P. 1
perbezaan kajian kuantitatif dan kualitatif

perbezaan kajian kuantitatif dan kualitatif

|Views: 5,758|Likes:
Published by ester_zack076675

More info:

Published by: ester_zack076675 on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2015

pdf

text

original

kuantitatif untuk dapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan

menjelaskan sesuatu perkara atau fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi (Gay&Airasian,2000) mengutamakan ‘kuantiti’. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik -

kualitatif untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam di satu kawasan dan tempat yang kecil melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja.

berasaskan ‘kualiti’. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian ‘makna’ perkara-perkara yang dikaji.

menggunakan eksperimen yang melibatkan data-data numerik yang membolehkan penggunaan analisis statistik pengiraan-pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor-Z, skor-T, varian, dan sebagainya.

data dikutip melalui teknik pemerhatian, temu bual,penulisan diari dan analisis dokumen.

penyelidik tidak terlibat secara langsung

penyelidik turut terlibat dalam kajian

contoh: Kajian eksperimen Kajian kuasai-eksperimen Kajian tinjauan Kajian kolerasi

contoh: Kajian etnografi Kajian kes Kajian sejarah

berstruktur , mempunyai darjah

kurang berstruktur, terbuka dan lebih

psikologi. Manakala penyelidikan kualitatif pula menggunakan kaedah interpretif. data numarika dan ujian statistik penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah interpretif. kajian sejarah. kajian sejarah. Sebaliknya kaedah kualitatif pula mengamalkan konsep makna. pemahaman. Dari sudut kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. menunjukkan perbezaan. ekonomi dan pendidikan. PERBINCANGAN Terdapat banyak perbezaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. dan menumpukan kepada hasil skop kajian boleh melibatkan responden yang besar menumpukan kepada proses Skop kajian meliputi bilangan responden yang kecil. kaedah kuantitatif melihat kepada tujuan untuk menguji teori. menunjukkan hubungan. mempunyai penjadualan yang jelas. linguistic. dari segi konsep utama pula ialah penyelidikan kuantitatif mengamalkan konsep variable. eksperimental. esei. eksperimental. kemasyarakatan.kekaburan yang minima. penghuraian. konsep hipotisis kepercayaan. data numarika dan ujian statistik. sosiologi dan sejarah. membina fakta. Selain itu. meramal tingkah laku dan . kajian kes. operasional. kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis.Seterusnya ialah perbezaan dari sudut bidang yang dikaji oleh penyelidik. kejuruteraan. data verbal dan triangulasi data. Dalam menentukan tujuan pula. pembentukan fenomena. kajian lapangan. konteks dan triangulasi. Manakala kaedah kualitatif pula cenderung kearah bidang antropologi. perindustrian. sains politik. kesahan dan signifikan. makna yang jelas. bercorak linear. penghuraian. kajian kes. data verbal dan triangulasi data. kajian lapangan. Kaedah kuantitatif lebih menjurus kearah bidang sains asas.

pengukuran dan statistik. Berbeza pula dengan kaedah kualitatif iaitu membina tujuan untuk melengkapkan teori. Melihat pula perbezaan dari sudut reka bentuk kajian. sampel yang diambil berskala kecil. Manakala kaedah kualitatif pula menjurus kearah penghuraian deskriptif. telah ditetapkan dan menggunakan skala. kaedah persampelan kebarangkalian. dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam. persampelan bukan kebarangkalian dan pemilihan sampel dengan mempunyai tujuan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. catatan verbal. kumpulan sampel kawalan dan sampel berlapis. menghuraikan kenyataan. nota pandangan. pemilihan sampel secara rawak. Dari sudut sampel pula. temubual berstruktur. kaedah kuantitatif adalah lebih formal. Seterusnya perbezaan dari segi format instrument untuk membentuk data pula. struktur. temubual tidak berstruktur. Manakala kaedah kualitatif pula menganalisis secara tertutup. kaedah kuantitatif mengumpul data secara kuantiti. rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes. Manakala kaedah kualitatif pula. bilangan. Manakala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. menyatakan kejadian semulajadi dan menerangkan kejadian secara verbal. pemerhatian peserta. . kuasi eksperimental. Keupayaan keputusan yang digeneralisasikan adalah tinggi dengan menggunakan kaedah kuantitatif berbanding kaedah kualitatif. Dari sudut analisis data pula. meningkatkan kefahaman.menerangkan kejadian secara statistik. kaedah kuantitatif berbentuk eksperimental. kaedah kuantitatif mengambil sampel bersaiz besar. spesifik. pemerhatian berstruktur dan tinjauan. kaedah kuantitatif menganalisis data secara deduktif dan statistik. rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi. Kaedah kualitatif pula berbentuk pemerhatian. Melihat perbezaan dari segi data pula.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->