KELAS/MASA/MA TA PELAJARAN Tahun 1 8.40 9.

40 Dunia Seni Visual

KANDUNGAN Bidang : 2: Membuat Corak dan Rekaan Tema dan Tajuk: Alam Benda (Corak Motif Huruf)

IMPAK / CATATAN Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang Standard Pembelajaran: aktiviti membuat corak dan rekaan dengan 2.3 2.4 tekniklukisan 2.3 Aplikasi Ekspres Apresiasi berdasarkan empat 2.1 Persepsi Seni i Kreatif Seni Standard Estetik. Kandungan. 2.3.1 Media 2.1.1 Unsur Seni 2.3.1.1 Alattiada 2.1.1.1 garisan Bersilang 2.3.1 2.3.2 2.4.1 2.4.2 Refleksi Pada akhir pembelajaran: orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. orang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas pada sesi P&P akan datang.

2.2.1.2 Bahan 2.3.3 Kertas lukisan, krayon atau oil pastel

2.1.1.2 2.2.2 Proses Rupa- Geometri dan teknik 2.1.1.3 Warna Primer dan Sekunder 2.1.3 Prinsip Rekaan 2.1.3.1 Kontra Warna 2.1.2.2 Imbanganbentuk 2.2.2.1 Teknik Lukisan (corak terancang)

Murid mempamer dan menceritakan hasil karya sendiri dan rakan EMK BBB Kreativiti. 3.proses dan teknik lukisan dengan kreatif. Guru menunjukkan contoh-contoh lukisan corak motif huruf dengan mengunakan teknik lukisan serta bersoal jawab dengan murid 3. disiplin dan bersih) 1. dan Nilai murni (berhati-hati.KELAS/ MASA/ MATA PELAJARAN Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) KANDUNGAN 1. krayon atau oil pastel . kreatif. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak motif huruf dengan teknik lukisan. 4.Murid menghasilkan corak motif huruf dengan menggunakan teknik lukisan. Aktiviti P&P: 1. 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. Contoh corak motif huruf dengan teknik lukisan. cermat. 3. 3 Media Alat: tiada Bahan: kertas lukisan. Menghasilkan corak motif huruf dengan aplikasi media. Guru menunjuk cara menghasilkan corak motif huruf dengan menggunakan teknik lukisan.