KEMAHIRAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS

1.0 KEJELASAN CATATAN o Saiz tulisan sesuai o Tulisan kemas dan lurus o Rajah/gambar dilukis dengan jelas 2.0 SUSUNAN

o Pembahagian ruang yang sesuai o Dapat dilihat seluruh kelas o Bahan pengajaran diatur sekitar tajuk/idea penting 3.0 PENONJOLAN

o Penggunaan warna yang sesuai dan menarik o Perbandingan yang merangsangkan 4.0 TEKNIK PERSEMBAHAN

o Pembentukan konsep melalui carta/peta minda/gambar rajah o Dapat memudahkan idea o Melibatkan murid dalam penggunaan papan tulis Sumber : Modul Praktik Pengajaran Mikro (1999)