P. 1
scrib

scrib

|Views: 97|Likes:
Published by Noor Aida

More info:

Published by: Noor Aida on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2012

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 UNIT/AKTIVITI 1. Taklimat Khidmat Masyarakat i. Perancangan ii.

Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu. Guru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk mencapai kecemerlangan diri. 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri seseorang tokoh. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK

UNIT 1 PENDIDIKAN MENJAMIN KECEMERLANGAN DIRI

AKTIVITI 1A TOKOH CEMERLANG

UNIT/AKTIVITI

menjelaskan cara-cara untuk mancapai perpaduan dalam keluarga 2. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga 3. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menerangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai perpaduan 2.AKTIVITI 1B KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN AKTIVITI 1C APAKAH CITACITAKU AKTIVITI 1D MATLAMAT HIDUPKU UNIT 2 KEMESRAAN MENJALIN PERPADUAN KELUARGA AKTIVITI 2A KERJASAMA MENGERAT PERPADUAN 1. membuat refleksi untuk kejayaan diri 3. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. mengenal pasti factorfaktor kecemerlangan diri 2. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri untuk mencapai cita-cita 2. mengenal pasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji 2. peka terhadap tanggungjawab 1. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. bertanggungjawab sebagai anggota keluarga 1.

menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat 3. menghormati dan menghargai sumbangan ahli keluarga 1. peka terhadap perbezaan individu 1. menyayangi keluarga 1.AKTIVITI 2B RUMAHKU SYURGAKU AKTIVITI 2C SAYANGI KELUARGA ANDA AKTIVITI 2D BERSAMA KELUARGA MEMBAWA BAHAGIA UNIT 3 HORMATI HAK ORANG LAIN AKTIVITI 3A KEPELBAGAIAN MASYARAKAT KITA 1. menerangkan kepentingan aktiviti keluarga 2. mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat 3. menghormati latar belakang individu HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . bekerjasama mengatasi masalah keluarga 1. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menjelaskan kepentingan memahami perbezaan individu 2. menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga 2. menangani konflik dalam keluarga 3. menjelaskan kepentingan sokongan anggota keluarga 2.

mengamalkan permuafakatan dalam masyarakat 3. menghormati kebolehan dan bakat orang lain 1. menjelaskan kepentingan menghormati pendapat orang lain 2. menghormati pendapat orang lain 1. menjelaskan kepentingan mengetahui bakat dan kebolehan orang lain 2. menghargai dan menghormati sumbangan individu dalam masyarakat 1. memberi pendapat secara berhemah 3. menyemai semangat kekitaan 3. mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia 3. menunjukkan semangat perpaduan 1.AKTIVITI 3B MENGHORMATI BAKAT ORANG LAIN AKTIVITI 3C KEPENTINGAN MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN UNIT 4 SEMANGAT KEKITAAN AKTIVITI 4A PERPADUAN AKTIVITI 4B PERMUAFAKATAN MENJALIN KEMESRAAN UNIT/AKTIVITI 1. menyatakan syaratsyarat permuafakatan dalam masyarakat majmuk 2. peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam masyarakat HASIL PEMBELAJARAN . mengenal pasti unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menerangkan unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menyokong agensiagensi yang membantu kesejahteraan masyarakat 3.

memberi maklumat tentang kepentingan muzik dalam kehidupan manusia 3. menyokong agensiagensi yang menjaga kesejahteraan masyarakat 3. menjalankan tanggungjawab untuk menjamin keselamatan diri dan kesejahteraan masyarakat 3. berbangga dengan kekayaan kesenian Malaysia HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menjelaskan kepentingan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat 2. menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia 2. menjelaskan isu dan masalah yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat 2. peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat 1. peka terhadap masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat 1.AKTIVITI 4C BUATLAH KEBAJIKAN AKTIVITI 4D KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA UNIT 5 WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUM 1.

menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum 1. menghuraikan fungsi tarian dalam warisan kesenian pelbagai kaum 2. menerangkan jenisjenis alat muzik tradisional kaum di Malaysia 2. mencari maklumat tentang alat-alat muzik pelbagai kaum 3. menerangkan jenisjenis permainan warisan pelbagai kaum 2. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia 1. menerangkan jenisjenis warisan kraftangan pelbagai kaum 2.AKTIVITI 5A WARISAN ALAT MUZIK AKTIVITI 5B BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA AKTIVITI 5C WARISAN KRAFTANGAN AKTIVITI 5D PERMAINAN WARISAN UNIT/AKTIVITI 1. mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan permainan warisan 3. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia HASIL PEMBELAJARAN . berbangga dengan warisan kesenian kraftangan Malaysia 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3.

AKTIVITI 5E SENI BINA KREATIVITI BANGSA AKTIVITI 5F SELEMBUT JARI SEHALUS LUKISAN 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan lukisan tradisional 3. menjelaskan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia 2. menunjukkan tingkah . menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menjelaskan proses pilihan raya di Malaysia 2. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menghargai peranan kerajaan dalam sistem pemerintahan HASIL PEMBELAJARAN 1. berbangga dengan kekayaan warisan tradisional ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT UNIT/AKTIVITI UNIT 6 DEMOKRASI BERPARLIMEN UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 6A MARI MENGUNDI HASIL PEMBELAJARAN 1. memelihara kepentingan seni bina yang bercirikan tradisional 3. menjelaskan motifmotif yang digunakan dalam lukisan kaumkaum di Malaysia 2. mengenal pasti bentukbentuk seni bina di Malaysia 2. menunjukkan apresiasi terhadap seni bina di Malaysia 1.

merasa bangga terhadap warisan kesenian UNIT/AKTIVITI UNIT 8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA HASIL PEMBELAJARAN 1. menjelaskan alat-alat kebesaran yang digunakan semasa majlis pertabalan raja-raja 2. meningkatkan kemahiran berbahas ala parlimen 3. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara 2. mencari maklumat tentang Majlis Pertabalan RajaRaja 3. menunjukkan taat setia kepada raja 1. menjelaskan proses demokrasi di Malaysia 2. memberikan sumbangan kepada negara 3.AKTIVITI 6B PARLIMEN LAMBANG DEMOKRASI UNIT 7 RAJA BERPELEMBAGAAN AKTIVITI 7A ALAT KEBESARAN RAJA-RAJA laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab . menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warganegara 1. mencari maklumat tentang alat-alat kebesaran rajaraja 3. menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia 2.

menunjukkan rasa terima kasih kepada negara AKTIVITI 8C IKUT SALURAN YANG BETUL UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 8D TERIMA KASIH MALAYSIA . menjalankan peranan sebagai warganegara yang bertanggungjawab 3. mengenal pasti sikap dan tanggungjawab warganegara 2. mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara 2. mengenal pasti tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara 2. memberi sumbangan kepada pembangunan negara 3. menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan negara 3. peka terhadap tanggungjawab sebagai warganegara UJIAN BULANAN (2) AKTIVITI 8B KERJA BERSAMA 1. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara 2.untuk menjaga imej negara AKTIVITI 8A GUNAKAN HAK ANDA 1. mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi 3. menunjukkan sikap yang baik untuk menjaga imej Negara HASIL PEMBELAJARAN 1. menunjukkan sikap bertanggungjawab 1.

berbangga dengan pentadbiran negara 1. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menghargai keamanan negara dan dunia . menerangkan peranan jentera pentadbiran negara 2. mengaplikasikan sifatsifat amanah dan kerjasama bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan 3. menerangkan peranan pemimpin dalam mencapai wawasan negara 2. menghayati jasa-jasa pemimpin Malaysia 1. bersyukur dapat menikmati kehidupan yang stabil dalam kerajaan yang telus dan amanah HASIL PEMBELAJARAN 1. mengaplikasikan ciriciri kepimpinan positif dalam kehidupan seharian 3. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia 2. bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran berkesan 3.UNIT 9 KESTABILAN JENTERA PENTADBIRAN NEGARA AKTIVITI 9A KEPIMPINAN BERWAWASAN AKTIVITI 9B KEPENTINGAN JENTERA PENTADBIRAN BERKESAN UNIT/AKTIVITI UNIT 10 BERSATU PADU MENGHADAPI CABARAN 1. menjelaskan kepentingan bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan 2.

menyatakan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. bekerjasama menjaga keamanan negara 3. menghargai keamanan negara PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . bekerjasama dan bersatu padu menangani sesuatu masalah 3.AKTIVITI 10A MALAYSIA DAN NEGARA-NEGARA SERANTAU AKTIVITI 10B MALAYSIA DALAM HUBUNGAN ANTARABANGSA AKTIVITI 10C PERANG DAN KEMANUSIAAN 1. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan serantau 2. menghargai keamanan negara dan dunia 1. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. menghayati erti kebebasan dan keamanan serantau 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->