TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER

ISI KANDUNGAN
BIL 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 TAJUK PENGENALAN LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL KONSEP ASAS EKOLOGIKAL PERSEKITARAN KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA LATAR BELAKANG BRONFENBRENNER URIE MUKA SURAT 2 2 3 4 5

6.0 7.0

6 7 8 9 9 10 10 12

SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER
a) Mikrosistem b) Mesosistem c) Eksosistem d) Makrosistem

8.0

e) Kronosistem IMPLIKASI TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK. SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER KESIMPULAN RUJUKAN

9.0 10.0

14 17 18

1.0 PENGENALAN Ekologi manusia menganggap manusia sebagai organisma biologikal dan sosial yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Pendekatan ekologikal melihat bahawa
1

Model ini mempunyai ciri tersendiri dan menerangkan konsep asas pendekatan ekologikal iaitu organisma. kualiti air. Pada awalnya Bronfenbrenner memperkenalkan 4 jenis sistem persekitaran iaitu sistem mikro. sanitasi. seorang ahli zoologi berbangsa German pada tahun 1869.0 LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL Bidang Ekologi Manusia melihat individu sebagai insan yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Ellen berpendapat bahawa persekitaran menjalani transformasi akibat teknologi. Seorang ahli kimia. Kajian Ellen mengenai edaran udara. meso. Urie Bronfenbrenner dari Cornell University memberikan penekanan kepada aspek kontekstual dalam melihat pembangunan manusia. Model ekologi manusia yang akan dibincangkan iaitu Teori Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1979). Ellen Swallow Richards mencadangkan satu bidang sains yang menganalisis persekitaran rumah dan keluarga diwujudkan. Perkataan ecology telah diketengahkan oleh Ernest Haeckel. 2. Setiap aspek dalam kehidupan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persekitaran di mana manusia itu berada. Haeckel berpendapat bahawa individu terbentuk hasil kerjasama antara persekitaran dan herediti organisma. 2 . Persekitaran merujuk kepada semua yang berada di luar sistem organisma. pemikiran ekologikal telah dapat dikesan dalam kerja-kerja awal Aristotle dan Plato mengenai pertumbuhan penduduk dan kestabilan persekitaran. persekitaran dan saling tindak antara keduanya. Dari aspek sejarah. tetapi beliau percaya manusia tetap perlu mengekalkan kawalan terhadap hidup dan persekitaran masing-masing. pemakanan dan makanan mendorong beliau merumuskan bahawa wujud hubungan rapat antara tingkahlaku dengan kesihatan manusia serta kualiti persekitaran mereka.manusia tidak wujud dalam vakum. ekso dan makro. Beliau mencadangkan satu cabang sains diwujudkan untuk mengkaji organisma dalam persekitaran.

Perspektif ekologi yang memfokus kepada individu dan keluarga adalah berasaskan fenomena holistic (menyeluruh). Konsep Sistem Umum Sistem Elemen/Objek Ciri Perhubungan Persekitaran Maklumat/Informasi Tenaga Bahan Ruang Masa Homeostasis Maklumbalas Sempadan Konsep Ekologi Manusia Konsep Ekologi Keluarga Ekosistem Manusia Ekosistem keluarga Organisma/Individu Keluarga Persekitaran Sumber Interaksi Keperluan Pola Nilai Saling Bergantungan Matlamat Persepsi Pengadilan Organisasi Pembuatan Keputusan Kepelbagaian Komunikasi Adaptasi Pembangunan Manusia Teknologi Personaliti Kefungsian Kesejahteraan Holism Kualiti Kehidupan Manusia Limitasi Niche Jadual 1 : Konsep Sistem Umum.0 PERSEKITARAN 3 . multi-disiplin dan sistemik serta mengenengahkan saling tindak antara fenomena tersebut. sastera dan kemanusiaan serta beberapa bidang sains gunaan yang lain. 3. Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga 4. Jadual 1 menunjukkan tentang konsep-konsep tersebut.0 KONSEP ASAS EKOLOGIKAL Menurut Mohamad Shuhny (2008). Beatrice Paolucci dari Michigan State Universiti mencadangkan konsep bahawa keluarga sebagai sistem sokongan hidup yang bergantung kepada persekitaran semulajadi untuk pengekalan fizikal dan persekitaran sosial untuk nilai kemanusiaan dan kualiti serta makna kehidupan. Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga.Berlatarbelakangkan bidang ekonomi rumahtangga yang mendokong falsafah dan konsep yang sama. Teori Ekologi Manusia menggunapakai konsepkonsep asas daripada 3 komponen besar konsep dalam teori Sistem Umum. Pendekatan ekologikal adalah unik kerana terdapat konsep asasnya yang juga wujud dalam pelbagai disiplin sains sosial. Usaha Paolucci diteruskan oleh Margaret Buboltz dan Susan Sontag dari universiti yang sama.

agama. masa. sosial. mineral dan lain-lain • Persekitaran sosio-budaya terdiri daripada institusi sosial seperti persanakan(kinship). Secara grafik. persekitaran yang disarankan oleh Bubolz & Sontag (1990) boleh digambarkan seperti berikut: 4 . fosil. • Persekitaran teknologi-binaan manusia termasuk rumah. sistem hidroelektrik. persekitaran sosio-budaya dan persekitaran teknologi-binaan manusia (Bubolz & Sontag. Klasifikasi ini adalah berdasarkan saiz persekitaran tersebut. Persekitaran boleh juga diklasifikasikan kepada persekitaran mikro dan makro. politik. tumbuhan. haiwan.Persekitaran terdiri daripada keseluruhan aspek fizikal. ekonomi. Persekitaran merupakan konteks tingkahlaku dan perkembangan manusia. Ini termasuk persekitaran semulajadi atau bio-fizikal. Mikro merujuk kepada saiz persekitaran yang kecil. jambatan.estetik dan struktur yang terdapat di sekeliling manusia. biologikal. rekreasi atau kumpulan simbolik. manakala makro pula merujuk kepada saiz persekitaran yang besar.1993) • Persekitaran semulajadi/bio-fizikal terdiri daripada sumber bumi yang asli seperti tanah. Persekitaran boleh diklasifikasikan menurut sumber yang ada di dalamnya. ekonomi. politik. bangunan serta sistem jalanraya. air.

Pemahaman tentang diri 5 . keluarga. Sebagai kesimpulannya. Semua aspek yang berpotensi mempengaruhi sesuatu isu atau fenomena itu diambilkira. Tindakan yang praktikal h. Pemikiran kreatif c. Pendekatan holistik memberi penekanan kepada aspek menyeluruh yang dianggap lebih besar daripada gabungan bahagian-bahagiannya (the whole is greater than the sum of the parts). keluarga dan masyarakat amnya. sebarang fenomena boleh diteliti dari pelbagai sudut dan tidak terhad kepada satu sudut pandangan sahaja.0 KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA Perspektif ekologi mengambil kira pendekatan holistik yang melihat pelbagai faktor berkaitan individu dalam konteksnya. pengaruh rakan sebaya. keluarga dan masyarakat. Penyelesaian holistik boleh membantu meningkatkan kualiti hidup individu. Sebagai contoh. Ini membolehkan tindakan bagi menangani sesuatu fenomena itu diambil secara lebih seimbang dan menyeluruh. fenomena salahlaku di kalangan pelajar sekolah mungkin disebabkan oleh gabungan pelbagai faktor seperti personaliti pelajar. Maka. Dengan menggunakan pendekatan tersebut. sumbangan kesemua faktor tersebut perlu diambilkira supaya penyelesaiannya adalah lebih menyeluruh dan dapat memberi faedah khususnya kepada kesejahteraan pelajar.5. perspektif ekologikal menggalakkan perkara berikut dalam usaha memahami manusia: a. iklim sekolah dan media-massa. Penaakulan beretika f. Fokus dinamik yang komprehensif d. Pemahaman sistem e. untuk menangani isu salahlaku ini. Kepelbagaian g. Pemikiran bersepadu b.

Rusia. 6 . sebagai anak Dr dan Alexander Eugenie Bronfenbrenner Kamenetski Bronfenbrenner. di Universiti Harvard. 1917 di Moscow. diikuti oleh Ph. Selepas Perang Dunia II. beliau telah diserapkan ke dalam Angkatan Tentera. mereka berpindah ke Letchworth Village. Apabila Urie berumur enam tahun. di mana beliau berkhidmat sebagai seorang pakar psikologi dalam pelbagai tugasan untuk Korporat Tentera Udara dan Pejabat Perkhidmatan Strategik. Setelah nenetap di Pittsburgh untuk suatu tempoh yang singkat. Selepas tamat pengajian dari Sekolah Tinggi Haverstraw. Dua puluh empat jam selepas menerima kedoktoran beliau. di mana bapanya bekerja sebagai seorang pakar patologi klinikal dan pengarah penyelidikan.6.D. Bronfenbrenner bekerja sebagai Penolong Ketua Pakar Psikologi Klinikal bagi Pentadbiran dan Penyelidikan bagi Pentadbiran Veteran untuk suatu tempoh yang singkat. sebelum memulakan kerja sebagai Penolong Profesor Psikologi di Universiti Michigan. rumah Institusi Negeri New York Orang Terencat Akal. Bronfenbrenner menuntut di Universiti Cornell. di mana beliau telah menyempurnakan dua pengkhususan utama dalam psikologi dan muzik pada tahun 1938. Dia melakukan kerja-kerja penyelidikan dalam psikologi perkembangan. Selepas menamatkan latihan pegawai beliau berkhidmat dalam Korporat Perubatan Tentera Amerika Syarikat (AS).A. dari Universiti Michigan pada tahun 1942.0 LATAR BELAKANG URIE BRONFENBRENNER Urie Bronfenbrenner telah dilahirkan pada 29 April. menyiapkan M. keluarganya berpindah ke Amerika Syarikat.

interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran kanak-kanak itu dipercayai boleh mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. sama ada kita menyedarinya atau tidak kanak-kanak yang merupakan individu yang berada dalam ruang lingkup mikro (berpusat di tengah) boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran.0 SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Teori ekologi telah diperkembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1917). Teori perkembangan ekologikal adalah teori yang menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan individu. Urie Bronfenbrenner mempunyai enam orang anak. New York. Bronfenbrenner berkhidmat sebagai ahli Lembaga Pemegang Amanah Cornell. Bronfenbrenner merupakan Professor Emeritus dalam bidang Pembangunan Manusia dan bidang Psikologi dalam Kolej Ekologi Manusia di Universiti Cornell. Pada 1960-an hingga awal 1970-an. akibat komplikasi kencing manis.1989) menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Bronfenbrenner meninggal dunia di rumahnya di Ithaca. Merujuk kepada konsep di dalam teori ini. beliau berumur 88 tahun. Ketika itu. 7. dan Psikologi di Cornell University. Dengan isteri beliau. Liese. Dalam konteks ini. Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. beliau menerima jawatan profesor dalam Pembangunan Manusia.Pada tahun 1948. Dalam teori ini menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan 7 . 2005. pada September 25. Pengajian Keluarga. Pada masa kematian.

iaitu a) Mikrosistem 8 .interaksi antara satu sama lain. Menurut Bronfenbrenner terdapat 5 sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak seperti Rajah 1 di bawah: Menurut Bronfenbrenner. persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem.

Seorang ahli antropologi. Interaksi antara rakan. Contohnya interaksi kanak-kanak di dalam keluarga iaitu dengan ibu bapa dan adik beradik.Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara dan menghabiskan paling banyak masa. jiran serta guru terlibat dalam proses perkembangan kanak-kanak. mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Goode. George Peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung. Ibu bapa haruslah membimbing. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak ini tidak lagi menghormati mereka. hal. Sebagai contoh. mereka mempunyai pengaruh besar ke atas tingkah laku kanak-kanak. Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak. 326). Dalam kajian yang Iain pula. kajian di dalam dan di luar negara menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti penglibatan ibu bapa secara aktif mempunyai kesan langsung ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak (Mac Naughtori. Ting (2005) mendapati tahap penglibatan ibu bapa luar bandar berada pada tahap yang rendah. b) Mesosistem 9 . Keluarga terutamanya ibu bapa merupakan agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak itu dan sebagai individu terdekat atau berhampiran dengan kehidupan seorang kanak-kanak. 2005). memahami dan menyelami kehendak jiwa remaja serta berfikiran terbuka. Tidak hairan jika sebelum ini Berger (1995) melalui kajiannya menyatakan wujudnya kepelbagaian model peranan ibu bapa untuk membanu proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah Maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan yang penting sebagai pembentuk sahsiah anak-anak.

Keadaan pengurusan. c)Eksosistem Eksosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. nilai dan amalan masyarakat. Misalnya dalam sesetengah masyarakat. keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka. d) Makrosistem Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh normanorma. mereka 10 . kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di tempat-tempat membeli belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. peranan jantina amat dititikberatkan (Santrock. pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain. Maksudnya di sini. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Hal ini kerana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak layak mendapat pendidikan yang setaraf dengan kaum lelaki. Sebagai contoh. Bagi ibu bapa yang masih lagi berada dalam pemikiran konservatif. Sebagai contoh. Di sesetengah negara pula. kaum lelaki diberi peranan dan tanggungjawab yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting berbanding kaum perempuan. 2008). persekitaran sekolah –pasar raya.Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain.

No 1 2 Sistem Mikro Meso Huraian Sebahagian besar sosial individu dihabiskan Pengalaman satu sistem Mikro mempengaruhi sistem Mikro lain Pengalaman individu mempengaruhi individu lain Contoh Sekolah. Kanak-kanak akan menjadi lebih maju ke hadapan serta berpandangan jauh. setiap benda terdapat juga kesan negatifnya iaitu kanak-kanak tidak bergaul dengan masyarakat luar kerana hidupnya adalah bersama komputer. kanak-kanak pada dewasa ini lebih berfokus kepada permainan berteknologi selaras dengan arus perubahan serta pembangunan sesebuah negara seperti permainan internet. Secara ringkasnya. Oleh hal yang demikian. Berbeza dengan kanak-kanak pada zaman dahulu. anasir-anasir negatif juga semakin meningkat andainya pembangunan sesebuah negara semakin maju.mengganggap pendidikan tidak penting kepada anak perempuan kerana tugas wanita hanyalah di dapur sahaja. Misalnya. gasing dan sebagainya. kelima-lima sistem ini berpusat secara kecil kepada besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan. keluarga Masalah tempat kerja bawa ke rumah Pelajar pasif mempengaruhi penyediaan aktiviti guru dalam pengajaran 3 Ekso 11 . mereka hanya bermain permainan yang bersumberkan alam sekitar seperti wau. tempat kerja. pembangunan sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan kanak-kanak dari banyak aspek. Selain itu. Namun begitu. e)Kronosistem Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. memuat turun maklumat melalui internet dan sebagainya.

maka objektif pembelajaran yang ingin disamapaikan oleh guru pada hari itu tidak akan tercapai. Jika murid tersebut berada dalam keadaan yang tidak sedia. Jadi pemilihan aktiviti pengajaran yang sesuai dengan minat. Budaya Islam Sejarah perkembangan sosial individu Kehidupan moden jadikan kanak-kanak lebih maju (Sumber : Perkembangan Kanak-kanak untuk PISMP) 8. namun berperanan sebagai pembimbing kepada murid-murid semasa di sekolah. eksosistem. Sebagai seorang guru. Guru juga mestilah peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid sebelum memulakan pengajaran. Hal ini kerana. mereka perlu tahu tahap perkembangan setiap anak murid mereka. Murid-murid banyak menghabiskan masa bersama guru semasa di sekolah. Kelima-lima sistem persekitaran tersebut memberikan implikasi kepada guru dalam menyediakan diri dengan selengkapnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. mesosistem. murid-murid akan 12 . makrosistem dan kronosistem. Tugas guru bukan sahaja mengajar semata-mata.0 Implikasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Proses Pembelajaran Kanak-kanak. Implikasi pendidikan dari aspek persekitaran mesosistem pula ialah guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid-murid mereka. pengetahuan dan pengalaman murid dapat meningkatkan tahap perkembangan mereka di dalam pelajaran.No 4 5 Sistem Makro Krono Huraian Sosial dalam masyarakat Contoh Budaya Melayu. Bronfenbrenner menyatakan persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. Jadi guru bertindak sebagai pembimbing dan penasihat kepada murid-murid.

mereka lebih mementingkan pembelajaran anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. Hal ini kerana perkembangan kanakkanak adalah berbeza di dalam sesebuah kelas. Dari aspek persekitaran eksosistem pula. Sebagai contoh. murid yang pasif akan mempengaruhi penyediaan aktiviti guru semasa di dalam pengajaran di kelas. Jadi. 13 . Mereka menganggap bahawa walaupun anak perempuan mereka berpelajaran tinggi sehingga ke menara gading. Kononnya anak lelakilah yang akan bakal menjadi pemimpin keluarga dan mempunyai tanggungjawab yang besar.mudah terpengaruh dengan apa yang diberitahu oleh guru. akhirnya mereka akan pergi ke dapur juga. namun perlu menyediakan aktiviti yang sesuai untuk murid yang pasif. Jika murid melihat seseorang guru itu merokok di dalam kelas. Jadi guru berperanan penting dalam menjelaskan dan membetulkan fahaman-fahaman yang salah kepada murid-murid agar mereka memahami konsep yang sebenar tentang sesuatu perkara. pengalaman seseorang individu akan mempengaruhi individu yang lain. Oleh itu guru berperanan penting dalam membentuk akhlak murid-murid semasa di sekolah dengan menerapkan unsur-unsur rohani di dalam P&P . Sebagai contoh. Guru perlulah sentiasa memberi nasihat yang baik kepada murid-murid agar menjadi orang yang berguna kelak. maka mereka akan terikut-ikut perangai guru tersebut semasa di rumah. kepercayaan seperti inilah yang perlu dihapuskan dari pemikiran murid-murid agar mereka tahu kepentingan pelajaran dalam kehidupan dengan menerangkan bahawa taraf perempuan adalah sama dengan lelaki dalam mendapat pendidikan. Guru perlulah menggunakan pelbagai kaedah pengajaran semasa P&P untuk menarik minat murid untuk belajar. Misalnya. kepercayaan ibu bapa yang sudah lapuk terhadap anak mereka juga menjadi sebab terhadap kemunduran pelajaran anakanak mereka. Guru bukan sahaja perlu memfokuskan penyediaan aktiviti kepada murid yang aktif sahaja. Aspek persekitaran makrosistem pula menyatakan perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma dan amalan masyarakat.

Dalam bukunya. Melalui teknologi yang semakin canggih ini. “Ekologi Bronfenbrenner Pembangunan Manusia” (1979) telah menjelaskan kepentingan tahap-tahap ekologi yang saling berkaitan. guru bertanggungjawab dalam membimbing murid-murid dengan memberi panduan dan tunjuk ajar yang betul supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara negatif yang semakin menular kini. Bronfenbrenner membuat beberapa sumbangan dalam memahami kepentingan konteks pembangunan manusia. yang dibentuk sebagai sistem bersarang. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat yang banyak memaparkan adegan ganas menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang mereka tonton dari video cakera padat dan sesetengah program televisyen. ibu bapa. keluarga. Oleh itu. 1979. yang terlibat dalam pembangunan manusia.0 SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Sepanjang 1970-an dan 1980-an. Kanak-kanak mudah terpengaruh dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Teori ekologi sosial Bronfenbrenner merupakan model untuk membina satu konsep tentang sistem pembangunan yang bersepadu dan untuk mereka bentuk penyelidikan bagi mengkaji peringkat pembangunan manusia. dan kualiti hidup dalam masyarakat. media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat.Dewasa ini. eksosistem. Teori Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh ekologi sosial terhadap individu pada empat peringkat yang berbeza. murid-murid sekolah rendah juga sudah pandai menggunakan kemudahan internet tanpa kawalan dari ibu bapa khususnya di kawasan bandar. 14 . 1986). 9. Empat peringkat sistem tersebut dikenali sebagai mikrosistem. Setiap tahap mengandungi dan mempengaruhi peringkat yang terdahulu dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi individu. mesosistem. Pendekatan ekologi mengaplikasikan banyak hasil kerja teori Urie Bronfenbrenner (1977. Setiap sistem ekologi yang beliau sifatkan telah menerangkan bahawa mempunyai kesan penting terhadap kanak-kanak.

bekerjasama dengan ibu untuk mengatasi masalah-masalah penjagaan bayi. bayangkan seorang ibu yang bekerja. peringkat ini mungkin menerangkan hubungkan mereka dengan rakan-rakan. Microsistem merujuk kepada sistem yang melibatkan individu secara langsung. Ini kerana bapa sentiasa menganggap penjagaan kanak-kanak ialah kerja yang sukar dan membosankan. mandi. mikrosistem mungkin terdiri daripada pasangan suami isteri. keluarga terdekat dan jiran. dan mendukung. bagi kebanyakan kanak-kanak. Ia adalah rumah. Di peringkat mikrosistem. Dalam pandangan Bronfenbrenner. 15 . Analisis terperinci Bronfenbrenner mengenai pengaruh alam sekitar telah mencadangkan banyak cara di mana perkembangan kanak-kanak dan remaja boleh dioptimumkan. Pada permulaannya. dan mengalami kesukaran untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan bayi yang suka merajuk. Bagi seorang dewasa. Bagi kanak-kanak dan remaja. melakukan aktiviti yang agak mudah seperti makan.makrosistem. Bronfenbrenner juga menyatakan bahawa corak interaksi individu dalam mikrosistem melibatkan kedua-dua genetik dan pelbagai lapisan pengaruh konteks. mikrosistem adalah agak kecil. bilangan dan kerumitan aktiviti yang dilakukan adalah berbeza bagi setiap individu. budaya politik dan sejarah kepada pembangunan insan. peningkatan keupayaan untuk melakukan lebih aktiviti merupakan intipati pembangunan kanak-kanak. Teori Bronfenbrenner ini merupakan satu alat yang ideal untuk menerangkan dan memeriksa kesan pelbagai peringkat konteks sosial. kerumitan biasanya meningkat iaitu kanak-kanak melakukan lebih banyak aktiviti. yang melibatkan interaksi dengan hanya satu atau mungkin dua orang pada suatu masa (interaksi dyadic atau triadic). dengan lebih ramai orang di lebih banyak tempat. sekolah. 1989). bapa boleh menjadi lebih peka. Walau bagaimanapun. Apabila kanak-kanak bertumbuh. dan jiran. Pertumbuhan kanakkanak juga dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan ibu bapa. Sebagai contoh. serta mengharapkan ibu supaya lebih responsif dan sabar dengan bayi mereka (Howes & Markman . keluarga.

Selain itu.Di peringkat eksosistem.Rut et al. Walaupun Bronfenbrenner menyifatkan teori ini sebagai model bioekologikal. Dasar sebegini amatlah penting iaitu bukan sahaja membolehkan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak mempunyai lebih banyak masa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak-anak mereka (Clark et al. perspektif sistem ekologi telah menerangkan bagaimana persekitaran semulajadi yang kompleks mempengaruhi perkembangan manusia dan bagaimana perkembangan manusia mempengaruhi alam sekitar. 1990).. ia tidak banyak menghuraikan tentang penyumbang biologi yang khusus untuk perkembangan manusia. dan bukannya gantian untuk teori-teori perkembangan yang lain. Jadi. Namun. 1995).tetapi yang terbaik digambarkan sebagai pelengkap. dasar sosial yang menjamin ibu bapa berhak untuk mengambil cuti (dibayar atau tidak dibayar) daripada kerja mereka untuk menguruskan masalah keluarga. Tidak dapat dinafikan bahawa. mendapat sokongan moral daripada ibu bapa lain serta belajar satu sama lain bagaimana untuk mendapatkan reaksi yang lebih baik daripada anak-anak mereka (Lyons . kelas keibubapaan dalam masyarakat boleh membantu ibu bapa untuk memperbaiki hubungan mereka dengan anak-anak mereka. kita masih perlu memahami bagaimana kanak-kanak dan remaja memproses maklumat alam sekitar dan belajar daripada pengalaman mereka sebelum kita dapat memahami sepenuhnya bagaimana persekitaran mempengaruhi perkembangan manusia. malah juga menunjukkan norma masyarakat yang mengutamakan penyelesaian masalah keluarga untuk kesejahteraan kanak-kanak. pendekatan sistem ekologi boleh dikatakan sebagai tambahan penting kepada bidang perkembangan manusia . 16 . Walaupun teori sistem ekologi mempunyai kekuatannya. Di peringkat makrosistem pula. 1997). tapi ia bukan merupakan satu teori yang lengkap tentang perkembangan manusia. (Bronfenbrenner & Neville. sesi perjumpaan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak-anak membolehkan mereka meluahkan kesukaran mereka. dan akhirnya kepada masyarakat.

tetapi juga apa yang berlaku dalam keluarga. Pengkritik teori Bronfenbrenner mengatakan bahawa beliau memberikan perhatian yang terlalu sedikit kepada faktor biologi dan kognitif dalam perkembangan kanak-kanak dan tidak menerangkan perubahan perkembangan secara langkah-demi-langkah seperti yang difokuskan dalam teori Piaget dan Erikson. 17 . 10. Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar. kita perlu memahami dan mengambil langkah-langkah pengayaan yang sesuai dalam membantu kanak-kanak.Teori Bronfenbrenner merapatkan jurang antara teori-teori tingkah laku yang memberi tumpuan kepada aspek kecil dan teori antropologi yang menganalisis aspek lebih besar. Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak. Sebagai seorang guru. jiran dan rakan sebaya pelajar. Teori beliau menimbulkan perhatian kepada pentingnya melihat kehidupan pelajar lebih daripada satu aspek iaitu tidak hanya apa yang berlaku di dalam bilik darjah. Persekitaran yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akademik dan sahsiah.0 KESIMPULAN Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Persekitaran yang positif dan membina akan membantu kanak-kanak mencapai kecemerlangan dalam akademik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut. 1989) menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. Menurut beliau.

scribd. (2006).). Edisi Kedua. 2nd. W. dalam Journal of Travel Research. A Topical Approach to Life-Span Development. (1979). 3. Vol. Belmont : Wadsworth Cengage Learning. (2009. Kail. Cambridge. MA: Harvard University Press. (1995). (2008). Leisure.). Bronfenbrenner.RUJUKAN Arch G. C. Individuals & family systems in their environment. Retrieved from Wikipedia website: http://en. D.. U. Perkembangan Kanak-kanak untuk Program Izajah Sarjana Muda Perguruan. Retrieved from Mighty Students website: http://www. Shaffer.wikipedia. USA: Wadsworth. Scribd http://www.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner Santrock. (dicapai pada 6 Mac 2012). (2010).com/doc/2525380/pembangunan-manusia. Mohamad Shuhny B. Marylouise Caldwell dan Ray Spurr. John W. V. The Study of Human Development. Bronfenbrenner. Crandell. L.).. 18 . U. W. No.). and Travel Research. J.d. Vander Zanden. Social & Personality Development. Co Haliza Hamzah & Joy N. Advancing Ecological Systems Theory in Lifestyle. The ecology of human development.. C. (8th ed.d. (2000). H. (2007).Social. Human Development: A Life-span View (5th ed. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Ed.com/essay/Urie. R. Samuel. (n. (2007). (1979). T. Woodside.18332 (n. Bristor. 44. New York : McGraw-Hill. Shuib.Human Development. & Cavanaugh. Crandell. J. R.259–272. M. The ecology of human development : Experiments by natureand design. Urie bronfenbrenner.Bronfenbrenner. Urie Bronfenbrenner. New York: McGraw Hill. Pembangunan Manusia.mightystudents. hlm. Cambridge: Harvard University Press. IO : Kendal/Hunt Pub.

com/aboy5469/d/3971974-TEORI-EKOLOGI-BRONFENBRENNER http://www.http://www.com/doc/17097218/-Murid-Dan-Alam-Belajar http://rujuknota.slideshare.com/2009/07/teori-ekologi-bronfenbrenner-19791989.html http://zaifbio.com/2009/10/16/teori-perkembangan/ http://www.scribd.blogspot.net/Ballakzx/hbef2103-t2-psikologi-pendidikan 19 .scribd.wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful