Lembaran Kerja

Kumpulan 3 1) Noor Farah Iziyanti Binti Abu Rahim 2) Riza Nazira Binti Mohd Sabri 3) Komalam a/p Narayanasamy 4) Muhammad Hafiz Bin Hassan 5) Muhammad Amaluddin Bin Md Isa

dan ayat majmuk Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. 2. Membina sekurang-kurangnya lima perkataan daripada ceraian perkataan ‘Kebanggaan’ yang diberi.1 Membina dan menulis perkataan.Persediaan Mengajar Bahasa Melayu Tahun 5 Tahun Tarikh Masa Bilangan murid Mata Pelajaran Tema Tajuk : 5 Gemilang : 20 September : 9. ayat tunggal. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran. . Bercerita berdasarkan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’ yang dibaca. Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih Fokus Sampingan 8.1 : Bercerita dengan menggunakan kata.30 pagi-10. Membina sebuah cerita pendek berdasarkan perkataan-perkataan yang telah dibentuk. frasa. 3.30 pagi (60 minit) : 30 orang : Bahasa Melayu : Patriotisme : Kebanggaan Negara Hasil Pembelajaran Fokus Utama 2. murid-murid dapat: 1.

ekonomi. bersyukur. bacaan mentalis. menghargai. ayat tunggal dan ayat majmuk : kebanggaan. kedaulatan. kemakmuran. menjana idea. perbincangan : Bahan bantu mengajar                  Patung boneka Video Iklan ‘Keranamu Malaysia’ Rakaman Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Lirik Lagu ‘Keranamu Malaysia’’ Cebisan kertas warna Sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’ Komputer riba Pembesar suara LCD Skrin Kad manila Pen marker Kertas sebak Kertas putih bersaiz A4 Borang Penilaian Bercerita Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Peta minda lagu ‘Keranamu Malaysia’ Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid pernah mendengar lagu ‘Keranamu Malaysia’ di televisyen dan pernah mempelajari jenis-jenis ayat. . meringkas Belajar cara belajar: mendengar aktif.Sistem Bahasa   Tatabahasa Kosa kata   : : kata nama am. teknologi. patriotisme Kemahiran berfikir : menganalisis. generasi. kata nama khas. jutawan. merumus. merdeka. Pengisian kurikulum :     Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : bekerjasama.

2. Guru bersoal jawab dengan murid-murid mengenai mesej yang cuba disampaikan melalui pertunjukan boneka. Borang Penilaian Bercerita Lagu ‘Keranamu Malaysia. Guru memilih tiga orang murid secara rawak untuk BBM : Lagu dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Maklum balas guru: Pencapaian dari segi  isi cerita  sebutan dan intonasi  kelancaran  gaya penyampaian 1. Guru mengaitkan soal jawab tersebut dengan tajuk pelajaran pada hari ini. 6. peta minda lirik lagu. Murid-murid diedarkan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia. 4. Guru meminta murid-murid mengesan dan menanda isiisi yang terdapat dalam lirik lagu. 7. Guru membuat pertunjukan patung boneka berkonsepkan ‘Kebanggaan Negara’. 9. Guru meminta murid menyanyi bersama-sama berpandukan lirik dengan iringan muzik. bacaan mentalis KP : Muzik Nilai : Patriotisme Teknik : Bercerita Kaedah : Terus Pendekatan : Komunikatif . KB : Menganalisis BCB : Mendengar aktif. komputer riba. 5. 2. 3. Tajuk Pelajaran : Kebanggaan Negara BBM : patung boneka Teknik : soal jawab Kaedah: terus Pendekatan : komunikatif Langkah 1 (15 minit) Lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. Guru mengedarkan Borang Penilaian Bercerita dan Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’ kepada murid-murid. Murid mengisi peta minda lirik lagu yang diedarkan. pembesar suara. Guru mengedarkan peta minda lirik lagu kepada murid-murid. Murid mendengar lagu ‘Keranamu Malaysia’ yang dimainkan oleh guru. Guru meminta murid-murid membaca lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’ secara mentalis.Langkah/ masa Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Catatan Pertunjukan patung boneka berkonsepkan ‘Kebanggaan Negara’. 8. 3.

2. Setiap kumpulan diberi satu sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’. kuning dan hijau. 6. pen marker dan kertas putih bersaiz A4. . 11. Contoh: naga.menceritakan semula isi-isi yang terdapat dalam lagu ‘Keranamu Malaysia’. Langkah 2 (15 minit) Sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘Kebanggaan’ Perkataanperkataan yang dibentuk daripada ‘Kebanggaan’. benak. benang. merah. 4. sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’. Murid-murid lain diminta membuat penilaian dengan mengisi Borang Penilaian Bercerita dan Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’. 5. merah. bangga. Kumpulan yang dapat membina perkataan terbanyak dikira sebagai pemenang. Setiap kumpulan diminta membina sekurangkurangnya lima perkataan daripada ceraian perkataan ‘KEBANGGAAN’ yang diberi. Guru membuat perbincangan dan memberi maklum balas terhadap aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid. Murid-murid diminta membentuk kumpulan berdasarkan kertas warna yang diperolehi. Guru mengedarkan sehelai BBM : kertas sebak. Wakil setiap kumpulan membentangkan perkataan yang telah dibina. Guru membimbing setiap kumpulan semasa perbincangan dijalankan. Guru mengedarkan cebisan kertas berwarna biru. kuning dan hijau kepada murid-murid secara rawak. KB : Menjana idea KP : Interpersonal Nilai : Kerjasama Teknik : Permainan bahasa – Permainan Membina Perkataan Kaedah : Terus Pendekatan : Komunikatif Langkah 3 Membina sebuah 1. kad manila. pen marker dan sehelai kertas putih bersaiz A4. BBM : Cebisan kertas berwarna biru. 3. kad manila. abang. 1. 10. 7.

pen marker dan perkataanperkataan yang telah dibina daripada perkataan ‘KEBANGGAAN’ daripada setiap kumpulan. 2. Setiap kumpulan dikehendaki membaca dan melakonkan semula cerita yang telah dibina di hadapan kelas. BBM : Video klip ‘Keranamu Malaysia’ dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. 1. Guru membimbing struktur binaan ayat dan membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh muridmurid. Murid diminta menyatakan kembali perkara yang telah dipelajari pada hari ini. meringkas KP : Muzik Nilai : Kesederhanaan Teknik : Permainan bahasa Kaedah : Terus . 3. 5. kertas sebak dan sebatang pen marker kepada setiap kumpulan. Guru mengucap terima kasih kepada murid kerana telah memberi kerjasama terhadap pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Melakonkan cerita yang dibina. 2. 6. Guru mempertontonkan video klip ‘Keranamu Malaysia’ dan murid-murid menyanyi beramai-ramai. Wakil kumpulan lain diminta untuk memberikan pendapat mengenai cerita dan lakonan kumpulan lain. Wakil kumpulan diminta untuk melekatkan hasil tugasan mereka pada papan tulis. 3. 4. 4.(20 minit) cerita pendek berdasarkan perkataanperkataan yang telah dibentuk. Guru meminta setiap kumpulan membina sebuah cerita pendek berdasarkan perkataan-perkataan yang dibentuk pada kertas sebak yang diedarkan. Seterusnya guru membuat kesimpulan tentang pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. KB : Merumus. KB : Menjana idea KP : Verbal linguistik Nilai : Patriotisme Teknik : Permainan bahasa – Membina cerita pendek berdasarkan perkataan Kaedah : Tatabahasa terjemahan Kesepaduan: Penggabungjalinan kemahiran bertutur Pendekatan : Komunikatif Penutup (5 minit) Penutup kognitif : Membuat rumusan isi pelajaran Penutup sosial : Ucapan terima kasih Video klip dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’.

Pendekatan : Komunikatif Pengayaan : Murid diminta membina sebuah cerita kanak-kanak mengikut daya : imaginasi dan kreativiti seterusnya membuat persediaan untuk : mempersembahkan cerita berkenaan di dalam kelas. . Pemulihan : Murid diberi beberapa perkataan dan diminta membina sebuah cerita : pendek seterusnya mempersembahkan cerita tersebut di dalam kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful