InsyaAllah kita bincangkan sama2 ciri2 yg ada kepada sebuah negara Islam mengikut nas-nas dari Al-Qur

'an dan As-Sunnah, serta pandangan ulama'-ulama' yg muktabar mengenai negara Islam yang sebenarnya.. Al Ustaz Fathi Yakan dlm bukunya Bagaimana kita menyeru kepada Islam, menggariskan lapan perkara; 1) Ummat Islam adalah satu: Negara-negara Islam tersebar di seluruh permukaan bumi ini seluruhnya merupakan sebahagian dari satu Negara Besar, yang tunduk di bawah Satu Pimpinan. “Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Dan Aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah Aku.” (Surah Al-Anbiya‟:92) 2)„Aqidah Islam itulah Undang-undang Dasar Negara. Dari „aqidah itulah punca segala peraturan-peraturan dalam Negara itu. Allah berfirman, “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul2 Kami dengan membawa bukti2 yang nyata. Dan Kami telah menurunkan bersama mereka Kitab2 suci dan neraca keadilan, agar supaya manusia dapat melaksanakan keadilan itu. Dan Kami menciptakan besi, yang padanya terdapat kekuatan yg hebat dan berbagai manfa‟at bagi manusia… “ (Surah Al-Hadid:25) 3)Menyebarkan Da‟wah Islamiyah merupakan tugas utama Pemerintah. Allah berfirman, “Mereka itu, jika Kami mengukuhkan kedudukannya di muka bumi, nescaya akan mendirikan Solat dan membayar Zakat, dan menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Dan kepada Allah sajalah akan kembali segala urusan.” (Surah Al-Hajj: 41) Dalam ayat lain Allah berfirman, “Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia; kamu menyuruh orang berbuat baik dan mencegah mereka berbuat munkar, dan kamu beriman kepada Allah..” (Surah Ali Imran: 110) 4)Hakim Tertinggi, yang menetapkan Hukum dalam Negara (Daulah) ialah Allah Subhanahu Wata‟ala, Al Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w., itu sajalah yang dijadikan sebagai BUKTI yang sah untuk menetapkan Hukum Syara‟. Allah berfirman, “Dan tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Hanya kepadaNya sajalah aku berserah diri, dan kepadaNya aku akan kembali.” (Surah As-Syura: 10) Dlm ayat lain Allah berfirman, “Menetapkan hukum, itu hanyalah hak Allah… “ (Surah AlAn‟am: 57) Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sudah kutinggalkan untuk kamu dua perkara; kamu tidak akan sesat sepeninggalanku, selama kamu berpegang pada keduanya, iaitu Kitab Allah dan Sunnahku.. (Riwayat Al-Hakim)

selagi ia tidak memerintahkan supaya rakyat mengerjakan dosa.t berfirman. maka sesungguhnya ia telah durhaka kpdku. “Untuk menegakkan agama Allah. Dalam satu hadith lain. maka sesungguhnya ia telah ta‟at kepadaku. Allah berfirman. jika kamu berselisih faham mengenai sesuatu. . bersabda. “Para sahabat bertanya “untuk siapa. maka berserah dirilah engkau kpd Allah. tentulah mereka akan menjauhkan diri daripadamu. untuk mematuhi perintah Rasul-Nya. Pemerintah wajib mengajak rakyat bermusyawarah. Dan barangsiapa yang durhaka kepada pemimpin.w.w. ta‟atlah kamu kepada Allah. dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. bersabda: “agama itu adalah nasihatmenasihati.a.. Tugas ini diterangkan dalam sabda Rasulullah s. Rakyat bertugas melaksanakan penggulingan itu sebagai Fardhu ‘Ain.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) 7) Dalam Negara Islam. maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah. kaum muslimin seluruhnya (Riwayat Muslim). Ia tidak boleh bertindak menurut pendapatnya sendiri.” (Riwayat Muslim). Pemerintah bertanggungjawab dihadapan Allah dihadapan masyarakat. rakyat berhak mengguling pemerintah. “Rasulullah s. “Wahai orang2 beriman. ya Rasulullah?” Rasulullah s.w. Yang demikian itu adalah lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Rasullullah dan juga kepada orang2 yg memegang kuasa di antara kamu (ulul-amri). Oleh sebab itu ma‟afkanlah kesalahan mereka.” (Surah An-Nisa‟: 59) Rasulullah s. “Maka hanya dengan rahmat Allah sajalah engkau dapat berlemah lembut kepada mereka.” (Riwayat Bukhari dan Muslim). jika kamu benar2 beriman kpd Allah dan Hari Kemudiannya.a.w. Dan bermusyawarahlah engkau dgn mereka dlm menghadapi sesuatu perkara. “MUSYAWARA” merupakan hak bagi kaum Muslimin seluruhnya. “Rakyat bertugas mendengarkan perintah dan mematuhinya baik perintah itu mereka senangi atau tidak mereka senangi. dan mohonkanlah keampunan bagi mereka. maka hendaklah kamu mengembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasul-Nya. menjawab. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad utk mengerjakan sesuatu. Dan barangsiapa patuh kepada pemimpin. kecuali kalau pemimpin memerintahkan supaya mereka mengerjakan suatu dosa. Apabila seseorang diperintah supaya mengerjakan dosa. Pemerintah adalah pemimpin yang dibebani tugas melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah s. maka sesungguhnya ia telah ta‟at kepada Allah. Kemudian. Dan dalam hadith lain diterangkan.w. untuk mematuhi pemimpin2 kaum muslimin dan untuk kesejahteraan mereka. “Barangsiapa yang ta‟at kepadaku. dan itu termasuk salah satu hak2 mereka. untuk melaksanakan ajaran2 yang termaktub dlm Kitab-Nya. Dan barangsiapa yg derhaka kepadaku.5)Dalam Negara Islam. maka ia tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh patuh. “Apabila kamu melihat umatku sudah takut untuk menegur orang yang zalim dgn kata2: “Wahai orang yang zalim!” maka sesungguhnya Islam sudah mengucapkan “Selamat Tinggal” kepada mereka. Rakyat wajib ta‟at kepada perintahnya.a.a. (Surah Ali Imran: 159) 6) Dalam Negara Islam. Kalau sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras.

Kesaksamaan atau al-Musaawah. Peraturan dlm hal ini ialah: Lahum ma lana wa’alaihim ma ‘alaina “Mereka mempunyai hak yang sama dgn kita.” Dalam satu hadis lain. sifat negara Islam seperti yang disebut oleh Syeikh Said Abu Jib ialah Perundangan Hukum Milik Allah atau Hakimiyatillah.. atau menimpakan beban kepadanya lebih dari kesanggupannya.” – Al-Taubah ayat 63 Banyak ayat2 hukum telah pun di keluarkan. mencuri.” (Riwayat Bukhari dan Muslim). maka ia telah kafir” Cuba anda fikirkan. Dengan makna.. merompak. Kebebasan atau al-Huriyyah dan Syura. rakyat yang tidak beragama Islam mendapat jaminan utk dapat hidup dengan tenang.t:“Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesiapa menentang (perintah Allah..” Saya nak tambah sikit.” Dan dlm satu hadith yg lain.w. “Awas! Barangsiapa yang menganiayaseorang dzimmi. Mereka mempunyai hak dan kewajipan yang sama seperti kaum Muslimin. Dalam Negara Islam. dan menikmati kemudahan2 yang diberikan kpd kaum Muslimin. Rasulullah bersabda. seperti di dalam surah al-Maidah ayat 44 dengan maksud:“Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah.. Dan barangsiapa yang mengganggu aku maka kelak di Hari Qiamat aku akan menuntut dia di Pengadilan. Balasan demikian ialah kehinaan yang besar. yg bermaksud. serta ia kekal di dalamnya. membantah hukum Allah dan RasulNya).a.Dalam hadith yg diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. undang-undang Allah mengatasi segala-galanya.” Peraturan ini dipetik dr sabda Rasulullah s. maka sesungguhnya ia telah mengganggu aku sendiri. mempunyai hak kemerdekaan yang penuh dlm urusan2 peribadinya. maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam. Keadilan atau al-Adalah. dan juga mereka dibebani kewajiban yg sama dgn kewajiban kita. “Perjuangan yg paling mulia ialah mengemukakan kata2 yg benar di hadapan seorang raja yang zalim. minum arak dan sebagainya jika anda tidak mempunyai sebuah negara? . Rasulullah bersabda. Barangsiapa berbuat demikian. Mereka juga mendapat hak istimewa. Firman Allah s. ayat hukum ini diturunkan untuk siapa? Adakah anda boleh hukum orang berzina. maka aku akan menuntut dia kelak di Hari Qiamat. atau membuat dia kalah dalam suatu pertengkaran padahal dia yang benar. “Barangsiapa yg mengganggu seorang Dzimmi. dan dalam hukum2 yang khusus menurut agama mereka. seperti perkahwinan dan sebagainya. atau mengambil suatu daripadanya tanpa persetujuannya…. atau mengambil hartanya. “Tidak boleh patuh kepada makhluk yg memerintahkan utk mengerjakan sesuatu yg merupakan maksiat kepada Tuhannya.w.

lahir dan mati. Cukai dan sebagainya termasuk Inner Security Act yang amat bercanggah dengan hak asasi manusia. iaitu selepas mempunyai kuasa. Akta Keterangan.. menyamakan ucap salam sama dengan selamat pagi dan sebagainya.sebaliknya adalah Perlembagaan Persekutuan yang dicipta oleh penjajah. Sebuah negara Islam mesti ditadbir secara syura.. selepas dapat membentuk sebuah negara Islam di Madinah. kekeluargaan. Ia tidak dipakai dalam urusan pentadbiran negara. Perkara 4 (1) Perlembagaan Malaysia menjelaskan kedudukan Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi bagi negara ini.. kalau kita tidak ikut cara pemerintahan atau negara Islam Rasulullah di Madinah. 5-Pemimpin Utama Malaysia bukan orang yang memahami Islam dengan baik. Apa yang dia tahu tentang Islam? 7-Undang-undang Islam hanya digunapakai dalam hal-hal perkahwinan... 3-Peguam Negara bukan seorang mufti. Jabatan Agama Negeri. harta pesaka. Dalam majlis syura tidak ada orang yang bernama Liong Sik atau Samy Vellu. Ahli majlis syura pula mesti terdiri dari orang yang memahami Alquran dan Hadith. 6-Parlimen Malaysia bukan majlis syura. kalau pun tidak sampai pada peringkat mujtahid..Negeri dan sebagainya. Kastam. untuk menjalankan hukum Allah iaitu Hudud..sebaliknya ia hanyalah manusia biasa yang memahami undang-undang warisan penjajah yang digunapakai dalam urusan hariannya. barulah hukum ini dilaksanakan sepenuhnya. Criminal Procedure Code. Jadi. Dan negara Islam yang perlu kita contohi untuk bergelar sebuah negara Islam ialah negara di bawah pemerintahan Rasulullah yang meletakkan hukum Allah itu di tempat yang tertinggi di dalam negara. 4-Malaysia masih mengekalkan undang-undang Inggeris yang banyak bercanggah dengan undang-undang Islam seperti Panel Code.Maka.. negara Islam mana pulak kita nak ikuti? – Wallahua‟lam MALAYSIA BUKAN NEGARA ISLAM Oleh kerana kontroversi mengenai Malaysia adakah sebuah negara Islam atau bukan terus berlanjutan sehingga kini dan diterbitkan pula dalam Suara Masjid Negara pada hari ini maka berikut adalah fakta-fakta yang menjelaskan bahawa Malaysia bukan sebuah Negara Islam:1-Undang-undang tertinggi negara bukan undang-undang Islam. Urusan negara Islam . Qisas dan Ta‟zir perlukan pemerintahan. tetapi Islam itu sendiri ditadbir oleh Kerajaan Malaysia seperti dengan mewujudkan Jabatan Kemajuan Islam. bahkan di satu pihak mencerca Islam dan nabinya seperti isu nabi tidak bercukur sedikit masa lalu. 2-Malaysia tidak ditadbir secara Islam.

14-Negara Islam tidak menjual minuman keras. Namun apakah memadai sebuah negara yang hanya Islam dari sudut kehakiman seperti Saudi tetapi polisinya dan dasarnya tidak sepenuhnya Islam? Oleh itu. Ulama' hanafiah mengatakan bahawa memadai takrifan negara Islam bagi negara yg mempunyai rakyat dan pemimpin yang beragama Islam sekalipun tidak menjalankan undang-undang Islam. atau Ustaz Ghazali Hasbullah suatu ketika dahulu. 10-Negara Islam tidak melindungi perasuah dan perogol seperti Khir Toyo dan Abd.Rahim Thamby Cik. yang dihalalkan oleh undang-undang negara bahkan diberikan lesen untuk beroperasi. 11-Negara Islam tidak memenjara seseorang tanpa kesalahan yang jelas dan tidak dapat dibuktikan bersalah atau ada keraguan dalam hal pembuktian dan keterangan seperti apa yang berlaku terhadap DS Anwar Ibrahim. atau di Chow Kit. undang-undang Islam di samping ciri utama ialah pemimpin Islam. terkecuali jika dalam agama seseorang warganegara yang bukan muslim ada kebenaran untuk meminumnya. 8-Negara Islam menyanjung tinggi ulama-ulama dan para pendakwah. 9-Negara Islam tidak mengamalkan dasar pilih kasih dan unsur kronisme seperti yang diamalkan oleh kerajaan BN sekarang. pusat-pusat urut yang menggunakan wanita sebagai tukang urutnya.sepatutnya ditadbir dengan undang-undang Islam dan undang-undang yang selari dengan semangat syariah Islamiah. bukan menangkap dan memenjara mereka seperti apa yang berlaku terhadap Ustaz Badrul Amin. Dan banyak lagi bukti-bukti dan alasan yang menunjukkan bahawa Malaysia bukanlah sebuah negara Islam seperti yang diisytiharkan oleh PM tidak berapa lama dahulu. sebaliknya mengambil tindakan terhadap mereka jika terbukti bersalah.atas pertimbangan tidak menghukum pesalah jauh lebih baik dari menghukum seseorang yang belum tentu bersalah. dan tidak menjualnya secara berleluasa seperti sekarang ini. 12-Negara Islam tidak ada Bukit Judi Negara seperti di Genting Highland. 13-Di Negara Islam tidak ada pusat-pusat maksiat seperti pelacuran di Bukit Bintang. negara Iran sering mencanangkan bahwa Syiah itu lebih baik daripada sunni kerana tiada satu pun . 15-Di Negara Islam tidak ada pusat-pusat empat nombor ekor seperti yang bertaburan di seluruh pelusuk negara. seperti undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam proses pengadilan negara Islam cenderung untuk tidak menghukum pesalah.khususnya kepada umat Islam. Dipetik dari laman web Tranungkite Cyberlink oleh Al-Kundangi – Sebelum kita membahaskan adakan malaysia sebuah negara Islam atau tidak rasanya elok kita meninjau secara ringkas apakah pendapat para ulama' tentang takrif negara Islam. Ada pun pendapat sebahagian besar ulama' termasuk al Mawardi dalam "ahkamussultaniah" negara Islam perlu mempunyai identiti Islam.

segelintir ulamak tidak menyebut al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi Negara Islam kerana beberapa sebab.... Assalamualaikum.t tetapkan... Kalau setakat lisan sahaja.. iaitu meletakkan hukum al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi negara..w. di samping takrif yang lain.. 1) Ulamak tersebut berada di zaman pemerintahan pemimpin yang zalim.. mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah s. kalau tidak... jadi tuntutan dua kalimah syahadah itu perlu kita praktikkan di dalam hidup dan pemerintahan kita.. bermakna dari segi perbuatannya kita tidak meyakini akan kewibawaan hukum yang telah Allah s. secara ringkasnya.. . pemerintahan Islam perlu meletakkan al-Quran dan Sunnah sebagai hukum tertinggi negara. 2) Ulamak tersebut berada di dalam pemerintahan Islam. Terimakasih kerana input petikan pandangan dari beberapa ulamak..a. ini adalah perbuatan syirik yang nyata.. Iran..t. Menurut Tuan Guru Haji Hadi..w....w... Jika kita mengambil selain dari hukumNya...negara sunni yg benar2 melaksanakan Islam seratus peratus tidak seperti Republik Islam . sebagai maslahat perkara yang berkaitan hukum dalam pemerintahan tidak disebut (kerana dilarang keras pada masa itu). Jadi.... kita telah berbohong atau kita sekadar menyatakannya pada lisan sahaja. dan kita meyakini ada hukum lain yang lebih berwibawa dan dapat menyelesaikan masalah manusia. secara keseluruhan umat Islam sudah memahami. Kita semua (termasuk pemimpin yang mengaku Islam) telah menyatakan ikrar Lailahaillallah Muhammadarrasulullah.w.. tidak ada bezanya kita dengan burung kakaktua..wallahua'lam. semata-mata untuk menghalal perbuatan pemimpin mereka yang jauh menyimpang dari landasan Islam. Menegakkan hukum Allah ini berkaitan dengan aqidah dengan maksud keyakinan kita sebagai seorang Islam terhadap KEWIBAWAAN Allah s. tidak guna kita meletakkan Negara Islam pada ISTILAH.t di dalam mengatur sesebuah pemerintahan melalui hukum yang ditetapkanNya... jawapan Tuan Guru Haji Hadi mengenai takrif Negara Islam.. kebanyakan ulamak menetapkan Negara Islam ialah negara yang melaksanakan hukum yang ditetap oleh al-Quran dan hadis. Dan Umno suka mengambil takrif ulamak yang tidak berapa dikenali dan memetik takrif TANPA mengambil kenyataan yang menyeluruh (iaitu meletakkan hukum yang bersumber pada al-Quran dan hadis sebagai hukum tertinggi sesebuah negara Islam).. kita perlu utamakan Negara Islam yang HAKIKI sepertimana yang diamalkan Rasulullah s... Saya berpendapat.. Saya ada mendengar secara live.

. . Muslim atau Zimmi tidak mendapat keamanan seperti keamanan yang dahulu ketika berada dalam Darul Islam. Namun beliau berpendapat penukaran stastus Darul Islam kepada Darul Harbi hanya sekiranya terkumpul tiga syarat. Dar lebih merujuk kepada unsur kebendaan :tanah dan kawasan . Manakala Al Ustaz Said Hawwa dalam kitabnya Al Islam beliau telah menerangkan perbezaan jelas antara Darul Harb dan Darul Islam Darul Harb terbahagi kepada dua iaitu Darul `ahd dan Darul Harb.a.. Assalamualaikum. Cuma. hujah-hujah sesat/fahaman sesat yang dipegang oleh JAKIM demi untuk mempertahankan pemimpin mereka dan untuk menjaga 'periuk nasi' mereka dan mereka ini menjual agama dengan harga yang murah hanya semata-mata hanya untuk mencari sesuap nasi.. seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s. mereka inilah yang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai 'ulama suk(jahat)'. Darul maslubah (negara yang ditawan oleh kafir). Adapun Imam Abu Hanifah bersependapat dengan sahabatnya Abu Yusuf dan Ahmad bahawa Darul Harbi akan bertukar status kepada Darul Islam dengan pendominasian hukum-hukum Islam padanya..w dan sahabat. saya ada sedikit pandangan dari beberapa artikel yang memaparkan bagaimana yang dikatakan HIKMAH yang sebenar yang berubah mengikut situasi semasa.. pendominasian hukum-hukum kufur padanya 2. Terdapat beberapa perbezaan antara DAR dan DAULAH... Manakala daulah islamiyah lebih berisfat mempunyai kedaulatan. insyaAllah kalau ada masa saya akan masukkan artikel tersebut. 1. Sekiranya negara tersebut diancam musuh maka wajib ke atas umat Islam untuk berjihad mengembalikan semula kawasan tersebut kepada status asalnya walaupun memerlukan masa yang panjang Darul harb pula adalah kawasan yang tidak dijalankan padanya hukum Islam sama ada aspek keagamaan mahupun politik disebabkan ia terletak di luar kekuasaan Islam. darul bidaah (dikuasai oleh pengamal bidaah) .Konsep Negara Islam Menurut Professor Wahbah Zuhaily. Darul bagh (ada pelampau).. Manakala Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa penetuan asas bagi Darul Islam adalah keamanan yang diperolehi oleh mereka yang tinggal di dalamnya. kemerdekaan dan syaksiah ma‟nawiyah.. bersambung dengan Darul Harbi 3. Manakala Darul Islam itu terbahagi kepada lima: Darul `ad (ada pemimpin Islam dan undang2 Islam) . Malik dan Syafie serta Ahmad berpendapat bahawa negara Islam adalah kawasan atau negara yang berada di bawah kekuasaan orang Islam serta melaksanakan undangundang dan peraturan Islam juga didirikan padanya syiar-syia Islam. jumhur fuqaha‟ iaitu Abu Yusuf dan Muhammad daripada mazhab Hanafi. Darur riddah (rakyatnya murtad atau dikuasai mereka). Menurut Dr Wahbah.inilah hujjah mereka.

Negara Islam. Kekuatan dan pertahananya dikuasai orang Islam. Berpandukan kepada definisi di atas. i. DEFINISI NEGARA ISLAM Beberapa definisi Negara Islam yang dirumuskan oleh ulama dan cerdikpandai Islam adalah seperti berikut. iaitu. ii. Muhammad Abu Zuhrah: “Negara Islam ialah negara yang berada di bawah kuasa pemerintahan orang Islam. Muhammad bin Hasan As Syaibani: “Negara yang dikuasai dan diperintah oleh umat Islam dan orang-orang Islam menikmati keamanan dan keselesaan di dalamnya”. Keraguan dan pertikaian mengenai Malaysia sebagai sebuah negara Islam adalah tidak berasaskan fakta dan ianya tertolak. Negara-negara di dunia ini mengikut penilaian hukum fiqh terbahagi kepada tiga kategori. i. Malaysia sebagai negara Islam telah diperkuatkan lagi dengan peruntukan dalam Perlembagaan .MALAYSIA NEGARA ISLAM Oleh : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia PENDAHULUAN Istilah „Negara Islam‟ tidak tercatat secara langsung dalam al-Quran dan al-Sunnah. ii. Negara kafir yang tidak memerangi Islam. jelaslah Malaysia adalah sebuah negara Islam. iii. Negara kafir yang berperang dengan Islam. Perbahasan ini dibuat bertujuan menentukan kategori sesuatu negara atau tempat yang didiami oleh umat Islam samada bertaraf „kampung halaman Islam atau hak umat Islam‟ atau „kampung halaman kafir harbi‟ yang memerangi umat Islam. Perbahasan mengenainya hanya dibuat berpandukan kepada ijtihad para ulama mujtahidin. Negara sedemikian wajib dipertahankan oleh setiap individu muslim”. dan.

· Umat Islam bebas menunaikan amalan syariat Islam malah dibantu oleh Kerajaan. . tatapi diusaha oleh pejuang dan pemimpin negara seiring perjuangan mencapai kemerdekaan. Peruntukan ini tidak diadakan oleh penjajah. · Malaysia adalah tanahair orang Islam sejak turun temurun.Persekutuan bahawa Islam adalah agama bagi Persekutuan. · Sesebuah negara yang tunduk akur di bawah kuasa Islam dan orang Islam sebagai ketua pemerintah. ASAS-ASAS NEGARA ISLAM Asas-asas utama sesebuah negara itu diiktiraf sebagai negara Islam antaranya ialah. · Ketua pemerintahan negara dipegang oleh orang Islam. · Sistem mempertingkatkan ibadah. · Pendidikan Islam diajar dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat institusi pengajian tinggi dan sentiasa ditingkatkan mutunya. · Mahkamah syariah ditubuh dengan rasmi dan hasil keputusannya tidak boleh diganggu oleh mahkamah sivil. · Malaysia masih didiami oleh orang-orang Islam sebagai pemunya. · Tanahair orang Islam adalah sah sebagai negara Islam. munakahat dan muamalat dilaksanakan di serata negara. jelaslah Malaysia sebagai negara Islam kerana ciri-ciri berikut. MALAYSIA ADALAH NEGARA ISLAM Hasil dari definisi dan pandangan ulama mengenai negara Islam. · Sesebuah negara yang aman dan bebas didirikan syiar Islam di dalamnya.

· Melantik jemaah menteri bagi membantu negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. sebaliknya adalah lebih baik menerima realiti yang ada dan berusaha memperkuat serta memperbaiki lagi mana-mana kelemahan dan kekurangan jika ada. Status negara Malaysia sebagai negara Islam tidak boleh lagi dipertikaikan. Gerakan fahaman sekularisma bermula pada pertengahan abad ke 19 di England yang diasaskan oleh George Jacob Holyoake (1817-1906). Kerajaan juga telah berusaha memantapkan akidah. · Agama dan dunia terpisah secara total. Apa yang sedang diamalkan oleh negara Malaysia hari ini ialah berusaha menjaga kebajikan umat Islam dan memartabatkan agama Islam serta tidak lupa tanggungjawab kepada rakyat bukan Islam. USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KERAJAAN MALAYSIA Antara usaha yang dilakukan oleh Kerajaan dalam menunaikan tanggungjawab sebagai sebuah Kerajaan Islam ialah seperti berikut. Oleh itu eloklah difahami terlebih dahulu apakah erti sekular. Fahaman agama yang dipegang ialah yang bertepatan dengan al-Quran dan al-Sunnah serta akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Perkataan „sekular‟ berasal daripada perkataan Latin seaculum yang bermakna „alam ini‟ atau „dunia ini‟. Tanggungjawab sedemikian adalah sebahagian suruhan Islam. Golongan ini hanya mementingkan kebajikan manusia di dunia dan menafikan kewujudan alam akhirat. memajukan syariah dan mempertinggikan akhlak umat. . keadaan dan keraguan serta kekeliruan umat Islam di negara ini adalah tidak berasas dan tidak mempunyai sebarang faedah. Dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut. · Menolak kepercayaan adanya Tuhan.MALAYSIA NEGARA SEKULAR ? Terdapat di kalangan umat Islam di Malaysia yang menganggap Malaysia sebagai negara sekular. malah agama itu sendiri tidak dapat ditegakkan tanpa wujudnya pemerintahan. · Menjaga kepentingan agama serta mentadbir urusan negara dan umat. Dalam suasana sedemikian. sekularisma telah dipersepsikan menerusi ciri-ciri berikut. · Menolak kepercayaan adanya hari akhirat dan perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan selepas mati. · Mengurus pemerintahan adalah antara kewajipan agama yang terbesar. · Memelihara agama dari sebarang pencerobohan fahaman dan ajaran yang boleh memesongkan akidah sebenar Islam. Segalanya berpusat pada alam ini.

masyarakat dan negara. · Menguruskan sistem pentadbiran awam yang cemerlang. · Mewujudkan sistem perundangan dan kehakiman bagi menyelesaikan pertikaian dan menegakkan keadilan. · Menguruskan hal ehwal zakat secara bersistem. maka berkewajipan setiap rakyat melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang antara lainnya ialah seperti berikut. PENUTUP Malaysia sebagai sebuah negara Islam adalah menepati dengan definisi yang diperkatakan oleh . · Berusaha membangun dan memajukan ekonomi diri. · Menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan mungkar seperti menganggu ketenteraman awam. · Mendirikan dan menguruskan kelicinan peribadatan seperti mendirikan masjid dan menguruskan pentadbiran berkaitannya. menimbulkan huru-hara dan mengancam keselamatan masyarakat dan negara. · Bersedia menolong pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya. · Bertanggungjawab mempertahan dan menaikkan nama negara pada bila-bila masa dan di mana sahaja. · Mengendalikan urusan ibadat haji dengan teratur. · Menyediakan tenaga tentera dan sistem pertahanan negara bagi menjamin keselamatan agama. · Memungut hasil cukai yang pelbagai untuk dana negara. Islam mengharuskan melantik orang bukan Islam yang menjadi warganegara sebagai menteri untuk melaksanakan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan.Dalam hal ini. bangsa dan negara. · Membanteras jenayah dan sebagainya. · Taat serta patuh dengan ikhlas dan penuh rasa bangga. KEWAJIPAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH Oleh kerana Malaysia sebuah negara Islam.

. Isu Malaysia sebagai sebuah ‘Negara Islam’ mula diperkatakan dengan hangat apabila Dato’ Seri Dr. salam ramadhan. Dalam masa yang sama ketua negara berhak memberi pandangan membetulkan sebarang perkara yang dirasakan perlu. Ketua negara dan kementerian serta jabatan: Para fuqaha‟ menyatakan perlantikan ketua negara melalui empat cara: baiah. perundangan. ijma‟ dan qiyas. Mahathir (Perdana Menteri Malaysia ketika itu) mengisytiharkannya secara terbuka pada 29/09/01 semasa Majlis Perasmian Persidangan Perwakilan ke-30 Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Kementerian ini tidak berhak membuat sebarang keputusan. Menurutnya lagi. Baru-baru ini pula. Kementerian kedua ialah kementerian yang melaksanakan keputusan ketua dan mendengar aduan rakyat untuk disampaikan kepada ketua negara. cara-cara yg benar-benar menepati ruh syara‟ pada hari ini adalah baiah yg dilakukan oleh ahlul hil wa aqd dengan disertakan keredhaan umat Islam. Syyarat-syarat kelayakan di kementerian ini adalah lebih rendah daripada kementerian tanfiz tadi. al hadith. perlantikan pemangku dan melalui kekerasan. Tugas kita sekarang ini adalah untuk mengisi dan memantapkan lagi apa-apa yang perlu diperkemaskan dan tidak lagi menghabiskan masa mempertikaikannya kerana telah jelas bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam yang terbukti dari segi sejarah. ada pihak yang kerana ingin menjaga periuk nasi hanya tunduk dan ‘yes sir’ sahaja kepada apa yang diumumkan. Kewajipan kementerian ini adalah mengemukan kepada ketua negara sebarang tindak-tanduk yang dilakukan. Ketua negara dibantu oleh dua kementerian yang hampir sama dengan Perdana Menteri di sesebuah negera.ulama masa kini dan terdahulu. tidak kurang juga bilangan pihak yang menyanggah pernyataan tersebut. pembangunan dan penghayatan Islam. KEMENTERIAN DAN JABATAN YG ADA SPT ZAMAN KHILAFAH TERDAHALU. perdebatan mengenainya sehingga kini masih belum sampai ke penghujung. Namun. Yang pasti.. Datuk Seri Najib Tun Razak ketika menjawab pertanyaan dari wartawan mengatakan bahawa Malaysia bukan negara sekular tetapi merupakan sebuah negara Islam dengan takrifnya yang tersendiri. Kementerian ini dikenali sebagai wizarah tafwidh. Undang-undang Undang -undang negara Islam adalah berasaskan Al Qur‟an . Bermula dari sini. nas. Kementerian ini dikenali sebagai wizarah tanfiz. Malaysia tidak pernah berpegang kepada sekularisme tetapi didorong oleh asas Islam kerana . Bagi sesiapa yg ingin melihat undang-undang tersebut secara bertulis dan mengikut methgodology ilmu undang-undang bolehlah merujuk majalah al ahkam al `adliah yg menjadi undang-undang tertinggi dalam khilafah Othmaniyah. Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Di samping itu. SEDIKIT PERBINCANGAN TENTANG NEGARA ISLAM. termasuklah dari golongan bukan Islam sendiri. sunnah.

kharaj. Sekiranya mereka melakukan perkara ini. pada hakikatnya. Ketika diajukan soalan tentang kerajaan kelihatan sedang menuju ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara sekular. Manakala sebahagian umat Islam yang lain hanya nampak sekular membawa erti politik yang dipisahkan dari agama. keliru. maka golongan ini terpaksa merubah ‘haluan’ mereka agar nampak lebih ‘Islami’. Kita tidak pernah menjadi sekular kerana sekular seperti yang ditakrif oleh Barat bererti meminggirkan prinsip Islam daripada cara kita mentadbir negara. syura. Justeru. Maksud ‘sekular’ juga telah dipolemikkan sehingga umat terjerat dengan pelbagai tafsirannya. khumus. InsyaAllah seluruh umat Islam akan mendokong pemerintahan mereka. Istilah seperti khalifah. jihad dan sebagainya pula telah diselewengkan sehingga lari dari maknanya yang sebenar dari segi syara’. wali. jizyah. Walaupun istilah hudud telah dikenali ramai. Kita tidak pernah berpendirian sedemikian (kerana) kita sentiasa didorong oleh pegangan kita kepada asas Islam. usyur. Oleh itu. Dalam mengubah ‘haluan’ ini. definisi dan istilahistilah Islam yang sebelum ini begitu jelas menjadi kabur. Tindakan ini perlu agar mereka dilihat sejalan dengan arus (Islam) yang menerpa dan dalam masa yang sama mereka boleh kekal di kerusi pemerintahan. Kebangkitan ini dapat dilihat telah menjadi ancaman kepada mereka yang memegang tampuk kekuasaan. hilang dari kamus kaum Muslimin.perlembagaan jelas menyebut bahawa Islam adalah agama rasmi. . mereka boleh terus kekal di kerusi pemerintahan hanya dengan membuang sistem sekular dan menggantikannya dengan hukum-hakam Islam. ghanimah. adalah perlu untuk kita mencerahkan kembali kekaburan penakrifan sekularisme dan Negara Islam memandangkan telah berlaku pelbagai tafsiran mengikut kepentingan yang tersasar jauh dari maksud sebenar istilah-istilah ini. Arus kebangkitan Islam telah mengalir di mana-mana dan menyapu apa-apa sahaja yang menghalang laluannya. pelbagai kekeliruan ditimbulkan dalam penggunaan istilah seperti ‘sekular’ dan ‘Negara Islam’. darul islam dan banyak lagi ternyata kabur. Istilah-istilah ini ditakrif mengikut kehendak sendiri tanpa bersandarkan fakta dan dalil yang sahih. namun istilah-istilah seperti ta’zir. Tanggapan anda adalah salah. siyasah. sehingga ada yang membolehkannya diterjemah mengikut acuan sendiri. darul harb. kita menyaksikan pada hari ini banyak konsep. Inilah juga apa yang telah terjadi dengan istilah Darul Islam (Negara Islam) di mana ramai umara’ dan ulama sekarang memberikan maksud baru Negara Islam yang begitu asing dari Islam. Padahal. Najib berkata: “Saya perlu betulkan anda. terseleweng dan yang lebih teruk. Rata-rata umat Islam sudah mula nampak bahawa keburukan yang membelenggu mereka selama ini adalah berpunca dari sistem sekular yang busuk. Ada yang mengatakan sekular bermaksud tidak mempercayai hari kiamat dan hisab di akhirat. agar tidak ditolak oleh kebangkitan rakyat yang mahukan Islam. malah sebahagian dari umat Islam sendiri langsung tidak memahaminya.” *UM 18/07/07+ Kecelaruan Takrif Mutakhir ini kita melihat hasrat umat untuk kembali semula kepada Islam semakin meningkat. Malangnya mereka ternyata lebih rela membenarkan dunia yang fana’ ini membelenggu mereka. Ada yang cuba memesongkan maknanya dengan mengatakan bahawa ‘kita mesti memahami istilah sekular bukan sebagaimana takrifan Barat’ yang seolah-olah menjelaskan ‘sekular’ boleh ditakrifkan dengan maksud yang baik. jika tidak mengikut Barat. Justeru.

maka timbullah persoalan bagaimana untuk mengatur kehidupan manusia. Penentuan jenis hukuman. Maksudnya. namun pada dasarnya mereka menganggap bahawa kehidupan dunia ini tidak ada hubungannya dengan agama. Rakyatlah yang berhak membuat undang-undang dan setiap orang bebas berpendapat dan berbuat sesuka hati di dalam mengatur kehidupan ini. sewamenyewa. mereka meyakini bahawa peraturan kehidupan tidak ada ‘hubungan’ dengan Tuhan. Oleh kerana ada terlalu ramai manusia dan ini menyukarkan proses untuk membuat sesuatu peraturan atau mengambil keputusan. Dengan ini. Idea ini dianggap sebagai kompromi (jalan tengah) antara pemuka agama yang mengkehendaki segala sesuatu itu harus tunduk kepada mereka (atas nama agama) dengan para ahli falsafah dan cendekiawan yang mengingkari adanya agama. idea sekularisme ini sama sekali tidak mengingkari atau menolak adanya agama. agama itu harus dipisahkan dari kehidupan dan kehidupan mesti ditentukan sendiri oleh manusia. Sampai akhirnya. apakah yang harus dilakukan dan apakah tolok ukur yang akan digunakan.Malaysia Dan Sekularisme Sesungguhnya Barat adalah penganut dan pengembang Ideologi (mabda’) Kapitalis yang menjadikan sekularisme sebagai akidah mereka. Jadi. konsep sekularisme. kita menyaksikan bahawa sesiapa yang mahukan agama. mencuri. mereka boleh menggubal. menganiaya dan menghisap darah rakyat. Ini menjadikan agama hanya sekadar ‘formaliti’ belaka. Setelah mereka sepakat untuk memisahkan agama dari kehidupan. Menurut keyakinan mereka. pendapat majoriti dari kalangan ahli falsafah dan cendekiawan itu lebih cenderung memilih idea untuk memisahkan agama dari kehidupan yang kemudiannya menghasilkan usaha pemisahan antara agama dengan negara. kerana sekalipun mereka mengakui kewujudannya. konsep inilah yang mereka bawa dan terapkan di dalam negeri umat Islam sehingga kita saksikan sekarang di seluruh dunia Islam termasuk Malaysia. Justeru. Kelahiran mabda ini bermula pada saat kaisar (caesars) dan raja-raja di Eropah menjadikan agama sebagai alat untuk memeras. tetapi menyeru agar ia dipisahkan dari kehidupan dunia. iaitu konsep memisahkan agama dari kehidupan ini (faslud . maka segala peraturan dalam hal ini ditentukan oleh mereka sendiri tanpa ada ketentuan atau ‘hubungan’ dengan Tuhan. meminda dan menghapuskan mana-mana undang-undang semahu mereka berdasarkan kaedah atau kehendak majoriti tadi. apabila mereka menjajah negeri-negeri umat Islam. halal dan haram dan sebagainya berada di tangan manusia dan boleh diubah mengikut kehendak manusia. Sebahagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak. sedangkan yang lainnya mengakui adanya agama. Para pemuka agama (gereja) waktu itu.Pokoknya. *****a ia tidak menjadikan agama berperanan dalam kehidupan. Dengan kata lain. Dari sini timbullah idea demokrasi yang dianut oleh ideologi ini yang berasal dari pandangannya bahwa manusialah yang berhak membuat peraturan (undang-undang). terpuji dan tercela. telah disepakati agar agama tidak diperhitungkan lagi dalam kehidupan ini. berzina dan sebagainya. Jika dahulu agamalah yang menjadi penentu di dalam kehidupan. sekarang. maka mereka akan pergi ke gereja-gereja untuk ‘berhubung’ dengan Tuhan mereka tetapi apabila mereka (di luar gereja) melakukan aktiviti jual beli. kerana agama hanyalah berperanan dalam mengatur ‘hubungan peribadi’ seseorang itu dengan Tuhannya sahaja. membunuh. rakyat adalah sumber kekuasaan. mengambil riba. dijadikan perisai untuk mencapai keinginan mereka. Maka timbullah pergolakan sengit. Kemudian. Inilah konsep sekular yang mereka terapkan di dalam negara mereka. seseorang boleh menerima mahupun menolak agama (atau Tuhan) selama mana ia (agama) tidak campurtangan dalam kehidupan. maka mereka menetapkan agar dilantik wakil (rakyat) dan diambil suara majoriti di dalam apa jua keputusan. yang kemudian membawa kepada kebangkitan ahli falsafah dan cendekiawan.

kesihatan. Malangnya. Pernah adanya percubaan oleh segelintir orang untuk cuba memperkenalkan undang-undang agama dan undang-undang moral. Hak umum rakyat yang wajib disediakan secara percuma oleh pemerintah seperti pendidikan. jalanraya dan lain-lain dikenakan bayaran sesuka hati oleh pemerintah. dengan hanya pengisytiharan oleh seorang pemimpin. Mengikut ajaran dan amalan sekular. Mereka jahil bahawa penerapan ‘nilai-nilai’ Islam di dalam sistem Kapitalis tidak sekalikali menjadikan sistem itu Islam. maka ini adalah sah menurut amalan demokrasi-sekular. empirik mahupun historis yang dapat disaksikan oleh setiap orang yang mempunyai penglihatan dan pendengaran berkenaan hakikat Malaysia sebagai sebuah negara sekular: (i) Bukti Normatif: Perlembagaan Persekutuan yang digubal oleh sikafir Lord Reid adalah bukti yang paling jelas meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara demokratik. sekular dan berbilang agama dengan kedudukan Islam hanyalah sebagai agama rasmi. banyak pihak cuba menegakkan benang yang basah.deen’ anil hayah). Ini tidak dibenarkan. jika majoriti manusia bersetuju untuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Pendek kata. Malaysia mesti terus kekal sebagai negara sekular dengan Islam sebagai agama rasmi”. maka ia secara otomatik akan terbatal. universiti Islam dan sebagainya. Dari sudut pemerintahan pula. (ii) Bukti Empirik: Bukti empirik pula boleh dilihat dengan jelas dari peruntukan Perlembagaan dan undang-undang yang diterimapakai dan diterapkan di negara ini. telah diterapkan dengan baik dan sempurnanya. undang-undang boleh digubal. air. dipinda atau dihapuskan sesuka hati oleh manusia hanya dengan . pajak gadai Islam (ar-Rahn). Dalam ruangan yang serba sempit ini. Kewujudan dua sistem mahkamah (sivil dan syariah) mengukuhkan lagi hakikat yang Malaysia adalah negara sekular (sila rujuk ‘SN117 Konflik Antara Agama’ dan ‘SN125 Sijil Mati Untuk Lina Joy’ untuk penjelasan lanjut). Ini diperjelaskan lagi dari peristiwa semasa majlis sambutan harijadi Tunku Abdul Rahman yang ke-81 pada tahun 1983 di mana beliau menegaskan “Perlembagaan mestilah dihormati dan diikuti. Ada yang berdalih dengan mengatakan Malaysia adalah negara Islam dengan adanya Bank Islam. Negara ini mempunyai penduduk berbilang kaum dengan pelbagai kepercayaan. Jadi. Sebab itulah mereka boleh mendatangkan fakta yang tidak dapat disangkal membuktikan yang Malaysia adalah sebuah negara sekular. sistem yang dilaksanakan adalah Demokrasi berparlimen – sebuah sistem (sekular) yang dicedok sepenuhnya dari penjajah British. sistem ekonomi yang diamalkan di Malaysia adalah sistem ekonomi Kapitalis di mana riba menjadi tunjang kepada banyak aktiviti perdagangan. Dari sudut ekonomi pula. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahawa Malaysia adalah negara sekular dan golongan bukan Islam benar-benar memahami akan hakikat ini. Perlembagaan memperuntukkan dengan jelas bahawa ia adalah undang-undang tertinggi negara dan mana-mana undang-undang yang diluluskan bertentangan dengan Perlembagaan. Peruntukan ini telah meletakkan AlQuran di bawah (lebih rendah dari) Perlembagaan dan dengan sendirinya menafikan kedudukan AlQuran dan Hadis yang sepatutnya menjadi undang-undang tertinggi (dan satu-satunya undang-undang) bagi negara. segala undang-undang hendaklah dibuat oleh manusia dan hak Allah sebagai AsSyari’ (Pembuat Undang-Undang) hendaklah diketepikan. Judi dan arak dibenarkan dengan hanya memberikan satu tauliah yang dipanggil ‘lesen’. sebagaimana jika kita melihat Ah Chong atau Muthusami menutup aurat seperti yang dituntut oleh Islam tidaklah menjadikan mereka Muslim. kami paparkan sedikit bukti baik secara normatif. khuususnya perbankan. petrol.

kemudian ajaklah mereka berpindah dari negerinya (yang merupakan darul kufur) ke darul muhajirin (darul Islam yang berpusat di Madinah) dan beritahulah kepada mereka bahawa apabila mereka telah melakukan semua itu. Jadi. Penggantian undang-undang ini tercatat dalam sejarah penentangan hebat oleh para ulama di Tanah Melayu. tetapi undang-undang di wilayah tersebut dan keamanannya. bukanlah negeri atau penduduknya yang diambil kira. maka hak mereka tidak sama dengan kaum muhajirin iaitu orang-orang yang telah berada di Darul Islam. peristiwa ini telah memunculkan penentangan di Perak. Sejak itu urusan pemerintahan diurus dengan undang-undang British dan merekalah yang menentukan perjalanan pentadbiran dan pemerintahan berdasarkan sistem sekular mereka yang diwarisi sehingga ke hari ini. Sedangkan apabila hukum-hakam (undang-undang) yang diterapkannya adalah undang-undang kufur dan keamanannya tidak berada di tangan kaum Muslimin.” *HR Muslim+ Hadis ini menyatakan dengan jelas wujudnya pembezaan antara Darul Islam dan Darul Kufur. Penentangan Naning (1831-1832) yang dipimpin Dol Said bermula apabila penjajah memaksa kes jenayah diselesaikan mengikut undang-undang British. Oleh itu. Haji Musa Abdul Ghani Minangkabau. penjajah berjaya menguasai politik Tanah Melayu dengan kelicikan dan kekuatan mereka. British telah memaksa umat Islam menerima undang-undang mereka. Dari sinilah diambil istilah Darul Islam dan Darul Kufur atau Darul Harb. Penghulu Adam dan Ishak Merbau di Pasir Puteh. Ia dipimpin Tok Janggut (Haji Mat Hassan) dan Engku Besar Jeram dan dibantu oleh Haji Said. maka apabila mereka menyambutnya. Panglima Muda Jempul. Apabila hukum (undang-undang) yang diterapkan oleh suatu wilayah adalah Islam dan keamanannya berada di tangan kaum Muslimin. Di sinilah peranan agama dinafikan secara total di dalam menentukan kehidupan. untuk menentukan keadaan sebuah wilayah. Negara Islam menurut syara’ adalah suatu wilayah yang melaksanakan hukum–hakam Islam dan keamanan wilayah tersebut berada di tangan Islam. undang-undang Barat yang berasaskan sekular telah diperkenalkan. Pengertian ‘dar’ ini diambil dari sebuah hadis riwayat Sulaiman ibnu Buraidah yang di dalamnya tercantum: “Serulah mereka kepada Islam. maka wilayah seperti inilah yang disebut Darul Islam atau Negara Islam. apakah termasuk Negara Islam atau Negara Kufur. kemudian oleh Hj Abdul Rahman Limbong.undi majoriti. Hadis ini menunjukkan bahawa apabila mereka tidak berpindah. Namun. penentangan berlaku apabila British melaksanakan undang-undang berkenaan cukai hasil. Di Pahang. gerakan dimulakan oleh Sultan sendiri. Syed Saggot dan Tok Janggut (Lebai Deraman). hadis ini sesungguhnya telah menjelaskan perbezaan hukum (undang-undang) antara orang yang telah berhijrah dan yang tidak. To’ Gajah. (iii) Bukti Historis: Hasil dari penjajahan kafir British ke atas Tanah Melayu yang sebelumnya pernah berada di bawah pemerintahan Islam. Mat Kelubi. Definisi ‘Dar’ (Negara) Islam Istilah Negara Islam (Darul Islam) adalah istilah syara’. Apabila Undang-undang 99 berteraskan Islam diketepikan penjajah. Di Terengganu. Dengan demikian. walaupun majoriti penduduknya bukan Islam. penambahan kata Islam. Darul Muhajirin adalah Darul Islam pada zaman Rasulullah dan selainnya adalah Darul Kufur. kufur atau harb pada “Dar” adalah mewakili sistem hukum (undang-undang) dan pemerintahannya. Mat Lela dan lain-lain telah bangkit meniupkan jihad melawan British yang telah memaksa pelaksanaan undang-undang British menggantikan undang-undang Islam di Tanah Melayu. iaitu di bawah kekuasaan dan kekuatan kaum Muslimin. Dato’ Bahaman. maka mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana hak kaum muhajirin dan juga kewajiban yang sama seperti halnya kewajiban kaum muhajirin. maka wilayah demikian disebut Darul Kufur atau Darul Harb. terimalah mereka dan hentikanlah peperangan atas mereka. Di Kelantan pula. Mat Kilau. Oleh kerana itu untuk menggunakan .

maka mereka itu adalah orang-orang kafir” *TMQ al-Mai’dah (5):44+. di mana katanya: “Dan hendaknya kami tidak menentang kekuasaan penguasa kecuali (sabda Rasulullah:) ‘Apabila kalian melihat kekufuran yang bersifat terangterangan. ternyata pada hari ini. Selain itu mengenai syarat penerapan hukum-hukum. Namun perlu difahami bahawa istilah negara sekular atau negara kufur bukanlah membawa maksud penduduknya juga semua sekular atau kufur.ditanyakan oleh para sahabat: ‘Wahai Rasulullah tidakkah kita perangi saja mereka itu dengan pedang?’ Baginda menjawab: ‘Tidak selama mereka masih menegakkan solat (maksudnya menerapkan hukum-hukum Islam) di tengah-tengah masyarakat”. tepatnya pada tanggal 3 Mac 1924 dan sejak itu hingga sekarang. Negara Khilafah yang merupakan satu-satunya Negara Islam yang sebenar.”. ia digali dari dalil al-Quran dan juga Sunnah. Afghanistan. Sedarlah wahai saudaraku bahawa tidak ada satu negara kaum Musliminpun. Negara Khilafah ini masih belum muncul kembali. bangkitkanlah kalian untuk menunaikan kewajiban kalian mengembalikan semula. Terdapat juga hadis riwayat Ubadah ibnu Samit mengenai bai’at aqabah. ianya selalu dikaitkan dengan penguasa iaitu berkenaan: (1) pemeliharaan kepentingan umat mengikut undang-undang tertentu dan (2) kekuatan (negara) yang menjaga/membela rakyat serta melaksanakan undang-undang tersebut. bukannya diwarisi dari Rasulullah. kafir atau sekular. ini diistinbat dari firman Allah: “Dan Allah (selama-lamanya) tidak memberi hak bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin” *TMQ an-Nisa’ (4):141+. termasuklah Malaysia. melalui tariqah Rasulullah. Dalam Hadis riwayat ‘Auf ibnu Malik mengenai kedudukan pemimpin-pemimpin zalim. tidak ada satu negarapun di dunia ini. Khatimah Wahai kaum Muslimin! Kita mengetahui bahawa Negara Islam adalah Negara Khilafah dan inilah bentuk negara dan pemerintahan yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu ‘alaihi wa Sallam kepada para sahabat baginda serta generasi sesudah mereka hingga ke hari kiamat.. Firman Allah: “Barangsiapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah. . Justeru itu. namun berdasarkan nas yang qat’i dari al-Quran dan Hadis. iaitu faktor keamanannya. Manakala syarat keamanan mestilah keamanan Islam. Libya dan banyak lagi yang mana pemimpin mereka nyata-nyata tunduk di bawah rejim kafir Amerika. Kita juga mengetahui bahawa Negara Khilafah ini telah runtuh kira-kira 83 tahun yang lalu. yakni di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Dari sinilah dua syarat yang disebutkan di atas ditekankan. Istilah ini merujuk kepada ‘negara’ bukan ‘individu’nya. yang boleh diberi status Negara Islam. Adapun untuk individu. Di dalam riwayat Imam Thabrani disebut ‘kekufuran yang jelas’ (surahan). Ayat ini bermaksud tidak boleh memberi ruang kepada orang-orang kafir untuk berkuasa atas orangorang Mukmin. Kuwait. Seluruh tanah kaum Muslimin telah mewarisi bentuk pemerintahannya dari penjajah kuffar. yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah. tercatit sebahagian di dalamnya: “.. perlu dilihat kepada akidah dan pemikiran yang dimilikinya untuk menentukannya samada ia adalah seorang Muslim. Arab Saudi. Ini adalah kerana dengan memberikan kekuasaan kepada mereka bererti menjadikan keamanan kaum Muslimin berada di bawah kekuasaan mereka (kufur) bukan di bawah kekuasaan Islam.istilah ‘dar’ atau ‘negara’. Keadaan ini boleh dilihat di negara kaum Muslimin saat ini seperti Pakistan. termasuk Malaysia yang layak disebut negara Islam. Walaupun (kerana keterbatasan ruang) kami tidak dapat mengungkapkan semua nas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful