TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER

ISI KANDUNGAN
BIL 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 TAJUK PENGENALAN LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL KONSEP ASAS EKOLOGIKAL PERSEKITARAN KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA LATAR BELAKANG BRONFENBRENNER URIE MUKA SURAT 2 2 3 4 5

6.0 7.0

6 7 8 9 9 10 10 12

SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER
a) Mikrosistem b) Mesosistem c) Eksosistem d) Makrosistem

8.0

e) Kronosistem IMPLIKASI TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK. SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER KESIMPULAN RUJUKAN

9.0 10.0

14 17 18

1.0 PENGENALAN Ekologi manusia menganggap manusia sebagai organisma biologikal dan sosial yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Pendekatan ekologikal melihat bahawa
1

Perkataan ecology telah diketengahkan oleh Ernest Haeckel. Urie Bronfenbrenner dari Cornell University memberikan penekanan kepada aspek kontekstual dalam melihat pembangunan manusia. seorang ahli zoologi berbangsa German pada tahun 1869.0 LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL Bidang Ekologi Manusia melihat individu sebagai insan yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Persekitaran merujuk kepada semua yang berada di luar sistem organisma. 2. Haeckel berpendapat bahawa individu terbentuk hasil kerjasama antara persekitaran dan herediti organisma. tetapi beliau percaya manusia tetap perlu mengekalkan kawalan terhadap hidup dan persekitaran masing-masing. ekso dan makro.manusia tidak wujud dalam vakum. meso. Kajian Ellen mengenai edaran udara. sanitasi. Ellen Swallow Richards mencadangkan satu bidang sains yang menganalisis persekitaran rumah dan keluarga diwujudkan. Beliau mencadangkan satu cabang sains diwujudkan untuk mengkaji organisma dalam persekitaran. 2 . persekitaran dan saling tindak antara keduanya. Dari aspek sejarah. Seorang ahli kimia. Model ini mempunyai ciri tersendiri dan menerangkan konsep asas pendekatan ekologikal iaitu organisma. Ellen berpendapat bahawa persekitaran menjalani transformasi akibat teknologi. pemikiran ekologikal telah dapat dikesan dalam kerja-kerja awal Aristotle dan Plato mengenai pertumbuhan penduduk dan kestabilan persekitaran. pemakanan dan makanan mendorong beliau merumuskan bahawa wujud hubungan rapat antara tingkahlaku dengan kesihatan manusia serta kualiti persekitaran mereka. Setiap aspek dalam kehidupan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persekitaran di mana manusia itu berada. Model ekologi manusia yang akan dibincangkan iaitu Teori Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1979). Pada awalnya Bronfenbrenner memperkenalkan 4 jenis sistem persekitaran iaitu sistem mikro. kualiti air.

Perspektif ekologi yang memfokus kepada individu dan keluarga adalah berasaskan fenomena holistic (menyeluruh). sastera dan kemanusiaan serta beberapa bidang sains gunaan yang lain. Teori Ekologi Manusia menggunapakai konsepkonsep asas daripada 3 komponen besar konsep dalam teori Sistem Umum. Pendekatan ekologikal adalah unik kerana terdapat konsep asasnya yang juga wujud dalam pelbagai disiplin sains sosial. multi-disiplin dan sistemik serta mengenengahkan saling tindak antara fenomena tersebut. 3.0 PERSEKITARAN 3 . Usaha Paolucci diteruskan oleh Margaret Buboltz dan Susan Sontag dari universiti yang sama.Berlatarbelakangkan bidang ekonomi rumahtangga yang mendokong falsafah dan konsep yang sama.0 KONSEP ASAS EKOLOGIKAL Menurut Mohamad Shuhny (2008). Beatrice Paolucci dari Michigan State Universiti mencadangkan konsep bahawa keluarga sebagai sistem sokongan hidup yang bergantung kepada persekitaran semulajadi untuk pengekalan fizikal dan persekitaran sosial untuk nilai kemanusiaan dan kualiti serta makna kehidupan. Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga 4. Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga. Konsep Sistem Umum Sistem Elemen/Objek Ciri Perhubungan Persekitaran Maklumat/Informasi Tenaga Bahan Ruang Masa Homeostasis Maklumbalas Sempadan Konsep Ekologi Manusia Konsep Ekologi Keluarga Ekosistem Manusia Ekosistem keluarga Organisma/Individu Keluarga Persekitaran Sumber Interaksi Keperluan Pola Nilai Saling Bergantungan Matlamat Persepsi Pengadilan Organisasi Pembuatan Keputusan Kepelbagaian Komunikasi Adaptasi Pembangunan Manusia Teknologi Personaliti Kefungsian Kesejahteraan Holism Kualiti Kehidupan Manusia Limitasi Niche Jadual 1 : Konsep Sistem Umum. Jadual 1 menunjukkan tentang konsep-konsep tersebut.

Persekitaran merupakan konteks tingkahlaku dan perkembangan manusia. politik. masa. biologikal. ekonomi. persekitaran yang disarankan oleh Bubolz & Sontag (1990) boleh digambarkan seperti berikut: 4 . sistem hidroelektrik.estetik dan struktur yang terdapat di sekeliling manusia. sosial. Persekitaran boleh juga diklasifikasikan kepada persekitaran mikro dan makro. • Persekitaran teknologi-binaan manusia termasuk rumah. Persekitaran boleh diklasifikasikan menurut sumber yang ada di dalamnya. ekonomi. Ini termasuk persekitaran semulajadi atau bio-fizikal. rekreasi atau kumpulan simbolik. Secara grafik.1993) • Persekitaran semulajadi/bio-fizikal terdiri daripada sumber bumi yang asli seperti tanah. Mikro merujuk kepada saiz persekitaran yang kecil. tumbuhan. haiwan. persekitaran sosio-budaya dan persekitaran teknologi-binaan manusia (Bubolz & Sontag. manakala makro pula merujuk kepada saiz persekitaran yang besar. jambatan. politik. Klasifikasi ini adalah berdasarkan saiz persekitaran tersebut.Persekitaran terdiri daripada keseluruhan aspek fizikal. agama. mineral dan lain-lain • Persekitaran sosio-budaya terdiri daripada institusi sosial seperti persanakan(kinship). fosil. bangunan serta sistem jalanraya. air.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut. iklim sekolah dan media-massa. Kepelbagaian g. Semua aspek yang berpotensi mempengaruhi sesuatu isu atau fenomena itu diambilkira. keluarga. fenomena salahlaku di kalangan pelajar sekolah mungkin disebabkan oleh gabungan pelbagai faktor seperti personaliti pelajar. sumbangan kesemua faktor tersebut perlu diambilkira supaya penyelesaiannya adalah lebih menyeluruh dan dapat memberi faedah khususnya kepada kesejahteraan pelajar. Pendekatan holistik memberi penekanan kepada aspek menyeluruh yang dianggap lebih besar daripada gabungan bahagian-bahagiannya (the whole is greater than the sum of the parts). Fokus dinamik yang komprehensif d. keluarga dan masyarakat amnya. perspektif ekologikal menggalakkan perkara berikut dalam usaha memahami manusia: a. sebarang fenomena boleh diteliti dari pelbagai sudut dan tidak terhad kepada satu sudut pandangan sahaja. Maka. Pemikiran bersepadu b. Sebagai contoh.0 KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA Perspektif ekologi mengambil kira pendekatan holistik yang melihat pelbagai faktor berkaitan individu dalam konteksnya. Pemahaman sistem e. keluarga dan masyarakat. Penaakulan beretika f. Ini membolehkan tindakan bagi menangani sesuatu fenomena itu diambil secara lebih seimbang dan menyeluruh. untuk menangani isu salahlaku ini. Sebagai kesimpulannya. pengaruh rakan sebaya. Penyelesaian holistik boleh membantu meningkatkan kualiti hidup individu.5. Tindakan yang praktikal h. Pemahaman tentang diri 5 . Pemikiran kreatif c.

di Universiti Harvard. keluarganya berpindah ke Amerika Syarikat. Selepas Perang Dunia II. mereka berpindah ke Letchworth Village. 1917 di Moscow. menyiapkan M.6. Apabila Urie berumur enam tahun. Rusia. rumah Institusi Negeri New York Orang Terencat Akal. di mana bapanya bekerja sebagai seorang pakar patologi klinikal dan pengarah penyelidikan. di mana beliau berkhidmat sebagai seorang pakar psikologi dalam pelbagai tugasan untuk Korporat Tentera Udara dan Pejabat Perkhidmatan Strategik. Selepas menamatkan latihan pegawai beliau berkhidmat dalam Korporat Perubatan Tentera Amerika Syarikat (AS). sebelum memulakan kerja sebagai Penolong Profesor Psikologi di Universiti Michigan. di mana beliau telah menyempurnakan dua pengkhususan utama dalam psikologi dan muzik pada tahun 1938. diikuti oleh Ph. beliau telah diserapkan ke dalam Angkatan Tentera. dari Universiti Michigan pada tahun 1942. Dua puluh empat jam selepas menerima kedoktoran beliau.0 LATAR BELAKANG URIE BRONFENBRENNER Urie Bronfenbrenner telah dilahirkan pada 29 April.A. 6 . Setelah nenetap di Pittsburgh untuk suatu tempoh yang singkat. Dia melakukan kerja-kerja penyelidikan dalam psikologi perkembangan. Selepas tamat pengajian dari Sekolah Tinggi Haverstraw. sebagai anak Dr dan Alexander Eugenie Bronfenbrenner Kamenetski Bronfenbrenner.D. Bronfenbrenner bekerja sebagai Penolong Ketua Pakar Psikologi Klinikal bagi Pentadbiran dan Penyelidikan bagi Pentadbiran Veteran untuk suatu tempoh yang singkat. Bronfenbrenner menuntut di Universiti Cornell.

beliau menerima jawatan profesor dalam Pembangunan Manusia. Ketika itu. 7.1989) menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. beliau berumur 88 tahun.Pada tahun 1948. Urie Bronfenbrenner mempunyai enam orang anak. New York. Pada masa kematian. dan Psikologi di Cornell University. Bronfenbrenner merupakan Professor Emeritus dalam bidang Pembangunan Manusia dan bidang Psikologi dalam Kolej Ekologi Manusia di Universiti Cornell. 2005. Dengan isteri beliau. Dalam teori ini menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan 7 .0 SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Teori ekologi telah diperkembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1917). Pengajian Keluarga. Bronfenbrenner meninggal dunia di rumahnya di Ithaca. Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Teori perkembangan ekologikal adalah teori yang menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan individu. akibat komplikasi kencing manis. Liese. Dalam konteks ini. Pada 1960-an hingga awal 1970-an. Merujuk kepada konsep di dalam teori ini. sama ada kita menyedarinya atau tidak kanak-kanak yang merupakan individu yang berada dalam ruang lingkup mikro (berpusat di tengah) boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Bronfenbrenner berkhidmat sebagai ahli Lembaga Pemegang Amanah Cornell. interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran kanak-kanak itu dipercayai boleh mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. pada September 25.

Menurut Bronfenbrenner terdapat 5 sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak seperti Rajah 1 di bawah: Menurut Bronfenbrenner. persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem.interaksi antara satu sama lain. iaitu a) Mikrosistem 8 .

Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak. hal. memahami dan menyelami kehendak jiwa remaja serta berfikiran terbuka. Dalam kajian yang Iain pula. Interaksi antara rakan. Ibu bapa haruslah membimbing. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak ini tidak lagi menghormati mereka.Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara dan menghabiskan paling banyak masa. Tidak hairan jika sebelum ini Berger (1995) melalui kajiannya menyatakan wujudnya kepelbagaian model peranan ibu bapa untuk membanu proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah Maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan yang penting sebagai pembentuk sahsiah anak-anak. mereka mempunyai pengaruh besar ke atas tingkah laku kanak-kanak. mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Goode. Seorang ahli antropologi. 2005). Ting (2005) mendapati tahap penglibatan ibu bapa luar bandar berada pada tahap yang rendah. Contohnya interaksi kanak-kanak di dalam keluarga iaitu dengan ibu bapa dan adik beradik. Sebagai contoh. kajian di dalam dan di luar negara menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti penglibatan ibu bapa secara aktif mempunyai kesan langsung ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak (Mac Naughtori. b) Mesosistem 9 . Keluarga terutamanya ibu bapa merupakan agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak itu dan sebagai individu terdekat atau berhampiran dengan kehidupan seorang kanak-kanak. 326). George Peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung. jiran serta guru terlibat dalam proses perkembangan kanak-kanak. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis.

pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain. keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka. Hal ini kerana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak layak mendapat pendidikan yang setaraf dengan kaum lelaki. persekitaran sekolah –pasar raya. nilai dan amalan masyarakat. 2008).Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. kaum lelaki diberi peranan dan tanggungjawab yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting berbanding kaum perempuan. Maksudnya di sini. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Sebagai contoh. Bagi ibu bapa yang masih lagi berada dalam pemikiran konservatif. kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di tempat-tempat membeli belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. d) Makrosistem Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh normanorma. Keadaan pengurusan. c)Eksosistem Eksosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. mereka 10 . Di sesetengah negara pula. peranan jantina amat dititikberatkan (Santrock. Misalnya dalam sesetengah masyarakat. Sebagai contoh.

Oleh hal yang demikian. memuat turun maklumat melalui internet dan sebagainya.mengganggap pendidikan tidak penting kepada anak perempuan kerana tugas wanita hanyalah di dapur sahaja. setiap benda terdapat juga kesan negatifnya iaitu kanak-kanak tidak bergaul dengan masyarakat luar kerana hidupnya adalah bersama komputer. Secara ringkasnya. Kanak-kanak akan menjadi lebih maju ke hadapan serta berpandangan jauh. pembangunan sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan kanak-kanak dari banyak aspek. mereka hanya bermain permainan yang bersumberkan alam sekitar seperti wau. kelima-lima sistem ini berpusat secara kecil kepada besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan. e)Kronosistem Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. gasing dan sebagainya. kanak-kanak pada dewasa ini lebih berfokus kepada permainan berteknologi selaras dengan arus perubahan serta pembangunan sesebuah negara seperti permainan internet. Namun begitu. tempat kerja. keluarga Masalah tempat kerja bawa ke rumah Pelajar pasif mempengaruhi penyediaan aktiviti guru dalam pengajaran 3 Ekso 11 . Misalnya. No 1 2 Sistem Mikro Meso Huraian Sebahagian besar sosial individu dihabiskan Pengalaman satu sistem Mikro mempengaruhi sistem Mikro lain Pengalaman individu mempengaruhi individu lain Contoh Sekolah. anasir-anasir negatif juga semakin meningkat andainya pembangunan sesebuah negara semakin maju. Selain itu. Berbeza dengan kanak-kanak pada zaman dahulu.

namun berperanan sebagai pembimbing kepada murid-murid semasa di sekolah. Kelima-lima sistem persekitaran tersebut memberikan implikasi kepada guru dalam menyediakan diri dengan selengkapnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.No 4 5 Sistem Makro Krono Huraian Sosial dalam masyarakat Contoh Budaya Melayu.0 Implikasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Proses Pembelajaran Kanak-kanak. maka objektif pembelajaran yang ingin disamapaikan oleh guru pada hari itu tidak akan tercapai. Murid-murid banyak menghabiskan masa bersama guru semasa di sekolah. Implikasi pendidikan dari aspek persekitaran mesosistem pula ialah guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid-murid mereka. mereka perlu tahu tahap perkembangan setiap anak murid mereka. murid-murid akan 12 . makrosistem dan kronosistem. Jadi guru bertindak sebagai pembimbing dan penasihat kepada murid-murid. Hal ini kerana. Bronfenbrenner menyatakan persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. Tugas guru bukan sahaja mengajar semata-mata. Sebagai seorang guru. Budaya Islam Sejarah perkembangan sosial individu Kehidupan moden jadikan kanak-kanak lebih maju (Sumber : Perkembangan Kanak-kanak untuk PISMP) 8. Jadi pemilihan aktiviti pengajaran yang sesuai dengan minat. Guru juga mestilah peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid sebelum memulakan pengajaran. Jika murid tersebut berada dalam keadaan yang tidak sedia. mesosistem. eksosistem. pengetahuan dan pengalaman murid dapat meningkatkan tahap perkembangan mereka di dalam pelajaran.

Dari aspek persekitaran eksosistem pula. Jadi. Mereka menganggap bahawa walaupun anak perempuan mereka berpelajaran tinggi sehingga ke menara gading. Kononnya anak lelakilah yang akan bakal menjadi pemimpin keluarga dan mempunyai tanggungjawab yang besar. maka mereka akan terikut-ikut perangai guru tersebut semasa di rumah. Guru perlulah menggunakan pelbagai kaedah pengajaran semasa P&P untuk menarik minat murid untuk belajar. 13 . Jadi guru berperanan penting dalam menjelaskan dan membetulkan fahaman-fahaman yang salah kepada murid-murid agar mereka memahami konsep yang sebenar tentang sesuatu perkara. Guru perlulah sentiasa memberi nasihat yang baik kepada murid-murid agar menjadi orang yang berguna kelak. Oleh itu guru berperanan penting dalam membentuk akhlak murid-murid semasa di sekolah dengan menerapkan unsur-unsur rohani di dalam P&P . kepercayaan seperti inilah yang perlu dihapuskan dari pemikiran murid-murid agar mereka tahu kepentingan pelajaran dalam kehidupan dengan menerangkan bahawa taraf perempuan adalah sama dengan lelaki dalam mendapat pendidikan. murid yang pasif akan mempengaruhi penyediaan aktiviti guru semasa di dalam pengajaran di kelas. Guru bukan sahaja perlu memfokuskan penyediaan aktiviti kepada murid yang aktif sahaja. Sebagai contoh. Aspek persekitaran makrosistem pula menyatakan perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma dan amalan masyarakat. pengalaman seseorang individu akan mempengaruhi individu yang lain. Sebagai contoh. mereka lebih mementingkan pembelajaran anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. Jika murid melihat seseorang guru itu merokok di dalam kelas. namun perlu menyediakan aktiviti yang sesuai untuk murid yang pasif. Misalnya. kepercayaan ibu bapa yang sudah lapuk terhadap anak mereka juga menjadi sebab terhadap kemunduran pelajaran anakanak mereka. akhirnya mereka akan pergi ke dapur juga.mudah terpengaruh dengan apa yang diberitahu oleh guru. Hal ini kerana perkembangan kanakkanak adalah berbeza di dalam sesebuah kelas.

ibu bapa. Dalam bukunya. yang dibentuk sebagai sistem bersarang. Empat peringkat sistem tersebut dikenali sebagai mikrosistem. media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat. 1979. guru bertanggungjawab dalam membimbing murid-murid dengan memberi panduan dan tunjuk ajar yang betul supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara negatif yang semakin menular kini.Dewasa ini. Teori ekologi sosial Bronfenbrenner merupakan model untuk membina satu konsep tentang sistem pembangunan yang bersepadu dan untuk mereka bentuk penyelidikan bagi mengkaji peringkat pembangunan manusia. keluarga. Oleh itu. Bronfenbrenner membuat beberapa sumbangan dalam memahami kepentingan konteks pembangunan manusia. Pendekatan ekologi mengaplikasikan banyak hasil kerja teori Urie Bronfenbrenner (1977. eksosistem. Setiap tahap mengandungi dan mempengaruhi peringkat yang terdahulu dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi individu. Kanak-kanak mudah terpengaruh dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat yang banyak memaparkan adegan ganas menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang mereka tonton dari video cakera padat dan sesetengah program televisyen.0 SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Sepanjang 1970-an dan 1980-an. mesosistem. Teori Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh ekologi sosial terhadap individu pada empat peringkat yang berbeza. dan kualiti hidup dalam masyarakat. Setiap sistem ekologi yang beliau sifatkan telah menerangkan bahawa mempunyai kesan penting terhadap kanak-kanak. murid-murid sekolah rendah juga sudah pandai menggunakan kemudahan internet tanpa kawalan dari ibu bapa khususnya di kawasan bandar. 14 . 9. yang terlibat dalam pembangunan manusia. “Ekologi Bronfenbrenner Pembangunan Manusia” (1979) telah menjelaskan kepentingan tahap-tahap ekologi yang saling berkaitan. 1986). Melalui teknologi yang semakin canggih ini.

1989). dengan lebih ramai orang di lebih banyak tempat. Bronfenbrenner juga menyatakan bahawa corak interaksi individu dalam mikrosistem melibatkan kedua-dua genetik dan pelbagai lapisan pengaruh konteks. dan jiran. peringkat ini mungkin menerangkan hubungkan mereka dengan rakan-rakan. Pertumbuhan kanakkanak juga dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan ibu bapa. dan mengalami kesukaran untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan bayi yang suka merajuk. bekerjasama dengan ibu untuk mengatasi masalah-masalah penjagaan bayi. Bagi seorang dewasa. dan mendukung. sekolah. Teori Bronfenbrenner ini merupakan satu alat yang ideal untuk menerangkan dan memeriksa kesan pelbagai peringkat konteks sosial. Pada permulaannya. Dalam pandangan Bronfenbrenner. Ini kerana bapa sentiasa menganggap penjagaan kanak-kanak ialah kerja yang sukar dan membosankan. mikrosistem adalah agak kecil. peningkatan keupayaan untuk melakukan lebih aktiviti merupakan intipati pembangunan kanak-kanak. Sebagai contoh. bapa boleh menjadi lebih peka. Walau bagaimanapun. bayangkan seorang ibu yang bekerja. Analisis terperinci Bronfenbrenner mengenai pengaruh alam sekitar telah mencadangkan banyak cara di mana perkembangan kanak-kanak dan remaja boleh dioptimumkan. Ia adalah rumah. serta mengharapkan ibu supaya lebih responsif dan sabar dengan bayi mereka (Howes & Markman . yang melibatkan interaksi dengan hanya satu atau mungkin dua orang pada suatu masa (interaksi dyadic atau triadic). Apabila kanak-kanak bertumbuh.makrosistem. budaya politik dan sejarah kepada pembangunan insan. mandi. mikrosistem mungkin terdiri daripada pasangan suami isteri. Bagi kanak-kanak dan remaja. keluarga terdekat dan jiran. kerumitan biasanya meningkat iaitu kanak-kanak melakukan lebih banyak aktiviti. bilangan dan kerumitan aktiviti yang dilakukan adalah berbeza bagi setiap individu. Di peringkat mikrosistem. keluarga. 15 . bagi kebanyakan kanak-kanak. Microsistem merujuk kepada sistem yang melibatkan individu secara langsung. melakukan aktiviti yang agak mudah seperti makan.

dan akhirnya kepada masyarakat.Rut et al. mendapat sokongan moral daripada ibu bapa lain serta belajar satu sama lain bagaimana untuk mendapatkan reaksi yang lebih baik daripada anak-anak mereka (Lyons .. 1997). kelas keibubapaan dalam masyarakat boleh membantu ibu bapa untuk memperbaiki hubungan mereka dengan anak-anak mereka. dan bukannya gantian untuk teori-teori perkembangan yang lain. 1990). tapi ia bukan merupakan satu teori yang lengkap tentang perkembangan manusia. Di peringkat makrosistem pula. Namun. perspektif sistem ekologi telah menerangkan bagaimana persekitaran semulajadi yang kompleks mempengaruhi perkembangan manusia dan bagaimana perkembangan manusia mempengaruhi alam sekitar. (Bronfenbrenner & Neville.tetapi yang terbaik digambarkan sebagai pelengkap. Jadi. 16 . kita masih perlu memahami bagaimana kanak-kanak dan remaja memproses maklumat alam sekitar dan belajar daripada pengalaman mereka sebelum kita dapat memahami sepenuhnya bagaimana persekitaran mempengaruhi perkembangan manusia. ia tidak banyak menghuraikan tentang penyumbang biologi yang khusus untuk perkembangan manusia. Walaupun Bronfenbrenner menyifatkan teori ini sebagai model bioekologikal. Walaupun teori sistem ekologi mempunyai kekuatannya. Tidak dapat dinafikan bahawa. Selain itu. malah juga menunjukkan norma masyarakat yang mengutamakan penyelesaian masalah keluarga untuk kesejahteraan kanak-kanak. sesi perjumpaan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak-anak membolehkan mereka meluahkan kesukaran mereka. Dasar sebegini amatlah penting iaitu bukan sahaja membolehkan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak mempunyai lebih banyak masa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak-anak mereka (Clark et al. 1995).Di peringkat eksosistem. pendekatan sistem ekologi boleh dikatakan sebagai tambahan penting kepada bidang perkembangan manusia . dasar sosial yang menjamin ibu bapa berhak untuk mengambil cuti (dibayar atau tidak dibayar) daripada kerja mereka untuk menguruskan masalah keluarga.

Teori beliau menimbulkan perhatian kepada pentingnya melihat kehidupan pelajar lebih daripada satu aspek iaitu tidak hanya apa yang berlaku di dalam bilik darjah. 10. 1989) menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut.0 KESIMPULAN Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. 17 . Persekitaran yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akademik dan sahsiah. Sebagai seorang guru. Menurut beliau. Persekitaran yang positif dan membina akan membantu kanak-kanak mencapai kecemerlangan dalam akademik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut. kita perlu memahami dan mengambil langkah-langkah pengayaan yang sesuai dalam membantu kanak-kanak. tetapi juga apa yang berlaku dalam keluarga. Pengkritik teori Bronfenbrenner mengatakan bahawa beliau memberikan perhatian yang terlalu sedikit kepada faktor biologi dan kognitif dalam perkembangan kanak-kanak dan tidak menerangkan perubahan perkembangan secara langkah-demi-langkah seperti yang difokuskan dalam teori Piaget dan Erikson. Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak. jiran dan rakan sebaya pelajar. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar.Teori Bronfenbrenner merapatkan jurang antara teori-teori tingkah laku yang memberi tumpuan kepada aspek kecil dan teori antropologi yang menganalisis aspek lebih besar.

Urie Bronfenbrenner. Pembangunan Manusia. New York : McGraw-Hill. 44.. (n. Ed. (2010). IO : Kendal/Hunt Pub. The ecology of human development. R. Advancing Ecological Systems Theory in Lifestyle. (1979). R.wikipedia.scribd. (2009. No. Samuel. Retrieved from Mighty Students website: http://www.Social.). Woodside. W. Belmont : Wadsworth Cengage Learning. Scribd http://www. V. (2007). (8th ed. U. USA: Wadsworth. L. Mohamad Shuhny B.d. T. (2000). Co Haliza Hamzah & Joy N.). M. (1995).d. Edisi Kedua.Bronfenbrenner. Bronfenbrenner. (2006). H. (1979). The Study of Human Development. Cambridge. 2nd. Crandell.).18332 (n. (2007). (dicapai pada 6 Mac 2012). A Topical Approach to Life-Span Development. The ecology of human development : Experiments by natureand design. J. C. Vol.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner Santrock. Kail.). Leisure. D. U. dalam Journal of Travel Research. Shuib.. Vander Zanden. C. Human Development: A Life-span View (5th ed.259–272. hlm. Individuals & family systems in their environment.. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. J. Social & Personality Development. (2008). Bronfenbrenner. Crandell.RUJUKAN Arch G.com/doc/2525380/pembangunan-manusia. Perkembangan Kanak-kanak untuk Program Izajah Sarjana Muda Perguruan.com/essay/Urie. Urie bronfenbrenner. 3. Cambridge: Harvard University Press. Shaffer. New York: McGraw Hill. and Travel Research. & Cavanaugh. Marylouise Caldwell dan Ray Spurr. 18 .Human Development. W. Bristor. MA: Harvard University Press.mightystudents. John W. Retrieved from Wikipedia website: http://en.

slideshare.html http://zaifbio.blogspot.com/aboy5469/d/3971974-TEORI-EKOLOGI-BRONFENBRENNER http://www.http://www.scribd.com/2009/07/teori-ekologi-bronfenbrenner-19791989.wordpress.net/Ballakzx/hbef2103-t2-psikologi-pendidikan 19 .com/2009/10/16/teori-perkembangan/ http://www.scribd.com/doc/17097218/-Murid-Dan-Alam-Belajar http://rujuknota.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful