Skema TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI) Mata pelajaran

/Kursus : Teknologi Pengajaran SEMESTER: 1 Kod: TPK2102W Kredit: 2(2+0) TAHUN: 2012

Minggu/ Tarikh M1 1.

Tajuk dan Kandungan Teknologi Pengajaran 1.1. 1.2.

Hasil Pembelajaran

Kuliah (jam) (2 jam)

Tutorial (jam)

Amali (jam)

ISL (jam)

Catatan

1.3. 1.4.

Konsep dan definisi  Menjelaskan konsep,dan definisi. Penjelasan tentang: Peranan dan kesesuaian Teknologi (1.1)  konsep teknologi Pengajaran dalam pengajaran dan  Menghuraikan peranan dan pendidikan pembelajaran kesesuaian Teknologi Pendidikan  peranan dan kepentingan Prinsip-prinsip, domain Teknologi dalam pengajaran dan teknologi pendidikan Pengajaran pembelajaran (1.2) dalam pengajaran dan Perkaitan teori pembelajaran dalam  Menjelaskan prinsip-prinsip, pembelajaran Teknologi Pengajaran domain-domain teknologi  prinsip-prinsip, domainpendidikan(1.1) domain teknologi pendidikan  Mengenal pasti perkaitan teori pembelajaran dalam teknologi  perkaitan teori pendidikan. (1.5) pembelajaran dalam teknologi pengajaran

M2

2.

Media Pengajaran 2.1. 2.2. 2.3. Konsep dan definisi Jenis dan klasifikasi media pengajaran Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran

(2 jam)  menghuraikan mengenai konsep Penerangan mengenai:  konsep dan definisi dan definisi (1.2)  menjelaskan jenis-jenis media  jenis dan klasifikasi media pengajaran (1.4) pengajaran  menganalisis klasifikasi media  fungsi media dalam pengajaran. (1.6) pengajaran dan pembelajaran  mengintepretasikan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran (1.3) (1 jam)   menghuraikan ciri-ciri dan pelbagai jenis ID. (1.2) menghuraikan beberapa contoh model rekabentuk. (1.2) Penjelasan tentang:  rekabentuk pengajaran (Instructional Design)  pengenalan ciri ID dan 

M3

3.

Pembangunan Media Pengajaran 3.1. Rekabentuk Pengajaran (Instructional Design)  pengenalan ciri ID dan pelbagai jenis ID

(1 jam) memilih Model ASSURE, ADDIE, 9S

Pelajar membuat rujukan buku Instructional Media and Technologies for Learning oleh Heinich et.al., berkaitan ciri-ciri

Jun 2011

(2.5)  menganalisis keperluan.3.1)  pengenalan kepada instructional planning. dan (2 jam) Penjelasan tentang: Prinsip dan peranan  grafik. Dick & Carey menghurai ciri-ciri utama model tersebut Amali (jam) ISL (jam) beberapa model rekabentuk pengajaran Catatan   M4 3. Pembangunan Media Pengajaran (samb.  M6 3.)  Merancang aktiviti pembelajaran berasaskan teori pembelajaran dan media pengajaran.2 Merancang Pengajaran (Instructional Planning)  Pengenalan kepada instructional planning.1) teori pembelajaran dan media pengajaran. audio dan video di internet . foto. audio dan video keperluan dan kepentingan Prinsip dan peranan  mengenal pasti sumber grafik. foto.2)  proses integrasi teknologi (diberi penekanan) 3.   Prinsip dan peranan grafik. Pembangunan Media Pengajaran (samb. animasi. Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) pelbagai jenis ID dua atau tiga model rekabentuk utama dibincangkan.  Keperluan merancang pengajaran M5 3. mengintegrasi teknologi dalam P&P. animasi. foto. Tutorial (jam) Gagne.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan  dua atau tiga model rekabentuk utama dibincangkan.  Keperluan merancang pengajaran (2. audio dan video (1.(2. audio dan video  keperluan dan kepentingan  Pelajar mencari maklumat berkaitan perkakasan dan perisian grafik. (proses integrasi teknologi diberi penekanan) (1 jam) Merancang pengajaran berdasarkan salah satu model rekabentuk pengajaran.) 3.1)  keperluan merancang pengajaran (1 jam)  Penjelasan tentang: merancang aktiviti  pembelajaran berasaskan teori  merancang aktiviti pembelajaran dan media pembelajaran berasaskan pengajaran. (1.4) pengajaran dalam membina proses P&P dan Merancang Pengajaran objek pembelajaran (Instructional Planning) Merancang Pengajaran  Pengenalan kepada (Instructional Planning) perancangan pengajaran (instructional planning ) (2. Pembangunan Media Pengajaran (samb. animasi.)  peranan rekabentuk pengajaran dalam membina proses P&P dan objek pembelajaran  (2 jam) Penjelasan tentang: Rekabentuk Pengajaran menjelaskan peranan (Instructional Design) rekabentuk pengajaran dalam membina proses P&P dan objek  peranan rekabentuk pembelajaran.

4) atau LCDS atau  aplikasi rekabentuk perisian-perisian lain pengajaran  bina objek pembelajaran dengan aplikasi seperti. pembelajaran dengan IMS) Pembangunan Media Pengajaran (Samb.1) open source / freeware  mengaplikasikan media/asset  membangunkan grafik. pengajaran. (2. (2. SCO. Pembangunan Media Pengajaran (2 jam) Panduan membangunkan (Samb. (2. audio. video. foto. dan metadata. 3. flash. foto.4) Berasaskan perancangan pengajaran. flash.4 Panduan membangunkan media/objek pembelajaran  Perancangan media: pembangunan media.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan   perkakasan perisian Hasil Pembelajaran kepentingan perkakasan dan perisian. audio  mengurus media dan sumber dan video o grafik. eXe atau Xerte atau LCDS atau lain perisian audio dan video open source. M8 M9 Perancangan Media: Penjelasan tentang:  merancang pembangunan  perancangan Media: media dan penggunaan perisian Pembangunan Media sumber terbuka (open source  penggunaan perisian / freeware). eXe atau Xerte  grafik. .6)   Kuliah (jam) perkakasan perisian (1 jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan M7 3. dan animasi berasaskan perancangan pengajaran. video/animasi  pelajar mencari maklumat perisian yang sesuai untuk membangun & menyunting grafik. audio. Pembangunan Media Pengajaran (2 jam)  mengaplikasi rekabentuk (samb.) Penjelasan tentang: pengajaran melalui pembinaan Membangunkan media/objek  Sambungan panduan membina objek pembelajaran dengan pembelajaran (learning objek pembelajaran dengan aplikasi seperti. (1. (1. flash. audio.1) konsep metadata dan SCO  grafik.) media/objek pembelajaran (learning object) Penjelasan tentang:  pengenalan kepada konsep metadata dan SCO  menjelaskan konsep metadata  Pengenalan kepada (standard content object) dan SCO. animasi dll. media/asset grafik. foto.6) media/objek pembelajaran  aplikasi rekabentuk (learning object) pengajaran  mengaplikasi rekabentuk o panduan membina pengajaran melalui pembinaan  mengurus media dan objek pembelajaran objek pembelajaran dengan sumber dengan aplikasi aplikasi seperti. seperti. video. berasaskan perancangan video.) 3. animasi dll. o grafik.  penggunaan perisian open source / freeware (1 jam) Membincangkan perisian yang sesuai untuk membangun & menyunting grafik. eXe atau Xerte object . (2.LO) perisian-perisian lain atau LCDS atau lain perisian open source.4)  Sambungan bina objek  model rujukan/piawaian (SCORM. video/animasi  pelajar membuat rujukan di perpustakaan berkaitan LO. eXe atau Xerte atau LCDS atau perisian-perisian lain 3. audio. audio. audio dan  Membangunkan video (2.

Learning Management System) merancang proses pembelajaran  Pengenalan LMS M12 4.3) perkongsian media Sistem Pengurusan Pembelajaran Sistem Pengurusan (LMS .0 dan masyarakat terkini.)  blog / edublog.0  Kesan pada  menjelaskan web 2.0 dan terkini di perpustakaan.2. social technology. podcasting.4) (sambungan) Kuliah (jam) perisian open source model rujukan/piawaian (SCORM. social learning technology. IMS)  metadata objek/sumber (2 jam) Teknologi internet  menjelaskan perkembangan.4) mengaplikasikan model rujukan/piawaian (SCORM. Pembangunan Media Pengajaran (samb. (1. media dalam P&P. (2. (2.1.4)  (1 jam) Membincang salah satu perisian open source untuk membina LO. (1. Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS . wikis.0 perkembangan blog / edublog.0  Pengenalan web2.4)  Jenis-jensi Learning web 2. IMS) dan metadata objek/sumber. . perkongsian wikis. IMS) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan  metadata objek/sumber  M10 3. memasukan metadata dengan merujuk pada piawaian SCORM/IMS  Pelajar merujuk tentang learning web 2. IMS)  metadata objek/sumber M11 4. social learning technology. IMS) dan metadata objek/sumber.0 dan terkini (2 jam) Penjelasan tentang:  menterjemahkan Learning web 2. (2.4) Learning web 2. podcasting.)  Sambungan panduan membina objek pembelajaran dengan perisian open source  model rujukan/piawaian (SCORM.Learning Management Pembelajaran (LMS System) merancang proses Learning Management System) merancang proses pembelajaran pembelajaran  Menjelaskan perkembangan  Pengenalan LMS LMS dalam proses P&P.3. (1 jam) Penjelasan tentang: Membangunkan media/objek pembelajaran (learning object)  Sambungan bina objek pembelajaran dengan perisian open source  model rujukan/piawaian (SCORM. Learning web 2. social bookmarking. Teknologi internet  Perkembangan  Jenis-jenis  Kesan pada masyarakat 4.0 dan terkini Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Samb. (1. perkongsian media 4. bookmarking. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran 4.0  Pengenalan web2. social bookmarking. podcasting. social learning  blog / edublog.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran  Mengaplikasikan model rujukan/piawaian (SCORM. wikis. Penjelasan tentang: Teknologi internet jenis-jenis dan kesan teknologi internet kepada  Perkembangan masyarakat.

M15 Sumber Maklumat (1 jam) e-Sumber 5. (1.)  Panduan membina aktviti pembelajaran dan pelaksanaan  Penggunaan objek pembelajaraan (SCORM) dan “IMS Content Package”  Menterjemahkan pembinaan aktviti pembelajaran dan pelaksanaan penggunaan objek pembelajaraan (SCORM dan “IMS Content Package” )dalam P&P.1. dan Pentadbir pentadbir (1 jam) Memilih manamana isu yang disenaraikan dan membincangkan implikasi dan impaknya terhadap proses P&P . OPAC .3.3) (2 jam) Penjelasan tentang: Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS) merancang proses pembelajaran  membina aktviti pembelajaran dan pelaksanaan  Penggunaan objek pembelajaraan (SCORM) dan “IMS Content Package” (1 jam) Membincang pelbagai pengurusan sumber maklumat yang membantu proses pengajaran dan pembelajaran. (3. PKG  PNM PNM.1. (1. PKG BTPN. dan Pendidikan pendidikan pentadbir. guru. BTPN. Pengajaran dan Anda dan Anda dan piawaian teknologi  Literasi Teknologi  literasi teknologi terhadap pelajar. OPAC  BTP. M14 5. Isu-isu Pelaksanaan Teknologi di perundangan. e-Sumber Penjelasan tentang:  menjelaskan e-Sumber e-Sumber  Perpustakaan digital seperti Perpustakaan Digital dan e-Jurnal (1. Teknologi. Guru. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Samb.6)  Piawaian Teknologi  piawaian teknologi o Pelajar.  BTP. Isu-isu media sosial  Isu-isu etika  menganalisis perkembangan 6. Isu-isu perundangan dalam digital.5) 1 jam Mengamalkan nilai-nilai murni sewaktu berhadapan dengan Isu-isu Penjelasan tentang: 6. dan  pelajar. Pengajaran dan Anda 6. Isu-isu media sosial. (2.  Isu-isu perundangan Sekolah dan Isu-isu etika dalam zaman dalam zaman digital 6.1)  Perpustakaan digital  e-Jurnal 5. Sistem Pengurusan Perpustakaan Sistem Pengurusan Perpustakaan  e-Jurnal  mengenal pasti sistem Sistem Pengurusan  Sistem Elmu. Institusi Sumber Sistem Elmu. OPAC pengurusan sumber seperti Perpustakaan 5.2. PKG Institusi Sumber Institusi Sumber  PNM  mengenal pasti peranan BTP.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan M13 4. BTPN.2.3)  Isu-isu media sosial zaman digital Teknologi.3. (1.4. Pengajaran literasi Teknologi Pendidikan 6. guru. Isu-isu etika  Teknologi.5)  Sistem Elmu.

Minggu/ Tarikh M16 M17 M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful