NOTA BAHASA MELAYU 1 NAMA: SHIMA BT JUANIS KELAS: 6B2 NAMAGURU:PN.

BARIZAH
MOHD.KAHAR

T.TANGAN GURU:

SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

BAB 1 ASAL USUL BAHASA MELAYU
KONSEP ‘MELAYU’
DEFINISI

A.ETIMOLOGI: Kajian asal usul dan sejarah sesuatu perkataan serta makna perkataan tersebut. 1. Berasal daripada perkataan Malaya, iaitu kependekan “hima alaya”. “Alaya” bermaksud “tempat” manakala “hima alaya” bermaksud “tempat bersalji”. 2. Perkataan Malayapura yang bermaksud “kota Melayu” atau “kerajaan Melayu”. 3. Dikatakan diambil daripada perkataan bahasa Jawa kuno, mlayu yang bermaksud “mengembara” atau “pergi ke mana-mana”. 4. Berasal daripada nama sebatang sungai, Sungai Melayu yang disebut dalam buku Sejarah Melayu. 5. Van der Tuuk , perkataan Melayu bererti “menyeberang”, merujuk kepada orang Melayu yang menyeberang atau menukar agama daripada agama Hindu-Buddha kepada Islam. B. AWAL ISTILAH “MELAYU” 1. M. Ptolemy menggunakan istilah maleu-kolon dalam karyanya yang berjudul Geographike Sintaxis. 2. Kitab Hindu Purba yang berjudul Purana terdapat perkataan malaya-dvipa. 3. Catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. 4. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi, iaitu Kerajaan Melayu di Sungai Batang dan Kerajaan Sriwijaya di Palembang.

5. Catatan dalam kesusasteraan China menyatakan bahawa pengembara yang singgah di Nusantara mendapati bahasa yang

dituturkan penduduk di situ ialah bahasa K’un-lun. Bahasa ini dipercayai oleh penyelidik sebagai bahasa Melayu kuno. 6. Sebuah patung di Padang Rocore, Batanghari bertarikh 1286 M dengan catatan perkataan “Malaya” atau “Melayu” pada bahagian belakangnya. 7. Buku Sejarah Melayu mengaitkan perkataan Melayu dengan nama sebatang sebatang sungai yang deras alirannya, iaitu Sungai Melayu.

SALASILAH BAHASA MELAYU
Salasilah Bahasa Melayu Dalam kajian rumpun dan Keluarga Bahasa Melayu, kita perlu memahami istilah yang penting. Antara istilah-istilah yang perlu difahami ialah:  Filum : Kelompok bahasa seusia 5000 tahun.  Rumpun : Kelompok bahasa 2500 5000tahun.  Keluarga : Kelompok bahasa seusia kurang daripada 2500 tahun. Bahasa keluarga mempunyai persamaan dalam pembentukan kata, bunyi dan golongan kata. Setiap keluarga bahasa terdiri daripada bahasa subkeluarga atau subkelompok mengikut faktor geografi dan nama bahasa tertentu. sebagai contoh; Golongan Sumatera Jawa Filipina Bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Lampung, Melayu, Nias, Orang Laut Sunda, Madura,Jawa. Tagalog, Sulu, Pulau, Bisaya, Iloko, Tombulu

Bahasa Asonesia ialah rumpun bahasa yang tergolong dalam satu filum Bahasa Austris. Bahasa Austris terdiri dari, - Austronesia - Austroasia - Bahasa Austrik/Austris FilumTibet – China
(5000 tahun ke atas)

2000-5000 tahun Rumpun Austronesia (Istilah Latin “austro”,iaitu pulau “nesos”, + istilahYunani iaitupulau = dipulauRumpun Austroasia (Bahasa Khasi, Nicobar,Mon @ Peguan, Khmer,dan Munda) Rumpun Cina-Tibet (Bahasa Tibet,Burma, Annam bahasa lain) Cina, Siam, danbahasa-

bahasa-bahasa pulau selatan )

Rumpun Austronesia Barat (Hesperanesia)

Rumpun Austronesia Timur (Oceanesia)

Kurang 2000 tahun Keluarga Indonesia (Keluarga Nusantara)

Keluarga Melanesia -Kepulauan Fiji -New Caledonia - Irian - New Guinea

Keluarga Mikronesia -Kepulauan Marianna -Marshall -Carolina -Gilbert

Keluarga Polinesia -Hawaii -Tonga -Maori -Kepulauan Easter

Subkeluarga Indonesia Pusat

- Halmahera

Sumatera -Melayu -Aceh -Minangkabau -Lampung -Batak -Orang Laut -Nias

Jawa -Jawa -Madura -Sunda

Kalimantan -Melanau -Iban

Subkeluarga FilipinoFormosa (Bahasa-bahasa di Filipina,bahasa bumiputera di Sabah,dan bahasa di Brunei ( kecuali BM dan bahasa Lun Dayeh) Antaranya: -Tagalog -Bisaya -Sulu -Bikol

RAJAH SALASILAH BM

perpindahan kelompok Melayu telah dikemukakan oleh P. Kelompok pertama yang sampai ke Nusantara dikenali sebagai Melayu-Proto.KAWASAN NUSANTARA A. Pada tahun 1500 SM.Sarasin dan F. pantai timur China selatan (Champa dan Kampuchea) dan di Burma. Golongan ini mempunyai peradaban yang lebih tinggi daripada Melayu-Proto. kelompok Melayu kedua telah datang ke Nusantara dan mereka dikenali Melayu-Deutro.Sarasin pada tahun 1892 dan dikukuhkan lagi oleh Geldern pada tahun 1932. .KAWASAN ASIA TENGAH B. Mereka ini telah berhijrah secara berkelompokkelompok dari selatan China ke Nusantara. Kelompok Melayu-Deutro inilah yang telah menurunkan Melayu moden yang merupakan penutur natif bahasa Melayu. bahasa Melayu yang dituturkan hasil daripada kelompok Melayu-Deutro. Pada peringkat awal hipotesis. Oleh itu. Kelompok ini dikatakan telah menduduki Nusantara sekitar tahun 2000 SM.HIPOTESIS TEMPAT ASAL BAHASA MELAYU Terdapat dua hipotesis tempat asal usul bahasa Melayu seperti yang diutarakan oleh ahli arkeologi dan ahli linguistik iaitu dari kawasan Asia Tengah dan kawasan Nusantara. A.KAWASAN ASIA TENGAH Hipotesis kawasan Asia Tengah menyatakan bahawa orang Melayu berasal dari bahagian selatan China seperti Indo-China.

B. Oleh itu. Dua tengkorak manusia Jawa yang ditemukan masing-masing berusia 670 000 tahun dan 600 000 tahun tahun sedangkan tengkorak menusia Peking berusia 550 000 tahun. berdasarkan bukti ini.KAWASAN NUSANTARA Hipotesis kawasan Nusantara menyatakan bahawa orang Melayu memang berasal dari Nusantara. artifak. Tambahan lagi. ada penemuan beliung batu yang dipercayai digunakan oleh semua masyarakat primitif di seluruh dunia. perpindahan bangsa Melayu berlaku bukan melalui penghijrahan tetapi melalui perpecahan dataran sebagai implikasi dari pencairan glasier. .Perkembangan kebudayaan orang Melayu dan Jawa yang sangat menonjol dan telah tersebar ke bahagian lain di Nusantara juga menguatkan lagi kebenaran hipotesis ini.Dari segi perkembangan manusia pula. Ditinjau dari sudut artifak. didapati bangsa Melayu berkulit cerah tetapi bangsa Asia Tengah berkulit cerah. Ini berdasasarkan kepada bukti geografi.Berdasarkan kepada bukti bahasa pula. bahasa Melayu memang wujud di Nusantara dan bukan dari kawasan-kawasan lain. bahasa. Berdasarkan bukti geografi. Hipotesis ini lebih meyakinkan. kajian arkeologi yang dilakukan terhadap tengkorak manusia mendapati tengkorak manusia di Nusantara lebih tua daripada tengkorak manusia di Asia Tengah. perkembangan manusia dan kebudayaan. bahasa Melayu berasal daripada rumpun Austronesia tetapi bahasa Asia Tengah berasal daripada rumpun ChinaTibet.

BAB 2 BAHASA MELAYU KUNO .

Batu Bersurat "Prasasti" ini berbentuk batu kecil. Pada ketika itu. BATU BERSURAT DI KEDUKAN BUKIT Batu Bersurat Kedukan Bukit dijumpai oleh M. berukuran 45 x 80 sentimeter. di Sumatera Selatan.DEFINISI BAHASA MELAYU KUNO Bahasa Melayu kuno ialah bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara antara abad ke-7 sehingga abad ke-13. Tarikh batu bersurat ini ialah 682 masehi menggunakan aksara Pallava bahasa Melayu Tua. di Kedukan Bukit di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke sungai Musi. Ini terbukti dengan terjumpanya empat buah batu bersurat yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno. iaitu pada zaman peralihan Hindu-Islam. Batenburg pada 29 November 1920. bahasa Melayu berkemungkinan telah menjadi bahasa pengantar kerajaan. Sewaktu pemerintahan kerajaan Sriwijaya. BAHAN BUKTI A. kerajaan yang berkuasa ialah kerajaan Sriwijaya. .

. yang bahagia.. yang makmur . Seriwijaya yang berjaya.. TERJEMAHAN Selamat bahagia pada tahun saka 605 hari kesebelas dari bulan terang bulan waisaka daputa baginda naik perahu mencari rezeki pada hari ketujuh bulan terang bulan jyesta dapunta baginda berlepas dari muara Kampar membawa askar dua laksa dua ratus orang di perahu yang berjalan seribu tiga ratus dua belas banyaknya datang di matada dengan suka cita pada hari kelima bulan terang bulan asada dengan lega datang membuat negeri . Crivijayajaya siddhayatra subhika ..TEKS Svasti cri cakavarsatita 605 ekadaci cuklapaksa vulan vaicakha daputa hyang nayik di samvau mangalap siddhayatra di saptami cuklapaksa vulan jyestha dapunta hyang marlapas dari minana Tamvar (Kamvar) mamava yang vala dua laksa ko dua ratus cara di samvau dangan jalan sarivu tlu ratus sapulu dua vanakna datang di matada (nau) sukhacitta di pancami cuklapaksa vulan asada laghu mudita datang marvuat vanua ...

buluh betung dan yang semacam itu.cri cakavarsatita 606 dim dvitiya cuklapaksa vulan caitra. anubamacakti.varopayana tmu sukha di asannakala di antara margga lai.jadi laki. pinang. yang mitrana tuvi janan ya kapata yang vivina mulang anukala bharyya muah ya.tathapi haur vuluh pattung ityevamadi.marhulun tuvi vrddhi muah ya jangam ya niknai savanakna yang upasargga. milik Dapunta Hyang Sri Jayanaga.savanakna vuatna huma parlak mancak muah ya manghidupi pacu prakara. semua perbuatan baik.mancak rupa. Demikian pula taman-taman lainnya dengan tebat telaga. marvvangun vodhicitta dngan maitridhari di dang hyang ratnaraya jangan marsarak dngan dang hyang ratnaraya. serta aur. Semoga beliau mendapatlah makanan dan air untuk minumnya. karmmavacita clecavacitaavasana tmu ya anuttarabhisamyaksam vodhi. rumbia dan lain-lain yang (berupa) pohon. sana tatkalana parlak Criksetra ini. Semuanya yang dibuatnya.tathapi savanakna yam khrtyana satyarjjava drdhabhakti muah ya dya. semuanya yang kuperbuat. tmu muah ya ahara dngan air niminumna.mu ya prajna smrti medhavi. TERJEMAHAN Bahagia! Tahun Saka 606 pada hari kedua bulan terang caitra. Ini Pesan Dapunta Hyang: Semuanya yang ditanam di sini.anukula yang graha naksatra pravis diya.avikalendriya. Jauhkanlah beliau dari segala . Nirvyadhi ajara kavuatanana. ladang. dimaksud untuk kebahagiaan semua makhluk yang bergerak dan tidak bergerak. punarapi yang varlak verkan dngan savad tlaga savanakna yang vualtku sucarita paravis prayojanakan punyana sarvvasatva sacaracara. tathapi nityakala tyaga marcila ksanti marvvangun viryya rajin tahu di samicrana cilpakala paravis. menghidupi binatang-binatang.jaya tathapi jatismara.punarapi dhairyyamani mahasattva vajracarira.niparvuat parvan dapunta hyang Cri Yayanaca (-ga) ini pranidhanan dapunta hyang savanakna yang nitanam di sini. varamsthanana lagi curi ucca vadhana paradara di sana punarapi tmu ya kalyanamitra.puna (ra) pi tmu ya cintamaninidhana tmu janmavacita. itulah waktunya taman Sriksetra ini diperbuat. Hendaklah daya upaya beliau yang sangat baik itu mendapat kesukaan di kemudian hari dengan jalan lain.ade yavakya vrahmasvara. enau.svayambtu. kebun luas. dimakan buahnya. samahitacinta.B. ramai para abdi suburlah. pidana svapnavighna.subjaga hasin halap. TEKS BATU BERSURAT DI TALANG TUWO Svasti.varang vuatana kathamapi. nyiur.niyur pinang hanau rumviya dngan samicrana yang kayu nimakan vuahna.

merdeka. van der Meulen di Kota Kapur. kegembiraan. Dan lagi hendaklah semua yang disebut abdi setia baktilah mereka pada beliau. Batu Bersurat Kota Kapur dijumpai jauh dari Palembang. aku. ulu. akhirnya beliau mendapat anuttarabisamyaksambodhi. kandungan Batu Bersurat Kota Kapur berkisah tentang sumpahan raja Sriwijaya terhadap kerajaan di Pulau Jawa sebelum Sriwijaya menyerang kerajaan tersebut. suruh. BATU BERSURAT DI KOTA KAPUR DAN BATU BERSURAT DI KARANG BRAHI Pada Batu Bersurat Kota Kapur perkataan/bahasa Melayu telah lebih banyak ditemui dan unsur bahasa Sanskrit semakin berkurang. karmmawacita. memperoleh janmawacita. mati. Secara ringkasnya. jahat. pada tahun 1892. beri. durhaka. ulang. maka. keuliten. yang menjadi bini beliau hendaklah tetap setia sebagai isteri pada beliau. buat. Dan lagi. menjadi pertapa pada dang hyang Ratnatraya. sakit. membangun bodhichita dengan maitri.K. bunuh. siksaan dan penyakit tidak dapat tidur. binatang-binatang lengkap semua. . gelar. C. dibuat awet muda. hamba. kita. kedatuan. ingatan dan kecerdasan dan lagi ketetapan mahasatwa badan manikam vajracarira yang sakti tanpa upama. tuba. Imbuhan awalan ialah: ni-. kasihan. pulang. jadi lelaki kerana kekuatannya sendiri. bunuh dan zina di situ. ujar. kait. di-. jangan. bulan. melainkan sentiasa teguh bersila dengan senang membangun tenaga. janganlah dilakukan curi. Mudah-mudahan beliau memperoleh pengetahuan. hendaklah beliau memperoleh cintamaninidhara. Batu Bersurat ini bertarikh 608 tahun Saka (686 Masihi) dan mengandungi 10 baris ayat. rupa penuh. datu. Imbuhan akhiran pula ialah: -i dan -an. banyak. beliau dari sakit. tetapi. suara Brahma.bencana. mula. orang. indria lengkap. pahat. dan yang. tida. Beberapa perkataan bahasa Melayu Kuno sebahagian telah memperlihatkan irasnya dan sebahagian lagi kekal digunakan hingga kini. lawan. tatkalanya. kebahagiaan. Yang menjadi sahabat beliau janganlah mereka itu menderhaka pada beliau. curang. dengan. tapik. persumpahan. Di manapun beliau berada. tambal. benua. par-. ka-. sebuah pekan di Pulau Bangka. dan lagi ingatan kepada kelahiran yang sudah lampau. Berbeza daripada Batu Bersurat Kedukan Bukit dan Batu Bersurat Talang Tuwo. seperti: abai. batu. roga. kemenangan. hendaklah beliau bertemu dengan khalyanamitra. ketenangan. Batu bersurat ini dipercayai dibawa ke Pulau Bangka kerana tidak ada batu lain seperti itu di pulau tersebut. Batu bersurat ini ditemukan oleh J. Bagaimanapun barang usahanya hendaknya berhasil baik. kata manis. mar-. pengetahuan tentang perbezaan semua sipakala dan pemusatan fikiran. keliwat. di dalam. dosanya.

Begitu juga sekalian orang yang berbuat jahat. pengasih. makmur pula seluruh negeri mereka. membuat orang sakit.Berkhout. paksaan dan lain-lain lagi. maka mudah-mudahan mereka pula dibunuh sumpah dan dihukum segera. tidak menghormati.Dalam transkripsi ini. perbuatan mereka. Semoga perbuatannya yang keji (jahat) itu gagal dan pulang kembali kepada yang berdosa berbuat jahat itu. sanak saudara mereka dan keluarga mereka. sanak saudara mereka dan keluarga mereka direstui.. seperti mengganggu (merosakkan) fikiran orang. sangat (busuklah) perbuatan orang itu. menggunakan mantera guna-guna dan racun. dan kamu juga sekalian dewa yang menjadi permulaan segala sumpah. membuat orang menjadi gila. tuba. tidak setia akan daku. tidak tunduk. sirih setangkai (yang telah dibubuh guna-guna).. sangat (busuklah) perbuatan mereka. mendengar kata orang jahat. upas. Sesiapa yang menyuruh orang memusnahkan batu yang dipasang ini.(diikuti perkataan jampi) hai kamu sekalian dewa yang mulia yang hadir menjaga kedatuan(kerajaan) Sriwijaya. selamatlah mereka! Mereka tidak akan ditimpa penyakit dan bencana.Sewaktu dijumpa. setia akan daku dan akan dia yang kuberi kedudukan menjadi datu. Untunglah mereka. Tambahan lagi. Pada tahun Saka 608 hari pertama bulan terang bulan Waisaka sumpah ini telah diumumkan dan telah dipahat di perbatasan sewaktu tentera Sriwijaya dihantar untuk menakluk bumi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. biar mereka yang menyuruh berbuat jahat itu dibunuh sumpah. menegur orang jahat. Apabila ada orang di bumi di bawah kedatuan ini berpakat dengan orang jahat.batu ini di gunakan sebagai lapik untuk membasuh kaki di sebuah masjid di Jambi. Semoga mereka dibunuh sumpah ini! Tetapi jika mereka tunduk. tidak setia akan daku dan akan dia. Mereka yang membunuh. biarlah mereka ini dibunuh sumpah.baris yang ditebalkan cetak hurufnya merupakan baris yang terdapat dalam Batu Bersurat Kota Kapur) .mengenali orang jahat. memberontak. yang kuberi kedudukan (menjadi) datu. (Transkripsi teks pada Batu Bersurat Kota Kapur dan Batu Bersurat Karang Brahi adalah seperti di atas.Batu bersurat karang brahi yang bertarikh 614 tahun Saka (692 M) ini telah dijumpai pada tahun 1904 oleh seorang inspector bernama L. TERJEMAHAN Bahagia. Rombongan di bawah perintah datu Sriwijaya akan dihantar ke padang untuk menghukum mereka.

Tulisan Nagiri berasal dari utara India. bersamaan dengan 684 M.SISTEM TULISAN Tulisan Palava Keempat-empat buah batu bersurat pada abad ketujuh menggunakan tulisan Palava ( sejenis tulisan India Selatan Purba bagi penyebaran agama Hindu ) (a) Batu Bersurat Kedukan Bukit (Palembang). Tulisan Kawi Tulisan Kawi ini digunakan pada batu bersurat di Joreng (1179M) dan Padang Lawas (1213M) yang terletak di Tapanuli. bertarikh 614 Tahun Saka. Tulisan ini berbentuk kursif pada peringkat awalnya ditulis pada daun lontar. Kawi berasal daripada perkataan Sanskrit kavi =penyair. . bertarikh 605 Tahun Saka. bersamaan dengan 686 M. bersamaan dengan 692 M. Tulisan Nagiri Tulisan ini digunakan pada Batu Bersurat Gandasuli. bertarikh 608 Tahun Saka. bersamaan dengan 683 M (Masihi). (c) Batu Bersurat Kota Kapur (Pulau Bangka). (b) Batu Bersurat Talang Tuwo (Palembang). bertarikh 606 Tahun Saka. Sumatera Utara.CIRI-CIRI BAHASA MELAYU KUNO A. (d) Batu Bersurat Karang Brahi (Hulu Jambi).

Wanua Talaga Sariwu Dngan Niknai Nigalar Sawanakna Tatkalana /n/ ./b/ Watu Wuah Wala Wuluh Tuwa Tidak ada bunyi (e pepet) diganti dengan 2 /a/ atau digugurkan sahaja.KOSA KATA Bil./ny/ 3 Mulana Wuatana Winina Wanuana Dalamna Wuahna Sebanyaknya Dengan Benua Melayu Moden Bulan . Perbezaan Melayu Kuno Wulan Wunuh Wuat 1 /w/ .B.

th. kh. dh Bhakti Tataphi Sukhacita Bakti Bunyi /h/ dihilangkan Hanau Haur Enau Aur Berlepas mar – ber Marlapas Marwuat Marsila Nitanam Nimakan Ditanam Awalan ni – di Nimunumna Nisuruh Niwunuh Nipahat Niujari nipar – diper par-an menjadi per-an Niparwuat Parsumpahan Kata kerja aktif ditandai awalan ma dan mang Mawawa Manghidupi Mangujari Membawa .bh.

terlalu Itu Setangkai Batas Tiga Kebun Berpisah Menghubungi Mengganggu fikiran Memiliki hamba abdi Kamu BM kuno yang tidak digunakan lagi Wela Tlu Parlak Marsarak Mawuddhi Makalangit Marhulun Kita Perubahan makna Sapuluh dua Dua belas . awalan maka.dan akhiran -a Makasakit Makagila Datua Tanggungjawab Wuata Tumi Dhawa Inan Saramwat Menjadi sakit menjadi datu Perbuatan Dengan Sangat.Dua imbuhan yang sudah tidak dipakai.

BAB 3 BAHASA MELAYU PRAKLASIK DAN KLASIK .

sistem ejaan Jawi bukanlah sistem tulisan rasmi tetapi diajar sebagai satu subjek dalam pengajaran di sekolah manakala di Indonesia pula. manakala tulisan Kawi di Jawa. iaitu Bahasa Sanskrit. di daerah Bangkahulu dan Palembang di sebelah hulu.BAHASA MELAYU KLASIK DEFINISI Bahasa Melayu Klasik merupakan bahasa Melayu yang telah mempunyai aksara tersendiri. Akibatnya pengaruh . bahasa itu sudah mempunyai sistem tulisannya yang tersendiri walaupun tidaklah begitu sempurna. daerah Asia Tenggara terkenal sebagai Javadwipa. Hingga abad ke-14. Sebelum Bahasa Melayu menerima mana-mana pengaruh. Hal ini disebabkan pada zaman dahulu. Aksara rencong ialah huruf Melayu tua yang lebih tua daripada aksara Jawa kuno (tulisan Kawi). BAHAN BUKTI    Surat : Surat Sultan Ternate kepada Raja Portugal Naskhah : Kitab Dar al – Mazlum Salalatus Salatin Teks Undang-undang Hukum Kanun Melaka Undang.Masyarakat Melayu pada zaman ini dikatakan telah mengenali huruf kerana masyarakat Melayu pada ketika itu telah mampu merakamkan bahasa mereka dalam bentuk tulisan. Orang Arab menggelar orang Melayu sebagai Jawah atau Jawi. Bahasa Melayu telah mengalami pengaruh daripada tiga bahasa. Pengaruh pertama terhadap Bahasa Melayu ialah Bahasa Sanskrit yang dibawa oleh pedagang-pedagang India atau pedagang Melayu yang berurusan dengan negara India. Bahasa Jawa dan Bahasa Arab. sistem ini hanya dikenali oleh para pengkaji naskhah Melayu lama. Sisa tulisan ini dapat kita lihat dalam tulisan Rencong yang digunakan di Sumatera Selatan. Tulisan Jawi digunakan oleh orang Melayu sejak orang Melayu memeluk agama Islam. Masyarakat yang memiliki tulisan kebiasaannya dianggap telah memiliki peradaban yang lebih tinggi berbanding dengan yang lain. Di Malaysia.undang Laut PERKEMBANGAN AKSARA JAWI Sistem ejaan yang digunakan dalam tulisan Melayu berhuruf Arab yang dikenali juga sebagai ejaan Jawi.

Bahasa Sanskrit dianggap asas kepada Bahasa Melayu yang hidup hingga pada hari ini. muncul pula tulisan yang dikenali sebagai tulisan Jawi. Tulisan Bahasa Melayu yang asal. Didapati bahawa menerusi tulisan inilah Bahasa Melayu terus maju dalam pelbagai bidang. Kekurangan abjad ini telah menyebabkan mereka memilih huruf Parsi dan huruf lain yang mereka cipta sendiri dengan menambah tanda pada huruf Arab yang sedia ada. iaitu zaman kemuncaknya pengaruh Hindu di kepulauan Melayu. Para sarjana berpendapat pengaruh Hindu masuk ke alam Melayu sekitar abad ke-14. Kebanyakan mubaligh dan golongan cendekia Melayu mengenal pasti bunyi Bahasa Melayu yang tidak terdapat dalam Bahasa Arab.indianisasi berkembang dalam budaya Melayu. iaitu huruf Rencong tersisih tetapi kosa katanya bertambah kaya. Namun begitu. .

BAB 4 BAHASA MELAYU MODEN .

B. budayawan telah menyedari bahawa bahasa melayu semakin dipinggirkan dan mereka mahu memperjuangkan kedudukan bahasa melayu di tanah melayu •Mereka telah memperjuangkan bahasa melayu ini melalui perantaraan akhbar dan majalah serta hasil karya mereka •Penyebaran tersebut dibahagi kepada dua iaitu melalui perseorangan dan pertubuhan-pertubuhan •Perjuangan secara individu dilakukan melaui akhbar tempatan dengan megemukakan pelbagai isu dan persoalan dari hasil karya.TAHAP PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU A. . bahasa melayu terpinggir kerana penggunaan bahasa inggeris lebih diutamakan dalam pentadbiran dansebagaibahasa pengantar di sekolah-sekolah •Tidak diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan kerana penggunaan yang terhad dalam komunikasi seharian dan penulisan buku-buku berunsur Islam dan sastera sahaja •Pada awal abad ke-20 sasterawan. BAHASA MELAYU MODEN PASCAMERDEKA melayu • Para nasionalis berusaha gigih untuk menjadikan bahasa sebagai bahasa kebangsaan •Usul bahasa melayu sebagai bahasa kenagsaan telah termaktub dalam perlembagaan negara kita . BAHASA MELAYU MODEN PRAMERDEKA •Sebelum merdeka. •Hasilnya . wartawan. tertubuh Suruhanjaya Reidyang dilantik khas untuk menyediakan draf Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu •Apabila mencapai kemerdekaan Perlembagaan Persekutuan Perkara 152v menyatakan bahawa Bahasa Melayu sebagai bahasakebangsaan bagi negara yang merdeka.

bahasa perhubungan umum. penerangan dan penyampaian maklumat •Bahasa melayu sebagai bahasa perpaduan * alat untuk menyatupadukan kaum *dapat melahirkan bangsa Malaysia yang mempunyai identiti yang sama * memupuk semangai kekitaan dan bersatu-padu •Bahasa melayu sebagai bahasa ilmu * alat untuk menyampaikan dan memperoleh ilmu dalam pelbagai bidang * memantapkan sisten ejaanserta meluaskan perbendaharaan kata sertamempunyai tatabahasa yang lengkap Tokoh-Tokoh Bahasa Melayu Sebelum Merdeka Abdullah bin Abdul Kadir Munshi Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1796-1854). Beliau melihat bahawa nahu bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing merupakan pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dipaksakan ke atas bahasa Melayu . Hikayat Abdullah(1843). bahasa pengantar dan bahasa ilmiah •Bahasa melayu sebagai bahasa komunikasi * untuk menyampaikan perasaan dan fikira secara lisan ataupun bertulis *digunakan sebagai bahasa tulisan di akhbar dan majalah * digunakan dalam pertuturan. Karya -karya Abdullah ialah : Syair Singapura Terbakar (1830. bahasa penradbiran. menghasilkan karya pertamanya pada tahun 1830 yang bertajuk Syair Singapura Terbakar. Dawai-Kulub (1838). . Kitab Adat Segala Raja-raja Melayu Dalam Segala Negeri (1837). Kisah Pelayaran Abdullah ke Jedah (1854). Hikayat Kalilah Wa Daminah (Terjemahan Tamil 1835). Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan (1838). bahasa rasmi bahasa perpaduan dan bahasa ilmu •Fungsinya sebagai bahasa rasmi negara .FUNGSI BAHASA MELAYU MODEN •Digunakan sebagai bahasa kebangsaan .

Za’ba Tan Sri Pendeta Za’ba ( 1895 – 1973)..Mendirikan satu roh perhubungan berkenalan dan pergaulan sesama ahli. atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad merupakan seorang tokoh bahasa dan pemikir Melayu. Raja Ali Haji pernah mengarang sebuah gurindam yang sangat terkenal dalam bidang sastera lama. terdapat dua belas karya Raja Ali Haji yang penting iaitu Kitab Salasilah Melayu dan Bugis dan Thufat. 4. Sebuah lagi karya Raja Ali Haji yang penting berkaitan dengan bahasa Melayu ialah Kitab Pengetahuan Bahasa. Daftar Ejaan Melayu: Jawi – Rumi dan Pelita Bahasa Melayu. Kitab Salasilah Melayu dan Bugis dihasilkan pada tahun 1890. Raja Ali Haji yang berpendidikan Arab masih mengekalkan bahasa Melayu Klasik yang banyak mempengaruhi oleh perkataan Arab dan struktur Arab. Tujuan : . asal usul mereka dan pergolakan politik yang mereka alami sehingga menyebabkan mereka tersingkir daripada kuasa diraja tradisional dan Kepulauan Riau. -Menggalakkan karang mengarang dalam bahasa Melayu dan buku-buku bahasa Melayu. Kedua-dua karya ini membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan rajaraja Bugis. Rahsia Ejaan Jawi. Kegiatan Lembaga bahasa ( dibentuk bagi menjalankan kegiatan PASPAM dalam bidang bahasa dan persuratan. Antara karya beliau yang penting berjudul Bustanul-Katibin.Raja Ali Haji Raja Ali Haji (1809-70). Tuhfat al. Malaysia (P INSTITUT BAHASA MELAYU MODEN PRAMERDEKAena ASPAM) Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia (PASPAM) 1.Al-Nafis. Antara karyanya ialah Ilmu Bahasa Melayu. Ilmu Mengarang Melayu. iaitu Gurindan Dua Belas. sementara kitab Taufat al-Nafis pula dihasilkan pada tahun 1865. Tarikh tubuh : 7 April 1934 2. merupakan salah seorang sasterawan yang sezaman dengan Abdullah tetapi mempunyai latar pendidikan yang berbeza.Nafis pula merupakan hasil sejarah Melayu yang penting. Pelopor utama : Mohd Al-Khatib dan Ariffin Ishak 3. Pelita Mengarang. Dalam bidang sejarah.) : -Edar buku adat Melayu . Za’ba muncul sebagai seorang cendekiawan Melayu yang dihormati sejak tahun 1920-an lagi.

Pelopor utama : -Za’ba -R.nahu. Mengadakan pemaharuan sastera Melayu 3. Memperluas dan mempertingkatkan mutu sastera Melayu.Ali Baba dengan 40 Orang Penyamun. Menghasilkan The Malay Home Library Series -buku bacaan untuk masyarakat umum dan kanak-kanak -Antara buku yang dihasilkan ialah Sang Maharaja Singa.sejarah.-Beli karangan daripada ahli PASPAM -Keluar kamus bahasa Melayu -Adakan peraduan karang-mengarang bahasa Melayu 5.Hikayat Taman Ajaib. Winstedt -O. Rosmera. Hasilnya : 1. Tujuan : . .Mengeluarkan buku sekolah -Menghasilkan bahan bacaan untuk masyarakat -Menerbitkan jurnal -Mengadakan perpustakaan bergerak. Melindungi hak-hak dan kepentingan para penulis dan pengarang. Kris Mas. Menghasilkan “Siri Buku Teks Sekolah” -Antara buku yang dihasilkan – buku ejaan.ilmu hisab dan ilmu alam. Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) Tarikh : 6 Ogos 1950 Di mana : Singapura Tokoh : Masuri SN. Tarikh tubuh : 1924 2. Arif Ahmad( MAS). Kejayaan Lembaga bahasa PASPAM Timbulkan kesedaran tentang pentingnya bergerak secara kolektif bagi memajukan bahasa dan persuratan Melayu.ASAS 50 merupakan pelapor pembaharuan kepada kesusasteraan Melayu moden. 2. 5. 4.T.O. Dussek 3. Pejabat Karang Mengarang 1. Usman Awang (Tongkat Waran). Tujuan : 1.

BAB 5 UNSUR-UNSUR ASING DALAM BAHASA MELAYU .

komputer.bot.DEFINISI  Peminjaman kata asing bererti peminjaman bahasa lain dengan atau tanpa adaptasi linguistik.Inggeris . peminjaman berpindah (vokal/vowel) Susur galur peminjaman kata-kata adalah seperti berikut: Sanskrit .  Peminjaman dilakukan secara -terus -terjemahan  Peminjaman terus -Bentuk dan sebutan kata asing disesuaikan dengan sitem bahasa Melayu.  Peminjaman Terjemah -Sesuatu konsep diberikan maknanya dalam bahasa Melayu -Contoh: Honeymoon diterjemahkan menjadi bulan madu JENIS-JENIS PEMINJAMAN a. peminjaman kuno (purnama) f. e. peminjaman dialek Igmpar (dialek Pulau Pinang). kapal terbang.Arab . -Contoh:model. peluru meriam) d. bonus) b. peminjaman pemerian (kapal selam. peminjaman kacukan (kasut but) c. peminjaman tulen (matematik.Indonesia .

Dagangan .Istilah abstrak .  Kosa kata yang dipinjam melibatkan pelbagai bidang antaranya: .Bidang agama dan falsafah .Haiwan .  Bagi mengatasi masalah sinonim  Bagi mengungkapkan sesuatu kata dengan lebih tepat.Penyakit .Tumbuhan . BAHASA SUMBER A.FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEMINJAMAN BAHASA ASING  Keperluan untuk menamakan sesuatu konsep yang baharu  Kekerapan penggunaan kosa kata asing yang lebih tinggi berbanding bahasa penutur natif.Tubuh .Negara dan kekerabatan .Fenomena semula jadi.BAHASA SANSKRIT  Hubungan dengan India telah menyebabkan banyak kosa kata Sanskrit diserap masuk ke dalam bahasa Melayu.Kekeluargaan .

BAHASA PARSI DAN TAMIL  Pergaulan dengan penutur bahasa Tamil dan Parsi turut menyebabkan beberapa kosa kata bahasa tersebut digunakan dalam bahasa Melayu.Adat istiadat .Kebudayaan E.BAHASA ARAB  Penyebaran Islam di Kepulauan Melayu bukan sahaja mengubah kepercayaan penduduk tetapi telah menyebabkan banyak kosa kata Arab.Permainan D.  Antara kosa kata Jawa yang digunakan ialah: .Makanan .Makanan .BAHASA CINA  Hubungan dengan masyarakat Cina.Sistem panggilan .anataranya yang berkaitan dengan .jumlahnya tidak begitu banyak.B. .  Walau bagaimanapun.Peralatan .Buah-buahan .Kata konsep .khususnya yang berkaitan dengan agama Islam diserap ke dalam bahasa Melayu.khususnya penutur bahasa hokkian telah menyebabkan banyak kosa kata Cina dipinjam. BAHASA JAWA  Pemerintahan Majapahit dan penghijrahan penduduk Jawa ke Tanah Melayu telah menyebabkan bahasa Jawa diserap ke dalam bahasa Melayu.Kata panggilan .Sayur-sayuran .Kosa kata umum . C.Kebudayaan .

 Antaranya bahasa-bahasa tersebut bahasa Inggeris masih diserap sehingga kini akibat daripada kemajuan dalam bidang sains dan teknologi.  Antaranya kosa kata Portugis.F. .Belanda dan Inggeris.KATA PINJAMAN EROPAH  Kedatangan orang Eropah untuk meluaskan tanah jajahan mereka ke Kepulauan Melayu telah menyebabkan banyak kosa kata Eropah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu.

DINAMIKA BAHASA BAB 6 VARIASI BAHASA .

BAHASA TAK FORMAL  Disebut juga sebagai bahasa basahan yang digunakan dalam situasi tidak rasmi.iaitu dari segi: . .DIALEK DAN BAHASA BAKU A.Sintaksis B. DIALEK  Kelainan bahasa yang berbeza daripada bentuk baku  Perbezaan adalah dari segi: .kosa kata B. BAHASA FORMAL DAN TAK FORMAL A.iaitu bahasa dalam pentadbiran.Morfologi .Fonologi .tatabahasa . BAHASA FORMAL  Bahasa yang mematuhi sistem bahasa. BAHASA BAKU  Kelainan bahasa oleh komuniti bahasa yang lazimnya terdiri daripada golongan berpendidikan  Digunakan dalam situasi rasmi C. BAHASA RASMI  Bahasa yang digunakan dalam urusan rasmi Negara.sebutan .

 Empat aspek tentang penggunaan bahasa istana. BAHASA ISTANA  Bahasa yang khusus digunakan oleh golongan istana.  Pemulukan:bertujuan untuk meninggikan kedudukan seseorang  Pendinaan:ungkapan merendahkan diri apabila rakyat biasa berhubung dengan istana. .ialah: -penggunaan kata ganti nama diri -penggunaan gelaran -penggunaan perkataan dan ungkapan khusus -unsur pemulukan dan pendinaan.BAHASA HALUS DAN BAHASA KASAR A. BAHASA HALUS  Bahasa yang sopan. BAHASA KASAR  Bahasa yang tidak sopan  Tidak manis dituturkan BAHASA ISTANA A.  Menggunakan ungkapan yang lebih lembut. B.

BAB 7 LARAS BAHASA .

CIRI LINGUISTIK  Aspek Bunyi  Aspek Perkataan  Aspek Ayat . CIRI-CIRI KEPERIHALAN  SITUASI LUARAN • • maksudnya ialah latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa. Gaya merujuk kepada pelisanan dan penulisan. CIRI-CIRI LARAS BAHASA A. situasi. topik dan tujuan perbincangan.DEFINISI Gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. pendengar.     cara penyampaian perhubungan sosial dan peribadi bahan fungsi sosial  SITUASI PERSEKITARAN B. merangkumi struktur sosial dan keseluruhan cara hidup yang menentukan tindak-tanduk anggota masyarakat. Penggunaan merujuk kepada penutur.

JENIS-JENIS LARAS BAHASA • • • • • • • • • • • Laras Bahasa Biasa Laras Bahasa Iklan / Perniagaan Laras Bahasa Sains Laras Bahasa Media Massa Laras Bahasa Rencana Larasa Bahasa Undang-Undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Sukan Laras Bahasa Sastera / Kreatif Laras Bahasa Ekonomi Laras Bahasa Akademik LARAS BAHASA BIASA • • • Tiada konteks khusus atau melibatkan sebarang bidang ilmu Penggunaan dalam perbualan harian Tiada istilah khusus .

• • • • Struktur ayat adalah mudah. ringkas dan padat Kata pinjaman tidak banyak digunakan Tidak terdapat istilah teknikal Bentuk laras bahasa biasa formal digunakan dalam situasi rasmi sahaja • Bentuk laras bahasa biasa tidak formal menggunakan ciri-ciri bahasa basahan LARAS BAHASA IKLAN • • • • • • • Untuk menyampaikan maklumat berkesan Pemberitahuan fakta yang jelas amat dipentingkan Ayat ringkas dan pendek (banyak guna kata sifat) Sifat bahasa adalah imaginatif dan kreatif Penggunaan bahasa retorik Tidak mementingkan tatabahasa Guna pernyataan tertentu .

kimia dan teknologi LARAS BAHASA MEDIA MASSA • Peranan media massa adalah untuk melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah diterima pendengar dan pembaca Laras media massa tidak mementingkan tatabahasa. formal dan objektif berdasarkan kajian dan fakta • • • • Istilah sains dan teknikal adalah banyak Ada istilah pinjaman Terdapat banyak penggunaan kata nama dan ragam ayat pasif Dibahagikan kepada subbidang seperti laras fizik. biologi. bersifat formal dan menidakkan bahasa basahan • Mempunyai sifat intelektual. seperti imbuhan dan kata hubung Tiada istilah teknikal dan khusus • • . saintifik.LARAS BAHASA SAINS • Laras ilmiah. berbahasa moden.

tepat dan padat Tiada graf atau gambar Binaan ayat adalah panjang • • • • • • . tetapi kepersisan dan kejelasan dipentingkan Bersifat objektif. terperinci.LARAS BAHASA RENCANA • • • • Bersifat umum Menampilkan berbagai-bagai idea tentang sesuatu isu Gaya bahasa mudah difahami Melaporkan sesuatu kepada pembaca secara umum ataupun terperinci LARAS BAHASA UNDANGUNDANG • Teks bersabit dengan perundangan yang mengandung prinsip undangundang tertentu dan berbentuk akta (bahagian dan seksyen) Terdapat istilah khusus yang kebanyakannya dipinjam daripada bahasa Inggeris Makna kosa kata berdasarkan intepretasi Struktur ayat tidak diutamakan.

imejan. bahasa tersirat Ada unsur seperti metafora. personifikasi dan hiperbola Bernada puitis dan bersifat komunikatif LARAS BAHASA EKONOMI • Berbentuk ilmiah tentang isu ekonomi . bersahaja dan jelas Ada istilah aktiviti sukan Kosa kata mudah difahami LARAS BAHASA SASTERA • • • • • • Laras bahasa terhasil daripada cetusan imaginasi dan pengalaman Ada istilah khusus tentang sastera Bersifat figuratif (penyimpangan makna daripada bahasa biasa) Mementingkan pemilihan diksi berkesan. kiasan.LARAS BAHASA AGAMA • • • • Membincangkan isu agama Ada istilah pinjaman Terdapat petikan Terdapat tamsil ibarat atau kias ibarat untuk pengajaran LARAS BAHASA SUKAN • • • • Menyampaikan maklumat kegiatan sukan Bahasa adalah ringkas.

kelenturan. formal dan objektif Gaya bahasa menunjukkan kematangan dan keintelektualan (berkeupayaan menyampaikan buah fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan) Istilah bersifat khusus dan sukar difahami oleh orang yang tidak berpendidikan tinggi Ada kesempurnaan bahasa (kestabilan. perbincangan dan penghuraian Terdapat penulisan ragam ayat pasif dan ayat majmuk Ada format seperti nota kaki.• • • • • Ada istilah teknikal ekonomi Tidak mengutamakan struktur ayat Gaya bahasa formal Maklumat jelas dan eksplisit Fakta berdasarkan bukti data dan statistik LARAS BAHASA AKADEMIK • • Bersifat ilmiah. bibliografi dan indeks • • • • • . keberkesanan dan keindahan) Mengutamakan pemaparan. kepelbagaian.

BAB 8 WACANA .

Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat.DEFINISI Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. satu perenggan. ayat yang sering digunakan ialah ayat tanya. •Menentukan jenis wacana yang digunakan. KOHESI (tautan) •Bermaksud keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan denganunsur linguistik yang lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacanayang lengkap. •Keserasian hubungan ini lazimnya dilihat melalui –Hubungan antara satu perkataan –Frasa atau ayat lain dalam wacana yang sama –Frasa atau ayat dengan perkataan •Contoh:- . sebuah buku atau satu siri buku. •Untuk menimbulkan interaksi yang komunikatif. PENERIMAAN •Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembacamemahami sepenuhnya wacana yang diujarkan sama ada dalam bentuk lisanatau tulisan. CIRI-CIRI WACANA TUJUAN •Ditentukan oleh penghasil wacana tersebut sama ada penulis atau pembicaranya. •Jika tujuan seseorang adalah untuk mendapatkan maklumat. satu bab.

Dalam contoh di atas. Kesinambungan idea ini telah menjadikan ayat-ayat tersebut bertaut di antara satu sama lain untuk membentuk wacana yang bermakna. penyakit dan masalah ini. •Contoh:Muhammad memandu van. terdapat tautan antara kedua-dua ayat tersebut. . MAKLUMAT •Terbahagi kepada dua. Van itu kepunyaan Hassan.Muhammad. Contoh di atas jelas menunjukkan kesinambungan idea melalui perkataan AIDS. Perkataanmereka dalam ayat kedua merujuk kepada Muhammad. Penyakit ini telah lama dikesan di beberapa buah negara di Eropah. •Contoh:Penyakit sindrom kurang daya tahan atauAIDS bukanlahgejala yang baharu. tetapi masalah ini masih tidak dapat diatasi. sementara sana merujuk kepada perpustakaan. Mereka ke sana untuk meminjam buku. Fatimah dan Azian. Walaupun bidang sains dan teknologi berkembang maju. maklumat lama (maklumat yang telah dinyatakan padaperingkat awal dan diulang semula dalam konteks yang berikutnya) danmaklumat baharu (maklumat yang baru sahaja dinyatakan dengan anggapanpendengar atau pembaca tidak mengetahui maklumat itu sebelum ini). Fatimah dan Azian ke perpustakan. KOHEREN (runtutan) •Tatabahasa Dewan (2005:525) menjelaskan ia merupakan kesinambunganidea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi teks itubermakna. gejala.

frasa atau ayat adalah penting.Sinonim – pengulangan perkataan yang mempunyai makna yang hampir sama . pemilihan kata.Penghubung .Hiponim – pengulangan antara makna khusus dan makna umum .KEADAAN •Sesuatu wacana yang diujarkan perlulah sesuai dengan keadaan.Rujukan .Elipsis/pengguguran - A.  Terdiri daripada penanda: . untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan.iaitu pengulangan: . •Wacana-wacana lain turut memainkan peranan penting untuk membantu seseorang memahami dengan mudah.Leksikal . INTERTEKS •Bermaksud wacana yang bergantung kepada wacana yang lain.Unsur yang sama perkataan diulang sepenuhnya .Kolokasi – pengulangan kata selingkungan . PENANDA LEKSIKAL  Merupakan pertautan dari segi makna  Melibatkan pengulangan perkataan. •Oleh itu. PENANDA WACANA  Bertujuan untuk mewujudkan kesinambungan dalam teks. •Kefahaman seseorang terhadap sesebuah wacana bergantung kepada pengetahuannya terhadap perkara yang sedang dibaca atau didengarnya itu.Penggantian .

PENANDA PENGGANTIAN  E.Verbal . C.  Contoh:”mereka” – rujukan kepada “orang kampung”. Wacana tulisan melibatkan penulis dan pembaca. PENANDA PENGHUBUNG  Menghubungkan unsur-unsur linguistik dalam teks. PENANDA RUJUKAN  Melibatkan rujukan ganti nama diri dan ganti nama tunjuk. Wacana lisan melibatkan pembicara dan pendengar. Terdiri daripada penggantian: .Nominal .  Terdiri daripada penghubung: Tambahan Tentangan Musabab Tempoh D.B.Klausa ELIPSIS  Melibatkan pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan sebelumnya – maklumat tersebut telah diketahui JENIS-JENIS WACANA    Terdiri daripada wacana lisan dan tulisan. .

BAB 9 RETORIK .

seperti Dewan Perhimpunan atau Mahkamah. Retorik klasik diajar dalam sastera liberal asal dan trgolong dalam trivium. melobi. pemidato. guru) merupakan seni atau teknik memujuk melalui bahasa lisan. kebebasan berpersatuan dan kebebasan politik. Konsep retorik telah diperluas daripada bidang politik. Definisi retorik sudah diperluas sejak retorik dijadikan satu bidang kajian di universiti. kartografidan seni bina. retorik klasik (iaitu yang didefinisikan di atas) berbeza dengan retoik komtemporari yang turut melibatkan analisis teks tulisan dan visual. pemasaran dan pengiklanan kepada bidang lain seperti kemanusiaan.kesusasteraan. Retorik banyak digunakan dalam masyarakat demokratik dengan prinsip kebebasan bersuara. rhêtôr. hubungan awam. . Retorik ini bertujuan menyampaikan fakta dan maklumat yang lengkap kepada pembaca atau pendengar. undangundang. Manakala retorik menekanan kaedah memujuk dalam tempat awam dan politik. tepat. Dalam zaman purba dan pertengahan. sains sosial. Logik pula menekankan ujian dan penciptaan ilmu baru melalui proses soal dan jawab. sejarah . Oleh itu. JENIS-JENIS RETORIK i. Pemerian • Pemerian ialah teknik penggunaan bahasa yang berbentuk penjelasan atau huraian tentang sesuatu idea. kajian tatabahasa menekankan penggunaan bahasa yang betul.DEFINISI Retorik (bahasa Greek: ῥήτωρ. memuaskan dan berkesan dalam pengkajian dan kritikan karya sastera. agama. kewartawanan. visual atau tulisan.

Pendedahan • Retorik ini mendedah dan menampakkan sesuatu atau menyingkap atau memapar atau menunjukkan sesuatu perkara atau maklumat dengan jelas dan terperinci.ii. Penceritaan • Retorik ini merupakan satu bentuk penyampaian melalui cerita. . sama ada dalam penulisan mahupun lisan. Pemujukan • Retorik jenis ini menggunakan bahasa pujukan untuk mempengaruhi pemikiran dan keyakinan orang lain supaya mempercayai sesuatu perkara yang diperkatakan. perdebatan. pembicaraan. v. forum dan penulisan yang bersifat akademik. iv. Tujuan retorik ini adalah untuk memindahkan idea atau maklumat daripada seseorang kepada khalayak dengan berkesan. Penerangan • Retorik jenis ini memberikan penerangan tentang sesuatu perkara dengan terperinci daripada satu langkah kepada satu langkah yang lain. vi. iii. Retorik jenis ini digunakan dalam sesuatu perbahasan. Penghujahan • Retorik ini juga dikenali sebagai pemujukan rasional atau intelek.

 Ayat topik dalam perenggan yang menggunakan teknik deduksi akan diletakkan dipermulaan perenggan manakala idea-idea sokongan akan hadir kemudian.  Teknik penyampaian ini biasanya digunakan dalam penulisan ilmiah atau akademik .  Kaedahdeduktif ini dinamakan perenggan deduktif atau perenggan piramidterbalik. Teknik Pentakrifan  Idea utama dikembangkan dengan cara memberikan batasan makna ataupengertian kepada sesuatu istilah atau konsep. Teknik Induksi  Suatu kaedah penulisan yang dimulai dengan suatu penyataan khusus dan diakhiridengan penyataan umum atau generalisasi.  Ayat topik yang menggunakan kaedah induksi akan diletakkan pada akhirperenggan.  Digunakan untuk menerangkan sesuatu perkara yang sukar atau komplek denganmembandingkan perkara tersebut dengan perkara lain yang lebih senang difahami.TEKNIK PENYAMPAIAN IDEA Teknik Deduksi  Kaedahpenulisannya dimulai dengan suatu penyataan umum dan kemudiannyadiikuti oleh penyataan-penyataan yang khusus. Teknik Analogi  Penghasil wacana akan membandingkan sesuatu perkara dengan perkara yanglain yang mempunyai ciri-ciri persamaan dan kesejajaran.

 Setiap komponen diperhatikan secara terasing tetapi mempunyai hubungandalam kesatuan yang lebih besar  Aspek komponen yang diperhatikan biasanya berkaitan dengan ciri-ciri.tanpa melakukan sebarang perubahan.  Petikan tidak langsung – diambil daripada sumber tertentu dengan melakukan pengolahan semula dengan menggunakan perkataan sendiri.  Digunakan dalam retorik pendedahan yang bertujuan memberikan pemahamankepada khalayak. fungsi.dan tindak balas komponen tersebut.Umumnya.  Teknik ini mengembangkan sesuatu topik dengan membahagikannya kepadabeberapakomponen.Teknik Pencerakinan  Dikenal juga sebagai teknik analisis. Teknik Petikan  Digunakan untuk menyokong atau mengukuhkan hujah  Petikan langsung – diambil dari sumber tertentu. .petikan langsung ditandai oleh pengikat kata.

BAB 10 KESANTUNAN BERBAHASA .

rujukan hormat dan ganti nama. pangkat. junjung kasih. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. Dalam kesantunan berbahasa. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. pangkat. . tuanku. 4. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. bercemar duli dan sebagainya. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib.DEFINISI 1. dan keakraban hubungan. bersiram. umur. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. 5. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. 2. berangkat. bersemayam. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. 3. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. 8.'' 7. 6. umur dan keakraban hubungan. bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri.

Terbahagi kepada kata kekeluargaan dan kata ganti nama .CIRI-CIRI KESANTUNAN BERBAHASA A.  Contoh: buang air kecil. KATA GANTI NAMA DIRI  Bahasa diraja:   bahasa yang digunakan dalam komunikasi yang melibatkan golongan diri.meninggal dunia dan hamil. . Kata ganti nama diri Merujuk kepada ganti nama diri pertama.Kata kekeluargaan Kosa kata yang digunakan dalam lingkungan keluarga diraja. B. diraja.  Dalam Bahasa Melayu terdapat beberapa kosa kata yang dianggap halus dan santun.nikah. UNGKAPAN BERTATASUSILA  Ungkapan yang sopan semasa berkomunikasi.kedua dan ketiga yang digunakan oleh keluarga diraja atau rakyat biasa apabila berurusan dengan keluarga diraja.

encik atau cik kerap digunakan.  Gelaran ikhtisas - Gelaran bagi individu yang berjaya dalam bidang ikhtisas atau akademik Contoh:professor.Yang Amat Arif.Usia dan keakraban menentukan bahasa sapaan yang digunakan.opah dan datuk.kata sapaan yang digunakan adalah tidak formal seperti Pak Ngah Leman.the.emak.kata sapaan seperti saudara.Mak Lang Zainab.Bagi hubungan yang formal.doctor. .kakak.adik.saudari. C. . Panggilan hormat bagi individu yang berpangkat atau berstatus dalam majlis rasmi/formal antaranya ialah Yang Amat Berhormat.Bagi hubungan yang akrab.busu. .  Kata ganti diri di luar keluarga .Yang Amat Berbahagia. .Contoh:ayah.  Gelaran anugerah - Gelaran yang diberikan oleh kerajaan disebabkan jasa yang disumbangkan kepada negara. GELARAN ATAU PANGGILAN MENGIKUT SITUASI  Gelaran Keturunan - Gelaran yang diperoleh secara warisan.ustazah.ustaz.angah.long.ibu.Melibatkan kata sapaan atau gelaran dalam keluarga. Bahasa Biasa atau Bahasa Orang Kebanyakan  Kata ganti nama keluaga .

KANDUNGAN BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 BAB 8 BAB 9 BAB 10 M/S 1-5 6-14 15-16 17-20 21-24 25-26 27-33 34-37 38-41 42-44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful