ANALISIS FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN SERTA PERKAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT, ISLAM DAN TIMUR

Nurul Azmee bin Othman Mohd Afifi bin Jafri Mohd Iqbal bin Rahmad Amirul Haizat Khair bin Shaharom

Potensi individu diperkembangkan. Pendidikan sepanjang hayat. .Analisis FPK  Manusia perlu menyesuaikan diri dengan     pelbagai perubahan yang berlaku. Melahirkan insan yang cemerlang dan harmonis. Pendidikan yang berkualiti.

mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada tuhan. mempunyai jiwa yang tenteram.  Insan yang dapat memberikan sunbangan terhadap keharmonian keluarga. . tubuh badan yang sihat dan cergas serta dapat bekerjasama dengan ornag lain. Melahirkan insan yang memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan.  Guru yang berkualiti. berakhlak mulia. masyarakat dan negara.

 Penerimaan tuhan sebagai asas pegangan hidup. .  Penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat.  Mencungkil potensi serta bakat pelajar.Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Barat  Menekankan kecemerlangan individu secara menyeluruh dari aspek JERIS.

 Berfokus kepada pembinaan yang berdaya saing.  Menggalakkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran diri .

rohani dan jasmani secara bersepadu dan seimbang ke arah pembentukan insan soleh yang membawa kepada kebaikan di dunia dan akhirat.(JERI) .  Memupuk seluruh potensi semulajadi manusia dari segi intelek. akhlak.Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Islam  Pendidikan merupakan satu proses secara berterusan.

 Pelajar yang tidak beragama Islam juga didedahkan dengan kewujudan Tuhan.  Mata pelajaran pendidikan Islam diwujudkan. . Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan.

Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Timur  Mencapai kebijaksanaan. mengekalkan struktur kekeluargaan.  Guru merupakan fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. menggubal undangundang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful