Lembaran Kerja

Kumpulan 3 1) Noor Farah Iziyanti Binti Abu Rahim 2) Riza Nazira Binti Mohd Sabri 3) Komalam a/p Narayanasamy 4) Muhammad Hafiz Bin Hassan 5) Muhammad Amaluddin Bin Md Isa

1 Membina dan menulis perkataan. Membina sekurang-kurangnya lima perkataan daripada ceraian perkataan ‘Kebanggaan’ yang diberi. . 3. frasa. Bercerita berdasarkan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’ yang dibaca. 2. Membina sebuah cerita pendek berdasarkan perkataan-perkataan yang telah dibentuk. Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih Fokus Sampingan 8. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.30 pagi-10. ayat tunggal.1 : Bercerita dengan menggunakan kata.30 pagi (60 minit) : 30 orang : Bahasa Melayu : Patriotisme : Kebanggaan Negara Hasil Pembelajaran Fokus Utama 2. Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran. dan ayat majmuk Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.Persediaan Mengajar Bahasa Melayu Tahun 5 Tahun Tarikh Masa Bilangan murid Mata Pelajaran Tema Tajuk : 5 Gemilang : 20 September : 9. murid-murid dapat: 1.

bacaan mentalis. kata nama khas. kemakmuran. . kedaulatan.Sistem Bahasa   Tatabahasa Kosa kata   : : kata nama am. jutawan. ayat tunggal dan ayat majmuk : kebanggaan. patriotisme Kemahiran berfikir : menganalisis. menghargai. teknologi. ekonomi. generasi. merumus. Pengisian kurikulum :     Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : bekerjasama. bersyukur. merdeka. meringkas Belajar cara belajar: mendengar aktif. menjana idea. perbincangan : Bahan bantu mengajar                  Patung boneka Video Iklan ‘Keranamu Malaysia’ Rakaman Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Lirik Lagu ‘Keranamu Malaysia’’ Cebisan kertas warna Sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’ Komputer riba Pembesar suara LCD Skrin Kad manila Pen marker Kertas sebak Kertas putih bersaiz A4 Borang Penilaian Bercerita Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Peta minda lagu ‘Keranamu Malaysia’ Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid pernah mendengar lagu ‘Keranamu Malaysia’ di televisyen dan pernah mempelajari jenis-jenis ayat.

pembesar suara. 7.Langkah/ masa Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 2. Guru meminta murid-murid membaca lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’ secara mentalis. Guru mengedarkan Borang Penilaian Bercerita dan Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’ kepada murid-murid. Catatan Pertunjukan patung boneka berkonsepkan ‘Kebanggaan Negara’. Guru meminta murid-murid mengesan dan menanda isiisi yang terdapat dalam lirik lagu. 3. 4. Guru meminta murid menyanyi bersama-sama berpandukan lirik dengan iringan muzik. Tajuk Pelajaran : Kebanggaan Negara BBM : patung boneka Teknik : soal jawab Kaedah: terus Pendekatan : komunikatif Langkah 1 (15 minit) Lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. 6. Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Maklum balas guru: Pencapaian dari segi  isi cerita  sebutan dan intonasi  kelancaran  gaya penyampaian 1. 9. Guru memilih tiga orang murid secara rawak untuk BBM : Lagu dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. Guru membuat pertunjukan patung boneka berkonsepkan ‘Kebanggaan Negara’. Murid mendengar lagu ‘Keranamu Malaysia’ yang dimainkan oleh guru. KB : Menganalisis BCB : Mendengar aktif. Murid mengisi peta minda lirik lagu yang diedarkan. Guru mengaitkan soal jawab tersebut dengan tajuk pelajaran pada hari ini. Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia. komputer riba. 2. Guru bersoal jawab dengan murid-murid mengenai mesej yang cuba disampaikan melalui pertunjukan boneka. bacaan mentalis KP : Muzik Nilai : Patriotisme Teknik : Bercerita Kaedah : Terus Pendekatan : Komunikatif . peta minda lirik lagu. 8. Murid-murid diedarkan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. 3. 5. Guru mengedarkan peta minda lirik lagu kepada murid-murid. Borang Penilaian Bercerita Lagu ‘Keranamu Malaysia.

Guru membimbing setiap kumpulan semasa perbincangan dijalankan. merah. 3. Murid-murid diminta membentuk kumpulan berdasarkan kertas warna yang diperolehi. BBM : Cebisan kertas berwarna biru. 7. Kumpulan yang dapat membina perkataan terbanyak dikira sebagai pemenang.menceritakan semula isi-isi yang terdapat dalam lagu ‘Keranamu Malaysia’. 1. benak. Guru mengedarkan sehelai BBM : kertas sebak. Guru mengedarkan cebisan kertas berwarna biru. Setiap kumpulan diberi satu sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’. . 10. Guru membuat perbincangan dan memberi maklum balas terhadap aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid. kuning dan hijau kepada murid-murid secara rawak. pen marker dan kertas putih bersaiz A4. 11. bangga. kad manila. benang. abang. 5. Contoh: naga. sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’. Murid-murid lain diminta membuat penilaian dengan mengisi Borang Penilaian Bercerita dan Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’. Wakil setiap kumpulan membentangkan perkataan yang telah dibina. 6. merah. KB : Menjana idea KP : Interpersonal Nilai : Kerjasama Teknik : Permainan bahasa – Permainan Membina Perkataan Kaedah : Terus Pendekatan : Komunikatif Langkah 3 Membina sebuah 1. kad manila. Langkah 2 (15 minit) Sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘Kebanggaan’ Perkataanperkataan yang dibentuk daripada ‘Kebanggaan’. pen marker dan sehelai kertas putih bersaiz A4. Setiap kumpulan diminta membina sekurangkurangnya lima perkataan daripada ceraian perkataan ‘KEBANGGAAN’ yang diberi. kuning dan hijau. 2. 4.

Guru mengucap terima kasih kepada murid kerana telah memberi kerjasama terhadap pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. BBM : Video klip ‘Keranamu Malaysia’ dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. KB : Merumus. 6.(20 minit) cerita pendek berdasarkan perkataanperkataan yang telah dibentuk. 5. 3. Murid diminta menyatakan kembali perkara yang telah dipelajari pada hari ini. 2. 2. Guru membimbing struktur binaan ayat dan membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh muridmurid. Guru meminta setiap kumpulan membina sebuah cerita pendek berdasarkan perkataan-perkataan yang dibentuk pada kertas sebak yang diedarkan. Seterusnya guru membuat kesimpulan tentang pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Wakil kumpulan lain diminta untuk memberikan pendapat mengenai cerita dan lakonan kumpulan lain. 4. Wakil kumpulan diminta untuk melekatkan hasil tugasan mereka pada papan tulis. Melakonkan cerita yang dibina. 1. KB : Menjana idea KP : Verbal linguistik Nilai : Patriotisme Teknik : Permainan bahasa – Membina cerita pendek berdasarkan perkataan Kaedah : Tatabahasa terjemahan Kesepaduan: Penggabungjalinan kemahiran bertutur Pendekatan : Komunikatif Penutup (5 minit) Penutup kognitif : Membuat rumusan isi pelajaran Penutup sosial : Ucapan terima kasih Video klip dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. kertas sebak dan sebatang pen marker kepada setiap kumpulan. 3. Guru mempertontonkan video klip ‘Keranamu Malaysia’ dan murid-murid menyanyi beramai-ramai. 4. meringkas KP : Muzik Nilai : Kesederhanaan Teknik : Permainan bahasa Kaedah : Terus . Setiap kumpulan dikehendaki membaca dan melakonkan semula cerita yang telah dibina di hadapan kelas. pen marker dan perkataanperkataan yang telah dibina daripada perkataan ‘KEBANGGAAN’ daripada setiap kumpulan.

Pendekatan : Komunikatif Pengayaan : Murid diminta membina sebuah cerita kanak-kanak mengikut daya : imaginasi dan kreativiti seterusnya membuat persediaan untuk : mempersembahkan cerita berkenaan di dalam kelas. Pemulihan : Murid diberi beberapa perkataan dan diminta membina sebuah cerita : pendek seterusnya mempersembahkan cerita tersebut di dalam kelas. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.