ANALISIS FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN SERTA PERKAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT, ISLAM DAN TIMUR

Nurul Azmee bin Othman Mohd Afifi bin Jafri Mohd Iqbal bin Rahmad Amirul Haizat Khair bin Shaharom

Analisis FPK  Manusia perlu menyesuaikan diri dengan     pelbagai perubahan yang berlaku. Melahirkan insan yang cemerlang dan harmonis. Pendidikan yang berkualiti. Potensi individu diperkembangkan. . Pendidikan sepanjang hayat.

 Melahirkan insan yang memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan. masyarakat dan negara.  Guru yang berkualiti. berakhlak mulia. mempunyai jiwa yang tenteram. . tubuh badan yang sihat dan cergas serta dapat bekerjasama dengan ornag lain. mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada tuhan.  Insan yang dapat memberikan sunbangan terhadap keharmonian keluarga.

 Mencungkil potensi serta bakat pelajar.  Penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat.  Penerimaan tuhan sebagai asas pegangan hidup.Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Barat  Menekankan kecemerlangan individu secara menyeluruh dari aspek JERIS. .

 Berfokus kepada pembinaan yang berdaya saing.  Menggalakkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran diri .

(JERI) .Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Islam  Pendidikan merupakan satu proses secara berterusan. rohani dan jasmani secara bersepadu dan seimbang ke arah pembentukan insan soleh yang membawa kepada kebaikan di dunia dan akhirat. akhlak.  Memupuk seluruh potensi semulajadi manusia dari segi intelek.

.  Pelajar yang tidak beragama Islam juga didedahkan dengan kewujudan Tuhan. Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan.  Mata pelajaran pendidikan Islam diwujudkan.

Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Timur  Mencapai kebijaksanaan. . menggubal undangundang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. mengekalkan struktur kekeluargaan.  Guru merupakan fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful