P. 1
lontar peluru

lontar peluru

|Views: 39|Likes:
Published by Nuzul Ainiemarzukhi

More info:

Published by: Nuzul Ainiemarzukhi on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

(i ) Acara lontar pel uru: x Tekni k pegangan pelu ru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa l ontaran x Fasa i ku t laj

ak - pemi ndahan daya x Pe ra tu ran dan Undang Undang (i i ) Aspek-Aspek Kese l ama tan: x Lati han yang si stemati k. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kece rgasan mu rid semasa mel akukan akti vi ti . x Ke se su a i an pa ka i an . x Pe rseki taran atau tempat berakti vi ti . x Penyeliaan , arahan dan bimbingan. x Pe rlakuan akti viti x Disiplin murid. Mu ri d dapat : Aras 1 sudut pel epasan

x Mel akukan l angkah-langkah ke se l am a ta n se m a sa mel a ku ka n a ca ra l ontar pel u ru. x Mel akukan tekn i k l ontar pel u ru dengan betul dan se lama t. x Mel akukan l ontaran mengi ku t undangundang dan peraturan . Aras 2 x Menyatakan seku rang-ku rangnya ti ga kesa l ahan tekni k l akuan dalam acara l ontar pel u ru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dal am acara l ontar pelu ru . Aras 3 x Menganali si s kedudukan badan yang sesuai bagi se tiap fasa .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->