TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER

ISI KANDUNGAN
BIL 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 TAJUK PENGENALAN LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL KONSEP ASAS EKOLOGIKAL PERSEKITARAN KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA LATAR BELAKANG BRONFENBRENNER URIE MUKA SURAT 2 2 3 4 5

6.0 7.0

6 7 8 9 9 10 10 12

SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER
a) Mikrosistem b) Mesosistem c) Eksosistem d) Makrosistem

8.0

e) Kronosistem IMPLIKASI TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK. SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER KESIMPULAN RUJUKAN

9.0 10.0

14 17 18

1.0 PENGENALAN Ekologi manusia menganggap manusia sebagai organisma biologikal dan sosial yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Pendekatan ekologikal melihat bahawa
1

Ellen berpendapat bahawa persekitaran menjalani transformasi akibat teknologi. Pada awalnya Bronfenbrenner memperkenalkan 4 jenis sistem persekitaran iaitu sistem mikro. 2. kualiti air. Haeckel berpendapat bahawa individu terbentuk hasil kerjasama antara persekitaran dan herediti organisma. pemakanan dan makanan mendorong beliau merumuskan bahawa wujud hubungan rapat antara tingkahlaku dengan kesihatan manusia serta kualiti persekitaran mereka. persekitaran dan saling tindak antara keduanya. Beliau mencadangkan satu cabang sains diwujudkan untuk mengkaji organisma dalam persekitaran. pemikiran ekologikal telah dapat dikesan dalam kerja-kerja awal Aristotle dan Plato mengenai pertumbuhan penduduk dan kestabilan persekitaran. sanitasi. ekso dan makro. Urie Bronfenbrenner dari Cornell University memberikan penekanan kepada aspek kontekstual dalam melihat pembangunan manusia.0 LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL Bidang Ekologi Manusia melihat individu sebagai insan yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. meso.manusia tidak wujud dalam vakum. 2 . Seorang ahli kimia. seorang ahli zoologi berbangsa German pada tahun 1869. Model ekologi manusia yang akan dibincangkan iaitu Teori Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1979). tetapi beliau percaya manusia tetap perlu mengekalkan kawalan terhadap hidup dan persekitaran masing-masing. Perkataan ecology telah diketengahkan oleh Ernest Haeckel. Dari aspek sejarah. Model ini mempunyai ciri tersendiri dan menerangkan konsep asas pendekatan ekologikal iaitu organisma. Kajian Ellen mengenai edaran udara. Persekitaran merujuk kepada semua yang berada di luar sistem organisma. Ellen Swallow Richards mencadangkan satu bidang sains yang menganalisis persekitaran rumah dan keluarga diwujudkan. Setiap aspek dalam kehidupan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persekitaran di mana manusia itu berada.

Jadual 1 menunjukkan tentang konsep-konsep tersebut. Konsep Sistem Umum Sistem Elemen/Objek Ciri Perhubungan Persekitaran Maklumat/Informasi Tenaga Bahan Ruang Masa Homeostasis Maklumbalas Sempadan Konsep Ekologi Manusia Konsep Ekologi Keluarga Ekosistem Manusia Ekosistem keluarga Organisma/Individu Keluarga Persekitaran Sumber Interaksi Keperluan Pola Nilai Saling Bergantungan Matlamat Persepsi Pengadilan Organisasi Pembuatan Keputusan Kepelbagaian Komunikasi Adaptasi Pembangunan Manusia Teknologi Personaliti Kefungsian Kesejahteraan Holism Kualiti Kehidupan Manusia Limitasi Niche Jadual 1 : Konsep Sistem Umum. Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga 4. Teori Ekologi Manusia menggunapakai konsepkonsep asas daripada 3 komponen besar konsep dalam teori Sistem Umum. multi-disiplin dan sistemik serta mengenengahkan saling tindak antara fenomena tersebut.0 PERSEKITARAN 3 . Perspektif ekologi yang memfokus kepada individu dan keluarga adalah berasaskan fenomena holistic (menyeluruh). Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga.0 KONSEP ASAS EKOLOGIKAL Menurut Mohamad Shuhny (2008).Berlatarbelakangkan bidang ekonomi rumahtangga yang mendokong falsafah dan konsep yang sama. Pendekatan ekologikal adalah unik kerana terdapat konsep asasnya yang juga wujud dalam pelbagai disiplin sains sosial. Beatrice Paolucci dari Michigan State Universiti mencadangkan konsep bahawa keluarga sebagai sistem sokongan hidup yang bergantung kepada persekitaran semulajadi untuk pengekalan fizikal dan persekitaran sosial untuk nilai kemanusiaan dan kualiti serta makna kehidupan. 3. sastera dan kemanusiaan serta beberapa bidang sains gunaan yang lain. Usaha Paolucci diteruskan oleh Margaret Buboltz dan Susan Sontag dari universiti yang sama.

fosil. sistem hidroelektrik. air. mineral dan lain-lain • Persekitaran sosio-budaya terdiri daripada institusi sosial seperti persanakan(kinship). Persekitaran boleh juga diklasifikasikan kepada persekitaran mikro dan makro. politik. Klasifikasi ini adalah berdasarkan saiz persekitaran tersebut. Persekitaran boleh diklasifikasikan menurut sumber yang ada di dalamnya. persekitaran yang disarankan oleh Bubolz & Sontag (1990) boleh digambarkan seperti berikut: 4 . haiwan. Persekitaran merupakan konteks tingkahlaku dan perkembangan manusia. agama. persekitaran sosio-budaya dan persekitaran teknologi-binaan manusia (Bubolz & Sontag. masa. Mikro merujuk kepada saiz persekitaran yang kecil. politik. rekreasi atau kumpulan simbolik. • Persekitaran teknologi-binaan manusia termasuk rumah.estetik dan struktur yang terdapat di sekeliling manusia. bangunan serta sistem jalanraya.Persekitaran terdiri daripada keseluruhan aspek fizikal. ekonomi.1993) • Persekitaran semulajadi/bio-fizikal terdiri daripada sumber bumi yang asli seperti tanah. tumbuhan. Secara grafik. sosial. biologikal. jambatan. Ini termasuk persekitaran semulajadi atau bio-fizikal. ekonomi. manakala makro pula merujuk kepada saiz persekitaran yang besar.

Penaakulan beretika f. Pemahaman sistem e. Pendekatan holistik memberi penekanan kepada aspek menyeluruh yang dianggap lebih besar daripada gabungan bahagian-bahagiannya (the whole is greater than the sum of the parts). keluarga dan masyarakat amnya. keluarga dan masyarakat. Maka. Dengan menggunakan pendekatan tersebut. fenomena salahlaku di kalangan pelajar sekolah mungkin disebabkan oleh gabungan pelbagai faktor seperti personaliti pelajar. keluarga. Pemikiran bersepadu b. pengaruh rakan sebaya. Kepelbagaian g. Penyelesaian holistik boleh membantu meningkatkan kualiti hidup individu.5. perspektif ekologikal menggalakkan perkara berikut dalam usaha memahami manusia: a. Semua aspek yang berpotensi mempengaruhi sesuatu isu atau fenomena itu diambilkira. Pemikiran kreatif c. Pemahaman tentang diri 5 . sebarang fenomena boleh diteliti dari pelbagai sudut dan tidak terhad kepada satu sudut pandangan sahaja. Ini membolehkan tindakan bagi menangani sesuatu fenomena itu diambil secara lebih seimbang dan menyeluruh. untuk menangani isu salahlaku ini.0 KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA Perspektif ekologi mengambil kira pendekatan holistik yang melihat pelbagai faktor berkaitan individu dalam konteksnya. Sebagai contoh. Fokus dinamik yang komprehensif d. Sebagai kesimpulannya. Tindakan yang praktikal h. iklim sekolah dan media-massa. sumbangan kesemua faktor tersebut perlu diambilkira supaya penyelesaiannya adalah lebih menyeluruh dan dapat memberi faedah khususnya kepada kesejahteraan pelajar.

rumah Institusi Negeri New York Orang Terencat Akal. keluarganya berpindah ke Amerika Syarikat. Selepas Perang Dunia II. di mana bapanya bekerja sebagai seorang pakar patologi klinikal dan pengarah penyelidikan. sebagai anak Dr dan Alexander Eugenie Bronfenbrenner Kamenetski Bronfenbrenner. Bronfenbrenner bekerja sebagai Penolong Ketua Pakar Psikologi Klinikal bagi Pentadbiran dan Penyelidikan bagi Pentadbiran Veteran untuk suatu tempoh yang singkat. di mana beliau telah menyempurnakan dua pengkhususan utama dalam psikologi dan muzik pada tahun 1938. menyiapkan M. Selepas tamat pengajian dari Sekolah Tinggi Haverstraw. di Universiti Harvard. 6 .D. Bronfenbrenner menuntut di Universiti Cornell.0 LATAR BELAKANG URIE BRONFENBRENNER Urie Bronfenbrenner telah dilahirkan pada 29 April. 1917 di Moscow. mereka berpindah ke Letchworth Village. dari Universiti Michigan pada tahun 1942. Rusia. Selepas menamatkan latihan pegawai beliau berkhidmat dalam Korporat Perubatan Tentera Amerika Syarikat (AS). sebelum memulakan kerja sebagai Penolong Profesor Psikologi di Universiti Michigan. Setelah nenetap di Pittsburgh untuk suatu tempoh yang singkat. Dua puluh empat jam selepas menerima kedoktoran beliau. beliau telah diserapkan ke dalam Angkatan Tentera.6. diikuti oleh Ph. di mana beliau berkhidmat sebagai seorang pakar psikologi dalam pelbagai tugasan untuk Korporat Tentera Udara dan Pejabat Perkhidmatan Strategik.A. Dia melakukan kerja-kerja penyelidikan dalam psikologi perkembangan. Apabila Urie berumur enam tahun.

Bronfenbrenner berkhidmat sebagai ahli Lembaga Pemegang Amanah Cornell. sama ada kita menyedarinya atau tidak kanak-kanak yang merupakan individu yang berada dalam ruang lingkup mikro (berpusat di tengah) boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. 2005. 7. interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran kanak-kanak itu dipercayai boleh mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Bronfenbrenner meninggal dunia di rumahnya di Ithaca. Ketika itu. Dalam konteks ini. Dengan isteri beliau. Liese. Pada masa kematian. Merujuk kepada konsep di dalam teori ini. beliau menerima jawatan profesor dalam Pembangunan Manusia.1989) menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. pada September 25. Dalam teori ini menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan 7 . Urie Bronfenbrenner mempunyai enam orang anak. Teori perkembangan ekologikal adalah teori yang menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan individu. Bronfenbrenner merupakan Professor Emeritus dalam bidang Pembangunan Manusia dan bidang Psikologi dalam Kolej Ekologi Manusia di Universiti Cornell. dan Psikologi di Cornell University. Pengajian Keluarga. Pada 1960-an hingga awal 1970-an.0 SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Teori ekologi telah diperkembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1917). New York.Pada tahun 1948. Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. beliau berumur 88 tahun. akibat komplikasi kencing manis.

interaksi antara satu sama lain. Menurut Bronfenbrenner terdapat 5 sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak seperti Rajah 1 di bawah: Menurut Bronfenbrenner. persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem. iaitu a) Mikrosistem 8 .

Keluarga terutamanya ibu bapa merupakan agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak itu dan sebagai individu terdekat atau berhampiran dengan kehidupan seorang kanak-kanak. mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Goode. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. George Peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung. Seorang ahli antropologi. Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak. Ibu bapa haruslah membimbing. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak ini tidak lagi menghormati mereka. Dalam kajian yang Iain pula.Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara dan menghabiskan paling banyak masa. jiran serta guru terlibat dalam proses perkembangan kanak-kanak. Contohnya interaksi kanak-kanak di dalam keluarga iaitu dengan ibu bapa dan adik beradik. 326). Ting (2005) mendapati tahap penglibatan ibu bapa luar bandar berada pada tahap yang rendah. Sebagai contoh. Interaksi antara rakan. Tidak hairan jika sebelum ini Berger (1995) melalui kajiannya menyatakan wujudnya kepelbagaian model peranan ibu bapa untuk membanu proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah Maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan yang penting sebagai pembentuk sahsiah anak-anak. mereka mempunyai pengaruh besar ke atas tingkah laku kanak-kanak. hal. memahami dan menyelami kehendak jiwa remaja serta berfikiran terbuka. kajian di dalam dan di luar negara menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti penglibatan ibu bapa secara aktif mempunyai kesan langsung ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak (Mac Naughtori. b) Mesosistem 9 . 2005).

Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. c)Eksosistem Eksosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. kaum lelaki diberi peranan dan tanggungjawab yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting berbanding kaum perempuan. peranan jantina amat dititikberatkan (Santrock. Di sesetengah negara pula. Hal ini kerana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak layak mendapat pendidikan yang setaraf dengan kaum lelaki. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka. Maksudnya di sini. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Keadaan pengurusan. mereka 10 . 2008). persekitaran sekolah –pasar raya. Misalnya dalam sesetengah masyarakat. Bagi ibu bapa yang masih lagi berada dalam pemikiran konservatif. keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah. d) Makrosistem Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh normanorma. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. nilai dan amalan masyarakat. kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di tempat-tempat membeli belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain.

Misalnya. Selain itu. Oleh hal yang demikian. memuat turun maklumat melalui internet dan sebagainya. kanak-kanak pada dewasa ini lebih berfokus kepada permainan berteknologi selaras dengan arus perubahan serta pembangunan sesebuah negara seperti permainan internet. kelima-lima sistem ini berpusat secara kecil kepada besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan.mengganggap pendidikan tidak penting kepada anak perempuan kerana tugas wanita hanyalah di dapur sahaja. e)Kronosistem Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. Secara ringkasnya. No 1 2 Sistem Mikro Meso Huraian Sebahagian besar sosial individu dihabiskan Pengalaman satu sistem Mikro mempengaruhi sistem Mikro lain Pengalaman individu mempengaruhi individu lain Contoh Sekolah. Kanak-kanak akan menjadi lebih maju ke hadapan serta berpandangan jauh. Namun begitu. pembangunan sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan kanak-kanak dari banyak aspek. anasir-anasir negatif juga semakin meningkat andainya pembangunan sesebuah negara semakin maju. setiap benda terdapat juga kesan negatifnya iaitu kanak-kanak tidak bergaul dengan masyarakat luar kerana hidupnya adalah bersama komputer. tempat kerja. keluarga Masalah tempat kerja bawa ke rumah Pelajar pasif mempengaruhi penyediaan aktiviti guru dalam pengajaran 3 Ekso 11 . gasing dan sebagainya. Berbeza dengan kanak-kanak pada zaman dahulu. mereka hanya bermain permainan yang bersumberkan alam sekitar seperti wau.

Kelima-lima sistem persekitaran tersebut memberikan implikasi kepada guru dalam menyediakan diri dengan selengkapnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Jadi guru bertindak sebagai pembimbing dan penasihat kepada murid-murid. Murid-murid banyak menghabiskan masa bersama guru semasa di sekolah. Jika murid tersebut berada dalam keadaan yang tidak sedia. Implikasi pendidikan dari aspek persekitaran mesosistem pula ialah guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid-murid mereka. maka objektif pembelajaran yang ingin disamapaikan oleh guru pada hari itu tidak akan tercapai. Tugas guru bukan sahaja mengajar semata-mata. Bronfenbrenner menyatakan persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. Budaya Islam Sejarah perkembangan sosial individu Kehidupan moden jadikan kanak-kanak lebih maju (Sumber : Perkembangan Kanak-kanak untuk PISMP) 8. Jadi pemilihan aktiviti pengajaran yang sesuai dengan minat. Sebagai seorang guru.No 4 5 Sistem Makro Krono Huraian Sosial dalam masyarakat Contoh Budaya Melayu. Guru juga mestilah peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid sebelum memulakan pengajaran. Hal ini kerana. murid-murid akan 12 .0 Implikasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Proses Pembelajaran Kanak-kanak. namun berperanan sebagai pembimbing kepada murid-murid semasa di sekolah. makrosistem dan kronosistem. mereka perlu tahu tahap perkembangan setiap anak murid mereka. eksosistem. pengetahuan dan pengalaman murid dapat meningkatkan tahap perkembangan mereka di dalam pelajaran. mesosistem.

Jika murid melihat seseorang guru itu merokok di dalam kelas. namun perlu menyediakan aktiviti yang sesuai untuk murid yang pasif. Aspek persekitaran makrosistem pula menyatakan perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma dan amalan masyarakat. kepercayaan ibu bapa yang sudah lapuk terhadap anak mereka juga menjadi sebab terhadap kemunduran pelajaran anakanak mereka. Misalnya. Sebagai contoh. Jadi guru berperanan penting dalam menjelaskan dan membetulkan fahaman-fahaman yang salah kepada murid-murid agar mereka memahami konsep yang sebenar tentang sesuatu perkara. kepercayaan seperti inilah yang perlu dihapuskan dari pemikiran murid-murid agar mereka tahu kepentingan pelajaran dalam kehidupan dengan menerangkan bahawa taraf perempuan adalah sama dengan lelaki dalam mendapat pendidikan. Hal ini kerana perkembangan kanakkanak adalah berbeza di dalam sesebuah kelas. Guru perlulah sentiasa memberi nasihat yang baik kepada murid-murid agar menjadi orang yang berguna kelak. pengalaman seseorang individu akan mempengaruhi individu yang lain. Sebagai contoh. mereka lebih mementingkan pembelajaran anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. 13 . Dari aspek persekitaran eksosistem pula.mudah terpengaruh dengan apa yang diberitahu oleh guru. Oleh itu guru berperanan penting dalam membentuk akhlak murid-murid semasa di sekolah dengan menerapkan unsur-unsur rohani di dalam P&P . Kononnya anak lelakilah yang akan bakal menjadi pemimpin keluarga dan mempunyai tanggungjawab yang besar. maka mereka akan terikut-ikut perangai guru tersebut semasa di rumah. Mereka menganggap bahawa walaupun anak perempuan mereka berpelajaran tinggi sehingga ke menara gading. akhirnya mereka akan pergi ke dapur juga. Guru perlulah menggunakan pelbagai kaedah pengajaran semasa P&P untuk menarik minat murid untuk belajar. Jadi. murid yang pasif akan mempengaruhi penyediaan aktiviti guru semasa di dalam pengajaran di kelas. Guru bukan sahaja perlu memfokuskan penyediaan aktiviti kepada murid yang aktif sahaja.

0 SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Sepanjang 1970-an dan 1980-an. “Ekologi Bronfenbrenner Pembangunan Manusia” (1979) telah menjelaskan kepentingan tahap-tahap ekologi yang saling berkaitan. yang terlibat dalam pembangunan manusia. Empat peringkat sistem tersebut dikenali sebagai mikrosistem. Pendekatan ekologi mengaplikasikan banyak hasil kerja teori Urie Bronfenbrenner (1977. yang dibentuk sebagai sistem bersarang. Teori ekologi sosial Bronfenbrenner merupakan model untuk membina satu konsep tentang sistem pembangunan yang bersepadu dan untuk mereka bentuk penyelidikan bagi mengkaji peringkat pembangunan manusia. 1986). keluarga. 9. guru bertanggungjawab dalam membimbing murid-murid dengan memberi panduan dan tunjuk ajar yang betul supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara negatif yang semakin menular kini. Teori Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh ekologi sosial terhadap individu pada empat peringkat yang berbeza. Setiap sistem ekologi yang beliau sifatkan telah menerangkan bahawa mempunyai kesan penting terhadap kanak-kanak. dan kualiti hidup dalam masyarakat. Setiap tahap mengandungi dan mempengaruhi peringkat yang terdahulu dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi individu. Oleh itu. Bronfenbrenner membuat beberapa sumbangan dalam memahami kepentingan konteks pembangunan manusia. 14 . Dalam bukunya. Melalui teknologi yang semakin canggih ini. eksosistem. murid-murid sekolah rendah juga sudah pandai menggunakan kemudahan internet tanpa kawalan dari ibu bapa khususnya di kawasan bandar. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat yang banyak memaparkan adegan ganas menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang mereka tonton dari video cakera padat dan sesetengah program televisyen. media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat. 1979. mesosistem.Dewasa ini. Kanak-kanak mudah terpengaruh dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka. ibu bapa.

Ia adalah rumah. Bronfenbrenner juga menyatakan bahawa corak interaksi individu dalam mikrosistem melibatkan kedua-dua genetik dan pelbagai lapisan pengaruh konteks. Bagi kanak-kanak dan remaja. mandi. Walau bagaimanapun.makrosistem. keluarga. mikrosistem mungkin terdiri daripada pasangan suami isteri. Apabila kanak-kanak bertumbuh. Analisis terperinci Bronfenbrenner mengenai pengaruh alam sekitar telah mencadangkan banyak cara di mana perkembangan kanak-kanak dan remaja boleh dioptimumkan. 15 . Teori Bronfenbrenner ini merupakan satu alat yang ideal untuk menerangkan dan memeriksa kesan pelbagai peringkat konteks sosial. kerumitan biasanya meningkat iaitu kanak-kanak melakukan lebih banyak aktiviti. bayangkan seorang ibu yang bekerja. dengan lebih ramai orang di lebih banyak tempat. keluarga terdekat dan jiran. Microsistem merujuk kepada sistem yang melibatkan individu secara langsung. bekerjasama dengan ibu untuk mengatasi masalah-masalah penjagaan bayi. Di peringkat mikrosistem. Ini kerana bapa sentiasa menganggap penjagaan kanak-kanak ialah kerja yang sukar dan membosankan. mikrosistem adalah agak kecil. melakukan aktiviti yang agak mudah seperti makan. Dalam pandangan Bronfenbrenner. peningkatan keupayaan untuk melakukan lebih aktiviti merupakan intipati pembangunan kanak-kanak. dan jiran. bilangan dan kerumitan aktiviti yang dilakukan adalah berbeza bagi setiap individu. Sebagai contoh. yang melibatkan interaksi dengan hanya satu atau mungkin dua orang pada suatu masa (interaksi dyadic atau triadic). budaya politik dan sejarah kepada pembangunan insan. serta mengharapkan ibu supaya lebih responsif dan sabar dengan bayi mereka (Howes & Markman . 1989). Bagi seorang dewasa. Pada permulaannya. dan mendukung. Pertumbuhan kanakkanak juga dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan ibu bapa. dan mengalami kesukaran untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan bayi yang suka merajuk. sekolah. bapa boleh menjadi lebih peka. peringkat ini mungkin menerangkan hubungkan mereka dengan rakan-rakan. bagi kebanyakan kanak-kanak.

1997). 1995)..tetapi yang terbaik digambarkan sebagai pelengkap. Jadi.Rut et al. Walaupun Bronfenbrenner menyifatkan teori ini sebagai model bioekologikal. dan bukannya gantian untuk teori-teori perkembangan yang lain. Walaupun teori sistem ekologi mempunyai kekuatannya. sesi perjumpaan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak-anak membolehkan mereka meluahkan kesukaran mereka. pendekatan sistem ekologi boleh dikatakan sebagai tambahan penting kepada bidang perkembangan manusia . 1990). mendapat sokongan moral daripada ibu bapa lain serta belajar satu sama lain bagaimana untuk mendapatkan reaksi yang lebih baik daripada anak-anak mereka (Lyons . Selain itu. Tidak dapat dinafikan bahawa. Dasar sebegini amatlah penting iaitu bukan sahaja membolehkan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak mempunyai lebih banyak masa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak-anak mereka (Clark et al. dan akhirnya kepada masyarakat. kita masih perlu memahami bagaimana kanak-kanak dan remaja memproses maklumat alam sekitar dan belajar daripada pengalaman mereka sebelum kita dapat memahami sepenuhnya bagaimana persekitaran mempengaruhi perkembangan manusia. Namun. kelas keibubapaan dalam masyarakat boleh membantu ibu bapa untuk memperbaiki hubungan mereka dengan anak-anak mereka. ia tidak banyak menghuraikan tentang penyumbang biologi yang khusus untuk perkembangan manusia.Di peringkat eksosistem. malah juga menunjukkan norma masyarakat yang mengutamakan penyelesaian masalah keluarga untuk kesejahteraan kanak-kanak. Di peringkat makrosistem pula. (Bronfenbrenner & Neville. dasar sosial yang menjamin ibu bapa berhak untuk mengambil cuti (dibayar atau tidak dibayar) daripada kerja mereka untuk menguruskan masalah keluarga. 16 . perspektif sistem ekologi telah menerangkan bagaimana persekitaran semulajadi yang kompleks mempengaruhi perkembangan manusia dan bagaimana perkembangan manusia mempengaruhi alam sekitar. tapi ia bukan merupakan satu teori yang lengkap tentang perkembangan manusia.

Pengkritik teori Bronfenbrenner mengatakan bahawa beliau memberikan perhatian yang terlalu sedikit kepada faktor biologi dan kognitif dalam perkembangan kanak-kanak dan tidak menerangkan perubahan perkembangan secara langkah-demi-langkah seperti yang difokuskan dalam teori Piaget dan Erikson. Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak. Teori beliau menimbulkan perhatian kepada pentingnya melihat kehidupan pelajar lebih daripada satu aspek iaitu tidak hanya apa yang berlaku di dalam bilik darjah.Teori Bronfenbrenner merapatkan jurang antara teori-teori tingkah laku yang memberi tumpuan kepada aspek kecil dan teori antropologi yang menganalisis aspek lebih besar. Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar. Persekitaran yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akademik dan sahsiah. 10. Sebagai seorang guru. Persekitaran yang positif dan membina akan membantu kanak-kanak mencapai kecemerlangan dalam akademik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. 17 . tetapi juga apa yang berlaku dalam keluarga.0 KESIMPULAN Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Menurut beliau. jiran dan rakan sebaya pelajar. kita perlu memahami dan mengambil langkah-langkah pengayaan yang sesuai dalam membantu kanak-kanak. 1989) menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut.

mightystudents. L. Cambridge. R. Marylouise Caldwell dan Ray Spurr. 3.Bronfenbrenner. C. Cambridge: Harvard University Press. Ed. T.18332 (n.com/doc/2525380/pembangunan-manusia. Perkembangan Kanak-kanak untuk Program Izajah Sarjana Muda Perguruan. and Travel Research.Human Development. (1979). Vol. Urie bronfenbrenner. Pembangunan Manusia. Vander Zanden. (2010). Shaffer. M. Retrieved from Mighty Students website: http://www.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner Santrock.d. New York : McGraw-Hill. W. (2007). U. USA: Wadsworth. Advancing Ecological Systems Theory in Lifestyle. W. Bronfenbrenner. (8th ed. Bronfenbrenner.com/essay/Urie.wikipedia. & Cavanaugh. Scribd http://www. Co Haliza Hamzah & Joy N. J.Social. H.. Individuals & family systems in their environment. J.). Social & Personality Development. Mohamad Shuhny B. (2008).). 18 . No. (2007). The ecology of human development : Experiments by natureand design. 2nd.259–272. Edisi Kedua. Retrieved from Wikipedia website: http://en. IO : Kendal/Hunt Pub. Urie Bronfenbrenner. (2000). (2009.. MA: Harvard University Press. C. (1979). Crandell. Woodside. (1995). hlm. R. The Study of Human Development. dalam Journal of Travel Research.. Kail. New York: McGraw Hill. Leisure.d. D. Human Development: A Life-span View (5th ed.). 44. The ecology of human development. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Bristor. Belmont : Wadsworth Cengage Learning. A Topical Approach to Life-Span Development. Shuib. John W. Samuel.scribd.). Crandell. (dicapai pada 6 Mac 2012). U.RUJUKAN Arch G. (2006). V. (n.

http://www.wordpress.html http://zaifbio.slideshare.com/2009/10/16/teori-perkembangan/ http://www.scribd.com/2009/07/teori-ekologi-bronfenbrenner-19791989.com/aboy5469/d/3971974-TEORI-EKOLOGI-BRONFENBRENNER http://www.blogspot.com/doc/17097218/-Murid-Dan-Alam-Belajar http://rujuknota.net/Ballakzx/hbef2103-t2-psikologi-pendidikan 19 .scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful