Ayat Majmuk

Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi dan sebagainya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:478). Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting. Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. al: 2004:483). Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. Contoh: 1. Budak yang pandai itu adik Siti. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. Contoh: 1. Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. 2. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. 3. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. 2. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. 3. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas.

b. Ayat Majmuk :- i. Ayat Majmuk Gabungan ii. Ayat Majmuk Pancangan 1. Majmuk Pancangan Relatif

2. Majmuk Pancangan Komplemen 3. Majmuk Pancangan Keterangan 4. Majmuk Campuran Pengenalan
     

Ayat sebagai unit bahasa yang tertinggi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Penjenisan ini dibuat berasaskan bilangan klausa dalam ayat berkenaan. Jika dipandang ayatnya dari segi ragamnya, kita dapati pula ayat aktif dan ayat pasif. Jika kita amati pula tujuan ayat, maka kita dapati pula ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seru. Sebelum ini kita telah melihat binaan ayat dan kita temui ayat dasar dan ayat terbitan. Di samping itu kita juga juga mengkaji pola ayat dasar.

Ayat Tunggal
    

Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa, iaitu ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga adalah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contoh : Lelaki itu /sedang menembak burung. Subjek = Lelaki itu Predikat = sedang menembak burung .

Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. Selainnya ialah predikat).

Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur. Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara. Di dalam almari tali leher ayah.(pasif) Nama encik siapa? Berapakah keuntungan kita hari ini?

Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.

Klausa (2) dan (3) sama tarafnya iaitu klausa utama. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat . Kedua-dua ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan. dan frasa sendi nama. Cuba teliti contoh di bawah. hujah-hujahnya cetek serta contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. tetapi. (3) dan (4). Ketiga-tiga ayat digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan koma dan kata hubung “serta”. Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama.  Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. seraya dan lain-lain. Lihat contoh berikut: (1) Pengetahuan pemidato itu sempit. sambil. AYAT MAJMUK 1. lalu dan sebagainya. (1) Aminah pandai menyanyi dan menari. frasa adjektif. atau. Terdiri daripada lebih daripada satu klausa 2. Koma mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa . . frasa kerja dan frasa adjektif. atau. serta. kecuali. (2) Pengetahuan beliau sempit (3) Hujah-hujahnya cetek (4) Contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. Ayat (1) berasal daripada daripada ayat-ayat (2).tetapi.ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan. (2) Aminah pandai menyanyi (3) Aminah pandai menari Ayat yang (1) berasal daripada ayat (2) dan (3). Ayat Majmuk Gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan. frasa kerja.

bahawa. Jenis-Jenis Ayat Majmuk Pancangan Ayat Majmuk Pancangan Ayat Relatif Ayat Komplemen Ayat Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang. tambahan. Untuk fakta yang bertentangan. Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan . Ayat Majmuk Pancangan Ayat majmuk pancagan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. sambil dan sebagainya digunakan. kerana. jika. serta. menjadi komplemen kepada ayat utama. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau Perhatikan contoh berikut: predikat ayat utama dengan . kata hubung seperti dan.Semua klausa sama tarafnya. ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif. Dalam bahasa Melayu. sebaliknya. iaitu klausa utama. Ini bermakan dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil. sungguhpun dan sebagainya. dan ayat keterangan. kata hubungan seperti tetapi. ayat komplemen. padahal dan sebagainya digunakan . Untuk fakta yang bertentangan. apabila. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana Ayat majmuk komplemen Ayat relatif terdiri daripada satu ialah ayat utama yang klausa bebas atau ayat utama dan dipancangkan dengan ayat satu atau lebih klausa terikat atau kecil yang seterusnya ayat kecil. pula.

iaitu (2) Kanak-kanak itu rupaayat komplemen dapat rupanya anak Pak Leman dibentuk dengan menggunakan kata hubung Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. transitif. Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu tidak bersedia. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api” atau “pembuangan putung rokok merata-rata''. untuk. ketika. sebab. meskipun. andainya. seperti. Kesimpulanya. Dia memberitahu giginya Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan sakit menggunakan kata hubung yang Dia memberitahu membeli tertentu Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan baju baru Contoh-contoh kata hubung menggugurkan “kanak-kanak itu'' dalam ayat keterangan : dan menggunakan kata hubung Dia memberitahu akan yang. hingga sehingga. subjek juga boleh diterangkan sebagai umpama. kalau. supaya. dengan. bertolak ke Kuala Lumpur kerana. kalau-kalau. bagai. maka ayat . ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Selain itu. atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. demi. (1). bagi. macam. tatkala. oleh. ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. jika. sungguhpun. Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. Jika sesuatu itu diterangkan Oleh sebab dia memandu terlalu laju. sementara. esok. sambil. Ayat kecil yang ditaip tebal sekiranya. dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja agar. Atan menerima empat saman. bak. (3) Kanak-kanak itu cedera bahawa atau yang.menggunaka kata hubung . sebagai ``giginya sakit'' 1) Kanak-kanak yang cedera itu atau ``membeli baju baru'' Ayat kecil dalam ayat majmuk rupa-rupanya anak Leman. sekalipun. setelah. lantaran. walaupun.

(3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengintai orang kampung. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ”Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . .dipancangkan ke dalam ayat utama. ( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan. Perhatikan pula contoh yang berikut: komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utamaayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. dan dijadikan Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. (2) Atan menampar budak itu.

Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang. Kesimpulannya. Perhatikan contoh berikut: 1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Pak Samad. . (1). (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengganggu orang kampung. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung. (3) Kanak-kanak itu cedera. (2) Atan menampar budak itu. Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu.Ayat Relatif Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama. (2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Samad.

( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan . Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif. Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok. Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “giginya sakit'' atau “membeli baju baru'' atau “akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang. Ayat Pancangan Komplemen Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama. .

Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. . Atan menerima empat saman. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata”. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama . Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.Selain itu. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia. Oleh sebab dia memandu terlalu laju. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu.

supaya. macam. sambil. seperti. contoh 1 : Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1). andainya. sungguhpun. Perhatikan contoh-contoh di bawah. sebab. meskipun. ketika.Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang terte Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu. dengan. oleh. Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan. jika. Biasanya. bagai. sekalipun. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. kalau-kalau. contoh 2: Apabila kami tiba di Langkawi (K1) kami disambut oleh jawatankuasa (U1) dan kami diperkenalkan kepada Pegawai Daerah (U2) serta ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampung (U3). bagi. ayat jenis ini panjang. kalau. tatkala. untuk. Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan : kerana. bak. ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan. agar. sementara. Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. lantaran. hingga sehingga. sekiranya. atau dua ayat utama dan satu ayat kecil. demi. (Ayat campuran terdiri daripada tiga ayat utama dan satu ayat kecil) . walaupun. setelah. umpama.

blogspot.my. Tatabahasa Dewan.com. Nik Safiah Karim. Musa.contoh 3: Ketika pihak bomba sampai (K1) kebakaran itu mula merebak (U1) walaupun penduduk di situ cuba mengawal api (K2). Onn. . 2008. Farid M. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustka. dan ayat merupakan inti terbesar. Siti Hajar Abdul Aziz. (Ayat campuran yang terdiri daripada ayat gabungan ayat keterangan cara). Pearson Longman. Nik Safiah Karim et al. Omar (1968) turut mendefinisikan sintaksis sebagai "bahagian daripada linguistik deskriptif atau sinkronis yang mempelajari kombinasi kata di dalam rangkai kata dan ayat".Choo Say Tee dan Zainuddin Ahman. iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi unit sintaksis yang kecil iaitu frasa. Oxford Fajar Sdn. (1986) mendefinisikan sintaksis sebagai "bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat". Menurut Kamus Linguistik (1997).com/tata/amajmuk.htm www. Petaling Jaya. Portal Pendidikan Utusan Perkataan "sintaksis" berasal daripada perkataan Yunani "suntutein" yang bermaksud menyusun atau susunan. Bibliografi Goay Teck Chong. Teks Pra-U STPM Bahasa Melayu Kertas 1. Abdullah Hassan (1981) menyatakan sintaksis ialah "istilah untuk mengkaji pembentukan ayat". "sintaksis" bermaksud "kajian pembentukan ayat". Bhd. Di dalam bidang linguistik. Kuala Lumpur.tripod. atau menjadi klausa.html http://tatabahasabm. http://bmmaya.com/2009/05/ayat-majmuk-pancagan. sintaksis ialah „cabang ilmu linguistik yang mengkaji proses pembentukan ayat. 1993. Hashim Hj. atau ayat tunggal dengan ayat keterangan waktu dan keterangan pertentangan). 2008. Bahasa Melayu 1.Siri Pendidikan Guru. seperti penyusunan kata kepada ayat dan cara hubungan antara kata di dalam ayat. (Ayat campuran yang mengandungi satu klausa utama dan dua ayat kecil.tutor. dan Abdul Hamid Mahmud. Asmah Hj. contoh 4: Projek-projek besar kerajaan diharap menjana pertumbuhan ekonomi negara (U1) dengan meluaskan pekerjaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K2) selain menyediakan infrastruktur negara (U2).

frasa. c. klausa dan ayat. dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentusehingga menjadikannya ayat baharu.Contoh ayat majmuk adalah seperti berikut:1. Ia sebenarnya mengkaji konstruksi ayat. subjek yang sama pada ayat yang keduadigugurkan dan tidak diulang.Perkataan yang bergaris merupakan kata yang menghubungkan dua ayat. Ayat di atas adalah gabungan daripada ayat:a . struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari cara penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membina ayat. Aman menangis kerana diganggu oleh abangnya. klausa dan seterusnya ayat. Definisi ayat majmuk berdasarkan buku Tatabahasa Dewan. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggalatau lebih. A d i k m e n y a n y i b .manakala ayat majmuk pancangan pula ialah di mana terdapatsatu ayat utama dan satu atau beberapa ayat kecil yang dipancangkan danmenjadi sebahagian ayat induk. A y a t m a j m u k c a m p u r a n Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yan g di s at ukan den gan k at a kat a hubun g s epert i dan. b. struktur dan binaan ayat".Berdasarkan pandangan tersebut. Ayat majmuk gabungan . Emak sedang memasak manakala ayah mencuci kereta. d i g o l o n g k a n s e b a g a i a y a t majmuk.i. Bidang kajian sintaksis pula meliputi perkataan. A y a t m a j m u k g a b u n g a n 2 . Dicatat oleh dinsenu 0 ulasan Bahagian B: Sintaksis1. at au. kita dapat merumuskan bahawa sintaksis sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji "bentuk. Din berbaring di atas katil lalu tertidur. A d i k m e n a r i . Analisis contoh ayat majmuk berdasarkan petikan.Sebagai contoh. Apabila dua ayat ini dicantumkan. t et api dansebagainya.iaitu:1 .Contoh-contoh lain ayat majmuk ialah: a. A y a t m a j m u k p a n c a n g a n 3 . Kajian sintaksis melibatkan kajian tentang bentuk. iaitu mengkaji bagaimana ayat dibentuk bermula dengan penyusunan perkataan untuk membentuk frasa.Terdapat tiga jenis ayat majmuk yang dikenalpasti.ayat majmuk campuran pula ialah ayat yangterdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk 2.perkataan adik pada ayat keduatidak diulang apabila kedua-dua ayat itu digabungkan.Adi k m en ya n yi s am bi l m enari .P ern ya t aan di at as m enj el askan b a hawa a ya t -a yat ya n g t erbent uk has i l d a r i p a d a g a b u n g a n d u a a y a t a t a u l e b i h .Dua ayat atau lebih ayat yang membentuk ayat majmuk dihubungkandengan kata sendi dan kata hubung.

Kaum lelaki dibunuh.Apabila kedua-dua ayat itu dimajmukkan.Jenis-jenis ayat majmuk pancangan ialah:a . A y a t r e l a t i f b .b.Ayat-ayat yang digolongkan sebagai ayat majmukgabungan ialah: 1. A y a t k e t e r a n g a n Ayat relatif ialah ayat yang ditandai dengan penggunaan perkataan yang seperti contoh yang terdapat dalam petikan pertama. tetapi dan sebagainya. K a u m l e l a k i d i t a n g k a p .Contoh ayat di atas sebenarnya terdiri daripada dua ayat. Contoh ayat 3 terdiri daripada ayat:a. Ayat majmuk pancangan Dalam ayat majmuk pancangan. Pelayaran tersebut melalui India dan Afrika.perkataan-perkataan yang bergaris merupakankata hubung yang mencantumkan dua ayat menjadi satu ayat. A y a t k o m p l e m e n c . iaitu:a.Harta benda penduduk dirampas.b . Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah lalu dibawa ke Portugis untuk dijual. ( c ) Kaum lelaki ditangkap.P el a yaran t e rsebut Indi a. Dua ayat yang terdapat dalam contoh ayat 3 ialah:a. .Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan.5. Ayat 2 terdiri daripada dua ayat utama iaitu:a.b.b.Jenis ayatmajmuk pancangan itu ditentukan oleh cara pembentukan dan jenis ayat yangdipancangkan.Dalam petikan pertama terdapat beberapa ayat yang digolongkan sebagaiayat majmuk gabungan.Dalam contoh-contoh di atas. 2.B el i au di bawa ke P ort ugi s unt uk di j ual . 4. Ayat 5 adalah gabungan tiga ayat tunggal iaitu:( a )Harta benda penduduk dirampas. kaum lelaki dibunuh atau ditangkap.manakala kaum lelaki di bunuh atauditangkap.Nov el i t u di t erbi t kan pada t ahun 1 9 5 8 .( b )Kaum lelaki dibunuh.Novel itu ditulis berdasarkan kisah benar. .iaitu: 1.b. ayat Novel itu ditulis berdasarkankisah benar dipancangkan ke dalam ayat induk Novel itu diterbitkan padatahun 1958.A rm ada i ni d i sert ai 280 oran g kel as i .Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk pancangan. atau. Armada ini disertai lima buah lima kapal dengan 280 orang kelasi. terdapat terdapat satu ayat utama atau ayatinduk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu.Ayat 1 terdiridaripada dua ayat iaitu: a. 3. Novel yang diterbitkan pada tahun 1958 itu ditulis berdasarkan kisah benar.Armada ini disertai lima buah kapal perang.Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah.P el a yar an t e rsebut m el al ui Afri k a.

Bhd.tutor.ppt. Bhd.Panglima Awang menguasai ilmu persilatan. Pembelajaran Morfsintaksis BahasaMelayu. • Abdul Tal i b Mohd.com. Bibliografi • Ni k S afi a h Kari m . iaitu:a. • Asraf. Kuala Lumpur: Open University Malaysia. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.Terdapat tiga ayat kecil dalam ayat majmuk di atas. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hassan. Tatabahasa Bahasa Melayu Morfologi danSintaksis.c. Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn.Oleh sebab frasa novel itu diulang maka frasa nama kedua yangserupa digugurkan dan digantikan dengan kata hubung relatif yang C ont oh l ai n a yat m a j m uk pancan gan r el a t i f yan g t e rdap at dal am pet i kan pertama ialah:a. Hashi m Hj . Petaling Jaya:Sasbadi Sdn. Ayat a dan ayat b digabungkan dengan perkataan yang sementara ayat c dipancangkan melalui proses relatif ke dalam ayat induk. F ari d M.Contoh ayat majmuk campuran dalam petikan pertama ialah:a. (1995).ideal.P angl i m a Aw a ng be rbadan s asa b.Ayat sedemikian biasanyapanjang. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu.my/tutor • http://www. (2008).Kota yang maju dan makmur itu telah jatuh ke tangan Portugis iii. • Abdullah Hassan. • Dr.upmedu. Dr. Panglima Awang yang berbadan sasa serta menguasai ilmu persilatantidak berdiam diri.my/~ideal/tugasan/bacelor/BBM3202 mingguo5. . (2008). (2007). yakni terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmukatau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk.Onn.Musa dan Abdul Ham i dMahm ood. S em an S al l eh dan Muns yi Zainal Abidin kasim. Al i Mahm ood. • http://www. Kual a Lum pur: Ut us an Publication and Distributors Sdn. (2003). Saga. Mashudi Bah ari .P an gl i m a Awan g t i dak be rdi a m di ri . Bhd.

Setiap tokoh bahasa memberikan pendapat yang berbeza tentang makna ayat..Mengikut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd melalui buku mereka.Tiap-tiap ayat mesti terdiri daripada dua bahagian 1: benda atau subjek.kita menggunakan perkataan-perkataan yang kita susun menjadi ayat..ia merupakan tahap tertinggi dalam penulisan dan komunikasi bahasa Melayu.” (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd.148 ) Melalui maksud ayat yang diberi oleh Za‟ba maka boleh dibuat kesimpulan bahawa ayat ini bermakud susunan yang mempunyai hujung dan pangkal ayat yang boleh difahami oleh pembaca atau pendengar kerana ia merupakan kumpulan perkataan yang telah sempurna maksud.ayat boleh didefinisikan sebagai : “ Apabila kita bercakap.Maka tiap-tiap sekumpul perkataan itu ialah susunan yang sempurna maksudnya” ( Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.SHAHARUDIN BIN BITAH SEMESTER SEPTEMBER 2008 27 Definisi Ayat Dalam memperkatakan tentang ayat.Ada ayat yang terdiri daripada dua patah perkataan sahaja.Menurut Za‟ba : ”ayat susunan perkataan yang sekumpul-sekumpul dengan tentu hujung pangkalnya dan tempat berhentinya serta memberi faham yang sempurna tiap-tiap sekumpul kata yang dikatakan itu..Penggal 1 dalam permulaan nahu Melayu.2006 hlm 149 ) ...dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.Antara mereka yang telah memberikan pendapat tentang makna ayat ialah Pendeta Za‟ba memakai melalui bukunya Pelita Bahasa Melayu.bahagian 2: cerita atau predikat..2006 hlm..

Ayat terdiri dari klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap. Menurut Asmah Haji Omar pula sebagaimana yang disebut dalam bukunya Nahu Bahasa Melayu Mutakhir : “ Ayat adalah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu.Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd itu.dapat disimpulkan bahawa ayat tidak semestinya terdiri dari ayat yang panjang tetapi ayat boleh terdiri dengan hanya dua patah perkataan sahaja asalkan ia dapat difahami.Onn.2006 hlm 149 ) Menurut Asmah Haji Omar pula. ( Nahu Bahasa Melayu Mutakhir dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.Ia mestilah dimulakan dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap.aat adalah unit tertinggi dalam tatabahasa Melayu.Hashim Musa dan Hamid Mahmood pula mendefinisikan ayat sebagai : “Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.yakni yang di mulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai”.Mengikut Nik Safiah Karim dalam bukunya yang berjudul Tatabahasa Edisi Dewan Baharu yang dikarang secara bersama dengan Farid M.ayat mestilah terdiri dari dua kompenen iaitu subjek dan predikat.2006 hlm 150 ) .Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan” ( Tatabahasa Dewan Edisi Baharu dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd.Ayat juga mempunyai intonasi bagi mengambarkan maksud ayat tersebut.

ayat ini dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Ayat 5 : Berikutan keputusan itu. Klausa-klausa atau ayat-ayat yang digabungkan adalah sama taraf dan samasifatnya. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.maka. iaitu ayatdalam ayat.Sebagaimana pendapat Asmah Haji Omar.Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ini pula. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis. Klausa-klausa ini dihubungkan dengan kata hubung seperti dan. dan lain-lain. lalu. atau. ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripadagabungan dua atau lebih ayat tunggal.Pembentukan kata dalam disiplin bahasa dikenali sebagai binaan atau konsturksi. sambil. mulai 2016 UPSR akan menggunakan format ba . Analisis : Klausa 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Kata hubung : dan Klausa 2 : Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. tetapi. Contohnya: Ayat 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) danPenilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. Berikut merupakan contoh-contoh ayat majmuk dari petikan Minda Pengarang ) Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan terbentuk dengan menggabungkan dua atau lebih klausa. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif.ayat merupakan unit pengucapan yang paling tinggi yang boleh terbentuk walaupun dengan hanya beberapa patah perkataan. Klausa-klausa itu juga boleh dihubungkan dengan tandakoma (.Jika kita melihat dari beberapa pendapat yang dinyatakan diatas maka dapat kita simpulkan bahawa ayat merupakan susunan yang tertinggi dalam strata tatabahasa Melayu yang boleh terdiri dari dua atau lebih patah perkataan yang mana ia dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan.) sahaja. ayat majmuk pancangan.Binaan ayat terdiri daripada susunan unit kecil rangkai kata dalam disipli bahasa yang juga dikenali sebagai unsur atau konsituen.

Ayat majmuk pancangan relatif Ayat relatif boleh dikenal pasti melalui penggunaan kata yang seperti contoh berikut: Ayat 7 : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan. Kata hubung (keterangan waktu) : Sementara Klausa 1 : PMR akan dimansuhkan Kata hubung (keterangan cara): dan Klausa 2 : diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah Ayat majmuk pancangan komplemen Menurut Nik Safiah et. Ayat 3 : Sementara PMR akan dimansuhkan dan diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah. Analisis : Klausa utama : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar Klausa relatif : yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan Ayat majmuk pancangan keterangan Menurut Nik Safiah dan rakan-rakan (2002:492). Ayat 2 : Kelmarin.Contohnya. Contohnya. pembentukan ayat-ayat komplemen biasanya disertaikata komplemen bahawa dan untuk. ayat majmuk terdiri daripada satu ayatinduk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Timbalan Perdana Menteri.al (2002:488). Tan Sri Muhyiddin Yassin. merangkapMenteri Pelajaran mengumumkan bahawa UPSR akan dikekalkan denganmelakukan sedikit penambahbaikan. .

merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan (sesuatu) Klausa komplemen : bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan Ayat majmuk campuran M enurut Ni k S afi ah Kari m et . yakni yang terdiri daripada campuran ayattunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. sektor swasta. Ayat 19 : Walaupun peperiksaan adalah mekanisme penting untuk mengukur kecemerlangan pelajar. Ayat 10 : Keputusan kerajaan ini tentunya tidak mampu memuaskan hati semua pihak kerana sebelum ini pun pelbagai pandangan berbeza dilontarkan mengenai perubahan yang sepatutnya dibuat terhadap sistem peperiksaan. al (2002: 4 96). namun belum tentu dapat menjamin anak kita menjadiinsan berketrampilan dari segi sahsiah dan berkemahiran dalam pelbagai bidang untuk mereka bersaing dalam dunia moden hari ini. a yat m aj m uk ca m puran i al ah a ya t yan gmengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Analisis : . Contohnya. Timbalan Perdana Menteri. Analisis : Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan sebab yang disambung dengan katahubung kerana dan dipancangkan dengan ayat relatif iaitu yang ii) ayat majmuk gabungan yang disambung dengan kata hubung „atau‟ dan „serta‟. termasuk daripada wakil Kementerian Pelajaran atau agensi kerajaan sendiri. Tan Sri Muhyiddin Yassin. ahli akademik serta tokoh pendidikan.Analisis : Klausa utama : Kelmarin.

Oleh itu. semua ayat tersebut sebenarnya dibina daripada sebilangan kecil ayat -ayat dasar. penulisan artikel yang baik mestilah mengandungi unsur-unsur morfologi dan sintaksis yang betul untuk memudahkan pembaca memahaminya. dan falsafah. Pola-pola tersebut adalah seperti berikut : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa NamaPola 2 : Frasa Nama + Frasa KerjaPola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama 5. ii) ayat majmuk pancangan komplemen yang disambung dengan kata hubung keterangan tujuan untuk. dalam sesuatu bahasa itu walaupun terdapat jumlah ayat yang tidak terkira banyaknya.0 Refleksi Berdasarkan analisis saya dalam Minda Pengarang. ayat majmuk pancangan.. DalamMinda Pengarang. ayat majmuk yang digunakan oleh penulis mempunyai aras yang tinggidan memerlukan penelitian untuk memahaminya. saya mendapati d ari seg Ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. Dengan hanya menguasai empat pola ayati n i . Dalam bahasa Melayu. Ini kerana bahasa mementingkan hukum-hukum tatabahasa yang betul. l i ngust i k adal ah kaj i an bahasa se car a sai nt i fi k i ai t u m engkaj i dan menganalisis sesuatu bahasa secara empiris dan objektif tanpa dipengaruhi oleh agakan. s e k a l i p u n a y a t i t u b e l u m p e r n a h didengarnya. 17 .Secara ringkasnya. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis.ramalan. sentimen.amat penting bagi semua pengguna menguasai tatabahasa sesuatu bahasa itu secara betuldan mendalam termasuk Bahasa Melayu. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. 4. terdapat empat pola ayat dasar yangdapat membentuk semua ayat dalam bahasa ini.Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan pertentangan yang disambungdengan kata hubung keterangan pertentangan iaitu walaupun…… namun….0 Kesimpulan Kes i m pul ann ya . Oleh itu. Ayat-ayat dasar inilah yang menjadi asas kepada pembentukan semua ayat yangterdapat dalam bahasa itu. Pengetahuan yang mendalam dalam bidang morfologi dansintaksis dapat membantu seseorang menggunakan sesuatu bahasa itu dengan bentuk yang betul. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. s e s e o r a n g i t u b o l e h m e m b u a t a p a s a h a j a a y a t .