P. 1
Kepentingan hubungan etnik

Kepentingan hubungan etnik

|Views: 781|Likes:
Published by Sky

More info:

Published by: Sky on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

Pendahuluan Malaysia merupakan satu negara yang terdiri daripada kaum, agama, etnik yang berbagai-bagai.

Jadi, untuk menyatupadukan semua rakyat di Malaysia memerlukan rangka pemerintahan yang dipersetujui dan diterima oleh semua rakyat Malaysia contohnya Kontrak Sosial. Manakala untuk menjaminkan perpaduan di negara kita supaya kukuh dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran memerlukan hubungan etnik yang erat dan stabil kerana hanya dengan hubungan etnik yang erat, kita semua boleh saling mengenali dan saling memahami. Oleh itu, peranan hubungan etnik dan Kontrak Sosial tidak boleh sama sekali dipandang ringan sebagai sumbangan kepada kemakmuran negara kita. Kepentingan hubungan etnik Etnik merujuk kepada sekelompok manusia yang hidup bersama yang menpunyai budaya seperti adat resam, bahasa, pengautan agama yang hampir sama. Etnik yang berlainan menpunyai gaya hidup yang berlain juga, jadi amatlah penting untuk menjagai hubungan yang erat antara etnik memandangkan Malaysia merupakan satu negara yang terdiri daripada etnik yang pelbagai dan kemakmuran dan perkembangan ekonomi negara ini bergantung kepada usaha daripada semua penduduk yang berdiaman di Malaysia. Antara kepentingan hubungan etnik ialah mewujudkan satu negara yang aman dan damai seterusnya berupaya untuk meningkatkan taraf serta nama baik Malaysi dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya di taraf antarabangsa. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memahami bahawa kita semua terdiri daripada kaum yang pelbagai, jadi untuk mencapai satu cita-cita yang sama seperti Wawasan 2020 memerlukan sumbangan tenaga atau sumbangan idea daripada semua rakyat Malaysia. Jika hubungan etnik di Malayasia tidak erat maka akan menjejaskan kerjasama antara semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Selain itu, dengan adanya kerjasama dari pelbagai pihak atau etnik, maka dapatlah menimbuskan kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada etnik tersebut.

Sebagai contoh, kaum Cina lebih mahir dalam bidang ekonomi tetapi lemah dalam bidang pertanian, sebaliknya kaum Melayu lebih mahir dalam sektor pertanian daripada sektor ekonomi. Jadi, kedua-dua kaum ini boleh berganding tenaga dengan cara kaum Cina membantu kaum Melayu untuk meningkatkan kemahiran berniaga

di bawah satu naungan pemerintahan yang sama. adakah negara-negara ini menpunyai penduduk yang sangat berbagai kaum sperti yang terdapat di negara kita? Adakah mereka menpunyai ras atau etnik yang pelbagai jenis seperti yang terdaapat di negara kita? Jawapannya ialah tidak. Ini dikenali sebagai hubungan etnik yang erat. Maka dengan adanya hubungan yang erat ini. membentuk persamaan antara etnik serta memberi perasaan hormat kepada etnik yang lain. kita juga akan berasa besar hati untuk menerima kebudayaan etnik yang lain. Kita sebagai rakyat Malaysia tidak akan menpinggirkan mana-mana kebudayaan kaum yang lain. ini secara tidak langsung akan meningkatkan nama baik Malaysia di taraf antarabangsa. ataupun kedua-dua kaum ini boleh menjadi rakan kongsi perniagaan. Kepentingan hubungan etnik yang kedua ialah mejadikan negara Malaysia terkenal dengan kebudayaan pelbagai. apabila mereka melancong ke negara kita atau membuat lawatan diplomatik. maka kita semua boleh hidup bersama tanpa mengira warna kulit.mereka dengan mengajar mereka tentang kemahiran-kemahiran berniaga. malah. namun kita semua masih boleh hidup bersama. agama dan budaya. Bagi negara asing yang lain. mereka akan berpandangan bahawa Malaysia ialah satu negara . Walaupun negara kita menpunyai kepelbagaian kebudayaan etnik. Dengan adanya hubungan yang erat ini. kita akan menerapkan sesetengah keistimewaan budaya etnik yang lain ke dalam budaya etnik sendiri. Dengan adanya hubungan yang saling bergantungan ini dalam apa-apa jua bidang. kita boleh mencapai kemakmuran dan keharmonian hidup di Malaysia seterusnya kebudayaan masing-masing boleh terus diamalkan dan dikekalkan. Dengan adanya kerjasama antara etnik atau kaum yang erat maka bolehlah menggunakan kekuatan pada satu-satu kaum untuk membantu mengatasi kelemahan yang terdapat pada kaum yang lain. Cubalah kita memandang kepada negara asing yang lain. maka pencapai prestasi pelbagai bidang di negara mestilah tinggi terutamanya dari bidang ekonomi negara. Inilah yang menjadikan negara kita sebuah negara yang unik dan tersendiri daripada negara yang lain. Jika Malaysia mencapai pembangunan yang tertinggi dalam sektor ekonomi. manakala kaum Melayu juga boleh memberi tunjuk ajar kepada orang Cina tentang cara menanam atau langkah-langkah menjaga tanaman dan sebgainya yang berkaitan dengan pertanian. kita tidak akan mementingkan diri dan rela untuk berkongsi kebudayaan kita dengan etnik yang lain.

hubungan etnik yang erat juga memainkan peranan yang penting kerana hanya dengan hubungan yang erat antara etnik. untuk hidup bersama secara aman dan damai. negara tersebut sudah tentu boleh melonjak diri ke arah negara maju seperti mana yang sedang berlaku di Malaysia. Tetapi untuk memupuk semua rakyat Malaysia mengamalkan sikap toleransi ini. kita akan berasa hormat terhadap budaya etnik tersebut dan lebih mudah untuk kita bertoleransi dengan cara pengamalan budaya etnik yang lain seterusnya membantu negara kita mencapai keamanan dan kemakmuran. Pada zaman globalisasi ini. bertoleransi antara satu sama lain. . toleransi memainkan peranan yang penting. kita mestilah bersikap toleransi.di mana walaupun menpunyai etnik yang berbagai jenis. Ini bermaksud kita semua haruslah menpunyai kesanggupan yang tinggi untuk bertolak ansur dengan etnik lain sama ada dari segi makanan atau pakaian. Ini merupakan satu fenomena masyarakat yang harus kita semua bendungkan. masing-masing menpunyai kebudayaan yang tersendiri tetapi masih boleh hidup bersama di bawah negara yang sama. Kita akan lebih jelas mengapakah etnik yang lain akan menpunyai ciri kebudayaan yang lain daripada etnik kita sendiri dan kita juga akan lebih jelas dengan cara pengamalan kebudayaan etnik tersebut. muzik dan sebagainya. Oleh yang demikian. kita tidak boleh menghalang etnik yang lain untuk mengamalkan kebudayaan mereka sedangkan kita sendiri juga tidak mahu etnik yang lain menghalang etnik kita sendiri untuk mengamalkan budaya etnik kita sendiri. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam dan jelas. maka barulah kita lebih memahami adat resam etnik yang lain. Oleh yang demikian. Kepentingan hubungan etnik yang ketiga ialah melahirkan rakyat Malaysia yang ramah mesra. Jika terdapat sebarang perbezaan budaya. Ini juga boleh menjadi satu tarikan dalam bidang pelancongan Malaysia. kita haruslah bersabar kerana kita perlu jelas bahawa setiap etnik menpunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Kita semua hidup di negara yang berbilang kaum dan menpunyai cara hidup yang berlainan. teknologi maklumat semakin bertambah canggih seterusnya mendedahkan generasi muda di negara kita kepada pengaruh barat dan telah meracuni minda mereka tentang kehidupan yang menyenangkan dan aman di negara barat. untuk mengelakkan berlakunya perselisihan antara kaum atau salah faham terhadap kaum lain. Untuk menjagai ketenteraman sesuatu negara bukanlah sesuatu yang menyusahkan asalkan semua penduduk di negara tersebut bersatu padu dan mengurangkan konflik antara kaum maka.

Jadi dengan adanya gagasan seperti ini maka semua rakyat akan berusaha untuk sama-sama mencapai matlamat politik negara kita dan memajukan bidang-bidang seperti ekonomi negara kita. maka generasi-generasi muda terutamanya. kerajaan semakin memandang beratkan hubungan yang erat antara kaum atau etnik di negara kita sendiri. Selain itu.Kini. Dengan adanya kestabilan dan kemajuan dan Malaysia. formula kontrak sosial yang telah dipakai telah berjaya menyatupadukan semua kaum di Malaysia tanpa berlakunya sebarang konflik perkauman. Oleh yang demikian. Ini secara tidak langsung boleh meningkatkan perasaan cinta negara yang mendalam dalam kalangan generasi muda di negara kita. Kontrak Sosial merupakan satu perjanjian yang telah dipersetujui oleh pelbagai pihak dan ini juga membawa maksud bahawa semua rakyat di negara ini mengetahui tentang . oleh yang demikian telah banyak memperkenalkan gagasan seperti 1Malaysia dan sebagainya. Dengan banyak menpromosikan keunikan ini kepada orang muda. Contohnya. Kepentingan Kontrak Sosial Selepas 54 tahun kemerdekaan Malaysia. Ini akan mewujudkan Malaysia sebagai satu negara yang begitu kukuh pembangunan dan kemajuannya. Kontrak sosial merupakan satu istilah permuafakatan antara kaum yang dicapai sebelum merdeka melalui satu persetujuan di kalangan rakyat dan pemimpin yang terdiri daripada kaum Melayu. Malaysia terkenal sebagai negara yang berbagai kebudayaan. Cina dan India. maka mereka juga akan berasa bangga kerana mereka kan sedar bahawa Malaysia begitu kaya dengan kebudayaan dimana negara asing yang lain tidak menpunyai. semua ini bergantung kepada perpaduan rakyat dimana hubungan antara etnik yang kukuh menjadi pemegang syer utama dalam perpaduan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. kepentingan pertama bagi Kontrak Sosial ialah menyatupadukan seluruh rakyat Malaysia menjadi satu negara bangsa yang kuat dan kukuh ikatan perpaduannya dimana semua rakyat tertakluk dan menurut perintah atau undang-undang yang telah dipersetujui ramai. akan berasa bangga dengan negara kita sendiri dan tidak lagi mudah diperdayai oleh pengaruh luar terutamanya pengaruh barat. kita masih boleh hidup dengan aman dan damai. malah dalam kepelbagaian kebudayaan ini. Dengan adanya kerjasama pelbagai pihak maka bolehlah menstabilkan lagi ekonomi negara kita dan kerajaan boleh menumpukan perhatian kepada pembangunan aspek yang lain seperti kemudahan infrastruktur di bandar atau di luar bandar dan lain-lain.

Rakyat tidak akan lebih mudah diperdaya oleh kata-kata pihak tertentu malah semua rakyat akan berganding bahu untuk sama-sama mengatasi pihak-pihak ini. . semua etnik dan semua lapisan masyarakat. Cubalah berpandang kepada negara asing yang lain. Dengan ini. dalam Malaysia. Dengan adanya pengetahuan dalam aspek ini maka dapatlah menggelakkan perkara-perkara seperti Rusuhan Perkauman 16 Mei berulang lagi. kita menpunyai adat resam yang berlain. Dengan adanya element Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. bahasa yang telah dipilih untuk digunakan secara awam haruslah suatu bahasa yang boleh diterima oleh semua orang. Ini secara tidak langsung boleh mengeratkan pertalian perkauman di negara kita. kita boleh saling berkongsi idea untuk memajukan sesuatu kerja. dan komunikasi ini memerlukan bahasa. maka masyarakat Malaysia yang menpunyai pelbagai-bagai jenis bahasa ibunda tidak akan menpunyai masalah untuk berkomunikasi dalam kalangan etnik yang pelbagai. semua ini boleh dicapai melalui komunikasi. kita masih mampu meluahkan pemikiran kita dan boleh difahami oleh etnik yang lain kerana kita sekurang-kurang menpunyai satu persamaan dari segi bahasa. kita bertutur dalam bahasa ibunda yang berlain juga. Pernahkah kita semua terfikir. ini juga bermaksud smeua rakyat di Malaysia tanpa mengira warna kulit. kita boleh menambah ilmu pengetahuan kita tentang adat resam etnik yang lain. etnik yang lainan. bahasa yang melambangkan negara Malaysia. maka kita semua boleh merujuk kepada Kontrak Sosial yang telah dipersetujui oleh semua orang. Salah satu unsur yang tertakluk di dalam Kontrak Sosial ialah mengiktirafkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita. agama ataupun umur lapisan masyarakat. Walaupun kita semua terdiri daripada kaum. semua orang perlu pelajari Bahasa Melayu. Kita boleh memahami pemikiran etnik yang lain seperti ketidakpuasan mereka terhadap mana-mana isu. masih terdapat apa keistimewaan yang negara lain tidak menpunyai? Sebenarnya keistimewaan yang terdapat dalam pentadbiran Malaysia ialah sistem kesultanan yang masih dikekalkan daripada sejarah Malaysia.kandungan-kandungan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. jika kelak terdapat apa-apa masalah perkauman atau terdapat isu-isu yang sensitif yang telah dicungkilkan oleh mana-mana pihak. Kontrak Sosial yang telah diperjanjikan sebelum ini telah membantu kita menangani masalah ini dengan harmoni sekali tanpa menyinggung perasaan mana-mana etnik. Dengan adanya unsur yang telah diperjanjikan ini. Dengan tuahnya. Kepentingan kontrk sosial yang seterusnya ialah memudahkan komunikasi semua penduduk Malaysia yang menpunyai kepelbagaian dari segi bahasa dengan penggunaan Bahasa Melayu. oleh yang demikian. iaitu penggunaan Bahasa Melayu. tetapi kita semua masih boleh berkomunikasi dan bersosial dengan etnik yang lain.

Dalam element ini. Ini merupakan salah satu pertimbangan untuk menyamakan taraf kaum bumiputera atau Melayu dengan kaum-kaum yang lain khususnya Cina bagi menjamin keseimbangan teruatamanya dalam bidang ekonomi. Jadi Yang Dipertua Agong merupakan satu lambangan atau identiti yang terunggul kepada negara kita. Kepentingan Kontrak Sosial yang seterusnya ialah melahirkan satu masyarakat yang seimbang dari pelbagai segi. Hal ini disebabkan salah satu unsur yang penting yang terkandung di dalam Kontrak Sosial ialah mengenai hak keistimewaan orang Melayu. sistem kesultan masih terus diamalkan di semua negeri Malysia. Selain itu. baginda juga memegang jawatan sebagai ketua agama Islam. Dalam unsur ini telah mneyatakan bahawa Kabinet berkuasa menjagai kedudukan orang Melayu dan bumiputera di Sabah danSarawak dengan menentukan bagi mereka kedudukan dalam perkhidmatan awam atau lain-lain kemudahan yang diberikan oleh kerajaan. Ini telah menunjukkan bahawa Kontrak Sosial ini penting untuk memeliharakan tradisi sejarah Melayu yang istimewa ini dan seterusnya penting dalam pemeliharaan keunikan yang terdapat di negara kita. atau guru atau pengurus di syarikat swasta mahupun menteri atau raja. semua individu menpunyai kewajipan diri . ketua ketenteraan Malaysia dan sebagainya. iaitu tidak kira sama ada individu tersebut seorang pelajar.mereka tidak lagi mengekalkan tradisi kesultanan sebaliknya hanya melantikan seorang raja ataupun seorang president sahaja dalam pentadbiran mereka. Jadi dengan adanya element yang terkandung dalam Kontrak Sosial ini boleh menjaminkan semua golongan rakyat berada di tahap kemajuan yang sama dimana tiada mana-mana kaum atau etnik telah diadaikan atau dipinggirkan. Sebaliknya. di negara kita. Institusi beraja ini merupakan satu tradisi yang telah diamalkan sejak Kesultanan Melayu Melaka lagi dan telah diwarisi dan masih diaplikasikan dalam pentadbiran di negara kita. Pengamalan sistem pentadbiran ini juga berkait rapat dengan Kontrak Sosial kerana salah satu element yang terkandung dalam kontrak ini ialah kedudukan Raja Melayu. Cara ini adalah pembantuan khusus kepada kaum yang masih lemah dan ketinggalan supaya jurang ketidaksamaan tidak begitu besar antara etnik atau kaum. Baginda dikehendaki mengikut nasihat jemaah menteri atau menteri yang diberi kuasa oleh jemaah menteri. Yang Dipertuan Agong diberi kuasa memerintah Persekutuan tetapi sebagai raja berperlembagaan. pendidikan dan agihan kekayaan. Kepentingan yang diikuti ialah untuk memupuk nilai tanggungjawab dan amanah di dalam kalangan rakyat di Malaysia tanpa mengira apa jua peranan yang sedang seseorang individu tersebut pegang. Jika jurang ketidaksamaan ini dibiarkan berkemungkinan akan mencetuskan perasaan ketidakpuasan dari beberapa etnik yang lain dan menjejaskan perpaduan negara kita.

kita harus amanah untuk menjalankan kewajipan kita terutamanya mereka yang memegang jawatan tinggi. maka bolehlah menyeru semua rakyat Malaysia untuk menjalankan tanggungjawab diri sendiri dengan penuh amanah yang berupaya menimbulkan kepercayaan dari semua orang atau boleh mencetuskan perasaan hormat daripada etnik yang lain kepada etnik kita sendiri. . Kita sebagai rakyat Malaysia.dan mestilah mengjalankan kewajopan tersebut dengan sempurna. di dalam Kontrak Sosial telah menyatakan bahawa Raja bertanggungjawab untuk memelihara hak keistimewaan orang Melayu atau bumiputera di negara kita. menjagai ketenteraman di negara kita merupakan kewajipan besar yang sedang kita semua pikulkan. yang berupaya menjadi wakil kepada rakyat. hubungan etnik yang erat memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara kerana hanya dengan adanya hubungan etnik yang erat barulah kita boleh saling memahami antara etnik serta menghulurkan batuan jika diperlukan agar perpaduan negara kita boleh dikekalkan seterusnya membangunkan dan memajukan negara kita serta meningkatkan kenamaan Malaysia di taraf antarabangsa. Oleh yang demikian. kita perlu berusaha untuk memelihara perpaduan yang sedang dikecapi oleh negara kita dan jangan sesekali untuk mengungkitkan kemarahan awam dengan menyentuhkan perkara-perkara sensitif yang tertakluk sama ada di dalam perlembagaan negara. Kesimpulan Sebagai kesimpulan. Semua ini telah menyenaraikan kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia dan kita semua harus menpunyai kesanggupan untuk memikulkan kewajipan ini serta melaksanakan tugas yang telah kita pikul dengan sempurna. Manakala kita semua perlu belajar Bahasa Melayu kerana ia merupakan bahasa kebangsaan di negara kita. Selain itu. dalam Kontrak sosial mahupun dalam undang0undang negara. Dengan adanya Kontrak Sosial ini. Sebagi contoh. Dan salah satu elemen di dalam Kontrak Sosial juga menyatakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab orang Melayu untuk melindungi dan menjaga agama Islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->