ANALISIS FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN SERTA PERKAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT, ISLAM DAN TIMUR

Nurul Azmee bin Othman Mohd Afifi bin Jafri Mohd Iqbal bin Rahmad Amirul Haizat Khair bin Shaharom

Potensi individu diperkembangkan. Pendidikan sepanjang hayat. . Melahirkan insan yang cemerlang dan harmonis. Pendidikan yang berkualiti.Analisis FPK  Manusia perlu menyesuaikan diri dengan     pelbagai perubahan yang berlaku.

berakhlak mulia.  Insan yang dapat memberikan sunbangan terhadap keharmonian keluarga. masyarakat dan negara. Melahirkan insan yang memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan. mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada tuhan. tubuh badan yang sihat dan cergas serta dapat bekerjasama dengan ornag lain.  Guru yang berkualiti. mempunyai jiwa yang tenteram. .

 Mencungkil potensi serta bakat pelajar. .  Penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat.  Penerimaan tuhan sebagai asas pegangan hidup.Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Barat  Menekankan kecemerlangan individu secara menyeluruh dari aspek JERIS.

 Menggalakkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran diri . Berfokus kepada pembinaan yang berdaya saing.

(JERI) .Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Islam  Pendidikan merupakan satu proses secara berterusan. akhlak. rohani dan jasmani secara bersepadu dan seimbang ke arah pembentukan insan soleh yang membawa kepada kebaikan di dunia dan akhirat.  Memupuk seluruh potensi semulajadi manusia dari segi intelek.

 Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. .  Pelajar yang tidak beragama Islam juga didedahkan dengan kewujudan Tuhan.  Mata pelajaran pendidikan Islam diwujudkan.

Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Timur  Mencapai kebijaksanaan. menggubal undangundang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. .  Guru merupakan fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. mengekalkan struktur kekeluargaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful