P. 1
Peralatan Tenis

Peralatan Tenis

|Views: 172|Likes:
Published by Nor Amalina Azmi

More info:

Published by: Nor Amalina Azmi on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

Peralatan Tenis Antara peralatan utama yang diperlukan untuk permainan tenis adalah sepertigelanggang, raket dan bola

. Alatan Kekal Peralatan kekal gelanggang bukan hanya jaring, tiang jaring, kayu penanda(gelanggang perseorangan), tetapi juga merangkumi penghadang keliling, kerusi disekeliling gelanggang sama ada kekal atau boleh ubah, pengadil (Umpire), hakim-hakim (net-cord judge), footfoult judge dan pemungut bola ketika berada di tempat sepatutnya. Gelanggang Permukaan gelanggang tenis hendaklah rata dan bebas daripada sebara n g gangguan. Ia boleh dalam bentuk gelanggang berumput atau diperbuat daripada kayu,simen atau parguay. Ukuran gelanggang tenis adalah 23.77 meter (78kaki) panjang dan 8.23 meter (27 kaki) lebar untuk perseorangan dan 11.98 meter untuk keseluruhangelanggang. Semua garisan atautanda didalamnya hendaklah jelas dan sebaik-baiknyadengan garisan putih.

Terdapat pelbagai jenis gelanggang yang boleh dikelaskan. 6 Setiap garis belakang (base line) perlu digambarkan berhubung dengan tengahgaris servis dan satu garisan 4 inci panjang dan 2 inci lebar dipanggil ‘penanda tengah’atau ‘centre mark’ yang dilihat di dalam gelanggang. Gelanggang jugad i k e n a l i d e n g a n l a p a n g a n . P e r b e z a a n n y a i a l a h m a t e r i a l a t a u p e r m u k a a n l a p a n g a n tersebut 1. ianya selari dengan garis tepi. garisan ditandaselebar 2 inci.Pada kedua-dua ruang antara net dan garis tepi (side line) dibahagi sama rata iaitudipanggil gelanggang servis (service court). Grass Court (lapangan rumput) Gelanggang jenis ini menggunakan rumput sebagai permukaan. Ditanda pada tengah garis servis melepasititik tengah garis jaring ke garisan servis gelanggang sebelah jaring. Gelanggang ini mempunyai ciri-ciri yang baik iaitu hal laju bola cepat apabila melakukan hantaran atau pantulan kerana geseran berlaku secara maksimun .S e m u a g a r i s a n l a i n y a n g a d a p u n t i d a k m e l e b i h i 1 k a k i a t a u 2 k a k i l e b a r . Warn a l e m b u t h a n y a d i b e n a r k a n s e k i r a n y a t a k mengganggu pemain. Lapangan ini bersifat keras dan hanua beralaskan rumput.Garis yang mengelilingi gelanggang ialah garisan belakang dan garisan tepi. P a p a n t a n d a p e n g i k l a n a n d i b a h a g i a n bahagian gelanggang tidak bolehmempunyai warna putih/kuning.8 cm). Semua ukuran dibuat bahagian luar garisan yang mana ianya adalah perlu seragam( s a m a ) .Ia dibahagikan kepada 2 bahagian dengan jaring yang berada ditengah-tengahdan yang tergantung pada tali atau tali kabel dengan diameter maksimum 1/3 daripada1 inci (0.

Setiap hujung jaring dipasang mengenai dan melepasi atas kedua-dua belaht i a n g tetapi tidak melebihi 6 inci (15 cm ) empat segi / 6 inci ( 15 cm ) diameter. kapas atau ramiyang dipintal dan digantungkan kepada kabel yang tahan karat dan dlitutupi dengan pita putih. 8 Jaring Jaring untuk permainan tenis dibuat daripada dawai keluli.di permukaan rumput. Namun begitu. Gelanggangyang terbuat dari simen memiliki ciri-ciri halaju bola yang lebih cepat berbandingd e n g a n g e l a n g g a n g y a n g m e n g g u n a k a n p a s i r a t a u k e r i k i l s e b a g a i p e r m u k a a n gelanggang. gelanggang jenis inisudah jarang ditemui kerana kos pembiayaan dan penyelengaraan yang agak mahal berbanding dengan kos penyelenggaraan gelanggang yang lain 2. Hard Court (lapangan simen) Gelanggang ini adalah gelanggang tenis yang paling popular. 3. Clay court ( gelanggang tanah liat) Gelanggang ini terbuat dari serpihan-serpihan tanah liat atau pasiran dari batu bata yang dihancurkan. Gelanggang model ini umumnya memiliki karakteristik halaju bola lambat.Perletakan jaring di atas tiang t i d a k b o l e h m e l e b i h i 1 i n c i a t a s d a r i p a d a d a w a i perentang . Laju bola yang dipantulkan di lapangan memiliki putaran yang lambat sehingga memungkinkan bagi pemain untuk dapat memainkan bola lebih lama denganmasa yang panjang.

Pemain harus memilih raket yang sesuai dengannya. ii. 9 1 4 m ) d a r i j a r i n g k e g a r i s a n l u a r gelanggang.Berat raket juga adalah berbeza. Lebar termasuk pemegang dan keseluruhannya tidak melebihi 12 ½ inci(31. Namun.35 cm) tebal dan berwarna putih. manakala tingginya pula mencapai bahagian atas dawai perentang net / jaring iaitu 3 kaki 6 inci ( 1.d u a b e l a h gelanggang permainan Jaring akan diregangkan sepenuhnya untuk memenuhi ruang antara dua tiangdan bertujuan untuk menghalang bola dari melepasi gelanggang. Alat yang dibenarkan itu mestilah bersaiz yang munasabah dan ditempatkan di bahagian yang dibenarkan. Panjang bahagian permukaan bertali tidak melebihi 11 ½ inci(39. Manakala bagi wanita pula beratnya hendaklahdiantara 368 hingga382 gram. plastik dan besi.07 m ) dari atas tanah.K e d u d u k a n t i a n g a d a l a h 3 k a k i ( 0 . Adaraket yang bingkainya diperbuat daripada kayu.Permukaan reket hendaklah rata dan tali yang berselangseli yang dihubungkandibahagian bingkai reket. Ketinggian ditengah-t e n g a h net/jaring mencapai 3 kaki.9 gram.21 . Ianya ditanda dengan pita penanda yang tak m e l e b i h i 2 i n c i l e b a r ( 5 c m ) d a n p e r l u b e r w a r n a p u t i h . Tali hendaklah bebas dari sebarang objek. D a w a i a t a u t a l i k a b e l perentang diselaputi dengan kain pembalut tidak lebih 2 ½ inci (6.terutama dari segi keselesaan pengangannya. bagi pemain lelaki berat raket hendaklahdiantara 282.net. aluminium. Pada jaring pita penanda atau pembalut net tidak boleh dilekatkandengan apa-apa tanda iklan RAKET Terdapat pelbagai jenis raket yang boleh dipilih oleh seseorang pemain. keluli.7 hingga 396. Bagi kombinasi permainan regu dangelanggang perseorangan mempunyai perbezaan iaitu dengan menggunakan ukurany a n g d i u k u r d e n g a n r e k e t y a n g d i p a n g g i l ‘ s i n g l e s t i c k ’ i a i t u u n t u k p e r m a i n a n perseorangan.Reket yang tidak menepati spesifikasi di bawah tidak dibenarkan penggunaannyadi bawah undang-undang tenis. 6 6 cm).Panjang bingkai reket secara keceluruhannya tidak melebihi 2 9 i n c i ( 7 3 . i. Titik tengaht i a n g ( s i n g l e ) a d a l a h d i u k u r p a d a j a r a k 3 k a k i d a r i g a r i s l u a r k e d u a . Ianya perlu disokong kepada ketinggian 3 kaki 6 inci. Corak tali hendaklah seragam dan dibahagian tengahtalinya tidak tebal dan rapat. Alattambahan tidak dibenarkan ditambah kecuali yang telah diluluskan dengantujuan mencegah kerosakan atau getaran.37 cm) dan lebarnya tidak melebihi 11 ½ inci (29.73 cm).

32 cm) bila dijatuhkan dari ketinggian 100.Bola yang diluluskan di bawah undang undang tenis mestilah memenuhi spesifikasi berikut:a ) B o l a m e s t i l a h d i l i t u p i k a i n ( F a b r i k ) d i p e r m u k a a n l u a r d a n b e r w a r n a sama ada putih atau kuning.c ) B o l a m e s t i m e m p u n y a i k e m a m p u a n l a n t u n a n 5 3 .8 inci (147. pemain yang memulakan pukulan dipanggil server dan penerima pukulan dipanggil receiver.65 cm diameter.7hingga 58. pengeluar reket dan pertubuhanantarabangsa.095 oz (59. pemain boleh memi l i h u n t u k meneruskan permainan atau sebaliknya Bola tenis Bola tenis biasanya hijau kekuningan. Bolatenisharus dijaga dengan baik dan hendaklahsentiasa dalam keadaan kering.cm). Saiznya pula ialah diantara6. • Reket yang mempunyai berbagai corak tali tidak dibenar k a n d a l a m permainan tennis. B i n g k a i t e r m a s u k p e m e g a n g h e n d a k l a h b e b a s d a r i s e b a r a n g o b j e k a t a u sebarang alat tambahan yang boleh mengubah bentuk reker atau mengubahagihan berat reket dalam arah garis bujur yang mana ianya mengubah kelakuanh a n y u n a n a t a u u n t u k m e n g u b a h d e n g a n s e n g a j a f i z i k a l r e k e t y a n g a k a n memberi kesan pada keupayaan reket semasa permainan. • Semasa permainan jika tali terputus.iv.i i i .35 hingga 6.5 gram. Semua undangundang di atas adalah dirujuk kepada review danhearing procedures of The International Tennis Federations. 0 0 c m ) d i a t a s p e r m u k a a n k e r a s d a n d a t a r . I a n y a j u g a m e s t i mempunyai kemampuan pantulan 220 inci (559 cm) hingga 290 inci (737 cm) dan kembali (return) pada kelajuan 315 inci (800 cm) hingga425 inci (1080 cm) pada 18 ib . • Semasa permainan apabila servis dilakukan pemain hendaklah berdiri d i antara satu sama lain.0 inci( 2 5 4 .975 oz ( 56. • Alat pengawal getaran boleh ditambah pada tali reket dan hend a k l a h diletakkan pada bahagian luar corak yang berselang seli. 0 i n c i ( 1 3 4 .0 gm) hingga 2. Undang-undang diatas hendaklah dipatuhi oleh setiap individu.The International Tennis Federatation akan menentukan sama ada sesuatu reka bentuk reket yang dikeluarkan boleh digunakan atau tidak.4 gm). 6 2 c m hingga 5. b ) B o l a m e s t i m e m e n u h i k e h e n d a k s e p e r t i A p p e n d i x I ( P e r a t u r a n melakukan ujian spesifikasi dalam undang-undang IV – s a i z b e r a t 1. Hanya satu corak yang dibenarkan digunakan pada reket.Berat satu-satu bola tenis ialah diantara56.

J i k a p e m u k u l m e l a k u k a n s e r v i s d a r i p a d a l u a r k a w a s a n d i a n t a r a t e p i p e n a n d a tengah. J i k a p e m u k u l m e n y e n t u h g a r i s a n b e l a k a n g a t a u k a w a s a n s e b e l a h d a l a m g a r i s a n belakang sebelum memukul bola.e ) S e m u a u j i a n l a n t u n a n .d)Untuk permainan pada ketinggian 4000 kaki dari paras laut tambahan 2 jenis bola mungkin digunakan: 14 Saiz yang sama seperti di atas kecuali kadar lantunan boleh melebihi 48inci hingga 53 inci serta mempunyai tekanan dalaman lebih besar daripada tekanan luaran. Ianya hanya sah jika penerima tidak membuat percubaan untuk memukul bola tersebut FootfaultBerlaku akibat daripada perkara-perkara berikut :1. I.Jika pemukul menukarkan kedudukannya dengan berjalan atau berlari sebelum iamemukul bola. Bola ini dikenali sebagai ‘A Pressurised Ball’Saiz berat yang sama kecuali kadar lantunan 53 inci hingga 58 inci. .165 kg) hentakan.(8. Nota . dansatu atau kedua-dua kakinya melintasi garisan semasa diudara tetapi ia tidak bolehmenyentuh sebelah dalam gelanggang atau garisan sebelum memukul bola )2 .Tekanan dalaman hampir sama dengan tekanan luaran dan telah disesuaikandengan pemain selama 60 hari di gelanggang kejohanan berkenaan. Keadaan dimana servis dipanggil semula juga berlaku apabila permainanitu diganggu atau servis dilakukan oleh pemukul sebelum penerima dalam keadaan bersedia.Bola yang akan digunakan dalam pertandingan di bawah undangundang tenis mestilah didaftarkan dan diluluskan oleh ITF.Mulai 01 Januari 2000 hingga 31 Disember 2000. dua jenis bola tenisakan digunakan sebagai percubaan LET(Servis Semula) Apabila bola menyentuh jaring.Jika perkara ini berlaku dalam permainan ia masih dikira sah sebagai satu pukulanyang baik. jalur atau tali semasa pukulan servis dan jatuh kedalam gelanggang sebenar lawan maka servis itu akan dilakukan sekali lagi.II.3 .(Seorang pemukul boleh melompat semasa melakukan servis. s a i z d a n k e m a m p u a n l a n t u n a n a k a n d i l a k u k a n selaras dengan undang-undang Appendix I.

J i k a A m e m u k u l b o l a d a n b o l a i t u t e r k e n a s e b i j i b o l a y a n g b e r a d a digelanggang B (B tidak disebut let terlebih dahulu ). P e m a i n y a n g m e m a k a i g r i p i n i j u g a seringkali menghadapi kesulitan bola-bola top spin yang bersifat melantun secara parabola. • Pemain tidak boleh menyentuh jaring apabila permainan dijalankan .s e d a n g k a n u n t u k p u k u l a n s p i n a g a k s u l i t . • Jika bola dari luar (gelanggang lain ) masuk kegelanggang. Keputusan pengadil adalah muktamad. di tepi tiang jaring juga diterima . Pemain profesional sekarang masih menggunakan jenis ini adalah Stefa nEdberg dan sebelumnya adalah John McEnroe. grip continental merupakan grip biasa . seperti rumput. maka let hendaklahd i s e b u t . • Pemain boleh melambung bola seberapa banyak kali tetapi dibatalkan apabi l a memusing raket dak gagal memukul bola. 24 • Dalam permainan beregu. pemain yang tidak membuat servis boleh berdiri d i mana-mana sahaja yang ia suka. • Tinggi jaring dan ditiang adalah 1. Bola yangmelewati jaring . • Pemain tidak dibenarkan membaling raketnya untuk memukul bola . • Pemain boleh membuat servis bawah (underhand servis). dan digunakan oleh pemain dengan j e n i s p e r m a i n a n ‘ S e r v i c e V o l l e y ’ . pemain tidak dibenarkan menukar tempat.Lain-Lain • Pemain boleh melewati jaring untuk memukul bola jika bola itu melantun oleh spin atau angin ke gelanggang lawan. Minus gripi n i a d a l a h h a n y a b i s a d i p a k a i u n t u k p u k u l a n m e n d a t a r (flat) dan mengiris (slice). Mereka boleh menukau pada permainan atau dalan set berikutnya.07 meter ditepi dan ditengah adalah 0. maka dia dikirakalah dalam mata itu. maka B kalah dalam mataitu. Grip ini sangat baik d i g u n a k a n d i permukaan lapangan yang cepat. • Jika pemain berdiri di belakang dan bola terkena pada badannya.9 meter. P a d a z a m a n s e k a r a n g t i d a k b a n y a k y a n g menggunakan jenis continental sebagai pegangan forehand utamanya karena tempo permainan yang semakin cepat dengan bola yang semakin berputar (spin). Akan tetapi. • Dalam beregu. • Pemain tidak semestinya memukul bola melewati tepat di atas jaring .

juga banyak pemain modern saat ini.Caranya adalah anda menempatkan posisi pangkal telunjuk pada sisi bawah dari gagang raket. Arah bola dari hasil pukulan ini dapat melambung di atas netd a n t u r u n m e n u r u t g a r i s p a r a b o l i k y a n g e k s t r i m . 50 Grip jenis ini merupakan grip yang ekstrim digunakan terutama u n t u k memproduksi pukulan topspin. Pemain tenisdapat mencubanya dengan memulakan pegangan dari raket. Atau anda dapat memulai dari posisi semi-western kemudian bergeser satu sudut ke sisi bawah gagang raket.Grip ini sangat baik digunakan bagi pemain yang ingin memukul bola dengantop spin yang ekstrim. Akan tetapi. Grip ini seringkali disebut sebagai ‘pegangan berjabat tangan’. Forehand Eastern grip Eastern merupakan grip yang paling mudah diaplikasikan pemain tenis yang baru. Carlos Moya atau sebelumnya adalah SergiBruguera . seperti berjabat tangan.P e m a i n p r o y a n g m e n g a d o p s i j e n i s g r i p i n i u m u m n y a m e r u p a k a n p e m a i n spesialis tanah liat seperti Rafael Nadal. 2.bola slice yang jatuh rendah di lapangan cepat seperti rumput (grass) atau semen (hardcourt). G r i p i n i j u g a s a n g a t n y a m a n digunakan untuk mengantisipasi bola -bola tinggi yang biasanya terjadi di lapangantanah liat. kekurangan dari grip jenis ini adalah tidak bisa dipakai untuk melakukan pukulan flat serta slice dan juga sangat sulit untuk mengantisipasi bola . Pemain spesialis lapangan tanah liat (clay) umumnyamenggunakan grip jenis ini.untuk melakukan servisdan juga untuk pukulan volley serta overhead kerana tangan lebih cenderung untuk mengenggam raket.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->