PERKEMBANGAN BAHASA Perkembangan bahasa adalah bahagian penting daripada sifat kognitif

manusia.Memahami perkembangan bahasa merupakan aspek penting untuk memahami dasar dan mengingati pelbagai komponen linguistik. Aspek kognitif komunikasi dalam bahasa difahami sebagai sama di antara primat, non-primat, dan manusia dalam beberapa aspek dan berbeza dalam aspek-aspek lain iaitu cenderung komunikasi, decorative ucapan, bahasa pengambilalihan, ucapan telegraphic, komponen morphosyntactic, komponen pragmatis. Perkembangan bahasa adalah sebuah proses yang bermula awal dalam kehidupan manusia, ketika seseorang mulai menguasai bahasa dengan belajar. Perkembangan bahasa anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun dalam usia empat bulan, bayi boleh membaca bibir dan membezakan bunyi ujaran. Bahasa yang disebut bayi dipanggil mengoceh. Biasanya, bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. Sebagai orang yang semakin meningkat usianya,makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata meningkat dengan lebih perkataan dipelajari. Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk mengkomunikasikan keinginan, keperluan dan kecenderungan. Walaupun sebahagian besar anak-anak mulai menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbeza, mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh. Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya.

banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkinditurunkan secara genetik. Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu. Selain itu. Noam Chomsky (1957) mencadangkan bahawa manusia secara biologinya untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. 2006. namun sebahagian besar bersetuju bahawa kemampuan untuk mendapatkan sistem yang rumit seperti itu adalah unik untuk spesies manusia. tampaknya ada tempoh sensitif untuk produksi ujaran. mereka dapat memahami bahawa niat orang lain "Salah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik (anakdiarahkan perbualan) juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu.PRASYARAT BIOLOGI Ahli Bahasa tidak bersetuju tentang faktor-faktor biologi menyumbang terhadap perkembangan bahasa. PENGARUH PERSEKITARAN "Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa.anak. yang merupakan . Dia berkata bahawa anakanak lahir dengan pengambilalihan bahasa (LAD). Beberapa bukti bahawa bahasa adalah biologi. Terbukti ada wilayah otak yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan pemahaman bahasa (Broca’s Area dan Wernicke’s Area). Semasa lateralization otak. 2007) menekankan bahawa anak-anak muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan. namun banyak kajian menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak . Tomasello & Carpenter. MichaelTomasello (2003.

Mereka berpendapat ia memiliki fungsi penting menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi. Dua teori yang paling diterima dalam pengembangan bahasa adalah psikologi dan fungsional. pentingnya peranan dalam bahasa berkembang dipertikaikan banyak ahli bahasa.Ada beberapa teori yang berbeza tentang mengapa dan bagaimana anak-anak mengembangkan bahasa. Pemerolehan bahasa untuk mengembangkan kejayaan. dan melabel:" Membentuk semula adalah mengulang sesuatu yang anak kata. anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut.bahasa yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata-kata dan ayat yang sederhana. Memperluas ialah menegaskan kembali. . Penjelasan psikologi berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Melabel adalah mengenalpasti nama-nama objek. Yang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa bahasa itu diperolehi melalui peniruan.peraturan tentang struktur dan urutan bunyi ucapan. apa yang dikatakan oleh seorang anak. mengembangkan. PRASYARAT SOSIAL Sangatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan. mungkin menukarnya menjadi soalan atau menegaskan kembali kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat sepenuhnya. Kanak-kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti membentuk semula. dalam bentuk linguistik canggih. Empat komponen utama bahasa : • • Fonologi melibatkan peraturan . Penjelasan fungsional melihat kepada proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama. Semantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan melalui kata-kata. Walau bagaimanapun.

berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan vokal yang berulang-ulang kombinasi. bayi mulai membuat bunyi-bunyian. aktif i) Sintaksis. Sekitar dua bulan. bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata yang pernah didengari. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan pertama vokal dalamsebuah suku kata ( 'TV' -> 'didi') atau memadam tanpa suku kata dalam sebuah suku kata( 'banana' -> 'nana'). fonologi terus meningkatkan kesedaran serta pengucapan. 6-10 tahun. atau bunyi pasif dan lain . . 3-5 tahun. bayi akan terlibat dalam berdekut. Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk menyederhanakan pengucapan. Menukar bahasa untuk berbicara berbeza. PERKEMBANGAN FONOLOGI Dari lahir sampai sekitar satu tahun. anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres yang membantu membezakan perbezaan kecil antara kata-kata serupa. yang kebanyakan terdiri daripada bunyi vokal. • Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan. memuat. ii) Morfologi.• Tatabahasa melibatkan dua bahagian. topik yang tetap.Sekitar empat bulan. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh katakan. adalah penggunaan membuat tatabahasa (menunjukkan tegang. menuntut dan lain – lain. Dari 1-2 tahun. Pragmatik melibatkan tiga kemahiran: i) ii) iii) Menggunakan bahasa untuk menyapa. adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi ayat.lain). bergantung kepada siapa anda bercakap Peraturan seterusnya seperti menyalakan.

Brown (1973) mengamati bahawa 75% daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan daripada 11 semantik. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar banyak hal-hal baru dengan cepat. anak-anak dapat memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka.1973: • • Atribut: 'rumah besar' Agen-Tindakan: 'Ayah memukul' . Dari 1-2 tahun.PERKEMBANGAN SEMANTIK Dari lahir hingga satu tahun. Anak-anak boleh memahami metafora. Mereka juga mampu menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata tepat melalui metafora dan permainan kata-kata. 'Selimut') dan overextensions. Ada sekitar 5 bulan tertinggal di antara keduanya. anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic. Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka. Bayi dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. Ada kosa kata lonjakan antara 18-24 bulan. misalnya 'pampers basah'. 'kereta' untuk 'van'). 11 kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan pada Brown. PERKEMBANGAN TATABAHASA Dari 1-2 tahun. kosa kata meningkat hingga beberapa ratus kata. 3-5 tahun. Anak-anak mengalami banyak masalah seperti underextensions. memuat perkataan umum dan mengaplikasikannya secara khusus (contohnya. Cepat pemetaan berlanjutan. pemahaman (bahasa yang kita faham) berkembang sebelum pengeluaran (bahasa yang kita gunakan). yang merangkumi pemetaan cepat. Dari 6-10 tahun. Majoriti kosa kata baru terdiri daripada kata benda (nouns) dan kata-kata aksi (verb). yang mempunyai dua kombinasi kata. anak-anak biasanya mengalami kesulitan menggunakan kata-kata dengan betul. memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum (contoh.

anak-anak dapat menguasai niat illocutionary. 3-5 tahun. Ayat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan secara berperingkat. anak-anak memperbaiki struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif. .ayat sederhana. yang menukar topik perbualan secara berperingkat. Usia 6-10. anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks. shading terjadi. 6-10 tahun. seperti di telefon. Anak-anak mampu berkomunikasi dengan berkesan dalam menuntut tatacara. 1-2 tahun. PERKEMBANGAN PRAGMATIK Dari lahir hingga 1 tahun. tahu apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan mengatakannya dan menukar haluan. yang merupakan 3 patah perkataan. bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian (berkongsi sesuatu pemerhatian dengan orang lain). Pada usia 3-5. anak-anak terlibat dalam ayat . mereka boleh terlibat dalam mengambil gilirannya dan topik penyelenggaraan. yang menukar perbualan kepada orang lain. Bayi juga boleh terlibat dalam kegiatan mengambil gilirannya.• • • • • • • • • Tindakan-Objek: 'memukul bola’ Agen-Objek: 'Ayah bola' Nominative: 'itu bola' Demonstrative: 'ada bola' Perulangan: 'banyak bola' Non-eksistensi: 'semua bola tiada' Posesif: 'Ayah kerusi' Entiti + lokatif: 'buku jadual' Aksi + lokatif: 'pergi kedai' Sekitar 3 tahun. Tatabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini mulamuncul.

Sdn. Perkembangan pesat bahasa ini disumbangkan oleh kepesatan minda kanak-kanak mengingat makna perkataan baru selepas mendengarnya bagi kali pertama atau bercakap sekali dua dengan rakan-rakannya. Mohamad bin Aman. Rafidah Kastawi (2008). Kasim bin Abd. Panduan KurikulumPrasekolah. Zulkifli bin Yaakob (2007). Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Semakin lama bercakap. Jawapan mereka juga mudah dan singkat. ia diperbaiki dengan teguran dan kekerapan bercakap dengan orang dewasa seperti ibu. PERKEMBANGAN BAHASA KANAK . bapa atau adik-beradik dan saudara. Kanak-kanak mula bercakap menggunakan ayat yang ringkas dan mudah. Sharani Ahmad (2003). umumnya kanak-kanak tahu bagaimana menggunakan 900 hingga 1. Apabila kanak-kanak mula menjejakkan kaki ke sekolah.Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak. Jumlah ini meningkat kepada 2. perbendaharaan kata mereka bertambah dari semasa ke semasa sehingga mencecah 80. Walaupun kadang-kadang sebutan sesuatu perkataan kurang tepat.KANAK Umur 3 tahun.Selangor: Meteor Doc. Bhd. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. mereka dapat memahami sebab dan akibat.000 perkataan. KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.Samuel. Sebutan . kerana perkembangan mental yang bertambah baik. Mohd. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Rohani Abdullah. Asuhan dan Pendidikan AwalKanakkanak Tingkatan 4. Bhd.600 perkataan apabila mencapai umur 6 tahun.000 perkataan.RUJUKAN Haliza Hamzah. Joy N. Nani Menon. Majid (2003).

Sapir (1921:8) mendefinisikan. PERKEMBANGAN BAHASA MENURUT BERBAGAI KOMPONEN Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat juga daripada pemerolehan bahasa mengikut komponen-komponennya. Perkembangan Pragmatik Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dilahirkan. ia akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak (Santrock. dan keinginan melalui ciptaan simbolsimbol lahir secara sedar. bahasa adalah semata-mata suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia menyampaikan idea. mereka cuba menerangkannya dengan lebih jelas. pertama dari tangisannya bila bayi merasa tidak nyaman. mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan luahan perasaan. Jika tidak difahami. Crystal (1995). Dengan meningkatkan perkembangan bahasa. 2007). Perkembangan bahasa kanak-kanak bermula sejak kanak-kanak lahir iaitu daripada tangisan pertama. 2001) dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. emosi. misalnya kerana lapar. Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana ia memudahkan proses pengajaran (Berk. kanak-kanak tersebut akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan. lampin .dan tatabahasa yang baik menjadikan orang dewasa dapat memahami bahasa mereka. Dengan perkembangan bahasa yang semakin meningkat ini. Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima. Kemampuan ini berkembang beransur-ansur mengikut masa saling berkait antara satu sama lain. memahami dan melahirkan semula.

Sebahagian besar pasangan . Ini disebut senyum sosial. Pada masa ini sampai sekitar 18 bulan. Lewat umur ini. Usia 12 minggu mulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi tanggapan. bayi dan benda-benda. Ucapan yang ditujukan pada pasangan bicara menjadi jelas. terjadi peningkatan dalam keaktifan anak berbicara memperoleh kesadaran sosial dalam percakapan. suara dan gelitikan. Pada usia 6 bulan bayi mulai tertarik dengan benda-benda sehinga komunikasi menjadi komunikasi ibu. mempelajari bentuk ekspresi wajah. Usia 5 bulan bayi mulai meniru gerak-geri orang. Sekitar 36 bulan. anak mulai mampu mempertahankan topik yang selanjutnya dan mulai membuat topik baru. bertindak balas terhadap pasangan bicaranya dan masuk dalam dialog singkat. Anak mulai memperkenalkan atau merubah topik dan mulai belajar memelihara alur percakapan dan menangkap persepsi pendengar. tatapan mata. Dari sini bayi akan belajar bahawa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis sehingga kemudian bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. Usia 2 tahun. Lewat umur 3 tahun. Pada usia 3 minggu bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar. Perilaku ibu sebagai fasilitatif akan membantu anaknya dalam memperkenalkan topik baru. tersusun baik dan teradaptasi baik untuk pendengaran. anak mulai berdialog lebih lama sampai beberapa kali giliran. anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat 2 kata. Usia 7-12 bulan anak menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. Usia 2 bulan bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. Hampir 50 peratus kanak-kanak 5 tahun dapat mempertahankan topik melalui 12 kali giliran. Gerak-geri ini akan berkembang disertai dengan bunyibunyi tertentu yang mula konsisten.basah. misalnya wajah seseorang. peranan gerakgeri lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata.

percakapan sendiri dengan kemauan untuk melibatkan orang lain.berkomunikasi dengan anak adalah orang dewasa. biasanya orang tua. Perkembangan Semantik Kerana faktor lingkungan sangat berperanan dalam perkembangan semantik. Saat anak mulai membangun jaringan sosial melibatkan orang di luar keluarga. Anak pra sekolah dapat menjelaskan siapa. Begitu kosa kata berkembang. fantasi dan ekspresi perasaan. Definisi kata benda anak usia pra sekolah meliputi fisik seperti bentuk. Persekitaran linguistik mempunyai pengaruh bermakna pada proses belajar berbahasa. kata-kata tak bermakna. untuk siapa. apa. Terjadi strategi pemetaan yang cepat pada usia ini sehingga anak boleh menyambung suatu kata dengan rujukannya. Definisi kata kerja anak pra sekolah juga berbeza daripada kata kerja orang dewasa atau anak yang lebih besar. pemakaian dan lokasi. Leksikal dan pemerolehan konsep berkembang pesat pada masa pra sekolah. Dianggarkan terjadi penambahan 5 perkataan perhari di usia 1. Selanjutnya secara berperingkat anak akan mengertikan lagi maklumat-maklumat baru yang diterima. untuk apa. keperluan untuk mengorganisasikan kosa kata akan lebih meningkat. Monolog kaya dengan lagu. Terdapat indikasi bahawa anak dengan kosa kata lebih banyak dan lebih popular di kalangan temantemannya. Anak akan mengembangkan kosa katanya melalui cerita yang dibacakan orang tuanya. tapi biasanya mereka belum memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa atau menjelaskan proses. dengan apa. Pemetaan yang cepat adalah langkah awal dalam proses pemerolehan leksikal. ukuran dan warna. 5 sampai 6 tahun. fungsi. suara. Anak berada pada fase mono dialog. . Ibu memegang peranan dalam membangun dan mempertahankan dialog yang benar. Pemahaman perkataan bertambah tanpa pengajaran langsung orang dewasa. dan beberapa rangkaian semantik atau antara relasi akan terbentuk. mereka akan memodifikasi pemahaman diri dan bayangan diri dan menjadi lebih sedar akan lingkungan sosial. di mana. maka pada umur 6-9 bulan anak telah mengenal orang atau benda yang berada di persekitarannya.

52 tahun4. Pada waktu kalimat pertama terbentuk iaitu penggabugan dua kata menjadi kalimat. maka anak akan membezakannya dengan menggunakan pola intonasi yang berbeza. Panjang ucapan. 1. sampai usia 1 tahun 2 Kalimat satu kata. Awalnya berupa kalimat dua kata. Peralihan dari satu kata menjadi kalimat yang merupakan rangkaian kata terjadi secara bertahap. berbeza dengan “kalimat satu kata” sebelumnya yang disebut holofrastis. Tahap perkembangan sintaksis secara singkat terbahagi dalam 1 Masa pralingual. Jika kalimat dua kata tersebut memberi makna lebih dari satu. . 5 tahun 3 Kalimat rangkaian kata. Kalimat satu kata biasa ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya. Beberapa sumber yang membahas tentang morfem dalam kaitannya dengan morfologi semuanya merupakan bahasa inggeris yang sangat berbeza dengan bahasa melayu. 3 tahun. Perkembangan pemerolehan sintaksis meningkat dengan pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun.Perkembangan Sintaksis Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. yang mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun. Penggunaan kalimat kompleks bermula selepas anak menguasai kalimat empat perkataan sekitar usia 4 tahun. Rangkaian dua kata. Konstruksi sederhana dan kompleks. MLU sangat erat berhubungan dengan usia dan merupakan prediktor yang baik untuk perkembangan bahasa. yang diukur dalam morfem. 1-1. MLU meningkat kira-kira 1 hingga 2 morfem per tahun. Perkembangan Morfologi Tempoh perkembangan ditanda dengan peningkatan panjang ucapan. Lewat usia 3 tahun anak mulai menanyakan hal-hal yang abstrak dengan kata tanya“mengapa”. rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. Dari usia 18 bulan hingga 5 tahun. [mean length of Utterance (MLU)] adalah alat ramalan kompleks bahasa pada anak yang berbahasa Inggeris.

Mohd. Asuhan dan Pendidikan AwalKanak-kanak Tingkatan 4. anak menggunakan konsonan-vokal (KV) atau konsonan-vokal-konsonan (KVK). KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak.Zulkifli bin Yaakob (2007). Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.Samuel.Selangor: Meteor Doc. Rafidah Kastawi (2008). Nani Menon. Panduan KurikulumPrasekolah.Perkembangan Fonologi Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. Bhd.Rohani Abdullah. Proses lainnya berkaitan dengan asimilasi dansubstitusi sampai pada persepsi dan produksi suara. Sdn. Bahkan dalam mengumam . Majid (2003). Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Sebahagian besar pembinaan morfologi anak akan bergantung pada kemampuannya menerima dan mengeluarkan unit fonologi. RUJUKAN Haliza Hamzah.Mohamad bin Aman. Joy N. Selama usia pra sekolah. Kasim bin Abd. . Sharani Ahmad (2003). Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dankonsonan. Bhd. Bhd. anak tidak hanya menerima inventaris fonetik dan sistem fonologi tapi juga mengembangkan kemampuan menentukan bunyi mana yang dipakai untuk membedakan makna.

bahasa tubuh dan isyarat). pendidikan. televisi kabel dan siaransatellit). antaranya ialah dengan pemerhatian. dan sebagainya. video atau film) dan komunikasielektronik seperti percakapan melaui telepon.Kehidupan manusia di dunia melibatkan komunikasi. Komunikasi merupakan satu bidang seni yang memindahkan maklumat. Komunikasi meliputi hubungan surat dan percakapan sebagaimanakomunikasi non-verbal (seperti ekspressi wajah. Komunikasi antara manusia dapat diperbaiki dengan pelbagai cara.Bahasa adalah segala aspek komunikasi di mana pemikiran dan perasaan seseorangdisatukan supaya dapat menyampaikan makna kepada .sikap dan idea dari seseorang kepada orang lain.Komunikasi juga merupakan proses informasi dan pesanan dengan orang lain pada waktudan tempat tertentu. Proses tersebut semakin meningkatdan meluas. Komunikasi memudahkan kehidupan seseorang dan juga penting dalam dunia perniagaan.Bayi yang baru lahir mengawal komunikasinya dengan dunia sekitarnya melalui bahasatangis. Nilaikomunikasi adalah bergantung kepada sejauhmana kita dapat menguasai bidangkomunikasi ini. mendengar apayang tersurat dan tindak balas. pertuturan. surat elektronik.ADIBAH BINRI RAMLI (3081015711) PERKEMBANGAN KOMUNIKASI Komunikasi adalah satu proses interaksi untuk berhubung sesama manusia yang padaawalnya komunikasi hanya berlaku sangat sederhana dimulai dengan idea-idea yangabstrak atau pemikiran dalam otak seseorang individu untuk mencari atau menyampaikanmaklumat yang kemudiannya menjadi tutur bahasa untuk disampaikan secara langsungataupun tidak langsung. komunikasivisual (penggunaan gambar seperti lukisan. foto. penulisan atau penyelidikan. Komunikasi pula melibatkan perlakuan yang berbentuk isyarat. Selaras dengan perkembangan interaksi serta kematanganterutama yang berkaitan dengan proses komunikasi. Bahasa tersebut membolehkan seseorang bayi mendapat segala apa yangdiperlunya dan keinginannya.

Bahasa-bahasa yang baru digunakan pula akan berkembang dan terus digunakan sehingga wujudnya bahasa yang lain. Selain manusia. iii.Simbol dan huruf. Bahasayang betul disebut jarang digunakan tetapi bertahan dalam bentuk penulisan. Ada kemungkinan asal dari emosi sepertiketawa atau menangis. Pada zaman sekarang. ii. Sistem bahasayang paling awal adalah campuran antara vokal dengan menggunakan tangan atauinsyarat tubuh untuk memberi pesanan. Charles Darwinmerupakan ahli biologi pada abad ke 19 berpendapat bahawa setiap spesis berkemampuan menukar informasi atau insyarat merupakan satu faktor penting bagi mempertahankan hidupnya.Gajah pula mengeluarkan suara tekanan rendah bagi memanggil gajah yang lainyang jauh berbatu-batu. lebih dari 6000 bahasa banyak digunakan sekarang. Beberapa ahli teori mempercayai bahasa adalah pertumbuhan hidup berkelompok seperti bekerja sama. bahasa yang biasa dulu digunakan olehmanusia lenyap begitu sahaja. binatang juga diberi kelebihan berkomunikasi. Mereka sentiasa bertukar insyarat untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. . Para ahli kajian yang mengkaji kebudayaan zaman dulu kalamemiliki beberapa teori mengenai terciptanya bahasa manusia.Komunikasi terbahagi kepada tiga jenis:i. Manakala bahasa loghat yang merupakan bahasa kuno telah dihidupkan kembalidan dipergunakan. lebah melakukan tarian bagimemberitahu lebah-lebah yang lain satu tempat untuk mendapatkan makanan. Sebagai contoh.komunikasi diantara binatang.orang lain. Ketikawujudnya satu bahasa ke satu bahasa. Oleh itu.Bahasa. perkembangan bahasa bermula dari tangisan pertama sehingga mampu bertutur.

Perkembangan komunikasi semakin berkembang denganwujudnya alat-alat komunikasi seperti telefon. Akan tetapi komunikasi bertulis telahlama dimulakan dalam bentuk gambar atau tanda-tanda yang dibuat berunsurkanalam. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi Ilmu komunikasi adalah ilmu yang dipelajari oleh manusia supaya memudahkanseseorang menyampaikan apa yang terkandung dalam fikirannya kepada orang lain.Bahasa juga boleh dimiliki dalam bentuk tulisan. manusia bukan sahaja menggunakan komunikasi ini hanya untuk menyampaikan kepada manusia tetapi juga kepada haiwan.komunikasi penting dalam perkembangan bahasa.Selain itu. Malah. Pada 1 Desember 2008 majalah KomunikasiUM memudahkan pembaca dalam mengakses berita-berita terkini. Oleh itu. Walaupun binatang tidak dikurniakan akal fikiran seperti manusia. Yang terkini telah wujudnya ICT di zaman globalisasi kini dan wujudnya PusatTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) UM memberikan peluang pada majalahKomunikasi untuk berkibar secara on-line. tetapi ia juga mudah memahami maksud yangdisampaikan oleh manusia. telegraf. Kita hidup di dunia yang bermasyarakat memerlukan sistem komunikasi yang baik supaya mudah difahami oleh orang lain. warga OKU yang tidak dapat bercakap (bisu) dikurniakan kebolehan berbahasa insyarat supaya mereka tidak terlepasdari berkomunikasi . Berkomunikasi secara efektif dan efisien Pada zaman sekarang. radio dan alat-alat komunikasiyang lain. Tulisan yang tertua dari bahasatertulis berusia dalam sekitar 5000 tahun.Kita memerlukan kebolehan berkomunikasi supaya diri kita tidak dipandang serong olehorang lain. banyak hal-hal dan masalah yang sentiasa bermain dalam fikirankita dan akhirnya meminta satu cara atau sistem berkomunikasi secara efektif dan efisien.

kematangan. Oleh itu.Kombinasi-kombinasi sederhana dapat menonton pada suatu fenomena baru yangmengejutkan. Interaksi sosial berpendapat bahawa perkembangan bahasa lahir daripada perkembangan sosial. interaksi memiliki makna yang berbeza. Dalam pelbagai bidang ilmu. komunikasi amat penting bagi semuamanusia yang hidup di muka bumi ini.dengan orang lain. keupayaan untuk mewakiliobjek secara mental. contohnya. dan biologi yang memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa. Piaget(1926) dan ahli teori kognitif yang lain mengatakan pemahaman kanak–kanak tentang bahasa asal daripada perkembangan kognitif. Bahasa merupakan satu cara untuk melahirkan pemikiran yangsimbolik. Interaksi dapat dilihat melalui beberapa faktor seperti persekitaran sosial.Kanak-kanak boleh dilihat bukan sebagai penerima latihan bahasa yang pasif daripadaibu bapa mereka dan bukan sebagai pemprosesan bahasa aktif yang memiliki struktur dalaman sebagai penentu utama perolehan bahasa. Idea kesan dua arah ini pentingdalam konsep interaksi. PERKEMBANGAN INTERAKSI Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu atau lebih dua objek mmpengaruhi atau memiliki kesan antara satu sama lain. Interaksi sosial yang menghasilkan operasi dua hala antara ibu . sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Terdapat dua pendekatan utamadalam perkembangan interaksi iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial. Elemen-elemen ini berinteraksi antara satusama lain dan melakukan penyesuaian antara keduanya.