RANCANGAN PENGAJARAN PRASEKOLAH TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA SLOT 30 MINIT

Nama Kelas : Bil Murid Minggu Hari Tarikh Masa Tema Sub Tema Fokus MI : : : : : : : :

Prasekolah Kreatif 25 Orang 9 Isnin 5 Mac 2012 9.00 – 9.30 pagi Diri Saya Kawan saya Kinestetik

Fokus Standard :

PFK 2.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. PFK 2.3 Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar.

Objekti/ Standartd pembelajaran: PFK 2.1.3 Berjalan dan mengimbangi badan di atas garisan atau tali di atas lantai. PFK 2.3.10 Membawa objek dalam sudu sambil berjalan. Bahan Bantu Mengajar : Kun, tali skipping, bola pingpong, sudu plastik, gelung getah, gelung rotan, wisel dan laptop

1

10 Membawa objek dalam sudu sambil berjalan. PFK 2. Guru memberi Murid penerangan dan menunjukkan demontrasi cara membawa bola ping pong di dalam 2 Bola pingpong Sudu plastik Skittle Gelung rotan membawa bola ping pong dii dalam sudu secara individu sehingga ke garisan .3 Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar.3. Langkah 1 ( 7 Minit ) PFK 2.Masa/ Tunjang Set Induksi (5 minit) Aktiviti Luar Standartd Kandungan Standard Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Bahan / Catatan Guru meminta Murid beratur murid beratur dan berbaris di padang sekolah dalam barisan di luar kelas dan menuju ke padang Skitle Speker CD muzik Guru meminta Murid murid membuat bulatan dan membuat aktiviti memanaskan badan dan membuat pergerakan kreatif dengan iringan muzik membuat barisan dan memulakan aktiviti memanaskan dengan mengikut guru melakukan pelbagai aktiviti motor kasar dan halus dengan iringan muzik.

Murid mengikut kumpulan yang telah diberikan melakukan aktiviti yang diarahkan oleh guru iaitu Tali Kun 3 . Tunjuk cara oleh guru cara berjalan dan mengimbangi badan di atas garisan atau tali di atas lantai.13 Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.Masa/ Tunjang Standartd Kandungan Kemahiran motor kasar Standard Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Bahan / Catatan sudu penamat Langkah 2 (7Minit) PFK 2. Tunjuk cara oleh guru cara membaling objek lembut (gelung getah) ke sasaran Murid membaling objek lembut ke sasaran dengan menggunaka n satu tangan atau dua Gelung getah Model gajah plastik (Murid yang berjaya memasuk kan ojek kesasara n paling banyak dikira sebagai pemenang menggunakan tangan satu tangan atau dua tangan. PFK 2. PFK 2. secara berkumpulan.6 Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu tangan atau dua tangan. Langkah 3 ( 7 minit ) PFK 2.3.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor.3 Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.

Masa/ Tunjang Standartd Kandungan Standard Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Bahan / Catatan Berjalan dan mengimbangi badan di atas garisan atau tai di atas lantai. wisel 4 . Penutup ( 4 minit) Guru membuat senaman ringan atau “warming down” sebelum masuk ke kelas. Murid membuat senaman ringan bersama guru.

Pelaksanan pengajaran dan pembelajaran di kelas prasekolah merupakan satu cabaran bagi saya kerana saya sedang mengajar Program Pendidikan Khas. Baka. Model motor persepsi (Piaget) dan lain-lain teori. agar kanak-kanak dapat menguasai perkembangan motor kasar dan motor halus secara tidak langsung samada di dalam kelas mahupun luar kelas. Fisiologi dan Persekitaran yang memberangsangkan akan menjadikan kanakkanak ini lebih bersedia dari segi fizikal dan menjadikan mereka lebih matang dalam pelbagai aspek. saya teruskan perjuangan sebagai seorang guru yang sentiasa “boleh” dan berwawasan. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan” (Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan semangat pentingkan peningkatan profesionalisma dan demi mendidik anak-anak bangsa. Tak kurang juga betapa pentingnya ungkapan ini buat kanakkanak dan juga murid-murid prasekolah yang baru memasuki alam persekolahan yang sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara perlahan-lahan. Aspek perkembangan motor kasar dan motor halus perlu ditekankan pada peringkat umur 5-6 tahun. 2003) perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada empat bahagian iaitu : kebersihan alam sekitar. kerana pada masa ini mereka baru belajar bagaimana untuk memegang sesuatu dan bergerak dengan betul. Tugasan kali ini mengkendaki saya membuat pengurusan grafik merangkumi konsep perkembangan fizikal dan kaitannya dengan teori-teori kematangan .REFLEKSI Tunjang Fizikal Dan Kreativiti merupakan aktiviti yang penting bagi kanakkanak yang belum menguasai kemahiran motor kasar dan motor halus. pepatah Melayu yang sering kita dengar dan mungkin menjadi satu panduan bagi para guru untuk mendidik muridmurid di sekolah. keselamatan. 5 . Pengalaman lama mengajar di kelas prasekolah ( 2003-2007) menguatkan semangat dan perasaan saya untuk mula mengajar di kelas prasekolah bagi menyiapkan tugasan kali ini. Pelbagai koordinasi perlu dimanipulatifkan oleh guru. Saya terpaksa mencuri masa yang terluang untuk mengajar di kelas prasekolah. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sesunguhnya aktiviti yang telah saya laksanakan amat penting kepada kanak-kanak di kelas Prasekolah. robert Havighurst. Arnold Gesell.

Tanpa disedari oleh kanakkanak ini. Melalui aktiviti di atas pelbagai penggabungjalinan kemahiran yang terdapat di dalam tunjangtunjang yang diajarkan di kelas Prasekolah telah disepadukan. Sebagai seorang guru Prasekolah yang dikenali sebagai pendidik selepas ibu kandung. meningkatkan kemahiran jasmani ( lomotor dan bukan lokomotor) dan emosi serta inteleks semasa bergaul dan menjalankan aktiviti permainan kecil di dalam tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika. Melalui aktiviti ini.kesihatan dan psikomotor. rohani. diharapkan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan jasmani). Bermain juga dapat menambahkan dan mengukuhkan pelbagai kemahiran 6 . aktiviti ini merangkumi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK) iaitu memperkembangkan telah tercapai dalam semua aspek (inteleks. Kepentingan lain dari aktiviti yang telah saya laksanakan yang ada hubung kait dengan bidang kerjaya sebagai seorang guru ialah. Oleh itu kanak-kanak ini perlu diberi latihan dan kemahiran motor halus agar dapat memegang pensil dengan betul untuk menulis. dan koordinasi untuk menjalankan aktiviti harian. aspek perkemabangan fizikal seharusnya diberi perhatian. Dengan terlaksananya aktiviti ini. rohani. kanak-kanak akan dapat mengembangkan kemahiran sosioemosi. Selain itu. Melalui permainan ini juga kanak-kanak dapat menyalurkan tenaganya dan menyegarkan tubuh badan. emosi dan jasmani. otot. kemahiran berbahasa. Misalnya. Ia juga sering dikaitkan dengan kebolehan kanak-kanak menggunakan anggota badan. Kesihatan yang sempurna dan persekitaran yang selamat juga perlu diambil berat dan diberi pendedahan kepada kanak-kanak. Seseorang kanak-kanak tidak dapat berkembang dengan baik sekiranya aspek ini diabaikan. mereka telah mempelajari pelbagai kemahiran semasa melaksanakan aktiviti permainan kecil secara kumpulan mahupun individu. seorang kanak-kanak yang cerdas dan pintar tetapi lemah dalam kemahiran motor halus seperti kemahiran untuk memegang pensil. emosi dan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. sudah tentu kanak-kanak ini akan mengalami masalah pembelajaran dan akan ketinggalan di dalam kelas. melalui aktiviti ini secara tidak langsung telah menjayakan tema pembelajaran Prasekolah iaitu belajar sambil bermain.

Wahananya dari aktiviti yang telah dijalankan dapatlah disimpulkan bahawa. biologi dan sosiall. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam menulis dan melukis. Teori kematangan Robert Havinghurst menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak 0-6 tahun dipengaruhi oleh budaya. kepekaan anggota badan dan persepsi kanak-kanak. pendengaran. Aktiviti yang telah dilaksanakan telah melibatkan pelbagai kemahiran deria yang diulang-ulang dengan harapan dapat mengukuhkan kemahiran penglihatan. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. Guru haruslah memastikan murid bersedia secara fizikal dan mental untuk belajar satu pelajaran atau kemahiran yang baru. Mengikut teori Piajet. kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang mengguatkan kawalan otot-otot mereka. telah mendedahkan saya tentang kepentingan mengaplikasikan teori pembelajaran dan teori perkembangan fizikal kanak-kanak semasa mendidik kanak-kanak di kelas Prasekolah. penglibatan dalam aktiviti sukan.terutamanya perkembangan bahasa. Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap-tahap tertentu dan berbeza diantara seorang kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain. sosioemosi dan fizikal mereka. Melalui aktiviti ini juga. kanakkanak perlu diberi latihan yang banyak melibatkan aktiviti sensori/deria. 7 . aktiviti motor halus dan sebagainya. seperti menguatkan otot-otot disamping mencerdaskan minda. Oleh itu guru haruslah mencari satu teknik dan kaedah yang sesuai untuk membimbing dan mendidik kanak-kanak supaya menjadi seorang murid yang pintar dan cerdas.

membawa bola pingpong dengan sudu dan berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai. Ini adalah kerana saya tidak mengajar di kelas Prasekolah. Tugasan yang diberi adalah menyediakan satu aktiviti yang merangkumi perkembangan psikomotor kasar murid. Saya juga meminta bantuan seorang guru praktikum untuk mengambil gambar semasa proses pembelajaran nanti. Walaubagaimanapun. 8 .1 iaitu melakukan kemahiran motor kasar lokomotor dan 2. Sudah 5 tahun saya meninggalkan bidang prasekolah dan kini saya berada di kelas Pendidikan Khas. Saya juga telah mendapatkan maklumat dari guru tentang perkembangan kemahiran fizikal murid-murid dari segi lokomotor kasar. Oleh itu saya telah menggunakan standard kandungan 2.LAPORAN PELAKSANAAN SLOT PENGAJARAN PERKEMBANGAN FIZIKAL SEBELUM PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. di hati saya tetap di kelas prasekolah. Rancangan pengajaran dan pembelajaran yang telah siap. ditunjukkan kepada guru prasekolah untuk pemurnian dan meminta cadangan aktiviti samada sesuai atau tidak. Untuk melaksanakan tugasan ini. Saya telah merujuk beberapa orang guru Prasekolah yang sedang mengajar di kelas prasekolah untuk mengetahui kesuaian aktiviti dan huruaian kurikulum yang saya pilih. Aktiviti yang dirancang ialah membaling objek lembut (gelung getah) ke dalam kun. ABM yang akan digunakan dikumpul dan diletakkan di satu tempat agar mudah diambil untuk memudahkan guru semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. pelbagai rujukan telah dibuat sebagai persiapan untuk membuat rancangan mengajar di kelas prasekolah. Pengetahuan tentang kurikulum ( rancangan bertema) dan standard kandungan kurikulum perlu difahami terlebih dahulu. Kebanyakkan murid telah mengusai secara sederhana sehingga bulan Mac.3 Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar.

Pergerakan kreatif dan keregangan merupakan aktiviti set induksi yang dijalankan oleh guru bersama murid. Tidak ada murid yang dapat memasukkan semua gelung dan paling banyak hanya 5 gelung getah sahaja. Alat bantu mengajar diletakkan di dalam bakul besar agar memudahkan guru membawa kepadang. Aktiviti yang dijalankan merangkumi tema pembelajaran dan belajar sambil bermain. Untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran aktiviti fizikal. Murid dibahagiakan kepada 5 kumpulan bagi setiap aktiviti. Kemahiran koordinasi mata dan tangan masih sederhana. didapati tahap kemahiran koordinasi mata dan tangan murid masih di peringkat sederhana. rancangan mengajar yang disediakan dihafal dan dilaksanakan mengikut peringkatperingkat kemahiran psikomotor kasar. Ini akan menimbulkan semangat saing secara sihat antara kumpulan-kumpulan murid prasekolah. guru memainkan peranan sebagai pemudah cara. Guru meminta murid menari mengikut gaya guru sambil mendengar lagu “chickens dance” yang diperdengarkan kepada muridmurid. Aktiviti pertama : membaling objek ke sasaran Rajah 1 Seorang murid sedanga membaling gelung getah ke dalam kun dengan menggunakan dua belah tangan Hasil dari aktiviti yang dijalankan. Murid sukar menganggar jarak kun dan lemah semasa membaling 9 . Setiap aktiviti yang dijalankan. Kekerapan yang masuk adalah 3-4 sahaja. Guru memberikan 6 gelung getah untuk dibaling dan masukkan ke dalam kun. Kelihatan murid seronok dengan tarian yang dilakukannya.SEMASA PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

Ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan mengajar kemahiran yang akan dilakukan oleh murid. koordinasi mata dan tangan amat perlu agar bola yang dibawa tidak jatuh ke lantai. Aktiviti ke-2 : Membawa bola pingpong di dalam sudu Rajah 2 Seorang murid sedang membawa bola pingpong ke dalam sudu sambil berjalan menuju ke kumpulannya. guru membuat demontrasi dan menunjukkan cara membaling gelung dengan menggunakan satu tangan atau dua belah tangan. Segelintir murid membawa dengan gopoh gapah menyebabkan bola pingpong terjatuh dan ada murid yang sentiasa peka dengan tangan dan bola yang dibawa dengan berhati-hati dan akhirnya berjaya diberi kepada rakan di dalam kumpulan. Guru membuat perlawanan sebanyak dua kali. Melalui aktiviti di atas. Sebelum aktiviti bermula. Sebelum memulakan aktiviti guru menunjuk cara membawa bola pingpong dan berjalan menuju ke kun dan membuat pusingan dan seterusnya kembali semula ke kumpulan masing-masing. Keseimbagnan badan. Walaubagaimanapun. murid gembira dan berusaha bersungguh-sungguh semasa membaling gelung getah ke sasaran. Boleh 10 . dengan memberi peluang kedua kepada murid untuk membawa bola pingpong dengan berhati-hati. Aktiviti membawa bola pingpong dengan menggunakan sudu adalah aktiviti yang kedua yang dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran koordinasi mata dan tangan amat perlu diberi perhatian.gelung getah (kemahiran membaling) samada menggunakan satu atau dua belah tangan.

Secara individu dan berkumpulan murid berjalan terus di atas tali. skip dan lain-lain lagi. Kemahiran ini menguji kemahiran lokomotor berjalan yang merupakan salah satu kemahiran lokormotor selain daripada berlari. mata dan tangan. Kemahiran ini juga bolehmnguji keseimbangan murid semasa berada di atas tali. Kemahiran ini amat berguna agar murid dapat kuasai kemahiran lokormotor kasar dengan baik. Melalui pemerhatian sepanjang aktiviti berjalan. Murid lebih memberi fokus kepada kemahiran penglihatan. Murid terpaksa berdiri dan berjalan dengan postur yang betul. di atas lantai. Rajah 3 Seorang mengimbang murid badan sedang untuk berjalan di atas tali dengan berhati-hati. 11 . melompat. Aktiviti terakhir yang dijalankan ialah berjalan di atas tali dengan mengimbangi badan. 20 daripada 23 orang murid berjaya berjalan dengan baik di atas tali serta mengimbangi badannya. guru dapati kemahiran murid berjalan di atas tali adalah baik. Murid yang tergelincir dari tali diminta mengulangi semula.dikatakan ramai murid yang berjaya setelah kemahiran ini diulang. dapatlah disimpulkan bahawa aktiviti amat berkesan untuk murid-murid menguasai kemahiran motor kasar. Melalui ketiga-tiga aktiviti yang dijalankan. Aktiviti ke-3 : Berjalan dan mengimbang badan di atas tali. Semua murid dapat mengikuti langkah-langkah aktiviti dan berjaya melakukannya. Murid berjalan di atas tali yang diregang lurus oleh guru.

SELEPAS PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Apa yang perlu dibuat selepas selesai sahaja aktiviti pengajaran dan pembelajaran ialah refleksi oleh guru. Guru membuat laporan seperti yang diarahkan oleh pensyarah. alat bantu mengajar yang digunakan dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran selama 30 minit di padang sekolah. objektif pengajaran dan pembelajaran. Refleksi melibatkan proses pengajaran guru. kawalan kelas. Guru harus mengetahui kelemahan dan kekuatan pengajarannya serta aktiviti yang membantu memberangsangkan dan menguatkan kemahiran fizikal kanakkanak. 12 . Alat bantu mengajar yang digunakan disimpan dengan baik dengan bantuan murid-murid dan pembantu pengurusan murid. aktiviti yang dirancang.

4. 5. 2. Murid dapat memberi kerjasama dengan guru dan rakan pasukan. 6. Murid sudah bersedia untuk melakukan aktiviti seterusnya. 8. 13 . Perlukan bantuan pembantu untuk mengurus ABM yang disediakan. Semua murid dapat bermain dengan lancar. Terdapat masalah semasa guru memainkan muzik “chicken dance’ menggunakan laptop. Bahan bantu mengajar diurus dengan baik. 3. Wayar penyambung pendek. Murid dapat mengikut arahan dan pergerakan yang dijalankan oleh guru dengan mudah. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini telah berjalan dengan lancar. Murid gembira dan teransang semasa bermain. sedikit sebanyak dapat membantu guru menyediakan dan menguruskan BBM dan gelanggang. Guru sukar menyebut nama murid apabila melakukan kesilapan atau memberi peneguhan dan pujian secara individu. Guru telah membuat perancangan dengan teliti iaitu berbincang dengan guru prasekolah yang berpengalaman dan merujuk Kurikulum Standard Prasekaolah Kebangsaan.KEKUATAN DAN KELEMAHAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG TELAH DILAKSANAKAN KEKUATAN 1. 7. Kawalan murid terurus. Murid gembira semasa aktiviti seti induksi. Arahan guru jelas dan mudah difahami oleh murid. Pelaksanaan aktiviti ini dibantu oleh guru Praktikum. KELEMAHAN Guru belum mengenali murid sepenuhnya kerana tidak mengajar di kelas Prasekolah. 9.

LAPORAN BERGAMBAR SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TUNJANG FIZIKAL SLOT 30 MINIT Aktiviti keregangan dan tarian “chicken dance” dalam langkah set induksi 14 .

15 .LAPORAN BERGAMBAR SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TUNJANG FIZIKAL SLOT 30 MINIT Pelbagai aksi murid semasa membaling gelung getah ke dalam kun.

LAPORAN BERGAMBAR SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TUNJANG FIZIKAL SLOT 30 MINIT Guru membantu murid memberi semangat untuk membawa bola pingpong di dalam sudu 16 .

LAPORAN BERGAMBAR SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TUNJANG FIZIKAL SLOT 30 MINIT Murid berjalan di atas tali (Kaki tergelincir) dari tali) Murid berjalan di atas tali dengan penuh berhati-hati 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful