Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Meningkatkan Kemahiran Mengeja Murid Pemulihan

ABSTRAK Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana bahan bantu mengajar (BBM) membantu pelajar pemulihan khas dalam menguasai kemahiran mengeja. Tumpuan kajian ialah kepada murid pemulihan, Mohd Haswal Akhma bin M. Roslan. Kaedah kajian dijalankan dengan mengadakan temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap hasil kerja murid.. Masalah keupayaan murid pemulihan dalam menguasai kemahiran mengeja yang membolehkan murid membaca harus ditangani secara serius dan bersungguh-sungguh. Masalah ini harus diatasi secara jujur oleh semua pihak. Bahan bantu mengajar sama ada elektronik atau bukan elektronik adalah bahan sokongan yang penting untuk meningkatkan kefahaman murid-murid di samping mengekalkan minat belajar. Dale (1969) menyatakan bahawa pengajaran dapat ditingkatkan dengan berkesan bila dibantu dengan media yang membolehkan pengalamandalam ingatan. Penglibatan melalui pengalaman merupakan cara yang paling berkesan dalam pembelajaran.

Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dalam membantu murid pemulihan khas dalam menguasai kemahiran mengeja. Tumpuan kajian ialah terhadap murid pemulihan, Mohd Haswal Akhma bin M. Roslan. Kaedah kajian dijalankan dengan mengadakan temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap hasil kerja murid. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). Keberkesanan sesuatu pegajaran pula bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Keberkesanan sesuatu pegajaran bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan ini sama ada dihasilkan sendiri oleh guru ataupun dibeli bersesuaian dengan kumpulan dan keperluan murid. Tujuan pengunaan bahan-bahan bantu mengajar ialah:

Bahan-bahan ini sama ada dihasilkan sendiri oleh guru ataupun dibeli perlulah bersesuai dengan kumpulan dan keperluan murid. iv.i. Memberikan rangsangan dan meningkatkan tumpuan perhatian murid. Mempelbagaikan kegiatan dan penglibatan murid dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. . Kanak-kanak perlu diajar mengeja. Memberi keseronokan belajar pembelajaran kepada murid. Menjimatkan masa dalam pelaksanaan pengajaran & pembelajaran. ii. PENGENALAN Kegagalan berterusan untuk memboleh terpupuknya dengan berkesan penguasaan kemahiran mengeja tidak boleh dibiarkan. Tujuan pengunaan bahan-bahan bantu mengajar ialah: i. Keberkesanan sesuatu pegajaran turut bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). Membantu dalam pengajaran dan meningkatkan kefahaman murid. keinginan untuk berjaya dalam v. Masalah keupayaan murid-murid pemulihan dalam menguasai kemahiran membaca yang membolehkannya membaca harus ditangani secara serius dan bersungguh-sungguh. Ejaan adalah proses memilih serta mengadun lambang-lambang untuk melahirkan bunyi-bunyi perkataan secara lisan atau bertulis. Terdapat kanak-kanak yang lemah dari segi satu aspek sahaja dan ada juga kanak-kanak yang lemah dari segi kedua-dua aspek. iii. Masalah ini harus diatasi secara jujur oleh semua pihak. Memberikan rangsangan dan meningkatkan tumpuan perhatian murid.Kemahiran mengeja perlu dipelajari.

Kanak-kanak perlu diajar mengeja. iv. iv. Lemah mengeja dari segi ingatan penglihatan i. Membantu dalam pengajaran dan meningkatkan kefahaman murid. Pernyataan Masalah Ejaan adalah proses memilih serta mengadun lambang-lambang untuk melahirkan bunyi-bunyi perkataan secara lisan atau bertulis. v.ii. vi. Pembalikan huruf: (b – d). v. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). (n –u) . Memberi keseronokan belajar keinginan untuk berjaya dalam pembelajaran kepada murid. Mempelbagaikan kegiatan dan penglibatan murid dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. Cth: Tinggal jadi tingal. berenang jadi bernang dsbnya. ii. Menjimatkan masa dalam pelaksanaan pengajaran & pembelajaran. padat jadi dapat dsbnya. . Mempunyai idea yang kurang jelas mengenai lambang-lambang yang mewakili bunyi-bunyi tertentu. (m – w) dsbnya.Kemahiran mengeja perlu dipelajari. iii. Cth: rumah jadi ramuh . Memilih huruf-huruf yang terlibat dengan betul tetapi salah dari segi susunan. Mencampuradukkan huruf besar dengan huruf kecil. Terdapat kanak-kanak yang lemah dari segi satu aspek sahaja dan ada juga kanak-kanak yang lemah dari segi kedua-dua aspek. iii. Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar perkataan itu. Cth: Saya jadi sAyA Meninggalkan huruf-huruf tertentu di dalam perkataan.

Besar kemungkinan lemah di dalam bacaan. Adakah penggunaan perisian komputer powerpoint dapat membantu mempertingkatkan pencapaian penguasaan kemahiran mengeja murid pemulihan? 2.Lemah mengeja dari segi analisis pendengaran i. http://pemulihankhas. Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi. ii. iii. Kajian ini juga bertujuan memperlihatkan bagaimana murid-murid pemulihan tertarik dan juga berminat terhadap apa yang diajar berbantukan persembahan slaid powerpoint yang menarik. Roslan di mana murid ini mempunyai masalah dalam mengeja.com/2008/01/pengajaran-bahasa-melayu-kelas. Mohd Haswal Akhma bin M.html Persoalan Kajian 1. Adakah penggunaan perisian komputer powerpoint dapat menarik minat murid pemulihan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas pemulihan? Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan mendapatkan maklum balas tentang sejauh mana penggunaan powerpoint memberi kesan kepada peningkatan kemahiran mengeja murid pemulihan. Untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan powerpoint dapat mempertingkat pencapaian mengeja pelajar pemulihan. 2. dinding dieja diding dan tidur dieja tidor. Kajian ini telah dibuat ke atas murid pemulihan. Untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan powerpoint dapat menarik minat pelajar pemulihan. Murid ini sering melakukan kesalahan dalam ejaan antaranya kumbang dieja kumbat. Tidak boleh mengecam (mendengar) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan itu. Memilih lambang-lambang secara arbitrari dan rawak. . iv. Objektif Kajian 1.blogspot.

kajian ini juga diharapkan dapat menyedarkan para guru bahawa penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dapat memudahkan pengajaran guru serta memberi rangsangan.Kepentingan Kajian Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak tertentu khususnya yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan pengajaran bahasa di kelas pemulihan. motivasi dan minat untuk murid-murid pemulihan menguasai kemahiran mengeja dan secara langsung akan meningkatkan pencapaian akademik murid-murid pemulihan. DAPATAN KAJIAN Temubual Persembahan powerpoint yang saya sediakan. memaparkan gambar beserta perkataan dilengkapi dengan efek bunyi dan animasi. Kaedah pemerhatian pula bagi mengesan pencapaian kemahiran mengeja murid pada awal sehingga terkini. Kaedah temubual digunakan untuk memperolehi maklumat bagi meninjau sejauh mana minat murid terhadap penggunaan powerpoint oleh guru dalam kelas pemulihan. Pemerhatian . Haswal menyatakan bahawa gambar-gambar yang digunakan oleh guru semasa mengajar menarik dan semuanya cantik. Murid juga tertarik dengan penggunaan efek bunyi. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan kaedah temubual dengan murid dan pemerhatian. Berdasarkan temubual yang dijalankan bersama murid. Selain itu.

Ini jelas membuktikan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar powerpoint tidak dapat . Saya juga melihat daripada latihan yang dilakukan murid daripada semasa ke semasa. faktor-faktor menyebabkan Haswal lemah dalam ejaaan ialah mempunyai idea yang kurang jelas mengenai lambang-lambang yang mewakili bunyi-bunyi. Prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar sebelum dan selepas penggunaan bahan bantu mengajar powerpoint dalam kemahiran mengeja ada perbezaannya. Haswal sudah boleh mengeja dengan betul perkataan-perkataan yang diajar. Terdapat peningkatan daripada latihan yang dilakukan iaitu murid sudah dapat mengurangkan kesalahan ejaan. di samping meransang minat murid. KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang dijalankan. tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar perkataan. saya lihat ada perubahan dalam diri Haswal. tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi dan tidak boleh mengecam (mendengar) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan. Ini dapat dilihat melalui temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap murid ketika di dalam kelas serta dilihat daripada peningkatan kemahiran mengeja melalui lembaran kerja yang diberikan guru. Dia juga sudah kurang melakukan kesilapan ejaan. Saya juga mendapati bahawa dengan menggunakan perisian komputer powerpoint mampu meningkatkan kemahiran mengeja murid.Daripada pemerhatian di dalam kelas.

Mok Soon Sang. Jurnal Teknologi Pendidikan. (1990). Peningkatan prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar ini jelas bertepatan dengan Abdul Rahman Abdul Rashid (1995) bahawa penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik dalam proses pengajaran asas bacaan dalam kelas pemulihan adalah penting kerana ia dapat mempertingkatkan kejayaan pembelajaran. (1995). Asas Pendidikan I: Pedagogi sebagai Suatu Proses. KPM. Kepentingan alat bantu mengajar dalam pengajaran bahasa. .dinafikan lagi telah berjaya mempertingkatkan prestasi penguasaan kemahiran mengeja murid pemulihan. RUJUKAN Abdul Rahman Rashid. (1995). Mohd Daud Hamzah.Kuala Lumpur. Pembelajaran dan Implikasi Pendidikan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Terbitan Kumpulan Budiman Bhd. lebih-lebih lagi untuk mata pelajaran pengajaran Bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful