RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 UNIT/AKTIVITI 1. Taklimat Khidmat Masyarakat i. Perancangan ii.

Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu. Guru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk mencapai kecemerlangan diri. 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri seseorang tokoh. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK

UNIT 1 PENDIDIKAN MENJAMIN KECEMERLANGAN DIRI

AKTIVITI 1A TOKOH CEMERLANG

UNIT/AKTIVITI

menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga 3.AKTIVITI 1B KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN AKTIVITI 1C APAKAH CITACITAKU AKTIVITI 1D MATLAMAT HIDUPKU UNIT 2 KEMESRAAN MENJALIN PERPADUAN KELUARGA AKTIVITI 2A KERJASAMA MENGERAT PERPADUAN 1. mengenal pasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji 2. bertanggungjawab sebagai anggota keluarga 1. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. peka terhadap tanggungjawab 1. mengenal pasti factorfaktor kecemerlangan diri 2. menjelaskan cara-cara untuk mancapai perpaduan dalam keluarga 2. menerangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai perpaduan 2. membuat refleksi untuk kejayaan diri 3. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri untuk mencapai cita-cita 2.

menjelaskan kepentingan memahami perbezaan individu 2. menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menangani konflik dalam keluarga 3.AKTIVITI 2B RUMAHKU SYURGAKU AKTIVITI 2C SAYANGI KELUARGA ANDA AKTIVITI 2D BERSAMA KELUARGA MEMBAWA BAHAGIA UNIT 3 HORMATI HAK ORANG LAIN AKTIVITI 3A KEPELBAGAIAN MASYARAKAT KITA 1. menghormati dan menghargai sumbangan ahli keluarga 1. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat 3. menerangkan kepentingan aktiviti keluarga 2. menjelaskan kepentingan sokongan anggota keluarga 2. menyayangi keluarga 1. peka terhadap perbezaan individu 1. menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat 3. bekerjasama mengatasi masalah keluarga 1. menghormati latar belakang individu HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga 2.

menghormati kebolehan dan bakat orang lain 1. mengenal pasti unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia 3. menyemai semangat kekitaan 3.AKTIVITI 3B MENGHORMATI BAKAT ORANG LAIN AKTIVITI 3C KEPENTINGAN MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN UNIT 4 SEMANGAT KEKITAAN AKTIVITI 4A PERPADUAN AKTIVITI 4B PERMUAFAKATAN MENJALIN KEMESRAAN UNIT/AKTIVITI 1. menjelaskan kepentingan menghormati pendapat orang lain 2. menerangkan unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menjelaskan kepentingan mengetahui bakat dan kebolehan orang lain 2. menyatakan syaratsyarat permuafakatan dalam masyarakat majmuk 2. menghargai dan menghormati sumbangan individu dalam masyarakat 1. menghormati pendapat orang lain 1. memberi pendapat secara berhemah 3. menunjukkan semangat perpaduan 1. menyokong agensiagensi yang membantu kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam masyarakat HASIL PEMBELAJARAN . mengamalkan permuafakatan dalam masyarakat 3.

menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia 2. menjelaskan kepentingan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat 2.AKTIVITI 4C BUATLAH KEBAJIKAN AKTIVITI 4D KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA UNIT 5 WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUM 1. memberi maklumat tentang kepentingan muzik dalam kehidupan manusia 3. menyokong agensiagensi yang menjaga kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat 1. berbangga dengan kekayaan kesenian Malaysia HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menjalankan tanggungjawab untuk menjamin keselamatan diri dan kesejahteraan masyarakat 3. menjelaskan isu dan masalah yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat 2. peka terhadap masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat 1.

berbangga dengan warisan kesenian kraftangan Malaysia 1. menghuraikan fungsi tarian dalam warisan kesenian pelbagai kaum 2. mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan permainan warisan 3. menerangkan jenisjenis alat muzik tradisional kaum di Malaysia 2. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia HASIL PEMBELAJARAN . menerangkan jenisjenis permainan warisan pelbagai kaum 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3.AKTIVITI 5A WARISAN ALAT MUZIK AKTIVITI 5B BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA AKTIVITI 5C WARISAN KRAFTANGAN AKTIVITI 5D PERMAINAN WARISAN UNIT/AKTIVITI 1. menerangkan jenisjenis warisan kraftangan pelbagai kaum 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum 1. mencari maklumat tentang alat-alat muzik pelbagai kaum 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia 1.

memelihara kepentingan seni bina yang bercirikan tradisional 3. menjelaskan proses pilihan raya di Malaysia 2. menjelaskan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia 2. berbangga dengan kekayaan warisan tradisional ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT UNIT/AKTIVITI UNIT 6 DEMOKRASI BERPARLIMEN UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 6A MARI MENGUNDI HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti bentukbentuk seni bina di Malaysia 2. menjelaskan motifmotif yang digunakan dalam lukisan kaumkaum di Malaysia 2. menunjukkan tingkah . menghargai peranan kerajaan dalam sistem pemerintahan HASIL PEMBELAJARAN 1. menunjukkan apresiasi terhadap seni bina di Malaysia 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan lukisan tradisional 3. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3.AKTIVITI 5E SENI BINA KREATIVITI BANGSA AKTIVITI 5F SELEMBUT JARI SEHALUS LUKISAN 1. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3.

menunjukkan taat setia kepada raja 1. mencari maklumat tentang Majlis Pertabalan RajaRaja 3. memberikan sumbangan kepada negara 3.AKTIVITI 6B PARLIMEN LAMBANG DEMOKRASI UNIT 7 RAJA BERPELEMBAGAAN AKTIVITI 7A ALAT KEBESARAN RAJA-RAJA laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. merasa bangga terhadap warisan kesenian UNIT/AKTIVITI UNIT 8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA HASIL PEMBELAJARAN 1. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab . menjelaskan proses demokrasi di Malaysia 2. menjelaskan alat-alat kebesaran yang digunakan semasa majlis pertabalan raja-raja 2. menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia 2. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara 2. menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warganegara 1. mencari maklumat tentang alat-alat kebesaran rajaraja 3. meningkatkan kemahiran berbahas ala parlimen 3.

peka terhadap tanggungjawab sebagai warganegara UJIAN BULANAN (2) AKTIVITI 8B KERJA BERSAMA 1. mengenal pasti tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara 2. mengenal pasti sikap dan tanggungjawab warganegara 2.untuk menjaga imej negara AKTIVITI 8A GUNAKAN HAK ANDA 1. menunjukkan sikap yang baik untuk menjaga imej Negara HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara 2. menunjukkan rasa terima kasih kepada negara AKTIVITI 8C IKUT SALURAN YANG BETUL UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 8D TERIMA KASIH MALAYSIA . menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan negara 3. menjalankan peranan sebagai warganegara yang bertanggungjawab 3. mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab 1. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara 2. memberi sumbangan kepada pembangunan negara 3.

bersyukur dapat menikmati kehidupan yang stabil dalam kerajaan yang telus dan amanah HASIL PEMBELAJARAN 1. berbangga dengan pentadbiran negara 1. mengaplikasikan sifatsifat amanah dan kerjasama bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan 3. menjelaskan kepentingan bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan 2. menerangkan peranan pemimpin dalam mencapai wawasan negara 2. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menghayati jasa-jasa pemimpin Malaysia 1. bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran berkesan 3. menghargai keamanan negara dan dunia . menerangkan peranan jentera pentadbiran negara 2.UNIT 9 KESTABILAN JENTERA PENTADBIRAN NEGARA AKTIVITI 9A KEPIMPINAN BERWAWASAN AKTIVITI 9B KEPENTINGAN JENTERA PENTADBIRAN BERKESAN UNIT/AKTIVITI UNIT 10 BERSATU PADU MENGHADAPI CABARAN 1. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia 2. mengaplikasikan ciriciri kepimpinan positif dalam kehidupan seharian 3.

menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3.AKTIVITI 10A MALAYSIA DAN NEGARA-NEGARA SERANTAU AKTIVITI 10B MALAYSIA DALAM HUBUNGAN ANTARABANGSA AKTIVITI 10C PERANG DAN KEMANUSIAAN 1. bekerjasama menjaga keamanan negara 3. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan serantau 2. menyatakan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. menghargai keamanan negara PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . menghayati erti kebebasan dan keamanan serantau 1. menghargai keamanan negara dan dunia 1. bekerjasama dan bersatu padu menangani sesuatu masalah 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful