KPD 3026: PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2

TAJUK:

KPD 3026:PENGAJARANTEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

KUMPULAN : EL B19
DISEDIAKAN OLEH:

NAMA JUNAIDA BINTI RAMLI

NO ID D20102043020

NO TELEFON 013-6356353

Nama Pensyarah: Encik Mohd Nizam Nasrifan

Tarikh Serah: 16 DISEMBER 2011

MENINGKATKAN MINAT UNTUK MENULIS DI KALANGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS SEKOLAH RENDAH

JUNAIDA BINTI RAMLI 1. ABSTRAK.

Kemahiran menulis merupakan kemahiran kognitif yang kompleks dan merupakan tugas mencabar bagi guru dan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran menulis merupakan kemahiran asas dan hal ini amat penting untuk mereka mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Oleh hal yang demikian kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti permasalahan tentang kemahiran menulis di kalangan murid-murid berkeperluan khas di Program Pendidikan Khas Integrasi sekolah rendah. Responden kajian terdiri daripada 8 orang murid berkeperluan khas dari kelas K3 Program Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Rawang, Selangor Darul Ehsan. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif dengan menggunakan borang soal selidik yang merangkumi maklumat latar belakang serta masalah yang dialami oleh murid-murid dalam kemahiran menulis. Sehubungan dengan itu, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat masalah dalam diri murid untuk menguasai kemahiran menulis antaranya ialah teknik memegang pensel, pengetahuan asas menulis, persekitaran dan kaedah pengajaran guru.

2.

PENGENALAN

Kajian tindakan bertujuan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan amalan menerusi perkembangan peribadi dan professional seseorang guru dengan bertanggungjawab ke atas tindakan mereka dalam mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan dinamis. Oleh itu, kajian tindakan dan guru berkembang dalam aktiviti-aktiviti perkembangan kurikulum berasaskan sekolah dan perkembangan professional guru. Dalam

konteks guru dan kajian tindakan, guru yang terlibat dalam kajian tindakan selalunya ingin mengkaji konteks di mana mereka berada dan bekerja sebab mereka ingin kajian yang dijalankan memberi satu perubahan dan perbezaan dalam persekitaran kerja mereka Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran bahasa yang turut ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Bahasa Melayu Sekolah Rendah iaitu kurikulum lama yang

Ini adalah kerana berdasarkan Buku Panduan Am kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KPM 2003). OBJEKTIF KAJIAN Dalam kajian ini. amalan. Masalah menguasai kemahiran menulis bagi murid di aliran perdana mungkin dialami semasa murid berada di tahun 1 sahaja. 3. Namun begitu bagi murid-murid berkeperluan khas kemahiran menulis adalah bertujuan untuk membolehkan mereka menulis perkara-perkara asas seperti nama dan butir diri supaya dapat berinteraksi dengan masyarakat sekeliling. Sejauh mana persepsi murid terhadap pengajaran guru dalam pengajaran menulis.B. Terdapat banyak perbezaan pendekatan pengajaran di antara mengajar di aliran perdana dan di kelas pendidikan khas. Namun begitu saya mula berkhidmat sebagai guru pendidikan khas bermula dari tahun 2007 hingga sekarang.disemak semula pada tahun 2002 dan dilaksanakan bermula 2003. Oleh itu murid yang tidak dapat menulis dengan baik sering menghadapi masalah untuk menjawab soalan.C yang kita lihat sekarang adalah hasil rekaan manusia yang bermula daripada tamadun yang berkurun lamanya. Mengenalpasti aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis oleh guru pendidikan khas. bakat dan kebolehan. Mengenalpasti masalah menguasai kemahiran menulis bagi murd-murid K3 di kelas pendidikan khas 2. tingkah laku. objektif umum kajian adalah untuk mengenalpasti masalah dalam kemahiran menulis bagi murid-murid di kelas pendidikan khas sekolah rendah. namun bagi murid di kelas pendidikan . misalnya A. bahawa setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain sama ada dari segi pengalaman. MENGENAL PASTI MASALAH KAJIAN Saya merupakan seorang guru yang telah berkhidmat selama hampir 18 tahun. Manakal objketif khusus kajian adalah: 1. Menurut Noorazman Mamat (2009). murid perlu mahir menulis kerana hampir semua kertas peperiksaan di Negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk tulisan. Oleh yang demikian guru perlu memahami keperluan murid berkeperluan khas di dalam program pendidikan khas integrasi bagi mengatasi permasalahan menguasai kemahiran menulis. 3. 4. Tulisan adalah alat bahasa dan pemikiran yang dihasilkan melalui proses jangka masa panjang.

MERANCANG TINDAKAN Saya merancang tindakan ini bertujuan untuk membolehkan murid K3 sekurang-kurang dapat menulis huruf dengan cara meniru tulisan yang diberikan. saya telah menjalankan soal selidik tahap penguasaan menulis terhadap kelapan-lapan murid kelas K3 pendidikan khas dengan menggunakan Kad Senarai Semak Menulis. Saya telah mengadakan temubual berstruktur untuk mengetahui punca masalah dan sikap mereka terhadap aktiviti menulis. murid K3 dapat menulis sekurang-kurangnya nama sendiri sebelum meninggalkan sekolah rendah. Murid hanya ke hadapan kelas memegang alat tulis dan tersengih-sengih tanpa menulis apa-apa di papan putih. saya dapati kebanyakan murid saya mengalami kesukaran untuk menulis. Oleh itu murid yang tidak dapat menulis akan berasa bosan apabila ada aktiviti yang melibatkan menulis di dalam kelas malah ada yang mengganggu rakan lain menyebabkan secara tidak langsung menggangu proses pengajaran saya di dalam kelas. Apabila saya menyuruh untuk menulis murid akan mengatakan ’tidak tahu’. 5. Ada di kalangan murid yang langsung tidak dapat menulis sehingga tamat persekolahan di sekolah rendah bagi kelas pendidikan khas. Kesemua mereka mengaku tidak boleh menulis sendiri tanpa bantuan guru. Ini amat mendukacitakan saya dan saya mengambil langkah ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. 5. 5. Ini terbukti apabila saya meminta murid untuk menulis di papan putih di hadapan kelas. Analisa dapatan menunjukkan 100% murid tidak dapat menulis sendiri atau tanpa tidak dapat menulis tanpa bantuan guru. Berdasarkan pemerhatian di dalam kelas. Saya yakin jika kajian tindakan ini dilakukan dengan bersunggug-sungguh dengan secara istiqamah.khas masalah ini merupakan masalah yang besar. .1 Kaedah Soal Selidik (Lampiran 1) Dalam pelaksanaan kajian ini.2 Kaedah Temu Bual (Lampiran 2) Saya juga menjalankan temu bual bagi mendapatkan kesahihan tanggapan saya bahawa murid ini tidak minat menulis.

di atas pasir. Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot. mengoyangkan tangan. Latihan-latihan pratulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihanlatihan pergerakan tangan terebih dahulu seperti mengerakkan jari diatas garisan atau corak yang dilakarkan di atas kertas supaya murid-murid dapat menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna.5. MENJALANKAN TINDAKAN Peringkat pengajaran pratulisan adalah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi kepada murid-murid dari awal-awal lagi. pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah sistematik. . di atas rumput tanpa mengunakan alat tulis seperti melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan. di meja. bertitik-tolak daripada aktiviti-aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas. meramas-ramas jari dan sebagainya. Di samping itu murid-murid boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan jari. Hasil daripada ujian tersebut semua murid tidak dapat menulis huruf tetapi boleh melakar atau menconteng 6. menekan jari.3 Ujian Pra (Lampiran 3) Ujian pra diberikan kepada murid untuk mengesan sejauh mana murid ini boleh menulis tanpa bimbingan guru. Latihan seperti membentuk bulatan di udara. di lantai. Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas.

2. Latihan-latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari. mengenggam dan merasa beg yang berisi kekacang dan memegang benda-benda seperti pensel dengan cara guru menunjukkan cara memegang benda-benda dengan cara yang betul.1 Latihan-latihan Pergerakan Tangan Dalam latihan pergerakan tangan. menggoyangkan tangan. menekan-nekan jari.1 KRONOLOGI KAJIAN TINDAKAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Aktiviti Mengenalpasti masalah dan mengumpul data Merancang Tindakan Melaksanakan tindakan Aktiviti1 Bincang masalah dalam aktiviti 1 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 2 Bincang masalah dalam aktiviti 2 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 3 Bincang masalah dalam aktiviti 3 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 4 Bincang masalah dalam aktiviti 4 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 5 Bincang masalah dalam aktiviti 5 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 6 Bincang masalah dalam aktiviti 6 dalam panitia Melaksanakan Peperiksaan Akhir Tahun Refleksi Kajian Menulis Laporan Kajian 6.2 LATIHAN PRATULISAN 6. meramas- . menggenggam dan menghancurkan atau meronyok sehelai daun atau kertas.aktiviti seperti menggenggam dan membuka tangan beberapa kali secara berulang-ulang.6.

3 Latihan Pergerakan Mata Latihan bagi mata seperti menutup kedua-dua mata murid dengan tangan. Aktiviti lain dalam aktiviti kordinasi mata dan tangan ialah mencantum titik atau sempang untuk membentuk huruf. 6.2. di lantai.2 Latihan Pergerakan Tangan Yang Bebas Untuk Menulis Dengan Sempurna Aktiviti gerakan tangan secara bebas yang dilakukan oleh murid ini bertujuan supaya murid dapat menulis dengan selesa dan sempurna.ramas jari dan sebagainya. memadankan gambar bagi benda-benda yang serupa. Seterusnya guru boleh menyuruh murid menyebut warna benda atau menyebut bentuk asas objek.gambar mengandungi garisan lurus dan bulat juga termasuk dalam aspek gerakan tangan secara bebas supaya akhirnya murid dapat menulis dengan lebih sempurna. Latihan melukis gambar. di meja. Aktiviti bagi tangan juga boleh dilakukan melalui aktiviti melukis bentuk bebas menggunakan jari di udara. melihat dan menyebut benda yang ditunjuk oleh guru dan dibawa dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Huruf kertas pasir. Membuat rantai secara bebas turut membantu murid membentuk huruf akhirnya. Latihan menggerakkan jari ini supaya murid-murid bersedia untuk menggunakan jari bagi memegang pensel disamping sebagai latihan penggunaan otototot tapak tangan dengan aktiviti membuat bentuk daripada plastisin. Aktiviti seperti memasang butang baju dan sebagainya serta latihan membuka dan mengikat semula tali kasut juga merupakan latihan pergerakan tangan . di rumput tanpa menggunakan alat tulis seperti membentuk bulatan. Latihan Kordinasi Mata dan Tangan Aktiviti mengelas benda mengikut golongan atau kumpulan merupakan latihan bagi kordinasi mata dan tangan. Aktiviti seperti menutup sebelah mata.2. mencari . mencantum dan mewarna gambar yang diselaras mengikut urutan.. 6. Selain itu latihan membentuk garisan lurus. Aktiviti lain seperti menyebut benda-benda pelbagai saiz yang dipegang oleh guru. Aktiviti merasa huruf sebenar dalam bentuk 3D. latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garis lurus boleh dilakukan secara bebas. membuka mata dan menyebut benda-benda yang ditunjuk atau dipegang oleh guru. Aktiviti –aktiviti lain yang boleh dilaksanakan seperti menyusun . tanah liat atau tepung yang dibancuh dengan air. menulis bentukbentuk di atas pasir atau tanah.

6. diikuti latihan membentuk huruf pada garisan. faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara betul. serta melatih kecekapan dan kelembutan jari tangan serta pergelangan tangan (bila anak mencuba memasukkan duit syiling /butang baju dengan pelbagai posisi lubang.3 Kegiatan pra tulisan yang telah dijalankan 6. koordinasi mata tangan. mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. Duit syiling/butang baju (lebih baik jika dengan pelbagai ukuran)  Permainan melatih pola pegang alat tulis (3 jari).3.2 Membantu menjemur (Aktiviti 2) Alat yang diperlukan: Penyepit kain Gambar kanak-kanak/ saputangan/stokin Tali diikat diantara dua kerusi  Permainan melatih pola pegang alat tulis (3 jari).3. Latihan mewarna dari kiri ke kanan dan sebaliknya juga dapat melatih murid bagi kordinasi mata dan tangan. Setelah muridmurid menjalankan latihan pramenulis. . di mana peringkat ini ialah peringkat menulis mekanis. pstikan lubang berada tidak sejajar/searah satu dengan lainnya.sejumlah benda yang tersembunyi dalam sebuah lukisan dan juga aktiviti membuat garisan lurus dari atas ke bawah dan sebaliknya. Bermula di kertas kosong tanpa garisan.1 Mari Menabung (Aktiviti 1) Alat yang diperlukan: Kotak kasut yang salah satu sisinya mempunyai lubang. hal ini agar permainan lebih bervariasi dan bertentangan. 6. melatih kekuatan jari-jari dan koordinasi dua tangan serta koordinasi mata-tangan.

(Aktiviti 5) Alat yang diperlukan: Pasir. 6.3.3.pewarna dan sedikit minyak  Permainan melatih koordinasi mata-tangan. melatih mengawal kekuatan dan gerakan jari tangan. koordinasi mata-tangan. kertas putih. melatih kecekapan dan kelembutan jari tangan serta melatih konsentrasi dan kesabaran 6.pensil warna.3 Memasukkan kacang hijau ke dalam penyedut air plastik (straw)-Aktiviti 3 Alat yang diperlukan: Penyedut air plastic(straw) dan kacang hijau  Permainan melatih pola pegang alat tulis.5 Melakar bentuk (objek/ huruf/ nombor) menggunakan jari telunjuk di atas permukaan berlainan seperti di udara dan di pasir.6 Menyambung Titik (Aktiviti 6) Alat yang diperlukan : Pensil.  Permainan melatih koordinasi mata-tangan. 6. koordinasi dua tangan.3. melatih mengawal kekuatan dan gerakan jari tangan si kecil.garam.6. .  Permainan melatih koordinasi mata-tangan.3.4 Menguli dan membuat rekaan menggunakan doh(Aktiviti4) Alat yang diperlukan: Tepung gandum. melatih mengawal kekuatan dan gerakan jari tangan.besen atau bekas yang besar.

Malah murid lebih berminat menulis apabila saya gunakan kaedah menyambung titik bagi huruf-huruf yang telah saya ajar. Setelah beberapa sesi yang melibatkan sensori motor saya jalankan. garisan lurus dan bengkang bengkok. Selepas beberapa siri pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah aktiviti pratulisan. Penutup/Rumusan Hasil daripada penyelidikan yang dijalankan terdapat perubahan positif di kalangan murid dan saya rasa cara ini amat sesuai bagi murid berkeperluan khas untuk menulis dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. mereka tidak berbuat apaapa dan menyatakan tidak tahu menulis.Refleksi Pada awal kajian ini. Mereka termenung dan ada yang mengganggu rakan lain jika guru mengadakan aktiviti menulis. Mereka mula minat untuk menulis walaupun tidak berapa sempurna. Semoga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan dan menjadi proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik. Saya juga berhasrat untuk mempertingkatkan lagi aktiviti agar boleh meransang murid untuk menulis tanpa ada rasa paksaan dan sekurangkurangnya murid boleh menulis nama sendiri sebelum meninggalkan alam sekolah rendah. mereka telah menunjukkan respon yang positif. murid belajar dengan ralat” . Saya telah membuat teguran dan memaksa mereka menulis. Malangnya ada di kalangan mereka tidak dapat memegang pensel dengan betul. berkesan dan menyeronokkan. Sesungguhnya guru yang kreatif akan dapat melahirkan murid yang bersemangat untuk belajar seperti pendapat yang mengatakan “jika guru mengajar tanpa alat. saya dapati murid kurang memberi kerjasama dan perhatian semasa aktiviti menulis dijalankan. Apabila saya menyuruh murid menulis. murid di dapati dapat memegang pensel dan dapat menulis dengan bebas seperti membuat bulatan. Saya dekati mereka disamping melakukan aktivit-aktiviti pratulisan. Aktiviti sensori motor yang saya jalankan banyak membantu murid untuk memegang pensel dengan betul.

........ Jantina : Lelaki ( Etnik : Melayu ( Cina ( India ( ) ) ) ) Perempuan ( ) Lain-lain (Sila nyatakan :... 2.... Agama Islam Kristian Budha Hindu Lain-lain ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) 5........) 3........... Pekerjaan bapa Kakitangan kerajaan ( Peniag ( ) ) ........ Kedudukan anak yang ke berapa dalam keluarga Sulung Bongsu Nombor dalam keluarga (Nyatakan:................LAMPIRAN 1 BORANG SOAL SELIDIK MENINGKATKAN MINAT UNTUK MENULIS DI KALANGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS SEKOLAH RENDAH SK BANDAR BARU RAWANG SOAL SELIDIK MURID (Soalan dibacakan kepada murid kerana murid berkeperluan khas ini tidak dapat membaca) Bahagian A : Maklumat Peribadi Sila tandakan (√) pada ruang yang berkenaan 1.) ( ( ( ) ) ) 4.........

................ Apakah yang dilakukan pada masa lapang Membaca Menulis Bermain Menonton televisyen ( ( ( ( ) ) ) ) 8.............Buruh Pekerja Kilang Lain-lain ( ( ( ) ) ) 6................... Pekerjaan ibu Kakitangan kerajaan Peniaga Pekerja Kilang Surirumah Lain-lain ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) 7...................................................... Matapelajaran yang diminati Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pengurusan Diri Kemahiran Hidup ( ( ( ( ) ) ) ) 9... Adakah anda suka pergi ke sekolah Ya Tidak Kenapa ? ( ( ) ) ... .............

.......................................................... Di antara ahli keluarga anda siapakah yang anda paling rapat? .............. Siapakah kawan baik anda ? .................................................... 3...................... 7................................................................................... Bagaimana anda datang ke sekolah? ...... Siapakah guru yang paling anda suka ? .. Kenapa? ....................................... Adakah anda suka menulis? ................................................................................................................................................................... 4..................................................LAMPIRAN 2 SOALAN TEMUBUAL 1................................................................................................................................ 5...................................................... 6..................... Jika anda tidak hadir ke sekolah apakah yang anda lakukan? ............................................................ .............................................................................. 2........................................................................................................................................................... Keadaan pembelajaran yang macam mana yang dapat menarik anda untuk belajar? .......................................................................................................................................................

LAMPIRAN 3 Padankan gambar yang sama .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful