RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2011 LINUS ( NUMERASI ) TAHUN 2

MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 1.1.1 NOMBOR BULAT HINGGA 100 1.1 Menamakan nombor hingga 100 i. ii. Menamakan nombor hingga 100. Menyebut nombor hingga 100 Mengenalpasti angka hingga100. CATATAN

1 3 -7 Jan

1.2 Membilang hingga 100 objek

1.2.1

Membilang hingga 100 dengan membuat kumpulan: i. Sepuluh-sepuluh ii. Lima-lima iii. Dua-dua iv. Satu-satu Menulis nombor hingga 100.

1.3 Menulis angka hingga 100

1.3.1 i. ii.

menulis angka hingga 100. membaca nombor dalam perkataan hingga seratus. iii. menulis nombor dalam perkataan sehingga seratus. 2 1.4 Mengenalpasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga seratus 1.4.1 Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit. i. Mengenalpasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga seratus

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BBM: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 5-9 (rujuk Modul)

10.14 Jan

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan BBM: Objek sebenar, kad gambar

1

MINGGU / TARIKH (2011) 3 17-21 Jan

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1.5 Menyusun nombor

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 1.5.1 i. Menyusun nombor hingga 100

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BBM: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja

NOMBOR BULAT HINGGA 100

membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun. ii. Membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun iii. Membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun. iv. Membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun

4 24-28 Jan

1.6 Membandingkan nombor

1.6.1 Membandingkan nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang. i. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang.

1.7

Menyusun nombor mengikut urutan

1.7.1 Menyusun nombor mengikut
urutan dengan

i.

Membandingkan nombor tersebut dan meletakkan nombor tersebut pada garis nombor.

KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian, menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama, berdisiplin, tolongmenolong, bertanggungjawab, yakin diri. BBM: Guli, biji saga, kacang tanah, kad imbasan

2

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria.1. Nombor satu digit dengan nombor satu digit ii. KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian.1 Menyebut dan menggunakan nombor ordinal i. Nombor dua digit dengan nombor dua digit MINGGU / BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3 . berdisiplin. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama. BBM: Guli. Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas ’hingga ‘kedua puluh’ ii. biji saga.MINGGU / TARIKH (2011) 5 31 Jan 4 Feb 6 7-11 Feb BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CUTI TAHUN BARU CINA CATATAN 1. yakin diri. kacang tanah. KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit.2 Menambah dan mengumpul semula 2.1 menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi : i. Nombor dua digit dengan nombor dua digit 2. kad nombor.8. TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor.2. tolongmenolong. BBM: Komputer.8 Menyebut dan menggunakan nombor ordinal 1.1 Menambah dua nombor 2. abakus 4:1 dan lembaran kerja 7 14-18 Feb TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 2. Nombor dua digit dengan nombor satu digit ii. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza. kad imbasan. menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan.1 menambah dua nombor dengan mengumpul semula bagi : i. bertanggungjawab. Nombor dua digit dengan nombor satu digit iii.

4. BBM: Komputer. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor. menyusun maklumat mengikut kriteria.3. kad nombor.1 Melengkapkan ayat matematik i. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 4 . abakus 4:1 dan lembaran kerja 2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian dan analisis.4 Melengkapkan ayat matematik 9-10 28 Feb – 11 Mac TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 2. TMK: Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor.1 Menambah tiga nombor bagi.1 Menyelesaikan masalah bagi operasi tambah i. KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit.5 Menyelesaikan masalah 2. abakus 4:1 dan lembaran kerja.3 Menambah tiga nombor Murid berupaya untuk… 2. Menambah tiga nombor satu digit 2. BBM: Komputer.5.TARIKH (2011) 8 21-25 Feb Murid dibimbing untuk… 2. kad nombor. membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang melibatkan dua nombor.

1 menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan: i. TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. pensel. buku.2. Nombor satu digit daripada nombor dua digit Nombor dua digit daripada nombor dua digit.1. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin.(2011) 11 14-18 Mac 12 21-25 Mac 3. KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria.1 menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan : i. BBM: Guli. Nombor dua digit daripada dua digit. Nombor satu digit daripada nombor satu digit.1 Menolak dua nombor tanpa mengumpul semula 3. Nombor satu digit daripada nombor dua digit.2 Menolak dua nombor dengan mengumpul semula NOMBOR BULAT HINGGA 100 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 3. kad nombor 0-100 dan lembaran kerja 3. ii. garis nombor. menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 5 .

5. KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. garis nombor. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 6 . kad nombor 0-100 dan lembaran kerja .4.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian.4 Melengkapkan ayat matematik 3. buku. BBM: Garis nombor. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 3. TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. 14 4-8 Apr 3.3. KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait. menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria.5 Meyelesaikan masalah harian 3. TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin.3 menolak tiga nombor satu digit 3. kad nombor 1-100 dan lembaran kerja.1 menolak sebarang tiga nombor satu digit. menyusun maklumat dan membuat sekuen. pensel.(2011) 13 28 Mac – 1 Apr 3. BBM: Guli.1 Melengkapkan ayat matematik operasi tolak yang melibatkan dua nombor.

BBM: Garis nombor.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. Lima-lima iii. Sepuluh-sepuluh Empat-empat 16 18-22 Apr 4. Bahan konkrit ii.(2011) 15 11-15 Apr i. menyusun maklumat dan membuat sekuen.1 b) Memperkenalkan symbol darab dan sama dengan 4. menyusun maklumat mengikut kriteria dan mengimbas kembali idea . blok asas. 4. mengenalpasti ciri. Menggunakan symbol bagi menulis ayat matematik darab berdasarkan situasi yang diberi MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 7 . Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darab ii.1. Menulis symbol iii. kad nombor 1-100 dan lembaran kerja KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunakan alat (dekak-dekak). BBM: Abakus 4:1. Dua-dua ii. TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point.1. kad imbasan dan lembaran kerja. dekak-dekak. Gambar iii. Garis nombor TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 4.1 a) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak 4.1.2 Menulis ayat matematik tambah berulang i. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Disiplin diri.1 a) Menulis ayat matematik tambah berulang 4.1 Memperkenalkan symbol darab dan sama dengan i.

lima sepuluh dan empat 4.1 b) Menulis ayat matematik darab 4. limalima.1 membina sifir dua. kad gambar dan lembaran kerja 4.2 a) membina sifir dua. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Memupuk sikap ingin tahu dan berdikari. garis nombor dan lembaran kerja.1.17 25-29 Apr TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 4. garis nombor 4. sepuluh-sepuluh dan empatempat berbantukan i. membina pemahaman melalui alat yang bersesuaian dan pemerhatian situasi sekeliling.2 b) menentukan nilai 4.2. MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 8 . Garis nombor KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat inferens dan membuat penganggaran melalui pemerhatian. lima. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani dan sikap kerjasama.2 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua.1. BBM: Guli atau objek sekeliling kelas. BBM: Dekak-dekak. bekas yang berlainan saiz.2.3 menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan 18 PKSR 1 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2-6 Mei 19 9-13 Mei i. Gambar iii. sepuluh dan empat dengan berpandukan KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat penghampiran dan penganggaran. objek konkrit ii. Objek ii.1 c) menulis operasi darab 4. gambar iii.2 Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifir sifar TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 4.

3. empat. 4. satu dan sifar mengikut i.4 Menggunakan sifir dua. mengesan sebab dan mengubah suai idea. sepuluh. rawak iii.4. BBM: Garis nombor. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian dan cekap.2. Menyelesaikan operasi 22 & 23 28 Mei – 12 Jun MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK CUTI PERTENGAHAN TAHUN STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 9 . sepuluh dan empat 4. lima. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin. lima.20 16-20 Mei TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 4. sepuluh dan empat bagi i. bongkah nombor dan lembaran kerja. menilai idea secara kritis dan mengubah suai idea. sepuluh . satu dan sifar KREATIVITI DAN INOVASI: Mencari hubungkait. ii.3 melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua. blok warna.3 Menyatakan sifir secara spontan 4. BBM: Guli. tertib menaik ii. merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. lima. 21 23-27 Mei 4. lima.1 Menyatakan secara spontan sifir dua. sikap ingin mencuba dan tidak putus asa. salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk member hasil darab tertentu KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian. empat.1 Menggunakan sifir dua.2 c) Melengkapkan ayat matematik 4. kad gambar dan lembaran kerja. gula-gula.

Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang.1.dan lembaran kerja. 25 20-24 Jun 5. iii. Dua-dua Lima-lima Sepuluh-sepuluh Empat-empat dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan a. abakus 4:1 dan lembaran kerja. Objek b.1c) Menulis ayat matematik MINGGU / TARIKH (2011) 26 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 10 . kad gambar. kad simbol +/. TMK: Penggunaan Power Point BBM: Guli. kad symbol +/=. kerjasama dan cekal. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin. Garis nombor KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian. BBM: Kad gambar.1 Mengkelaskan kepada kumpulan i. BAHAGI 13-17 Jun 5. Pengumuplan Pengongsian Tolak berturut-turut Songsangan operasi darab KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. ii. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan.3 Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktiviti i. Gambar c. kad perkataan. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. iv. gula-gula. ketelitian.1. 5.2 Memperkenalkan symbol bahagi dan sama dengan a) mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks bahagi b) menulis symbol c) menggunakan symbol bahagi dan sama dengan bagi menulis 5. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. blok warna. membuat perkaitan dan mengubah suai idea. ii.24 5.1 b) Memperkenal simbol bahagi 5.1.1 a) Mengkelaskan kepada kumpulan 5. fenomena dapatan makna. iv. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan. iii.

iii. Dua Lima Sepuluh Empat satu sifar MINGGU / TARIKH (2011) 28 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 5. ketelitian.2 a) Membentuk ayat matematik 5. kesungguhan dan sifat tidak putus asa.2.2 c) Melengkapkan ayat matematik bahagi 5. v. BBM: Kad gambar. kad symbol +/=. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penolakan. Mengaitkan penolakan dalam aktiviti jual beli barang. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea scra berterusan.2 b) Menentukan nilai 5. ketelitian.2. kad symbol +/=.3 Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. abakus 4:1 dan lembaran kerja.1 Membentuk ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i.1 Menyatakan secara spontan CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 11 .3 a) Menyatakan secara STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 5.27 Jun – 1 Jul 5. 27 4-8 Jul 5. Empat Berpandukan a) Objek konkrit b) Gambar c) Garis nombor Mengimbas kembali idea. BBM: Kad gambar. abakus 4:1 dan lembaran kerja. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan. iv.2. Sepuluh iv. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang. Lima iii. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. vi. Dua ii.2 Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu dan sifar 5. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. ii.3. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.

xii. dua lima sepuluh empat Satu Sifar mengikut a) tertib menaik b) Rawak Mengimbas kembali idea. ii. kad symbol +/=.4.3.4 Menggunakan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 5. viii. 5. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.1 Menggunakan pembahagian CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 12 . xi.spontan pembahagian 11-15 Jul pembahagian dengan i. abakus 4:1 dan lembaran kerja. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. BBM: Kad gambar. v. ketelitian.3 b) Menyatakan secara spontan pembahagian 5. dua lima sepuluh empat Satu Sifar mengikut c) Salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk member hasil bahagi tertentu dalam pembahagia apabila disoal MINGGU / TARIKH (2011) 29 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 5. x. TMK: Penggunaan Power Point dan abacus. ix.2 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan vii. vi. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. iii. iv.

iii. iv.pembahagian 18-22 Jul dengan i. membuat pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan.1 Menentukan nilai wang dalam CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat simulasi. WANG HINGGA RM 100 STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 6. BBM: Lembaran kerja. ii.1 Menentukan nilai wang STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 6. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea. membuat 13 .1. a) Merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor MINGGU / TARIKH (2011) 30 BIDANG / TAJUK 6. TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik serta penggunaan abacus. bagi Dua Lima Sepuluh Empat Membuat simulasi. bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko.

menerokai dan mencari makna melalui pengalaman dan pemerhatian. RM Sen pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. cermat. BBM: Buah epal. bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko.25-29 Jul i.3 Menambah wang 6. 6.2 Menukar wang 6. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian. kertas A4 atau kertas lukisan dan lembaran kerja. menterjemah 14 .5.2. 6.5 Penyelesaian masalah melibatkan wang STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 6.1 Menolak wang sehingga RM100 MINGGU / TARIKH (2011) 32 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 6. kek.1 Menambah wang sehingga RM 100 KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri.3. TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik.4 Menolak wang 6.4.1 Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi i. Duit syiling sehingga RM 1 Wang kertas hingga RM100 31 1-5 Ogos 6. ii. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri. ii.

MINGGU / TARIKH (2011) 33 .34 BIDANG / TAJUK 7. menterjemah 15 .1 Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri. kad gambar.8-12 Ogos idea. abakus 4:1 dan lembaran kerja . amanah dan bersyukur.1.1 Menyatakan dan menulis waktu STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 7. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi mewakilkan nilai wang. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama. WAKTU STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 7. jimat cermat. KEUSAHAWANAN: Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual beli. BBM: Wang syiling dan wang kertas. jujur. menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan. teliti.

2 Menulis waktu dalam gandaan lima minit 7. jujur. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus . teliti.3 Penyelesaian masalah melibatkan waktu Jam dan minit Hari dan jam idea.3. jimat cermat. amanah dan bersyukur.1.1 Menggunakan unit bagi waktu dan mengetahui hubungan di antara : i. menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan.1 Menyelesaiakan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harian 35 27 Ogos – 4 Sept CUTI PERTENGAHAN PENGGAL MINGGU / TARIKH (2011) 36 BIDANG / TAJUK 8.1.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 8. 7. member 16 . PENGENALAN TENTANG STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 8.2. BBM: Lembaran kerja 7.15-26 Ogos 7. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. ii.2 Hubungan unit dalam waktu 7.

member 17 .5-9 Sept PANJANG panjang dalam konteks amalan. teliti dan bantu-membant BBM: Lembaran kerja 8.3. pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah.3 Mengukur panjang objek 8. TMK: Penggunaan abakus bagi pengiraan ukuran panjang NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai ‘meter’ 8.4 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai MINGGU / TARIKH (2011) 37 BIDANG / TAJUK 9.2.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit bukan piawai 8.4.1.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan jisim dalam CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea.1 Membandingkan panjang dua objek melalui perbandingan secara langsung 8. PENGENALAN TENTANG JISIM STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 9.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 9.2 Membandingkan panjang dua objek 8.

menjana 18 .4. teliti dan bantu-membantu.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan isipadu CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea.1.PENGENALAN TENTANG STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 10. TMK: Penggunaan abakus NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur. TMK: Paparan Power Point. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama. 38 19-23 Sept 9.1 Mengukur jisim objek menggunakan unit bukan piawai KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri dan situasi.12-16 Sept jisim konteks amalan.1 Membandingkan jisim dua objek melalui perbandingan secara langsung. pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah.4 Mengukur jisim objek menggunakan unit piawai 9. menjana idea serta membuat sekuen.1 Mengukur jisim objek menggunakan unti piawai ‘kilogram’ MINGGU / TARIKH (2011) 39 BIDANG / TAJUK 10.2 Membandingkan jisim 9.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 10. BBM: Alat timbangan 9.3 Mengukur jisim objek 9.2. BBM: Lembaran kerja 9. disiplin dan bersyukur.3.

1 Mengenal pasti bentuk berdasarkan huraian STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 12.1 Membanding isipadu dua cecair melalui perbandingan secara langsung 10.1 menyukat isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai 10. BBM: Lembaran kerja 10. teliti dan kreatif.4 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai 40 3-7 Okt 11. BENTUK DUA DIMENSI STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 12.3.26 – 30 sept ISIPADU isipadu dalam konteks amalan idea.3. membuat inferens.4 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi MINGGU / TARIKH (2011) 41 BIDANG / TAJUK 12.3 Melabelkan 11. plastersin dan bongkah 11.4. bersyukur atas segala nikmat dan bertanggungjawab. BENTUK TIGA DIMENSI 11.1 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi 10.2.2 Membandingkan dan mengelaskan bentuk tiga dimensi 11. 19 .1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi yang kelihatan secara CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian.1. membanding.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi yang kelihatan secara keseluruhan 11. TMK: Paparan Power Point NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Tepati masa.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk tiga dimensi berdasarkan ciri-cirinya 11.1.2 Membandingkan isipadu dua cecair 10. membuat pemerhatian sekeliling dan menggunakan alat berpandukan prosedur tertentu.4. membuat pemerhatian NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.1 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai ‘liter’ 11.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi 11.3 Menyukat isipadu cecair 10.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk tiga dimensi KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan. BBM: Lembaran kerja.2.

sifat ingin tahu.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 20 .1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk dua dimensi 12. 12. 12. kreatif dan tidak putus asa.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk dua dimensi berdasarkan ciri-cirinya menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada dan membuat keputusan tentang sintesis akhir.3 Melabelkan bahagianbahagian pada bentuk dua dimensi 12.2. objek maujud.10-14 Okt 12.4 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian 12. lembaran kerja.4.2 Membandingkan dan mengelaskan bentuk dua dimensi keseluruhannya. BBM: Bentuk .3. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.

42 17 – 21 Okt PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 43-46 20 Okt – 18 Nov AKTIVITI PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN • Tertakluk kepada pindaan takwim sekolah masing-masing Dimurnikan oleh : 21 .

3. 9. 8. 6. 5. 7. 4.SK TMN MELAWATI 2 10.RAMASAMY – SK TMN PRIMA FOUZIAH BINTI MAT – SK SINARAN BUDI MOHD SHAIFULNIZAM BIN MOHD HASSAN –SK SUNGAI PUSU . NOORAINI BINTI MOHD YUSOFF – SK TMN EHSAN ROSMAH BINTI MOHAMAD YATIM – SK SG TUA BAHARU ZAKIAH BINTI ABDUL RAHMAN – SK TMN PERMATA SAZILA BINTI MOHAMAD – SK MERBAU SEMPAK NOOR HAZLIN BINTI SEBRAN – SK BKT RAHMAN PUTRA FATIMAH SHAM BINTI OTHMAN – SK BB SELAYANG (2) INDRANI A/P K.1. 2. KHAIRUL IRUAN SHAMSUL BIN MOHAMAD NASIR 22 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.