http://m-mathurat.

com 1

http://www.m-mathurat.com/

Terjemahan dengan – o Ma’thurat Sughr - Al

Surah al-Fatihah (1-7)

ِ
م
ْ
ي
ِ
ل
َ
عْلا ِ ع
ْ
ي
ِ
م
ّ
سلا
ِ
هل
ّ
لا
ِ
ب
ُ
ذو
ُ
عَأ
ِ
م
ْ
ي
ِ
ج
ّ
رلا
ِ
نا
َ
ط
ْ
يّ شلا
َ
ن
ِ
م
Aku berlindung dengan Allah yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui daripada gangguan syaitan terkutuk.
¸¸`.¸, ¸<¦ ¸_.´.-¯¸l¦ ¸¸,¸>¯¸l¦ ¸¸¸
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
Pengasih.
..>l¦ ¸< ¸´¸´¸ _,¸.l.-l¦ ¸_¸
Segala puji bagi Allah (SWT), Tuhan Semesta Alam.

¸_.´.-¯¸l¦ ¸¸,¸>¯¸l¦ ¸_¸
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

¸,¸l.. ¸,¯¡, ¸_¸¸.]¦ ¸_¸
Yang menguasai hari pembalasan (kiamat).
.!`,¸| .,-. .!`,¸|´¸
_,¸-.`.· ¸_¸
Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Engkaulah sahaja
kami mohon pertolongan.
!.¸.>¦ 1´¸¸´.l¦ ,¸¸1.`..l¦ ¸_¸
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus,
1´¸¸. _¸¸.]¦ ¸.-.¦ ¯¡¸¸,ls ¸¸¯,s ¸¸¡.-.l¦ `¸¸¸,l. ¸´¸ _,¸l!.l¦ ¸_¸
(iaitu) jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat
kepada mereka; bukan (jalan mereka yang dimurkai) dan bukan
pula jalan orang yang sesat.

al-Baqarah (1-5)
¸¸`.¸, ¸<¦ ¸_.´.-¯¸l¦ ¸¸,¸>¯¸l¦
¸l¦ ¸¸¸
Alif, Laam, Miim.
,¸l: ´¸..¸÷l¦ ¸ ¸,´¸ ¸«,¸· _.> ´_,¸1`..l¸l ¸_¸
Kitab (Al-Quran) ini tidak ada sebarang keraguan padanya;
petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.
_¸¸.]¦ ¿¡`.¸.¡`, ¸¸,-l!¸, ¿¡`,,¸1`,´¸ :¡l¯.l¦ !.·´¸ ¯¡¸.´.·¸´¸ ¿¡1¸±.`, ¸_¸
Iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan
solat dan menafkahkan sebahagian rezeki mereka yang Kami
anugerahkan kepada mereka

_¸¸.]¦´¸ ¿¡`.¸.¡`, !.¸· _¸¸.¦ ,,l¸| !.´ ¸ _¸¸.¦ _¸. ,¸l¯,· ¸:¸¸>¸!¸,´¸ ¯_`= ¿¡`.¸·¡`,
¸_¸
Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Quran) yang telah
diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu serta
mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat
,¸¸.l`¸¦ _ls _.> _¸. ¯¡¸¸¸,¯¸ ,¸¸.l`¸¦´¸ `¡> _¡>¸l±.l¦ ¸_¸
Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya
mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung.
) ةرقبلا (1-5 :
al-Baqarah (255) - ayat kursi
´<¦ ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> ¯_>l¦ `¸¡¯,1l¦ ¸ .:.>!. «´.¸. ¸´¸ ¸¯¡. .«l !. _¸·
Dialah Allah, tiada Tuhan yang sebenarnya disembah
melainkan Dia yang sentiasa hidup lagi sentiasa mengurus
hamba-Nya sendirian, tidak dipengaruhi oleh mengantuk dan
tidur. Dialah yang mempunyai segala di
¸,´¡..´.l¦ !.´¸ _¸· ¸_¯¸¸¦ _. ¦: _¸.]¦ _±:¸ .:..¸s ¸¸| .¸«¸.:¸|¸, `¡l-,
langit dan segala di bumi, siapakah gerangan yang memberikan
syafaat di sisi-Nya dengan hak tidak dengan keizinan-Nya?
Tuhan mengetahui
!. _,, `¸¸¸,¸.,¦ !.´¸ ¯¡¸±l> ¸´¸ ¿¡L,¸>`, ¸,`_:¸, _¸. .¸«¸.l¸s ¸¸| !.¸,
apa yang di hadapan mereka dan mereka tidak meliputi
(mengetahui) sesuatu dari ilmunya melainkan barang yang
´,!: _¸.´¸ «¯,¸.¯¸´ ¸,´¡. .´.l¦ ´_¯¸¸¦´¸ ¸´¸ .::¡:, !´,¸´L±¸> ´¡>´¸ ¯
dikehendaki-Nya. Maha Luas Kursi (kerajaan)-Nya meliputi
sekalian langit dan bumi. Dan tiada berat bagi-Nya memelihara
keduanya dan dialah
_¸l-l¦ `¸,¸L-l¦ ¸___¸
Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

ةرقبلا( : 522 )


al-Baqarah (256-257)
¸ :¦¸´¸| _¸· ¸_¸¸.]¦ .· _,,. .:´¸l¦ ´ _¸. ¸¯_-l¦ _.· ¯¸±>, ¸,¡-.Ll!¸,
Tiada paksaan dalam agama (Islam), kerana telah nyata
kebenaran (Islam) daripada kesesatan (kufur). Oleh itu orang
yang tidak mempercayai taghut
_¸.¡`,´¸ ¸<!¸, ¸.1· ,...`.¦ ¸:´¸`¸`-l!¸, _..'¡l¦ ¸ ¸!.¸±.¦ !> ´<¦´¸ _,¸.-
dan beriman kepada Allah, dia berpegang kepada simpulan
(ajaran agama) yang teguh serta tidak akan putus. Dan ingatlah,
Allah Maha mendengar,
,¸¸l. ¸___¸
lagi Maha mengetahui.
( ةرقبلا : 522 )

http://m-mathurat.com 2

´<¦ ¯_¸|´¸ _¸¸.]¦ ¦¡`..¦´, ¸¸`>¸¸>`, ´_¸. ¸¸..lLl¦ _|¸| ¸¸¡.l¦ _¸¸.]¦´¸
Allah Pelindung(Yang mengawal dan menolong) orang
beriman. Ia mengeluarkan mereka daripada kegelapan (Kufur)
kepada cahaya(Iman). Dan orang
¦¸`¸±´ `¡>¸!´,¸l¸¦ ,¡-.Ll¦ ¡¸.¡`>¸¸>`, _¸. ¸¸¡.l¦ _|¸| ¸¸..lLl¦
kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang
mengeluarkan mereka daripada cahaya (Iman)kepada kegelapan
(Kufur).
.¸¸.l`¸¦ ´¸.>.¦ ¸¸!.l¦ ¯¡> !¸,¸· _¸.¸¦.> ¸___¸
Mereka itulah ahli neraka. Mereka Kekal di dalamnya.
( ةرقبلا : 522 )

Surah al-Baqarah (284 - 285)
¸< !. _¸· ¸,´¡. .´.l¦ !.´¸ _¸· ¸_¯¸¸¦ ¿¸|´¸ ¦¸.¯,. !. _¸· ¯¡÷¸.±.¦ ¸¦ :¡±>.
Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi.
Dan jika kamu melahirkan apa yang di dalam hatimu atau kamu
¡>¯,¸.!>`, ¸«¸, ´<¦ `¸¸±-´,· _.¸l ',!:¸ ´,¸.-`,´¸ _. ',! :¸ ´<¦´¸ _ls ¸_é
menyembunyikannya, nescaya Allah (SWT) akan membuat
perhitungan dengan kamu tentang perbuatan kamu itu. Maka,
Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa
siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas
¸,`_ : '¸,¸.· ¸___¸ ( 582 )
segala sesuatu.
´_.¦´, `_¡.¯¸l¦ !.¸, _¸¸.¦ ¸«,l¸| _¸. .¸«¸,¯¸ ¿¡`.¸.¡.l¦´¸ _´ ´_.¦´, ¸<!¸,
Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan
kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang
beriman. Semuanya beriman kepada Allah,
.¸«¸.>¸¸.l.´¸ .¸«¸,.´´¸ .¸«¸¦.'¸´¸ ¸ _¸¯¸±. _,, ¸.>¦ _¸. .¸«¸¦.¯¸ ¦¡l!·´¸
Malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya.(
Mereka mengatakan): " Kami tidak membezakan antara
seseorang pun (dengan yang lain) dari Rasul-rasulNya", dan
mereka mengatakan :
!´.-¸.. !.-L¦´¸ ,.¦¸±s !.`,´¸ .,l¸|´¸ ¸,¸..l¦ ¸___¸
" Kami dengar dan kami taat", (Mereka berdoa): " Ampunilah
kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kami
kembali”.
( 582 )
) ةرقبلا (284-285 :

Surah al-Baqarah (286)
¸ ¸¸l>`, ´<¦ !´.±. ¸¸| !¸-`.`¸ !¸l !. ¸,.´ !¸¯,ls´¸ !. ¸,..´¦ !.`,´¸ ¸
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang
diusahakannya dan ia mendapat siksaan (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (Mereka berdoa) : "Ya Tuhan kami, janganlah
!..¸>¦¡. ¿¸| !´.,¸.· ¸¦ !.!L>¦ !.`,´¸ ¸´¸ ¯_¸.`>. !´.,ls ¦¸.¸| !.´ .«.l.>
Engkau hukum kami jika lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan
Kami janganlah Engkau bebankan kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan
_ls _¸¸.]¦ _¸. !´.¸l¯,· !´.`,´¸ ¸´¸ !.l¸´.>. !. ¸ «·!L !.l .¸«¸, ¸s¦´¸ !.s
kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan Kami,
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak
sanggup kami memikulnya.
¯¸¸±s¦´¸ !.l !´..>¯¸¦´¸ ¸.¦ !´..l¯¡ . !.¯¸´..!· _ls ¸,¯¡1l¦ _¸¸¸¸±. ÷l¦
¸___¸
Berikanlah maaf kepada kami. Engkaulah penolong kami, maka
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
) ةرقبلا (286 :

Surah al-Ikhlas
¸¸`.¸, ¸<¦ ¸_.´.-¯¸l¦ ¸¸,¸>¯¸l¦
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.
¯_· ´¡> ´<¦ .>¦ ¸¸¸
Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang
Maha Esa",
´<¦ ..¯.l¦ ¸_¸
Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon
sebarang hajat.
¯¡l .¸¦, ¯¡l´¸ .l¡`, ¸_¸
Ia tidak mempunyai anak dan Ia jugak tidak diperanakkan.
¯¡l´¸ _>,
.`«] ¦´¡±é ´.>¦ ¸_¸
Dan tidak ada sesiapa pun yang setara denganNya.Surah al-Falaq
¸¸`.¸, ¸<¦ ¸_.´.-¯¸l¦ ¸¸,¸>¯¸l¦
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.
¯_· :¡`s¦ ¸,¸¸, ¸_l±l¦ ¸¸¸
Katakanlah (Wahai Muhammad): "Katakanlah: Aku berlindung
kepada (Allah) Tuhan yang mencipta sekalian Makhluk,
_¸. ¸¯¸. !. _l> ¸_¸
daripada bencana para makhluk ciptaan-Nya
_¸.´¸ ¸¯¸. ¸_¸.l. ¦:¸| ¸·´¸ ¸_¸
dan daripada bahaya gelap apabila ia (merangkak) masuk,
_¸.´¸ ¸¯¸: ¸¸.:.±.l¦ _¸· ¸.1`-l¦ ¸_¸
dan daripada bencana kejahatan makhluk - makhluk yang
menghembus - hembus pada pelbagai simpulan sihir
_¸.´¸ ¸¯¸: ¸.¸.l> ¦:¸| ..> ¸_¸
dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan
dengkinya".

Surah al-Nas
http://m-mathurat.com 3

¸¸`.¸, ¸<¦ ¸_.´.-¯¸l¦ ¸¸,¸>¯¸l¦
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.
¯_· :¡`s¦ ¸,¸¸, ¸_!.l¦ ¸¸¸
Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada
(Allah) Pemelihara sekalian manusia",
¸,¸l. ¸_!.l¦ ¸_¸
Yang menguasai sekalian manusia.
¸«.l¸| ¸_!.l¦ ¸_¸
Tuhan yang layak disembah oleh sekalian makhluk
_¸. ¸¯¸: ¸_¦´¡`.´¡l¦ ¸_!.>'¦ ¸_¸
Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam,
_¸.]¦ '_¸¡`.´¡`, _¸· ¸¸¸.. ¸_!.l¦ ¸_¸
yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam hati manusia,
´_¸. ¸«.¸>l¦ ¸_!.l¦´¸ ¸_¸
(iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia."

Doa 01 -Pagi
ا
َ
ن
ْ
ح
َ
ب
ْ
صَأ
ُ
د
ْ
م
َ
ْ لا
َ
و
ِ
ه
ّ
ل
ِ
ل
ُ
كْ ل
ُ
مْلا
َ
ح
َ
ب
ْ
صَأ
َ
و
ُ
ه
َ
ل
َ
ك
ْ
ي
ِ
ر
َ
ش
َ
ل
ِ
ه
ّ
ل
ِ
ل ,
(Pagi)" Kami hayati pagi ini ya Allah di mana pada pagi ini
kerajaan alam ini di tanganMu. Puji untuk Allah, tidak ada
sekutu bagi-Nya.

َ
ل
َ
و
ُ
ه ّل
ِ
إ
َ
هل
ِ
إ
ُ
ر
ْ
و
ُ
شّنلا
ِ
ه
ْ
ي
ِ
ل
ِ
إ .
Tidak ada Tuhan sebenarnya melainkan Dia. KepadaNya kami
bakal dihimpunkan."

Doa 01 -Petang

ُ
د
ْ
م
َ
ْ لا
َ
و
ِ
ه
ّ
ل
ِ
ل
ُ
كْ ل
ُ
مْلا
َ
س
ْ
مَأ
َ
و ا
َ
ن
ْ
ي
َ
س
ْ
مَأ
ُ
ه
َ
ل
َ
ك
ْ
ي
ِ
ر
َ
ش
َ
ل
ِ
ه
ّ
ل
ِ
ل ,
(Petang) " Kami hayati petang ini ya Allah di mana pada pagi
ini kerajaan alam ini di tangan-Mu. Puji untuk Allah, tidak ada
sekutu bagi-Nya.

َ
و
ُ
ه ّل
ِ
إ
َ
هل
ِ
إ
َ
ل
ِ
ه
ْ
ي
ِ
ل
ِ
إ
ُ
ر
ْ
ي
ِ
ص
َ
لا .
Tidak ada Tuhan sebenarnya melainkan Dia. Kepada-Nya kami
bakal dihimpunkan."

Doa 02 -Pagi

ِ
ة
َ
رْط
ِ
ف ى
َ
ل
َ
ع ا
َ
ن
ْ
ح
َ
ب
ْ
صَأ
ِ
لا
ِ
م
َ
ل
ْ
س ،
ِ
ة
َ
م
ِ
ل
َ
ك
َ
و
ِ
لا
ِ
ص
َ
ل
ْ
خ ، ا
َ
ن
ّ
ي
ِ
ب
َ
ن ِ ن
ِ
ي
ِ
د ى
َ
ل
َ
ع
َ
و

د
ّ
م
َُ
م
(Pagi) "Kami hayati suasana pagi ini atas landasan fitrah dan
perwatakan Islam. Berpegang kepada kalimah Ikhlas (dan
prinsip) keikhlasan. Berpegang kepada agama Nabi-Mu
Muhammad
ى
ّ
ل
َ
ص
ُ
ه
ّ
للا
َ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ِ
ه
ْ
ي
َ
ل
َ
ع ، ا
َ
ن
ْ
ي
ِ
بَأ
ِ
ة
ّ
ل
ِ
م ى
َ
ل
َ
ع
َ
و ا
ً
ف
ْ
ي
ِ
ن
َ
ح
َ
م
ْ
ي
ِ
ها
َ
ر
ْ
ب
ِ
إ ا
َ
م
َ
و
َ
ن
ِ
م
َ
نا
َ
ك
(SAW), yang juga agama bapa kami (Nabi) Ibrahim dengan
setulus hati. Dan (Nabi) Ibrahim sama sekali bukan
ْلا
َ ْ
ي
ِ
ك
ِ
ر
ْ
ش
ُ
م .
seorang yang musyrikin."


Doa 02 –Petang

ِ
لا
ِ
ة
َ
رْط
ِ
ف ى
َ
ل
َ
ع ا
َ
ن
ْ
ي
َ
س
ْ
مَأ
ِ
م
َ
ل
ْ
س ،
ِ
لا
ِ
ة
َ
م
ِ
ل
َ
ك
َ
و
ِ
ص
َ
ل
ْ
خ ،

د
ّ
م
َُ
م ا
َ
ن
ّ
ي
ِ
ب
َ
ن ِ ن
ِ
ي
ِ
د ى
َ
ل
َ
ع
َ
و
(Petang) "Kami hayati suasana petang ini atas landasan fitrah
dan perwatakan islam. Berpegang kepada kalimah Ikhlas (dan
prinsip) keikhlasan. Berpegang kepada agama Nabi-Mu
Muhammad

ّ
للا ى
ّ
ل
َ
ص
َ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ِ
ه
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
ه ،
َ
ن
ِ
م
َ
نا
َ
ك ا
َ
م
َ
و ا
ً
ف
ْ
ي
ِ
ن
َ
ح
َ
م
ْ
ي
ِ
ها
َ
ر
ْ
ب
ِ
إ ا
َ
ن
ْ
ي
ِ
بَأ
ِ
ة
ّ
ل
ِ
م ى
َ
ل
َ
ع
َ
و
(SAW), yang juga agama bapa kami (Nabi) Ibrahim dengan
setulus hati. Dan (Nabi) Ibrahim sama sekali bukan

َ ْ
ي
ِ
ك
ِ
ر
ْ
ش
ُ
مْلا .
seorang yang musyrikin."

Doa 03 -Pagi

ة
َ
م
ْ
ع
ِ
ن
ْ
ِ
ف
َ
ك
ْ
ن
ِ
م
ُ
ت
ْ
ح
َ
ب
ْ
صَأ
ْ
ّ ن
ِ
إ
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا ،
َ
و
َ
ي
ِ
فا
َ
ع

ة

ْ
ت
ِ
س
َ
و ,
َ
ك
َ
ت
َ
م
ْ
ع
ِ
ن
ّ
ى
َ
ل
َ
ع ّ
ِ
تَأ
َ
ف
(Pagi) "Ya Allah, pagi ini kami kecapi nikmat pemberian-Mu,
kesihatan dan perlindungan-Mu, maka sempurnakan nikmat,
ا
َ
ي
ْ
ن ّ دلا
ِ
ف
َ
ك
َ
ر
ْ
ت
ِ
س
َ
و
َ
ك
َ
ت
َ
ي
ِ
فا
َ
ع
َ
و
َ
و
ِ
ة
َ
ر
ِ
خلا .
afiat dan perlindungan-Mu terhadap kami di dunia dan akhirat."

Doa 03 -Petang

ُ
ت
ْ
ي
َ
س
ْ
مَأ
ْ
ّ ن
ِ
إ
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا

ة
َ
م
ْ
ع
ِ
ن
ْ
ِ
ف
َ
ك
ْ
ن
ِ
م ،
َ
و
َ
ي
ِ
فا
َ
ع

ة

ْ
ت
ِ
س
َ
و ,
َ
ك
َ
ت
َ
م
ْ
ع
ِ
ن
ّ
ى
َ
ل
َ
ع ّ
ِ
تَأ
َ
ف
(Petang) "Ya Allah, petang ini kami kecapi nikmat pemberian-
Mu, kesihatan dan perlindungan-Mu, maka sempurnakan
nikmat,
َا
َ
ي
ْ
ن ّ دلا
ِ
ف
َ
ك
َ
ر
ْ
ت
ِ
س
َ
و
َ
ك
َ
ت
َ
ي
ِ
فا
َ
ع
َ
و
ِ
ة
َ
ر
ِ
خلا
َ
و .
afiat dan perlindungan-Mu terhadap kami di dunia dan akhirat."

Doa 04 -Pagi
ا
َ
م
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا

ة
َ
م
ْ
ع
ِ
ن
ْ
ن
ِ
م
ْ
ِ ب
َ
ح
َ
ب
ْ
صَأ
ْ
وَأ

د
َ
حَأ
ِ
ب
َ
ك
ْ
ي
ِ
ر
َ
ش
َ
ل
َ
ك
َ
د
ْ
ح
َ
و
َ
ك
ْ
ن
ِ
م
َ
ف
َ
ك
ِ
قْ ل
َ
خ
ْ
ن
ِ
م
(Pagi) "Ya Allah, apa saja nikmat yang kami dapati pagi ini dari
mana-mana makhlukMu maka sebenarnya dari Engkau jua.
Tidak ada sekutu

َ
ك
َ
ل ،
ُ
د
ْ
م
َ
ْ لا
َ
ك
َ
ل
َ
ف
ُ
رْ كّ شلا
َ
ك
َ
ل
َ
و .
bagiMu. Puji dan kesyukuran (kami) untukMu."

Doa 04 -Petang

َ
س
ْ
مَأ ا
َ
م
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا ى
َ
ك
ْ
ي
ِ
ر
َ
ش
َ
ل
َ
ك
َ
د
ْ
ح
َ
و
َ
ك
ْ
ن
ِ
م
َ
ف
َ
ك
ِ
قْل
َ
خ
ْ
ن
ِ
م

د
َ
حَأ
ِ
ب
ْ
وَأ

ة
َ
م
ْ
ع
ِ
ن
ْ
ن
ِ
م
ْ
ِ ب
(Petang) "Ya Allah, apa saja nikmat yang kami dapati petang ini
dari mana-mana makhluk-Mu maka sebenarnya dari Engkau
jua. Tidak ada sekutu

َ
ك
َ
ل ،
ُ
رْ كّ شلا
َ
ك
َ
ل
َ
و
ُ
د
ْ
م
َ
ْ لا
َ
ك
َ
ل
َ
ف .
bagi-Mu. Puji dan kesyukuran (kami) untuk-Mu."

Doa 05 Zikir Puji Allah

ُ
د
ْ
م
َ
ْ لا
َ
ك
َ
ل
ّ
ب
َ
را
َ
ي ك
َ
م ا
َ
ي
ْ
ى
ِ
غ
َ
ب
ْ
ن
"Wahai Tuhan, untukMu pujian yang setanding

َ
ِ
ل
َ
ك
ِ
نا
َ
طْ ل
ُ
س
ِ
م
ْ
ي
ِ
ي
َ
ع
َ
و
َ
ك
ِ
ه
ْ
ج
َ
و
ِ

َ
ل .
dengan kebesaran serta kemuliaan wajahMu dan keagungan
kekuasaanMu."

http://m-mathurat.com 4

Doa 06 Reda Islam
ا
ّ
ب
َ
ر
ِ
ه
ّ
للا
ِ
ب
ُ
ت
ْ
ي
ِ
ض
َ
ر
ِ
لا
ِ
ب
َ
و ا
ً
ن
ْ
ي
ِ
د
ِ
م
َ
ل
ْ
س
ُ
ِ
ب
َ
و

د
ّ
م
َ
ح
َ
ن
ّ
ي
ِ
ب ا
ً
ل
ْ
و
ُ
س
َ
ر
َ
و .
"Redhalah aku berTuhankan Allah, beragamakan Islam dan
bernabi serta ber-Rasulkan Muhammad."

Doa 07 Zikir Puji Seberat Arasy

َ
د
َ
د
َ
ع
ِ
ه
ِ
د
ْ
م
َ
ِ
ب
َ
و
ِ
ه
ّ
للا
َ
نا
َ
ح
ْ
ب
ُ
س
َ
ة
َ
ن
ِ
ز
َ
و
ِ
ه
ِ
س
ْ
ف
َ
ن ا
َ
ض
ِ
ر
َ
و
ِ
ه
ِ
قْل
َ
خ
َ
دا
َ
د
ِ
م
َ
و
ِ
ه
ِ
ش
ْ
ر
َ
ع
ِ
ه
ِ
تا
َ
م
ِ
ل
َ
ك .
"(Kami ucapkan) Maha Suci Allah dengan segala tahmidNya,
sebanyak makhluk ciptaanNya, serela hatiNya, seberat
timbangan 'ArasyNya dan sebanyak tinta kalimahNya."


Doa 08 –Mohon Elak Bahaya
ى
ِ
ذ
ّ
لا
ِ
ه
ّ
للا
ِ
م
ْ
س
ِ
ب
َ
ل
ّ
ر
ُ
ض
َ
ي

ء
ْ
ى
َ
ش
ِ
ه
ِ
ْ
سا
َ
ع
َ
م
ِ
ض
ْ
رَل
ْ
ا
ِ
ف
َ
ل
َ
و
ِ
ءا
َ
م
ّ
سلا
ِ
ف
َ
و
ُ
ه
َ
و
Dengan nama Allah yang dengan namaNya terpeliharalah
segalanya sesuatu yang di bumi dan juga di langit daripada
sebarang bahaya. Sesungguhnya Dialah

ُ
م
ْ
ي
ِ
ل
َ
عْلا
ُ
ع
ْ
ي
ِ
م
ّ
سلا .
yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Doa 09 –Mohon Elak Syirik
اّن
ِ
إ
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا ا
ً
ئ
ْ
ي
َ
ش
َ
ك
ِ
ب
َ
ك
ِ
ر
ْ
ش
ُ
ن
ْ
نَأ
ْ
ن
ِ
م
َ
ك
ِ
ب
ُ
ذ
ْ
و
ُ
ع
َ
ن
ُ
ه
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ن
"Ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindunganMu
daripada mensyirikkanMu dengan sesuatu yang kami ketahui
َ
َ
و
َ
ن
ُ
ه
ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ن
َ
ل ا
َ
م
ِ
ل
َ
ك
ُ
ر
ِ
ف
ْ
غ
َ
ت
ْ
س
dan kami mohon ampun kepadaMu daripada apa jua perkara
yang tidak kami ketahui." .

Doa 10 –Mohon Elak Jahat Makhluk

ُ
ذ
ْ
و
ُ
عَأ
ّ
ر
َ
ش
ْ
ن
ِ
م
ِ
تا
ّ
ماّتلا
ِ
ه
ّ
للا
ِ
تا
َ
م
ِ
ل َ ك
ِ
ب ا
َ
م
َ
ق
َ
ل
َ
خ .
"(Kami ucapkan) Dengan nama Allah yang segala sesuatu di
langit mahupun di bumi tidak akan memberikan apa-apa
mudharat selama bersama dengan namaNya. Dan Allah Maha
Mendengar dan Maha Mengetahui."
Doa 11 -Mohon Elak Sikap Buruk

ُ
ذ
ْ
و
ُ
عَأ
ْ
ّ ن
ِ
إ
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا
ِ
ن
َ
ز
َ
ْ لا
َ
و
ّ
م
َ
ْ لا
َ
ن
ِ
م
َ
ك
ِ
ب ،
ُ
ذ
ْ
و
ُ
عَأ
َ
و
ِ
ز
ْ
ج
َ
عْلا
َ
ن
ِ
م
َ
ك
ِ
ب ِ ل
َ
سَ كْلا
َ
و ،
"Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rundungan sedih dan
duka. Aku berlindung kepadaMu dari sifat lemah dan malas.

ُ
ذ
ْ
و
ُ
عَأو ِ ل
ْ
خ
ُ
بْلا
َ
و
ِ
ْ
ب
ُ
ْ لا
َ
ن
ِ
م
َ
ك
ِ
ب ،
ُ
ذ
ْ
و
ُ
عَأ
َ
و
ِ
ر
ْ
ه
َ
ق
َ
و ِ ن
ْ
ي ّ دلا
ِ
ة
َ
ب
َ
ل
َ
غ
ْ
ن
ِ
م
َ
ك
ِ
ب
ِ
ا
َ
ج
ّ
رلا .
Aku berlindung kepadaMu dari sifat pengecut dan kedekut. Aku
berlindung kepadaMu dari beban hutang dan penindasan
orang."

Doa 12 -Mohon Sihat Badan

ْ
ِ
ن
َ
د
َ
ب
ْ
ِ
ف
ْ
ِ
ن
ِ
فا
َ
ع
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا ،
ْ
ِ
ن
ِ
فا
َ
ع
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا
ِ
ف ى
ِ
ع
َْ
س ،
ْ
ِ
ن
ِ
فا
َ
ع
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا
ْ
ى
ِ
ر
َ
ص
َ
ب
ِ
ف .
"Ya Allah, sejahterakanlah tubuh badanku. Ya Allah,
sejahterakanlah pendengaranku dan Ya Allah sejahterakanlah
penglihatanku."Doa 13 –Mohon Elak Fakir


ِ
ر
ْ
فُ كْلا
َ
ن
ِ
م
َ
ك
ِ
ب
ُ
ذ
ْ
و
ُ
عَأ
ْ
ّ ن
ِ
إ
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا
ِ
ر
ْ
ق
َ
فْلا
َ
و ،
َ
و
َ
ك
ِ
ب
ُ
ذ
ْ
و
ُ
عَأ
ْ
ن
ِ
م
ِ
ْ
ب
َ
قْلا
ِ
با
َ
ذ
َ
ع
َ
ل
َ
هل
ِ
إ
"Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kufur dan kefakiran.
Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur. (Ikrar
kami) Tidak ada Tuhan (yang sebenarnya)

َ
ت
ْ
نَأ ّل
ِ
إ .
kecuali Engkau."

Doa 14 –Mohon Elak Kejahatan Diri Sendiri

ّ
ب
َ
ر
َ
ت
ْ
نَأ
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا ،
َ
ل
ْ
ِ
ن
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
ت
ْ
نَأ ّل
ِ
إ
َ
هل
ِ
إ ، ا
َ
نَأ
َ
و ا
َ
نَأ
َ
و
َ
ك
ُ
د
ْ
ب
َ
ع ى
َ
ل
َ
ع
َ
ك
ِ
د
ْ
ه
َ
ع
"Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada tuhan kecuali Engkau.
Engkaulah yang menciptakan diriku. Aku (hanyalah) hambaMu.
Aku berusaha sedaya upaya untuk setia memegang janjiMu.

ِ
د
ْ
ع
َ
و
َ
و
َ
ك
ُ
ت
ْ
ع
َ
ط
َ
ت
ْ
ساا
َ
م ،
ُ
ذ
ْ
و
ُ
عَأ ا
َ
م
ّ
ر
َ
ش
ْ
ن
ِ
م
َ
ك
ِ
ب
ُ
ت
ْ
ع
َ
ن
َ
ص ،
ّ
ى
َ
ل
َ
ع
َ
ك
ِ
ت
َ
م
ْ
ع
ِ
ن
ِ
ب
َ
ك
َ
ل
ُ
ء
ْ
و
ُ
بَأ
Aku berlindung kepadaMu ya Allah akibat dari kejahatan yang
terlanjur telah aku lakukan.
Ya Allah, aku mengaku sekian banyak nikmatMu kepada aku

ُ
ء
ْ
و
ُ
بَأ
َ
و
ْ
ِ ب
ْ
ن
َ
ذ
ِ
ب
ْ
ِ
ل
ْ
ر
ِ
ف
ْ
غا
َ
ف
َ
ف
ُ
ر
ِ
ف
ْ
غ
َ
ي
َ
ل
ُ
هّن
ِ
إ ّل
ِ
إ
َ
ب
ْ
و
ُ
ن
ّ
ذلا
َ
ت
ْ
نَأ .
dan aku mengakui juga akan sekian banyak dosaku, maka
ampunkanlah dosaku. Tiada yang dapat mengampunkan dosa
kecuali Engkau."

Doa 15 Istighfar Taubat

ُ
ر
ِ
ف
ْ
غ
َ
ت
ْ
سَأ
َ
ه
ّ
للا ،
َ
مي
ِ
ي
َ
عْلا
ِ
ذ
ّ
لا
َ
ل
ْ
ى ّل
ِ
إ
َ
هل
ِ
إ
َ
و
ُ
ه
ّ
ى
َ
ْ لا
َ
و
ُ
م
ْ
و
ّ
ي
َ
قْلا
ِ
ه
ْ
ي
َ
ل
ِ
إ
ُ
ب
ْ
و
ُ
تَأ .
"Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada tuhan kecuali Dia,
Tuhan yang sentiasa hidup dan berkekalan (mentadbir alam ini)
dan aku bertaubat kepadaNya (akan segala dosaku)."

Doa 16 Tasbih Taubat

ُ
د
َ
ه
ْ
شَأ
َ
ك
ِ
د
ْ
م
َ
ِ
ب
َ
و
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا
َ
ك
َ
نا
َ
ح
ْ
ب
ُ
س َأ
َ
ل
ْ
ن
ِ
إ
َ
هل
ِ
إ ّل
ُ
ب
ْ
و
ُ
تَأ
َ
و
َ
ك
ُ
ر
ِ
ف
ْ
غ
َ
ت
ْ
سَأ
َ
ت
ْ
نَأ
"Maha Suci Engkau ya Allah dengan segala kebesaran dan
tahmid. Aku jadi saksi dan mengaku bahawa tiada Tuhan lain
kecuali Engkau. Aku pohon ampun dan bertaubat

َ
ك
ْ
ي
َ
ل
ِ
إ .
padaMu.

Doa 17 Salawat Kalam

د
ّ
م
َُ
م ا
َ
ن
ِ
د
ّ
ي
َ
س ى
َ
ل
َ
ع ى
ّ
ل
َ
ص
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا
ّ
ى
ّ
مُل ْا
ّ
ِ بّنلا
َ
ك
ِ
ل
ْ
و
ُ
س
َ
ر
َ
و
َ
ك
ّ
ي
ِ
ب
َ
ن
َ
و
َ
ك
ِ
د
ْ
ب
َ
ع ،
Ya Allah, restuilah dan berkatkanlah junjungan kami
Muhammad, sebagai hamba, Nabi dan RasulMu yang Ummi.
ى
َ
ل
َ
ع
َ
و آ
ِ
ه
ِ
ل
َ
و ا
ً
م
ْ
ي
ِ
ل
ْ
س
َ
ت
ْ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ِ
ه
ِ
ب
ْ
ح
َ
ص
َ
د
َ
د
َ
ع ا
َ
م ا
َ
حَأ
َ
ط
ِ
ه
ِ
ب
ّ
ط
َ
خ
َ
و
َ
ك
ُ
مْ ل
ِ
ع
ِ
ه
ِ
ب
Berkatilah keluarga dan sahabat Baginda. Sejahterakanlah
Baginda selama-lamanya. Kami pohon sebanyak bilangan apa
saja yang di ketahui oleh-Mu atau sebanyak perkara yang ditulis
.
َ
ك
ُ
با
َ
ت
ِ
ك
ُ
ها
َ
ص
ْ
حَأ
َ
و
َ
ك
ُ
م
َ
ل
َ
ق
oleh kalamMu dan sebanyak yang dirangkum oleh kitabMu.
http://m-mathurat.com 5

Doa 18 Doa untuk Sahabat Nabi
ا
َ
ن
ِ
تا
َ
دا
َ
س
ْ
ن
َ
ع
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا
َ
ض
ْ
را
َ
و

رْ ك
َ
ب ِ بَأ
َ
و
َ
ر
َ
م
ُ
ع
َ
و
َ
و
َ
نا
َ
م
ْ
ث
ُ
ع
َ
و
ّ
ى
ِ
ل
َ
ع ِ ن
َ
ع
"Terima dan redhailah ya Allah akan penghulu-penghulu kami,
Sayidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para

ِ
ة
َ
با
َ
ح
ّ
صلا
َ ْ
ي
ِ
ع
َ
ْ
جَأ ،
َ
و
َ
و
َ ْ
ي
ِ
ع
ِ
باّتلا ِ ن
َ
ع ِ ن
ْ
ي ّ دلا
ِ
م
ْ
و
َ
ي
َ
ل
ِ
إ

نا
َ
س
ْ
ح
ِ
إ
ِ
ب
ْ
م
ِ
ه
ْ
ي
ِ
ع
ِ
با
َ
ت ،
sahabat Baginda semuanya, juga para tabi'in dan orang yang
mengikut jejak langkah mereka sehinggalah ke hari
pembalasan. Terimalah (kepulangan) mereka dengan sebaik-
baiknya".

ِ
ة
ّ
ز
ِ
عْلا
ّ
ب
َ
ر
َ
ك
ّ
ب
َ
ر
َ
نا
َ
ح
ْ
ب
ُ
س ا
ّ
م
َ
ع
َ
ن
ْ
و
ُ
ف
ِ
ص
َ
ي ،
ِ
ه
ّ
لل
ُ
د
ْ
م
َ
ْ لا
َ
و
َ ْ
ي
ِ
ل
َ
س
ْ
ر
ُ
مْلا ى
َ
ل
َ
ع

م
َ
ل
َ
س
َ
و
“Maha suci Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan
daripada segala sifat tercela yang cuba diletakkan ke atas-Mu.
Salam sejahtera untuk para rasul utusan. Dan segala puji hanya
layak untuk Allah,
.
َ ْ
ي
ِ
م
َ
لا
َ
عْلا
ّ
ب
َ
ر
Tuhan sekalian alam.”

Surah al-Imran (26 - 27)
¸_· ¯¸¸ll¦ ,¸l.. ¸,l.l¦ _¸.¡. .l.l¦ _. ',!:· _¸¸..´¸ .l.l¦ _´.¸. ',!:·
Katakanlah: "Ya Allah, pemilik kekuasaan (kerajaan) alam
buana, Engkau memberi kekuasaan kepada sesiapa yang
Engkau suka. Engkau merampas kekuasaan itu dari siapa sahaja
yang Engkau mahu.
¸¸-.´¸ _. ',!:· ´_¸..´¸ _. ',!:· ì¸.´,¸, ¸¯,>l¦ ,.¸| _ls ¸_´ ¸,`_ : "¸,¸.·
Engkau berkuasa memuliakan dan menghina siapa yang Engkau
mahu. Di tanganMu (wahai Allah) segala kebaikan dan
kekayaan. Sesungguhnya, Engkau berkuasa untuk berbuat apa
sahaja. "
¸__¸ _¸l¡. _,l¦ _¸· ¸¸!¸.l¦ _¸l¡.´¸ ´¸!¸.l¦ _¸· ¸_,l¦ _¸¸>.´¸ ¯_>l¦ _¸.
Engkau mengganti siang dengan malam dan menggantikan
malam dengan siang. Engkau menerbitkan sesuatu yang hidup
dari
¸¸¸¯,.l¦ _¸¸>.´¸ ¸¸¯,.l¦ ´_¸. ¸¯_>l¦ _`¸¯¸.´¸ _. ',!:· ¸¸¯,-¸, ¸,!.¸> ¸__¸
sesuatu yang kaku (mati) dan Engkau menerbitkan sesuatu yang
mati dari sesuatu yang hidup. Engkau memberi rezeki tanpa
berhitung kepada sesiapa sahaja yang Engkau mahu."


Doa 19 Syukur Panjang
اّن
ِ
إ
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا ا
ً
ب
ِ
ط
َ
ر ا
ً
نا
َ
س
ِ
ل
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن
َ
ك
ِ
ر
ْ
ك
ِ
ذ
ِ
ب ، ا
ً
بْ ل
َ
ق
َ
و ا
ً
م
ُ
ع
ْ
ف
َ
م
َ
ك
ِ
رْ ك
ُ
ش
ِ
ب ،
"Ya Allah kurniakanlah kami lisan yang lembut basah
mengingati dan menyebut (nama) Mu,
ا
ً
ن
َ
د
َ
ب
َ
و
َ
ك
ِ
ت
َ
عا
َ
ط
ِ
ب ا
ً
ن
ّ
ي
َ
ل ا
ً
ن
ّ
ي
َ
ه ، اّن
ِ
إ
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا
ً
ل
ِ
ما
َ
ك ا
ً
نا
َْ
ي
ِ
إ
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن ، ا
ً
بْ ل
َ
ق
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن
َ
و
serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada
perintahMu. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna,
hati
ا
ً
ع
ِ
شا
َ
خ ،
َ
ن ا
ً
مْ ل
ِ
ع
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن
َ
و ا ا
ً
ع
ِ
ف ،
ْ
ي
ِ
ق
َ
ي
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن
َ
و ا
ً
ق
ِ
دا
َ
ص ا
ً
ن ، ا
ً
م
ّ
ي
َ
ق ا
ً
ن
ْ
ي
ِ
د
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن
َ
و ،
yang khusyuk, ilmu yang berguna keyakinan yang benar-benar
mantap. (Ya Allah) kurniakanlah kami (ad-Deen) cara hidup
yang jitu

ة
ّ
ي
ِ
ل
َ
ب
ّ
ل
ُ
ك
ْ
ن
ِ
م
َ
ة
َ
ي
ِ
فا
َ
عْلا
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن
َ
و ، ِ ن
َ
ع
َ
ن
ِ
غْلا
َ
ما
ََ
ت
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن
َ
و
ِ
ساّنلا ، ا
َ
ن
َ
ل
ْ
ب
َ
ه
َ
و
dan unggul selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kami
mohon (Ya Allah) kecukupan yang tidak sampai terpaksa
meminta jasa orang lain. Berikanlah kami (Ya Allah)

َ
ة
َ
ق
ْ
ي
ِ
ق
َ
ح
ِ
لا
َ
ك
ِ
ب
ِ
نا
َْ
ي ،
ْ
و
ُ
ج
ْ
ر
َ
ن
َ
ل
َ
و
َ
فا
َ
َ ن
َ
ل
ّ
ت
َ
ح
َ
غ
َ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
ن
َ
ل
َ
و
َ
ك
َ
ر
ْ
ي ا
ً
ئ
ْ
ي
َ
ش
iman yang sebenarnya sehingga kami tidak lagi gentar atau
mengharapkan orang lain selain dari
ا
َ
ن
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ً
ة
َ
ط
ْ
و
ُ
س
ْ
ب
َ
م
َ
ك
َ
د
َ
ي
ْ
ل
َ
ع
ْ
جا
َ
و
َ
كا
َ
و
ِ
س ، ا
َ
ن
ِ
د
َ
ل
ْ
وَأ
َ
و ا
َ
ن
ْ
ي
ِ
ل
ْ
هَأ ى
َ
ل
َ
ع
َ
و ا
َ
ن
َ
ع
َ
م
ْ
ن
َ
م
َ
و
Engkau sendiri. Kembangkanlah lembayung rahmatMu kepada
kami, keluarga dan anak-anak kami serta sesiapa sahaja


َ
ك
ِ
ت
َ
ْ
ح
َ
ر
ِ
ب ،
ِ
ك
َ
ت
َ
ل
َ
و

ْ
ي
َ
ع
َ
ة
َ
ف
ْ
ر
َ
ط ا
َ
ن
ِ
س
ُ
ف
ْ
نَأ
َ
ل
ِ
إ ا
َ
نْل ,
َ
ك
ِ
لا
َ
ذ
ْ
ن
ِ
م
ّ
ل
َ
قَأ
َ
ل
َ
و ,
َ
م
ْ
ع
ِ
ن ا
َ
ي
yang bersama-sama kami. Janganlah (Ya Allah) Engkau biarkan
nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun kadar
sekelip mata atau kadar masa yang lebih pendek dari itu. Wahai
Tuhan yang mudah
.
ُ
ب
ْ
ي
ِ
ج
ُ
مْلا
dan cepat memperkenankan permintaan (perkenankanlah)."

ّ
ِ بّنلا
ِ
ن
ِ
د
ّ
م
َُ
م ا
َ
ن
ِ
د
ّ
ي
َ
س ى
َ
ل
َ
ع
ُ
ه
ّ
للا ى
ّ
ل
َ
ص
َ
و ى
َ
ل
َ
ع
َ
و
ِ
ْ
ي
ِ
رَ كْلا آ
ِ
ه
ِ
ب
ْ
ح
َ
ص
َ
و
ِ
هل
“Selawat dan restu-Mu untuk junjungan kami Muhammad
SAW, Nabi yang mulia dan kepada keluarga Baginda serta
sahabat Baginda
.
َ ْ
ي
َ
ع
َ
ْ
جَأ
seluruhnya.”

Doa 20 Doa Rabitah

ِ
إ
َ
و
َ
ك
ِ
ل
ْ
ي
َ
ل
ُ
ا
َ
ب
ْ
ق
ِ
إ ا
َ
ذه ّ ن
ِ
إ
ّ
م
ُ
ه
ّ
للَأ
ِ
تا
َ
ع
ُ
د
ُ
تا
َ
و
ْ
صَأ
َ
و
َ
ك
ِ
را
َ
ه
َ
ن
ُ
را
َ
ب
ْ
د
ْ
غا
َ
ف
َ
ك .
ِ
ل
ْ
ر
ِ
ف
Ya Allah, menjelanglah kini malam (ciptaan)-Mu, beredarlah
sudah siang-Mu, inilah keluhan suara dan pinta para du'at-Mu.
Maka oleh itu ampunkanlah dosaku.

ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ت
َ
كّن
ِ
إ
ّ
م
ُ
ه
ّ
للَأ
ُ
قْلا
ِ
ه
ِ
ذ
َ
ه ّ نَأ
َ
ب
ْ
و
ُ
ل ،
ِ
د
َ
ق
ْ
ك
ِ
ت
ّ
ب
ََ
م ى
َ
ل
َ
ع
ْ
ت
َ
ع
َ
م
َ
ت
ْ
جا ،
ْ
ت
َ
ق
َ
تْلا
َ
و
Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini
....(bayangkan wajah-wajah rakan persejuangan) telah
berkumpul kerana mengasihiMu, bertemu

َ
ك
ِ
ت
َ
عا
َ
ط ى
َ
ل
َ
ع ،
َ
ك
ِ
ت
َ
و
ْ
ع
َ
د ى
َ
ل
َ
ع
ْ
ت
َ
د
ّ
ح
َ
و
َ
ت
َ
و ،
َ
د
َ
ها
َ
ع
َ
ت
َ
و
ِ
ة
َ
ر
ْ
ص
َ
ن ى
َ
ل
َ
ع
ْ
ت
َ
ك
ِ
ت
َ
ع
ْ
ي
ِ
ر
َ
ش ،
untuk mematuhi (perintahMu), bersatu memikul beban
dakwahMu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia mendaulat
dan menyokong syariatMu.
ا
َ
ه
َ
ت
َ
ط
ِ
با
َ
ر
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا
ِ
ق
ّ
ث
َ
و
َ
ف ، ا
َ
هّ د
ُ
و
ْ
م
ِ
د
َ
ا
َ
و ، ا
َ
ه
َ
ل
ُ
ب
ُ
س ا
َ
ه
ِ
د
ْ
ها
َ
و ،
َ
ل
ْ
ما
َ
و
َ
ه
ْ
ى
ِ
ذ
ّ
لا
َ
ك
ِ
ر
ْ
و
ُ
ن
ِ
ب ا
Maka eratkanlah ya Allah ikatannya.
Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-
hati ini jalan sebenar, penuhkanlah hati-hati ini dengan cahaya
RabbaniMu yang
ا
ْ
و
ُ
ب
َْ
ي
َ
ل ،
َ
و ا
ِ
لا
ِ
ض
ْ
ي
َ
ف
ِ
ب ا
َ
ه
َ
ر
ْ
و
ُ
د
ُ
ص
ْ
ح
َ
ر
ْ
ش
َْ
ي
َ
ك
ِ
ب
ِ
نا ،
َ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع ِ لّ ك
َ
وّ تلا ِ ل
ْ
ي
ِ
َ
ج
َ
و
Tidak kunjung padam. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini
dengan limpahan iman/keyakinan dan keindahan tawakkal
kepada-Mu.

َ
ك
ِ
ت
َ
ف
ِ
ر
ْ
ع
َ
ِ
ب ا
َ
ه
ِ
ي
ْ
حَأ
َ
و ،
ِ
ة
َ
دا
َ
هّ شلا ى
َ
ل
َ
ع ا
َ
ه
ْ
ت
ِ
مَأ
َ
و
َ
ك
ِ
ل
ْ
ي
ِ
ب
َ
س
ْ
ِ
ف ،
َ
م
ْ
ع
ِ
ن
َ
كّن
ِ
إ
َ
ل
ْ
و
َ
مْلا
Hidup suburkan hati-hati ini dengan pengetahuan sebenar
tentangMu Jika Engkau mentakdirkan mati maka matikanlah
pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan
agamaMu. Engkau lah sebaik-baik sandaran

ْ
ي
ِ
صّنلا
َ
م
ْ
ع
ِ
ن
َ
و ُ ،
dan sebaik-baik penolong.
http://m-mathurat.com 6

و

د
ّ
م
َُ
م ا
َ
ن
ِ
د
ّ
ي
َ
س ى
َ
ل
َ
ع
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا ى
ّ
ل
َ
ص ، ى
َ
ل
َ
ع
َ
و آ
ِ
ل
َ
س
َ
و
ِ
ه
ِ
ب
ْ
ح
َ
ص
َ
و
ِ
ه
ّ
ل .
َ
م
Restuilah Nabi kami, Nabi Muhammad s.a.w dan ahli keluarga
Baginda serta sahabat-sahabat Baginda seluruhnya. Ya Allah,
restuilah junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w, ahli keluarga
dan para sahabat Baginda semuanya. Juga berikanlah
kesejahteraan kepada mereka sebanyaknya.

http://www.m-mathurat.com/

Ayat-ayat al-Quran dan Doa-doa yang terdapat di
dalam helaian ini adalah seperti yang terdapat di
dalam applikasi m-mathurat. Kami juga menyertakan
suara bacaan al-Ma’thurat di dalam applikasi mobil
tersebut. Sila muat-turun dari:
http://bit.ly/m-mathurat


Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.