P. 1
perbezaan kajian kuantitatif dan kualitatif

perbezaan kajian kuantitatif dan kualitatif

|Views: 4,970|Likes:
Published by ester_zack076675

More info:

Published by: ester_zack076675 on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2015

pdf

text

original

kuantitatif untuk dapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan

menjelaskan sesuatu perkara atau fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi (Gay&Airasian,2000) mengutamakan ‘kuantiti’. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik -

kualitatif untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam di satu kawasan dan tempat yang kecil melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja.

berasaskan ‘kualiti’. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian ‘makna’ perkara-perkara yang dikaji.

menggunakan eksperimen yang melibatkan data-data numerik yang membolehkan penggunaan analisis statistik pengiraan-pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor-Z, skor-T, varian, dan sebagainya.

data dikutip melalui teknik pemerhatian, temu bual,penulisan diari dan analisis dokumen.

penyelidik tidak terlibat secara langsung

penyelidik turut terlibat dalam kajian

contoh: Kajian eksperimen Kajian kuasai-eksperimen Kajian tinjauan Kajian kolerasi

contoh: Kajian etnografi Kajian kes Kajian sejarah

berstruktur , mempunyai darjah

kurang berstruktur, terbuka dan lebih

sains politik. data numarika dan ujian statistik penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah interpretif. penghuraian. kajian kes. psikologi. kesahan dan signifikan. makna yang jelas. eksperimental. eksperimental. Selain itu. esei. kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. konteks dan triangulasi. kemasyarakatan. sosiologi dan sejarah. data verbal dan triangulasi data. kajian sejarah. membina fakta. konsep hipotisis kepercayaan. ekonomi dan pendidikan. linguistic. bercorak linear. operasional. PERBINCANGAN Terdapat banyak perbezaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. pembentukan fenomena. kaedah kuantitatif melihat kepada tujuan untuk menguji teori. Sebaliknya kaedah kualitatif pula mengamalkan konsep makna. Dari sudut kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. meramal tingkah laku dan . Manakala penyelidikan kualitatif pula menggunakan kaedah interpretif. perindustrian. Manakala kaedah kualitatif pula cenderung kearah bidang antropologi. menunjukkan perbezaan.kekaburan yang minima. kajian kes. pemahaman. data verbal dan triangulasi data. dari segi konsep utama pula ialah penyelidikan kuantitatif mengamalkan konsep variable. data numarika dan ujian statistik. kajian lapangan. dan menumpukan kepada hasil skop kajian boleh melibatkan responden yang besar menumpukan kepada proses Skop kajian meliputi bilangan responden yang kecil. Kaedah kuantitatif lebih menjurus kearah bidang sains asas. mempunyai penjadualan yang jelas. kajian lapangan. kejuruteraan. menunjukkan hubungan. penghuraian.Seterusnya ialah perbezaan dari sudut bidang yang dikaji oleh penyelidik. Dalam menentukan tujuan pula. kajian sejarah.

Manakala kaedah kualitatif pula. struktur. menyatakan kejadian semulajadi dan menerangkan kejadian secara verbal. kaedah kuantitatif adalah lebih formal. telah ditetapkan dan menggunakan skala. Manakala kaedah kualitatif pula menjurus kearah penghuraian deskriptif. temubual berstruktur. bilangan. Dari sudut analisis data pula. sampel yang diambil berskala kecil. Melihat perbezaan dari segi data pula. pengukuran dan statistik. kaedah persampelan kebarangkalian. . Seterusnya perbezaan dari segi format instrument untuk membentuk data pula. nota pandangan. spesifik. kumpulan sampel kawalan dan sampel berlapis. Berbeza pula dengan kaedah kualitatif iaitu membina tujuan untuk melengkapkan teori. rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi. Manakala kaedah kualitatif pula menganalisis secara tertutup. dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam. kuasi eksperimental. Manakala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. pemilihan sampel secara rawak. kaedah kuantitatif mengambil sampel bersaiz besar. kaedah kuantitatif mengumpul data secara kuantiti. catatan verbal. Dari sudut sampel pula. kaedah kuantitatif menganalisis data secara deduktif dan statistik. kaedah kuantitatif berbentuk eksperimental.menerangkan kejadian secara statistik. menghuraikan kenyataan. pemerhatian peserta. persampelan bukan kebarangkalian dan pemilihan sampel dengan mempunyai tujuan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes. Melihat pula perbezaan dari sudut reka bentuk kajian. Keupayaan keputusan yang digeneralisasikan adalah tinggi dengan menggunakan kaedah kuantitatif berbanding kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif pula berbentuk pemerhatian. meningkatkan kefahaman. pemerhatian berstruktur dan tinjauan. temubual tidak berstruktur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->