JAWAB SEMUA SOALAN

1. Berikan contoh kemudahan yang terdapat di sekolah.
i)
ii)
iii)
iv)

.................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

2. Nyatakan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat.
i)
ii)
iii)
iv)

............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

3. Senaraikan cara-cara menjaga kemudahan yang terdapat di sekolah.
i)
ii)
iii)
iv)

........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................
.........................................................................................................

4. Senaraikan cara-cara menjaga kemudahan awam yang lain.
i)
ii)
iii)
iv)

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

5. Kesan-kesan jika tidak menjaga kemudahan awam dan kemudahan di sekolah.
i)
ii)
iii)
iv)

............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................