P. 1
SEJARAH TARANNUM

SEJARAH TARANNUM

|Views: 211|Likes:
Published by Nur Syazwani

More info:

Published by: Nur Syazwani on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

SEJARAH TARANNUM

Hasil daripada bunyi-bunyian tersebut, maka diambil istifadah atau manfaat oleh ahli-ahli muzik dan penyair dengan mengubah dan dilunakkan mengikut selera masing-masing. Dengan itu lahirlah kepelbagaian bentuk irama tarannum dan muzik mengikut budaya sesebuah masyarakat. Ibnu al-Arabi seorang penyair terkenal dan pakar dalam bidang sejarah berpendapat bahawa bertarannum itu adalah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat Arab silam. Sejarah menunjukkan seawal zaman Jahiliyyah lagi, masyarakat Arab ketika itu terkenal dengan kepakaran dalam bidang syair sehingga diwujudkan sebuah tempat yang dikenali sebagai Souq al-`Ukkaz. Ia bertujuan untuk dijadikan medan mendeklamasikan syair-syair dan digantung syair-syair yang indah-indah menunjukkan kebanggaan pemiliknya. Setelah kedatangan Islam dan penurunan al-Quran, umat Islam ketika itu disarankan supaya menukar budaya tersebut kepada membudayakan bacaan alQuran dalam kehidupan seharian mereka dengan bacaan yang lebih baik dan lunak. Ia bertujuan untuk menarik masyarakat Arab Jahiliyyah ketika itu untuk mengisi keperluan rohani dan mempedengarkan di telinga-telinga mereka tentang isi kandungan al-Quran al-Mukjiz. Dalam kebanyakan Hadis-hadis Sahih, di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitabnya al-JamiÊal-Sahih yang menunjukkan isyarat keharusan membaca al-Quran secara bertarannum atau berlagu. Ini dibuktikan oleh hadis berikut: Maksudnya: Daripada Abu Hurayrah r.a. daripada Rasulullah s.a.w bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah akan sesuatu perkara dan diakui perintah itu oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis di atas merupakan isyarat membolehkan membaca al-Quran dengan bertarannum selama mana tidak terkeluar dari hukum-hukum tajwid. Jika sekiranya terkeluar dari had dan hak ‫عنْ َأِبً هُرٌْرَة عنْ النبًِّ صلَّى َّللاُ عَل ٌْه‬ ِ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ِ َّ َّ‫وسلَّم َقا َ ل: ما َأذ َ ن َّللا ُ لِشًْ ء ما َأذ َ ن لِلن‬ ًِّ‫ب‬ ِ َ ٍ َ َّ ِ َ َ َ َ ِ ‫َأ ْ ن ٌَ َتغَ نى بالقُرْ آن‬ َ ِ ْ ِ َّ ayat suci al-Quran seperti menambahkan dan mengurangkan huruf, maka hukumnya adalah haram. Perkara ini dipersetujui oleh Imam al-Mawardi yang menaqalkan kalam daripada pendapat Imam al-Shafi`i dengan menyatakan bahawa haram hukumnya melagukan bacaan ayat suci al-Quran dengan terkeluar lafaz huruf dari makhrajnya. Menurut catatan Shaykh Muhammad Solih Fatani dalam kitabnya Siraj al-QariÊ, pemodenan alunan tarannum khususnya muzik Arabi adalah disebabkan pengaruh Yunani. Kemudian dipopularkan oleh pakar muzik tempatan iaitu Ishak bin Ibrahim al-Mawsuli al-Nadim. Justeru, berdasarkan beberapa Hadis Sahih, sejarah tarannum al-Quran ini sebenarnya telah bermula seawal turunnya al-Quran pada peristiwa wahyu pertama di Gua HiraÊ kira-kira seawal tahun 610 Masihi. Di bawah, merupakan perbahasan lanjut mengenai sejarah tarannum al-Quran yang bermula sejak zaman Baginda s.a.w: 3.1.1 Tarannum pada Zaman Rasulullah s.a.w Kitab al-Quran dan Nabi Muhammad s.a.w merupakan dua aset yang tidak

a. Dalam satu riwayat yang lain pula. Rasulullah s.w pernah mendengar dan memuji Abdullah ibn Mas`ud yang membaca al-Quran ketika solat.t. menjadi hobi dan mainan bicara Baginda s. Tatkala sampai pada ayat ke-41 (seperti berikut). beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan lambat dengan memahami isi kandungannya).w. Dalam hadis yang lain pula. Perkara ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya seperti berikut: Maksudnya: Daripada Abdullah ibn Maghaffal r.w.a. sedangkan al-Qur'an itu diturunkan kepadamu?" Baginda menjawab: ‰Aku lebih suka mendengarkannya daripada orang lain".a. sedang menunggang unta. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya.w pernah suatu ketika meminta dibacakan al-Quran kepada Baginda s. maka Ibn Mas`ud melihat air mata Baginda s.a pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.w pernah suatu ketika membaca Surah al-Tur dalam solat maghrib.a. Baginda s. Perkara ini didengari oleh Muhammad ibn Jubayr ibn Mat`am.w mengalir.w membaca al-Quran lalu mengulangi bacaannya. Maka dibacakan Surah al-Nisa' kepada Baginda s. Baginda s. Keunikan kegemaran Rasulullah s. maka beliau menyifatkan bahawa tiada seorangpun yang lebih lunak suara bacaannya selain Rasulullah s. penerang segala isi kandungan al-Quran dan penyebar syiarNya. Sabdanya: ‰Bacalah alQur'an untukku".boleh dipisahkan. Lantas Ibn Mas`ud bersuara: ‰Wahai Rasulullah s. Oleh sebab itu.w sangat suka mendengar bacaan al-Quran di kalangan para sahabatnya bahkan memujinya.a.a.a.w terhadap bacaan al-Quran dikongsikan bersama para sahabatnya di mana sebagaimana termaktub dalam banyak Hadis Nabawi.a.w dengan bacaan ayat-ayat suci alQuran.a berkata: Aku melihat Rasulullah s.a. penyampai risalahNya. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Abdullah ibn Mas'ud r.a. apakah aku yang harus membacanya. Maksudnya: Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti). Jumhur Ulama berpendapat bahawa kalimah ‫ ٌُرجِّ ع‬membawa maksud galakan ُ َ membaca al-Quran dengan suara yang sedap dan secara tartil.w selaku pemikul amanah Allah s.a.w.a. Ini kerana pengkhususan penurunan al-Quran itu kepada Baginda s.w. ْ‫َقا َ ل رسُو ُ ل َّللاِ صلَّى َّللاُ عَل ٌْه وسلَّم: من‬ َ َ َ َ ِ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ ‫ضا َ كما أُنْ ِ ز َ ل َفلً ْ قرَْ أهُ َأحبَّ َأ ْ ن ٌَقرَأ الَُْ قرْ آ َ ن غ‬ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ‫عل‬ ‫َ ى قِراء ة ابْ ِ ن ُأم ع ْبد‬ ٍ َ ِّ ِ َ َ Maksudnya: Rasulullah s. .a. َّ ِ‫عنْ ع ْبد َّللا بْ ِ ن مُغَ فَّ ٍ ل َقا َ ل رَأٌْت رسُو َ ل َّللا‬ َ ُ َ َ ِ َّ ِ َ َ َ‫صلَّى َّللاُ عَل ٌْه وسلَّم ٌَ ْوم َفت ِ ح مكََّة وهُو عل‬ ْ َ َ َ َ ِ َ َ َّ ‫َ َ َ َ َى‬ َ ْ َ َِ ‫َناَقة ٌَقرأ ُ ِبسُورة الَْفت ِ ح وهُو ٌُرجِّ ع‬ ُ َ َ َ َ ْ ٍ Bersandarkan hadis tersebut.a.w pada hari pembukaan kota Makkah. apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) daripada tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).w bersabda: Barangsiapa yang ingin membaca al-Quran lunak dan tepat sebagaimana ia diturunkan maka hendaklah ia membaca seperti bacaan ibn ummi Abd (iaitu gelaran kepada Abdullah ibn Masud). Adapun.w. Imam Nawawi berpendapat bahawa Nabi Muhammad s.a.

w ini adalah amat jelas agar para sahabat r. maka lahirlah para QurraÊ di kalangan para sahabat r.w iaitu Salim. Arahan daripada Rasulullah s.a.َ كعْ ٍ ب‬ َ Tarannum pada Zaman Tabi`in r.w dan memuji kelunakan suara sahabatnya seperti bacaan Abu Musa al-Ash`ari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: Maksudnya: Rasulullah s.w.w sepuluh ayat dan kami tidak akan mempelajari sepuluh ayat yang lain sehinggalah kami mempelajari apa yang diturunkan Allah s. Di sini jelas bahawa para sahabat r. ُ ‫خ ُ ذوا الَُْ قرْ آ َ ن مِنْ َأرْ َبعة مِنْ ع ْبد َّللا بْ ِ ن‬ ٍ َ ِ َّ ِ َ َُ‫مسْ عُود وسال ٍ م ومُعاذ بْ ِ ن جب ٍ ل وأب‬ ‫َ ًِّ بْ ِ ن‬ ِ َ َ َ َ َ ِ َ َ ٍ ‫. Kemudian mereka menyampaikan dan mewariskan apa yang mereka pelajari kepada generasi-generasi terkemudian.a.a. jika aku mengetahui terdapat seorang yang lebih mengetahui daripadaku tentang kitab Allah s.a.a.w berhubung dengan bacaan al-Quran yang terbaik.a yang mempunyai kepakaran dalam pembacaan al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Sahihnya.a. Beliau juga berkata kami mempelajari alQuran daripada Nabi s.a.w mencuri dengar bacaan al-Quran yang dibacakan oleh salah seorang sahabat Baginda s.Terdapat juga hadis yang menunjukkan rasa takjub Rasulullah s. amalan.s.w amat mengetahui bahawa aku paling mengetahui di kalangan mereka berhubung kitab Allah tetapi aku bukan terbaik di antara merekaÊ. Seterusnya beliau berkata: ÂDemi yang tiada tuhan selainNya.a mempelajari al-Quran sepuluh ayat dan menguasainya dari sudut ilmu.t yang dapat sampai kepadanya maka nescaya aku akan pergi kepadanyaÊ. َّ‫َقا َ ل رسُو ُ ل َّللاِ صلَّى َّللاُ عَل ٌْه وسلَّم: ِإن‬ َ َّ َ َ َ َ َ ِ َ َ َّ ُ ‫عبْدَ َّللا بْن َقًْ ٍ س َأو الَْأشع ِ ريَّ أ‬ ْ ‫عْ طِ ً مِزمارً ا‬ َ ْ َ َْ َ َ ِ َّ َ َ َ َ‫مِنْ مزام ِ ٌر آ ِ ل دَ اوُ د‬ ِ Dengan tunjuk ajar Rasulullah s. hukum-hakam dan kefahaman.a.a pernah meriwayatkan bahawa pada suatu ketika beliau bersama Rasulullah s.w.a. bacaan.a bahawa Rasulullah s.a dan Pascanya .t dalam sepuluh ayat tersebut secara amalan.w lebih dari 70 surah. Saydatina AÊishah r.a mempelajari al-Quran daripada empat orang tersebut yang mempunyai bacaan yang bagus dan tepat. Mu`az ibn Jabal dan Ubay ibn Ka`ab r.w kelihatan gembira dan bersyukur sambil berdoa dengan pujian kehadrat Ilahi kerana menjadikan di kalangan umatnya yang baik dalam bacaan al-Quran. dari Abdullah ibn `Amr r. Mereka telah bertalaqqi al-Quran secara mushafahah dengan Rasulullah s. hamba kepada Abu Huzayfah r. Salim ibn Ma`qil (Maula Abu Huzayfah).a. Baginda s.w pernah bersabda: Maksudnya: Ambillah bacaan al-Quran itu daripada empat orang iaitu Abdullah ibn Mas`ud.w bersabda: Sesungguhnya Abdullah bin Qays atau al-Ash`ari dianugerahkan mizmar (suara yang sedap) dari jenis mizmar keluarga Nabi Daud a.a.a.w.a.a. Menurut Ibn MasÊud r. beliau berkata bahawa: ÂDemi Allah sesungguhnya aku telah mengambil al-Quran dari mulut Rasulullah s. Demi Allah sahabat Rasulullah s. Setelah selesai bacaan tersebut.a.

budaya dan ketamadunan. China dan Arab. Melalui skop penjagaan al-Quran ini kita percaya bahawa konsep ini adalah merupakan penyumbang kepada pengajian tarannum al-Quran yang berkembang selari dengan perkembangan ilmu Islami. Oleh kerana Islam menjadikan al-Quran sebagai sumber dan panduan utama dalam pelbagai aspek kehidupan. Di Malaysia. Pertandingan ini turut memperkenalkan kurikulum bacaan al-Quran yang sebenarnya iaitu terdiri daripada bidang tahsin al-Quran. membaca.a merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan. tajwid. mengeja. Keunikan dan ketulenan sesuatu bidang ilmu tersebut memerlukan kepada pengawalan dan perkembangan secara positif. Walaupun banyak perselisihan pendapat mengenai fakta sebenar kedatangan Islam di alam Melayu ini diperbahaskan oleh ahli sejarawan. .Zaman para Tabi`in r. Bermula dari kurun ke-20 Masihi sehingga kini. Perkara ini jelas dilihat dengan penguasaan masyarakat Nusantara dalam pertandingan musabaqah tilawah al-Quran yang merupakan agenda tahunan dunia Islam dalam mempromosikan ketulenan dan kesucian alQuran al-Karim. Sa`id bin al-Musayb Di Kota Madinah 2. namun apa yang lebih penting untuk kita bincangkan adalah sejauh mana peranan Islam itu dalam membentuk kebudayaan dan ketamadunan masyarakat di Nusantara. Turut sama berkembang juga iaitu pengaruh-pengaruh luaran di mana ia berperanan sebagai faktor-faktor samping yang sedikit sebanyak memberi impak kepada keutuhan sesuatu bidang sama ada kesannya dari sudut positif mahupun sebaliknya. perkembangan agama Islam telah dapat berdiri dengan sendirinya tanpa perlu berpaut teguh kepada mubaligh atau pendakwah Islam dari negara India. Abu Abdul Rahman al-Sulami dan Alqamah bin Qays Di Kota Kuffah 5. ia diwarisi dan dikembangkan secara meluas oleh generasi seterusnya seperti pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Imam Muhammad Idris al-Shafi`i serta imam-imam QurraÊ dan Qiraat sehingga sampai zaman sekarang. Tarannum di Nusantara Nusantara atau dikenali sebagai Kepulauan Melayu telah menerima kedatangan Islam seawal kurun pertama Hijrah bersamaan kurun ketujuh Masihi. maka adalah diyakini bahawa masyarakat Muslim ketika itu amat mementingkan ketuanan al-Quran dan kesuciannya dijaga. Amar bin Abdullah Di Kota Basrah 4. tarannum dan fasohah. Pengawalan dan perkembangan tarannum al-Quran pada zaman ini dipelopori oleh beberapa Tabi‛in yang masyhur. Perkembangan positif ini juga memberi impak kepada keperihatinan masyarakat Melayu dalam menghayati al-Quran melalui aspek tarannum. Pelopor/Tabi‛in Tarannum al-Quran Para Tabi`In Tempat 1. Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Makhzumi Di Kota Sham Kemudian. memahami dan mengajarkannya. pertandingan musabaqah tilawah al-Quran yang bermula pada tahun 1960 adalah merupakan salah satu kaedah menarik minat umat Islam dalam memperdengarkan bacaan al-Quran dengan baik. Abdullah bin al-SaÊib Di Kota Makkah 3. Perkara ini membabitkan penjagaan secara total iaitu sama ada dari sudut mengenal.

Bayyati .Hijaz . Jadual 3.ÂIraqi .Rast . falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syaraÊ bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta. Bayyati . 4. Peranan Tarannum 1.FALSAFAH TARANNUM DAN PERANANNYA Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran Menurut kajian Ahmad Sunawari Long dalam bukunya Sejarah Falsafah. Bayyati . Bayyati . Jenis Lagu/Tarannum Catatan 1.Nahawand . Oleh itu.Rast dan Sikah 50% Qari dan Qariah mengamalkan kedua-dua bahagian ini.Rast dan Sikah 15% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini. Dalam bidang tarannum al-Quran. Menurut Plato.t 5. bertarannum tanpa memahami falsafahnya merupakan amalan yang sia-sia dan suatu penyelewengan terhadap nilai ilmu itu sendiri.Soba . Untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan 4.2 Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Qari dan Qariah dari Malaysia masa kini telah menyusun lagu bacaan al-Quran dan mempopularkannya seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.Sikah dan Jiharkah 30% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.3: Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Bil. falsafah merupakan batu asas dalam menggerakkan hala tuju sesuatu bidang.Soba . seorang ahli falsafah Islam mendefinisikan falsafah sebagai suatu ilmu mengenai hakikat sesuatu (Tuhan) yang berada dalam kemampuan manusia untuk mencapainya. Jelasnya. 3. Bayyati .3 berikut.Nahawand . baik dan cantik. definisi falsafah adalah merupakan gabungan dua perkataan Greek.Hijaz .Hijaz . peranannya juga merupakan aset yang perlu diketahui oleh setiap Qari dan Qariah. Manakala al-Kindi. Untuk menghormati kedudukan al-Quran sebagai sumber panduan utama 3.Sikah dan Rast . Lagukan kesemua susunan tarannum yang popular di Malaysia secara bergilir-gilir mengikut kumpulan.2. Untuk mewarnai seni bacaan al-Quran 3. iaitu philein dan sophos yang bermaksud „menyintai dan hikmah‰. Untuk mencapai tahap ketartilan bacaan al-Quran yang sebenar 2. 5.Nahawand dan Rast 2. Dalam mencapai matlamat dan falsafah tarannum.w. falsafah adalah kajian terhadap sesuatu yang benar.Nahawand . Untuk mendapat rahmat daripada Allah s.

Sun`ani. Tarannum lahjah Arab Misri mengambil alih takhta populariti dalam kaedah alunan irama bacaan al-Quran daripada lahjah Arab Hijazi. Huruf ‫ ب‬Singkatan nama lagu Banjakah ‫بنجاكه‬ 2. 3. Namun dewasa ini kemasyhuran lagu-lagu tersebut sudah tidak dipopularkan lagi oleh kebanyakan para Qari dan Qariah. Ungkapan Definisi 1. Huruf ‫ ر‬Singkatan nama lagu Rakbi ً‫ركب‬ 5. Huruf ‫ ح‬Singkatan nama lagu Husayni ً‫حسٌن‬ 3. `Ushshaq. Irama dan rentaknya juga agak lebih lincah di samping nada suaranya yang meninggikan kehangatan. Huruf ‫ د‬Singkatan nama lagu Dukah ‫دكه‬ 6. Tarannum: Lahjah Arab Hijazi Tarannum lahjah Arab Hijazi adalah merupakan satu kaedah alunan irama bacaan al-Quran yang popular sebelum tahun 1940-an. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu tarannum Arab Hijazi dan tarannum Arab Misri. Irama dan rentaknya juga agak . peranan dan konsep tarannum merupakan perkara utama yang perlu dititikberatkan oleh para Qari dan Qariah. Unsad. Huruf ‫ س‬Singkatan nama lagu Sikah ‫سٌكه‬ 7. Rast.5% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.4 berikut. PEMBAHAGIAN SENI TARANNUM ALQURAN Ilmu tarannum adalah merupakan suatu seni bunyi yang bertujuan untuk melunakkan suara ketika membaca ayat suci al-Quran. Ia boleh dirumuskan dengan ungkapan: Asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi: ‫َبحمَر دَ س ٍ ج‬ َ ٍ ُ ُ ِ Definisi ungkapan bagi asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi adalah seperti Jadual 3. Huruf ‫ م‬Singkatan nama lagu Mayyah ‫مٌّاه‬ 4.3 TOPIK 3 PERKEMBANGAN SENI TARANNUM AL-QURAN �� 53 Jadual 3. Tarannum lahjah Arab Misri bermaksud irama dan alunannya yang dipengaruhi oleh suasana lembah Sungai Nil yang subur menghijau dengan suhu iklimnya yang sederhana dan nyaman. berbukit bukau dengan suhu kepanasan yang agak tinggi.4: Definisi Ungkapan bagi Asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi Bil.2 Tarannum: Lahjah Arab Misri Selepas tahun 1940-an. Di antara skop asas ilmu tarannum ini ialah pembahagian seni tarannum alQuran. terdapat beberapa lagi lagu tambahan seperti Ruma.3. Ia bermaksud irama dan alunannya yang dipengaruhi oleh suasana padang pasir. Huruf ‫ ج‬Singkatan nama lagu Jaharkah ‫جهركه‬ Selain daripada lagu-lagu yang tersebut di atas. Getaran bunyi yang keluar melalui peti suara manusia perlu dikawal dengan baik untuk mencapai tahap kelunakan dan keindahan sesuatu bacaan. Hirab dan lain-lain lagi. Para Qari Hijazi biasanya mengalunkan bacaan al-Quran berdasarkan asas-asas tarannumnya yang tersendiri. Hijaz. Yaman. 3. Oleh sebab itu. Tetapi terdapat negeri-negeri yang tertentu sahaja yang masih mempopularkannya sebagai irama bacaan al-Quran dan senikata berzanji. keperluan mengetahui falsafah.

geseran kayu. Husayni. Popular sebelum tahun 1940-an Popular selepas tahun 1940-an 2. Sikah dan Jaharkah. `Iraqi dan Rast • Tarannum adalah istilah yang popular dan dikenali oleh kebanyakan masyarakat di alam Melayu. Nawa Asar (`Ushshaq). Soba. • Ilmu ini diilhamkan melalui beberapa unsur seperti bunyi kicauan burung. Mayyah. Al-Shaykh Taha al-Fashni dari Mesir berpendapat bahawa kebiasaannya para Qari warga Mesir mengalunkan bacaan al-Quran yang tidak lari daripada asasasas tarannum yang empat iaitu Bayati. Dipengaruhi suasana padang pasir dan suhu yang panas Dipengaruhi suasana Lembah Sungai Nil dan suhu yang sederhana 3. Amalan lagunya terdiri daripada tujuh lagu iaitu Banjakah. sehingga lahirlah para QurraÊ daripada kalangan para sahabat r. Hijazi.a adalah merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan. • Kedatangan Islam telah mengubah budaya tersebut kepada membudayakan bacaan al-Quran dalam kehidupan seharian masyarakat Arab silam dengan bacaan yang lebih baik dan lunak. yang mempunyai kepakaran dalam pembacaan al-Quran.lebih lembut di samping nada suaranya yang sederhana.w telah memberi tunjuk ajar berhubung dengan bacaan alQuran yang terbaik. Adapun lagu selain daripada 4 kaedah asas ini adalah merupakan lagu tafarra` iaitu cawangan lagu-lagu lain seperti Husayni.a. Sikah dan Jaharkah Amalan lagunya terdiri daripada empat asas tarannum iaitu Bayati. Nahawand. • Rasulullah s. Demikianlah 12 lagu yang biasa diamalkan oleh para Qari dari Mesir sebagai alunan lagu bacaan al-Quran. • Di Nusantara khususnya di Malaysia. `Iraqi dan Rast. Dukah. • Zaman para Tabi`in r. Irama dan rentaknya lebih lincah dengan nada suara yang tinggi Irama dan rentaknya lebih lembut dengan nada suara yang sederhana 4. Tajwid dan Maqamat pula adalah istilah yang popular di kalangan masyarakat Arab. kebiasaannya diamalkan dalam melagukan Qasidah dan lagu-lagu muzik sahaja. . Manakala selebihnya. tiupan angin dan bunyi air mengalir. Rakbi. pertandingan musabaqah tilawah alQuran yang bermula pada tahun 1960 adalah merupakan salah satu kaedah menarik minat umat Islam dalam memperdengarkan bacaan al-Quran dengan baik. Kurdi. budaya dan ketamadunan. `Ajam. Hijazi. • Ibnu al-Arabi seorang penyair terkenal dan pakar dalam bidang sejarah berpendapat bahawa bertarannum itu adalah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat Arab silam. • Falsafah tarannum berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syarak bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta.a. Perbezaan di antara Tarannum Lahjah Arab Hijazi dan Misri Lahjah Arab Hijazi Lahjah Arab Misri 1.

• Skop asas ilmu tarannum terbahagi kepada dua bahagian iaitu tarannum Arab Hijazi dan tarannum Arab Misri. Arab Misri .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->