TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER

ISI KANDUNGAN
BIL 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 TAJUK PENGENALAN LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL KONSEP ASAS EKOLOGIKAL PERSEKITARAN KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA LATAR BELAKANG BRONFENBRENNER URIE MUKA SURAT 2 2 3 4 5

6.0 7.0

6 7 8 9 9 10 10 12

SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER
a) Mikrosistem b) Mesosistem c) Eksosistem d) Makrosistem

8.0

e) Kronosistem IMPLIKASI TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK. SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER KESIMPULAN RUJUKAN

9.0 10.0

14 17 18

1.0 PENGENALAN Ekologi manusia menganggap manusia sebagai organisma biologikal dan sosial yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Pendekatan ekologikal melihat bahawa
1

Kajian Ellen mengenai edaran udara. 2. 2 . Model ekologi manusia yang akan dibincangkan iaitu Teori Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1979). ekso dan makro. Urie Bronfenbrenner dari Cornell University memberikan penekanan kepada aspek kontekstual dalam melihat pembangunan manusia. Haeckel berpendapat bahawa individu terbentuk hasil kerjasama antara persekitaran dan herediti organisma. pemakanan dan makanan mendorong beliau merumuskan bahawa wujud hubungan rapat antara tingkahlaku dengan kesihatan manusia serta kualiti persekitaran mereka. Model ini mempunyai ciri tersendiri dan menerangkan konsep asas pendekatan ekologikal iaitu organisma. Perkataan ecology telah diketengahkan oleh Ernest Haeckel. persekitaran dan saling tindak antara keduanya.manusia tidak wujud dalam vakum. tetapi beliau percaya manusia tetap perlu mengekalkan kawalan terhadap hidup dan persekitaran masing-masing. Setiap aspek dalam kehidupan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persekitaran di mana manusia itu berada. Pada awalnya Bronfenbrenner memperkenalkan 4 jenis sistem persekitaran iaitu sistem mikro. Dari aspek sejarah. Ellen berpendapat bahawa persekitaran menjalani transformasi akibat teknologi. kualiti air. pemikiran ekologikal telah dapat dikesan dalam kerja-kerja awal Aristotle dan Plato mengenai pertumbuhan penduduk dan kestabilan persekitaran. Ellen Swallow Richards mencadangkan satu bidang sains yang menganalisis persekitaran rumah dan keluarga diwujudkan. Persekitaran merujuk kepada semua yang berada di luar sistem organisma. Beliau mencadangkan satu cabang sains diwujudkan untuk mengkaji organisma dalam persekitaran. meso.0 LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL Bidang Ekologi Manusia melihat individu sebagai insan yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Seorang ahli kimia. seorang ahli zoologi berbangsa German pada tahun 1869. sanitasi.

Konsep Sistem Umum Sistem Elemen/Objek Ciri Perhubungan Persekitaran Maklumat/Informasi Tenaga Bahan Ruang Masa Homeostasis Maklumbalas Sempadan Konsep Ekologi Manusia Konsep Ekologi Keluarga Ekosistem Manusia Ekosistem keluarga Organisma/Individu Keluarga Persekitaran Sumber Interaksi Keperluan Pola Nilai Saling Bergantungan Matlamat Persepsi Pengadilan Organisasi Pembuatan Keputusan Kepelbagaian Komunikasi Adaptasi Pembangunan Manusia Teknologi Personaliti Kefungsian Kesejahteraan Holism Kualiti Kehidupan Manusia Limitasi Niche Jadual 1 : Konsep Sistem Umum.0 KONSEP ASAS EKOLOGIKAL Menurut Mohamad Shuhny (2008).0 PERSEKITARAN 3 . Perspektif ekologi yang memfokus kepada individu dan keluarga adalah berasaskan fenomena holistic (menyeluruh). Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga 4. Jadual 1 menunjukkan tentang konsep-konsep tersebut. Usaha Paolucci diteruskan oleh Margaret Buboltz dan Susan Sontag dari universiti yang sama. Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga. multi-disiplin dan sistemik serta mengenengahkan saling tindak antara fenomena tersebut. Beatrice Paolucci dari Michigan State Universiti mencadangkan konsep bahawa keluarga sebagai sistem sokongan hidup yang bergantung kepada persekitaran semulajadi untuk pengekalan fizikal dan persekitaran sosial untuk nilai kemanusiaan dan kualiti serta makna kehidupan. sastera dan kemanusiaan serta beberapa bidang sains gunaan yang lain. Teori Ekologi Manusia menggunapakai konsepkonsep asas daripada 3 komponen besar konsep dalam teori Sistem Umum. 3. Pendekatan ekologikal adalah unik kerana terdapat konsep asasnya yang juga wujud dalam pelbagai disiplin sains sosial.Berlatarbelakangkan bidang ekonomi rumahtangga yang mendokong falsafah dan konsep yang sama.

• Persekitaran teknologi-binaan manusia termasuk rumah. sosial. mineral dan lain-lain • Persekitaran sosio-budaya terdiri daripada institusi sosial seperti persanakan(kinship). air. agama. bangunan serta sistem jalanraya. masa. persekitaran yang disarankan oleh Bubolz & Sontag (1990) boleh digambarkan seperti berikut: 4 . haiwan. politik. Persekitaran boleh juga diklasifikasikan kepada persekitaran mikro dan makro. Persekitaran merupakan konteks tingkahlaku dan perkembangan manusia. Secara grafik.1993) • Persekitaran semulajadi/bio-fizikal terdiri daripada sumber bumi yang asli seperti tanah. biologikal. Ini termasuk persekitaran semulajadi atau bio-fizikal. fosil. ekonomi. persekitaran sosio-budaya dan persekitaran teknologi-binaan manusia (Bubolz & Sontag. Persekitaran boleh diklasifikasikan menurut sumber yang ada di dalamnya. Klasifikasi ini adalah berdasarkan saiz persekitaran tersebut. manakala makro pula merujuk kepada saiz persekitaran yang besar. jambatan.Persekitaran terdiri daripada keseluruhan aspek fizikal. tumbuhan. rekreasi atau kumpulan simbolik. Mikro merujuk kepada saiz persekitaran yang kecil. sistem hidroelektrik. ekonomi. politik.estetik dan struktur yang terdapat di sekeliling manusia.

Penaakulan beretika f. Fokus dinamik yang komprehensif d. Sebagai kesimpulannya. perspektif ekologikal menggalakkan perkara berikut dalam usaha memahami manusia: a. keluarga dan masyarakat amnya. Pendekatan holistik memberi penekanan kepada aspek menyeluruh yang dianggap lebih besar daripada gabungan bahagian-bahagiannya (the whole is greater than the sum of the parts). iklim sekolah dan media-massa. Pemahaman sistem e. keluarga. Dengan menggunakan pendekatan tersebut. Pemikiran kreatif c. Pemahaman tentang diri 5 . Tindakan yang praktikal h. keluarga dan masyarakat.5. sumbangan kesemua faktor tersebut perlu diambilkira supaya penyelesaiannya adalah lebih menyeluruh dan dapat memberi faedah khususnya kepada kesejahteraan pelajar. Penyelesaian holistik boleh membantu meningkatkan kualiti hidup individu. Sebagai contoh.0 KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA Perspektif ekologi mengambil kira pendekatan holistik yang melihat pelbagai faktor berkaitan individu dalam konteksnya. pengaruh rakan sebaya. untuk menangani isu salahlaku ini. Pemikiran bersepadu b. Semua aspek yang berpotensi mempengaruhi sesuatu isu atau fenomena itu diambilkira. Ini membolehkan tindakan bagi menangani sesuatu fenomena itu diambil secara lebih seimbang dan menyeluruh. Kepelbagaian g. Maka. fenomena salahlaku di kalangan pelajar sekolah mungkin disebabkan oleh gabungan pelbagai faktor seperti personaliti pelajar. sebarang fenomena boleh diteliti dari pelbagai sudut dan tidak terhad kepada satu sudut pandangan sahaja.

Setelah nenetap di Pittsburgh untuk suatu tempoh yang singkat. Apabila Urie berumur enam tahun. Rusia. 6 .6. sebelum memulakan kerja sebagai Penolong Profesor Psikologi di Universiti Michigan. 1917 di Moscow. di Universiti Harvard. Bronfenbrenner bekerja sebagai Penolong Ketua Pakar Psikologi Klinikal bagi Pentadbiran dan Penyelidikan bagi Pentadbiran Veteran untuk suatu tempoh yang singkat. Selepas menamatkan latihan pegawai beliau berkhidmat dalam Korporat Perubatan Tentera Amerika Syarikat (AS). diikuti oleh Ph.D. Dua puluh empat jam selepas menerima kedoktoran beliau. mereka berpindah ke Letchworth Village.A. di mana beliau telah menyempurnakan dua pengkhususan utama dalam psikologi dan muzik pada tahun 1938. Dia melakukan kerja-kerja penyelidikan dalam psikologi perkembangan. menyiapkan M. Selepas Perang Dunia II. di mana beliau berkhidmat sebagai seorang pakar psikologi dalam pelbagai tugasan untuk Korporat Tentera Udara dan Pejabat Perkhidmatan Strategik. sebagai anak Dr dan Alexander Eugenie Bronfenbrenner Kamenetski Bronfenbrenner. Selepas tamat pengajian dari Sekolah Tinggi Haverstraw. beliau telah diserapkan ke dalam Angkatan Tentera. Bronfenbrenner menuntut di Universiti Cornell. rumah Institusi Negeri New York Orang Terencat Akal. di mana bapanya bekerja sebagai seorang pakar patologi klinikal dan pengarah penyelidikan. keluarganya berpindah ke Amerika Syarikat.0 LATAR BELAKANG URIE BRONFENBRENNER Urie Bronfenbrenner telah dilahirkan pada 29 April. dari Universiti Michigan pada tahun 1942.

pada September 25. 2005. New York. dan Psikologi di Cornell University. Liese. Merujuk kepada konsep di dalam teori ini. akibat komplikasi kencing manis. Dengan isteri beliau. beliau berumur 88 tahun. Dalam teori ini menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan 7 .Pada tahun 1948. interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran kanak-kanak itu dipercayai boleh mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Pada masa kematian.1989) menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Pada 1960-an hingga awal 1970-an. Bronfenbrenner meninggal dunia di rumahnya di Ithaca. 7. Bronfenbrenner merupakan Professor Emeritus dalam bidang Pembangunan Manusia dan bidang Psikologi dalam Kolej Ekologi Manusia di Universiti Cornell. Ketika itu. Urie Bronfenbrenner mempunyai enam orang anak. beliau menerima jawatan profesor dalam Pembangunan Manusia. Bronfenbrenner berkhidmat sebagai ahli Lembaga Pemegang Amanah Cornell. Pengajian Keluarga. Teori perkembangan ekologikal adalah teori yang menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan individu.0 SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Teori ekologi telah diperkembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1917). sama ada kita menyedarinya atau tidak kanak-kanak yang merupakan individu yang berada dalam ruang lingkup mikro (berpusat di tengah) boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Dalam konteks ini.

iaitu a) Mikrosistem 8 .interaksi antara satu sama lain. persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem. Menurut Bronfenbrenner terdapat 5 sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak seperti Rajah 1 di bawah: Menurut Bronfenbrenner.

Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara dan menghabiskan paling banyak masa. 326). hal. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak ini tidak lagi menghormati mereka. Tidak hairan jika sebelum ini Berger (1995) melalui kajiannya menyatakan wujudnya kepelbagaian model peranan ibu bapa untuk membanu proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah Maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan yang penting sebagai pembentuk sahsiah anak-anak. jiran serta guru terlibat dalam proses perkembangan kanak-kanak. memahami dan menyelami kehendak jiwa remaja serta berfikiran terbuka. Keluarga terutamanya ibu bapa merupakan agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak itu dan sebagai individu terdekat atau berhampiran dengan kehidupan seorang kanak-kanak. b) Mesosistem 9 . Dalam kajian yang Iain pula. George Peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung. Ting (2005) mendapati tahap penglibatan ibu bapa luar bandar berada pada tahap yang rendah. mereka mempunyai pengaruh besar ke atas tingkah laku kanak-kanak. 2005). mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Goode. Contohnya interaksi kanak-kanak di dalam keluarga iaitu dengan ibu bapa dan adik beradik. Seorang ahli antropologi. Interaksi antara rakan. Sebagai contoh. kajian di dalam dan di luar negara menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti penglibatan ibu bapa secara aktif mempunyai kesan langsung ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak (Mac Naughtori. Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak. Ibu bapa haruslah membimbing.

2008). d) Makrosistem Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh normanorma. Bagi ibu bapa yang masih lagi berada dalam pemikiran konservatif. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. peranan jantina amat dititikberatkan (Santrock. keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka. mereka 10 . Maksudnya di sini. Sebagai contoh. Keadaan pengurusan. kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di tempat-tempat membeli belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. persekitaran sekolah –pasar raya.Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. nilai dan amalan masyarakat. Di sesetengah negara pula. c)Eksosistem Eksosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Misalnya dalam sesetengah masyarakat. kaum lelaki diberi peranan dan tanggungjawab yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting berbanding kaum perempuan. pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain. Sebagai contoh. Hal ini kerana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak layak mendapat pendidikan yang setaraf dengan kaum lelaki.

Selain itu. Oleh hal yang demikian. Namun begitu. kanak-kanak pada dewasa ini lebih berfokus kepada permainan berteknologi selaras dengan arus perubahan serta pembangunan sesebuah negara seperti permainan internet. gasing dan sebagainya. e)Kronosistem Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. Kanak-kanak akan menjadi lebih maju ke hadapan serta berpandangan jauh. kelima-lima sistem ini berpusat secara kecil kepada besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan. tempat kerja. pembangunan sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan kanak-kanak dari banyak aspek. setiap benda terdapat juga kesan negatifnya iaitu kanak-kanak tidak bergaul dengan masyarakat luar kerana hidupnya adalah bersama komputer. Berbeza dengan kanak-kanak pada zaman dahulu. memuat turun maklumat melalui internet dan sebagainya. keluarga Masalah tempat kerja bawa ke rumah Pelajar pasif mempengaruhi penyediaan aktiviti guru dalam pengajaran 3 Ekso 11 . Misalnya. Secara ringkasnya. mereka hanya bermain permainan yang bersumberkan alam sekitar seperti wau.mengganggap pendidikan tidak penting kepada anak perempuan kerana tugas wanita hanyalah di dapur sahaja. anasir-anasir negatif juga semakin meningkat andainya pembangunan sesebuah negara semakin maju. No 1 2 Sistem Mikro Meso Huraian Sebahagian besar sosial individu dihabiskan Pengalaman satu sistem Mikro mempengaruhi sistem Mikro lain Pengalaman individu mempengaruhi individu lain Contoh Sekolah.

Guru juga mestilah peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid sebelum memulakan pengajaran. Kelima-lima sistem persekitaran tersebut memberikan implikasi kepada guru dalam menyediakan diri dengan selengkapnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Jadi pemilihan aktiviti pengajaran yang sesuai dengan minat. makrosistem dan kronosistem. Tugas guru bukan sahaja mengajar semata-mata. Bronfenbrenner menyatakan persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. Murid-murid banyak menghabiskan masa bersama guru semasa di sekolah. murid-murid akan 12 . Jika murid tersebut berada dalam keadaan yang tidak sedia. eksosistem. namun berperanan sebagai pembimbing kepada murid-murid semasa di sekolah. maka objektif pembelajaran yang ingin disamapaikan oleh guru pada hari itu tidak akan tercapai. mesosistem. Implikasi pendidikan dari aspek persekitaran mesosistem pula ialah guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid-murid mereka.0 Implikasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Proses Pembelajaran Kanak-kanak. Jadi guru bertindak sebagai pembimbing dan penasihat kepada murid-murid. mereka perlu tahu tahap perkembangan setiap anak murid mereka. Hal ini kerana. pengetahuan dan pengalaman murid dapat meningkatkan tahap perkembangan mereka di dalam pelajaran.No 4 5 Sistem Makro Krono Huraian Sosial dalam masyarakat Contoh Budaya Melayu. Budaya Islam Sejarah perkembangan sosial individu Kehidupan moden jadikan kanak-kanak lebih maju (Sumber : Perkembangan Kanak-kanak untuk PISMP) 8. Sebagai seorang guru.

Mereka menganggap bahawa walaupun anak perempuan mereka berpelajaran tinggi sehingga ke menara gading. Jadi. Sebagai contoh. Guru perlulah sentiasa memberi nasihat yang baik kepada murid-murid agar menjadi orang yang berguna kelak. Dari aspek persekitaran eksosistem pula. Guru bukan sahaja perlu memfokuskan penyediaan aktiviti kepada murid yang aktif sahaja. Hal ini kerana perkembangan kanakkanak adalah berbeza di dalam sesebuah kelas. Kononnya anak lelakilah yang akan bakal menjadi pemimpin keluarga dan mempunyai tanggungjawab yang besar. akhirnya mereka akan pergi ke dapur juga. Jika murid melihat seseorang guru itu merokok di dalam kelas. Jadi guru berperanan penting dalam menjelaskan dan membetulkan fahaman-fahaman yang salah kepada murid-murid agar mereka memahami konsep yang sebenar tentang sesuatu perkara. Sebagai contoh. murid yang pasif akan mempengaruhi penyediaan aktiviti guru semasa di dalam pengajaran di kelas. Misalnya. Guru perlulah menggunakan pelbagai kaedah pengajaran semasa P&P untuk menarik minat murid untuk belajar. Oleh itu guru berperanan penting dalam membentuk akhlak murid-murid semasa di sekolah dengan menerapkan unsur-unsur rohani di dalam P&P . mereka lebih mementingkan pembelajaran anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. kepercayaan ibu bapa yang sudah lapuk terhadap anak mereka juga menjadi sebab terhadap kemunduran pelajaran anakanak mereka.mudah terpengaruh dengan apa yang diberitahu oleh guru. kepercayaan seperti inilah yang perlu dihapuskan dari pemikiran murid-murid agar mereka tahu kepentingan pelajaran dalam kehidupan dengan menerangkan bahawa taraf perempuan adalah sama dengan lelaki dalam mendapat pendidikan. pengalaman seseorang individu akan mempengaruhi individu yang lain. Aspek persekitaran makrosistem pula menyatakan perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma dan amalan masyarakat. namun perlu menyediakan aktiviti yang sesuai untuk murid yang pasif. maka mereka akan terikut-ikut perangai guru tersebut semasa di rumah. 13 .

9.0 SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Sepanjang 1970-an dan 1980-an. keluarga. Setiap tahap mengandungi dan mempengaruhi peringkat yang terdahulu dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi individu. Setiap sistem ekologi yang beliau sifatkan telah menerangkan bahawa mempunyai kesan penting terhadap kanak-kanak. dan kualiti hidup dalam masyarakat. media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat. 1986). guru bertanggungjawab dalam membimbing murid-murid dengan memberi panduan dan tunjuk ajar yang betul supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara negatif yang semakin menular kini. murid-murid sekolah rendah juga sudah pandai menggunakan kemudahan internet tanpa kawalan dari ibu bapa khususnya di kawasan bandar. Oleh itu. yang dibentuk sebagai sistem bersarang. ibu bapa. Melalui teknologi yang semakin canggih ini. “Ekologi Bronfenbrenner Pembangunan Manusia” (1979) telah menjelaskan kepentingan tahap-tahap ekologi yang saling berkaitan. 1979. eksosistem. Bronfenbrenner membuat beberapa sumbangan dalam memahami kepentingan konteks pembangunan manusia. yang terlibat dalam pembangunan manusia. Dalam bukunya.Dewasa ini. Kanak-kanak mudah terpengaruh dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Empat peringkat sistem tersebut dikenali sebagai mikrosistem. Teori Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh ekologi sosial terhadap individu pada empat peringkat yang berbeza. Pendekatan ekologi mengaplikasikan banyak hasil kerja teori Urie Bronfenbrenner (1977. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat yang banyak memaparkan adegan ganas menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang mereka tonton dari video cakera padat dan sesetengah program televisyen. Teori ekologi sosial Bronfenbrenner merupakan model untuk membina satu konsep tentang sistem pembangunan yang bersepadu dan untuk mereka bentuk penyelidikan bagi mengkaji peringkat pembangunan manusia. mesosistem. 14 .

sekolah. Di peringkat mikrosistem. Apabila kanak-kanak bertumbuh. mikrosistem mungkin terdiri daripada pasangan suami isteri. mandi. peningkatan keupayaan untuk melakukan lebih aktiviti merupakan intipati pembangunan kanak-kanak. dengan lebih ramai orang di lebih banyak tempat. dan mengalami kesukaran untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan bayi yang suka merajuk. Bagi kanak-kanak dan remaja. 15 . bilangan dan kerumitan aktiviti yang dilakukan adalah berbeza bagi setiap individu. keluarga. dan mendukung. mikrosistem adalah agak kecil. Dalam pandangan Bronfenbrenner. Sebagai contoh. yang melibatkan interaksi dengan hanya satu atau mungkin dua orang pada suatu masa (interaksi dyadic atau triadic). bagi kebanyakan kanak-kanak. bekerjasama dengan ibu untuk mengatasi masalah-masalah penjagaan bayi. bayangkan seorang ibu yang bekerja. peringkat ini mungkin menerangkan hubungkan mereka dengan rakan-rakan. serta mengharapkan ibu supaya lebih responsif dan sabar dengan bayi mereka (Howes & Markman . Pertumbuhan kanakkanak juga dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan ibu bapa. Pada permulaannya. melakukan aktiviti yang agak mudah seperti makan. kerumitan biasanya meningkat iaitu kanak-kanak melakukan lebih banyak aktiviti. budaya politik dan sejarah kepada pembangunan insan. keluarga terdekat dan jiran. Ia adalah rumah. Bronfenbrenner juga menyatakan bahawa corak interaksi individu dalam mikrosistem melibatkan kedua-dua genetik dan pelbagai lapisan pengaruh konteks. 1989). Bagi seorang dewasa. Walau bagaimanapun. Teori Bronfenbrenner ini merupakan satu alat yang ideal untuk menerangkan dan memeriksa kesan pelbagai peringkat konteks sosial. dan jiran. Microsistem merujuk kepada sistem yang melibatkan individu secara langsung. Ini kerana bapa sentiasa menganggap penjagaan kanak-kanak ialah kerja yang sukar dan membosankan. bapa boleh menjadi lebih peka.makrosistem. Analisis terperinci Bronfenbrenner mengenai pengaruh alam sekitar telah mencadangkan banyak cara di mana perkembangan kanak-kanak dan remaja boleh dioptimumkan.

1995). ia tidak banyak menghuraikan tentang penyumbang biologi yang khusus untuk perkembangan manusia. malah juga menunjukkan norma masyarakat yang mengutamakan penyelesaian masalah keluarga untuk kesejahteraan kanak-kanak. Dasar sebegini amatlah penting iaitu bukan sahaja membolehkan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak mempunyai lebih banyak masa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak-anak mereka (Clark et al. Namun. 1997).tetapi yang terbaik digambarkan sebagai pelengkap. (Bronfenbrenner & Neville. kelas keibubapaan dalam masyarakat boleh membantu ibu bapa untuk memperbaiki hubungan mereka dengan anak-anak mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa. Selain itu. mendapat sokongan moral daripada ibu bapa lain serta belajar satu sama lain bagaimana untuk mendapatkan reaksi yang lebih baik daripada anak-anak mereka (Lyons . pendekatan sistem ekologi boleh dikatakan sebagai tambahan penting kepada bidang perkembangan manusia . Jadi.Rut et al. Walaupun Bronfenbrenner menyifatkan teori ini sebagai model bioekologikal.. Walaupun teori sistem ekologi mempunyai kekuatannya. perspektif sistem ekologi telah menerangkan bagaimana persekitaran semulajadi yang kompleks mempengaruhi perkembangan manusia dan bagaimana perkembangan manusia mempengaruhi alam sekitar. 16 . 1990). dasar sosial yang menjamin ibu bapa berhak untuk mengambil cuti (dibayar atau tidak dibayar) daripada kerja mereka untuk menguruskan masalah keluarga. sesi perjumpaan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak-anak membolehkan mereka meluahkan kesukaran mereka.Di peringkat eksosistem. dan akhirnya kepada masyarakat. tapi ia bukan merupakan satu teori yang lengkap tentang perkembangan manusia. dan bukannya gantian untuk teori-teori perkembangan yang lain. Di peringkat makrosistem pula. kita masih perlu memahami bagaimana kanak-kanak dan remaja memproses maklumat alam sekitar dan belajar daripada pengalaman mereka sebelum kita dapat memahami sepenuhnya bagaimana persekitaran mempengaruhi perkembangan manusia.

kita perlu memahami dan mengambil langkah-langkah pengayaan yang sesuai dalam membantu kanak-kanak.Teori Bronfenbrenner merapatkan jurang antara teori-teori tingkah laku yang memberi tumpuan kepada aspek kecil dan teori antropologi yang menganalisis aspek lebih besar. Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar. Teori beliau menimbulkan perhatian kepada pentingnya melihat kehidupan pelajar lebih daripada satu aspek iaitu tidak hanya apa yang berlaku di dalam bilik darjah. Persekitaran yang positif dan membina akan membantu kanak-kanak mencapai kecemerlangan dalam akademik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut. Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak. 10. jiran dan rakan sebaya pelajar. Menurut beliau. 1989) menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut.0 KESIMPULAN Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Persekitaran yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akademik dan sahsiah. 17 . Pengkritik teori Bronfenbrenner mengatakan bahawa beliau memberikan perhatian yang terlalu sedikit kepada faktor biologi dan kognitif dalam perkembangan kanak-kanak dan tidak menerangkan perubahan perkembangan secara langkah-demi-langkah seperti yang difokuskan dalam teori Piaget dan Erikson. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. Sebagai seorang guru. tetapi juga apa yang berlaku dalam keluarga.

& Cavanaugh. V. W. Crandell. D. John W. 44.com/doc/2525380/pembangunan-manusia. Kail.). J. Vander Zanden. Perkembangan Kanak-kanak untuk Program Izajah Sarjana Muda Perguruan.Human Development. T. (1979).Social. C. Cambridge. Urie bronfenbrenner. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Cambridge: Harvard University Press. Samuel. Edisi Kedua. Leisure. Shuib.. The Study of Human Development. 3. 2nd.wikipedia. MA: Harvard University Press. Pembangunan Manusia. H. U.com/essay/Urie. M. (8th ed.scribd. Bronfenbrenner. Retrieved from Mighty Students website: http://www. The ecology of human development : Experiments by natureand design. Belmont : Wadsworth Cengage Learning. R. (2009. and Travel Research.). New York: McGraw Hill.259–272. L. W. (dicapai pada 6 Mac 2012). The ecology of human development. Crandell. Advancing Ecological Systems Theory in Lifestyle.d. (2008).. USA: Wadsworth. Marylouise Caldwell dan Ray Spurr. (2006). Mohamad Shuhny B. (2000). Urie Bronfenbrenner. Scribd http://www. 18 . Retrieved from Wikipedia website: http://en. Co Haliza Hamzah & Joy N. New York : McGraw-Hill. Social & Personality Development.18332 (n. hlm.mightystudents. Bronfenbrenner. A Topical Approach to Life-Span Development. R. Shaffer. No.). U. (2007).). J. Woodside. Human Development: A Life-span View (5th ed. dalam Journal of Travel Research. Individuals & family systems in their environment.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner Santrock. (2007).. Vol. (1995). Bristor. (2010).Bronfenbrenner. C.RUJUKAN Arch G. (1979).d. IO : Kendal/Hunt Pub. (n. Ed.

wordpress.slideshare.com/2009/07/teori-ekologi-bronfenbrenner-19791989.scribd.com/aboy5469/d/3971974-TEORI-EKOLOGI-BRONFENBRENNER http://www.net/Ballakzx/hbef2103-t2-psikologi-pendidikan 19 .com/doc/17097218/-Murid-Dan-Alam-Belajar http://rujuknota.http://www.blogspot.scribd.com/2009/10/16/teori-perkembangan/ http://www.html http://zaifbio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful