TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER

ISI KANDUNGAN
BIL 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 TAJUK PENGENALAN LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL KONSEP ASAS EKOLOGIKAL PERSEKITARAN KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA LATAR BELAKANG BRONFENBRENNER URIE MUKA SURAT 2 2 3 4 5

6.0 7.0

6 7 8 9 9 10 10 12

SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER
a) Mikrosistem b) Mesosistem c) Eksosistem d) Makrosistem

8.0

e) Kronosistem IMPLIKASI TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK. SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER KESIMPULAN RUJUKAN

9.0 10.0

14 17 18

1.0 PENGENALAN Ekologi manusia menganggap manusia sebagai organisma biologikal dan sosial yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Pendekatan ekologikal melihat bahawa
1

Beliau mencadangkan satu cabang sains diwujudkan untuk mengkaji organisma dalam persekitaran. Persekitaran merujuk kepada semua yang berada di luar sistem organisma. Pada awalnya Bronfenbrenner memperkenalkan 4 jenis sistem persekitaran iaitu sistem mikro. Haeckel berpendapat bahawa individu terbentuk hasil kerjasama antara persekitaran dan herediti organisma. tetapi beliau percaya manusia tetap perlu mengekalkan kawalan terhadap hidup dan persekitaran masing-masing. pemikiran ekologikal telah dapat dikesan dalam kerja-kerja awal Aristotle dan Plato mengenai pertumbuhan penduduk dan kestabilan persekitaran. 2 . kualiti air. pemakanan dan makanan mendorong beliau merumuskan bahawa wujud hubungan rapat antara tingkahlaku dengan kesihatan manusia serta kualiti persekitaran mereka. Kajian Ellen mengenai edaran udara. Dari aspek sejarah. Setiap aspek dalam kehidupan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persekitaran di mana manusia itu berada. sanitasi.manusia tidak wujud dalam vakum. Ellen berpendapat bahawa persekitaran menjalani transformasi akibat teknologi.0 LATAR BELAKANG PENDEKATAN EKOLOGIKAL Bidang Ekologi Manusia melihat individu sebagai insan yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. 2. Urie Bronfenbrenner dari Cornell University memberikan penekanan kepada aspek kontekstual dalam melihat pembangunan manusia. persekitaran dan saling tindak antara keduanya. meso. Perkataan ecology telah diketengahkan oleh Ernest Haeckel. ekso dan makro. Model ini mempunyai ciri tersendiri dan menerangkan konsep asas pendekatan ekologikal iaitu organisma. Model ekologi manusia yang akan dibincangkan iaitu Teori Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1979). Seorang ahli kimia. Ellen Swallow Richards mencadangkan satu bidang sains yang menganalisis persekitaran rumah dan keluarga diwujudkan. seorang ahli zoologi berbangsa German pada tahun 1869.

Pendekatan ekologikal adalah unik kerana terdapat konsep asasnya yang juga wujud dalam pelbagai disiplin sains sosial. Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga 4. Beatrice Paolucci dari Michigan State Universiti mencadangkan konsep bahawa keluarga sebagai sistem sokongan hidup yang bergantung kepada persekitaran semulajadi untuk pengekalan fizikal dan persekitaran sosial untuk nilai kemanusiaan dan kualiti serta makna kehidupan. Teori Ekologi Manusia menggunapakai konsepkonsep asas daripada 3 komponen besar konsep dalam teori Sistem Umum. Konsep Sistem Umum Sistem Elemen/Objek Ciri Perhubungan Persekitaran Maklumat/Informasi Tenaga Bahan Ruang Masa Homeostasis Maklumbalas Sempadan Konsep Ekologi Manusia Konsep Ekologi Keluarga Ekosistem Manusia Ekosistem keluarga Organisma/Individu Keluarga Persekitaran Sumber Interaksi Keperluan Pola Nilai Saling Bergantungan Matlamat Persepsi Pengadilan Organisasi Pembuatan Keputusan Kepelbagaian Komunikasi Adaptasi Pembangunan Manusia Teknologi Personaliti Kefungsian Kesejahteraan Holism Kualiti Kehidupan Manusia Limitasi Niche Jadual 1 : Konsep Sistem Umum.0 PERSEKITARAN 3 .0 KONSEP ASAS EKOLOGIKAL Menurut Mohamad Shuhny (2008). Usaha Paolucci diteruskan oleh Margaret Buboltz dan Susan Sontag dari universiti yang sama. Jadual 1 menunjukkan tentang konsep-konsep tersebut. 3. Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga. multi-disiplin dan sistemik serta mengenengahkan saling tindak antara fenomena tersebut.Berlatarbelakangkan bidang ekonomi rumahtangga yang mendokong falsafah dan konsep yang sama. sastera dan kemanusiaan serta beberapa bidang sains gunaan yang lain. Perspektif ekologi yang memfokus kepada individu dan keluarga adalah berasaskan fenomena holistic (menyeluruh).

ekonomi. Ini termasuk persekitaran semulajadi atau bio-fizikal. fosil. Secara grafik.1993) • Persekitaran semulajadi/bio-fizikal terdiri daripada sumber bumi yang asli seperti tanah. politik.estetik dan struktur yang terdapat di sekeliling manusia. rekreasi atau kumpulan simbolik. • Persekitaran teknologi-binaan manusia termasuk rumah. Persekitaran boleh juga diklasifikasikan kepada persekitaran mikro dan makro. haiwan. manakala makro pula merujuk kepada saiz persekitaran yang besar. sosial. biologikal.Persekitaran terdiri daripada keseluruhan aspek fizikal. persekitaran yang disarankan oleh Bubolz & Sontag (1990) boleh digambarkan seperti berikut: 4 . masa. air. ekonomi. Persekitaran merupakan konteks tingkahlaku dan perkembangan manusia. agama. jambatan. bangunan serta sistem jalanraya. persekitaran sosio-budaya dan persekitaran teknologi-binaan manusia (Bubolz & Sontag. sistem hidroelektrik. politik. mineral dan lain-lain • Persekitaran sosio-budaya terdiri daripada institusi sosial seperti persanakan(kinship). Mikro merujuk kepada saiz persekitaran yang kecil. tumbuhan. Persekitaran boleh diklasifikasikan menurut sumber yang ada di dalamnya. Klasifikasi ini adalah berdasarkan saiz persekitaran tersebut.

keluarga dan masyarakat. fenomena salahlaku di kalangan pelajar sekolah mungkin disebabkan oleh gabungan pelbagai faktor seperti personaliti pelajar. Penaakulan beretika f.0 KEPENTINGAN PERSPEKTIF EKOLOGI DALAM MEMAHAMI PEMBANGUNAN MANUSIA Perspektif ekologi mengambil kira pendekatan holistik yang melihat pelbagai faktor berkaitan individu dalam konteksnya. iklim sekolah dan media-massa. pengaruh rakan sebaya. Kepelbagaian g. Semua aspek yang berpotensi mempengaruhi sesuatu isu atau fenomena itu diambilkira. untuk menangani isu salahlaku ini. Maka. sumbangan kesemua faktor tersebut perlu diambilkira supaya penyelesaiannya adalah lebih menyeluruh dan dapat memberi faedah khususnya kepada kesejahteraan pelajar. Dengan menggunakan pendekatan tersebut. perspektif ekologikal menggalakkan perkara berikut dalam usaha memahami manusia: a. sebarang fenomena boleh diteliti dari pelbagai sudut dan tidak terhad kepada satu sudut pandangan sahaja. Tindakan yang praktikal h. Ini membolehkan tindakan bagi menangani sesuatu fenomena itu diambil secara lebih seimbang dan menyeluruh. keluarga.5. Pemikiran bersepadu b. Pendekatan holistik memberi penekanan kepada aspek menyeluruh yang dianggap lebih besar daripada gabungan bahagian-bahagiannya (the whole is greater than the sum of the parts). Pemahaman tentang diri 5 . keluarga dan masyarakat amnya. Penyelesaian holistik boleh membantu meningkatkan kualiti hidup individu. Fokus dinamik yang komprehensif d. Sebagai contoh. Pemikiran kreatif c. Sebagai kesimpulannya. Pemahaman sistem e.

di mana beliau telah menyempurnakan dua pengkhususan utama dalam psikologi dan muzik pada tahun 1938. di Universiti Harvard. 6 . keluarganya berpindah ke Amerika Syarikat. di mana beliau berkhidmat sebagai seorang pakar psikologi dalam pelbagai tugasan untuk Korporat Tentera Udara dan Pejabat Perkhidmatan Strategik. 1917 di Moscow. Rusia. rumah Institusi Negeri New York Orang Terencat Akal. beliau telah diserapkan ke dalam Angkatan Tentera. mereka berpindah ke Letchworth Village. Selepas Perang Dunia II.D. Selepas tamat pengajian dari Sekolah Tinggi Haverstraw. sebagai anak Dr dan Alexander Eugenie Bronfenbrenner Kamenetski Bronfenbrenner. Bronfenbrenner menuntut di Universiti Cornell. sebelum memulakan kerja sebagai Penolong Profesor Psikologi di Universiti Michigan. dari Universiti Michigan pada tahun 1942. Dua puluh empat jam selepas menerima kedoktoran beliau. Bronfenbrenner bekerja sebagai Penolong Ketua Pakar Psikologi Klinikal bagi Pentadbiran dan Penyelidikan bagi Pentadbiran Veteran untuk suatu tempoh yang singkat. Dia melakukan kerja-kerja penyelidikan dalam psikologi perkembangan.A. Selepas menamatkan latihan pegawai beliau berkhidmat dalam Korporat Perubatan Tentera Amerika Syarikat (AS). menyiapkan M. Apabila Urie berumur enam tahun. Setelah nenetap di Pittsburgh untuk suatu tempoh yang singkat.6. diikuti oleh Ph.0 LATAR BELAKANG URIE BRONFENBRENNER Urie Bronfenbrenner telah dilahirkan pada 29 April. di mana bapanya bekerja sebagai seorang pakar patologi klinikal dan pengarah penyelidikan.

Liese. Dalam konteks ini. sama ada kita menyedarinya atau tidak kanak-kanak yang merupakan individu yang berada dalam ruang lingkup mikro (berpusat di tengah) boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran kanak-kanak itu dipercayai boleh mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Bronfenbrenner berkhidmat sebagai ahli Lembaga Pemegang Amanah Cornell. Dalam teori ini menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan 7 . New York. beliau berumur 88 tahun. 2005. Teori perkembangan ekologikal adalah teori yang menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan individu. 7.Pada tahun 1948. beliau menerima jawatan profesor dalam Pembangunan Manusia. Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Pada 1960-an hingga awal 1970-an. Pengajian Keluarga. Bronfenbrenner merupakan Professor Emeritus dalam bidang Pembangunan Manusia dan bidang Psikologi dalam Kolej Ekologi Manusia di Universiti Cornell. akibat komplikasi kencing manis. Ketika itu.1989) menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. pada September 25. Urie Bronfenbrenner mempunyai enam orang anak. Dengan isteri beliau.0 SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Teori ekologi telah diperkembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1917). Bronfenbrenner meninggal dunia di rumahnya di Ithaca. Pada masa kematian. dan Psikologi di Cornell University. Merujuk kepada konsep di dalam teori ini.

Menurut Bronfenbrenner terdapat 5 sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak seperti Rajah 1 di bawah: Menurut Bronfenbrenner. iaitu a) Mikrosistem 8 . persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem.interaksi antara satu sama lain.

jiran serta guru terlibat dalam proses perkembangan kanak-kanak. Dalam kajian yang Iain pula. George Peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung. Tidak hairan jika sebelum ini Berger (1995) melalui kajiannya menyatakan wujudnya kepelbagaian model peranan ibu bapa untuk membanu proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah Maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan yang penting sebagai pembentuk sahsiah anak-anak. Contohnya interaksi kanak-kanak di dalam keluarga iaitu dengan ibu bapa dan adik beradik. 326). Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak ini tidak lagi menghormati mereka. mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Goode. 2005). hal. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. kajian di dalam dan di luar negara menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti penglibatan ibu bapa secara aktif mempunyai kesan langsung ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak (Mac Naughtori. Interaksi antara rakan. Keluarga terutamanya ibu bapa merupakan agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak itu dan sebagai individu terdekat atau berhampiran dengan kehidupan seorang kanak-kanak.Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara dan menghabiskan paling banyak masa. mereka mempunyai pengaruh besar ke atas tingkah laku kanak-kanak. Ibu bapa haruslah membimbing. b) Mesosistem 9 . Seorang ahli antropologi. Sebagai contoh. Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak. Ting (2005) mendapati tahap penglibatan ibu bapa luar bandar berada pada tahap yang rendah. memahami dan menyelami kehendak jiwa remaja serta berfikiran terbuka.

kaum lelaki diberi peranan dan tanggungjawab yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting berbanding kaum perempuan. pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. c)Eksosistem Eksosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Di sesetengah negara pula. nilai dan amalan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka. peranan jantina amat dititikberatkan (Santrock.Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah. Bagi ibu bapa yang masih lagi berada dalam pemikiran konservatif. Misalnya dalam sesetengah masyarakat. Keadaan pengurusan. mereka 10 . Sebagai contoh. Maksudnya di sini. d) Makrosistem Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh normanorma. persekitaran sekolah –pasar raya. Hal ini kerana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak layak mendapat pendidikan yang setaraf dengan kaum lelaki. 2008). kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di tempat-tempat membeli belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. Sebagai contoh.

keluarga Masalah tempat kerja bawa ke rumah Pelajar pasif mempengaruhi penyediaan aktiviti guru dalam pengajaran 3 Ekso 11 . tempat kerja. setiap benda terdapat juga kesan negatifnya iaitu kanak-kanak tidak bergaul dengan masyarakat luar kerana hidupnya adalah bersama komputer. pembangunan sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan kanak-kanak dari banyak aspek. Namun begitu. gasing dan sebagainya. memuat turun maklumat melalui internet dan sebagainya. e)Kronosistem Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. anasir-anasir negatif juga semakin meningkat andainya pembangunan sesebuah negara semakin maju. kelima-lima sistem ini berpusat secara kecil kepada besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan. Kanak-kanak akan menjadi lebih maju ke hadapan serta berpandangan jauh. Misalnya. mereka hanya bermain permainan yang bersumberkan alam sekitar seperti wau. kanak-kanak pada dewasa ini lebih berfokus kepada permainan berteknologi selaras dengan arus perubahan serta pembangunan sesebuah negara seperti permainan internet. Berbeza dengan kanak-kanak pada zaman dahulu.mengganggap pendidikan tidak penting kepada anak perempuan kerana tugas wanita hanyalah di dapur sahaja. Oleh hal yang demikian. Selain itu. No 1 2 Sistem Mikro Meso Huraian Sebahagian besar sosial individu dihabiskan Pengalaman satu sistem Mikro mempengaruhi sistem Mikro lain Pengalaman individu mempengaruhi individu lain Contoh Sekolah. Secara ringkasnya.

Hal ini kerana. Jadi pemilihan aktiviti pengajaran yang sesuai dengan minat. namun berperanan sebagai pembimbing kepada murid-murid semasa di sekolah. Jadi guru bertindak sebagai pembimbing dan penasihat kepada murid-murid. Implikasi pendidikan dari aspek persekitaran mesosistem pula ialah guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid-murid mereka. Jika murid tersebut berada dalam keadaan yang tidak sedia. mereka perlu tahu tahap perkembangan setiap anak murid mereka. Guru juga mestilah peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid sebelum memulakan pengajaran. Tugas guru bukan sahaja mengajar semata-mata. Budaya Islam Sejarah perkembangan sosial individu Kehidupan moden jadikan kanak-kanak lebih maju (Sumber : Perkembangan Kanak-kanak untuk PISMP) 8. maka objektif pembelajaran yang ingin disamapaikan oleh guru pada hari itu tidak akan tercapai.0 Implikasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Proses Pembelajaran Kanak-kanak. makrosistem dan kronosistem. Murid-murid banyak menghabiskan masa bersama guru semasa di sekolah. eksosistem. Kelima-lima sistem persekitaran tersebut memberikan implikasi kepada guru dalam menyediakan diri dengan selengkapnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Bronfenbrenner menyatakan persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem.No 4 5 Sistem Makro Krono Huraian Sosial dalam masyarakat Contoh Budaya Melayu. Sebagai seorang guru. mesosistem. murid-murid akan 12 . pengetahuan dan pengalaman murid dapat meningkatkan tahap perkembangan mereka di dalam pelajaran.

Mereka menganggap bahawa walaupun anak perempuan mereka berpelajaran tinggi sehingga ke menara gading.mudah terpengaruh dengan apa yang diberitahu oleh guru. 13 . Guru bukan sahaja perlu memfokuskan penyediaan aktiviti kepada murid yang aktif sahaja. Guru perlulah menggunakan pelbagai kaedah pengajaran semasa P&P untuk menarik minat murid untuk belajar. Hal ini kerana perkembangan kanakkanak adalah berbeza di dalam sesebuah kelas. kepercayaan ibu bapa yang sudah lapuk terhadap anak mereka juga menjadi sebab terhadap kemunduran pelajaran anakanak mereka. namun perlu menyediakan aktiviti yang sesuai untuk murid yang pasif. Dari aspek persekitaran eksosistem pula. Sebagai contoh. mereka lebih mementingkan pembelajaran anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. Jika murid melihat seseorang guru itu merokok di dalam kelas. Sebagai contoh. kepercayaan seperti inilah yang perlu dihapuskan dari pemikiran murid-murid agar mereka tahu kepentingan pelajaran dalam kehidupan dengan menerangkan bahawa taraf perempuan adalah sama dengan lelaki dalam mendapat pendidikan. Misalnya. Jadi. akhirnya mereka akan pergi ke dapur juga. Kononnya anak lelakilah yang akan bakal menjadi pemimpin keluarga dan mempunyai tanggungjawab yang besar. Aspek persekitaran makrosistem pula menyatakan perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma dan amalan masyarakat. Guru perlulah sentiasa memberi nasihat yang baik kepada murid-murid agar menjadi orang yang berguna kelak. pengalaman seseorang individu akan mempengaruhi individu yang lain. Jadi guru berperanan penting dalam menjelaskan dan membetulkan fahaman-fahaman yang salah kepada murid-murid agar mereka memahami konsep yang sebenar tentang sesuatu perkara. murid yang pasif akan mempengaruhi penyediaan aktiviti guru semasa di dalam pengajaran di kelas. maka mereka akan terikut-ikut perangai guru tersebut semasa di rumah. Oleh itu guru berperanan penting dalam membentuk akhlak murid-murid semasa di sekolah dengan menerapkan unsur-unsur rohani di dalam P&P .

eksosistem. 14 .Dewasa ini. 1986). Melalui teknologi yang semakin canggih ini. 9. 1979. Empat peringkat sistem tersebut dikenali sebagai mikrosistem. Setiap sistem ekologi yang beliau sifatkan telah menerangkan bahawa mempunyai kesan penting terhadap kanak-kanak. keluarga. Teori Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh ekologi sosial terhadap individu pada empat peringkat yang berbeza. Oleh itu. Pendekatan ekologi mengaplikasikan banyak hasil kerja teori Urie Bronfenbrenner (1977. yang terlibat dalam pembangunan manusia.0 SUMBANGAN DAN KRITIKAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Sepanjang 1970-an dan 1980-an. media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat. Teori ekologi sosial Bronfenbrenner merupakan model untuk membina satu konsep tentang sistem pembangunan yang bersepadu dan untuk mereka bentuk penyelidikan bagi mengkaji peringkat pembangunan manusia. ibu bapa. murid-murid sekolah rendah juga sudah pandai menggunakan kemudahan internet tanpa kawalan dari ibu bapa khususnya di kawasan bandar. Bronfenbrenner membuat beberapa sumbangan dalam memahami kepentingan konteks pembangunan manusia. mesosistem. “Ekologi Bronfenbrenner Pembangunan Manusia” (1979) telah menjelaskan kepentingan tahap-tahap ekologi yang saling berkaitan. Dalam bukunya. guru bertanggungjawab dalam membimbing murid-murid dengan memberi panduan dan tunjuk ajar yang betul supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara negatif yang semakin menular kini. yang dibentuk sebagai sistem bersarang. dan kualiti hidup dalam masyarakat. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat yang banyak memaparkan adegan ganas menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang mereka tonton dari video cakera padat dan sesetengah program televisyen. Kanak-kanak mudah terpengaruh dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Setiap tahap mengandungi dan mempengaruhi peringkat yang terdahulu dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi individu.

Di peringkat mikrosistem. Ia adalah rumah. Bagi kanak-kanak dan remaja. Microsistem merujuk kepada sistem yang melibatkan individu secara langsung. mandi. peningkatan keupayaan untuk melakukan lebih aktiviti merupakan intipati pembangunan kanak-kanak. Walau bagaimanapun. 1989). dan jiran. keluarga terdekat dan jiran. bilangan dan kerumitan aktiviti yang dilakukan adalah berbeza bagi setiap individu. serta mengharapkan ibu supaya lebih responsif dan sabar dengan bayi mereka (Howes & Markman . Bagi seorang dewasa. Pertumbuhan kanakkanak juga dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan ibu bapa. kerumitan biasanya meningkat iaitu kanak-kanak melakukan lebih banyak aktiviti. Teori Bronfenbrenner ini merupakan satu alat yang ideal untuk menerangkan dan memeriksa kesan pelbagai peringkat konteks sosial. dan mengalami kesukaran untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan bayi yang suka merajuk. mikrosistem mungkin terdiri daripada pasangan suami isteri. Ini kerana bapa sentiasa menganggap penjagaan kanak-kanak ialah kerja yang sukar dan membosankan. budaya politik dan sejarah kepada pembangunan insan. keluarga. dan mendukung. bayangkan seorang ibu yang bekerja. Apabila kanak-kanak bertumbuh. Analisis terperinci Bronfenbrenner mengenai pengaruh alam sekitar telah mencadangkan banyak cara di mana perkembangan kanak-kanak dan remaja boleh dioptimumkan. mikrosistem adalah agak kecil. melakukan aktiviti yang agak mudah seperti makan. bagi kebanyakan kanak-kanak. yang melibatkan interaksi dengan hanya satu atau mungkin dua orang pada suatu masa (interaksi dyadic atau triadic). bekerjasama dengan ibu untuk mengatasi masalah-masalah penjagaan bayi. dengan lebih ramai orang di lebih banyak tempat. sekolah. Sebagai contoh. peringkat ini mungkin menerangkan hubungkan mereka dengan rakan-rakan. Bronfenbrenner juga menyatakan bahawa corak interaksi individu dalam mikrosistem melibatkan kedua-dua genetik dan pelbagai lapisan pengaruh konteks.makrosistem. Pada permulaannya. Dalam pandangan Bronfenbrenner. bapa boleh menjadi lebih peka. 15 .

Di peringkat eksosistem. dan akhirnya kepada masyarakat. Di peringkat makrosistem pula. ia tidak banyak menghuraikan tentang penyumbang biologi yang khusus untuk perkembangan manusia. perspektif sistem ekologi telah menerangkan bagaimana persekitaran semulajadi yang kompleks mempengaruhi perkembangan manusia dan bagaimana perkembangan manusia mempengaruhi alam sekitar. kita masih perlu memahami bagaimana kanak-kanak dan remaja memproses maklumat alam sekitar dan belajar daripada pengalaman mereka sebelum kita dapat memahami sepenuhnya bagaimana persekitaran mempengaruhi perkembangan manusia. malah juga menunjukkan norma masyarakat yang mengutamakan penyelesaian masalah keluarga untuk kesejahteraan kanak-kanak. tapi ia bukan merupakan satu teori yang lengkap tentang perkembangan manusia. Walaupun Bronfenbrenner menyifatkan teori ini sebagai model bioekologikal. kelas keibubapaan dalam masyarakat boleh membantu ibu bapa untuk memperbaiki hubungan mereka dengan anak-anak mereka. sesi perjumpaan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak-anak membolehkan mereka meluahkan kesukaran mereka. Jadi. dan bukannya gantian untuk teori-teori perkembangan yang lain. (Bronfenbrenner & Neville.. Namun. 1997). Tidak dapat dinafikan bahawa. dasar sosial yang menjamin ibu bapa berhak untuk mengambil cuti (dibayar atau tidak dibayar) daripada kerja mereka untuk menguruskan masalah keluarga. 16 . Selain itu. Dasar sebegini amatlah penting iaitu bukan sahaja membolehkan ibu bapa yang menghadapi masalah penjagaan anak mempunyai lebih banyak masa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak-anak mereka (Clark et al. 1990). pendekatan sistem ekologi boleh dikatakan sebagai tambahan penting kepada bidang perkembangan manusia . Walaupun teori sistem ekologi mempunyai kekuatannya.Rut et al. mendapat sokongan moral daripada ibu bapa lain serta belajar satu sama lain bagaimana untuk mendapatkan reaksi yang lebih baik daripada anak-anak mereka (Lyons . 1995).tetapi yang terbaik digambarkan sebagai pelengkap.

Persekitaran yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akademik dan sahsiah.Teori Bronfenbrenner merapatkan jurang antara teori-teori tingkah laku yang memberi tumpuan kepada aspek kecil dan teori antropologi yang menganalisis aspek lebih besar. Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar. Persekitaran yang positif dan membina akan membantu kanak-kanak mencapai kecemerlangan dalam akademik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut. 1989) menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Pengkritik teori Bronfenbrenner mengatakan bahawa beliau memberikan perhatian yang terlalu sedikit kepada faktor biologi dan kognitif dalam perkembangan kanak-kanak dan tidak menerangkan perubahan perkembangan secara langkah-demi-langkah seperti yang difokuskan dalam teori Piaget dan Erikson. tetapi juga apa yang berlaku dalam keluarga. kita perlu memahami dan mengambil langkah-langkah pengayaan yang sesuai dalam membantu kanak-kanak. Sebagai seorang guru. 10. Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak. jiran dan rakan sebaya pelajar.0 KESIMPULAN Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. Menurut beliau. Teori beliau menimbulkan perhatian kepada pentingnya melihat kehidupan pelajar lebih daripada satu aspek iaitu tidak hanya apa yang berlaku di dalam bilik darjah. 17 .

(dicapai pada 6 Mac 2012). T. Leisure.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner Santrock. U. IO : Kendal/Hunt Pub.d..scribd. The ecology of human development. Bristor. H. U. Samuel.Human Development.wikipedia. New York : McGraw-Hill. (2009. Retrieved from Mighty Students website: http://www. J. L. John W. Crandell. Shuib. Social & Personality Development. (1995). hlm. A Topical Approach to Life-Span Development. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd.). Vander Zanden.). (2006). Cambridge.. (1979).). 44. 3.. Cambridge: Harvard University Press.com/doc/2525380/pembangunan-manusia. Bronfenbrenner. C. (2010). Co Haliza Hamzah & Joy N. The Study of Human Development. (2000). Scribd http://www. Pembangunan Manusia.com/essay/Urie. Retrieved from Wikipedia website: http://en. Kail. Belmont : Wadsworth Cengage Learning. V. Shaffer. W. and Travel Research. (8th ed. Ed. Mohamad Shuhny B. 18 . Human Development: A Life-span View (5th ed. Vol. 2nd. Advancing Ecological Systems Theory in Lifestyle. Perkembangan Kanak-kanak untuk Program Izajah Sarjana Muda Perguruan. Woodside.18332 (n. J.mightystudents. (2008). New York: McGraw Hill. (1979).). W. USA: Wadsworth. R.259–272. Bronfenbrenner. Urie Bronfenbrenner. Individuals & family systems in their environment. D. The ecology of human development : Experiments by natureand design. Urie bronfenbrenner. Edisi Kedua. R. M. C. Crandell. & Cavanaugh. No. (2007).Bronfenbrenner. (n. Marylouise Caldwell dan Ray Spurr.d. dalam Journal of Travel Research. (2007).Social. MA: Harvard University Press.RUJUKAN Arch G.

http://www.slideshare.com/2009/10/16/teori-perkembangan/ http://www.blogspot.com/2009/07/teori-ekologi-bronfenbrenner-19791989.scribd.com/aboy5469/d/3971974-TEORI-EKOLOGI-BRONFENBRENNER http://www.scribd.wordpress.net/Ballakzx/hbef2103-t2-psikologi-pendidikan 19 .com/doc/17097218/-Murid-Dan-Alam-Belajar http://rujuknota.html http://zaifbio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful