Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI) Mata pelajaran

/Kursus : Teknologi Pengajaran SEMESTER: 1 Kod: TPK2102W Kredit: 2(2+0) TAHUN: 2012

Minggu/ Tarikh M1 1.

Tajuk dan Kandungan Teknologi Pengajaran 1.1. 1.2.

Hasil Pembelajaran

Kuliah (jam) (2 jam)

Tutorial (jam)

Amali (jam)

ISL (jam)

Catatan

1.3. 1.4.

Konsep dan definisi  Menjelaskan konsep,dan definisi. Penjelasan tentang: Peranan dan kesesuaian Teknologi (1.1)  konsep teknologi Pengajaran dalam pengajaran dan  Menghuraikan peranan dan pendidikan pembelajaran kesesuaian Teknologi Pendidikan  peranan dan kepentingan Prinsip-prinsip, domain Teknologi dalam pengajaran dan teknologi pendidikan Pengajaran pembelajaran (1.2) dalam pengajaran dan Perkaitan teori pembelajaran dalam  Menjelaskan prinsip-prinsip, pembelajaran Teknologi Pengajaran domain-domain teknologi  prinsip-prinsip, domainpendidikan(1.1) domain teknologi pendidikan  Mengenal pasti perkaitan teori pembelajaran dalam teknologi  perkaitan teori pendidikan. (1.5) pembelajaran dalam teknologi pengajaran

M2

2.

Media Pengajaran 2.1. 2.2. 2.3. Konsep dan definisi Jenis dan klasifikasi media pengajaran Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran

(2 jam)  menghuraikan mengenai konsep Penerangan mengenai:  konsep dan definisi dan definisi (1.2)  menjelaskan jenis-jenis media  jenis dan klasifikasi media pengajaran (1.4) pengajaran  menganalisis klasifikasi media  fungsi media dalam pengajaran. (1.6) pengajaran dan pembelajaran  mengintepretasikan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran (1.3) (1 jam)   menghuraikan ciri-ciri dan pelbagai jenis ID. (1.2) menghuraikan beberapa contoh model rekabentuk. (1.2) Penjelasan tentang:  rekabentuk pengajaran (Instructional Design)  pengenalan ciri ID dan 

M3

3.

Pembangunan Media Pengajaran 3.1. Rekabentuk Pengajaran (Instructional Design)  pengenalan ciri ID dan pelbagai jenis ID

(1 jam) memilih Model ASSURE, ADDIE, 9S

Pelajar membuat rujukan buku Instructional Media and Technologies for Learning oleh Heinich et.al., berkaitan ciri-ciri

Jun 2011

animasi.   Prinsip dan peranan grafik. Pembangunan Media Pengajaran (samb. (1. Pembangunan Media Pengajaran (samb. foto.5)  menganalisis keperluan.)  peranan rekabentuk pengajaran dalam membina proses P&P dan objek pembelajaran  (2 jam) Penjelasan tentang: Rekabentuk Pengajaran menjelaskan peranan (Instructional Design) rekabentuk pengajaran dalam membina proses P&P dan objek  peranan rekabentuk pembelajaran.  Keperluan merancang pengajaran (2. foto. animasi.) 3. Pembangunan Media Pengajaran (samb. dan (2 jam) Penjelasan tentang: Prinsip dan peranan  grafik.1) teori pembelajaran dan media pengajaran.3. Tutorial (jam) Gagne. animasi.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan  dua atau tiga model rekabentuk utama dibincangkan.  M6 3. (proses integrasi teknologi diberi penekanan) (1 jam) Merancang pengajaran berdasarkan salah satu model rekabentuk pengajaran. Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) pelbagai jenis ID dua atau tiga model rekabentuk utama dibincangkan. audio dan video di internet . foto. audio dan video keperluan dan kepentingan Prinsip dan peranan  mengenal pasti sumber grafik.  Keperluan merancang pengajaran M5 3.2 Merancang Pengajaran (Instructional Planning)  Pengenalan kepada instructional planning.1)  pengenalan kepada instructional planning. Dick & Carey menghurai ciri-ciri utama model tersebut Amali (jam) ISL (jam) beberapa model rekabentuk pengajaran Catatan   M4 3.1)  keperluan merancang pengajaran (1 jam)  Penjelasan tentang: merancang aktiviti  pembelajaran berasaskan teori  merancang aktiviti pembelajaran dan media pembelajaran berasaskan pengajaran. audio dan video  keperluan dan kepentingan  Pelajar mencari maklumat berkaitan perkakasan dan perisian grafik.4) pengajaran dalam membina proses P&P dan Merancang Pengajaran objek pembelajaran (Instructional Planning) Merancang Pengajaran  Pengenalan kepada (Instructional Planning) perancangan pengajaran (instructional planning ) (2.)  Merancang aktiviti pembelajaran berasaskan teori pembelajaran dan media pengajaran. (2.2)  proses integrasi teknologi (diberi penekanan) 3.(2. audio dan video (1. mengintegrasi teknologi dalam P&P.

audio  mengurus media dan sumber dan video o grafik.4 Panduan membangunkan media/objek pembelajaran  Perancangan media: pembangunan media. audio. eXe atau Xerte object . flash. video. pengajaran. (2. audio. M8 M9 Perancangan Media: Penjelasan tentang:  merancang pembangunan  perancangan Media: media dan penggunaan perisian Pembangunan Media sumber terbuka (open source  penggunaan perisian / freeware).4) Berasaskan perancangan pengajaran.LO) perisian-perisian lain atau LCDS atau lain perisian open source. (2. 3. berasaskan perancangan video.1) open source / freeware  mengaplikasikan media/asset  membangunkan grafik. video/animasi  pelajar membuat rujukan di perpustakaan berkaitan LO. eXe atau Xerte atau LCDS atau perisian-perisian lain 3. eXe atau Xerte  grafik. audio dan  Membangunkan video (2. foto. video.4) atau LCDS atau  aplikasi rekabentuk perisian-perisian lain pengajaran  bina objek pembelajaran dengan aplikasi seperti. .6)   Kuliah (jam) perkakasan perisian (1 jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan M7 3.) Penjelasan tentang: pengajaran melalui pembinaan Membangunkan media/objek  Sambungan panduan membina objek pembelajaran dengan pembelajaran (learning objek pembelajaran dengan aplikasi seperti. animasi dll.6) media/objek pembelajaran  aplikasi rekabentuk (learning object) pengajaran  mengaplikasi rekabentuk o panduan membina pengajaran melalui pembinaan  mengurus media dan objek pembelajaran objek pembelajaran dengan sumber dengan aplikasi aplikasi seperti. (2. o grafik. dan animasi berasaskan perancangan pengajaran. (1. media/asset grafik. eXe atau Xerte atau LCDS atau lain perisian audio dan video open source. SCO. foto.4)  Sambungan bina objek  model rujukan/piawaian (SCORM. audio. foto. animasi dll. seperti. Pembangunan Media Pengajaran (2 jam) Panduan membangunkan (Samb. audio. dan metadata. pembelajaran dengan IMS) Pembangunan Media Pengajaran (Samb. flash.  penggunaan perisian open source / freeware (1 jam) Membincangkan perisian yang sesuai untuk membangun & menyunting grafik. flash. (1.) media/objek pembelajaran (learning object) Penjelasan tentang:  pengenalan kepada konsep metadata dan SCO  menjelaskan konsep metadata  Pengenalan kepada (standard content object) dan SCO. Pembangunan Media Pengajaran (2 jam)  mengaplikasi rekabentuk (samb. (2.) 3.1) konsep metadata dan SCO  grafik. video/animasi  pelajar mencari maklumat perisian yang sesuai untuk membangun & menyunting grafik. audio.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan   perkakasan perisian Hasil Pembelajaran kepentingan perkakasan dan perisian.

podcasting.0 dan terkini (2 jam) Penjelasan tentang:  menterjemahkan Learning web 2. (1. social bookmarking. social bookmarking.Learning Management Pembelajaran (LMS System) merancang proses Learning Management System) merancang proses pembelajaran pembelajaran  Menjelaskan perkembangan  Pengenalan LMS LMS dalam proses P&P. (2. (1 jam) Penjelasan tentang: Membangunkan media/objek pembelajaran (learning object)  Sambungan bina objek pembelajaran dengan perisian open source  model rujukan/piawaian (SCORM. IMS) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan  metadata objek/sumber  M10 3. wikis. perkongsian media 4. (1.0 dan terkini Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Samb. Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS .0 perkembangan blog / edublog. social learning technology.0 dan terkini di perpustakaan.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran  Mengaplikasikan model rujukan/piawaian (SCORM. podcasting.)  Sambungan panduan membina objek pembelajaran dengan perisian open source  model rujukan/piawaian (SCORM.4) mengaplikasikan model rujukan/piawaian (SCORM. bookmarking. Learning web 2. memasukan metadata dengan merujuk pada piawaian SCORM/IMS  Pelajar merujuk tentang learning web 2.0  Kesan pada  menjelaskan web 2.0  Pengenalan web2. wikis. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran 4. Penjelasan tentang: Teknologi internet jenis-jenis dan kesan teknologi internet kepada  Perkembangan masyarakat.0 dan masyarakat terkini.4)  Jenis-jensi Learning web 2.)  blog / edublog. (2.4) (sambungan) Kuliah (jam) perisian open source model rujukan/piawaian (SCORM.4) Learning web 2. IMS)  metadata objek/sumber (2 jam) Teknologi internet  menjelaskan perkembangan.2.3. IMS) dan metadata objek/sumber. (2.3) perkongsian media Sistem Pengurusan Pembelajaran Sistem Pengurusan (LMS . IMS) dan metadata objek/sumber. perkongsian wikis.0  Pengenalan web2. . social learning  blog / edublog.1. social technology.Learning Management System) merancang proses pembelajaran  Pengenalan LMS M12 4. social learning technology. Pembangunan Media Pengajaran (samb. podcasting. IMS)  metadata objek/sumber M11 4. (1.4)  (1 jam) Membincang salah satu perisian open source untuk membina LO. media dalam P&P. Teknologi internet  Perkembangan  Jenis-jenis  Kesan pada masyarakat 4.

(1.3. Pengajaran dan Anda 6. Isu-isu etika  Teknologi. OPAC . dan Pentadbir pentadbir (1 jam) Memilih manamana isu yang disenaraikan dan membincangkan implikasi dan impaknya terhadap proses P&P . (3.3) (2 jam) Penjelasan tentang: Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS) merancang proses pembelajaran  membina aktviti pembelajaran dan pelaksanaan  Penggunaan objek pembelajaraan (SCORM) dan “IMS Content Package” (1 jam) Membincang pelbagai pengurusan sumber maklumat yang membantu proses pengajaran dan pembelajaran.6)  Piawaian Teknologi  piawaian teknologi o Pelajar.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan M13 4.5) 1 jam Mengamalkan nilai-nilai murni sewaktu berhadapan dengan Isu-isu Penjelasan tentang: 6. Teknologi.)  Panduan membina aktviti pembelajaran dan pelaksanaan  Penggunaan objek pembelajaraan (SCORM) dan “IMS Content Package”  Menterjemahkan pembinaan aktviti pembelajaran dan pelaksanaan penggunaan objek pembelajaraan (SCORM dan “IMS Content Package” )dalam P&P. guru. OPAC  BTP. Isu-isu media sosial. Isu-isu perundangan dalam digital.1. PKG Institusi Sumber Institusi Sumber  PNM  mengenal pasti peranan BTP.1.5)  Sistem Elmu.  Isu-isu perundangan Sekolah dan Isu-isu etika dalam zaman dalam zaman digital 6. PKG  PNM PNM. e-Sumber Penjelasan tentang:  menjelaskan e-Sumber e-Sumber  Perpustakaan digital seperti Perpustakaan Digital dan e-Jurnal (1.2. BTPN. PKG BTPN. (1. Pengajaran dan Anda dan Anda dan piawaian teknologi  Literasi Teknologi  literasi teknologi terhadap pelajar. M14 5. Guru.1)  Perpustakaan digital  e-Jurnal 5. dan  pelajar.4. dan Pendidikan pendidikan pentadbir. (2. Pengajaran literasi Teknologi Pendidikan 6. Sistem Pengurusan Perpustakaan Sistem Pengurusan Perpustakaan  e-Jurnal  mengenal pasti sistem Sistem Pengurusan  Sistem Elmu. BTPN. M15 Sumber Maklumat (1 jam) e-Sumber 5. (1. Isu-isu media sosial  Isu-isu etika  menganalisis perkembangan 6.3.2. Isu-isu Pelaksanaan Teknologi di perundangan.3)  Isu-isu media sosial zaman digital Teknologi.  BTP. OPAC pengurusan sumber seperti Perpustakaan 5. guru. Institusi Sumber Sistem Elmu. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Samb.

Minggu/ Tarikh M16 M17 M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful