P. 1
Unit 2 Kae3013

Unit 2 Kae3013

|Views: 226|Likes:
Published by Cy Khoo

More info:

Published by: Cy Khoo on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

UNIT 2 PENDEKATAN DAN TEORI SENI

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda diharap dapat 1. Menjelaskan maksud am seni kanak-kanak. 2. Mengenal pasti teori-teori seni klasik. 3. Mengenal pasti teori-teori seni kontemporari. 4. Mengaplikasi pendekatan dan teori pembelajaran dalam pendidikan seni kanak-kanak.

PENGENALAN

S

eni untuk kanak-kanak terbahagi kepada seni visual dan seni persembahan adalah peniruan hidup harian mereka. Kanak-kanak

meluahkan perasaan masing-masing menerusi hasil karya seni mereka. Seni untuk kanak-kanak dapat meningkatkan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak serta menimbulkan rasa kecantikan yang berkaitan dengan estetika dalam seni. Dalam unit ini, kita akan berbincang mengenai teori-teori seni klasik dan kontemporari serta mengaplikasi teori pembelajaran dalam pendidikan seni kanak-kanak.

ISI KANDUNGAN

T

eori seni klasik Plato,

Aristotle dan Socrates menekankan

kesejagatan, keabadian dan kebenaran dalam kehidupan. Teori

kosmologi pula berkaitan dengan alam semester yang meliputi alam nyata dan alam tidak nyata serta kedudukan manusia dalam alam. Teori kontemporari mula membentuk identiti, stail dan teknik tersendiri. Teori seni kontemporari yang dibincangkan meliputi Teori Erwin Panofsky dan Teori Susanne K. Langer. Pendekatan dan teori pembelajaran dalam pendidikan seni kanak-kanak meliputi pendekatan konstruktivis, teori sosialinteraksi Piaget dan teori Gestalt yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran seni kanak-kanak.

Seni

S

eni membawa maksud sesuatu yang halus. Seni terbahagi kepada seni visual dan seni persembahan. Seni visual untuk kanak-kanak meliputi aktiviti

melukis dan mewarna kanak-kanak, aktiviti kraf yang mengaplikasikan teknik menggambar, teknik mereka corak dan rekaan serta teknik bentuk binaan. Seni persembahan untuk kanak-kanak pula meliputi aktiviti muzik, pantun, sajak, drama, tarian dan pergerakan kreatif.

Teori seni klasik

T

eori seni klasik Plato, Aristotle dan Socrates menekankan kesejagatan, keabadian dan kebenaran. Kesejagatan merupakan nilai rentas budaya

tanpa mengira ras, ruang dan waktu serta nilai kehidupan sesebuah masyarakat. Keabadian merupakan konsep kehidupan yang berkekalan daripada segi fizikal dan juga nilai, sikap dan kerohanian. Kebenaran pula dikaitkan dengan kemanusiaan dan kerohanian yang berkaitan dengan keadilan, tata susila dan kebijaksanaan.

…………………………… Teori kosmologi T eori kosmologi berkaitan dengan alam semester. Beliau menyatakan bahawa sesuatu hasil seni harus tergubah dalam hubungan yang sesuai antara satu sama lain dalam suatu keseluruhan dan kesatuan di samping mempunyai ciri-ciri kesempurnaan dan keseimbangan. kecantikan dan kesempurnaan.. …………………………… …………………………… ……. Plato menenkan isi manakala Aristole menekan bentuk dan waktu.. . …………………………… …………………………… …………. . …………………………… . Plato Aristotle Socrates ... …………………………… …………………………… ………….Plato memperkenalkan teori peniruan dan berpendapat bahawa seni harus berasaskan kepada idea yang bercirikan idealistik. Beliau meyatakan bahawa kecantikan hanya sementara.. Socrates pula memperkenalkan teori penciptaan seninya yang berkonsepkan keseluruhan dan kesatuan... Aristotle menolak teori ini dengan alasan kecantikan ialah sifat fizikal yang boleh ditanggap oleh fizikal manusia. Kosmologi melibatkan fenomena dalam ruang dan masa meliputi alam nyata dan alam tidak nyata serta kedudukan manusia dalam ruang tersebut.. Aristotle dan Socrates terhadap seni... …………………………… ……. Catatkan perkara-perkara penting pandangan Plato.

tanah. Patung yang diukir mempunyai pelbagai corak dan fungsi dipercayai mempunyai imej jelmaan nenek moyang mereka. angin dan lautan.Hubungan manusia dengan alam akan mencetuskan kreativiti dan keupayaan luar biasa untuk menghasilkan karya seni. Karya seni ukiran patung ini dikaitkan dengan unsur bumi. . Contohnya ukiran patung yang dihasilkan oleh orang asli kaum Jah Hut melambangkan semangat mereka terhadap kosmologi kepercayaan animisme.

Teori kosmologi . ………………………………….……………………… Teori seni kontemporari T Seni kontemporari mula membentuk identiti. ………………………………….Catatkan perkara-perkara penting bagi teori kosmologi. ………………………. Karya seni yang berkaitan dengan alam semester 1. ………………………………….. Teori seni kontemporari yang dibincangkan meliputi Teori Erwin Panofsky dan Teori Susanne K... ……………………… 2.... …………………………………. 3. …………………………………. Langer. ……………………………………… ……………………………. . Fikirkan contoh karya seni yang berkaitan dengan alam semester. . stail dan teknik tersendiri..

Makna yang disampaikan berhubung dengan objek diperolehi daripada peristiwa. Makna intrinsik .1 Teori Erwin Panofsky Objek dan makna Penerangan Objek yang natural Objek natural meliputi manusia.. Objek yang biasa Erwin Panofsky menggambarkan arca (objek) atau sekunder perempuan memegang buah peach yang melambangkan personaliti ‘kejujuran’.. ………………………………….1 menerangkan Teori Erwin Panofsky. Makna juga diperolehi daripada ekspresi perasaan.. …………………………………. Jadual 2. Karya di atas menunjukkan peristiwa dan makna. Persoalan objek digambarkan dengan peristiwa dan mencantumkan persoalan komposisi.. ……………………………………… ……………………………. isi Kesemuanya dinyatakan melalui personaliti seseorang melalui karya seni. tumbuhatau primari tumbuhan dan objek persekitaran lain.. (ii) objek yang biasa atau sekunder dan (iii) makna intrinsik atau isi. .. binatang.. …………………………………. …………………………………. pendirian dan falsafah. Catatkan makna intrinsik dalam Teori Erwin Panofsky. Alam berbentuk demikian dipanggil objek primari. Ikonografi merupakan persoalan yang memperkatakan tentang objek dan makna.Teori Erwin Panofsky T eori ini membincangkan tentang objek dan makna melalui pernyataan ikonografi. Jadual 2. iaitu (i) objek yang natural atau primary. Terdapat tiga objek dan makna dalam karya seni. Makna intrinsik atau Makna menentukan sikap.

Beliau berpegang kepada tujuh konsep dalam karya seni iaitu bentuk. ekspresi. abstrak. Langer L anger menolak teori peniruan Plato. Langer. Langer menyatakan bahawa bentuk menjadi tumpuan utama dalam falsafah seni. Konsep bentuk. ekspresi. perasaan berkaitan dengan takrif seni manakala konsep ilusi dan imej lebih kepada fungsi dalam sesebuah karya. lambang. Dalam seni visual bentuk merujuk kepada kejelasan. Beliau menyarankan pengkarya seni perlu mengaplikasi teknik yang pelbagai dalam karya masing-masing. abstrak. perasaan. ilusi dan imej. Imej Tujuh konsep karya seni Ilusi Abstr ak Perasa an . Beliau menyatakan karya seni merupakan perasaan seseorang pengkarya dan hanya sebagai ilusi. lambang. struktur dan kesatuan manakal dalam muzik bentuk merujuk kepada simfoni.Teori Susanne K. Isikan konsep yang tertinggal dalam Teori Susanne K.

Aplikasi teori pembelajaran dalam pendidikan seni P engaplikasian sesuatu teori dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah asas kepada pengajaran yang bertindak sebagai panduan kepada keperluan kanak-kanak. pengajaran perlu kemampuan mereka. Teori merupakan panduan strategi pengajaran yang menggalakkan pengajaran yang terancang dan berkesan. Pendekatan konstruktivis P endekatan konstruktivis membimbing kanak-kanak belajar secara mudah berdasarkan pengalaman mereka. Apabila guru pendidikan seni memahami teori seni dan teori pembelajaran kanak-kanak maka ia akan memberi manfaat kepada proses pembelajaran kanak-kanak. pengajaran perlu dirancang dengan mudah untuk membantu kanak-kanak mendapat ilmu. Pertama. Bruner telah menggariskan tiga prinsip perlu mengambil kira kesediaan dan pengalaman kanak-kanak serta dalam pendekatan ini. menekankan kelainan dengan melatih kanak-kanak membezakan maklumat yang diterima. teori sosialinteraksi Piaget dan teori Gestalt yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran seni kanak-kanak. Pendekatan dan teori pembelajaran dalam pendidikan seni kanak-kanak meliputi pendekatan konstruktivis. guru mengorganisasi pengajaran mengikut urutan yang mudah difahami oleh kanak-kanak. Ketiga. . memberi pujian atau ganjaran dan nasihat atau galakkan kepada kanak-kanak berjaya atau gagal melakukan sesuatu. Keempat. Kedua. menyusun maklumat supaya lebih mudah diterima oleh kanak-kanak. Ketiga. Pertama. menyampaikan maklumat secara berkesan dalam pengajaran. Fikirkan empat cara untuk menyampaikan pengajaran seni lukis kanak-kanak berdasarkan pendekatan konstruktivis. Kedua. Pendekatan ini boleh diaplikasikan dengan menggunakan empat cara untuk mendidik kanak-kanak.

Menurut Piaget. Piaget menyatakan terdapat dua proses yang digunakan oleh kanakkanak untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. pengetahuan kanak-kanak perlu dibina melalui pengalaman. Hipotesis yang dikemukakan oleh Piaget menyatakan bahawa setiap bayi dilahirkan dengan skema fungsi yang dikenali sebagai refleksi. 3. Semasa pengajaran dan pembelajaran.1. mereka perlu dibimbing untuk membina pengetahuan secara aktif melalui pengalaman masing-masing. (ii) peringkat pra-olahan (2 -6 tahun). iaitu (i) peringkat deria-pergerakkan (0-2 tahun). Apabila bayi mula biasa dengan persekitaran baru. 4. pengetahuan yang diterima oleh mereka masih tidak mencukupi. (iii) peringkat pengolahan konkrit (7-11 tahun) dan (iv) peringkat pengolahan formal (12 tahun ke atas). Teori sosial-interaksi Piaget T eori ini berkaitan dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak juga mendapat pengetahuan dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan-rakan dan gurunya. Refleksi berfungsi dalam membantu bayi menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Kedua-dua proses ini menimbulkan ketegangan yang memerlukan penyelesaian. (i) Peingkat Deria-Pergerakkan (0-2 Tahun) . Perkembangan kognitif kanak-kanak terbahagi kepada empat peringkat. Perubahan penyelesaian kepada ketegangan ini akan menggalakkan perkembangan kognitif kanak-kanak. refleksi akan bertukar menjadi skema yang tersusun. 2. iaitu proses asimilasi dan akomodasi.

daripada pengklasifikasian serta kemampuan melihat pelbagai perspektif. (iii) Peringkat Pengolahan Konkrit (7-11 Tahun) Di peringkat ini. Namun terdapat juga kanak-kanak pasif yang mendiamkan diri. Walau bagaimanapun kekurangan pengalaman menghadkan pengetahuan dan kebolehan mereka untuk menggunakan apa yang mereka tahu. kemahiran bahasa dan berkomunikasi kanak-kanak sangat tinggi. Kebolehan kanak-kanak menguasai konsep nombor membantu mereka memahami konsep lain yang lebih rumit seperti sesuatu susunan perkara angka.Di peringkat ini. Mereka selalu ingin bercakap untuk menarik perhatian guru dan ibu bapa. Guru. Mereka mencapai tahap kemuncak kecerdasan mental. bayi dan kanak-kanak masih belum dapat menguasai simbol atau bahasa untuk menamakan objek di persekitaran mereka. ibu bapa atau pengasuh perlu selalu menggalakkan kanak-kanak untuk berimaginasi untuk meningkatkan daya ciptaan mereka. (iv) Peringkat Pengolahan Formal (12 Tahun Ke Atas) Di peringkat ini. (ii) Peringkat Pra-Olahan (2 – 6 Tahun) Imaginasi kanak-kanak adalah sangat tinggi pada peringkat ini. perkembangan fizikal kanak-kanak adalah lebih pantas berbanding perkembangan mental. kanak-kanak telah mula menguasai bahasa dan menggunakan nama untuk panggilan objek di persekitaran mereka. Cara mereka berinteraksi dengan persekitaran ialah melalui pancaideria dan gerak-geri masing-masing. . Di peringkat ini. Kanak-kanak di peringkat ini telah mula memahami konsep abstrak dan mula membentuk identiti diri.

. Sepanjang proses pembelajaran seni kanak-kanak. iaitu 1 perkara baik. 1 perkara buruk dan 1 perkara menarik.Minta kanak-kanak menulis atau melukis 3 perkara. Selepas selesai melakukan aktiviti tersebut. Objektif Masa : Melatih kanak-kanak berfikir dengan pandangan yang luas : 15 minit : secara indidvidu Buruk Menarik dan belajar dari pengalaman. Teori ini menyatakan seseorang individu akan sentiasa membuat persepsi daripada pengalaman di mana persepsi ini adalah yang diambil secara keseluruhan dan bukannya sebahagian. Setiap rangsangan yang diberikan kepada kanak-kanak mungkin diterima secara berbeza-beza terutama sesuatu pengalaman itu adalah baru bagi mereka. minta kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing berdasarkan jawapan yang diberi. Guru diingatkan supaya jangan menilai jawapan tersebut dengan menggunakan jawapan yang betul atau salah. proses menghasilkan karya seni itu lebih penting berbanding dengan produk akhir. Saiz kumpulan Baik Teori Gestalt T eori gestalt memberi tumpuan kepada kognitif seseorang individu untuk mengenal pasti otak seseorang individu bertindak pada persepsi yang diterima menerusi deria penglihatan.

persamaan. Di dalam konteks pembelajaran seni kanak-kanak. Jadual 2. Hukum persamaan menyatakan seseorang individu lebih cenderung untuk mengkategorikan rangsangan yang mempunyai persamaan di di kategori yang sama. Rangsangan-rangsangan yang mempunyai hubung kait di antara satu sama lain akan diletakkan di kategori yang sama. Hukum ciri-ciri bahagian menyatakan seseorang individu akan menilai sesuatu objek secara menyeluruh. Hukum kesinambungan positif menyatakan bahawa sifat sesuatu rangsangan adalah kekal dan tidak akan berubah. persepsi inidividu tersebut menjadi tidak teratur.2 menerangkan Teori Gestalt Jadual 2. lengkap. teori Gestalt bukan sahaja melihat kepada produk karya seni tetapi menekankan proses penghasilan produk karya seni.Enam hukum dalam teori gestalt meliputi pragnanz. Hukum lengkap menyatakan bahawa seseorang individu lebih cenderung untuk meletakkan rangsangan yang lengkap di kategori yang sama. Hukum keintiman menerangkan pengkategori setiap rangsangan adalah berdasarkan elemen jarak dan hubungan.2 Teori Gestalt Hukum Pragnanz Penerangan hukum Hukum pragnanz menjelaskan apabila seseorang individu berhadapan dengan pengalaman yang baru. Persamaan Keintiman Lengkap Kesinambungan positif Ciri-ciri bahagian Teori Gestalt mempunyai hubungan yang rapat dengan pandangan konstruktivis dan selalu diaplikasikan di dalam kaedah penyelesaian masalah dalam pengajaran dan pembelajaran. kesinambungan positif dan ciri-ciri bahagian. keintiman. .

: Ceritakan kisah tersebut kepada kanak-kanak. apa perasaan kamu? 2. Masa Bahan Kaedah Soalan: 1. . Jika anda sebagai kura-kura. apakah dialog yang anda akan katakan : 10 -15 minit : Buku cerita Kisah Arnab dengan Kura-Kura. Objektif : Melatih kanak-kanak supaya mahir menerangkan pelbagai persepsi. Kemudian bersoal jawab dengan kanak-kanak.Pilih cerita yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan ceritakan kepada kanak-kanak. sesuatu menggunakan \ Nyatakan bagaimana anda mengajar aktiviti melukis dalam bilik darjah anda. Jika anda sebagai watak arnab.

Seni membawa maksud halus terbahagi kepada seni visual dan seni persembahan. Beliau meyatakan bahawa kecantikan hanya sementara. 12. 11. 2. 10. pantun. 3. Terdapat tiga objek dan makna dalam karya seni (i) Objek yang natural atau primari (ii) Objek yang biasa atau sekunder dan (iii) Makna intrinsik atau isi. Aristotle menolak teori ini dengan alasan kecantikan ialah sifat fizikal yang boleh ditanggap oleh fizikal manusia. Hubungan manusia dengan alam akan mencetuskan kreativiti dan keupayaan luar biasa untuk menghasilkan karya seni. Teori seni klasik Plato. Teori kosmologi berkaitan dengan alam semester yang melibatkan fenomena dalam ruang dan masa meliputi alam nyata dan alam tidak nyata serta kedudukan manusia dalam ruang tersebut. Seni kontemporari mula membentuk identiti. sajak. keabadian dan kebenaran dalam kehidupan. Ikonografi merupakan persoalan yang memperkatakan tentang objek dan makna.RINGKASAN 1. 7. Socrates pula memperkenalkan teori berkonsepkan keseluruhan dan kesatuan. tarian dan pergerakan kreatif. teknik mereka corak dan rekaan serta teknik bentuk binaan. 6. Aristotle dan Socrates menekankan kesejagatan. aktiviti kraf yang mengaplikasikan teknik menggambar. Seni persembahan untuk kanak-kanak pula meliputi aktiviti muzik. penciptaan seni yang 8. Plato memperkenalkan teori peniruan dan berpendapat bahawa seni harus berasaskan kepada idea yang bercirikan idealistik. stail dan teknik tersendiri. 4. 5. Teori seni kontemporari Erwin Panofsky menekankan tentang objek dan makna melalui pernyataan ikonografi. 9. drama. . Seni visual untuk kanak-kanak meliputi aktiviti melukis dan mewarna kanak-kanak.

Enam hukum dalam teori gestalt meliputi pragnanz. keintiman. mengorganisasi pengajaran supaya mengikut struktur atau urutan yang mampu difahami oleh kanak-kanak dengan mudah. Kedua. persamaan. Pertama. 14. lengkap.13. pengajaran perlu melangkaui maklumat yang dibekalkan oleh guru dirangka untuk memudah cara penghasilan ilmu. olahan. kesinambungan positif dan ciri-ciri bahagian. abstrak. lambang. pengajaran perlu berdasarkan kesediaan dan pengalaman kanak-kanak serta mengikut konteks kesanggupan kanak-kanak untuk belajar. ilusi dan imej. Teori seni kontemporari Susanne K. 15. Langer memperkenalkan tujuh konsep seni yang meliputi bentuk. Ketiga. Bruner memperkenalkan tiga prinsip dalam pendekatan konstruktivis. konkrit dan formal. ekspresi. perasaan. 16. Empat aspek perkembangan kognitif dalam teori sosial-interaksi Piaget meliputi pergerakkan. PETA KONSEP .

.

Bezakan pandangan Plato. 6. Lengkap 20. Socrates 7. 3. Langer. 8. Pergerakkan 12. Persamaan 18. Formal 15.Ciri-ciri bahagian 10. Pragnanz 17. (2000). Apakah maksud seni kanak-kanak? 2. Plato 5. RUJUKAN Bate. Olahan 13. Senaraikan tujuh konsep dalam Teori Susanne K. Teori Klasik 2. Senaraikan enam hukum dalam Teori Gestalt. Erwin Panosky 8. Konkrit 14. Wadsworth . Susanne K. United Kingdom: Thomson Learning. Langer 9. Apakah kaitan Teori Kosmologi dengan alam semester? 4. Teori Sosial-interaksi Piaget PENILAIAN KENDIRI 1.KATA KUNCI 1. Huraikan empat aspek perkembangan kognitif dalam teori sosial- interaksi Piaget. Becoming an Art Teacher. Teori Kosmologi 3. Teori Gestalt 16.K. Aristotle dan Socrates dalam Teori Klasik. Apakah yang ditekankan oleh Erwin Panofsky dalam Teori Kontemporari? 5. J. Kesinambungan positif 21. Aristotle 6. Nyatakan tiga prinsip Bruner dalam Pendekatan konstruktivis. Keintiman 19. Teori Kontemporari 4. 7. Pendekatan konstruktivis 11.

Plato memperkenalkan teori peniruan dan berpendapat bahawa seni harus berasaskan kepada idea yang bercirikan idealistik. New York: Thomson Delmar Learning. L. 6th Edition. Kosmologi melibatkan fenomena dalam ruang dan masa meliputi alam nyata dan alam tidak nyata serta kedudukan manusia dalam ruang tersebut. Introduction to Early Childhood Education. enak didengar iaitu mengenai suara. . Kaitan Teori Kosmologi dengan alam semester. (2004). Pandangan Plato. (2002). Schirrmacher. Art and Creative Development for Young Children. R. Beliau menyatakan bahawa sesuatu hasil seni harus tergubah dalam hubungan yang sesuai antara satu sama lain dalam suatu keseluruhan dan kesatuan di samping mempunyai ciri-ciri kesempurnaan dan keseimbangan.E. Seni membawa maksud halus iaitu kecil. Canada: Mayesky. elok. comel bentuk badan. tipis dan halus. 7th Edition. JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS 1. Socrates pula memperkenalkan teori penciptaan seninya yang berkonsepkan keseluruhan dan kesatuan. - 3. kecantikan dan kesempurnaan. Aristotle dan Socrates dalam Teori Klasik. Delmar Learning.Eva. M. Teori kosmologi berkaitan dengan alam semester. (2009). (2003). 2. Hamaid. & Fox. Beliau meyatakan bahawa kecantikan hanya sementara. New York: Thomson Delmar Learning. Creative Activities for Young Children. Azhar Abd. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. Maksud seni kanak-kanak. J. Mohd. Aristotle menolak teori ini dengan alasan kecantikan ialah sifat fizikal yang boleh ditanggap oleh fizikal manusia. Essa.

- Hubungan manusia dengan alam akan mencetuskan kreativiti dan keupayaan luar biasa untuk menghasilkan karya seni. pengajaran perlu berdasarkan kesediaan dan pengalaman kanak-kanak serta mengikut konteks kesanggupan kanak-kanak untuk belajar. pengajaran perlu melangkaui maklumat yang dibekalkan oleh guru dirangka untuk memudah cara penghasilan ilmu. Tiga prinsip Bruner dalam pendekatan konstruktivis. Langer. konkrit dan formal. 7. Tujuh konsep dalam Teori Susanne K. olahan. Perkara yang ditekan oleh Erwin Panofsky dalam Teori Kontemporari. Terdapat tiga objek dan makna dalam karya seni (i) Objek yang natural atau primari (ii) Objek yang biasa atau sekunder dan (iii) Makna intrinsik atau isi. 4. Enam hukum dalam Teori Gestalt. ekspresi. - 5. - Ketiga. mengorganisasi pengajaran supaya mengikut struktur atau urutan yang mampu difahami oleh kanak-kanak dengan mudah. perasaan. Erwin Panofsky menekankan tentang objek dan makna melalui pernyataan ikonografi. - Empat aspek perkembangan kognitif meliputi pergerakkan. Tujuh konsep dalam karya seni iaitu bentuk. 6. lambang. Ikonografi merupakan persoalan yang memperkatakan tentang objek dan makna. Empat aspek perkembangan kognitif dalam teori sosial-interaksi Piaget. 8. ilusi dan imej. - Pertama. abstrak. - Kedua. .

keintiman. lengkap. persamaan. kesinambungan positif dan ciri-ciri bahagian. .- Enam hukum dalam teori gestalt meliputi pragnanz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->