ANALISIS FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN SERTA PERKAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT, ISLAM DAN TIMUR

Nurul Azmee bin Othman Mohd Afifi bin Jafri Mohd Iqbal bin Rahmad Amirul Haizat Khair bin Shaharom

Melahirkan insan yang cemerlang dan harmonis. Potensi individu diperkembangkan.Analisis FPK  Manusia perlu menyesuaikan diri dengan     pelbagai perubahan yang berlaku. . Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan yang berkualiti.

. mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada tuhan.  Guru yang berkualiti. mempunyai jiwa yang tenteram. Melahirkan insan yang memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan. berakhlak mulia. tubuh badan yang sihat dan cergas serta dapat bekerjasama dengan ornag lain. masyarakat dan negara.  Insan yang dapat memberikan sunbangan terhadap keharmonian keluarga.

 Mencungkil potensi serta bakat pelajar.  Penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat.Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Barat  Menekankan kecemerlangan individu secara menyeluruh dari aspek JERIS. .  Penerimaan tuhan sebagai asas pegangan hidup.

 Berfokus kepada pembinaan yang berdaya saing.  Menggalakkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran diri .

rohani dan jasmani secara bersepadu dan seimbang ke arah pembentukan insan soleh yang membawa kepada kebaikan di dunia dan akhirat.  Memupuk seluruh potensi semulajadi manusia dari segi intelek.(JERI) . akhlak.Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Islam  Pendidikan merupakan satu proses secara berterusan.

 Mata pelajaran pendidikan Islam diwujudkan.  Pelajar yang tidak beragama Islam juga didedahkan dengan kewujudan Tuhan. . Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan.

. mengekalkan struktur kekeluargaan. menggubal undangundang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi.Perkaitan FPK dengan Falsafah Pendidikan Timur  Mencapai kebijaksanaan.  Guru merupakan fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir.