Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI) Mata pelajaran

/Kursus : Teknologi Pengajaran SEMESTER: 1 Kod: TPK2102W Kredit: 2(2+0) TAHUN: 2012

Minggu/ Tarikh M1 1.

Tajuk dan Kandungan Teknologi Pengajaran 1.1. 1.2.

Hasil Pembelajaran

Kuliah (jam) (2 jam)

Tutorial (jam)

Amali (jam)

ISL (jam)

Catatan

1.3. 1.4.

Konsep dan definisi  Menjelaskan konsep,dan definisi. Penjelasan tentang: Peranan dan kesesuaian Teknologi (1.1)  konsep teknologi Pengajaran dalam pengajaran dan  Menghuraikan peranan dan pendidikan pembelajaran kesesuaian Teknologi Pendidikan  peranan dan kepentingan Prinsip-prinsip, domain Teknologi dalam pengajaran dan teknologi pendidikan Pengajaran pembelajaran (1.2) dalam pengajaran dan Perkaitan teori pembelajaran dalam  Menjelaskan prinsip-prinsip, pembelajaran Teknologi Pengajaran domain-domain teknologi  prinsip-prinsip, domainpendidikan(1.1) domain teknologi pendidikan  Mengenal pasti perkaitan teori pembelajaran dalam teknologi  perkaitan teori pendidikan. (1.5) pembelajaran dalam teknologi pengajaran

M2

2.

Media Pengajaran 2.1. 2.2. 2.3. Konsep dan definisi Jenis dan klasifikasi media pengajaran Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran

(2 jam)  menghuraikan mengenai konsep Penerangan mengenai:  konsep dan definisi dan definisi (1.2)  menjelaskan jenis-jenis media  jenis dan klasifikasi media pengajaran (1.4) pengajaran  menganalisis klasifikasi media  fungsi media dalam pengajaran. (1.6) pengajaran dan pembelajaran  mengintepretasikan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran (1.3) (1 jam)   menghuraikan ciri-ciri dan pelbagai jenis ID. (1.2) menghuraikan beberapa contoh model rekabentuk. (1.2) Penjelasan tentang:  rekabentuk pengajaran (Instructional Design)  pengenalan ciri ID dan 

M3

3.

Pembangunan Media Pengajaran 3.1. Rekabentuk Pengajaran (Instructional Design)  pengenalan ciri ID dan pelbagai jenis ID

(1 jam) memilih Model ASSURE, ADDIE, 9S

Pelajar membuat rujukan buku Instructional Media and Technologies for Learning oleh Heinich et.al., berkaitan ciri-ciri

Jun 2011

audio dan video keperluan dan kepentingan Prinsip dan peranan  mengenal pasti sumber grafik.2 Merancang Pengajaran (Instructional Planning)  Pengenalan kepada instructional planning.)  Merancang aktiviti pembelajaran berasaskan teori pembelajaran dan media pengajaran.4) pengajaran dalam membina proses P&P dan Merancang Pengajaran objek pembelajaran (Instructional Planning) Merancang Pengajaran  Pengenalan kepada (Instructional Planning) perancangan pengajaran (instructional planning ) (2. foto. Tutorial (jam) Gagne. Pembangunan Media Pengajaran (samb. audio dan video  keperluan dan kepentingan  Pelajar mencari maklumat berkaitan perkakasan dan perisian grafik.  M6 3. (2. Pembangunan Media Pengajaran (samb.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan  dua atau tiga model rekabentuk utama dibincangkan.1)  pengenalan kepada instructional planning. audio dan video di internet . foto. (proses integrasi teknologi diberi penekanan) (1 jam) Merancang pengajaran berdasarkan salah satu model rekabentuk pengajaran. foto. Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) pelbagai jenis ID dua atau tiga model rekabentuk utama dibincangkan. animasi. audio dan video (1.3.1)  keperluan merancang pengajaran (1 jam)  Penjelasan tentang: merancang aktiviti  pembelajaran berasaskan teori  merancang aktiviti pembelajaran dan media pembelajaran berasaskan pengajaran.)  peranan rekabentuk pengajaran dalam membina proses P&P dan objek pembelajaran  (2 jam) Penjelasan tentang: Rekabentuk Pengajaran menjelaskan peranan (Instructional Design) rekabentuk pengajaran dalam membina proses P&P dan objek  peranan rekabentuk pembelajaran.) 3. Pembangunan Media Pengajaran (samb.  Keperluan merancang pengajaran M5 3.   Prinsip dan peranan grafik. animasi.1) teori pembelajaran dan media pengajaran. animasi. Dick & Carey menghurai ciri-ciri utama model tersebut Amali (jam) ISL (jam) beberapa model rekabentuk pengajaran Catatan   M4 3.(2.2)  proses integrasi teknologi (diberi penekanan) 3. (1.5)  menganalisis keperluan. mengintegrasi teknologi dalam P&P. dan (2 jam) Penjelasan tentang: Prinsip dan peranan  grafik.  Keperluan merancang pengajaran (2.

eXe atau Xerte atau LCDS atau lain perisian audio dan video open source.4)  Sambungan bina objek  model rujukan/piawaian (SCORM. audio. video/animasi  pelajar mencari maklumat perisian yang sesuai untuk membangun & menyunting grafik. Pembangunan Media Pengajaran (2 jam) Panduan membangunkan (Samb. M8 M9 Perancangan Media: Penjelasan tentang:  merancang pembangunan  perancangan Media: media dan penggunaan perisian Pembangunan Media sumber terbuka (open source  penggunaan perisian / freeware). foto. video. eXe atau Xerte atau LCDS atau perisian-perisian lain 3. . flash. audio dan  Membangunkan video (2.4) atau LCDS atau  aplikasi rekabentuk perisian-perisian lain pengajaran  bina objek pembelajaran dengan aplikasi seperti. seperti. SCO. video/animasi  pelajar membuat rujukan di perpustakaan berkaitan LO. (1. animasi dll.6) media/objek pembelajaran  aplikasi rekabentuk (learning object) pengajaran  mengaplikasi rekabentuk o panduan membina pengajaran melalui pembinaan  mengurus media dan objek pembelajaran objek pembelajaran dengan sumber dengan aplikasi aplikasi seperti. eXe atau Xerte  grafik.LO) perisian-perisian lain atau LCDS atau lain perisian open source. berasaskan perancangan video. eXe atau Xerte object .Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan   perkakasan perisian Hasil Pembelajaran kepentingan perkakasan dan perisian. flash.) Penjelasan tentang: pengajaran melalui pembinaan Membangunkan media/objek  Sambungan panduan membina objek pembelajaran dengan pembelajaran (learning objek pembelajaran dengan aplikasi seperti. media/asset grafik. audio. (2.4) Berasaskan perancangan pengajaran. foto. foto.6)   Kuliah (jam) perkakasan perisian (1 jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan M7 3.) 3. o grafik. Pembangunan Media Pengajaran (2 jam)  mengaplikasi rekabentuk (samb.) media/objek pembelajaran (learning object) Penjelasan tentang:  pengenalan kepada konsep metadata dan SCO  menjelaskan konsep metadata  Pengenalan kepada (standard content object) dan SCO. (2.4 Panduan membangunkan media/objek pembelajaran  Perancangan media: pembangunan media. video. (2. audio. pembelajaran dengan IMS) Pembangunan Media Pengajaran (Samb. dan animasi berasaskan perancangan pengajaran. audio  mengurus media dan sumber dan video o grafik. pengajaran. flash.  penggunaan perisian open source / freeware (1 jam) Membincangkan perisian yang sesuai untuk membangun & menyunting grafik. animasi dll. 3. (1. dan metadata.1) konsep metadata dan SCO  grafik.1) open source / freeware  mengaplikasikan media/asset  membangunkan grafik. audio. (2. audio.

Penjelasan tentang: Teknologi internet jenis-jenis dan kesan teknologi internet kepada  Perkembangan masyarakat.0  Pengenalan web2. media dalam P&P.)  blog / edublog. social bookmarking. social technology. perkongsian wikis. podcasting.4) Learning web 2. (1. (2. IMS)  metadata objek/sumber (2 jam) Teknologi internet  menjelaskan perkembangan. social learning technology. social bookmarking. memasukan metadata dengan merujuk pada piawaian SCORM/IMS  Pelajar merujuk tentang learning web 2. Teknologi internet  Perkembangan  Jenis-jenis  Kesan pada masyarakat 4. (1 jam) Penjelasan tentang: Membangunkan media/objek pembelajaran (learning object)  Sambungan bina objek pembelajaran dengan perisian open source  model rujukan/piawaian (SCORM.0 dan terkini (2 jam) Penjelasan tentang:  menterjemahkan Learning web 2.4)  Jenis-jensi Learning web 2.0  Kesan pada  menjelaskan web 2. Learning web 2. Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS . social learning technology.4) mengaplikasikan model rujukan/piawaian (SCORM. wikis. (1.4)  (1 jam) Membincang salah satu perisian open source untuk membina LO.3) perkongsian media Sistem Pengurusan Pembelajaran Sistem Pengurusan (LMS .)  Sambungan panduan membina objek pembelajaran dengan perisian open source  model rujukan/piawaian (SCORM.3.1.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran  Mengaplikasikan model rujukan/piawaian (SCORM.Learning Management Pembelajaran (LMS System) merancang proses Learning Management System) merancang proses pembelajaran pembelajaran  Menjelaskan perkembangan  Pengenalan LMS LMS dalam proses P&P. (2. Pembangunan Media Pengajaran (samb.0 dan masyarakat terkini. social learning  blog / edublog.0 dan terkini di perpustakaan.Learning Management System) merancang proses pembelajaran  Pengenalan LMS M12 4. (1. IMS) dan metadata objek/sumber. IMS)  metadata objek/sumber M11 4.0 dan terkini Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Samb. podcasting. (2. wikis. perkongsian media 4. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran 4.2.0  Pengenalan web2. bookmarking. . IMS) dan metadata objek/sumber. IMS) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan  metadata objek/sumber  M10 3.0 perkembangan blog / edublog.4) (sambungan) Kuliah (jam) perisian open source model rujukan/piawaian (SCORM. podcasting.

 BTP. dan  pelajar.  Isu-isu perundangan Sekolah dan Isu-isu etika dalam zaman dalam zaman digital 6. (2. Pengajaran dan Anda 6. OPAC pengurusan sumber seperti Perpustakaan 5. guru.3)  Isu-isu media sosial zaman digital Teknologi. Teknologi.5)  Sistem Elmu.3. Isu-isu media sosial. dan Pendidikan pendidikan pentadbir. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Samb.1.3) (2 jam) Penjelasan tentang: Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS) merancang proses pembelajaran  membina aktviti pembelajaran dan pelaksanaan  Penggunaan objek pembelajaraan (SCORM) dan “IMS Content Package” (1 jam) Membincang pelbagai pengurusan sumber maklumat yang membantu proses pengajaran dan pembelajaran.6)  Piawaian Teknologi  piawaian teknologi o Pelajar.1. PKG  PNM PNM.2. Isu-isu etika  Teknologi.2. Isu-isu Pelaksanaan Teknologi di perundangan. (1. Pengajaran dan Anda dan Anda dan piawaian teknologi  Literasi Teknologi  literasi teknologi terhadap pelajar.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan M13 4. (3. (1.5) 1 jam Mengamalkan nilai-nilai murni sewaktu berhadapan dengan Isu-isu Penjelasan tentang: 6. PKG Institusi Sumber Institusi Sumber  PNM  mengenal pasti peranan BTP. BTPN.)  Panduan membina aktviti pembelajaran dan pelaksanaan  Penggunaan objek pembelajaraan (SCORM) dan “IMS Content Package”  Menterjemahkan pembinaan aktviti pembelajaran dan pelaksanaan penggunaan objek pembelajaraan (SCORM dan “IMS Content Package” )dalam P&P. OPAC  BTP. Pengajaran literasi Teknologi Pendidikan 6. PKG BTPN. OPAC .3. BTPN. Isu-isu perundangan dalam digital. Isu-isu media sosial  Isu-isu etika  menganalisis perkembangan 6. M14 5.1)  Perpustakaan digital  e-Jurnal 5. Institusi Sumber Sistem Elmu. M15 Sumber Maklumat (1 jam) e-Sumber 5.4. Guru. guru. dan Pentadbir pentadbir (1 jam) Memilih manamana isu yang disenaraikan dan membincangkan implikasi dan impaknya terhadap proses P&P . Sistem Pengurusan Perpustakaan Sistem Pengurusan Perpustakaan  e-Jurnal  mengenal pasti sistem Sistem Pengurusan  Sistem Elmu. e-Sumber Penjelasan tentang:  menjelaskan e-Sumber e-Sumber  Perpustakaan digital seperti Perpustakaan Digital dan e-Jurnal (1. (1.

Minggu/ Tarikh M16 M17 M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan .