Pengajaran mikro

Menurut Mok Soon Sang (2008), pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran dalam masa lima hingga lima belas minit untuk mengajar sesuatu kemahiran pelajaran bagi sekumpulan guru pelatih, biasanya terdiri daripada lima hingga sepuluh orang sahaja.

Menurut Sharifah Alwiah (1986), pengajaran mikro bermaksud teknik pengajaran untuk meningkatkan kemahiran pengajaran guru dalam aspek-aspek tertentu seperti set induksi, penyoalan, variasi ransangan, penggunaan papan tulis dan alat bantu mengajar.

Definisi pengajaran mikro

Mengikut Haji Idris Saleh (IPG Kuala Mengikut J. Wallace; pengajaran mikro adalah penemuan pengajaran yang dimudahkan. Situasi pengajaran dikurangkan skopnya, iaitu tugas guru dipermudahkan, mata pelajaran dipendekkan dan bilangan murid dikecilkan.

Terengganu) ; pengajaran mikro
merupakan satu kompenen penting untuk melatih guru beberapa kemahiran mengajar. Ia bertujuan untuk meningkatkan keyakinan guru pelatih serta meningkatkan kelicinan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

berkesan dan menyeronokkan.Tujuan pengajaran mikro Menguasai kemahiran mengajar dengan cepat. Mampu membaiki kelemahan guru dengan berkesan apabila mendapat maklumbalas terus daripada rakan-rakan. Meransang keinginan guru untuk membaiki diri dan teknik pengajaran supaya lebih berkesan. Mengurangkan ketengan yang dialami oleh guru apabila menghadapi kelas sebenar apabila menduduki latihan mengajar. Maklum balas yang diterima akan digunakan oleh guru untuk membuat pembetulan teknik pengajaran supaya menjadi lebih menarik. .

Bagaimana mengaplikasikan pengajaran mikro Penekanan analisis pengajaran dapat Guru atau bakal guru dapat Membolehkan pelajar menumpukan kepada tugasan mengajar tanpa memikirkan aspek kawalan kelas dan pengurusan bilik darjah. ditekankan dengan kaedah saintifik pengajaran apabila kompenenkompenen kemahiran asas diberikan tumpuan. selain membolehkan guru meneliti pengajaran supaya menjadi lebih sistematik. . Ia juga memudahkan langkah untuk didiagnosis dan penilaian ke atas proses pengajaran dan pembelajaran. menumpukan kemahiran mengajar pada satu-satu masa.

Bagaimana mengendalikan pengajaran mikro Mengajar kepada sekumpulan murid atau rakan guru tidak melebihi 10 orang. . Selepas pelajaran tamat. guru akan membincangkan tentang penambahbaikan sesi pengajaran yang Mengajar mata pelajaran dalam jangka masa pendek iaitu 5 hingga 10 minit sahaja. dibuat.

panduan penilaian dan pentaksiran tidak diperlukan.Perkara yang penting dalam pengajaran mikro Jika menggunakan perakam Pelajar atau guru yang telah menguasai kemahiran pengajaran mikro tidak perlu mengulanginya lagi. video semasa latihan pengajaran mikro. .

senyuman dan memberi galakan kepada murid. murid. proses untuk memberi kefahaman kepada murid. . aktiviti ini digunakan oleh pelajar untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian.Kemahiran pengajaran mikro Kemahiran set induksi. berkait dengan isi pelajaran dan dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada Kemahiran penerangan. teknik Kemahiran variasi ransangan. seharusnya bermakna kepada murid. Kemahiran peneguhan. penerangam mesti diberi dengan tepat dan berkesan. mengajar yang boleh mengubah perlakuan murid dalam beberapa cara yang positif seperti guru memberi pujian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful