PERKEMBANGAN BAHASA Perkembangan bahasa adalah bahagian penting daripada sifat kognitif

manusia.Memahami perkembangan bahasa merupakan aspek penting untuk memahami dasar dan mengingati pelbagai komponen linguistik. Aspek kognitif komunikasi dalam bahasa difahami sebagai sama di antara primat, non-primat, dan manusia dalam beberapa aspek dan berbeza dalam aspek-aspek lain iaitu cenderung komunikasi, decorative ucapan, bahasa pengambilalihan, ucapan telegraphic, komponen morphosyntactic, komponen pragmatis. Perkembangan bahasa adalah sebuah proses yang bermula awal dalam kehidupan manusia, ketika seseorang mulai menguasai bahasa dengan belajar. Perkembangan bahasa anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun dalam usia empat bulan, bayi boleh membaca bibir dan membezakan bunyi ujaran. Bahasa yang disebut bayi dipanggil mengoceh. Biasanya, bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. Sebagai orang yang semakin meningkat usianya,makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata meningkat dengan lebih perkataan dipelajari. Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk mengkomunikasikan keinginan, keperluan dan kecenderungan. Walaupun sebahagian besar anak-anak mulai menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbeza, mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh. Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya.

PENGARUH PERSEKITARAN "Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa.PRASYARAT BIOLOGI Ahli Bahasa tidak bersetuju tentang faktor-faktor biologi menyumbang terhadap perkembangan bahasa. Tomasello & Carpenter. tampaknya ada tempoh sensitif untuk produksi ujaran. Selain itu. banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkinditurunkan secara genetik. Dia berkata bahawa anakanak lahir dengan pengambilalihan bahasa (LAD). 2006. 2007) menekankan bahawa anak-anak muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan. Noam Chomsky (1957) mencadangkan bahawa manusia secara biologinya untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Beberapa bukti bahawa bahasa adalah biologi. namun sebahagian besar bersetuju bahawa kemampuan untuk mendapatkan sistem yang rumit seperti itu adalah unik untuk spesies manusia. Terbukti ada wilayah otak yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan pemahaman bahasa (Broca’s Area dan Wernicke’s Area).anak. Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu. namun banyak kajian menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak . Semasa lateralization otak. MichaelTomasello (2003. mereka dapat memahami bahawa niat orang lain "Salah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik (anakdiarahkan perbualan) juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu. yang merupakan .

mengembangkan. Dua teori yang paling diterima dalam pengembangan bahasa adalah psikologi dan fungsional. dalam bentuk linguistik canggih. apa yang dikatakan oleh seorang anak. Walau bagaimanapun. Melabel adalah mengenalpasti nama-nama objek.peraturan tentang struktur dan urutan bunyi ucapan. Semantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan melalui kata-kata. Memperluas ialah menegaskan kembali. dan melabel:" Membentuk semula adalah mengulang sesuatu yang anak kata. Yang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa bahasa itu diperolehi melalui peniruan.bahasa yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata-kata dan ayat yang sederhana. PRASYARAT SOSIAL Sangatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan. . Kanak-kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti membentuk semula. anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut. mungkin menukarnya menjadi soalan atau menegaskan kembali kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat sepenuhnya.Ada beberapa teori yang berbeza tentang mengapa dan bagaimana anak-anak mengembangkan bahasa. Pemerolehan bahasa untuk mengembangkan kejayaan. Penjelasan psikologi berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Mereka berpendapat ia memiliki fungsi penting menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi. pentingnya peranan dalam bahasa berkembang dipertikaikan banyak ahli bahasa. Empat komponen utama bahasa : • • Fonologi melibatkan peraturan . Penjelasan fungsional melihat kepada proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama.

Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk menyederhanakan pengucapan. PERKEMBANGAN FONOLOGI Dari lahir sampai sekitar satu tahun.• Tatabahasa melibatkan dua bahagian. Sekitar dua bulan. • Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan. Menukar bahasa untuk berbicara berbeza. topik yang tetap. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan pertama vokal dalamsebuah suku kata ( 'TV' -> 'didi') atau memadam tanpa suku kata dalam sebuah suku kata( 'banana' -> 'nana'). anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres yang membantu membezakan perbezaan kecil antara kata-kata serupa. . bayi mulai membuat bunyi-bunyian. adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi ayat. aktif i) Sintaksis. yang kebanyakan terdiri daripada bunyi vokal. bergantung kepada siapa anda bercakap Peraturan seterusnya seperti menyalakan.lain). bayi akan terlibat dalam berdekut.Sekitar empat bulan. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh katakan. berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan vokal yang berulang-ulang kombinasi. Dari 1-2 tahun. menuntut dan lain – lain. ii) Morfologi. memuat. 6-10 tahun. adalah penggunaan membuat tatabahasa (menunjukkan tegang. Pragmatik melibatkan tiga kemahiran: i) ii) iii) Menggunakan bahasa untuk menyapa. 3-5 tahun. bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata yang pernah didengari. fonologi terus meningkatkan kesedaran serta pengucapan. atau bunyi pasif dan lain .

Cepat pemetaan berlanjutan. 'Selimut') dan overextensions. 'kereta' untuk 'van'). Bayi dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. Brown (1973) mengamati bahawa 75% daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan daripada 11 semantik. Ada kosa kata lonjakan antara 18-24 bulan. anak-anak dapat memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka. 3-5 tahun. Dari 6-10 tahun. pemahaman (bahasa yang kita faham) berkembang sebelum pengeluaran (bahasa yang kita gunakan). Ada sekitar 5 bulan tertinggal di antara keduanya. Majoriti kosa kata baru terdiri daripada kata benda (nouns) dan kata-kata aksi (verb). Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka.1973: • • Atribut: 'rumah besar' Agen-Tindakan: 'Ayah memukul' . yang merangkumi pemetaan cepat. memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum (contoh. PERKEMBANGAN TATABAHASA Dari 1-2 tahun. anak-anak biasanya mengalami kesulitan menggunakan kata-kata dengan betul. Mereka juga mampu menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata tepat melalui metafora dan permainan kata-kata. Dari 1-2 tahun. yang mempunyai dua kombinasi kata. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar banyak hal-hal baru dengan cepat. 11 kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan pada Brown. Anak-anak boleh memahami metafora. kosa kata meningkat hingga beberapa ratus kata. memuat perkataan umum dan mengaplikasikannya secara khusus (contohnya. Anak-anak mengalami banyak masalah seperti underextensions.PERKEMBANGAN SEMANTIK Dari lahir hingga satu tahun. anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic. misalnya 'pampers basah'.

6-10 tahun. Anak-anak mampu berkomunikasi dengan berkesan dalam menuntut tatacara. yang menukar perbualan kepada orang lain.ayat sederhana. 1-2 tahun. Bayi juga boleh terlibat dalam kegiatan mengambil gilirannya. anak-anak memperbaiki struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif. Ayat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan secara berperingkat. PERKEMBANGAN PRAGMATIK Dari lahir hingga 1 tahun. yang menukar topik perbualan secara berperingkat. anak-anak dapat menguasai niat illocutionary. yang merupakan 3 patah perkataan. Tatabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini mulamuncul. mereka boleh terlibat dalam mengambil gilirannya dan topik penyelenggaraan. shading terjadi. tahu apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan mengatakannya dan menukar haluan. seperti di telefon. . 3-5 tahun. Usia 6-10. anak-anak terlibat dalam ayat . bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian (berkongsi sesuatu pemerhatian dengan orang lain). Pada usia 3-5. anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks.• • • • • • • • • Tindakan-Objek: 'memukul bola’ Agen-Objek: 'Ayah bola' Nominative: 'itu bola' Demonstrative: 'ada bola' Perulangan: 'banyak bola' Non-eksistensi: 'semua bola tiada' Posesif: 'Ayah kerusi' Entiti + lokatif: 'buku jadual' Aksi + lokatif: 'pergi kedai' Sekitar 3 tahun.

Jawapan mereka juga mudah dan singkat.Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak.Selangor: Meteor Doc. Perkembangan pesat bahasa ini disumbangkan oleh kepesatan minda kanak-kanak mengingat makna perkataan baru selepas mendengarnya bagi kali pertama atau bercakap sekali dua dengan rakan-rakannya. mereka dapat memahami sebab dan akibat. Rohani Abdullah. Sharani Ahmad (2003). Sdn. Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Asuhan dan Pendidikan AwalKanakkanak Tingkatan 4.KANAK Umur 3 tahun. Majid (2003). Semakin lama bercakap. Joy N. kerana perkembangan mental yang bertambah baik. KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Mohd. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. ia diperbaiki dengan teguran dan kekerapan bercakap dengan orang dewasa seperti ibu.Samuel. Jumlah ini meningkat kepada 2. bapa atau adik-beradik dan saudara. Bhd. Mohamad bin Aman. Rafidah Kastawi (2008).600 perkataan apabila mencapai umur 6 tahun. Kanak-kanak mula bercakap menggunakan ayat yang ringkas dan mudah. Bhd. perbendaharaan kata mereka bertambah dari semasa ke semasa sehingga mencecah 80. Apabila kanak-kanak mula menjejakkan kaki ke sekolah. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.000 perkataan. Zulkifli bin Yaakob (2007). Panduan KurikulumPrasekolah. Sebutan . Bhd. PERKEMBANGAN BAHASA KANAK . umumnya kanak-kanak tahu bagaimana menggunakan 900 hingga 1.RUJUKAN Haliza Hamzah.000 perkataan. Walaupun kadang-kadang sebutan sesuatu perkataan kurang tepat. Nani Menon. Kasim bin Abd.

Dengan meningkatkan perkembangan bahasa. ia akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak (Santrock. dan keinginan melalui ciptaan simbolsimbol lahir secara sedar. emosi. Dengan perkembangan bahasa yang semakin meningkat ini. Kemampuan ini berkembang beransur-ansur mengikut masa saling berkait antara satu sama lain. pertama dari tangisannya bila bayi merasa tidak nyaman. Sapir (1921:8) mendefinisikan. mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan luahan perasaan. bahasa adalah semata-mata suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia menyampaikan idea. memahami dan melahirkan semula. Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana ia memudahkan proses pengajaran (Berk. 2007). Jika tidak difahami. Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima. kanak-kanak tersebut akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan.dan tatabahasa yang baik menjadikan orang dewasa dapat memahami bahasa mereka. 2001) dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. Perkembangan bahasa kanak-kanak bermula sejak kanak-kanak lahir iaitu daripada tangisan pertama. Perkembangan Pragmatik Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dilahirkan. misalnya kerana lapar. lampin . PERKEMBANGAN BAHASA MENURUT BERBAGAI KOMPONEN Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat juga daripada pemerolehan bahasa mengikut komponen-komponennya. mereka cuba menerangkannya dengan lebih jelas. Crystal (1995).

Usia 2 tahun. Dari sini bayi akan belajar bahawa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis sehingga kemudian bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. Lewat umur 3 tahun. Lewat umur ini. anak mulai berdialog lebih lama sampai beberapa kali giliran. misalnya wajah seseorang. suara dan gelitikan. Ini disebut senyum sosial. mempelajari bentuk ekspresi wajah. Perilaku ibu sebagai fasilitatif akan membantu anaknya dalam memperkenalkan topik baru. bayi dan benda-benda. Ucapan yang ditujukan pada pasangan bicara menjadi jelas. Pada usia 6 bulan bayi mulai tertarik dengan benda-benda sehinga komunikasi menjadi komunikasi ibu. Usia 2 bulan bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. Pada usia 3 minggu bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar. Usia 7-12 bulan anak menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. Gerak-geri ini akan berkembang disertai dengan bunyibunyi tertentu yang mula konsisten.basah. Usia 5 bulan bayi mulai meniru gerak-geri orang. anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat 2 kata. Hampir 50 peratus kanak-kanak 5 tahun dapat mempertahankan topik melalui 12 kali giliran. Sekitar 36 bulan. Anak mulai memperkenalkan atau merubah topik dan mulai belajar memelihara alur percakapan dan menangkap persepsi pendengar. Usia 12 minggu mulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi tanggapan. peranan gerakgeri lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata. Pada masa ini sampai sekitar 18 bulan. bertindak balas terhadap pasangan bicaranya dan masuk dalam dialog singkat. terjadi peningkatan dalam keaktifan anak berbicara memperoleh kesadaran sosial dalam percakapan. Sebahagian besar pasangan . tatapan mata. anak mulai mampu mempertahankan topik yang selanjutnya dan mulai membuat topik baru. tersusun baik dan teradaptasi baik untuk pendengaran.

mereka akan memodifikasi pemahaman diri dan bayangan diri dan menjadi lebih sedar akan lingkungan sosial. Dianggarkan terjadi penambahan 5 perkataan perhari di usia 1. Perkembangan Semantik Kerana faktor lingkungan sangat berperanan dalam perkembangan semantik. Saat anak mulai membangun jaringan sosial melibatkan orang di luar keluarga. Selanjutnya secara berperingkat anak akan mengertikan lagi maklumat-maklumat baru yang diterima. tapi biasanya mereka belum memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa atau menjelaskan proses. apa. maka pada umur 6-9 bulan anak telah mengenal orang atau benda yang berada di persekitarannya. Definisi kata kerja anak pra sekolah juga berbeza daripada kata kerja orang dewasa atau anak yang lebih besar. Pemetaan yang cepat adalah langkah awal dalam proses pemerolehan leksikal. Pemahaman perkataan bertambah tanpa pengajaran langsung orang dewasa.berkomunikasi dengan anak adalah orang dewasa. dengan apa. . Monolog kaya dengan lagu. pemakaian dan lokasi. Leksikal dan pemerolehan konsep berkembang pesat pada masa pra sekolah. biasanya orang tua. Ibu memegang peranan dalam membangun dan mempertahankan dialog yang benar. Terdapat indikasi bahawa anak dengan kosa kata lebih banyak dan lebih popular di kalangan temantemannya. suara. keperluan untuk mengorganisasikan kosa kata akan lebih meningkat. fungsi. Begitu kosa kata berkembang. Persekitaran linguistik mempunyai pengaruh bermakna pada proses belajar berbahasa. Anak akan mengembangkan kosa katanya melalui cerita yang dibacakan orang tuanya. Definisi kata benda anak usia pra sekolah meliputi fisik seperti bentuk. untuk siapa. kata-kata tak bermakna. Anak pra sekolah dapat menjelaskan siapa. Terjadi strategi pemetaan yang cepat pada usia ini sehingga anak boleh menyambung suatu kata dengan rujukannya. dan beberapa rangkaian semantik atau antara relasi akan terbentuk. Anak berada pada fase mono dialog. percakapan sendiri dengan kemauan untuk melibatkan orang lain. 5 sampai 6 tahun. untuk apa. fantasi dan ekspresi perasaan. ukuran dan warna. di mana.

MLU meningkat kira-kira 1 hingga 2 morfem per tahun. 52 tahun4.Perkembangan Sintaksis Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. maka anak akan membezakannya dengan menggunakan pola intonasi yang berbeza. 1. Penggunaan kalimat kompleks bermula selepas anak menguasai kalimat empat perkataan sekitar usia 4 tahun. Rangkaian dua kata. yang diukur dalam morfem. sampai usia 1 tahun 2 Kalimat satu kata. Lewat usia 3 tahun anak mulai menanyakan hal-hal yang abstrak dengan kata tanya“mengapa”. 1-1. . Peralihan dari satu kata menjadi kalimat yang merupakan rangkaian kata terjadi secara bertahap. Pada waktu kalimat pertama terbentuk iaitu penggabugan dua kata menjadi kalimat. Panjang ucapan. MLU sangat erat berhubungan dengan usia dan merupakan prediktor yang baik untuk perkembangan bahasa. 5 tahun 3 Kalimat rangkaian kata. 3 tahun. Konstruksi sederhana dan kompleks. [mean length of Utterance (MLU)] adalah alat ramalan kompleks bahasa pada anak yang berbahasa Inggeris. Perkembangan pemerolehan sintaksis meningkat dengan pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun. Jika kalimat dua kata tersebut memberi makna lebih dari satu. Awalnya berupa kalimat dua kata. Kalimat satu kata biasa ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya. Tahap perkembangan sintaksis secara singkat terbahagi dalam 1 Masa pralingual. Beberapa sumber yang membahas tentang morfem dalam kaitannya dengan morfologi semuanya merupakan bahasa inggeris yang sangat berbeza dengan bahasa melayu. Dari usia 18 bulan hingga 5 tahun. Perkembangan Morfologi Tempoh perkembangan ditanda dengan peningkatan panjang ucapan. berbeza dengan “kalimat satu kata” sebelumnya yang disebut holofrastis. yang mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun.

Rafidah Kastawi (2008). Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Kasim bin Abd. Selama usia pra sekolah. Joy N. Mohd. Bhd. Bhd.Selangor: Meteor Doc. Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dankonsonan. Panduan KurikulumPrasekolah.Mohamad bin Aman. anak menggunakan konsonan-vokal (KV) atau konsonan-vokal-konsonan (KVK). RUJUKAN Haliza Hamzah. Bahkan dalam mengumam .Zulkifli bin Yaakob (2007). Majid (2003). Asuhan dan Pendidikan AwalKanak-kanak Tingkatan 4.Samuel. Nani Menon. Sebahagian besar pembinaan morfologi anak akan bergantung pada kemampuannya menerima dan mengeluarkan unit fonologi.Rohani Abdullah. KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Sdn. anak tidak hanya menerima inventaris fonetik dan sistem fonologi tapi juga mengembangkan kemampuan menentukan bunyi mana yang dipakai untuk membedakan makna.Perkembangan Fonologi Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. Sharani Ahmad (2003). . Proses lainnya berkaitan dengan asimilasi dansubstitusi sampai pada persepsi dan produksi suara.Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak. Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Bhd.

Komunikasi memudahkan kehidupan seseorang dan juga penting dalam dunia perniagaan. foto. bahasa tubuh dan isyarat). Selaras dengan perkembangan interaksi serta kematanganterutama yang berkaitan dengan proses komunikasi. televisi kabel dan siaransatellit). surat elektronik.Komunikasi juga merupakan proses informasi dan pesanan dengan orang lain pada waktudan tempat tertentu. Bahasa tersebut membolehkan seseorang bayi mendapat segala apa yangdiperlunya dan keinginannya. dan sebagainya. Komunikasi merupakan satu bidang seni yang memindahkan maklumat. antaranya ialah dengan pemerhatian.Bahasa adalah segala aspek komunikasi di mana pemikiran dan perasaan seseorangdisatukan supaya dapat menyampaikan makna kepada .ADIBAH BINRI RAMLI (3081015711) PERKEMBANGAN KOMUNIKASI Komunikasi adalah satu proses interaksi untuk berhubung sesama manusia yang padaawalnya komunikasi hanya berlaku sangat sederhana dimulai dengan idea-idea yangabstrak atau pemikiran dalam otak seseorang individu untuk mencari atau menyampaikanmaklumat yang kemudiannya menjadi tutur bahasa untuk disampaikan secara langsungataupun tidak langsung. video atau film) dan komunikasielektronik seperti percakapan melaui telepon. pendidikan.Kehidupan manusia di dunia melibatkan komunikasi. mendengar apayang tersurat dan tindak balas. Nilaikomunikasi adalah bergantung kepada sejauhmana kita dapat menguasai bidangkomunikasi ini. Komunikasi antara manusia dapat diperbaiki dengan pelbagai cara. Proses tersebut semakin meningkatdan meluas.sikap dan idea dari seseorang kepada orang lain. penulisan atau penyelidikan. Komunikasi meliputi hubungan surat dan percakapan sebagaimanakomunikasi non-verbal (seperti ekspressi wajah. Komunikasi pula melibatkan perlakuan yang berbentuk isyarat. komunikasivisual (penggunaan gambar seperti lukisan.Bayi yang baru lahir mengawal komunikasinya dengan dunia sekitarnya melalui bahasatangis. pertuturan.

Gajah pula mengeluarkan suara tekanan rendah bagi memanggil gajah yang lainyang jauh berbatu-batu. Ada kemungkinan asal dari emosi sepertiketawa atau menangis. binatang juga diberi kelebihan berkomunikasi. bahasa yang biasa dulu digunakan olehmanusia lenyap begitu sahaja.Bahasa. Mereka sentiasa bertukar insyarat untuk mendapatkan makanan dan sebagainya.komunikasi diantara binatang. lebah melakukan tarian bagimemberitahu lebah-lebah yang lain satu tempat untuk mendapatkan makanan. ii. Sebagai contoh.orang lain. perkembangan bahasa bermula dari tangisan pertama sehingga mampu bertutur. iii.Simbol dan huruf. Ketikawujudnya satu bahasa ke satu bahasa. Beberapa ahli teori mempercayai bahasa adalah pertumbuhan hidup berkelompok seperti bekerja sama. Sistem bahasayang paling awal adalah campuran antara vokal dengan menggunakan tangan atauinsyarat tubuh untuk memberi pesanan. . Bahasa-bahasa yang baru digunakan pula akan berkembang dan terus digunakan sehingga wujudnya bahasa yang lain. Charles Darwinmerupakan ahli biologi pada abad ke 19 berpendapat bahawa setiap spesis berkemampuan menukar informasi atau insyarat merupakan satu faktor penting bagi mempertahankan hidupnya. Manakala bahasa loghat yang merupakan bahasa kuno telah dihidupkan kembalidan dipergunakan.Komunikasi terbahagi kepada tiga jenis:i. Selain manusia. Bahasayang betul disebut jarang digunakan tetapi bertahan dalam bentuk penulisan. Para ahli kajian yang mengkaji kebudayaan zaman dulu kalamemiliki beberapa teori mengenai terciptanya bahasa manusia. lebih dari 6000 bahasa banyak digunakan sekarang. Oleh itu. Pada zaman sekarang.

Tulisan yang tertua dari bahasatertulis berusia dalam sekitar 5000 tahun. tetapi ia juga mudah memahami maksud yangdisampaikan oleh manusia. Yang terkini telah wujudnya ICT di zaman globalisasi kini dan wujudnya PusatTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) UM memberikan peluang pada majalahKomunikasi untuk berkibar secara on-line.komunikasi penting dalam perkembangan bahasa. Kita hidup di dunia yang bermasyarakat memerlukan sistem komunikasi yang baik supaya mudah difahami oleh orang lain. Pada 1 Desember 2008 majalah KomunikasiUM memudahkan pembaca dalam mengakses berita-berita terkini. Malah. warga OKU yang tidak dapat bercakap (bisu) dikurniakan kebolehan berbahasa insyarat supaya mereka tidak terlepasdari berkomunikasi . manusia bukan sahaja menggunakan komunikasi ini hanya untuk menyampaikan kepada manusia tetapi juga kepada haiwan.Kita memerlukan kebolehan berkomunikasi supaya diri kita tidak dipandang serong olehorang lain.Selain itu. Walaupun binatang tidak dikurniakan akal fikiran seperti manusia. Berkomunikasi secara efektif dan efisien Pada zaman sekarang. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi Ilmu komunikasi adalah ilmu yang dipelajari oleh manusia supaya memudahkanseseorang menyampaikan apa yang terkandung dalam fikirannya kepada orang lain. banyak hal-hal dan masalah yang sentiasa bermain dalam fikirankita dan akhirnya meminta satu cara atau sistem berkomunikasi secara efektif dan efisien. telegraf. Akan tetapi komunikasi bertulis telahlama dimulakan dalam bentuk gambar atau tanda-tanda yang dibuat berunsurkanalam. Perkembangan komunikasi semakin berkembang denganwujudnya alat-alat komunikasi seperti telefon. radio dan alat-alat komunikasiyang lain.Bahasa juga boleh dimiliki dalam bentuk tulisan. Oleh itu.

komunikasi amat penting bagi semuamanusia yang hidup di muka bumi ini. Oleh itu. Interaksi sosial yang menghasilkan operasi dua hala antara ibu . interaksi memiliki makna yang berbeza. Piaget(1926) dan ahli teori kognitif yang lain mengatakan pemahaman kanak–kanak tentang bahasa asal daripada perkembangan kognitif. PERKEMBANGAN INTERAKSI Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu atau lebih dua objek mmpengaruhi atau memiliki kesan antara satu sama lain. Idea kesan dua arah ini pentingdalam konsep interaksi.Kombinasi-kombinasi sederhana dapat menonton pada suatu fenomena baru yangmengejutkan. Terdapat dua pendekatan utamadalam perkembangan interaksi iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial. dan biologi yang memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa.Kanak-kanak boleh dilihat bukan sebagai penerima latihan bahasa yang pasif daripadaibu bapa mereka dan bukan sebagai pemprosesan bahasa aktif yang memiliki struktur dalaman sebagai penentu utama perolehan bahasa. Interaksi dapat dilihat melalui beberapa faktor seperti persekitaran sosial. Elemen-elemen ini berinteraksi antara satusama lain dan melakukan penyesuaian antara keduanya. kematangan.dengan orang lain. Bahasa merupakan satu cara untuk melahirkan pemikiran yangsimbolik. contohnya. sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Interaksi sosial berpendapat bahawa perkembangan bahasa lahir daripada perkembangan sosial. Dalam pelbagai bidang ilmu. keupayaan untuk mewakiliobjek secara mental.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful