RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2011 LINUS ( NUMERASI ) TAHUN 2

MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 1.1.1 NOMBOR BULAT HINGGA 100 1.1 Menamakan nombor hingga 100 i. ii. Menamakan nombor hingga 100. Menyebut nombor hingga 100 Mengenalpasti angka hingga100. CATATAN

1 3 -7 Jan

1.2 Membilang hingga 100 objek

1.2.1

Membilang hingga 100 dengan membuat kumpulan: i. Sepuluh-sepuluh ii. Lima-lima iii. Dua-dua iv. Satu-satu Menulis nombor hingga 100.

1.3 Menulis angka hingga 100

1.3.1 i. ii.

menulis angka hingga 100. membaca nombor dalam perkataan hingga seratus. iii. menulis nombor dalam perkataan sehingga seratus. 2 1.4 Mengenalpasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga seratus 1.4.1 Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit. i. Mengenalpasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga seratus

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BBM: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 5-9 (rujuk Modul)

10.14 Jan

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan BBM: Objek sebenar, kad gambar

1

MINGGU / TARIKH (2011) 3 17-21 Jan

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1.5 Menyusun nombor

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 1.5.1 i. Menyusun nombor hingga 100

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BBM: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja

NOMBOR BULAT HINGGA 100

membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun. ii. Membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun iii. Membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun. iv. Membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun

4 24-28 Jan

1.6 Membandingkan nombor

1.6.1 Membandingkan nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang. i. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang.

1.7

Menyusun nombor mengikut urutan

1.7.1 Menyusun nombor mengikut
urutan dengan

i.

Membandingkan nombor tersebut dan meletakkan nombor tersebut pada garis nombor.

KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian, menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama, berdisiplin, tolongmenolong, bertanggungjawab, yakin diri. BBM: Guli, biji saga, kacang tanah, kad imbasan

2

bertanggungjawab. kad nombor. menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan. berdisiplin.1. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza. KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit.8 Menyebut dan menggunakan nombor ordinal 1. BBM: Guli.1 menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi : i.2. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama.1 menambah dua nombor dengan mengumpul semula bagi : i. Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas ’hingga ‘kedua puluh’ ii. KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian. Nombor dua digit dengan nombor dua digit MINGGU / BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3 . Nombor satu digit dengan nombor satu digit ii. Nombor dua digit dengan nombor satu digit iii. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. Nombor dua digit dengan nombor dua digit 2.1 Menambah dua nombor 2.MINGGU / TARIKH (2011) 5 31 Jan 4 Feb 6 7-11 Feb BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CUTI TAHUN BARU CINA CATATAN 1. biji saga. BBM: Komputer. Nombor dua digit dengan nombor satu digit ii. membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria. tolongmenolong.2 Menambah dan mengumpul semula 2. kacang tanah. kad imbasan. abakus 4:1 dan lembaran kerja 7 14-18 Feb TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 2. yakin diri. TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor.8.1 Menyebut dan menggunakan nombor ordinal i.

5 Menyelesaikan masalah 2. kad nombor.1 Menambah tiga nombor bagi. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 4 . TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor. KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit.5. Menambah tiga nombor satu digit 2.TARIKH (2011) 8 21-25 Feb Murid dibimbing untuk… 2. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang melibatkan dua nombor. kad nombor. abakus 4:1 dan lembaran kerja 2.1 Melengkapkan ayat matematik i. membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian dan analisis.4.3 Menambah tiga nombor Murid berupaya untuk… 2.3. abakus 4:1 dan lembaran kerja.4 Melengkapkan ayat matematik 9-10 28 Feb – 11 Mac TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 2. BBM: Komputer. TMK: Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. BBM: Komputer.1 Menyelesaikan masalah bagi operasi tambah i. menyusun maklumat mengikut kriteria.

garis nombor. kad nombor 0-100 dan lembaran kerja 3. Nombor satu digit daripada nombor satu digit.1.2 Menolak dua nombor dengan mengumpul semula NOMBOR BULAT HINGGA 100 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 3. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 5 . KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria. menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria. BBM: Guli.1 menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan : i.1 Menolak dua nombor tanpa mengumpul semula 3. Nombor dua digit daripada dua digit. pensel.1 menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan: i. Nombor satu digit daripada nombor dua digit.2.(2011) 11 14-18 Mac 12 21-25 Mac 3. ii. Nombor satu digit daripada nombor dua digit Nombor dua digit daripada nombor dua digit. buku. TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point.

TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point.5. BBM: Garis nombor. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin.(2011) 13 28 Mac – 1 Apr 3. BBM: Guli. kad nombor 1-100 dan lembaran kerja.1 menolak sebarang tiga nombor satu digit. pensel.3 menolak tiga nombor satu digit 3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian. 14 4-8 Apr 3.3. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 6 .4.4 Melengkapkan ayat matematik 3. menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria. kad nombor 0-100 dan lembaran kerja . menyusun maklumat dan membuat sekuen. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria. TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. garis nombor. KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait.1 Melengkapkan ayat matematik operasi tolak yang melibatkan dua nombor.5 Meyelesaikan masalah harian 3. buku. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 3.

BBM: Garis nombor. Dua-dua ii. Lima-lima iii. Garis nombor TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 4. Menggunakan symbol bagi menulis ayat matematik darab berdasarkan situasi yang diberi MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 7 .1. kad nombor 1-100 dan lembaran kerja KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunakan alat (dekak-dekak).1 b) Memperkenalkan symbol darab dan sama dengan 4. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. Sepuluh-sepuluh Empat-empat 16 18-22 Apr 4.1 a) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak 4.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait. 4.1.1 a) Menulis ayat matematik tambah berulang 4. Bahan konkrit ii.1. blok asas. Menulis symbol iii.(2011) 15 11-15 Apr i. menyusun maklumat dan membuat sekuen. menyusun maklumat mengikut kriteria dan mengimbas kembali idea .2 Menulis ayat matematik tambah berulang i. kad imbasan dan lembaran kerja. BBM: Abakus 4:1.1 Memperkenalkan symbol darab dan sama dengan i. mengenalpasti ciri. TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. dekak-dekak. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darab ii. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Disiplin diri. Gambar iii.

1. objek konkrit ii.1.2. Objek ii. kad gambar dan lembaran kerja 4. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani dan sikap kerjasama. sepuluh dan empat dengan berpandukan KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat penghampiran dan penganggaran. BBM: Guli atau objek sekeliling kelas. bekas yang berlainan saiz. Gambar iii.3 menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan 18 PKSR 1 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2-6 Mei 19 9-13 Mei i. sepuluh-sepuluh dan empatempat berbantukan i. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Memupuk sikap ingin tahu dan berdikari.2 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua. garis nombor 4.2. limalima.1 c) menulis operasi darab 4.2 Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifir sifar TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 4. membina pemahaman melalui alat yang bersesuaian dan pemerhatian situasi sekeliling. gambar iii. garis nombor dan lembaran kerja.2 a) membina sifir dua. MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 8 . lima. Garis nombor KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat inferens dan membuat penganggaran melalui pemerhatian.17 25-29 Apr TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 4. BBM: Dekak-dekak. lima sepuluh dan empat 4.1 membina sifir dua.1 b) Menulis ayat matematik darab 4.2 b) menentukan nilai 4.

lima. BBM: Garis nombor.3 Menyatakan sifir secara spontan 4. ii. mengesan sebab dan mengubah suai idea. sikap ingin mencuba dan tidak putus asa. kad gambar dan lembaran kerja.2 c) Melengkapkan ayat matematik 4. sepuluh dan empat bagi i. satu dan sifar KREATIVITI DAN INOVASI: Mencari hubungkait. blok warna. menilai idea secara kritis dan mengubah suai idea.4. bongkah nombor dan lembaran kerja. salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk member hasil darab tertentu KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian. 4.3 melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua.1 Menyatakan secara spontan sifir dua. lima.3. BBM: Guli. satu dan sifar mengikut i.2. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin. 21 23-27 Mei 4. Menyelesaikan operasi 22 & 23 28 Mei – 12 Jun MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK CUTI PERTENGAHAN TAHUN STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 9 . merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. empat. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian dan cekap. lima. rawak iii. sepuluh dan empat 4. lima.4 Menggunakan sifir dua. sepuluh . empat. gula-gula. sepuluh. tertib menaik ii.1 Menggunakan sifir dua.20 16-20 Mei TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 4.

kad gambar. TMK: Penggunaan Power Point BBM: Guli.1. kad symbol +/=. membuat perkaitan dan mengubah suai idea. Gambar c. blok warna. ii.3 Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktiviti i. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin. Dua-dua Lima-lima Sepuluh-sepuluh Empat-empat dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan a. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. BAHAGI 13-17 Jun 5.1.2 Memperkenalkan symbol bahagi dan sama dengan a) mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks bahagi b) menulis symbol c) menggunakan symbol bahagi dan sama dengan bagi menulis 5. iii. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan. gula-gula. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. fenomena dapatan makna.1 Mengkelaskan kepada kumpulan i. iv. BBM: Kad gambar. Objek b.1 a) Mengkelaskan kepada kumpulan 5.dan lembaran kerja.1c) Menulis ayat matematik MINGGU / TARIKH (2011) 26 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 10 . Pengumuplan Pengongsian Tolak berturut-turut Songsangan operasi darab KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea.1 b) Memperkenal simbol bahagi 5. ii. kad simbol +/. iv. iii. 5.1. ketelitian. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. kad perkataan. abakus 4:1 dan lembaran kerja. kerjasama dan cekal.24 5. 25 20-24 Jun 5. Garis nombor KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian.

kad symbol +/=. kesungguhan dan sifat tidak putus asa.1 Membentuk ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i.3 Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penolakan. Dua ii. Empat Berpandukan a) Objek konkrit b) Gambar c) Garis nombor Mengimbas kembali idea. ii. abakus 4:1 dan lembaran kerja. iii. BBM: Kad gambar. v.27 Jun – 1 Jul 5. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea scra berterusan.2 a) Membentuk ayat matematik 5. abakus 4:1 dan lembaran kerja. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang. Dua Lima Sepuluh Empat satu sifar MINGGU / TARIKH (2011) 28 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 5. vi. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.3 a) Menyatakan secara STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 5.2. Mengaitkan penolakan dalam aktiviti jual beli barang. Sepuluh iv.2 c) Melengkapkan ayat matematik bahagi 5. BBM: Kad gambar. ketelitian.1 Menyatakan secara spontan CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 11 . kesungguhan dan sifat tidak putus asa. iv. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.2.2 b) Menentukan nilai 5.2 Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu dan sifar 5. ketelitian. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. Lima iii. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. kad symbol +/=.3.2. 27 4-8 Jul 5.

spontan pembahagian 11-15 Jul pembahagian dengan i. vi. v. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. xi.2 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan vii. iii.3. BBM: Kad gambar.3 b) Menyatakan secara spontan pembahagian 5. iv. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. kad symbol +/=. dua lima sepuluh empat Satu Sifar mengikut c) Salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk member hasil bahagi tertentu dalam pembahagia apabila disoal MINGGU / TARIKH (2011) 29 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 5. abakus 4:1 dan lembaran kerja. TMK: Penggunaan Power Point dan abacus.1 Menggunakan pembahagian CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 12 .4 Menggunakan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 5. xii. ii.4. ketelitian. ix. viii. 5. dua lima sepuluh empat Satu Sifar mengikut a) tertib menaik b) Rawak Mengimbas kembali idea. x.

1 Menentukan nilai wang STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 6. BBM: Lembaran kerja.1 Menentukan nilai wang dalam CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat simulasi. bagi Dua Lima Sepuluh Empat Membuat simulasi. bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko. membuat pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. ii. membuat 13 . NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea. iii.1.pembahagian 18-22 Jul dengan i. WANG HINGGA RM 100 STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 6. iv. a) Merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor MINGGU / TARIKH (2011) 30 BIDANG / TAJUK 6. TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik serta penggunaan abacus.

5 Penyelesaian masalah melibatkan wang STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 6. 6.4. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea. menerokai dan mencari makna melalui pengalaman dan pemerhatian.4 Menolak wang 6. Duit syiling sehingga RM 1 Wang kertas hingga RM100 31 1-5 Ogos 6. kek. TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri.25-29 Jul i. kertas A4 atau kertas lukisan dan lembaran kerja.3 Menambah wang 6.1 Menambah wang sehingga RM 100 KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri.1 Menolak wang sehingga RM100 MINGGU / TARIKH (2011) 32 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 6. BBM: Buah epal. 6.1 Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi i.2 Menukar wang 6. bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian. ii. ii.3. cermat. menterjemah 14 . RM Sen pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan.2.5.

menterjemah 15 .34 BIDANG / TAJUK 7. menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan. WAKTU STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 7. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi mewakilkan nilai wang.8-12 Ogos idea. BBM: Wang syiling dan wang kertas.1 Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri. jujur. MINGGU / TARIKH (2011) 33 . kad gambar. amanah dan bersyukur. abakus 4:1 dan lembaran kerja .1. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama.1 Menyatakan dan menulis waktu STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 7. KEUSAHAWANAN: Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual beli. jimat cermat. teliti.

member 16 .2 Hubungan unit dalam waktu 7.2 Menulis waktu dalam gandaan lima minit 7.1 Menggunakan unit bagi waktu dan mengetahui hubungan di antara : i. ii. BBM: Lembaran kerja 7.2. teliti.3.1.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 8.1 Menyelesaiakan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harian 35 27 Ogos – 4 Sept CUTI PERTENGAHAN PENGGAL MINGGU / TARIKH (2011) 36 BIDANG / TAJUK 8. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus . PENGENALAN TENTANG STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 8. 7. jujur. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama. menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan.15-26 Ogos 7. amanah dan bersyukur.3 Penyelesaian masalah melibatkan waktu Jam dan minit Hari dan jam idea. jimat cermat.1.

PENGENALAN TENTANG JISIM STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 9.1 Membandingkan panjang dua objek melalui perbandingan secara langsung 8.3 Mengukur panjang objek 8.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit bukan piawai 8.2 Membandingkan panjang dua objek 8.2.1. member 17 . pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 9.4. teliti dan bantu-membant BBM: Lembaran kerja 8.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai ‘meter’ 8. TMK: Penggunaan abakus bagi pengiraan ukuran panjang NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan jisim dalam CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea.5-9 Sept PANJANG panjang dalam konteks amalan.3.4 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai MINGGU / TARIKH (2011) 37 BIDANG / TAJUK 9.

1 Mengukur jisim objek menggunakan unit bukan piawai KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri dan situasi. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama.1 Membandingkan jisim dua objek melalui perbandingan secara langsung.4 Mengukur jisim objek menggunakan unit piawai 9. disiplin dan bersyukur. TMK: Paparan Power Point. menjana 18 .4.1. menjana idea serta membuat sekuen. BBM: Alat timbangan 9.2.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan isipadu CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. TMK: Penggunaan abakus NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur.3. teliti dan bantu-membantu.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 10. pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah.12-16 Sept jisim konteks amalan.1 Mengukur jisim objek menggunakan unti piawai ‘kilogram’ MINGGU / TARIKH (2011) 39 BIDANG / TAJUK 10. 38 19-23 Sept 9.PENGENALAN TENTANG STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 10. BBM: Lembaran kerja 9.2 Membandingkan jisim 9.3 Mengukur jisim objek 9.

1.3.2.3. BBM: Lembaran kerja.4.1 menyukat isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai 10.4 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai 40 3-7 Okt 11. teliti dan kreatif.26 – 30 sept ISIPADU isipadu dalam konteks amalan idea.1 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai ‘liter’ 11.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi yang kelihatan secara keseluruhan 11.3 Menyukat isipadu cecair 10. membanding.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi yang kelihatan secara CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian. membuat inferens.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi 11.1.4. BBM: Lembaran kerja 10.3 Melabelkan 11. plastersin dan bongkah 11. BENTUK DUA DIMENSI STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 12.1 Membanding isipadu dua cecair melalui perbandingan secara langsung 10.4 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi MINGGU / TARIKH (2011) 41 BIDANG / TAJUK 12. membuat pemerhatian sekeliling dan menggunakan alat berpandukan prosedur tertentu.1 Mengenal pasti bentuk berdasarkan huraian STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 12. TMK: Paparan Power Point NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Tepati masa.2 Membandingkan dan mengelaskan bentuk tiga dimensi 11. bersyukur atas segala nikmat dan bertanggungjawab.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk tiga dimensi berdasarkan ciri-cirinya 11. 19 .2 Membandingkan isipadu dua cecair 10. membuat pemerhatian NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.2. BENTUK TIGA DIMENSI 11.1 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi 10.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk tiga dimensi KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan.

12. BBM: Bentuk .4. lembaran kerja.2 Membandingkan dan mengelaskan bentuk dua dimensi keseluruhannya.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 20 .3.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk dua dimensi berdasarkan ciri-cirinya menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada dan membuat keputusan tentang sintesis akhir.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk dua dimensi 12. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.10-14 Okt 12.2. 12.4 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian 12. objek maujud.3 Melabelkan bahagianbahagian pada bentuk dua dimensi 12. kreatif dan tidak putus asa. sifat ingin tahu.

42 17 – 21 Okt PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 43-46 20 Okt – 18 Nov AKTIVITI PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN • Tertakluk kepada pindaan takwim sekolah masing-masing Dimurnikan oleh : 21 .

RAMASAMY – SK TMN PRIMA FOUZIAH BINTI MAT – SK SINARAN BUDI MOHD SHAIFULNIZAM BIN MOHD HASSAN –SK SUNGAI PUSU . 5. 2. 7. 9. 3.1. KHAIRUL IRUAN SHAMSUL BIN MOHAMAD NASIR 22 . 4. 6.SK TMN MELAWATI 2 10. 8. NOORAINI BINTI MOHD YUSOFF – SK TMN EHSAN ROSMAH BINTI MOHAMAD YATIM – SK SG TUA BAHARU ZAKIAH BINTI ABDUL RAHMAN – SK TMN PERMATA SAZILA BINTI MOHAMAD – SK MERBAU SEMPAK NOOR HAZLIN BINTI SEBRAN – SK BKT RAHMAN PUTRA FATIMAH SHAM BINTI OTHMAN – SK BB SELAYANG (2) INDRANI A/P K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful