OLEH : NORASYIDA BINTI OMAR ( 810787

)

manusia mendapat segala ilmu yang sangat penting. Pendidkan dan Sosialisasi saling bersangkutan dalam membentuk keperibadian sesebuah organisasi dan masyarakat  Pendidikan merupakan agen sosialisasi adalah suatu . manusia mendapat pengalaman. Tidak terkecuali pengalaman sosial. Dengan pendidikan juga.pendahuluan perkara yang tidak boleh dipertikaikan lagi. kemahiran dan sebagainya. Dengan pendidikan.

PENGERTIAN PENDIDIKAN membentuk kebolehan dan sikap manusia.  Pendidikan secara keseluruhan ialah suatu proses yang . Sistem pendidikan sesebuah negara ialah kegiatan yang dijalankan secara terancang dan sistematik terhadap perkembangan jasmani dan rohani bertujuan melengkapkan seseorang individu supaya dapat menjalani kehidupan yang sempurna.

• Peter L. Salleh Lebar dalam bukunya Sosialisasi Sekolah dan Pendidikan mentakrifkan sosialisasi ialah proses interaksi sosial yang membolehkan manusia memperolehi personaliti atau sahsiah dan belajar cara hidup masyarakatnya. • Robert M.Z. Segenap proses yang menuntut individu mengembangkan potensi tingkah lakunya dan telah menjadi kebiasaan serta sesuai dengan piawaian kelompoknya. Lawang. • Mohd. Proses mempelajari nilai. Child berpendapat. peranan dan sebagainya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat bergiat secara efektif dalam kehidupan sosial. norma. perihal masyarakat atau kemasyarakatan.PENGERTIAN SOSIALISASI • Kamus Dewan mentakrifkan sosial ialah segala yang berkaitan dengan masyarakat. Berger-Proses pekembangan dan pembesaran seorang anak yang belajar menjadi seseorang yang bergiat cergas dalam masyarakat. . • Irvin L.

biasanya akan ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Sosialisasi Formal Sosialisasi jenis ini terjadi melalui badan-badan atau lembaga-lembaga yang bertangungjawab di negara ini. Sosialisasi formal ini berlaku secara rasmi dalam lembaga-lembaga sepeti pendidikan di sekolah. Sosialisasi Informal Sosialisasi Informal ini terdapat di dalam masyarakat atau di dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. 2. seperti antara teman. dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.Jenis-jenis sosialisasi 1. Pada jenis ini. iaitu lebih bersifat rasmi. sahabat. .

• Banyak interaksi berlaku di sekolah. . Dapat juga disebut sebagai media sosialisasi. • Mengajar kanak-kanak tentang nilai dan adat resam masyarakat. Interaksi yang berlaku merupakan sebagian daripada sosialisasi. Ini secara langsung mampu menanam pelbagai aspek masyarakat terutamanya kelas sosial.Peranan pendidikan sebagai agen sosialisasi Maksud : Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. • Antaranya mereka diajar bergaul dan bersaing ke arah kebaikan mereka. samaada secara formal dan tidak formal. Sekolah juga tempat untuk berkongsi ilmu.

• Melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. . • Meningkatkan taraf kesihatan melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. • Memperkayakan kehidupan dengan mencipta pengalaman pemikiran yang baru yang bersesuaian dengan kemampuan dan keinginan diri sendiri.sambungan • Merangsang penglibatan secara demokrasi melalui pengajaran cara berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan berfikir secara rasional dan bebas. • Mengadakan hiburan umum ( Pertandingan olahraga atau pertunjukan kesenian ). • Mengembangkan potensi pelajar untuk mengenal kemampuan dan bakatnya. • Menghasilkan pelajar yang cintakan negara dan tinggi sifat patriotisme.

bahkan adalah satu institusi yang mampu membentuk masyarakat yang berypaya melalui peranan yang dimainkannya. . Maka masyarakatnya perlu mempunyai sifat sosial yang baik bagi menjadi masyarakat yang produktif dan inovatif. Perlu difahami. sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu.Kesimpulan Sekolah atau Pendidikan sememangnya antara agen sosialisasi. kecemerlangan dan kegemilangan sesebuah negara bergantung kepada masyarakatnya. Jatuh bangun. Ini mampu menjadikan masyarakat kita berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Kewujudannya pada hakikatnya memberikan faedah yang cukup besar kepada masyarakat sekitarnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful