P. 1
3.0_SEJARAH_PEMBINAAN_HUKUM_ISLAM

3.0_SEJARAH_PEMBINAAN_HUKUM_ISLAM

|Views: 110|Likes:
Published by Nurliyana Abd Nasir

More info:

Published by: Nurliyana Abd Nasir on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2012

pdf

text

original

3.

0

SEJARAH PEMBINAAN HUKUM ISLAM Secara lengkap periodisasi sejarah pembentukan hukum Islam

dapat dibahagikan kepada beberapa fasa. Iaitu; FASA PERTAMA : MASA RASULULLAH S.A.W. Beliau wafat setelah selesai menunaikan tugasnya sebagai utusan Tuhan dan Penutup para Nabi, menanamkan nilai-nilai ke-Tuhanan, kebenaran dan prinsip hidup kemasyarakatan kepada manusia di alam semesta selama 20 tahun 2 bulan 22 hari dalam 23 tahun periode keNabiannya (dengan menghitung 3 tahun lamanya Rasul tidak mendapatkan wahyu semenjak ia dapatkan pertama kalinya di Gua Hira‟). Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah s.a.w. Sumber hukum Islam ketika itu adalah al-Qur‟an. Apabila ayat al-Qur‟an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah s.a.w. Ijtihad juga merupakan sumber hukum sesudah al-Quran dan al-Sunnah. Tetapi ijtihad Rasulullah perlu mendapat perakuan daripada wahyu Allah. Rasulullah s.a.w. mempunyai hak untuk berijtihad. Baginda seorang Rasul, pemimpin negara, qadi dan mufti yang terdedah kepada persoalan hukum yang tidak dinaskan. i. Baginda memperincikan hukum berpandukan nusus tafsiliyyah. contoh „Ammar b. Yasir berjunub ketika musafir (beliau berguling di atas debu tanah). Baginda merujuk kepada ayat tayammum. Cara bertayammum adalah sama seperti hadas kecil atau besar. ii. Ijtihad berasaskan Qiyas Contohnya, galakan qada‟ puasa nazar atau wajib kepada ibu bapa. (berdasarkan hadis hutang orang wajib dibayar : justeru hutang Allah lagi berhak dibayar) iii. Ijtihad berasaskan prinsip umum syariah (memelihara kepentingan umum) Contohnya, perintah menghabiskan daging korban selama tiga hari (Madinah kekurangan makanan dan ada pelawat sekumpulan masyarakat Arab) 1

telah mengemukakan kaedah-kaedah umum dalam pembentukan hukum Islam. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kes tersebut terjadi. belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya.a. Di samping itu. bukan bersifat teori. Pada periode Rasulullah s. hukum. Sekalipun demikian. Lalu akhirnya keputusan yang diambil Nabi berdasarkan ijtihad Baginda ialah apa yang dicadangkan oleh Abu Bakr. Pengertian hukum fiqh di zaman Rasulullah s. Contohnya kes solat asar di Bani Qurayzah. baik yang berkaitan dengan masalah aqidah. contohnya yang pernah berlaku ialah berkenaan dengan tawanan perang Badar. Peringkat Mekah Penurunan wahyu di peringkat ini menjangkau lebih kurang tiga belas tahun lamanya.w.w. Di mana kaum Muslimin telah dapat menawan ramai dari kalangan tentera-tentera musyrikin.a. baik yang berasal dari al-Qur‟an mahupun dari sunnahnya sendiri. lalu timbul persoalan apakah yang harus dilakukan ke atas tawanan-tawanan ini.a.. Lantas turun kemudiannya wahyu menegur keputusan yang telah diambil ini. Rasulullah s. adalah seluruh yang dapat dipahami dari nass (ayat atau hadis).a. hukum yang diputuskan pada periode ini bersifat aktual. maupun kebudayaan. iaitu melepaskan mereka dengan tebusan. dan „Umar r. di mana ianya lebih menitik beratkan mengenai soal 2 . dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kes itu. Manakala keputusan yang diambil Abu Bakar pula adalah sebaliknya. zaman pembinaan hukum Islam ini pada hakikatnya terbentuk dari dua peringkat zaman iaitu bermula dengan pembinaan zaman Mekah dan seterusnya zaman Madinah. ketika itu wahyu tidak turun dan dalam situasi yang mendesak Nabi lantas bertanyakan permasalahan tersebut kepada para sahabatnya seperti Abu Bakr r. i..a. Lebih terperinci lagi.Baginda juga bermusyawarah dengan sahabat dalam penetapan hukum.w. Manakala ijtihad sahabat pada masa kenabian ini hanya diambilkira selepas mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah. lalu keputusan yang dibuat oleh Umar ialah tawanan tersebut hendaklah dibunuh atas alas an kemaslahatan kaum muslimin.

w. beriman kepada rasulrasul-Nya dan hari akhirat. agar tidak merasa serik dan kecewa dalam menghadapi kejerihan perjuangan di dalam menegakkan agama Allah. ii. Ini kerana pada peringkat ini umat Islam sudah mula untuk membina negara Islam yang pertama di Madinah. sekalipun ada.akidah berkenaan dengan mentauhidkan Allah. Sedangkan hukum-hukum amali (yang berkaitan dengan tindaktanduk) tidak banyak dibicarakan.a. Dalam penyusunan ini segala peraturan diperlukan dan keperluankeperluan ini dipenuhi oleh wahyu. Peringkat Madinah Peringkat kedua ini bermula dari detik penghijrahan Nabi Muhammad s. bersama beberapa orang sahabatnya.a. Syariat Islam pada zaman kedua ini berdasarkan wahyu ilahi samada berbentuk al-Quran ataupun al-Sunnah tidak lagi dianggap hanya tertumpu pada perkara-perkara tertentu sahaja bahkan ianya telah dianggap sebagai suatu yang sudah cukup sempurna dan lengkap serta mencakupi segala hukum dalam semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Terdapat dua bentuk kaedah penurunan wahyu dalam melakukan pembinaan asas hukum Islam sepanjang dua peringkat masa ini. Ketika inilah turunnya wahyu-wahyu yang yang menerangkan hukum-hukum Syariat dalam semua bentuk persoalan yang dihadapi oleh manusia. Ini kerana akidah adalah suatu asas yang paling utama bagi penerimaan pengajaran Islam sepenuhnya. serta terdapat juga yang berbentuk cerita-cerita lama sebagai bahan renungan dan malah bertujuan untuk memujuk hari Nabi s. namun hakikatnya hukum-hukum seperti ini adalah bertujuan untuk mengawal akidah umat Islam itu sendiri dari nilai-nilai syirik tinggalan masyarakat jahiliyah seperti larangan memakan bangkai binatang yang tidak disembelih atau binatang sembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah. Tidak kurang juga dalam menekankan soal-soal yang berkaitan dengan pembinaan akhlak yang mulia. Ianya adalah seperti berikut : 3 .w. tidak seperti sebelum ini di mana wahyu banyak tertumpu pada perkara-perkara yang banyak berhubung dengan akidah. Dengan itu.

.w. dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah s. ii. Oleh sebab itu.a. apa-apa pertanyaan mengenainya. Menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Berdasarkan kaedah ini sesutu hukum itu akan dijawab dan diselesaikan sesudah adanya kes atau pertanyaan mengenainya.a. setelah ia wafat. para sahabat besar melihat bahawa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam al-Qur‟an atau 4 . namun dalam banyak hal ia merasakan perlu untuk mendedahkan nilai kebaikan secara lebih awal. Biasanya wahyu akan segera turun menjawab segala persoalan tersebut. akan menunggu turunnya wahyu samada dalam bentuk al-Qur‟an ataupun Hadis. rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi.ah.i. Menilai kaedah ini dapat difahami bahawa pembinaan hukum Islam itu telah dilakukan oleh wahyu dengan mengambil kira perkembangan dan keperluan semasa.PERTENGAHAN ABAD KE-1H Pada zaman Rasulullah s.w. Jika berlaku demikian maka Nabi s. Namun dalam beberapa hal terkadang Nabi tidak mendapat jawapan dari wahyu yang dinantikan. para Sahabat r.a. Ia diterangkan oleh wahyu dengan perhitungan bahawa masanya sudah sampai untuk melaksanakan ideal berkenaan dalam masyarakat. Menilai kaedah ini pula dapat difahami bahawa meskipun hukum Islam itu menitikberatkan realiti semasa. Mengikut kaedah ini. maka permasalahan seperti ini memaksa Baginda untuk membuat kesimpulannya sendiri (berijtihad) dalam menentukan hukum yang bersifat sementara bagi persoalan tersebut yang kemudiannya akan ditentukan sendiri oleh wahyu sama ada ijtihad tersebut tepat atau tidak. FASA KEDUA : MASA KHULAFA’ AL-RASYIDIN .w. sesuatu hukum itu akan diterangkan oleh wahyu bukan kerana atau berlaku timbul apa-apa peristiwa yang memerlukannya. Menerangkan hukum tentang apa yang belum berlaku.

Dalam keadaan seperti ini.a.). ini yang terpenting. dipersalahkan. Ertinya.adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah s. Dan para sahabat merespon situasi ini dengan mengembangkan fiqh (pemahaman) mereka. ijtihad para sahabat menjadi rujukan yang harus diamalkan. yang nanti diformulasikan dalam kaedah-kaedah usul al-fiqh. perilaku mereka menjadi sunnah yang diikuti. perluasan kekuasaan Islam dan interaksi antara Islam dengan peradaban-peradaban lain menimbulkan masalah-masalah baru. Ketiga. Terakhir keempat. ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kes itu saja. tidak merambat kepada kes lain secara teoretis. ahl al-Sunnah sepakat menetapkan bahawa seluruh sahabat adalah baik (al-sahabi kulluhum ‘udul). Ditambah lagi. Mereka tidak boleh dikritik. Inilah embrio ilmu fiqh yang pertama. bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang kerana perbezaan budaya di masing-masing daerah. Fiqh Sahabi memperoleh kedudukan yang sangat penting dalam khazanah pemikiran Islam.a. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan musyawarahkan persoalan itu. Bila pada zaman tasyri' orang memverifikasi pemahaman agamanya atau mengakhiri perbezaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. iaitu bersifat aktual.w. para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah s. bukan teori. Dari makalah kita mengenal sunnah Rasulullah.a.sunnah Rasulullah s. Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri. dan meninggal dunia sebagai orang Islam. dari mereka juga kita mewarisi perbezaan di kalangan kaum Muslim.w.w.w.a. Dengan demikian. Kedua. pada zaman sahabat rujukan itu adalah diri sendiri. Sementara itu. kerana itu. atau dinilai sebagaimana perawi hadis lain. sahabat --sebagaimana didefinisikan ahli hadis-. zaman sahabat adalah zaman segera setelah berakhirnya masa tasyri'. zaman sahabat juga melahirkan prinsip-prinsip umum dalam mengambil keputusan hukum (istinbat al-hukm. 5 . Pertama. Pembentukan hukum pada zaman ini sama dengan zaman Rasulullah s.

maka tidak menghairankan bila mazhab sahabat menjadi rujukan penting bagi perkembangan fiqh Islam sepanjang sejarah. Walaupun begitu. „Affan (576-656). Zayd b. Sebagian sahabat sedikit sekali memberi fatwa.a. Mas„ud (Ibn Mas„ud). bila mereka ikhtilaf. mazhab sahabat menimbulkan kemusykilan yang sulit diatasi. Thabit (11 SH/611M45H/665M) dan „Abdullah b. Di Iraq dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah „Abdullah b. Bila mereka sepakat. kehati-hatian. Sebagian lagi banyak sekali memberi fatwa. khalifah ketiga. sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.Kerana posisi sahabat begitu istimewa. FASA KETIGA : PERTENGAHAN ABAD 1H . Yang disebut "para pengikut" (makna kata Tabi„in) ialah kaum Muslim generasi kedua (mereka menjadi Muslim 6 . menurut kesepakatan Ahl al-Sunnah. Sejak zaman „Uthman b. mungkin kerana ketidaktahuan.adalah fondasi utama dari seluruh bangunan fiqh Islam sepanjang zaman. Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para Tabi„in. para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditakluki Islam. kepada penduduk setempat. apabila orang-orang Islam bertanya pada sahabat dalam urusan hukum-hukum agama tidak semua sahabat menjawab pertanyaan mereka. atau pertimbangan politik. atau kerana posisinya memungkinkan untuk itu. Fiqh para sahabat --khususnya seperti diwakili oleh al-Khulafa‟ alRasyidun-. mungkin kerana pengetahuan mereka. „Umar (Ibn „Umar) di Madinah dan Ibn „Abbas di Mekah. Tentu saja. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeza. Fiqh Sahabi memberikan dua macam pola pendekatan terhadap syari„ah yang kemudian melahirkan tradisi fiqh yang berbeza. dan mereka pun tidak bertanya pada semua sahabat.AWAL ABAD KE-2 H Periode ini merupakan awal pembentukan hukum Islam. pendapat mereka dapat membantu memecahkan masalah fiqh. di antara para sahabat itu yang paling penting adalah Khulafa‟ al-Rasyidin.w. Masingmasing sahabat mengajarkan al-Qur‟an dan hadis Rasulullah s.

Yang keluar kebanyakan 7 . „Uthman 146 hadis. Menarik untuk dicatat. Abu Bakr meriwayatkan hanya 142 hadis. sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut. dan ketiga masa itu sebagai kesatuan suasana yang disebut salaf (Klasik). sebelum Dinasti Umayyah berkuasa. Persoalan yang mereka hadapi di daerah masingmasing berbeza sehingga muncullah hasil ijtihad yang berlainan. bahawa dalam khazanah fiqh para khalifah sedikit sekali memberi fatwa atau meriwayatkan hadis. Sebenarnya. ia mempertimbangkan alasan-alasan.Tabi„in ("para pengikut dari para pengikut" yakni. Masingmasing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka. Para Tabi„in yang terkenal itu adalah Sa„id b. bersama dengan masa para Sahabat sebelumnya dan masa Tabi„ al. „Umar 537 hadis. umumnya bukanlah murid al-Khulafa al-Rasyidin. Dalam pada itu. „Ata‟ b. „Umar ingin mengambil manfaat dari pendapat mereka. „Ali 586 hadis. Dalam pandangan keagamaan banyak ulama masa Tabi„in itu. Ibrahim al-Nakha„i (w. baru mereka diizinkan keluar. dianggap sebagai masa-masa paling autentik dalam sejarah Islam. Selepas „Uthman memerintah. yakni mereka yang berguru pada sahabat. kurang dari 27% hadis yang diriwayatkan Abu Hurayrah (Abu Hurayrah meriwayatkan 5374 hadis). kaum Muslim generasi ketiga). para Tabi„in. ketika kekuasaan Islam meluas. Musayyab (15-94 H) di Madinah. bahkan sedikit sekali sahabat yang keluar dari Madinah. Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basrah. „Umar al-Khattab menahan para sahabat senior di Madinah dan melarang mereka meninggalkan kota itu. tidak banyak. Oleh kerana itu. Makhul di Syam (Syria) dan Tawus di Yaman. Mereka ini kemudian menjadi guruguru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi rujukan untuk masyarakat setempat. Jika semua hadis mereka disatukan hanya berjumlah 1411 hadis. baik secara politik maupun administratif dalam pemerintahan. Abi Rabah (27-114H) di Mekah. hanya sedikit para sahabat yang meninggalkan Madinah. Pertama. 76 H) di Kufah. Kedua.ditangan para Sahabat Nabi).

terutama yang terjadi sejak peristiwa pembunuhan „Uthman. telah dikembangkan oleh ulama fiqh. dengan penampilan kesarjanaan di bidang keahlian yang lebih mengarah pada spesialisasi. Mas„ud.bukan fuqaha’. Dalam bidang fiqh seperti juga dalam bidang-bidang yang lain masa Tabi„in adalah masa peralihan dari masa sahabat Nabi dan masa tampilnya imam-imam mazhab. hukum fiqh tidak saja membahas persoalan aktual. para Tabi„in mengumpulkan dua hal: Hadis-hadis Nabi s. Justru sifat transisional masa ini ditandai berbagai gejala kekacauan pemahaman keagamaan tertentu. Berbagai metode penetapan hukum seperti qiyas. tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi. Dalam perkembangannya. umumnya fiqh mawla. kecuali yang diizinkan keluar oleh Umar. Juga bukan sahabat senior. Di samping fiqh. Tumbuhnya 8 . istihsan dan istislah. dan lain-lain.w. seperti „Abd Allah b. pengertian fiqh sudah beranjak sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian mengetahui hukumhukum syara' yang bersifat amali (praktikal) dari dalil-dalilnya yang terperinci. yang bersumber dari sisa dan kelanjutan berbagai konflik politik. Bila ada masalah baru yang tidak terdapat pada kedua hal tersebut. Pada periode ini. kerana itu. Di satu pihak masa itu bisa disebut sebagai kelanjutan wajar masa sahabat Nabi. sehingga muncul fiqh iftirâdî (fiqh berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang/futuristik). Dari sahabat. Walaupun begitu tidaklah bererti masa generasi kedua ini bebas dari persoalan dan kerumitan. mereka melakukan ijtihad seperti atau dengan metode yang dilakukan para sahabat. Abu Musa al-Asy„ari. Fiqh Tabi„in. dan pendapat-pendapat para sahabat (aqwal al-sahabah). Pada periode ketiga ini pengaruh ra’y dalam pembinaan hukum semakin berkembang kerana ulama Madrasah al-hadith juga mempergunakan ra’y dalam hukum fiqh mereka.a. pada periode ketiga ini pun usul al-fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Khalifah III. Kebanyakan murid-murid sahabat itu para mawla (non Arab). di lain pihak pada masa itu juga mulai disaksikan munculnya tokoh-tokoh dengan sikap yang secara nisbi lebih mandiri.

9 . Wafat pada 94H. Banyak meriwayatkan Hadis yang bersambung dengan Abu Hurayrah. Wafat pada 94H. Umawiyyah. ii. Ibn „Umar. Malik. vi. juga dari Jabir dan „Abd Allah ibn „Umar. Husayn ibn „Ali ibn Abi Talib.. „Ali b. isteri Nabi s. dan sebagainya. „Urwah ibn al-Zubayr ibn al-„Awwam. „Aisyah. Di Madinah tampil cukup banyak sarjana. dan sebagainya. „Ali. Qasim b. Syi„ah. Belajar dari ayahandanya sendiri. ibn „Abbas. „Aisyah. Abu Ja„far ibn Muhammad ibn „Ali ibn Husayn. Terkenal sangat saleh sehingga digelari pendeta Quraysy (rahib Quraysy). antara lain: i. Anas b. Lahir dimasa kekhalifahan „Uthman. Wafat pada 94H. Mendapat perintah dari „Umar ibn „Abd al-„Aziz untuk mencatat Sunnah penduduk Madinah sebagai rintisan rasmi pertama pembukuan Hadis.a. Lahir dua tahun kekhalifahan 'Umar. Wafat pada 106H. dan sempat belajar dari para Sahabat Besar Nabi.partisan-partisan politik yang berjuang keras memperoleh pengakuan dan legitimasi bagi klaim-klaim mereka. Muhammad ibn Muslim. ibn „Abbas. Dan pertikaian itu antara lain menjadi sebab bagi berkecamuknya amalan pemalsuan hadis atau penuturan dan cerita tentang Nabi dan para sahabat. yang dikenal dengan sebutan al-Baqir. telah mendorong berbagai pertikaian fahaman. Ia belajar dari ayahnya dan dari bapa saudaranya Hasan b. Dikenal dengan Zayn al„Abidin. Sa„id ibn al Musayyib al-Makhzumi. Sa„id ibn al-Musayyib.w. iv. Lahir 50H. Banyak belajar dari ibu saudaranya. Lahir di masa kekhalifahan „Umar. Wafat pada 114H. yang terkenal dengan Ibn Syihab al-Zuhri. seperti Khawarij. Muhammad ibn Abi Bakr. Wafat pada 94H. Abu Bakr ibn „Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisyam alMakhzumi. vii. Mendapat pendidikan dari „A'isyah (ibu saudaranya sendiri). v. iii. dan belajar dari „Abd Allah ibn „Umar.

Dari kalangan warga Kufah yang tampil antara lain ialah: i. Masruq al-Hamdani. „Ikrimah mawla Ibn „Abbas. memelihara sabda-sabda beliau dan menerapkannya. Lahir di masa Nabi masih hidup. iv. Sedangkan Iraq telah mempunyai peradabannya sendiri. system pemerintahannya. Ubay. kemudian para Sahabat beliau menyambut. tampil tokoh-tokoh. Wafat pada 103H. Wafat pada 107H. Mujahid ibn Jabr. mendengarkan. menyampaikan seruannya. adalah lebih banyak daripada yang ada di 10 . Wafat pada 114H. Kemudian mereka ini mewariskan apa saja yang mereka ketahui kepada penduduk (berikut)-nya. Dan (Hijaz) tetap menjadi tempat tinggal banyak dari mereka (para Sahabat) yang datang kemudian sampai beliau wafat. Anas b Malik al-Ansari. „Ata ibn Rabah. Kemudian dari Basrah. Mawla Bani Makhzum. antara lain: i. iaitu kaum Tabi„in yang bersemangat untuk tinggal di sana. kerana ia Sahabat Nabi sejak Hijrah sampai wafat. Wafat pada 110H. iii. kompleksitas kehidupannya. „Uthman. Lahir dua tahun sebelum Hijrah. Murid terkemuka Ibn Mas„ud. ii. Wafat pada 90H. Padahal peristiwa-peristiwa (hukum) di Iraq itu. „Alqamah ibn Qays al-Nakha„i. ii. Dan yang dibawa pindah oleh mereka itu pun masih lebih sedikit daripada yang ada di Hijaz. „Abd Allah ibn „Abbas ibn „Abd al-Mutalib. Muhammad ibn Sirin. dan tidak mendapatkan bagian dari Sunnah kecuali melalui para Sahabat dan Tabi'in yang pindah kesana. Selain belajar dari Nabi juga banyak belajar dari Abu Bakr. Wafat di Ta‟if pada 68H.Di Mekah beberapa sarjana terkenal juga tampil: i. „Umar. Wafat pada 63H. Hijaz adalah tempat tinggal kenabian. Seorang khadam. Dianggap Bapa Ilmu tafsir al-Qur‟an. Wafat pada 62H. Di situ Rasul menetap. ii. disebabkan masa lampaunya.

Perkara ini tidak berlaku di zaman sahabat kerana takut-takut ianya boleh membuka peluang kepada mereka yang tidak bertanggungjawab lalu meriwayatkannya secara dusta untuk semata-semata tujuan peribadi. mereka 11 . Mereka ini bukan sekadar menjadi guru dan pembimbing bagi penduduk-penduduk di daerah-daerah tersebut malah dilantik juga untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah dan pentadbiran di sana. Keterlaluan di dalam meriwayatkan Hadis. Terkadang bila berlaku sesuatu kes.Hijaz. Ia merujuk kepada beberapa faktor seperti berikut : i. adalah lebih luas dan lebih banyak. ditambah dengan bilangan orang yang memasuki agama Islam yang semakin meningkat yang memerlukan kepada sumbangan dan khidmat dari para fuqaha itu sendiri. Pada period ini berlakunya perselisihan pendapat para fuqaha‟. Perpindahan para fuqaha‟ dari Madinah ke daerah lain. Ini masih ditambah dengan kecenderungan mereka untuk banyak membuat andaian-andaian dan perincian kerana keinginan mendapatkan tambahan pengetahuan. ii. Penyandaran diri kepadanya juga lebih jelas nampak. disebabkan tekanan-tekanan keperluan kepada fatwa di dalam menyelesaikan segala persoalan baru di daerahdaerah baru itu para fuqaha merasa perlu untuk meriwayatkan hadis secara meluas sama ada sebagai asas bagi fatwa-fatwa yang diberikan kepada orang ramai atau sebagai bertujuan untuk mengajar murid-murid mereka. begitu pula kebudayaan penduduknya dan terlatihnya mereka itu kepada penalaran. penalaran (akal) mendalam dan pelaksanaan yang banyak. mengingat sedikitnya Sunnah pada mereka itu tidak memadai untuk semua tuntutan mereka. Namun. Perkara ini berlaku disebabkan negara Islam yang telah menguasai bidang politik dan pemerintahan pada waktu itu kian membangun dengan pesat sekali sehingga melibatkan berbagai-bagai daerah. Kerana itulah keperluan mereka kepada penalaran lebih kuat terasa. maka mereka telah melakukan riwayat dalam kadar yang berbeza-beza. Oleh kerana para sahabat sendiri tidak sama dalam memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis Rasulullah. dan penggunaannya juga lebih banyak.

Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali. banyak mendukung pendapat ahl al-hadith dengan mempergunakan hadishadis Rasulullah s. iii.yang menghafal sedikit biasanya akan mengeluarkan hukum yang berbeza dari mereka yang menghafal banyak hadis seperti yang berlaku dalam kes menyapu “Khuf” seperti yang telah disebutkan tadi. datang ke Madinah berguru dengan Imam Malik dan mempelajari kitabnya. Pertentangan antara Madrasah alhadith dengan Madrasah al-ra’yi semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan al-ra’yu dalam berijtihad. iaitu Mazhab Hanafi. Imam Abu Yusuf. Bibit-bibit perpecahan ini telah bermula dengan persoalan mengenai jawatan khalifah dan syarat-syarat orang yang layak untuk menerajuinya. Secara kasarnya dapat dinilaikan di sini bahawa pembahagian aliran ilmu kepada dua pembawakan yang amat berbeza ini adalah merupakan juga rentetan dari tindakan khalifah Uthman sendiri dengan memberi keizinan kepada para sahabat untuk berpindah ke merata daerah-daerah Islam yang baru dibuka akibat beberapa desakan.w. Pertentangan ini tidak berlangsung lama. iv. Hasan al-Syaybani. kerana ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari pandangan fiqh kelompok lain. salah seorang tokoh ahl al-hadith. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab. Oleh sebab itu.PERTENGAHAN ABAD KE-4 H Periode ini disebut sebagai periode gemilang kerana fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. FASA KEEMPAT : PERTENGAHAN ABAD KE-2H . Pada dasarnya pergolakan politik ini telah manimbulkan tiga kelompok yang berbeza. Imam Muhammad b. Antaranya Khawarij.a. Hasan al-Syaybani. kitab-kitab fiqh banyak berisi al12 . Perpecahan politik yang mendalam di kalangan umat Islam pada waktu itu. ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai ahl al-ra’yi. al-Muwatta’ (buku hadis dan fiqh). Imam al-Syafi„i. Mazhab Maliki. Ra`y dan Athar. khususnya mazhab yang empat. tokoh ahl al-ra’yi. datang belajar kepada Imam Muhammad b. Meluasnya perbezaan pendapat di antara dua aliran Golongan Jumhur . Syi„ah dan ahl al-Sunnah wa al-Jamaah.

Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan.PERTENGAHAN ABAD KE-7H Periode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh. pada periode ini muncullah anggapan bahawa pintu ijtihad sudah tertutup. hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan. dalam periode ini juga disusun kitab-kitab usul al-fiqh. 13 . Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara kelompok masing-masing. ii. iaitu sebagai berikut: i. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari. pada periode ini fiqh iftirâdî semakin berkembang kerana pendekatan yang dilakukan dalam hukum fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu.ra’yi dan al-hadith. memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing. tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. Munculnya sikap taksub mazhab (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab. Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini. seperti kitab al-Risalah yang disusun oleh Imam al-Syafi„i. Sebagaimana pada periode ketiga. dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fiqh rasmi negara. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya untuk melakukan ijtihad. PERIODE KELIMA : PERTENGAHAN ABAD KE-4H . bahkan mereka cukup puas dengan hukum fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab. seperti dalam pemerintahan Dawlah ‘Abbasiyyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Oleh sebab itu. Lebih jauh. sehingga hukum fiqh yang diterapkan hanyalah hukum fiqh mazhabnya. Terdapat beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini.

para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab. keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalahmasalah fiqh. sehingga penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu. PERIODE KEENAM : PERTENGAHAN ABAD KE-7H . ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya. membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut. dan iii. Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan mazhabnya.w. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu. Hal ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyedari kembali kekuatan dan kelemahan masing-masing. tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara jumud (konservatif). perdebatan ini kadang-kala jauh dari sikap-sikap ilmiah. perkembangan pemikiran hukum serta metode ijtihad menyebabkan banyaknya upaya terjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antara mazhab di seluruh daerah. Akan tetapi. serta pertimbangan tujuan syara„ (maqasid al-Syari‘ah) dalam menetapkan hukum.a.MUNCULNYA MAJALLAH AL-AHKAM AL-‘ADLIYYAH (1286H) Periode ini dimulai dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taqlid serta taksub (fanatisme) mazhab.sedangkan sebelum periode ini. Penyelesaian masalah hukum tidak lagi mengacu pada al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah s. Di samping itu. Munculnya buku-buku mengenai hukum fiqh yang disusun oleh mazhab masing-masing. Di samping itu. Usaha mentakhrij (mengembangkan hukum fiqh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar. hal ini pun. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. Pada akhir periode ini dimulai usaha kodifikasi hukum Islam 14 .

PERIODE KETUJUH : SELEPAS MUNCUL MAJALAH AL-AHKAM AL'ADLIYYAH . Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang empat. maka pada tahun 1333H pemerintah Turki Uthmani menyusun kitab hukum keluarga (alAhwal al-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. iaitu Mazhab Hanafi. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab. Berkembangnya usaha kodifikasi hukum Islam. Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan.yang seluruhnya diambilkan dari mazhab rasmi pemerintah Turki Uthmani (Kerajaan Ottoman. ii. 1300-1922). iaitu: i. dengan syarat bahawa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. sesuai dengan keperluan zaman. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat semua mazhab yang ada. sementara kitab-kitab hukum fiqh muncul dari berbagai mazhab dan seringkali dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Oleh sebab itu. 15 . tetapi juga dari para Sahabat dan Tabi„in. yang dikenal dengan Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah. di samping memerlukan waktu yang lama. Munculnya Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah sebagai hukum muamalah umum yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi. Pada abad ke-19M muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat di antara semua pendapat itu. pemerintah Turki Uthmani berpendapat bahawa harus ada satu kitab hukum yang boleh dirujuk dan diterapkan di pengadilan.SEKARANG Ada tiga ciri pembentukan hukum Islam pada periode ini. dan iii.

tidak hanya ulama fiqh. tetapi juga sarjana dari disiplin ilmu lainnya. iaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah. Dengan demikian. Akan tetapi. pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut. Usaha penerapan hukum Islam di berbagai neqara Islam semakin tampak. Syria. hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab. Lebih jauh lagi. seperti bidang kedoktoran dan sosiologi. 16 . Malaysia dan Indonesia. usaha penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan keadaan setempat mulai berkembang. Ijtihad jama‘i (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu. Pakistan. Di banyak negara Islam telah muncul hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab. Pengaruh hukum Barat ini menyedarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang ada. di daerah yang berpenduduk majoriti Islam.Semangat kodifikasi hukum fiqh Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merembat ke berbagai dunia Islam. tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya. Iran. seperti di Jordan. Sudan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->