Menjaga Lisan (Hifzhul Lisan

)
Lisan atau lidah adalah satu bagian dari tubuh manusia yang

tidak bertulang. Lisan inilah sumber dari hikmah dan
kemuliaan seseorang begitupun sebaliknya jika ia pandai untuk menjaganya, akan menjadi sumber petaka dan

kehinaan bagi manusia jika lisan ini tidak dipelihara. Seperti : banyak orang yang berubah menjadi lebih baik

dikarenakan tutur kata seseorang yang mengandung hikmah
dan tausiah. Akan tetapi tidak jarang pula terjadinya

perselisihan dan pertengkaran gara-gara perkataan lisan.

1. Bahaya Lidah Dan Keutamaan Diam 2. penyakit-penyakit lisan

1. Bahaya Lidah Dan Keutamaan Diam Rasulullah saw ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang kedalam surga.” . kemudian beliau bersabda: “dua hal yang kosong: mulut dan kemaluan. lalu beliau bersabda: “takwa kepada allah dan akhlaq yang baik” dan beliau ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang kedalam neraka.

Ucapan Beberapa Ulama Tentang Bahaya Lisan Al.” Sufyan ats-tsauri : “awal ibadah adalah diam kemudian menuntut ilmu. kemudian mengamalkan.fudhail : “dua perkara yang akan bisa mengeraskan hati seseorang adalah banyak berbicara dan banyak makan.” Abu ad-darda’: “tidak ada kebaikan dalam hidup ini kecuali salah satu dari dua orang yaitu orang yang diam namun berfikir atau orang yang berbicara dengan ilmu. kemudian menghafal serta menyebarkannya.” .

Perkataan yang mengandung manfaat dan bahaya 4.Hal Lain Yang Menunjukkan Keutamaan Diam Adalah Bahwa Perkataan Terbagi Atas Empat Bagian : 1. . menyibukkan diri dengan berarti menyia-nyiakan waktu dan merupakan kerugian. maka ia adalah fudhul. Perkataan yang berbahaya sepenuhnya. maka kita harus diam tidak mengucapkannya. Perkataan yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Perkataan yang bermanfaat sepenuhnya 3. 2.

Pembicaraan yang tidak berguna 2. Berdusta dalam perkataan dan sumpah 7. Menggunjing (ghibah) . Penyakit-penyakit Lisan 1. Menyebarkan rahasia 6. Ejekan dan cemoohan 5.2. Senda gurau 4. Berlebihan dalam berbicara 3.

tanpa disadari kita menyeret teman untuk memamerkan ibadahnya.” Perkataan basa-basi.Pembicaraan Yang Tidak Berguna Rasulullah saw bersabda : “sebaik-baiknya islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. misalnya : •menanyakan teman yang sedang berpuasa. malu untuk memberitahukan hal yang sebenarnya tentang apa yang dipetranyakan oleh kita . •Menanyakan keberadaan dan dari manakah dia. pertanyaan tersebut mengakibatkan orang itu melakukan perbuatan berdusta . mungkin merasa risih. seperti menanyakan sesuatu walaupun tidak mendatangkan bahaya namun tanpa disadari dibalik pertanyaan tersebut mengandung dan mengundang bahaya.

dan bahwa lidah ada yang bisa dipakai Untuk Mendapatkan bidadari surga.Penyebab ? •Rasa ingin tahu apa yang tidak bermanfaat baginya •Bermanis kata sebagai ungkapan kasih sayang •Mengisi waktu dengan berbagai cerita berbagai hal yang tidak bermanfaat Obat dari semua ini adalah mengetahui atau menyadari bahwa kem dihadapannya.Bahwa nafas adalah modalnya. .

„aku akan membelikanmu ini dan itu‟. Maka ia dicatat sebagai pembohong!” Yazid bin abu mubaib berkata : “termasuk fitnah seorang alim ialah jika dia lebih suka berbicara ketimbang mendengarkan. meskipun ucapan seseorang untuk mendiamkan anaknya. namun tidak dengan niat membelikannya. memuji yang berlebihan sehingga sampai pada batas dusta Mujahid berkata : “semua ucapan itu dicatat. Memuji.Berlebihan Dalam Berbicara mencakup sesuatu yang tidak berguna dan menyampaikan sesuatu yang berguna melebihi dari kadar kebutuhan. Jika sudah ada orang yang berbicara cukup maka mendengarkan adalah keselamatan .

dan siapa yang sedikit wara‟nya maka telah mati hatinya. Umar ra berkata : “siapa yang banyak tertawa maka sedikit kewibawaannya.” .” Senda gurau yang tebebas dari hal-hal yang tidak tercela sebagaimana diriwayatkan dari nabi saw bahwa beliau bersabda :”sesungguhnya aku bersenda gurau tetapi aku tidak mengatakan kecuali yang benar. menimbulkan kedengkian dan menjatuhkan wibawa.Senda Gurau Gurauan yang dilarang adalah gurauan yang keterlaluan dan dilakukan dengan terus menerus. siapa yang bersenda gurau maka akan dianggap enteng. gurauan itu akan menimbulkan banyak tawa dan banyak tertawa bisa mematikan hati.

Begitupuin dengan tertawa yang tercela adalah tertawa yang terbahak-bahak sedangkan tertawa yang terpuji adalah tersenyum hingga terlihat giginya tetapi tanpa terdengar suara yang keras .

Fakta : belum tentu otang yang memperolok-olok itu lebih baik keadaannya daripada orang yang diolok-olok Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari. Akibat : Orang yang diperolok-olok menjadi sakit hati. dan postur tubuhnya. Peremehan yang mengandung pelecehan dan penghinaan.Ejekan Dan Cemoohan Mengejek atau mencemooh adalah menghina orang lain dengan menyebut-nyebut atau mengisyaratkan kekurangan sehingga yang mendengar dan melihatnya mentertawakan orang yang disebut. seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman. hal ini dengan mentertawakan ucapannya yang keliru atau perbuatannya. gambar. seperti mentertawakan tulisan. dengan panggilan .

Rasulullah saw bersabda : “sesungguhnya orang yang paling buruk tempatnya dihari kiamat adalah orang laki-laki yang telah menggauli istrinya. karena didalamnya mengandung makna menyakiti terhadap sesama.Menyebarkan Rahasia Membeberkan sesuatu yang menjadi rahasia orang lain termasuk tindakan yang dilarang oleh agama. Al-hasan berkata : “sesungguhnya yang termasuk kedalam kategori khianat adalah membeberkan rahasia sesama. kemudian ia ceriotakan rahasianya”. HR. muslim .

penguasa yang dusta. melainkan akan mendapatkan adzab yang pedih. Contoh : “demi allah sungguh aku akan lakukan ini”. . Definisi sumpah menurut fikih . yaitu menggunakan namanama allah swt atau sifat-sifatnya untuk bersumpah. mereka itulah orang yang tua yang berzinah.Berdusta Dalam Perkataan Dan Sumpah Rasulullah saw bersabda : “ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara dan tidak akan diperhatikan allah swt serta tidak akan disucikan. dan orang miskin yang sombong”.

Sumpah yang sah → sumpah yang niat awalnya dimaksudkan untu Sesuatu yang akan datang . hukum sumpah ini adalah jika pelakun Melanggar sumpahnya dia berdosa dan wajib membatar kaffarah. ter masuk sumpah laghwu adalah seseorang bersumpah terhadap sesuatu dia mengira sesuatu itu seperti ini kemudian tiba-tiba perkiraannya meleset. sumpah ini cukup dibayar dengan kaffarah. . Akan tetapi pelakunya wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Sumpah tanpa sengaja (laghwu) → sumpah yang biasa allah swt diucapkan oleh seseorang muslim tanpa unsur kesengajaan.Macam-macam Sumpah : Sumpah palsu → seseorang yang bersumpah dengan sengaja untuk Berbohong .

Berpuasa tiga hari berturut-turut jika mampu jika tidak berpuasa tiga hari secara terpisah .Sumpah Kaffarah Ada Empat Macam. 2. 3. Memerdekakan seorang budak mukmin 4. Memberikan makan kepada sepuluh orang miskin tiap orangnya 1 mud makanan pokok/beras. Memberikan kepada masing-masing dari mereka pakaian yang cukup untuk melakukan shalat. Yaitu : 1. Atau mengumpulkan mereka semua diajak makan siang/makan malam sampai mereka kenyang.

harta dan kehormatan kalian adalah haram atas diri kalian”. Makna ghibah : engkau menyebut-nyebut orang lain yang tidak ada disisimu dengan suatu perkataan yang membuatnya tidak suka jika mendengarnya baik menyangkut kekurangan pada tubuhnya. Dalam hadist disebutkan : “sesungguhnya darah.Ghibah (menggunjing) Alquran telah menyebutkan larangan ghibah ini dan menyerupakan pelakunya dengan pemakan bangkai. atau pakaian . nasab. akhlak.

misalnya mengatakan kurang beradab. bakhil. tidak menjaga puasanya dari berkata jorok. Sebutan tentang perbuatannya yang berkaitan dengan dunia. misalnya fasiq atau hina Sebutan tentang akhlak. mengatakan akhlak yang buruk. hitam. banyak bicara. pengecut. pesek. Sebutan tentang nasab. mengatakan bajunya longgar. menyepelekan shalat atau zakat. tidak bisa ruku’ atau sujud dengan baik. peminum khamar. tidak menghargai hak orang lain. sombong. panjang ekornya atau kotor . ghibah atau menodai kehormatan orang. Sebutan tentang perbuatannya yang berkaitan dengan agama. ngawur. putih. zalim. dan lain sebagainya. lekas marah.Misalnya tubuh menyebutkan pendek. pendusta. banyak makan. Sebutan tentang pakaiannya. lemah hati. tinggi. kuning. yang tidak disukainya. pengkhianat. menyepelekan orang. banyak tidur. suka debat. dan semua hal yang menggambarkan sifat badannya. tidak hati-hati terhadap najis. misalnya mengatakan pencuri.

Termasuk diantaranya adalah menirunya dengan berjalan pincang atau berjalan menirukan cara jalannya. dan perbuatan sama dengan perkataan. bahasa kiasan dalam hal ini sama dengan terus terang. anggukan. bisikan. . gerakan. Isyarat. tulisan. dan semua hal yang memberi pemahaman tentang apa yang dimaksud. Ini adalah ghibah bahkan lebih erat dengan lidah . Bentuk ghibah lainnya adalah mendengarkan ghibah dengan mengaguminya. karena dengan memperlihatkan kekagumannya sesungguhnya dia telah mendorong semangat orang yang melakukan ghibah. picingan.Ghibah tidak hanya terbatas pada lidah.

senda gurau dan mengisi waktu kosong dengan lelucon. . Melecehkan dan merendahkan orang lain demi untuk menghinakannya. berbasa-basi dengan teman. dan mendukung pembicaraan mereka Ingin mendahului menjelek-jelekkan keadaan orang yang dikhawatirkan memandang jelek ihwalnya disisi orang yang disegani.Hal-hal Yang Mendorong Ghibah : Melampiaskan kemarahan Menyesuaikan diri dengan kawan-kawan. Ingin membanggakan diri Kedengkian Bermain-main.

Mengetahui bahwa ghibah dapat memindahkan kebaikankebaikannya kepada orang yang digunjingnya Jika hamba mengetahui berbagai nash tentang ghibah niscaya lidahnya tidak akan melakukan ghibah karena takut kepada hal tersebut Akan vermanfaat juga jika ia merenungkan tentang dirinya. Obat Yang Dapat Mencegah Lidah Dari Ghibah : .Mengetahui bahwa ghibah dapat mendatangkan kemurkaan allah Mengetahui bahwa ghibah dapat membatalkan kebaikankebaikannya dihari kiamat.

devi Elvin mamangung pretty Yayang septiyan indra .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful