ANALISIS FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN SERTA PERKAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT, ISLAM DAN TIMUR

Nurul Azmee bin Othman Mohd Afifi bin Jafri Mohd Iqbal bin Rahmad Amirul Haizat Khair bin Shaharom

Melahirkan insan yang cemerlang dan harmonis. Pendidikan yang berkualiti.Analisis FPK  Manusia perlu menyesuaikan diri dengan     pelbagai perubahan yang berlaku. . Pendidikan sepanjang hayat. Potensi individu diperkembangkan.

tubuh badan yang sihat dan cergas serta dapat bekerjasama dengan ornag lain. berakhlak mulia. .  Insan yang dapat memberikan sunbangan terhadap keharmonian keluarga. mempunyai jiwa yang tenteram.  Guru yang berkualiti. Melahirkan insan yang memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan. mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada tuhan. masyarakat dan negara.

 Penerimaan tuhan sebagai asas pegangan hidup.  Penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat.Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Barat  Menekankan kecemerlangan individu secara menyeluruh dari aspek JERIS.  Mencungkil potensi serta bakat pelajar. .

 Menggalakkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran diri . Berfokus kepada pembinaan yang berdaya saing.

 Memupuk seluruh potensi semulajadi manusia dari segi intelek. akhlak.Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Islam  Pendidikan merupakan satu proses secara berterusan. rohani dan jasmani secara bersepadu dan seimbang ke arah pembentukan insan soleh yang membawa kepada kebaikan di dunia dan akhirat.(JERI) .

 Mata pelajaran pendidikan Islam diwujudkan.  Pelajar yang tidak beragama Islam juga didedahkan dengan kewujudan Tuhan. . Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan.

 Guru merupakan fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. .Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Timur  Mencapai kebijaksanaan. menggubal undangundang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. mengekalkan struktur kekeluargaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful