P. 1
scrib

scrib

|Views: 97|Likes:
Published by Noor Aida

More info:

Published by: Noor Aida on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2012

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 UNIT/AKTIVITI 1. Taklimat Khidmat Masyarakat i. Perancangan ii.

Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu. Guru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk mencapai kecemerlangan diri. 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri seseorang tokoh. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK

UNIT 1 PENDIDIKAN MENJAMIN KECEMERLANGAN DIRI

AKTIVITI 1A TOKOH CEMERLANG

UNIT/AKTIVITI

menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. peka terhadap tanggungjawab 1. menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga 3. mengenal pasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji 2. bertanggungjawab sebagai anggota keluarga 1.AKTIVITI 1B KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN AKTIVITI 1C APAKAH CITACITAKU AKTIVITI 1D MATLAMAT HIDUPKU UNIT 2 KEMESRAAN MENJALIN PERPADUAN KELUARGA AKTIVITI 2A KERJASAMA MENGERAT PERPADUAN 1. menerangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai perpaduan 2. menjelaskan cara-cara untuk mancapai perpaduan dalam keluarga 2. mengenal pasti factorfaktor kecemerlangan diri 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. membuat refleksi untuk kejayaan diri 3. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri untuk mencapai cita-cita 2.

menjelaskan kepentingan sokongan anggota keluarga 2. menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga 2. menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain 2. menjelaskan kepentingan memahami perbezaan individu 2. menerangkan kepentingan aktiviti keluarga 2.AKTIVITI 2B RUMAHKU SYURGAKU AKTIVITI 2C SAYANGI KELUARGA ANDA AKTIVITI 2D BERSAMA KELUARGA MEMBAWA BAHAGIA UNIT 3 HORMATI HAK ORANG LAIN AKTIVITI 3A KEPELBAGAIAN MASYARAKAT KITA 1. menangani konflik dalam keluarga 3. menghormati dan menghargai sumbangan ahli keluarga 1. bekerjasama mengatasi masalah keluarga 1. menyayangi keluarga 1. mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat 3. peka terhadap perbezaan individu 1. menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat 3. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menghormati latar belakang individu HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3.

AKTIVITI 3B MENGHORMATI BAKAT ORANG LAIN AKTIVITI 3C KEPENTINGAN MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN UNIT 4 SEMANGAT KEKITAAN AKTIVITI 4A PERPADUAN AKTIVITI 4B PERMUAFAKATAN MENJALIN KEMESRAAN UNIT/AKTIVITI 1. menjelaskan kepentingan mengetahui bakat dan kebolehan orang lain 2. menerangkan unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia 3. menyemai semangat kekitaan 3. menghormati pendapat orang lain 1. menunjukkan semangat perpaduan 1. menghormati kebolehan dan bakat orang lain 1. memberi pendapat secara berhemah 3. mengenal pasti unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menyatakan syaratsyarat permuafakatan dalam masyarakat majmuk 2. menyokong agensiagensi yang membantu kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam masyarakat HASIL PEMBELAJARAN . menjelaskan kepentingan menghormati pendapat orang lain 2. mengamalkan permuafakatan dalam masyarakat 3. menghargai dan menghormati sumbangan individu dalam masyarakat 1.

menjelaskan kepentingan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat 2.AKTIVITI 4C BUATLAH KEBAJIKAN AKTIVITI 4D KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA UNIT 5 WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUM 1. peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat 1. menyokong agensiagensi yang menjaga kesejahteraan masyarakat 3. menjelaskan isu dan masalah yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat 2. peka terhadap masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat 1. menjalankan tanggungjawab untuk menjamin keselamatan diri dan kesejahteraan masyarakat 3. memberi maklumat tentang kepentingan muzik dalam kehidupan manusia 3. menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia 2. berbangga dengan kekayaan kesenian Malaysia HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI .

mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia 1. menghuraikan fungsi tarian dalam warisan kesenian pelbagai kaum 2.AKTIVITI 5A WARISAN ALAT MUZIK AKTIVITI 5B BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA AKTIVITI 5C WARISAN KRAFTANGAN AKTIVITI 5D PERMAINAN WARISAN UNIT/AKTIVITI 1. mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan permainan warisan 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia HASIL PEMBELAJARAN . menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum 1. mencari maklumat tentang alat-alat muzik pelbagai kaum 3. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. berbangga dengan warisan kesenian kraftangan Malaysia 1. menerangkan jenisjenis permainan warisan pelbagai kaum 2. menerangkan jenisjenis warisan kraftangan pelbagai kaum 2. menerangkan jenisjenis alat muzik tradisional kaum di Malaysia 2.

menunjukkan apresiasi terhadap seni bina di Malaysia 1. berbangga dengan kekayaan warisan tradisional ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT UNIT/AKTIVITI UNIT 6 DEMOKRASI BERPARLIMEN UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 6A MARI MENGUNDI HASIL PEMBELAJARAN 1. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. mengenal pasti bentukbentuk seni bina di Malaysia 2. menjelaskan proses pilihan raya di Malaysia 2. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menjelaskan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia 2. menunjukkan tingkah . memelihara kepentingan seni bina yang bercirikan tradisional 3.AKTIVITI 5E SENI BINA KREATIVITI BANGSA AKTIVITI 5F SELEMBUT JARI SEHALUS LUKISAN 1. menjelaskan motifmotif yang digunakan dalam lukisan kaumkaum di Malaysia 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan lukisan tradisional 3. menghargai peranan kerajaan dalam sistem pemerintahan HASIL PEMBELAJARAN 1.

AKTIVITI 6B PARLIMEN LAMBANG DEMOKRASI UNIT 7 RAJA BERPELEMBAGAAN AKTIVITI 7A ALAT KEBESARAN RAJA-RAJA laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. menunjukkan taat setia kepada raja 1. mencari maklumat tentang alat-alat kebesaran rajaraja 3. menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia 2. meningkatkan kemahiran berbahas ala parlimen 3. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara 2. menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warganegara 1. menjelaskan proses demokrasi di Malaysia 2. merasa bangga terhadap warisan kesenian UNIT/AKTIVITI UNIT 8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA HASIL PEMBELAJARAN 1. menjelaskan alat-alat kebesaran yang digunakan semasa majlis pertabalan raja-raja 2. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab . memberikan sumbangan kepada negara 3. mencari maklumat tentang Majlis Pertabalan RajaRaja 3.

memberi sumbangan kepada pembangunan negara 3. menjalankan peranan sebagai warganegara yang bertanggungjawab 3. peka terhadap tanggungjawab sebagai warganegara UJIAN BULANAN (2) AKTIVITI 8B KERJA BERSAMA 1.untuk menjaga imej negara AKTIVITI 8A GUNAKAN HAK ANDA 1. mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi 3. menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan negara 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab 1. menunjukkan sikap yang baik untuk menjaga imej Negara HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti sikap dan tanggungjawab warganegara 2. mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara 2. mengenal pasti tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara 2. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara 2. menunjukkan rasa terima kasih kepada negara AKTIVITI 8C IKUT SALURAN YANG BETUL UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 8D TERIMA KASIH MALAYSIA .

UNIT 9 KESTABILAN JENTERA PENTADBIRAN NEGARA AKTIVITI 9A KEPIMPINAN BERWAWASAN AKTIVITI 9B KEPENTINGAN JENTERA PENTADBIRAN BERKESAN UNIT/AKTIVITI UNIT 10 BERSATU PADU MENGHADAPI CABARAN 1. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia 2. menerangkan peranan pemimpin dalam mencapai wawasan negara 2. menghayati jasa-jasa pemimpin Malaysia 1. mengaplikasikan ciriciri kepimpinan positif dalam kehidupan seharian 3. menerangkan peranan jentera pentadbiran negara 2. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menjelaskan kepentingan bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan 2. bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran berkesan 3. mengaplikasikan sifatsifat amanah dan kerjasama bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan 3. bersyukur dapat menikmati kehidupan yang stabil dalam kerajaan yang telus dan amanah HASIL PEMBELAJARAN 1. menghargai keamanan negara dan dunia . berbangga dengan pentadbiran negara 1.

bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menghargai keamanan negara dan dunia 1. menghayati erti kebebasan dan keamanan serantau 1. menyatakan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan serantau 2. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. bekerjasama menjaga keamanan negara 3.AKTIVITI 10A MALAYSIA DAN NEGARA-NEGARA SERANTAU AKTIVITI 10B MALAYSIA DALAM HUBUNGAN ANTARABANGSA AKTIVITI 10C PERANG DAN KEMANUSIAAN 1. bekerjasama dan bersatu padu menangani sesuatu masalah 3. menghargai keamanan negara PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->