VARIASI BAHASA

MAKSUD: perbezaan bentuk-bentuk bahasa KEGUNAAN: untuk maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu
MENGAPA ADA VARIASI BAHASA?

dialek daerah
• perbezaan bahasa pengguna berdasarkan daerah atau perbezaan bahasa pengguna berdasarkan faktor geografi

Apakah sebab lain?

idiolek perbezaan sebutan antara individu dengan individu yang lain Apakah istilah isoglos pula? .

Isoglos isoglos juga dinamakan garis sempadan linguistik MAKSUD: garis pemisah antara satu dialek dengan dialek yang lain dalam satu bahasa Contoh: Dialek Terengganu dengan Kelantan Apakah pula maksud dialek sosial? .

bahasa formal.dialek sosial MAKSUD: bahasa yang terhasil berdasarkan aspek penggunaan Contoh: bahasa baku. bahasa tidak formal. bahasa kasar. bahasa pasar dan bahasa slanga Apa pula maksud dialek? . bahasa halus. bahasa istana.

kosa kata dan tatabahasa daripada bahasa baku yang digunakan secara tidak rasmi dalam perhubungan kekeluargaan dan perhubungan harian Apakah maksud bahasa baku? .Dialek ialah kelainan bahasa yang berbeza dari segi sebutan.

berkait dengan golongan berpendidikan tinggi dalam masyarakat yang digunakan dalam urusan rasmi sebagai bahasa rasmi negara dan bahasa persuratan.Bahasa baku (bahasa standard) • ialah kelainan bahasa yang diterima oleh anggota komuniti bahasa yang digunakan sebagai satu bahasa perhubungan oleh penutur pelbagai dialek. • Apakah perbezaan antara bahasa baku dengan dialek? .

Bezanya Baku •Tujuan rasmi •Tiada penutur asli •Patuhi peraturan tatabahasa •Formal •Pelbagai aras •Fonemik •Alami perancangan •Perkataan lengkap. tepat •Tiada singkatan •Bahasa tersusun •Penekanan tentang ketepatan •Kejelasan makna Dialek •Tujuan tidak rasmi •Ada penutur asli •Tidak patuh peraturan tatabahasa •Tidak mementingkan tatabahasa •Banyak guna istilah daerah •Sebutan tidak tepat atau tidak ikut ejaan •Guna unsur kependekan kata •Dalam lisan •Sistem sapaan berbeza .

Pulau Pinang dan Perak Utara Dialek Perak – Perak Tengah Dialek Kelantan – Kelantan dan kawasan sempadan Pahang dan Terengganu Dialek Terengganu – di negeri Terengganu Pahang – di negeri Pahang Dialek Selatan – Perak Selatan.Dialek Daerah (Loghat Daerah) • • • • • • • • • Dialek Utara – Perlis. khususnya di Kuching dan Pantai Utara serta kawasan Miri. Selangor. Bintulu dan Sibu Apakah kategori dialek sosial? . Melaka dan Johor Dialek Negeri Sembilan – di negeri Sembilan Dialek Sabah – tertumpu di Pulau Labuan dan sekitar Beaufort Dialek Sarawak – Bahagian Pertama. Kedah.

Bahasa Slanga Bahasa Pasar ialah bentuk bahasa campuran yang berkait dengan bahasa pijin. Bahasa Pasar 2. iaitu bahasa yang dipermudah untuk proses komunikasi Apakah antara contoh bahasa pasar? .Kategori Dialek Sosial 1.

Itula. Kita orang ada satu kereta. b. Kalu suka esok boleh mari tengok. Kita bicarakan pula bahasa slanga . Sikalang sutat susah.contoh a. Banyak cantik. lu tatak mau ikut gua pindah. baik punya.

kosa kata ada makna sendiri yang difahami golongan tertentu Contoh: awek. cun. istilah pupus setelah beberapa waktu.bahasa slanga / bahasa kutu / bahasa rocker . poyo. variasi rendah taraf daripada bahasa standard. tidak baku. khususnya remaja Ciri-ciri: tidak rasmi. tidak kekal.bahasa yang dipertuturkan golongan tertentu. tangkap relaks dan bro Apakah bahasa formal (bahasa terkawal)? .

imbuhan.Bahasa formal ialah bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi. lengkap. binaan serta susunan ayat dan perkataan. tatabahasa. tidak mengandung kesalahan bahasa dan disampaikan dengan tepat. jelas dan berkesan. patuhi peraturan sebutan. sama ada menerusi tulisan mahupun lisan Apakah yang disebut sebagai bahasa tidak formal? . Ciri-ciri: teratur.

Contoh: Sorrylah sayang. selain terdapat percampuran kod. I tak nampak u semalam.Bahasa tidak formal ialah bahasa bebas yang tidak mementingkan peraturan bahasa. Apakah perbezaan antara bahasa formal dengan bahasa mesra? .

Din? Dah siang ni. Apakah yang perlu anda fahami tentang bahasa halus? . d. Janganlah ingatkan orang yang dah tak nak kat awak.Umumnya bahasa mesra berbentuk lisan atas alasan digunakan orang yang ada hubungan rapat yang mesra antara satu sama lain Ciri-ciri: a. Penggunaan unsur kependekan dan percampuran kod: Kau tak pergi sekolah. b. Penggunaan kata ganti nama: Siti nak ikut Milah tadi tapi ibu tak bagi. Penggunaan kata gelaran tidak lengkap: Kak cik nak ke mana? c. Penggunaan unsur partikel –lah Dahlah tu.

Mengapakah anda menggunakan bahasa halus? menghormati dan menjaga perasaan orang yang dilawan bercakap mewujudkan kemesraan dalam perhubungan Apakah pula bahasa kasar? .Bahasa halus ialah bahasa yang digunakan secara beradat dan bersopan santun serta menggunakan segala strategi untuk melunak dan memaniskan percakapan.

Bahasa kasar / bahasa kesat ialah bahasa yang tidak sopan dan kurang beradab dalam pertuturan. Apakah contoh bahasa kasar dan bahasa kiasan pemanis? .

KASAR kencing berak mengandung menguburkan mati suami isteri KIASAN PEMANIS ke sungai kecil ke sungai besar berbadan dua mengebumikan menghembuskan nafas terakhir bapa budak ni orang rumah .

sama ada dalam situasi formal ataupun tidak formal Apakah lima aspek dalam penggunaan bahasa istana? .bahasa halus .Bahasa Istana .bahasa dalam .digunakan secara bersopan santun dan penuh beradab.bahasa diraja yang digunakan khusus dalam perhubungan kebahasaan dalam golongan diraja atau perhubungan rakyat dengan mereka .

Hamba Tuan hamba .• Penggunaan Kata Nama Diri Orang KGNDO Pertama Kedua Ketiga RAJA Beta Tuanku Baginda RAKYAT Patik.

Kedah dan Negeri Sembilan Kelantan.• Penggunaan gelaran Raja: Tunku / Ungku: Perak dan Selangor Johor. Pahang dan Terengganu Tengku: .

• Perbendaharaan kata leksis Bahasa Istana Santap Bersiram Bersemayam Titah Murka Bahasa Biasa ? ? ? ? ? Mangkat ? .

patik merafakkan sembah.• Pemulukan (menyanjung atau meletakkan baginda pada taraf yang tinggi) Contoh: Duli Yang diPertuan • Pendinaan (merendah-rendahkan diri apabila bertutur dengan raja) Contoh: patik pacal yang hina. ampun tuanku beribu-ribu ampun SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful