RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2011 LINUS ( NUMERASI ) TAHUN 2

MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 1.1.1 NOMBOR BULAT HINGGA 100 1.1 Menamakan nombor hingga 100 i. ii. Menamakan nombor hingga 100. Menyebut nombor hingga 100 Mengenalpasti angka hingga100. CATATAN

1 3 -7 Jan

1.2 Membilang hingga 100 objek

1.2.1

Membilang hingga 100 dengan membuat kumpulan: i. Sepuluh-sepuluh ii. Lima-lima iii. Dua-dua iv. Satu-satu Menulis nombor hingga 100.

1.3 Menulis angka hingga 100

1.3.1 i. ii.

menulis angka hingga 100. membaca nombor dalam perkataan hingga seratus. iii. menulis nombor dalam perkataan sehingga seratus. 2 1.4 Mengenalpasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga seratus 1.4.1 Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit. i. Mengenalpasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga seratus

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BBM: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 5-9 (rujuk Modul)

10.14 Jan

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan BBM: Objek sebenar, kad gambar

1

MINGGU / TARIKH (2011) 3 17-21 Jan

BIDANG / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1.5 Menyusun nombor

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 1.5.1 i. Menyusun nombor hingga 100

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan BBM: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja

NOMBOR BULAT HINGGA 100

membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun. ii. Membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun iii. Membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun. iv. Membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun

4 24-28 Jan

1.6 Membandingkan nombor

1.6.1 Membandingkan nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang. i. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang.

1.7

Menyusun nombor mengikut urutan

1.7.1 Menyusun nombor mengikut
urutan dengan

i.

Membandingkan nombor tersebut dan meletakkan nombor tersebut pada garis nombor.

KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian, menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama, berdisiplin, tolongmenolong, bertanggungjawab, yakin diri. BBM: Guli, biji saga, kacang tanah, kad imbasan

2

Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza. Nombor satu digit dengan nombor satu digit ii. bertanggungjawab. biji saga.MINGGU / TARIKH (2011) 5 31 Jan 4 Feb 6 7-11 Feb BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CUTI TAHUN BARU CINA CATATAN 1.8 Menyebut dan menggunakan nombor ordinal 1. yakin diri. Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas ’hingga ‘kedua puluh’ ii. KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit.1 menambah dua nombor dengan mengumpul semula bagi : i. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama.8. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea.2 Menambah dan mengumpul semula 2. TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor. KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan melalui pemerhatian. kacang tanah. berdisiplin. Nombor dua digit dengan nombor satu digit ii. Nombor dua digit dengan nombor dua digit MINGGU / BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3 . abakus 4:1 dan lembaran kerja 7 14-18 Feb TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 2.2. Nombor dua digit dengan nombor satu digit iii.1 menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi : i. BBM: Komputer. tolongmenolong.1 Menambah dua nombor 2. BBM: Guli. kad imbasan. membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria.1 Menyebut dan menggunakan nombor ordinal i. Nombor dua digit dengan nombor dua digit 2.1. menghasilkan idea bermakna dan menterjemahkan idea melalui penulisan. kad nombor.

TMK: Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor.1 Menyelesaikan masalah bagi operasi tambah i. TMK: Murid menggunakan abacus bagi mewakilkan nombor.5 Menyelesaikan masalah 2. BBM: Komputer.1 Menambah tiga nombor bagi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian dan analisis.3.TARIKH (2011) 8 21-25 Feb Murid dibimbing untuk… 2. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea.1 Melengkapkan ayat matematik i. abakus 4:1 dan lembaran kerja.5. KREATIVITI DAN INOVASI: Menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit. Menambah tiga nombor satu digit 2. kad nombor. BBM: Komputer. abakus 4:1 dan lembaran kerja 2.4. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang melibatkan dua nombor. membuat perbandingan melalui pemerhatian dan menyusun maklumat ikut kriteria. menyusun maklumat mengikut kriteria. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan berani menyatakan idea. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 4 .4 Melengkapkan ayat matematik 9-10 28 Feb – 11 Mac TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 2.3 Menambah tiga nombor Murid berupaya untuk… 2. kad nombor.

TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point.2 Menolak dua nombor dengan mengumpul semula NOMBOR BULAT HINGGA 100 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 3. pensel. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin. buku. BBM: Guli.1 menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan: i.2. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 5 .1 Menolak dua nombor tanpa mengumpul semula 3. kad nombor 0-100 dan lembaran kerja 3. Nombor satu digit daripada nombor satu digit. Nombor dua digit daripada dua digit. garis nombor. KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria. menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria.1 menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan : i. Nombor satu digit daripada nombor dua digit Nombor dua digit daripada nombor dua digit.(2011) 11 14-18 Mac 12 21-25 Mac 3.1. ii. Nombor satu digit daripada nombor dua digit.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan. menyusun maklumat dan membuat sekuen. 14 4-8 Apr 3.3.4 Melengkapkan ayat matematik 3. TMK: Membilang nombor berpandukan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point.5.(2011) 13 28 Mac – 1 Apr 3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian.5 Meyelesaikan masalah harian 3.1 menolak sebarang tiga nombor satu digit. menggabung jalin berdasarkan maklumat yang ada dan menyusun maklumat mengikut criteria. pensel. buku. garis nombor. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 3.4. KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunkana deria.1 Melengkapkan ayat matematik operasi tolak yang melibatkan dua nombor. MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 6 . NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin pada diri sendiri dan berdisiplin. kad nombor 0-100 dan lembaran kerja . kad nombor 1-100 dan lembaran kerja. BBM: Garis nombor. KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait. BBM: Guli.3 menolak tiga nombor satu digit 3.

1. Menggunakan symbol bagi menulis ayat matematik darab berdasarkan situasi yang diberi MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 7 . menyusun maklumat mengikut kriteria dan mengimbas kembali idea . Garis nombor TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 4. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darab ii. TMK: Melengkapkan garis nombor yang disediakan dalam bentuk Power Point. dekak-dekak. BBM: Garis nombor. Menulis symbol iii.1.2 Menulis ayat matematik tambah berulang i. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Sikap kerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.1 Memperkenalkan symbol darab dan sama dengan i. menyusun maklumat dan membuat sekuen.(2011) 15 11-15 Apr i. Lima-lima iii. Sepuluh-sepuluh Empat-empat 16 18-22 Apr 4. kad imbasan dan lembaran kerja. BBM: Abakus 4:1. Dua-dua ii. Bahan konkrit ii. 4. kad nombor 1-100 dan lembaran kerja KREATIVITI DAN INOVASI: Menggunakan alat (dekak-dekak). NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Disiplin diri.1 b) Memperkenalkan symbol darab dan sama dengan 4.1 a) Menulis ayat matematik tambah berulang 4. Gambar iii. mengenalpasti ciri.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait.1 a) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak 4. blok asas.1.

objek konkrit ii. bekas yang berlainan saiz.1 membina sifir dua. Garis nombor KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat inferens dan membuat penganggaran melalui pemerhatian.2 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Memupuk sikap ingin tahu dan berdikari. MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 8 .17 25-29 Apr TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 4.1 c) menulis operasi darab 4. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani dan sikap kerjasama. gambar iii. sepuluh dan empat dengan berpandukan KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat penghampiran dan penganggaran.2. membina pemahaman melalui alat yang bersesuaian dan pemerhatian situasi sekeliling.1.2 Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifir sifar TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 4.2 a) membina sifir dua.2 b) menentukan nilai 4. lima sepuluh dan empat 4. lima.1. garis nombor 4.3 menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan 18 PKSR 1 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2-6 Mei 19 9-13 Mei i. sepuluh-sepuluh dan empatempat berbantukan i. Objek ii.2. limalima.1 b) Menulis ayat matematik darab 4. kad gambar dan lembaran kerja 4. garis nombor dan lembaran kerja. BBM: Dekak-dekak. BBM: Guli atau objek sekeliling kelas. Gambar iii.

4. satu dan sifar mengikut i. lima.1 Menyatakan secara spontan sifir dua. 21 23-27 Mei 4. gula-gula. merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. ii. tertib menaik ii. 4.2. sepuluh. sepuluh . bongkah nombor dan lembaran kerja. sepuluh dan empat bagi i. menilai idea secara kritis dan mengubah suai idea. lima. BBM: Guli.4 Menggunakan sifir dua.3 melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua.1 Menggunakan sifir dua. BBM: Garis nombor. mengesan sebab dan mengubah suai idea. empat.3 Menyatakan sifir secara spontan 4.3. satu dan sifar KREATIVITI DAN INOVASI: Mencari hubungkait. Menyelesaikan operasi 22 & 23 28 Mei – 12 Jun MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK CUTI PERTENGAHAN TAHUN STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 9 . NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian dan cekap. sepuluh dan empat 4. empat. kad gambar dan lembaran kerja. sikap ingin mencuba dan tidak putus asa.2 c) Melengkapkan ayat matematik 4. lima. lima.20 16-20 Mei TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 4. blok warna. salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk member hasil darab tertentu KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian. rawak iii. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin.

praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. kerjasama dan cekal. gula-gula.24 5. BAHAGI 13-17 Jun 5. iii. blok warna. ketelitian. Objek b.1 a) Mengkelaskan kepada kumpulan 5. iv. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Yakin. BBM: Kad gambar. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang. kad gambar. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. iv.1. membuat perkaitan dan mengubah suai idea. fenomena dapatan makna. TMK: Penggunaan Power Point BBM: Guli.2 Memperkenalkan symbol bahagi dan sama dengan a) mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks bahagi b) menulis symbol c) menggunakan symbol bahagi dan sama dengan bagi menulis 5.1.1 b) Memperkenal simbol bahagi 5.3 Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktiviti i. abakus 4:1 dan lembaran kerja. Gambar c. kad symbol +/=. Garis nombor KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea dari pemerhatian. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. 5.1c) Menulis ayat matematik MINGGU / TARIKH (2011) 26 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 10 . Pengumuplan Pengongsian Tolak berturut-turut Songsangan operasi darab KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. ii.1. kad perkataan. kad simbol +/. ii.1 Mengkelaskan kepada kumpulan i. 25 20-24 Jun 5. iii. Dua-dua Lima-lima Sepuluh-sepuluh Empat-empat dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan a.dan lembaran kerja.

ketelitian. Lima iii.2.2.3 a) Menyatakan secara STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 5.2. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang.2 a) Membentuk ayat matematik 5.2 Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu dan sifar 5. Dua ii. Dua Lima Sepuluh Empat satu sifar MINGGU / TARIKH (2011) 28 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 5.3 Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i. 27 4-8 Jul 5.27 Jun – 1 Jul 5. BBM: Kad gambar. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea scra berterusan.3. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. Empat Berpandukan a) Objek konkrit b) Gambar c) Garis nombor Mengimbas kembali idea. kad symbol +/=. kad symbol +/=. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. abakus 4:1 dan lembaran kerja. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba. BBM: Kad gambar. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. vi. iii. ketelitian. abakus 4:1 dan lembaran kerja. Sepuluh iv. v.1 Menyatakan secara spontan CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 11 . TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penambahan. iv. ii.1 Membentuk ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i. Mengaitkan penolakan dalam aktiviti jual beli barang.2 b) Menentukan nilai 5. KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi penolakan.2 c) Melengkapkan ayat matematik bahagi 5.

kad symbol +/=.3.1 Menggunakan pembahagian CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: 12 . NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.spontan pembahagian 11-15 Jul pembahagian dengan i. praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. ketelitian. ii. iii. viii. iv. kesungguhan dan sifat tidak putus asa. xii. TMK: Penggunaan Power Point dan abacus. vi. x. xi. BBM: Kad gambar. v. dua lima sepuluh empat Satu Sifar mengikut c) Salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk member hasil bahagi tertentu dalam pembahagia apabila disoal MINGGU / TARIKH (2011) 29 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 5. dua lima sepuluh empat Satu Sifar mengikut a) tertib menaik b) Rawak Mengimbas kembali idea.2 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan vii.4. ix. abakus 4:1 dan lembaran kerja. 5.3 b) Menyatakan secara spontan pembahagian 5.4 Menggunakan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 5.

bagi Dua Lima Sepuluh Empat Membuat simulasi. iv. iii.pembahagian 18-22 Jul dengan i.1.1 Menentukan nilai wang dalam CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat simulasi. bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko. a) Merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor MINGGU / TARIKH (2011) 30 BIDANG / TAJUK 6. WANG HINGGA RM 100 STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 6. BBM: Lembaran kerja.1 Menentukan nilai wang STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 6. ii. TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik serta penggunaan abacus. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea. membuat pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. membuat 13 .

3.1 Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi i. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Ketelitian. ii.2 Menukar wang 6.4 Menolak wang 6. 6. BBM: Buah epal. TMK: Penggunaan Power Point dan untuk paparan gambar dan ayat matematik. kertas A4 atau kertas lukisan dan lembaran kerja. Duit syiling sehingga RM 1 Wang kertas hingga RM100 31 1-5 Ogos 6.2. menerokai dan mencari makna melalui pengalaman dan pemerhatian. menterjemah 14 .5. RM Sen pemerhatian dan analisis idea untuk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya serta praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. ii.3 Menambah wang 6.1 Menolak wang sehingga RM100 MINGGU / TARIKH (2011) 32 BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 6.25-29 Jul i.4. cermat. kek.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri. 6.5 Penyelesaian masalah melibatkan wang STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 6. bertanggungjawab terhadap keputusan dan berani mengambil risiko.1 Menambah wang sehingga RM 100 KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani menyatakan idea.

34 BIDANG / TAJUK 7. teliti. abakus 4:1 dan lembaran kerja . menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan. amanah dan bersyukur. KEUSAHAWANAN: Mengaitkan penggunaan wang dalam aktiviti jual beli.1. kad gambar. MINGGU / TARIKH (2011) 33 . menterjemah 15 . TMK: Penggunaan Power Point dan abakus bagi mewakilkan nilai wang. BBM: Wang syiling dan wang kertas.1 Menyatakan dan menulis waktu STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 7. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama.1 Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri. WAKTU STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 7.8-12 Ogos idea. jimat cermat. jujur.

2.2 Menulis waktu dalam gandaan lima minit 7. menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan.3 Penyelesaian masalah melibatkan waktu Jam dan minit Hari dan jam idea.1. BBM: Lembaran kerja 7.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea. teliti.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 8. ii.3. 7. PENGENALAN TENTANG STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 8.2 Hubungan unit dalam waktu 7.1 Menggunakan unit bagi waktu dan mengetahui hubungan di antara : i. jujur.1. NILAI MURNI DAN SIKAP Bekerjasama. amanah dan bersyukur. TMK: Penggunaan Power Point dan abakus .1 Menyelesaiakan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harian 35 27 Ogos – 4 Sept CUTI PERTENGAHAN PENGGAL MINGGU / TARIKH (2011) 36 BIDANG / TAJUK 8. jimat cermat.15-26 Ogos 7. member 16 .

1 Mengukur panjang objek menggunakan unit bukan piawai 8. pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai ‘meter’ 8.2.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan jisim dalam CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea.3.1 Membandingkan panjang dua objek melalui perbandingan secara langsung 8.4 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai MINGGU / TARIKH (2011) 37 BIDANG / TAJUK 9.4. member 17 .1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 9.3 Mengukur panjang objek 8.2 Membandingkan panjang dua objek 8.1. PENGENALAN TENTANG JISIM STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 9. teliti dan bantu-membant BBM: Lembaran kerja 8. TMK: Penggunaan abakus bagi pengiraan ukuran panjang NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur.5-9 Sept PANJANG panjang dalam konteks amalan.

menjana 18 .1 Membandingkan jisim dua objek melalui perbandingan secara langsung.1 Menggunakan perbendaharaan kata berkaitan STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 10.1 Mengukur jisim objek menggunakan unit bukan piawai KREATIVITI DAN INOVASI: Mengenalpasti ciri dan situasi.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan isipadu CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Mengimbas kembali idea.PENGENALAN TENTANG STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 10. TMK: Penggunaan abakus NILAI MURNI DAN SIKAP Jujur. menjana idea serta membuat sekuen. disiplin dan bersyukur. BBM: Lembaran kerja 9.4. BBM: Alat timbangan 9.2.12-16 Sept jisim konteks amalan.3. teliti dan bantu-membantu.1 Mengukur jisim objek menggunakan unti piawai ‘kilogram’ MINGGU / TARIKH (2011) 39 BIDANG / TAJUK 10.3 Mengukur jisim objek 9. pelbagai contoh berkaitan tugasan dan mempraktikkan penyelesaian masalah.1. 38 19-23 Sept 9.4 Mengukur jisim objek menggunakan unit piawai 9. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Kerjasama.2 Membandingkan jisim 9. TMK: Paparan Power Point.

2 Membandingkan dan mengelaskan bentuk tiga dimensi 11.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk tiga dimensi KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat perbandingan.26 – 30 sept ISIPADU isipadu dalam konteks amalan idea.1 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi 10. membuat pemerhatian sekeliling dan menggunakan alat berpandukan prosedur tertentu.4 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi MINGGU / TARIKH (2011) 41 BIDANG / TAJUK 12. plastersin dan bongkah 11.3 Menyukat isipadu cecair 10.2. TMK: Paparan Power Point NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Tepati masa.1 Membanding isipadu dua cecair melalui perbandingan secara langsung 10.4.3. teliti dan kreatif. BBM: Lembaran kerja. membanding.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi yang kelihatan secara keseluruhan 11.4.1 menyukat isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai 10.1. BENTUK DUA DIMENSI STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 12.2 Membandingkan isipadu dua cecair 10.3.1 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai ‘liter’ 11. membuat inferens.1 Mengenal pasti bentuk berdasarkan huraian STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 12.2.3 Melabelkan 11.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk tiga dimensi berdasarkan ciri-cirinya 11.1. membuat pemerhatian NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi 11.4 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai 40 3-7 Okt 11. BBM: Lembaran kerja 10. bersyukur atas segala nikmat dan bertanggungjawab.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi yang kelihatan secara CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: Membuat pemerhatian. BENTUK TIGA DIMENSI 11. 19 .

1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk dua dimensi berdasarkan ciri-cirinya menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada dan membuat keputusan tentang sintesis akhir. 12.4 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian 12.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian MINGGU / TARIKH (2011) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 20 .10-14 Okt 12. lembaran kerja. objek maujud.2 Membandingkan dan mengelaskan bentuk dua dimensi keseluruhannya. kreatif dan tidak putus asa. sifat ingin tahu. BBM: Bentuk .4. 12.3.2. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani mencuba.3 Melabelkan bahagianbahagian pada bentuk dua dimensi 12.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk dua dimensi 12.

42 17 – 21 Okt PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 43-46 20 Okt – 18 Nov AKTIVITI PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN • Tertakluk kepada pindaan takwim sekolah masing-masing Dimurnikan oleh : 21 .

SK TMN MELAWATI 2 10. NOORAINI BINTI MOHD YUSOFF – SK TMN EHSAN ROSMAH BINTI MOHAMAD YATIM – SK SG TUA BAHARU ZAKIAH BINTI ABDUL RAHMAN – SK TMN PERMATA SAZILA BINTI MOHAMAD – SK MERBAU SEMPAK NOOR HAZLIN BINTI SEBRAN – SK BKT RAHMAN PUTRA FATIMAH SHAM BINTI OTHMAN – SK BB SELAYANG (2) INDRANI A/P K. 5. 4. 8. 2.1.RAMASAMY – SK TMN PRIMA FOUZIAH BINTI MAT – SK SINARAN BUDI MOHD SHAIFULNIZAM BIN MOHD HASSAN –SK SUNGAI PUSU . KHAIRUL IRUAN SHAMSUL BIN MOHAMAD NASIR 22 . 7. 9. 6. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful