Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI) Mata pelajaran

/Kursus : Teknologi Pengajaran SEMESTER: 1 Kod: TPK2102W Kredit: 2(2+0) TAHUN: 2012

Minggu/ Tarikh M1 1.

Tajuk dan Kandungan Teknologi Pengajaran 1.1. 1.2.

Hasil Pembelajaran

Kuliah (jam) (2 jam)

Tutorial (jam)

Amali (jam)

ISL (jam)

Catatan

1.3. 1.4.

Konsep dan definisi  Menjelaskan konsep,dan definisi. Penjelasan tentang: Peranan dan kesesuaian Teknologi (1.1)  konsep teknologi Pengajaran dalam pengajaran dan  Menghuraikan peranan dan pendidikan pembelajaran kesesuaian Teknologi Pendidikan  peranan dan kepentingan Prinsip-prinsip, domain Teknologi dalam pengajaran dan teknologi pendidikan Pengajaran pembelajaran (1.2) dalam pengajaran dan Perkaitan teori pembelajaran dalam  Menjelaskan prinsip-prinsip, pembelajaran Teknologi Pengajaran domain-domain teknologi  prinsip-prinsip, domainpendidikan(1.1) domain teknologi pendidikan  Mengenal pasti perkaitan teori pembelajaran dalam teknologi  perkaitan teori pendidikan. (1.5) pembelajaran dalam teknologi pengajaran

M2

2.

Media Pengajaran 2.1. 2.2. 2.3. Konsep dan definisi Jenis dan klasifikasi media pengajaran Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran

(2 jam)  menghuraikan mengenai konsep Penerangan mengenai:  konsep dan definisi dan definisi (1.2)  menjelaskan jenis-jenis media  jenis dan klasifikasi media pengajaran (1.4) pengajaran  menganalisis klasifikasi media  fungsi media dalam pengajaran. (1.6) pengajaran dan pembelajaran  mengintepretasikan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran (1.3) (1 jam)   menghuraikan ciri-ciri dan pelbagai jenis ID. (1.2) menghuraikan beberapa contoh model rekabentuk. (1.2) Penjelasan tentang:  rekabentuk pengajaran (Instructional Design)  pengenalan ciri ID dan 

M3

3.

Pembangunan Media Pengajaran 3.1. Rekabentuk Pengajaran (Instructional Design)  pengenalan ciri ID dan pelbagai jenis ID

(1 jam) memilih Model ASSURE, ADDIE, 9S

Pelajar membuat rujukan buku Instructional Media and Technologies for Learning oleh Heinich et.al., berkaitan ciri-ciri

Jun 2011

4) pengajaran dalam membina proses P&P dan Merancang Pengajaran objek pembelajaran (Instructional Planning) Merancang Pengajaran  Pengenalan kepada (Instructional Planning) perancangan pengajaran (instructional planning ) (2.1)  pengenalan kepada instructional planning. audio dan video di internet .  M6 3.  Keperluan merancang pengajaran M5 3.  Keperluan merancang pengajaran (2. foto. animasi.3. mengintegrasi teknologi dalam P&P. (1.) 3. Dick & Carey menghurai ciri-ciri utama model tersebut Amali (jam) ISL (jam) beberapa model rekabentuk pengajaran Catatan   M4 3.1)  keperluan merancang pengajaran (1 jam)  Penjelasan tentang: merancang aktiviti  pembelajaran berasaskan teori  merancang aktiviti pembelajaran dan media pembelajaran berasaskan pengajaran. foto.)  peranan rekabentuk pengajaran dalam membina proses P&P dan objek pembelajaran  (2 jam) Penjelasan tentang: Rekabentuk Pengajaran menjelaskan peranan (Instructional Design) rekabentuk pengajaran dalam membina proses P&P dan objek  peranan rekabentuk pembelajaran.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan  dua atau tiga model rekabentuk utama dibincangkan. (2. animasi.   Prinsip dan peranan grafik. audio dan video  keperluan dan kepentingan  Pelajar mencari maklumat berkaitan perkakasan dan perisian grafik. Tutorial (jam) Gagne. audio dan video (1.2 Merancang Pengajaran (Instructional Planning)  Pengenalan kepada instructional planning.)  Merancang aktiviti pembelajaran berasaskan teori pembelajaran dan media pengajaran. (proses integrasi teknologi diberi penekanan) (1 jam) Merancang pengajaran berdasarkan salah satu model rekabentuk pengajaran. audio dan video keperluan dan kepentingan Prinsip dan peranan  mengenal pasti sumber grafik. foto. Pembangunan Media Pengajaran (samb. dan (2 jam) Penjelasan tentang: Prinsip dan peranan  grafik. animasi.2)  proses integrasi teknologi (diberi penekanan) 3.1) teori pembelajaran dan media pengajaran. Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) pelbagai jenis ID dua atau tiga model rekabentuk utama dibincangkan. Pembangunan Media Pengajaran (samb.5)  menganalisis keperluan.(2. Pembangunan Media Pengajaran (samb.

video/animasi  pelajar mencari maklumat perisian yang sesuai untuk membangun & menyunting grafik.1) konsep metadata dan SCO  grafik.4) Berasaskan perancangan pengajaran. Pembangunan Media Pengajaran (2 jam) Panduan membangunkan (Samb. flash. flash. (2. animasi dll.4)  Sambungan bina objek  model rujukan/piawaian (SCORM.6)   Kuliah (jam) perkakasan perisian (1 jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan M7 3. audio.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan   perkakasan perisian Hasil Pembelajaran kepentingan perkakasan dan perisian. media/asset grafik. dan animasi berasaskan perancangan pengajaran. eXe atau Xerte object . eXe atau Xerte atau LCDS atau lain perisian audio dan video open source. eXe atau Xerte  grafik. audio. pembelajaran dengan IMS) Pembangunan Media Pengajaran (Samb.) media/objek pembelajaran (learning object) Penjelasan tentang:  pengenalan kepada konsep metadata dan SCO  menjelaskan konsep metadata  Pengenalan kepada (standard content object) dan SCO. SCO. audio. (2. o grafik. video/animasi  pelajar membuat rujukan di perpustakaan berkaitan LO. foto. M8 M9 Perancangan Media: Penjelasan tentang:  merancang pembangunan  perancangan Media: media dan penggunaan perisian Pembangunan Media sumber terbuka (open source  penggunaan perisian / freeware).) Penjelasan tentang: pengajaran melalui pembinaan Membangunkan media/objek  Sambungan panduan membina objek pembelajaran dengan pembelajaran (learning objek pembelajaran dengan aplikasi seperti. . audio. audio. seperti. (1. video. (2. foto. animasi dll. Pembangunan Media Pengajaran (2 jam)  mengaplikasi rekabentuk (samb. 3. eXe atau Xerte atau LCDS atau perisian-perisian lain 3. berasaskan perancangan video.1) open source / freeware  mengaplikasikan media/asset  membangunkan grafik. audio dan  Membangunkan video (2.LO) perisian-perisian lain atau LCDS atau lain perisian open source.  penggunaan perisian open source / freeware (1 jam) Membincangkan perisian yang sesuai untuk membangun & menyunting grafik.) 3. flash. (1.6) media/objek pembelajaran  aplikasi rekabentuk (learning object) pengajaran  mengaplikasi rekabentuk o panduan membina pengajaran melalui pembinaan  mengurus media dan objek pembelajaran objek pembelajaran dengan sumber dengan aplikasi aplikasi seperti. (2.4) atau LCDS atau  aplikasi rekabentuk perisian-perisian lain pengajaran  bina objek pembelajaran dengan aplikasi seperti. audio  mengurus media dan sumber dan video o grafik.4 Panduan membangunkan media/objek pembelajaran  Perancangan media: pembangunan media. dan metadata. foto. video. pengajaran.

0  Pengenalan web2. . IMS) dan metadata objek/sumber. Teknologi internet  Perkembangan  Jenis-jenis  Kesan pada masyarakat 4. Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS .0 dan terkini Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Samb. social bookmarking. Pembangunan Media Pengajaran (samb.4) mengaplikasikan model rujukan/piawaian (SCORM. (1.Learning Management System) merancang proses pembelajaran  Pengenalan LMS M12 4. podcasting. podcasting. perkongsian wikis.0 dan masyarakat terkini. (1 jam) Penjelasan tentang: Membangunkan media/objek pembelajaran (learning object)  Sambungan bina objek pembelajaran dengan perisian open source  model rujukan/piawaian (SCORM. social technology.Learning Management Pembelajaran (LMS System) merancang proses Learning Management System) merancang proses pembelajaran pembelajaran  Menjelaskan perkembangan  Pengenalan LMS LMS dalam proses P&P. IMS)  metadata objek/sumber (2 jam) Teknologi internet  menjelaskan perkembangan. Penjelasan tentang: Teknologi internet jenis-jenis dan kesan teknologi internet kepada  Perkembangan masyarakat. Learning web 2.3) perkongsian media Sistem Pengurusan Pembelajaran Sistem Pengurusan (LMS . (2.0 perkembangan blog / edublog. (2. IMS) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan  metadata objek/sumber  M10 3.0 dan terkini di perpustakaan.4)  (1 jam) Membincang salah satu perisian open source untuk membina LO.4)  Jenis-jensi Learning web 2. social learning technology.2. bookmarking.1.3. IMS)  metadata objek/sumber M11 4. memasukan metadata dengan merujuk pada piawaian SCORM/IMS  Pelajar merujuk tentang learning web 2. perkongsian media 4. media dalam P&P.)  Sambungan panduan membina objek pembelajaran dengan perisian open source  model rujukan/piawaian (SCORM.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran  Mengaplikasikan model rujukan/piawaian (SCORM.0  Kesan pada  menjelaskan web 2. (1.)  blog / edublog. social learning  blog / edublog. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran 4. IMS) dan metadata objek/sumber. social learning technology.0 dan terkini (2 jam) Penjelasan tentang:  menterjemahkan Learning web 2. (1. wikis.4) (sambungan) Kuliah (jam) perisian open source model rujukan/piawaian (SCORM. (2. wikis. social bookmarking.4) Learning web 2. podcasting.0  Pengenalan web2.

 BTP. dan Pendidikan pendidikan pentadbir.3)  Isu-isu media sosial zaman digital Teknologi. Pengajaran dan Anda 6.1)  Perpustakaan digital  e-Jurnal 5. PKG  PNM PNM. (1.1. (3. PKG BTPN. M14 5.6)  Piawaian Teknologi  piawaian teknologi o Pelajar.  Isu-isu perundangan Sekolah dan Isu-isu etika dalam zaman dalam zaman digital 6. BTPN. dan  pelajar.5) 1 jam Mengamalkan nilai-nilai murni sewaktu berhadapan dengan Isu-isu Penjelasan tentang: 6.4. BTPN. Pengajaran literasi Teknologi Pendidikan 6. (1.3.3) (2 jam) Penjelasan tentang: Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS) merancang proses pembelajaran  membina aktviti pembelajaran dan pelaksanaan  Penggunaan objek pembelajaraan (SCORM) dan “IMS Content Package” (1 jam) Membincang pelbagai pengurusan sumber maklumat yang membantu proses pengajaran dan pembelajaran. OPAC  BTP. Isu-isu Pelaksanaan Teknologi di perundangan. Guru. e-Sumber Penjelasan tentang:  menjelaskan e-Sumber e-Sumber  Perpustakaan digital seperti Perpustakaan Digital dan e-Jurnal (1. PKG Institusi Sumber Institusi Sumber  PNM  mengenal pasti peranan BTP. Isu-isu etika  Teknologi. Sistem Pengurusan Perpustakaan Sistem Pengurusan Perpustakaan  e-Jurnal  mengenal pasti sistem Sistem Pengurusan  Sistem Elmu. Institusi Sumber Sistem Elmu.1.3. Teknologi. OPAC pengurusan sumber seperti Perpustakaan 5.)  Panduan membina aktviti pembelajaran dan pelaksanaan  Penggunaan objek pembelajaraan (SCORM) dan “IMS Content Package”  Menterjemahkan pembinaan aktviti pembelajaran dan pelaksanaan penggunaan objek pembelajaraan (SCORM dan “IMS Content Package” )dalam P&P. Isu-isu media sosial  Isu-isu etika  menganalisis perkembangan 6. Pengajaran dan Anda dan Anda dan piawaian teknologi  Literasi Teknologi  literasi teknologi terhadap pelajar. guru. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Samb. guru. OPAC .5)  Sistem Elmu.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan M13 4.2. (1. Isu-isu media sosial.2. (2. M15 Sumber Maklumat (1 jam) e-Sumber 5. Isu-isu perundangan dalam digital. dan Pentadbir pentadbir (1 jam) Memilih manamana isu yang disenaraikan dan membincangkan implikasi dan impaknya terhadap proses P&P .

Minggu/ Tarikh M16 M17 M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful