PERKEMBANGAN BAHASA Perkembangan bahasa adalah bahagian penting daripada sifat kognitif

manusia.Memahami perkembangan bahasa merupakan aspek penting untuk memahami dasar dan mengingati pelbagai komponen linguistik. Aspek kognitif komunikasi dalam bahasa difahami sebagai sama di antara primat, non-primat, dan manusia dalam beberapa aspek dan berbeza dalam aspek-aspek lain iaitu cenderung komunikasi, decorative ucapan, bahasa pengambilalihan, ucapan telegraphic, komponen morphosyntactic, komponen pragmatis. Perkembangan bahasa adalah sebuah proses yang bermula awal dalam kehidupan manusia, ketika seseorang mulai menguasai bahasa dengan belajar. Perkembangan bahasa anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun dalam usia empat bulan, bayi boleh membaca bibir dan membezakan bunyi ujaran. Bahasa yang disebut bayi dipanggil mengoceh. Biasanya, bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. Sebagai orang yang semakin meningkat usianya,makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata meningkat dengan lebih perkataan dipelajari. Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk mengkomunikasikan keinginan, keperluan dan kecenderungan. Walaupun sebahagian besar anak-anak mulai menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbeza, mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh. Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya.

namun banyak kajian menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak . banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkinditurunkan secara genetik. mereka dapat memahami bahawa niat orang lain "Salah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik (anakdiarahkan perbualan) juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu. Tomasello & Carpenter. Semasa lateralization otak.anak. Beberapa bukti bahawa bahasa adalah biologi.PRASYARAT BIOLOGI Ahli Bahasa tidak bersetuju tentang faktor-faktor biologi menyumbang terhadap perkembangan bahasa. namun sebahagian besar bersetuju bahawa kemampuan untuk mendapatkan sistem yang rumit seperti itu adalah unik untuk spesies manusia. PENGARUH PERSEKITARAN "Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa. 2007) menekankan bahawa anak-anak muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan. tampaknya ada tempoh sensitif untuk produksi ujaran. MichaelTomasello (2003. Terbukti ada wilayah otak yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan pemahaman bahasa (Broca’s Area dan Wernicke’s Area). Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu. Selain itu. 2006. yang merupakan . Noam Chomsky (1957) mencadangkan bahawa manusia secara biologinya untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Dia berkata bahawa anakanak lahir dengan pengambilalihan bahasa (LAD).

peraturan tentang struktur dan urutan bunyi ucapan. Penjelasan psikologi berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Memperluas ialah menegaskan kembali. dalam bentuk linguistik canggih. Yang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa bahasa itu diperolehi melalui peniruan. Kanak-kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti membentuk semula. Semantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan melalui kata-kata. Empat komponen utama bahasa : • • Fonologi melibatkan peraturan . PRASYARAT SOSIAL Sangatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan. Mereka berpendapat ia memiliki fungsi penting menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi. Pemerolehan bahasa untuk mengembangkan kejayaan. pentingnya peranan dalam bahasa berkembang dipertikaikan banyak ahli bahasa. Walau bagaimanapun. apa yang dikatakan oleh seorang anak. mengembangkan. Melabel adalah mengenalpasti nama-nama objek. . anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut. Penjelasan fungsional melihat kepada proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama. mungkin menukarnya menjadi soalan atau menegaskan kembali kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat sepenuhnya. Dua teori yang paling diterima dalam pengembangan bahasa adalah psikologi dan fungsional. dan melabel:" Membentuk semula adalah mengulang sesuatu yang anak kata.Ada beberapa teori yang berbeza tentang mengapa dan bagaimana anak-anak mengembangkan bahasa.bahasa yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata-kata dan ayat yang sederhana.

Sekitar dua bulan. Menukar bahasa untuk berbicara berbeza. fonologi terus meningkatkan kesedaran serta pengucapan. bayi akan terlibat dalam berdekut. atau bunyi pasif dan lain . Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk menyederhanakan pengucapan. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan pertama vokal dalamsebuah suku kata ( 'TV' -> 'didi') atau memadam tanpa suku kata dalam sebuah suku kata( 'banana' -> 'nana'). 3-5 tahun. memuat. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh katakan. menuntut dan lain – lain. . yang kebanyakan terdiri daripada bunyi vokal. anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres yang membantu membezakan perbezaan kecil antara kata-kata serupa. bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata yang pernah didengari. adalah penggunaan membuat tatabahasa (menunjukkan tegang.Sekitar empat bulan. berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan vokal yang berulang-ulang kombinasi. PERKEMBANGAN FONOLOGI Dari lahir sampai sekitar satu tahun. aktif i) Sintaksis. Pragmatik melibatkan tiga kemahiran: i) ii) iii) Menggunakan bahasa untuk menyapa. ii) Morfologi.• Tatabahasa melibatkan dua bahagian. topik yang tetap. Dari 1-2 tahun. 6-10 tahun. adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi ayat. bergantung kepada siapa anda bercakap Peraturan seterusnya seperti menyalakan. • Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan. bayi mulai membuat bunyi-bunyian.lain).

'kereta' untuk 'van'). Ada kosa kata lonjakan antara 18-24 bulan. memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum (contoh. Majoriti kosa kata baru terdiri daripada kata benda (nouns) dan kata-kata aksi (verb). 'Selimut') dan overextensions. Brown (1973) mengamati bahawa 75% daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan daripada 11 semantik. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar banyak hal-hal baru dengan cepat. Mereka juga mampu menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata tepat melalui metafora dan permainan kata-kata. pemahaman (bahasa yang kita faham) berkembang sebelum pengeluaran (bahasa yang kita gunakan). PERKEMBANGAN TATABAHASA Dari 1-2 tahun. yang mempunyai dua kombinasi kata.PERKEMBANGAN SEMANTIK Dari lahir hingga satu tahun. Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka. anak-anak biasanya mengalami kesulitan menggunakan kata-kata dengan betul. kosa kata meningkat hingga beberapa ratus kata. 11 kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan pada Brown. Anak-anak mengalami banyak masalah seperti underextensions. yang merangkumi pemetaan cepat.1973: • • Atribut: 'rumah besar' Agen-Tindakan: 'Ayah memukul' . anak-anak dapat memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka. Bayi dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. misalnya 'pampers basah'. 3-5 tahun. Cepat pemetaan berlanjutan. Ada sekitar 5 bulan tertinggal di antara keduanya. memuat perkataan umum dan mengaplikasikannya secara khusus (contohnya. Anak-anak boleh memahami metafora. Dari 1-2 tahun. Dari 6-10 tahun. anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic.

• • • • • • • • • Tindakan-Objek: 'memukul bola’ Agen-Objek: 'Ayah bola' Nominative: 'itu bola' Demonstrative: 'ada bola' Perulangan: 'banyak bola' Non-eksistensi: 'semua bola tiada' Posesif: 'Ayah kerusi' Entiti + lokatif: 'buku jadual' Aksi + lokatif: 'pergi kedai' Sekitar 3 tahun. anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks. 3-5 tahun. Tatabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini mulamuncul. . 1-2 tahun. yang merupakan 3 patah perkataan. tahu apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan mengatakannya dan menukar haluan. Anak-anak mampu berkomunikasi dengan berkesan dalam menuntut tatacara. Usia 6-10. anak-anak terlibat dalam ayat . Bayi juga boleh terlibat dalam kegiatan mengambil gilirannya. bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian (berkongsi sesuatu pemerhatian dengan orang lain). Ayat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan secara berperingkat. Pada usia 3-5. yang menukar topik perbualan secara berperingkat.ayat sederhana. shading terjadi. anak-anak memperbaiki struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif. yang menukar perbualan kepada orang lain. anak-anak dapat menguasai niat illocutionary. mereka boleh terlibat dalam mengambil gilirannya dan topik penyelenggaraan. PERKEMBANGAN PRAGMATIK Dari lahir hingga 1 tahun. 6-10 tahun. seperti di telefon.

Sharani Ahmad (2003).Samuel. Mohamad bin Aman. bapa atau adik-beradik dan saudara. Rafidah Kastawi (2008). Perkembangan pesat bahasa ini disumbangkan oleh kepesatan minda kanak-kanak mengingat makna perkataan baru selepas mendengarnya bagi kali pertama atau bercakap sekali dua dengan rakan-rakannya. Walaupun kadang-kadang sebutan sesuatu perkataan kurang tepat. Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.600 perkataan apabila mencapai umur 6 tahun. kerana perkembangan mental yang bertambah baik.000 perkataan. perbendaharaan kata mereka bertambah dari semasa ke semasa sehingga mencecah 80. Bhd. ia diperbaiki dengan teguran dan kekerapan bercakap dengan orang dewasa seperti ibu. Bhd. Bhd. Asuhan dan Pendidikan AwalKanakkanak Tingkatan 4. Apabila kanak-kanak mula menjejakkan kaki ke sekolah. Nani Menon. Panduan KurikulumPrasekolah. Sdn. Jumlah ini meningkat kepada 2. Rohani Abdullah. Sebutan . Majid (2003). Selangor: Aras Mega (M) Sdn. PERKEMBANGAN BAHASA KANAK .KANAK Umur 3 tahun.RUJUKAN Haliza Hamzah. Semakin lama bercakap. Mohd. umumnya kanak-kanak tahu bagaimana menggunakan 900 hingga 1. Zulkifli bin Yaakob (2007). Joy N.000 perkataan. mereka dapat memahami sebab dan akibat.Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak. Jawapan mereka juga mudah dan singkat.Selangor: Meteor Doc. Kanak-kanak mula bercakap menggunakan ayat yang ringkas dan mudah. KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kasim bin Abd.

ia akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak (Santrock. Dengan perkembangan bahasa yang semakin meningkat ini. Crystal (1995). pertama dari tangisannya bila bayi merasa tidak nyaman. dan keinginan melalui ciptaan simbolsimbol lahir secara sedar. emosi. Kemampuan ini berkembang beransur-ansur mengikut masa saling berkait antara satu sama lain. memahami dan melahirkan semula. Sapir (1921:8) mendefinisikan.dan tatabahasa yang baik menjadikan orang dewasa dapat memahami bahasa mereka. mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan luahan perasaan. Perkembangan bahasa kanak-kanak bermula sejak kanak-kanak lahir iaitu daripada tangisan pertama. PERKEMBANGAN BAHASA MENURUT BERBAGAI KOMPONEN Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat juga daripada pemerolehan bahasa mengikut komponen-komponennya. kanak-kanak tersebut akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan. Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima. bahasa adalah semata-mata suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia menyampaikan idea. 2007). Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana ia memudahkan proses pengajaran (Berk. Dengan meningkatkan perkembangan bahasa. misalnya kerana lapar. Jika tidak difahami. lampin . Perkembangan Pragmatik Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dilahirkan. 2001) dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. mereka cuba menerangkannya dengan lebih jelas.

mempelajari bentuk ekspresi wajah.basah. Anak mulai memperkenalkan atau merubah topik dan mulai belajar memelihara alur percakapan dan menangkap persepsi pendengar. Perilaku ibu sebagai fasilitatif akan membantu anaknya dalam memperkenalkan topik baru. Pada usia 6 bulan bayi mulai tertarik dengan benda-benda sehinga komunikasi menjadi komunikasi ibu. Sekitar 36 bulan. misalnya wajah seseorang. Dari sini bayi akan belajar bahawa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis sehingga kemudian bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. peranan gerakgeri lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata. anak mulai berdialog lebih lama sampai beberapa kali giliran. Lewat umur ini. Lewat umur 3 tahun. Usia 5 bulan bayi mulai meniru gerak-geri orang. Gerak-geri ini akan berkembang disertai dengan bunyibunyi tertentu yang mula konsisten. Usia 2 tahun. Usia 12 minggu mulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi tanggapan. tatapan mata. Sebahagian besar pasangan . anak mulai mampu mempertahankan topik yang selanjutnya dan mulai membuat topik baru. Pada usia 3 minggu bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar. Hampir 50 peratus kanak-kanak 5 tahun dapat mempertahankan topik melalui 12 kali giliran. suara dan gelitikan. Ini disebut senyum sosial. Usia 7-12 bulan anak menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat 2 kata. bayi dan benda-benda. bertindak balas terhadap pasangan bicaranya dan masuk dalam dialog singkat. tersusun baik dan teradaptasi baik untuk pendengaran. terjadi peningkatan dalam keaktifan anak berbicara memperoleh kesadaran sosial dalam percakapan. Pada masa ini sampai sekitar 18 bulan. Usia 2 bulan bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. Ucapan yang ditujukan pada pasangan bicara menjadi jelas.

Pemahaman perkataan bertambah tanpa pengajaran langsung orang dewasa. Terdapat indikasi bahawa anak dengan kosa kata lebih banyak dan lebih popular di kalangan temantemannya. Anak berada pada fase mono dialog. fungsi. Terjadi strategi pemetaan yang cepat pada usia ini sehingga anak boleh menyambung suatu kata dengan rujukannya. untuk apa. Begitu kosa kata berkembang. pemakaian dan lokasi. Leksikal dan pemerolehan konsep berkembang pesat pada masa pra sekolah. Ibu memegang peranan dalam membangun dan mempertahankan dialog yang benar. di mana. Anak akan mengembangkan kosa katanya melalui cerita yang dibacakan orang tuanya.berkomunikasi dengan anak adalah orang dewasa. Selanjutnya secara berperingkat anak akan mengertikan lagi maklumat-maklumat baru yang diterima. Persekitaran linguistik mempunyai pengaruh bermakna pada proses belajar berbahasa. kata-kata tak bermakna. Monolog kaya dengan lagu. percakapan sendiri dengan kemauan untuk melibatkan orang lain. untuk siapa. maka pada umur 6-9 bulan anak telah mengenal orang atau benda yang berada di persekitarannya. . mereka akan memodifikasi pemahaman diri dan bayangan diri dan menjadi lebih sedar akan lingkungan sosial. Pemetaan yang cepat adalah langkah awal dalam proses pemerolehan leksikal. keperluan untuk mengorganisasikan kosa kata akan lebih meningkat. fantasi dan ekspresi perasaan. biasanya orang tua. Anak pra sekolah dapat menjelaskan siapa. Saat anak mulai membangun jaringan sosial melibatkan orang di luar keluarga. dengan apa. 5 sampai 6 tahun. Definisi kata benda anak usia pra sekolah meliputi fisik seperti bentuk. Dianggarkan terjadi penambahan 5 perkataan perhari di usia 1. tapi biasanya mereka belum memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa atau menjelaskan proses. suara. Definisi kata kerja anak pra sekolah juga berbeza daripada kata kerja orang dewasa atau anak yang lebih besar. apa. ukuran dan warna. dan beberapa rangkaian semantik atau antara relasi akan terbentuk. Perkembangan Semantik Kerana faktor lingkungan sangat berperanan dalam perkembangan semantik.

Kalimat satu kata biasa ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya. Pada waktu kalimat pertama terbentuk iaitu penggabugan dua kata menjadi kalimat. Panjang ucapan. sampai usia 1 tahun 2 Kalimat satu kata. Lewat usia 3 tahun anak mulai menanyakan hal-hal yang abstrak dengan kata tanya“mengapa”. Perkembangan pemerolehan sintaksis meningkat dengan pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun. yang diukur dalam morfem. . MLU meningkat kira-kira 1 hingga 2 morfem per tahun. rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. 52 tahun4. Beberapa sumber yang membahas tentang morfem dalam kaitannya dengan morfologi semuanya merupakan bahasa inggeris yang sangat berbeza dengan bahasa melayu. Jika kalimat dua kata tersebut memberi makna lebih dari satu. 1. Rangkaian dua kata.Perkembangan Sintaksis Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. MLU sangat erat berhubungan dengan usia dan merupakan prediktor yang baik untuk perkembangan bahasa. Awalnya berupa kalimat dua kata. 1-1. Konstruksi sederhana dan kompleks. Dari usia 18 bulan hingga 5 tahun. [mean length of Utterance (MLU)] adalah alat ramalan kompleks bahasa pada anak yang berbahasa Inggeris. yang mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun. Perkembangan Morfologi Tempoh perkembangan ditanda dengan peningkatan panjang ucapan. 5 tahun 3 Kalimat rangkaian kata. maka anak akan membezakannya dengan menggunakan pola intonasi yang berbeza. berbeza dengan “kalimat satu kata” sebelumnya yang disebut holofrastis. 3 tahun. Peralihan dari satu kata menjadi kalimat yang merupakan rangkaian kata terjadi secara bertahap. Penggunaan kalimat kompleks bermula selepas anak menguasai kalimat empat perkataan sekitar usia 4 tahun. Tahap perkembangan sintaksis secara singkat terbahagi dalam 1 Masa pralingual.

Zulkifli bin Yaakob (2007). Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dankonsonan. Sharani Ahmad (2003). Rafidah Kastawi (2008). Kasim bin Abd. . Asuhan dan Pendidikan AwalKanak-kanak Tingkatan 4. Bhd. Bhd. Mohd.Samuel. Panduan KurikulumPrasekolah. Majid (2003). Proses lainnya berkaitan dengan asimilasi dansubstitusi sampai pada persepsi dan produksi suara.Rohani Abdullah. Bahkan dalam mengumam . Sdn. Joy N. RUJUKAN Haliza Hamzah.Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak.Mohamad bin Aman. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. anak menggunakan konsonan-vokal (KV) atau konsonan-vokal-konsonan (KVK). KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Selangor: Meteor Doc. Nani Menon. Sebahagian besar pembinaan morfologi anak akan bergantung pada kemampuannya menerima dan mengeluarkan unit fonologi. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. anak tidak hanya menerima inventaris fonetik dan sistem fonologi tapi juga mengembangkan kemampuan menentukan bunyi mana yang dipakai untuk membedakan makna. Selama usia pra sekolah. Bhd.Perkembangan Fonologi Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa.

Bahasa tersebut membolehkan seseorang bayi mendapat segala apa yangdiperlunya dan keinginannya. dan sebagainya. Nilaikomunikasi adalah bergantung kepada sejauhmana kita dapat menguasai bidangkomunikasi ini.Bahasa adalah segala aspek komunikasi di mana pemikiran dan perasaan seseorangdisatukan supaya dapat menyampaikan makna kepada .sikap dan idea dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi memudahkan kehidupan seseorang dan juga penting dalam dunia perniagaan. Komunikasi meliputi hubungan surat dan percakapan sebagaimanakomunikasi non-verbal (seperti ekspressi wajah. Proses tersebut semakin meningkatdan meluas.Kehidupan manusia di dunia melibatkan komunikasi. penulisan atau penyelidikan. televisi kabel dan siaransatellit). Komunikasi merupakan satu bidang seni yang memindahkan maklumat. pendidikan. bahasa tubuh dan isyarat). komunikasivisual (penggunaan gambar seperti lukisan. pertuturan. surat elektronik.ADIBAH BINRI RAMLI (3081015711) PERKEMBANGAN KOMUNIKASI Komunikasi adalah satu proses interaksi untuk berhubung sesama manusia yang padaawalnya komunikasi hanya berlaku sangat sederhana dimulai dengan idea-idea yangabstrak atau pemikiran dalam otak seseorang individu untuk mencari atau menyampaikanmaklumat yang kemudiannya menjadi tutur bahasa untuk disampaikan secara langsungataupun tidak langsung.Komunikasi juga merupakan proses informasi dan pesanan dengan orang lain pada waktudan tempat tertentu. foto. Komunikasi pula melibatkan perlakuan yang berbentuk isyarat. video atau film) dan komunikasielektronik seperti percakapan melaui telepon. mendengar apayang tersurat dan tindak balas. antaranya ialah dengan pemerhatian. Komunikasi antara manusia dapat diperbaiki dengan pelbagai cara. Selaras dengan perkembangan interaksi serta kematanganterutama yang berkaitan dengan proses komunikasi.Bayi yang baru lahir mengawal komunikasinya dengan dunia sekitarnya melalui bahasatangis.

.Komunikasi terbahagi kepada tiga jenis:i. Sebagai contoh. Bahasa-bahasa yang baru digunakan pula akan berkembang dan terus digunakan sehingga wujudnya bahasa yang lain.Bahasa. ii. Mereka sentiasa bertukar insyarat untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Ada kemungkinan asal dari emosi sepertiketawa atau menangis.komunikasi diantara binatang.Simbol dan huruf. perkembangan bahasa bermula dari tangisan pertama sehingga mampu bertutur. Bahasayang betul disebut jarang digunakan tetapi bertahan dalam bentuk penulisan. lebih dari 6000 bahasa banyak digunakan sekarang. iii. Para ahli kajian yang mengkaji kebudayaan zaman dulu kalamemiliki beberapa teori mengenai terciptanya bahasa manusia. Manakala bahasa loghat yang merupakan bahasa kuno telah dihidupkan kembalidan dipergunakan. bahasa yang biasa dulu digunakan olehmanusia lenyap begitu sahaja. Selain manusia. Charles Darwinmerupakan ahli biologi pada abad ke 19 berpendapat bahawa setiap spesis berkemampuan menukar informasi atau insyarat merupakan satu faktor penting bagi mempertahankan hidupnya. Beberapa ahli teori mempercayai bahasa adalah pertumbuhan hidup berkelompok seperti bekerja sama. binatang juga diberi kelebihan berkomunikasi. Ketikawujudnya satu bahasa ke satu bahasa. Pada zaman sekarang.orang lain. Oleh itu.Gajah pula mengeluarkan suara tekanan rendah bagi memanggil gajah yang lainyang jauh berbatu-batu. Sistem bahasayang paling awal adalah campuran antara vokal dengan menggunakan tangan atauinsyarat tubuh untuk memberi pesanan. lebah melakukan tarian bagimemberitahu lebah-lebah yang lain satu tempat untuk mendapatkan makanan.

Pada 1 Desember 2008 majalah KomunikasiUM memudahkan pembaca dalam mengakses berita-berita terkini. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi Ilmu komunikasi adalah ilmu yang dipelajari oleh manusia supaya memudahkanseseorang menyampaikan apa yang terkandung dalam fikirannya kepada orang lain. Yang terkini telah wujudnya ICT di zaman globalisasi kini dan wujudnya PusatTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) UM memberikan peluang pada majalahKomunikasi untuk berkibar secara on-line. Tulisan yang tertua dari bahasatertulis berusia dalam sekitar 5000 tahun. radio dan alat-alat komunikasiyang lain. warga OKU yang tidak dapat bercakap (bisu) dikurniakan kebolehan berbahasa insyarat supaya mereka tidak terlepasdari berkomunikasi . telegraf. Akan tetapi komunikasi bertulis telahlama dimulakan dalam bentuk gambar atau tanda-tanda yang dibuat berunsurkanalam.komunikasi penting dalam perkembangan bahasa. Kita hidup di dunia yang bermasyarakat memerlukan sistem komunikasi yang baik supaya mudah difahami oleh orang lain.Bahasa juga boleh dimiliki dalam bentuk tulisan. Walaupun binatang tidak dikurniakan akal fikiran seperti manusia. Perkembangan komunikasi semakin berkembang denganwujudnya alat-alat komunikasi seperti telefon. banyak hal-hal dan masalah yang sentiasa bermain dalam fikirankita dan akhirnya meminta satu cara atau sistem berkomunikasi secara efektif dan efisien. tetapi ia juga mudah memahami maksud yangdisampaikan oleh manusia.Selain itu. Oleh itu.Kita memerlukan kebolehan berkomunikasi supaya diri kita tidak dipandang serong olehorang lain. Berkomunikasi secara efektif dan efisien Pada zaman sekarang. manusia bukan sahaja menggunakan komunikasi ini hanya untuk menyampaikan kepada manusia tetapi juga kepada haiwan. Malah.

Bahasa merupakan satu cara untuk melahirkan pemikiran yangsimbolik. dan biologi yang memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa. Oleh itu. Interaksi sosial berpendapat bahawa perkembangan bahasa lahir daripada perkembangan sosial. interaksi memiliki makna yang berbeza. Elemen-elemen ini berinteraksi antara satusama lain dan melakukan penyesuaian antara keduanya. Interaksi dapat dilihat melalui beberapa faktor seperti persekitaran sosial. PERKEMBANGAN INTERAKSI Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu atau lebih dua objek mmpengaruhi atau memiliki kesan antara satu sama lain.Kanak-kanak boleh dilihat bukan sebagai penerima latihan bahasa yang pasif daripadaibu bapa mereka dan bukan sebagai pemprosesan bahasa aktif yang memiliki struktur dalaman sebagai penentu utama perolehan bahasa.dengan orang lain. keupayaan untuk mewakiliobjek secara mental. kematangan. Idea kesan dua arah ini pentingdalam konsep interaksi. Piaget(1926) dan ahli teori kognitif yang lain mengatakan pemahaman kanak–kanak tentang bahasa asal daripada perkembangan kognitif. komunikasi amat penting bagi semuamanusia yang hidup di muka bumi ini. Interaksi sosial yang menghasilkan operasi dua hala antara ibu . Terdapat dua pendekatan utamadalam perkembangan interaksi iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial. sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Dalam pelbagai bidang ilmu. contohnya.Kombinasi-kombinasi sederhana dapat menonton pada suatu fenomena baru yangmengejutkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful