SHALAT SUBUH

“Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya” Jika shalatnya baik, maka baik pula seluruh
amalnya; dan kalau jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. Bagaimana mungkin seorang mukmin mengharapkan kebaikan di akhirat, sedang pada hari kiamat bukunya kosong dari shalat Subuh tepat waktu ?

“Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya‟ dan shalat Subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya (berjamaah di masjid) sekalipun dengan merangkak” [HR Al-Bukhari dan
Muslim] Shalat Subuh memang shalat wajib yang paling sedikit jumlah rekaatnya; hanya dua rekaat saja. Namun, ia menjadi standar keimanan seseorang dan ujian terhadap kejujuran, karena waktunya sangat sempit (sampai matahari terbit).

Hukum Meninggalkan Shalat Subuh

Ada hukuman khusus bagi yang meninggalkan shalat Subuh. Rasulullah saw telah menyebutkan hukuman berat bagi yang tidur dan meninggalkan shalat wajib, rata-rata penyebab utama seorang muslim meninggalkan shalat Subuh adalah tidur.

“Setan melilit leher seorang di antara kalian dengan tiga lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan setan membisikkan, „Nikmatilah malam yang panjang ini‟. Apabila ia bangun lalu mengingat Allah, maka terlepaslah lilitan itu. Apabila ia berwudhu, lepaslah lilitan yang kedua. Kemudian apabila ia shalat, lepaslah lilitan yang ketiga, sehingga ia menjadi bersemangat. Tetapi kalau tidak, ia akan terbawa lamban dan malas”. “Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan (waktu Isya‟ dan Subuh) menuju masjid

„Kami tinggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami jumpai mereka dalam keadaan shalat juga‟. Ujian yang membedakan antara wanita munafik dan wanita mukminah adalah shalat pada permulaan waktu. sehingga Ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka” [HR Muslim. yang bila diurut. “Kemudian naiklah para Malaikat yang menyertai kamu pada malam harinya. Shalat Subuh menjadikan seluruh umat berada dalam jaminan. penjagaan. dan akan tetap bersama mereka sampai mereka masuk surga. “Sesungguhnya saat jatuhnya adzab kepada mereka ialah di waktu Subuh.padahal Dia lebih mengetahui keadaan mereka . Banyak peristiwa petaka yang terjadi pada kaum pendurhaka terjadi di waktu Subuh.dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat” [HR. yang menandai berakhirnya dominasi jahiliyah dan munculnya cahaya tauhid. ” [HR Al- Bukhari] Sedangkan bagi wanita . cahaya itu ada dimana saja. “Barang siapa yang menunaikan shalat Subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Insya Allah. At-Tarmidzi dan Ibnu Majah] Banyak permasalahan. yaitu yang mengerjakan shalat Subuh pada saat para pria sedang shalat di masjid. At-Tarmidzi dan Ibnu Majah] Allah akan memberi cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nantinya kepada mereka yang menjaga Shalat Subuh berjamaah (bagi kaum lelaki di masjid). berbanding dua puluh tujuh kali lipat.walau shalat di masjid diperbolehkan shalat di rumah adalah lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Malaikat penjaga malam dan siang berkumpul pada waktu shalat Subuh”. dan tidak mengambilnya ketika melewati Sirath Al-Mustaqim. bukankah Subuh itu sudah dekat?” (QS Huud:81) .„Bagaimana hamba-2Ku ketika kalian tinggalkan ?‟ Mereka menjawab. Allah akan menuntutnya. bersumber dari pelaksanaan shalat Subuh yang disepelekan. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan shalat Subuh. “Shalat berjamaah (bagi kaum lelaki) lebih utama dari shalat salah seorang kamu yang sendirian. dan perlindungan Allah sepanjang hari. lalu Rabb mereka bertanya kepada mereka . Abu Dawud.

TIPS MENJAGA SHALAT SUBUH : 1. Anda akan ditimpa kemalasan. hati-hatilah bila Anda berada dalam golongan orang-orang yang tidak disukai Allah untuk pergi shalat. miring ke kanan. berwudhu sebelum tidur.Rutinitas harian dimulainya tergantung pada pelaksanaan shalat Subuh. Ajaklah orang lain untuk shalat Subuh dan mulailah dari keluarga Jika Anda telah bersiap meninggalkan shalat Subuh. Mengurangi makan sebelum tidur serta jauhilah teh dan kopi pada malam hari 8. sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa” (QS Al-Hajj:40) . Seluruh urusan dunia seiring dengan waktu shalat. Ikhlaskan niat karena Allah. Allah SWT berfirman yang artinya : “Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. bukan waktu shalat yang harus mengikuti urusan dunia. Seusungguhnya nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita tidak terhitung dan tidak terhingga. bel pintu) 10.” (QS. Bantulah dengan 3 buah bel pengingat (jam weker. tidaklah dapat kamu menghinggakannya. turun keimanan. maka ia pasti akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” (QS Muhammad : 7) “Sungguh Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Bertekad dan introspeksilah diri Anda setiap hari 3. Ingat keutamaan dan hikmah Subuh. Bertaubat dari dosa-dosa dan berniatlah untuk tidak mengulangi kembali 4. Perbanyaklah membaca doa agar Allah memberi kesempatan untuk shalat Subuh 5. tulis dan gantunglah di atas dinding 9. berdoa) 7. Latihlah untuk tidur dengan cara yang diajarkan Rasulullah saw (tidur awal. dan berikanlah hak-hakNya 2. telpon. Carilah kawan yang baik (shalih) 6. lemah dan terus berdiam diri. Ibrahim: 34) “Jika kamu menolong (agama) Allah.

Menjalankan shalat subuh akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Ammarah bin Ruwaibah berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. maka dari Allahlah (datangnya). Al-Qoshos: 73). lalu Allah akan mencampakkan dia di atas wajahanya di dalam neraka Jahannam”. Al-Naba: 9) Maka beristirahatnya seorang muslim beberapa jam dari malam setelah bekerja secara kontinyu akan membantu kehidupannya dan akan menstabilkan perkembangan dan kreatifitasnya. sebab barangsiapa yang dituntut oleh Allah dengan sesuatu dari apa yang ada pada jaminan -Nya maka dia pasti akan merasakan akibatnya. Aku akan mengetengahkan kehadapanmu. Di antara nikamat yang diberikan oleh Allah SWT adalah nikmat tidur yang telah disebut oleh Allah SWT pada hamba -Nya. dan dia adalah shalat yang memiliki nilai keutamaan yang tinggi.” (QS. atau jaminan Allah SWT. Keutamaan Menunaikan Shalat Subuh 1. maka jangan sampai Allah menuntut kamu dengan sesuatu yang berada di dalam jaminan -Nya.” (QS. “Tidak akan pernah masuk neraka orang yang menjalankan shalat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah. Dia berada di dalam penjagaan Allah SWT. agar dia selalu mampu menunaikan segala tugas yang berikan oleh Allah SWT sebagai tujuan penciptaannya. Dia jadikan untukmu malam dan siang. Al-Nahl: 53). “Dan karena rahmat -Nya. . supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia –Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada Nya. Di antara tugas ini adalah menjalankan shalat subuh secara berjama‟ah di mesjid. “dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Jundub bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. pengawasan -Nya dan pemeliharaan Allah SWT di dunia dan akherat.“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu.” (QS. “Barangsiapa yang 2.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asya‟ari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. “Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Allah SWT berfirman yang artinya : shalat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. seakan-akan bangun setengah malam dan barangsiapa yang shalat subuh secara berjama‟ah maka seakan-akan dia shalat semalam suntuk”. dingin maka dia akan masuk surga”. Al-Isro‟: 78). Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”. 6. Aman dari sifat kemunafikan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. (QS. Maka mereka berkata: Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mendirikan shalat dan mendatangi mereka dalam keadaan mendirikan shalat”. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari Sahl bin Sa‟d Al-Sa‟idi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. “Saling berdatangan menghampiri 5.3. . lalu Allah SWT bertanya kepada mereka dan Dia Maha Mengetahui tentang keadaan mereka: Bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hamba -Ku?. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. 7. “Barangsiapa yang shalat dua waktu yang 4. Malaikat menyaksikan shalat ini. kemudian naiklah malaikat yang mendatangi kalian pada waktu malam. “Barangsiapa yang shalat isya‟ secara berjama‟ah maka sungguh dia kegelapan menuju mesjid bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat”. “…dan (dirikanlah pula salat) subuh. Orang yang mendirikan shalat subuh akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Menjalankan shalat subuh sebagai sebab masuk surga. Akan ditulis baginya bangun semalam suntuk. yaitu shalat subuh dan asar”. lalu mereka berkumpul pada shalat subuh dan asar. Diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Affan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda.

ada orang yang meninggalkan shalat jama‟ah kecuali orang yang munafiq. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Ibnu Mas‟ud RA berkata: “Sungguh aku telah melihat dari golongan kami dan tidaklah adalah shalat isya dan shalat subuh. Sungguh seorang lelaki dibawa menuju shalat jama‟ah dengan diapit di antara dua lelaki sehingga dia bisa tegak di dalam shaf”. sungai-sungai. sungguh aku ingin untuk mendirikan shalat. kemudian aku memerintahkan seorang lelaki untuk mengimami shalat. yang telah diketahui kemunafiqannya. menghadiri shalat isya‟ dan subuh maka kami berprasangka buruk terhadapnya”.“Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafiq 8. Ibnu Umar berkata: “Sungguh apabila kita tidak melihat seseorang Dua rekaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jarir Al-Bajali RA berkata: “Kami di sisi Nabi Muhammad SAW dan pada suatu malam beliau melihat ke arah bulan purnama lalu beliau bersabda. istana. berupa harta. 9. “Dua rekaat shalat subuh lebih Kalaulah sunnah subuh saja lebih baik dari dunia dan seisinya. dan inilah tujuan utama yang dikejar oleh mereka yang berusaha dengan bersungguh-sungguh dan manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. . lalu bagaimanakah dengan shalat subuh itu sendiri ?. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Aisyah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Melihat Allah SWT. istri-istri dan lain-lain baik segala kebutuhan yang disenangi manusia dan kelezatannya. “Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana baik dari dunia dan seisinya”. kemudian aku pergi bersama sekelompok orang yang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat berjama‟ah untuk membakar rumah mereka dengan api”. seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat padanya niscaya mereka pasti mendatanginya dengan cara merangkak.

lalu jika dia berwudhu‟ maka terlepaslah ikatan ke dua.” kemudian beliau membaca sebuah ayat yang artinya : 10. dan jika dia mendirikan shalat maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Sebagian ulama berkata. kalian tidak akan merasa susah melihatnya. . maka lakukanlah. Di antara riwayat tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Lalu apabila dia bangun dan menyebut nama Allah maka terlepaslah satu ikatan. “Sungguh aku ingin untuk mendirikan shalat. Qaf: 39) kepala salah seorang di antara kalian pada saat tidurnya dengan tiga ikatan. “Setan mengikat tengkuk “…dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam (nya)”. (QS. kemudian aku pergi bersama sekelompok orang yang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat berjama‟ah untuk membakar rumah mereka dengan api”. Terdapat banyak riwayat yang melarang meremehkan shalat subuh. kemudian aku memerintahkan seorang lelaki untuk mengimami shalat.kalian mampu melihat bulan purnama ini. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak ingin melakukan hal yang demikian itu kecuali karena orang yang meninggalkan shalat jama‟ah ini telah melakukan dosa yang agung dan kesalahan yang besar. Orang yang selalu menjaga shalat subuh adalah orang yang paling baik dalam kehidupannya. maka dia akan mengawali pagi dengan jiwa yang kreatif dan berjiwa baik. dia memukul setiap ikatan dengan mengatakan bagimu malam yang panjang maka tidurlah. orang yang paling kreatif. namun jika tidak maka dia akan menjadi berjiwa buruk dan pemalas”. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. dan berhati paling lembut. seandainya kalian mampu untuk tidak dikalahkan dalam melaksanakan shalat sebelum terbit dan sebelum tenggelamnya matahari.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas‟ud berkata: Disebutkan di sisi Nabi Muhammad SAW seorang lelaki yang tertidur pada waktu malamnya hingga pagi harinya. lalu Nabi Muhammad SAW bertanya tentang masalah itu maka dikatakan kepadanya. Cukup itu sebagai kerugian dan kekecewaan serta keburukan. Dan majlis fatwa ulama Saudi Arabia ditanyakan (fatwa nomor: 5130) tentang seseorang yang tidak shalat subuh kecuali setelah matahari terbit.” (QS. Apakah hal itu akan memberikan pengaruh pada puasanya ?. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.. Amin. “Itulah lelaki yang dikencingi oleh setan pada kedua telinganya atau beliau bersabda: Pada telinganya”. maka mereka kelak akan menemui kesesatan. disebutkan di dalam kisah tersebut bahwa seorang lelaki yang memecah kepalanya dengan sebuah batu. berdasarkan pendapat yang shahih dari perkataan para ulama. Maryam: 59) Di dalam shahihul Bukhari di dalam kisah mimpi Nabi Muhammad SAW yang panjang. Maka jawabannya adalah: jika dia meninggalkan shalat subuh bukan karena ketiduran atau lupa namun hanya karena kemalasan sehingga mengerjakannya setelah matahari terbit maka dia telah kufur dengan kekufuran yang besar. maka Nabi Muhammad SAW bersabda. . shahabat serta seluruh pengikut beliau. Allah SWT berfirman yang artinya : “Maka datanglah sesudah mereka. “Itulah orang yang mengambil Al-Qur‟an lalu menolaknya dan tertidur dari melaksanakan shalat yang diwajibkan”. pengganti (yang jelek) yang menyianyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Di antara akibat meremehkan shalat subuh secara berjama‟ah adalah dihadapkannya seseorang pada ancaman siksa Allah SWT di dalam kuburnya dan di hari kiamat. semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga. bagaimanakah hukum shalatnya ?. Berdasarkan pendapat ini maka puasanya tidak sah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.