PERKEMBANGAN BAHASA Perkembangan bahasa adalah bahagian penting daripada sifat kognitif

manusia.Memahami perkembangan bahasa merupakan aspek penting untuk memahami dasar dan mengingati pelbagai komponen linguistik. Aspek kognitif komunikasi dalam bahasa difahami sebagai sama di antara primat, non-primat, dan manusia dalam beberapa aspek dan berbeza dalam aspek-aspek lain iaitu cenderung komunikasi, decorative ucapan, bahasa pengambilalihan, ucapan telegraphic, komponen morphosyntactic, komponen pragmatis. Perkembangan bahasa adalah sebuah proses yang bermula awal dalam kehidupan manusia, ketika seseorang mulai menguasai bahasa dengan belajar. Perkembangan bahasa anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun dalam usia empat bulan, bayi boleh membaca bibir dan membezakan bunyi ujaran. Bahasa yang disebut bayi dipanggil mengoceh. Biasanya, bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. Sebagai orang yang semakin meningkat usianya,makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata meningkat dengan lebih perkataan dipelajari. Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk mengkomunikasikan keinginan, keperluan dan kecenderungan. Walaupun sebahagian besar anak-anak mulai menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbeza, mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh. Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya.

Terbukti ada wilayah otak yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan pemahaman bahasa (Broca’s Area dan Wernicke’s Area). Dia berkata bahawa anakanak lahir dengan pengambilalihan bahasa (LAD).anak. mereka dapat memahami bahawa niat orang lain "Salah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik (anakdiarahkan perbualan) juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu. Semasa lateralization otak. Tomasello & Carpenter. yang merupakan . banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkinditurunkan secara genetik. 2007) menekankan bahawa anak-anak muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan. Selain itu. namun banyak kajian menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak . Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu. Beberapa bukti bahawa bahasa adalah biologi. PENGARUH PERSEKITARAN "Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa.PRASYARAT BIOLOGI Ahli Bahasa tidak bersetuju tentang faktor-faktor biologi menyumbang terhadap perkembangan bahasa. MichaelTomasello (2003. tampaknya ada tempoh sensitif untuk produksi ujaran. namun sebahagian besar bersetuju bahawa kemampuan untuk mendapatkan sistem yang rumit seperti itu adalah unik untuk spesies manusia. Noam Chomsky (1957) mencadangkan bahawa manusia secara biologinya untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. 2006.

anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut. Memperluas ialah menegaskan kembali. dan melabel:" Membentuk semula adalah mengulang sesuatu yang anak kata.Ada beberapa teori yang berbeza tentang mengapa dan bagaimana anak-anak mengembangkan bahasa. Penjelasan fungsional melihat kepada proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama. Walau bagaimanapun. Dua teori yang paling diterima dalam pengembangan bahasa adalah psikologi dan fungsional.peraturan tentang struktur dan urutan bunyi ucapan. pentingnya peranan dalam bahasa berkembang dipertikaikan banyak ahli bahasa. mungkin menukarnya menjadi soalan atau menegaskan kembali kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat sepenuhnya. Pemerolehan bahasa untuk mengembangkan kejayaan. . Semantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan melalui kata-kata. Kanak-kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti membentuk semula. PRASYARAT SOSIAL Sangatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan. Mereka berpendapat ia memiliki fungsi penting menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi. dalam bentuk linguistik canggih. apa yang dikatakan oleh seorang anak. Empat komponen utama bahasa : • • Fonologi melibatkan peraturan .bahasa yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata-kata dan ayat yang sederhana. mengembangkan. Melabel adalah mengenalpasti nama-nama objek. Yang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa bahasa itu diperolehi melalui peniruan. Penjelasan psikologi berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak.

6-10 tahun. Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk menyederhanakan pengucapan. Pragmatik melibatkan tiga kemahiran: i) ii) iii) Menggunakan bahasa untuk menyapa. bergantung kepada siapa anda bercakap Peraturan seterusnya seperti menyalakan. ii) Morfologi. bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata yang pernah didengari. PERKEMBANGAN FONOLOGI Dari lahir sampai sekitar satu tahun.• Tatabahasa melibatkan dua bahagian. Sekitar dua bulan. topik yang tetap.Sekitar empat bulan. memuat.lain). Menukar bahasa untuk berbicara berbeza. atau bunyi pasif dan lain . adalah penggunaan membuat tatabahasa (menunjukkan tegang. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan pertama vokal dalamsebuah suku kata ( 'TV' -> 'didi') atau memadam tanpa suku kata dalam sebuah suku kata( 'banana' -> 'nana'). bayi mulai membuat bunyi-bunyian. bayi akan terlibat dalam berdekut. Dari 1-2 tahun. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh katakan. fonologi terus meningkatkan kesedaran serta pengucapan. • Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan. berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan vokal yang berulang-ulang kombinasi. aktif i) Sintaksis. 3-5 tahun. . anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres yang membantu membezakan perbezaan kecil antara kata-kata serupa. adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi ayat. menuntut dan lain – lain. yang kebanyakan terdiri daripada bunyi vokal.

Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka. kosa kata meningkat hingga beberapa ratus kata. 3-5 tahun. 11 kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan pada Brown. memuat perkataan umum dan mengaplikasikannya secara khusus (contohnya. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar banyak hal-hal baru dengan cepat. Mereka juga mampu menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata tepat melalui metafora dan permainan kata-kata. Bayi dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. Ada kosa kata lonjakan antara 18-24 bulan. Cepat pemetaan berlanjutan. 'Selimut') dan overextensions.PERKEMBANGAN SEMANTIK Dari lahir hingga satu tahun. Dari 6-10 tahun. Brown (1973) mengamati bahawa 75% daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan daripada 11 semantik. memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum (contoh. Ada sekitar 5 bulan tertinggal di antara keduanya. Dari 1-2 tahun. Majoriti kosa kata baru terdiri daripada kata benda (nouns) dan kata-kata aksi (verb). pemahaman (bahasa yang kita faham) berkembang sebelum pengeluaran (bahasa yang kita gunakan). 'kereta' untuk 'van'). yang merangkumi pemetaan cepat. misalnya 'pampers basah'. Anak-anak mengalami banyak masalah seperti underextensions. anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic. anak-anak dapat memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka. yang mempunyai dua kombinasi kata. PERKEMBANGAN TATABAHASA Dari 1-2 tahun. anak-anak biasanya mengalami kesulitan menggunakan kata-kata dengan betul.1973: • • Atribut: 'rumah besar' Agen-Tindakan: 'Ayah memukul' . Anak-anak boleh memahami metafora.

Anak-anak mampu berkomunikasi dengan berkesan dalam menuntut tatacara. .• • • • • • • • • Tindakan-Objek: 'memukul bola’ Agen-Objek: 'Ayah bola' Nominative: 'itu bola' Demonstrative: 'ada bola' Perulangan: 'banyak bola' Non-eksistensi: 'semua bola tiada' Posesif: 'Ayah kerusi' Entiti + lokatif: 'buku jadual' Aksi + lokatif: 'pergi kedai' Sekitar 3 tahun. Usia 6-10. seperti di telefon. yang merupakan 3 patah perkataan. 1-2 tahun. mereka boleh terlibat dalam mengambil gilirannya dan topik penyelenggaraan. PERKEMBANGAN PRAGMATIK Dari lahir hingga 1 tahun. anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks. tahu apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan mengatakannya dan menukar haluan. yang menukar perbualan kepada orang lain. Bayi juga boleh terlibat dalam kegiatan mengambil gilirannya.ayat sederhana. yang menukar topik perbualan secara berperingkat. anak-anak terlibat dalam ayat . anak-anak dapat menguasai niat illocutionary. Tatabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini mulamuncul. 6-10 tahun. bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian (berkongsi sesuatu pemerhatian dengan orang lain). anak-anak memperbaiki struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif. 3-5 tahun. Ayat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan secara berperingkat. shading terjadi. Pada usia 3-5.

KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn. umumnya kanak-kanak tahu bagaimana menggunakan 900 hingga 1. Bhd.Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak. Nani Menon. Bhd. perbendaharaan kata mereka bertambah dari semasa ke semasa sehingga mencecah 80.Selangor: Meteor Doc. Majid (2003). Walaupun kadang-kadang sebutan sesuatu perkataan kurang tepat.Samuel. Rafidah Kastawi (2008). Kanak-kanak mula bercakap menggunakan ayat yang ringkas dan mudah. PERKEMBANGAN BAHASA KANAK . Jawapan mereka juga mudah dan singkat.600 perkataan apabila mencapai umur 6 tahun. Semakin lama bercakap. bapa atau adik-beradik dan saudara. Panduan KurikulumPrasekolah. Mohamad bin Aman. Sdn. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Kasim bin Abd. ia diperbaiki dengan teguran dan kekerapan bercakap dengan orang dewasa seperti ibu. Sebutan . mereka dapat memahami sebab dan akibat. Apabila kanak-kanak mula menjejakkan kaki ke sekolah. Perkembangan pesat bahasa ini disumbangkan oleh kepesatan minda kanak-kanak mengingat makna perkataan baru selepas mendengarnya bagi kali pertama atau bercakap sekali dua dengan rakan-rakannya.000 perkataan. Rohani Abdullah. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Joy N. Bhd. Asuhan dan Pendidikan AwalKanakkanak Tingkatan 4. Sharani Ahmad (2003). Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Zulkifli bin Yaakob (2007). kerana perkembangan mental yang bertambah baik. Jumlah ini meningkat kepada 2.RUJUKAN Haliza Hamzah. Mohd.KANAK Umur 3 tahun.000 perkataan.

dan tatabahasa yang baik menjadikan orang dewasa dapat memahami bahasa mereka. 2001) dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. Crystal (1995). Sapir (1921:8) mendefinisikan. bahasa adalah semata-mata suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia menyampaikan idea. dan keinginan melalui ciptaan simbolsimbol lahir secara sedar. misalnya kerana lapar. Dengan perkembangan bahasa yang semakin meningkat ini. lampin . 2007). mereka cuba menerangkannya dengan lebih jelas. Dengan meningkatkan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa kanak-kanak bermula sejak kanak-kanak lahir iaitu daripada tangisan pertama. PERKEMBANGAN BAHASA MENURUT BERBAGAI KOMPONEN Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat juga daripada pemerolehan bahasa mengikut komponen-komponennya. Kemampuan ini berkembang beransur-ansur mengikut masa saling berkait antara satu sama lain. memahami dan melahirkan semula. pertama dari tangisannya bila bayi merasa tidak nyaman. Jika tidak difahami. emosi. ia akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak (Santrock. Perkembangan Pragmatik Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dilahirkan. Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana ia memudahkan proses pengajaran (Berk. kanak-kanak tersebut akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan. Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima. mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan luahan perasaan.

Lewat umur ini. Ucapan yang ditujukan pada pasangan bicara menjadi jelas. tatapan mata. peranan gerakgeri lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata. misalnya wajah seseorang. Usia 7-12 bulan anak menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. Hampir 50 peratus kanak-kanak 5 tahun dapat mempertahankan topik melalui 12 kali giliran. Sebahagian besar pasangan . Perilaku ibu sebagai fasilitatif akan membantu anaknya dalam memperkenalkan topik baru. Ini disebut senyum sosial. terjadi peningkatan dalam keaktifan anak berbicara memperoleh kesadaran sosial dalam percakapan. Usia 2 bulan bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. tersusun baik dan teradaptasi baik untuk pendengaran. anak mulai mampu mempertahankan topik yang selanjutnya dan mulai membuat topik baru. bayi dan benda-benda. Lewat umur 3 tahun. suara dan gelitikan. Usia 12 minggu mulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi tanggapan. Pada masa ini sampai sekitar 18 bulan. bertindak balas terhadap pasangan bicaranya dan masuk dalam dialog singkat. anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat 2 kata. Dari sini bayi akan belajar bahawa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis sehingga kemudian bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. Pada usia 3 minggu bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar. Usia 2 tahun. mempelajari bentuk ekspresi wajah. Anak mulai memperkenalkan atau merubah topik dan mulai belajar memelihara alur percakapan dan menangkap persepsi pendengar. anak mulai berdialog lebih lama sampai beberapa kali giliran. Sekitar 36 bulan. Pada usia 6 bulan bayi mulai tertarik dengan benda-benda sehinga komunikasi menjadi komunikasi ibu. Usia 5 bulan bayi mulai meniru gerak-geri orang. Gerak-geri ini akan berkembang disertai dengan bunyibunyi tertentu yang mula konsisten.basah.

mereka akan memodifikasi pemahaman diri dan bayangan diri dan menjadi lebih sedar akan lingkungan sosial. fantasi dan ekspresi perasaan.berkomunikasi dengan anak adalah orang dewasa. biasanya orang tua. Terdapat indikasi bahawa anak dengan kosa kata lebih banyak dan lebih popular di kalangan temantemannya. tapi biasanya mereka belum memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa atau menjelaskan proses. pemakaian dan lokasi. Pemahaman perkataan bertambah tanpa pengajaran langsung orang dewasa. Saat anak mulai membangun jaringan sosial melibatkan orang di luar keluarga. di mana. ukuran dan warna. Definisi kata benda anak usia pra sekolah meliputi fisik seperti bentuk. Anak pra sekolah dapat menjelaskan siapa. Pemetaan yang cepat adalah langkah awal dalam proses pemerolehan leksikal. Ibu memegang peranan dalam membangun dan mempertahankan dialog yang benar. Definisi kata kerja anak pra sekolah juga berbeza daripada kata kerja orang dewasa atau anak yang lebih besar. Begitu kosa kata berkembang. Selanjutnya secara berperingkat anak akan mengertikan lagi maklumat-maklumat baru yang diterima. untuk apa. Persekitaran linguistik mempunyai pengaruh bermakna pada proses belajar berbahasa. suara. 5 sampai 6 tahun. Anak berada pada fase mono dialog. maka pada umur 6-9 bulan anak telah mengenal orang atau benda yang berada di persekitarannya. fungsi. percakapan sendiri dengan kemauan untuk melibatkan orang lain. Perkembangan Semantik Kerana faktor lingkungan sangat berperanan dalam perkembangan semantik. apa. Anak akan mengembangkan kosa katanya melalui cerita yang dibacakan orang tuanya. Dianggarkan terjadi penambahan 5 perkataan perhari di usia 1. Monolog kaya dengan lagu. kata-kata tak bermakna. untuk siapa. dengan apa. keperluan untuk mengorganisasikan kosa kata akan lebih meningkat. . Terjadi strategi pemetaan yang cepat pada usia ini sehingga anak boleh menyambung suatu kata dengan rujukannya. dan beberapa rangkaian semantik atau antara relasi akan terbentuk. Leksikal dan pemerolehan konsep berkembang pesat pada masa pra sekolah.

Tahap perkembangan sintaksis secara singkat terbahagi dalam 1 Masa pralingual. Rangkaian dua kata. Lewat usia 3 tahun anak mulai menanyakan hal-hal yang abstrak dengan kata tanya“mengapa”. Kalimat satu kata biasa ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya. Perkembangan pemerolehan sintaksis meningkat dengan pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun. 5 tahun 3 Kalimat rangkaian kata.Perkembangan Sintaksis Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. 1. Awalnya berupa kalimat dua kata. sampai usia 1 tahun 2 Kalimat satu kata. . Penggunaan kalimat kompleks bermula selepas anak menguasai kalimat empat perkataan sekitar usia 4 tahun. MLU meningkat kira-kira 1 hingga 2 morfem per tahun. Dari usia 18 bulan hingga 5 tahun. Pada waktu kalimat pertama terbentuk iaitu penggabugan dua kata menjadi kalimat. MLU sangat erat berhubungan dengan usia dan merupakan prediktor yang baik untuk perkembangan bahasa. Perkembangan Morfologi Tempoh perkembangan ditanda dengan peningkatan panjang ucapan. 3 tahun. 1-1. yang diukur dalam morfem. rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. maka anak akan membezakannya dengan menggunakan pola intonasi yang berbeza. yang mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun. Panjang ucapan. Konstruksi sederhana dan kompleks. [mean length of Utterance (MLU)] adalah alat ramalan kompleks bahasa pada anak yang berbahasa Inggeris. berbeza dengan “kalimat satu kata” sebelumnya yang disebut holofrastis. Jika kalimat dua kata tersebut memberi makna lebih dari satu. 52 tahun4. Peralihan dari satu kata menjadi kalimat yang merupakan rangkaian kata terjadi secara bertahap. Beberapa sumber yang membahas tentang morfem dalam kaitannya dengan morfologi semuanya merupakan bahasa inggeris yang sangat berbeza dengan bahasa melayu.

Mohd. RUJUKAN Haliza Hamzah. Proses lainnya berkaitan dengan asimilasi dansubstitusi sampai pada persepsi dan produksi suara.Zulkifli bin Yaakob (2007). Asuhan dan Pendidikan AwalKanak-kanak Tingkatan 4.Mohamad bin Aman. Majid (2003). Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Rafidah Kastawi (2008).Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak. . Bhd. anak menggunakan konsonan-vokal (KV) atau konsonan-vokal-konsonan (KVK). Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dankonsonan.Rohani Abdullah. anak tidak hanya menerima inventaris fonetik dan sistem fonologi tapi juga mengembangkan kemampuan menentukan bunyi mana yang dipakai untuk membedakan makna. Selangor: Aras Mega (M) Sdn.Selangor: Meteor Doc. Perkembangan Kanakkanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Bahkan dalam mengumam . Kasim bin Abd. Bhd.Perkembangan Fonologi Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. Panduan KurikulumPrasekolah. Selama usia pra sekolah.Samuel. Nani Menon. Bhd. KualaLumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Joy N. Sharani Ahmad (2003). Sebahagian besar pembinaan morfologi anak akan bergantung pada kemampuannya menerima dan mengeluarkan unit fonologi. Sdn.

Bahasa tersebut membolehkan seseorang bayi mendapat segala apa yangdiperlunya dan keinginannya. Proses tersebut semakin meningkatdan meluas. dan sebagainya. televisi kabel dan siaransatellit). antaranya ialah dengan pemerhatian.Komunikasi juga merupakan proses informasi dan pesanan dengan orang lain pada waktudan tempat tertentu. Komunikasi antara manusia dapat diperbaiki dengan pelbagai cara. foto. surat elektronik. Komunikasi meliputi hubungan surat dan percakapan sebagaimanakomunikasi non-verbal (seperti ekspressi wajah.Bahasa adalah segala aspek komunikasi di mana pemikiran dan perasaan seseorangdisatukan supaya dapat menyampaikan makna kepada . mendengar apayang tersurat dan tindak balas. Komunikasi pula melibatkan perlakuan yang berbentuk isyarat. Komunikasi memudahkan kehidupan seseorang dan juga penting dalam dunia perniagaan. penulisan atau penyelidikan. Selaras dengan perkembangan interaksi serta kematanganterutama yang berkaitan dengan proses komunikasi. pendidikan.Kehidupan manusia di dunia melibatkan komunikasi. video atau film) dan komunikasielektronik seperti percakapan melaui telepon. pertuturan. bahasa tubuh dan isyarat).ADIBAH BINRI RAMLI (3081015711) PERKEMBANGAN KOMUNIKASI Komunikasi adalah satu proses interaksi untuk berhubung sesama manusia yang padaawalnya komunikasi hanya berlaku sangat sederhana dimulai dengan idea-idea yangabstrak atau pemikiran dalam otak seseorang individu untuk mencari atau menyampaikanmaklumat yang kemudiannya menjadi tutur bahasa untuk disampaikan secara langsungataupun tidak langsung. Nilaikomunikasi adalah bergantung kepada sejauhmana kita dapat menguasai bidangkomunikasi ini. komunikasivisual (penggunaan gambar seperti lukisan.Bayi yang baru lahir mengawal komunikasinya dengan dunia sekitarnya melalui bahasatangis. Komunikasi merupakan satu bidang seni yang memindahkan maklumat.sikap dan idea dari seseorang kepada orang lain.

Para ahli kajian yang mengkaji kebudayaan zaman dulu kalamemiliki beberapa teori mengenai terciptanya bahasa manusia. Beberapa ahli teori mempercayai bahasa adalah pertumbuhan hidup berkelompok seperti bekerja sama. lebah melakukan tarian bagimemberitahu lebah-lebah yang lain satu tempat untuk mendapatkan makanan.Gajah pula mengeluarkan suara tekanan rendah bagi memanggil gajah yang lainyang jauh berbatu-batu.Komunikasi terbahagi kepada tiga jenis:i. bahasa yang biasa dulu digunakan olehmanusia lenyap begitu sahaja. Selain manusia. Bahasayang betul disebut jarang digunakan tetapi bertahan dalam bentuk penulisan. Oleh itu. lebih dari 6000 bahasa banyak digunakan sekarang. Sebagai contoh. Mereka sentiasa bertukar insyarat untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Pada zaman sekarang. iii. ii.komunikasi diantara binatang.Bahasa. . Ketikawujudnya satu bahasa ke satu bahasa. Manakala bahasa loghat yang merupakan bahasa kuno telah dihidupkan kembalidan dipergunakan. Charles Darwinmerupakan ahli biologi pada abad ke 19 berpendapat bahawa setiap spesis berkemampuan menukar informasi atau insyarat merupakan satu faktor penting bagi mempertahankan hidupnya. binatang juga diberi kelebihan berkomunikasi. Bahasa-bahasa yang baru digunakan pula akan berkembang dan terus digunakan sehingga wujudnya bahasa yang lain. Ada kemungkinan asal dari emosi sepertiketawa atau menangis. Sistem bahasayang paling awal adalah campuran antara vokal dengan menggunakan tangan atauinsyarat tubuh untuk memberi pesanan.orang lain.Simbol dan huruf. perkembangan bahasa bermula dari tangisan pertama sehingga mampu bertutur.

Kita hidup di dunia yang bermasyarakat memerlukan sistem komunikasi yang baik supaya mudah difahami oleh orang lain. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi Ilmu komunikasi adalah ilmu yang dipelajari oleh manusia supaya memudahkanseseorang menyampaikan apa yang terkandung dalam fikirannya kepada orang lain. Walaupun binatang tidak dikurniakan akal fikiran seperti manusia. Oleh itu. Akan tetapi komunikasi bertulis telahlama dimulakan dalam bentuk gambar atau tanda-tanda yang dibuat berunsurkanalam. Tulisan yang tertua dari bahasatertulis berusia dalam sekitar 5000 tahun. manusia bukan sahaja menggunakan komunikasi ini hanya untuk menyampaikan kepada manusia tetapi juga kepada haiwan. warga OKU yang tidak dapat bercakap (bisu) dikurniakan kebolehan berbahasa insyarat supaya mereka tidak terlepasdari berkomunikasi . Malah.Selain itu. telegraf.Kita memerlukan kebolehan berkomunikasi supaya diri kita tidak dipandang serong olehorang lain. radio dan alat-alat komunikasiyang lain. Pada 1 Desember 2008 majalah KomunikasiUM memudahkan pembaca dalam mengakses berita-berita terkini. Yang terkini telah wujudnya ICT di zaman globalisasi kini dan wujudnya PusatTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) UM memberikan peluang pada majalahKomunikasi untuk berkibar secara on-line. Berkomunikasi secara efektif dan efisien Pada zaman sekarang. tetapi ia juga mudah memahami maksud yangdisampaikan oleh manusia. banyak hal-hal dan masalah yang sentiasa bermain dalam fikirankita dan akhirnya meminta satu cara atau sistem berkomunikasi secara efektif dan efisien.Bahasa juga boleh dimiliki dalam bentuk tulisan. Perkembangan komunikasi semakin berkembang denganwujudnya alat-alat komunikasi seperti telefon.komunikasi penting dalam perkembangan bahasa.

Terdapat dua pendekatan utamadalam perkembangan interaksi iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial. keupayaan untuk mewakiliobjek secara mental. Elemen-elemen ini berinteraksi antara satusama lain dan melakukan penyesuaian antara keduanya. interaksi memiliki makna yang berbeza.Kanak-kanak boleh dilihat bukan sebagai penerima latihan bahasa yang pasif daripadaibu bapa mereka dan bukan sebagai pemprosesan bahasa aktif yang memiliki struktur dalaman sebagai penentu utama perolehan bahasa. Dalam pelbagai bidang ilmu. Oleh itu. contohnya.dengan orang lain. Piaget(1926) dan ahli teori kognitif yang lain mengatakan pemahaman kanak–kanak tentang bahasa asal daripada perkembangan kognitif. Interaksi sosial berpendapat bahawa perkembangan bahasa lahir daripada perkembangan sosial. sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. kematangan. Interaksi sosial yang menghasilkan operasi dua hala antara ibu . komunikasi amat penting bagi semuamanusia yang hidup di muka bumi ini. Idea kesan dua arah ini pentingdalam konsep interaksi. PERKEMBANGAN INTERAKSI Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu atau lebih dua objek mmpengaruhi atau memiliki kesan antara satu sama lain. Bahasa merupakan satu cara untuk melahirkan pemikiran yangsimbolik.Kombinasi-kombinasi sederhana dapat menonton pada suatu fenomena baru yangmengejutkan. dan biologi yang memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa. Interaksi dapat dilihat melalui beberapa faktor seperti persekitaran sosial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful