TEKNIK SIMULASI

Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula. Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah. Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.

TEKNIK MAIN PERANAN

Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip, dimana pelakonpelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.

Seperti yang sedia maklum. iaitu pelajar berlakon atau mengsimulasikan situasi dalam kehidupan sebenar. Ia berkaitan dengan senario. Sebagai guru. Melalui kaedah main peranan ini. Dalam kaedah main peranan. Main peranan merupakan kaedah secara berkumpulan yang berorientasikan proses. pembelajaran koperatif berkonsepkan kepada kerja secara berkumpulan. Manakala pada bahagian main peranan ini pula ialah salah satu kaedah yang membantu murid-murid memahami tingkahlaku sosial. Dalam kaedah main peranan ini. peranan dan taklimat hendaklah disesuaikan supaya dapat menghasilkan aktiviti main peranan yang menyeluruh dan menyeronokkan. Setiap pelajar perlu menonjolkan diri mereka untuk memainkan peranan menjiwai sebagai watak tersebut dan kebiasaannya ia tidak ada masalah yang perlu diselesaikan. pendapat dan idea masing-masing berkenaan perkara yang dibincangkan. Melalui situasi ini. proses pengajaran berlaku apabila murid-murid diberi peluang untuk berbincang. PRINSIP-PRINSIP MAIN PERANAN. pelajar perlu memainkan peranannya seperti yang telah diarahkan. Dari dimensi peribadi pula model ini berusaha membantu pelajar menemukan makna dari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Terdapat beberapa prinsip dalam main peranan. berkomunikasi secara dua hala untuk memberi pandangan. Pemerhati. peranan mereka dalam interaksi sosial dan cara-cara menyelesaikan masalah dengan berkesan.Aktiviti Main Peranan dalam Model Pengajaran Sosial MAIN PERANAN Setelah memahami kumpulan pertama model pengajaran sosial iaitu pembelajaran koperatif dan kolaborasi. . pelajar berpeluang untuk beraksi sebagaimana yang dikehendaki oleh situasi yang telah diarahkan. Ia mestilah jelas dan masa yang diberikan kepada pelajar untuk membuat persediaan harus mencukupi supaya aktiviti berjalan lancar. ia memberi penekanan kepada kepada kuailiti dan mutu aksi yang ditunjukkan oleh setiap pelajar dan kepekaan pelajar itu pada keperluan peranannya. haruslah memainkan peranan dengan memastikan bahawa pelajarnya memahami situasi dan peranan masing-masing sebelum memulakan aktiviti. Ia merupakan suatu situasi yang melibatkan pelajar memegang suatu peranan samada sebagai dirinya sendiri ataupun menjadi individu yang lain. Manakala pelajar yang tidak terlibat dalam melakokan watak boleh menjadi pemerhati kepada situasi yang akan dilakonkan. Juga melalui model ini pelajar dididik untuk belajar menyelesaikan masalah peribadi yang sedang dihadapinya dengan bantuan kumpulan yang dianggotai teman-teman sekelas. Masa yang paling sesuai menjalankan aktiviti ini antara 15 hingga 20 minit. terdapat kumpulan kedua dalam model pengajaran sosial iaitu Main Peranan. Aktiviti main peranan boleh dijalankan didalam bilik darjah dengan melibatkan kesemua pelajar atau sebahagian pelajar sahaja didalam kelas tersebut. contohnya guru harus mencatat pandangan dengan menggunakan borang penilaian atau senarai semak.

Seperti contoh pelajar meminta kebenaran untuk menganjurkan lawatan sambil belajar. Selain itu ia melatih mereka untuk melakonkan pelbagai watak dan mengalami sendiri pengalaman semasa berada dalam situasi tersebut. Manakala pelajar juga dapat memupuk sifat-sifat sosial dengan cara berinteraksi sesama mereka dengan cara komunikasi yang berkesan dengan watak-watak lain. Contohnya seorang guru menunjukkan contoh cara pertuturan bahasa yang baik sebelum para pelajar melakukan aktiviti main peranan. 4. Ia mempunyai banyak kelebihan iaitu ia memberikan peluang kepada pelajar supaya aktif melibatkan diri dalam aktiviti lakonan dan perbincangan. pelajar juga dapat berbincang serta memikirkan masalah sendiri dan dengan ini dapat memahami diri sendiri secara lebih mendalam. Memerihal – ia merupakan satu cara komunikasi iaitu peserta memerihal suatu situasi atau masalah. Melalui aktiviti ini mereka akan memahami tingkah laku orang lain disamping dapat mempelajari dan menguasai kemahiran-kemahiran seperti kemahiran bahasa daripada laras bahasa. oleh yang demikian pelajaran akan belajar menghadapi sesuatu situasi. seorang pelajar memarahi rakan sekelasnya kerana melakukan sesuatu perkara. 3. Latihan – latihan yang kerap dapat membantu pelajar menguasai kemahiran tertentu seperti kemahiran berkomunikasi seperti contoh pelajar kerap melibatkan diri dalam aktiviti atau memegang jawatan sebagai seorang pengerusi. Cerminan – pelajar didedahkan bagaimana tingkah mereka dilihat oleh orang lain semasa dalam situasi tertentu. Keputusan penyelidikan dan percubaan yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahawa bermain peranan merupakan salah satu model yang boleh digunakan secara efektif dalam pembelajaran. 1. Kaedah ini lebih berkesan jika diaplikasikan sewaktu pengajaran mata pelajaran. pelajar memainkan peranan apabila ada pelajar lain menuduhnya mencuri duit persatuan. Contohnya. Aktiviti main peranan dalam model pengajaran sosial ini dijangka dapat membantu pelajar yang pasif didalam kelas untuk turut sama melibatkan diri dalam aktiviti main peranan dan sekali gus dapat meningkatkan keyakinan diri mereka. sebutan dan cara penyampaian. Main peranan merupakan salah satu alternative yang dapat ditempuh. 5. Demonstrasi – demonstrasi ialah menunjukkan contoh tingkah laku kepada sesuatu perkara.Terdapat juga lima jenis main peranan iaitu. Hal ini secara langsung melatih pelajar untuk mengawal emosi dan perasaan pelajar ketika menghadapi suatu situasi. Tambahan pula. pelajar diberikan peluang untuk melahirkan pelbagai perasaan atau emosi mengikut watak-watak yang dimainkan. . Kepekaan – memberi kesedaran kepada pelajar supaya peka tentang perasaan sendiri atau orang lain pada sesuatu situasi. Contohnya. 2.

Selain itu juga. kita boleh menggunakan kaedah kumpulan main peranan ini untuk menilai tahap kompetensi para pelajar.Model main peranan boleh digunakan oleh semua pelajar tanpa mengira tahap ataupun pencapaian akademik. Ia amat berguna dalam P&P sains sosial di mana pelajar dapat memahami keprihatinan. Aktiviti-aktiviti sebegini bergantung kepada kreativiti seorang guru untuk mempelbagaikan kaedah main peranan sebagai alat pembelajaran serta penilaian. melainkan guru itu sedang menilai.Sebagai seorang guru juga. Guru yang kreatif sentiasa mencari pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah. model ini boleh digunakan untuk meneroka sebarang situasi atau topik dalam pembelajaran.nilai dan perspektif orang lain. . tidak hanya diam dan monoton.

“Apakah sikapasertif saya” dalam setiap situasi. Andasampai di satu persimpangan empat yang mempunyai lampu isyarat.Aktiviti: Fasilitator ( guru ) mengedarkan Kad Tugasan 1 kepada beberapa pelajar yangsudah dipilih. Lampuisyarat di laluan anda menunjukkan warna merah.KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN SIMULASIMata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan KewarganegaraanTema : Penyelesaian KonflikTajuk : Sikap Asertif SayaBahan : Gambar atau tayangan video tentang situasi di simpangempat jalan raya.Pelajar-pelajar yang terpilih melakukan simulasi. Tunjukkan apa tidakan yang harus anda buat.Setiap pelajar membaca dan menghayati peranan masing-masing seperti didalam kad tugasan.( Seorang pelajar memainkan peranan pelajar A dan seorang lagi menjadi pelajar B ). Anda hanya tinggal lima minitlagi sedangkan anda masih lagi 15 km dari sekolah. .Pelajar-pelajar yang lain meramalkan akibat dari tindakan yang bertentangan( positif atau negatif ) dengan apa yang disimulasikan oleh rakan mereka.Pelajar membuat rumusan aktiviti simulasi dalam setiap kes. Suatu hari anda dan kawan anda sudah lewat untuk ke sekolah. Kawan anda yang menjadipembonceng menjadi batu api dan mendesak anda supaya melanggar lampuisyarat. Kad Tugasan 1 Anda ( Pelajar A ) dan kawan anda ( Pelajar B ) menunggang motosikal kesekolah. kad tugasan.