ANALISIS FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN SERTA PERKAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT, ISLAM DAN TIMUR

Nurul Azmee bin Othman Mohd Afifi bin Jafri Mohd Iqbal bin Rahmad Amirul Haizat Khair bin Shaharom

Pendidikan yang berkualiti. Pendidikan sepanjang hayat. Potensi individu diperkembangkan. Melahirkan insan yang cemerlang dan harmonis.Analisis FPK  Manusia perlu menyesuaikan diri dengan     pelbagai perubahan yang berlaku. .

 Melahirkan insan yang memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan. berakhlak mulia. mempunyai jiwa yang tenteram. masyarakat dan negara. mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada tuhan. tubuh badan yang sihat dan cergas serta dapat bekerjasama dengan ornag lain.  Insan yang dapat memberikan sunbangan terhadap keharmonian keluarga.  Guru yang berkualiti. .

 Penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat. .Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Barat  Menekankan kecemerlangan individu secara menyeluruh dari aspek JERIS.  Penerimaan tuhan sebagai asas pegangan hidup.  Mencungkil potensi serta bakat pelajar.

 Menggalakkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran diri . Berfokus kepada pembinaan yang berdaya saing.

akhlak.  Memupuk seluruh potensi semulajadi manusia dari segi intelek. rohani dan jasmani secara bersepadu dan seimbang ke arah pembentukan insan soleh yang membawa kepada kebaikan di dunia dan akhirat.Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Islam  Pendidikan merupakan satu proses secara berterusan.(JERI) .

 Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. .  Mata pelajaran pendidikan Islam diwujudkan.  Pelajar yang tidak beragama Islam juga didedahkan dengan kewujudan Tuhan.

Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Timur  Mencapai kebijaksanaan. mengekalkan struktur kekeluargaan. menggubal undangundang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi.  Guru merupakan fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful