InsyaAllah kita bincangkan sama2 ciri2 yg ada kepada sebuah negara Islam mengikut nas-nas dari Al-Qur

'an dan As-Sunnah, serta pandangan ulama'-ulama' yg muktabar mengenai negara Islam yang sebenarnya.. Al Ustaz Fathi Yakan dlm bukunya Bagaimana kita menyeru kepada Islam, menggariskan lapan perkara; 1) Ummat Islam adalah satu: Negara-negara Islam tersebar di seluruh permukaan bumi ini seluruhnya merupakan sebahagian dari satu Negara Besar, yang tunduk di bawah Satu Pimpinan. “Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Dan Aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah Aku.” (Surah Al-Anbiya‟:92) 2)„Aqidah Islam itulah Undang-undang Dasar Negara. Dari „aqidah itulah punca segala peraturan-peraturan dalam Negara itu. Allah berfirman, “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul2 Kami dengan membawa bukti2 yang nyata. Dan Kami telah menurunkan bersama mereka Kitab2 suci dan neraca keadilan, agar supaya manusia dapat melaksanakan keadilan itu. Dan Kami menciptakan besi, yang padanya terdapat kekuatan yg hebat dan berbagai manfa‟at bagi manusia… “ (Surah Al-Hadid:25) 3)Menyebarkan Da‟wah Islamiyah merupakan tugas utama Pemerintah. Allah berfirman, “Mereka itu, jika Kami mengukuhkan kedudukannya di muka bumi, nescaya akan mendirikan Solat dan membayar Zakat, dan menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Dan kepada Allah sajalah akan kembali segala urusan.” (Surah Al-Hajj: 41) Dalam ayat lain Allah berfirman, “Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia; kamu menyuruh orang berbuat baik dan mencegah mereka berbuat munkar, dan kamu beriman kepada Allah..” (Surah Ali Imran: 110) 4)Hakim Tertinggi, yang menetapkan Hukum dalam Negara (Daulah) ialah Allah Subhanahu Wata‟ala, Al Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w., itu sajalah yang dijadikan sebagai BUKTI yang sah untuk menetapkan Hukum Syara‟. Allah berfirman, “Dan tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Hanya kepadaNya sajalah aku berserah diri, dan kepadaNya aku akan kembali.” (Surah As-Syura: 10) Dlm ayat lain Allah berfirman, “Menetapkan hukum, itu hanyalah hak Allah… “ (Surah AlAn‟am: 57) Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sudah kutinggalkan untuk kamu dua perkara; kamu tidak akan sesat sepeninggalanku, selama kamu berpegang pada keduanya, iaitu Kitab Allah dan Sunnahku.. (Riwayat Al-Hakim)

a.. Dan barangsiapa yang durhaka kepada pemimpin.w. Dalam satu hadith lain. Allah berfirman. Kalau sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras. untuk mematuhi perintah Rasul-Nya.t berfirman. rakyat berhak mengguling pemerintah.a. Pemerintah bertanggungjawab dihadapan Allah dihadapan masyarakat.a. maka ia tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh patuh. “Maka hanya dengan rahmat Allah sajalah engkau dapat berlemah lembut kepada mereka. dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu ma‟afkanlah kesalahan mereka. jika kamu berselisih faham mengenai sesuatu.w.” (Riwayat Muslim).” (Surah An-Nisa‟: 59) Rasulullah s. Dan dalam hadith lain diterangkan. “MUSYAWARA” merupakan hak bagi kaum Muslimin seluruhnya. “Wahai orang2 beriman. Rakyat bertugas melaksanakan penggulingan itu sebagai Fardhu ‘Ain. maka hendaklah kamu mengembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasul-Nya. untuk mematuhi pemimpin2 kaum muslimin dan untuk kesejahteraan mereka. tentulah mereka akan menjauhkan diri daripadamu. ta‟atlah kamu kepada Allah. Kemudian. jika kamu benar2 beriman kpd Allah dan Hari Kemudiannya. Rakyat wajib ta‟at kepada perintahnya. dan mohonkanlah keampunan bagi mereka. maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah. kaum muslimin seluruhnya (Riwayat Muslim).” (Riwayat Bukhari dan Muslim). Allah s. Yang demikian itu adalah lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya.w. maka berserah dirilah engkau kpd Allah. untuk melaksanakan ajaran2 yang termaktub dlm Kitab-Nya.5)Dalam Negara Islam. Pemerintah wajib mengajak rakyat bermusyawarah. Dan barangsiapa yg derhaka kepadaku. maka sesungguhnya ia telah ta‟at kepadaku. Ia tidak boleh bertindak menurut pendapatnya sendiri.w. “Barangsiapa yang ta‟at kepadaku. Dan bermusyawarahlah engkau dgn mereka dlm menghadapi sesuatu perkara.a. “Apabila kamu melihat umatku sudah takut untuk menegur orang yang zalim dgn kata2: “Wahai orang yang zalim!” maka sesungguhnya Islam sudah mengucapkan “Selamat Tinggal” kepada mereka. . Dan barangsiapa patuh kepada pemimpin. (Surah Ali Imran: 159) 6) Dalam Negara Islam.w. Apabila seseorang diperintah supaya mengerjakan dosa. Rasullullah dan juga kepada orang2 yg memegang kuasa di antara kamu (ulul-amri). maka sesungguhnya ia telah ta‟at kepada Allah. “Rakyat bertugas mendengarkan perintah dan mematuhinya baik perintah itu mereka senangi atau tidak mereka senangi.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) 7) Dalam Negara Islam. Tugas ini diterangkan dalam sabda Rasulullah s. menjawab. kecuali kalau pemimpin memerintahkan supaya mereka mengerjakan suatu dosa. dan itu termasuk salah satu hak2 mereka. “Untuk menegakkan agama Allah. selagi ia tidak memerintahkan supaya rakyat mengerjakan dosa. bersabda. maka sesungguhnya ia telah durhaka kpdku. “Para sahabat bertanya “untuk siapa. Pemerintah adalah pemimpin yang dibebani tugas melaksanakan perintah-perintah Allah. bersabda: “agama itu adalah nasihatmenasihati. ya Rasulullah?” Rasulullah s. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad utk mengerjakan sesuatu. “Rasulullah s.

Rasulullah bersabda. Dengan makna.w. “Barangsiapa yg mengganggu seorang Dzimmi. Barangsiapa berbuat demikian. membantah hukum Allah dan RasulNya).w.” (Riwayat Bukhari dan Muslim). Balasan demikian ialah kehinaan yang besar. minum arak dan sebagainya jika anda tidak mempunyai sebuah negara? . Mereka mempunyai hak dan kewajipan yang sama seperti kaum Muslimin. atau menimpakan beban kepadanya lebih dari kesanggupannya.” Saya nak tambah sikit.. rakyat yang tidak beragama Islam mendapat jaminan utk dapat hidup dengan tenang. Rasulullah bersabda. maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam. maka sesungguhnya ia telah mengganggu aku sendiri... dan juga mereka dibebani kewajiban yg sama dgn kewajiban kita. seperti di dalam surah al-Maidah ayat 44 dengan maksud:“Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. serta ia kekal di dalamnya. Dan barangsiapa yang mengganggu aku maka kelak di Hari Qiamat aku akan menuntut dia di Pengadilan. maka ia telah kafir” Cuba anda fikirkan. dan menikmati kemudahan2 yang diberikan kpd kaum Muslimin. atau membuat dia kalah dalam suatu pertengkaran padahal dia yang benar. atau mengambil suatu daripadanya tanpa persetujuannya…. yg bermaksud. Mereka juga mendapat hak istimewa.Dalam hadith yg diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Kebebasan atau al-Huriyyah dan Syura.” Dalam satu hadis lain. “Awas! Barangsiapa yang menganiayaseorang dzimmi.” – Al-Taubah ayat 63 Banyak ayat2 hukum telah pun di keluarkan. Peraturan dlm hal ini ialah: Lahum ma lana wa’alaihim ma ‘alaina “Mereka mempunyai hak yang sama dgn kita. mempunyai hak kemerdekaan yang penuh dlm urusan2 peribadinya. Dalam Negara Islam. ayat hukum ini diturunkan untuk siapa? Adakah anda boleh hukum orang berzina. merompak.. seperti perkahwinan dan sebagainya. dan dalam hukum2 yang khusus menurut agama mereka. undang-undang Allah mengatasi segala-galanya. atau mengambil hartanya. “Perjuangan yg paling mulia ialah mengemukakan kata2 yg benar di hadapan seorang raja yang zalim. sifat negara Islam seperti yang disebut oleh Syeikh Said Abu Jib ialah Perundangan Hukum Milik Allah atau Hakimiyatillah. “Tidak boleh patuh kepada makhluk yg memerintahkan utk mengerjakan sesuatu yg merupakan maksiat kepada Tuhannya. Firman Allah s.” Peraturan ini dipetik dr sabda Rasulullah s.a. mencuri.” Dan dlm satu hadith yg lain.t:“Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesiapa menentang (perintah Allah. Keadilan atau al-Adalah. maka aku akan menuntut dia kelak di Hari Qiamat. Kesaksamaan atau al-Musaawah.

Ia tidak dipakai dalam urusan pentadbiran negara. iaitu selepas mempunyai kuasa. Kastam. Urusan negara Islam . kekeluargaan. Jabatan Agama Negeri. 4-Malaysia masih mengekalkan undang-undang Inggeris yang banyak bercanggah dengan undang-undang Islam seperti Panel Code. menyamakan ucap salam sama dengan selamat pagi dan sebagainya.sebaliknya ia hanyalah manusia biasa yang memahami undang-undang warisan penjajah yang digunapakai dalam urusan hariannya. 3-Peguam Negara bukan seorang mufti. harta pesaka.. tetapi Islam itu sendiri ditadbir oleh Kerajaan Malaysia seperti dengan mewujudkan Jabatan Kemajuan Islam. Dan negara Islam yang perlu kita contohi untuk bergelar sebuah negara Islam ialah negara di bawah pemerintahan Rasulullah yang meletakkan hukum Allah itu di tempat yang tertinggi di dalam negara. Perkara 4 (1) Perlembagaan Malaysia menjelaskan kedudukan Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi bagi negara ini.. 6-Parlimen Malaysia bukan majlis syura. untuk menjalankan hukum Allah iaitu Hudud. barulah hukum ini dilaksanakan sepenuhnya... Jadi. 2-Malaysia tidak ditadbir secara Islam.sebaliknya adalah Perlembagaan Persekutuan yang dicipta oleh penjajah. Dalam majlis syura tidak ada orang yang bernama Liong Sik atau Samy Vellu. Ahli majlis syura pula mesti terdiri dari orang yang memahami Alquran dan Hadith.. Criminal Procedure Code. Sebuah negara Islam mesti ditadbir secara syura. Cukai dan sebagainya termasuk Inner Security Act yang amat bercanggah dengan hak asasi manusia. Apa yang dia tahu tentang Islam? 7-Undang-undang Islam hanya digunapakai dalam hal-hal perkahwinan. lahir dan mati. bahkan di satu pihak mencerca Islam dan nabinya seperti isu nabi tidak bercukur sedikit masa lalu. Qisas dan Ta‟zir perlukan pemerintahan.Negeri dan sebagainya. 5-Pemimpin Utama Malaysia bukan orang yang memahami Islam dengan baik.. kalau kita tidak ikut cara pemerintahan atau negara Islam Rasulullah di Madinah. Akta Keterangan.Maka. kalau pun tidak sampai pada peringkat mujtahid. negara Islam mana pulak kita nak ikuti? – Wallahua‟lam MALAYSIA BUKAN NEGARA ISLAM Oleh kerana kontroversi mengenai Malaysia adakah sebuah negara Islam atau bukan terus berlanjutan sehingga kini dan diterbitkan pula dalam Suara Masjid Negara pada hari ini maka berikut adalah fakta-fakta yang menjelaskan bahawa Malaysia bukan sebuah Negara Islam:1-Undang-undang tertinggi negara bukan undang-undang Islam... selepas dapat membentuk sebuah negara Islam di Madinah.

Dan banyak lagi bukti-bukti dan alasan yang menunjukkan bahawa Malaysia bukanlah sebuah negara Islam seperti yang diisytiharkan oleh PM tidak berapa lama dahulu. undang-undang Islam di samping ciri utama ialah pemimpin Islam. 13-Di Negara Islam tidak ada pusat-pusat maksiat seperti pelacuran di Bukit Bintang. sebaliknya mengambil tindakan terhadap mereka jika terbukti bersalah. 10-Negara Islam tidak melindungi perasuah dan perogol seperti Khir Toyo dan Abd. yang dihalalkan oleh undang-undang negara bahkan diberikan lesen untuk beroperasi. seperti undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan Islam. 8-Negara Islam menyanjung tinggi ulama-ulama dan para pendakwah. bukan menangkap dan memenjara mereka seperti apa yang berlaku terhadap Ustaz Badrul Amin. Dipetik dari laman web Tranungkite Cyberlink oleh Al-Kundangi – Sebelum kita membahaskan adakan malaysia sebuah negara Islam atau tidak rasanya elok kita meninjau secara ringkas apakah pendapat para ulama' tentang takrif negara Islam. negara Iran sering mencanangkan bahwa Syiah itu lebih baik daripada sunni kerana tiada satu pun .sepatutnya ditadbir dengan undang-undang Islam dan undang-undang yang selari dengan semangat syariah Islamiah. pusat-pusat urut yang menggunakan wanita sebagai tukang urutnya. 11-Negara Islam tidak memenjara seseorang tanpa kesalahan yang jelas dan tidak dapat dibuktikan bersalah atau ada keraguan dalam hal pembuktian dan keterangan seperti apa yang berlaku terhadap DS Anwar Ibrahim. atau Ustaz Ghazali Hasbullah suatu ketika dahulu. Dalam proses pengadilan negara Islam cenderung untuk tidak menghukum pesalah.atas pertimbangan tidak menghukum pesalah jauh lebih baik dari menghukum seseorang yang belum tentu bersalah. terkecuali jika dalam agama seseorang warganegara yang bukan muslim ada kebenaran untuk meminumnya.Rahim Thamby Cik.khususnya kepada umat Islam. 15-Di Negara Islam tidak ada pusat-pusat empat nombor ekor seperti yang bertaburan di seluruh pelusuk negara. atau di Chow Kit. Ada pun pendapat sebahagian besar ulama' termasuk al Mawardi dalam "ahkamussultaniah" negara Islam perlu mempunyai identiti Islam. 14-Negara Islam tidak menjual minuman keras. dan tidak menjualnya secara berleluasa seperti sekarang ini. Ulama' hanafiah mengatakan bahawa memadai takrifan negara Islam bagi negara yg mempunyai rakyat dan pemimpin yang beragama Islam sekalipun tidak menjalankan undang-undang Islam. 9-Negara Islam tidak mengamalkan dasar pilih kasih dan unsur kronisme seperti yang diamalkan oleh kerajaan BN sekarang. Namun apakah memadai sebuah negara yang hanya Islam dari sudut kehakiman seperti Saudi tetapi polisinya dan dasarnya tidak sepenuhnya Islam? Oleh itu. 12-Negara Islam tidak ada Bukit Judi Negara seperti di Genting Highland.

Assalamualaikum.....w.w.a... Kalau setakat lisan sahaja. bermakna dari segi perbuatannya kita tidak meyakini akan kewibawaan hukum yang telah Allah s... tidak guna kita meletakkan Negara Islam pada ISTILAH....t tetapkan. kebanyakan ulamak menetapkan Negara Islam ialah negara yang melaksanakan hukum yang ditetap oleh al-Quran dan hadis. tidak ada bezanya kita dengan burung kakaktua.. sebagai maslahat perkara yang berkaitan hukum dalam pemerintahan tidak disebut (kerana dilarang keras pada masa itu). Menurut Tuan Guru Haji Hadi.. Jika kita mengambil selain dari hukumNya. di samping takrif yang lain.t..t di dalam mengatur sesebuah pemerintahan melalui hukum yang ditetapkanNya.. kita perlu utamakan Negara Islam yang HAKIKI sepertimana yang diamalkan Rasulullah s. jawapan Tuan Guru Haji Hadi mengenai takrif Negara Islam.wallahua'lam... kalau tidak. secara ringkasnya.. segelintir ulamak tidak menyebut al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi Negara Islam kerana beberapa sebab... 2) Ulamak tersebut berada di dalam pemerintahan Islam... Jadi.. Kita semua (termasuk pemimpin yang mengaku Islam) telah menyatakan ikrar Lailahaillallah Muhammadarrasulullah. pemerintahan Islam perlu meletakkan al-Quran dan Sunnah sebagai hukum tertinggi negara..negara sunni yg benar2 melaksanakan Islam seratus peratus tidak seperti Republik Islam ...w... Dan Umno suka mengambil takrif ulamak yang tidak berapa dikenali dan memetik takrif TANPA mengambil kenyataan yang menyeluruh (iaitu meletakkan hukum yang bersumber pada al-Quran dan hadis sebagai hukum tertinggi sesebuah negara Islam). Iran..w.. jadi tuntutan dua kalimah syahadah itu perlu kita praktikkan di dalam hidup dan pemerintahan kita.. semata-mata untuk menghalal perbuatan pemimpin mereka yang jauh menyimpang dari landasan Islam. mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah s. kita telah berbohong atau kita sekadar menyatakannya pada lisan sahaja.. dan kita meyakini ada hukum lain yang lebih berwibawa dan dapat menyelesaikan masalah manusia... . Saya berpendapat.. Menegakkan hukum Allah ini berkaitan dengan aqidah dengan maksud keyakinan kita sebagai seorang Islam terhadap KEWIBAWAAN Allah s. Terimakasih kerana input petikan pandangan dari beberapa ulamak. Saya ada mendengar secara live. secara keseluruhan umat Islam sudah memahami. iaitu meletakkan hukum al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi negara.. 1) Ulamak tersebut berada di zaman pemerintahan pemimpin yang zalim. ini adalah perbuatan syirik yang nyata.

Dar lebih merujuk kepada unsur kebendaan :tanah dan kawasan . Cuma. bersambung dengan Darul Harbi 3. Terdapat beberapa perbezaan antara DAR dan DAULAH. 1.. Adapun Imam Abu Hanifah bersependapat dengan sahabatnya Abu Yusuf dan Ahmad bahawa Darul Harbi akan bertukar status kepada Darul Islam dengan pendominasian hukum-hukum Islam padanya. Darul maslubah (negara yang ditawan oleh kafir). mereka inilah yang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai 'ulama suk(jahat)'. Manakala daulah islamiyah lebih berisfat mempunyai kedaulatan. Malik dan Syafie serta Ahmad berpendapat bahawa negara Islam adalah kawasan atau negara yang berada di bawah kekuasaan orang Islam serta melaksanakan undangundang dan peraturan Islam juga didirikan padanya syiar-syia Islam.. jumhur fuqaha‟ iaitu Abu Yusuf dan Muhammad daripada mazhab Hanafi.inilah hujjah mereka. Manakala Al Ustaz Said Hawwa dalam kitabnya Al Islam beliau telah menerangkan perbezaan jelas antara Darul Harb dan Darul Islam Darul Harb terbahagi kepada dua iaitu Darul `ahd dan Darul Harb... hujah-hujah sesat/fahaman sesat yang dipegang oleh JAKIM demi untuk mempertahankan pemimpin mereka dan untuk menjaga 'periuk nasi' mereka dan mereka ini menjual agama dengan harga yang murah hanya semata-mata hanya untuk mencari sesuap nasi. darul bidaah (dikuasai oleh pengamal bidaah) . saya ada sedikit pandangan dari beberapa artikel yang memaparkan bagaimana yang dikatakan HIKMAH yang sebenar yang berubah mengikut situasi semasa.a. Namun beliau berpendapat penukaran stastus Darul Islam kepada Darul Harbi hanya sekiranya terkumpul tiga syarat.. Manakala Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa penetuan asas bagi Darul Islam adalah keamanan yang diperolehi oleh mereka yang tinggal di dalamnya. Menurut Dr Wahbah.. Manakala Darul Islam itu terbahagi kepada lima: Darul `ad (ada pemimpin Islam dan undang2 Islam) .Konsep Negara Islam Menurut Professor Wahbah Zuhaily..w dan sahabat. kemerdekaan dan syaksiah ma‟nawiyah. insyaAllah kalau ada masa saya akan masukkan artikel tersebut. Darur riddah (rakyatnya murtad atau dikuasai mereka).. Darul bagh (ada pelampau). Muslim atau Zimmi tidak mendapat keamanan seperti keamanan yang dahulu ketika berada dalam Darul Islam. pendominasian hukum-hukum kufur padanya 2. Assalamualaikum. seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.. . Sekiranya negara tersebut diancam musuh maka wajib ke atas umat Islam untuk berjihad mengembalikan semula kawasan tersebut kepada status asalnya walaupun memerlukan masa yang panjang Darul harb pula adalah kawasan yang tidak dijalankan padanya hukum Islam sama ada aspek keagamaan mahupun politik disebabkan ia terletak di luar kekuasaan Islam.

Muhammad Abu Zuhrah: “Negara Islam ialah negara yang berada di bawah kuasa pemerintahan orang Islam. i. i. ii. Negara-negara di dunia ini mengikut penilaian hukum fiqh terbahagi kepada tiga kategori. Kekuatan dan pertahananya dikuasai orang Islam.MALAYSIA NEGARA ISLAM Oleh : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia PENDAHULUAN Istilah „Negara Islam‟ tidak tercatat secara langsung dalam al-Quran dan al-Sunnah. DEFINISI NEGARA ISLAM Beberapa definisi Negara Islam yang dirumuskan oleh ulama dan cerdikpandai Islam adalah seperti berikut. Keraguan dan pertikaian mengenai Malaysia sebagai sebuah negara Islam adalah tidak berasaskan fakta dan ianya tertolak. Negara kafir yang berperang dengan Islam. Perbahasan ini dibuat bertujuan menentukan kategori sesuatu negara atau tempat yang didiami oleh umat Islam samada bertaraf „kampung halaman Islam atau hak umat Islam‟ atau „kampung halaman kafir harbi‟ yang memerangi umat Islam. dan. Berpandukan kepada definisi di atas. iaitu. Muhammad bin Hasan As Syaibani: “Negara yang dikuasai dan diperintah oleh umat Islam dan orang-orang Islam menikmati keamanan dan keselesaan di dalamnya”. Perbahasan mengenainya hanya dibuat berpandukan kepada ijtihad para ulama mujtahidin. ii. jelaslah Malaysia adalah sebuah negara Islam. Negara Islam. Negara kafir yang tidak memerangi Islam. Malaysia sebagai negara Islam telah diperkuatkan lagi dengan peruntukan dalam Perlembagaan . iii. Negara sedemikian wajib dipertahankan oleh setiap individu muslim”.

· Umat Islam bebas menunaikan amalan syariat Islam malah dibantu oleh Kerajaan. · Mahkamah syariah ditubuh dengan rasmi dan hasil keputusannya tidak boleh diganggu oleh mahkamah sivil. MALAYSIA ADALAH NEGARA ISLAM Hasil dari definisi dan pandangan ulama mengenai negara Islam. Peruntukan ini tidak diadakan oleh penjajah. ASAS-ASAS NEGARA ISLAM Asas-asas utama sesebuah negara itu diiktiraf sebagai negara Islam antaranya ialah. jelaslah Malaysia sebagai negara Islam kerana ciri-ciri berikut. · Sesebuah negara yang tunduk akur di bawah kuasa Islam dan orang Islam sebagai ketua pemerintah. · Tanahair orang Islam adalah sah sebagai negara Islam. · Pendidikan Islam diajar dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat institusi pengajian tinggi dan sentiasa ditingkatkan mutunya. · Malaysia adalah tanahair orang Islam sejak turun temurun. . · Sistem mempertingkatkan ibadah. · Sesebuah negara yang aman dan bebas didirikan syiar Islam di dalamnya. · Ketua pemerintahan negara dipegang oleh orang Islam.Persekutuan bahawa Islam adalah agama bagi Persekutuan. tatapi diusaha oleh pejuang dan pemimpin negara seiring perjuangan mencapai kemerdekaan. munakahat dan muamalat dilaksanakan di serata negara. · Malaysia masih didiami oleh orang-orang Islam sebagai pemunya.

Segalanya berpusat pada alam ini. malah agama itu sendiri tidak dapat ditegakkan tanpa wujudnya pemerintahan. Tanggungjawab sedemikian adalah sebahagian suruhan Islam. keadaan dan keraguan serta kekeliruan umat Islam di negara ini adalah tidak berasas dan tidak mempunyai sebarang faedah. sebaliknya adalah lebih baik menerima realiti yang ada dan berusaha memperkuat serta memperbaiki lagi mana-mana kelemahan dan kekurangan jika ada. .MALAYSIA NEGARA SEKULAR ? Terdapat di kalangan umat Islam di Malaysia yang menganggap Malaysia sebagai negara sekular. · Menolak kepercayaan adanya hari akhirat dan perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan selepas mati. memajukan syariah dan mempertinggikan akhlak umat. Apa yang sedang diamalkan oleh negara Malaysia hari ini ialah berusaha menjaga kebajikan umat Islam dan memartabatkan agama Islam serta tidak lupa tanggungjawab kepada rakyat bukan Islam. · Melantik jemaah menteri bagi membantu negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Status negara Malaysia sebagai negara Islam tidak boleh lagi dipertikaikan. · Menjaga kepentingan agama serta mentadbir urusan negara dan umat. · Menolak kepercayaan adanya Tuhan. Oleh itu eloklah difahami terlebih dahulu apakah erti sekular. Dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut. sekularisma telah dipersepsikan menerusi ciri-ciri berikut. · Mengurus pemerintahan adalah antara kewajipan agama yang terbesar. · Agama dan dunia terpisah secara total. Gerakan fahaman sekularisma bermula pada pertengahan abad ke 19 di England yang diasaskan oleh George Jacob Holyoake (1817-1906). Dalam suasana sedemikian. · Memelihara agama dari sebarang pencerobohan fahaman dan ajaran yang boleh memesongkan akidah sebenar Islam. Perkataan „sekular‟ berasal daripada perkataan Latin seaculum yang bermakna „alam ini‟ atau „dunia ini‟. Fahaman agama yang dipegang ialah yang bertepatan dengan al-Quran dan al-Sunnah serta akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kerajaan juga telah berusaha memantapkan akidah. USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KERAJAAN MALAYSIA Antara usaha yang dilakukan oleh Kerajaan dalam menunaikan tanggungjawab sebagai sebuah Kerajaan Islam ialah seperti berikut. Golongan ini hanya mementingkan kebajikan manusia di dunia dan menafikan kewujudan alam akhirat.

Dalam hal ini. · Mewujudkan sistem perundangan dan kehakiman bagi menyelesaikan pertikaian dan menegakkan keadilan. · Mendirikan dan menguruskan kelicinan peribadatan seperti mendirikan masjid dan menguruskan pentadbiran berkaitannya. Islam mengharuskan melantik orang bukan Islam yang menjadi warganegara sebagai menteri untuk melaksanakan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. menimbulkan huru-hara dan mengancam keselamatan masyarakat dan negara. · Menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan mungkar seperti menganggu ketenteraman awam. · Memungut hasil cukai yang pelbagai untuk dana negara. PENUTUP Malaysia sebagai sebuah negara Islam adalah menepati dengan definisi yang diperkatakan oleh . · Menyediakan tenaga tentera dan sistem pertahanan negara bagi menjamin keselamatan agama. · Berusaha membangun dan memajukan ekonomi diri. · Taat serta patuh dengan ikhlas dan penuh rasa bangga. · Menguruskan sistem pentadbiran awam yang cemerlang. · Bersedia menolong pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya. masyarakat dan negara. · Menguruskan hal ehwal zakat secara bersistem. · Membanteras jenayah dan sebagainya. · Bertanggungjawab mempertahan dan menaikkan nama negara pada bila-bila masa dan di mana sahaja. maka berkewajipan setiap rakyat melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang antara lainnya ialah seperti berikut. · Mengendalikan urusan ibadat haji dengan teratur. bangsa dan negara. KEWAJIPAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH Oleh kerana Malaysia sebuah negara Islam.

Kementerian ini tidak berhak membuat sebarang keputusan. SEDIKIT PERBINCANGAN TENTANG NEGARA ISLAM. termasuklah dari golongan bukan Islam sendiri. Kementerian kedua ialah kementerian yang melaksanakan keputusan ketua dan mendengar aduan rakyat untuk disampaikan kepada ketua negara. Isu Malaysia sebagai sebuah ‘Negara Islam’ mula diperkatakan dengan hangat apabila Dato’ Seri Dr. tidak kurang juga bilangan pihak yang menyanggah pernyataan tersebut. Ketua negara dibantu oleh dua kementerian yang hampir sama dengan Perdana Menteri di sesebuah negera. Kementerian ini dikenali sebagai wizarah tanfiz. Ketua negara dan kementerian serta jabatan: Para fuqaha‟ menyatakan perlantikan ketua negara melalui empat cara: baiah. perlantikan pemangku dan melalui kekerasan. Timbalan Perdana Menteri Malaysia. sunnah. salam ramadhan. Tugas kita sekarang ini adalah untuk mengisi dan memantapkan lagi apa-apa yang perlu diperkemaskan dan tidak lagi menghabiskan masa mempertikaikannya kerana telah jelas bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam yang terbukti dari segi sejarah. Undang-undang Undang -undang negara Islam adalah berasaskan Al Qur‟an . Baru-baru ini pula. Datuk Seri Najib Tun Razak ketika menjawab pertanyaan dari wartawan mengatakan bahawa Malaysia bukan negara sekular tetapi merupakan sebuah negara Islam dengan takrifnya yang tersendiri.. Yang pasti. Mahathir (Perdana Menteri Malaysia ketika itu) mengisytiharkannya secara terbuka pada 29/09/01 semasa Majlis Perasmian Persidangan Perwakilan ke-30 Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Malaysia tidak pernah berpegang kepada sekularisme tetapi didorong oleh asas Islam kerana . ijma‟ dan qiyas. perdebatan mengenainya sehingga kini masih belum sampai ke penghujung. pembangunan dan penghayatan Islam. KEMENTERIAN DAN JABATAN YG ADA SPT ZAMAN KHILAFAH TERDAHALU.ulama masa kini dan terdahulu. Syyarat-syarat kelayakan di kementerian ini adalah lebih rendah daripada kementerian tanfiz tadi. Dalam masa yang sama ketua negara berhak memberi pandangan membetulkan sebarang perkara yang dirasakan perlu. Kementerian ini dikenali sebagai wizarah tafwidh. Di samping itu. al hadith. Bermula dari sini. nas. perundangan. ada pihak yang kerana ingin menjaga periuk nasi hanya tunduk dan ‘yes sir’ sahaja kepada apa yang diumumkan. Kewajipan kementerian ini adalah mengemukan kepada ketua negara sebarang tindak-tanduk yang dilakukan. Bagi sesiapa yg ingin melihat undang-undang tersebut secara bertulis dan mengikut methgodology ilmu undang-undang bolehlah merujuk majalah al ahkam al `adliah yg menjadi undang-undang tertinggi dalam khilafah Othmaniyah. cara-cara yg benar-benar menepati ruh syara‟ pada hari ini adalah baiah yg dilakukan oleh ahlul hil wa aqd dengan disertakan keredhaan umat Islam.. Menurutnya lagi. Namun.

Kita tidak pernah menjadi sekular kerana sekular seperti yang ditakrif oleh Barat bererti meminggirkan prinsip Islam daripada cara kita mentadbir negara. Malangnya mereka ternyata lebih rela membenarkan dunia yang fana’ ini membelenggu mereka. Oleh itu. Padahal. pada hakikatnya.perlembagaan jelas menyebut bahawa Islam adalah agama rasmi. Ketika diajukan soalan tentang kerajaan kelihatan sedang menuju ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara sekular. Justeru. Dalam mengubah ‘haluan’ ini. Kebangkitan ini dapat dilihat telah menjadi ancaman kepada mereka yang memegang tampuk kekuasaan. mereka boleh terus kekal di kerusi pemerintahan hanya dengan membuang sistem sekular dan menggantikannya dengan hukum-hakam Islam. maka golongan ini terpaksa merubah ‘haluan’ mereka agar nampak lebih ‘Islami’. ghanimah. darul harb. Kita tidak pernah berpendirian sedemikian (kerana) kita sentiasa didorong oleh pegangan kita kepada asas Islam. Istilah-istilah ini ditakrif mengikut kehendak sendiri tanpa bersandarkan fakta dan dalil yang sahih. Rata-rata umat Islam sudah mula nampak bahawa keburukan yang membelenggu mereka selama ini adalah berpunca dari sistem sekular yang busuk. syura. definisi dan istilahistilah Islam yang sebelum ini begitu jelas menjadi kabur. jika tidak mengikut Barat. Sekiranya mereka melakukan perkara ini. siyasah. usyur. terseleweng dan yang lebih teruk. Arus kebangkitan Islam telah mengalir di mana-mana dan menyapu apa-apa sahaja yang menghalang laluannya. namun istilah-istilah seperti ta’zir. hilang dari kamus kaum Muslimin. Walaupun istilah hudud telah dikenali ramai. keliru. InsyaAllah seluruh umat Islam akan mendokong pemerintahan mereka.” *UM 18/07/07+ Kecelaruan Takrif Mutakhir ini kita melihat hasrat umat untuk kembali semula kepada Islam semakin meningkat. jihad dan sebagainya pula telah diselewengkan sehingga lari dari maknanya yang sebenar dari segi syara’. jizyah. malah sebahagian dari umat Islam sendiri langsung tidak memahaminya. Tindakan ini perlu agar mereka dilihat sejalan dengan arus (Islam) yang menerpa dan dalam masa yang sama mereka boleh kekal di kerusi pemerintahan. pelbagai kekeliruan ditimbulkan dalam penggunaan istilah seperti ‘sekular’ dan ‘Negara Islam’. khumus. darul islam dan banyak lagi ternyata kabur. Tanggapan anda adalah salah. adalah perlu untuk kita mencerahkan kembali kekaburan penakrifan sekularisme dan Negara Islam memandangkan telah berlaku pelbagai tafsiran mengikut kepentingan yang tersasar jauh dari maksud sebenar istilah-istilah ini. Inilah juga apa yang telah terjadi dengan istilah Darul Islam (Negara Islam) di mana ramai umara’ dan ulama sekarang memberikan maksud baru Negara Islam yang begitu asing dari Islam. Najib berkata: “Saya perlu betulkan anda. Maksud ‘sekular’ juga telah dipolemikkan sehingga umat terjerat dengan pelbagai tafsirannya. Istilah seperti khalifah. wali. Justeru. Ada yang cuba memesongkan maknanya dengan mengatakan bahawa ‘kita mesti memahami istilah sekular bukan sebagaimana takrifan Barat’ yang seolah-olah menjelaskan ‘sekular’ boleh ditakrifkan dengan maksud yang baik. kita menyaksikan pada hari ini banyak konsep. kharaj. Manakala sebahagian umat Islam yang lain hanya nampak sekular membawa erti politik yang dipisahkan dari agama. agar tidak ditolak oleh kebangkitan rakyat yang mahukan Islam. . sehingga ada yang membolehkannya diterjemah mengikut acuan sendiri. Ada yang mengatakan sekular bermaksud tidak mempercayai hari kiamat dan hisab di akhirat.

seseorang boleh menerima mahupun menolak agama (atau Tuhan) selama mana ia (agama) tidak campurtangan dalam kehidupan. sekarang.Malaysia Dan Sekularisme Sesungguhnya Barat adalah penganut dan pengembang Ideologi (mabda’) Kapitalis yang menjadikan sekularisme sebagai akidah mereka. Penentuan jenis hukuman. Oleh kerana ada terlalu ramai manusia dan ini menyukarkan proses untuk membuat sesuatu peraturan atau mengambil keputusan. maka timbullah persoalan bagaimana untuk mengatur kehidupan manusia. konsep sekularisme. Kelahiran mabda ini bermula pada saat kaisar (caesars) dan raja-raja di Eropah menjadikan agama sebagai alat untuk memeras. Jika dahulu agamalah yang menjadi penentu di dalam kehidupan. Inilah konsep sekular yang mereka terapkan di dalam negara mereka. Idea ini dianggap sebagai kompromi (jalan tengah) antara pemuka agama yang mengkehendaki segala sesuatu itu harus tunduk kepada mereka (atas nama agama) dengan para ahli falsafah dan cendekiawan yang mengingkari adanya agama. Jadi. Maka timbullah pergolakan sengit. Dengan kata lain. idea sekularisme ini sama sekali tidak mengingkari atau menolak adanya agama. Maksudnya. Justeru. terpuji dan tercela. menganiaya dan menghisap darah rakyat. dijadikan perisai untuk mencapai keinginan mereka. halal dan haram dan sebagainya berada di tangan manusia dan boleh diubah mengikut kehendak manusia. maka mereka akan pergi ke gereja-gereja untuk ‘berhubung’ dengan Tuhan mereka tetapi apabila mereka (di luar gereja) melakukan aktiviti jual beli. Dari sini timbullah idea demokrasi yang dianut oleh ideologi ini yang berasal dari pandangannya bahwa manusialah yang berhak membuat peraturan (undang-undang). apabila mereka menjajah negeri-negeri umat Islam.Pokoknya. berzina dan sebagainya. mereka meyakini bahawa peraturan kehidupan tidak ada ‘hubungan’ dengan Tuhan. pendapat majoriti dari kalangan ahli falsafah dan cendekiawan itu lebih cenderung memilih idea untuk memisahkan agama dari kehidupan yang kemudiannya menghasilkan usaha pemisahan antara agama dengan negara. tetapi menyeru agar ia dipisahkan dari kehidupan dunia. Dengan ini. namun pada dasarnya mereka menganggap bahawa kehidupan dunia ini tidak ada hubungannya dengan agama. kita menyaksikan bahawa sesiapa yang mahukan agama. Setelah mereka sepakat untuk memisahkan agama dari kehidupan. mengambil riba. agama itu harus dipisahkan dari kehidupan dan kehidupan mesti ditentukan sendiri oleh manusia. Kemudian. sedangkan yang lainnya mengakui adanya agama. maka mereka menetapkan agar dilantik wakil (rakyat) dan diambil suara majoriti di dalam apa jua keputusan. meminda dan menghapuskan mana-mana undang-undang semahu mereka berdasarkan kaedah atau kehendak majoriti tadi. maka segala peraturan dalam hal ini ditentukan oleh mereka sendiri tanpa ada ketentuan atau ‘hubungan’ dengan Tuhan. membunuh. konsep inilah yang mereka bawa dan terapkan di dalam negeri umat Islam sehingga kita saksikan sekarang di seluruh dunia Islam termasuk Malaysia. rakyat adalah sumber kekuasaan. kerana agama hanyalah berperanan dalam mengatur ‘hubungan peribadi’ seseorang itu dengan Tuhannya sahaja. Rakyatlah yang berhak membuat undang-undang dan setiap orang bebas berpendapat dan berbuat sesuka hati di dalam mengatur kehidupan ini. apakah yang harus dilakukan dan apakah tolok ukur yang akan digunakan. sewamenyewa. mereka boleh menggubal. Sebahagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak. *****a ia tidak menjadikan agama berperanan dalam kehidupan. telah disepakati agar agama tidak diperhitungkan lagi dalam kehidupan ini. Menurut keyakinan mereka. iaitu konsep memisahkan agama dari kehidupan ini (faslud . Sampai akhirnya. Ini menjadikan agama hanya sekadar ‘formaliti’ belaka. yang kemudian membawa kepada kebangkitan ahli falsafah dan cendekiawan. kerana sekalipun mereka mengakui kewujudannya. Para pemuka agama (gereja) waktu itu. mencuri.

Dalam ruangan yang serba sempit ini. Sebab itulah mereka boleh mendatangkan fakta yang tidak dapat disangkal membuktikan yang Malaysia adalah sebuah negara sekular. Dari sudut pemerintahan pula. khuususnya perbankan. telah diterapkan dengan baik dan sempurnanya. (ii) Bukti Empirik: Bukti empirik pula boleh dilihat dengan jelas dari peruntukan Perlembagaan dan undang-undang yang diterimapakai dan diterapkan di negara ini. petrol. Malaysia mesti terus kekal sebagai negara sekular dengan Islam sebagai agama rasmi”. sistem yang dilaksanakan adalah Demokrasi berparlimen – sebuah sistem (sekular) yang dicedok sepenuhnya dari penjajah British. empirik mahupun historis yang dapat disaksikan oleh setiap orang yang mempunyai penglihatan dan pendengaran berkenaan hakikat Malaysia sebagai sebuah negara sekular: (i) Bukti Normatif: Perlembagaan Persekutuan yang digubal oleh sikafir Lord Reid adalah bukti yang paling jelas meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara demokratik. Ada yang berdalih dengan mengatakan Malaysia adalah negara Islam dengan adanya Bank Islam. kesihatan. jalanraya dan lain-lain dikenakan bayaran sesuka hati oleh pemerintah. Negara ini mempunyai penduduk berbilang kaum dengan pelbagai kepercayaan. dengan hanya pengisytiharan oleh seorang pemimpin. sebagaimana jika kita melihat Ah Chong atau Muthusami menutup aurat seperti yang dituntut oleh Islam tidaklah menjadikan mereka Muslim. Dari sudut ekonomi pula. segala undang-undang hendaklah dibuat oleh manusia dan hak Allah sebagai AsSyari’ (Pembuat Undang-Undang) hendaklah diketepikan. Mengikut ajaran dan amalan sekular. Peruntukan ini telah meletakkan AlQuran di bawah (lebih rendah dari) Perlembagaan dan dengan sendirinya menafikan kedudukan AlQuran dan Hadis yang sepatutnya menjadi undang-undang tertinggi (dan satu-satunya undang-undang) bagi negara. air. Perlembagaan memperuntukkan dengan jelas bahawa ia adalah undang-undang tertinggi negara dan mana-mana undang-undang yang diluluskan bertentangan dengan Perlembagaan. Kewujudan dua sistem mahkamah (sivil dan syariah) mengukuhkan lagi hakikat yang Malaysia adalah negara sekular (sila rujuk ‘SN117 Konflik Antara Agama’ dan ‘SN125 Sijil Mati Untuk Lina Joy’ untuk penjelasan lanjut). Mereka jahil bahawa penerapan ‘nilai-nilai’ Islam di dalam sistem Kapitalis tidak sekalikali menjadikan sistem itu Islam. Pendek kata. Judi dan arak dibenarkan dengan hanya memberikan satu tauliah yang dipanggil ‘lesen’. universiti Islam dan sebagainya. Hak umum rakyat yang wajib disediakan secara percuma oleh pemerintah seperti pendidikan. sistem ekonomi yang diamalkan di Malaysia adalah sistem ekonomi Kapitalis di mana riba menjadi tunjang kepada banyak aktiviti perdagangan.deen’ anil hayah). maka ia secara otomatik akan terbatal. Malangnya. jika majoriti manusia bersetuju untuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahawa Malaysia adalah negara sekular dan golongan bukan Islam benar-benar memahami akan hakikat ini. dipinda atau dihapuskan sesuka hati oleh manusia hanya dengan . Ini tidak dibenarkan. Jadi. banyak pihak cuba menegakkan benang yang basah. pajak gadai Islam (ar-Rahn). Ini diperjelaskan lagi dari peristiwa semasa majlis sambutan harijadi Tunku Abdul Rahman yang ke-81 pada tahun 1983 di mana beliau menegaskan “Perlembagaan mestilah dihormati dan diikuti. undang-undang boleh digubal. kami paparkan sedikit bukti baik secara normatif. sekular dan berbilang agama dengan kedudukan Islam hanyalah sebagai agama rasmi. Pernah adanya percubaan oleh segelintir orang untuk cuba memperkenalkan undang-undang agama dan undang-undang moral. maka ini adalah sah menurut amalan demokrasi-sekular.

Darul Muhajirin adalah Darul Islam pada zaman Rasulullah dan selainnya adalah Darul Kufur. Di sinilah peranan agama dinafikan secara total di dalam menentukan kehidupan. Sedangkan apabila hukum-hakam (undang-undang) yang diterapkannya adalah undang-undang kufur dan keamanannya tidak berada di tangan kaum Muslimin. Dengan demikian. penambahan kata Islam. untuk menentukan keadaan sebuah wilayah. Mat Kelubi. Dato’ Bahaman. Penggantian undang-undang ini tercatat dalam sejarah penentangan hebat oleh para ulama di Tanah Melayu. Definisi ‘Dar’ (Negara) Islam Istilah Negara Islam (Darul Islam) adalah istilah syara’. Di Pahang. Mat Kilau. bukanlah negeri atau penduduknya yang diambil kira.undi majoriti. Pengertian ‘dar’ ini diambil dari sebuah hadis riwayat Sulaiman ibnu Buraidah yang di dalamnya tercantum: “Serulah mereka kepada Islam. walaupun majoriti penduduknya bukan Islam. Di Kelantan pula. Sejak itu urusan pemerintahan diurus dengan undang-undang British dan merekalah yang menentukan perjalanan pentadbiran dan pemerintahan berdasarkan sistem sekular mereka yang diwarisi sehingga ke hari ini. tetapi undang-undang di wilayah tersebut dan keamanannya. terimalah mereka dan hentikanlah peperangan atas mereka.” *HR Muslim+ Hadis ini menyatakan dengan jelas wujudnya pembezaan antara Darul Islam dan Darul Kufur. Hadis ini menunjukkan bahawa apabila mereka tidak berpindah. penentangan berlaku apabila British melaksanakan undang-undang berkenaan cukai hasil. maka mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana hak kaum muhajirin dan juga kewajiban yang sama seperti halnya kewajiban kaum muhajirin. Apabila hukum (undang-undang) yang diterapkan oleh suatu wilayah adalah Islam dan keamanannya berada di tangan kaum Muslimin. Haji Musa Abdul Ghani Minangkabau. kemudian ajaklah mereka berpindah dari negerinya (yang merupakan darul kufur) ke darul muhajirin (darul Islam yang berpusat di Madinah) dan beritahulah kepada mereka bahawa apabila mereka telah melakukan semua itu. Di Terengganu. Penentangan Naning (1831-1832) yang dipimpin Dol Said bermula apabila penjajah memaksa kes jenayah diselesaikan mengikut undang-undang British. Jadi. kufur atau harb pada “Dar” adalah mewakili sistem hukum (undang-undang) dan pemerintahannya. kemudian oleh Hj Abdul Rahman Limbong. peristiwa ini telah memunculkan penentangan di Perak. Negara Islam menurut syara’ adalah suatu wilayah yang melaksanakan hukum–hakam Islam dan keamanan wilayah tersebut berada di tangan Islam. gerakan dimulakan oleh Sultan sendiri. apakah termasuk Negara Islam atau Negara Kufur. Penghulu Adam dan Ishak Merbau di Pasir Puteh. undang-undang Barat yang berasaskan sekular telah diperkenalkan. Apabila Undang-undang 99 berteraskan Islam diketepikan penjajah. Ia dipimpin Tok Janggut (Haji Mat Hassan) dan Engku Besar Jeram dan dibantu oleh Haji Said. Oleh kerana itu untuk menggunakan . Oleh itu. Mat Lela dan lain-lain telah bangkit meniupkan jihad melawan British yang telah memaksa pelaksanaan undang-undang British menggantikan undang-undang Islam di Tanah Melayu. (iii) Bukti Historis: Hasil dari penjajahan kafir British ke atas Tanah Melayu yang sebelumnya pernah berada di bawah pemerintahan Islam. Dari sinilah diambil istilah Darul Islam dan Darul Kufur atau Darul Harb. maka apabila mereka menyambutnya. maka hak mereka tidak sama dengan kaum muhajirin iaitu orang-orang yang telah berada di Darul Islam. hadis ini sesungguhnya telah menjelaskan perbezaan hukum (undang-undang) antara orang yang telah berhijrah dan yang tidak. Namun. penjajah berjaya menguasai politik Tanah Melayu dengan kelicikan dan kekuatan mereka. maka wilayah seperti inilah yang disebut Darul Islam atau Negara Islam. iaitu di bawah kekuasaan dan kekuatan kaum Muslimin. To’ Gajah. Syed Saggot dan Tok Janggut (Lebai Deraman). British telah memaksa umat Islam menerima undang-undang mereka. maka wilayah demikian disebut Darul Kufur atau Darul Harb. Panglima Muda Jempul.

Manakala syarat keamanan mestilah keamanan Islam. kafir atau sekular. Negara Khilafah yang merupakan satu-satunya Negara Islam yang sebenar. Negara Khilafah ini masih belum muncul kembali. ianya selalu dikaitkan dengan penguasa iaitu berkenaan: (1) pemeliharaan kepentingan umat mengikut undang-undang tertentu dan (2) kekuatan (negara) yang menjaga/membela rakyat serta melaksanakan undang-undang tersebut. tidak ada satu negarapun di dunia ini. ia digali dari dalil al-Quran dan juga Sunnah. iaitu faktor keamanannya. Namun perlu difahami bahawa istilah negara sekular atau negara kufur bukanlah membawa maksud penduduknya juga semua sekular atau kufur. Justeru itu. ternyata pada hari ini.. yakni di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Ayat ini bermaksud tidak boleh memberi ruang kepada orang-orang kafir untuk berkuasa atas orangorang Mukmin. Khatimah Wahai kaum Muslimin! Kita mengetahui bahawa Negara Islam adalah Negara Khilafah dan inilah bentuk negara dan pemerintahan yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu ‘alaihi wa Sallam kepada para sahabat baginda serta generasi sesudah mereka hingga ke hari kiamat. Dari sinilah dua syarat yang disebutkan di atas ditekankan. Istilah ini merujuk kepada ‘negara’ bukan ‘individu’nya. melalui tariqah Rasulullah. Kita juga mengetahui bahawa Negara Khilafah ini telah runtuh kira-kira 83 tahun yang lalu. termasuk Malaysia yang layak disebut negara Islam. yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah. tercatit sebahagian di dalamnya: “.ditanyakan oleh para sahabat: ‘Wahai Rasulullah tidakkah kita perangi saja mereka itu dengan pedang?’ Baginda menjawab: ‘Tidak selama mereka masih menegakkan solat (maksudnya menerapkan hukum-hukum Islam) di tengah-tengah masyarakat”. Terdapat juga hadis riwayat Ubadah ibnu Samit mengenai bai’at aqabah. Di dalam riwayat Imam Thabrani disebut ‘kekufuran yang jelas’ (surahan). di mana katanya: “Dan hendaknya kami tidak menentang kekuasaan penguasa kecuali (sabda Rasulullah:) ‘Apabila kalian melihat kekufuran yang bersifat terangterangan. Sedarlah wahai saudaraku bahawa tidak ada satu negara kaum Musliminpun. Libya dan banyak lagi yang mana pemimpin mereka nyata-nyata tunduk di bawah rejim kafir Amerika. termasuklah Malaysia. Selain itu mengenai syarat penerapan hukum-hukum. Walaupun (kerana keterbatasan ruang) kami tidak dapat mengungkapkan semua nas. Afghanistan.istilah ‘dar’ atau ‘negara’. ini diistinbat dari firman Allah: “Dan Allah (selama-lamanya) tidak memberi hak bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin” *TMQ an-Nisa’ (4):141+. Kuwait. Seluruh tanah kaum Muslimin telah mewarisi bentuk pemerintahannya dari penjajah kuffar. namun berdasarkan nas yang qat’i dari al-Quran dan Hadis.”. maka mereka itu adalah orang-orang kafir” *TMQ al-Mai’dah (5):44+. Ini adalah kerana dengan memberikan kekuasaan kepada mereka bererti menjadikan keamanan kaum Muslimin berada di bawah kekuasaan mereka (kufur) bukan di bawah kekuasaan Islam. yang boleh diberi status Negara Islam. bangkitkanlah kalian untuk menunaikan kewajiban kalian mengembalikan semula. Arab Saudi.. . Firman Allah: “Barangsiapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah. Dalam Hadis riwayat ‘Auf ibnu Malik mengenai kedudukan pemimpin-pemimpin zalim. Adapun untuk individu. bukannya diwarisi dari Rasulullah. perlu dilihat kepada akidah dan pemikiran yang dimilikinya untuk menentukannya samada ia adalah seorang Muslim. tepatnya pada tanggal 3 Mac 1924 dan sejak itu hingga sekarang. Keadaan ini boleh dilihat di negara kaum Muslimin saat ini seperti Pakistan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful