SHALAT SUBUH

“Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya” Jika shalatnya baik, maka baik pula seluruh
amalnya; dan kalau jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. Bagaimana mungkin seorang mukmin mengharapkan kebaikan di akhirat, sedang pada hari kiamat bukunya kosong dari shalat Subuh tepat waktu ?

“Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya‟ dan shalat Subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya (berjamaah di masjid) sekalipun dengan merangkak” [HR Al-Bukhari dan
Muslim] Shalat Subuh memang shalat wajib yang paling sedikit jumlah rekaatnya; hanya dua rekaat saja. Namun, ia menjadi standar keimanan seseorang dan ujian terhadap kejujuran, karena waktunya sangat sempit (sampai matahari terbit).

Hukum Meninggalkan Shalat Subuh

Ada hukuman khusus bagi yang meninggalkan shalat Subuh. Rasulullah saw telah menyebutkan hukuman berat bagi yang tidur dan meninggalkan shalat wajib, rata-rata penyebab utama seorang muslim meninggalkan shalat Subuh adalah tidur.

“Setan melilit leher seorang di antara kalian dengan tiga lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan setan membisikkan, „Nikmatilah malam yang panjang ini‟. Apabila ia bangun lalu mengingat Allah, maka terlepaslah lilitan itu. Apabila ia berwudhu, lepaslah lilitan yang kedua. Kemudian apabila ia shalat, lepaslah lilitan yang ketiga, sehingga ia menjadi bersemangat. Tetapi kalau tidak, ia akan terbawa lamban dan malas”. “Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan (waktu Isya‟ dan Subuh) menuju masjid

„Kami tinggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami jumpai mereka dalam keadaan shalat juga‟. Insya Allah. yang bila diurut. Abu Dawud. cahaya itu ada dimana saja.dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat” [HR. “Barang siapa yang menunaikan shalat Subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. “Shalat berjamaah (bagi kaum lelaki) lebih utama dari shalat salah seorang kamu yang sendirian. Banyak peristiwa petaka yang terjadi pada kaum pendurhaka terjadi di waktu Subuh. “Kemudian naiklah para Malaikat yang menyertai kamu pada malam harinya. dan perlindungan Allah sepanjang hari.padahal Dia lebih mengetahui keadaan mereka . dan akan tetap bersama mereka sampai mereka masuk surga. berbanding dua puluh tujuh kali lipat. lalu Rabb mereka bertanya kepada mereka . Allah akan menuntutnya. At-Tarmidzi dan Ibnu Majah] Allah akan memberi cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nantinya kepada mereka yang menjaga Shalat Subuh berjamaah (bagi kaum lelaki di masjid). At-Tarmidzi dan Ibnu Majah] Banyak permasalahan. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan shalat Subuh. ” [HR Al- Bukhari] Sedangkan bagi wanita .walau shalat di masjid diperbolehkan shalat di rumah adalah lebih baik dan lebih banyak pahalanya. yang menandai berakhirnya dominasi jahiliyah dan munculnya cahaya tauhid. yaitu yang mengerjakan shalat Subuh pada saat para pria sedang shalat di masjid. penjagaan. bersumber dari pelaksanaan shalat Subuh yang disepelekan. “Sesungguhnya saat jatuhnya adzab kepada mereka ialah di waktu Subuh. Ujian yang membedakan antara wanita munafik dan wanita mukminah adalah shalat pada permulaan waktu. Shalat Subuh menjadikan seluruh umat berada dalam jaminan. Malaikat penjaga malam dan siang berkumpul pada waktu shalat Subuh”. sehingga Ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka” [HR Muslim. bukankah Subuh itu sudah dekat?” (QS Huud:81) . dan tidak mengambilnya ketika melewati Sirath Al-Mustaqim.„Bagaimana hamba-2Ku ketika kalian tinggalkan ?‟ Mereka menjawab.

Rutinitas harian dimulainya tergantung pada pelaksanaan shalat Subuh. berdoa) 7. telpon. hati-hatilah bila Anda berada dalam golongan orang-orang yang tidak disukai Allah untuk pergi shalat. lemah dan terus berdiam diri. Seusungguhnya nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita tidak terhitung dan tidak terhingga. tulis dan gantunglah di atas dinding 9. tidaklah dapat kamu menghinggakannya. berwudhu sebelum tidur. bukan waktu shalat yang harus mengikuti urusan dunia. Perbanyaklah membaca doa agar Allah memberi kesempatan untuk shalat Subuh 5. miring ke kanan. maka ia pasti akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” (QS Muhammad : 7) “Sungguh Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa” (QS Al-Hajj:40) . dan berikanlah hak-hakNya 2.” (QS. Ingat keutamaan dan hikmah Subuh. Carilah kawan yang baik (shalih) 6. Ikhlaskan niat karena Allah. Latihlah untuk tidur dengan cara yang diajarkan Rasulullah saw (tidur awal. Bertekad dan introspeksilah diri Anda setiap hari 3. Ajaklah orang lain untuk shalat Subuh dan mulailah dari keluarga Jika Anda telah bersiap meninggalkan shalat Subuh. bel pintu) 10. Bertaubat dari dosa-dosa dan berniatlah untuk tidak mengulangi kembali 4. Seluruh urusan dunia seiring dengan waktu shalat. Ibrahim: 34) “Jika kamu menolong (agama) Allah. Allah SWT berfirman yang artinya : “Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Bantulah dengan 3 buah bel pengingat (jam weker. turun keimanan. Anda akan ditimpa kemalasan. TIPS MENJAGA SHALAT SUBUH : 1. Mengurangi makan sebelum tidur serta jauhilah teh dan kopi pada malam hari 8.

agar dia selalu mampu menunaikan segala tugas yang berikan oleh Allah SWT sebagai tujuan penciptaannya.” (QS.“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu. Al-Naba: 9) Maka beristirahatnya seorang muslim beberapa jam dari malam setelah bekerja secara kontinyu akan membantu kehidupannya dan akan menstabilkan perkembangan dan kreatifitasnya. Al-Qoshos: 73).” (QS. Dia berada di dalam penjagaan Allah SWT. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Ammarah bin Ruwaibah berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. sebab barangsiapa yang dituntut oleh Allah dengan sesuatu dari apa yang ada pada jaminan -Nya maka dia pasti akan merasakan akibatnya. pengawasan -Nya dan pemeliharaan Allah SWT di dunia dan akherat. Di antara nikamat yang diberikan oleh Allah SWT adalah nikmat tidur yang telah disebut oleh Allah SWT pada hamba -Nya. atau jaminan Allah SWT. Al-Nahl: 53). “Dan karena rahmat -Nya. maka dari Allahlah (datangnya). Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Jundub bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Di antara tugas ini adalah menjalankan shalat subuh secara berjama‟ah di mesjid. . dan dia adalah shalat yang memiliki nilai keutamaan yang tinggi. “dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Menjalankan shalat subuh akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. maka jangan sampai Allah menuntut kamu dengan sesuatu yang berada di dalam jaminan -Nya. lalu Allah akan mencampakkan dia di atas wajahanya di dalam neraka Jahannam”. Keutamaan Menunaikan Shalat Subuh 1.” (QS. supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia –Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada Nya. Dia jadikan untukmu malam dan siang. Aku akan mengetengahkan kehadapanmu. “Barangsiapa yang 2. “Tidak akan pernah masuk neraka orang yang menjalankan shalat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah.

Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”. Menjalankan shalat subuh sebagai sebab masuk surga. “Barangsiapa yang shalat dua waktu yang 4. 7. kemudian naiklah malaikat yang mendatangi kalian pada waktu malam. Akan ditulis baginya bangun semalam suntuk. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari Sahl bin Sa‟d Al-Sa‟idi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. “Barangsiapa yang shalat isya‟ secara berjama‟ah maka sungguh dia kegelapan menuju mesjid bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat”. 6. . Aman dari sifat kemunafikan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asya‟ari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Allah SWT berfirman yang artinya : shalat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya.3. seakan-akan bangun setengah malam dan barangsiapa yang shalat subuh secara berjama‟ah maka seakan-akan dia shalat semalam suntuk”. (QS. Orang yang mendirikan shalat subuh akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. yaitu shalat subuh dan asar”. Diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Affan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. dingin maka dia akan masuk surga”. “Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada kalian malaikat malam dan malaikat siang. lalu mereka berkumpul pada shalat subuh dan asar. Al-Isro‟: 78). lalu Allah SWT bertanya kepada mereka dan Dia Maha Mengetahui tentang keadaan mereka: Bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hamba -Ku?. “…dan (dirikanlah pula salat) subuh. Malaikat menyaksikan shalat ini. Maka mereka berkata: Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mendirikan shalat dan mendatangi mereka dalam keadaan mendirikan shalat”. “Saling berdatangan menghampiri 5.

“Dua rekaat shalat subuh lebih Kalaulah sunnah subuh saja lebih baik dari dunia dan seisinya. berupa harta. Sungguh seorang lelaki dibawa menuju shalat jama‟ah dengan diapit di antara dua lelaki sehingga dia bisa tegak di dalam shaf”. Melihat Allah SWT.“Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafiq 8. Ibnu Umar berkata: “Sungguh apabila kita tidak melihat seseorang Dua rekaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Aisyah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Ibnu Mas‟ud RA berkata: “Sungguh aku telah melihat dari golongan kami dan tidaklah adalah shalat isya dan shalat subuh. . ada orang yang meninggalkan shalat jama‟ah kecuali orang yang munafiq. “Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana baik dari dunia dan seisinya”. sungguh aku ingin untuk mendirikan shalat. seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat padanya niscaya mereka pasti mendatanginya dengan cara merangkak. kemudian aku pergi bersama sekelompok orang yang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat berjama‟ah untuk membakar rumah mereka dengan api”. yang telah diketahui kemunafiqannya. kemudian aku memerintahkan seorang lelaki untuk mengimami shalat. lalu bagaimanakah dengan shalat subuh itu sendiri ?. dan inilah tujuan utama yang dikejar oleh mereka yang berusaha dengan bersungguh-sungguh dan manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. menghadiri shalat isya‟ dan subuh maka kami berprasangka buruk terhadapnya”. istri-istri dan lain-lain baik segala kebutuhan yang disenangi manusia dan kelezatannya. istana. sungai-sungai. 9. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jarir Al-Bajali RA berkata: “Kami di sisi Nabi Muhammad SAW dan pada suatu malam beliau melihat ke arah bulan purnama lalu beliau bersabda.

dia memukul setiap ikatan dengan mengatakan bagimu malam yang panjang maka tidurlah. Orang yang selalu menjaga shalat subuh adalah orang yang paling baik dalam kehidupannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. dan jika dia mendirikan shalat maka terlepaslah ikatan yang ketiga. (QS. Qaf: 39) kepala salah seorang di antara kalian pada saat tidurnya dengan tiga ikatan. Terdapat banyak riwayat yang melarang meremehkan shalat subuh. maka lakukanlah. “Sungguh aku ingin untuk mendirikan shalat. Lalu apabila dia bangun dan menyebut nama Allah maka terlepaslah satu ikatan. orang yang paling kreatif. Di antara riwayat tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. seandainya kalian mampu untuk tidak dikalahkan dalam melaksanakan shalat sebelum terbit dan sebelum tenggelamnya matahari. . namun jika tidak maka dia akan menjadi berjiwa buruk dan pemalas”. “Setan mengikat tengkuk “…dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam (nya)”. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak ingin melakukan hal yang demikian itu kecuali karena orang yang meninggalkan shalat jama‟ah ini telah melakukan dosa yang agung dan kesalahan yang besar. dan berhati paling lembut.kalian mampu melihat bulan purnama ini. Sebagian ulama berkata. lalu jika dia berwudhu‟ maka terlepaslah ikatan ke dua. maka dia akan mengawali pagi dengan jiwa yang kreatif dan berjiwa baik. kemudian aku pergi bersama sekelompok orang yang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat berjama‟ah untuk membakar rumah mereka dengan api”. kalian tidak akan merasa susah melihatnya.” kemudian beliau membaca sebuah ayat yang artinya : 10. kemudian aku memerintahkan seorang lelaki untuk mengimami shalat.

Di antara akibat meremehkan shalat subuh secara berjama‟ah adalah dihadapkannya seseorang pada ancaman siksa Allah SWT di dalam kuburnya dan di hari kiamat. maka mereka kelak akan menemui kesesatan..Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas‟ud berkata: Disebutkan di sisi Nabi Muhammad SAW seorang lelaki yang tertidur pada waktu malamnya hingga pagi harinya. berdasarkan pendapat yang shahih dari perkataan para ulama.” (QS. Maryam: 59) Di dalam shahihul Bukhari di dalam kisah mimpi Nabi Muhammad SAW yang panjang. Allah SWT berfirman yang artinya : “Maka datanglah sesudah mereka. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan majlis fatwa ulama Saudi Arabia ditanyakan (fatwa nomor: 5130) tentang seseorang yang tidak shalat subuh kecuali setelah matahari terbit. maka Nabi Muhammad SAW bersabda. “Itulah lelaki yang dikencingi oleh setan pada kedua telinganya atau beliau bersabda: Pada telinganya”. Cukup itu sebagai kerugian dan kekecewaan serta keburukan. lalu Nabi Muhammad SAW bertanya tentang masalah itu maka dikatakan kepadanya. semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga. “Itulah orang yang mengambil Al-Qur‟an lalu menolaknya dan tertidur dari melaksanakan shalat yang diwajibkan”. Apakah hal itu akan memberikan pengaruh pada puasanya ?. pengganti (yang jelek) yang menyianyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka jawabannya adalah: jika dia meninggalkan shalat subuh bukan karena ketiduran atau lupa namun hanya karena kemalasan sehingga mengerjakannya setelah matahari terbit maka dia telah kufur dengan kekufuran yang besar. bagaimanakah hukum shalatnya ?. Berdasarkan pendapat ini maka puasanya tidak sah. Amin. shahabat serta seluruh pengikut beliau. . disebutkan di dalam kisah tersebut bahwa seorang lelaki yang memecah kepalanya dengan sebuah batu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful