pribumi (Indigenious) Indigenious merujuk kepada penduduk pribumi di pendalaman Sabah dan Sarawak . mengamati sesuatu sambil merenung dan mencubakannya dalam situasi lain yang lebih luas. Murut. social dan budaya. Penduduk di Sabah dan Sarawak juga terdiri daripada pelbagai kaum.

Dalam system belajar asli. - Pendalaman Faktor berlakunya ketaksamaan peluang pendidikan bagi masyarakat pendalaman ialah kerana kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu bidang. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pendalaman juga kurang memberangsangkan. Pengunaan bahasa sendiri oleh murid setempat turut menyulitkan pengajaran dan pembelajaran dan guru harus cuba mempelajari dan mengunakan bahasa tempatan bagi menarik minat mereka untuk belajar disampin meningkatkan tahap pencapaian akademik mereka. taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan murid. penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta keciciran murid. masyarakat lebih memiliki kepekaan terhadap alam dan nilai-nilai budaya. 11 . jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. Pertumbuhan pusat urban yang lembab turut memberi kesan kepada system pendidikan di kawasan berkenaan. Jurang ini menyebabkan perbezaan prestasi dan pencapaian murid. Dalam masyarakat ini. kaum jantina. Impak jurang pendidikan telah menyumbang kepada keadaan tidak seimbang yang ketara daripada sosioekonomi antara penduduk luar bandar dan bandar. proses yang dialami adalah ilmu pengetahuan konseptual dulu barulah mengalami pengalaman nyata. Selain lokasi. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 Hal ini bertitik tolak dengan proses belajar dalam konteks masyarakat yang cenderung melakukan proses belajar secara deduktif.

2 Masalah Kekurangan Murid Terdapat juga sekolah yang mengalami masalah kekurangan murid atau dipanggil SKM. Jurang ini juga akan memberikan impak terhadap pencapaian murid termasuklah penyediaan kemudahan fizikal untuk murid belajar.1 Kekurangan kemudahan asas Kekurangan kemudahan asas di sekolah juga mewujudkan ketaksamaan dalam peluang pendidikan. 3. Jumlah murid yang terlalu kecil menyebabkan SKM mengamalkan 12 .EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 3. pencapaian pendidikan yang terhad. Apabila segala kesulitan ini dihadapi murid. Norma perjawatan sedia ada tidak bersesuaian dengan keperluan SKM seperti tiada perjawatan guru pemulihan. iaitu sekolah yang enrolmennya kurang dari 250 orang. masih ada sekolah yang belum mempunyai bekalan elektrik 24 jam dan ada yang tidak cukup untuk menjanakuasa terutamanya bagi pengunaan teknologi maklumat (ICT).0 KESAN-KESAN NEGATIF DARIPADA KETAKSAMARATAAN 2011 Dalam era pembangunan Negara kita ini. secara tidak langsung menjadi sebagai satu halangan kepada murid untuk menuntut ilmu. kemudahan dan guru terlatih. Sikap ibubapa pendalaman yang tidak mementingkan pelajaran anak-anak dan diri mereka sendiri yang tidak berpelajaran turut memberi kesan negative terhadap pendidikan anak-anak mereka. Hal ini juga turut mengakibatkan murid-murid tidak berminat dan tidak tertarik pergi kesekolah untuk memajukan diri mereka sendiri. Impak jurang pendidikan telah menyumbang secara ketara terhadap tahap sosioekonomi antara penduduk. maka pembangunan sepenuhnya masih belum dikecapi dan akan terus menjadi kesan negative yang harus diperbaiki. 3. apabila ketaksamarataan dalam apa jua pembangunan masih ada di dalam suatu struktur masyarakat ini masih wujud. Antara kesan-kesan yang akan dapat dlihat apabila ketaksamarataan ini berlaku ialah pembangunan Negara terbantut. Penempatan guru di SKM sukar dilakukan kerana kebanyakkanya berada jauh di pendalaman. Hampir 90% SKM berada dalam keadaan daif dan menghadapi masalah kekurangan peruntukan.

Impak jurang pendidikan telah menyumbang kepada keadaan tidak seimbang yang ketara daripada sosioekonomi antara penduduk luar bandar dan Bandar. 3.0 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KETAKSAMARATAAN. bilik computer dan perkakasan yang mencukupi. Jurang ini menyebabkan perbezaan prestasi dan pencapaian murid. pust akses akan dibina. taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan murid. 4. perkakasan.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 pengajaran kelas bercantum atau multigrade teaching iaitu mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai tahun persekolahan tetapi kaedah yang berlainan dengan tahap yang sesuai dengan murid di dalam kelas bercantum tersebut. Sekolah-sekolah juga akan dirangkaikan dengan akses jalur lebar SchoolNet dan bagi sebahagian sekolah di luar Bandar dan pendalaman. perisian dan latihan yang mencukupi diberi kepada pihak sekolah-sekolah dikawasan luar bandar yang kurang terdedah dengan ICT berbanding kawasan luar bandar. Program Pembestarian Sekolah Cabaran Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk memastikan infrastruktur. penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta keciciran murid.3 Kadar Keciciran Yang Ketara Selain itu. kesan yang jelas dilihat adalah selain faktor lokasi. Program pembestarian sekolah yang sedang dijalankan juga menyediakan sekolah luar Bandar dilengkapkan dengan makmal computer. 13 . Kesan-kesan negative ini juga dapat dirasai oleh masyarakat pedalaman dan peribumi yang masih tidak merasai segala kemudahan untk mendapat pedidikan yang sempurna. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. kaum jantina.

Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid . Memberi Pendekatan Yang Lebih Meluas Kita perlu mengurangkan pendekatan yang hanya memberi penekanan kepada aspek membaca. Jika kita mahukan pembangunan modal insane.Asrama Harian Kerajaan harus meletakkan budaya pembelajaran.Biasiswa Kecil Persekutuan dan Biasiswa Kelas Persediaan Unifrsiti .Bantuan Makanan Asrama . bagaimana’ dan ‘ kenapa’ sesuatu perkara itu berlaku. analitikal dan intelektual sebagai keutamaan dalam agenda negara jika mahu membangunkan modal insan tanpa mengira kelas sosial murid atau keadaan murid berkenaan.Kumpulan Wang SImpanan Pelajar Miskin . Rakyat negara ini perlu digalak ‘ memburu’ maklumat daripada menerimanya secara pasif. Murid perlu dilatih banyak merenung dan faham ‘ apa’ . Rakyat digalakkan bersikap terbuka pada idea baru dan berlainan.Rancangan Makanan Tambahan .EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 RM 1 bilion disediakan KPM bagi mengurangkan ketidaksamaan dalam pendidikan seperti .Jaket Keselamatan . . kita harus memiliki komuniti yang mengamalkan 14 .Skim Baucer Tuisyen . Rakyat harus meningkatkan pembangunan dalam budaya analitikal. menulis dan mengira serta peperiksaan kerana budaya pembelajaran sebenarnya lebih luas.Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya .Skim Pinjaman Buku Teks .

Memberikan Peneguhan Positif Melalui tingkah laku behavioural. yang menghadkan ruangan terbuka untuk mengurangkan kesempatannya bertingkahlaku negative. 15 .EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 budaya kerja yang banyak bertanya. Modifikasi environmental dan behavioural adhenenvironmental merupakan kaedah untuk menangani kumpulan ini.merapatkan jurang perbezaan dalam peluang-peluang pendidikan antara kaya dengan yang miskin serta antara wilayah dan antara kaum melalui pembahagian sumber-sumber dan kemudahan-kemudahan negara dengan lebih saksama”” Murid yang berkeperluan ini perlu ditangani dengan sebaik mungkin supaya mereka tidak tercicir dari arus pendidikan perdana dan seterusnya mewujudkan ketaksamaan pendidikan dalam masyarakat. Guru juga boleh mengurangkan ransangan dan hanya membenarkan murid bergerak di suatu kawasan tertentu sahaja. Pendidikan seharusnya diterima secara sama rata dan adil dalam apa jua factor. Guru disarankan memberi peneguhan positif dari negative. mencabar dan berfikir dan setiap kelas sosial perlu diberikan hak yang sama dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Guru hanya menyediakan kerja tambahan sekiranya murid telah menyelesaikan kerja lebih awal. Guru perlu menyediakan program latihan social bagi murid ADHD supaya mereka dapat terus belajar dan bersaing seperti murid normal lain.. Murid ini biasanya ditempatkan berdekatan guru. Usaha menangani jurang ini terus mendapat perhatian kerajaan sejak Rancangan Malaysia Ketiga (RMK-3): ““ . pecahkan tugasan kepada unit kecil serta elakkan memberi kerja atau latihan ulangan. guru boleh memberi arahan dengan jelas. mengurangkan kerja tugasan.kelas dan sebagainya.

Mengenengahkan Program Gemilang 7 (G7) Justeru itu. agensi lain yang turut terlibat adalah Kementerian Kesihatan atau Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita. Mewujudkan kepimpinan ang berkesan di kalangan G7. kemajuan dan pembangunan perlulah dinikmati dan dikuasai secara bersama. Kanak-kanak kurang upaya memasuki sistem pendidikan KPM seawal umur 4 atau 4 tahun lebih.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran Mewujudkan Program Pendidikan Prasekolah Khas 2011 Akta Pendidikan Khas 1996 telah memberi kuasa kepada Kementerian Pendidikan untuk menyediakan kemudahan Pendidikan Khas. pendidikan yang sesuai dengan jenis murid serta tindakan lain bagi mengembangkan pendidikan khas. Maka Program Gemilang 7 tlah dimantapkan untuk menangani masalah ketaksamarataan pendidikan di sekolahsekolah yang tidak merasai pembangunan pendidikan. Dalam tahun 2005. Keluarga dan Masyarakat. Tanpa mengira di mana mereka berada. Selain itu kerajaan Malaysia telah menubuhkan Program Pendidikan Prasekolah Khas diwujudkan pada tahun 2004 di semua SKPK. menggubal kurikulum yang sesuai. sebanyak 32 program Pendidikan Khas Intergrasi untuk murid bermasalah pembelajaran diwujudkan di sekolah harian biasa. Pernyataan Menteri Pelajaran Malaysia Dato Seri Hishamuddin tentang pentingnya kesamarataan dalam memberikan kemudahan pendidikan kepada semua rakyat Malaysia menggambarkan pentingnya misi pembangunan modal insane yang seimbang. Antara objektif yang menjadi fokus kepada pembentukan program ini ialah: 1. Apa yang penting ialah kemajuan negara hendaklah disertai oleh kemajuan dalam semua aspek termasuklah pendidikan di kalangan rakyat. 16 .

Melahirkan insan yang gemilang dan seimbang daripada masyarakat luar Bandar. Memupuk semangat kerjasama antara sekolah-sekolah G7 dan masyarakatnya. Empat perkara utama yang menjadi teras kepada pembentukan program G7 selain daripada meningkatkan prestasi akademik pelajar sekolah-sekolah terlibat adalah perkongsian dalam aspek kemudahan fizikal. 2000. sumber manusia. Ini selaras dengan kajian-kajian lepas di mana faktor-faktor asas seperti kemudahan fizikal. 4. bahan dan peralatan. 6. Mewujudkan budaya kerja yang gemilang dan terfokus melalui kepakaran dalaman dan luaran. Hasil kajian menunjukkan bahawa aspek-aspek kemudahan fizikal. 1999. 17 . 2011 Menjadikan G7 sebagai penyumbang kepada peningkatan prestasi UPSR. Haleefa. Mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan G7 di samping dapat memupuk dan meningkatkan keupayaan jati diri di semua peringkat G7. Noor Akmalwati. Keempat-empat perkara ini merupakan perkara yang asas kepada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Menjadikan G7 sekolah yang gemilang dan berkesan. 3. 2008). Perkongsian yang terstruktur membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah yang dikategorikan sebagai kurang murid tersebut dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih sempurna (rujuk Buku Program Gemilang 7. sumber manusia. sumber manusia. kemudahan peralatan dan bahan serta buku dan bahan rujukan merupakan antara faktor yang mempengaruhi keberkesanan program perkongsian pintar G7. 2006).EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2. 7. dan buku-buku rujukan boleh mempengaruhi prestasi akademik pelajar-pelajar sekolah (lihat Ain Ahmat. kemudahan asas lain. dan bahan rujukan. 5.

Ini sekaligus menanam keinginan pelajar-pelajar orang asli untuk berjaya diperingkat lebih tinggi. Apabila taraf sosioekonomi msayarakat orang asli berjaya ditingkatkan. Ini termasuk menggalakkan mereka menceburi bidang-bidang keusahawanan. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran Meningkatkan Taraf Sosio-Ekonomi Masyarakat 2011 Usaha-usaha untuk membasmi kemiskinan perlu dijalankan merangkumi pemberian bantuan kewangan yang bersifat bantuan kebajikan penuh. Hal ini perlu mendapat perhatian Jabatan Kebajikan Masyarakat. bantuan kewangan di dalam menyokong penglibatan mereka di dalam kegiatan-kegiatan saraan hidup baru perlu diberikan. Pendekatan seperti penganjuran bengkel kecemerlangan akademik. secara tidak langsung anak-anak mereka berpeluang untuk belajar di sekolah tanpa perlu ponteng untuk membantu menyara keluarga. perniagaan dan lain-lain. dan lain-lain yang difikirkan sesuai perlu mendapat kerjasama jabatan pelajaran. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan lain-lain agensi yang berkaitan. Program-program berbentuk kerja-kerja kemasyarakatan yang melibatkan pelajar-pelajar Universiti dan persatuan-persatuan pelajar harus disemarakkan bagi mendekatkan mereka dengan golongan yang berpendidikan tinggi. kepimpinan. pertanian moden. sekolah dan NGO pelajar. 18 . Selain daripada itu.

wikipedia.org/wiki/Orang_Cina_Malaysia Orang India Malaysia http://ms.pdf Warisan Budaya Malaysia ~ Adat Resam http://malaysiana. Kuala Lumpur. Syed Ismail & Ahmad SUbki (2008).tripod.my/01/01pgenln_adatresam.wikipedia. Kuala Lumpur Sharifah Md.ukm.wikipedia. Kuala Lumpur Hubungan Etnik http://khai89.org/wiki/Melayu Teori Perhubungan Etnik http://www. Dewan Bahasa dan Pustaka.com/pengalaman/ Hubungan Etnik di Malaysia http://ewarga4. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.org/wiki/Orang_India_Malaysia Orang Melayu Malaysia http://ms.Bhd ISBN 978-967-5451-04-1 Ting Chew Peh (1985) Konsep Asas Sosiologi. Keberkesanan sekolah: Satu Perpektif Sosiologi Kementerian Pelajaran Malaysia(2006). Budaya dan Pembelajaran (2008) .html Orang Cina Malaysia http://ms.%20200 5%20Integrasi%20etnik%20di%20IPTA/Bab%202. 2000 . Program Gemilang 7 Malaysia. Dewan Bahasa Pustaka dan kementerian Pelajaran Malaysia.pnm.usm.wordpress. Penerbitan Multimedia Sdn.my/ewarga/pdf/102008/29-96-3.my/ipptn/v2/documents/MonographsIPPTN/Monograf%206.com/konflik1.Nor.htm 19 . Kuala Lumpur 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia (2006).pdf Konflik Etnik dan Ras http://sarjana.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran BIBLIOGRAFI Kamus Dewan (1999).

antara kekangan yang terpaksa saya hadapi ialah saya terpaksa menyelesaikan banyak kerja kursus dan aktiviti yang bertembung pada suatu masa sehingga melemahkan semangat saya. Ini merupakan sebagai satu pendedahan awal kepada diri saya agar lebih bersedia untuk menjadi seorang guru yang hebat satu hari nanti. sebagai bakal seorang pendidik saya telah melihatnya sebagai satu cabaran yang harus ditempuhi dan berfikiran positif untuk menanganinya. Saya juga perlu mengkaji sejauh manakah keberkesanannya dalam pemngajaran dan pembelajaran serta telah diminta untuk mencadangkan amalan-amalan baru sebagai penambahbaikan. dan sebagainya perkara lain yang berlaku semasa saya menyiapkan tugasan ini. Pelbagai faedah serta pengalaman yang saya perolehi semasa menjalani tugasan ini yang mana segala ilmu yang saya pelajari telah dapat saya praktikkan semasa menyiapkan tugasan ini. Namun dengan berkat kesungguhan dan azam yang tinggi untuk menyiapkannya saya dapat menyiapkan juga kerja kursus ini pada masa yang ditetapkan walaupun terpaksa melalui banyak masalah semasa menyiapkannya. Bagi melaksanakan tugasan ini. saya dikehendaki untuk menyatakan peranan guru dalam usaha mewujudkan persekitaran bilik darjah mesra budaya.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran REFLEKSI 2011 Alhamdulillah bersyukur saya kehadrat Illahi kerana dengan izin dan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan Budaya dan Pembelajaran walaupun terpaksa menghadapi beberapa masalah dalam menyiapkan kerja kursus ini seperti kekurangan bahan rujukan. 20 . Akhirnya saya berjaya juga menyiapkan tugasan ini pada tempoh yang ditetapkan sebelum menghantar tugasan ini pada tarikh yang telah ditetapkan. Selain itu. Bagaimanapun berkat tunjuk ajar pensyarah saya dalam membantu menjelaskan segala kemusykilan dan masalah yang tidak difahami sedikit sebanyak memudahkan lagi saya untuk bertindak dalam menjayakan kerja kursus ini dengan jayanya. saya juga mempunyai beberapa tanggungjawab di IPG KKB ini dalam satu-satu masa. Sebagai contoh selain saya terpaksa menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberi. Namun.

EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->