TEKNIK SIMULASI

Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula. Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah. Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.

TEKNIK MAIN PERANAN

Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip, dimana pelakonpelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.

Masa yang paling sesuai menjalankan aktiviti ini antara 15 hingga 20 minit. proses pengajaran berlaku apabila murid-murid diberi peluang untuk berbincang. Dalam kaedah main peranan ini. Pemerhati. Setiap pelajar perlu menonjolkan diri mereka untuk memainkan peranan menjiwai sebagai watak tersebut dan kebiasaannya ia tidak ada masalah yang perlu diselesaikan. Dalam kaedah main peranan. contohnya guru harus mencatat pandangan dengan menggunakan borang penilaian atau senarai semak. haruslah memainkan peranan dengan memastikan bahawa pelajarnya memahami situasi dan peranan masing-masing sebelum memulakan aktiviti. Melalui situasi ini. Main peranan merupakan kaedah secara berkumpulan yang berorientasikan proses. pelajar perlu memainkan peranannya seperti yang telah diarahkan. Ia berkaitan dengan senario. pendapat dan idea masing-masing berkenaan perkara yang dibincangkan. iaitu pelajar berlakon atau mengsimulasikan situasi dalam kehidupan sebenar. Aktiviti main peranan boleh dijalankan didalam bilik darjah dengan melibatkan kesemua pelajar atau sebahagian pelajar sahaja didalam kelas tersebut. peranan mereka dalam interaksi sosial dan cara-cara menyelesaikan masalah dengan berkesan. pelajar berpeluang untuk beraksi sebagaimana yang dikehendaki oleh situasi yang telah diarahkan. peranan dan taklimat hendaklah disesuaikan supaya dapat menghasilkan aktiviti main peranan yang menyeluruh dan menyeronokkan.Aktiviti Main Peranan dalam Model Pengajaran Sosial MAIN PERANAN Setelah memahami kumpulan pertama model pengajaran sosial iaitu pembelajaran koperatif dan kolaborasi. Ia mestilah jelas dan masa yang diberikan kepada pelajar untuk membuat persediaan harus mencukupi supaya aktiviti berjalan lancar. pembelajaran koperatif berkonsepkan kepada kerja secara berkumpulan. Terdapat beberapa prinsip dalam main peranan. ia memberi penekanan kepada kepada kuailiti dan mutu aksi yang ditunjukkan oleh setiap pelajar dan kepekaan pelajar itu pada keperluan peranannya. Dari dimensi peribadi pula model ini berusaha membantu pelajar menemukan makna dari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Sebagai guru. Seperti yang sedia maklum. terdapat kumpulan kedua dalam model pengajaran sosial iaitu Main Peranan. . Juga melalui model ini pelajar dididik untuk belajar menyelesaikan masalah peribadi yang sedang dihadapinya dengan bantuan kumpulan yang dianggotai teman-teman sekelas. Melalui kaedah main peranan ini. berkomunikasi secara dua hala untuk memberi pandangan. Manakala pelajar yang tidak terlibat dalam melakokan watak boleh menjadi pemerhati kepada situasi yang akan dilakonkan. Ia merupakan suatu situasi yang melibatkan pelajar memegang suatu peranan samada sebagai dirinya sendiri ataupun menjadi individu yang lain. Manakala pada bahagian main peranan ini pula ialah salah satu kaedah yang membantu murid-murid memahami tingkahlaku sosial. PRINSIP-PRINSIP MAIN PERANAN.

Kepekaan – memberi kesedaran kepada pelajar supaya peka tentang perasaan sendiri atau orang lain pada sesuatu situasi. pelajar memainkan peranan apabila ada pelajar lain menuduhnya mencuri duit persatuan. Main peranan merupakan salah satu alternative yang dapat ditempuh. Hal ini secara langsung melatih pelajar untuk mengawal emosi dan perasaan pelajar ketika menghadapi suatu situasi. . Melalui aktiviti ini mereka akan memahami tingkah laku orang lain disamping dapat mempelajari dan menguasai kemahiran-kemahiran seperti kemahiran bahasa daripada laras bahasa. Memerihal – ia merupakan satu cara komunikasi iaitu peserta memerihal suatu situasi atau masalah. Manakala pelajar juga dapat memupuk sifat-sifat sosial dengan cara berinteraksi sesama mereka dengan cara komunikasi yang berkesan dengan watak-watak lain. sebutan dan cara penyampaian. Cerminan – pelajar didedahkan bagaimana tingkah mereka dilihat oleh orang lain semasa dalam situasi tertentu. Keputusan penyelidikan dan percubaan yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahawa bermain peranan merupakan salah satu model yang boleh digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Ia mempunyai banyak kelebihan iaitu ia memberikan peluang kepada pelajar supaya aktif melibatkan diri dalam aktiviti lakonan dan perbincangan. Seperti contoh pelajar meminta kebenaran untuk menganjurkan lawatan sambil belajar. Contohnya. oleh yang demikian pelajaran akan belajar menghadapi sesuatu situasi. Demonstrasi – demonstrasi ialah menunjukkan contoh tingkah laku kepada sesuatu perkara. 5. pelajar diberikan peluang untuk melahirkan pelbagai perasaan atau emosi mengikut watak-watak yang dimainkan. Contohnya seorang guru menunjukkan contoh cara pertuturan bahasa yang baik sebelum para pelajar melakukan aktiviti main peranan. 1. Tambahan pula. Contohnya. 2. Kaedah ini lebih berkesan jika diaplikasikan sewaktu pengajaran mata pelajaran. Latihan – latihan yang kerap dapat membantu pelajar menguasai kemahiran tertentu seperti kemahiran berkomunikasi seperti contoh pelajar kerap melibatkan diri dalam aktiviti atau memegang jawatan sebagai seorang pengerusi. Selain itu ia melatih mereka untuk melakonkan pelbagai watak dan mengalami sendiri pengalaman semasa berada dalam situasi tersebut. 4. pelajar juga dapat berbincang serta memikirkan masalah sendiri dan dengan ini dapat memahami diri sendiri secara lebih mendalam. seorang pelajar memarahi rakan sekelasnya kerana melakukan sesuatu perkara. Aktiviti main peranan dalam model pengajaran sosial ini dijangka dapat membantu pelajar yang pasif didalam kelas untuk turut sama melibatkan diri dalam aktiviti main peranan dan sekali gus dapat meningkatkan keyakinan diri mereka.Terdapat juga lima jenis main peranan iaitu. 3.

nilai dan perspektif orang lain. model ini boleh digunakan untuk meneroka sebarang situasi atau topik dalam pembelajaran.Model main peranan boleh digunakan oleh semua pelajar tanpa mengira tahap ataupun pencapaian akademik. Guru yang kreatif sentiasa mencari pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah. Ia amat berguna dalam P&P sains sosial di mana pelajar dapat memahami keprihatinan.Sebagai seorang guru juga. Selain itu juga. kita boleh menggunakan kaedah kumpulan main peranan ini untuk menilai tahap kompetensi para pelajar. tidak hanya diam dan monoton. . melainkan guru itu sedang menilai. Aktiviti-aktiviti sebegini bergantung kepada kreativiti seorang guru untuk mempelbagaikan kaedah main peranan sebagai alat pembelajaran serta penilaian.

( Seorang pelajar memainkan peranan pelajar A dan seorang lagi menjadi pelajar B ). Tunjukkan apa tidakan yang harus anda buat. Kad Tugasan 1 Anda ( Pelajar A ) dan kawan anda ( Pelajar B ) menunggang motosikal kesekolah.Setiap pelajar membaca dan menghayati peranan masing-masing seperti didalam kad tugasan.Aktiviti: Fasilitator ( guru ) mengedarkan Kad Tugasan 1 kepada beberapa pelajar yangsudah dipilih.“Apakah sikapasertif saya” dalam setiap situasi. Anda hanya tinggal lima minitlagi sedangkan anda masih lagi 15 km dari sekolah. Andasampai di satu persimpangan empat yang mempunyai lampu isyarat. .Pelajar-pelajar yang lain meramalkan akibat dari tindakan yang bertentangan( positif atau negatif ) dengan apa yang disimulasikan oleh rakan mereka. Suatu hari anda dan kawan anda sudah lewat untuk ke sekolah. Kawan anda yang menjadipembonceng menjadi batu api dan mendesak anda supaya melanggar lampuisyarat. kad tugasan. Lampuisyarat di laluan anda menunjukkan warna merah.KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN SIMULASIMata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan KewarganegaraanTema : Penyelesaian KonflikTajuk : Sikap Asertif SayaBahan : Gambar atau tayangan video tentang situasi di simpangempat jalan raya.Pelajar membuat rumusan aktiviti simulasi dalam setiap kes.Pelajar-pelajar yang terpilih melakukan simulasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful