RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 UNIT/AKTIVITI 1. Taklimat Khidmat Masyarakat i. Perancangan ii.

Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu. Guru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk mencapai kecemerlangan diri. 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri seseorang tokoh. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK

UNIT 1 PENDIDIKAN MENJAMIN KECEMERLANGAN DIRI

AKTIVITI 1A TOKOH CEMERLANG

UNIT/AKTIVITI

menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri untuk mencapai cita-cita 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. bertanggungjawab sebagai anggota keluarga 1.AKTIVITI 1B KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN AKTIVITI 1C APAKAH CITACITAKU AKTIVITI 1D MATLAMAT HIDUPKU UNIT 2 KEMESRAAN MENJALIN PERPADUAN KELUARGA AKTIVITI 2A KERJASAMA MENGERAT PERPADUAN 1. membuat refleksi untuk kejayaan diri 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. mengenal pasti factorfaktor kecemerlangan diri 2. mengenal pasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji 2. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. peka terhadap tanggungjawab 1. menerangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai perpaduan 2. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. menjelaskan cara-cara untuk mancapai perpaduan dalam keluarga 2. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga 3.

menjelaskan kepentingan sokongan anggota keluarga 2. peka terhadap perbezaan individu 1. menghormati dan menghargai sumbangan ahli keluarga 1. menjelaskan kepentingan memahami perbezaan individu 2. menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain 2. menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat 3. menerangkan kepentingan aktiviti keluarga 2. bekerjasama mengatasi masalah keluarga 1. menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga 2.AKTIVITI 2B RUMAHKU SYURGAKU AKTIVITI 2C SAYANGI KELUARGA ANDA AKTIVITI 2D BERSAMA KELUARGA MEMBAWA BAHAGIA UNIT 3 HORMATI HAK ORANG LAIN AKTIVITI 3A KEPELBAGAIAN MASYARAKAT KITA 1. menghormati latar belakang individu HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menyayangi keluarga 1. menangani konflik dalam keluarga 3. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat 3.

mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia 3. menjelaskan kepentingan mengetahui bakat dan kebolehan orang lain 2. mengamalkan permuafakatan dalam masyarakat 3. peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam masyarakat HASIL PEMBELAJARAN . menyemai semangat kekitaan 3. menjelaskan kepentingan menghormati pendapat orang lain 2. menghormati kebolehan dan bakat orang lain 1. menerangkan unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menyokong agensiagensi yang membantu kesejahteraan masyarakat 3. menghargai dan menghormati sumbangan individu dalam masyarakat 1. menyatakan syaratsyarat permuafakatan dalam masyarakat majmuk 2. memberi pendapat secara berhemah 3. menunjukkan semangat perpaduan 1. mengenal pasti unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menghormati pendapat orang lain 1.AKTIVITI 3B MENGHORMATI BAKAT ORANG LAIN AKTIVITI 3C KEPENTINGAN MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN UNIT 4 SEMANGAT KEKITAAN AKTIVITI 4A PERPADUAN AKTIVITI 4B PERMUAFAKATAN MENJALIN KEMESRAAN UNIT/AKTIVITI 1.

menjelaskan kepentingan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat 2. berbangga dengan kekayaan kesenian Malaysia HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menjelaskan isu dan masalah yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat 2. menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia 2. menyokong agensiagensi yang menjaga kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat 1. menjalankan tanggungjawab untuk menjamin keselamatan diri dan kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat 1.AKTIVITI 4C BUATLAH KEBAJIKAN AKTIVITI 4D KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA UNIT 5 WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUM 1. memberi maklumat tentang kepentingan muzik dalam kehidupan manusia 3.

menerangkan jenisjenis alat muzik tradisional kaum di Malaysia 2. menerangkan jenisjenis warisan kraftangan pelbagai kaum 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. mencari maklumat tentang alat-alat muzik pelbagai kaum 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia 1. menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum 1. menghuraikan fungsi tarian dalam warisan kesenian pelbagai kaum 2. berbangga dengan warisan kesenian kraftangan Malaysia 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan permainan warisan 3. menerangkan jenisjenis permainan warisan pelbagai kaum 2.AKTIVITI 5A WARISAN ALAT MUZIK AKTIVITI 5B BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA AKTIVITI 5C WARISAN KRAFTANGAN AKTIVITI 5D PERMAINAN WARISAN UNIT/AKTIVITI 1. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia HASIL PEMBELAJARAN .

mengenal pasti bentukbentuk seni bina di Malaysia 2. menunjukkan tingkah . menjelaskan motifmotif yang digunakan dalam lukisan kaumkaum di Malaysia 2. memelihara kepentingan seni bina yang bercirikan tradisional 3. menghargai peranan kerajaan dalam sistem pemerintahan HASIL PEMBELAJARAN 1.AKTIVITI 5E SENI BINA KREATIVITI BANGSA AKTIVITI 5F SELEMBUT JARI SEHALUS LUKISAN 1. menjelaskan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia 2. menjelaskan proses pilihan raya di Malaysia 2. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. berbangga dengan kekayaan warisan tradisional ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT UNIT/AKTIVITI UNIT 6 DEMOKRASI BERPARLIMEN UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 6A MARI MENGUNDI HASIL PEMBELAJARAN 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan lukisan tradisional 3. menunjukkan apresiasi terhadap seni bina di Malaysia 1.

AKTIVITI 6B PARLIMEN LAMBANG DEMOKRASI UNIT 7 RAJA BERPELEMBAGAAN AKTIVITI 7A ALAT KEBESARAN RAJA-RAJA laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. menjelaskan alat-alat kebesaran yang digunakan semasa majlis pertabalan raja-raja 2. menunjukkan taat setia kepada raja 1. memberikan sumbangan kepada negara 3. meningkatkan kemahiran berbahas ala parlimen 3. merasa bangga terhadap warisan kesenian UNIT/AKTIVITI UNIT 8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA HASIL PEMBELAJARAN 1. mencari maklumat tentang alat-alat kebesaran rajaraja 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warganegara 1. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara 2. menjelaskan proses demokrasi di Malaysia 2. mencari maklumat tentang Majlis Pertabalan RajaRaja 3. menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia 2. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab .

menunjukkan sikap yang baik untuk menjaga imej Negara HASIL PEMBELAJARAN 1. menjalankan peranan sebagai warganegara yang bertanggungjawab 3. mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara 2.untuk menjaga imej negara AKTIVITI 8A GUNAKAN HAK ANDA 1. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara 2. mengenal pasti sikap dan tanggungjawab warganegara 2. peka terhadap tanggungjawab sebagai warganegara UJIAN BULANAN (2) AKTIVITI 8B KERJA BERSAMA 1. mengenal pasti tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara 2. menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan negara 3. menunjukkan rasa terima kasih kepada negara AKTIVITI 8C IKUT SALURAN YANG BETUL UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 8D TERIMA KASIH MALAYSIA . menunjukkan sikap bertanggungjawab 1. mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi 3. memberi sumbangan kepada pembangunan negara 3.

berbangga dengan pentadbiran negara 1. bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran berkesan 3. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menerangkan peranan jentera pentadbiran negara 2. bersyukur dapat menikmati kehidupan yang stabil dalam kerajaan yang telus dan amanah HASIL PEMBELAJARAN 1. menerangkan peranan pemimpin dalam mencapai wawasan negara 2. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia 2. menghayati jasa-jasa pemimpin Malaysia 1. menjelaskan kepentingan bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan 2. mengaplikasikan sifatsifat amanah dan kerjasama bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan 3.UNIT 9 KESTABILAN JENTERA PENTADBIRAN NEGARA AKTIVITI 9A KEPIMPINAN BERWAWASAN AKTIVITI 9B KEPENTINGAN JENTERA PENTADBIRAN BERKESAN UNIT/AKTIVITI UNIT 10 BERSATU PADU MENGHADAPI CABARAN 1. menghargai keamanan negara dan dunia . mengaplikasikan ciriciri kepimpinan positif dalam kehidupan seharian 3.

menghayati erti kebebasan dan keamanan serantau 1. menghargai keamanan negara PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . bekerjasama dan bersatu padu menangani sesuatu masalah 3. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3.AKTIVITI 10A MALAYSIA DAN NEGARA-NEGARA SERANTAU AKTIVITI 10B MALAYSIA DALAM HUBUNGAN ANTARABANGSA AKTIVITI 10C PERANG DAN KEMANUSIAAN 1. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan serantau 2. menghargai keamanan negara dan dunia 1. menyatakan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. bekerjasama menjaga keamanan negara 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful