Lembaran Kerja

Kumpulan 3 1) Noor Farah Iziyanti Binti Abu Rahim 2) Riza Nazira Binti Mohd Sabri 3) Komalam a/p Narayanasamy 4) Muhammad Hafiz Bin Hassan 5) Muhammad Amaluddin Bin Md Isa

ayat tunggal. frasa.1 : Bercerita dengan menggunakan kata. Membina sekurang-kurangnya lima perkataan daripada ceraian perkataan ‘Kebanggaan’ yang diberi.30 pagi-10.Persediaan Mengajar Bahasa Melayu Tahun 5 Tahun Tarikh Masa Bilangan murid Mata Pelajaran Tema Tajuk : 5 Gemilang : 20 September : 9. Membina sebuah cerita pendek berdasarkan perkataan-perkataan yang telah dibentuk. 3. 2.30 pagi (60 minit) : 30 orang : Bahasa Melayu : Patriotisme : Kebanggaan Negara Hasil Pembelajaran Fokus Utama 2. Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih Fokus Sampingan 8. Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran. murid-murid dapat: 1. dan ayat majmuk Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. . Bercerita berdasarkan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’ yang dibaca.1 Membina dan menulis perkataan.

menjana idea. patriotisme Kemahiran berfikir : menganalisis. perbincangan : Bahan bantu mengajar                  Patung boneka Video Iklan ‘Keranamu Malaysia’ Rakaman Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Lirik Lagu ‘Keranamu Malaysia’’ Cebisan kertas warna Sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’ Komputer riba Pembesar suara LCD Skrin Kad manila Pen marker Kertas sebak Kertas putih bersaiz A4 Borang Penilaian Bercerita Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Peta minda lagu ‘Keranamu Malaysia’ Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid pernah mendengar lagu ‘Keranamu Malaysia’ di televisyen dan pernah mempelajari jenis-jenis ayat. ayat tunggal dan ayat majmuk : kebanggaan. merdeka. jutawan. kedaulatan. kemakmuran. menghargai. Pengisian kurikulum :     Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : bekerjasama. . ekonomi.Sistem Bahasa   Tatabahasa Kosa kata   : : kata nama am. generasi. teknologi. bacaan mentalis. kata nama khas. bersyukur. meringkas Belajar cara belajar: mendengar aktif. merumus.

KB : Menganalisis BCB : Mendengar aktif. Guru meminta murid-murid membaca lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’ secara mentalis. komputer riba. 4. Guru mengedarkan peta minda lirik lagu kepada murid-murid. Guru mengaitkan soal jawab tersebut dengan tajuk pelajaran pada hari ini. Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia. 8. 2. Guru bersoal jawab dengan murid-murid mengenai mesej yang cuba disampaikan melalui pertunjukan boneka. Murid-murid diedarkan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. pembesar suara. 2.Langkah/ masa Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 6. peta minda lirik lagu. Guru memilih tiga orang murid secara rawak untuk BBM : Lagu dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. 5. 7. Catatan Pertunjukan patung boneka berkonsepkan ‘Kebanggaan Negara’. Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Maklum balas guru: Pencapaian dari segi  isi cerita  sebutan dan intonasi  kelancaran  gaya penyampaian 1. Guru mengedarkan Borang Penilaian Bercerita dan Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’ kepada murid-murid. 3. 3. Guru meminta murid menyanyi bersama-sama berpandukan lirik dengan iringan muzik. Murid mendengar lagu ‘Keranamu Malaysia’ yang dimainkan oleh guru. Guru membuat pertunjukan patung boneka berkonsepkan ‘Kebanggaan Negara’. Tajuk Pelajaran : Kebanggaan Negara BBM : patung boneka Teknik : soal jawab Kaedah: terus Pendekatan : komunikatif Langkah 1 (15 minit) Lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. Guru meminta murid-murid mengesan dan menanda isiisi yang terdapat dalam lirik lagu. Murid mengisi peta minda lirik lagu yang diedarkan. 9. bacaan mentalis KP : Muzik Nilai : Patriotisme Teknik : Bercerita Kaedah : Terus Pendekatan : Komunikatif . Borang Penilaian Bercerita Lagu ‘Keranamu Malaysia.

Guru mengedarkan cebisan kertas berwarna biru. Guru membimbing setiap kumpulan semasa perbincangan dijalankan. pen marker dan kertas putih bersaiz A4. Wakil setiap kumpulan membentangkan perkataan yang telah dibina. benang. 7. benak. Murid-murid lain diminta membuat penilaian dengan mengisi Borang Penilaian Bercerita dan Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’. Contoh: naga. sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’. Setiap kumpulan diminta membina sekurangkurangnya lima perkataan daripada ceraian perkataan ‘KEBANGGAAN’ yang diberi. KB : Menjana idea KP : Interpersonal Nilai : Kerjasama Teknik : Permainan bahasa – Permainan Membina Perkataan Kaedah : Terus Pendekatan : Komunikatif Langkah 3 Membina sebuah 1. merah. Langkah 2 (15 minit) Sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘Kebanggaan’ Perkataanperkataan yang dibentuk daripada ‘Kebanggaan’. bangga.menceritakan semula isi-isi yang terdapat dalam lagu ‘Keranamu Malaysia’. Setiap kumpulan diberi satu sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’. . 3. 1. kuning dan hijau. kad manila. merah. Guru membuat perbincangan dan memberi maklum balas terhadap aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid. 4. kad manila. 2. 5. Murid-murid diminta membentuk kumpulan berdasarkan kertas warna yang diperolehi. Kumpulan yang dapat membina perkataan terbanyak dikira sebagai pemenang. pen marker dan sehelai kertas putih bersaiz A4. 6. 11. kuning dan hijau kepada murid-murid secara rawak. BBM : Cebisan kertas berwarna biru. Guru mengedarkan sehelai BBM : kertas sebak. 10. abang.

Wakil kumpulan diminta untuk melekatkan hasil tugasan mereka pada papan tulis. 1. 4. Guru mengucap terima kasih kepada murid kerana telah memberi kerjasama terhadap pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. 3. 6. 5. meringkas KP : Muzik Nilai : Kesederhanaan Teknik : Permainan bahasa Kaedah : Terus . Guru meminta setiap kumpulan membina sebuah cerita pendek berdasarkan perkataan-perkataan yang dibentuk pada kertas sebak yang diedarkan. 2. Melakonkan cerita yang dibina. 3. kertas sebak dan sebatang pen marker kepada setiap kumpulan. Guru mempertontonkan video klip ‘Keranamu Malaysia’ dan murid-murid menyanyi beramai-ramai. Guru membimbing struktur binaan ayat dan membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh muridmurid. Murid diminta menyatakan kembali perkara yang telah dipelajari pada hari ini. Setiap kumpulan dikehendaki membaca dan melakonkan semula cerita yang telah dibina di hadapan kelas. Seterusnya guru membuat kesimpulan tentang pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. BBM : Video klip ‘Keranamu Malaysia’ dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. 2. Wakil kumpulan lain diminta untuk memberikan pendapat mengenai cerita dan lakonan kumpulan lain. 4.(20 minit) cerita pendek berdasarkan perkataanperkataan yang telah dibentuk. KB : Menjana idea KP : Verbal linguistik Nilai : Patriotisme Teknik : Permainan bahasa – Membina cerita pendek berdasarkan perkataan Kaedah : Tatabahasa terjemahan Kesepaduan: Penggabungjalinan kemahiran bertutur Pendekatan : Komunikatif Penutup (5 minit) Penutup kognitif : Membuat rumusan isi pelajaran Penutup sosial : Ucapan terima kasih Video klip dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. pen marker dan perkataanperkataan yang telah dibina daripada perkataan ‘KEBANGGAAN’ daripada setiap kumpulan. KB : Merumus.

.Pendekatan : Komunikatif Pengayaan : Murid diminta membina sebuah cerita kanak-kanak mengikut daya : imaginasi dan kreativiti seterusnya membuat persediaan untuk : mempersembahkan cerita berkenaan di dalam kelas. Pemulihan : Murid diberi beberapa perkataan dan diminta membina sebuah cerita : pendek seterusnya mempersembahkan cerita tersebut di dalam kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful