P. 1
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

|Views: 70|Likes:
Published by ismail_pgsr699391

More info:

Published by: ismail_pgsr699391 on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

PENGENALAN

Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia pekerjaan. Pengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan pengalaman guru untuk member kefahaman kepada pelajar kerana proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri melibatkan pelajar, pengajar dan bahan pengajaran.

Selain daripada itu, pengajaran ini juga menghubungkan isi pelajaran dengan dunia sebenar, proses interaksi antara pelajar dengan pelajar yang lain serta menjadikan situasi pengajaran di kelas sebagai simulasi kepada tempat kerja. Pelajar juga disediakan dengan aplikasi amali untuk dipelajari (Hull D., 1995). Kaedah Pengajaran secara kontekstual menurut Hull D.(1997) mempunyai ciri-ciri yang perlu dilaksanakan agar pengajaran lebih berkesan.

Ciri yang pertama ialah guru menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup. Guru perlu membantu pelajar memahami tujuan mempelajari sesuatu tajuk dan menghubungkaitkan pengetahuan baru dan pra-pengetahuan pelajar. Menurut Wan Absah bte Wan Kadir (1997) perkara ini akan membolehkan pelajar mendapat gambaran yang jelas tentang perkaitan apa yang dipelajari dengan penggunaan harian dan pelajar mengetahui penggunaan ilmu dalam bidang pekerjaan serta memberi pendedahan kepada pelajar tentang profil pekerjaan.

Ciri yang kedua ialah pengalaman. Dalam pengajaran, guru memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada pelajar. Guru dikehendaki melibatkan pelajar secara aktif dalam membuat ujikaji dan menemui idea dan fakta. Ini akan menjadikan pelajar dapat melibatkan diri dengan ujikaji secara menyeluruh dan membentangkan hasil kerja mereka dengan lebih yakin. Dengan itu, pelajar telah memperoleh pengalaman yang berguna dalam pembelajaran di kelas (Wan Absah Wan Kadir,1997).

persoalan-persoalan yang timbul dalam sistem pendidikan telah menyebabkan perubahan perlu dibuat. perbezaan individu dan pelajar lebih memahami aspirasi kumpulan. Persoalan-persoalan tersebut ialah adakah sekolah. Kesemua ciri ini dapat dilaksanakan dengan bantuan penggunaan media pengajaran yang berkesan (Hull D. para pelajar didedahkan dengan aktivitaktiviti yang membolehkan mereka mengaplikasikan aktiviti dalam kelas dengan aktiviti di luar. Menurut Hull D.. membolehkan individu mengenalpasti minat dan keperluan pembelajaran yang unik.Guru akan membimbing pelajar menemui pengetahuan baru melalui penerokaan. pengujian dan mencari jawapan. Ciri yang keempat pula ialah bekerjasama iaitu pengajaran dalam konteks berkongsi dan berkomunikasi antara satu sama lain. ciri-ciri aplikasi dalam pengajaran telah dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam satu-satu mata pelajaran yang diajar. Semasa pengajaran dijalankan. Ciri yang kelima ialah pemindahan pembelajaran iaitu pengajaran dalam konteks penyaluran pengetahuan oleh guru. Kesannya. politeknik dan industri bekerjasama menyediakan peluang pekerjaan yang luas kepada kebanyakan pelajar? Adakah kebanyakan pelajar menengah dan pusat pengajian tinggi menghargai pendidikan mereka semasa di sekolah? Adakah mereka . Pemindahan ini juga akan menyebabkan pelajar lebih mudah membuka peluang sedia ada mereka melalui pelbagai situasi pembelajaran.Ciri yang ketiga dalam pengajaran secara kontekstual ialah aplikasi. guru menyalurkan sesuatu pengajaran kepada pelajar dan pelajar boleh menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi dalam alam pekerjaan pada masa akan datang. S. Guru memainkan tugas penting dalam mewujudkan sikap bekerjasama yang baik dalam pengajaran dan menjadikan proses pengajaran lebih aktif dengan mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan pelajar (Pedrotti L..1997). Menurut Hungate (1982). Guru akan menyalurkan pengetahuan mereka melalui kaedah-kaedah yang disarankan dalam kaedah pengajaran secara kontekstual dengan cara timbale balik. (1995). 1997). Dalam hal ini.

aplikasi. Model konstruktivisme yang digunakan dalam kajian ini terdapat lima fasa iaitu orientasi.. kerjasama dan pemindahan (Hull D. aplikasi idea dan renungan kembali (Needham. Strategi HIBRID C-C mengaplikasikan lima fasa mengikut fasa yang sedia ada dan dalam melaksanakan strategi HIBRID C-C ini ciri-ciri kontekstual digabungkan secara fleksibel dengan fasafasa tersebut. Strategi tersebut bertujuan untuk mengkaji bagaimana ia diharap dapat membantu pelajar dan guru mempertingkatkan pencapaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran.berpuashati dengan pendidikan yang mereka perolehi selepas tamat persekolahan? Adakah pelajar mempunyai peluang seluas-luasnya untuk memasuki politeknik dan pusat pengajian tinggi lain serta pusat-pusat latihan? Adakah pelajar lepasan sekolah mempunyai persediaan yang mencukupi untuk memasuki pasaran buruh dalam kurun ke 21? Adakah sekolah mempunyai matlamat untuk memenuhi keperluan majoriti pelajar dengan mempamerkan pendekatan dan pembelajaran yang berkesan? Adakah pelajar mempunyai pengetahuan tentang pelbagai jenis karier yang membolehkan mereka memilih karier yang diminati? Strategi HIBRID C-C Strategi HIBRID C-C dapat dijelaskan dengan perkataan HIBRID sebagai gabungan dua strategi pembelajaran dan C-C pula ialah “Constructivisme” dan “Contextual”. 1987). Sementara dalam pengajaran secara kontekstual pula terdapat lima ciri iaitu perkaitan. Strategi HIBRID C-C yang disarankan oleh pengkaji dapat dilihat seperti Rajah 1. Ini boleh dilakukan dengan menerapkan aktiviti-aktiviti pengajaran yang sesuai serta bantuan media pengajaran yang menarik. . Penggunaan strategi HIBRID CC yang disarankan sebenarnya berkaitan dengan proses pembelajaran yang membolehkan pelajar membina kefahaman mereka sendiri mengenai sesuatu perkara menerusi persepsi dan pengalaman serta pengetahuan sedia ada dan ia juga melibatkan individu menyesuaikan diri dengan kehidupan sebenar. penstrukturan semula idea. 1997). pencetusan idea. pengalaman.

Beberapa definisi pembelajaran kontekstual yang pernah ditulis dalam beberapa sumber. yang dikemukakan oleh Nurhadi dalam bukunya “ Kontekstual dan penerapannya dalam KBK.2005). sosial dan kultural yang terjadi sekarang ini (Moh. Setiap pakar dan komuniti pakar memberikan definisi pelbagai. lingkungan personal.Rajah 1: Strategi Hybrid C-C Apa yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual tidak ada sebuah definisi atau pengertian tunggal. independensi.Imam Farisi. Namun mereka bersepakat bahwa hakIkat pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang mendorong pembelajar untuk membangun keterkaitan. relasi-relasi penuh makna antara apa yang dipelajari dengan realiti.” .

dan budayanya. menganalisis dan mensintensis informasi dan data dari berbagai sumber dan sudut pandang. menggunakan cara belajar yang diatur sendiri. mencari pengetahuan melalui disiplin ilmu. anggota masyarakat. bekerjasama. memelihara/ merawat peribadi pelajar. anggota masyarakat. dan menggunakan pula kelompok belajar yang bebas. mencapai standar yang tinggi. dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademiknya dalam berbagai latar sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia nyata. dan pekerja serta meminta ketekunan belajar. pelajar. berlaku dalam berbagai macam konteks. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual dilakukan dengan berasaskan masalah. menggunakan penilaian autentik. iaitu.1. Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan pelajar memperkuat. dan menggunakan assessment autentik. sistem pembelajaran kontekstual akan membimbing murid melalui kedelapan komponen utama pembelajaran kontekstual iaitu melakukan hubungan yang bermakna. Sistem pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. mengerjakan pekerjaan yang bererti. Untuk mencapai tujuan tersebut. memperluas. . berfikir kritis dan kreatif. mengatur cara belajar sendiri. dan selaku pekerja. sosialnya. dengan konteks lingkungan peribadinya. dan mengumpulkan. memperkuat pengajaran dalam berbagai konteks kehidupan pelajar. Pembelajaran kontekstual terjadi ketika pelajar menerapkan dan mengalami apa yang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah sebenar yang berasosiasi dengan peranan dan tanggung jawab mereka sebagai angota keluarga. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual adalah suatu konsepsi belajar mengajar yang membantu guru menghubungkan isi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan siswa sebagai anggota keluarga. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual menekankan berfikir tingkat tinggi.

ada urusannya dengan orang lain. Pelajar menghormati temannya dan juga orang dewasa. dan orang yang dapat belajar sambil berbuat ( learning by doing ). Siswa dapat menggunakan tingkat berfikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif : dapat menganalsis. Guru memperlihatkan kepada pelajar cara mencapai apa yang disebut ” excellence. memotivasi dan memperkuat diri sendiri. membuat keputusan. membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. ada hubungannya dengan penentuan pilihan. Pelajar membuat hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku aktiviti dan sebagai anggota masyarakat. Pelajar dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok. memilki harapan-harapan yang tinggi. dan menggunakan logika dan buki-bukti. membuat sintetis. pelajar dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Bekerjasama (collaborating). Pelajar memelihara pribadinya : mengetahui. . “. Pelajar melakukan pekerjaan yang signifikan : ada tujuannya. memecahkan masalah. Belajar yang diatur sendiri ( self-regulated learning ). memberi perhatian. orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok. Mengasuh atau memelihara peribadi siswa (nurturing the individual). Mencapai standar yang tinggi (reaching high standards).KOMPONEN UTAMA DALAM SISTEM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful connections). Berfikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). dan ada produknya / hasilnya yang sifatnya nyata. Pelajar mengenal dan mencapai standard yang tinggi : mengidentifikasi tujuan dan memotivasi Pelajar untuk mencapainya. Pelajar tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan ( doing significant work ).

iaitu : i.Menggunakan penilaian autentik ( using authentic assessment ). kesihatan. Prinsip kontekstual sangat penting untuk segala situasi belajar. MAKSUD KONTEKSTUAL Kontekstual adalah salah satu prinsip pembelajaran yang memungkinkan pelajar belajar dengan penuh makna. matematik. dan pelajaran bahasa Inggeris dengan sebuah mobil. pelajar boleh menggambarkan informasi akademik yang telah mereka pelajari dalam pelajaran sains. ii. Konteks metode ( strategi belajar apa yang cocok diterapkan ? ) vii. Konteks kematangan ( apakah siswa telah siap dengan hadirnya sebuah konsep atau pengetahuan baru ? ) ix Konteks lingkungan ( dalam lingkungan yang bagaimanakah pelajar belajar ? ) . Misalnya. pendidikan. ( sumber belajar bagaimana yang bisa dimanfaatkan ? ) iv. Pertanyaannya. apakah yang dimaksud konteks itu ? Ada sembilan konteks belajar yang melingkupi pelajar. proses pembelajaran diharapkan mendorong pelajar untuk menyedari dan menggunakan pemahamannya untuk mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Konteks guru ( siapa yang akan mengajar ? ) vi. Konteks tujuan (tujuan apa yang akan dicapai ? ) Konteks apa yang akan diajarkan ? iii. Pelajar menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Dengan memperhatikan prinsip kontekstual. Konteks target pelajar ( Siapa yang akan belajar ? ) v. merencanakan menu sekolah atau membuat penyajian perihal emosi manusia. Konteks hasil ( bagaimana hasil pembelajaran yang akan diukur?) viii. Konteks sumber.

CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata pelajar dan mendorong pelajar membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. bukan mendapat pengetahuan dari guru ke pelajar. Dalam konteks itu. Kontekstual dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna. bukan dari 'apa kata guru'. Maksudnya. tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Mereka sedar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Dalam kelas kontekstual. bukan mengetahui-nya. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah kumpulan yang bekerjasama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas . Sesuatu yang baru (baca: pengetahuan dan keterampilan) datang dari 'menemukan sendiri'. Seperti halnya strategi pembelajaran yang lain. pelajar perlu mengerti apa makna belajar. dalam status apa mereka. dan bagaimana mencapainya. mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. Begitulah peranan guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. Dalam upaya itu. apa manfaatnya. Mereka mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya.Kontekstual hanya sebuah strategi pembelajaran..MENGAPA PERLU PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan pelajar bekerja dan mengalami. Itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah kita. Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi pelajar. Dengan konsep itu. . Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. tugas guru adalah membantu pelajar mencapai tujuannya.

Untuk itu perlu dipahami.KECENDERUNGAN PEMIKIRAN TENTANG BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. Pelajar mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. dan bergelut dengan idea-idea baru Cara Belajar i· Pelajar belajar dari mengalami sendiri. dan 'bagaimana' ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. iii· Yang penting bagi pelajar tahu 'untuk apa' ia belajar. Pelajar harus mengkonstruksikan pengetahuan difikiran mereka sendiri. bukan dari "pemberian orang lain". tetapi menceerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. iv Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. ii· Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sempit). menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. strategi belajar yang salah dan terus menerus dipajankan akan mempengaruhi struktur otak. iii. . yang pada akhirnya mempengaruhi cara orang berperilaku. sedikit demi sedikit. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki ole seseorang yang terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan. Pelajar belajar tidak hanya sekedar menghafal. ii. Proses Belajar i. vii· Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. vi· Proses belajar dapat mengubah struktur otak. dan bukan diberi begitu saja dari guru. a. Perubahan struktur otak itu berjalan seiring perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang. Pelajar belajar dari mengalami. v· Manusia mempunya tingkatan yang berbeza dalam menyilapi situasi baru.

vii·Tugas guru memfasilitasi : agar informasi baru bermakna. . strategi belajar amat penting. Melakukan hubungan yang bermakna. Kesimpulan Pembelajaran kontekstual sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran terbukti sangat efektif dan efisien dalam menumbuh kembangkan atau meningkatkan proses belajar mengajar di kelas. Hal ini ditemukan pada beberapa indikator kegiatan belajar pelajar diantaranya . Akan tetapi untuk hal-hal yang sulit.iv. mengasuh pribadi pelajar. melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. v· Strategi belajar itu penting. bekerjasama. Manusia mempunya kecendrungan untuk belajar dalam bidang tertentu . memelihara atau. berfikir kritis dan kreatif. dan seorang anak mempunyai kecendrungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. belajar yang diatur sendiri. . mencapai standar yang tinggi melalui penilaian autentik yang dilakukan. dan menyedarkan pelajar untuk menerapkan strategi mereka sendiri. vi· Peranan orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara 'yang baru' dan yang sudah diiketahui. Pelajar dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. memberi kesempatan kepada pelajar untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->