Lembaran Kerja

Kumpulan 3 1) Noor Farah Iziyanti Binti Abu Rahim 2) Riza Nazira Binti Mohd Sabri 3) Komalam a/p Narayanasamy 4) Muhammad Hafiz Bin Hassan 5) Muhammad Amaluddin Bin Md Isa

3. Membina sekurang-kurangnya lima perkataan daripada ceraian perkataan ‘Kebanggaan’ yang diberi. 2. frasa. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih Fokus Sampingan 8. Membina sebuah cerita pendek berdasarkan perkataan-perkataan yang telah dibentuk.30 pagi (60 minit) : 30 orang : Bahasa Melayu : Patriotisme : Kebanggaan Negara Hasil Pembelajaran Fokus Utama 2.Persediaan Mengajar Bahasa Melayu Tahun 5 Tahun Tarikh Masa Bilangan murid Mata Pelajaran Tema Tajuk : 5 Gemilang : 20 September : 9.1 Membina dan menulis perkataan. Bercerita berdasarkan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’ yang dibaca.30 pagi-10. Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran. ayat tunggal. . murid-murid dapat: 1. dan ayat majmuk Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.1 : Bercerita dengan menggunakan kata.

merdeka. patriotisme Kemahiran berfikir : menganalisis. meringkas Belajar cara belajar: mendengar aktif. generasi. Pengisian kurikulum :     Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : bekerjasama. . kemakmuran.Sistem Bahasa   Tatabahasa Kosa kata   : : kata nama am. teknologi. perbincangan : Bahan bantu mengajar                  Patung boneka Video Iklan ‘Keranamu Malaysia’ Rakaman Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Lirik Lagu ‘Keranamu Malaysia’’ Cebisan kertas warna Sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’ Komputer riba Pembesar suara LCD Skrin Kad manila Pen marker Kertas sebak Kertas putih bersaiz A4 Borang Penilaian Bercerita Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Peta minda lagu ‘Keranamu Malaysia’ Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid pernah mendengar lagu ‘Keranamu Malaysia’ di televisyen dan pernah mempelajari jenis-jenis ayat. kata nama khas. merumus. ekonomi. menghargai. ayat tunggal dan ayat majmuk : kebanggaan. menjana idea. bersyukur. kedaulatan. bacaan mentalis. jutawan.

peta minda lirik lagu. Guru meminta murid-murid mengesan dan menanda isiisi yang terdapat dalam lirik lagu. pembesar suara. 7. Murid mengisi peta minda lirik lagu yang diedarkan. KB : Menganalisis BCB : Mendengar aktif. 6. 4. 3. Borang Penilaian Bercerita Lagu ‘Keranamu Malaysia. 3. Guru membuat pertunjukan patung boneka berkonsepkan ‘Kebanggaan Negara’. 5. Murid-murid diedarkan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. 8. Catatan Pertunjukan patung boneka berkonsepkan ‘Kebanggaan Negara’. bacaan mentalis KP : Muzik Nilai : Patriotisme Teknik : Bercerita Kaedah : Terus Pendekatan : Komunikatif . Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia. 9. Guru meminta murid-murid membaca lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’ secara mentalis. Tajuk Pelajaran : Kebanggaan Negara BBM : patung boneka Teknik : soal jawab Kaedah: terus Pendekatan : komunikatif Langkah 1 (15 minit) Lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. Guru mengaitkan soal jawab tersebut dengan tajuk pelajaran pada hari ini. 2. 2. Guru meminta murid menyanyi bersama-sama berpandukan lirik dengan iringan muzik. Guru mengedarkan Borang Penilaian Bercerita dan Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’ kepada murid-murid. Guru mengedarkan peta minda lirik lagu kepada murid-murid. Murid mendengar lagu ‘Keranamu Malaysia’ yang dimainkan oleh guru.Langkah/ masa Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru memilih tiga orang murid secara rawak untuk BBM : Lagu dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. Lagu ‘Keranamu Malaysia’ Maklum balas guru: Pencapaian dari segi  isi cerita  sebutan dan intonasi  kelancaran  gaya penyampaian 1. Guru bersoal jawab dengan murid-murid mengenai mesej yang cuba disampaikan melalui pertunjukan boneka. komputer riba.

Setiap kumpulan diminta membina sekurangkurangnya lima perkataan daripada ceraian perkataan ‘KEBANGGAAN’ yang diberi. 2. 3. Contoh: naga. Wakil setiap kumpulan membentangkan perkataan yang telah dibina. Guru membimbing setiap kumpulan semasa perbincangan dijalankan. 4. 6. Guru membuat perbincangan dan memberi maklum balas terhadap aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid. kuning dan hijau kepada murid-murid secara rawak. pen marker dan sehelai kertas putih bersaiz A4. Murid-murid lain diminta membuat penilaian dengan mengisi Borang Penilaian Bercerita dan Borang Senarai Semak Lagu ‘Keranamu Malaysia’. bangga. kad manila. 11. . kuning dan hijau. Setiap kumpulan diberi satu sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’. merah. Guru mengedarkan sehelai BBM : kertas sebak. kad manila. merah. Murid-murid diminta membentuk kumpulan berdasarkan kertas warna yang diperolehi. Langkah 2 (15 minit) Sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘Kebanggaan’ Perkataanperkataan yang dibentuk daripada ‘Kebanggaan’. pen marker dan kertas putih bersaiz A4. benang.menceritakan semula isi-isi yang terdapat dalam lagu ‘Keranamu Malaysia’. 10. Kumpulan yang dapat membina perkataan terbanyak dikira sebagai pemenang. abang. 5. Guru mengedarkan cebisan kertas berwarna biru. 1. 7. KB : Menjana idea KP : Interpersonal Nilai : Kerjasama Teknik : Permainan bahasa – Permainan Membina Perkataan Kaedah : Terus Pendekatan : Komunikatif Langkah 3 Membina sebuah 1. benak. sampul surat berisi ceraian huruf bagi perkataan ‘KEBANGGAAN’. BBM : Cebisan kertas berwarna biru.

4. 5. meringkas KP : Muzik Nilai : Kesederhanaan Teknik : Permainan bahasa Kaedah : Terus . 2. 2. Melakonkan cerita yang dibina. Guru mempertontonkan video klip ‘Keranamu Malaysia’ dan murid-murid menyanyi beramai-ramai. kertas sebak dan sebatang pen marker kepada setiap kumpulan. BBM : Video klip ‘Keranamu Malaysia’ dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. Seterusnya guru membuat kesimpulan tentang pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Wakil kumpulan diminta untuk melekatkan hasil tugasan mereka pada papan tulis. pen marker dan perkataanperkataan yang telah dibina daripada perkataan ‘KEBANGGAAN’ daripada setiap kumpulan. Guru meminta setiap kumpulan membina sebuah cerita pendek berdasarkan perkataan-perkataan yang dibentuk pada kertas sebak yang diedarkan. KB : Menjana idea KP : Verbal linguistik Nilai : Patriotisme Teknik : Permainan bahasa – Membina cerita pendek berdasarkan perkataan Kaedah : Tatabahasa terjemahan Kesepaduan: Penggabungjalinan kemahiran bertutur Pendekatan : Komunikatif Penutup (5 minit) Penutup kognitif : Membuat rumusan isi pelajaran Penutup sosial : Ucapan terima kasih Video klip dan lirik lagu ‘Keranamu Malaysia’. KB : Merumus. 3. Murid diminta menyatakan kembali perkara yang telah dipelajari pada hari ini. Guru mengucap terima kasih kepada murid kerana telah memberi kerjasama terhadap pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Setiap kumpulan dikehendaki membaca dan melakonkan semula cerita yang telah dibina di hadapan kelas.(20 minit) cerita pendek berdasarkan perkataanperkataan yang telah dibentuk. Guru membimbing struktur binaan ayat dan membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh muridmurid. 1. 6. Wakil kumpulan lain diminta untuk memberikan pendapat mengenai cerita dan lakonan kumpulan lain. 3. 4.

.Pendekatan : Komunikatif Pengayaan : Murid diminta membina sebuah cerita kanak-kanak mengikut daya : imaginasi dan kreativiti seterusnya membuat persediaan untuk : mempersembahkan cerita berkenaan di dalam kelas. Pemulihan : Murid diberi beberapa perkataan dan diminta membina sebuah cerita : pendek seterusnya mempersembahkan cerita tersebut di dalam kelas.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.