SHALAT SUBUH

“Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya” Jika shalatnya baik, maka baik pula seluruh
amalnya; dan kalau jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. Bagaimana mungkin seorang mukmin mengharapkan kebaikan di akhirat, sedang pada hari kiamat bukunya kosong dari shalat Subuh tepat waktu ?

“Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya‟ dan shalat Subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya (berjamaah di masjid) sekalipun dengan merangkak” [HR Al-Bukhari dan
Muslim] Shalat Subuh memang shalat wajib yang paling sedikit jumlah rekaatnya; hanya dua rekaat saja. Namun, ia menjadi standar keimanan seseorang dan ujian terhadap kejujuran, karena waktunya sangat sempit (sampai matahari terbit).

Hukum Meninggalkan Shalat Subuh

Ada hukuman khusus bagi yang meninggalkan shalat Subuh. Rasulullah saw telah menyebutkan hukuman berat bagi yang tidur dan meninggalkan shalat wajib, rata-rata penyebab utama seorang muslim meninggalkan shalat Subuh adalah tidur.

“Setan melilit leher seorang di antara kalian dengan tiga lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan setan membisikkan, „Nikmatilah malam yang panjang ini‟. Apabila ia bangun lalu mengingat Allah, maka terlepaslah lilitan itu. Apabila ia berwudhu, lepaslah lilitan yang kedua. Kemudian apabila ia shalat, lepaslah lilitan yang ketiga, sehingga ia menjadi bersemangat. Tetapi kalau tidak, ia akan terbawa lamban dan malas”. “Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan (waktu Isya‟ dan Subuh) menuju masjid

lalu Rabb mereka bertanya kepada mereka . “Sesungguhnya saat jatuhnya adzab kepada mereka ialah di waktu Subuh. yang menandai berakhirnya dominasi jahiliyah dan munculnya cahaya tauhid. yaitu yang mengerjakan shalat Subuh pada saat para pria sedang shalat di masjid. “Shalat berjamaah (bagi kaum lelaki) lebih utama dari shalat salah seorang kamu yang sendirian. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan shalat Subuh. Malaikat penjaga malam dan siang berkumpul pada waktu shalat Subuh”. Shalat Subuh menjadikan seluruh umat berada dalam jaminan. sehingga Ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka” [HR Muslim. dan tidak mengambilnya ketika melewati Sirath Al-Mustaqim. Insya Allah.„Bagaimana hamba-2Ku ketika kalian tinggalkan ?‟ Mereka menjawab. bersumber dari pelaksanaan shalat Subuh yang disepelekan. yang bila diurut.walau shalat di masjid diperbolehkan shalat di rumah adalah lebih baik dan lebih banyak pahalanya. dan perlindungan Allah sepanjang hari.padahal Dia lebih mengetahui keadaan mereka . Abu Dawud. dan akan tetap bersama mereka sampai mereka masuk surga. bukankah Subuh itu sudah dekat?” (QS Huud:81) . berbanding dua puluh tujuh kali lipat. Banyak peristiwa petaka yang terjadi pada kaum pendurhaka terjadi di waktu Subuh. ” [HR Al- Bukhari] Sedangkan bagi wanita . At-Tarmidzi dan Ibnu Majah] Allah akan memberi cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nantinya kepada mereka yang menjaga Shalat Subuh berjamaah (bagi kaum lelaki di masjid). Ujian yang membedakan antara wanita munafik dan wanita mukminah adalah shalat pada permulaan waktu. Allah akan menuntutnya. At-Tarmidzi dan Ibnu Majah] Banyak permasalahan. cahaya itu ada dimana saja. “Kemudian naiklah para Malaikat yang menyertai kamu pada malam harinya.dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat” [HR. “Barang siapa yang menunaikan shalat Subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. „Kami tinggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami jumpai mereka dalam keadaan shalat juga‟. penjagaan.

Latihlah untuk tidur dengan cara yang diajarkan Rasulullah saw (tidur awal. hati-hatilah bila Anda berada dalam golongan orang-orang yang tidak disukai Allah untuk pergi shalat. sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa” (QS Al-Hajj:40) . Seusungguhnya nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita tidak terhitung dan tidak terhingga. bel pintu) 10. Ajaklah orang lain untuk shalat Subuh dan mulailah dari keluarga Jika Anda telah bersiap meninggalkan shalat Subuh. bukan waktu shalat yang harus mengikuti urusan dunia. Anda akan ditimpa kemalasan. maka ia pasti akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” (QS Muhammad : 7) “Sungguh Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Seluruh urusan dunia seiring dengan waktu shalat. telpon.Rutinitas harian dimulainya tergantung pada pelaksanaan shalat Subuh. Ibrahim: 34) “Jika kamu menolong (agama) Allah. TIPS MENJAGA SHALAT SUBUH : 1. Bertaubat dari dosa-dosa dan berniatlah untuk tidak mengulangi kembali 4. Ingat keutamaan dan hikmah Subuh. miring ke kanan. turun keimanan.” (QS. Allah SWT berfirman yang artinya : “Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Carilah kawan yang baik (shalih) 6. Bantulah dengan 3 buah bel pengingat (jam weker. berdoa) 7. dan berikanlah hak-hakNya 2. Bertekad dan introspeksilah diri Anda setiap hari 3. berwudhu sebelum tidur. tulis dan gantunglah di atas dinding 9. Mengurangi makan sebelum tidur serta jauhilah teh dan kopi pada malam hari 8. Perbanyaklah membaca doa agar Allah memberi kesempatan untuk shalat Subuh 5. tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Ikhlaskan niat karena Allah. lemah dan terus berdiam diri.

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Ammarah bin Ruwaibah berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. pengawasan -Nya dan pemeliharaan Allah SWT di dunia dan akherat. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Jundub bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Di antara tugas ini adalah menjalankan shalat subuh secara berjama‟ah di mesjid. maka dari Allahlah (datangnya). “Barangsiapa yang 2. Al-Naba: 9) Maka beristirahatnya seorang muslim beberapa jam dari malam setelah bekerja secara kontinyu akan membantu kehidupannya dan akan menstabilkan perkembangan dan kreatifitasnya. “dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Al-Qoshos: 73). Dia jadikan untukmu malam dan siang. atau jaminan Allah SWT. sebab barangsiapa yang dituntut oleh Allah dengan sesuatu dari apa yang ada pada jaminan -Nya maka dia pasti akan merasakan akibatnya.” (QS. . “Dan karena rahmat -Nya.” (QS. lalu Allah akan mencampakkan dia di atas wajahanya di dalam neraka Jahannam”. Di antara nikamat yang diberikan oleh Allah SWT adalah nikmat tidur yang telah disebut oleh Allah SWT pada hamba -Nya. Dia berada di dalam penjagaan Allah SWT. Aku akan mengetengahkan kehadapanmu. supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia –Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada Nya. agar dia selalu mampu menunaikan segala tugas yang berikan oleh Allah SWT sebagai tujuan penciptaannya.” (QS. maka jangan sampai Allah menuntut kamu dengan sesuatu yang berada di dalam jaminan -Nya. Keutamaan Menunaikan Shalat Subuh 1. Al-Nahl: 53).“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu. Menjalankan shalat subuh akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. dan dia adalah shalat yang memiliki nilai keutamaan yang tinggi. “Tidak akan pernah masuk neraka orang yang menjalankan shalat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah.

Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”. Aman dari sifat kemunafikan. (QS. 7. seakan-akan bangun setengah malam dan barangsiapa yang shalat subuh secara berjama‟ah maka seakan-akan dia shalat semalam suntuk”. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asya‟ari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Akan ditulis baginya bangun semalam suntuk. “Barangsiapa yang shalat isya‟ secara berjama‟ah maka sungguh dia kegelapan menuju mesjid bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat”. Menjalankan shalat subuh sebagai sebab masuk surga.3. 6. yaitu shalat subuh dan asar”. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari Sahl bin Sa‟d Al-Sa‟idi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Orang yang mendirikan shalat subuh akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. “Barangsiapa yang shalat dua waktu yang 4. Al-Isro‟: 78). “…dan (dirikanlah pula salat) subuh. kemudian naiklah malaikat yang mendatangi kalian pada waktu malam. Diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Affan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Allah SWT berfirman yang artinya : shalat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. . Malaikat menyaksikan shalat ini. “Saling berdatangan menghampiri 5. dingin maka dia akan masuk surga”. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Maka mereka berkata: Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mendirikan shalat dan mendatangi mereka dalam keadaan mendirikan shalat”. lalu mereka berkumpul pada shalat subuh dan asar. “Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada kalian malaikat malam dan malaikat siang. lalu Allah SWT bertanya kepada mereka dan Dia Maha Mengetahui tentang keadaan mereka: Bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hamba -Ku?. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jarir Al-Bajali RA berkata: “Kami di sisi Nabi Muhammad SAW dan pada suatu malam beliau melihat ke arah bulan purnama lalu beliau bersabda. seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat padanya niscaya mereka pasti mendatanginya dengan cara merangkak. ada orang yang meninggalkan shalat jama‟ah kecuali orang yang munafiq. istri-istri dan lain-lain baik segala kebutuhan yang disenangi manusia dan kelezatannya. “Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana baik dari dunia dan seisinya”. berupa harta. kemudian aku memerintahkan seorang lelaki untuk mengimami shalat. dan inilah tujuan utama yang dikejar oleh mereka yang berusaha dengan bersungguh-sungguh dan manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya.“Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafiq 8. istana. Ibnu Umar berkata: “Sungguh apabila kita tidak melihat seseorang Dua rekaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Sungguh seorang lelaki dibawa menuju shalat jama‟ah dengan diapit di antara dua lelaki sehingga dia bisa tegak di dalam shaf”. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Aisyah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. yang telah diketahui kemunafiqannya. sungguh aku ingin untuk mendirikan shalat. sungai-sungai. lalu bagaimanakah dengan shalat subuh itu sendiri ?. kemudian aku pergi bersama sekelompok orang yang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat berjama‟ah untuk membakar rumah mereka dengan api”. menghadiri shalat isya‟ dan subuh maka kami berprasangka buruk terhadapnya”. “Dua rekaat shalat subuh lebih Kalaulah sunnah subuh saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Melihat Allah SWT. 9. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Ibnu Mas‟ud RA berkata: “Sungguh aku telah melihat dari golongan kami dan tidaklah adalah shalat isya dan shalat subuh. .

Terdapat banyak riwayat yang melarang meremehkan shalat subuh. “Sungguh aku ingin untuk mendirikan shalat. dan berhati paling lembut. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak ingin melakukan hal yang demikian itu kecuali karena orang yang meninggalkan shalat jama‟ah ini telah melakukan dosa yang agung dan kesalahan yang besar. (QS. Lalu apabila dia bangun dan menyebut nama Allah maka terlepaslah satu ikatan.kalian mampu melihat bulan purnama ini. kalian tidak akan merasa susah melihatnya. Sebagian ulama berkata. Qaf: 39) kepala salah seorang di antara kalian pada saat tidurnya dengan tiga ikatan. . namun jika tidak maka dia akan menjadi berjiwa buruk dan pemalas”. Orang yang selalu menjaga shalat subuh adalah orang yang paling baik dalam kehidupannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. maka dia akan mengawali pagi dengan jiwa yang kreatif dan berjiwa baik. maka lakukanlah. lalu jika dia berwudhu‟ maka terlepaslah ikatan ke dua. seandainya kalian mampu untuk tidak dikalahkan dalam melaksanakan shalat sebelum terbit dan sebelum tenggelamnya matahari. dan jika dia mendirikan shalat maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Di antara riwayat tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. kemudian aku memerintahkan seorang lelaki untuk mengimami shalat. kemudian aku pergi bersama sekelompok orang yang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat berjama‟ah untuk membakar rumah mereka dengan api”. dia memukul setiap ikatan dengan mengatakan bagimu malam yang panjang maka tidurlah. “Setan mengikat tengkuk “…dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam (nya)”.” kemudian beliau membaca sebuah ayat yang artinya : 10. orang yang paling kreatif.

maka Nabi Muhammad SAW bersabda.Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas‟ud berkata: Disebutkan di sisi Nabi Muhammad SAW seorang lelaki yang tertidur pada waktu malamnya hingga pagi harinya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. disebutkan di dalam kisah tersebut bahwa seorang lelaki yang memecah kepalanya dengan sebuah batu. Maryam: 59) Di dalam shahihul Bukhari di dalam kisah mimpi Nabi Muhammad SAW yang panjang. Cukup itu sebagai kerugian dan kekecewaan serta keburukan. Allah SWT berfirman yang artinya : “Maka datanglah sesudah mereka. shahabat serta seluruh pengikut beliau.” (QS. . bagaimanakah hukum shalatnya ?. lalu Nabi Muhammad SAW bertanya tentang masalah itu maka dikatakan kepadanya. Apakah hal itu akan memberikan pengaruh pada puasanya ?. berdasarkan pendapat yang shahih dari perkataan para ulama. Dan majlis fatwa ulama Saudi Arabia ditanyakan (fatwa nomor: 5130) tentang seseorang yang tidak shalat subuh kecuali setelah matahari terbit. Amin.. pengganti (yang jelek) yang menyianyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. “Itulah lelaki yang dikencingi oleh setan pada kedua telinganya atau beliau bersabda: Pada telinganya”. Maka jawabannya adalah: jika dia meninggalkan shalat subuh bukan karena ketiduran atau lupa namun hanya karena kemalasan sehingga mengerjakannya setelah matahari terbit maka dia telah kufur dengan kekufuran yang besar. semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga. Di antara akibat meremehkan shalat subuh secara berjama‟ah adalah dihadapkannya seseorang pada ancaman siksa Allah SWT di dalam kuburnya dan di hari kiamat. Berdasarkan pendapat ini maka puasanya tidak sah. “Itulah orang yang mengambil Al-Qur‟an lalu menolaknya dan tertidur dari melaksanakan shalat yang diwajibkan”. maka mereka kelak akan menemui kesesatan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.