RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 UNIT/AKTIVITI 1. Taklimat Khidmat Masyarakat i. Perancangan ii.

Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu. Guru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk mencapai kecemerlangan diri. 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri seseorang tokoh. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK

UNIT 1 PENDIDIKAN MENJAMIN KECEMERLANGAN DIRI

AKTIVITI 1A TOKOH CEMERLANG

UNIT/AKTIVITI

menerangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai perpaduan 2. peka terhadap tanggungjawab 1.AKTIVITI 1B KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN AKTIVITI 1C APAKAH CITACITAKU AKTIVITI 1D MATLAMAT HIDUPKU UNIT 2 KEMESRAAN MENJALIN PERPADUAN KELUARGA AKTIVITI 2A KERJASAMA MENGERAT PERPADUAN 1. mengenal pasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji 2. mengenal pasti factorfaktor kecemerlangan diri 2. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri untuk mencapai cita-cita 2. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. menjelaskan cara-cara untuk mancapai perpaduan dalam keluarga 2. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga 3. bertanggungjawab sebagai anggota keluarga 1. membuat refleksi untuk kejayaan diri 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3.

menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga 2. menangani konflik dalam keluarga 3. menyayangi keluarga 1. bekerjasama mengatasi masalah keluarga 1.AKTIVITI 2B RUMAHKU SYURGAKU AKTIVITI 2C SAYANGI KELUARGA ANDA AKTIVITI 2D BERSAMA KELUARGA MEMBAWA BAHAGIA UNIT 3 HORMATI HAK ORANG LAIN AKTIVITI 3A KEPELBAGAIAN MASYARAKAT KITA 1. mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat 3. menghormati latar belakang individu HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menghormati dan menghargai sumbangan ahli keluarga 1. menjelaskan kepentingan memahami perbezaan individu 2. menjelaskan kepentingan sokongan anggota keluarga 2. menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain 2. menerangkan kepentingan aktiviti keluarga 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat 3. peka terhadap perbezaan individu 1.

peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam masyarakat HASIL PEMBELAJARAN . menyokong agensiagensi yang membantu kesejahteraan masyarakat 3. menghormati pendapat orang lain 1.AKTIVITI 3B MENGHORMATI BAKAT ORANG LAIN AKTIVITI 3C KEPENTINGAN MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN UNIT 4 SEMANGAT KEKITAAN AKTIVITI 4A PERPADUAN AKTIVITI 4B PERMUAFAKATAN MENJALIN KEMESRAAN UNIT/AKTIVITI 1. memberi pendapat secara berhemah 3. menerangkan unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menyemai semangat kekitaan 3. menjelaskan kepentingan mengetahui bakat dan kebolehan orang lain 2. mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia 3. menghargai dan menghormati sumbangan individu dalam masyarakat 1. mengenal pasti unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menjelaskan kepentingan menghormati pendapat orang lain 2. menyatakan syaratsyarat permuafakatan dalam masyarakat majmuk 2. menunjukkan semangat perpaduan 1. menghormati kebolehan dan bakat orang lain 1. mengamalkan permuafakatan dalam masyarakat 3.

menyokong agensiagensi yang menjaga kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat 1. menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia 2. menjelaskan isu dan masalah yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat 2.AKTIVITI 4C BUATLAH KEBAJIKAN AKTIVITI 4D KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA UNIT 5 WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUM 1. peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat 1. menjelaskan kepentingan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat 2. memberi maklumat tentang kepentingan muzik dalam kehidupan manusia 3. menjalankan tanggungjawab untuk menjamin keselamatan diri dan kesejahteraan masyarakat 3. berbangga dengan kekayaan kesenian Malaysia HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI .

mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan permainan warisan 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia HASIL PEMBELAJARAN .AKTIVITI 5A WARISAN ALAT MUZIK AKTIVITI 5B BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA AKTIVITI 5C WARISAN KRAFTANGAN AKTIVITI 5D PERMAINAN WARISAN UNIT/AKTIVITI 1. menghuraikan fungsi tarian dalam warisan kesenian pelbagai kaum 2. mencari maklumat tentang alat-alat muzik pelbagai kaum 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia 1. berbangga dengan warisan kesenian kraftangan Malaysia 1. menerangkan jenisjenis permainan warisan pelbagai kaum 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. menerangkan jenisjenis warisan kraftangan pelbagai kaum 2. menerangkan jenisjenis alat muzik tradisional kaum di Malaysia 2.

menunjukkan apresiasi terhadap seni bina di Malaysia 1. menghargai peranan kerajaan dalam sistem pemerintahan HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti bentukbentuk seni bina di Malaysia 2. menunjukkan tingkah . berbangga dengan kekayaan warisan tradisional ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT UNIT/AKTIVITI UNIT 6 DEMOKRASI BERPARLIMEN UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 6A MARI MENGUNDI HASIL PEMBELAJARAN 1.AKTIVITI 5E SENI BINA KREATIVITI BANGSA AKTIVITI 5F SELEMBUT JARI SEHALUS LUKISAN 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan lukisan tradisional 3. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menjelaskan motifmotif yang digunakan dalam lukisan kaumkaum di Malaysia 2. memelihara kepentingan seni bina yang bercirikan tradisional 3. menjelaskan proses pilihan raya di Malaysia 2. menjelaskan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia 2.

meningkatkan kemahiran berbahas ala parlimen 3. menjelaskan proses demokrasi di Malaysia 2.AKTIVITI 6B PARLIMEN LAMBANG DEMOKRASI UNIT 7 RAJA BERPELEMBAGAAN AKTIVITI 7A ALAT KEBESARAN RAJA-RAJA laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. menjelaskan alat-alat kebesaran yang digunakan semasa majlis pertabalan raja-raja 2. menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia 2. mencari maklumat tentang Majlis Pertabalan RajaRaja 3. menunjukkan taat setia kepada raja 1. memberikan sumbangan kepada negara 3. merasa bangga terhadap warisan kesenian UNIT/AKTIVITI UNIT 8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA HASIL PEMBELAJARAN 1. menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warganegara 1. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab . mencari maklumat tentang alat-alat kebesaran rajaraja 3. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara 2.

memberi sumbangan kepada pembangunan negara 3. menunjukkan rasa terima kasih kepada negara AKTIVITI 8C IKUT SALURAN YANG BETUL UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 8D TERIMA KASIH MALAYSIA .untuk menjaga imej negara AKTIVITI 8A GUNAKAN HAK ANDA 1. mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara 2. menunjukkan sikap bertanggungjawab 1. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara 2. peka terhadap tanggungjawab sebagai warganegara UJIAN BULANAN (2) AKTIVITI 8B KERJA BERSAMA 1. menunjukkan sikap yang baik untuk menjaga imej Negara HASIL PEMBELAJARAN 1. mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi 3. mengenal pasti tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara 2. menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan negara 3. mengenal pasti sikap dan tanggungjawab warganegara 2. menjalankan peranan sebagai warganegara yang bertanggungjawab 3.

menerangkan peranan jentera pentadbiran negara 2. menerangkan peranan pemimpin dalam mencapai wawasan negara 2. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia 2.UNIT 9 KESTABILAN JENTERA PENTADBIRAN NEGARA AKTIVITI 9A KEPIMPINAN BERWAWASAN AKTIVITI 9B KEPENTINGAN JENTERA PENTADBIRAN BERKESAN UNIT/AKTIVITI UNIT 10 BERSATU PADU MENGHADAPI CABARAN 1. mengaplikasikan sifatsifat amanah dan kerjasama bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan 3. mengaplikasikan ciriciri kepimpinan positif dalam kehidupan seharian 3. bersyukur dapat menikmati kehidupan yang stabil dalam kerajaan yang telus dan amanah HASIL PEMBELAJARAN 1. bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran berkesan 3. menghargai keamanan negara dan dunia . berbangga dengan pentadbiran negara 1. menjelaskan kepentingan bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan 2. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menghayati jasa-jasa pemimpin Malaysia 1.

menghargai keamanan negara PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan serantau 2. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menghayati erti kebebasan dan keamanan serantau 1. bekerjasama dan bersatu padu menangani sesuatu masalah 3.AKTIVITI 10A MALAYSIA DAN NEGARA-NEGARA SERANTAU AKTIVITI 10B MALAYSIA DALAM HUBUNGAN ANTARABANGSA AKTIVITI 10C PERANG DAN KEMANUSIAAN 1. menyatakan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. bekerjasama menjaga keamanan negara 3. menghargai keamanan negara dan dunia 1.