PERKEMBANGAN BAHASA Perkembangan bahasa adalah bahagian penting daripada sifat kognitif

manusia.Memahami perkembangan bahasa merupakan aspek penting untuk memahami dasar dan mengingati pelbagai komponen linguistik. Aspek kognitif komunikasi dalam bahasa difahami sebagai sama di antara primat, non-primat, dan manusia dalam beberapa aspek dan berbeza dalam aspek-aspek lain iaitu cenderung komunikasi, decorative ucapan, bahasa pengambilalihan, ucapan telegraphic, komponen morphosyntactic, komponen pragmatis. Perkembangan bahasa adalah sebuah proses yang bermula awal dalam kehidupan manusia, ketika seseorang mulai menguasai bahasa dengan belajar. Perkembangan bahasa anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun dalam usia empat bulan, bayi boleh membaca bibir dan membezakan bunyi ujaran. Bahasa yang disebut bayi dipanggil mengoceh. Biasanya, bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. Sebagai orang yang semakin meningkat usianya,makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata meningkat dengan lebih perkataan dipelajari. Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk mengkomunikasikan keinginan, keperluan dan kecenderungan. Walaupun sebahagian besar anak-anak mulai menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbeza, mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh. Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya.

2007) menekankan bahawa anak-anak muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan. Beberapa bukti bahawa bahasa adalah biologi. yang merupakan . Dia berkata bahawa anakanak lahir dengan pengambilalihan bahasa (LAD). Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu. MichaelTomasello (2003. namun sebahagian besar bersetuju bahawa kemampuan untuk mendapatkan sistem yang rumit seperti itu adalah unik untuk spesies manusia. tampaknya ada tempoh sensitif untuk produksi ujaran. namun banyak kajian menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak . Semasa lateralization otak. 2006. PENGARUH PERSEKITARAN "Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa. banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkinditurunkan secara genetik.PRASYARAT BIOLOGI Ahli Bahasa tidak bersetuju tentang faktor-faktor biologi menyumbang terhadap perkembangan bahasa. Selain itu. Tomasello & Carpenter.anak. Noam Chomsky (1957) mencadangkan bahawa manusia secara biologinya untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. mereka dapat memahami bahawa niat orang lain "Salah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik (anakdiarahkan perbualan) juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu. Terbukti ada wilayah otak yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan pemahaman bahasa (Broca’s Area dan Wernicke’s Area).

anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut. dalam bentuk linguistik canggih. Yang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa bahasa itu diperolehi melalui peniruan. apa yang dikatakan oleh seorang anak. mengembangkan. Kanak-kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti membentuk semula. Empat komponen utama bahasa : • • Fonologi melibatkan peraturan . Pemerolehan bahasa untuk mengembangkan kejayaan. .bahasa yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata-kata dan ayat yang sederhana. Melabel adalah mengenalpasti nama-nama objek. Walau bagaimanapun. Penjelasan psikologi berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. mungkin menukarnya menjadi soalan atau menegaskan kembali kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat sepenuhnya. dan melabel:" Membentuk semula adalah mengulang sesuatu yang anak kata. Dua teori yang paling diterima dalam pengembangan bahasa adalah psikologi dan fungsional. Mereka berpendapat ia memiliki fungsi penting menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi.peraturan tentang struktur dan urutan bunyi ucapan. Memperluas ialah menegaskan kembali. pentingnya peranan dalam bahasa berkembang dipertikaikan banyak ahli bahasa. Penjelasan fungsional melihat kepada proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama. Semantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan melalui kata-kata.Ada beberapa teori yang berbeza tentang mengapa dan bagaimana anak-anak mengembangkan bahasa. PRASYARAT SOSIAL Sangatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan.

lain). bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata yang pernah didengari. • Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan pertama vokal dalamsebuah suku kata ( 'TV' -> 'didi') atau memadam tanpa suku kata dalam sebuah suku kata( 'banana' -> 'nana'). bergantung kepada siapa anda bercakap Peraturan seterusnya seperti menyalakan. ii) Morfologi. PERKEMBANGAN FONOLOGI Dari lahir sampai sekitar satu tahun. bayi akan terlibat dalam berdekut. yang kebanyakan terdiri daripada bunyi vokal.Sekitar empat bulan.• Tatabahasa melibatkan dua bahagian. Dari 1-2 tahun. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh katakan. anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres yang membantu membezakan perbezaan kecil antara kata-kata serupa. menuntut dan lain – lain. memuat. 6-10 tahun. Menukar bahasa untuk berbicara berbeza. aktif i) Sintaksis. 3-5 tahun. Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk menyederhanakan pengucapan. adalah penggunaan membuat tatabahasa (menunjukkan tegang. fonologi terus meningkatkan kesedaran serta pengucapan. . atau bunyi pasif dan lain . Sekitar dua bulan. Pragmatik melibatkan tiga kemahiran: i) ii) iii) Menggunakan bahasa untuk menyapa. adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi ayat. topik yang tetap. berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan vokal yang berulang-ulang kombinasi. bayi mulai membuat bunyi-bunyian.

Ada kosa kata lonjakan antara 18-24 bulan. 'Selimut') dan overextensions. 3-5 tahun. anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic. Brown (1973) mengamati bahawa 75% daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan daripada 11 semantik. anak-anak biasanya mengalami kesulitan menggunakan kata-kata dengan betul. yang mempunyai dua kombinasi kata. Dari 1-2 tahun. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar banyak hal-hal baru dengan cepat. yang merangkumi pemetaan cepat.1973: • • Atribut: 'rumah besar' Agen-Tindakan: 'Ayah memukul' . misalnya 'pampers basah'. Mereka juga mampu menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata tepat melalui metafora dan permainan kata-kata. memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum (contoh. memuat perkataan umum dan mengaplikasikannya secara khusus (contohnya. Cepat pemetaan berlanjutan. Bayi dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. Anak-anak mengalami banyak masalah seperti underextensions. Ada sekitar 5 bulan tertinggal di antara keduanya. Anak-anak boleh memahami metafora. kosa kata meningkat hingga beberapa ratus kata. 11 kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan pada Brown. Dari 6-10 tahun. 'kereta' untuk 'van').PERKEMBANGAN SEMANTIK Dari lahir hingga satu tahun. pemahaman (bahasa yang kita faham) berkembang sebelum pengeluaran (bahasa yang kita gunakan). anak-anak dapat memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka. Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka. Majoriti kosa kata baru terdiri daripada kata benda (nouns) dan kata-kata aksi (verb). PERKEMBANGAN TATABAHASA Dari 1-2 tahun.

anak-anak dapat menguasai niat illocutionary. PERKEMBANGAN PRAGMATIK Dari lahir hingga 1 tahun. bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian (berkongsi sesuatu pemerhatian dengan orang lain). Pada usia 3-5. 6-10 tahun. anak-anak memperbaiki struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif.• • • • • • • • • Tindakan-Objek: 'memukul bola’ Agen-Objek: 'Ayah bola' Nominative: 'itu bola' Demonstrative: 'ada bola' Perulangan: 'banyak bola' Non-eksistensi: 'semua bola tiada' Posesif: 'Ayah kerusi' Entiti + lokatif: 'buku jadual' Aksi + lokatif: 'pergi kedai' Sekitar 3 tahun. anak-anak terlibat dalam ayat . yang menukar perbualan kepada orang lain. Bayi juga boleh terlibat dalam kegiatan mengambil gilirannya. shading terjadi. anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks. yang menukar topik perbualan secara berperingkat. tahu apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan mengatakannya dan menukar haluan. 1-2 tahun. Ayat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan secara berperingkat. Tatabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini mulamuncul. . 3-5 tahun. Usia 6-10. yang merupakan 3 patah perkataan. seperti di telefon. mereka boleh terlibat dalam mengambil gilirannya dan topik penyelenggaraan. Anak-anak mampu berkomunikasi dengan berkesan dalam menuntut tatacara.ayat sederhana.

Rafidah Kastawi (2008).600 perkataan apabila mencapai umur 6 tahun. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Mohamad bin Aman. ia diperbaiki dengan teguran dan kekerapan bercakap dengan orang dewasa seperti ibu. Sharani Ahmad (2003). Bhd. Rohani Abdullah. PERKEMBANGAN BAHASA KANAK . bapa atau adik-beradik dan saudara. Kasim bin Abd.000 perkataan. Mohd.Samuel. Jumlah ini meningkat kepada 2. Jawapan mereka juga mudah dan singkat. kerana perkembangan mental yang bertambah baik. perbendaharaan kata mereka bertambah dari semasa ke semasa sehingga mencecah 80. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Majid (2003). Zulkifli bin Yaakob (2007). Bhd. Sdn. Asuhan dan Pendidikan AwalKanakkanak Tingkatan 4. Panduan KurikulumPrasekolah. KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn. mereka dapat memahami sebab dan akibat.Selangor: Meteor Doc. Apabila kanak-kanak mula menjejakkan kaki ke sekolah.Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak.000 perkataan. Semakin lama bercakap. Nani Menon. Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Perkembangan pesat bahasa ini disumbangkan oleh kepesatan minda kanak-kanak mengingat makna perkataan baru selepas mendengarnya bagi kali pertama atau bercakap sekali dua dengan rakan-rakannya. Bhd. umumnya kanak-kanak tahu bagaimana menggunakan 900 hingga 1.KANAK Umur 3 tahun. Sebutan . Joy N.RUJUKAN Haliza Hamzah. Kanak-kanak mula bercakap menggunakan ayat yang ringkas dan mudah. Walaupun kadang-kadang sebutan sesuatu perkataan kurang tepat.

Dengan meningkatkan perkembangan bahasa. kanak-kanak tersebut akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan. Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima. Crystal (1995). mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan luahan perasaan. Kemampuan ini berkembang beransur-ansur mengikut masa saling berkait antara satu sama lain. 2007). dan keinginan melalui ciptaan simbolsimbol lahir secara sedar. memahami dan melahirkan semula.dan tatabahasa yang baik menjadikan orang dewasa dapat memahami bahasa mereka. PERKEMBANGAN BAHASA MENURUT BERBAGAI KOMPONEN Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat juga daripada pemerolehan bahasa mengikut komponen-komponennya. Sapir (1921:8) mendefinisikan. Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana ia memudahkan proses pengajaran (Berk. Dengan perkembangan bahasa yang semakin meningkat ini. Perkembangan Pragmatik Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dilahirkan. bahasa adalah semata-mata suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia menyampaikan idea. mereka cuba menerangkannya dengan lebih jelas. ia akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak (Santrock. pertama dari tangisannya bila bayi merasa tidak nyaman. Perkembangan bahasa kanak-kanak bermula sejak kanak-kanak lahir iaitu daripada tangisan pertama. misalnya kerana lapar. Jika tidak difahami. 2001) dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. lampin . emosi.

tatapan mata. Pada masa ini sampai sekitar 18 bulan. Usia 7-12 bulan anak menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. Hampir 50 peratus kanak-kanak 5 tahun dapat mempertahankan topik melalui 12 kali giliran. Usia 2 tahun. Dari sini bayi akan belajar bahawa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis sehingga kemudian bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. Ucapan yang ditujukan pada pasangan bicara menjadi jelas. terjadi peningkatan dalam keaktifan anak berbicara memperoleh kesadaran sosial dalam percakapan. anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat 2 kata. Sebahagian besar pasangan . suara dan gelitikan. tersusun baik dan teradaptasi baik untuk pendengaran. bayi dan benda-benda. Gerak-geri ini akan berkembang disertai dengan bunyibunyi tertentu yang mula konsisten. anak mulai berdialog lebih lama sampai beberapa kali giliran. anak mulai mampu mempertahankan topik yang selanjutnya dan mulai membuat topik baru. Ini disebut senyum sosial. Pada usia 6 bulan bayi mulai tertarik dengan benda-benda sehinga komunikasi menjadi komunikasi ibu. Anak mulai memperkenalkan atau merubah topik dan mulai belajar memelihara alur percakapan dan menangkap persepsi pendengar. Usia 5 bulan bayi mulai meniru gerak-geri orang. Usia 12 minggu mulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi tanggapan. mempelajari bentuk ekspresi wajah. Usia 2 bulan bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. Perilaku ibu sebagai fasilitatif akan membantu anaknya dalam memperkenalkan topik baru. Pada usia 3 minggu bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar. Lewat umur ini.basah. Sekitar 36 bulan. misalnya wajah seseorang. bertindak balas terhadap pasangan bicaranya dan masuk dalam dialog singkat. peranan gerakgeri lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata. Lewat umur 3 tahun.

Pemahaman perkataan bertambah tanpa pengajaran langsung orang dewasa. fungsi. pemakaian dan lokasi. Definisi kata kerja anak pra sekolah juga berbeza daripada kata kerja orang dewasa atau anak yang lebih besar. Definisi kata benda anak usia pra sekolah meliputi fisik seperti bentuk. suara. Saat anak mulai membangun jaringan sosial melibatkan orang di luar keluarga. . fantasi dan ekspresi perasaan. Anak akan mengembangkan kosa katanya melalui cerita yang dibacakan orang tuanya.berkomunikasi dengan anak adalah orang dewasa. Dianggarkan terjadi penambahan 5 perkataan perhari di usia 1. dengan apa. kata-kata tak bermakna. Selanjutnya secara berperingkat anak akan mengertikan lagi maklumat-maklumat baru yang diterima. dan beberapa rangkaian semantik atau antara relasi akan terbentuk. Terjadi strategi pemetaan yang cepat pada usia ini sehingga anak boleh menyambung suatu kata dengan rujukannya. maka pada umur 6-9 bulan anak telah mengenal orang atau benda yang berada di persekitarannya. Anak pra sekolah dapat menjelaskan siapa. mereka akan memodifikasi pemahaman diri dan bayangan diri dan menjadi lebih sedar akan lingkungan sosial. Monolog kaya dengan lagu. Leksikal dan pemerolehan konsep berkembang pesat pada masa pra sekolah. untuk siapa. Ibu memegang peranan dalam membangun dan mempertahankan dialog yang benar. 5 sampai 6 tahun. Begitu kosa kata berkembang. percakapan sendiri dengan kemauan untuk melibatkan orang lain. Perkembangan Semantik Kerana faktor lingkungan sangat berperanan dalam perkembangan semantik. untuk apa. biasanya orang tua. Persekitaran linguistik mempunyai pengaruh bermakna pada proses belajar berbahasa. tapi biasanya mereka belum memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa atau menjelaskan proses. di mana. ukuran dan warna. Pemetaan yang cepat adalah langkah awal dalam proses pemerolehan leksikal. Anak berada pada fase mono dialog. apa. Terdapat indikasi bahawa anak dengan kosa kata lebih banyak dan lebih popular di kalangan temantemannya. keperluan untuk mengorganisasikan kosa kata akan lebih meningkat.

1-1. Pada waktu kalimat pertama terbentuk iaitu penggabugan dua kata menjadi kalimat. rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. MLU sangat erat berhubungan dengan usia dan merupakan prediktor yang baik untuk perkembangan bahasa. Perkembangan pemerolehan sintaksis meningkat dengan pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun. Penggunaan kalimat kompleks bermula selepas anak menguasai kalimat empat perkataan sekitar usia 4 tahun. Rangkaian dua kata. Perkembangan Morfologi Tempoh perkembangan ditanda dengan peningkatan panjang ucapan. berbeza dengan “kalimat satu kata” sebelumnya yang disebut holofrastis. Dari usia 18 bulan hingga 5 tahun. [mean length of Utterance (MLU)] adalah alat ramalan kompleks bahasa pada anak yang berbahasa Inggeris.Perkembangan Sintaksis Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. Tahap perkembangan sintaksis secara singkat terbahagi dalam 1 Masa pralingual. Beberapa sumber yang membahas tentang morfem dalam kaitannya dengan morfologi semuanya merupakan bahasa inggeris yang sangat berbeza dengan bahasa melayu. Panjang ucapan. Konstruksi sederhana dan kompleks. MLU meningkat kira-kira 1 hingga 2 morfem per tahun. Peralihan dari satu kata menjadi kalimat yang merupakan rangkaian kata terjadi secara bertahap. . 1. Lewat usia 3 tahun anak mulai menanyakan hal-hal yang abstrak dengan kata tanya“mengapa”. Jika kalimat dua kata tersebut memberi makna lebih dari satu. maka anak akan membezakannya dengan menggunakan pola intonasi yang berbeza. sampai usia 1 tahun 2 Kalimat satu kata. 52 tahun4. yang diukur dalam morfem. yang mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun. Kalimat satu kata biasa ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya. Awalnya berupa kalimat dua kata. 5 tahun 3 Kalimat rangkaian kata. 3 tahun.

Zulkifli bin Yaakob (2007). Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dankonsonan. Nani Menon. anak menggunakan konsonan-vokal (KV) atau konsonan-vokal-konsonan (KVK). KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Sharani Ahmad (2003). Mohd.Rohani Abdullah.Perkembangan Fonologi Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. Bahkan dalam mengumam . Kasim bin Abd. Sebahagian besar pembinaan morfologi anak akan bergantung pada kemampuannya menerima dan mengeluarkan unit fonologi. Joy N. Sdn. Rafidah Kastawi (2008). RUJUKAN Haliza Hamzah.Mohamad bin Aman. Proses lainnya berkaitan dengan asimilasi dansubstitusi sampai pada persepsi dan produksi suara. Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Panduan KurikulumPrasekolah. Bhd. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Bhd.Samuel. Bhd. . anak tidak hanya menerima inventaris fonetik dan sistem fonologi tapi juga mengembangkan kemampuan menentukan bunyi mana yang dipakai untuk membedakan makna.Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak.Selangor: Meteor Doc. Asuhan dan Pendidikan AwalKanak-kanak Tingkatan 4. Selama usia pra sekolah. Majid (2003). Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.

pertuturan. Bahasa tersebut membolehkan seseorang bayi mendapat segala apa yangdiperlunya dan keinginannya. Nilaikomunikasi adalah bergantung kepada sejauhmana kita dapat menguasai bidangkomunikasi ini. foto. pendidikan. dan sebagainya. bahasa tubuh dan isyarat). Proses tersebut semakin meningkatdan meluas. Komunikasi pula melibatkan perlakuan yang berbentuk isyarat. komunikasivisual (penggunaan gambar seperti lukisan.Komunikasi juga merupakan proses informasi dan pesanan dengan orang lain pada waktudan tempat tertentu. televisi kabel dan siaransatellit).ADIBAH BINRI RAMLI (3081015711) PERKEMBANGAN KOMUNIKASI Komunikasi adalah satu proses interaksi untuk berhubung sesama manusia yang padaawalnya komunikasi hanya berlaku sangat sederhana dimulai dengan idea-idea yangabstrak atau pemikiran dalam otak seseorang individu untuk mencari atau menyampaikanmaklumat yang kemudiannya menjadi tutur bahasa untuk disampaikan secara langsungataupun tidak langsung.sikap dan idea dari seseorang kepada orang lain. Selaras dengan perkembangan interaksi serta kematanganterutama yang berkaitan dengan proses komunikasi. mendengar apayang tersurat dan tindak balas. surat elektronik. Komunikasi antara manusia dapat diperbaiki dengan pelbagai cara.Bayi yang baru lahir mengawal komunikasinya dengan dunia sekitarnya melalui bahasatangis. penulisan atau penyelidikan.Bahasa adalah segala aspek komunikasi di mana pemikiran dan perasaan seseorangdisatukan supaya dapat menyampaikan makna kepada . antaranya ialah dengan pemerhatian. Komunikasi meliputi hubungan surat dan percakapan sebagaimanakomunikasi non-verbal (seperti ekspressi wajah. Komunikasi merupakan satu bidang seni yang memindahkan maklumat. Komunikasi memudahkan kehidupan seseorang dan juga penting dalam dunia perniagaan.Kehidupan manusia di dunia melibatkan komunikasi. video atau film) dan komunikasielektronik seperti percakapan melaui telepon.

binatang juga diberi kelebihan berkomunikasi. iii. Beberapa ahli teori mempercayai bahasa adalah pertumbuhan hidup berkelompok seperti bekerja sama.Gajah pula mengeluarkan suara tekanan rendah bagi memanggil gajah yang lainyang jauh berbatu-batu. Sistem bahasayang paling awal adalah campuran antara vokal dengan menggunakan tangan atauinsyarat tubuh untuk memberi pesanan.Simbol dan huruf. Selain manusia. Para ahli kajian yang mengkaji kebudayaan zaman dulu kalamemiliki beberapa teori mengenai terciptanya bahasa manusia. Pada zaman sekarang. Manakala bahasa loghat yang merupakan bahasa kuno telah dihidupkan kembalidan dipergunakan.orang lain. Bahasa-bahasa yang baru digunakan pula akan berkembang dan terus digunakan sehingga wujudnya bahasa yang lain. Mereka sentiasa bertukar insyarat untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Sebagai contoh.Komunikasi terbahagi kepada tiga jenis:i. Bahasayang betul disebut jarang digunakan tetapi bertahan dalam bentuk penulisan. lebah melakukan tarian bagimemberitahu lebah-lebah yang lain satu tempat untuk mendapatkan makanan. Ada kemungkinan asal dari emosi sepertiketawa atau menangis.Bahasa. lebih dari 6000 bahasa banyak digunakan sekarang. . ii. bahasa yang biasa dulu digunakan olehmanusia lenyap begitu sahaja. Oleh itu. Ketikawujudnya satu bahasa ke satu bahasa.komunikasi diantara binatang. perkembangan bahasa bermula dari tangisan pertama sehingga mampu bertutur. Charles Darwinmerupakan ahli biologi pada abad ke 19 berpendapat bahawa setiap spesis berkemampuan menukar informasi atau insyarat merupakan satu faktor penting bagi mempertahankan hidupnya.

Selain itu. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi Ilmu komunikasi adalah ilmu yang dipelajari oleh manusia supaya memudahkanseseorang menyampaikan apa yang terkandung dalam fikirannya kepada orang lain. Kita hidup di dunia yang bermasyarakat memerlukan sistem komunikasi yang baik supaya mudah difahami oleh orang lain. Perkembangan komunikasi semakin berkembang denganwujudnya alat-alat komunikasi seperti telefon. warga OKU yang tidak dapat bercakap (bisu) dikurniakan kebolehan berbahasa insyarat supaya mereka tidak terlepasdari berkomunikasi . telegraf. Oleh itu.Bahasa juga boleh dimiliki dalam bentuk tulisan. Walaupun binatang tidak dikurniakan akal fikiran seperti manusia. Berkomunikasi secara efektif dan efisien Pada zaman sekarang. manusia bukan sahaja menggunakan komunikasi ini hanya untuk menyampaikan kepada manusia tetapi juga kepada haiwan.Kita memerlukan kebolehan berkomunikasi supaya diri kita tidak dipandang serong olehorang lain. Tulisan yang tertua dari bahasatertulis berusia dalam sekitar 5000 tahun. Malah. radio dan alat-alat komunikasiyang lain. Akan tetapi komunikasi bertulis telahlama dimulakan dalam bentuk gambar atau tanda-tanda yang dibuat berunsurkanalam. Yang terkini telah wujudnya ICT di zaman globalisasi kini dan wujudnya PusatTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) UM memberikan peluang pada majalahKomunikasi untuk berkibar secara on-line. Pada 1 Desember 2008 majalah KomunikasiUM memudahkan pembaca dalam mengakses berita-berita terkini.komunikasi penting dalam perkembangan bahasa. tetapi ia juga mudah memahami maksud yangdisampaikan oleh manusia. banyak hal-hal dan masalah yang sentiasa bermain dalam fikirankita dan akhirnya meminta satu cara atau sistem berkomunikasi secara efektif dan efisien.

interaksi memiliki makna yang berbeza.Kanak-kanak boleh dilihat bukan sebagai penerima latihan bahasa yang pasif daripadaibu bapa mereka dan bukan sebagai pemprosesan bahasa aktif yang memiliki struktur dalaman sebagai penentu utama perolehan bahasa. Bahasa merupakan satu cara untuk melahirkan pemikiran yangsimbolik. Idea kesan dua arah ini pentingdalam konsep interaksi. kematangan. komunikasi amat penting bagi semuamanusia yang hidup di muka bumi ini.dengan orang lain. dan biologi yang memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa. Dalam pelbagai bidang ilmu. Piaget(1926) dan ahli teori kognitif yang lain mengatakan pemahaman kanak–kanak tentang bahasa asal daripada perkembangan kognitif. keupayaan untuk mewakiliobjek secara mental. Interaksi sosial berpendapat bahawa perkembangan bahasa lahir daripada perkembangan sosial. contohnya. sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat.Kombinasi-kombinasi sederhana dapat menonton pada suatu fenomena baru yangmengejutkan. PERKEMBANGAN INTERAKSI Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu atau lebih dua objek mmpengaruhi atau memiliki kesan antara satu sama lain. Elemen-elemen ini berinteraksi antara satusama lain dan melakukan penyesuaian antara keduanya. Interaksi dapat dilihat melalui beberapa faktor seperti persekitaran sosial. Interaksi sosial yang menghasilkan operasi dua hala antara ibu . Terdapat dua pendekatan utamadalam perkembangan interaksi iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial. Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful