Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI) Mata pelajaran

/Kursus : Teknologi Pengajaran SEMESTER: 1 Kod: TPK2102W Kredit: 2(2+0) TAHUN: 2012

Minggu/ Tarikh M1 1.

Tajuk dan Kandungan Teknologi Pengajaran 1.1. 1.2.

Hasil Pembelajaran

Kuliah (jam) (2 jam)

Tutorial (jam)

Amali (jam)

ISL (jam)

Catatan

1.3. 1.4.

Konsep dan definisi  Menjelaskan konsep,dan definisi. Penjelasan tentang: Peranan dan kesesuaian Teknologi (1.1)  konsep teknologi Pengajaran dalam pengajaran dan  Menghuraikan peranan dan pendidikan pembelajaran kesesuaian Teknologi Pendidikan  peranan dan kepentingan Prinsip-prinsip, domain Teknologi dalam pengajaran dan teknologi pendidikan Pengajaran pembelajaran (1.2) dalam pengajaran dan Perkaitan teori pembelajaran dalam  Menjelaskan prinsip-prinsip, pembelajaran Teknologi Pengajaran domain-domain teknologi  prinsip-prinsip, domainpendidikan(1.1) domain teknologi pendidikan  Mengenal pasti perkaitan teori pembelajaran dalam teknologi  perkaitan teori pendidikan. (1.5) pembelajaran dalam teknologi pengajaran

M2

2.

Media Pengajaran 2.1. 2.2. 2.3. Konsep dan definisi Jenis dan klasifikasi media pengajaran Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran

(2 jam)  menghuraikan mengenai konsep Penerangan mengenai:  konsep dan definisi dan definisi (1.2)  menjelaskan jenis-jenis media  jenis dan klasifikasi media pengajaran (1.4) pengajaran  menganalisis klasifikasi media  fungsi media dalam pengajaran. (1.6) pengajaran dan pembelajaran  mengintepretasikan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran (1.3) (1 jam)   menghuraikan ciri-ciri dan pelbagai jenis ID. (1.2) menghuraikan beberapa contoh model rekabentuk. (1.2) Penjelasan tentang:  rekabentuk pengajaran (Instructional Design)  pengenalan ciri ID dan 

M3

3.

Pembangunan Media Pengajaran 3.1. Rekabentuk Pengajaran (Instructional Design)  pengenalan ciri ID dan pelbagai jenis ID

(1 jam) memilih Model ASSURE, ADDIE, 9S

Pelajar membuat rujukan buku Instructional Media and Technologies for Learning oleh Heinich et.al., berkaitan ciri-ciri

Jun 2011

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan  dua atau tiga model rekabentuk utama dibincangkan. animasi. Pembangunan Media Pengajaran (samb. audio dan video keperluan dan kepentingan Prinsip dan peranan  mengenal pasti sumber grafik.1) teori pembelajaran dan media pengajaran.  Keperluan merancang pengajaran M5 3.)  peranan rekabentuk pengajaran dalam membina proses P&P dan objek pembelajaran  (2 jam) Penjelasan tentang: Rekabentuk Pengajaran menjelaskan peranan (Instructional Design) rekabentuk pengajaran dalam membina proses P&P dan objek  peranan rekabentuk pembelajaran.1)  pengenalan kepada instructional planning. animasi.  Keperluan merancang pengajaran (2.)  Merancang aktiviti pembelajaran berasaskan teori pembelajaran dan media pengajaran.  M6 3. Pembangunan Media Pengajaran (samb.2 Merancang Pengajaran (Instructional Planning)  Pengenalan kepada instructional planning.1)  keperluan merancang pengajaran (1 jam)  Penjelasan tentang: merancang aktiviti  pembelajaran berasaskan teori  merancang aktiviti pembelajaran dan media pembelajaran berasaskan pengajaran. (2. (proses integrasi teknologi diberi penekanan) (1 jam) Merancang pengajaran berdasarkan salah satu model rekabentuk pengajaran. mengintegrasi teknologi dalam P&P. foto. (1. Pembangunan Media Pengajaran (samb. Tutorial (jam) Gagne. audio dan video (1. animasi. audio dan video di internet .3. dan (2 jam) Penjelasan tentang: Prinsip dan peranan  grafik. audio dan video  keperluan dan kepentingan  Pelajar mencari maklumat berkaitan perkakasan dan perisian grafik.2)  proses integrasi teknologi (diberi penekanan) 3. Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) pelbagai jenis ID dua atau tiga model rekabentuk utama dibincangkan. foto.(2.5)  menganalisis keperluan. Dick & Carey menghurai ciri-ciri utama model tersebut Amali (jam) ISL (jam) beberapa model rekabentuk pengajaran Catatan   M4 3.   Prinsip dan peranan grafik.4) pengajaran dalam membina proses P&P dan Merancang Pengajaran objek pembelajaran (Instructional Planning) Merancang Pengajaran  Pengenalan kepada (Instructional Planning) perancangan pengajaran (instructional planning ) (2. foto.) 3.

berasaskan perancangan video. audio. SCO.4) Berasaskan perancangan pengajaran. flash. video/animasi  pelajar membuat rujukan di perpustakaan berkaitan LO. foto. audio. (2. audio. audio. dan animasi berasaskan perancangan pengajaran. (2.1) konsep metadata dan SCO  grafik. flash. eXe atau Xerte atau LCDS atau perisian-perisian lain 3. video. seperti. foto. audio.4) atau LCDS atau  aplikasi rekabentuk perisian-perisian lain pengajaran  bina objek pembelajaran dengan aplikasi seperti. (2. audio  mengurus media dan sumber dan video o grafik. pengajaran.6)   Kuliah (jam) perkakasan perisian (1 jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan M7 3. o grafik.4 Panduan membangunkan media/objek pembelajaran  Perancangan media: pembangunan media. video. . M8 M9 Perancangan Media: Penjelasan tentang:  merancang pembangunan  perancangan Media: media dan penggunaan perisian Pembangunan Media sumber terbuka (open source  penggunaan perisian / freeware).4)  Sambungan bina objek  model rujukan/piawaian (SCORM. eXe atau Xerte atau LCDS atau lain perisian audio dan video open source.LO) perisian-perisian lain atau LCDS atau lain perisian open source. Pembangunan Media Pengajaran (2 jam) Panduan membangunkan (Samb. animasi dll. foto. (2. (1. 3. pembelajaran dengan IMS) Pembangunan Media Pengajaran (Samb.) 3.) Penjelasan tentang: pengajaran melalui pembinaan Membangunkan media/objek  Sambungan panduan membina objek pembelajaran dengan pembelajaran (learning objek pembelajaran dengan aplikasi seperti. audio dan  Membangunkan video (2.  penggunaan perisian open source / freeware (1 jam) Membincangkan perisian yang sesuai untuk membangun & menyunting grafik. dan metadata. media/asset grafik. (1. Pembangunan Media Pengajaran (2 jam)  mengaplikasi rekabentuk (samb.) media/objek pembelajaran (learning object) Penjelasan tentang:  pengenalan kepada konsep metadata dan SCO  menjelaskan konsep metadata  Pengenalan kepada (standard content object) dan SCO.1) open source / freeware  mengaplikasikan media/asset  membangunkan grafik. flash. animasi dll. eXe atau Xerte  grafik.6) media/objek pembelajaran  aplikasi rekabentuk (learning object) pengajaran  mengaplikasi rekabentuk o panduan membina pengajaran melalui pembinaan  mengurus media dan objek pembelajaran objek pembelajaran dengan sumber dengan aplikasi aplikasi seperti. video/animasi  pelajar mencari maklumat perisian yang sesuai untuk membangun & menyunting grafik.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan   perkakasan perisian Hasil Pembelajaran kepentingan perkakasan dan perisian. eXe atau Xerte object .

0  Pengenalan web2. social bookmarking.0 dan masyarakat terkini. (2. (1.)  blog / edublog. bookmarking.4) Learning web 2.)  Sambungan panduan membina objek pembelajaran dengan perisian open source  model rujukan/piawaian (SCORM.3) perkongsian media Sistem Pengurusan Pembelajaran Sistem Pengurusan (LMS . social learning technology. podcasting.4) (sambungan) Kuliah (jam) perisian open source model rujukan/piawaian (SCORM. podcasting. (2.0  Pengenalan web2.0 dan terkini (2 jam) Penjelasan tentang:  menterjemahkan Learning web 2. IMS) dan metadata objek/sumber.Learning Management Pembelajaran (LMS System) merancang proses Learning Management System) merancang proses pembelajaran pembelajaran  Menjelaskan perkembangan  Pengenalan LMS LMS dalam proses P&P. Learning web 2.3.0 dan terkini di perpustakaan. (2.4) mengaplikasikan model rujukan/piawaian (SCORM. Penjelasan tentang: Teknologi internet jenis-jenis dan kesan teknologi internet kepada  Perkembangan masyarakat. social learning  blog / edublog. podcasting. Pembangunan Media Pengajaran (samb. IMS) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan  metadata objek/sumber  M10 3. wikis. wikis. IMS)  metadata objek/sumber (2 jam) Teknologi internet  menjelaskan perkembangan.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran  Mengaplikasikan model rujukan/piawaian (SCORM.Learning Management System) merancang proses pembelajaran  Pengenalan LMS M12 4.0 dan terkini Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Samb. (1 jam) Penjelasan tentang: Membangunkan media/objek pembelajaran (learning object)  Sambungan bina objek pembelajaran dengan perisian open source  model rujukan/piawaian (SCORM. perkongsian media 4. Teknologi internet  Perkembangan  Jenis-jenis  Kesan pada masyarakat 4.4)  (1 jam) Membincang salah satu perisian open source untuk membina LO. social technology. social bookmarking. (1. .0  Kesan pada  menjelaskan web 2. IMS)  metadata objek/sumber M11 4.4)  Jenis-jensi Learning web 2. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran 4. (1.1. media dalam P&P. Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS . social learning technology. perkongsian wikis.0 perkembangan blog / edublog. IMS) dan metadata objek/sumber.2. memasukan metadata dengan merujuk pada piawaian SCORM/IMS  Pelajar merujuk tentang learning web 2.

2. OPAC . Isu-isu etika  Teknologi.3. PKG Institusi Sumber Institusi Sumber  PNM  mengenal pasti peranan BTP. PKG  PNM PNM. OPAC pengurusan sumber seperti Perpustakaan 5.)  Panduan membina aktviti pembelajaran dan pelaksanaan  Penggunaan objek pembelajaraan (SCORM) dan “IMS Content Package”  Menterjemahkan pembinaan aktviti pembelajaran dan pelaksanaan penggunaan objek pembelajaraan (SCORM dan “IMS Content Package” )dalam P&P. M14 5. dan Pentadbir pentadbir (1 jam) Memilih manamana isu yang disenaraikan dan membincangkan implikasi dan impaknya terhadap proses P&P . Guru.  BTP. dan  pelajar. (3. BTPN. M15 Sumber Maklumat (1 jam) e-Sumber 5.3) (2 jam) Penjelasan tentang: Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS) merancang proses pembelajaran  membina aktviti pembelajaran dan pelaksanaan  Penggunaan objek pembelajaraan (SCORM) dan “IMS Content Package” (1 jam) Membincang pelbagai pengurusan sumber maklumat yang membantu proses pengajaran dan pembelajaran. (2.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan M13 4.6)  Piawaian Teknologi  piawaian teknologi o Pelajar.  Isu-isu perundangan Sekolah dan Isu-isu etika dalam zaman dalam zaman digital 6. Pengajaran dan Anda dan Anda dan piawaian teknologi  Literasi Teknologi  literasi teknologi terhadap pelajar. Isu-isu perundangan dalam digital. Isu-isu media sosial  Isu-isu etika  menganalisis perkembangan 6. Pengajaran literasi Teknologi Pendidikan 6. BTPN. Institusi Sumber Sistem Elmu. (1.1. PKG BTPN.1. guru. e-Sumber Penjelasan tentang:  menjelaskan e-Sumber e-Sumber  Perpustakaan digital seperti Perpustakaan Digital dan e-Jurnal (1.2.4. Isu-isu media sosial. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Samb. Isu-isu Pelaksanaan Teknologi di perundangan.5)  Sistem Elmu. Sistem Pengurusan Perpustakaan Sistem Pengurusan Perpustakaan  e-Jurnal  mengenal pasti sistem Sistem Pengurusan  Sistem Elmu. guru.1)  Perpustakaan digital  e-Jurnal 5. Teknologi. dan Pendidikan pendidikan pentadbir. (1. (1.3. Pengajaran dan Anda 6.3)  Isu-isu media sosial zaman digital Teknologi.5) 1 jam Mengamalkan nilai-nilai murni sewaktu berhadapan dengan Isu-isu Penjelasan tentang: 6. OPAC  BTP.

Minggu/ Tarikh M16 M17 M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful