RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 UNIT/AKTIVITI 1. Taklimat Khidmat Masyarakat i. Perancangan ii.

Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu. Guru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk mencapai kecemerlangan diri. 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri seseorang tokoh. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK

UNIT 1 PENDIDIKAN MENJAMIN KECEMERLANGAN DIRI

AKTIVITI 1A TOKOH CEMERLANG

UNIT/AKTIVITI

membuat refleksi untuk kejayaan diri 3. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. menjelaskan cara-cara untuk mancapai perpaduan dalam keluarga 2. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. peka terhadap tanggungjawab 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri untuk mencapai cita-cita 2. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI .AKTIVITI 1B KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN AKTIVITI 1C APAKAH CITACITAKU AKTIVITI 1D MATLAMAT HIDUPKU UNIT 2 KEMESRAAN MENJALIN PERPADUAN KELUARGA AKTIVITI 2A KERJASAMA MENGERAT PERPADUAN 1. menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga 3. mengenal pasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji 2. mengenal pasti factorfaktor kecemerlangan diri 2. menerangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai perpaduan 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. bertanggungjawab sebagai anggota keluarga 1.

menjelaskan kepentingan memahami perbezaan individu 2. menerangkan kepentingan aktiviti keluarga 2. menjelaskan kepentingan sokongan anggota keluarga 2. menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain 2. menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menyayangi keluarga 1. menghormati dan menghargai sumbangan ahli keluarga 1. menghormati latar belakang individu HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI .AKTIVITI 2B RUMAHKU SYURGAKU AKTIVITI 2C SAYANGI KELUARGA ANDA AKTIVITI 2D BERSAMA KELUARGA MEMBAWA BAHAGIA UNIT 3 HORMATI HAK ORANG LAIN AKTIVITI 3A KEPELBAGAIAN MASYARAKAT KITA 1. peka terhadap perbezaan individu 1. menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat 3. bekerjasama mengatasi masalah keluarga 1. mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat 3. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menangani konflik dalam keluarga 3.

memberi pendapat secara berhemah 3. menyatakan syaratsyarat permuafakatan dalam masyarakat majmuk 2. mengamalkan permuafakatan dalam masyarakat 3. menerangkan unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menjelaskan kepentingan menghormati pendapat orang lain 2. mengenal pasti unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menunjukkan semangat perpaduan 1. menyokong agensiagensi yang membantu kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam masyarakat HASIL PEMBELAJARAN . menjelaskan kepentingan mengetahui bakat dan kebolehan orang lain 2.AKTIVITI 3B MENGHORMATI BAKAT ORANG LAIN AKTIVITI 3C KEPENTINGAN MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN UNIT 4 SEMANGAT KEKITAAN AKTIVITI 4A PERPADUAN AKTIVITI 4B PERMUAFAKATAN MENJALIN KEMESRAAN UNIT/AKTIVITI 1. menghormati pendapat orang lain 1. menghormati kebolehan dan bakat orang lain 1. mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia 3. menghargai dan menghormati sumbangan individu dalam masyarakat 1. menyemai semangat kekitaan 3.

berbangga dengan kekayaan kesenian Malaysia HASIL PEMBELAJARAN UNIT/AKTIVITI . menjelaskan kepentingan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat 2. menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia 2. menjalankan tanggungjawab untuk menjamin keselamatan diri dan kesejahteraan masyarakat 3. menjelaskan isu dan masalah yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat 2.AKTIVITI 4C BUATLAH KEBAJIKAN AKTIVITI 4D KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA UNIT 5 WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUM 1. menyokong agensiagensi yang menjaga kesejahteraan masyarakat 3. memberi maklumat tentang kepentingan muzik dalam kehidupan manusia 3. peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat 1. peka terhadap masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat 1.

menerangkan jenisjenis warisan kraftangan pelbagai kaum 2.AKTIVITI 5A WARISAN ALAT MUZIK AKTIVITI 5B BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA AKTIVITI 5C WARISAN KRAFTANGAN AKTIVITI 5D PERMAINAN WARISAN UNIT/AKTIVITI 1. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia 1. berbangga dengan warisan kesenian kraftangan Malaysia 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. menerangkan jenisjenis permainan warisan pelbagai kaum 2. mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan permainan warisan 3. menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum 1. menghuraikan fungsi tarian dalam warisan kesenian pelbagai kaum 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia HASIL PEMBELAJARAN . mencari maklumat tentang alat-alat muzik pelbagai kaum 3. menerangkan jenisjenis alat muzik tradisional kaum di Malaysia 2.

berbangga dengan kekayaan warisan tradisional ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT UNIT/AKTIVITI UNIT 6 DEMOKRASI BERPARLIMEN UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 6A MARI MENGUNDI HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti bentukbentuk seni bina di Malaysia 2. menjelaskan proses pilihan raya di Malaysia 2.AKTIVITI 5E SENI BINA KREATIVITI BANGSA AKTIVITI 5F SELEMBUT JARI SEHALUS LUKISAN 1. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan lukisan tradisional 3. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menunjukkan tingkah . memelihara kepentingan seni bina yang bercirikan tradisional 3. menunjukkan apresiasi terhadap seni bina di Malaysia 1. menjelaskan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia 2. menjelaskan motifmotif yang digunakan dalam lukisan kaumkaum di Malaysia 2. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menghargai peranan kerajaan dalam sistem pemerintahan HASIL PEMBELAJARAN 1.

memberikan sumbangan kepada negara 3. menunjukkan taat setia kepada raja 1. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab . menjelaskan alat-alat kebesaran yang digunakan semasa majlis pertabalan raja-raja 2. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara 2. meningkatkan kemahiran berbahas ala parlimen 3. mencari maklumat tentang alat-alat kebesaran rajaraja 3.AKTIVITI 6B PARLIMEN LAMBANG DEMOKRASI UNIT 7 RAJA BERPELEMBAGAAN AKTIVITI 7A ALAT KEBESARAN RAJA-RAJA laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warganegara 1. menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia 2. mencari maklumat tentang Majlis Pertabalan RajaRaja 3. merasa bangga terhadap warisan kesenian UNIT/AKTIVITI UNIT 8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA HASIL PEMBELAJARAN 1. menjelaskan proses demokrasi di Malaysia 2.

menunjukkan sikap bertanggungjawab 1. menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan negara 3. mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi 3. menjalankan peranan sebagai warganegara yang bertanggungjawab 3. mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara 2. mengenal pasti tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara 2. memberi sumbangan kepada pembangunan negara 3. peka terhadap tanggungjawab sebagai warganegara UJIAN BULANAN (2) AKTIVITI 8B KERJA BERSAMA 1. mengenal pasti sikap dan tanggungjawab warganegara 2.untuk menjaga imej negara AKTIVITI 8A GUNAKAN HAK ANDA 1. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara 2. menunjukkan rasa terima kasih kepada negara AKTIVITI 8C IKUT SALURAN YANG BETUL UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 8D TERIMA KASIH MALAYSIA . menunjukkan sikap yang baik untuk menjaga imej Negara HASIL PEMBELAJARAN 1.

menerangkan peranan pemimpin dalam mencapai wawasan negara 2. bersyukur dapat menikmati kehidupan yang stabil dalam kerajaan yang telus dan amanah HASIL PEMBELAJARAN 1. menjelaskan kepentingan bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan 2. bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran berkesan 3. menerangkan peranan jentera pentadbiran negara 2. berbangga dengan pentadbiran negara 1. menghayati jasa-jasa pemimpin Malaysia 1. menghargai keamanan negara dan dunia . bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. mengaplikasikan sifatsifat amanah dan kerjasama bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan 3. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia 2. mengaplikasikan ciriciri kepimpinan positif dalam kehidupan seharian 3.UNIT 9 KESTABILAN JENTERA PENTADBIRAN NEGARA AKTIVITI 9A KEPIMPINAN BERWAWASAN AKTIVITI 9B KEPENTINGAN JENTERA PENTADBIRAN BERKESAN UNIT/AKTIVITI UNIT 10 BERSATU PADU MENGHADAPI CABARAN 1.

bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. menghayati erti kebebasan dan keamanan serantau 1. menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan serantau 2. bekerjasama dan bersatu padu menangani sesuatu masalah 3. menyatakan kepentingan mengekalkan keamanan dunia 2. menghargai keamanan negara PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN .AKTIVITI 10A MALAYSIA DAN NEGARA-NEGARA SERANTAU AKTIVITI 10B MALAYSIA DALAM HUBUNGAN ANTARABANGSA AKTIVITI 10C PERANG DAN KEMANUSIAAN 1. menghargai keamanan negara dan dunia 1. bekerjasama menjaga keamanan negara 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful