scrib

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 UNIT/AKTIVITI 1. Taklimat Khidmat Masyarakat i. Perancangan ii.

Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu. Guru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk mencapai kecemerlangan diri. 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri seseorang tokoh. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK

UNIT 1 PENDIDIKAN MENJAMIN KECEMERLANGAN DIRI

AKTIVITI 1A TOKOH CEMERLANG

UNIT/AKTIVITI

membuat refleksi untuk kejayaan diri 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. menerangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai perpaduan 2. peka terhadap tanggungjawab 1. menjelaskan cara-cara untuk mancapai perpaduan dalam keluarga 2. menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. mengenal pasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI .AKTIVITI 1B KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN AKTIVITI 1C APAKAH CITACITAKU AKTIVITI 1D MATLAMAT HIDUPKU UNIT 2 KEMESRAAN MENJALIN PERPADUAN KELUARGA AKTIVITI 2A KERJASAMA MENGERAT PERPADUAN 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri untuk mencapai cita-cita 2. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. bertanggungjawab sebagai anggota keluarga 1. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. mengenal pasti factorfaktor kecemerlangan diri 2.

menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat 3. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menerangkan kepentingan aktiviti keluarga 2.AKTIVITI 2B RUMAHKU SYURGAKU AKTIVITI 2C SAYANGI KELUARGA ANDA AKTIVITI 2D BERSAMA KELUARGA MEMBAWA BAHAGIA UNIT 3 HORMATI HAK ORANG LAIN AKTIVITI 3A KEPELBAGAIAN MASYARAKAT KITA 1. menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain 2. menyayangi keluarga 1. menjelaskan kepentingan sokongan anggota keluarga 2. menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga 2. peka terhadap perbezaan individu 1. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menangani konflik dalam keluarga 3. menghormati dan menghargai sumbangan ahli keluarga 1. bekerjasama mengatasi masalah keluarga 1. mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat 3. menghormati latar belakang individu HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menjelaskan kepentingan memahami perbezaan individu 2.

menjelaskan kepentingan mengetahui bakat dan kebolehan orang lain 2. memberi pendapat secara berhemah 3.AKTIVITI 3B MENGHORMATI BAKAT ORANG LAIN AKTIVITI 3C KEPENTINGAN MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN UNIT 4 SEMANGAT KEKITAAN AKTIVITI 4A PERPADUAN AKTIVITI 4B PERMUAFAKATAN MENJALIN KEMESRAAN UNIT/AKTIVITI 1. menghormati pendapat orang lain 1. menerangkan unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menyemai semangat kekitaan 3. menyokong agensiagensi yang membantu kesejahteraan masyarakat 3. menyatakan syaratsyarat permuafakatan dalam masyarakat majmuk 2. mengenal pasti unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menjelaskan kepentingan menghormati pendapat orang lain 2. menunjukkan semangat perpaduan 1. menghormati kebolehan dan bakat orang lain 1. peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam masyarakat HASIL PEMBELAJARAN . mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia 3. mengamalkan permuafakatan dalam masyarakat 3. menghargai dan menghormati sumbangan individu dalam masyarakat 1.

menjelaskan kepentingan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat 2. menjelaskan isu dan masalah yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat 2. menjalankan tanggungjawab untuk menjamin keselamatan diri dan kesejahteraan masyarakat 3. menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia 2. memberi maklumat tentang kepentingan muzik dalam kehidupan manusia 3.AKTIVITI 4C BUATLAH KEBAJIKAN AKTIVITI 4D KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA UNIT 5 WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUM 1. menyokong agensiagensi yang menjaga kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat 1. berbangga dengan kekayaan kesenian Malaysia HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . peka terhadap masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat 1.

melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. menerangkan jenisjenis alat muzik tradisional kaum di Malaysia 2. menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum 1. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia HASIL PEMBELAJARAN .AKTIVITI 5A WARISAN ALAT MUZIK AKTIVITI 5B BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA AKTIVITI 5C WARISAN KRAFTANGAN AKTIVITI 5D PERMAINAN WARISAN UNIT/AKTIVITI 1. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia 1. mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan permainan warisan 3. menerangkan jenisjenis permainan warisan pelbagai kaum 2. menghuraikan fungsi tarian dalam warisan kesenian pelbagai kaum 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. menerangkan jenisjenis warisan kraftangan pelbagai kaum 2. mencari maklumat tentang alat-alat muzik pelbagai kaum 3. berbangga dengan warisan kesenian kraftangan Malaysia 1.

AKTIVITI 5E SENI BINA KREATIVITI BANGSA AKTIVITI 5F SELEMBUT JARI SEHALUS LUKISAN 1. mengenal pasti bentukbentuk seni bina di Malaysia 2. menunjukkan apresiasi terhadap seni bina di Malaysia 1. menjelaskan proses pilihan raya di Malaysia 2. berbangga dengan kekayaan warisan tradisional ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT UNIT/AKTIVITI UNIT 6 DEMOKRASI BERPARLIMEN UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 6A MARI MENGUNDI HASIL PEMBELAJARAN 1. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. memelihara kepentingan seni bina yang bercirikan tradisional 3. menjelaskan motifmotif yang digunakan dalam lukisan kaumkaum di Malaysia 2. menunjukkan tingkah . menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menjelaskan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia 2. menghargai peranan kerajaan dalam sistem pemerintahan HASIL PEMBELAJARAN 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan lukisan tradisional 3.

menjelaskan proses demokrasi di Malaysia 2. memberikan sumbangan kepada negara 3. meningkatkan kemahiran berbahas ala parlimen 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warganegara 1. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara 2. menjelaskan alat-alat kebesaran yang digunakan semasa majlis pertabalan raja-raja 2. mencari maklumat tentang Majlis Pertabalan RajaRaja 3. merasa bangga terhadap warisan kesenian UNIT/AKTIVITI UNIT 8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA HASIL PEMBELAJARAN 1. menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia 2.AKTIVITI 6B PARLIMEN LAMBANG DEMOKRASI UNIT 7 RAJA BERPELEMBAGAAN AKTIVITI 7A ALAT KEBESARAN RAJA-RAJA laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. mencari maklumat tentang alat-alat kebesaran rajaraja 3. menunjukkan taat setia kepada raja 1. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab .

menunjukkan sikap yang baik untuk menjaga imej Negara HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara 2. peka terhadap tanggungjawab sebagai warganegara UJIAN BULANAN (2) AKTIVITI 8B KERJA BERSAMA 1. menunjukkan rasa terima kasih kepada negara AKTIVITI 8C IKUT SALURAN YANG BETUL UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 8D TERIMA KASIH MALAYSIA .untuk menjaga imej negara AKTIVITI 8A GUNAKAN HAK ANDA 1. menjalankan peranan sebagai warganegara yang bertanggungjawab 3. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara 2. mengenal pasti tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara 2. mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab 1. mengenal pasti sikap dan tanggungjawab warganegara 2. menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan negara 3. memberi sumbangan kepada pembangunan negara 3.

UNIT 9 KESTABILAN JENTERA PENTADBIRAN NEGARA AKTIVITI 9A KEPIMPINAN BERWAWASAN AKTIVITI 9B KEPENTINGAN JENTERA PENTADBIRAN BERKESAN UNIT/AKTIVITI UNIT 10 BERSATU PADU MENGHADAPI CABARAN 1. menjelaskan kepentingan bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan 2. mengaplikasikan ciriciri kepimpinan positif dalam kehidupan seharian 3. bersyukur dapat menikmati kehidupan yang stabil dalam kerajaan yang telus dan amanah HASIL PEMBELAJARAN 1. menerangkan peranan pemimpin dalam mencapai wawasan negara 2. mengaplikasikan sifatsifat amanah dan kerjasama bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan 3. menghargai keamanan negara dan dunia . menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia 2. menerangkan peranan jentera pentadbiran negara 2. berbangga dengan pentadbiran negara 1. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran berkesan 3. menghayati jasa-jasa pemimpin Malaysia 1.

menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menghargai keamanan negara dan dunia 1. menghargai keamanan negara PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . bekerjasama dan bersatu padu menangani sesuatu masalah 3.AKTIVITI 10A MALAYSIA DAN NEGARA-NEGARA SERANTAU AKTIVITI 10B MALAYSIA DALAM HUBUNGAN ANTARABANGSA AKTIVITI 10C PERANG DAN KEMANUSIAAN 1. bekerjasama menjaga keamanan negara 3. menyatakan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan serantau 2. menghayati erti kebebasan dan keamanan serantau 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful