P. 1
SEJARAH TARANNUM

SEJARAH TARANNUM

|Views: 212|Likes:
Published by Nur Syazwani

More info:

Published by: Nur Syazwani on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

SEJARAH TARANNUM

Hasil daripada bunyi-bunyian tersebut, maka diambil istifadah atau manfaat oleh ahli-ahli muzik dan penyair dengan mengubah dan dilunakkan mengikut selera masing-masing. Dengan itu lahirlah kepelbagaian bentuk irama tarannum dan muzik mengikut budaya sesebuah masyarakat. Ibnu al-Arabi seorang penyair terkenal dan pakar dalam bidang sejarah berpendapat bahawa bertarannum itu adalah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat Arab silam. Sejarah menunjukkan seawal zaman Jahiliyyah lagi, masyarakat Arab ketika itu terkenal dengan kepakaran dalam bidang syair sehingga diwujudkan sebuah tempat yang dikenali sebagai Souq al-`Ukkaz. Ia bertujuan untuk dijadikan medan mendeklamasikan syair-syair dan digantung syair-syair yang indah-indah menunjukkan kebanggaan pemiliknya. Setelah kedatangan Islam dan penurunan al-Quran, umat Islam ketika itu disarankan supaya menukar budaya tersebut kepada membudayakan bacaan alQuran dalam kehidupan seharian mereka dengan bacaan yang lebih baik dan lunak. Ia bertujuan untuk menarik masyarakat Arab Jahiliyyah ketika itu untuk mengisi keperluan rohani dan mempedengarkan di telinga-telinga mereka tentang isi kandungan al-Quran al-Mukjiz. Dalam kebanyakan Hadis-hadis Sahih, di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitabnya al-JamiÊal-Sahih yang menunjukkan isyarat keharusan membaca al-Quran secara bertarannum atau berlagu. Ini dibuktikan oleh hadis berikut: Maksudnya: Daripada Abu Hurayrah r.a. daripada Rasulullah s.a.w bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah akan sesuatu perkara dan diakui perintah itu oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis di atas merupakan isyarat membolehkan membaca al-Quran dengan bertarannum selama mana tidak terkeluar dari hukum-hukum tajwid. Jika sekiranya terkeluar dari had dan hak ‫عنْ َأِبً هُرٌْرَة عنْ النبًِّ صلَّى َّللاُ عَل ٌْه‬ ِ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ِ َّ َّ‫وسلَّم َقا َ ل: ما َأذ َ ن َّللا ُ لِشًْ ء ما َأذ َ ن لِلن‬ ًِّ‫ب‬ ِ َ ٍ َ َّ ِ َ َ َ َ ِ ‫َأ ْ ن ٌَ َتغَ نى بالقُرْ آن‬ َ ِ ْ ِ َّ ayat suci al-Quran seperti menambahkan dan mengurangkan huruf, maka hukumnya adalah haram. Perkara ini dipersetujui oleh Imam al-Mawardi yang menaqalkan kalam daripada pendapat Imam al-Shafi`i dengan menyatakan bahawa haram hukumnya melagukan bacaan ayat suci al-Quran dengan terkeluar lafaz huruf dari makhrajnya. Menurut catatan Shaykh Muhammad Solih Fatani dalam kitabnya Siraj al-QariÊ, pemodenan alunan tarannum khususnya muzik Arabi adalah disebabkan pengaruh Yunani. Kemudian dipopularkan oleh pakar muzik tempatan iaitu Ishak bin Ibrahim al-Mawsuli al-Nadim. Justeru, berdasarkan beberapa Hadis Sahih, sejarah tarannum al-Quran ini sebenarnya telah bermula seawal turunnya al-Quran pada peristiwa wahyu pertama di Gua HiraÊ kira-kira seawal tahun 610 Masihi. Di bawah, merupakan perbahasan lanjut mengenai sejarah tarannum al-Quran yang bermula sejak zaman Baginda s.a.w: 3.1.1 Tarannum pada Zaman Rasulullah s.a.w Kitab al-Quran dan Nabi Muhammad s.a.w merupakan dua aset yang tidak

w pernah suatu ketika meminta dibacakan al-Quran kepada Baginda s.w terhadap bacaan al-Quran dikongsikan bersama para sahabatnya di mana sebagaimana termaktub dalam banyak Hadis Nabawi. Adapun.a.w.a. sedang menunggang unta. ْ‫َقا َ ل رسُو ُ ل َّللاِ صلَّى َّللاُ عَل ٌْه وسلَّم: من‬ َ َ َ َ ِ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ ‫ضا َ كما أُنْ ِ ز َ ل َفلً ْ قرَْ أهُ َأحبَّ َأ ْ ن ٌَقرَأ الَُْ قرْ آ َ ن غ‬ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ‫عل‬ ‫َ ى قِراء ة ابْ ِ ن ُأم ع ْبد‬ ٍ َ ِّ ِ َ َ Maksudnya: Rasulullah s. Jumhur Ulama berpendapat bahawa kalimah ‫ ٌُرجِّ ع‬membawa maksud galakan ُ َ membaca al-Quran dengan suara yang sedap dan secara tartil. َّ ِ‫عنْ ع ْبد َّللا بْ ِ ن مُغَ فَّ ٍ ل َقا َ ل رَأٌْت رسُو َ ل َّللا‬ َ ُ َ َ ِ َّ ِ َ َ َ‫صلَّى َّللاُ عَل ٌْه وسلَّم ٌَ ْوم َفت ِ ح مكََّة وهُو عل‬ ْ َ َ َ َ ِ َ َ َّ ‫َ َ َ َ َى‬ َ ْ َ َِ ‫َناَقة ٌَقرأ ُ ِبسُورة الَْفت ِ ح وهُو ٌُرجِّ ع‬ ُ َ َ َ َ ْ ٍ Bersandarkan hadis tersebut. Tatkala sampai pada ayat ke-41 (seperti berikut). Oleh sebab itu.a. Ini kerana pengkhususan penurunan al-Quran itu kepada Baginda s.a.a pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah s. Maksudnya: Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti).a.w sangat suka mendengar bacaan al-Quran di kalangan para sahabatnya bahkan memujinya. . Maka dibacakan Surah al-Nisa' kepada Baginda s. beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan lambat dengan memahami isi kandungannya). maka beliau menyifatkan bahawa tiada seorangpun yang lebih lunak suara bacaannya selain Rasulullah s.w membaca al-Quran lalu mengulangi bacaannya.w pernah mendengar dan memuji Abdullah ibn Mas`ud yang membaca al-Quran ketika solat.a. sedangkan al-Qur'an itu diturunkan kepadamu?" Baginda menjawab: ‰Aku lebih suka mendengarkannya daripada orang lain".a.w.w bersabda: Barangsiapa yang ingin membaca al-Quran lunak dan tepat sebagaimana ia diturunkan maka hendaklah ia membaca seperti bacaan ibn ummi Abd (iaitu gelaran kepada Abdullah ibn Masud).w. penyampai risalahNya. Perkara ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya seperti berikut: Maksudnya: Daripada Abdullah ibn Maghaffal r.w. apakah aku yang harus membacanya.w mengalir. apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) daripada tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya.a. Imam Nawawi berpendapat bahawa Nabi Muhammad s. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Abdullah ibn Mas'ud r. Perkara ini didengari oleh Muhammad ibn Jubayr ibn Mat`am.w dengan bacaan ayat-ayat suci alQuran.t.a. Baginda s. Rasulullah s. Dalam hadis yang lain pula.w selaku pemikul amanah Allah s. menjadi hobi dan mainan bicara Baginda s.a berkata: Aku melihat Rasulullah s.boleh dipisahkan. Keunikan kegemaran Rasulullah s.a.w. Dalam satu riwayat yang lain pula.w pada hari pembukaan kota Makkah.a.a.w pernah suatu ketika membaca Surah al-Tur dalam solat maghrib.a.a. maka Ibn Mas`ud melihat air mata Baginda s. Lantas Ibn Mas`ud bersuara: ‰Wahai Rasulullah s. Baginda s.a. penerang segala isi kandungan al-Quran dan penyebar syiarNya. Sabdanya: ‰Bacalah alQur'an untukku".

a.t dalam sepuluh ayat tersebut secara amalan. Mu`az ibn Jabal dan Ubay ibn Ka`ab r.a.w. ُ ‫خ ُ ذوا الَُْ قرْ آ َ ن مِنْ َأرْ َبعة مِنْ ع ْبد َّللا بْ ِ ن‬ ٍ َ ِ َّ ِ َ َُ‫مسْ عُود وسال ٍ م ومُعاذ بْ ِ ن جب ٍ ل وأب‬ ‫َ ًِّ بْ ِ ن‬ ِ َ َ َ َ َ ِ َ َ ٍ ‫. Salim ibn Ma`qil (Maula Abu Huzayfah). Demi Allah sahabat Rasulullah s. Baginda s.w sepuluh ayat dan kami tidak akan mempelajari sepuluh ayat yang lain sehinggalah kami mempelajari apa yang diturunkan Allah s. amalan.a.Terdapat juga hadis yang menunjukkan rasa takjub Rasulullah s. Beliau juga berkata kami mempelajari alQuran daripada Nabi s.w.w ini adalah amat jelas agar para sahabat r. beliau berkata bahawa: ÂDemi Allah sesungguhnya aku telah mengambil al-Quran dari mulut Rasulullah s.a.a. Arahan daripada Rasulullah s.w kelihatan gembira dan bersyukur sambil berdoa dengan pujian kehadrat Ilahi kerana menjadikan di kalangan umatnya yang baik dalam bacaan al-Quran.a dan Pascanya . hamba kepada Abu Huzayfah r. Mereka telah bertalaqqi al-Quran secara mushafahah dengan Rasulullah s.a yang mempunyai kepakaran dalam pembacaan al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Sahihnya.w mencuri dengar bacaan al-Quran yang dibacakan oleh salah seorang sahabat Baginda s. dari Abdullah ibn `Amr r.w pernah bersabda: Maksudnya: Ambillah bacaan al-Quran itu daripada empat orang iaitu Abdullah ibn Mas`ud.t yang dapat sampai kepadanya maka nescaya aku akan pergi kepadanyaÊ. Seterusnya beliau berkata: ÂDemi yang tiada tuhan selainNya.a.a bahawa Rasulullah s. Saydatina AÊishah r.a mempelajari al-Quran sepuluh ayat dan menguasainya dari sudut ilmu.a. Setelah selesai bacaan tersebut.w lebih dari 70 surah.a.a.w dan memuji kelunakan suara sahabatnya seperti bacaan Abu Musa al-Ash`ari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: Maksudnya: Rasulullah s.a. bacaan. hukum-hakam dan kefahaman.a.a.a.s.w bersabda: Sesungguhnya Abdullah bin Qays atau al-Ash`ari dianugerahkan mizmar (suara yang sedap) dari jenis mizmar keluarga Nabi Daud a. maka lahirlah para QurraÊ di kalangan para sahabat r. jika aku mengetahui terdapat seorang yang lebih mengetahui daripadaku tentang kitab Allah s. Di sini jelas bahawa para sahabat r.a.w iaitu Salim. َّ‫َقا َ ل رسُو ُ ل َّللاِ صلَّى َّللاُ عَل ٌْه وسلَّم: ِإن‬ َ َّ َ َ َ َ َ ِ َ َ َّ ُ ‫عبْدَ َّللا بْن َقًْ ٍ س َأو الَْأشع ِ ريَّ أ‬ ْ ‫عْ طِ ً مِزمارً ا‬ َ ْ َ َْ َ َ ِ َّ َ َ َ َ‫مِنْ مزام ِ ٌر آ ِ ل دَ اوُ د‬ ِ Dengan tunjuk ajar Rasulullah s.w.w amat mengetahui bahawa aku paling mengetahui di kalangan mereka berhubung kitab Allah tetapi aku bukan terbaik di antara merekaÊ.َ كعْ ٍ ب‬ َ Tarannum pada Zaman Tabi`in r. Menurut Ibn MasÊud r.a mempelajari al-Quran daripada empat orang tersebut yang mempunyai bacaan yang bagus dan tepat.a pernah meriwayatkan bahawa pada suatu ketika beliau bersama Rasulullah s. Kemudian mereka menyampaikan dan mewariskan apa yang mereka pelajari kepada generasi-generasi terkemudian.w berhubung dengan bacaan al-Quran yang terbaik.a.

maka adalah diyakini bahawa masyarakat Muslim ketika itu amat mementingkan ketuanan al-Quran dan kesuciannya dijaga. China dan Arab. Tarannum di Nusantara Nusantara atau dikenali sebagai Kepulauan Melayu telah menerima kedatangan Islam seawal kurun pertama Hijrah bersamaan kurun ketujuh Masihi. tarannum dan fasohah. Abdullah bin al-SaÊib Di Kota Makkah 3. tajwid. Turut sama berkembang juga iaitu pengaruh-pengaruh luaran di mana ia berperanan sebagai faktor-faktor samping yang sedikit sebanyak memberi impak kepada keutuhan sesuatu bidang sama ada kesannya dari sudut positif mahupun sebaliknya. namun apa yang lebih penting untuk kita bincangkan adalah sejauh mana peranan Islam itu dalam membentuk kebudayaan dan ketamadunan masyarakat di Nusantara. Abu Abdul Rahman al-Sulami dan Alqamah bin Qays Di Kota Kuffah 5. Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Makhzumi Di Kota Sham Kemudian. Perkara ini jelas dilihat dengan penguasaan masyarakat Nusantara dalam pertandingan musabaqah tilawah al-Quran yang merupakan agenda tahunan dunia Islam dalam mempromosikan ketulenan dan kesucian alQuran al-Karim. Oleh kerana Islam menjadikan al-Quran sebagai sumber dan panduan utama dalam pelbagai aspek kehidupan. Pelopor/Tabi‛in Tarannum al-Quran Para Tabi`In Tempat 1. memahami dan mengajarkannya. perkembangan agama Islam telah dapat berdiri dengan sendirinya tanpa perlu berpaut teguh kepada mubaligh atau pendakwah Islam dari negara India. membaca. pertandingan musabaqah tilawah al-Quran yang bermula pada tahun 1960 adalah merupakan salah satu kaedah menarik minat umat Islam dalam memperdengarkan bacaan al-Quran dengan baik. Amar bin Abdullah Di Kota Basrah 4. Keunikan dan ketulenan sesuatu bidang ilmu tersebut memerlukan kepada pengawalan dan perkembangan secara positif.a merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan.Zaman para Tabi`in r. ia diwarisi dan dikembangkan secara meluas oleh generasi seterusnya seperti pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Imam Muhammad Idris al-Shafi`i serta imam-imam QurraÊ dan Qiraat sehingga sampai zaman sekarang. Walaupun banyak perselisihan pendapat mengenai fakta sebenar kedatangan Islam di alam Melayu ini diperbahaskan oleh ahli sejarawan. mengeja. Perkara ini membabitkan penjagaan secara total iaitu sama ada dari sudut mengenal. Di Malaysia. Sa`id bin al-Musayb Di Kota Madinah 2. . Pengawalan dan perkembangan tarannum al-Quran pada zaman ini dipelopori oleh beberapa Tabi‛in yang masyhur. Bermula dari kurun ke-20 Masihi sehingga kini. budaya dan ketamadunan. Pertandingan ini turut memperkenalkan kurikulum bacaan al-Quran yang sebenarnya iaitu terdiri daripada bidang tahsin al-Quran. Perkembangan positif ini juga memberi impak kepada keperihatinan masyarakat Melayu dalam menghayati al-Quran melalui aspek tarannum. Melalui skop penjagaan al-Quran ini kita percaya bahawa konsep ini adalah merupakan penyumbang kepada pengajian tarannum al-Quran yang berkembang selari dengan perkembangan ilmu Islami.

falsafah adalah kajian terhadap sesuatu yang benar. 4. Dalam bidang tarannum al-Quran.3: Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Bil.t 5. Untuk menghormati kedudukan al-Quran sebagai sumber panduan utama 3. Jelasnya. falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syaraÊ bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta. definisi falsafah adalah merupakan gabungan dua perkataan Greek.2. Lagukan kesemua susunan tarannum yang popular di Malaysia secara bergilir-gilir mengikut kumpulan. Untuk mewarnai seni bacaan al-Quran 3. Manakala al-Kindi.Hijaz .Rast dan Sikah 15% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini. iaitu philein dan sophos yang bermaksud „menyintai dan hikmah‰.Nahawand . Menurut Plato.Soba .Nahawand .Soba . 3. seorang ahli falsafah Islam mendefinisikan falsafah sebagai suatu ilmu mengenai hakikat sesuatu (Tuhan) yang berada dalam kemampuan manusia untuk mencapainya. Peranan Tarannum 1.2 Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Qari dan Qariah dari Malaysia masa kini telah menyusun lagu bacaan al-Quran dan mempopularkannya seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3. Jadual 3.FALSAFAH TARANNUM DAN PERANANNYA Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran Menurut kajian Ahmad Sunawari Long dalam bukunya Sejarah Falsafah. falsafah merupakan batu asas dalam menggerakkan hala tuju sesuatu bidang.3 berikut. Untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan 4.Rast .w. Bayyati . Bayyati . bertarannum tanpa memahami falsafahnya merupakan amalan yang sia-sia dan suatu penyelewengan terhadap nilai ilmu itu sendiri. Bayyati . Untuk mendapat rahmat daripada Allah s. Oleh itu.Sikah dan Jiharkah 30% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Rast dan Sikah 50% Qari dan Qariah mengamalkan kedua-dua bahagian ini. Bayyati . peranannya juga merupakan aset yang perlu diketahui oleh setiap Qari dan Qariah.Nahawand dan Rast 2. 5. Bayyati . baik dan cantik.ÂIraqi .Hijaz . Dalam mencapai matlamat dan falsafah tarannum.Hijaz . Jenis Lagu/Tarannum Catatan 1. Untuk mencapai tahap ketartilan bacaan al-Quran yang sebenar 2.Sikah dan Rast .Nahawand .

3. Huruf ‫ ر‬Singkatan nama lagu Rakbi ً‫ركب‬ 5. Tarannum lahjah Arab Misri mengambil alih takhta populariti dalam kaedah alunan irama bacaan al-Quran daripada lahjah Arab Hijazi. berbukit bukau dengan suhu kepanasan yang agak tinggi. Irama dan rentaknya juga agak .5% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini. Tarannum: Lahjah Arab Hijazi Tarannum lahjah Arab Hijazi adalah merupakan satu kaedah alunan irama bacaan al-Quran yang popular sebelum tahun 1940-an. terdapat beberapa lagi lagu tambahan seperti Ruma. Huruf ‫ م‬Singkatan nama lagu Mayyah ‫مٌّاه‬ 4. Rast. Ungkapan Definisi 1.3 TOPIK 3 PERKEMBANGAN SENI TARANNUM AL-QURAN �� 53 Jadual 3. Namun dewasa ini kemasyhuran lagu-lagu tersebut sudah tidak dipopularkan lagi oleh kebanyakan para Qari dan Qariah. Tarannum lahjah Arab Misri bermaksud irama dan alunannya yang dipengaruhi oleh suasana lembah Sungai Nil yang subur menghijau dengan suhu iklimnya yang sederhana dan nyaman. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu tarannum Arab Hijazi dan tarannum Arab Misri. Getaran bunyi yang keluar melalui peti suara manusia perlu dikawal dengan baik untuk mencapai tahap kelunakan dan keindahan sesuatu bacaan. 3. Oleh sebab itu. Huruf ‫ ج‬Singkatan nama lagu Jaharkah ‫جهركه‬ Selain daripada lagu-lagu yang tersebut di atas.2 Tarannum: Lahjah Arab Misri Selepas tahun 1940-an. `Ushshaq.4: Definisi Ungkapan bagi Asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi Bil. Yaman. PEMBAHAGIAN SENI TARANNUM ALQURAN Ilmu tarannum adalah merupakan suatu seni bunyi yang bertujuan untuk melunakkan suara ketika membaca ayat suci al-Quran. Huruf ‫ ح‬Singkatan nama lagu Husayni ً‫حسٌن‬ 3. Tetapi terdapat negeri-negeri yang tertentu sahaja yang masih mempopularkannya sebagai irama bacaan al-Quran dan senikata berzanji. Huruf ‫ د‬Singkatan nama lagu Dukah ‫دكه‬ 6. 3. Huruf ‫ ب‬Singkatan nama lagu Banjakah ‫بنجاكه‬ 2. Para Qari Hijazi biasanya mengalunkan bacaan al-Quran berdasarkan asas-asas tarannumnya yang tersendiri. Ia bermaksud irama dan alunannya yang dipengaruhi oleh suasana padang pasir. Irama dan rentaknya juga agak lebih lincah di samping nada suaranya yang meninggikan kehangatan. Hirab dan lain-lain lagi. Ia boleh dirumuskan dengan ungkapan: Asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi: ‫َبحمَر دَ س ٍ ج‬ َ ٍ ُ ُ ِ Definisi ungkapan bagi asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi adalah seperti Jadual 3. Unsad. Sun`ani. Huruf ‫ س‬Singkatan nama lagu Sikah ‫سٌكه‬ 7.4 berikut. keperluan mengetahui falsafah. Di antara skop asas ilmu tarannum ini ialah pembahagian seni tarannum alQuran. peranan dan konsep tarannum merupakan perkara utama yang perlu dititikberatkan oleh para Qari dan Qariah. Hijaz.

a. pertandingan musabaqah tilawah alQuran yang bermula pada tahun 1960 adalah merupakan salah satu kaedah menarik minat umat Islam dalam memperdengarkan bacaan al-Quran dengan baik. Al-Shaykh Taha al-Fashni dari Mesir berpendapat bahawa kebiasaannya para Qari warga Mesir mengalunkan bacaan al-Quran yang tidak lari daripada asasasas tarannum yang empat iaitu Bayati. • Ibnu al-Arabi seorang penyair terkenal dan pakar dalam bidang sejarah berpendapat bahawa bertarannum itu adalah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat Arab silam. yang mempunyai kepakaran dalam pembacaan al-Quran.a. Popular sebelum tahun 1940-an Popular selepas tahun 1940-an 2. Husayni. geseran kayu. Sikah dan Jaharkah. Perbezaan di antara Tarannum Lahjah Arab Hijazi dan Misri Lahjah Arab Hijazi Lahjah Arab Misri 1. Manakala selebihnya. • Rasulullah s.a adalah merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan. • Kedatangan Islam telah mengubah budaya tersebut kepada membudayakan bacaan al-Quran dalam kehidupan seharian masyarakat Arab silam dengan bacaan yang lebih baik dan lunak. • Zaman para Tabi`in r. Adapun lagu selain daripada 4 kaedah asas ini adalah merupakan lagu tafarra` iaitu cawangan lagu-lagu lain seperti Husayni. • Ilmu ini diilhamkan melalui beberapa unsur seperti bunyi kicauan burung. Nawa Asar (`Ushshaq). `Iraqi dan Rast. Sikah dan Jaharkah Amalan lagunya terdiri daripada empat asas tarannum iaitu Bayati. • Falsafah tarannum berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syarak bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta. Demikianlah 12 lagu yang biasa diamalkan oleh para Qari dari Mesir sebagai alunan lagu bacaan al-Quran. kebiasaannya diamalkan dalam melagukan Qasidah dan lagu-lagu muzik sahaja. Amalan lagunya terdiri daripada tujuh lagu iaitu Banjakah. Irama dan rentaknya lebih lincah dengan nada suara yang tinggi Irama dan rentaknya lebih lembut dengan nada suara yang sederhana 4. sehingga lahirlah para QurraÊ daripada kalangan para sahabat r. Mayyah. Dukah. • Di Nusantara khususnya di Malaysia. Nahawand. Hijazi. . Dipengaruhi suasana padang pasir dan suhu yang panas Dipengaruhi suasana Lembah Sungai Nil dan suhu yang sederhana 3. `Ajam. Kurdi. `Iraqi dan Rast • Tarannum adalah istilah yang popular dan dikenali oleh kebanyakan masyarakat di alam Melayu. Rakbi. Tajwid dan Maqamat pula adalah istilah yang popular di kalangan masyarakat Arab. Soba. budaya dan ketamadunan.lebih lembut di samping nada suaranya yang sederhana. tiupan angin dan bunyi air mengalir.w telah memberi tunjuk ajar berhubung dengan bacaan alQuran yang terbaik. Hijazi.

• Skop asas ilmu tarannum terbahagi kepada dua bahagian iaitu tarannum Arab Hijazi dan tarannum Arab Misri. Arab Misri .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->