P. 1
ABSTRAK

ABSTRAK

|Views: 16|Likes:
Published by Dina Amira

More info:

Published by: Dina Amira on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2012

pdf

text

original

ABSTRAK Khulafa’ Al-Rasyidin merupakan sahabat Rasulullah s.a.w. yang mewarisi risalah baginda.

Mereka bukan sahaja mewarisi pemerintahan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah, bahkan meneruskan segala usaha baginda di dalam menyebarkan Islam serta menyusun sistem pendidikan Islam yang dibawa oleh baginda. Oleh itu, system pendidikan Islam semasa zaman Khulafa’ Al-Rasyidin akan dibincangkan di dalam kertas ini. Ianya mengandungi ibjektif, isi kandungan, sukatan pelajaran, sumbersumber dan institusi-institusi pendidikan serta golongan tenaga pengajar. 1. Pengenalan Pendidikan berperanan penting dalam membina tamadun manusia. Menerusi pendidikan, lahir para pemikir dan pelaksana yang membina dan mengembangkan tamadun. Tamadun satu bangsa tidak akan wujud seandainya sistem pendidikannya tidak mampu membina cendiakawan yang dapat menghasilkan pemikiran asli yang bernas untuk membina bangsanya. Sesuatu bangsa tidak akan maju sekiranya rakyatnya hanya bergantung kepada sistem pendidikan asing yang dipinjam dari luar. Oleh itu untuk membina tamadun bangsa melalui pendidikan, memerlukan pemikiran dan penilaian semula terhadap seluruh aspek pendidikan yang ada agar benar-benar sesuai berteraskan kehidupan dan budaya kita (Tajul Ariffin Noordin 1993). Pendidikan Islam zaman Khulafa al-Rasyidin mewarisi pendidikan yang dicetus oleh Rasulullah s.a.w bermula dengan penurunan wahyu pertama di Gua Hira’. Penulis berpendapat sistem Talaqqi Musyafahah yang digambarkan melalui cara Rasulullah menerima sumber wahyu daripada Jibril merupakan permulaan salah satu sistem pendidikan Islam yang cukup ideal untuk dipraktikkan dalam dunia pendidikan masa kini. Rasulullah mengajar al-Quran itu kepada para sahabat dan sahabat pula mengajarkan kepada para tabiin sehinggalah kepada kita hari ini mengunakan cara yang sama yang telah digunakan oleh Jibril kepada Rasulullah iaitu secara Talaqqi dan Musyafahah ( Abdul Halim 1987; Norasikin Fabil et al. 2005; Kementerian Pelajaran Malaysia 2008). Sistem Pendidikan zaman Rasulullah telah diwarisi oleh para sahabat dan seterusnya diperkembangkan mengikut zaman berdasarkan kecekapan dan kreativiti pemerintahan khalifah masing-masing. Justeru, penulis akan mengupas perbahasan ini dengan lebih lanjut mengenai pendidikan Islam di zaman Khulafa al-Rasyidin.

Ini selari dengan pandangan al-Jamali dan Al-Syaibani yang berpendapat pendidikan ialah membina atau membentuk keperibadian yang sempurna dalam berbagai aspek yang berhubung dengan jasmani. pendidikan itu bukan hanya untuk menimba ilmu pengetahuan tetapi untuk membentuk insan yang baik. Tajul Ariffin Noordin (1993) pula mendefinisikan pendidikan sebagai ilmu yang menyeluruh dan bersepadu sifatnya. diasuh. Menerusi pendidikan dan pelajaran sahaja generasi muda pada hari ini dan masa depan dapat dipupuk. penuh dengan adab sopan dan berakhlak tinggi kerana ilmu pengetahuan tanpa disiplin dan moral bukanlah ilmu dalam ertikata yang sebenarnya (Tajul Ariffin Noordin 1993). Menerusi konsep pendidikan perlulah dibina kesepaduan ilmu iaitu integrasi di antara ilmu pengetahuan menerusi akal dengan ilmu wayhu iaitu dari al-quran dan hadis Manakala Abdul Rahman Abdullah (2007) berpendapat pendidikan ialah proses memasukkan sesuatu (ilmu) kepada manusia atau proses melatih dan membangun seluruh bakat dan potensi manusia dari segi jasad. amalan dan sosial supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah bagi mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat (Abdul Ghani 1984 & Abdullah Ishak 1995). Definisi Pendidikan Islam . Dengan kebolehan ini adalah diharap mereka akan lebih bertanggungjawab (Tajul Ariffin Noordin 1993).2. 3. Definisi Pendidikan Dalam perbahasan mengenai definisi pendidikan. akhlak. Anwar Ibrahim (1986) menyatakan. rohani. dirinya. akal dan emosi. yakni perkembangan individu manusia sepenuhnya. akal. penulis berpendapat pendidikan ialah proses membentuk diri seseorang manusia menjadi seorang yang berpekerti mulia dan berkualiti serta menghambakan diri kepada Allah. penulis mengutarakan beberapa pandangan sarjana. agar mereka tumbuh membesar dan segera menjadi manusia yang bertanggungjawab kepada Allah. Proses perlaksanaannya memerlukan kelembutan dan kebijaksanaan yang tinggi. Matlamat pendidikan kita ialah untuk membentuk rakyat yang boleh menggunakan akalnya serta boleh berfikir ke tahap maksima yang mungkin. bangsanya dan negaranya. Natijahnya.

dengan demikian kita terlepas dari keruntukan. Skop pendidikan Islam ini amatlah komprehensif iaitu merangkumi pendidikan jasmani. moral dan keagamaan hingga kita belajar itu adalah kerana ilmu dan kelazatan ilmiah. al-Quran dan Sunnah serta sumber-sumber ijtihad lain untuk melahirkan manusia yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap Allah. penjajahan dan keangkaramurkaan serta peperangan-peperangan dengan segala bencana yang ditimbulkannya demi untuk dapat menikmati suatu kehidupan yang abadi. emosi dan fizikalnya berasaskan sumber wahyu. Menurut Mohd Athiyah Al-Abrasyi. rohani. keserakahan. Para sarjana Islam mendefinisikan Pendidikan Islam dengan pelbagai pandangan. Matlamat utama Pendidikan Islam ialah untuk melahirkan seorang muslim yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan ikutan sebagai seorang yang berkualiti dan berjaya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seperti yang dituntut oleh Islam.Pendidikan Islam tersimpan pelbagai falsafah dan matlamat yang murni. 1994) dan Ahmad Fauzi & Ahmad Tarmizi (1998) yang merumuskan Pendidikan Islam merupakan proses mendidik. aqli. akhlak dan rohani (Mohd Mokhtar Shafii 1994). kejahatan dan kemiskinan. Tegasnya penulis berpandangan. Pendapat penulis disokong dengan pandangan Engku Ibrahim Ismail yang berpendapat Pendidikan Islam lebih menekankan pembangunan individu bukan sahaja dari aspek . diperluaskan lagi skop definisinya oleh Abdul Halim El-Muhammady (1987. manusia dan alam semesta bagi memenuhi tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. hidup bersama saling bantu membantu dan dalam suasana demokrasi dan bahagia” (Tajul Ariffin Noordin 1993) Pandangan Mohd Athiyah Al-Abrasyi ini. “Pendidikan moden sekarang ini memerlukan amat pendidikan Islam iaitu pendidikan idealis yang bersifat kerohanian. membentuk serta melatih individu manusia dalam berbagai-bagai aspek sama ada akal. Pendidikan Islam merupakan satu proses atau operasi yang cukup teliti dan terancang dalam usaha mendidik seseorang insan berpandukan alQuran dan Sunnah agar seimbang dalam segenap aspek pembangunan diri dan seterusnya mengamalkan akhlak mahmudah sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di dunia.

ialah untuk membentuk sahsiah Islamiyah yang tulin yang dapat bangun berjuang bagi menegakkan Islam agama Allah yang suci.t. Damsyik dan Palestin dan Madrasah Fustat (Mahayudin 1993). Pengenalan Ringkas Khulafa’ Al-Rasyidin Zaman Khulafa’ al-Rasyidin dipimpin oleh empat orang sahabat Rasulullah iaitu Abu Bakar al-Siddiq.w. 4. Pendidikan hanya berpusat di kota Madinah tetapi perkembangan pendidikan semakin meluas dan berkembang pesat pada zaman Khulaa’ al-Rasyidin.w.w. Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Manakala kandungan pendidikan Islam yang disampaikan bergantung kepada wahyu daripada Allah s.a. Mereka menyambung usaha-usaha yang telah diatur dan disusun oleh baginda dengan mengikut segala jejak langkah yang telah ditunjuk baginda semasa hidupnya (Zawawi 1984). objektif perdidikan Islam di zaman Rasulullah s. Objektif Pendidikan Menurut Zawawi (1984). Basrah dan Kufa. Pendidikan Islam Di Zaman Khulafa’ Al-Rasyidin Sistem pendidikan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin telah berkembang dengan baik.. 5. Umar al-Khattab.fizikal. . Pusat pendidikan tersebar di bandar besar seperti bandar Madinah dan Makkah. Para Khulafa’ al-Rasyidin ialah orang-orang yang mewarisi risalah Rasulullah s. Pada zaman baginda. negara Islam berkembang meliputi Semenanjung Tanah Arab. tetapi juga aspek rohani dan akhlak yang bertujuan untuk membangunkan potensi dan kecenderungan ke arah kebaikan kepada orang lain di samping menghindari akhlak buruk atau dengan konsep yang kini dikenal sebagai al-amru bi alma’ruf wa al-nahyu ’an al-munkar (Abdullah Ishak 1995)... Abdullah Ishak (1995) menjelaskan pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin (11H/632M-41H/661M) yang diperintah oleh empat orang sahabat Rasulullah bukan sahaja bertindak sebagai Ulu al-Amr yang memelihara kestabilan dan keselamatan negara bahkan juga memberi penekanan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam.w.a.a. Ia memberi nafas baru bagi menyambung tradisi sistem pendidikan yang telah dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad s.

menyambung usaha-usaha yang telah diatur dan disusun oleh baginda dengan mengikut segala acuan yang telah dirintis baginda semasa hidupnya. sahabat Rasulullah s. aku sanggup. maka Abdul Rahman bin Auf terus melantik Uthman bin Affan sebagai khalifah yang baru (Mahayudin Yahaya & Ahmad Jelani Halimi 1993). objektif pengajaran Pendidikan Islam di zaman Khulafa’ Al-Rasyidin juga sama dengan objektif pengajaran di zaman Rasulullah s. Lantas Saidina Uthman bin Affan menjawab dengan jawapan yang pendek dan tegas.Beliau menjelaskan lagi. para Khulafa’ al-Rasyidin. Oleh sebab itu. „Jika sekiranya engkau dilantik menjadi khalifah.‟ Dengan ketegasan dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Uthman itu.a.w. Selepas beliau meminta pandangan dan pendapat daripada pihak-pihak tertentu seperti sahabat karib nabi dan ketua-ketua kabilah. katanya. „Aku harap aku boleh melakukannya di atas kadar kebolehan dan kemampuanku. iaitu membentuk sahsiah Islamiyah yang tulin untuk menegakkan Islam sebagai agama Allah yang suci. Walau bagaimanapun.‟ Kemudian Abdul Rahman bin Auf pergi berjumpa pula Saidina Uthman dan mengemukakan pertanyaan yang serupa. . „Ia. dalam masa yang sama.w. Isi kandungan / sukatan pelajaran pendidikan islam Isi kandungan pelajaran pendidikan Islam di zaman Khulafa’ Al-Rasyidin adalah sama dengan isi kandungan yang terdapat pada zaman Rasulullah s. selepas kematian Khalifah Umar bin Al-Khattab.w.. iaitu semasa dalam memilih antara dua orang calon khalifah iaitu Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Hasil tinjauan tersebut didapati ada yang menyokong Uthman dan ada juga yang menyokong Ali. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf pergi sendiri bertanya kepada Saidina Ali.w. iaitu wahyu dari Allah (al-Quran). adakah engkau sanggup melaksanakan kesemua ajaran al-Quran dan Hadis. Perkara ini dapat dilihat melalui proses perlantikan Khalifah al-Rasyidin ketiga. menjadi prasyarat sebelum seseorang yang menjadi calon Khalifah Islam ialah melaksanakan ajaran al-Quran dan As-Sunnah serta meneruskan segala usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah sebelum mereka. isi kandungan pelajaran pendidikan Islam telah bertambah dengan adanya perubahan zaman dan masalah yang dihadapi oleh umat Islam ketika itu.a. pada zaman pemerintahan Khulafa’ alRasyidin. Abdul Rahman bin Auf diamanahkan untuk mengendalikannya.a. Ini bererti.a. serta mengikut jejak dua orang khalifah sebelum kamu?‟ Jawab Ali. ialah orang-orang yang mewarisi risalah Rasulullah s.

a. ilmu sains. Menurut Norliyana (2007) pelajaran yang dijadikan tumpuan utama ialah tauhid.w menepuk dada Muaz dan bersabda: “ Segala puji dan puja hanya bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dalam perkara yang diredai oleh Rasulullah.w. dan Ilmu Mantiq. penulis melihat sumber pendidikan Islam pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r. Ilmu Mantiq. Ilmu Fizikal seperti memanah.w.a. kepada Muaz bin Jabal ketika Muaz diutuskan ke Yaman jelas menunjukkan penggunaan sumber tersebut digunakan: Sabda Rasullullah s. kepada Muaz bin Jabal ketika baginda mengutus beliau ke Yaman. ialah Al-Quran. Baginda bertanya kepada Muaz: “Dengan apa engkau berhukum?” Jawabnya “dengan kitab Allah?” Sabda baginda: “ Jika engkau tidak menjumpainya (dalam al-Quran)? Jawab Muaz : Dengan sunnah Rasulullah saw.w. (Riwayat al-Tarmizi) Berdasarkan hadis tersebut. Bahasa Arab. . pertambahan ilmu yang ada ketika zaman Khulafa’ al-Rasyidin yang berkaitan ilmu Islam ialah tafsir al-Quran. Ini dapat kita lihat bagaimana Khalifah Abu Bakar yang menggunakan ijtihad beliau di dalam membukukan mashaf al-Quran kerana Rasulullah tidak pernah mengarahkan untuk membukukan al-Quran.Selain ilmu al-Quran dan As-Sunnah (hadis). menggunakan al-Quran. fekah. kimia dan perubatan kerana ia wujud di zaman Umaiyah (Suffian Abdul Rahman 1983). Ini berdasarkan sabda Rasulullah s.” Maka rasulullah s. Khalifah Umar menggalakkan umat Islam belajar Bahasa Arab. As-Sunnah dan Ijtihad para sahabat Rasulullah s.a.a. syair yang berunsur pendidikan.a. Mata pelajaran yang belum ada di zaman Khulafa’ al-Rasyidin ialah ilmu hadis. bermain pedang dan ilmu mempertahankan diri untuk menegakkan dan menyebarkan Islam serta menghafaz dan mengingat beberapa surah. Tauhid. karangan. Sumber Pendidikan Islam Menurut Mahmood Zuhdi (1992) sumber pendidikan Islam dari zaman Rasulullah hingga zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r. sejarah. menunggang kuda. ilmu pendidikan.a.a. Al-Quran. sajak. As-Sunnah dan Ijtihad para sahabat Rasulullah s. ilmu alam. penghasilan sajak dan syair yang berunsur pendidikan.w.” Sabda baginda: “ Jika engkau tidak juga menjumpainya? Jawab Muaz: “ Aku berijtihad dengan pendapatku.. hadis. Fekah.

masjid berfungsi sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan di samping fungsifungsi lain seperti pusat kegiatan kesusasteraan dan persuratan Islam. Penggunaan masjid sebagai institusi pendidikan selain daripada tempat untuk melakukan aktiviti-aktiviti ibadah khusus adalah bersesuaian dengan inspirasi akhlak dan kemasyarakatan umat Islam. penggerak Baitul Mal negara serta tempat para musafir bermalam (Mohd Mokhtar 2003). Masjid juga memainkan peranan penting dalam pembentukan perpaduan ummah. sosial.Seterusnya pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab sumber pendidikan Islam telah bertambah iaitu dengan menerima ilmu dan tamadun dari sumber luar yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan As-Sunnah terutama ilmu dan tamadun dari wilayah-wilayah kekuasaan Islam terutama tamadun dari Parsi. penulis melihat pada zaman khulafa al-Rasyidin masjid memainkan peranan penting sebagai institusi peribadatan. Melalui amalan pengibadatan dan pendidikan yang dijalakan di masjid. Institusi Masjid Masjid adalah tempat ibadat dijadikan sebagai institusi pendidikan yang kedua dalam dunia Islam selepas rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam. ramai cendiakawan Islam dan ulama telah dapat dilahirkan. Seiring dengan tersebarnya agama Islam dan perluasan wilayahnya selepas kewafatan Rasulullah. Masjid didirikan di setiap wilayah yang ditakluki sebagai pusat pendidikan dan tempat ibadah muslim (Abdullah Ishak 1995 & Hassan Langgulung 1996). Ini bersesuaian dengan pandangan Haron Din (2007) .a. tempat keadilan dah kehakiman. akidah dan peradabannya. pendidikan. tempat perisytiharan. Perkara ini berterusan sehingga ke zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib r. institusi masjid juga berkembang pesat sebagai pusat pendidikan (Nasruddin Yunos & Mohamad Taha 2003) Tegasnya. penghakiman dan pelbagai aktiviti yang memberikan kemudahan kepada umat Islam. Ini diakui oleh Al Buti (1997) yang berpendapat masjid itu asas pertama dan utama ke arah pembentukan masyarakat Islam kerana dengan masjid itulah masyarakat Islam dapat mengambil suntikan pelalian (immunity) dan kekuatan dengan mengikut dan mematuhi segala sistem Islam. Peranan masjid diperluaskan lagi dimana pada zaman Rasulullah dan para sahabat. pusat kegiatan sosial.

Institusi Kuttab Menurut Shalaby (1976) dan Rosnani Hashim (1988). Pelajaran yang diajar pada peringkat kuttab ialah belajar membaca dan menulis. Institusi Suffah berperanan sebagai sebuah sekolah kerana aktiviti pengajaran dijalankan secara sistematik dan teratur. Manakala pada waktu tengahari mereka belajar menulis. Kanak-kanak dan orang yang baru masuk Islam diajar di institusi tersebut. belajar solat bahasa dan sastera Arab. Antara masjid yang mempunyai institusi Suffah ialah Masjid Nabawi di Madinah. Penubuhan KAFA adalah bermatlamatkan membasmi buta Al-Quran dan . Kebanyakkan guru yang mengajar di institusi Kuttab mengajar secara sukarela.yang berpendapat masjid menjadi insitusi pengajian yang melahirkan cerdik pandai Islam dalam setiap bidang kehidupan dan tempat menyemai dan menyuburkan iman. Kuttab lebih berfungsi sebagai institusi pendidikan sampingan bagi masjid setelah di dapati masjid terlalu ramai pelajar. Justeru. orang-orang Arab telah menubuhkan Institusi Kuttab sejak sebelum kedatangan Islam lagi dengan tujuan sebagai pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat rendah iaitu kemahiran asas seperti membaca dan menulis. Pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Suffah ialah ruang atau bangunan yang dibina bersambung dengan masjid. membaca al-quran dan menghafalnya serta belajar asas agama islam seperti cara berwuduk. kanak-kanak membaca dan menghafaz al-Quran. Institusi Suffah Menurut Shalaby (1976). institusi tersebut tidak mendapat perhatian masyarakat Jahiliyah Arab dengan bilangan pelajar lebih kurang 17 orang. sembahyangh. puasa dan sebagainya (Mahayudin 2005). Biasanya kuttab ini dibina bersampingan dengan masjid atau surau. penulis melihat institusi dan perkembangan pendidikan melalui kuttab ini terdapat persamaan dengan pelaksanaan kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) yang terdapat di negara kita sekarang ini dari sudut umur murid yang memasuki institusi tersebut. Pada waktu pagi. Pandangan Shalaby ini disokong oleh Abdullah Ishak (1995) yang berpendapat alSuffah dapat dianggap sebagai sekolah atau madrasah berbentuk formal yang terulung dalam pendidikan Islam. Walau bagaimanapun.

Sumber pendidikan yang menjadi rujukan utama pemerintahan. Golongan guru Guru yang mengajar Pendidikan Islam di zaman khulafa’ al-Rasyidin merupakan guruguru yang pakar mengikut bidang masing-masing. Sumber-sumber ini menjadi paksi kepada usaha memartabatkan pendidikan Islam. 7. Umar sendiri mengajar ilmu hadis di Masjid Madinah dan menggalakkan dan membenarkan hanya orang yang pandai dan berkebolehan untuk mengajar hadis bagi mengelakkan bercampur antara hadis yang tulen dengan hadis palsu (Suffian Abdul Rahman 1983). Bahkan . Pendidikan Islam pada zaman Khulafa’ al Rasyidin dilaksanakan mengikut kredibiliti dan kebijaksanaan pemerintah ketika itu. Ramai juga guru-guru dihantar ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang baru (Norliyana 2007).menguasai asas-asas Fardhu Ain bagi kanak-kanak Muslim berumur 7 hingga 12 tahun. mempunyai objektif. Kesinambungan kejayaan mereka telah berkembang pesat dan berlanjutan sehingga ke hari ini. Para muallim tersebut diberi ganjaran. kekal berteraskan AlQuran dan Al-Sunnah serta Ijtihad para sahabat. sumber pendidikan serta mempunyai institusi pendidikan yang tersendiri. menulis dan memahami isi Al-Quran. Pergolakan politik yang terjadi di zaman tersebut tidak menjejaskan perkembangan ilmu dan pendidikan Islam. Khalifah Umar juga menggalakkan umat Islam membuat kajian tentang Al-Quran dan Hadis (Norliyana 2007). Pendidikan di zaman Khulafa’ al-Rasyidin dijalankan secara sistematik dan teratur. Rumusan Pendidikan Islam pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin merupakan kesinambungan agenda pendidikan yang telah diletak acuannya oleh Rasulullah sendiri. Umar juga telah melantik golongan pakar dalam bidang al-Quran seperti pengkaji hadis dan perundangan Islam (Mohd Rashad 2006). isi kandungan dan sukatan pelajaran. Tugas muallim atau guru yang dilantik ialah untuk membimbing pelajar membaca. Ulama dan muballigh dihantar ke seluruh wilayah kekuasaan Islam seperti Abdullah bin Mas’ud ke Kufah (Shibli 1981). Keempat-empat tokoh sahabat yang ulung ini telah berjaya memartabatkan pendidikan di landasan yang cukup tinggi dan unggul di dalam pemerintahan masing-masing.

Sehubungan dengan itu setiap ummah perlu menjadikan acuan pendidikan dan aktiviti pendidikan yang telah diletak asasnya oleh khulafa’ al Rasyidin ini sebagai contoh dan model ikutan bagi menjadikan kita sebagai umat yang cemerlang. Ini menjadikan pendidikan Islam semakin matang setelah mengharungi cabaran yang dilalui.menjadikan pendidikan Islam semakin mantap kerana setiap masalah yang timbul dapat diatasi dengan sempurna dan jayanya. . Aktiviti pendidikan yang telah dilaksanakan telah merintis kepada kemajuan dalam pelbagai bidang ilmu dan pendidikan yang memberi sumbangan yang cukup besar dan bernilai kepada umat Islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->