Sabda Rasulullah SAW

:

‫عن أبي هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه َسلم: إن ال قال من عادى لي وليا‬ ّ َِ ِ َ َ ْ َ َ َ َ ّ ِ َ َّ ‫ُ ََ ْ ِ و‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ ‫َ َ ْ َ ْ ُ ُ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ ّ َ َِ ّ َ ْ ِ ِ َ ْ ٍ َ َ ّ َِ ّ ِ ّ ْ َ َ ْ ُ ََ ْ ِ و‬ ‫فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه َما يزال‬ ‫عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى‬ ِ ّ ُ َ َ َ َ ِ ِ ُ َ ْ َ ِ ّ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ِ َ ُ ّ ِ ُ ّ َ ِ ِ َ ّ ِ ّ َِ ُ ّ َ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ِ ََ ُ ّ َ ِ ْ ُ ْ ِ ََ َ ْ َِ َ ِ ِ ْ َ ِ ّ ُ َْ ِ َ َ ِ ُ ِ ْ َ ْ ِ ّ ُ َ َ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ ‫يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لعطينه ولئن استعاذني‬ ‫لعيذنه )رواه البخاري‬ ُ َّ ْ ِ ُ

Hadis di atas menjelaskan orang yang sering melakukan ibadah samada ibadah wajib ataupun sunat akan dilindungi oleh Allah.
(i) Nyatakan dua contoh ibadah wajib. (ii) Jelaskan dua kelebihan orang yang dilindungi oleh Allah. (iii) Terangkan dua pengajaran daripada hadis di atas.

[ 2 markah ] [ 4 markah ] [ 4 markah ]

(iv)Jelaskan dua langkah melakukan ibadah dengan sempurna. [ 4 markah ] (v) Nyatakan dua contoh ibadah sunat.

[ 2 markah ]

SKEMA JAWAPAN (i) Dua contoh ibadah wajib ialah : 1.Solat 2. Puasa.. (ii) Dua kelebihan orang yang dilindungi oleh Allah ialah: 1.Sentiasa hidup dengan tenang dan bahagia. 2.Sentiasa hidup dengan selamat dan aman daripada sebarang kesusahan.
(iii) Dua Pengajaran daripada hadis di atas ialah :

1.Kita hendaklah sentiasa melakukan ibadah kepada Allah agar hidup sentiasa

2. 3.Melakukan ibadah niat ikhlas kerana Allah semata-mata. 2. Soal an I Ii iii 1 iv v 1 1 4 4 2 TAJUK Orang beriman kekasih Allah KONSTRUK Kefaha Aplikas Analisi man i s R S T R S T R S T MARKA H Pengeta huan R S T 1 2 1 4 . (v) Dua contoh ibadah sunat ialah: 1.diberkati.Kita haruslah mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyakkan amalan sunat.Solat sunat 2.Mempelajari sesuatu ibadah dengan lebih mendalam agar mengetahui selok belok ibadah dengan sempurna. (iv)Dua langkah melakukan ibadah dengan sempurna ialah: 1.Sedekah JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TAJUK : ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH ( HADIS TINGKATAN 5 ) No.Kita hendaklah sentiasa menjaga hubungan kita terhadap Allah agar Allah sentiasa melindungi kita.Puasa sunat 3.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.