P. 1
Unit 2 Kae3013

Unit 2 Kae3013

|Views: 226|Likes:
Published by Cy Khoo

More info:

Published by: Cy Khoo on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

UNIT 2 PENDEKATAN DAN TEORI SENI

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda diharap dapat 1. Menjelaskan maksud am seni kanak-kanak. 2. Mengenal pasti teori-teori seni klasik. 3. Mengenal pasti teori-teori seni kontemporari. 4. Mengaplikasi pendekatan dan teori pembelajaran dalam pendidikan seni kanak-kanak.

PENGENALAN

S

eni untuk kanak-kanak terbahagi kepada seni visual dan seni persembahan adalah peniruan hidup harian mereka. Kanak-kanak

meluahkan perasaan masing-masing menerusi hasil karya seni mereka. Seni untuk kanak-kanak dapat meningkatkan imaginasi dan kreativiti kanak-kanak serta menimbulkan rasa kecantikan yang berkaitan dengan estetika dalam seni. Dalam unit ini, kita akan berbincang mengenai teori-teori seni klasik dan kontemporari serta mengaplikasi teori pembelajaran dalam pendidikan seni kanak-kanak.

ISI KANDUNGAN

T

eori seni klasik Plato,

Aristotle dan Socrates menekankan

kesejagatan, keabadian dan kebenaran dalam kehidupan. Teori

kosmologi pula berkaitan dengan alam semester yang meliputi alam nyata dan alam tidak nyata serta kedudukan manusia dalam alam. Teori kontemporari mula membentuk identiti, stail dan teknik tersendiri. Teori seni kontemporari yang dibincangkan meliputi Teori Erwin Panofsky dan Teori Susanne K. Langer. Pendekatan dan teori pembelajaran dalam pendidikan seni kanak-kanak meliputi pendekatan konstruktivis, teori sosialinteraksi Piaget dan teori Gestalt yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran seni kanak-kanak.

Seni

S

eni membawa maksud sesuatu yang halus. Seni terbahagi kepada seni visual dan seni persembahan. Seni visual untuk kanak-kanak meliputi aktiviti

melukis dan mewarna kanak-kanak, aktiviti kraf yang mengaplikasikan teknik menggambar, teknik mereka corak dan rekaan serta teknik bentuk binaan. Seni persembahan untuk kanak-kanak pula meliputi aktiviti muzik, pantun, sajak, drama, tarian dan pergerakan kreatif.

Teori seni klasik

T

eori seni klasik Plato, Aristotle dan Socrates menekankan kesejagatan, keabadian dan kebenaran. Kesejagatan merupakan nilai rentas budaya

tanpa mengira ras, ruang dan waktu serta nilai kehidupan sesebuah masyarakat. Keabadian merupakan konsep kehidupan yang berkekalan daripada segi fizikal dan juga nilai, sikap dan kerohanian. Kebenaran pula dikaitkan dengan kemanusiaan dan kerohanian yang berkaitan dengan keadilan, tata susila dan kebijaksanaan.

Plato memperkenalkan teori peniruan dan berpendapat bahawa seni harus berasaskan kepada idea yang bercirikan idealistik. …………………………… …………………………… …….. Aristotle dan Socrates terhadap seni.. . …………………………… ……. Aristotle menolak teori ini dengan alasan kecantikan ialah sifat fizikal yang boleh ditanggap oleh fizikal manusia.... Beliau meyatakan bahawa kecantikan hanya sementara. …………………………… . Plato Aristotle Socrates . Catatkan perkara-perkara penting pandangan Plato. …………………………… …………………………… …………. …………………………… Teori kosmologi T eori kosmologi berkaitan dengan alam semester. …………………………… …………………………… ………….. Socrates pula memperkenalkan teori penciptaan seninya yang berkonsepkan keseluruhan dan kesatuan... Kosmologi melibatkan fenomena dalam ruang dan masa meliputi alam nyata dan alam tidak nyata serta kedudukan manusia dalam ruang tersebut.. .. kecantikan dan kesempurnaan. Plato menenkan isi manakala Aristole menekan bentuk dan waktu. Beliau menyatakan bahawa sesuatu hasil seni harus tergubah dalam hubungan yang sesuai antara satu sama lain dalam suatu keseluruhan dan kesatuan di samping mempunyai ciri-ciri kesempurnaan dan keseimbangan.

. Contohnya ukiran patung yang dihasilkan oleh orang asli kaum Jah Hut melambangkan semangat mereka terhadap kosmologi kepercayaan animisme.Hubungan manusia dengan alam akan mencetuskan kreativiti dan keupayaan luar biasa untuk menghasilkan karya seni. Patung yang diukir mempunyai pelbagai corak dan fungsi dipercayai mempunyai imej jelmaan nenek moyang mereka. angin dan lautan. Karya seni ukiran patung ini dikaitkan dengan unsur bumi. tanah.

Teori seni kontemporari yang dibincangkan meliputi Teori Erwin Panofsky dan Teori Susanne K..……………………… Teori seni kontemporari T Seni kontemporari mula membentuk identiti. …………………………………. ………………………………….. ……………………….Catatkan perkara-perkara penting bagi teori kosmologi. Teori kosmologi . …………………………………. .. ……………………………………… ……………………………. Karya seni yang berkaitan dengan alam semester 1.. ………………………………….. Fikirkan contoh karya seni yang berkaitan dengan alam semester. ………………………………….. Langer. ……………………… 2. . 3.. stail dan teknik tersendiri.

.. Makna yang disampaikan berhubung dengan objek diperolehi daripada peristiwa. Makna intrinsik atau Makna menentukan sikap. ……………………………………… ……………………………. Jadual 2. Persoalan objek digambarkan dengan peristiwa dan mencantumkan persoalan komposisi. iaitu (i) objek yang natural atau primary. Makna juga diperolehi daripada ekspresi perasaan. ………………………………….. tumbuhatau primari tumbuhan dan objek persekitaran lain.. (ii) objek yang biasa atau sekunder dan (iii) makna intrinsik atau isi. Alam berbentuk demikian dipanggil objek primari.Teori Erwin Panofsky T eori ini membincangkan tentang objek dan makna melalui pernyataan ikonografi. binatang. Terdapat tiga objek dan makna dalam karya seni..1 menerangkan Teori Erwin Panofsky. …………………………………. …………………………………. Ikonografi merupakan persoalan yang memperkatakan tentang objek dan makna. pendirian dan falsafah.. Makna intrinsik . Jadual 2.1 Teori Erwin Panofsky Objek dan makna Penerangan Objek yang natural Objek natural meliputi manusia.. Catatkan makna intrinsik dalam Teori Erwin Panofsky.. …………………………………. Karya di atas menunjukkan peristiwa dan makna. isi Kesemuanya dinyatakan melalui personaliti seseorang melalui karya seni. Objek yang biasa Erwin Panofsky menggambarkan arca (objek) atau sekunder perempuan memegang buah peach yang melambangkan personaliti ‘kejujuran’.

Langer. perasaan. ilusi dan imej. Langer menyatakan bahawa bentuk menjadi tumpuan utama dalam falsafah seni. lambang. Dalam seni visual bentuk merujuk kepada kejelasan. abstrak. Beliau menyarankan pengkarya seni perlu mengaplikasi teknik yang pelbagai dalam karya masing-masing. ekspresi. Beliau berpegang kepada tujuh konsep dalam karya seni iaitu bentuk. struktur dan kesatuan manakal dalam muzik bentuk merujuk kepada simfoni. Langer L anger menolak teori peniruan Plato. Konsep bentuk. abstrak. Beliau menyatakan karya seni merupakan perasaan seseorang pengkarya dan hanya sebagai ilusi. Isikan konsep yang tertinggal dalam Teori Susanne K.Teori Susanne K. ekspresi. lambang. perasaan berkaitan dengan takrif seni manakala konsep ilusi dan imej lebih kepada fungsi dalam sesebuah karya. Imej Tujuh konsep karya seni Ilusi Abstr ak Perasa an .

Pertama. Kedua. menyampaikan maklumat secara berkesan dalam pengajaran. Ketiga. Keempat. pengajaran perlu dirancang dengan mudah untuk membantu kanak-kanak mendapat ilmu. Apabila guru pendidikan seni memahami teori seni dan teori pembelajaran kanak-kanak maka ia akan memberi manfaat kepada proses pembelajaran kanak-kanak. Ketiga. Pendekatan ini boleh diaplikasikan dengan menggunakan empat cara untuk mendidik kanak-kanak. Kedua. Pendekatan dan teori pembelajaran dalam pendidikan seni kanak-kanak meliputi pendekatan konstruktivis. pengajaran perlu kemampuan mereka. Teori merupakan panduan strategi pengajaran yang menggalakkan pengajaran yang terancang dan berkesan. Pendekatan konstruktivis P endekatan konstruktivis membimbing kanak-kanak belajar secara mudah berdasarkan pengalaman mereka.Aplikasi teori pembelajaran dalam pendidikan seni P engaplikasian sesuatu teori dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah asas kepada pengajaran yang bertindak sebagai panduan kepada keperluan kanak-kanak. menekankan kelainan dengan melatih kanak-kanak membezakan maklumat yang diterima. menyusun maklumat supaya lebih mudah diterima oleh kanak-kanak. memberi pujian atau ganjaran dan nasihat atau galakkan kepada kanak-kanak berjaya atau gagal melakukan sesuatu. teori sosialinteraksi Piaget dan teori Gestalt yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran seni kanak-kanak. . Pertama. Fikirkan empat cara untuk menyampaikan pengajaran seni lukis kanak-kanak berdasarkan pendekatan konstruktivis. Bruner telah menggariskan tiga prinsip perlu mengambil kira kesediaan dan pengalaman kanak-kanak serta dalam pendekatan ini. guru mengorganisasi pengajaran mengikut urutan yang mudah difahami oleh kanak-kanak.

Perubahan penyelesaian kepada ketegangan ini akan menggalakkan perkembangan kognitif kanak-kanak. Teori sosial-interaksi Piaget T eori ini berkaitan dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. 2. Apabila bayi mula biasa dengan persekitaran baru. pengetahuan yang diterima oleh mereka masih tidak mencukupi. Hipotesis yang dikemukakan oleh Piaget menyatakan bahawa setiap bayi dilahirkan dengan skema fungsi yang dikenali sebagai refleksi. Menurut Piaget. 3. 4. iaitu proses asimilasi dan akomodasi. (i) Peingkat Deria-Pergerakkan (0-2 Tahun) . Refleksi berfungsi dalam membantu bayi menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. mereka perlu dibimbing untuk membina pengetahuan secara aktif melalui pengalaman masing-masing. Semasa pengajaran dan pembelajaran. Piaget menyatakan terdapat dua proses yang digunakan oleh kanakkanak untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran.1. pengetahuan kanak-kanak perlu dibina melalui pengalaman. Kanak-kanak juga mendapat pengetahuan dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan-rakan dan gurunya. (ii) peringkat pra-olahan (2 -6 tahun). (iii) peringkat pengolahan konkrit (7-11 tahun) dan (iv) peringkat pengolahan formal (12 tahun ke atas). iaitu (i) peringkat deria-pergerakkan (0-2 tahun). refleksi akan bertukar menjadi skema yang tersusun. Kedua-dua proses ini menimbulkan ketegangan yang memerlukan penyelesaian. Perkembangan kognitif kanak-kanak terbahagi kepada empat peringkat.

daripada pengklasifikasian serta kemampuan melihat pelbagai perspektif. Di peringkat ini. kemahiran bahasa dan berkomunikasi kanak-kanak sangat tinggi. . Walau bagaimanapun kekurangan pengalaman menghadkan pengetahuan dan kebolehan mereka untuk menggunakan apa yang mereka tahu. Kebolehan kanak-kanak menguasai konsep nombor membantu mereka memahami konsep lain yang lebih rumit seperti sesuatu susunan perkara angka. (iii) Peringkat Pengolahan Konkrit (7-11 Tahun) Di peringkat ini. (ii) Peringkat Pra-Olahan (2 – 6 Tahun) Imaginasi kanak-kanak adalah sangat tinggi pada peringkat ini. perkembangan fizikal kanak-kanak adalah lebih pantas berbanding perkembangan mental. Guru. bayi dan kanak-kanak masih belum dapat menguasai simbol atau bahasa untuk menamakan objek di persekitaran mereka. Mereka mencapai tahap kemuncak kecerdasan mental. (iv) Peringkat Pengolahan Formal (12 Tahun Ke Atas) Di peringkat ini. kanak-kanak telah mula menguasai bahasa dan menggunakan nama untuk panggilan objek di persekitaran mereka. Kanak-kanak di peringkat ini telah mula memahami konsep abstrak dan mula membentuk identiti diri. Mereka selalu ingin bercakap untuk menarik perhatian guru dan ibu bapa. ibu bapa atau pengasuh perlu selalu menggalakkan kanak-kanak untuk berimaginasi untuk meningkatkan daya ciptaan mereka. Cara mereka berinteraksi dengan persekitaran ialah melalui pancaideria dan gerak-geri masing-masing. Namun terdapat juga kanak-kanak pasif yang mendiamkan diri.Di peringkat ini.

Saiz kumpulan Baik Teori Gestalt T eori gestalt memberi tumpuan kepada kognitif seseorang individu untuk mengenal pasti otak seseorang individu bertindak pada persepsi yang diterima menerusi deria penglihatan. Objektif Masa : Melatih kanak-kanak berfikir dengan pandangan yang luas : 15 minit : secara indidvidu Buruk Menarik dan belajar dari pengalaman. Guru diingatkan supaya jangan menilai jawapan tersebut dengan menggunakan jawapan yang betul atau salah. iaitu 1 perkara baik. Selepas selesai melakukan aktiviti tersebut. Teori ini menyatakan seseorang individu akan sentiasa membuat persepsi daripada pengalaman di mana persepsi ini adalah yang diambil secara keseluruhan dan bukannya sebahagian. . Setiap rangsangan yang diberikan kepada kanak-kanak mungkin diterima secara berbeza-beza terutama sesuatu pengalaman itu adalah baru bagi mereka. Sepanjang proses pembelajaran seni kanak-kanak. minta kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing berdasarkan jawapan yang diberi. 1 perkara buruk dan 1 perkara menarik. proses menghasilkan karya seni itu lebih penting berbanding dengan produk akhir.Minta kanak-kanak menulis atau melukis 3 perkara.

Hukum ciri-ciri bahagian menyatakan seseorang individu akan menilai sesuatu objek secara menyeluruh. persamaan.2 menerangkan Teori Gestalt Jadual 2. Hukum kesinambungan positif menyatakan bahawa sifat sesuatu rangsangan adalah kekal dan tidak akan berubah. Hukum persamaan menyatakan seseorang individu lebih cenderung untuk mengkategorikan rangsangan yang mempunyai persamaan di di kategori yang sama.2 Teori Gestalt Hukum Pragnanz Penerangan hukum Hukum pragnanz menjelaskan apabila seseorang individu berhadapan dengan pengalaman yang baru. keintiman. Di dalam konteks pembelajaran seni kanak-kanak. teori Gestalt bukan sahaja melihat kepada produk karya seni tetapi menekankan proses penghasilan produk karya seni.Enam hukum dalam teori gestalt meliputi pragnanz. Jadual 2. lengkap. persepsi inidividu tersebut menjadi tidak teratur. Hukum keintiman menerangkan pengkategori setiap rangsangan adalah berdasarkan elemen jarak dan hubungan. kesinambungan positif dan ciri-ciri bahagian. Hukum lengkap menyatakan bahawa seseorang individu lebih cenderung untuk meletakkan rangsangan yang lengkap di kategori yang sama. . Persamaan Keintiman Lengkap Kesinambungan positif Ciri-ciri bahagian Teori Gestalt mempunyai hubungan yang rapat dengan pandangan konstruktivis dan selalu diaplikasikan di dalam kaedah penyelesaian masalah dalam pengajaran dan pembelajaran. Rangsangan-rangsangan yang mempunyai hubung kait di antara satu sama lain akan diletakkan di kategori yang sama.

Jika anda sebagai kura-kura. Kemudian bersoal jawab dengan kanak-kanak. Objektif : Melatih kanak-kanak supaya mahir menerangkan pelbagai persepsi. Jika anda sebagai watak arnab. apa perasaan kamu? 2. sesuatu menggunakan \ Nyatakan bagaimana anda mengajar aktiviti melukis dalam bilik darjah anda. : Ceritakan kisah tersebut kepada kanak-kanak. Masa Bahan Kaedah Soalan: 1. . apakah dialog yang anda akan katakan : 10 -15 minit : Buku cerita Kisah Arnab dengan Kura-Kura.Pilih cerita yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan ceritakan kepada kanak-kanak.

Seni kontemporari mula membentuk identiti. Aristotle dan Socrates menekankan kesejagatan. Teori kosmologi berkaitan dengan alam semester yang melibatkan fenomena dalam ruang dan masa meliputi alam nyata dan alam tidak nyata serta kedudukan manusia dalam ruang tersebut. keabadian dan kebenaran dalam kehidupan.RINGKASAN 1. Seni membawa maksud halus terbahagi kepada seni visual dan seni persembahan. 10. pantun. Hubungan manusia dengan alam akan mencetuskan kreativiti dan keupayaan luar biasa untuk menghasilkan karya seni. sajak. Teori seni kontemporari Erwin Panofsky menekankan tentang objek dan makna melalui pernyataan ikonografi. Ikonografi merupakan persoalan yang memperkatakan tentang objek dan makna. Aristotle menolak teori ini dengan alasan kecantikan ialah sifat fizikal yang boleh ditanggap oleh fizikal manusia. 12. 11. 6. Seni persembahan untuk kanak-kanak pula meliputi aktiviti muzik. aktiviti kraf yang mengaplikasikan teknik menggambar. Seni visual untuk kanak-kanak meliputi aktiviti melukis dan mewarna kanak-kanak. 7. penciptaan seni yang 8. 4. Socrates pula memperkenalkan teori berkonsepkan keseluruhan dan kesatuan. Teori seni klasik Plato. 9. drama. stail dan teknik tersendiri. 5. 3. Terdapat tiga objek dan makna dalam karya seni (i) Objek yang natural atau primari (ii) Objek yang biasa atau sekunder dan (iii) Makna intrinsik atau isi. 2. Plato memperkenalkan teori peniruan dan berpendapat bahawa seni harus berasaskan kepada idea yang bercirikan idealistik. Beliau meyatakan bahawa kecantikan hanya sementara. tarian dan pergerakan kreatif. teknik mereka corak dan rekaan serta teknik bentuk binaan. .

15. Bruner memperkenalkan tiga prinsip dalam pendekatan konstruktivis. PETA KONSEP . Kedua. kesinambungan positif dan ciri-ciri bahagian. Langer memperkenalkan tujuh konsep seni yang meliputi bentuk. pengajaran perlu melangkaui maklumat yang dibekalkan oleh guru dirangka untuk memudah cara penghasilan ilmu. mengorganisasi pengajaran supaya mengikut struktur atau urutan yang mampu difahami oleh kanak-kanak dengan mudah. abstrak. konkrit dan formal. ekspresi. 16. Enam hukum dalam teori gestalt meliputi pragnanz. lambang. Pertama. perasaan. Teori seni kontemporari Susanne K. lengkap. pengajaran perlu berdasarkan kesediaan dan pengalaman kanak-kanak serta mengikut konteks kesanggupan kanak-kanak untuk belajar.13. keintiman. 14. ilusi dan imej. persamaan. olahan. Ketiga. Empat aspek perkembangan kognitif dalam teori sosial-interaksi Piaget meliputi pergerakkan.

.

Pragnanz 17. Wadsworth . J. 7. Apakah maksud seni kanak-kanak? 2. (2000). Senaraikan tujuh konsep dalam Teori Susanne K. 6. Senaraikan enam hukum dalam Teori Gestalt. Formal 15. Kesinambungan positif 21. Persamaan 18. Plato 5. Nyatakan tiga prinsip Bruner dalam Pendekatan konstruktivis.K. Erwin Panosky 8. Olahan 13. Apakah kaitan Teori Kosmologi dengan alam semester? 4. Langer. RUJUKAN Bate. Bezakan pandangan Plato.KATA KUNCI 1. 8. Becoming an Art Teacher. Susanne K. Aristotle 6. 3. Teori Kosmologi 3. Langer 9. Konkrit 14. Teori Klasik 2. Pergerakkan 12. Keintiman 19. Aristotle dan Socrates dalam Teori Klasik. Socrates 7. Apakah yang ditekankan oleh Erwin Panofsky dalam Teori Kontemporari? 5. Huraikan empat aspek perkembangan kognitif dalam teori sosial- interaksi Piaget. Teori Kontemporari 4. Pendekatan konstruktivis 11. Teori Sosial-interaksi Piaget PENILAIAN KENDIRI 1. Teori Gestalt 16. Lengkap 20. United Kingdom: Thomson Learning.Ciri-ciri bahagian 10.

Kaitan Teori Kosmologi dengan alam semester. 6th Edition. enak didengar iaitu mengenai suara. kecantikan dan kesempurnaan. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis.E. Canada: Mayesky. (2009). Beliau menyatakan bahawa sesuatu hasil seni harus tergubah dalam hubungan yang sesuai antara satu sama lain dalam suatu keseluruhan dan kesatuan di samping mempunyai ciri-ciri kesempurnaan dan keseimbangan. Aristotle menolak teori ini dengan alasan kecantikan ialah sifat fizikal yang boleh ditanggap oleh fizikal manusia. Schirrmacher. J. . Essa. Hamaid. New York: Thomson Delmar Learning. Creative Activities for Young Children. R. L. Delmar Learning. & Fox. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. New York: Thomson Delmar Learning. Teori kosmologi berkaitan dengan alam semester. Seni membawa maksud halus iaitu kecil. elok. JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS 1. Introduction to Early Childhood Education. Beliau meyatakan bahawa kecantikan hanya sementara. - 3. Aristotle dan Socrates dalam Teori Klasik. Azhar Abd.Eva. Mohd. 7th Edition. Kosmologi melibatkan fenomena dalam ruang dan masa meliputi alam nyata dan alam tidak nyata serta kedudukan manusia dalam ruang tersebut. Maksud seni kanak-kanak. Plato memperkenalkan teori peniruan dan berpendapat bahawa seni harus berasaskan kepada idea yang bercirikan idealistik. tipis dan halus. Art and Creative Development for Young Children. (2002). 2. (2003). comel bentuk badan. (2004). Socrates pula memperkenalkan teori penciptaan seninya yang berkonsepkan keseluruhan dan kesatuan. Pandangan Plato. M.

Terdapat tiga objek dan makna dalam karya seni (i) Objek yang natural atau primari (ii) Objek yang biasa atau sekunder dan (iii) Makna intrinsik atau isi. Langer. pengajaran perlu melangkaui maklumat yang dibekalkan oleh guru dirangka untuk memudah cara penghasilan ilmu. Enam hukum dalam Teori Gestalt. ilusi dan imej. konkrit dan formal. ekspresi. Empat aspek perkembangan kognitif dalam teori sosial-interaksi Piaget. perasaan. Ikonografi merupakan persoalan yang memperkatakan tentang objek dan makna. - Pertama. - Ketiga.- Hubungan manusia dengan alam akan mencetuskan kreativiti dan keupayaan luar biasa untuk menghasilkan karya seni. Tujuh konsep dalam Teori Susanne K. olahan. pengajaran perlu berdasarkan kesediaan dan pengalaman kanak-kanak serta mengikut konteks kesanggupan kanak-kanak untuk belajar. 8. - Empat aspek perkembangan kognitif meliputi pergerakkan. Tujuh konsep dalam karya seni iaitu bentuk. 4. - 5. . Tiga prinsip Bruner dalam pendekatan konstruktivis. abstrak. lambang. Perkara yang ditekan oleh Erwin Panofsky dalam Teori Kontemporari. 6. - Kedua. 7. mengorganisasi pengajaran supaya mengikut struktur atau urutan yang mampu difahami oleh kanak-kanak dengan mudah. Erwin Panofsky menekankan tentang objek dan makna melalui pernyataan ikonografi.

- Enam hukum dalam teori gestalt meliputi pragnanz. lengkap. . keintiman. kesinambungan positif dan ciri-ciri bahagian. persamaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->