P. 1
Penggunaan Microsoft Power Point Dalam Meningkatkan Kemahiran Mengeja Murid Pemulihan

Penggunaan Microsoft Power Point Dalam Meningkatkan Kemahiran Mengeja Murid Pemulihan

|Views: 1,408|Likes:
Published by Zaleha Zainol

More info:

Published by: Zaleha Zainol on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2014

pdf

text

original

Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Meningkatkan Kemahiran Mengeja Murid Pemulihan

ABSTRAK Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana bahan bantu mengajar (BBM) membantu pelajar pemulihan khas dalam menguasai kemahiran mengeja. Tumpuan kajian ialah kepada murid pemulihan, Mohd Haswal Akhma bin M. Roslan. Kaedah kajian dijalankan dengan mengadakan temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap hasil kerja murid.. Masalah keupayaan murid pemulihan dalam menguasai kemahiran mengeja yang membolehkan murid membaca harus ditangani secara serius dan bersungguh-sungguh. Masalah ini harus diatasi secara jujur oleh semua pihak. Bahan bantu mengajar sama ada elektronik atau bukan elektronik adalah bahan sokongan yang penting untuk meningkatkan kefahaman murid-murid di samping mengekalkan minat belajar. Dale (1969) menyatakan bahawa pengajaran dapat ditingkatkan dengan berkesan bila dibantu dengan media yang membolehkan pengalamandalam ingatan. Penglibatan melalui pengalaman merupakan cara yang paling berkesan dalam pembelajaran.

Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dalam membantu murid pemulihan khas dalam menguasai kemahiran mengeja. Tumpuan kajian ialah terhadap murid pemulihan, Mohd Haswal Akhma bin M. Roslan. Kaedah kajian dijalankan dengan mengadakan temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap hasil kerja murid. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). Keberkesanan sesuatu pegajaran pula bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Keberkesanan sesuatu pegajaran bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan ini sama ada dihasilkan sendiri oleh guru ataupun dibeli bersesuaian dengan kumpulan dan keperluan murid. Tujuan pengunaan bahan-bahan bantu mengajar ialah:

Menjimatkan masa dalam pelaksanaan pengajaran & pembelajaran. Kanak-kanak perlu diajar mengeja.i. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). Memberikan rangsangan dan meningkatkan tumpuan perhatian murid. keinginan untuk berjaya dalam v. . iv. Mempelbagaikan kegiatan dan penglibatan murid dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. Masalah keupayaan murid-murid pemulihan dalam menguasai kemahiran membaca yang membolehkannya membaca harus ditangani secara serius dan bersungguh-sungguh. ii. Tujuan pengunaan bahan-bahan bantu mengajar ialah: i. Memberikan rangsangan dan meningkatkan tumpuan perhatian murid. Memberi keseronokan belajar pembelajaran kepada murid. Ejaan adalah proses memilih serta mengadun lambang-lambang untuk melahirkan bunyi-bunyi perkataan secara lisan atau bertulis. PENGENALAN Kegagalan berterusan untuk memboleh terpupuknya dengan berkesan penguasaan kemahiran mengeja tidak boleh dibiarkan. iii. Masalah ini harus diatasi secara jujur oleh semua pihak. Bahan-bahan ini sama ada dihasilkan sendiri oleh guru ataupun dibeli perlulah bersesuai dengan kumpulan dan keperluan murid. Keberkesanan sesuatu pegajaran turut bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Membantu dalam pengajaran dan meningkatkan kefahaman murid. Terdapat kanak-kanak yang lemah dari segi satu aspek sahaja dan ada juga kanak-kanak yang lemah dari segi kedua-dua aspek.Kemahiran mengeja perlu dipelajari.

vi. iii. Mempelbagaikan kegiatan dan penglibatan murid dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. v.ii. ii. v. Mencampuradukkan huruf besar dengan huruf kecil. . Kanak-kanak perlu diajar mengeja. Cth: Saya jadi sAyA Meninggalkan huruf-huruf tertentu di dalam perkataan. Pernyataan Masalah Ejaan adalah proses memilih serta mengadun lambang-lambang untuk melahirkan bunyi-bunyi perkataan secara lisan atau bertulis. berenang jadi bernang dsbnya. Memilih huruf-huruf yang terlibat dengan betul tetapi salah dari segi susunan. (m – w) dsbnya. Terdapat kanak-kanak yang lemah dari segi satu aspek sahaja dan ada juga kanak-kanak yang lemah dari segi kedua-dua aspek. Cth: Tinggal jadi tingal. Lemah mengeja dari segi ingatan penglihatan i. iv. iv. Memberi keseronokan belajar keinginan untuk berjaya dalam pembelajaran kepada murid. Pembalikan huruf: (b – d).Kemahiran mengeja perlu dipelajari. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). Cth: rumah jadi ramuh . Membantu dalam pengajaran dan meningkatkan kefahaman murid. padat jadi dapat dsbnya. Menjimatkan masa dalam pelaksanaan pengajaran & pembelajaran. iii. Mempunyai idea yang kurang jelas mengenai lambang-lambang yang mewakili bunyi-bunyi tertentu. (n –u) . Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar perkataan itu.

Roslan di mana murid ini mempunyai masalah dalam mengeja. ii. Mohd Haswal Akhma bin M. http://pemulihankhas. 2. . Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi. Tidak boleh mengecam (mendengar) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan itu. Kajian ini juga bertujuan memperlihatkan bagaimana murid-murid pemulihan tertarik dan juga berminat terhadap apa yang diajar berbantukan persembahan slaid powerpoint yang menarik. Kajian ini telah dibuat ke atas murid pemulihan. Murid ini sering melakukan kesalahan dalam ejaan antaranya kumbang dieja kumbat. Objektif Kajian 1. Besar kemungkinan lemah di dalam bacaan. dinding dieja diding dan tidur dieja tidor.html Persoalan Kajian 1. Untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan powerpoint dapat menarik minat pelajar pemulihan.blogspot.com/2008/01/pengajaran-bahasa-melayu-kelas. iv. Memilih lambang-lambang secara arbitrari dan rawak. Adakah penggunaan perisian komputer powerpoint dapat membantu mempertingkatkan pencapaian penguasaan kemahiran mengeja murid pemulihan? 2. iii. Adakah penggunaan perisian komputer powerpoint dapat menarik minat murid pemulihan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas pemulihan? Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan mendapatkan maklum balas tentang sejauh mana penggunaan powerpoint memberi kesan kepada peningkatan kemahiran mengeja murid pemulihan.Lemah mengeja dari segi analisis pendengaran i. Untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan powerpoint dapat mempertingkat pencapaian mengeja pelajar pemulihan.

kajian ini juga diharapkan dapat menyedarkan para guru bahawa penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dapat memudahkan pengajaran guru serta memberi rangsangan. memaparkan gambar beserta perkataan dilengkapi dengan efek bunyi dan animasi. Haswal menyatakan bahawa gambar-gambar yang digunakan oleh guru semasa mengajar menarik dan semuanya cantik. Berdasarkan temubual yang dijalankan bersama murid. Kaedah pemerhatian pula bagi mengesan pencapaian kemahiran mengeja murid pada awal sehingga terkini.Kepentingan Kajian Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak tertentu khususnya yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan pengajaran bahasa di kelas pemulihan. motivasi dan minat untuk murid-murid pemulihan menguasai kemahiran mengeja dan secara langsung akan meningkatkan pencapaian akademik murid-murid pemulihan. DAPATAN KAJIAN Temubual Persembahan powerpoint yang saya sediakan. Kaedah temubual digunakan untuk memperolehi maklumat bagi meninjau sejauh mana minat murid terhadap penggunaan powerpoint oleh guru dalam kelas pemulihan. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan kaedah temubual dengan murid dan pemerhatian. Pemerhatian . Selain itu. Murid juga tertarik dengan penggunaan efek bunyi.

tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi dan tidak boleh mengecam (mendengar) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.Daripada pemerhatian di dalam kelas. Saya juga mendapati bahawa dengan menggunakan perisian komputer powerpoint mampu meningkatkan kemahiran mengeja murid. faktor-faktor menyebabkan Haswal lemah dalam ejaaan ialah mempunyai idea yang kurang jelas mengenai lambang-lambang yang mewakili bunyi-bunyi. Saya juga melihat daripada latihan yang dilakukan murid daripada semasa ke semasa. Haswal sudah boleh mengeja dengan betul perkataan-perkataan yang diajar. Terdapat peningkatan daripada latihan yang dilakukan iaitu murid sudah dapat mengurangkan kesalahan ejaan. Ini dapat dilihat melalui temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap murid ketika di dalam kelas serta dilihat daripada peningkatan kemahiran mengeja melalui lembaran kerja yang diberikan guru. di samping meransang minat murid. Ini jelas membuktikan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar powerpoint tidak dapat . Prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar sebelum dan selepas penggunaan bahan bantu mengajar powerpoint dalam kemahiran mengeja ada perbezaannya. Dia juga sudah kurang melakukan kesilapan ejaan. tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar perkataan. KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang dijalankan. saya lihat ada perubahan dalam diri Haswal.

KPM. Jurnal Teknologi Pendidikan. Mok Soon Sang. (1990). Pembelajaran dan Implikasi Pendidikan. Peningkatan prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar ini jelas bertepatan dengan Abdul Rahman Abdul Rashid (1995) bahawa penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik dalam proses pengajaran asas bacaan dalam kelas pemulihan adalah penting kerana ia dapat mempertingkatkan kejayaan pembelajaran. Terbitan Kumpulan Budiman Bhd. (1995). Kepentingan alat bantu mengajar dalam pengajaran bahasa. (1995).dinafikan lagi telah berjaya mempertingkatkan prestasi penguasaan kemahiran mengeja murid pemulihan. RUJUKAN Abdul Rahman Rashid. Dewan Bahasa dan Pustaka. . Mohd Daud Hamzah. Kuala Lumpur.Kuala Lumpur. Asas Pendidikan I: Pedagogi sebagai Suatu Proses. Kuala Lumpur. lebih-lebih lagi untuk mata pelajaran pengajaran Bahasa Melayu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->