Ayat Majmuk

Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi dan sebagainya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:478). Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting. Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. al: 2004:483). Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. Contoh: 1. Budak yang pandai itu adik Siti. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. Contoh: 1. Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. 2. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. 3. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. 2. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. 3. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas.

b. Ayat Majmuk :- i. Ayat Majmuk Gabungan ii. Ayat Majmuk Pancangan 1. Majmuk Pancangan Relatif

2. Majmuk Pancangan Komplemen 3. Majmuk Pancangan Keterangan 4. Majmuk Campuran Pengenalan
     

Ayat sebagai unit bahasa yang tertinggi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Penjenisan ini dibuat berasaskan bilangan klausa dalam ayat berkenaan. Jika dipandang ayatnya dari segi ragamnya, kita dapati pula ayat aktif dan ayat pasif. Jika kita amati pula tujuan ayat, maka kita dapati pula ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seru. Sebelum ini kita telah melihat binaan ayat dan kita temui ayat dasar dan ayat terbitan. Di samping itu kita juga juga mengkaji pola ayat dasar.

Ayat Tunggal
    

Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa, iaitu ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga adalah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contoh : Lelaki itu /sedang menembak burung. Subjek = Lelaki itu Predikat = sedang menembak burung .

Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. Selainnya ialah predikat).

Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur. Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara. Di dalam almari tali leher ayah.(pasif) Nama encik siapa? Berapakah keuntungan kita hari ini?

Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.

seraya dan lain-lain. Kedua-dua ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Koma mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa . frasa adjektif.  Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. (2) Aminah pandai menyanyi (3) Aminah pandai menari Ayat yang (1) berasal daripada ayat (2) dan (3). Cuba teliti contoh di bawah. hujah-hujahnya cetek serta contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. atau. (2) Pengetahuan beliau sempit (3) Hujah-hujahnya cetek (4) Contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. serta. . Ketiga-tiga ayat digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan koma dan kata hubung “serta”. Ayat Majmuk Gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan. Klausa (2) dan (3) sama tarafnya iaitu klausa utama. (1) Aminah pandai menyanyi dan menari. Lihat contoh berikut: (1) Pengetahuan pemidato itu sempit.ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan. frasa kerja dan frasa adjektif. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat . (3) dan (4). dan frasa sendi nama. sambil. atau. kecuali. Terdiri daripada lebih daripada satu klausa 2.tetapi. tetapi. Ayat (1) berasal daripada daripada ayat-ayat (2). frasa kerja. Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. AYAT MAJMUK 1. lalu dan sebagainya.

Semua klausa sama tarafnya. bahawa. Ayat Majmuk Pancangan Ayat majmuk pancagan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan . ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif. dan ayat keterangan. kerana. apabila. kata hubung seperti dan. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana Ayat majmuk komplemen Ayat relatif terdiri daripada satu ialah ayat utama yang klausa bebas atau ayat utama dan dipancangkan dengan ayat satu atau lebih klausa terikat atau kecil yang seterusnya ayat kecil. tambahan. sungguhpun dan sebagainya. padahal dan sebagainya digunakan . ayat komplemen. Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang. iaitu klausa utama. Ini bermakan dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil. jika. Untuk fakta yang bertentangan. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau Perhatikan contoh berikut: predikat ayat utama dengan . sebaliknya. Jenis-Jenis Ayat Majmuk Pancangan Ayat Majmuk Pancangan Ayat Relatif Ayat Komplemen Ayat Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. serta. sambil dan sebagainya digunakan. pula. menjadi komplemen kepada ayat utama. Untuk fakta yang bertentangan. kata hubungan seperti tetapi. Dalam bahasa Melayu.

Atan menerima empat saman. Ayat kecil yang ditaip tebal sekiranya. sebagai ``giginya sakit'' 1) Kanak-kanak yang cedera itu atau ``membeli baju baru'' Ayat kecil dalam ayat majmuk rupa-rupanya anak Leman. esok. Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. (3) Kanak-kanak itu cedera bahawa atau yang. oleh.menggunaka kata hubung . Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu tidak bersedia. setelah. ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. sebab. (1). sementara. sekalipun. Jika sesuatu itu diterangkan Oleh sebab dia memandu terlalu laju. sambil. tatkala. walaupun. bagai. subjek juga boleh diterangkan sebagai umpama. supaya. maka ayat . ketika. bagi. Kesimpulanya. dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja agar. ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. demi. jika. transitif. kalau-kalau. iaitu (2) Kanak-kanak itu rupaayat komplemen dapat rupanya anak Pak Leman dibentuk dengan menggunakan kata hubung Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. sungguhpun. lantaran. seperti. Selain itu. Dia memberitahu giginya Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan sakit menggunakan kata hubung yang Dia memberitahu membeli tertentu Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan baju baru Contoh-contoh kata hubung menggugurkan “kanak-kanak itu'' dalam ayat keterangan : dan menggunakan kata hubung Dia memberitahu akan yang. andainya. macam. atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. meskipun. hingga sehingga. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api” atau “pembuangan putung rokok merata-rata''. dengan. untuk. bak. kalau. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. bertolak ke Kuala Lumpur kerana.

Perhatikan pula contoh yang berikut: komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ”Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . (2) Atan menampar budak itu.dipancangkan ke dalam ayat utama. Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utamaayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. ( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengintai orang kampung. dan dijadikan Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. . Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.

(2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Samad. Kesimpulannya.Ayat Relatif Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengganggu orang kampung. (1). (3) Kanak-kanak itu cedera. . Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama. Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang. (2) Atan menampar budak itu. Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung. Perhatikan contoh berikut: 1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Pak Samad.

Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif. Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok. Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. . Ayat Pancangan Komplemen Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama.( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan . Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “giginya sakit'' atau “membeli baju baru'' atau “akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang.

. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia.Selain itu. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . Atan menerima empat saman. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. Oleh sebab dia memandu terlalu laju. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama . Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata”. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.

umpama. sementara. sambil. kalau. supaya. Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. bagi. bagai. ayat jenis ini panjang. Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan : kerana. Perhatikan contoh-contoh di bawah. kalau-kalau. jika. sekiranya. hingga sehingga. untuk. contoh 2: Apabila kami tiba di Langkawi (K1) kami disambut oleh jawatankuasa (U1) dan kami diperkenalkan kepada Pegawai Daerah (U2) serta ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampung (U3). macam. Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan. walaupun. meskipun. Biasanya. ketika. agar. sebab. bak. contoh 1 : Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1). setelah. sekalipun. andainya. (Ayat campuran terdiri daripada tiga ayat utama dan satu ayat kecil) . (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu. dengan. oleh.Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang terte Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. atau dua ayat utama dan satu ayat kecil. demi. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. sungguhpun. seperti. tatkala. lantaran. ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan.

Menurut Kamus Linguistik (1997). Nik Safiah Karim et al. Nik Safiah Karim. Onn.Siri Pendidikan Guru.com.tripod. Kuala Lumpur.tutor.html http://tatabahasabm. Farid M. Oxford Fajar Sdn. Petaling Jaya. Abdullah Hassan (1981) menyatakan sintaksis ialah "istilah untuk mengkaji pembentukan ayat". 2008. atau menjadi klausa.htm www.blogspot. Pearson Longman. Tatabahasa Dewan.com/2009/05/ayat-majmuk-pancagan.Choo Say Tee dan Zainuddin Ahman. Omar (1968) turut mendefinisikan sintaksis sebagai "bahagian daripada linguistik deskriptif atau sinkronis yang mempelajari kombinasi kata di dalam rangkai kata dan ayat". Siti Hajar Abdul Aziz. contoh 4: Projek-projek besar kerajaan diharap menjana pertumbuhan ekonomi negara (U1) dengan meluaskan pekerjaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K2) selain menyediakan infrastruktur negara (U2). (Ayat campuran yang mengandungi satu klausa utama dan dua ayat kecil. seperti penyusunan kata kepada ayat dan cara hubungan antara kata di dalam ayat. http://bmmaya.contoh 3: Ketika pihak bomba sampai (K1) kebakaran itu mula merebak (U1) walaupun penduduk di situ cuba mengawal api (K2). (Ayat campuran yang terdiri daripada ayat gabungan ayat keterangan cara). Musa.Dewan Bahasa dan Pustka. 1993. Teks Pra-U STPM Bahasa Melayu Kertas 1. Portal Pendidikan Utusan Perkataan "sintaksis" berasal daripada perkataan Yunani "suntutein" yang bermaksud menyusun atau susunan. 2008. Bibliografi Goay Teck Chong. Di dalam bidang linguistik. Bhd. Bahasa Melayu 1.com/tata/amajmuk. Hashim Hj. Asmah Hj. sintaksis ialah „cabang ilmu linguistik yang mengkaji proses pembentukan ayat. "sintaksis" bermaksud "kajian pembentukan ayat". dan ayat merupakan inti terbesar. Kuala Lumpur. (1986) mendefinisikan sintaksis sebagai "bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat". . dan Abdul Hamid Mahmud. atau ayat tunggal dengan ayat keterangan waktu dan keterangan pertentangan). iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi unit sintaksis yang kecil iaitu frasa.my.

i. Ia sebenarnya mengkaji konstruksi ayat. Emak sedang memasak manakala ayah mencuci kereta. Analisis contoh ayat majmuk berdasarkan petikan. A y a t m a j m u k p a n c a n g a n 3 . Bidang kajian sintaksis pula meliputi perkataan.manakala ayat majmuk pancangan pula ialah di mana terdapatsatu ayat utama dan satu atau beberapa ayat kecil yang dipancangkan danmenjadi sebahagian ayat induk. Dicatat oleh dinsenu 0 ulasan Bahagian B: Sintaksis1. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggalatau lebih. Ayat majmuk gabungan . Din berbaring di atas katil lalu tertidur. A y a t m a j m u k g a b u n g a n 2 . t et api dansebagainya.Dua ayat atau lebih ayat yang membentuk ayat majmuk dihubungkandengan kata sendi dan kata hubung.P ern ya t aan di at as m enj el askan b a hawa a ya t -a yat ya n g t erbent uk has i l d a r i p a d a g a b u n g a n d u a a y a t a t a u l e b i h .Adi k m en ya n yi s am bi l m enari . struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari cara penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membina ayat.iaitu:1 .Contoh-contoh lain ayat majmuk ialah: a. Ayat di atas adalah gabungan daripada ayat:a .ayat majmuk campuran pula ialah ayat yangterdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk 2. A d i k m e n a r i . subjek yang sama pada ayat yang keduadigugurkan dan tidak diulang. at au. frasa. iaitu mengkaji bagaimana ayat dibentuk bermula dengan penyusunan perkataan untuk membentuk frasa.Berdasarkan pandangan tersebut. c. Kajian sintaksis melibatkan kajian tentang bentuk. A y a t m a j m u k c a m p u r a n Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yan g di s at ukan den gan k at a kat a hubun g s epert i dan. A d i k m e n y a n y i b .perkataan adik pada ayat keduatidak diulang apabila kedua-dua ayat itu digabungkan.Contoh ayat majmuk adalah seperti berikut:1. dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentusehingga menjadikannya ayat baharu. b. Aman menangis kerana diganggu oleh abangnya. Definisi ayat majmuk berdasarkan buku Tatabahasa Dewan. d i g o l o n g k a n s e b a g a i a y a t majmuk. klausa dan seterusnya ayat. struktur dan binaan ayat". klausa dan ayat.Perkataan yang bergaris merupakan kata yang menghubungkan dua ayat.Sebagai contoh. Apabila dua ayat ini dicantumkan. kita dapat merumuskan bahawa sintaksis sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji "bentuk.Terdapat tiga jenis ayat majmuk yang dikenalpasti.

b.Armada ini disertai lima buah kapal perang.b. Novel yang diterbitkan pada tahun 1958 itu ditulis berdasarkan kisah benar. Armada ini disertai lima buah lima kapal dengan 280 orang kelasi.perkataan-perkataan yang bergaris merupakankata hubung yang mencantumkan dua ayat menjadi satu ayat.Ayat 1 terdiridaripada dua ayat iaitu: a. Ayat majmuk pancangan Dalam ayat majmuk pancangan. iaitu:a.b .Jenis-jenis ayat majmuk pancangan ialah:a .5. kaum lelaki dibunuh atau ditangkap. Kaum lelaki dibunuh. Contoh ayat 3 terdiri daripada ayat:a. terdapat terdapat satu ayat utama atau ayatinduk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu. A y a t k o m p l e m e n c .Dalam contoh-contoh di atas. 2.b. ( c ) Kaum lelaki ditangkap.iaitu: 1.Nov el i t u di t erbi t kan pada t ahun 1 9 5 8 . Pelayaran tersebut melalui India dan Afrika. A y a t r e l a t i f b .Ayat-ayat yang digolongkan sebagai ayat majmukgabungan ialah: 1. tetapi dan sebagainya.( b )Kaum lelaki dibunuh. Dua ayat yang terdapat dalam contoh ayat 3 ialah:a.Harta benda penduduk dirampas. Ayat 2 terdiri daripada dua ayat utama iaitu:a.Novel itu ditulis berdasarkan kisah benar. ayat Novel itu ditulis berdasarkankisah benar dipancangkan ke dalam ayat induk Novel itu diterbitkan padatahun 1958.manakala kaum lelaki di bunuh atauditangkap.Contoh ayat di atas sebenarnya terdiri daripada dua ayat. .A rm ada i ni d i sert ai 280 oran g kel as i . .Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. Ayat 5 adalah gabungan tiga ayat tunggal iaitu:( a )Harta benda penduduk dirampas.P el a yaran t e rsebut Indi a.Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah.B el i au di bawa ke P ort ugi s unt uk di j ual .Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk pancangan.Apabila kedua-dua ayat itu dimajmukkan.Jenis ayatmajmuk pancangan itu ditentukan oleh cara pembentukan dan jenis ayat yangdipancangkan. A y a t k e t e r a n g a n Ayat relatif ialah ayat yang ditandai dengan penggunaan perkataan yang seperti contoh yang terdapat dalam petikan pertama. atau. 3.Dalam petikan pertama terdapat beberapa ayat yang digolongkan sebagaiayat majmuk gabungan.b. Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah lalu dibawa ke Portugis untuk dijual.P el a yar an t e rsebut m el al ui Afri k a. K a u m l e l a k i d i t a n g k a p . 4.

Terdapat tiga ayat kecil dalam ayat majmuk di atas.ideal.P an gl i m a Awan g t i dak be rdi a m di ri . Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn.tutor.Musa dan Abdul Ham i dMahm ood. . KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashi m Hj .upmedu.Ayat sedemikian biasanyapanjang. yakni terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmukatau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. • http://www.Onn. Mashudi Bah ari . Dr.Oleh sebab frasa novel itu diulang maka frasa nama kedua yangserupa digugurkan dan digantikan dengan kata hubung relatif yang C ont oh l ai n a yat m a j m uk pancan gan r el a t i f yan g t e rdap at dal am pet i kan pertama ialah:a. Saga. (2008).ppt.my/tutor • http://www. Petaling Jaya:Sasbadi Sdn. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. • Asraf.my/~ideal/tugasan/bacelor/BBM3202 mingguo5. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Pembelajaran Morfsintaksis BahasaMelayu.Kota yang maju dan makmur itu telah jatuh ke tangan Portugis iii. (1995). Kuala Lumpur: Open University Malaysia. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Hassan. (2008). Kual a Lum pur: Ut us an Publication and Distributors Sdn. Panglima Awang yang berbadan sasa serta menguasai ilmu persilatantidak berdiam diri. • Abdullah Hassan. • Abdul Tal i b Mohd. iaitu:a. (2007). Tatabahasa Bahasa Melayu Morfologi danSintaksis.com.Contoh ayat majmuk campuran dalam petikan pertama ialah:a. Bhd.Panglima Awang menguasai ilmu persilatan. Bhd. F ari d M. (2003). Al i Mahm ood.c. Bibliografi • Ni k S afi a h Kari m . Bhd. Ayat a dan ayat b digabungkan dengan perkataan yang sementara ayat c dipancangkan melalui proses relatif ke dalam ayat induk.P angl i m a Aw a ng be rbadan s asa b. S em an S al l eh dan Muns yi Zainal Abidin kasim. • Dr.

.Penggal 1 dalam permulaan nahu Melayu.” (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd..2006 hlm 149 ) ....Ada ayat yang terdiri daripada dua patah perkataan sahaja.Tiap-tiap ayat mesti terdiri daripada dua bahagian 1: benda atau subjek.2006 hlm..bahagian 2: cerita atau predikat.SHAHARUDIN BIN BITAH SEMESTER SEPTEMBER 2008 27 Definisi Ayat Dalam memperkatakan tentang ayat.dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.Mengikut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd melalui buku mereka.Maka tiap-tiap sekumpul perkataan itu ialah susunan yang sempurna maksudnya” ( Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.148 ) Melalui maksud ayat yang diberi oleh Za‟ba maka boleh dibuat kesimpulan bahawa ayat ini bermakud susunan yang mempunyai hujung dan pangkal ayat yang boleh difahami oleh pembaca atau pendengar kerana ia merupakan kumpulan perkataan yang telah sempurna maksud.ia merupakan tahap tertinggi dalam penulisan dan komunikasi bahasa Melayu.Antara mereka yang telah memberikan pendapat tentang makna ayat ialah Pendeta Za‟ba memakai melalui bukunya Pelita Bahasa Melayu.Setiap tokoh bahasa memberikan pendapat yang berbeza tentang makna ayat.ayat boleh didefinisikan sebagai : “ Apabila kita bercakap.kita menggunakan perkataan-perkataan yang kita susun menjadi ayat..Menurut Za‟ba : ”ayat susunan perkataan yang sekumpul-sekumpul dengan tentu hujung pangkalnya dan tempat berhentinya serta memberi faham yang sempurna tiap-tiap sekumpul kata yang dikatakan itu.

Ia mestilah dimulakan dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap.Mengikut Nik Safiah Karim dalam bukunya yang berjudul Tatabahasa Edisi Dewan Baharu yang dikarang secara bersama dengan Farid M. Menurut Asmah Haji Omar pula sebagaimana yang disebut dalam bukunya Nahu Bahasa Melayu Mutakhir : “ Ayat adalah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu.Ayat juga mempunyai intonasi bagi mengambarkan maksud ayat tersebut.yakni yang di mulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai”.2006 hlm 150 ) .ayat mestilah terdiri dari dua kompenen iaitu subjek dan predikat.Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd.Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan” ( Tatabahasa Dewan Edisi Baharu dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.Ayat terdiri dari klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap.Onn.2006 hlm 149 ) Menurut Asmah Haji Omar pula.aat adalah unit tertinggi dalam tatabahasa Melayu. ( Nahu Bahasa Melayu Mutakhir dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd itu.dapat disimpulkan bahawa ayat tidak semestinya terdiri dari ayat yang panjang tetapi ayat boleh terdiri dengan hanya dua patah perkataan sahaja asalkan ia dapat difahami.Hashim Musa dan Hamid Mahmood pula mendefinisikan ayat sebagai : “Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.

Jika kita melihat dari beberapa pendapat yang dinyatakan diatas maka dapat kita simpulkan bahawa ayat merupakan susunan yang tertinggi dalam strata tatabahasa Melayu yang boleh terdiri dari dua atau lebih patah perkataan yang mana ia dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. iaitu ayatdalam ayat. Contohnya: Ayat 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) danPenilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. atau.ayat ini dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Klausa-klausa itu juga boleh dihubungkan dengan tandakoma (. ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripadagabungan dua atau lebih ayat tunggal. tetapi.) sahaja. Klausa-klausa atau ayat-ayat yang digabungkan adalah sama taraf dan samasifatnya. sambil. Analisis : Klausa 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Kata hubung : dan Klausa 2 : Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab.Binaan ayat terdiri daripada susunan unit kecil rangkai kata dalam disipli bahasa yang juga dikenali sebagai unsur atau konsituen.ayat merupakan unit pengucapan yang paling tinggi yang boleh terbentuk walaupun dengan hanya beberapa patah perkataan. ayat majmuk pancangan. Ayat 5 : Berikutan keputusan itu. Berikut merupakan contoh-contoh ayat majmuk dari petikan Minda Pengarang ) Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan terbentuk dengan menggabungkan dua atau lebih klausa. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis. lalu. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. dan lain-lain.maka. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. mulai 2016 UPSR akan menggunakan format ba .Pembentukan kata dalam disiplin bahasa dikenali sebagai binaan atau konsturksi.Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ini pula.Sebagaimana pendapat Asmah Haji Omar. Klausa-klausa ini dihubungkan dengan kata hubung seperti dan.

Kata hubung (keterangan waktu) : Sementara Klausa 1 : PMR akan dimansuhkan Kata hubung (keterangan cara): dan Klausa 2 : diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah Ayat majmuk pancangan komplemen Menurut Nik Safiah et. pembentukan ayat-ayat komplemen biasanya disertaikata komplemen bahawa dan untuk. Ayat 3 : Sementara PMR akan dimansuhkan dan diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah. Contohnya. Analisis : Klausa utama : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar Klausa relatif : yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan Ayat majmuk pancangan keterangan Menurut Nik Safiah dan rakan-rakan (2002:492). Ayat 2 : Kelmarin. ayat majmuk terdiri daripada satu ayatinduk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat.Contohnya.al (2002:488). Tan Sri Muhyiddin Yassin.Ayat majmuk pancangan relatif Ayat relatif boleh dikenal pasti melalui penggunaan kata yang seperti contoh berikut: Ayat 7 : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan. . merangkapMenteri Pelajaran mengumumkan bahawa UPSR akan dikekalkan denganmelakukan sedikit penambahbaikan. Timbalan Perdana Menteri.

Tan Sri Muhyiddin Yassin. sektor swasta. Analisis : Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan sebab yang disambung dengan katahubung kerana dan dipancangkan dengan ayat relatif iaitu yang ii) ayat majmuk gabungan yang disambung dengan kata hubung „atau‟ dan „serta‟. a yat m aj m uk ca m puran i al ah a ya t yan gmengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Ayat 10 : Keputusan kerajaan ini tentunya tidak mampu memuaskan hati semua pihak kerana sebelum ini pun pelbagai pandangan berbeza dilontarkan mengenai perubahan yang sepatutnya dibuat terhadap sistem peperiksaan. yakni yang terdiri daripada campuran ayattunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. al (2002: 4 96). Ayat 19 : Walaupun peperiksaan adalah mekanisme penting untuk mengukur kecemerlangan pelajar. namun belum tentu dapat menjamin anak kita menjadiinsan berketrampilan dari segi sahsiah dan berkemahiran dalam pelbagai bidang untuk mereka bersaing dalam dunia moden hari ini. Contohnya. Analisis : . termasuk daripada wakil Kementerian Pelajaran atau agensi kerajaan sendiri.Analisis : Klausa utama : Kelmarin. Timbalan Perdana Menteri.merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan (sesuatu) Klausa komplemen : bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan Ayat majmuk campuran M enurut Ni k S afi ah Kari m et . ahli akademik serta tokoh pendidikan.

Ini kerana bahasa mementingkan hukum-hukum tatabahasa yang betul. Pengetahuan yang mendalam dalam bidang morfologi dansintaksis dapat membantu seseorang menggunakan sesuatu bahasa itu dengan bentuk yang betul. Pola-pola tersebut adalah seperti berikut : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa NamaPola 2 : Frasa Nama + Frasa KerjaPola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama 5. saya mendapati d ari seg Ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. Dalam bahasa Melayu. dalam sesuatu bahasa itu walaupun terdapat jumlah ayat yang tidak terkira banyaknya. s e s e o r a n g i t u b o l e h m e m b u a t a p a s a h a j a a y a t . terdapat empat pola ayat dasar yangdapat membentuk semua ayat dalam bahasa ini. sentimen. Oleh itu. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. Ayat-ayat dasar inilah yang menjadi asas kepada pembentukan semua ayat yangterdapat dalam bahasa itu. ii) ayat majmuk pancangan komplemen yang disambung dengan kata hubung keterangan tujuan untuk.Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan pertentangan yang disambungdengan kata hubung keterangan pertentangan iaitu walaupun…… namun…..Secara ringkasnya. 4. penulisan artikel yang baik mestilah mengandungi unsur-unsur morfologi dan sintaksis yang betul untuk memudahkan pembaca memahaminya. Dengan hanya menguasai empat pola ayati n i . Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis.amat penting bagi semua pengguna menguasai tatabahasa sesuatu bahasa itu secara betuldan mendalam termasuk Bahasa Melayu. semua ayat tersebut sebenarnya dibina daripada sebilangan kecil ayat -ayat dasar. s e k a l i p u n a y a t i t u b e l u m p e r n a h didengarnya. dan falsafah.ramalan. 17 . ayat majmuk yang digunakan oleh penulis mempunyai aras yang tinggidan memerlukan penelitian untuk memahaminya. ayat majmuk pancangan. DalamMinda Pengarang. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. l i ngust i k adal ah kaj i an bahasa se car a sai nt i fi k i ai t u m engkaj i dan menganalisis sesuatu bahasa secara empiris dan objektif tanpa dipengaruhi oleh agakan. Oleh itu.0 Kesimpulan Kes i m pul ann ya .0 Refleksi Berdasarkan analisis saya dalam Minda Pengarang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful