Lembaran Kerja

Kumpulan 3 1) Noor Farah Iziyanti Binti Abu Rahim 2) Riza Nazira Binti Mohd Sabri 3) Komalam a/p Narayanasamy 4) Muhammad Hafiz Bin Hassan 5) Muhammad Amaluddin Bin Md Isa

Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih Fokus Sampingan 8.30 pagi (60 minit) : 30 orang : Bahasa Melayu : Patriotisme : Kebanggaan Negara Hasil Pembelajaran Fokus Utama 2.1 : Bercerita dengan menggunakan kata. frasa. Bercerita berdasarkan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’ yang dibaca. ayat tunggal. dan ayat majmuk Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. .1 Membina dan menulis perkataan. Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran. 2. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 3. murid-murid dapat: 1. Membina sebuah cerita pendek berdasarkan perkataan-perkataan yang telah dibentuk.30 pagi-10. Membina sekurang-kurangnya lima perkataan daripada ceraian perkataan ‘Kebanggaan’ yang diberi.Persediaan Mengajar Bahasa Melayu Tahun 5 Tahun Tarikh Masa Bilangan murid Mata Pelajaran Tema Tajuk : 5 Gemilang : 20 September : 9.

meringkas Belajar cara belajar: mendengar aktif. menjana idea. kedaulatan.Sistem Bahasa   Tatabahasa Kosa kata   : : kata nama am. merumus. kata nama khas. ayat tunggal dan ayat majmuk : kebanggaan. patriotisme Kemahiran berfikir : menganalisis. generasi. menghargai. . Pengisian kurikulum :     Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : bekerjasama. bacaan mentalis. kemakmuran. jutawan. teknologi. perbincangan : Bahan bantu mengajar                  Patung boneka Video Iklan ‘Keranamu Malaysia’ Rakaman Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Lirik Lagu ‘Keranamu Malaysia’’ Cebisan kertas warna Sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’ Komputer riba Pembesar suara LCD Skrin Kad manila Pen marker Kertas sebak Kertas putih bersaiz A4 Borang Penilaian Bercerita Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Peta minda lagu ‘Keranamu Malaysia’ Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid pernah mendengar lagu ‘Keranamu Malaysia’ di televisyen dan pernah mempelajari jenis-jenis ayat. bersyukur. merdeka. ekonomi.

Catatan Pertunjukan patung boneka berkonsepkan ‘Kebanggaan Negara’. Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia. Guru meminta murid menyanyi bersama-sama berpandukan lirik dengan iringan muzik. Guru mengedarkan peta minda lirik lagu kepada murid-murid. 8. Guru meminta murid-murid membaca lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’ secara mentalis. Guru meminta murid-murid mengesan dan menanda isiisi yang terdapat dalam lirik lagu. 3. Guru bersoal jawab dengan murid-murid mengenai mesej yang cuba disampaikan melalui pertunjukan boneka.Langkah/ masa Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru mengedarkan Borang Penilaian Bercerita dan Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’ kepada murid-murid. 7. 2. Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Maklum balas guru: Pencapaian dari segi  isi cerita  sebutan dan intonasi  kelancaran  gaya penyampaian 1. bacaan mentalis KP : Muzik Nilai : Patriotisme Teknik : Bercerita Kaedah : Terus Pendekatan : Komunikatif . peta minda lirik lagu. 9. Guru membuat pertunjukan patung boneka berkonsepkan ‘Kebanggaan Negara’. Murid-murid diedarkan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. KB : Menganalisis BCB : Mendengar aktif. pembesar suara. 3. 4. komputer riba. Guru memilih tiga orang murid secara rawak untuk BBM : Lagu dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. Borang Penilaian Bercerita Lagu ‘Keranamu Malaysia. Murid mengisi peta minda lirik lagu yang diedarkan. Tajuk Pelajaran : Kebanggaan Negara BBM : patung boneka Teknik : soal jawab Kaedah: terus Pendekatan : komunikatif Langkah 1 (15 minit) Lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. 6. Murid mendengar lagu ‘Keranamu Malaysia’ yang dimainkan oleh guru. 2. 5. Guru mengaitkan soal jawab tersebut dengan tajuk pelajaran pada hari ini.

6. sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’. . 1. pen marker dan kertas putih bersaiz A4. abang. kuning dan hijau kepada murid-murid secara rawak. 10. kad manila. Guru mengedarkan cebisan kertas berwarna biru. Setiap kumpulan diberi satu sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’. Guru mengedarkan sehelai BBM : kertas sebak. Murid-murid diminta membentuk kumpulan berdasarkan kertas warna yang diperolehi. Kumpulan yang dapat membina perkataan terbanyak dikira sebagai pemenang. kuning dan hijau. Contoh: naga. 5. Langkah 2 (15 minit) Sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘Kebanggaan’ Perkataanperkataan yang dibentuk daripada ‘Kebanggaan’. Guru membimbing setiap kumpulan semasa perbincangan dijalankan. 3. 4. benang.menceritakan semula isi-isi yang terdapat dalam lagu ‘Keranamu Malaysia’. merah. Wakil setiap kumpulan membentangkan perkataan yang telah dibina. bangga. 2. BBM : Cebisan kertas berwarna biru. pen marker dan sehelai kertas putih bersaiz A4. benak. merah. 11. Murid-murid lain diminta membuat penilaian dengan mengisi Borang Penilaian Bercerita dan Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’. Setiap kumpulan diminta membina sekurangkurangnya lima perkataan daripada ceraian perkataan ‘KEBANGGAAN’ yang diberi. Guru membuat perbincangan dan memberi maklum balas terhadap aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid. kad manila. 7. KB : Menjana idea KP : Interpersonal Nilai : Kerjasama Teknik : Permainan bahasa – Permainan Membina Perkataan Kaedah : Terus Pendekatan : Komunikatif Langkah 3 Membina sebuah 1.

meringkas KP : Muzik Nilai : Kesederhanaan Teknik : Permainan bahasa Kaedah : Terus . pen marker dan perkataanperkataan yang telah dibina daripada perkataan ‘KEBANGGAAN’ daripada setiap kumpulan. 1. 2. 3. 2.(20 minit) cerita pendek berdasarkan perkataanperkataan yang telah dibentuk. Guru meminta setiap kumpulan membina sebuah cerita pendek berdasarkan perkataan-perkataan yang dibentuk pada kertas sebak yang diedarkan. 5. Seterusnya guru membuat kesimpulan tentang pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Wakil kumpulan diminta untuk melekatkan hasil tugasan mereka pada papan tulis. Wakil kumpulan lain diminta untuk memberikan pendapat mengenai cerita dan lakonan kumpulan lain. 6. Guru membimbing struktur binaan ayat dan membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh muridmurid. BBM : Video klip ‘Keranamu Malaysia’ dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. Melakonkan cerita yang dibina. Guru mempertontonkan video klip ‘Keranamu Malaysia’ dan murid-murid menyanyi beramai-ramai. kertas sebak dan sebatang pen marker kepada setiap kumpulan. 3. 4. KB : Merumus. Guru mengucap terima kasih kepada murid kerana telah memberi kerjasama terhadap pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Setiap kumpulan dikehendaki membaca dan melakonkan semula cerita yang telah dibina di hadapan kelas. Murid diminta menyatakan kembali perkara yang telah dipelajari pada hari ini. 4. KB : Menjana idea KP : Verbal linguistik Nilai : Patriotisme Teknik : Permainan bahasa – Membina cerita pendek berdasarkan perkataan Kaedah : Tatabahasa terjemahan Kesepaduan: Penggabungjalinan kemahiran bertutur Pendekatan : Komunikatif Penutup (5 minit) Penutup kognitif : Membuat rumusan isi pelajaran Penutup sosial : Ucapan terima kasih Video klip dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’.

Pemulihan : Murid diberi beberapa perkataan dan diminta membina sebuah cerita : pendek seterusnya mempersembahkan cerita tersebut di dalam kelas. .Pendekatan : Komunikatif Pengayaan : Murid diminta membina sebuah cerita kanak-kanak mengikut daya : imaginasi dan kreativiti seterusnya membuat persediaan untuk : mempersembahkan cerita berkenaan di dalam kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful