P. 1
38586499 Teori Pemerolehan Bahasa 2 Ppt

38586499 Teori Pemerolehan Bahasa 2 Ppt

|Views: 12|Likes:
Published by gyda0983

More info:

Published by: gyda0983 on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

TEORI PEMORELEHAN BAHASA

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

1

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

DUA PENDAPAT

Ahli-ahli empiris

Ahli-ahli rasionalis

Teori Behavourisme/ Mekanis
BBM 5401

DUA TEORI BESAR

Teori Kognitif/ Mentalis
2

Teori Pemerolehan Bahasa

Teori Behavourisme/Mekanis

Lebih cenderung membuat kajian. Menghuraikan pertalian psikologi dan bahasa dengan menggunakan pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung. Memandang bahasa sebagai satu aktiviti fizikal yang mementingkan satu rangkaian turutan sebab dan kesan.
Teori Pemerolehan Bahasa 3

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa 4   BBM 5401 .Teori Behavourisme/Mekanis  Menganggap faktor-faktor persekitaran sebagai rangsangan dan tindak balas organisma pada rangsangan iaitu tingkah laku adalah sebagai gerak balas. Penekanan kepada bentuk-bentuk linguistik. Menekankan bahasa adalah perangai dan individu lebih banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui otaknya.

Teori Behavourisme/Mekanis  Ia mementingkan kajian tentang data-data.  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 5 . iaitu kalimat-kalimat yang dapat diamati dan diukur. Kemahiran bahasa dipandang sebagai satu kebiasaan maka satu tabiat mesti ditanam ke dalam diri pelajar-pelajar dengan memberi peluang berlatiih berulang kali.

2.BAHASA TEORI BEHAVIURISME Terbahagi kepada 4. BBM 5401 Proses pengulangan Tingkah laku manusia Alat komunikasi Ganjaran Teori Pemerolehan Bahasa 6 . 4. iaitu: 1. 3.

Pengajaran menekankan pengulangan yang banyak kerana penguasaan adalah satu proses mekanis yang tidak memerlukan daya mental.Teori Behaviurisme : Proses Pengulangan  Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan.   BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 7 . Teori ini berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama oleh seseorang kanak-kanak.

Tingkah laku manusia berpunca daripada wujudnya rangsangan dan gerak balas. Teori Pemerolehan Bahasa 8 BBM 5401 .   Bahasa juga lahir sebagai gerak balas terhadap sesuatu rangsangan.Teori Behaviurisme : Tingkah Laku Manusia  Bahasa adalah suatu tingkah laku manusia.

Teori Behaviurisme : Alat Komunikasi  Bahasa sebagai alat komunikasi.   BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 9 . Bahasa adalah sejumlah isyarat/tanda yang berupa unsur-unsur bunyi yang dinamakan bentuk linguistik. Menekankan aspek lisan.

hasil daripada operasi rangsangan dan gerak balas yang bergantung kepada ciri-ciri naluri dan manusia mempunyai alat-alat biologis yang berfungsi melahirkan bahasa dan manusia menggunakannya untuk berhubung. Teori Pemerolehan Bahasa 10 BBM 5401 .Teori Behaviurisme : Alat Komunikasi  Skinner menekankan bahasa adalah proses perilaku.

Apabila pengulangan berlaku.Teori Behaviurisme : Ganjaran  Pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerakbalas yang betul. maka wujudlah pembelajaran. Teori Pemerolehan Bahasa 11  BBM 5401 . Skinner beranggapan bahawa ganjaran penting untuk mewujudkan pengulangan.

dan individu banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui otaknya. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 12 .Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Teori ini menekankan :  Bahasa ialah perilaku. iaitu kalimatkalimat yang dapat diamati dan diukur.  Ia tidak mementingkan fungsi mental dan apa yang perlu dikaji ialah data-data.

Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Golongan yang mengikut aliran ini berpendapat  Otak manusia merupakan satu kotak hitam yang gelap dan apa-apa yang terjadi di dalamnya tidak dapat diamati. Mereka mengatakan apa sahaja yang ada dalam otak itu tiodak berkaitan dengan penyelidikan linguistik dan apa yang dapat secara langsung diamati dan diselidiki.  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 13 .

 Ia menganggap bahasa sebagai hasil operasi rangsangan dan gerak balas yang semata-mata bergantung pada ciri-ciri naluriah yang ada pada manusia. Teori Pemerolehan Bahasa 14 BBM 5401 .Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Teori ini mengatakan :  Bahasa ialah proses perilaku dan mementingkan satu rangkaian turutan sebab dan kesan.

Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Faktor persekitaran dianggap sebagai rangsangan dan tindak balas terhadap rangsangan itu sebagai gerak balas. Teori ini menolak sebarang pendapat yang menghubungkan proses penghasilan bahasa dengan operasi mental.  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 15 .

Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Teori ini mementingkan penekanan :  Kepada bentuk-bentuk linguistik.  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 16 . struktur. intonasi dan lain-lain penguasaan dalam bunyi. Segala penghasilan bunyi atau sesuatu kata harus dapat dilakukan secara tepat terutama daripada aspek fonologi.

pelajar perlu diberi peluang berlatih berulang kali untuk membentuk satu tabiat dalam diri mereka.Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Untuk memprolehi kemahiran bahasa :  Latihan dan latih-tubi perlu dijalankan secara kerap kerana kemahiran bahasa dipandang sebagai satu kebiasaan. Oleh itu. Teori Pemerolehan Bahasa 17  BBM 5401 .

Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Ini bermakna bahasa dikuasai melalui proses pengulangan kerana teori ini beranggapan bahawa penguasaan bahasa ialah satu proses mekanis yang tiada bersangkutan dengan permikiran atau daya mental. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 18 .

 BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 19 .Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Teori berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama kanak-kanak :  Kanak-kanak belajar bahasa secara tidak formal melalui proses peniruan daripada ibubapa atau ahli keluarga mereka. Mereka mnguasai bunyi-bunyi dan menyebut perkataan-perkataan yang telah mereka dengar berulang kali sehingga mereka dapat mengungkap ayat-ayat yang lengkap.

Sapir. John Broadus Watson dan Edwin R.Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Antara ahli-ahli bahasa mengikut teori ini :  Bloomfield. Burhrus Frederic Skinner.F Skinner. Ivan Petrovich Pavlov. Guthrie. Thomdike. Teori Pemerolehan Bahasa 20 BBM 5401 . Boas. Brooks  Ahli psikologi :  B.

 Cara tidak formal boleh berlaku pada peringkat awal sejak kanak-kanak itu dilahirkan sehingga sebelum mereka masuk sekolah. golongan ini menekankan bahawa bahasa dapat dikuasai melalui pembelajaran secara tidak formal dan formal. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 21 .  Bagi golongan ini. pemerhatian.Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Teori dari segi pemerolehan bahasa pula. pengukuhan. sifat-sifat ingin tahu dan aktiviti meniru adalah yang menjadi faktor utama dalam pembelajaran bahasa.

R dan dihasilkan secara mekanis.Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Menganggap pembelajaran bahasa merupakan satu kebiasaan yang diperolehi dengan mengulang-ulang aktiviti yang hendak dikuasai itu. Menekankan bahagian luar bahasa yang merupakan kalimat-kalimat yang diperolehi menurut cara S. Teori Pemerolehan Bahasa 22  BBM 5401 .

GUTHRIE Teori Pemerolehan Bahasa 23 . WATSON PROFESOR LEONARD BLOOMFIELD PROFESOR E. THORNDIKE BBM 5401 PROFESOR E. BROWN PROFESOR B.F.Tokoh-tokoh Yang Menyokong Teori Behaviorisme PROFESOR R.L.B.R. SKINNER PROFESOR J.

LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN TOKOHTOKOH ALIRAN BEHAVIORISME BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 24 .

Skinner  Profesor psikologi di Universiti Havard. Penulis kepada buku berjudul “Verbal Behavior 1957” Berpendapat lakuan bahasa ialah suatu lakuan yang diperkukuhkan oleh seseorang pendengar dan berkembang menurut prinsip yang sama dengan lakuan operan yang lain.F. Teori Pemerolehan Bahasa 25   BBM 5401 . Amerika Syarikat. Iaitu penutur itu juga menjadi pendengarnya sendiri dan memperkukuhkan lakuan bahasanya sendiri.Profesor B.

Teori Pemerolehan Bahasa 26  BBM 5401 . Melihat operasi pembelajaran bahasa dengan menggunakan unsur ransangan dan gerak balas. Skinner  Melihat pembelajaran bahasa merupakan penguasaan satu kebiasaan yang diperoleh dengan kaedah „Latih Tubi‟ mengulang-ulang melakukan aktiviti yang hendak dikuasai.F.Profesor B.

LAKUAN RESPONDEN (gerak balas yang automatis dan tetap) Contoh : Lutut yang terangkat kalau diketuk oleh doktor. Skinner  Memperkenalkan 2 jenis pembelajaran : 1. Satu lakuan yang ada ransangan (ketuk) dan ada gerak balas (kaki terangkat) BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 27 .Profesor B.F.

BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 28 . tapi juga rasa lapar.Profesor B. Skinner 2.F. dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. LAKUAN OPERAN (berlaku mengikut lingkungan atau keadaan) Contoh : Lakuan menelan makanan bukan sahaja kerana ransangan terlihat makanan. lingkungan sosial.

Profesor E. maka kita akan melakukan gerak balas yang sama. Guthrie  Profesor psikologi di Universiti Washington.    BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 29 . Sesuatu keadaan gerak balas itu berlaku dalam satu keadaan tertentu. maka semasa kita berada dalam keadaan seperti itu pada masa yang lain. Penulis – “The Pcycology Of Learning 1935”. Berpendapat pembelajaran berlaku dengan adanya rangsangan dan diikuti dengan gerak balas.R.

Pelapor kepada huraian bahasa secara structural/ deskriptif. Teori Pemerolehan Bahasa 30  BBM 5401 . Menganggap pembelajaran bahasa adalah proses mekanikal untuk membentuk tabiat dan dilakukan melalui latihan dan pengulangan yang baik.   Terkenal dengan bukunya „Language 1933‟ buku paling baik dalam menghuraikan ilmu linguistik pada zamannya.Profesor Leonard Bloomfield  Ahli psikologi Amerika Syarikat.

Profesor Leonard Bloomfield  Beliau menyatakan : „Pattern practice capitalizes on the mind‟s capacity to perceive identity of structure where there is difference in content and in quickness to learn by analogy.N. Teori Pemerolehan Bahasa 31 BBM 5401 . 1964:146-7)  Menurut beliau. penggunaan latih tubi pula untuk menghasilkan penguasaan struktur bahasa tanpa menghabiskan masa dan tenaga untuk menerangkan konsep-konsep tatabahasa.‟ (Brooks.

Teori Pemerolehan Bahasa 32    BBM 5401 .B. Beliau mengkaji lakuan (Gerak-geri otot) dan tidak mementingkan pengalaman sedar.J. Watson (1878 – 1958)  Profesor psikologi di Universiti John Hopkins. (1919) Penulis sebuah buku „Pschology from the stand point of behaviorist‟. Beliau memberi sumbangan dalam penolakan terhadap perbezaan jasad dan fikiran.

Teori Pemerolehan Bahasa 33 BBM 5401 . Brown  Penulis sebuah buku „A first language The Early Stages 1974‟.   Mengkaji perkembangan bahasa kanakkanak dari segi pembentukan ayat.Profesor R. Mengkaji bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa dan implikasinya terhadap pengajaran bahasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->