PERKEMBANGAN BAHASA Perkembangan bahasa adalah bahagian penting daripada sifat kognitif

manusia.Memahami perkembangan bahasa merupakan aspek penting untuk memahami dasar dan mengingati pelbagai komponen linguistik. Aspek kognitif komunikasi dalam bahasa difahami sebagai sama di antara primat, non-primat, dan manusia dalam beberapa aspek dan berbeza dalam aspek-aspek lain iaitu cenderung komunikasi, decorative ucapan, bahasa pengambilalihan, ucapan telegraphic, komponen morphosyntactic, komponen pragmatis. Perkembangan bahasa adalah sebuah proses yang bermula awal dalam kehidupan manusia, ketika seseorang mulai menguasai bahasa dengan belajar. Perkembangan bahasa anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun dalam usia empat bulan, bayi boleh membaca bibir dan membezakan bunyi ujaran. Bahasa yang disebut bayi dipanggil mengoceh. Biasanya, bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. Sebagai orang yang semakin meningkat usianya,makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata meningkat dengan lebih perkataan dipelajari. Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk mengkomunikasikan keinginan, keperluan dan kecenderungan. Walaupun sebahagian besar anak-anak mulai menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbeza, mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh. Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya.

yang merupakan . Tomasello & Carpenter. Noam Chomsky (1957) mencadangkan bahawa manusia secara biologinya untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. MichaelTomasello (2003. Selain itu. Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu. 2007) menekankan bahawa anak-anak muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan. mereka dapat memahami bahawa niat orang lain "Salah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik (anakdiarahkan perbualan) juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu. 2006.PRASYARAT BIOLOGI Ahli Bahasa tidak bersetuju tentang faktor-faktor biologi menyumbang terhadap perkembangan bahasa. Dia berkata bahawa anakanak lahir dengan pengambilalihan bahasa (LAD). Terbukti ada wilayah otak yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan pemahaman bahasa (Broca’s Area dan Wernicke’s Area). banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkinditurunkan secara genetik.anak. tampaknya ada tempoh sensitif untuk produksi ujaran. PENGARUH PERSEKITARAN "Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa. Beberapa bukti bahawa bahasa adalah biologi. Semasa lateralization otak. namun banyak kajian menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak . namun sebahagian besar bersetuju bahawa kemampuan untuk mendapatkan sistem yang rumit seperti itu adalah unik untuk spesies manusia.

Mereka berpendapat ia memiliki fungsi penting menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi. Semantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan melalui kata-kata. anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut. Walau bagaimanapun.Ada beberapa teori yang berbeza tentang mengapa dan bagaimana anak-anak mengembangkan bahasa. pentingnya peranan dalam bahasa berkembang dipertikaikan banyak ahli bahasa. Kanak-kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti membentuk semula. mungkin menukarnya menjadi soalan atau menegaskan kembali kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat sepenuhnya. Melabel adalah mengenalpasti nama-nama objek. dan melabel:" Membentuk semula adalah mengulang sesuatu yang anak kata. dalam bentuk linguistik canggih. Dua teori yang paling diterima dalam pengembangan bahasa adalah psikologi dan fungsional. Memperluas ialah menegaskan kembali. mengembangkan.peraturan tentang struktur dan urutan bunyi ucapan. Penjelasan psikologi berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Yang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa bahasa itu diperolehi melalui peniruan. . PRASYARAT SOSIAL Sangatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan. Pemerolehan bahasa untuk mengembangkan kejayaan. Penjelasan fungsional melihat kepada proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama. apa yang dikatakan oleh seorang anak.bahasa yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata-kata dan ayat yang sederhana. Empat komponen utama bahasa : • • Fonologi melibatkan peraturan .

lain). bergantung kepada siapa anda bercakap Peraturan seterusnya seperti menyalakan. aktif i) Sintaksis. bayi mulai membuat bunyi-bunyian. . topik yang tetap.Sekitar empat bulan. • Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan. yang kebanyakan terdiri daripada bunyi vokal. 3-5 tahun. berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan vokal yang berulang-ulang kombinasi. Sekitar dua bulan. Menukar bahasa untuk berbicara berbeza. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh katakan. PERKEMBANGAN FONOLOGI Dari lahir sampai sekitar satu tahun. memuat. menuntut dan lain – lain. bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata yang pernah didengari. Dari 1-2 tahun. adalah penggunaan membuat tatabahasa (menunjukkan tegang. atau bunyi pasif dan lain . 6-10 tahun. adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi ayat. Pragmatik melibatkan tiga kemahiran: i) ii) iii) Menggunakan bahasa untuk menyapa. Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk menyederhanakan pengucapan. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan pertama vokal dalamsebuah suku kata ( 'TV' -> 'didi') atau memadam tanpa suku kata dalam sebuah suku kata( 'banana' -> 'nana'). ii) Morfologi.• Tatabahasa melibatkan dua bahagian. fonologi terus meningkatkan kesedaran serta pengucapan. bayi akan terlibat dalam berdekut. anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres yang membantu membezakan perbezaan kecil antara kata-kata serupa.

pemahaman (bahasa yang kita faham) berkembang sebelum pengeluaran (bahasa yang kita gunakan). Dari 1-2 tahun. Ada kosa kata lonjakan antara 18-24 bulan. anak-anak dapat memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka. anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic.1973: • • Atribut: 'rumah besar' Agen-Tindakan: 'Ayah memukul' . Mereka juga mampu menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata tepat melalui metafora dan permainan kata-kata. 'Selimut') dan overextensions.PERKEMBANGAN SEMANTIK Dari lahir hingga satu tahun. memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum (contoh. Dari 6-10 tahun. anak-anak biasanya mengalami kesulitan menggunakan kata-kata dengan betul. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar banyak hal-hal baru dengan cepat. kosa kata meningkat hingga beberapa ratus kata. Brown (1973) mengamati bahawa 75% daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan daripada 11 semantik. memuat perkataan umum dan mengaplikasikannya secara khusus (contohnya. 11 kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan pada Brown. Anak-anak boleh memahami metafora. yang mempunyai dua kombinasi kata. 3-5 tahun. PERKEMBANGAN TATABAHASA Dari 1-2 tahun. Cepat pemetaan berlanjutan. Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka. Ada sekitar 5 bulan tertinggal di antara keduanya. 'kereta' untuk 'van'). Bayi dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. misalnya 'pampers basah'. Majoriti kosa kata baru terdiri daripada kata benda (nouns) dan kata-kata aksi (verb). yang merangkumi pemetaan cepat. Anak-anak mengalami banyak masalah seperti underextensions.

Tatabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini mulamuncul. 1-2 tahun. 3-5 tahun.• • • • • • • • • Tindakan-Objek: 'memukul bola’ Agen-Objek: 'Ayah bola' Nominative: 'itu bola' Demonstrative: 'ada bola' Perulangan: 'banyak bola' Non-eksistensi: 'semua bola tiada' Posesif: 'Ayah kerusi' Entiti + lokatif: 'buku jadual' Aksi + lokatif: 'pergi kedai' Sekitar 3 tahun. bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian (berkongsi sesuatu pemerhatian dengan orang lain). anak-anak terlibat dalam ayat . Ayat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan secara berperingkat. Anak-anak mampu berkomunikasi dengan berkesan dalam menuntut tatacara. shading terjadi. anak-anak dapat menguasai niat illocutionary. anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks. Usia 6-10. Bayi juga boleh terlibat dalam kegiatan mengambil gilirannya. yang merupakan 3 patah perkataan. PERKEMBANGAN PRAGMATIK Dari lahir hingga 1 tahun. mereka boleh terlibat dalam mengambil gilirannya dan topik penyelenggaraan. 6-10 tahun. yang menukar topik perbualan secara berperingkat. Pada usia 3-5. seperti di telefon.ayat sederhana. . anak-anak memperbaiki struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif. yang menukar perbualan kepada orang lain. tahu apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan mengatakannya dan menukar haluan.

Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak. Asuhan dan Pendidikan AwalKanakkanak Tingkatan 4. Bhd. Bhd.RUJUKAN Haliza Hamzah. Sharani Ahmad (2003). Sebutan .000 perkataan. Nani Menon. Sdn. Bhd. Rafidah Kastawi (2008). Kasim bin Abd.000 perkataan. umumnya kanak-kanak tahu bagaimana menggunakan 900 hingga 1. PERKEMBANGAN BAHASA KANAK . ia diperbaiki dengan teguran dan kekerapan bercakap dengan orang dewasa seperti ibu. Mohd. Zulkifli bin Yaakob (2007). Kanak-kanak mula bercakap menggunakan ayat yang ringkas dan mudah.600 perkataan apabila mencapai umur 6 tahun. Panduan KurikulumPrasekolah. KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn. perbendaharaan kata mereka bertambah dari semasa ke semasa sehingga mencecah 80. Walaupun kadang-kadang sebutan sesuatu perkataan kurang tepat. bapa atau adik-beradik dan saudara.Selangor: Meteor Doc. Jawapan mereka juga mudah dan singkat. Perkembangan pesat bahasa ini disumbangkan oleh kepesatan minda kanak-kanak mengingat makna perkataan baru selepas mendengarnya bagi kali pertama atau bercakap sekali dua dengan rakan-rakannya. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Jumlah ini meningkat kepada 2. Apabila kanak-kanak mula menjejakkan kaki ke sekolah. Joy N. Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Majid (2003).Samuel. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Rohani Abdullah.KANAK Umur 3 tahun. kerana perkembangan mental yang bertambah baik. Semakin lama bercakap. mereka dapat memahami sebab dan akibat. Mohamad bin Aman.

misalnya kerana lapar. lampin . kanak-kanak tersebut akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan. 2007). Perkembangan bahasa kanak-kanak bermula sejak kanak-kanak lahir iaitu daripada tangisan pertama. ia akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak (Santrock. PERKEMBANGAN BAHASA MENURUT BERBAGAI KOMPONEN Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat juga daripada pemerolehan bahasa mengikut komponen-komponennya. Jika tidak difahami. mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan luahan perasaan. Kemampuan ini berkembang beransur-ansur mengikut masa saling berkait antara satu sama lain. dan keinginan melalui ciptaan simbolsimbol lahir secara sedar. mereka cuba menerangkannya dengan lebih jelas. Perkembangan Pragmatik Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dilahirkan. 2001) dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima. memahami dan melahirkan semula. pertama dari tangisannya bila bayi merasa tidak nyaman. Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana ia memudahkan proses pengajaran (Berk. Sapir (1921:8) mendefinisikan.dan tatabahasa yang baik menjadikan orang dewasa dapat memahami bahasa mereka. Dengan perkembangan bahasa yang semakin meningkat ini. Dengan meningkatkan perkembangan bahasa. Crystal (1995). bahasa adalah semata-mata suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia menyampaikan idea. emosi.

tatapan mata. Perilaku ibu sebagai fasilitatif akan membantu anaknya dalam memperkenalkan topik baru. peranan gerakgeri lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata. Usia 7-12 bulan anak menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. bertindak balas terhadap pasangan bicaranya dan masuk dalam dialog singkat. Pada masa ini sampai sekitar 18 bulan. tersusun baik dan teradaptasi baik untuk pendengaran. terjadi peningkatan dalam keaktifan anak berbicara memperoleh kesadaran sosial dalam percakapan. suara dan gelitikan. Sekitar 36 bulan. Sebahagian besar pasangan . mempelajari bentuk ekspresi wajah. Hampir 50 peratus kanak-kanak 5 tahun dapat mempertahankan topik melalui 12 kali giliran. Ini disebut senyum sosial. Pada usia 6 bulan bayi mulai tertarik dengan benda-benda sehinga komunikasi menjadi komunikasi ibu. Lewat umur ini. Usia 2 tahun. Lewat umur 3 tahun. Anak mulai memperkenalkan atau merubah topik dan mulai belajar memelihara alur percakapan dan menangkap persepsi pendengar. misalnya wajah seseorang. Usia 5 bulan bayi mulai meniru gerak-geri orang. bayi dan benda-benda. Gerak-geri ini akan berkembang disertai dengan bunyibunyi tertentu yang mula konsisten. anak mulai berdialog lebih lama sampai beberapa kali giliran. Dari sini bayi akan belajar bahawa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis sehingga kemudian bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. Pada usia 3 minggu bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar. Ucapan yang ditujukan pada pasangan bicara menjadi jelas. Usia 2 bulan bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. Usia 12 minggu mulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi tanggapan.basah. anak mulai mampu mempertahankan topik yang selanjutnya dan mulai membuat topik baru. anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat 2 kata.

biasanya orang tua. untuk apa. kata-kata tak bermakna. Selanjutnya secara berperingkat anak akan mengertikan lagi maklumat-maklumat baru yang diterima. Anak akan mengembangkan kosa katanya melalui cerita yang dibacakan orang tuanya. mereka akan memodifikasi pemahaman diri dan bayangan diri dan menjadi lebih sedar akan lingkungan sosial. pemakaian dan lokasi. untuk siapa. Definisi kata kerja anak pra sekolah juga berbeza daripada kata kerja orang dewasa atau anak yang lebih besar. maka pada umur 6-9 bulan anak telah mengenal orang atau benda yang berada di persekitarannya. Dianggarkan terjadi penambahan 5 perkataan perhari di usia 1. 5 sampai 6 tahun. Terjadi strategi pemetaan yang cepat pada usia ini sehingga anak boleh menyambung suatu kata dengan rujukannya. apa. Ibu memegang peranan dalam membangun dan mempertahankan dialog yang benar. Pemetaan yang cepat adalah langkah awal dalam proses pemerolehan leksikal. Anak pra sekolah dapat menjelaskan siapa. Perkembangan Semantik Kerana faktor lingkungan sangat berperanan dalam perkembangan semantik. Monolog kaya dengan lagu. Definisi kata benda anak usia pra sekolah meliputi fisik seperti bentuk. . keperluan untuk mengorganisasikan kosa kata akan lebih meningkat. Anak berada pada fase mono dialog. Persekitaran linguistik mempunyai pengaruh bermakna pada proses belajar berbahasa. dengan apa.berkomunikasi dengan anak adalah orang dewasa. suara. Leksikal dan pemerolehan konsep berkembang pesat pada masa pra sekolah. percakapan sendiri dengan kemauan untuk melibatkan orang lain. tapi biasanya mereka belum memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa atau menjelaskan proses. Saat anak mulai membangun jaringan sosial melibatkan orang di luar keluarga. Terdapat indikasi bahawa anak dengan kosa kata lebih banyak dan lebih popular di kalangan temantemannya. Begitu kosa kata berkembang. fantasi dan ekspresi perasaan. di mana. fungsi. ukuran dan warna. dan beberapa rangkaian semantik atau antara relasi akan terbentuk. Pemahaman perkataan bertambah tanpa pengajaran langsung orang dewasa.

berbeza dengan “kalimat satu kata” sebelumnya yang disebut holofrastis. Perkembangan Morfologi Tempoh perkembangan ditanda dengan peningkatan panjang ucapan. Perkembangan pemerolehan sintaksis meningkat dengan pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun. Jika kalimat dua kata tersebut memberi makna lebih dari satu. [mean length of Utterance (MLU)] adalah alat ramalan kompleks bahasa pada anak yang berbahasa Inggeris. 1-1. Dari usia 18 bulan hingga 5 tahun. Peralihan dari satu kata menjadi kalimat yang merupakan rangkaian kata terjadi secara bertahap. Pada waktu kalimat pertama terbentuk iaitu penggabugan dua kata menjadi kalimat. Penggunaan kalimat kompleks bermula selepas anak menguasai kalimat empat perkataan sekitar usia 4 tahun. Tahap perkembangan sintaksis secara singkat terbahagi dalam 1 Masa pralingual. Konstruksi sederhana dan kompleks. . yang mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun. Rangkaian dua kata. Lewat usia 3 tahun anak mulai menanyakan hal-hal yang abstrak dengan kata tanya“mengapa”. 52 tahun4. Beberapa sumber yang membahas tentang morfem dalam kaitannya dengan morfologi semuanya merupakan bahasa inggeris yang sangat berbeza dengan bahasa melayu. 3 tahun. yang diukur dalam morfem. Kalimat satu kata biasa ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya. Awalnya berupa kalimat dua kata. MLU sangat erat berhubungan dengan usia dan merupakan prediktor yang baik untuk perkembangan bahasa. Panjang ucapan. MLU meningkat kira-kira 1 hingga 2 morfem per tahun. maka anak akan membezakannya dengan menggunakan pola intonasi yang berbeza. 1.Perkembangan Sintaksis Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. 5 tahun 3 Kalimat rangkaian kata. rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. sampai usia 1 tahun 2 Kalimat satu kata.

Rohani Abdullah. Bhd. .Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak. Proses lainnya berkaitan dengan asimilasi dansubstitusi sampai pada persepsi dan produksi suara. Bhd. anak menggunakan konsonan-vokal (KV) atau konsonan-vokal-konsonan (KVK).Samuel. Joy N.Mohamad bin Aman. Rafidah Kastawi (2008). Sebahagian besar pembinaan morfologi anak akan bergantung pada kemampuannya menerima dan mengeluarkan unit fonologi. Selama usia pra sekolah. Sdn.Selangor: Meteor Doc. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun.Zulkifli bin Yaakob (2007). Bhd. Sharani Ahmad (2003). Nani Menon. Panduan KurikulumPrasekolah. Majid (2003). anak tidak hanya menerima inventaris fonetik dan sistem fonologi tapi juga mengembangkan kemampuan menentukan bunyi mana yang dipakai untuk membedakan makna. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dankonsonan. Asuhan dan Pendidikan AwalKanak-kanak Tingkatan 4. Bahkan dalam mengumam .Perkembangan Fonologi Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. RUJUKAN Haliza Hamzah. Kasim bin Abd. Mohd.

Komunikasi juga merupakan proses informasi dan pesanan dengan orang lain pada waktudan tempat tertentu. komunikasivisual (penggunaan gambar seperti lukisan.sikap dan idea dari seseorang kepada orang lain. dan sebagainya.Bayi yang baru lahir mengawal komunikasinya dengan dunia sekitarnya melalui bahasatangis. penulisan atau penyelidikan. mendengar apayang tersurat dan tindak balas. bahasa tubuh dan isyarat). Bahasa tersebut membolehkan seseorang bayi mendapat segala apa yangdiperlunya dan keinginannya. televisi kabel dan siaransatellit).Bahasa adalah segala aspek komunikasi di mana pemikiran dan perasaan seseorangdisatukan supaya dapat menyampaikan makna kepada .Kehidupan manusia di dunia melibatkan komunikasi. Nilaikomunikasi adalah bergantung kepada sejauhmana kita dapat menguasai bidangkomunikasi ini. Komunikasi antara manusia dapat diperbaiki dengan pelbagai cara. video atau film) dan komunikasielektronik seperti percakapan melaui telepon. Komunikasi meliputi hubungan surat dan percakapan sebagaimanakomunikasi non-verbal (seperti ekspressi wajah. Komunikasi memudahkan kehidupan seseorang dan juga penting dalam dunia perniagaan. surat elektronik. pertuturan. pendidikan. Proses tersebut semakin meningkatdan meluas. Selaras dengan perkembangan interaksi serta kematanganterutama yang berkaitan dengan proses komunikasi. Komunikasi merupakan satu bidang seni yang memindahkan maklumat.ADIBAH BINRI RAMLI (3081015711) PERKEMBANGAN KOMUNIKASI Komunikasi adalah satu proses interaksi untuk berhubung sesama manusia yang padaawalnya komunikasi hanya berlaku sangat sederhana dimulai dengan idea-idea yangabstrak atau pemikiran dalam otak seseorang individu untuk mencari atau menyampaikanmaklumat yang kemudiannya menjadi tutur bahasa untuk disampaikan secara langsungataupun tidak langsung. antaranya ialah dengan pemerhatian. Komunikasi pula melibatkan perlakuan yang berbentuk isyarat. foto.

Ada kemungkinan asal dari emosi sepertiketawa atau menangis.komunikasi diantara binatang. Para ahli kajian yang mengkaji kebudayaan zaman dulu kalamemiliki beberapa teori mengenai terciptanya bahasa manusia.Gajah pula mengeluarkan suara tekanan rendah bagi memanggil gajah yang lainyang jauh berbatu-batu. Ketikawujudnya satu bahasa ke satu bahasa. iii. ii. Bahasa-bahasa yang baru digunakan pula akan berkembang dan terus digunakan sehingga wujudnya bahasa yang lain. Beberapa ahli teori mempercayai bahasa adalah pertumbuhan hidup berkelompok seperti bekerja sama. bahasa yang biasa dulu digunakan olehmanusia lenyap begitu sahaja.Komunikasi terbahagi kepada tiga jenis:i.orang lain.Bahasa. Mereka sentiasa bertukar insyarat untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. . Charles Darwinmerupakan ahli biologi pada abad ke 19 berpendapat bahawa setiap spesis berkemampuan menukar informasi atau insyarat merupakan satu faktor penting bagi mempertahankan hidupnya. Pada zaman sekarang. perkembangan bahasa bermula dari tangisan pertama sehingga mampu bertutur. Sebagai contoh. Selain manusia. lebah melakukan tarian bagimemberitahu lebah-lebah yang lain satu tempat untuk mendapatkan makanan. Sistem bahasayang paling awal adalah campuran antara vokal dengan menggunakan tangan atauinsyarat tubuh untuk memberi pesanan. binatang juga diberi kelebihan berkomunikasi.Simbol dan huruf. Bahasayang betul disebut jarang digunakan tetapi bertahan dalam bentuk penulisan. Oleh itu. lebih dari 6000 bahasa banyak digunakan sekarang. Manakala bahasa loghat yang merupakan bahasa kuno telah dihidupkan kembalidan dipergunakan.

Pada 1 Desember 2008 majalah KomunikasiUM memudahkan pembaca dalam mengakses berita-berita terkini. Malah.Kita memerlukan kebolehan berkomunikasi supaya diri kita tidak dipandang serong olehorang lain. warga OKU yang tidak dapat bercakap (bisu) dikurniakan kebolehan berbahasa insyarat supaya mereka tidak terlepasdari berkomunikasi . telegraf. banyak hal-hal dan masalah yang sentiasa bermain dalam fikirankita dan akhirnya meminta satu cara atau sistem berkomunikasi secara efektif dan efisien.Bahasa juga boleh dimiliki dalam bentuk tulisan. Yang terkini telah wujudnya ICT di zaman globalisasi kini dan wujudnya PusatTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) UM memberikan peluang pada majalahKomunikasi untuk berkibar secara on-line.Selain itu. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi Ilmu komunikasi adalah ilmu yang dipelajari oleh manusia supaya memudahkanseseorang menyampaikan apa yang terkandung dalam fikirannya kepada orang lain. manusia bukan sahaja menggunakan komunikasi ini hanya untuk menyampaikan kepada manusia tetapi juga kepada haiwan. Berkomunikasi secara efektif dan efisien Pada zaman sekarang. Akan tetapi komunikasi bertulis telahlama dimulakan dalam bentuk gambar atau tanda-tanda yang dibuat berunsurkanalam.komunikasi penting dalam perkembangan bahasa. radio dan alat-alat komunikasiyang lain. Perkembangan komunikasi semakin berkembang denganwujudnya alat-alat komunikasi seperti telefon. tetapi ia juga mudah memahami maksud yangdisampaikan oleh manusia. Kita hidup di dunia yang bermasyarakat memerlukan sistem komunikasi yang baik supaya mudah difahami oleh orang lain. Oleh itu. Walaupun binatang tidak dikurniakan akal fikiran seperti manusia. Tulisan yang tertua dari bahasatertulis berusia dalam sekitar 5000 tahun.

komunikasi amat penting bagi semuamanusia yang hidup di muka bumi ini.Kanak-kanak boleh dilihat bukan sebagai penerima latihan bahasa yang pasif daripadaibu bapa mereka dan bukan sebagai pemprosesan bahasa aktif yang memiliki struktur dalaman sebagai penentu utama perolehan bahasa. Interaksi sosial berpendapat bahawa perkembangan bahasa lahir daripada perkembangan sosial. Oleh itu. Terdapat dua pendekatan utamadalam perkembangan interaksi iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial. Elemen-elemen ini berinteraksi antara satusama lain dan melakukan penyesuaian antara keduanya. Dalam pelbagai bidang ilmu. dan biologi yang memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa. Interaksi dapat dilihat melalui beberapa faktor seperti persekitaran sosial. contohnya. interaksi memiliki makna yang berbeza. sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Bahasa merupakan satu cara untuk melahirkan pemikiran yangsimbolik. kematangan. PERKEMBANGAN INTERAKSI Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu atau lebih dua objek mmpengaruhi atau memiliki kesan antara satu sama lain.dengan orang lain. keupayaan untuk mewakiliobjek secara mental. Interaksi sosial yang menghasilkan operasi dua hala antara ibu .Kombinasi-kombinasi sederhana dapat menonton pada suatu fenomena baru yangmengejutkan. Idea kesan dua arah ini pentingdalam konsep interaksi. Piaget(1926) dan ahli teori kognitif yang lain mengatakan pemahaman kanak–kanak tentang bahasa asal daripada perkembangan kognitif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful