TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER

ISI KANDUNGAN
BIL 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 TAJUK PENGENALAN LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL KONSEP ASAS EKOLOGIKAL PERSEKITARAN KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA LATAR BELAKANG BRONFENBRENNER URIE MUKA SURAT 2 2 3 4 5

6.0 7.0

6 7 8 9 9 10 10 12

SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER
a) Mikrosistem b) Mesosistem c) Eksosistem d) Makrosistem

8.0

e) Kronosistem IMPLIKASI TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK. SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER KESIMPULAN RUJUKAN

9.0 10.0

14 17 18

1.0 PENGENALAN Ekologi manusia menganggap manusia sebagai organisma biologikal dan sosial yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Pendekatan ekologikal melihat bahawa
1

manusia tidak wujud dalam vakum. Ellen berpendapat bahawa persekitaran menjalani transformasi akibat teknologi. Model ekologi manusia yang akan dibincangkan iaitu Teori Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1979). Beliau mencadangkan satu cabang sains diwujudkan untuk mengkaji organisma dalam persekitaran. kualiti air. Ellen Swallow Richards mencadangkan satu bidang sains yang menganalisis persekitaran rumah dan keluarga diwujudkan. persekitaran dan saling tindak antara keduanya. seorang ahli zoologi berbangsa German pada tahun 1869. 2. Haeckel berpendapat bahawa individu terbentuk hasil kerjasama antara persekitaran dan herediti organisma. Dari aspek sejarah. Perkataan ecology telah diketengahkan oleh Ernest Haeckel. sanitasi. Persekitaran merujuk kepada semua yang berada di luar sistem organisma. pemikiran ekologikal telah dapat dikesan dalam kerja-kerja awal Aristotle dan Plato mengenai pertumbuhan penduduk dan kestabilan persekitaran. Model ini mempunyai ciri tersendiri dan menerangkan konsep asas pendekatan ekologikal iaitu organisma.0 LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL Bidang Ekologi Manusia melihat individu sebagai insan yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. 2 . ekso dan makro. tetapi beliau percaya manusia tetap perlu mengekalkan kawalan terhadap hidup dan persekitaran masing-masing. Seorang ahli kimia. Kajian Ellen mengenai edaran udara. Setiap aspek dalam kehidupan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persekitaran di mana manusia itu berada. meso. pemakanan dan makanan mendorong beliau merumuskan bahawa wujud hubungan rapat antara tingkahlaku dengan kesihatan manusia serta kualiti persekitaran mereka. Urie Bronfenbrenner dari Cornell University memberikan penekanan kepada aspek kontekstual dalam melihat pembangunan manusia. Pada awalnya Bronfenbrenner memperkenalkan 4 jenis sistem persekitaran iaitu sistem mikro.

Pendekatan ekologikal adalah unik kerana terdapat konsep asasnya yang juga wujud dalam pelbagai disiplin sains sosial. Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga 4. Usaha Paolucci diteruskan oleh Margaret Buboltz dan Susan Sontag dari universiti yang sama.Berlatarbelakangkan bidang ekonomi rumahtangga yang mendokong falsafah dan konsep yang sama. Konsep Sistem Umum Sistem Elemen/Objek Ciri Perhubungan Persekitaran Maklumat/Informasi Tenaga Bahan Ruang Masa Homeostasis Maklumbalas Sempadan Konsep Ekologi Manusia Konsep Ekologi Keluarga Ekosistem Manusia Ekosistem keluarga Organisma/Individu Keluarga Persekitaran Sumber Interaksi Keperluan Pola Nilai Saling Bergantungan Matlamat Persepsi Pengadilan Organisasi Pembuatan Keputusan Kepelbagaian Komunikasi Adaptasi Pembangunan Manusia Teknologi Personaliti Kefungsian Kesejahteraan Holism Kualiti Kehidupan Manusia Limitasi Niche Jadual 1 : Konsep Sistem Umum. sastera dan kemanusiaan serta beberapa bidang sains gunaan yang lain. Beatrice Paolucci dari Michigan State Universiti mencadangkan konsep bahawa keluarga sebagai sistem sokongan hidup yang bergantung kepada persekitaran semulajadi untuk pengekalan fizikal dan persekitaran sosial untuk nilai kemanusiaan dan kualiti serta makna kehidupan. Perspektif ekologi yang memfokus kepada individu dan keluarga adalah berasaskan fenomena holistic (menyeluruh). multi-disiplin dan sistemik serta mengenengahkan saling tindak antara fenomena tersebut.0 PERSEKITARAN 3 . Jadual 1 menunjukkan tentang konsep-konsep tersebut. 3.0 KONSEP ASAS EKOLOGIKAL Menurut Mohamad Shuhny (2008). Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga. Teori Ekologi Manusia menggunapakai konsepkonsep asas daripada 3 komponen besar konsep dalam teori Sistem Umum.

Secara grafik. haiwan. agama. fosil. ekonomi.estetik dan struktur yang terdapat di sekeliling manusia. masa. Persekitaran boleh juga diklasifikasikan kepada persekitaran mikro dan makro. Ini termasuk persekitaran semulajadi atau bio-fizikal. manakala makro pula merujuk kepada saiz persekitaran yang besar. air. biologikal. tumbuhan. Persekitaran boleh diklasifikasikan menurut sumber yang ada di dalamnya. jambatan. Klasifikasi ini adalah berdasarkan saiz persekitaran tersebut. Mikro merujuk kepada saiz persekitaran yang kecil. ekonomi. • Persekitaran teknologi-binaan manusia termasuk rumah. politik. persekitaran yang disarankan oleh Bubolz & Sontag (1990) boleh digambarkan seperti berikut: 4 . bangunan serta sistem jalanraya. Persekitaran merupakan konteks tingkahlaku dan perkembangan manusia. persekitaran sosio-budaya dan persekitaran teknologi-binaan manusia (Bubolz & Sontag. rekreasi atau kumpulan simbolik. sistem hidroelektrik.Persekitaran terdiri daripada keseluruhan aspek fizikal. sosial.1993) • Persekitaran semulajadi/bio-fizikal terdiri daripada sumber bumi yang asli seperti tanah. mineral dan lain-lain • Persekitaran sosio-budaya terdiri daripada institusi sosial seperti persanakan(kinship). politik.

Sebagai contoh. Pemikiran bersepadu b. Pemahaman sistem e. fenomena salahlaku di kalangan pelajar sekolah mungkin disebabkan oleh gabungan pelbagai faktor seperti personaliti pelajar. Maka. iklim sekolah dan media-massa. keluarga dan masyarakat amnya. perspektif ekologikal menggalakkan perkara berikut dalam usaha memahami manusia: a. Penyelesaian holistik boleh membantu meningkatkan kualiti hidup individu. Sebagai kesimpulannya. Pemikiran kreatif c. Fokus dinamik yang komprehensif d. untuk menangani isu salahlaku ini.0 KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA Perspektif ekologi mengambil kira pendekatan holistik yang melihat pelbagai faktor berkaitan individu dalam konteksnya. sumbangan kesemua faktor tersebut perlu diambilkira supaya penyelesaiannya adalah lebih menyeluruh dan dapat memberi faedah khususnya kepada kesejahteraan pelajar. sebarang fenomena boleh diteliti dari pelbagai sudut dan tidak terhad kepada satu sudut pandangan sahaja. Semua aspek yang berpotensi mempengaruhi sesuatu isu atau fenomena itu diambilkira. Dengan menggunakan pendekatan tersebut. Pendekatan holistik memberi penekanan kepada aspek menyeluruh yang dianggap lebih besar daripada gabungan bahagian-bahagiannya (the whole is greater than the sum of the parts). Pemahaman tentang diri 5 . keluarga dan masyarakat. Penaakulan beretika f. pengaruh rakan sebaya. Kepelbagaian g. keluarga. Tindakan yang praktikal h. Ini membolehkan tindakan bagi menangani sesuatu fenomena itu diambil secara lebih seimbang dan menyeluruh.5.

6. menyiapkan M. Bronfenbrenner menuntut di Universiti Cornell. Selepas Perang Dunia II. Dia melakukan kerja-kerja penyelidikan dalam psikologi perkembangan. rumah Institusi Negeri New York Orang Terencat Akal.D. Setelah nenetap di Pittsburgh untuk suatu tempoh yang singkat. mereka berpindah ke Letchworth Village. di Universiti Harvard. keluarganya berpindah ke Amerika Syarikat. dari Universiti Michigan pada tahun 1942. Selepas tamat pengajian dari Sekolah Tinggi Haverstraw.A. Rusia. Selepas menamatkan latihan pegawai beliau berkhidmat dalam Korporat Perubatan Tentera Amerika Syarikat (AS). sebelum memulakan kerja sebagai Penolong Profesor Psikologi di Universiti Michigan. di mana beliau telah menyempurnakan dua pengkhususan utama dalam psikologi dan muzik pada tahun 1938. diikuti oleh Ph. sebagai anak Dr dan Alexander Eugenie Bronfenbrenner Kamenetski Bronfenbrenner. di mana bapanya bekerja sebagai seorang pakar patologi klinikal dan pengarah penyelidikan. Dua puluh empat jam selepas menerima kedoktoran beliau. 1917 di Moscow.0 LATAR BELAKANG URIE BRONFENBRENNER Urie Bronfenbrenner telah dilahirkan pada 29 April. Bronfenbrenner bekerja sebagai Penolong Ketua Pakar Psikologi Klinikal bagi Pentadbiran dan Penyelidikan bagi Pentadbiran Veteran untuk suatu tempoh yang singkat. beliau telah diserapkan ke dalam Angkatan Tentera. 6 . Apabila Urie berumur enam tahun. di mana beliau berkhidmat sebagai seorang pakar psikologi dalam pelbagai tugasan untuk Korporat Tentera Udara dan Pejabat Perkhidmatan Strategik.

2005. Pada 1960-an hingga awal 1970-an. akibat komplikasi kencing manis. beliau menerima jawatan profesor dalam Pembangunan Manusia. beliau berumur 88 tahun.1989) menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Dalam konteks ini. Merujuk kepada konsep di dalam teori ini. pada September 25. interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran kanak-kanak itu dipercayai boleh mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Teori perkembangan ekologikal adalah teori yang menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan individu.Pada tahun 1948.0 SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Teori ekologi telah diperkembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1917). Urie Bronfenbrenner mempunyai enam orang anak. dan Psikologi di Cornell University. Liese. Bronfenbrenner meninggal dunia di rumahnya di Ithaca. Dalam teori ini menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan 7 . Bronfenbrenner berkhidmat sebagai ahli Lembaga Pemegang Amanah Cornell. Ketika itu. Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. New York. sama ada kita menyedarinya atau tidak kanak-kanak yang merupakan individu yang berada dalam ruang lingkup mikro (berpusat di tengah) boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Bronfenbrenner merupakan Professor Emeritus dalam bidang Pembangunan Manusia dan bidang Psikologi dalam Kolej Ekologi Manusia di Universiti Cornell. Pada masa kematian. 7. Pengajian Keluarga. Dengan isteri beliau.

persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem. Menurut Bronfenbrenner terdapat 5 sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak seperti Rajah 1 di bawah: Menurut Bronfenbrenner.interaksi antara satu sama lain. iaitu a) Mikrosistem 8 .

326). Contohnya interaksi kanak-kanak di dalam keluarga iaitu dengan ibu bapa dan adik beradik. jiran serta guru terlibat dalam proses perkembangan kanak-kanak. Interaksi antara rakan. Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak. 2005). mereka mempunyai pengaruh besar ke atas tingkah laku kanak-kanak. Seorang ahli antropologi. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. kajian di dalam dan di luar negara menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti penglibatan ibu bapa secara aktif mempunyai kesan langsung ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak (Mac Naughtori. memahami dan menyelami kehendak jiwa remaja serta berfikiran terbuka. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak ini tidak lagi menghormati mereka. Dalam kajian yang Iain pula. mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Goode. George Peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung. Ting (2005) mendapati tahap penglibatan ibu bapa luar bandar berada pada tahap yang rendah. hal. b) Mesosistem 9 . Ibu bapa haruslah membimbing. Sebagai contoh. Tidak hairan jika sebelum ini Berger (1995) melalui kajiannya menyatakan wujudnya kepelbagaian model peranan ibu bapa untuk membanu proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah Maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan yang penting sebagai pembentuk sahsiah anak-anak. Keluarga terutamanya ibu bapa merupakan agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak itu dan sebagai individu terdekat atau berhampiran dengan kehidupan seorang kanak-kanak.Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara dan menghabiskan paling banyak masa.

mereka 10 . persekitaran sekolah –pasar raya. c)Eksosistem Eksosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Di sesetengah negara pula.Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Keadaan pengurusan. Bagi ibu bapa yang masih lagi berada dalam pemikiran konservatif. keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah. Misalnya dalam sesetengah masyarakat. 2008). kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di tempat-tempat membeli belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka. Maksudnya di sini. pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain. Sebagai contoh. Hal ini kerana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak layak mendapat pendidikan yang setaraf dengan kaum lelaki. kaum lelaki diberi peranan dan tanggungjawab yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting berbanding kaum perempuan. peranan jantina amat dititikberatkan (Santrock. d) Makrosistem Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh normanorma. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. nilai dan amalan masyarakat. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain.

kelima-lima sistem ini berpusat secara kecil kepada besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan. No 1 2 Sistem Mikro Meso Huraian Sebahagian besar sosial individu dihabiskan Pengalaman satu sistem Mikro mempengaruhi sistem Mikro lain Pengalaman individu mempengaruhi individu lain Contoh Sekolah. tempat kerja. Misalnya. e)Kronosistem Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. mereka hanya bermain permainan yang bersumberkan alam sekitar seperti wau. Secara ringkasnya. setiap benda terdapat juga kesan negatifnya iaitu kanak-kanak tidak bergaul dengan masyarakat luar kerana hidupnya adalah bersama komputer. memuat turun maklumat melalui internet dan sebagainya.mengganggap pendidikan tidak penting kepada anak perempuan kerana tugas wanita hanyalah di dapur sahaja. Berbeza dengan kanak-kanak pada zaman dahulu. Oleh hal yang demikian. kanak-kanak pada dewasa ini lebih berfokus kepada permainan berteknologi selaras dengan arus perubahan serta pembangunan sesebuah negara seperti permainan internet. gasing dan sebagainya. Selain itu. anasir-anasir negatif juga semakin meningkat andainya pembangunan sesebuah negara semakin maju. Kanak-kanak akan menjadi lebih maju ke hadapan serta berpandangan jauh. pembangunan sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan kanak-kanak dari banyak aspek. keluarga Masalah tempat kerja bawa ke rumah Pelajar pasif mempengaruhi penyediaan aktiviti guru dalam pengajaran 3 Ekso 11 . Namun begitu.

Tugas guru bukan sahaja mengajar semata-mata. namun berperanan sebagai pembimbing kepada murid-murid semasa di sekolah. pengetahuan dan pengalaman murid dapat meningkatkan tahap perkembangan mereka di dalam pelajaran. Budaya Islam Sejarah perkembangan sosial individu Kehidupan moden jadikan kanak-kanak lebih maju (Sumber : Perkembangan Kanak-kanak untuk PISMP) 8. mereka perlu tahu tahap perkembangan setiap anak murid mereka. eksosistem. Guru juga mestilah peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid sebelum memulakan pengajaran. Jika murid tersebut berada dalam keadaan yang tidak sedia. murid-murid akan 12 . Bronfenbrenner menyatakan persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem.No 4 5 Sistem Makro Krono Huraian Sosial dalam masyarakat Contoh Budaya Melayu. mesosistem. Implikasi pendidikan dari aspek persekitaran mesosistem pula ialah guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid-murid mereka. Jadi pemilihan aktiviti pengajaran yang sesuai dengan minat. Sebagai seorang guru. makrosistem dan kronosistem. Murid-murid banyak menghabiskan masa bersama guru semasa di sekolah. Jadi guru bertindak sebagai pembimbing dan penasihat kepada murid-murid. maka objektif pembelajaran yang ingin disamapaikan oleh guru pada hari itu tidak akan tercapai.0 Implikasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Proses Pembelajaran Kanak-kanak. Hal ini kerana. Kelima-lima sistem persekitaran tersebut memberikan implikasi kepada guru dalam menyediakan diri dengan selengkapnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Misalnya. Mereka menganggap bahawa walaupun anak perempuan mereka berpelajaran tinggi sehingga ke menara gading. murid yang pasif akan mempengaruhi penyediaan aktiviti guru semasa di dalam pengajaran di kelas. Guru bukan sahaja perlu memfokuskan penyediaan aktiviti kepada murid yang aktif sahaja. Kononnya anak lelakilah yang akan bakal menjadi pemimpin keluarga dan mempunyai tanggungjawab yang besar. Dari aspek persekitaran eksosistem pula. Sebagai contoh. Jadi guru berperanan penting dalam menjelaskan dan membetulkan fahaman-fahaman yang salah kepada murid-murid agar mereka memahami konsep yang sebenar tentang sesuatu perkara. mereka lebih mementingkan pembelajaran anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. Jika murid melihat seseorang guru itu merokok di dalam kelas. namun perlu menyediakan aktiviti yang sesuai untuk murid yang pasif. Guru perlulah sentiasa memberi nasihat yang baik kepada murid-murid agar menjadi orang yang berguna kelak. kepercayaan ibu bapa yang sudah lapuk terhadap anak mereka juga menjadi sebab terhadap kemunduran pelajaran anakanak mereka. maka mereka akan terikut-ikut perangai guru tersebut semasa di rumah. 13 . kepercayaan seperti inilah yang perlu dihapuskan dari pemikiran murid-murid agar mereka tahu kepentingan pelajaran dalam kehidupan dengan menerangkan bahawa taraf perempuan adalah sama dengan lelaki dalam mendapat pendidikan. Hal ini kerana perkembangan kanakkanak adalah berbeza di dalam sesebuah kelas. Oleh itu guru berperanan penting dalam membentuk akhlak murid-murid semasa di sekolah dengan menerapkan unsur-unsur rohani di dalam P&P . akhirnya mereka akan pergi ke dapur juga. Aspek persekitaran makrosistem pula menyatakan perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma dan amalan masyarakat. pengalaman seseorang individu akan mempengaruhi individu yang lain. Sebagai contoh. Jadi.mudah terpengaruh dengan apa yang diberitahu oleh guru. Guru perlulah menggunakan pelbagai kaedah pengajaran semasa P&P untuk menarik minat murid untuk belajar.

Dewasa ini. Setiap tahap mengandungi dan mempengaruhi peringkat yang terdahulu dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi individu. yang terlibat dalam pembangunan manusia. eksosistem. Kanak-kanak mudah terpengaruh dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka. keluarga. Empat peringkat sistem tersebut dikenali sebagai mikrosistem. 14 . 1986). dan kualiti hidup dalam masyarakat. Setiap sistem ekologi yang beliau sifatkan telah menerangkan bahawa mempunyai kesan penting terhadap kanak-kanak. Dalam bukunya. 1979. mesosistem. yang dibentuk sebagai sistem bersarang. Bronfenbrenner membuat beberapa sumbangan dalam memahami kepentingan konteks pembangunan manusia. 9. Teori Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh ekologi sosial terhadap individu pada empat peringkat yang berbeza. Teori ekologi sosial Bronfenbrenner merupakan model untuk membina satu konsep tentang sistem pembangunan yang bersepadu dan untuk mereka bentuk penyelidikan bagi mengkaji peringkat pembangunan manusia. murid-murid sekolah rendah juga sudah pandai menggunakan kemudahan internet tanpa kawalan dari ibu bapa khususnya di kawasan bandar. guru bertanggungjawab dalam membimbing murid-murid dengan memberi panduan dan tunjuk ajar yang betul supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara negatif yang semakin menular kini. Melalui teknologi yang semakin canggih ini. ibu bapa. Oleh itu. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat yang banyak memaparkan adegan ganas menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang mereka tonton dari video cakera padat dan sesetengah program televisyen. “Ekologi Bronfenbrenner Pembangunan Manusia” (1979) telah menjelaskan kepentingan tahap-tahap ekologi yang saling berkaitan. Pendekatan ekologi mengaplikasikan banyak hasil kerja teori Urie Bronfenbrenner (1977.0 SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Sepanjang 1970-an dan 1980-an. media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat.

peringkat ini mungkin menerangkan hubungkan mereka dengan rakan-rakan. bilangan dan kerumitan aktiviti yang dilakukan adalah berbeza bagi setiap individu. Microsistem merujuk kepada sistem yang melibatkan individu secara langsung. Dalam pandangan Bronfenbrenner. Walau bagaimanapun. keluarga terdekat dan jiran. Ia adalah rumah. serta mengharapkan ibu supaya lebih responsif dan sabar dengan bayi mereka (Howes & Markman . 1989). dan mengalami kesukaran untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan bayi yang suka merajuk. Di peringkat mikrosistem. dengan lebih ramai orang di lebih banyak tempat. dan jiran. Pada permulaannya. sekolah. yang melibatkan interaksi dengan hanya satu atau mungkin dua orang pada suatu masa (interaksi dyadic atau triadic). mandi. Analisis terperinci Bronfenbrenner mengenai pengaruh alam sekitar telah mencadangkan banyak cara di mana perkembangan kanak-kanak dan remaja boleh dioptimumkan. Bronfenbrenner juga menyatakan bahawa corak interaksi individu dalam mikrosistem melibatkan kedua-dua genetik dan pelbagai lapisan pengaruh konteks. Sebagai contoh.makrosistem. melakukan aktiviti yang agak mudah seperti makan. peningkatan keupayaan untuk melakukan lebih aktiviti merupakan intipati pembangunan kanak-kanak. bayangkan seorang ibu yang bekerja. mikrosistem adalah agak kecil. Pertumbuhan kanakkanak juga dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan ibu bapa. bagi kebanyakan kanak-kanak. Teori Bronfenbrenner ini merupakan satu alat yang ideal untuk menerangkan dan memeriksa kesan pelbagai peringkat konteks sosial. Ini kerana bapa sentiasa menganggap penjagaan kanak-kanak ialah kerja yang sukar dan membosankan. keluarga. bekerjasama dengan ibu untuk mengatasi masalah-masalah penjagaan bayi. Apabila kanak-kanak bertumbuh. kerumitan biasanya meningkat iaitu kanak-kanak melakukan lebih banyak aktiviti. budaya politik dan sejarah kepada pembangunan insan. mikrosistem mungkin terdiri daripada pasangan suami isteri. Bagi kanak-kanak dan remaja. dan mendukung. bapa boleh menjadi lebih peka. 15 . Bagi seorang dewasa.

kita masih perlu memahami bagaimana kanak-kanak dan remaja memproses maklumat alam sekitar dan belajar daripada pengalaman mereka sebelum kita dapat memahami sepenuhnya bagaimana persekitaran mempengaruhi perkembangan manusia. sesi perjumpaan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak-anak membolehkan mereka meluahkan kesukaran mereka. pendekatan sistem ekologi boleh dikatakan sebagai tambahan penting kepada bidang perkembangan manusia . dan akhirnya kepada masyarakat. mendapat sokongan moral daripada ibu bapa lain serta belajar satu sama lain bagaimana untuk mendapatkan reaksi yang lebih baik daripada anak-anak mereka (Lyons . dasar sosial yang menjamin ibu bapa berhak untuk mengambil cuti (dibayar atau tidak dibayar) daripada kerja mereka untuk menguruskan masalah keluarga. kelas keibubapaan dalam masyarakat boleh membantu ibu bapa untuk memperbaiki hubungan mereka dengan anak-anak mereka. 1995).tetapi yang terbaik digambarkan sebagai pelengkap. dan bukannya gantian untuk teori-teori perkembangan yang lain.Di peringkat eksosistem. Dasar sebegini amatlah penting iaitu bukan sahaja membolehkan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak mempunyai lebih banyak masa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak-anak mereka (Clark et al. perspektif sistem ekologi telah menerangkan bagaimana persekitaran semulajadi yang kompleks mempengaruhi perkembangan manusia dan bagaimana perkembangan manusia mempengaruhi alam sekitar. 1997). 1990). Selain itu. Namun. Walaupun teori sistem ekologi mempunyai kekuatannya. tapi ia bukan merupakan satu teori yang lengkap tentang perkembangan manusia..Rut et al. Jadi. (Bronfenbrenner & Neville. 16 . malah juga menunjukkan norma masyarakat yang mengutamakan penyelesaian masalah keluarga untuk kesejahteraan kanak-kanak. Walaupun Bronfenbrenner menyifatkan teori ini sebagai model bioekologikal. ia tidak banyak menghuraikan tentang penyumbang biologi yang khusus untuk perkembangan manusia. Di peringkat makrosistem pula. Tidak dapat dinafikan bahawa.

17 . Menurut beliau. Persekitaran yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akademik dan sahsiah.0 KESIMPULAN Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979.Teori Bronfenbrenner merapatkan jurang antara teori-teori tingkah laku yang memberi tumpuan kepada aspek kecil dan teori antropologi yang menganalisis aspek lebih besar. kita perlu memahami dan mengambil langkah-langkah pengayaan yang sesuai dalam membantu kanak-kanak. Teori beliau menimbulkan perhatian kepada pentingnya melihat kehidupan pelajar lebih daripada satu aspek iaitu tidak hanya apa yang berlaku di dalam bilik darjah. tetapi juga apa yang berlaku dalam keluarga. Pengkritik teori Bronfenbrenner mengatakan bahawa beliau memberikan perhatian yang terlalu sedikit kepada faktor biologi dan kognitif dalam perkembangan kanak-kanak dan tidak menerangkan perubahan perkembangan secara langkah-demi-langkah seperti yang difokuskan dalam teori Piaget dan Erikson. Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak. jiran dan rakan sebaya pelajar. 1989) menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. 10. Persekitaran yang positif dan membina akan membantu kanak-kanak mencapai kecemerlangan dalam akademik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut. Sebagai seorang guru. Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran.

H.d. Urie bronfenbrenner. Kail. & Cavanaugh. (2009. Crandell.).Bronfenbrenner. No. Bronfenbrenner.wikipedia. Human Development: A Life-span View (5th ed. The ecology of human development : Experiments by natureand design. J. Vol. The Study of Human Development. hlm.Human Development. Vander Zanden. 3. (1979).. Leisure. Shaffer. and Travel Research.scribd. Mohamad Shuhny B. U.d. IO : Kendal/Hunt Pub. (2000). Ed.Social. W. (2007). Social & Personality Development.. 2nd. USA: Wadsworth.259–272.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner Santrock. A Topical Approach to Life-Span Development. 44. Urie Bronfenbrenner. (n. Perkembangan Kanak-kanak untuk Program Izajah Sarjana Muda Perguruan. (2010). Edisi Kedua. Pembangunan Manusia. New York: McGraw Hill.mightystudents. L. V.. New York : McGraw-Hill. W. (1979).). J. C.). Advancing Ecological Systems Theory in Lifestyle. Co Haliza Hamzah & Joy N. John W. (2007). M. 18 . Marylouise Caldwell dan Ray Spurr. (8th ed. Belmont : Wadsworth Cengage Learning. C. Bronfenbrenner. dalam Journal of Travel Research.18332 (n. Cambridge.).RUJUKAN Arch G. (1995). Bristor. D. Cambridge: Harvard University Press. R. T. Crandell. (2008). MA: Harvard University Press. Shuib. Woodside. (2006). (dicapai pada 6 Mac 2012). Scribd http://www. Retrieved from Wikipedia website: http://en. The ecology of human development. U. Samuel. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd.com/doc/2525380/pembangunan-manusia. R. Individuals & family systems in their environment. Retrieved from Mighty Students website: http://www.com/essay/Urie.

com/2009/10/16/teori-perkembangan/ http://www.http://www.com/doc/17097218/-Murid-Dan-Alam-Belajar http://rujuknota.com/aboy5469/d/3971974-TEORI-EKOLOGI-BRONFENBRENNER http://www.com/2009/07/teori-ekologi-bronfenbrenner-19791989.wordpress.scribd.blogspot.scribd.html http://zaifbio.slideshare.net/Ballakzx/hbef2103-t2-psikologi-pendidikan 19 .