TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER

ISI KANDUNGAN
BIL 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 TAJUK PENGENALAN LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL KONSEP ASAS EKOLOGIKAL PERSEKITARAN KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA LATAR BELAKANG BRONFENBRENNER URIE MUKA SURAT 2 2 3 4 5

6.0 7.0

6 7 8 9 9 10 10 12

SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER
a) Mikrosistem b) Mesosistem c) Eksosistem d) Makrosistem

8.0

e) Kronosistem IMPLIKASI TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK. SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER KESIMPULAN RUJUKAN

9.0 10.0

14 17 18

1.0 PENGENALAN Ekologi manusia menganggap manusia sebagai organisma biologikal dan sosial yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Pendekatan ekologikal melihat bahawa
1

seorang ahli zoologi berbangsa German pada tahun 1869. meso. kualiti air. Ellen berpendapat bahawa persekitaran menjalani transformasi akibat teknologi. Model ekologi manusia yang akan dibincangkan iaitu Teori Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1979). Haeckel berpendapat bahawa individu terbentuk hasil kerjasama antara persekitaran dan herediti organisma. Dari aspek sejarah. pemakanan dan makanan mendorong beliau merumuskan bahawa wujud hubungan rapat antara tingkahlaku dengan kesihatan manusia serta kualiti persekitaran mereka. Urie Bronfenbrenner dari Cornell University memberikan penekanan kepada aspek kontekstual dalam melihat pembangunan manusia.manusia tidak wujud dalam vakum. persekitaran dan saling tindak antara keduanya. Persekitaran merujuk kepada semua yang berada di luar sistem organisma. Pada awalnya Bronfenbrenner memperkenalkan 4 jenis sistem persekitaran iaitu sistem mikro. pemikiran ekologikal telah dapat dikesan dalam kerja-kerja awal Aristotle dan Plato mengenai pertumbuhan penduduk dan kestabilan persekitaran. Perkataan ecology telah diketengahkan oleh Ernest Haeckel. 2 . Setiap aspek dalam kehidupan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persekitaran di mana manusia itu berada. Seorang ahli kimia. tetapi beliau percaya manusia tetap perlu mengekalkan kawalan terhadap hidup dan persekitaran masing-masing. Beliau mencadangkan satu cabang sains diwujudkan untuk mengkaji organisma dalam persekitaran. Model ini mempunyai ciri tersendiri dan menerangkan konsep asas pendekatan ekologikal iaitu organisma. sanitasi. ekso dan makro. 2. Kajian Ellen mengenai edaran udara. Ellen Swallow Richards mencadangkan satu bidang sains yang menganalisis persekitaran rumah dan keluarga diwujudkan.0 LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL Bidang Ekologi Manusia melihat individu sebagai insan yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya.

0 PERSEKITARAN 3 . Usaha Paolucci diteruskan oleh Margaret Buboltz dan Susan Sontag dari universiti yang sama. Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga 4. Beatrice Paolucci dari Michigan State Universiti mencadangkan konsep bahawa keluarga sebagai sistem sokongan hidup yang bergantung kepada persekitaran semulajadi untuk pengekalan fizikal dan persekitaran sosial untuk nilai kemanusiaan dan kualiti serta makna kehidupan.0 KONSEP ASAS EKOLOGIKAL Menurut Mohamad Shuhny (2008). Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga. multi-disiplin dan sistemik serta mengenengahkan saling tindak antara fenomena tersebut.Berlatarbelakangkan bidang ekonomi rumahtangga yang mendokong falsafah dan konsep yang sama. sastera dan kemanusiaan serta beberapa bidang sains gunaan yang lain. Jadual 1 menunjukkan tentang konsep-konsep tersebut. Perspektif ekologi yang memfokus kepada individu dan keluarga adalah berasaskan fenomena holistic (menyeluruh). Pendekatan ekologikal adalah unik kerana terdapat konsep asasnya yang juga wujud dalam pelbagai disiplin sains sosial. Teori Ekologi Manusia menggunapakai konsepkonsep asas daripada 3 komponen besar konsep dalam teori Sistem Umum. 3. Konsep Sistem Umum Sistem Elemen/Objek Ciri Perhubungan Persekitaran Maklumat/Informasi Tenaga Bahan Ruang Masa Homeostasis Maklumbalas Sempadan Konsep Ekologi Manusia Konsep Ekologi Keluarga Ekosistem Manusia Ekosistem keluarga Organisma/Individu Keluarga Persekitaran Sumber Interaksi Keperluan Pola Nilai Saling Bergantungan Matlamat Persepsi Pengadilan Organisasi Pembuatan Keputusan Kepelbagaian Komunikasi Adaptasi Pembangunan Manusia Teknologi Personaliti Kefungsian Kesejahteraan Holism Kualiti Kehidupan Manusia Limitasi Niche Jadual 1 : Konsep Sistem Umum.

sistem hidroelektrik.estetik dan struktur yang terdapat di sekeliling manusia. persekitaran yang disarankan oleh Bubolz & Sontag (1990) boleh digambarkan seperti berikut: 4 . manakala makro pula merujuk kepada saiz persekitaran yang besar.Persekitaran terdiri daripada keseluruhan aspek fizikal. mineral dan lain-lain • Persekitaran sosio-budaya terdiri daripada institusi sosial seperti persanakan(kinship). ekonomi. Persekitaran boleh juga diklasifikasikan kepada persekitaran mikro dan makro. Persekitaran boleh diklasifikasikan menurut sumber yang ada di dalamnya. Mikro merujuk kepada saiz persekitaran yang kecil. Persekitaran merupakan konteks tingkahlaku dan perkembangan manusia. Klasifikasi ini adalah berdasarkan saiz persekitaran tersebut. ekonomi. • Persekitaran teknologi-binaan manusia termasuk rumah. tumbuhan. biologikal. sosial. fosil. masa. politik. rekreasi atau kumpulan simbolik. Ini termasuk persekitaran semulajadi atau bio-fizikal. haiwan. bangunan serta sistem jalanraya. air.1993) • Persekitaran semulajadi/bio-fizikal terdiri daripada sumber bumi yang asli seperti tanah. politik. Secara grafik. agama. jambatan. persekitaran sosio-budaya dan persekitaran teknologi-binaan manusia (Bubolz & Sontag.

Maka. Sebagai contoh. Pemahaman tentang diri 5 . iklim sekolah dan media-massa. keluarga. Penaakulan beretika f. perspektif ekologikal menggalakkan perkara berikut dalam usaha memahami manusia: a.5. keluarga dan masyarakat amnya. Pemahaman sistem e. sebarang fenomena boleh diteliti dari pelbagai sudut dan tidak terhad kepada satu sudut pandangan sahaja. Dengan menggunakan pendekatan tersebut. Sebagai kesimpulannya.0 KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA Perspektif ekologi mengambil kira pendekatan holistik yang melihat pelbagai faktor berkaitan individu dalam konteksnya. Tindakan yang praktikal h. pengaruh rakan sebaya. fenomena salahlaku di kalangan pelajar sekolah mungkin disebabkan oleh gabungan pelbagai faktor seperti personaliti pelajar. Ini membolehkan tindakan bagi menangani sesuatu fenomena itu diambil secara lebih seimbang dan menyeluruh. Pemikiran bersepadu b. untuk menangani isu salahlaku ini. keluarga dan masyarakat. Penyelesaian holistik boleh membantu meningkatkan kualiti hidup individu. Semua aspek yang berpotensi mempengaruhi sesuatu isu atau fenomena itu diambilkira. Fokus dinamik yang komprehensif d. Pemikiran kreatif c. sumbangan kesemua faktor tersebut perlu diambilkira supaya penyelesaiannya adalah lebih menyeluruh dan dapat memberi faedah khususnya kepada kesejahteraan pelajar. Kepelbagaian g. Pendekatan holistik memberi penekanan kepada aspek menyeluruh yang dianggap lebih besar daripada gabungan bahagian-bahagiannya (the whole is greater than the sum of the parts).

Selepas menamatkan latihan pegawai beliau berkhidmat dalam Korporat Perubatan Tentera Amerika Syarikat (AS). di mana beliau berkhidmat sebagai seorang pakar psikologi dalam pelbagai tugasan untuk Korporat Tentera Udara dan Pejabat Perkhidmatan Strategik. dari Universiti Michigan pada tahun 1942. Apabila Urie berumur enam tahun. Setelah nenetap di Pittsburgh untuk suatu tempoh yang singkat. 1917 di Moscow. diikuti oleh Ph. Dua puluh empat jam selepas menerima kedoktoran beliau. sebagai anak Dr dan Alexander Eugenie Bronfenbrenner Kamenetski Bronfenbrenner. keluarganya berpindah ke Amerika Syarikat.0 LATAR BELAKANG URIE BRONFENBRENNER Urie Bronfenbrenner telah dilahirkan pada 29 April.D. Selepas Perang Dunia II. di mana beliau telah menyempurnakan dua pengkhususan utama dalam psikologi dan muzik pada tahun 1938. rumah Institusi Negeri New York Orang Terencat Akal. Bronfenbrenner menuntut di Universiti Cornell. Bronfenbrenner bekerja sebagai Penolong Ketua Pakar Psikologi Klinikal bagi Pentadbiran dan Penyelidikan bagi Pentadbiran Veteran untuk suatu tempoh yang singkat. beliau telah diserapkan ke dalam Angkatan Tentera.A. 6 . Dia melakukan kerja-kerja penyelidikan dalam psikologi perkembangan. di mana bapanya bekerja sebagai seorang pakar patologi klinikal dan pengarah penyelidikan. menyiapkan M. di Universiti Harvard.6. mereka berpindah ke Letchworth Village. Selepas tamat pengajian dari Sekolah Tinggi Haverstraw. Rusia. sebelum memulakan kerja sebagai Penolong Profesor Psikologi di Universiti Michigan.

interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran kanak-kanak itu dipercayai boleh mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Dalam teori ini menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan 7 .0 SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Teori ekologi telah diperkembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1917). Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Liese. Bronfenbrenner merupakan Professor Emeritus dalam bidang Pembangunan Manusia dan bidang Psikologi dalam Kolej Ekologi Manusia di Universiti Cornell. sama ada kita menyedarinya atau tidak kanak-kanak yang merupakan individu yang berada dalam ruang lingkup mikro (berpusat di tengah) boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. beliau menerima jawatan profesor dalam Pembangunan Manusia. beliau berumur 88 tahun. Ketika itu. Bronfenbrenner berkhidmat sebagai ahli Lembaga Pemegang Amanah Cornell. New York. 7. Dalam konteks ini. dan Psikologi di Cornell University. Urie Bronfenbrenner mempunyai enam orang anak. Pada 1960-an hingga awal 1970-an.1989) menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Merujuk kepada konsep di dalam teori ini. akibat komplikasi kencing manis. Teori perkembangan ekologikal adalah teori yang menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan individu. Pengajian Keluarga. 2005. pada September 25. Dengan isteri beliau. Bronfenbrenner meninggal dunia di rumahnya di Ithaca. Pada masa kematian.Pada tahun 1948.

Menurut Bronfenbrenner terdapat 5 sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak seperti Rajah 1 di bawah: Menurut Bronfenbrenner. persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem. iaitu a) Mikrosistem 8 .interaksi antara satu sama lain.

George Peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung. jiran serta guru terlibat dalam proses perkembangan kanak-kanak. mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Goode. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak ini tidak lagi menghormati mereka. Dalam kajian yang Iain pula. Ting (2005) mendapati tahap penglibatan ibu bapa luar bandar berada pada tahap yang rendah. Sebagai contoh. 2005). Interaksi antara rakan. b) Mesosistem 9 . hal. Ibu bapa haruslah membimbing. Keluarga terutamanya ibu bapa merupakan agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak itu dan sebagai individu terdekat atau berhampiran dengan kehidupan seorang kanak-kanak. memahami dan menyelami kehendak jiwa remaja serta berfikiran terbuka.Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara dan menghabiskan paling banyak masa. mereka mempunyai pengaruh besar ke atas tingkah laku kanak-kanak. Tidak hairan jika sebelum ini Berger (1995) melalui kajiannya menyatakan wujudnya kepelbagaian model peranan ibu bapa untuk membanu proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah Maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan yang penting sebagai pembentuk sahsiah anak-anak. Contohnya interaksi kanak-kanak di dalam keluarga iaitu dengan ibu bapa dan adik beradik. kajian di dalam dan di luar negara menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti penglibatan ibu bapa secara aktif mempunyai kesan langsung ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak (Mac Naughtori. Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak. 326). Seorang ahli antropologi. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis.

Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain. Hal ini kerana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak layak mendapat pendidikan yang setaraf dengan kaum lelaki. Misalnya dalam sesetengah masyarakat. kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di tempat-tempat membeli belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. mereka 10 . peranan jantina amat dititikberatkan (Santrock. persekitaran sekolah –pasar raya. 2008). Sebagai contoh. Keadaan pengurusan. Sebagai contoh. keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah. Maksudnya di sini. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka. d) Makrosistem Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh normanorma. c)Eksosistem Eksosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. kaum lelaki diberi peranan dan tanggungjawab yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting berbanding kaum perempuan. nilai dan amalan masyarakat. Di sesetengah negara pula. Bagi ibu bapa yang masih lagi berada dalam pemikiran konservatif. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah.

mengganggap pendidikan tidak penting kepada anak perempuan kerana tugas wanita hanyalah di dapur sahaja. Selain itu. kelima-lima sistem ini berpusat secara kecil kepada besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan. Kanak-kanak akan menjadi lebih maju ke hadapan serta berpandangan jauh. No 1 2 Sistem Mikro Meso Huraian Sebahagian besar sosial individu dihabiskan Pengalaman satu sistem Mikro mempengaruhi sistem Mikro lain Pengalaman individu mempengaruhi individu lain Contoh Sekolah. memuat turun maklumat melalui internet dan sebagainya. Namun begitu. e)Kronosistem Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. Secara ringkasnya. kanak-kanak pada dewasa ini lebih berfokus kepada permainan berteknologi selaras dengan arus perubahan serta pembangunan sesebuah negara seperti permainan internet. pembangunan sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan kanak-kanak dari banyak aspek. anasir-anasir negatif juga semakin meningkat andainya pembangunan sesebuah negara semakin maju. mereka hanya bermain permainan yang bersumberkan alam sekitar seperti wau. gasing dan sebagainya. Misalnya. Berbeza dengan kanak-kanak pada zaman dahulu. keluarga Masalah tempat kerja bawa ke rumah Pelajar pasif mempengaruhi penyediaan aktiviti guru dalam pengajaran 3 Ekso 11 . setiap benda terdapat juga kesan negatifnya iaitu kanak-kanak tidak bergaul dengan masyarakat luar kerana hidupnya adalah bersama komputer. tempat kerja. Oleh hal yang demikian.

Guru juga mestilah peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid sebelum memulakan pengajaran. mesosistem. maka objektif pembelajaran yang ingin disamapaikan oleh guru pada hari itu tidak akan tercapai. Tugas guru bukan sahaja mengajar semata-mata. eksosistem. Murid-murid banyak menghabiskan masa bersama guru semasa di sekolah. Jadi guru bertindak sebagai pembimbing dan penasihat kepada murid-murid. pengetahuan dan pengalaman murid dapat meningkatkan tahap perkembangan mereka di dalam pelajaran. namun berperanan sebagai pembimbing kepada murid-murid semasa di sekolah. Jika murid tersebut berada dalam keadaan yang tidak sedia. Budaya Islam Sejarah perkembangan sosial individu Kehidupan moden jadikan kanak-kanak lebih maju (Sumber : Perkembangan Kanak-kanak untuk PISMP) 8. Kelima-lima sistem persekitaran tersebut memberikan implikasi kepada guru dalam menyediakan diri dengan selengkapnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini kerana. mereka perlu tahu tahap perkembangan setiap anak murid mereka. Sebagai seorang guru.0 Implikasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Proses Pembelajaran Kanak-kanak. Jadi pemilihan aktiviti pengajaran yang sesuai dengan minat. makrosistem dan kronosistem. Implikasi pendidikan dari aspek persekitaran mesosistem pula ialah guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid-murid mereka.No 4 5 Sistem Makro Krono Huraian Sosial dalam masyarakat Contoh Budaya Melayu. Bronfenbrenner menyatakan persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. murid-murid akan 12 .

Aspek persekitaran makrosistem pula menyatakan perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma dan amalan masyarakat. pengalaman seseorang individu akan mempengaruhi individu yang lain. Oleh itu guru berperanan penting dalam membentuk akhlak murid-murid semasa di sekolah dengan menerapkan unsur-unsur rohani di dalam P&P . Mereka menganggap bahawa walaupun anak perempuan mereka berpelajaran tinggi sehingga ke menara gading. kepercayaan ibu bapa yang sudah lapuk terhadap anak mereka juga menjadi sebab terhadap kemunduran pelajaran anakanak mereka. Jadi. akhirnya mereka akan pergi ke dapur juga.mudah terpengaruh dengan apa yang diberitahu oleh guru. Guru bukan sahaja perlu memfokuskan penyediaan aktiviti kepada murid yang aktif sahaja. 13 . Hal ini kerana perkembangan kanakkanak adalah berbeza di dalam sesebuah kelas. namun perlu menyediakan aktiviti yang sesuai untuk murid yang pasif. Jika murid melihat seseorang guru itu merokok di dalam kelas. mereka lebih mementingkan pembelajaran anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. Guru perlulah menggunakan pelbagai kaedah pengajaran semasa P&P untuk menarik minat murid untuk belajar. Misalnya. Guru perlulah sentiasa memberi nasihat yang baik kepada murid-murid agar menjadi orang yang berguna kelak. Dari aspek persekitaran eksosistem pula. Kononnya anak lelakilah yang akan bakal menjadi pemimpin keluarga dan mempunyai tanggungjawab yang besar. Jadi guru berperanan penting dalam menjelaskan dan membetulkan fahaman-fahaman yang salah kepada murid-murid agar mereka memahami konsep yang sebenar tentang sesuatu perkara. kepercayaan seperti inilah yang perlu dihapuskan dari pemikiran murid-murid agar mereka tahu kepentingan pelajaran dalam kehidupan dengan menerangkan bahawa taraf perempuan adalah sama dengan lelaki dalam mendapat pendidikan. murid yang pasif akan mempengaruhi penyediaan aktiviti guru semasa di dalam pengajaran di kelas. Sebagai contoh. Sebagai contoh. maka mereka akan terikut-ikut perangai guru tersebut semasa di rumah.

ibu bapa. Bronfenbrenner membuat beberapa sumbangan dalam memahami kepentingan konteks pembangunan manusia. media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat. Dalam bukunya. Oleh itu. keluarga. murid-murid sekolah rendah juga sudah pandai menggunakan kemudahan internet tanpa kawalan dari ibu bapa khususnya di kawasan bandar. 9. yang dibentuk sebagai sistem bersarang.Dewasa ini. Setiap tahap mengandungi dan mempengaruhi peringkat yang terdahulu dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi individu. “Ekologi Bronfenbrenner Pembangunan Manusia” (1979) telah menjelaskan kepentingan tahap-tahap ekologi yang saling berkaitan. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat yang banyak memaparkan adegan ganas menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang mereka tonton dari video cakera padat dan sesetengah program televisyen. dan kualiti hidup dalam masyarakat. Empat peringkat sistem tersebut dikenali sebagai mikrosistem. Pendekatan ekologi mengaplikasikan banyak hasil kerja teori Urie Bronfenbrenner (1977. 14 . Setiap sistem ekologi yang beliau sifatkan telah menerangkan bahawa mempunyai kesan penting terhadap kanak-kanak.0 SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Sepanjang 1970-an dan 1980-an. mesosistem. 1986). yang terlibat dalam pembangunan manusia. 1979. Melalui teknologi yang semakin canggih ini. guru bertanggungjawab dalam membimbing murid-murid dengan memberi panduan dan tunjuk ajar yang betul supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara negatif yang semakin menular kini. eksosistem. Kanak-kanak mudah terpengaruh dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Teori Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh ekologi sosial terhadap individu pada empat peringkat yang berbeza. Teori ekologi sosial Bronfenbrenner merupakan model untuk membina satu konsep tentang sistem pembangunan yang bersepadu dan untuk mereka bentuk penyelidikan bagi mengkaji peringkat pembangunan manusia.

1989). Teori Bronfenbrenner ini merupakan satu alat yang ideal untuk menerangkan dan memeriksa kesan pelbagai peringkat konteks sosial. dan mengalami kesukaran untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan bayi yang suka merajuk. keluarga. Dalam pandangan Bronfenbrenner. Pada permulaannya. peningkatan keupayaan untuk melakukan lebih aktiviti merupakan intipati pembangunan kanak-kanak.makrosistem. Analisis terperinci Bronfenbrenner mengenai pengaruh alam sekitar telah mencadangkan banyak cara di mana perkembangan kanak-kanak dan remaja boleh dioptimumkan. dan jiran. bagi kebanyakan kanak-kanak. mandi. mikrosistem adalah agak kecil. serta mengharapkan ibu supaya lebih responsif dan sabar dengan bayi mereka (Howes & Markman . Ini kerana bapa sentiasa menganggap penjagaan kanak-kanak ialah kerja yang sukar dan membosankan. kerumitan biasanya meningkat iaitu kanak-kanak melakukan lebih banyak aktiviti. Bagi kanak-kanak dan remaja. Sebagai contoh. Microsistem merujuk kepada sistem yang melibatkan individu secara langsung. bayangkan seorang ibu yang bekerja. bapa boleh menjadi lebih peka. budaya politik dan sejarah kepada pembangunan insan. mikrosistem mungkin terdiri daripada pasangan suami isteri. Apabila kanak-kanak bertumbuh. bekerjasama dengan ibu untuk mengatasi masalah-masalah penjagaan bayi. Bagi seorang dewasa. Bronfenbrenner juga menyatakan bahawa corak interaksi individu dalam mikrosistem melibatkan kedua-dua genetik dan pelbagai lapisan pengaruh konteks. sekolah. dan mendukung. Walau bagaimanapun. keluarga terdekat dan jiran. 15 . yang melibatkan interaksi dengan hanya satu atau mungkin dua orang pada suatu masa (interaksi dyadic atau triadic). Ia adalah rumah. peringkat ini mungkin menerangkan hubungkan mereka dengan rakan-rakan. dengan lebih ramai orang di lebih banyak tempat. Di peringkat mikrosistem. melakukan aktiviti yang agak mudah seperti makan. bilangan dan kerumitan aktiviti yang dilakukan adalah berbeza bagi setiap individu. Pertumbuhan kanakkanak juga dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan ibu bapa.

Walaupun teori sistem ekologi mempunyai kekuatannya. 1997). ia tidak banyak menghuraikan tentang penyumbang biologi yang khusus untuk perkembangan manusia.tetapi yang terbaik digambarkan sebagai pelengkap.Rut et al. sesi perjumpaan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak-anak membolehkan mereka meluahkan kesukaran mereka.Di peringkat eksosistem. Walaupun Bronfenbrenner menyifatkan teori ini sebagai model bioekologikal. Selain itu. Namun. 1990). Jadi. kita masih perlu memahami bagaimana kanak-kanak dan remaja memproses maklumat alam sekitar dan belajar daripada pengalaman mereka sebelum kita dapat memahami sepenuhnya bagaimana persekitaran mempengaruhi perkembangan manusia. dan bukannya gantian untuk teori-teori perkembangan yang lain. 16 . pendekatan sistem ekologi boleh dikatakan sebagai tambahan penting kepada bidang perkembangan manusia .. malah juga menunjukkan norma masyarakat yang mengutamakan penyelesaian masalah keluarga untuk kesejahteraan kanak-kanak. Di peringkat makrosistem pula. dan akhirnya kepada masyarakat. Dasar sebegini amatlah penting iaitu bukan sahaja membolehkan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak mempunyai lebih banyak masa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak-anak mereka (Clark et al. kelas keibubapaan dalam masyarakat boleh membantu ibu bapa untuk memperbaiki hubungan mereka dengan anak-anak mereka. dasar sosial yang menjamin ibu bapa berhak untuk mengambil cuti (dibayar atau tidak dibayar) daripada kerja mereka untuk menguruskan masalah keluarga. tapi ia bukan merupakan satu teori yang lengkap tentang perkembangan manusia. 1995). perspektif sistem ekologi telah menerangkan bagaimana persekitaran semulajadi yang kompleks mempengaruhi perkembangan manusia dan bagaimana perkembangan manusia mempengaruhi alam sekitar. (Bronfenbrenner & Neville. mendapat sokongan moral daripada ibu bapa lain serta belajar satu sama lain bagaimana untuk mendapatkan reaksi yang lebih baik daripada anak-anak mereka (Lyons . Tidak dapat dinafikan bahawa.

Teori Bronfenbrenner merapatkan jurang antara teori-teori tingkah laku yang memberi tumpuan kepada aspek kecil dan teori antropologi yang menganalisis aspek lebih besar. Pengkritik teori Bronfenbrenner mengatakan bahawa beliau memberikan perhatian yang terlalu sedikit kepada faktor biologi dan kognitif dalam perkembangan kanak-kanak dan tidak menerangkan perubahan perkembangan secara langkah-demi-langkah seperti yang difokuskan dalam teori Piaget dan Erikson. Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak. 10.0 KESIMPULAN Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Sebagai seorang guru. 17 . Teori beliau menimbulkan perhatian kepada pentingnya melihat kehidupan pelajar lebih daripada satu aspek iaitu tidak hanya apa yang berlaku di dalam bilik darjah. tetapi juga apa yang berlaku dalam keluarga. Persekitaran yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akademik dan sahsiah. 1989) menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Persekitaran yang positif dan membina akan membantu kanak-kanak mencapai kecemerlangan dalam akademik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut. kita perlu memahami dan mengambil langkah-langkah pengayaan yang sesuai dalam membantu kanak-kanak. jiran dan rakan sebaya pelajar. Menurut beliau. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar.

Advancing Ecological Systems Theory in Lifestyle. (2006). Bronfenbrenner. (1979). 2nd. Mohamad Shuhny B. The ecology of human development : Experiments by natureand design.. Shuib. W.Human Development.).mightystudents. Samuel. and Travel Research. R. 44. Crandell.com/doc/2525380/pembangunan-manusia. John W. D. (2007). (n.Bronfenbrenner. Individuals & family systems in their environment.18332 (n.. (2010). M. 3. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Retrieved from Mighty Students website: http://www. (2008). Woodside. W. Kail. Urie Bronfenbrenner. L. IO : Kendal/Hunt Pub. Social & Personality Development. USA: Wadsworth. Co Haliza Hamzah & Joy N. U. Crandell. Ed. New York: McGraw Hill. Human Development: A Life-span View (5th ed. Scribd http://www. J. (8th ed. 18 . (1979). Vol.wikipedia.. (1995). (2007). Urie bronfenbrenner. U. Belmont : Wadsworth Cengage Learning. Bronfenbrenner. C. No.d. Cambridge.Social. New York : McGraw-Hill. Shaffer. Leisure. Perkembangan Kanak-kanak untuk Program Izajah Sarjana Muda Perguruan. (2009. Vander Zanden. R. V.scribd. Bristor. H.). Marylouise Caldwell dan Ray Spurr. (2000). A Topical Approach to Life-Span Development.d. (dicapai pada 6 Mac 2012). Retrieved from Wikipedia website: http://en.259–272. The Study of Human Development. Pembangunan Manusia. MA: Harvard University Press. & Cavanaugh.). The ecology of human development.RUJUKAN Arch G.). J. Cambridge: Harvard University Press. C.com/essay/Urie. T.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner Santrock. Edisi Kedua. dalam Journal of Travel Research. hlm.

html http://zaifbio.com/2009/07/teori-ekologi-bronfenbrenner-19791989.com/doc/17097218/-Murid-Dan-Alam-Belajar http://rujuknota.net/Ballakzx/hbef2103-t2-psikologi-pendidikan 19 .slideshare.scribd.com/2009/10/16/teori-perkembangan/ http://www.blogspot.scribd.http://www.com/aboy5469/d/3971974-TEORI-EKOLOGI-BRONFENBRENNER http://www.wordpress.