P. 1
Halatuju Pendidikan Awal Knk2

Halatuju Pendidikan Awal Knk2

|Views: 133|Likes:
Published by Murni Mohamat

More info:

Published by: Murni Mohamat on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2012

pdf

text

original

Halatuju Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia (Awatif Saari, Basirah Mohd Mokhar, Mohd Azfar Aiman Abd

Halim, Mohd Syafiq Rozali, Norliza Ahmad, Nur Iryani Jamaludin, Siti Fatimah Ibrahim, Suhaila Mohd Juhari, Suziana Mohd Yaacob, Yuslizan Mohamed) UPSI 12 April 2011 1.0 PENGENALAN

Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak, pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. Dengan adanya ilmu atau kemahiran yang diperoleh, ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science, 1990). Kepentingan pendidikan kanak-kanak di peringkat awal dan cabaran

pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik muslim. Dalam menempuh alam cyber dan teknologi maklumat, tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan

selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. Hal ini kerana kanakkanak merupakan aset penting bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah agama. Mereka merupakan generasi pewaris yang bakal menjana wawasan dan mencorak masa depan sesebuah negara pada alaf yang akan datang. Mereka bakal menjadi pemimpin ummah dan mencorak keunggulan islam sebagai agama sejagat (Mastura Badzis, 2008). Oleh yang demikian, dalam penulisan ini akan menghuraikan secara umum dan khusus berkaitan Halatuju Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia secara ringkas dan padat sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan fokus dari segi bidang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Dari segi pentafsiran mengikut perspektif yang lain, pendidikan merupakan segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitaran. Hal ini nyata sekali, pada peringkat awal umur, kanak-kanak tidak dapat membezakan baik buruk sesuatu perkataan. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini, yakni kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal lagi. Apa yang membezakan di sini ialah, Islam lebih menekankan kepada pembentukan sahsiah seseorang individu iaitu kanak-kanak dan bukan hanya dari segi kelakuan fizikal malah seiring dengan pemantapan akhlak dan keimanan yang perlu diterapkan dalam roh dan jiwa kanak-kanak itu sendiri. Sekiranya sesuatu informasi yang diterima oleh seseorang kanak-kanak itu hanya bertumpu pada aras pengetahuan semata-mata tanpa diiringi penyemaian akidah dan pemantapan akhlak, maka sudah jelas membuktikan bahawa nilai penghayatan kontang dan proses pengaplikasian pengetahuan tidak dapat diterjemah dalam bentuk nilai peradaban yang sempurna. Akibatnya, generasi yang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap perkembangan intelek, tetapi ‘pencapaian tinggi’ yang pada hakikatnya dalam ruang lingkup yang lain pincang dan tiada keseimbangan. Sekiranya hal ini yang berlaku dalam dunia pendidikan pada hari ini, sudah jelas menunjukkan bahawa pendidikan gagal menjana anjakan paradigma dalam sel setiap individu dan dibimbangi sejarah lama akan berulang. Analisis fakta dari perspektif

sejarah telah cukup membuktikan bahawa kehancuran tamadun manusia contohnya Mesir, Greek, Rom dan Parsi adalah berpunca dari gagalnya penerapan nilai-nilai akhlak murni kepada generasi pewaris dan kontangnya penghayatan untuk diaplikasikan dalam kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Maka, dari sini telah ramai pihak dan agensi sama ada kerajaan, swasta mahupun pihak persendirian yang telah membuka mata dan minda perihal pentingnya penerapan ilmu dan pengetahuan bagi kanak-kanak bukan hanya pada umur tertentu, malahan sejak ia dilahirkan. Dengan keterbukaan minda ini, ilmu asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak telah mula diperkembangkan di Malaysia yang bukan hanya sekadar mengasuh atau mendidik, malahan ia bertindak bertunjangkan prosedur dan berpaksikan kurikulum yang telah digubal oleh pihak yang berwajib. Oleh yang demikian, dalam penulisan ini akan menghuraikan secara umum dan khusus berkaitan Perkembangan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak dari perspektif Malaysia secara ringkas dan padat sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan fokus dari segi bidang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Proses-proses perkembangan pendidikan awal kanak-kanak akan diselusuri dari peringkat awal ia wujud sama ada dari segi penubuhan institusi dan agensi, dasar dan polisi, program-program pendidikan dan latihan serta program yang berkaitan dengan kesihatan kanak-kanak secara menyeluruh berasaskan fakta literatur yang dikutip dari pelbagai sumber. Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan dan pembangunan seseorang kanak-kanak. Sekiranya seorang kanak-kanak mendapat pendidikan asas yang berkualiti, maka diyakini kanak-kanak tersebut akan terus berjaya dalam pendidikan yang akan dilalui pada peringkat yang lebih tinggi. 2.0 2.1 PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA Latar Belakang Pendidikan Prasekolah di Malaysia

Pendidikan prasekolah dalam bentuk tadika di Malaysia mula dikenali pada tahun 1950. Pada mulanya pendidikan ini disediakan untuk kanak-kanak daripada golongan

631 di bawah badan-badan berkanun seperti FELDA. Jumlah pendaftaran kanak-kanak dalam tahun 1989 adalah 33. Hanya pada tahun 1960.850 pada tahun1986 (Educational Stastistics of Malaysia. Sebanyak 4487 atau 79 peratus daripada jumlah pusat-pusat ini yang kebanyakannya terletak di kawasan luar bandar.520 meningkat daripada 196. menampung kira-kira 149.pertengahan dan atasan.850 kanakkanak yang mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun 1984 (Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990 dalam Azizah dan Zainun 2005). penyelarasan. 1990). beberapa agensi kerajaan seperti FELDA dan KEMAS mula menubuhkan pusat-pusat tadika. al. pembentukan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan prasekolah. 4728 di bawah berbagai-bagai agensi kerajaan.992 pada tahun 1981 dan 300. pada tahun 1989 terdapat 6959 pusat pendidikan prasekolah di Malaysia. Dalam tempoh masa yang sama.1980-85. satu kajian yang meliputi seluruh negara tentang kedudukan pendidikan prasekolah dijalankan pada tahun 1981 dan telah disiapkan pada tahun 1984. 1392 dijalankan oleh pihak persendirian dan 208 dibawah organisasi sosial.000 orang pada tahun 1980 kepada 279. Merujuk Azizah dan Zainun (2005). pengawalan.000 pada tahun 1984. terdapat sebanyak 5657 pusat prasekolah berbanding dengan 2974 pada tahun 1980. 1986 dan 1989 dan1989 (tidak diterbitkan) dalam Azizah dan Zainun 2005). . Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa pendidikan prasekolah telah berkembang dalam tempoh 1981-1984. Kajian tersebut bertujuan untuk menyediakan maklumat kepada kerajaan tentang kedudukan pendidikan prasekolah dan bagi membantu kerajaan menggubal garis panduan dasar tentang pendidikan prasekolah yang antara lain meliputi pengawasan. kebanyakannya diluar bandar (Sulaiman et. Menurut Azizah (2004). Kanak-kanak dalam lingkungan umur empat hingga enam tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah telah bertambah daripada 171. latihan guru.

Keadaan ini mendorong Kementerian pendidikan Malaysia menubuhkan Prasekolah “Annex” untuk memberi kemudahan pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak miskin dari kawasan bandar dan luar bandar yang tidak mampu membayar yuran program pendidikan prasekolah yang dianggap mahal (Azizah dan Zainun 2005). tajuk-tajuk bagi sesuatu yang dipelajari dan juga proses penilaian. norma. 2004). Perancangan dan penggubalan kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. kemahiran. nilai. aktiviti. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Kurikulum pendidikan apabila diterjemahkan dalam bentuk aplikasi di sekolah ia adalah sesuatu yang melibatkan program pembelajaran di dalam atau di luar kelas.Mengikut anggaran dalam tahun 1990. Namun perkataan kurikulum bila dikaitkan dengan kanakkanak di peringkat awal perkembangan ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu . dianggarkan seramai 269. jadual waktu. seramai lebih kurang 490. psikologi dan perkembangan kanakkanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan.700 orang daripada jumlah kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke atas harus mendapat pendidikan prasekolah. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini serta menyampaikan pengetahuan. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran (Azizah. peralatan. rohani.450 orang kanakkanak (53%) tidak mendapat kemudahan pendidikan tersebut (Kementerian Pendidikan Malaysia 1991). 2. Kurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan. perancangan.2 Kurikulum Prasekolah Malaysia Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan prinsip Rukunegara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendukung matlamat dan wawasan negara. Dari jumlah ini.

Penglibatan ibu bapa dalam perkara-perkara yang disebutkan (NCB. 4. Peranan yang dimainkan oleh orang dewasa untuk menyusun atur. kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan melibatkan segala pengalaman pembelajaran yang didedahkan kepada kanak-kanak samada ianya dirancang ataupun tidak. Kurikulum dan pengalaman ini sebenarnya tercetus dari . sikap dan tingkah laku samada yang dirancang atau tidak. samada digalakkan atau ditegah. Dalam konteks Islam. Mastura Badzis ada menyatakan Bruce dan Meggitt (2005) menyifatkan kurikulum kanak-kanak ialah sesuatu yang dapat membantu kanak-kanak membesar dan belajar yang mana menjadi satu tanggungjawab kepada pendidik untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat menyokong dan merangsang potensi yang ada pada seseorang kanak-kanak dan ianya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan kanak-kanak melakukan atau mempelajarinya. 2. di rumah atau di luar rumah. 1989. mempengaruhi dan turut serta bersama melakukan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak. United Kingdom berpandangan bahawa kurikulum untuk kanakkanak di peringkat awal umur yang di letakkan di pusat asuhan kanak-kanak adalah merangkumi perkara-perkara berikut: 1. Para pakar unit kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dari National Children Beaureu. p. Cara bagaimana persekitaran fizikal yang mengelilingi kanak-kanak disusun dan juga rutin harian yang dilakukan oleh orang dewasa atau kanak-kanak itu sendiri. 5. Di dalam penulisan Prof.11). Segala peluang perkembangan pembelajaran yang disediakan untuk kanak- kanak. mengarah. secara langsung atau tidak langsung yang ditimba oleh seseorang kanak-kanak sepanjang proses mereka membesar. Madya Dr. 3.yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya samada di pusat asuhan. Segala aktiviti.

Sebagai contoh. malah segala apa yang mereka boleh lihat dan dengar daripada persekitaran mereka. termasuklah juga bahasa dan teknik berkomunikasi yang diamalkan oleh orang dewasa dan kanak-kanak menggunakannya dalam kalangan rakan sebaya atau orang lain.1 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia Pendidikan Negara telah mengalami evolusi penting sejajar dengan Sistem berikut: a) b) c) d) e) 3.0 3. 2010). Dalam erti kata lain kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak adalah merangkumi segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang disediakan oleh orang dewasa. Evolusi pendidikan ini telah melalui lima fasa Zaman Pramerdeka (sebelum 1957) Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang) Zaman Pramerdeka (sebelum 1957) Semasa pentadbiran British. Kadang kala kurikulum ini juga boleh jadi sesuatu yang tersembunyi..sikap. 3. nilai dan tatasusila yang ditonjolkan oleh guru. masa atau perhatian yang diberikan oleh pengasuh atau pendidik kanak-kanak terhadap sesuatu aktiviti mungkin menyebabkan kanak-kanak merasakan sesuatu perkara itu lebih berfaedah dari yang lain walaupun hakikatnya tidak begitu (Mohd Farid et al. yang tidak dirancang tetapi tanpa disedari kanak-kanak mempelajarinya. segala aktiviti yang ditentu dan difikirkan oleh kanak-kanak itu sendiri. orang dewasa. keluarga dan masyarakat sekitar.2 pembangunan dan kemampuan negara. sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan kepada .

usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan. Laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Ordinan Pelajaran (1952) – mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan berikut: a) b) c) d) Laporan Barnes (1951) – menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu. Sekolah Melayu. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan. Laporan Razak (1956) – meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua. Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Sehubungan itu. Penghapusan . iaitu Sekolah Inggeris. Sebaik mencapai kemerdekaan. Sekolah Cina dan sekolah Tamil. timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan.empat aliran. Namun menjelang kemerdekaan. Setiap sekolah mempunyai bahasa penghantarnya sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan perakuan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. Laporan Fenn-Wu (1951) – menyemak pendidikan kaum Cina.

sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar terus dikekalkan. 3. Pada masa ini juga Sistem Pendidikan Kebangsaan mengalami banyak perubahan. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992. antaranya Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982. peluang pendidikan untuk warganegara turut ditingkatkan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. Seterusnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 bagi memperteguh halatuju dan matlamat pendidikan negara.3 Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah satu falsafah pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi. Pendidikan Sains dan Teknikal diberi lebih penekanan pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja mahir. Dalam tempoh ini. Falsafah ini menekankan . Pada tahun 1979. Pada tahun 1980-an.peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah. semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan. Mata pelajaran Sivik diperkenalkan bagi menyemai semangat jati diri di kalangan pelajar. manakala di Sarawak pada tahun 1990. Walau bagaimanapun. pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum. selaras dengan Akta Pelajaran 1961.

penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan. Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. emosi. 3. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain. program j-QAF diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan pada tahun 2006 bagi memastikan .4 Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) Dekad terakhir abad ke-20 menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. misalnya Akta Pendidikan 1996. dasar dan program utama. Selain itu. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) diperkenalkan pada tahun 2003. antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002). Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dilaksanakan pada tahun 2003. Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan.5 Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang) Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemaskan sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk: a) b) c) d) e) Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari.pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang daripada segi jasmani. Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999 Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma Menaiktarafkan Menaiktarafkan Maktab Sekolah Perguruan Menengah Sultan Idris kepada kepada Universiti Sekolah Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Vokasional Menengah Teknik. rohani dan intelek. 3.

3. Namun pada akhir tahun 50-an dan awal 60-an. Pusat-pusat ini tertumpu di kawasan ladang dan lombong kepunyaan British.murid Islam menguasai Jawi. Pusat-pusat jagaan ini hanya menumpukan pada kebajikan. Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah dan banyak lagi program-program pendidikan diperluaskan. matrikulasi dan pendidikan guru. Ini menyebabkan wujud ketidakseimbangan antara wilayah dan golongan masyarakat dimana kanak-kanak berlatar belakang sosio ekonomi tinggi lebih berpeluang belajar di prasekolah berbanding dengan kanak-kanak di luar bandar.6 Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Malaysia Menurut Dr Nor Hashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003) istilah prasekolah atau tadika digunakan dengan meluas di Malaysia bagi merujuk pendidikan awal kanakkanak serta terdapat dua jenis program iaitu Tadika atau Taman Didikan Kanak-Kanak untuk kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan Tabika atau Taman Bimbingan KanakKanak untuk kanak-kanak bawah empat tahun. Al-Quran. sekolah menengah. . Menurut Dr Nor Hashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003). Perubahan paling signifikan dalam sejarah perkembangan pendidikan negara ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2004. kurikulum prasekolah bersifat bersifat tradisional iaitu menyediakan kanak-kanak dengan kemahiran 3M. Dengan pembahagian ini KPM dipertanggungjawabkan kepada pembangunan pendidikan prasekolah. penubuhan prasekolah di Malaysia pada peringkat awalnya lebih bersifat pusat jagaan atau asuhan kanak-kanak. Bagaimanapun menurut Sufean Hussin (1993). peranan pusat asuhan mula bertukar kepada prasekolah dan lebih menekankan aspek pendidikan. pengajar tidak mendapat latihan profesional. kesihatan dan sedikit perhatian diberikan kepada keperluan pendidikan kanak-kanak. sekolah rendah. prasekolah pada ketika itu adalah untuk kanak-kanak dari golongan berada kerana yuran perkhidmatan yang dikenakan adalah tinggi atau diluar kemampuan golongan bawahan.

model pusat kanak-kanak di tiga buah kampung di Selangor diperkenalkan melalui Yayasan Asia yang menyalurkan geran kepada Perbadanan Buruh Malaysia. Sejak diperkenalkan model tersebut. pengkelasan ini berasaskan kepada badan yang menganjurkan pendidikan prasekolah tersebut.7 Agensi Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Malaysia Pendidikan prasekolah di Malaysia dapat dikelaskan kepada 3 jenis yang utama. Manakala menurut Asiah (2001) pula. Organisasi sukarela 3. Persendirian 3. 1. 3. Agensi kerajaan dan separa kerajaan 2. pendidikan awal kanak-kanak mendapat perhatian besar daripada seluruh penduduk. Pada tahun tersebut. Menurut Asiah (2001). tahun 1969 dianggap tahun bermulanya perkembangan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. beberapa agensi dan pertubuhan kerajaan giat menubuhkan pusat-pusat prasekolah sekitar tahun 1970-an dan 1980-an hasil kesedaran tentang ketidakimbangan penyertaan serta faedah pendidikan prasekolah sebagai pendidikan imbuhan awal.8 Agensi Kerajaan dan Separa Kerajaan Terdapat beberapa agensi kerajaan yang aktif dalam menubuhkan dan membangunkan pusat-pusat prasekolah serta program pendidikan antaranya : a) FELDA b) FELCRA c) RISDA d) KEMAS e) Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara f) Jabatan Hal Ehwal Agama Islam .Menurut Sufean Hussin (1993).

11 Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Pada tahun 1972.9 Organisasi Sukarela Organisasi sukarela juga memainkan peranan penting dalam membangunkan institusi prasekolah di Malaysia. 3.10 Persatuan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Persatuan Gereja Kristian Persatuan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI) Persatuan Kebajikan Angkatan Tentera Persendirian Prasekolah persendirian mestilah berdaftar dengan Kementerian Pendidikan dan biasanya prasekolah persendirian ini dimiliki oleh individu perseorangan. Antara organisasi yang bergerak aktif adalah :a) b) c) d) 3. Kebanyakan prasekolah jenis ini berpusat dipremis-premis milik persendirian. Prasekolah persendirian mudah dilihat didalam kawasan taman-taman perumahan. prasekolah kerajaan dan separa kerajaan ini diuruskan oleh agensi masing-masing secara berpusat dan kebanyakannya mempunyai kemudahan yang lengkap. Kementerian Pendidikan mula memberi sumbangan dan memainkan peranan aktif dalam pendidikan awal kanak-kanak melalui pusat perkembangan . Sejak tahun 1976. KEMAS menubuhkan lebih banyak prasekolah di seluruh negara. KEMAS lebih tertumpu pada kawasan luar bandar dan juga pinggir bandar. Bagi memenuhi harapan negara membangunkan masyarakat khususnya masyarakat luar bandar.Sebagai contoh. KEMAS diletakkan dibawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar telah menubuhkan 10 buah prasekolah dibeberapa kawasan yang dipilih. 3. Menurut Asiah (2001).

. Selain itu. Pada 1991. menyampaikan ilmu dan kemahiran yang berguna. tanggapan. kelayakan akademik guru. Kementerian Pendidikan mengambil alih Projek Pendidikan Pemulihan yang dibiayai oleh Yayasan Bernard Van Leer. gaji guru dan penempatan pelajar serta penempatan prasekolah dan kemudahan-kemudahan asas (sufean. pendaftaran prasekolah dan secara umumnya perlaksanaan pendidikan prasekolah. (Asiah. Melalui pusat ini. Objektif pendidikan prasekolah ditentukan oleh agensi yang mengendalikan prasekolah tersebut. orientasi keutamaan.terhasilnya buku A Guide for Pre-school Education dan A Guide for Nurseries sebagai buku panduan pendidikan prasekolah diterbitkan. aktiviti dan juga cara pelaksanaan prasekolah di Malaysia adalah tidak sama antara satu sama lain. melalui projek tersebut. Penubuhan prasekolah anjuran kerajaan dan separa kerajaan seperti Tadika KEMAS dan Tadika Jabatan Perpaduan Negara misalnya bertujuan membimbing masyarakat yakin pada diri sendiri. kurikulum.12 Isu-Isu Dalam Pendidikan Prasekolah Kepelbagaian agensi yang menganjurkan pendidikan prasekolah ini mewujudkan ketidakseragaman pentadbiran dan pelaksanaan kurikulum prasekolah seperti: 1. 2. Kementerian Pendidikan mengorak langkah dengan memperkenalkan pendidikan prasekolah dibeberapa sekolah rendah terpilih di Malaysia sehingga pada tahun 1992 terdapat 986 buah prasekolah berjaya dilaksanakan di beberapa buah sekolah rendah kepunyaan Kementerian Pendidikan. 1993). meningkatkan taraf hidup masyarakat. Setiap agensi mempunyai matlamat. Kementerian Pendidikan memberikan latihan perguruan kepada guru prasekolah. 3. Beberapa kajian menunjukkan matlamat. menyediakan keperluan asas dan program makanan seimbang kepada kanak-kanak.kurikulum. Menurut Asiah (2001). latihan ikhtisas. dan kemampuan yang tersendiri dan berbeza – beza khasnya dalam aspek penggunaan bahasa pengantar.

2001). Mengikut perangkaan Bahagian Pendidikan Prasekolah Kementerian Pendidikan (1991). Manakala semua perbelanjaan prasekolah persendirian diambil daripada yuran bulanan yang dibayar oleh ibu bapa. terdapat perbezaan yang ketara di antara prasekolah di bandar dengan prasekolah diluar bandar. Daripada segi lokasi sekolah. 2000). sukar bagi Kementerian Pendidikan mengawal dan menyelia struktur dan perlaksanaan prasekolah secara keseluruhannya. Semua perbelanjaan seperti gaji guru dan alatan pengajaran dan pembelajaran di prasekolah awam dibiayai oleh kerajaan. 3. 1979 dalam Asiah .618 dalam tahun 1979 kepada kognitif. Latihan guru-guru prasekolah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran kebiasaannya ditentukan oleh agensi yang menganjurkan prasekolah tersebut (UNESCO. manakala prasekolah di luar bandar lebih mengutamakan perkembangan sosial dan komuniti (Saad. 4. Prasekolah persendirian di luar bandar lebih memberi penekanan pada pencapaian akademik dan perkembangan 2001) Oleh kerana itu. Sementara prasekolah persendirian mempunyai objektif jangka pendek yang lebih jelas seperti mengutamakan pencapaian kemahiran 3M dan kurang memberi tumpuan kepada aspek-aspek sosial yang lain. Mulai tahun 1991. apabila kerajaan memperkenalkan prasekolah di sekolah rendah. Jumlah kemasukan meningkat daripada 120. 5. maka pendidikan prasekolah dikawal oleh Kementerian Pendidikan. prasekolah yang didaftarkan dan masih beroperasi adalah sebanyak 6502 buah. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah sekolah rendah di Malaysia iaitu 6859 buah.

iaitu pertambahan sebanyak 209% dalam tempoh 12 tahun. The number of children aged between four and five years enrolled in pre schools increased by 10% from 300850 in 1985 to 331520 in 1990.372769 dalam tahun 1991.. (Asiah 2001) Statistik Rancangan Malaysia Keenam (1991) juga menunjukkan peningkatan jumlah pra sekolah.0 4.kanak. semua pihak sedar pendidikan prasekolah adalah peringkat terpenting bagi membentuk emosi. kemahiran sosial dan kemahiran lain yang positif seperti fizikal. emosi. Kini. These centres accaunted for about 57% of the total enrolment. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah (2001) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara membolehkan kanak-kanak prasekolah memperolehi asas komunikasi.. fizikal.. 2001). About 5360 or 70% werw run by goverment agencies and statutory bodies. Pada peringkat inilah kanak-kanak mula melangkah dari alam keluarga ke dunia sosial. Kanak-kanak juga telah memantapkan diri mereka dengan agak mudah dan berjaya sebagai ahli dalam kumpulan rakan sebaya mereka.” (Asiah. . Semua prasekolah wajib berpegang pada garis panduan kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Pendidikan prasekolah bertujuan menyediakan asas pada pendidikan formal. Perangkaan ini menunjukkan kesedaran dan permintaan masyarakat pada pendidikan prasekolah tinggi. Pelbagai perkataan atau frasa digunakan untuk merujuk kanak-kanak dan hubungannya dengan pendidikan dan penjagaannya. Pada masa ini juga mereka . sosial dan perkembangan pemikiran kanak-kanak..1 TRANSFORMASI PENDIDIKAN Pengenalan KURIKULUM DAN PERUBAHAN DALAM SISTEM Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak. intelektual... indirecting the growing importance of pre-school education. 4. rohani dan nilai estetika sebagai persediaan di sekolah rendah. Peringkat awal kanak-kanak ialah satu jangka masa yang amat penting dalam proses pembesaran semua kanak-kanak.of the total number of 6960 preschool centers in 1990.

Maka perubahan dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah dipengaruhi oleh perubahan dalam kurikulumnya. 4. Transformasi bukan hanya berlaku dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan transformasi dalam bidang kurikulum. 2008). Erti kata lain.berdepan dengan cabaran yang mana bagi kebanyakan kanak-kanak tidak serupa dengan apa yang mereka temui sebelum ini. . rupa dan keadaan. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan pelajar-pelajar yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. transformasi membawa maksud perubahan bentuk sifat. Justeru itu. (Dipetik dari laman web : http://www.2 Definisi Menurut Kamus Dewan edisi Ketiga. pendidikan awal kanak-kanak mempunyai sejarah yang panjang dan perkembangannya berterusan sehingga ke hari ini. 2010).com/doc/4853636/Asas-Pendidikan-Awal-Kanak-kanak) Pendidikan awal kanak-kanak merupakan perkara penting untuk membentuk corak pembelajaran masa hadapan yang lebih baik dan seimbang.scribd. Pengetahuan berkaitan sejarah pendidikan awal kanakkanak dapat membantu pendidikan dalam melaksanakan amalan-amalan baik dari sejarah lampau dan mengambil kira pandangan dari tokoh-tokoh kurikulum lampau untuk menghasilkan pembelajaran bermakna (Mariatul Qatiah Zakaria. transformasi adalah mengubah bentuk sesuatu kepada yang lebih baik bagi meningkatkan kualiti dan pencapaian (Artikel Pendidikan : Utusan Malaysia). Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut (Kulanz Salleh.

kaedah pentaksiran. mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak.3 Konsep Transformasi / perubahan Kurikulum Menurut Kulanz Salleh (2008). transformasi merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain. Mengikut Mazlan Ismail. bahan kurikulum dan pengurusan sekolah (Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KPSK) & Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru. Di samping . pedagogi. Manakala menurut Norzilawati Abdul Halim (2004). transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. lebih baik atau lebih sempurna. Kulanz Salleh (2008) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran sesuatu masyarakat. arah haluan. peruntukan masa. Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. Justeru itu. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi. produk atau perkhidmatan.Transformasi kurikulum membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu struktur kandungan. (2006) dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. teknologi dan manusia. berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain. gerak tuju dan sistem. dalam permintaan global pada masa kini perubahan dalam bidang pendidikan diperlukan bagi memastikan ia bersesuaian dengan keperluan semasa supaya selaras pada peringkat antarabangsa. 4. Perubahan ini mungkin berlaku dari beberapa aspek seperti perubahan falsafah. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001).

berketrampilan. Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto (1991). Ini disebabkan konsep perubahan kurikulum membawa erti yang umum dan tidak khusus . berakhlaq mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. faktor utama yang mempengaruhi perubahan kurikulum ialah falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan negara memainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara. 1988). Menurut Razali Arof (1991). budaya. Selain itu. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara " (PPK. istilah atau konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik atau buruk lagi. Seterusnya ialah faktor kehendak masyarakat. khususnya di Malaysia. Dalam dunia globalisasi sekarang masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam sistem perubahan kurikulum. perubahan kurikulum ialah inovasi dan perubahan kurikulum merujuk kepada usaha untuk mengubah dan menyesuaikan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut kepada nilai.menjamin mutu pendidikan Malaysia setaraf dengan negara-negara maju. falsafah dan sumber yang digunakan. Menurut Razali Arof (1991). Masyarakat juga menentukan sama ada kurikulum itu sesuai ataupun tidak dengan . Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. ia juga memenuhi keperluan pendidikan negara serta perkembangan dalam kurikulum pendidikan. rohani. Falsafah pendidikan kebangsaan kita adalah seperti berikut : "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek.

Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi. Dalam menentukan perubahan kurikulum. sosial dan budaya masyarakat tersebut. Pelajar sebagai individu yang mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan. Selain daripada itu.kehendak mereka. 2001) Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan pelajar serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. Misalnya dalam masyarakat industri. konsep-konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik. Masyarakat mengkehendaki pelajar-pelajar mempelajari kemahiran-kemahiran asas seperti membaca. ciri-ciri kurikulumnya adalah berbeza (Rohani Mohd Amin. menulis dan mengira. kasih sayang. jasmani. Sekolah merupakan agen sosial yang menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik dengan menerapkan nilai-nilai sosial . lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang pesat. pendidikan harus mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi. politik. sosial dan ekonomi. Namun begitu bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya. penilaian atau kajian berterusan adalah diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benar-benar terlaksana. bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. rohani dan sosial (Ee Ah Meng. kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokratik. faktor sosial juga mempengaruhi kepada perubahan kurikulum di Negara kita. Ini bermakna. kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkumi intelek. serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu masyarakat. 1995). Dalam masyarakat pertanian pula. seperti mengambil bahagian dalam perbincangan.

Perubahan perkembangan pula bermaksud wujudnya unsur atau elemen perubahan dalam sesuatu kurikulum itu tetapi perubahan itu adalah bercorak pembaharuan kepada yang lama dalam konteks bentuk kurikulum. perubahan neomobilistik dan perubahan metamorphistik. Contohnya adalah seperti penemuan bulan yang baru . Dengan demikian. Menurut Kamaruddin Husin (1949) dalam Mohammad Nor (1990) menyatakan bahawa negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Perubahan tersebut adalah perubahan bercorak homeostatik. rohani. Menurut Razali Arof (1991). 1991). mendapati bahawa dalam bidang literature terdapat sekurang-kurangnya empat jenis perubahan. 1991). Contohnya ialah guru besar B menggantikan guru besar A disebabkan guru besar A telah bersara. emosi dan jasmani. Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan. Contohnya perubahan dalam beberapa objektif kurikulum tersebut disebabkan kaedah yang digunakan untuk memilih atau mengenalpasti objektif-objektif untuk kurikulum itu adalah tidak tepat. Cuma yang berubah mungkin dari segi teknik yang digunakan ataupun alat-alat yang digunakan (Razali Arof. Ini bermakna ciri-ciri dan sifat-sifat kurikulum yang ada masih dikekalkan.yang diperlukan dalam negara kita. idea-idea atau pengetahuan baru itu sudah tentulah perlu diambil kira atau dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada. Perubahan homeostatik adalah perubahan yang dibuat tanpa memasukkan elemen-elemen pembaharuan yang bermakna (Razali Arof. Perubahan neomobilistik wujud berdasarkan faktor-faktor luaran seperti perkembangan ilmu dan penemuan teori baru serta prinsip baru. Perubahan yang dibuat hanyalah pertukaran atau gentian-gantian yang biasa sahaja. perubahan perkembangan.

Menurut Suffean Hussin (2004). 1991). Ini kerana perkembangan sesuatu kurikulum dipengaruhi oleh proses politik. Perubahan ini membawa perubahan yang sangat besar kepada sesuatu kurikulum sehingga sekurang-kurangnya sebahagian besar daripada elemen-elemen dalam kurikulum itu terpaksa ditukar (Razali Arof. faktor politik juga memainkan peranan yang penting. Kerajaan bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah.bagi sesebuah planet dan penemuan rangka manusia yang mengubah pandangan sejarah. Hal yang demikian. Contohnya pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Kurikulum pendidikan merupakan saluran yang penting bagi setiap badan pemerintahan bagi menguatkan pengaruh mereka. Menurut Wiles Bondi (1989) dalam bukunya ' Curriculum Development : Aguide to Practice'. Dalam menentukan transformasi dan perubahan kurikulum. selepas negara mencapai kemerdekaan. faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia juga merupakan perkara yang menjadikan kepada transformasi dan perubahan kurikulum. 1998). Bagi zaman globalisasi sekarang. Menurut Hilda Taba (1962) : . Dasar Pendidikan Negara menitikberatkan perpaduan rakyat dan turut berkembang dan berubah. Ini bermakna kurikulum yang sedia ada perlu diubah supaya penegasan kepada penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dapat menggantikan Bahasa Malaysia (Taib Osman. kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar. perubahan kurikulum seharusnya sejajar dengan peredaran masa dengan zaman kemajuan sains dan teknologi. Jenis perubahan metamorphistik wujud disebabkan oleh kemasukan idea-idea baru atau pengenalan idea-idea baru kepada kurikulum. pendidikan dan kurikulum tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Bagi memajukan sesebuah negara. maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. turut menjelaskan pengaruh pollitik merupakan perkara penting dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum.

Y. pendidikan awal kanak-kanak di negara kita masih belum maju. berjaya menghasilkan tenaga kerja dan warganegara yang produktif yang boleh membawa pulangan ekonomi . Pada awal 2006.A.A. taski. Walaupun terdapat banyak pusat asuhan dan didikan awal kanakkanak seperti taska.. Program yang ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilia atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar (Aminah Ayob et.Bhg. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini (Ee Ah Meng."Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. Belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya atau adat resam kita sendiri. 2008). 1995).Datin Paduka Seri amat tajam pemerhatiannya dan keputusan yang diambil memang tepat sekali.0 KURIKULUM PERMATA Pendidikan bagi kanak-kanak di bawah umur 5 tahun di Malaysia masih baru dan belum berkembang luas. but man itself " Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. iaitu membangunkan program pendidikan awal kanak-kanak di negara kita.al. pendidikan awal kanak-kanak telah terbukti melalui penyelidikan. Ini kerana. isteri timbalan Perdana Menteri Malaysia telah bertekad untuk membantu kerajaan melahirkan modal insan negara yang holistik dan produktif. Secara khususnya. bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi. 5. Namun pusat-pusat jagaan kebanyakkan hanyalah memberikan perkhidmatan penjagaan dan asuhan kepada kanak-kanak dan bayi semasa ibu-bapa mereka bekerja. sekumpulan pakar yang dipimpin oleh Y. Oleh itu perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. nursery dan sebagainya.Bhg.

5.1 Latar Belakang Kurikulum Permata Kurikulum permata telah dibentuk oleh sekumpulan pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti setelah mengkaji pelbagai kurikulum sedia ada yang digunapakai di seluruh dunia. Projek Perintis ”Setiap Anak Permata Negara” telah dilaksanakan di lima buah pusat anak PERMATA Negara (PAPN) di luar bandar dan dipinggir bandar. 2008).K Elemen-elemen yang terdapat dalam program Surestart di Pen Green ialah: • Reka bentuk kurikulum dan pedagogi meletakkan kanak-kanak di tengah-tengah sebagai keutamaan yang menghubungkan pusat pendidikan dan asuhan (nursery) dengan rumah. Oleh itu.yang baik kepada sesebuah negara. Dengan bukti ini. maka kerajaan telah disarankan untuk melaksanakannya di seluruh negara dan mengadakan satu dasar untuk menyediakan peruntukan bagi program Permata ini. sosial dan intelek kanakkanak.2 Model Pen Green.. Di antara model program pendidikan awal kanak-kanak yang didapati paling sesuai dirujuk ialah program seminar “ Surestart” dari Pen Green centre. Mereka juga telah melawat dan menghadiri beberapa seminar dan persidangan dan mengadakan rundingan dengan pelbagai pihak yang berkaitan untuk mendapatkan idea terbaik bagi menyediakan kurikulum ini. Hasil kajian yang dibuat. United Kingdom (Aminah Ayob et. U. didapati projek perintis ini telah dapat memberikan kesan yang sangat positif terhadap pembinaan sahsiah.al. Kebanyakkan negara maju telah lama membangunkan tenaga manusianya melalui pelaburan di peringkat awal kanak-kanak (Aminah Ayob et. Kini. rohani. 5.al. jasmani. Corby. Oleh itu. kurikulum ini menekankan penglibatan ibu .al. setiap kanak-kanak akan berpeluang diasah bakat dan mindanya dari awal lagi untuk menjadikan mereka berjaya apabila dewasa kelak (Aminah Ayob et. 2008). 2008).

bapa secara aktif. Para pendidik masih boleh menggunakan The PG Loop dengan menggantikan cara berkomunikasi. Rajah 2: “PG Loop”: Kitaran hubungan rumah dan taska Di Pusat Asuhan Di Rumah Guru beri Maklum balas kepada ibubapa KANAK-KANAK Ibubapa beri maklum balas kepada guru Program Di Rumah Program Di Pusat Asuhan Rekabentuk kurikulum yang menggalakkan penglibatan ibu bapa ini selaras dengan hasil kajian secara terang menunjukkan bahawa ibu bapa adalah guru pertama dan pendidik paling efektif untuk kanak-kanak. Kehadiran ibu bapa di pusat didikan setiap minggu boleh diganti dengan komunikasi menggunakan multimedia atau melalui perbincangan-perbincangan . Kitaran ini dipanggil “Pen Green Loop” atau singkatannya “PG Loop” seperti Rajah 2. Rekabentuk kurikulum permata telah mengambil kira peranan ibu bapa yang tidak dapat meluangkan masa untuk melibatkan diri dalam perkembangan anak mereka. Kajian Bronfenbrenner (1998) yang telah menghasilkan Ecological Systems Theory mendapati pembelajaran seseorang kanakkanak boleh dimaksimumkan sekiranya ada kolaborasi dan kesinambungan di antara rumah dan taska atau pusat didikan dan asuhan kanak-kanak.

komunikasi dan literasi awal 3. Kurikulum Permata mempunyai enam bidang pelajaran iaitu: 1. Perkembangan fizikal.ringkas semasa mengambil dan menghantar anak berkenaan. Perkembangan data kreativiti dan estetika Penilaian dan pentaksiran pembelajaran adalah berasaskan enam bidang pembelajaran ini. Walaubagaimanapun. 2008).al. cara ini tidaklah sebaik kehadiran ibu-bapa selama sejam setiap minggu. Rangka teori yang menjadi asas kepada Kurikulum Permata ini adalah unik dan tidak ada dalam mana-mana kaedah Pendidikan Awal Kanak-kanak lain. Model asal kurikulum Pen Green tidak mempunyai tema atau topik tertentu. manakala Kurikulum Permata telah diperkayakan dengan tema-tema berciri kebudayaan Malaysia. Perkembangan emosi. Perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran 5. Kurikulum Permata melihat perkembangan kognitif (intelek) sebagai perkembangan deria dan pengetahuan tentang dunia (knowledge and understanding of the world). Perkembangan pra matematik dan pemikiran logik 4. bukan sebagai penguasaan kemahiran akademik semata-mata. adalah sama seperti yang digunakan di Pen Green berasaskan konsep skema Piaget dan beberapa asas teori yang lain seperti: . rohani dan sosial 2.. tidak ada kaedah (dalam pengetahuan kami) yang menggunakannya kecuali di Pen Green Corby. koordinasi motor dan pengurusan diri 6. Kurikulum Permata menggabungkan semua aspek pembelajaran dan asuhan secara bersepadu supaya setiap individu kanak-kanak dapat berkembang secara holistik (Aminah Ayob et. Perkembangan bahasa. Isi kandungan kurikulum Permata. Dokumentasi perkembangan kanak-kanak ini bertujuan menilai keberkesanan program dan untuk pendidik merancang inrevensi atau pembelajaran lanjutan bagi membantu perkembangan kanak-kanak. Ini bermaksud.

Secara ringkasnya. Kurikulum Permata menggunakan hasil penyelidikan yang terkini dan terbukti boleh diaplikasi dalam suasana sebenar. kurikulum Permata digubal dan diuji rintis di 5 buah Pusat Anak Permata Negara dalam fasa I dan di enam buah Pusat Anak Permata Negara Fasa II. . Dapatan dari penilaian yang telah dibuat selepas satu tahun perlaksanaannya menunjukkan Kurikulum Permata Berjaya dan sangat berkesan dalam meningkatkan kebolehan dan potensi kanak-kanak yang maksimum. Oleh kerana rangka teori kurikulum Permata ini berasaskan prinsip perkembangan kognitif sosioemosi.al. Ianya berasaskan proses perkembangan kanak-kanak yang universal yang menjadi sebab utama ianya boleh digunapakai oleh mana-mana kaedah atau program pendidikan awal kanak-kanak. Sifat rangka teori Kurikulum Permata yang boleh diselitkan ke dalam mana-mana kaedah penyelidikan awal kanak-kanak menjadikannya satu faktor kompromi untuk pengamalpengamal kaedah lain seperti Kaedah Mantessori dan Reggio Emilia yang telah lama diperakui kualiti program tersebut di peringkat antarabangsa (Aminah Ayob et. Kami mengesyorkan agar kurikulum ini boleh digunakan sepenuhnya atau dimasukkan ke dalam program yang sedia ada dengan tujuan untuk memperkayakan lagi proses pengajaran dan pembelajaran walau apa jenis program yang beroperasi di negara ini. Ini adalah kerana semua kanak-kanak akan melalui proses perkembangan yang serupa disebabkan proses perkembangan manusia adalah mengikut genetic blueprint yang sama. 2008). maka ia seharusnya boleh digunapakai oleh SEMUA kaedah atau program pendidikan awal kanak-kanak yang sudahsedia ada di Malaysia mahupun yang dibawa masuk dari luar negara.• • • • Konsep ‘Involvement’ – Oleh Laevar’s (1997) Konsep ‘Well-being’ – Oleh Leaver’s (1997) Konsep ‘Attachment’ – Oleh Bowlby (1969) Konsep ‘Holding and containment’ – Oleh Winnicot (1965) and Bion (1962) Berasaskan model Pen Green ini. fizikal dan sahsiah kanak-kanak yang terbaik daripada semua kurikulum yang telah dikaji.

Falsafah Kurikulum Permata menekankan: • Bahawa setiap anak adalah seumpama PERMATA yang sangat berharga . jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. rohani. mereka adalah MODAL INSAN negara pada masa hadapan. nilai-nilai mulia dan kefahaman antara budaya amat penting dibina dari peringkat awal.5. agar kanak-kanak membesar dengan kepercayaan yang kukuh pada Tuhan. emosi. setiap anak perlu mendapat pendidikan dan asuhan yang terbaik untuk memastikan perkembangan yang maksima. • Bahawa aspek kerohanian. dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. sosial. Khususnya dalam pembinaan personaliti unggul dan harmonis dalam diri kanak-kanak. • Bahawa aspek-aspek kerohanian dan asuhan mesti bermula dari peringkat awal/lahir. • Bahawa keboleh berbahasa. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. holistik dan seimbang dalam aspek emosi. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian masyarakat dan negara”. rohani. . mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan dapat hidup secara bertolenrasi dalam suasana masyarakat plural di Malaysia.3 Falsafah Kurikulum Permata Pembinaan Kurikulum Permata telah mengambil kira Falsafah Pendidikan Negara (FPN) Malaysia yang termaktub seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Umur 3 tahun pertama paling penting dalam perkembangan kanakkanak yang cemerlang. Oleh itu. berfikir dan pra matematik boleh diperkembangkan melalui pembelajaran awal.

Kepelbagaian kanak-kanak adalah dihormati dan diberikan pengiktirafan melalui amalan pendidikan inklusif (Aminah Ayob et. dalam persekitaran yang ceria dan memberangsangkan serta penuh dengan kasih sayang.al. 2. Penglibatan kolaboratif antara pendidik dan ibu bapa adalah penting untuk perkembangan maksimum kanak-kanak. Perkembangan maksimum berlaku dalam persekitaran yang kondusif. • Bahawa semua kanak-kanak berhak mendapat akses kepada pendidikan dan asuhan yang sama dan berkualiti yang disediakan oleh kerajaan. Menyediakan pengalaman pembelajaran untuk perkembangan holistik kanakkanak. 4. 7. Cara terbaik mempelajari sesuatu adalah melalui bermain. 2008). Pembelajaran awal dan amalan didikan dan asuhan yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. 5. ceria dan penuh dengan kasih sayang.5 • • • Penekanan Kurikulum Kasih sayang dan kegembiraan (Affection and love) Interaksi dan komunikasi (Interactions and communications) Berfikir dan membaca (Thinking and reading) . 3. Penjagaan kesihatan kanak-kanak penting untuk memastikan perkembangan fizikal dan minda yang sihat. Perkembangan bahasa.• Bahawa semua kanak-kanak membentuk kefahaman tentang dunia sekeliling dengan bermain dan berinteraksi dengan orang lain. 8. 5.4 Konsep Kurikulum Permata 1. komunikasi dan awal literasi asas pembangunan intelek kanak-kanak. Menghargai kepelbagaian potensi dan kebolehan kanak-kanak. selamat. 5. 6.

muzik.1 PELAN HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Prasekolah: Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak 4+ dan 5+ tahun. learning trough play) Menggunakan bakat dan potensi kanak-kanak (Using children’s talent and potentials) Kegembiraan dalam bermain dan belajar (Fun in playing ang learning) Memperbanyakkan seni. nyanyian. dance and role play) Belajar bergaul dan saling memahami pelbagai budaya (Learning to live together. lukisan. lebih komited dalam pendidikan dan memperolehi pendapatan lebih tinggi pada masa hadapan . . pengupayaan.al. songs and rhymes. Menurut UNESCO. dan belajar melalui bermain (Children’s empowerment. 6. pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan minda kanakkanak dan dapat mengurangkan kekurangan sedia ada dan di masa depan. free learning. dan mempertingkatkan kualiti sistem Kepentingan pendidikan prasekolah sebagai penyediaan kepada kanak-kanak ke alam persekolahan telah banyak didokumentasikan. tarian dan lakonan (A lot of music and art. multicultur understanding) Pendidikan secara inklusif – sedar dan sensitive pada kanak-kanak berkeperluan khas dan kanak-kanak berisiko tinggi (Inclusiveness aware and sensitive to the needs of special and high risks children) • • Pengesahan awal dan intervensi (Early detection and intervention) Menyediakan pendidikan dan asuhan kanak-kanak berkualiti mengikut standard antarabangsa (Quality ECEC according to the highest standards in ECEC programs) (Aminah Ayob et. 2008). ritma.• • • • • • Kebebasan pembelajaran. 26 Kajian dijalankan di Amerika Syarikat mendapati kanak-kanak yang mengikuti pendidikan prasekolah.0 6.

Menyedari kepentingan pendidikan prasekolah serta skop Malaysia dalam meningkatkan kadar penyertaan prasekolah. yang mana kadar semasa ialah 67% bagi kanak-kanak yang berumur empat dan lima tahun kami telah mengenalpasti pendidikan prasekolah sebagai salah satu fokus di bawah NKRA Pendidikan. .

Jawatankuasa ini berperanan mengkaji semula dasar pendidikan prasekolah kerajaan dan prasekolah swasta yang berdaftar termasuk kurikulum. Inggeris. kriteria kelayakan. i. yang dibangunkan dengan kerjasama agensi swasta. Jawatankuasa ini akan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran. manakala ahli tetapnya terdiri daripada Ketua Pengarah KEMAS. Ketua Pengarah JPNIN dan Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta (MOE). kami telah mengenal pasti tujuh teras bagi memperkasa tadbir urus dan pelaksanaan pendidikan prasekolah yang berkualiti. latihan dan penilaian. . Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bermula Januari 2010. KSPK memberi penekanan dalam aspek berikut: • • • • Menggabungkan prinsip pendidikan holistik yang berorientasikan kepada hasil pembelajaran Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mengambil kira latar belakang pelajar yang berbeza Mentakrifkan penggunaan bahasa Malaysia. menyelaras semua prasekolah (kerajaan dan swasta) serta memantau dan menilai pendidikan prasekolah bagi menggubal dasar prasekolah masa depan. Tamil dan Mandarin sebagai bahasa instruksional Melibatkan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemahaman budaya serta aktiviti pelbagai bangsa Penambahbaikan kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ini merupakan satu inisiatif yang diterima baik oleh pengunjung ke ruang pameran Pendidikan semasa Hari Terbuka.Bagi meningkatkan kadar penyertaan dan kualiti pendidikan prasekolah. ii. Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah. Kementerian Pelajaran (MOE).

(Dipetik . Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan. Program Peningkatan Kemahiran akan diberikan kepada lebih kurang 30. Selain itu. vii. kriteria kelayakan minima untuk semua guru prasekolah ialah Ijazah sarjana muda. khususnya bagi kanak-kanak berumur 4+ tahun.iii.000 kelas. pihak kami akan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta. personal dan lokasi sekolah serta pencapaian prasekolah tersebut. disasarkan bilangan kelas prasekolah yang diperlukan dalam anggaran 10. Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan bagi menyelaras dan mengumpul maklumat berkaitan prasekolah termasuk maklumat asas pelajar. Sebagai tambahan. Menambah bilangan kelas prasekolah. iv. v. Dengan sistem ini.000 guru dan pembantu guru prasekolah sedia ada dan baru dalam tempoh tiga tahun. Berdasarkan kepada kadar penyertaan semasa. kerajaan juga akan membangunkan kerangka kecemerlangan pendidikan prasekolah. Ini termasuk penyeragaman pemberian geran per kapita kepada prasekolah MOE. KEMAS dan JPNIN serta menaikkan bantuan makanan bagi menampung inflasi. perlu mematuhi standard yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan. Bagi mencapai sasaran ini. Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan prasekolah. dengan menakrifkan sasaran yang perlu dicapai oleh prasekolah. termasuk sasaran yang ditetapkan. Manakala pihak swasta pula. Insentif baru akan diberikan kepada pengusaha presekolah swasta khususnya di kawasan miskin bandar dan di luar bandar. pihak Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan akan dapat memantau dan menilai pelaksanaan prasekolah dengan lebih telus dan berkesan serta dapat merancang dasar-dasar baru bagi memantapkan pelaksanaan daripada pendidikan prasekolah. Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru prasekolah. vi.

pendudukan bandar miskin. sebagai Pembantu Pengurusan Murid(PPM) dikelas prasekolah. Menyediakan kemudahan kemasukan murid prasekolah ke asrama harian dikawasan pedalaman. Pada 2012 : sebanyak 448 buah kelas prasekolah akan ditambah Dijangkakan pada 2012.my/klnvideo/2010/transformasi/video/documents/Pelan %20Hala%20Tuju%20GTP/Pelan%20Hala%20Tuju%20GTP_Bab08. Dibawah sub NKRA prasekolah sebanyak 1468 buah kelas prasekolah lagi akan dibuka dibawah KPM.kln. Pada 2011 : sebanyak 705 buah kelas prasekolah 3. iii. sebanyak 8644 buah kelas prasekolah beroperasi dibawah KPM. Memasukkan komponen bahasa iban(Sarawak). iv. Pada 2010 : sebanyak 315 buah kelas prasekolah 2.pdf) Perdana Menteri Malaysia. kadazan(Sabah) dan Semai(Semenanjung) dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.2 Strategi Pelaksanaan Dalam Meningkatkan Penyertaan Prasekolah Menambah bilangan kelas prasekolah dikawasan berpenduduk padat. pada akhir tahun 2012 dengan memasukkan semua prasekolah kerajaan dan swasta ke dalam sistem pendidikan negara. Pecahan mengikut tahun adalah seperti berikut: 1. 6. luar bandar dan pedalaman. Dato' Seri Najib Tun Razak. . Menyediakan kursus atau bengkel berkaitan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan kepada guru-guru prasekolah sedia ada khususnya dari agensi kerajaan dan swasta untuk ditempatkan di kelas prasekolah kerajaan. Meningkatkan penyertaan murid prasekolah sebanyak 20 peratus.gov. i. termasuk membabitkan bidang pendidikan prasekolah.:http://klnportal. ii. Mengambil lepasan SPM. telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama(KPI) 6 Teras Bidang Keberhasilan Utama Negara(NKRA).

blogspot. Kanak-kanak yang dipelihara dan dididik hari ini perlu dilengkapkan bukan sahaja bagi menghadapi cabaran yang biasa masa kini tetapi juga kerumitan yang mungkin dihadapi masa akan datang.v. Kita tidak patut membiarkan aspek pembangunan kanak-kanak itu apabila mengetahui bahawa kualiti jagaan dan pendidikan awal kanak-kanak boleh menghasilkan kesan positif jangka panjang. Menyediakan kemudahan pengangkutan kepada murid prasekolah mengikut keperluan lokasi (Dipetik daripada: (http://lamanprasekolah. positif dan beretika melalui pelajaran. Kualiti modal insan negara merupakan elemen penting bagi mencapai aspirasi negara untuk menjadi negara maju menjelang 2020. Pembangunan modal insan perlu holistik. latihan dan pembelajaran seumur hidup. bukan sahaja untuk faedah mereka tetapi juga bagi masa depan negara. keupayaan keusahawanan selain menyemai sikap progresif.com/2010/12/nkra-hala-tuju-prasekolah-masakini. Proses menyemai nilai-nilai yang baik dan kemahiran yang sesuai bagi pembentukan menyeluruh sebagai individu perlu bermula sejak kanak-kanak itu masih bayi. yang merangkumi usaha menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran termasuk sains dan teknologi.html) 7. vi. Oleh itu. mendidik anak-anak kita dengan betul adalah sesuatu yang perlu kita lakukan.0 KESIMPULAN Usaha memajukan kanak-kanak di peringkat awal merupakan asas pembentukan modal insan yang berkualiti yang memberi pulangan tertinggi dalam kemajuan ekonomi kerana ia merupakan cara berkesan untuk mengurangkan kemiskinan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Menambah baik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan menambah waktu P & P bahasa Inggeris sebanyak 50 peratus. Kerajaan Malaysia sentiasa secara .

program Early Children’s Education Curriculum (ECEC) yang berkualiti adalah sangat penting kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanakkanak yang baru lahir pada hari ini akan memberikan pulangan yang amat besar di masa hadapan. mewujudkan pangkalan data kanak-kanak seluruh Malaysia bagi tujuan memantau dan menyelidik perkembangan kanak-kanak seluruh Malaysia. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. pihak NGO. dapat disimpulkan bahawa pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia sentiasa mengalami perubahan selaras dengan kemajuan negara.konsisten memperuntuk sejumlah besar wang bagi bajet pembangunan untuk kemajuan pendidikan bagi memastikan sasaran dalam pelan pendidikannya mencapai matlamat. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. Selain daripada itu. Secara keseluruhanya. menerbitkan bahan bacaan atau rujukan mengenai pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak hasil dari kajian yang dijalankan berasaskan keperluan pembangunan kanak-kanak dan membina jaringan dengan pelbagai pihak dalam dan luar dalam meningkatkan mutu dan kualiti asuhan dan didikan awal kanak-kanak di Malaysia.kanak. Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak terus berkembang maju apabila pihak NCDRC akan diperluaskan bagi melaksanakan tugas-tugas seperti menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan kanak. menjadi pusat rujukan dan memberi khidmat latihan kepada pendidik dan jurulatih PERMATA serta lain-lain pihak yang berminat. Ini disebabkan program ECEC yang berkualiti adalah asas kepada pembangunan modal insan yang produktif di abad ke-21 yang berteraskan teknologi dan ICT. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses .

maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Kurikulum Permata. Azizah Lebai Nordin dan Zainun Ishak.pendidikan kanak-kanak. (2005). (2004). . Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia.. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001) Kurikulum Kebangsaan Prasekolah (Edisi Percubaan). Kuala Lumpur. Asiah Abdul Rahim. (1993). Design of Building for Early Childhood Education. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori dan Amali. BIBLIOGRAFI Aminah Ayob et. (2001). al. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. (2008). Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.Pusat Perkembangan Kurikulum. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Pendidikan Prasekolah untuk Guru. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Azizah Lebai Nordin. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan:Dokumen Standard Prasekolah.

Ohio: Merrill Publishing Company. September. Diperolehi pada http://www. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. UNESCO.Curriculum Development: A Guide to Practice. (1979). PROAP. A paper presented at the international Child’s Seminar. June 2000. Pahang: PTS Publication & Distributor Sdn. Penghantar Kurikulum. [On-Line] Diperoleh daripada htpp://saabd.net(Mac. Assessment Country Report. Bhd.J.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ (27 Mac 2011) Sufean Hussin (1993). Bhd. Kuala Lumpur. New York: Harcourt. 20. (2000). Pendidikan Prasekolah di Malaysia: Beberapa Isu dan Masalah. H. (1989).. (2003).html#Heading98 (8 Mac 2011) . Education For All.org/my/journals/JMCL/2005/6. Taba. Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia [online] Diperolehi daripada http://kulanzsalleh. &Bondi.commonlii. Artikel Pendidikan : Program Pendidikan Awal Berkualiti Kanakkanak. Wiles. Nor Hashimah Hashim & Yahya Che Lah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Utusan Malaysia pada: 18 Mac 2010. Malaysia. Sistem dan Falsafah. Panduan Pendidikan Prasekolah. Saad Abdul Rahman. Pengurusan Kurikulum Prasekolah. UNESCO.J. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. 2011) Razali Arof (1991). Brace and World. (1962).Mariatul Qatiah Zakaria (2010). Curriculum Development-Theory & Practise. (2008).

mindamadani.com/2010/12/perkembangan-pendidikankanak-kanak-di.blogspot.my/content/view/186/2/ (8 Mac 2011) Diperolehi daripada http://lamanprasekolah.Diperolehi daripada http://www.html (8 Mac 2011) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->