P. 1
Komunikasi Dalam Bilik Darjah-pedagogi

Komunikasi Dalam Bilik Darjah-pedagogi

|Views: 1,286|Likes:
Published by Princess Iza

More info:

Published by: Princess Iza on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

KOMUNIKASI DALAM BILIK DARJAH b) Jenis-jenis komunikasi, model-model komunikasi, gangguan komunikasi dan cara mengatasinya

serta cara-cara komunikasi yang berkesan dalam bilik darjah Terdapat 2 jenis kategori utama komunikasi iaitu komunikasi lisan (verbal) dan komunikasi secara bukan lisan (non-verbal). Komunikasi lisan merupakan cara berkomunikasi di mana seorang individu itu menyampaikan maklumat secara lisan kepada individu yang lain atau sekumpulan pendengar. Dalam proses pengajaran di bilik darjah, guru merupakan penyampai maklumat atau mesej kepada pelajar yang merupakan pendengar dan penerima mesej tersebut. Komunikasi secara lisan ini perlulah jelas dan dapat difahami oleh penerima. Ini amat penting bagi seorang guru ketika sesi pengajaran di dalam bilik darjah. Guru seharusnya mempunyai suara yang kuat, jelas serta maklumat yang hendak disampaikan mestilah dapat difahami dan diterima oleh para pelajar dengan jelas. Komunikasi secara lisan ini akan berkesan jika kriteria-kriteria yang disebutkan itu menepati pada seorang guru kerana dalam proses penyampaian maklumat, guru memainkan peranan penting dalam memindahkan idea dan maklumatnya kepada para pelajar. Cara menyebut dan perkataan-perkataan yang digunakan seharusnya boleh difahami oleh pelajar agar mereka dapat menerima pembelajaran dengan mudah. Komunikasi bukan lisan pula merujuk kepada proses penyampaian mesej melalui isyarat tangan, mimic muka, gerak badan, pandangan mata (eye contact) dan sebagainya. Kita dapat memahami mesej yang disampaikan oleh seseorang melalui gerak geri badannya walaupun tanpa melalui percakapan seperti contoh menganggukkan kepala tanda bersetuju, senyuman sebagai tanda memberi galakan peneguhan dan sebagainya. Sehubungan itu, dalam perhubungan antara guru dan pelajar, guru perlulah memberi gerak isyarat yang positif kepada pelajar dalam sesuatu perkara supaya ia akan dapat meningkatkan motivasi dan memberi peneguhan yang positif kepada pelajar tersebut. Di dalam komunikasi, terdapat 5 jenis model-model komunikasi. Antaranya ialah Model Shannon dan Weaver, Model Simetri Newcomb, Model Wilbur Schramm, Model Schramm II dan Model Schramm III.

Sumber maklumat disimpan dalam ingatan Sumber gangguan (situasi) Destinasi (otak) Alat pemancar Alat penerima (telinga) Model Shannon dan Weaver (1949) . guru matematik memainkan peranan penting dalam menyampaikan pengajaran subjek Matematik kepada muridmurid dengan cara yang lebih berkesan. model ini memfokuskan kepada bagaimana cara untuk menyampaikan konsep matematik melalui proses komunikasi. Komunikasi tidak akan berkesan sekiranya terdapat gangguan seperti bunyi bising yang boleh menyebabkan mesej yang disampaikan tidak jelas serta murid tidak dapat menerima pembelajaran. Sumber maklumat yang disimpan di dalam ingatan akan dipancarkan oleh suara guru yang bertindak menghasilkan mesej. Alat penerima ini serta merta mentafsir mesej dan ia akan ke destinasi iaitu otak. Guru bertindak sebagai penyampai maklumat kepada murid. Di dalam bilik darjah. Mesej itu akan disampaikan ke alat penerima mewakili telinga murid.MODEL SHANNON DAN WEAVER Model ini juga dikenali sebagai Teori Matematik Komunikasi yang terhasil daripada kajian tentang komunikasi pengajaran dalam Matematik pada tahun 1949.

Di dalam bilik darjah. Keberkesanan mesej bergantung kepada sikap dan kepercayaan di antara 2 individu tersebut dan mesej yang hendak disampaikan. proses komunikasi adalah berdasarkan kepada interaksi di antara 2 orang individu dalam menyampaikan dan menerima mesej. Proses komunikasi bermula dengan sumber iaitu rangsangan yang dienkod (mentafsir mesej). individu X dan Y. Dalam Model Schramm I. Seperti contoh. X (mesej) A (individu) B (individu) Model Simetri Newcomb (1953) MODEL WILBUR SCHRAMM Menurut model ini. kedua-duanya saling berkait dan mempengaruhi keberkesanan dalam penyampaian dan penerimaan mesej. ia menekankan kepada proses menghantar dan menerima mesej ketika komunikasi.MODEL SIMETRI NEWCOMB Model ini dikenali sebagai Model Komunikasi Kemanusiaan yang diperkenalkan pada tahun 1953 yang berasaskan interaksi antara individu. ia serta merta didekod atau disalurkan kepada destinasi iaitu penerima. . Jadi. terdapat 3 model komunikasi yang dikemukakan daripada buku How Communication Works (1954) oleh Schramm. Jika individu Y menaruh kepercayaan dan menerima mesej X maka proses komunikasi mereka akan berkesan tetapi sebaliknya jika individu X tidak menghormati Y atau kurang bersetuju dengan X maka komunikasi mereka akan menjadi kurang berkesan. proses mengenkod dan dienkod mesej bergantung kepada guru dan pelajar-pelajarnya. Selepas mesej itu diterima. Kemudian mesej itu akan dihantar dalam bentuk isyarat samada lisan atau bukan lisan. Menurut model ini.

Ia juga mengatakan bahawa komunikasi akan menjadi berkesan apabila sumber yang dienkod adalah sama dengan mesej yang didekod oleh penerima. . Komunikasi akan lebih berkesan jika bidang pengalaman bertindih di antara guru dan murid. tahap penerimaan pembelajaran murid-murid adalah bergantung kepada keberkesanan aktiviti dalam darjah iaitu cara pengajaran yang disampaikan oleh guru.Sumber (rangsangan) Enkod Isyarat (mesej) Dekod Destinasi (orang) MODEL SCHRAMM II Model ini adalah sambungan daripada model Schramm I tetapi model ini mengaitkan proses komunikasi dengan bidang pengalaman orang yang menyampaikan dan menerima mesej. Dalam proses P & P.

. Perkataan-perkataan yang sesuai haruslah digunakan agar murid dapat memahami apa yang diajar oleh guru dan suara juga merupakan faktor penting dalam memastikan keberkesanan dalam komunikasi. Keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada keupayaan murid untuk mentafsir mesej yang disampaikan oleh guru. kebanyakan model-model komunikasi ini menekankan kepada keberkesanan dalam menyampaikan mesej terutama guru dan penerimanya adalah murid-murid. Ketika di dalam bilik darjah. guru memainkan peranan dalam memastikan mesej yang disampaikan ketika dalan pengajaran dapat difahami dan diterima oleh murid-murid.MODEL SCHRAMM III Schramm menyatakan komunkasi merupakan interaksi antara dua pihak yang mana kedua-dua pihak berperanan dalam menyampaikan dan menerima mesej. Oleh itu. mesej Pengenkod -Pentafsir -Pendekod mesej -Pengenkod -Pentafsir -Pendekod Model Schramm III Secara keseluruhannya. model ini sering diaplikasikan kerana guru dan murid-murid saling mengadakan perbincangan samada dalam kumpulan atau secara individu.

Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan gangguan ketika proses komunikasi dijalankan. guru seharusnya mengawal keadaan pelajar dan kelas supaya kebisingan mereka dapat dikawal dan tidak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dalam darjah. Dalam hal ini.Dalam kehidupan kita seharian. Gangguan atau halangan dalam komunikasi ini akan menyebabakan mesej yang disampaikan itu tidak dapat difahami dan diterima dengan jelas terutamanya dlam bilik darjah di mana para pelajar tidak dapat memahami kerana hilang tumpuan ketika guru mengajar di atas elemen-elemne yang boleh mengganggu konsentrasi mereka ketika belajar. Bagi . komunikasi tidak semestinya sentiasa berkesan. suasana bilik darjah. Bunyi bising seringkali menjadi faktor utama kepada komunikasi yang tidak berkesan. perhubungan guru dan pelajar dan sebagainya. guru yang kurang kemahiran mengajar dan interaksi . Bunyi bising boleh berpunca dari luar atau dalam bilik darjah. Antara gangguan-gannguan ini ialah bunyi bising.

Inilah mengakibatkan hubungan antara komunikasi guru dan pelajar berkurangan. Oleh itu. Jika guru tersebut tidak mempunyai pengetahuan mendalam. Jika kedaan kelas yang kotor. maka guru tersebut tidak dapat memberi penjelasan dan pelajar mungkin kurang berminat untuk mengajukan pertanyaan lain. tingkap tertutup. proses komunikasi di antara guru dan murid mungkin boleh terbatas kerana pelajar akan gemar bertanya apabila dia tidak memhahami sesuatu perkara.guru yang kurang berpengetahuan dan berkemahiran. . kebersihan teutamanya hedaklah dijaga setiap masa dan juga cara penyusunan perabot di dalam kelas juga boleh mempengaruhi pelajar supaya selesa ketika sesi pembelajaran dijalankan. kerusi dan meja berselerak maka ia akan menghilangkan minat pelajar untuk belajar dan guru juga sukar untuk memberi pengajaran di dalam kelas. Faktor suasana bilik darjah yang agak kurang kondusif juga boleh menjejaskan keberkesanan dalam komunikasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->