P. 1
3.0_SEJARAH_PEMBINAAN_HUKUM_ISLAM

3.0_SEJARAH_PEMBINAAN_HUKUM_ISLAM

|Views: 110|Likes:
Published by Nurliyana Abd Nasir

More info:

Published by: Nurliyana Abd Nasir on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2012

pdf

text

original

3.

0

SEJARAH PEMBINAAN HUKUM ISLAM Secara lengkap periodisasi sejarah pembentukan hukum Islam

dapat dibahagikan kepada beberapa fasa. Iaitu; FASA PERTAMA : MASA RASULULLAH S.A.W. Beliau wafat setelah selesai menunaikan tugasnya sebagai utusan Tuhan dan Penutup para Nabi, menanamkan nilai-nilai ke-Tuhanan, kebenaran dan prinsip hidup kemasyarakatan kepada manusia di alam semesta selama 20 tahun 2 bulan 22 hari dalam 23 tahun periode keNabiannya (dengan menghitung 3 tahun lamanya Rasul tidak mendapatkan wahyu semenjak ia dapatkan pertama kalinya di Gua Hira‟). Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah s.a.w. Sumber hukum Islam ketika itu adalah al-Qur‟an. Apabila ayat al-Qur‟an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah s.a.w. Ijtihad juga merupakan sumber hukum sesudah al-Quran dan al-Sunnah. Tetapi ijtihad Rasulullah perlu mendapat perakuan daripada wahyu Allah. Rasulullah s.a.w. mempunyai hak untuk berijtihad. Baginda seorang Rasul, pemimpin negara, qadi dan mufti yang terdedah kepada persoalan hukum yang tidak dinaskan. i. Baginda memperincikan hukum berpandukan nusus tafsiliyyah. contoh „Ammar b. Yasir berjunub ketika musafir (beliau berguling di atas debu tanah). Baginda merujuk kepada ayat tayammum. Cara bertayammum adalah sama seperti hadas kecil atau besar. ii. Ijtihad berasaskan Qiyas Contohnya, galakan qada‟ puasa nazar atau wajib kepada ibu bapa. (berdasarkan hadis hutang orang wajib dibayar : justeru hutang Allah lagi berhak dibayar) iii. Ijtihad berasaskan prinsip umum syariah (memelihara kepentingan umum) Contohnya, perintah menghabiskan daging korban selama tiga hari (Madinah kekurangan makanan dan ada pelawat sekumpulan masyarakat Arab) 1

baik yang berasal dari al-Qur‟an mahupun dari sunnahnya sendiri.w. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kes tersebut terjadi.a. belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya.a.. Di mana kaum Muslimin telah dapat menawan ramai dari kalangan tentera-tentera musyrikin. Contohnya kes solat asar di Bani Qurayzah.Baginda juga bermusyawarah dengan sahabat dalam penetapan hukum. dan „Umar r. Peringkat Mekah Penurunan wahyu di peringkat ini menjangkau lebih kurang tiga belas tahun lamanya. bukan bersifat teori. hukum yang diputuskan pada periode ini bersifat aktual. contohnya yang pernah berlaku ialah berkenaan dengan tawanan perang Badar. Rasulullah s.a. Lantas turun kemudiannya wahyu menegur keputusan yang telah diambil ini.a. Di samping itu. hukum. telah mengemukakan kaedah-kaedah umum dalam pembentukan hukum Islam. zaman pembinaan hukum Islam ini pada hakikatnya terbentuk dari dua peringkat zaman iaitu bermula dengan pembinaan zaman Mekah dan seterusnya zaman Madinah.w. iaitu melepaskan mereka dengan tebusan. baik yang berkaitan dengan masalah aqidah.. maupun kebudayaan.a. i. Manakala ijtihad sahabat pada masa kenabian ini hanya diambilkira selepas mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah. dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kes itu. Pada periode Rasulullah s. Pengertian hukum fiqh di zaman Rasulullah s. Lalu akhirnya keputusan yang diambil Nabi berdasarkan ijtihad Baginda ialah apa yang dicadangkan oleh Abu Bakr. lalu keputusan yang dibuat oleh Umar ialah tawanan tersebut hendaklah dibunuh atas alas an kemaslahatan kaum muslimin. Sekalipun demikian. Lebih terperinci lagi. lalu timbul persoalan apakah yang harus dilakukan ke atas tawanan-tawanan ini. adalah seluruh yang dapat dipahami dari nass (ayat atau hadis). ketika itu wahyu tidak turun dan dalam situasi yang mendesak Nabi lantas bertanyakan permasalahan tersebut kepada para sahabatnya seperti Abu Bakr r. di mana ianya lebih menitik beratkan mengenai soal 2 .w. Manakala keputusan yang diambil Abu Bakar pula adalah sebaliknya.

akidah berkenaan dengan mentauhidkan Allah. Ketika inilah turunnya wahyu-wahyu yang yang menerangkan hukum-hukum Syariat dalam semua bentuk persoalan yang dihadapi oleh manusia. Tidak kurang juga dalam menekankan soal-soal yang berkaitan dengan pembinaan akhlak yang mulia. namun hakikatnya hukum-hukum seperti ini adalah bertujuan untuk mengawal akidah umat Islam itu sendiri dari nilai-nilai syirik tinggalan masyarakat jahiliyah seperti larangan memakan bangkai binatang yang tidak disembelih atau binatang sembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah. ii. beriman kepada rasulrasul-Nya dan hari akhirat. Sedangkan hukum-hukum amali (yang berkaitan dengan tindaktanduk) tidak banyak dibicarakan. Dalam penyusunan ini segala peraturan diperlukan dan keperluankeperluan ini dipenuhi oleh wahyu. tidak seperti sebelum ini di mana wahyu banyak tertumpu pada perkara-perkara yang banyak berhubung dengan akidah. serta terdapat juga yang berbentuk cerita-cerita lama sebagai bahan renungan dan malah bertujuan untuk memujuk hari Nabi s. Ianya adalah seperti berikut : 3 . Terdapat dua bentuk kaedah penurunan wahyu dalam melakukan pembinaan asas hukum Islam sepanjang dua peringkat masa ini. Peringkat Madinah Peringkat kedua ini bermula dari detik penghijrahan Nabi Muhammad s.a. agar tidak merasa serik dan kecewa dalam menghadapi kejerihan perjuangan di dalam menegakkan agama Allah. Dengan itu.w. bersama beberapa orang sahabatnya.w.a. Syariat Islam pada zaman kedua ini berdasarkan wahyu ilahi samada berbentuk al-Quran ataupun al-Sunnah tidak lagi dianggap hanya tertumpu pada perkara-perkara tertentu sahaja bahkan ianya telah dianggap sebagai suatu yang sudah cukup sempurna dan lengkap serta mencakupi segala hukum dalam semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ini kerana pada peringkat ini umat Islam sudah mula untuk membina negara Islam yang pertama di Madinah. Ini kerana akidah adalah suatu asas yang paling utama bagi penerimaan pengajaran Islam sepenuhnya. sekalipun ada.

Berdasarkan kaedah ini sesutu hukum itu akan dijawab dan diselesaikan sesudah adanya kes atau pertanyaan mengenainya. setelah ia wafat. namun dalam banyak hal ia merasakan perlu untuk mendedahkan nilai kebaikan secara lebih awal. FASA KEDUA : MASA KHULAFA’ AL-RASYIDIN . Jika berlaku demikian maka Nabi s. para sahabat besar melihat bahawa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam al-Qur‟an atau 4 . Menerangkan hukum tentang apa yang belum berlaku. maka permasalahan seperti ini memaksa Baginda untuk membuat kesimpulannya sendiri (berijtihad) dalam menentukan hukum yang bersifat sementara bagi persoalan tersebut yang kemudiannya akan ditentukan sendiri oleh wahyu sama ada ijtihad tersebut tepat atau tidak. Biasanya wahyu akan segera turun menjawab segala persoalan tersebut.w. rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi. Menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. sesuatu hukum itu akan diterangkan oleh wahyu bukan kerana atau berlaku timbul apa-apa peristiwa yang memerlukannya.. ii. Menilai kaedah ini pula dapat difahami bahawa meskipun hukum Islam itu menitikberatkan realiti semasa. akan menunggu turunnya wahyu samada dalam bentuk al-Qur‟an ataupun Hadis. Namun dalam beberapa hal terkadang Nabi tidak mendapat jawapan dari wahyu yang dinantikan. apa-apa pertanyaan mengenainya. dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah s. Mengikut kaedah ini. Ia diterangkan oleh wahyu dengan perhitungan bahawa masanya sudah sampai untuk melaksanakan ideal berkenaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu.ah.a.i.w. para Sahabat r.a.w. Menilai kaedah ini dapat difahami bahawa pembinaan hukum Islam itu telah dilakukan oleh wahyu dengan mengambil kira perkembangan dan keperluan semasa.PERTENGAHAN ABAD KE-1H Pada zaman Rasulullah s.a.

ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kes itu saja. iaitu bersifat aktual. Dan para sahabat merespon situasi ini dengan mengembangkan fiqh (pemahaman) mereka. ini yang terpenting. maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah s.a. Inilah embrio ilmu fiqh yang pertama.a. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan musyawarahkan persoalan itu. Bila pada zaman tasyri' orang memverifikasi pemahaman agamanya atau mengakhiri perbezaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. zaman sahabat juga melahirkan prinsip-prinsip umum dalam mengambil keputusan hukum (istinbat al-hukm.w. ahl al-Sunnah sepakat menetapkan bahawa seluruh sahabat adalah baik (al-sahabi kulluhum ‘udul). Pembentukan hukum pada zaman ini sama dengan zaman Rasulullah s. 5 . Mereka tidak boleh dikritik. tidak merambat kepada kes lain secara teoretis. Ketiga. Ertinya.sunnah Rasulullah s. bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang kerana perbezaan budaya di masing-masing daerah. Sementara itu. Pertama. Terakhir keempat. zaman sahabat adalah zaman segera setelah berakhirnya masa tasyri'. Dalam keadaan seperti ini. Ditambah lagi. kerana itu.w. ijtihad para sahabat menjadi rujukan yang harus diamalkan. yang nanti diformulasikan dalam kaedah-kaedah usul al-fiqh.adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah s. Dengan demikian.w.w. perluasan kekuasaan Islam dan interaksi antara Islam dengan peradaban-peradaban lain menimbulkan masalah-masalah baru. Kedua.a. dari mereka juga kita mewarisi perbezaan di kalangan kaum Muslim.a. bukan teori. Dari makalah kita mengenal sunnah Rasulullah. para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka.). perilaku mereka menjadi sunnah yang diikuti. dipersalahkan. Fiqh Sahabi memperoleh kedudukan yang sangat penting dalam khazanah pemikiran Islam. dan meninggal dunia sebagai orang Islam. pada zaman sahabat rujukan itu adalah diri sendiri. sahabat --sebagaimana didefinisikan ahli hadis-. atau dinilai sebagaimana perawi hadis lain. Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri.

kehati-hatian. FASA KETIGA : PERTENGAHAN ABAD 1H .AWAL ABAD KE-2 H Periode ini merupakan awal pembentukan hukum Islam. atau pertimbangan politik. Zayd b. Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para Tabi„in. Sebagian lagi banyak sekali memberi fatwa. menurut kesepakatan Ahl al-Sunnah. kepada penduduk setempat. dan mereka pun tidak bertanya pada semua sahabat. Yang disebut "para pengikut" (makna kata Tabi„in) ialah kaum Muslim generasi kedua (mereka menjadi Muslim 6 . mungkin kerana pengetahuan mereka.w. bila mereka ikhtilaf. „Umar (Ibn „Umar) di Madinah dan Ibn „Abbas di Mekah. pendapat mereka dapat membantu memecahkan masalah fiqh.adalah fondasi utama dari seluruh bangunan fiqh Islam sepanjang zaman. Thabit (11 SH/611M45H/665M) dan „Abdullah b. Fiqh para sahabat --khususnya seperti diwakili oleh al-Khulafa‟ alRasyidun-. Masingmasing sahabat mengajarkan al-Qur‟an dan hadis Rasulullah s. Walaupun begitu. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeza. para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditakluki Islam.Kerana posisi sahabat begitu istimewa. atau kerana posisinya memungkinkan untuk itu. mazhab sahabat menimbulkan kemusykilan yang sulit diatasi. Di Iraq dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah „Abdullah b. mungkin kerana ketidaktahuan. Bila mereka sepakat. Mas„ud (Ibn Mas„ud). Tentu saja. Sejak zaman „Uthman b. maka tidak menghairankan bila mazhab sahabat menjadi rujukan penting bagi perkembangan fiqh Islam sepanjang sejarah. sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.a. „Affan (576-656). khalifah ketiga. apabila orang-orang Islam bertanya pada sahabat dalam urusan hukum-hukum agama tidak semua sahabat menjawab pertanyaan mereka. Sebagian sahabat sedikit sekali memberi fatwa. di antara para sahabat itu yang paling penting adalah Khulafa‟ al-Rasyidin. Fiqh Sahabi memberikan dua macam pola pendekatan terhadap syari„ah yang kemudian melahirkan tradisi fiqh yang berbeza.

Tabi„in ("para pengikut dari para pengikut" yakni. Menarik untuk dicatat. para Tabi„in. Masingmasing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka. Selepas „Uthman memerintah. ketika kekuasaan Islam meluas. „Umar 537 hadis.ditangan para Sahabat Nabi). Kedua. „Ata‟ b. Musayyab (15-94 H) di Madinah. Abu Bakr meriwayatkan hanya 142 hadis. dan ketiga masa itu sebagai kesatuan suasana yang disebut salaf (Klasik). Jika semua hadis mereka disatukan hanya berjumlah 1411 hadis. Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basrah. Ibrahim al-Nakha„i (w. „Umar ingin mengambil manfaat dari pendapat mereka. „Umar al-Khattab menahan para sahabat senior di Madinah dan melarang mereka meninggalkan kota itu. sebelum Dinasti Umayyah berkuasa. umumnya bukanlah murid al-Khulafa al-Rasyidin. Dalam pada itu. Persoalan yang mereka hadapi di daerah masingmasing berbeza sehingga muncullah hasil ijtihad yang berlainan. Mereka ini kemudian menjadi guruguru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi rujukan untuk masyarakat setempat. Pertama. sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut. dianggap sebagai masa-masa paling autentik dalam sejarah Islam. bersama dengan masa para Sahabat sebelumnya dan masa Tabi„ al. baru mereka diizinkan keluar. Oleh kerana itu. Yang keluar kebanyakan 7 . „Uthman 146 hadis. kaum Muslim generasi ketiga). „Ali 586 hadis. Makhul di Syam (Syria) dan Tawus di Yaman. Dalam pandangan keagamaan banyak ulama masa Tabi„in itu. Sebenarnya. ia mempertimbangkan alasan-alasan. Para Tabi„in yang terkenal itu adalah Sa„id b. bahawa dalam khazanah fiqh para khalifah sedikit sekali memberi fatwa atau meriwayatkan hadis. bahkan sedikit sekali sahabat yang keluar dari Madinah. tidak banyak. kurang dari 27% hadis yang diriwayatkan Abu Hurayrah (Abu Hurayrah meriwayatkan 5374 hadis). Abi Rabah (27-114H) di Mekah. yakni mereka yang berguru pada sahabat. hanya sedikit para sahabat yang meninggalkan Madinah. baik secara politik maupun administratif dalam pemerintahan. 76 H) di Kufah.

para Tabi„in mengumpulkan dua hal: Hadis-hadis Nabi s.a. Fiqh Tabi„in. Pada periode ini. terutama yang terjadi sejak peristiwa pembunuhan „Uthman. istihsan dan istislah. sehingga muncul fiqh iftirâdî (fiqh berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang/futuristik).bukan fuqaha’. dan lain-lain. Dalam perkembangannya. Bila ada masalah baru yang tidak terdapat pada kedua hal tersebut. mereka melakukan ijtihad seperti atau dengan metode yang dilakukan para sahabat. Di samping fiqh. Juga bukan sahabat senior. Abu Musa al-Asy„ari. dengan penampilan kesarjanaan di bidang keahlian yang lebih mengarah pada spesialisasi. tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi. di lain pihak pada masa itu juga mulai disaksikan munculnya tokoh-tokoh dengan sikap yang secara nisbi lebih mandiri. Khalifah III. Kebanyakan murid-murid sahabat itu para mawla (non Arab). hukum fiqh tidak saja membahas persoalan aktual. pada periode ketiga ini pun usul al-fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. seperti „Abd Allah b. Pada periode ketiga ini pengaruh ra’y dalam pembinaan hukum semakin berkembang kerana ulama Madrasah al-hadith juga mempergunakan ra’y dalam hukum fiqh mereka. kerana itu. Berbagai metode penetapan hukum seperti qiyas. Di satu pihak masa itu bisa disebut sebagai kelanjutan wajar masa sahabat Nabi. Walaupun begitu tidaklah bererti masa generasi kedua ini bebas dari persoalan dan kerumitan. Tumbuhnya 8 . Dalam bidang fiqh seperti juga dalam bidang-bidang yang lain masa Tabi„in adalah masa peralihan dari masa sahabat Nabi dan masa tampilnya imam-imam mazhab. umumnya fiqh mawla. pengertian fiqh sudah beranjak sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian mengetahui hukumhukum syara' yang bersifat amali (praktikal) dari dalil-dalilnya yang terperinci. telah dikembangkan oleh ulama fiqh. dan pendapat-pendapat para sahabat (aqwal al-sahabah). Dari sahabat. Justru sifat transisional masa ini ditandai berbagai gejala kekacauan pemahaman keagamaan tertentu. Mas„ud. kecuali yang diizinkan keluar oleh Umar.w. yang bersumber dari sisa dan kelanjutan berbagai konflik politik.

Muhammad ibn Abi Bakr. Lahir di masa kekhalifahan „Umar. Umawiyyah. iii. Lahir 50H. Abu Ja„far ibn Muhammad ibn „Ali ibn Husayn. 9 . ibn „Abbas. Belajar dari ayahandanya sendiri. Banyak belajar dari ibu saudaranya. Anas b. ii. „Aisyah. Banyak meriwayatkan Hadis yang bersambung dengan Abu Hurayrah. Lahir dua tahun kekhalifahan 'Umar. Dikenal dengan Zayn al„Abidin. telah mendorong berbagai pertikaian fahaman. Abu Bakr ibn „Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisyam alMakhzumi. antara lain: i.. dan sebagainya. Di Madinah tampil cukup banyak sarjana. seperti Khawarij. vi. Husayn ibn „Ali ibn Abi Talib. Sa„id ibn al Musayyib al-Makhzumi. Wafat pada 114H. „Aisyah. vii. „Urwah ibn al-Zubayr ibn al-„Awwam. Syi„ah. Ibn „Umar. yang dikenal dengan sebutan al-Baqir. Wafat pada 94H. „Ali. Dan pertikaian itu antara lain menjadi sebab bagi berkecamuknya amalan pemalsuan hadis atau penuturan dan cerita tentang Nabi dan para sahabat. Wafat pada 94H.w.a. Qasim b. juga dari Jabir dan „Abd Allah ibn „Umar. ibn „Abbas. Wafat pada 106H. Mendapat pendidikan dari „A'isyah (ibu saudaranya sendiri). Wafat pada 94H.partisan-partisan politik yang berjuang keras memperoleh pengakuan dan legitimasi bagi klaim-klaim mereka. Mendapat perintah dari „Umar ibn „Abd al-„Aziz untuk mencatat Sunnah penduduk Madinah sebagai rintisan rasmi pertama pembukuan Hadis. dan sebagainya. yang terkenal dengan Ibn Syihab al-Zuhri. Ia belajar dari ayahnya dan dari bapa saudaranya Hasan b. Muhammad ibn Muslim. Wafat pada 94H. iv. dan belajar dari „Abd Allah ibn „Umar. Terkenal sangat saleh sehingga digelari pendeta Quraysy (rahib Quraysy). Malik. v. Sa„id ibn al-Musayyib. „Ali b. dan sempat belajar dari para Sahabat Besar Nabi. isteri Nabi s. Lahir dimasa kekhalifahan „Uthman.

Wafat pada 114H. Wafat di Ta‟if pada 68H. Dari kalangan warga Kufah yang tampil antara lain ialah: i. dan tidak mendapatkan bagian dari Sunnah kecuali melalui para Sahabat dan Tabi'in yang pindah kesana. kemudian para Sahabat beliau menyambut. Wafat pada 62H. system pemerintahannya. adalah lebih banyak daripada yang ada di 10 . Murid terkemuka Ibn Mas„ud. Muhammad ibn Sirin. Masruq al-Hamdani. Kemudian mereka ini mewariskan apa saja yang mereka ketahui kepada penduduk (berikut)-nya. Dan yang dibawa pindah oleh mereka itu pun masih lebih sedikit daripada yang ada di Hijaz. „Ata ibn Rabah. disebabkan masa lampaunya. iv. memelihara sabda-sabda beliau dan menerapkannya. mendengarkan. tampil tokoh-tokoh. Wafat pada 110H. Lahir di masa Nabi masih hidup. Wafat pada 103H. ii. ii. Kemudian dari Basrah. Wafat pada 107H. Mujahid ibn Jabr. Lahir dua tahun sebelum Hijrah. Di situ Rasul menetap. Sedangkan Iraq telah mempunyai peradabannya sendiri. Mawla Bani Makhzum. antara lain: i. „Alqamah ibn Qays al-Nakha„i. „Umar. Padahal peristiwa-peristiwa (hukum) di Iraq itu. Wafat pada 63H. Hijaz adalah tempat tinggal kenabian. Ubay. Selain belajar dari Nabi juga banyak belajar dari Abu Bakr. Seorang khadam. menyampaikan seruannya.Di Mekah beberapa sarjana terkenal juga tampil: i. iii. „Ikrimah mawla Ibn „Abbas. Dianggap Bapa Ilmu tafsir al-Qur‟an. kerana ia Sahabat Nabi sejak Hijrah sampai wafat. „Abd Allah ibn „Abbas ibn „Abd al-Mutalib. ii. „Uthman. Wafat pada 90H. kompleksitas kehidupannya. Dan (Hijaz) tetap menjadi tempat tinggal banyak dari mereka (para Sahabat) yang datang kemudian sampai beliau wafat. Anas b Malik al-Ansari. iaitu kaum Tabi„in yang bersemangat untuk tinggal di sana.

Perkara ini tidak berlaku di zaman sahabat kerana takut-takut ianya boleh membuka peluang kepada mereka yang tidak bertanggungjawab lalu meriwayatkannya secara dusta untuk semata-semata tujuan peribadi. Namun. Penyandaran diri kepadanya juga lebih jelas nampak. Perkara ini berlaku disebabkan negara Islam yang telah menguasai bidang politik dan pemerintahan pada waktu itu kian membangun dengan pesat sekali sehingga melibatkan berbagai-bagai daerah. Kerana itulah keperluan mereka kepada penalaran lebih kuat terasa. Terkadang bila berlaku sesuatu kes. Ini masih ditambah dengan kecenderungan mereka untuk banyak membuat andaian-andaian dan perincian kerana keinginan mendapatkan tambahan pengetahuan. Ia merujuk kepada beberapa faktor seperti berikut : i.Hijaz. disebabkan tekanan-tekanan keperluan kepada fatwa di dalam menyelesaikan segala persoalan baru di daerahdaerah baru itu para fuqaha merasa perlu untuk meriwayatkan hadis secara meluas sama ada sebagai asas bagi fatwa-fatwa yang diberikan kepada orang ramai atau sebagai bertujuan untuk mengajar murid-murid mereka. maka mereka telah melakukan riwayat dalam kadar yang berbeza-beza. begitu pula kebudayaan penduduknya dan terlatihnya mereka itu kepada penalaran. ii. dan penggunaannya juga lebih banyak. Mereka ini bukan sekadar menjadi guru dan pembimbing bagi penduduk-penduduk di daerah-daerah tersebut malah dilantik juga untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah dan pentadbiran di sana. mereka 11 . Oleh kerana para sahabat sendiri tidak sama dalam memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis Rasulullah. Perpindahan para fuqaha‟ dari Madinah ke daerah lain. mengingat sedikitnya Sunnah pada mereka itu tidak memadai untuk semua tuntutan mereka. Keterlaluan di dalam meriwayatkan Hadis. Pada period ini berlakunya perselisihan pendapat para fuqaha‟. penalaran (akal) mendalam dan pelaksanaan yang banyak. adalah lebih luas dan lebih banyak. ditambah dengan bilangan orang yang memasuki agama Islam yang semakin meningkat yang memerlukan kepada sumbangan dan khidmat dari para fuqaha itu sendiri.

Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali.yang menghafal sedikit biasanya akan mengeluarkan hukum yang berbeza dari mereka yang menghafal banyak hadis seperti yang berlaku dalam kes menyapu “Khuf” seperti yang telah disebutkan tadi. ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai ahl al-ra’yi. Perpecahan politik yang mendalam di kalangan umat Islam pada waktu itu. Pertentangan antara Madrasah alhadith dengan Madrasah al-ra’yi semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan al-ra’yu dalam berijtihad.a. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab. iii. Pertentangan ini tidak berlangsung lama. iv. tokoh ahl al-ra’yi. kitab-kitab fiqh banyak berisi al12 . Hasan al-Syaybani. salah seorang tokoh ahl al-hadith. Antaranya Khawarij. Imam al-Syafi„i. FASA KEEMPAT : PERTENGAHAN ABAD KE-2H . Oleh sebab itu. kerana ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari pandangan fiqh kelompok lain. datang belajar kepada Imam Muhammad b. Secara kasarnya dapat dinilaikan di sini bahawa pembahagian aliran ilmu kepada dua pembawakan yang amat berbeza ini adalah merupakan juga rentetan dari tindakan khalifah Uthman sendiri dengan memberi keizinan kepada para sahabat untuk berpindah ke merata daerah-daerah Islam yang baru dibuka akibat beberapa desakan. datang ke Madinah berguru dengan Imam Malik dan mempelajari kitabnya. banyak mendukung pendapat ahl al-hadith dengan mempergunakan hadishadis Rasulullah s. Meluasnya perbezaan pendapat di antara dua aliran Golongan Jumhur . Bibit-bibit perpecahan ini telah bermula dengan persoalan mengenai jawatan khalifah dan syarat-syarat orang yang layak untuk menerajuinya. khususnya mazhab yang empat. Imam Muhammad b. iaitu Mazhab Hanafi. Syi„ah dan ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Hasan al-Syaybani. Ra`y dan Athar. Mazhab Maliki.PERTENGAHAN ABAD KE-4 H Periode ini disebut sebagai periode gemilang kerana fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada dasarnya pergolakan politik ini telah manimbulkan tiga kelompok yang berbeza. Imam Abu Yusuf. al-Muwatta’ (buku hadis dan fiqh).w.

Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab. memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing. ii. Terdapat beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari. PERIODE KELIMA : PERTENGAHAN ABAD KE-4H . seperti dalam pemerintahan Dawlah ‘Abbasiyyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya untuk melakukan ijtihad. Sebagaimana pada periode ketiga. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara kelompok masing-masing.ra’yi dan al-hadith. Oleh sebab itu. iaitu sebagai berikut: i. seperti kitab al-Risalah yang disusun oleh Imam al-Syafi„i. sehingga hukum fiqh yang diterapkan hanyalah hukum fiqh mazhabnya. hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan. dalam periode ini juga disusun kitab-kitab usul al-fiqh. dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fiqh rasmi negara. pada periode ini muncullah anggapan bahawa pintu ijtihad sudah tertutup. Lebih jauh. tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis.PERTENGAHAN ABAD KE-7H Periode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh. pada periode ini fiqh iftirâdî semakin berkembang kerana pendekatan yang dilakukan dalam hukum fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu. 13 . bahkan mereka cukup puas dengan hukum fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan. Munculnya sikap taksub mazhab (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab.

Akan tetapi. Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan mazhabnya. serta pertimbangan tujuan syara„ (maqasid al-Syari‘ah) dalam menetapkan hukum.sedangkan sebelum periode ini.a. membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut. tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara jumud (konservatif). Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. perkembangan pemikiran hukum serta metode ijtihad menyebabkan banyaknya upaya terjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antara mazhab di seluruh daerah. PERIODE KEENAM : PERTENGAHAN ABAD KE-7H . hal ini pun. Pada akhir periode ini dimulai usaha kodifikasi hukum Islam 14 . Hal ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyedari kembali kekuatan dan kelemahan masing-masing.MUNCULNYA MAJALLAH AL-AHKAM AL-‘ADLIYYAH (1286H) Periode ini dimulai dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taqlid serta taksub (fanatisme) mazhab. Usaha mentakhrij (mengembangkan hukum fiqh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar. keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalahmasalah fiqh.w. Di samping itu. Penyelesaian masalah hukum tidak lagi mengacu pada al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah s. Di samping itu. sehingga penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu. para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab. ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu. Munculnya buku-buku mengenai hukum fiqh yang disusun oleh mazhab masing-masing. perdebatan ini kadang-kala jauh dari sikap-sikap ilmiah. dan iii.

Pada abad ke-19M muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat di antara semua pendapat itu. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat semua mazhab yang ada. pemerintah Turki Uthmani berpendapat bahawa harus ada satu kitab hukum yang boleh dirujuk dan diterapkan di pengadilan.SEKARANG Ada tiga ciri pembentukan hukum Islam pada periode ini. 15 . yang dikenal dengan Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah. dan iii. tetapi juga dari para Sahabat dan Tabi„in. Munculnya Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah sebagai hukum muamalah umum yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi. sementara kitab-kitab hukum fiqh muncul dari berbagai mazhab dan seringkali dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. iaitu Mazhab Hanafi. sesuai dengan keperluan zaman. PERIODE KETUJUH : SELEPAS MUNCUL MAJALAH AL-AHKAM AL'ADLIYYAH . Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan. Oleh sebab itu. maka pada tahun 1333H pemerintah Turki Uthmani menyusun kitab hukum keluarga (alAhwal al-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. Berkembangnya usaha kodifikasi hukum Islam. 1300-1922). Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang empat. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan. iaitu: i.yang seluruhnya diambilkan dari mazhab rasmi pemerintah Turki Uthmani (Kerajaan Ottoman. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab. ii. dengan syarat bahawa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. di samping memerlukan waktu yang lama.

seperti bidang kedoktoran dan sosiologi. tidak hanya ulama fiqh. di daerah yang berpenduduk majoriti Islam. tetapi juga sarjana dari disiplin ilmu lainnya. Usaha penerapan hukum Islam di berbagai neqara Islam semakin tampak. Pengaruh hukum Barat ini menyedarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. Iran. Di banyak negara Islam telah muncul hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab. Ijtihad jama‘i (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu.Semangat kodifikasi hukum fiqh Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merembat ke berbagai dunia Islam. Malaysia dan Indonesia. seperti di Jordan. Akan tetapi. Dengan demikian. pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut. tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang ada. iaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah. Lebih jauh lagi. Pakistan. usaha penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan keadaan setempat mulai berkembang. 16 . Syria. hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab. Sudan. tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->