http://www.lokerseni.web.

id PIDATO PERJUANGAN

Hadrotul Mukarromin, poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT, Tuhan Semesta Alam, ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham, shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam, masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai, aman, tentram, ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam, yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam, agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh, inggih puniko agami Islam. Keranten Agami Islam, meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin, shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat, selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam, shoho boten melanggar dateng ajaran Islam, tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan, shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang, meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati, ngorbanaken jiwa raga, shoho harta benda demi kejayaan Islam, lan kaum muslimin. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia, ingkang bertentangan kalian agami Islam. Terutami wonten kalangan muda-mudi, remaja, katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring, cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. Hal meniko menawi kito kurang waspada, utawi boten kito cegah, soyo dangu bade merajalela, sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. ْ Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan, poro ‫ أَغنَيَاء‬poro dermawan, sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid, gedung-gedung madrasah, langgar lan sanesipun, lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-

‫السال م عليكم ورمحة اهلل وبر كا ته‬ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ‫اَْلَمدِ هللِ الَّذي اَكرم الحمجا هديحن. واذَل الحمعتَديحن وأَفح همنَا من علُوِم ِّيحن. والصالَةُ والسالَم علَى اَشرف الحمحرسلِْي سيِّدنَا‬ ُ‫حح‬ َ ُ ََ ‫ح ح‬ َ َ ‫َ َ َّ ُ ح َ َ َ َ ح ُ ح الد ِ َ َّ َ َّ ُ َ ح َ ُ َ ح‬ ِ ِ ُ ِ َ ‫ُمَمد وعلَى أَلِه واَصحا بِه ومن تَبِعهم اَِل تَبِعهم اَِل يَو ِم ِّيحن أَما بَعد. فَقال اهللُ تَعاَل ى الحق حر ن الكرْي أَعو ذُ بِاهللِ من‬ َ َ ُ ‫ُ َّ ٍ َ َ ِ َ ح َ ِ َ َ ح َ ُ ح َ َ ُ ح َ ح الد ِ َّ ح‬ َ ‫َ ِحِ ُ ح‬ َ ِ ِ ِ ‫الش‬ ِ ِ ِ ِ ِ .‫َّيطَان الرجيمن. اُدع اَِل سبِحيل ربِّك بِاْلِ حمة والحمو عظَة اْلَسنَة وجادْلُم بِالَِّت هي اَْسن. صد اهلل العظيم‬ ‫ح‬ ‫َّ ح ِ ح ُ َ َ ِ َ َ ح ك َ َ َ ح‬ َُ ‫ح َ ََ حح ِ َ ح‬

ِ َ ِ ‫َ َ ِ ُح حَ ُ ح َ ُ ِ ُ ح‬ ‫و جا هدوا بِأَموا لِكم وأَنحفسكم ى سبِحيل اهلل‬

http://www. nanti pitutur ingkang sahe. bahagia. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo.web.id bangunan kolo wahu. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. tercapailah cita-cita kito. Cekap semanten atur kulo ‫لَقد غر سوا فَأ كحلنَا وإِنَّنَا* لَنَ غرس ِْت يَأح كل النَّاس بَعد نَا‬ َ ‫ح ِ ُ َ َّ ُ َ ُ ح‬ َ َ ‫ح ح ََ ُ ح‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ‫أُدع إََل سبِحيل ربِّك بِاْلِ حمة والحمو عظَة اْلَسنَة وجا دْلُم بِالَِّت هي أَْسن‬ ‫ح ُ َ َ ِ َ َ حكَ َ َح‬ َُ ‫ح َ ََ حح ِ َ ح‬ ‫و باهلل التو فيق و اْلداية‬ ‫والسال م عليكم ورمحة اهلل وبر كا ته‬ . utawi ndandosi bangunan kolo wahu. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh.lokerseni. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum muslimin monggo sanak famili. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosaken jasa kita. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. sa’derengipun berhasil. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. tonggo teparu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.