Perbezaan Antara Bukan Muhrim dan Mahram: Muhirm ialah laki-laki dan perempuan yang diharam kan

berkahwin menurut agama islam seperti (anak dengan emak). Mahram ialah lelaki dan perempuan yang bukan muhrim lalu ia boleh dinikah kan dari syariat islam seperti (seorang lelaki itu menyukai orang yang disukainya iaitu perempuan/wanita untuk bertujuan bernikahnya/kahwin).

Kahwin. Mahar dari segi bahasa arab tapi istilah melayu ialah mas kahwin yang diberi kepada pengantin perempuan iaitu membayar/memberi mas kahwin. Mas kahwin itu seperti wang atau benda seperi emas.ia adalah hak wanita itu..ia boleh dipakai seperti membeli barangan nya tapi tidak boleh dingantikan seperti makanan atau digadai ia diharamkan.mas kahwin itu hak kepada wanita dan tidak boleh sama sekali suami mengambil hak itu.

Hantaran ialah salah satu permintaan dari pihak lelaki dan perempuan ia Pemberian untuk keluaga lelaki dan perempuan. Apa itu Ajnabi ? lelaki yang bukan saudara dekat yang sah dikahwinkan dengan seorang perempuan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.