RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2011 LINUS ( NUMERASI ) TAHUN 2

MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 1.1.1 NOMBOR BULAT HINGGA 100 1.1 Menamakan nombor hingga 100 i. ii. Menamakan nombor hingga 100. Menyebut nombor hingga 100 Mengenalpasti angka hingga100. CATATAN

1 3 -7 Jan

1.2 Membilang hingga 100 objek

1.2.1

Membilang hingga 100 dengan membuat kumpulan: i. Sepuluh-sepuluh ii. Lima-lima iii. Dua-dua iv. Satu-satu Menulis nombor hingga 100.

1.3 Menulis angka hingga 100

1.3.1 i. ii.

menulis angka hingga 100. membaca nombor dalam perkataan hingga seratus. iii. menulis nombor dalam perkataan sehingga seratus. 2 1.4 Mengenalpasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga seratus 1.4.1 Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit. i. Mengenalpasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga seratus

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BBM: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 5-9 (rujuk Modul)

10.14 Jan

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan BBM: Objek sebenar, kad gambar

1

MINGGU / TARIKH (2011) 3 17-21 Jan

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1.5 Menyusun nombor

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 1.5.1 i. Menyusun nombor hingga 100

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BBM: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja

NOMBOR BULAT HINGGA 100

membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun. ii. Membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun iii. Membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun. iv. Membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun

4 24-28 Jan

1.6 Membandingkan nombor

1.6.1 Membandingkan nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang. i. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang.

1.7

Menyusun nombor mengikut urutan

1.7.1 Menyusun nombor mengikut
urutan dengan

i.

Membandingkan nombor tersebut dan meletakkan nombor tersebut pada garis nombor.

KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian, menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama, berdisiplin, tolongmenolong, bertanggungjawab, yakin diri. BBM: Guli, biji saga, kacang tanah, kad imbasan

2

KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian. abakus 4:1 dan lembaran kerja 7 14-18 Feb TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 2. tolongmenolong. kad nombor. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama. Nombor dua digit dengan nombor dua digit 2.1 Menyebut dan menggunakan nombor ordinal i. menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan. Nombor dua digit dengan nombor dua digit MINGGU / BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3 .8. TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor. membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria. Nombor satu digit dengan nombor satu digit ii. bertanggungjawab. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza. yakin diri. kacang tanah. BBM: Komputer.1. Nombor dua digit dengan nombor satu digit ii. Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas ’hingga ‘kedua puluh’ ii. biji saga. berdisiplin.1 menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi : i. kad imbasan.1 menambah dua nombor dengan mengumpul semula bagi : i.2 Menambah dan mengumpul semula 2. KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit. Nombor dua digit dengan nombor satu digit iii. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea.8 Menyebut dan menggunakan nombor ordinal 1.2. BBM: Guli.MINGGU / TARIKH (2011) 5 31 Jan 4 Feb 6 7-11 Feb BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CUTI TAHUN BARU CINA CATATAN 1.1 Menambah dua nombor 2.

abakus 4:1 dan lembaran kerja 2. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang melibatkan dua nombor. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian dan analisis. kad nombor. Menambah tiga nombor satu digit 2.3 Menambah tiga nombor Murid berupaya untuk… 2. kad nombor. BBM: Komputer. BBM: Komputer.TARIKH (2011) 8 21-25 Feb Murid dibimbing untuk… 2. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 4 .4 Melengkapkan ayat matematik 9-10 28 Feb – 11 Mac TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 2. KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit.5.1 Melengkapkan ayat matematik i. TMK: Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor.1 Menambah tiga nombor bagi.4.1 Menyelesaikan masalah bagi operasi tambah i. TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor. abakus 4:1 dan lembaran kerja. membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria. menyusun maklumat mengikut kriteria. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea.3.5 Menyelesaikan masalah 2.

1 menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan: i. garis nombor.1. menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria.2. ii. Nombor satu digit daripada nombor dua digit Nombor dua digit daripada nombor dua digit.(2011) 11 14-18 Mac 12 21-25 Mac 3. Nombor satu digit daripada nombor satu digit.2 Menolak dua nombor dengan mengumpul semula NOMBOR BULAT HINGGA 100 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 3.1 Menolak dua nombor tanpa mengumpul semula 3. Nombor satu digit daripada nombor dua digit. TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. Nombor dua digit daripada dua digit. buku. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 5 . BBM: Guli. KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria. kad nombor 0-100 dan lembaran kerja 3. pensel.1 menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan : i.

BBM: Guli. TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. kad nombor 1-100 dan lembaran kerja. menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria. KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria. garis nombor. menyusun maklumat dan membuat sekuen. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin.5.4 Melengkapkan ayat matematik 3. KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian.3 menolak tiga nombor satu digit 3.1 Melengkapkan ayat matematik operasi tolak yang melibatkan dua nombor. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 6 .5 Meyelesaikan masalah harian 3. kad nombor 0-100 dan lembaran kerja . 14 4-8 Apr 3. pensel.1 menolak sebarang tiga nombor satu digit. TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point.(2011) 13 28 Mac – 1 Apr 3.3. buku.4. BBM: Garis nombor. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 3.

Menggunakan symbol bagi menulis ayat matematik darab berdasarkan situasi yang diberi MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 7 . Menulis symbol iii. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darab ii. Bahan konkrit ii.2 Menulis ayat matematik tambah berulang i. BBM: Abakus 4:1. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. BBM: Garis nombor. mengenalpasti ciri.1. blok asas. Lima-lima iii. kad nombor 1-100 dan lembaran kerja KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunakan alat (dekak-dekak).1.1. Sepuluh-sepuluh Empat-empat 16 18-22 Apr 4.1 a) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak 4. 4. dekak-dekak. TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. Garis nombor TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 4.1 Memperkenalkan symbol darab dan sama dengan i.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait.1 b) Memperkenalkan symbol darab dan sama dengan 4. menyusun maklumat dan membuat sekuen.1 a) Menulis ayat matematik tambah berulang 4. Gambar iii. kad imbasan dan lembaran kerja. Dua-dua ii. menyusun maklumat mengikut kriteria dan mengimbas kembali idea .(2011) 15 11-15 Apr i. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Disiplin diri.

sepuluh-sepuluh dan empatempat berbantukan i.2 a) membina sifir dua. objek konkrit ii.1. MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 8 .2.2 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua. lima. gambar iii. garis nombor dan lembaran kerja. bekas yang berlainan saiz. garis nombor 4. sepuluh dan empat dengan berpandukan KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat penghampiran dan penganggaran.1.1 c) menulis operasi darab 4.3 menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan 18 PKSR 1 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2-6 Mei 19 9-13 Mei i.2 b) menentukan nilai 4.1 b) Menulis ayat matematik darab 4. Garis nombor KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat inferens dan membuat penganggaran melalui pemerhatian.2. BBM: Dekak-dekak. lima sepuluh dan empat 4. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani dan sikap kerjasama. kad gambar dan lembaran kerja 4. membina pemahaman melalui alat yang bersesuaian dan pemerhatian situasi sekeliling.2 Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifir sifar TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 4. Gambar iii.1 membina sifir dua. Objek ii. BBM: Guli atau objek sekeliling kelas.17 25-29 Apr TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 4. limalima. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Memupuk sikap ingin tahu dan berdikari.

BBM: Guli. kad gambar dan lembaran kerja. satu dan sifar mengikut i. lima. BBM: Garis nombor.20 16-20 Mei TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 4. blok warna.1 Menyatakan secara spontan sifir dua. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian dan cekap. lima. rawak iii.4 Menggunakan sifir dua.3 melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua. Menyelesaikan operasi 22 & 23 28 Mei – 12 Jun MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK CUTI PERTENGAHAN TAHUN STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 9 . sepuluh dan empat bagi i.2 c) Melengkapkan ayat matematik 4. lima. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin.3. gula-gula. satu dan sifar KREATIVITI DAN INOVASI: Mencari hubungkait. 21 23-27 Mei 4. sepuluh dan empat 4. empat. ii.4. lima. mengesan sebab dan mengubah suai idea. sepuluh.1 Menggunakan sifir dua. salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk member hasil darab tertentu KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian. bongkah nombor dan lembaran kerja.2.3 Menyatakan sifir secara spontan 4. empat. sikap ingin mencuba dan tidak putus asa. 4. sepuluh . tertib menaik ii. merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. menilai idea secara kritis dan mengubah suai idea.

3 Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktiviti i. membuat perkaitan dan mengubah suai idea. Objek b. abakus 4:1 dan lembaran kerja. kerjasama dan cekal.1 b) Memperkenal simbol bahagi 5. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. BAHAGI 13-17 Jun 5. blok warna. BBM: Kad gambar. kad gambar. kad symbol +/=. kad simbol +/. ii.1. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin.1.24 5. iv. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. 5. iii.1. Pengumuplan Pengongsian Tolak berturut-turut Songsangan operasi darab KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. Garis nombor KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian. Gambar c.1 a) Mengkelaskan kepada kumpulan 5. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan.1c) Menulis ayat matematik MINGGU / TARIKH (2011) 26 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 10 . fenomena dapatan makna.2 Memperkenalkan symbol bahagi dan sama dengan a) mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks bahagi b) menulis symbol c) menggunakan symbol bahagi dan sama dengan bagi menulis 5. ketelitian.1 Mengkelaskan kepada kumpulan i. iv. Dua-dua Lima-lima Sepuluh-sepuluh Empat-empat dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan a. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. 25 20-24 Jun 5. kad perkataan. iii. ii. TMK: Penggunaan Power Point BBM: Guli.dan lembaran kerja. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang. gula-gula.

ketelitian. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. ketelitian. abakus 4:1 dan lembaran kerja.3. kesungguhan dan sifat tidak putus asa.2 b) Menentukan nilai 5. 27 4-8 Jul 5.3 Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i. ii. abakus 4:1 dan lembaran kerja. iv.1 Membentuk ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i.2 a) Membentuk ayat matematik 5. kad symbol +/=. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang.2.27 Jun – 1 Jul 5. iii.2 Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu dan sifar 5.2. Dua ii.2. BBM: Kad gambar. v. Empat Berpandukan a) Objek konkrit b) Gambar c) Garis nombor Mengimbas kembali idea. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan.1 Menyatakan secara spontan CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 11 . Lima iii. vi.2 c) Melengkapkan ayat matematik bahagi 5. BBM: Kad gambar. Sepuluh iv. Dua Lima Sepuluh Empat satu sifar MINGGU / TARIKH (2011) 28 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 5. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea scra berterusan.3 a) Menyatakan secara STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 5. kad symbol +/=. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penolakan. Mengaitkan penolakan dalam aktiviti jual beli barang. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea.

spontan pembahagian 11-15 Jul pembahagian dengan i. dua lima sepuluh empat Satu Sifar mengikut c) Salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk member hasil bahagi tertentu dalam pembahagia apabila disoal MINGGU / TARIKH (2011) 29 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 5. xii. 5. iii. x. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.3. viii.4 Menggunakan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 5. BBM: Kad gambar. kad symbol +/=. xi. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan.3 b) Menyatakan secara spontan pembahagian 5. TMK: Penggunaan Power Point dan abacus. vi.1 Menggunakan pembahagian CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 12 . ii. v. iv. abakus 4:1 dan lembaran kerja. kesungguhan dan sifat tidak putus asa.2 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan vii. dua lima sepuluh empat Satu Sifar mengikut a) tertib menaik b) Rawak Mengimbas kembali idea. ix. ketelitian.4.

1. ii. bagi Dua Lima Sepuluh Empat Membuat simulasi. bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko. WANG HINGGA RM 100 STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 6.1 Menentukan nilai wang STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 6. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea. iii. membuat 13 . TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik serta penggunaan abacus. BBM: Lembaran kerja. a) Merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor MINGGU / TARIKH (2011) 30 BIDANG / TAJUK 6. iv.pembahagian 18-22 Jul dengan i. membuat pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan.1 Menentukan nilai wang dalam CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat simulasi.

4 Menolak wang 6.4.2.5 Penyelesaian masalah melibatkan wang STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 6. Duit syiling sehingga RM 1 Wang kertas hingga RM100 31 1-5 Ogos 6. ii. menerokai dan mencari makna melalui pengalaman dan pemerhatian.3. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea. BBM: Buah epal. 6.3 Menambah wang 6.1 Menambah wang sehingga RM 100 KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri. TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik. cermat. menterjemah 14 .5. kek. RM Sen pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan.25-29 Jul i.2 Menukar wang 6.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri.1 Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi i. kertas A4 atau kertas lukisan dan lembaran kerja. 6. bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko. ii.1 Menolak wang sehingga RM100 MINGGU / TARIKH (2011) 32 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 6. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian.

34 BIDANG / TAJUK 7. amanah dan bersyukur.8-12 Ogos idea. MINGGU / TARIKH (2011) 33 . WAKTU STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 7. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi mewakilkan nilai wang. jimat cermat.1 Menyatakan dan menulis waktu STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 7. kad gambar. jujur. abakus 4:1 dan lembaran kerja . teliti.1 Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri. menterjemah 15 . KEUSAHAWANAN: Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual beli.1. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama. BBM: Wang syiling dan wang kertas. menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan.

NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama. menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan. BBM: Lembaran kerja 7.2 Hubungan unit dalam waktu 7.1 Menyelesaiakan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harian 35 27 Ogos – 4 Sept CUTI PERTENGAHAN PENGGAL MINGGU / TARIKH (2011) 36 BIDANG / TAJUK 8.3. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus . ii. jimat cermat.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 8.1. teliti.1.2. PENGENALAN TENTANG STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 8. member 16 .15-26 Ogos 7.2 Menulis waktu dalam gandaan lima minit 7. 7. jujur.3 Penyelesaian masalah melibatkan waktu Jam dan minit Hari dan jam idea.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. amanah dan bersyukur.1 Menggunakan unit bagi waktu dan mengetahui hubungan di antara : i.

2 Membandingkan panjang dua objek 8. PENGENALAN TENTANG JISIM STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 9. teliti dan bantu-membant BBM: Lembaran kerja 8.2.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan jisim dalam CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea.3 Mengukur panjang objek 8. pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit bukan piawai 8.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai ‘meter’ 8. member 17 .3.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 9. TMK: Penggunaan abakus bagi pengiraan ukuran panjang NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur.4 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai MINGGU / TARIKH (2011) 37 BIDANG / TAJUK 9.5-9 Sept PANJANG panjang dalam konteks amalan.1.4.1 Membandingkan panjang dua objek melalui perbandingan secara langsung 8.

BBM: Alat timbangan 9. TMK: Paparan Power Point.4 Mengukur jisim objek menggunakan unit piawai 9.1 Mengukur jisim objek menggunakan unti piawai ‘kilogram’ MINGGU / TARIKH (2011) 39 BIDANG / TAJUK 10.2.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 10.1. teliti dan bantu-membantu. 38 19-23 Sept 9.1 Membandingkan jisim dua objek melalui perbandingan secara langsung.2 Membandingkan jisim 9. BBM: Lembaran kerja 9. TMK: Penggunaan abakus NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur.12-16 Sept jisim konteks amalan.1 Mengukur jisim objek menggunakan unit bukan piawai KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri dan situasi. pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama.PENGENALAN TENTANG STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 10.3.3 Mengukur jisim objek 9.4. menjana idea serta membuat sekuen.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan isipadu CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. disiplin dan bersyukur. menjana 18 .

TMK: Paparan Power Point NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Tepati masa.1 menyukat isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai 10.4 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai 40 3-7 Okt 11. BENTUK DUA DIMENSI STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 12.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk tiga dimensi berdasarkan ciri-cirinya 11.4 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi MINGGU / TARIKH (2011) 41 BIDANG / TAJUK 12. membuat inferens.4.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi yang kelihatan secara keseluruhan 11.3 Menyukat isipadu cecair 10.1 Mengenal pasti bentuk berdasarkan huraian STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 12. membanding.2 Membandingkan dan mengelaskan bentuk tiga dimensi 11. BBM: Lembaran kerja. plastersin dan bongkah 11.3.3 Melabelkan 11. bersyukur atas segala nikmat dan bertanggungjawab.1.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi 11. membuat pemerhatian sekeliling dan menggunakan alat berpandukan prosedur tertentu. membuat pemerhatian NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. teliti dan kreatif. 19 .1 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai ‘liter’ 11.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi yang kelihatan secara CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian. BENTUK TIGA DIMENSI 11.1 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi 10.2 Membandingkan isipadu dua cecair 10.4. BBM: Lembaran kerja 10.2.3.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk tiga dimensi KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan.26 – 30 sept ISIPADU isipadu dalam konteks amalan idea.2.1 Membanding isipadu dua cecair melalui perbandingan secara langsung 10.1.

1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk dua dimensi berdasarkan ciri-cirinya menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada dan membuat keputusan tentang sintesis akhir. 12.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk dua dimensi 12. objek maujud. sifat ingin tahu. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.4.2 Membandingkan dan mengelaskan bentuk dua dimensi keseluruhannya.3 Melabelkan bahagianbahagian pada bentuk dua dimensi 12. kreatif dan tidak putus asa.3.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 20 . lembaran kerja.2. BBM: Bentuk .4 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian 12. 12.10-14 Okt 12.

42 17 – 21 Okt PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 43-46 20 Okt – 18 Nov AKTIVITI PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN • Tertakluk kepada pindaan takwim sekolah masing-masing Dimurnikan oleh : 21 .

4. 5.1. 9. 2. 6.SK TMN MELAWATI 2 10.RAMASAMY – SK TMN PRIMA FOUZIAH BINTI MAT – SK SINARAN BUDI MOHD SHAIFULNIZAM BIN MOHD HASSAN –SK SUNGAI PUSU . KHAIRUL IRUAN SHAMSUL BIN MOHAMAD NASIR 22 . NOORAINI BINTI MOHD YUSOFF – SK TMN EHSAN ROSMAH BINTI MOHAMAD YATIM – SK SG TUA BAHARU ZAKIAH BINTI ABDUL RAHMAN – SK TMN PERMATA SAZILA BINTI MOHAMAD – SK MERBAU SEMPAK NOOR HAZLIN BINTI SEBRAN – SK BKT RAHMAN PUTRA FATIMAH SHAM BINTI OTHMAN – SK BB SELAYANG (2) INDRANI A/P K. 7. 8. 3.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.