P. 1
Ketaksamaan-Peluang-Pendidikan

Ketaksamaan-Peluang-Pendidikan

|Views: 452|Likes:
Published by naim_manaf_1

More info:

Published by: naim_manaf_1 on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran

2011

KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN
1.0 PENDAHULUAN

Pernyataan Menteri Pelajaran Malaysia Dato Seri Hishamuddin tentang pentingnya kesamarataan dalam memberikan kemudahan pendidikan kepada semua rakyat Malaysia menggambarkan pentingnya misi pembangunan modal insane yang seimbang. Apa yang penting ialah kemajuan negara hendaklah disertai oleh kemajuan dalam semua aspek termasuklah pendidikan di kalangan rakyat. Tanpa mengira di mana mereka berada, kemajuan dan pembangunan perlulah dinikmati dan dikuasai secara bersama. Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting kepada

pembangunan negara. Ini kerana pendidikan merupakan penyalur kepada modal insan negara. Kecemerlangan pendidikan akan menjamin kecemerlangan dalam sesebuah negara. Justeru itu pembangunan pendidikan perlulah mengambil kira semua aspek tanpa mengira di mana lokasi sesebuah sekolah berada. Satu permasalahan yang sentiasa menjadi pokok perbincangan utama ialah

kecemerlangan pendidikan antara bandar dan luar bandar. Banyak kajian telah dijalankan untuk melihat perbezaan pendidikan antara bandar dan luar bandar (lihat Mohd Hisham, 2000; Siti Sara, 2000; Suryanti, 2000; Lim Geok Ping, 2003). Didapati bahawa jurang pendidikan antara sekolah bandar dan luar bandar masih ketara terutamanya daripada aspek kemudahan-kemudahan asas dan sumber pendidikan.

Ketidaksamaan peluang dalam pendidikan pula bermaksud sekatan hak seseorang untuk mengembangkan potensinya. Konsep diskriminasi/ketidaksamaan ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif. Diskriminasi ialah perbuatan

membanding dan membezakan individu atau kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata. Ketaksamaan telah berlaku sejak dahulu lagi (sistem feudal). Rakyat bawahan atau marhain, golongan pembesar, dan golongan istana menerima
1

EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran

2011

sistem pendidikan yang berbeza. Diteruskan lagi pada zaman penjajah. Golongan pembesar mewariskan kecerdikan sebaliknya anak petani dan orang kampung terus ketinggalan.

Tugasan ini akan menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya ketaksamarataan peluang pendidikan antara pelajar sekolah luar bandar dengan pelajar sekolah bandar serta menyenaraikan kesan-kesan serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ketaksamarataan peluang pendidikan ini.

2.0

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA KETAKSAMARATAAN. Terdapat beberapa faktor yang seringkali menyebabkan ketaksamarataan

peluang pendidikan ini berlaku dalam kehidupan kita pada masa kini. 2.1 Jurang Kelas Sosial Kelas sosial ini berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok masyarakat. Kelompok ini boleh dikatakan sebagai satu golongan individu yang mempunyai kedudukan yang sama dari segi politik, kuasa, kekayaan, pendapatan, martabat, pekerjaan ataupu hubungan dengan punca-punca pengeluaran. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1992), mobiliti sosial dapat diertikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas ke sosial. Dari segi ekonomi, keluarga yang kaya dan berada lebih berupaya untuk menghantar anak mereka melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Sebaliknya keluarga yang miskin tidak mampu untuk menghantar anak mereka untuk menanjutkan pelajaran ke institut pengajian tinggi. Golongan berada biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pegawai tinggi ataupun mempunyai perniagaan sendiri. Golongan miskin pula hanya bekerja sebagai petani dan nelayan di kampung. Mereka biasanya mengamalkan pekerjaan tradisional untuk sara diri. Sesetengah ibubapa juga lebih menginginkan anak mereka mewarisi pekerjaan

2

iaitu semakin tinggi pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan mereka. Menurut kajian Saifuddin Hj Masduki (1977) mendapati terdapat hubungan signifikan antara pencapaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Istitusi sosial pula merujuk konsep utama dalam memenuhi masyarakat dan kebudayaan. Contoh kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat kapitalis terbahagi 2 golongan iaitu yang pertama Bourgouisie yang bermaksud masyarakat yang memiliki punca-punca pengeluaran. institusi politik. Golongan ketiga adalah pertengahan bawahan yang mana mereka terdiri daripada lulusan sekolah menengah dan sedikit pemegang sijil serta pekerja kolar biruyang berpendidikan SPM dan PMR. Mereka ini kebanyakkan terdiri daripada golongan pembesar yang menguruskan pentadbiran negara. institusi agama. pengagihan dan pertukaran dan yang kedua ialah Proletariat iaitu masyarakat yang tidak memiliki perkara di atas sebaliknya hanya tenaga kerja sahaja. institusi pelajaran dan lainlain. Antara contoh institusi sosial yang utama ialah institusi keluarga. Konsep ini berkait raat dengan pola tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan atau suatu pola hubungan sosial yang mempunyai matlamat sosial yang tertentu. Golongan kedua adalah kumpulan pertengahan atasan iaitu yang berpendidikan tinggi. semakin tinggi tahap pencapaian akademik anak-anak mereka. professional dan memegang jawatan yang baik di dalam sesuatu organisasi. Mereka ini juga dikenali sebagai golongan bangsawan. Aspek ketaksamaan peluang pendidikan masa kini pula meliputi pelbagai aspek daripada kemudahan mendapatkan guru di sekolah sehingga peluang kerjaya selepas tamat belajar. Max Weber (1989) mengatakan ada lima kelas sosial iaitu golngan atasan atau orang kaya dan ahli korporat. Golongan terakhir adalah golongan bawahan yang terdiri daripada mereka yang mempunyai kelulusan yang amat rendah dan tidak pernah langsung melalui pendidikan formal. 3 . Serta mendapati kedua-dua hubungan adalah positif.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 tradisi keluarga daripada melanjutkan pelajaran ke bandar dan meninggalkan kampung.

Bagi anakanak perempuan pula. tahap pendidikan ibubapa. Ini kerana mereka yang berpendapatan tinggi dapat memenuhi segala perbelanjaan persekolahan anak-anak mereka. dalam kajiannya melaporkan terdapat hubungan positif diantara pencapaian akademik dengan pendapatan keluarga. mereka diharapkan untuk tinggal di rumah bagi membantu membuat kerja rumah. Suasana tempat tinggal yang lengkap dengan kemudahan asas. Faktor kelas sosial yang jelas mempengaruhi pencapaian akademik murid adalah seperti tahap ekonomi sama ada murid miskin dan murid berada. kes perceraian. fizikal rumah dan keadaan persekitaran turut memberikan impak kepada jurang pendidikan. Tahap kesihatan. 2. Struktur keluarga yang mempunyai jumlah ahli keluarga yang kecil atau besar. Tahap kesihatan. Kajian ini membuktikan bahawa tahap pendidikan yang secukupnya perlu diberikan kepada murid agar tahap ekonomi mereka juga terus bertambah baik. Murid yang berada tentunya menerima peluang pendidikan yang lebih baik. makanan berkhasiat dan kawalan penyakit menjadi faktor kepada penerimaan peluang belajar dalam kalangan murid. makanan berkhasiat dan kawalan penyakit menjadi faktor kepada penerimaan peluang belajar dalam kalangan murid.2 Jurang Jantina (Perbezaan layanan di antara lelaki dan perempuan) Kebanyakkan ibubapa dari pelbagai masyarakat percaya bahawa anak lelaki mereka berupaya mencapai kejayaan dibandingkan dengan anak perempuan. Murid yang berada tentunya menerima peluang pendidikan yang lebih baik. pengaruh luar terdiri dari masyarakat dan rakan sebaya juga memainkan peranan terhadap pembentukkan kelas sosial dalam masyarakat. Ibubapa juga kurang memberi sokongan untuk anak 4 . Faktor kelas sosial yang jelas mempengaruhi pencapaian akademik murid adalah seperti tahap ekonomi sama ada murid miskin dan murid berada. Oleh itu mereka lebih mengutamakan anak lelaki daripada anak perempuan.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 Rusli Md Zain (1998).

Oleh yang demikian. Kajian Busch (1995) pula menyatakan isu kecekapan kendiri dlm mata pelajaran matematik dan sains menunjukkan perbezaan dari sudut jantina. Dalam kajian Shamsulbahriah (1989). Faktor kedua ialah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan dalam proses perindustrian.3% pelajar institute pengajian tinggi adalah perempuan. Murid perempuan dan lelaki masing-masing memilih mata pelajaran yang bersifat keperempuanan dan kelakian. kebanyakan ruang dan peluang untuk berjaya dimonopoli oleh golongan perempuan. menyatakan penglibatan wanita dalam pendidikan sangat menggalakkan tetapi masih wujud segregasi mengikut gender dalam pendidikan di peringkat menengah.7% terdiri daripada pelajar lelaki. Faktor ketiga ialah pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) yang telah mempercepatkan peralihan penglibatan wanita hampir sama dengan yang disumbangkan oleh lelaki. terutama di sekolah vokasional dan teknik dan juga di institusi pengajian tinggi. terdapat tiga faktor yang menyumbang kepada peningkatan status ekonomi wanita. berdasarkan data sekunder kajian beliau mendapati wujud ketaksamaan gender dalam proses pembangunan ekonomi negara Malaysia. guru perlu mengambilkira faktor jantina ketika melaksankan pengajaran dalam kelas.(sesi akademik 2008/09) dan 34. Aminah Ahmad (2000). Bernama 2008 pernah mengeluarkan kenyataan 65.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 perempuan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tinggi. Siti Rohani Yahya (1989) melihat secara makro penyertaan tenaga kerja dalam proses pembangunan. Mengikut kajian. Ibubapa beranggapan bahawa anak perampuan tidak perlu mendapat pendidikan yang tinggi kerana akhirnya mereka akan berumahtangga. Faktor pertama ialah kemudahan dan peluang pendidikan yang sama antara wanita dan lelaki. khususnya di politenik. Ini bagi memastikan objektif pembelajaran dapat dcapai. Kajian sutherland (2000) juga menyebut fenomena prestasi pelajar wanita lebih baik daripada lelaki adalah fenomena sejagat. Zaman penjajah peluang diberi kepada lelaki 5 . maka adalah wajar bagi murid perempuan diberikan peluang pendidikan yang sama. Menurut beliau.

6 . Kumpulan minoriti ini perlu diberi perhatian supaya mereka tidak terus tercicir dalam arus pendidikan. Jumlah ini sangat kecil dan tidak mampu mempengaruhi kumpulan-kumpulan etnik yang lain. pembuli. Murut dan sebaginya. jasmani dan sosial atau emosi. ponteng sekolah. Perhatian juga harus diberikan agar kumpulan minoriti tidak akan terus mendominasi situasi dan terus dikhuatiri akan membentuk satu situasi yang membantutkan suasana pembelajaran di sekolah. suka mencari maklumat di internet. suka merokok. cita-cita. gengsterism dan lain-lain lagi. Faktor geografi mempengaruhi budaya sesebuah kumpulan seperti masyarakat pendalaman kaum Asli. 2. cenderung kepada keagamaan. menghias sekolah dan sebagainya.3 Kumpulan Minoriti Kumpulan minoriti merupakan suatu kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai jumlah ahli yang kecil. Kedua-dua jantina mempunyai perbezaan dari segi status.4 Murid Keperluan Khas Murid Berkeperluan Khas mengikut Dr Chua Tee Tee (1982) merupakan satu program pendidikan yang dirancangkan khas untuk kanak-kanak istimewa atau luar biasa dari segi intelek. Walaupun mereka ini kumpulan minoriti tetapi tingkah laku mereka mampu menggangu keharmonian sekolah. budaya lepak. Hal ini adalah kerana pencapaian akademik pelajar perempuan adalah jauh lebih baik daripada pelajar lelaki. 2. Terdapat dua kategoti murid berkepeluaran khas iaitu kategori masalah dan kategori masalah khusus. Kumpulan minoriti yang bersifat positif pula adalah kumpulan ulat buku. Selain itu peluang pekerjaan yang ada selepas tamat belajar juga dikeluarkan mengikut gender sedangkan pencapaian masing-masing adalah berbeza. perlakuan dan ciri-ciri fizikal yang jelas. Terdapat anggapan negatif samada anak mereka itu normal atau berkeperluan khas. Kadazan. Mereka hanya menerima pendidikan tidak formal sahaja melalui keturunan atau warisan daripada ibubapa mereka. Kumpulan minoriti yang boleh dikatakan bersifat negatif disekolah adalah yang sering suka ponteng kelas.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 manakala golongan perempuan dinafikan peluang untuk menerima pendidikan.

perkembangan nilai dan moral. Faktor persekitaraan seperti masalah berkomunikasi. Menurut Woitaszewski (2003). Keadaan ini berlaku kerana keperluan dan motivasi mereka berbeza disebabkan perkembangan kebolehan mental mereka jauh lebih maju. Perbezaan ini menimbulkan beberapa konflik dalam hidup mereka. masalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem persekitaran dan pandangan orang lain terhadap mereka menyebabkan masalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. Antaranya. masalah mereka mungkin tidak difahami dan tidak dipedulikan oleh orang ramai. kerencatan mental 7 . Masalah berkenaan sebenarnya berpunca daripada sifat unik yang ada pada diri mereka. Sukar bagi kita untuk menentukan hubungan antara kejayaan pelajar pintar cerdas dengan kecerdasan emosi mereka. konsep kendiri seperti fobia. masalah kemahiran bersosial dan masalah mengembangkan potensi. Oleh itu mereka memerlukan pendidikan khas. guru harus memberi fokus terhadap masalah sosio-emosi mereka. Dengan membandingkan dua definisi berkenaan. masalah keluarga. diskriminasi terhadap golongan ini. lebih-lebih lagi kanakkanak pintar cerdas. jelas menunjukkan kepada kita bahawa majoriti kanak-kanak pintar cerdas dan kanak-kanak terencat akal menghadapi masalah menyesuaikan diri di sekolah biasa. Kanak-kanak pintar cerdas adalah golongan yang mana kebolehan mental mereka jauh lebih tinggi daripada rakan sebaya mereka. Oleh kerana itu mereka tidak menafaatkan sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 Selain itu ada pendapat menyatakan bahawa murid berkeperluan khas mempunyai kecerdasan yang amat rendah berbanding dengan kecerdasan purata dan menghadapi masalah penyesuaian diri dalam masyarakat dan program sekolah biasa. keupayaan yang tidak seimbang. Kanak-kanak pintar cerdas sememangnya memperlihatkan kelebihan intelek yang luar biasa berbanding rakan sebaya mereka. Terdapat tujuh (7) kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan Program Pendidikan Khas iaitu. Sebagai golongan minority. Perbezaan setiap individu adalah anugerah Tuhan. Oleh itu.

kurang bertimbang rasa dan suka menyerang orang. Kanak-kanak golongan ini adlah hiperaktif atau hiperkinetik. Kurang menumpukan perhatian dalam pelajaran. Murid keperluan khas juga didapati menghadapi tingkah laku ketidakmatangan yang agak ketara. Terdapat juga murid berkeperluan khas kerana proses perkembangan yang lewat. tidak minat belajar. mencuri dan ponteng. social (interaksi dan komunikasi interpersonal) dan emosi (keupayaan menangani perasaan). Murid ini kurang memberi perhatian. Mereka ini mempunyai tingkah laku yang suka menentang autoriti.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran bermasalah pembelajaran kecelaruan tingkah laku cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi cacat penglihatan cacat fizikal pintar-cerdas dan berbakat istimewa 2011 Kanak-kanak berkeperluan khas juga menghadapi kecelaruan tingkah laku iaitu tingkah laku terbias. Dikatakan juga mempunyai tingkahlaku antisosial. hiperaktif dan pintar-cerdas dan berbakat. tidak suka berkawan dan mudah tersinggung serta sering melakukan tindakan luar kawalan. tidak mematuhi peranan atau undang-undang. Mereka juga mempunyai sifa pengongkongan dalaman. sensitive. fizikal (keupayaan otot-otot dan sendi). Kirk and Kirk (1994) berpendapat murid keperluan khas berbeza dari murid biasa dari segi mental (kognitif). sering berkhayal dan tidak mengendahkan nilai kendiri sendiri. Murid berkeperluan khas yang lain seperti ADHD tanpa hiperaktiviti (Attention Deficit Hyperactiviti Disorder). kurang mengekalkan perhatian lama dalam penglibatan setiap aktiviti dan tidak 8 . Mereka ini sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah seperti memeras ugut. pasif. Kadang-kadang mereka juga bersifat pendiam.

jumlah orang Asli adalah 141. 230 orang. Statistik 2005 .EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 menyempurnakan tugasan yang diberikan. menunjukkan inpulsiviti dan sering menggangu orang lain. 9 . Dari segi agama. sebahagian besar orang Asli beragama Animisme. hasil hutan yang bermanfaatdan cara pemeliharaan sepatutnya dibuat sebagai menghormati sumbangan alam kepada kehidupan mereka (Rusli Zaenal. 2002). Kebanyakkan orang Asli masih terpinggir dalam arus pendidikan kerana infrastruktur dan prasaran yang kurang lengkap di kawasan tempat tinggal mereka.5 - Golongan Keciciran Orang Asli Orang Asli merujuk kepada msayarakat yang kebanyakanya tinggal di dalam atau pinggir hutan. Keserasian cara hidup yang berharmoni dengan alam sekitar membolehkan mereka mengetahui di mana tanah yang sesuai untuk bertani. Dari segi pendidikan. Dalam semua rumpun bangsa ini terdapat 18 jenis suku kaum. aktif. Terdapat pula murid ADHD dengan hiperaktiviti-impulsif. Murid yang berkeperluan ini perlu ditangani dengan sebaik mungkin supaya mereka tidak tercicir dari arus pendidikan perdana dan seterusnya mewujudkan ketaksamaan pendidikan dalam masyarakat. 2. KAdar keciciran yang sangat tinggi dala kalangan murid Orang Asli merupakan isu yang perlu ditangani secara bersama dan bersemuka supaya sejajar dengan dasar pendemokrasian pendidikan. suka berkeliaran. Majoriti ekonomi orang Asli masih lagi berasaskan pertanian dan bersifat sara diri. Murid ini menunjukkan tanda-tanda kurang senang duduk diamdiam. Negrito dan Melayu Asli. pencapaian orang Asli amatlah rendah dan jauh ketinggalan berbanding dengan pencapaian kelompok etnik lain di Malaysia. Orang Asli merupakan komuniti yang terbukti kaya dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tentang pengurusan alam semula jadi. Orang Asli dibahagikan kepada tiga rumpuan bangsa iaitu Senoi.

Di sekolah pula. Di Sarawak. Dalam sistem belajar orang asli masyarakat indigenious ini. prasaran seperti kipas. proses belajar seseorang akan mencakupi empat hal. Murut. antaranya mempertahankan nilai-nilai budaya tanpa kehilangan kemampuan mempelajari sesuatu. namun yang terbesar ialah Kadazan. Mereka masih taksub kepada system kehidupan masyarakt yang telah mereka bina sejak dari dulu lagi. ekonomi. Biasanya pembekalan kemudahan-kemudahan seperti ini terhenti sebelum sampai ke perkampungan orang Asli. Dalam belajar. Iban. Suluk dan orang Brunei. air bersih dan jalan. memikirkan secara konseptual. kaum terbesar ialah Melayu. Bajau. 10 . bilik darjah yang selesa tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat orang Asli. Bidayuh. Penduduk di Sabah dan Sarawak juga terdiri daripada pelbagai kaum. mereka dapat dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal. - Pribumi (Indigenious) Indigenious merujuk kepada penduduk pribumi di pendalaman Sabah dan Sarawak . Masyarakat indigenious merujuk kepada kelompok masyarakat dan etnik yang tinggaal jauh dipendalaman dan masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 Kemudahan seperti bekalan elektrik. Melanau. bekalan elektrik tidak mencukupi. Penan dan Kelabit. manusia akan mengalami sesuatu cara yang nyata. masih tidak diadakan. social dan budaya. Sistem belajar asli memiliki banyak aspek positif. Ketaksamaan dalam pendidikan tetap berlaku dalam masyarakat indigenious kerana system pendidikan sekolah yang dikembangkan di tanah air belum menyentuh system belajar asli (indigenious learning system) masyarakat tradisional. mengamati sesuatu sambil merenung dan mencubakannya dalam situasi lain yang lebih luas. Masyarakat indigenious masih belum bersedia menerima perubahan dalam dunia pendidikan kerana masih berpegang kepada budaya hidup tradisional mereka. Di Sabah terdapat 23 suku kaum.

- Pendalaman Faktor berlakunya ketaksamaan peluang pendidikan bagi masyarakat pendalaman ialah kerana kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu bidang. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru. Dalam masyarakat ini. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pendalaman juga kurang memberangsangkan. 11 . Impak jurang pendidikan telah menyumbang kepada keadaan tidak seimbang yang ketara daripada sosioekonomi antara penduduk luar bandar dan bandar. Pengunaan bahasa sendiri oleh murid setempat turut menyulitkan pengajaran dan pembelajaran dan guru harus cuba mempelajari dan mengunakan bahasa tempatan bagi menarik minat mereka untuk belajar disampin meningkatkan tahap pencapaian akademik mereka. taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan murid. Selain lokasi. proses yang dialami adalah ilmu pengetahuan konseptual dulu barulah mengalami pengalaman nyata. Jurang ini menyebabkan perbezaan prestasi dan pencapaian murid. kaum jantina. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. masyarakat lebih memiliki kepekaan terhadap alam dan nilai-nilai budaya.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 Hal ini bertitik tolak dengan proses belajar dalam konteks masyarakat yang cenderung melakukan proses belajar secara deduktif. Pertumbuhan pusat urban yang lembab turut memberi kesan kepada system pendidikan di kawasan berkenaan. Dalam system belajar asli. penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta keciciran murid.

3. Norma perjawatan sedia ada tidak bersesuaian dengan keperluan SKM seperti tiada perjawatan guru pemulihan. apabila ketaksamarataan dalam apa jua pembangunan masih ada di dalam suatu struktur masyarakat ini masih wujud.1 Kekurangan kemudahan asas Kekurangan kemudahan asas di sekolah juga mewujudkan ketaksamaan dalam peluang pendidikan. kemudahan dan guru terlatih. Penempatan guru di SKM sukar dilakukan kerana kebanyakkanya berada jauh di pendalaman.2 Masalah Kekurangan Murid Terdapat juga sekolah yang mengalami masalah kekurangan murid atau dipanggil SKM. Impak jurang pendidikan telah menyumbang secara ketara terhadap tahap sosioekonomi antara penduduk. Jurang ini juga akan memberikan impak terhadap pencapaian murid termasuklah penyediaan kemudahan fizikal untuk murid belajar. iaitu sekolah yang enrolmennya kurang dari 250 orang. Jumlah murid yang terlalu kecil menyebabkan SKM mengamalkan 12 .0 KESAN-KESAN NEGATIF DARIPADA KETAKSAMARATAAN 2011 Dalam era pembangunan Negara kita ini. Sikap ibubapa pendalaman yang tidak mementingkan pelajaran anak-anak dan diri mereka sendiri yang tidak berpelajaran turut memberi kesan negative terhadap pendidikan anak-anak mereka. 3. Antara kesan-kesan yang akan dapat dlihat apabila ketaksamarataan ini berlaku ialah pembangunan Negara terbantut. Hampir 90% SKM berada dalam keadaan daif dan menghadapi masalah kekurangan peruntukan. Apabila segala kesulitan ini dihadapi murid. Hal ini juga turut mengakibatkan murid-murid tidak berminat dan tidak tertarik pergi kesekolah untuk memajukan diri mereka sendiri. pencapaian pendidikan yang terhad. maka pembangunan sepenuhnya masih belum dikecapi dan akan terus menjadi kesan negative yang harus diperbaiki. secara tidak langsung menjadi sebagai satu halangan kepada murid untuk menuntut ilmu. masih ada sekolah yang belum mempunyai bekalan elektrik 24 jam dan ada yang tidak cukup untuk menjanakuasa terutamanya bagi pengunaan teknologi maklumat (ICT).EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 3.

Impak jurang pendidikan telah menyumbang kepada keadaan tidak seimbang yang ketara daripada sosioekonomi antara penduduk luar bandar dan Bandar. Program pembestarian sekolah yang sedang dijalankan juga menyediakan sekolah luar Bandar dilengkapkan dengan makmal computer. taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan murid.0 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KETAKSAMARATAAN.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 pengajaran kelas bercantum atau multigrade teaching iaitu mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai tahun persekolahan tetapi kaedah yang berlainan dengan tahap yang sesuai dengan murid di dalam kelas bercantum tersebut. 3. Program Pembestarian Sekolah Cabaran Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk memastikan infrastruktur. Jurang ini menyebabkan perbezaan prestasi dan pencapaian murid. kesan yang jelas dilihat adalah selain faktor lokasi. kaum jantina. bilik computer dan perkakasan yang mencukupi.3 Kadar Keciciran Yang Ketara Selain itu. pust akses akan dibina. Kesan-kesan negative ini juga dapat dirasai oleh masyarakat pedalaman dan peribumi yang masih tidak merasai segala kemudahan untk mendapat pedidikan yang sempurna. 4. penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta keciciran murid. perkakasan. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah. Sekolah-sekolah juga akan dirangkaikan dengan akses jalur lebar SchoolNet dan bagi sebahagian sekolah di luar Bandar dan pendalaman. perisian dan latihan yang mencukupi diberi kepada pihak sekolah-sekolah dikawasan luar bandar yang kurang terdedah dengan ICT berbanding kawasan luar bandar. 13 .

Asrama Harian Kerajaan harus meletakkan budaya pembelajaran.Bantuan Makanan Asrama .Skim Pinjaman Buku Teks . kita harus memiliki komuniti yang mengamalkan 14 .EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 RM 1 bilion disediakan KPM bagi mengurangkan ketidaksamaan dalam pendidikan seperti .Kumpulan Wang SImpanan Pelajar Miskin .Biasiswa Kecil Persekutuan dan Biasiswa Kelas Persediaan Unifrsiti . Jika kita mahukan pembangunan modal insane.Skim Baucer Tuisyen .Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya .Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid . analitikal dan intelektual sebagai keutamaan dalam agenda negara jika mahu membangunkan modal insan tanpa mengira kelas sosial murid atau keadaan murid berkenaan.Rancangan Makanan Tambahan . bagaimana’ dan ‘ kenapa’ sesuatu perkara itu berlaku. Rakyat digalakkan bersikap terbuka pada idea baru dan berlainan. Rakyat negara ini perlu digalak ‘ memburu’ maklumat daripada menerimanya secara pasif. menulis dan mengira serta peperiksaan kerana budaya pembelajaran sebenarnya lebih luas. . Murid perlu dilatih banyak merenung dan faham ‘ apa’ .Jaket Keselamatan . Memberi Pendekatan Yang Lebih Meluas Kita perlu mengurangkan pendekatan yang hanya memberi penekanan kepada aspek membaca. Rakyat harus meningkatkan pembangunan dalam budaya analitikal.

Guru perlu menyediakan program latihan social bagi murid ADHD supaya mereka dapat terus belajar dan bersaing seperti murid normal lain. Guru hanya menyediakan kerja tambahan sekiranya murid telah menyelesaikan kerja lebih awal. Memberikan Peneguhan Positif Melalui tingkah laku behavioural. Murid ini biasanya ditempatkan berdekatan guru. mengurangkan kerja tugasan. 15 . pecahkan tugasan kepada unit kecil serta elakkan memberi kerja atau latihan ulangan.. Modifikasi environmental dan behavioural adhenenvironmental merupakan kaedah untuk menangani kumpulan ini. Pendidikan seharusnya diterima secara sama rata dan adil dalam apa jua factor. Guru disarankan memberi peneguhan positif dari negative.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 budaya kerja yang banyak bertanya. mencabar dan berfikir dan setiap kelas sosial perlu diberikan hak yang sama dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. guru boleh memberi arahan dengan jelas. yang menghadkan ruangan terbuka untuk mengurangkan kesempatannya bertingkahlaku negative. Usaha menangani jurang ini terus mendapat perhatian kerajaan sejak Rancangan Malaysia Ketiga (RMK-3): ““ .kelas dan sebagainya.merapatkan jurang perbezaan dalam peluang-peluang pendidikan antara kaya dengan yang miskin serta antara wilayah dan antara kaum melalui pembahagian sumber-sumber dan kemudahan-kemudahan negara dengan lebih saksama”” Murid yang berkeperluan ini perlu ditangani dengan sebaik mungkin supaya mereka tidak tercicir dari arus pendidikan perdana dan seterusnya mewujudkan ketaksamaan pendidikan dalam masyarakat. Guru juga boleh mengurangkan ransangan dan hanya membenarkan murid bergerak di suatu kawasan tertentu sahaja.

Selain itu kerajaan Malaysia telah menubuhkan Program Pendidikan Prasekolah Khas diwujudkan pada tahun 2004 di semua SKPK. sebanyak 32 program Pendidikan Khas Intergrasi untuk murid bermasalah pembelajaran diwujudkan di sekolah harian biasa. menggubal kurikulum yang sesuai. kemajuan dan pembangunan perlulah dinikmati dan dikuasai secara bersama. Tanpa mengira di mana mereka berada. 16 . Maka Program Gemilang 7 tlah dimantapkan untuk menangani masalah ketaksamarataan pendidikan di sekolahsekolah yang tidak merasai pembangunan pendidikan. Mewujudkan kepimpinan ang berkesan di kalangan G7. agensi lain yang turut terlibat adalah Kementerian Kesihatan atau Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita. Mengenengahkan Program Gemilang 7 (G7) Justeru itu. Kanak-kanak kurang upaya memasuki sistem pendidikan KPM seawal umur 4 atau 4 tahun lebih. Pernyataan Menteri Pelajaran Malaysia Dato Seri Hishamuddin tentang pentingnya kesamarataan dalam memberikan kemudahan pendidikan kepada semua rakyat Malaysia menggambarkan pentingnya misi pembangunan modal insane yang seimbang. Apa yang penting ialah kemajuan negara hendaklah disertai oleh kemajuan dalam semua aspek termasuklah pendidikan di kalangan rakyat. Antara objektif yang menjadi fokus kepada pembentukan program ini ialah: 1. Keluarga dan Masyarakat. Dalam tahun 2005.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran Mewujudkan Program Pendidikan Prasekolah Khas 2011 Akta Pendidikan Khas 1996 telah memberi kuasa kepada Kementerian Pendidikan untuk menyediakan kemudahan Pendidikan Khas. pendidikan yang sesuai dengan jenis murid serta tindakan lain bagi mengembangkan pendidikan khas.

sumber manusia. 2000. 5. 6. 4. 2011 Menjadikan G7 sebagai penyumbang kepada peningkatan prestasi UPSR. bahan dan peralatan. Empat perkara utama yang menjadi teras kepada pembentukan program G7 selain daripada meningkatkan prestasi akademik pelajar sekolah-sekolah terlibat adalah perkongsian dalam aspek kemudahan fizikal. kemudahan asas lain. 1999. Haleefa. sumber manusia. Ini selaras dengan kajian-kajian lepas di mana faktor-faktor asas seperti kemudahan fizikal. 17 . Mewujudkan budaya kerja yang gemilang dan terfokus melalui kepakaran dalaman dan luaran. Perkongsian yang terstruktur membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah yang dikategorikan sebagai kurang murid tersebut dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih sempurna (rujuk Buku Program Gemilang 7. kemudahan peralatan dan bahan serta buku dan bahan rujukan merupakan antara faktor yang mempengaruhi keberkesanan program perkongsian pintar G7. sumber manusia. 2006). Hasil kajian menunjukkan bahawa aspek-aspek kemudahan fizikal. Memupuk semangat kerjasama antara sekolah-sekolah G7 dan masyarakatnya. Menjadikan G7 sekolah yang gemilang dan berkesan. dan buku-buku rujukan boleh mempengaruhi prestasi akademik pelajar-pelajar sekolah (lihat Ain Ahmat. dan bahan rujukan. Mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan G7 di samping dapat memupuk dan meningkatkan keupayaan jati diri di semua peringkat G7. Noor Akmalwati. 2008).EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2. 3. Keempat-empat perkara ini merupakan perkara yang asas kepada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Melahirkan insan yang gemilang dan seimbang daripada masyarakat luar Bandar. 7.

Ini sekaligus menanam keinginan pelajar-pelajar orang asli untuk berjaya diperingkat lebih tinggi. Apabila taraf sosioekonomi msayarakat orang asli berjaya ditingkatkan. kepimpinan. dan lain-lain yang difikirkan sesuai perlu mendapat kerjasama jabatan pelajaran. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan lain-lain agensi yang berkaitan. pertanian moden. Pendekatan seperti penganjuran bengkel kecemerlangan akademik. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. 18 . Program-program berbentuk kerja-kerja kemasyarakatan yang melibatkan pelajar-pelajar Universiti dan persatuan-persatuan pelajar harus disemarakkan bagi mendekatkan mereka dengan golongan yang berpendidikan tinggi. sekolah dan NGO pelajar. Ini termasuk menggalakkan mereka menceburi bidang-bidang keusahawanan. Hal ini perlu mendapat perhatian Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain daripada itu. perniagaan dan lain-lain. secara tidak langsung anak-anak mereka berpeluang untuk belajar di sekolah tanpa perlu ponteng untuk membantu menyara keluarga. bantuan kewangan di dalam menyokong penglibatan mereka di dalam kegiatan-kegiatan saraan hidup baru perlu diberikan.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran Meningkatkan Taraf Sosio-Ekonomi Masyarakat 2011 Usaha-usaha untuk membasmi kemiskinan perlu dijalankan merangkumi pemberian bantuan kewangan yang bersifat bantuan kebajikan penuh.

%20200 5%20Integrasi%20etnik%20di%20IPTA/Bab%202. Kuala Lumpur Sharifah Md.com/pengalaman/ Hubungan Etnik di Malaysia http://ewarga4. Syed Ismail & Ahmad SUbki (2008). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.my/ewarga/pdf/102008/29-96-3.Nor.my/ipptn/v2/documents/MonographsIPPTN/Monograf%206.html Orang Cina Malaysia http://ms. Keberkesanan sekolah: Satu Perpektif Sosiologi Kementerian Pelajaran Malaysia(2006). 2000 .org/wiki/Orang_India_Malaysia Orang Melayu Malaysia http://ms.pnm.usm. Dewan Bahasa Pustaka dan kementerian Pelajaran Malaysia.htm 19 . Kuala Lumpur.wikipedia.pdf Warisan Budaya Malaysia ~ Adat Resam http://malaysiana.my/01/01pgenln_adatresam.Bhd ISBN 978-967-5451-04-1 Ting Chew Peh (1985) Konsep Asas Sosiologi. Program Gemilang 7 Malaysia.pdf Konflik Etnik dan Ras http://sarjana.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran BIBLIOGRAFI Kamus Dewan (1999). Kuala Lumpur 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia (2006).wikipedia. Kuala Lumpur Hubungan Etnik http://khai89. Budaya dan Pembelajaran (2008) . Dewan Bahasa dan Pustaka.ukm.wordpress.com/konflik1.org/wiki/Orang_Cina_Malaysia Orang India Malaysia http://ms. Penerbitan Multimedia Sdn.org/wiki/Melayu Teori Perhubungan Etnik http://www.wikipedia.tripod.

Namun. Bagaimanapun berkat tunjuk ajar pensyarah saya dalam membantu menjelaskan segala kemusykilan dan masalah yang tidak difahami sedikit sebanyak memudahkan lagi saya untuk bertindak dalam menjayakan kerja kursus ini dengan jayanya. Bagi melaksanakan tugasan ini. 20 . Selain itu. dan sebagainya perkara lain yang berlaku semasa saya menyiapkan tugasan ini. Saya juga perlu mengkaji sejauh manakah keberkesanannya dalam pemngajaran dan pembelajaran serta telah diminta untuk mencadangkan amalan-amalan baru sebagai penambahbaikan. Ini merupakan sebagai satu pendedahan awal kepada diri saya agar lebih bersedia untuk menjadi seorang guru yang hebat satu hari nanti. saya juga mempunyai beberapa tanggungjawab di IPG KKB ini dalam satu-satu masa. sebagai bakal seorang pendidik saya telah melihatnya sebagai satu cabaran yang harus ditempuhi dan berfikiran positif untuk menanganinya.EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran REFLEKSI 2011 Alhamdulillah bersyukur saya kehadrat Illahi kerana dengan izin dan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan Budaya dan Pembelajaran walaupun terpaksa menghadapi beberapa masalah dalam menyiapkan kerja kursus ini seperti kekurangan bahan rujukan. antara kekangan yang terpaksa saya hadapi ialah saya terpaksa menyelesaikan banyak kerja kursus dan aktiviti yang bertembung pada suatu masa sehingga melemahkan semangat saya. Namun dengan berkat kesungguhan dan azam yang tinggi untuk menyiapkannya saya dapat menyiapkan juga kerja kursus ini pada masa yang ditetapkan walaupun terpaksa melalui banyak masalah semasa menyiapkannya. Akhirnya saya berjaya juga menyiapkan tugasan ini pada tempoh yang ditetapkan sebelum menghantar tugasan ini pada tarikh yang telah ditetapkan. saya dikehendaki untuk menyatakan peranan guru dalam usaha mewujudkan persekitaran bilik darjah mesra budaya. Pelbagai faedah serta pengalaman yang saya perolehi semasa menjalani tugasan ini yang mana segala ilmu yang saya pelajari telah dapat saya praktikkan semasa menyiapkan tugasan ini. Sebagai contoh selain saya terpaksa menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberi.

EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran 2011 21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->