InsyaAllah kita bincangkan sama2 ciri2 yg ada kepada sebuah negara Islam mengikut nas-nas dari Al-Qur

'an dan As-Sunnah, serta pandangan ulama'-ulama' yg muktabar mengenai negara Islam yang sebenarnya.. Al Ustaz Fathi Yakan dlm bukunya Bagaimana kita menyeru kepada Islam, menggariskan lapan perkara; 1) Ummat Islam adalah satu: Negara-negara Islam tersebar di seluruh permukaan bumi ini seluruhnya merupakan sebahagian dari satu Negara Besar, yang tunduk di bawah Satu Pimpinan. “Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Dan Aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah Aku.” (Surah Al-Anbiya‟:92) 2)„Aqidah Islam itulah Undang-undang Dasar Negara. Dari „aqidah itulah punca segala peraturan-peraturan dalam Negara itu. Allah berfirman, “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul2 Kami dengan membawa bukti2 yang nyata. Dan Kami telah menurunkan bersama mereka Kitab2 suci dan neraca keadilan, agar supaya manusia dapat melaksanakan keadilan itu. Dan Kami menciptakan besi, yang padanya terdapat kekuatan yg hebat dan berbagai manfa‟at bagi manusia… “ (Surah Al-Hadid:25) 3)Menyebarkan Da‟wah Islamiyah merupakan tugas utama Pemerintah. Allah berfirman, “Mereka itu, jika Kami mengukuhkan kedudukannya di muka bumi, nescaya akan mendirikan Solat dan membayar Zakat, dan menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Dan kepada Allah sajalah akan kembali segala urusan.” (Surah Al-Hajj: 41) Dalam ayat lain Allah berfirman, “Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia; kamu menyuruh orang berbuat baik dan mencegah mereka berbuat munkar, dan kamu beriman kepada Allah..” (Surah Ali Imran: 110) 4)Hakim Tertinggi, yang menetapkan Hukum dalam Negara (Daulah) ialah Allah Subhanahu Wata‟ala, Al Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w., itu sajalah yang dijadikan sebagai BUKTI yang sah untuk menetapkan Hukum Syara‟. Allah berfirman, “Dan tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Hanya kepadaNya sajalah aku berserah diri, dan kepadaNya aku akan kembali.” (Surah As-Syura: 10) Dlm ayat lain Allah berfirman, “Menetapkan hukum, itu hanyalah hak Allah… “ (Surah AlAn‟am: 57) Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sudah kutinggalkan untuk kamu dua perkara; kamu tidak akan sesat sepeninggalanku, selama kamu berpegang pada keduanya, iaitu Kitab Allah dan Sunnahku.. (Riwayat Al-Hakim)

“Maka hanya dengan rahmat Allah sajalah engkau dapat berlemah lembut kepada mereka. maka sesungguhnya ia telah durhaka kpdku. Ia tidak boleh bertindak menurut pendapatnya sendiri. Rasullullah dan juga kepada orang2 yg memegang kuasa di antara kamu (ulul-amri). (Surah Ali Imran: 159) 6) Dalam Negara Islam. Kemudian.” (Riwayat Muslim).” (Riwayat Bukhari dan Muslim) 7) Dalam Negara Islam. untuk melaksanakan ajaran2 yang termaktub dlm Kitab-Nya.w. dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. jika kamu benar2 beriman kpd Allah dan Hari Kemudiannya. “Apabila kamu melihat umatku sudah takut untuk menegur orang yang zalim dgn kata2: “Wahai orang yang zalim!” maka sesungguhnya Islam sudah mengucapkan “Selamat Tinggal” kepada mereka.w.” (Surah An-Nisa‟: 59) Rasulullah s. Pemerintah adalah pemimpin yang dibebani tugas melaksanakan perintah-perintah Allah. bersabda: “agama itu adalah nasihatmenasihati. . kecuali kalau pemimpin memerintahkan supaya mereka mengerjakan suatu dosa. “MUSYAWARA” merupakan hak bagi kaum Muslimin seluruhnya.a. kaum muslimin seluruhnya (Riwayat Muslim). jika kamu berselisih faham mengenai sesuatu.a. maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah. ta‟atlah kamu kepada Allah.a. untuk mematuhi perintah Rasul-Nya. Rakyat wajib ta‟at kepada perintahnya. selagi ia tidak memerintahkan supaya rakyat mengerjakan dosa. dan itu termasuk salah satu hak2 mereka. Oleh sebab itu ma‟afkanlah kesalahan mereka. maka berserah dirilah engkau kpd Allah. maka sesungguhnya ia telah ta‟at kepada Allah. “Para sahabat bertanya “untuk siapa. maka hendaklah kamu mengembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasul-Nya.w.5)Dalam Negara Islam. Yang demikian itu adalah lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. “Barangsiapa yang ta‟at kepadaku. Rakyat bertugas melaksanakan penggulingan itu sebagai Fardhu ‘Ain. “Untuk menegakkan agama Allah.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).a. Tugas ini diterangkan dalam sabda Rasulullah s. “Rasulullah s.w. untuk mematuhi pemimpin2 kaum muslimin dan untuk kesejahteraan mereka. “Rakyat bertugas mendengarkan perintah dan mematuhinya baik perintah itu mereka senangi atau tidak mereka senangi. Pemerintah wajib mengajak rakyat bermusyawarah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad utk mengerjakan sesuatu.w. ya Rasulullah?” Rasulullah s. dan mohonkanlah keampunan bagi mereka. Dan barangsiapa yg derhaka kepadaku. maka sesungguhnya ia telah ta‟at kepadaku. Dan barangsiapa patuh kepada pemimpin. Allah s. tentulah mereka akan menjauhkan diri daripadamu. maka ia tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh patuh. rakyat berhak mengguling pemerintah. menjawab. “Wahai orang2 beriman. Dan dalam hadith lain diterangkan. Pemerintah bertanggungjawab dihadapan Allah dihadapan masyarakat. Kalau sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras. Dan barangsiapa yang durhaka kepada pemimpin. Apabila seseorang diperintah supaya mengerjakan dosa..t berfirman. Allah berfirman. bersabda. Dalam satu hadith lain. Dan bermusyawarahlah engkau dgn mereka dlm menghadapi sesuatu perkara.

dan dalam hukum2 yang khusus menurut agama mereka. maka sesungguhnya ia telah mengganggu aku sendiri. Balasan demikian ialah kehinaan yang besar. rakyat yang tidak beragama Islam mendapat jaminan utk dapat hidup dengan tenang. Kesaksamaan atau al-Musaawah. Dengan makna. sifat negara Islam seperti yang disebut oleh Syeikh Said Abu Jib ialah Perundangan Hukum Milik Allah atau Hakimiyatillah. merompak. Mereka juga mendapat hak istimewa. atau mengambil hartanya. mempunyai hak kemerdekaan yang penuh dlm urusan2 peribadinya. maka ia telah kafir” Cuba anda fikirkan. ayat hukum ini diturunkan untuk siapa? Adakah anda boleh hukum orang berzina. “Perjuangan yg paling mulia ialah mengemukakan kata2 yg benar di hadapan seorang raja yang zalim.. “Tidak boleh patuh kepada makhluk yg memerintahkan utk mengerjakan sesuatu yg merupakan maksiat kepada Tuhannya. dan juga mereka dibebani kewajiban yg sama dgn kewajiban kita. Rasulullah bersabda. seperti di dalam surah al-Maidah ayat 44 dengan maksud:“Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah.” (Riwayat Bukhari dan Muslim). Firman Allah s.w.. atau mengambil suatu daripadanya tanpa persetujuannya….” Dan dlm satu hadith yg lain. atau menimpakan beban kepadanya lebih dari kesanggupannya. Peraturan dlm hal ini ialah: Lahum ma lana wa’alaihim ma ‘alaina “Mereka mempunyai hak yang sama dgn kita. yg bermaksud. Rasulullah bersabda.w. “Awas! Barangsiapa yang menganiayaseorang dzimmi.a. maka aku akan menuntut dia kelak di Hari Qiamat.” Saya nak tambah sikit.” Peraturan ini dipetik dr sabda Rasulullah s. minum arak dan sebagainya jika anda tidak mempunyai sebuah negara? .. seperti perkahwinan dan sebagainya. Dalam Negara Islam. Barangsiapa berbuat demikian.” Dalam satu hadis lain. Mereka mempunyai hak dan kewajipan yang sama seperti kaum Muslimin. Kebebasan atau al-Huriyyah dan Syura. atau membuat dia kalah dalam suatu pertengkaran padahal dia yang benar. maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam. dan menikmati kemudahan2 yang diberikan kpd kaum Muslimin.t:“Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesiapa menentang (perintah Allah. mencuri.Dalam hadith yg diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. serta ia kekal di dalamnya. “Barangsiapa yg mengganggu seorang Dzimmi.” – Al-Taubah ayat 63 Banyak ayat2 hukum telah pun di keluarkan. undang-undang Allah mengatasi segala-galanya. Keadilan atau al-Adalah. Dan barangsiapa yang mengganggu aku maka kelak di Hari Qiamat aku akan menuntut dia di Pengadilan.. membantah hukum Allah dan RasulNya).

lahir dan mati.Negeri dan sebagainya. Kastam. kekeluargaan. Qisas dan Ta‟zir perlukan pemerintahan. 4-Malaysia masih mengekalkan undang-undang Inggeris yang banyak bercanggah dengan undang-undang Islam seperti Panel Code.. selepas dapat membentuk sebuah negara Islam di Madinah.. Dalam majlis syura tidak ada orang yang bernama Liong Sik atau Samy Vellu. menyamakan ucap salam sama dengan selamat pagi dan sebagainya. Cukai dan sebagainya termasuk Inner Security Act yang amat bercanggah dengan hak asasi manusia. Urusan negara Islam . kalau kita tidak ikut cara pemerintahan atau negara Islam Rasulullah di Madinah. harta pesaka. Jabatan Agama Negeri. Dan negara Islam yang perlu kita contohi untuk bergelar sebuah negara Islam ialah negara di bawah pemerintahan Rasulullah yang meletakkan hukum Allah itu di tempat yang tertinggi di dalam negara. untuk menjalankan hukum Allah iaitu Hudud.. bahkan di satu pihak mencerca Islam dan nabinya seperti isu nabi tidak bercukur sedikit masa lalu. Akta Keterangan. barulah hukum ini dilaksanakan sepenuhnya.. 6-Parlimen Malaysia bukan majlis syura. Apa yang dia tahu tentang Islam? 7-Undang-undang Islam hanya digunapakai dalam hal-hal perkahwinan.. Jadi.sebaliknya ia hanyalah manusia biasa yang memahami undang-undang warisan penjajah yang digunapakai dalam urusan hariannya. tetapi Islam itu sendiri ditadbir oleh Kerajaan Malaysia seperti dengan mewujudkan Jabatan Kemajuan Islam. Sebuah negara Islam mesti ditadbir secara syura. Ahli majlis syura pula mesti terdiri dari orang yang memahami Alquran dan Hadith.sebaliknya adalah Perlembagaan Persekutuan yang dicipta oleh penjajah. Ia tidak dipakai dalam urusan pentadbiran negara. Perkara 4 (1) Perlembagaan Malaysia menjelaskan kedudukan Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi bagi negara ini. 3-Peguam Negara bukan seorang mufti. Criminal Procedure Code.Maka.. 2-Malaysia tidak ditadbir secara Islam.. kalau pun tidak sampai pada peringkat mujtahid. negara Islam mana pulak kita nak ikuti? – Wallahua‟lam MALAYSIA BUKAN NEGARA ISLAM Oleh kerana kontroversi mengenai Malaysia adakah sebuah negara Islam atau bukan terus berlanjutan sehingga kini dan diterbitkan pula dalam Suara Masjid Negara pada hari ini maka berikut adalah fakta-fakta yang menjelaskan bahawa Malaysia bukan sebuah Negara Islam:1-Undang-undang tertinggi negara bukan undang-undang Islam.. 5-Pemimpin Utama Malaysia bukan orang yang memahami Islam dengan baik. iaitu selepas mempunyai kuasa.

10-Negara Islam tidak melindungi perasuah dan perogol seperti Khir Toyo dan Abd.khususnya kepada umat Islam. yang dihalalkan oleh undang-undang negara bahkan diberikan lesen untuk beroperasi.atas pertimbangan tidak menghukum pesalah jauh lebih baik dari menghukum seseorang yang belum tentu bersalah. 14-Negara Islam tidak menjual minuman keras. Namun apakah memadai sebuah negara yang hanya Islam dari sudut kehakiman seperti Saudi tetapi polisinya dan dasarnya tidak sepenuhnya Islam? Oleh itu. Dan banyak lagi bukti-bukti dan alasan yang menunjukkan bahawa Malaysia bukanlah sebuah negara Islam seperti yang diisytiharkan oleh PM tidak berapa lama dahulu. Dalam proses pengadilan negara Islam cenderung untuk tidak menghukum pesalah.sepatutnya ditadbir dengan undang-undang Islam dan undang-undang yang selari dengan semangat syariah Islamiah. sebaliknya mengambil tindakan terhadap mereka jika terbukti bersalah. dan tidak menjualnya secara berleluasa seperti sekarang ini. 15-Di Negara Islam tidak ada pusat-pusat empat nombor ekor seperti yang bertaburan di seluruh pelusuk negara. Ulama' hanafiah mengatakan bahawa memadai takrifan negara Islam bagi negara yg mempunyai rakyat dan pemimpin yang beragama Islam sekalipun tidak menjalankan undang-undang Islam. Ada pun pendapat sebahagian besar ulama' termasuk al Mawardi dalam "ahkamussultaniah" negara Islam perlu mempunyai identiti Islam. pusat-pusat urut yang menggunakan wanita sebagai tukang urutnya. 11-Negara Islam tidak memenjara seseorang tanpa kesalahan yang jelas dan tidak dapat dibuktikan bersalah atau ada keraguan dalam hal pembuktian dan keterangan seperti apa yang berlaku terhadap DS Anwar Ibrahim. 12-Negara Islam tidak ada Bukit Judi Negara seperti di Genting Highland. negara Iran sering mencanangkan bahwa Syiah itu lebih baik daripada sunni kerana tiada satu pun . atau Ustaz Ghazali Hasbullah suatu ketika dahulu.Rahim Thamby Cik. undang-undang Islam di samping ciri utama ialah pemimpin Islam. terkecuali jika dalam agama seseorang warganegara yang bukan muslim ada kebenaran untuk meminumnya. 8-Negara Islam menyanjung tinggi ulama-ulama dan para pendakwah. seperti undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan Islam. Dipetik dari laman web Tranungkite Cyberlink oleh Al-Kundangi – Sebelum kita membahaskan adakan malaysia sebuah negara Islam atau tidak rasanya elok kita meninjau secara ringkas apakah pendapat para ulama' tentang takrif negara Islam. 13-Di Negara Islam tidak ada pusat-pusat maksiat seperti pelacuran di Bukit Bintang. atau di Chow Kit. bukan menangkap dan memenjara mereka seperti apa yang berlaku terhadap Ustaz Badrul Amin. 9-Negara Islam tidak mengamalkan dasar pilih kasih dan unsur kronisme seperti yang diamalkan oleh kerajaan BN sekarang.

tidak ada bezanya kita dengan burung kakaktua. di samping takrif yang lain. jadi tuntutan dua kalimah syahadah itu perlu kita praktikkan di dalam hidup dan pemerintahan kita. segelintir ulamak tidak menyebut al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi Negara Islam kerana beberapa sebab.w.w.. dan kita meyakini ada hukum lain yang lebih berwibawa dan dapat menyelesaikan masalah manusia.a.t di dalam mengatur sesebuah pemerintahan melalui hukum yang ditetapkanNya. Saya ada mendengar secara live. Kita semua (termasuk pemimpin yang mengaku Islam) telah menyatakan ikrar Lailahaillallah Muhammadarrasulullah. kita telah berbohong atau kita sekadar menyatakannya pada lisan sahaja..wallahua'lam....... bermakna dari segi perbuatannya kita tidak meyakini akan kewibawaan hukum yang telah Allah s. kita perlu utamakan Negara Islam yang HAKIKI sepertimana yang diamalkan Rasulullah s.. mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah s.... Menurut Tuan Guru Haji Hadi. Kalau setakat lisan sahaja...... semata-mata untuk menghalal perbuatan pemimpin mereka yang jauh menyimpang dari landasan Islam.t... Assalamualaikum....negara sunni yg benar2 melaksanakan Islam seratus peratus tidak seperti Republik Islam . sebagai maslahat perkara yang berkaitan hukum dalam pemerintahan tidak disebut (kerana dilarang keras pada masa itu). secara ringkasnya. Iran.. Menegakkan hukum Allah ini berkaitan dengan aqidah dengan maksud keyakinan kita sebagai seorang Islam terhadap KEWIBAWAAN Allah s. tidak guna kita meletakkan Negara Islam pada ISTILAH. kebanyakan ulamak menetapkan Negara Islam ialah negara yang melaksanakan hukum yang ditetap oleh al-Quran dan hadis. iaitu meletakkan hukum al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi negara.... Dan Umno suka mengambil takrif ulamak yang tidak berapa dikenali dan memetik takrif TANPA mengambil kenyataan yang menyeluruh (iaitu meletakkan hukum yang bersumber pada al-Quran dan hadis sebagai hukum tertinggi sesebuah negara Islam).. ... Jika kita mengambil selain dari hukumNya. Saya berpendapat.. Jadi. pemerintahan Islam perlu meletakkan al-Quran dan Sunnah sebagai hukum tertinggi negara. secara keseluruhan umat Islam sudah memahami. ini adalah perbuatan syirik yang nyata.. kalau tidak.w... 1) Ulamak tersebut berada di zaman pemerintahan pemimpin yang zalim.t tetapkan.. jawapan Tuan Guru Haji Hadi mengenai takrif Negara Islam...w. 2) Ulamak tersebut berada di dalam pemerintahan Islam. Terimakasih kerana input petikan pandangan dari beberapa ulamak.

a. mereka inilah yang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai 'ulama suk(jahat)'. Menurut Dr Wahbah.. kemerdekaan dan syaksiah ma‟nawiyah. 1.w dan sahabat. Sekiranya negara tersebut diancam musuh maka wajib ke atas umat Islam untuk berjihad mengembalikan semula kawasan tersebut kepada status asalnya walaupun memerlukan masa yang panjang Darul harb pula adalah kawasan yang tidak dijalankan padanya hukum Islam sama ada aspek keagamaan mahupun politik disebabkan ia terletak di luar kekuasaan Islam. seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s. Terdapat beberapa perbezaan antara DAR dan DAULAH. Adapun Imam Abu Hanifah bersependapat dengan sahabatnya Abu Yusuf dan Ahmad bahawa Darul Harbi akan bertukar status kepada Darul Islam dengan pendominasian hukum-hukum Islam padanya. Darul maslubah (negara yang ditawan oleh kafir). Manakala daulah islamiyah lebih berisfat mempunyai kedaulatan. pendominasian hukum-hukum kufur padanya 2. Manakala Al Ustaz Said Hawwa dalam kitabnya Al Islam beliau telah menerangkan perbezaan jelas antara Darul Harb dan Darul Islam Darul Harb terbahagi kepada dua iaitu Darul `ahd dan Darul Harb. bersambung dengan Darul Harbi 3. .Konsep Negara Islam Menurut Professor Wahbah Zuhaily.. Darur riddah (rakyatnya murtad atau dikuasai mereka). darul bidaah (dikuasai oleh pengamal bidaah) .. Cuma.. hujah-hujah sesat/fahaman sesat yang dipegang oleh JAKIM demi untuk mempertahankan pemimpin mereka dan untuk menjaga 'periuk nasi' mereka dan mereka ini menjual agama dengan harga yang murah hanya semata-mata hanya untuk mencari sesuap nasi..inilah hujjah mereka. Dar lebih merujuk kepada unsur kebendaan :tanah dan kawasan . Darul bagh (ada pelampau)... Namun beliau berpendapat penukaran stastus Darul Islam kepada Darul Harbi hanya sekiranya terkumpul tiga syarat. Muslim atau Zimmi tidak mendapat keamanan seperti keamanan yang dahulu ketika berada dalam Darul Islam. Malik dan Syafie serta Ahmad berpendapat bahawa negara Islam adalah kawasan atau negara yang berada di bawah kekuasaan orang Islam serta melaksanakan undangundang dan peraturan Islam juga didirikan padanya syiar-syia Islam.. Manakala Darul Islam itu terbahagi kepada lima: Darul `ad (ada pemimpin Islam dan undang2 Islam) . Manakala Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa penetuan asas bagi Darul Islam adalah keamanan yang diperolehi oleh mereka yang tinggal di dalamnya. insyaAllah kalau ada masa saya akan masukkan artikel tersebut. jumhur fuqaha‟ iaitu Abu Yusuf dan Muhammad daripada mazhab Hanafi. saya ada sedikit pandangan dari beberapa artikel yang memaparkan bagaimana yang dikatakan HIKMAH yang sebenar yang berubah mengikut situasi semasa. Assalamualaikum..

Negara kafir yang berperang dengan Islam. iaitu. i. Muhammad bin Hasan As Syaibani: “Negara yang dikuasai dan diperintah oleh umat Islam dan orang-orang Islam menikmati keamanan dan keselesaan di dalamnya”. Keraguan dan pertikaian mengenai Malaysia sebagai sebuah negara Islam adalah tidak berasaskan fakta dan ianya tertolak. Negara sedemikian wajib dipertahankan oleh setiap individu muslim”. Malaysia sebagai negara Islam telah diperkuatkan lagi dengan peruntukan dalam Perlembagaan . DEFINISI NEGARA ISLAM Beberapa definisi Negara Islam yang dirumuskan oleh ulama dan cerdikpandai Islam adalah seperti berikut. iii. Perbahasan ini dibuat bertujuan menentukan kategori sesuatu negara atau tempat yang didiami oleh umat Islam samada bertaraf „kampung halaman Islam atau hak umat Islam‟ atau „kampung halaman kafir harbi‟ yang memerangi umat Islam. Negara Islam. dan. Kekuatan dan pertahananya dikuasai orang Islam. Negara kafir yang tidak memerangi Islam. Perbahasan mengenainya hanya dibuat berpandukan kepada ijtihad para ulama mujtahidin. Berpandukan kepada definisi di atas. Negara-negara di dunia ini mengikut penilaian hukum fiqh terbahagi kepada tiga kategori. ii.MALAYSIA NEGARA ISLAM Oleh : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia PENDAHULUAN Istilah „Negara Islam‟ tidak tercatat secara langsung dalam al-Quran dan al-Sunnah. i. Muhammad Abu Zuhrah: “Negara Islam ialah negara yang berada di bawah kuasa pemerintahan orang Islam. ii. jelaslah Malaysia adalah sebuah negara Islam.

ASAS-ASAS NEGARA ISLAM Asas-asas utama sesebuah negara itu diiktiraf sebagai negara Islam antaranya ialah. · Pendidikan Islam diajar dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat institusi pengajian tinggi dan sentiasa ditingkatkan mutunya. jelaslah Malaysia sebagai negara Islam kerana ciri-ciri berikut. · Ketua pemerintahan negara dipegang oleh orang Islam.Persekutuan bahawa Islam adalah agama bagi Persekutuan. munakahat dan muamalat dilaksanakan di serata negara. · Malaysia adalah tanahair orang Islam sejak turun temurun. Peruntukan ini tidak diadakan oleh penjajah. · Sesebuah negara yang aman dan bebas didirikan syiar Islam di dalamnya. tatapi diusaha oleh pejuang dan pemimpin negara seiring perjuangan mencapai kemerdekaan. · Umat Islam bebas menunaikan amalan syariat Islam malah dibantu oleh Kerajaan. · Tanahair orang Islam adalah sah sebagai negara Islam. MALAYSIA ADALAH NEGARA ISLAM Hasil dari definisi dan pandangan ulama mengenai negara Islam. · Mahkamah syariah ditubuh dengan rasmi dan hasil keputusannya tidak boleh diganggu oleh mahkamah sivil. · Sistem mempertingkatkan ibadah. · Malaysia masih didiami oleh orang-orang Islam sebagai pemunya. · Sesebuah negara yang tunduk akur di bawah kuasa Islam dan orang Islam sebagai ketua pemerintah. .

Apa yang sedang diamalkan oleh negara Malaysia hari ini ialah berusaha menjaga kebajikan umat Islam dan memartabatkan agama Islam serta tidak lupa tanggungjawab kepada rakyat bukan Islam. · Mengurus pemerintahan adalah antara kewajipan agama yang terbesar. Dalam suasana sedemikian. Fahaman agama yang dipegang ialah yang bertepatan dengan al-Quran dan al-Sunnah serta akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Segalanya berpusat pada alam ini. . malah agama itu sendiri tidak dapat ditegakkan tanpa wujudnya pemerintahan. sebaliknya adalah lebih baik menerima realiti yang ada dan berusaha memperkuat serta memperbaiki lagi mana-mana kelemahan dan kekurangan jika ada. sekularisma telah dipersepsikan menerusi ciri-ciri berikut. · Melantik jemaah menteri bagi membantu negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Gerakan fahaman sekularisma bermula pada pertengahan abad ke 19 di England yang diasaskan oleh George Jacob Holyoake (1817-1906). Tanggungjawab sedemikian adalah sebahagian suruhan Islam. · Menolak kepercayaan adanya Tuhan. Golongan ini hanya mementingkan kebajikan manusia di dunia dan menafikan kewujudan alam akhirat. · Menjaga kepentingan agama serta mentadbir urusan negara dan umat. · Memelihara agama dari sebarang pencerobohan fahaman dan ajaran yang boleh memesongkan akidah sebenar Islam. USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KERAJAAN MALAYSIA Antara usaha yang dilakukan oleh Kerajaan dalam menunaikan tanggungjawab sebagai sebuah Kerajaan Islam ialah seperti berikut. Oleh itu eloklah difahami terlebih dahulu apakah erti sekular. Status negara Malaysia sebagai negara Islam tidak boleh lagi dipertikaikan. keadaan dan keraguan serta kekeliruan umat Islam di negara ini adalah tidak berasas dan tidak mempunyai sebarang faedah. · Agama dan dunia terpisah secara total. Dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut. memajukan syariah dan mempertinggikan akhlak umat. Kerajaan juga telah berusaha memantapkan akidah. Perkataan „sekular‟ berasal daripada perkataan Latin seaculum yang bermakna „alam ini‟ atau „dunia ini‟.MALAYSIA NEGARA SEKULAR ? Terdapat di kalangan umat Islam di Malaysia yang menganggap Malaysia sebagai negara sekular. · Menolak kepercayaan adanya hari akhirat dan perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan selepas mati.

menimbulkan huru-hara dan mengancam keselamatan masyarakat dan negara. · Berusaha membangun dan memajukan ekonomi diri. · Bertanggungjawab mempertahan dan menaikkan nama negara pada bila-bila masa dan di mana sahaja. PENUTUP Malaysia sebagai sebuah negara Islam adalah menepati dengan definisi yang diperkatakan oleh . · Taat serta patuh dengan ikhlas dan penuh rasa bangga. masyarakat dan negara. · Mengendalikan urusan ibadat haji dengan teratur. · Bersedia menolong pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya. · Membanteras jenayah dan sebagainya. · Menguruskan sistem pentadbiran awam yang cemerlang. · Menyediakan tenaga tentera dan sistem pertahanan negara bagi menjamin keselamatan agama.Dalam hal ini. · Menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan mungkar seperti menganggu ketenteraman awam. Islam mengharuskan melantik orang bukan Islam yang menjadi warganegara sebagai menteri untuk melaksanakan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. · Mewujudkan sistem perundangan dan kehakiman bagi menyelesaikan pertikaian dan menegakkan keadilan. · Mendirikan dan menguruskan kelicinan peribadatan seperti mendirikan masjid dan menguruskan pentadbiran berkaitannya. maka berkewajipan setiap rakyat melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang antara lainnya ialah seperti berikut. · Memungut hasil cukai yang pelbagai untuk dana negara. · Menguruskan hal ehwal zakat secara bersistem. KEWAJIPAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH Oleh kerana Malaysia sebuah negara Islam. bangsa dan negara.

.. Kementerian ini tidak berhak membuat sebarang keputusan. Namun. perdebatan mengenainya sehingga kini masih belum sampai ke penghujung. Baru-baru ini pula. perundangan. cara-cara yg benar-benar menepati ruh syara‟ pada hari ini adalah baiah yg dilakukan oleh ahlul hil wa aqd dengan disertakan keredhaan umat Islam. Syyarat-syarat kelayakan di kementerian ini adalah lebih rendah daripada kementerian tanfiz tadi. ijma‟ dan qiyas. Tugas kita sekarang ini adalah untuk mengisi dan memantapkan lagi apa-apa yang perlu diperkemaskan dan tidak lagi menghabiskan masa mempertikaikannya kerana telah jelas bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam yang terbukti dari segi sejarah. Di samping itu. Kementerian ini dikenali sebagai wizarah tafwidh. Undang-undang Undang -undang negara Islam adalah berasaskan Al Qur‟an . KEMENTERIAN DAN JABATAN YG ADA SPT ZAMAN KHILAFAH TERDAHALU. Malaysia tidak pernah berpegang kepada sekularisme tetapi didorong oleh asas Islam kerana . Kewajipan kementerian ini adalah mengemukan kepada ketua negara sebarang tindak-tanduk yang dilakukan. Bermula dari sini. Menurutnya lagi. Bagi sesiapa yg ingin melihat undang-undang tersebut secara bertulis dan mengikut methgodology ilmu undang-undang bolehlah merujuk majalah al ahkam al `adliah yg menjadi undang-undang tertinggi dalam khilafah Othmaniyah. Dalam masa yang sama ketua negara berhak memberi pandangan membetulkan sebarang perkara yang dirasakan perlu. Datuk Seri Najib Tun Razak ketika menjawab pertanyaan dari wartawan mengatakan bahawa Malaysia bukan negara sekular tetapi merupakan sebuah negara Islam dengan takrifnya yang tersendiri. perlantikan pemangku dan melalui kekerasan. sunnah. termasuklah dari golongan bukan Islam sendiri. salam ramadhan. Kementerian ini dikenali sebagai wizarah tanfiz. Yang pasti. pembangunan dan penghayatan Islam. SEDIKIT PERBINCANGAN TENTANG NEGARA ISLAM. Ketua negara dan kementerian serta jabatan: Para fuqaha‟ menyatakan perlantikan ketua negara melalui empat cara: baiah. al hadith. tidak kurang juga bilangan pihak yang menyanggah pernyataan tersebut. Ketua negara dibantu oleh dua kementerian yang hampir sama dengan Perdana Menteri di sesebuah negera. Timbalan Perdana Menteri Malaysia. ada pihak yang kerana ingin menjaga periuk nasi hanya tunduk dan ‘yes sir’ sahaja kepada apa yang diumumkan. Isu Malaysia sebagai sebuah ‘Negara Islam’ mula diperkatakan dengan hangat apabila Dato’ Seri Dr. Kementerian kedua ialah kementerian yang melaksanakan keputusan ketua dan mendengar aduan rakyat untuk disampaikan kepada ketua negara.ulama masa kini dan terdahulu. nas. Mahathir (Perdana Menteri Malaysia ketika itu) mengisytiharkannya secara terbuka pada 29/09/01 semasa Majlis Perasmian Persidangan Perwakilan ke-30 Parti Gerakan Rakyat Malaysia.

Malangnya mereka ternyata lebih rela membenarkan dunia yang fana’ ini membelenggu mereka. Ketika diajukan soalan tentang kerajaan kelihatan sedang menuju ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara sekular.” *UM 18/07/07+ Kecelaruan Takrif Mutakhir ini kita melihat hasrat umat untuk kembali semula kepada Islam semakin meningkat. Padahal. keliru. Maksud ‘sekular’ juga telah dipolemikkan sehingga umat terjerat dengan pelbagai tafsirannya. agar tidak ditolak oleh kebangkitan rakyat yang mahukan Islam. khumus. jizyah. Najib berkata: “Saya perlu betulkan anda. darul harb. sehingga ada yang membolehkannya diterjemah mengikut acuan sendiri. Manakala sebahagian umat Islam yang lain hanya nampak sekular membawa erti politik yang dipisahkan dari agama. jihad dan sebagainya pula telah diselewengkan sehingga lari dari maknanya yang sebenar dari segi syara’. Walaupun istilah hudud telah dikenali ramai. Oleh itu. pelbagai kekeliruan ditimbulkan dalam penggunaan istilah seperti ‘sekular’ dan ‘Negara Islam’. Kita tidak pernah menjadi sekular kerana sekular seperti yang ditakrif oleh Barat bererti meminggirkan prinsip Islam daripada cara kita mentadbir negara. Istilah seperti khalifah. Istilah-istilah ini ditakrif mengikut kehendak sendiri tanpa bersandarkan fakta dan dalil yang sahih. pada hakikatnya. adalah perlu untuk kita mencerahkan kembali kekaburan penakrifan sekularisme dan Negara Islam memandangkan telah berlaku pelbagai tafsiran mengikut kepentingan yang tersasar jauh dari maksud sebenar istilah-istilah ini. . jika tidak mengikut Barat. Rata-rata umat Islam sudah mula nampak bahawa keburukan yang membelenggu mereka selama ini adalah berpunca dari sistem sekular yang busuk. namun istilah-istilah seperti ta’zir. syura. InsyaAllah seluruh umat Islam akan mendokong pemerintahan mereka. Justeru. Justeru. maka golongan ini terpaksa merubah ‘haluan’ mereka agar nampak lebih ‘Islami’. definisi dan istilahistilah Islam yang sebelum ini begitu jelas menjadi kabur. Ada yang mengatakan sekular bermaksud tidak mempercayai hari kiamat dan hisab di akhirat. Dalam mengubah ‘haluan’ ini.perlembagaan jelas menyebut bahawa Islam adalah agama rasmi. Arus kebangkitan Islam telah mengalir di mana-mana dan menyapu apa-apa sahaja yang menghalang laluannya. siyasah. hilang dari kamus kaum Muslimin. Sekiranya mereka melakukan perkara ini. Tanggapan anda adalah salah. malah sebahagian dari umat Islam sendiri langsung tidak memahaminya. kharaj. kita menyaksikan pada hari ini banyak konsep. ghanimah. terseleweng dan yang lebih teruk. Kita tidak pernah berpendirian sedemikian (kerana) kita sentiasa didorong oleh pegangan kita kepada asas Islam. Tindakan ini perlu agar mereka dilihat sejalan dengan arus (Islam) yang menerpa dan dalam masa yang sama mereka boleh kekal di kerusi pemerintahan. Inilah juga apa yang telah terjadi dengan istilah Darul Islam (Negara Islam) di mana ramai umara’ dan ulama sekarang memberikan maksud baru Negara Islam yang begitu asing dari Islam. darul islam dan banyak lagi ternyata kabur. Ada yang cuba memesongkan maknanya dengan mengatakan bahawa ‘kita mesti memahami istilah sekular bukan sebagaimana takrifan Barat’ yang seolah-olah menjelaskan ‘sekular’ boleh ditakrifkan dengan maksud yang baik. wali. Kebangkitan ini dapat dilihat telah menjadi ancaman kepada mereka yang memegang tampuk kekuasaan. mereka boleh terus kekal di kerusi pemerintahan hanya dengan membuang sistem sekular dan menggantikannya dengan hukum-hakam Islam. usyur.

idea sekularisme ini sama sekali tidak mengingkari atau menolak adanya agama. halal dan haram dan sebagainya berada di tangan manusia dan boleh diubah mengikut kehendak manusia. seseorang boleh menerima mahupun menolak agama (atau Tuhan) selama mana ia (agama) tidak campurtangan dalam kehidupan. konsep inilah yang mereka bawa dan terapkan di dalam negeri umat Islam sehingga kita saksikan sekarang di seluruh dunia Islam termasuk Malaysia. Dari sini timbullah idea demokrasi yang dianut oleh ideologi ini yang berasal dari pandangannya bahwa manusialah yang berhak membuat peraturan (undang-undang). dijadikan perisai untuk mencapai keinginan mereka. Para pemuka agama (gereja) waktu itu. rakyat adalah sumber kekuasaan. telah disepakati agar agama tidak diperhitungkan lagi dalam kehidupan ini. sewamenyewa. Dengan ini. sekarang. Maka timbullah pergolakan sengit. Rakyatlah yang berhak membuat undang-undang dan setiap orang bebas berpendapat dan berbuat sesuka hati di dalam mengatur kehidupan ini. Kelahiran mabda ini bermula pada saat kaisar (caesars) dan raja-raja di Eropah menjadikan agama sebagai alat untuk memeras. Sampai akhirnya. Setelah mereka sepakat untuk memisahkan agama dari kehidupan. tetapi menyeru agar ia dipisahkan dari kehidupan dunia. maka segala peraturan dalam hal ini ditentukan oleh mereka sendiri tanpa ada ketentuan atau ‘hubungan’ dengan Tuhan. mencuri. Jadi. apabila mereka menjajah negeri-negeri umat Islam. maka mereka akan pergi ke gereja-gereja untuk ‘berhubung’ dengan Tuhan mereka tetapi apabila mereka (di luar gereja) melakukan aktiviti jual beli. *****a ia tidak menjadikan agama berperanan dalam kehidupan. Sebahagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak. yang kemudian membawa kepada kebangkitan ahli falsafah dan cendekiawan. Menurut keyakinan mereka. Kemudian. mereka meyakini bahawa peraturan kehidupan tidak ada ‘hubungan’ dengan Tuhan. Penentuan jenis hukuman. membunuh. meminda dan menghapuskan mana-mana undang-undang semahu mereka berdasarkan kaedah atau kehendak majoriti tadi. kerana sekalipun mereka mengakui kewujudannya. Justeru. pendapat majoriti dari kalangan ahli falsafah dan cendekiawan itu lebih cenderung memilih idea untuk memisahkan agama dari kehidupan yang kemudiannya menghasilkan usaha pemisahan antara agama dengan negara. berzina dan sebagainya. agama itu harus dipisahkan dari kehidupan dan kehidupan mesti ditentukan sendiri oleh manusia. Jika dahulu agamalah yang menjadi penentu di dalam kehidupan. maka mereka menetapkan agar dilantik wakil (rakyat) dan diambil suara majoriti di dalam apa jua keputusan. Inilah konsep sekular yang mereka terapkan di dalam negara mereka. namun pada dasarnya mereka menganggap bahawa kehidupan dunia ini tidak ada hubungannya dengan agama.Malaysia Dan Sekularisme Sesungguhnya Barat adalah penganut dan pengembang Ideologi (mabda’) Kapitalis yang menjadikan sekularisme sebagai akidah mereka. Oleh kerana ada terlalu ramai manusia dan ini menyukarkan proses untuk membuat sesuatu peraturan atau mengambil keputusan. kerana agama hanyalah berperanan dalam mengatur ‘hubungan peribadi’ seseorang itu dengan Tuhannya sahaja. mengambil riba. Ini menjadikan agama hanya sekadar ‘formaliti’ belaka. kita menyaksikan bahawa sesiapa yang mahukan agama. Idea ini dianggap sebagai kompromi (jalan tengah) antara pemuka agama yang mengkehendaki segala sesuatu itu harus tunduk kepada mereka (atas nama agama) dengan para ahli falsafah dan cendekiawan yang mengingkari adanya agama. menganiaya dan menghisap darah rakyat. maka timbullah persoalan bagaimana untuk mengatur kehidupan manusia. Maksudnya. sedangkan yang lainnya mengakui adanya agama. terpuji dan tercela.Pokoknya. iaitu konsep memisahkan agama dari kehidupan ini (faslud . Dengan kata lain. apakah yang harus dilakukan dan apakah tolok ukur yang akan digunakan. konsep sekularisme. mereka boleh menggubal.

Kewujudan dua sistem mahkamah (sivil dan syariah) mengukuhkan lagi hakikat yang Malaysia adalah negara sekular (sila rujuk ‘SN117 Konflik Antara Agama’ dan ‘SN125 Sijil Mati Untuk Lina Joy’ untuk penjelasan lanjut). segala undang-undang hendaklah dibuat oleh manusia dan hak Allah sebagai AsSyari’ (Pembuat Undang-Undang) hendaklah diketepikan. petrol. maka ini adalah sah menurut amalan demokrasi-sekular. Mengikut ajaran dan amalan sekular. Ini diperjelaskan lagi dari peristiwa semasa majlis sambutan harijadi Tunku Abdul Rahman yang ke-81 pada tahun 1983 di mana beliau menegaskan “Perlembagaan mestilah dihormati dan diikuti. pajak gadai Islam (ar-Rahn). sebagaimana jika kita melihat Ah Chong atau Muthusami menutup aurat seperti yang dituntut oleh Islam tidaklah menjadikan mereka Muslim. dipinda atau dihapuskan sesuka hati oleh manusia hanya dengan . Pernah adanya percubaan oleh segelintir orang untuk cuba memperkenalkan undang-undang agama dan undang-undang moral. Ada yang berdalih dengan mengatakan Malaysia adalah negara Islam dengan adanya Bank Islam. jalanraya dan lain-lain dikenakan bayaran sesuka hati oleh pemerintah. Negara ini mempunyai penduduk berbilang kaum dengan pelbagai kepercayaan. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahawa Malaysia adalah negara sekular dan golongan bukan Islam benar-benar memahami akan hakikat ini. telah diterapkan dengan baik dan sempurnanya. Malaysia mesti terus kekal sebagai negara sekular dengan Islam sebagai agama rasmi”. air. undang-undang boleh digubal. Jadi. banyak pihak cuba menegakkan benang yang basah. universiti Islam dan sebagainya. khuususnya perbankan. sekular dan berbilang agama dengan kedudukan Islam hanyalah sebagai agama rasmi.deen’ anil hayah). Dari sudut pemerintahan pula. Mereka jahil bahawa penerapan ‘nilai-nilai’ Islam di dalam sistem Kapitalis tidak sekalikali menjadikan sistem itu Islam. Perlembagaan memperuntukkan dengan jelas bahawa ia adalah undang-undang tertinggi negara dan mana-mana undang-undang yang diluluskan bertentangan dengan Perlembagaan. sistem yang dilaksanakan adalah Demokrasi berparlimen – sebuah sistem (sekular) yang dicedok sepenuhnya dari penjajah British. Ini tidak dibenarkan. empirik mahupun historis yang dapat disaksikan oleh setiap orang yang mempunyai penglihatan dan pendengaran berkenaan hakikat Malaysia sebagai sebuah negara sekular: (i) Bukti Normatif: Perlembagaan Persekutuan yang digubal oleh sikafir Lord Reid adalah bukti yang paling jelas meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara demokratik. (ii) Bukti Empirik: Bukti empirik pula boleh dilihat dengan jelas dari peruntukan Perlembagaan dan undang-undang yang diterimapakai dan diterapkan di negara ini. kesihatan. Peruntukan ini telah meletakkan AlQuran di bawah (lebih rendah dari) Perlembagaan dan dengan sendirinya menafikan kedudukan AlQuran dan Hadis yang sepatutnya menjadi undang-undang tertinggi (dan satu-satunya undang-undang) bagi negara. Hak umum rakyat yang wajib disediakan secara percuma oleh pemerintah seperti pendidikan. Dari sudut ekonomi pula. kami paparkan sedikit bukti baik secara normatif. Pendek kata. sistem ekonomi yang diamalkan di Malaysia adalah sistem ekonomi Kapitalis di mana riba menjadi tunjang kepada banyak aktiviti perdagangan. dengan hanya pengisytiharan oleh seorang pemimpin. Sebab itulah mereka boleh mendatangkan fakta yang tidak dapat disangkal membuktikan yang Malaysia adalah sebuah negara sekular. Judi dan arak dibenarkan dengan hanya memberikan satu tauliah yang dipanggil ‘lesen’. maka ia secara otomatik akan terbatal. jika majoriti manusia bersetuju untuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam ruangan yang serba sempit ini. Malangnya.

Mat Lela dan lain-lain telah bangkit meniupkan jihad melawan British yang telah memaksa pelaksanaan undang-undang British menggantikan undang-undang Islam di Tanah Melayu. Di sinilah peranan agama dinafikan secara total di dalam menentukan kehidupan. Dato’ Bahaman. Pengertian ‘dar’ ini diambil dari sebuah hadis riwayat Sulaiman ibnu Buraidah yang di dalamnya tercantum: “Serulah mereka kepada Islam. Penentangan Naning (1831-1832) yang dipimpin Dol Said bermula apabila penjajah memaksa kes jenayah diselesaikan mengikut undang-undang British. Jadi. (iii) Bukti Historis: Hasil dari penjajahan kafir British ke atas Tanah Melayu yang sebelumnya pernah berada di bawah pemerintahan Islam. Sejak itu urusan pemerintahan diurus dengan undang-undang British dan merekalah yang menentukan perjalanan pentadbiran dan pemerintahan berdasarkan sistem sekular mereka yang diwarisi sehingga ke hari ini. penjajah berjaya menguasai politik Tanah Melayu dengan kelicikan dan kekuatan mereka. To’ Gajah. British telah memaksa umat Islam menerima undang-undang mereka. peristiwa ini telah memunculkan penentangan di Perak. walaupun majoriti penduduknya bukan Islam. untuk menentukan keadaan sebuah wilayah.undi majoriti. terimalah mereka dan hentikanlah peperangan atas mereka. Haji Musa Abdul Ghani Minangkabau. Dari sinilah diambil istilah Darul Islam dan Darul Kufur atau Darul Harb. Di Terengganu.” *HR Muslim+ Hadis ini menyatakan dengan jelas wujudnya pembezaan antara Darul Islam dan Darul Kufur. Hadis ini menunjukkan bahawa apabila mereka tidak berpindah. Penggantian undang-undang ini tercatat dalam sejarah penentangan hebat oleh para ulama di Tanah Melayu. Mat Kelubi. gerakan dimulakan oleh Sultan sendiri. kemudian oleh Hj Abdul Rahman Limbong. Apabila hukum (undang-undang) yang diterapkan oleh suatu wilayah adalah Islam dan keamanannya berada di tangan kaum Muslimin. apakah termasuk Negara Islam atau Negara Kufur. Penghulu Adam dan Ishak Merbau di Pasir Puteh. tetapi undang-undang di wilayah tersebut dan keamanannya. maka wilayah demikian disebut Darul Kufur atau Darul Harb. Di Pahang. Darul Muhajirin adalah Darul Islam pada zaman Rasulullah dan selainnya adalah Darul Kufur. kufur atau harb pada “Dar” adalah mewakili sistem hukum (undang-undang) dan pemerintahannya. undang-undang Barat yang berasaskan sekular telah diperkenalkan. maka apabila mereka menyambutnya. maka hak mereka tidak sama dengan kaum muhajirin iaitu orang-orang yang telah berada di Darul Islam. Negara Islam menurut syara’ adalah suatu wilayah yang melaksanakan hukum–hakam Islam dan keamanan wilayah tersebut berada di tangan Islam. hadis ini sesungguhnya telah menjelaskan perbezaan hukum (undang-undang) antara orang yang telah berhijrah dan yang tidak. penentangan berlaku apabila British melaksanakan undang-undang berkenaan cukai hasil. Sedangkan apabila hukum-hakam (undang-undang) yang diterapkannya adalah undang-undang kufur dan keamanannya tidak berada di tangan kaum Muslimin. kemudian ajaklah mereka berpindah dari negerinya (yang merupakan darul kufur) ke darul muhajirin (darul Islam yang berpusat di Madinah) dan beritahulah kepada mereka bahawa apabila mereka telah melakukan semua itu. Oleh itu. Namun. Panglima Muda Jempul. iaitu di bawah kekuasaan dan kekuatan kaum Muslimin. Syed Saggot dan Tok Janggut (Lebai Deraman). Dengan demikian. penambahan kata Islam. Ia dipimpin Tok Janggut (Haji Mat Hassan) dan Engku Besar Jeram dan dibantu oleh Haji Said. Apabila Undang-undang 99 berteraskan Islam diketepikan penjajah. Mat Kilau. Di Kelantan pula. maka wilayah seperti inilah yang disebut Darul Islam atau Negara Islam. Oleh kerana itu untuk menggunakan . Definisi ‘Dar’ (Negara) Islam Istilah Negara Islam (Darul Islam) adalah istilah syara’. bukanlah negeri atau penduduknya yang diambil kira. maka mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana hak kaum muhajirin dan juga kewajiban yang sama seperti halnya kewajiban kaum muhajirin.

Justeru itu. Dari sinilah dua syarat yang disebutkan di atas ditekankan. ianya selalu dikaitkan dengan penguasa iaitu berkenaan: (1) pemeliharaan kepentingan umat mengikut undang-undang tertentu dan (2) kekuatan (negara) yang menjaga/membela rakyat serta melaksanakan undang-undang tersebut. kafir atau sekular. Di dalam riwayat Imam Thabrani disebut ‘kekufuran yang jelas’ (surahan). Arab Saudi. Sedarlah wahai saudaraku bahawa tidak ada satu negara kaum Musliminpun. ini diistinbat dari firman Allah: “Dan Allah (selama-lamanya) tidak memberi hak bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin” *TMQ an-Nisa’ (4):141+. Kuwait. Negara Khilafah ini masih belum muncul kembali. Ayat ini bermaksud tidak boleh memberi ruang kepada orang-orang kafir untuk berkuasa atas orangorang Mukmin. bangkitkanlah kalian untuk menunaikan kewajiban kalian mengembalikan semula. di mana katanya: “Dan hendaknya kami tidak menentang kekuasaan penguasa kecuali (sabda Rasulullah:) ‘Apabila kalian melihat kekufuran yang bersifat terangterangan. maka mereka itu adalah orang-orang kafir” *TMQ al-Mai’dah (5):44+.istilah ‘dar’ atau ‘negara’. ternyata pada hari ini.. Walaupun (kerana keterbatasan ruang) kami tidak dapat mengungkapkan semua nas.ditanyakan oleh para sahabat: ‘Wahai Rasulullah tidakkah kita perangi saja mereka itu dengan pedang?’ Baginda menjawab: ‘Tidak selama mereka masih menegakkan solat (maksudnya menerapkan hukum-hukum Islam) di tengah-tengah masyarakat”. bukannya diwarisi dari Rasulullah. Manakala syarat keamanan mestilah keamanan Islam. ia digali dari dalil al-Quran dan juga Sunnah. termasuklah Malaysia. perlu dilihat kepada akidah dan pemikiran yang dimilikinya untuk menentukannya samada ia adalah seorang Muslim. yakni di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Firman Allah: “Barangsiapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah. Ini adalah kerana dengan memberikan kekuasaan kepada mereka bererti menjadikan keamanan kaum Muslimin berada di bawah kekuasaan mereka (kufur) bukan di bawah kekuasaan Islam. iaitu faktor keamanannya. Istilah ini merujuk kepada ‘negara’ bukan ‘individu’nya. tidak ada satu negarapun di dunia ini. yang boleh diberi status Negara Islam. Dalam Hadis riwayat ‘Auf ibnu Malik mengenai kedudukan pemimpin-pemimpin zalim.”. Negara Khilafah yang merupakan satu-satunya Negara Islam yang sebenar.. Seluruh tanah kaum Muslimin telah mewarisi bentuk pemerintahannya dari penjajah kuffar. . Keadaan ini boleh dilihat di negara kaum Muslimin saat ini seperti Pakistan. tepatnya pada tanggal 3 Mac 1924 dan sejak itu hingga sekarang. Afghanistan. tercatit sebahagian di dalamnya: “. Khatimah Wahai kaum Muslimin! Kita mengetahui bahawa Negara Islam adalah Negara Khilafah dan inilah bentuk negara dan pemerintahan yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu ‘alaihi wa Sallam kepada para sahabat baginda serta generasi sesudah mereka hingga ke hari kiamat. Namun perlu difahami bahawa istilah negara sekular atau negara kufur bukanlah membawa maksud penduduknya juga semua sekular atau kufur. Terdapat juga hadis riwayat Ubadah ibnu Samit mengenai bai’at aqabah. Selain itu mengenai syarat penerapan hukum-hukum. yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah. Kita juga mengetahui bahawa Negara Khilafah ini telah runtuh kira-kira 83 tahun yang lalu. melalui tariqah Rasulullah. namun berdasarkan nas yang qat’i dari al-Quran dan Hadis. Adapun untuk individu. termasuk Malaysia yang layak disebut negara Islam. Libya dan banyak lagi yang mana pemimpin mereka nyata-nyata tunduk di bawah rejim kafir Amerika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful