RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2011 LINUS ( NUMERASI ) TAHUN 2

MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 1.1.1 NOMBOR BULAT HINGGA 100 1.1 Menamakan nombor hingga 100 i. ii. Menamakan nombor hingga 100. Menyebut nombor hingga 100 Mengenalpasti angka hingga100. CATATAN

1 3 -7 Jan

1.2 Membilang hingga 100 objek

1.2.1

Membilang hingga 100 dengan membuat kumpulan: i. Sepuluh-sepuluh ii. Lima-lima iii. Dua-dua iv. Satu-satu Menulis nombor hingga 100.

1.3 Menulis angka hingga 100

1.3.1 i. ii.

menulis angka hingga 100. membaca nombor dalam perkataan hingga seratus. iii. menulis nombor dalam perkataan sehingga seratus. 2 1.4 Mengenalpasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga seratus 1.4.1 Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit. i. Mengenalpasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga seratus

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BBM: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 5-9 (rujuk Modul)

10.14 Jan

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan BBM: Objek sebenar, kad gambar

1

MINGGU / TARIKH (2011) 3 17-21 Jan

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1.5 Menyusun nombor

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 1.5.1 i. Menyusun nombor hingga 100

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BBM: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja

NOMBOR BULAT HINGGA 100

membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun. ii. Membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun iii. Membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun. iv. Membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun

4 24-28 Jan

1.6 Membandingkan nombor

1.6.1 Membandingkan nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang. i. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang.

1.7

Menyusun nombor mengikut urutan

1.7.1 Menyusun nombor mengikut
urutan dengan

i.

Membandingkan nombor tersebut dan meletakkan nombor tersebut pada garis nombor.

KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian, menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama, berdisiplin, tolongmenolong, bertanggungjawab, yakin diri. BBM: Guli, biji saga, kacang tanah, kad imbasan

2

8 Menyebut dan menggunakan nombor ordinal 1. berdisiplin. Nombor dua digit dengan nombor dua digit MINGGU / BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3 . kad imbasan. Nombor dua digit dengan nombor satu digit iii.1 menambah dua nombor dengan mengumpul semula bagi : i. BBM: Guli. KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama.1 menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi : i. Nombor dua digit dengan nombor dua digit 2.1 Menyebut dan menggunakan nombor ordinal i.MINGGU / TARIKH (2011) 5 31 Jan 4 Feb 6 7-11 Feb BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CUTI TAHUN BARU CINA CATATAN 1. KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian.8. yakin diri. Nombor satu digit dengan nombor satu digit ii. membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria. abakus 4:1 dan lembaran kerja 7 14-18 Feb TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 2. TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor. BBM: Komputer. bertanggungjawab. biji saga. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. Nombor dua digit dengan nombor satu digit ii.2. kacang tanah. kad nombor.1.2 Menambah dan mengumpul semula 2. Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas ’hingga ‘kedua puluh’ ii. tolongmenolong. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza. menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan.1 Menambah dua nombor 2.

TMK: Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor.5 Menyelesaikan masalah 2.4.1 Menambah tiga nombor bagi. Menambah tiga nombor satu digit 2.5. TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor. KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit.1 Menyelesaikan masalah bagi operasi tambah i. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. BBM: Komputer. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang melibatkan dua nombor. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 4 . Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian dan analisis.3 Menambah tiga nombor Murid berupaya untuk… 2. kad nombor.TARIKH (2011) 8 21-25 Feb Murid dibimbing untuk… 2. kad nombor.4 Melengkapkan ayat matematik 9-10 28 Feb – 11 Mac TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 2. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea.3. membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria. BBM: Komputer.1 Melengkapkan ayat matematik i. menyusun maklumat mengikut kriteria. abakus 4:1 dan lembaran kerja 2. abakus 4:1 dan lembaran kerja.

Nombor satu digit daripada nombor dua digit Nombor dua digit daripada nombor dua digit.1.2.1 menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan: i. pensel. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 5 . buku.(2011) 11 14-18 Mac 12 21-25 Mac 3. TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point.1 menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan : i. Nombor satu digit daripada nombor dua digit. KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin.2 Menolak dua nombor dengan mengumpul semula NOMBOR BULAT HINGGA 100 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 3. BBM: Guli. ii. garis nombor. Nombor dua digit daripada dua digit.1 Menolak dua nombor tanpa mengumpul semula 3. menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria. Nombor satu digit daripada nombor satu digit. kad nombor 0-100 dan lembaran kerja 3.

kad nombor 1-100 dan lembaran kerja. buku. pensel.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian. garis nombor.3 menolak tiga nombor satu digit 3.1 menolak sebarang tiga nombor satu digit.3. menyusun maklumat dan membuat sekuen. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 6 .1 Melengkapkan ayat matematik operasi tolak yang melibatkan dua nombor. BBM: Guli. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 3. kad nombor 0-100 dan lembaran kerja . TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait.4 Melengkapkan ayat matematik 3. menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria. TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. BBM: Garis nombor.5. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.4.(2011) 13 28 Mac – 1 Apr 3. 14 4-8 Apr 3. KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria.5 Meyelesaikan masalah harian 3.

BBM: Garis nombor. Gambar iii.1 b) Memperkenalkan symbol darab dan sama dengan 4. blok asas. Bahan konkrit ii.1 a) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak 4. kad nombor 1-100 dan lembaran kerja KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunakan alat (dekak-dekak).1.1 a) Menulis ayat matematik tambah berulang 4. menyusun maklumat dan membuat sekuen. Menulis symbol iii. Sepuluh-sepuluh Empat-empat 16 18-22 Apr 4.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait. BBM: Abakus 4:1. mengenalpasti ciri. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. 4. dekak-dekak. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Disiplin diri.(2011) 15 11-15 Apr i.1 Memperkenalkan symbol darab dan sama dengan i. Lima-lima iii.2 Menulis ayat matematik tambah berulang i. menyusun maklumat mengikut kriteria dan mengimbas kembali idea .1. Garis nombor TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 4. kad imbasan dan lembaran kerja. Dua-dua ii. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darab ii. TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point.1. Menggunakan symbol bagi menulis ayat matematik darab berdasarkan situasi yang diberi MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 7 .

2 b) menentukan nilai 4. sepuluh dan empat dengan berpandukan KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat penghampiran dan penganggaran. Gambar iii. BBM: Dekak-dekak.1. kad gambar dan lembaran kerja 4. garis nombor dan lembaran kerja. sepuluh-sepuluh dan empatempat berbantukan i. lima. garis nombor 4.17 25-29 Apr TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 4.1. objek konkrit ii. MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 8 .1 membina sifir dua.1 b) Menulis ayat matematik darab 4.1 c) menulis operasi darab 4. lima sepuluh dan empat 4.2 a) membina sifir dua.2. BBM: Guli atau objek sekeliling kelas. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani dan sikap kerjasama.2 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua.3 menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan 18 PKSR 1 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2-6 Mei 19 9-13 Mei i. limalima. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Memupuk sikap ingin tahu dan berdikari. membina pemahaman melalui alat yang bersesuaian dan pemerhatian situasi sekeliling. Objek ii.2 Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifir sifar TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 4.2. Garis nombor KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat inferens dan membuat penganggaran melalui pemerhatian. gambar iii. bekas yang berlainan saiz.

satu dan sifar KREATIVITI DAN INOVASI: Mencari hubungkait. ii. empat. BBM: Guli. empat. sepuluh dan empat bagi i.4. 21 23-27 Mei 4. lima. 4. merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. sikap ingin mencuba dan tidak putus asa. salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk member hasil darab tertentu KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian. tertib menaik ii.1 Menggunakan sifir dua. sepuluh dan empat 4. lima. menilai idea secara kritis dan mengubah suai idea.1 Menyatakan secara spontan sifir dua.3.4 Menggunakan sifir dua. kad gambar dan lembaran kerja.3 Menyatakan sifir secara spontan 4.2. BBM: Garis nombor. mengesan sebab dan mengubah suai idea. satu dan sifar mengikut i.20 16-20 Mei TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 4. sepuluh. lima. Menyelesaikan operasi 22 & 23 28 Mei – 12 Jun MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK CUTI PERTENGAHAN TAHUN STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 9 . NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian dan cekap. bongkah nombor dan lembaran kerja.2 c) Melengkapkan ayat matematik 4. lima. blok warna. rawak iii. gula-gula. sepuluh .3 melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin.1 a) Mengkelaskan kepada kumpulan 5. BAHAGI 13-17 Jun 5. 25 20-24 Jun 5. abakus 4:1 dan lembaran kerja. Dua-dua Lima-lima Sepuluh-sepuluh Empat-empat dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan a. ii.1. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan.1.1c) Menulis ayat matematik MINGGU / TARIKH (2011) 26 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 10 . praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. Gambar c.3 Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktiviti i. kesungguhan dan sifat tidak putus asa.1 b) Memperkenal simbol bahagi 5.dan lembaran kerja. ketelitian.24 5.1. iv. Objek b. kerjasama dan cekal. kad perkataan. iii. Pengumuplan Pengongsian Tolak berturut-turut Songsangan operasi darab KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. TMK: Penggunaan Power Point BBM: Guli. kad simbol +/. blok warna. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. gula-gula. fenomena dapatan makna. kad symbol +/=. iv. kad gambar. ii. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang. membuat perkaitan dan mengubah suai idea. Garis nombor KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian. iii. 5. BBM: Kad gambar.1 Mengkelaskan kepada kumpulan i.2 Memperkenalkan symbol bahagi dan sama dengan a) mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks bahagi b) menulis symbol c) menggunakan symbol bahagi dan sama dengan bagi menulis 5.

3 Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i. ketelitian. kad symbol +/=.2 c) Melengkapkan ayat matematik bahagi 5. BBM: Kad gambar. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. abakus 4:1 dan lembaran kerja.2. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penolakan. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. kesungguhan dan sifat tidak putus asa.1 Membentuk ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i. BBM: Kad gambar. 27 4-8 Jul 5.27 Jun – 1 Jul 5.2.1 Menyatakan secara spontan CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 11 . Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang. Dua Lima Sepuluh Empat satu sifar MINGGU / TARIKH (2011) 28 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 5. Empat Berpandukan a) Objek konkrit b) Gambar c) Garis nombor Mengimbas kembali idea. vi.2 Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu dan sifar 5.2. ketelitian. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. abakus 4:1 dan lembaran kerja. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. Mengaitkan penolakan dalam aktiviti jual beli barang. iv. Dua ii.3 a) Menyatakan secara STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 5. v. kad symbol +/=. ii. Lima iii. Sepuluh iv. iii.2 b) Menentukan nilai 5. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea scra berterusan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.2 a) Membentuk ayat matematik 5. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan.3.

v. ii.3. iii. vi. x. kad symbol +/=. TMK: Penggunaan Power Point dan abacus. xii. viii. iv. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan.4 Menggunakan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 5. BBM: Kad gambar. ix.1 Menggunakan pembahagian CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 12 .2 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan vii. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. ketelitian. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. 5. dua lima sepuluh empat Satu Sifar mengikut c) Salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk member hasil bahagi tertentu dalam pembahagia apabila disoal MINGGU / TARIKH (2011) 29 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 5. dua lima sepuluh empat Satu Sifar mengikut a) tertib menaik b) Rawak Mengimbas kembali idea.spontan pembahagian 11-15 Jul pembahagian dengan i. abakus 4:1 dan lembaran kerja.4. xi.3 b) Menyatakan secara spontan pembahagian 5.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea.1 Menentukan nilai wang STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 6.1. BBM: Lembaran kerja. bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko. membuat 13 . bagi Dua Lima Sepuluh Empat Membuat simulasi. iv.1 Menentukan nilai wang dalam CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat simulasi. ii. TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik serta penggunaan abacus. iii.pembahagian 18-22 Jul dengan i. a) Merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor MINGGU / TARIKH (2011) 30 BIDANG / TAJUK 6. WANG HINGGA RM 100 STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 6. membuat pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan.

menterjemah 14 . ii. bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko.5.4 Menolak wang 6.5 Penyelesaian masalah melibatkan wang STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 6. 6.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri. Duit syiling sehingga RM 1 Wang kertas hingga RM100 31 1-5 Ogos 6.4. TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik. cermat.1 Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi i.25-29 Jul i. ii. BBM: Buah epal. RM Sen pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. menerokai dan mencari makna melalui pengalaman dan pemerhatian. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian. kertas A4 atau kertas lukisan dan lembaran kerja.1 Menolak wang sehingga RM100 MINGGU / TARIKH (2011) 32 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 6. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea.1 Menambah wang sehingga RM 100 KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri. kek.3.2 Menukar wang 6.3 Menambah wang 6. 6.2.

1 Menyatakan dan menulis waktu STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 7.34 BIDANG / TAJUK 7. kad gambar. amanah dan bersyukur.8-12 Ogos idea.1. BBM: Wang syiling dan wang kertas. WAKTU STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 7. jimat cermat. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama. KEUSAHAWANAN: Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual beli. menterjemah 15 . menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan.1 Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi mewakilkan nilai wang. jujur. abakus 4:1 dan lembaran kerja . teliti. MINGGU / TARIKH (2011) 33 .

15-26 Ogos 7. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus . ii. teliti.1. amanah dan bersyukur. jimat cermat.1 Menggunakan unit bagi waktu dan mengetahui hubungan di antara : i.2 Hubungan unit dalam waktu 7. BBM: Lembaran kerja 7. member 16 . menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan.2.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama. jujur.2 Menulis waktu dalam gandaan lima minit 7.3. PENGENALAN TENTANG STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 8. 7.3 Penyelesaian masalah melibatkan waktu Jam dan minit Hari dan jam idea.1 Menyelesaiakan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harian 35 27 Ogos – 4 Sept CUTI PERTENGAHAN PENGGAL MINGGU / TARIKH (2011) 36 BIDANG / TAJUK 8.1.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 8.

TMK: Penggunaan abakus bagi pengiraan ukuran panjang NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur.2. PENGENALAN TENTANG JISIM STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 9.4 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai MINGGU / TARIKH (2011) 37 BIDANG / TAJUK 9.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 9.5-9 Sept PANJANG panjang dalam konteks amalan.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit bukan piawai 8.2 Membandingkan panjang dua objek 8. teliti dan bantu-membant BBM: Lembaran kerja 8.3.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai ‘meter’ 8.3 Mengukur panjang objek 8. pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah. member 17 .1 Membandingkan panjang dua objek melalui perbandingan secara langsung 8.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan jisim dalam CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea.4.1.

menjana 18 . menjana idea serta membuat sekuen.1 Mengukur jisim objek menggunakan unit bukan piawai KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri dan situasi.1 Membandingkan jisim dua objek melalui perbandingan secara langsung. TMK: Paparan Power Point.3 Mengukur jisim objek 9.2.PENGENALAN TENTANG STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 10.1.2 Membandingkan jisim 9.4 Mengukur jisim objek menggunakan unit piawai 9. 38 19-23 Sept 9. BBM: Alat timbangan 9.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan isipadu CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. BBM: Lembaran kerja 9. pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah. teliti dan bantu-membantu. disiplin dan bersyukur.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 10. TMK: Penggunaan abakus NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur.3.12-16 Sept jisim konteks amalan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama.4.1 Mengukur jisim objek menggunakan unti piawai ‘kilogram’ MINGGU / TARIKH (2011) 39 BIDANG / TAJUK 10.

1. 19 . TMK: Paparan Power Point NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Tepati masa. BBM: Lembaran kerja. bersyukur atas segala nikmat dan bertanggungjawab. membuat inferens.2 Membandingkan isipadu dua cecair 10. plastersin dan bongkah 11.26 – 30 sept ISIPADU isipadu dalam konteks amalan idea.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk tiga dimensi KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan.3.4 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi MINGGU / TARIKH (2011) 41 BIDANG / TAJUK 12.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk tiga dimensi berdasarkan ciri-cirinya 11.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi yang kelihatan secara keseluruhan 11.2.1 Membanding isipadu dua cecair melalui perbandingan secara langsung 10.1 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai ‘liter’ 11.1 Mengenal pasti bentuk berdasarkan huraian STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 12.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi yang kelihatan secara CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi 11.4.4. teliti dan kreatif.1.1 menyukat isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai 10. BENTUK TIGA DIMENSI 11.4 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai 40 3-7 Okt 11.3.1 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi 10. BBM: Lembaran kerja 10.3 Menyukat isipadu cecair 10.2. membuat pemerhatian NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. membuat pemerhatian sekeliling dan menggunakan alat berpandukan prosedur tertentu. BENTUK DUA DIMENSI STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 12.2 Membandingkan dan mengelaskan bentuk tiga dimensi 11. membanding.3 Melabelkan 11.

2 Membandingkan dan mengelaskan bentuk dua dimensi keseluruhannya. 12. 12. sifat ingin tahu.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 20 . lembaran kerja. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. objek maujud. BBM: Bentuk .4.3 Melabelkan bahagianbahagian pada bentuk dua dimensi 12.2.10-14 Okt 12.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk dua dimensi 12.4 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian 12.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk dua dimensi berdasarkan ciri-cirinya menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada dan membuat keputusan tentang sintesis akhir.3. kreatif dan tidak putus asa.

42 17 – 21 Okt PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 43-46 20 Okt – 18 Nov AKTIVITI PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN • Tertakluk kepada pindaan takwim sekolah masing-masing Dimurnikan oleh : 21 .

3. 2. 6. NOORAINI BINTI MOHD YUSOFF – SK TMN EHSAN ROSMAH BINTI MOHAMAD YATIM – SK SG TUA BAHARU ZAKIAH BINTI ABDUL RAHMAN – SK TMN PERMATA SAZILA BINTI MOHAMAD – SK MERBAU SEMPAK NOOR HAZLIN BINTI SEBRAN – SK BKT RAHMAN PUTRA FATIMAH SHAM BINTI OTHMAN – SK BB SELAYANG (2) INDRANI A/P K. 4. 5.RAMASAMY – SK TMN PRIMA FOUZIAH BINTI MAT – SK SINARAN BUDI MOHD SHAIFULNIZAM BIN MOHD HASSAN –SK SUNGAI PUSU . 9. 8.SK TMN MELAWATI 2 10.1. KHAIRUL IRUAN SHAMSUL BIN MOHAMAD NASIR 22 . 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful