P. 1
Pembangunan Sahsiah(Tugasan 2)

Pembangunan Sahsiah(Tugasan 2)

|Views: 299|Likes:
Published by bangsanegara

More info:

Published by: bangsanegara on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

RIS

SEMESTER 1 SESI 2010/2011

KOD & NAMA KURSUS

KKD 2063 : PEMBANGUNAN SAHSIAH
TAJUK Perubahan Sahsiah Adalah Proses Pertumbuhan Diri Kesan Daripada Interaksi Dalaman (psikologi) Dan Input Persekitaran Luaran. Kursus pembangunan Sahsiah Telah Dibina Khusus Sebagai Input Perubahan Karektor Seorang Pendidik Yang Professional Dan Berkesan. i. Merujuk kepada kursus pembangunan sahsiah, jelaskan 4 (perkara) utama yang cuba diterapkan kepada guru-guru. Huraikan dengan member contoh yang jelas bagaimana kursus pembangunan sahsiah member kesan kepada perubahan karektor diri anda.

ii.

KUMPULAN A12 (A112PJJ)

DISEDIAKAN OLEH

NAMA SAHIMAH BT. MAT ISA

NO. ID D20112054186

NO. TELEFON 0125498766

NAMA TUTOR E-LEARNING: PUAN SAMSIAH BT MOHD. JAIS TARIKH SERAH: 9 APRIL 2012

kelenjar. Peribadi menggambarkan sifat personaliti individu yang membezakannya daripada orang lain. 1 . tabiat. motif. sikap dan watak seseorang. JELASKAN EMPAT (4) PERKARA UTAMA YANG CUBA DITERAPKAN KEPADA GURUGURU. ii. 1994:1) Sahsiah mempunyai tiga ciri utama iaitu keunikan dengan membawa maksud tersendiri. MERUJUK KEPADA KURSUS PEMBANGUNAN SAHSIAH. budi pekerti. emosi. kebolehsuaian atau keupayaan seseorang untuk berubah dan diubah dan organisasi iaitu bukan sekadar himpunan tingkah laku sebaliknya melibatkan corak tindakan dan operasi yang bersifat konsisten. persepsi. HURAIKAN DENGAN MEMBERI CONTOH YANG JELAS BAGAIMANA KURSUS PEMBANGUNAN SAHSIAH MEMBERI KESAN KEPADA PERUBAHAN KAREKTOR DIRI ANDA.PERUBAHAN SAHSIAH ADALAH PROSES PERTUMBUHAN DIRI KESAN DARIPADA INTERAKSI DALAMAN (PSIKOLOGI) DAN INPUT PERSEKITARAN LUARAN. kognitif. kepercayaan dan emosi. Ia merujuk kepada perangai yang mencirikan peribadi orang berkenaan. harapan. Mengikut G. nilai. urat saraf. Sifat sahsiah merangkumi gaya hidup. ______________________________________________________________________________ PENGENALAN SAHSIAH Sahsiah bermaksud peribadi atau personaliti. kepercayaan. Tegasnya sahsiah mencerminkan sifat fizikal.W Allport dalam bukunya “Pattern and Growth in Personality”. i. sikap. sosial dan rohani seseorang. wajah dan gerak geri seseorang (Mok Soon Sang. bersama dengan unsur-unsur fizikal seperti bentuk tubuh badan. nilai. KURSUS PEMBANGUNAN SAHSIAH TELAH DIBINA KHUSUS SEBAGAI INPUT PERUBAHAN KAREKTOR SEORANG PENDIDIK YANG PROFESSIONAL DAN BERKESAN. pemikiran. Sistem psikofizikal merangkumi segala unsur psikologi seperti tabiat. perasaan. sahsiah ditakrifkan sebagai organisasi dinamik sesuatu sistem psikofizikal di dalam diri seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus.

media dan agama. Perubahan yang positif akan membentuk individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. Terdapat dua pendapat tentang pembangunan sahsiah iaitu menurut Shahabuddin dan Rohizan (2007) . Pembangunan sahsiah yang unggul adalah suatu konsep yang berkaitan dengan kualiti insan.t. pembentukan sahsiah diri seseorang itu dipengaruhi oleh pelbagai faktor dalaman dan luaran. perkembangan dan pembangunan sahsiah diri ini banyak dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang berlaku dalam masyarakat. murni dan berdaya maju (Mohd Nasir et al 2006). 1992). pembangunan sahsiah bukan sahaja dilihat dari aspek jasmani. intelek.KEPENTINGAN PEMBANGUNAN SAHSIAH Pembentukan sahsiah diri penting dalam kehidupan kita. Faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam pembangunan sahsiah adalah hubungan manusia dengan Allah s. emosi mahupun rohani. Dalam proses sosialisasi ini terdapat empat agen yang memainkan peranan yang penting dalam pembentukan persekitaran masyarakat khususnya ke atas perkembangan dan pembangunan sahsiah . Manakala menurut Habibah dan Noran Fauziah (1997). rakan sebaya. Dalam perspektif Islam . Pembangunan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi. Pembentukan sahsiah diri yang sempurna merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Pembangunan sahsiah juga membawa makna membina akhlak . tetapi juga merangkumi seluruh aspek rohani. interaksi roh dan jasmani serta peranan akal.w. peribadi dan tingkahlaku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun. Empat agen yang memainkan peranan penting dalam pembentukan persekitaran masyarakat ialah keluarga. Apabila seseorang itu begitu positif dalam mempersepsikan kehidupannya maka lahirlah golongan yang cemerlang sahsiahnya baik dari segi fizikal. 2 . mental. Oleh itu. Secara kesimpulannya. naluri dan akal individu. fokus pembangunan sahsiah merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran. sahsiah bermaksud akhlak yang terbahagi kepada dua bahagian iaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sahsiah diri dapat didefinasikan sebagai segala tingkah laku moral yang dilakukan tanpa melanggar norma-norma kehidupan masyarakat. sahsiah bermaksud personaliti atau secara umumnya akhlak.Maka.

Weber (18641920) dan Maslow (1908-1970) . ibadah (ritual). keperluan jasmani yang ditekankan mengikut perspektif barat ialah keperluan fizikal dan keperluan psikologi manusia. pengaruh sekolah. Manusia memainkan peranan penting dalam menggerakkan sesuatu sistem. akidah. adab kehidupan berkeluarga. pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu melibatkan pengetahuan agama. mencari rezeki. media massa dan masyarakat. Dari perspektif Barat. 3 . penghayatan Al-Quran. kebudayaan. sesebuah institusi persekolahan tidak akan maju sekiranya barisan gurunya tidak mempunyai kecekapan dan kemahiran yang diperlukan.Abdullah Nashih (1994) mendefinisikan pembangunan sahsiah berdasarkan empat unsur iaitu pembinaan akidah (kepercayaan). Perubahan sahsiah adalah proses pertumbuhan diri kesan daripada interaksi dalaman (psikologi) dan input persekitaran . Berdasarkan pandangan seperti Mark (1818-1883). budi pekerti dan pembangunan jiwa serta hati. Manakala Ibn Miskawah mentakrifkan pembangunan sahsiah ialah suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong seseorang bertindak melakukan perbuatan serasi dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang kerana sifat yang tertanam dalam diri individu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa melibatkan pemikiran. meningkatkan status kuasa dan agama serta meningkatkan kelas sosial ekonomi yang dianggap sebagai tunjang dalam menentukan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia. akhlak (etika dan moral) dan penampilan (mazhar). akhlak. Interaksi dalaman (psikologi) merujuk kepada jiwa. jika tidak mempunyai kecekapan yang diperlukan untuk menguruskannya maka sistem tersebut tidak akan mencapai objektifnya. perhubungan sesama manusia. Manakala faktor persekitaran pula merangkumi aspek keluarga seperti didikan ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga. Dalam konteks ini. Kursus pembangunan sahsiah telah dibina khusus sebagai input kepada perubahan karektor seorang pendidik yang profesional dan berkesan. Menurut Imam Al Ghazali (1989). Sebaik manapun sesuatu sistem itu. pembangunan sahsiah lebih diperjuangkan untuk memenuhi keperluan jasmani manusia itu sendiri. penelitian serta paksaan. rohani atau mental. rakan sebaya. pengalaman awal .

guru perlu terlebih dahulu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi pelajar.Guru mestilah menanamkan nilai-nilai yang tinggi di dalam diri mereka supaya professionalisme dan kredibiliti mereka sebagai warga pendidik dapat dikekalkan dan dimantapkan. Oleh itu. fizikal . emosi. Bruner dan Ausubel. Gurulah yang bertanggungjawab memimpin dan mendidik masyarakat. Pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran indidvidu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. akan tetapi perlu disertai sahsiah diri. sosial dan rohani. kemahiran belajar dan motivasi yang dipelopori oleh ahli psikologi Gestalt. Peranan guru juga bukan sahaja terhad kepada dirinya tetapi juga kepada rakan sekerja agar sama-sama dapat menjalankan kewajipan dengan sempurna. Pieget. menyelesaikan masalah dan sebagainya. membentuk konsep.Dalam hal ini. menaakul. Guru adalah antara insan yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang masing-masing. Guru juga sentiasa mengetahui dan memahami nilai. guru bukan sahaja perlu lengkap dengan ilmu pengetahuan khusus secara formal. Professor Mohd. vygotsky. kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir. rohani . bagi merealisasikannya. intelek dan sosial. Gagne. EMPAT PERKARA UTAMA YANG DITERAPKAN KEPADA GURU Merujuk kepada kursus pembangunan sahsiah terdapat empat perkara utama yang cuba diterapkan kepada guru-guru iaitu aspek kognitif . matlamat dan tujuan serta keperluan am pengajaran yang telah ditentukan. Kama Hasan (1998) menjelaskan. Konsep kognitif ialah menggambarkan pemikiran seseorang yang digunakan untuk mengorganisasi informasi yang didapati dalam membantu menginterprestasi dan memahami dunia 4 . menganalisis.Profesion perguruan merupakan profesion yang dipandang tinggi oleh masyarakat. Guru juga adalah pendokong Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan memegang kepada konsep JERIS iaitu jasmani. Menurut Atan Long (1978). “Contoh teladan guru inilah yang banyak membantu pembentukan akhlak pelajar”. Sebelum membentuk sahsiah pelajar.

5 . Teori kognitif dapat diserapkan kepada guru melalui proses pengajaran dan pembelajaran di mana segala maklumat yang tersimpan dalam ingatan seseorang akan diaplikasikan dalam pembelajaran. kepakaran dan profesionalisme. menjelaskan bahawa kemahiran fizikal dilihat dalam dua kategori iaitu sebagai tertutup dan terbuka. Sebagai seorang guru kita haruslah menunjukkan minat yang mendalam untuk mempelajari perkara baru dan mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran dengan sepenuhnya. penampilan kendiri serta pengurusan kendiri. kesihatan. Sebagai seorang guru juga. Carls Rogers (1950). Menurut Wright dan Sugden (1999). boleh berlaku dalam ruang persekitaran serta perlu memenuhi kehendak khusus setiap aktiviti yang diberikan. kita perlu menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tidakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti menggunakan seluruh potensi . sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti . Schmidt dan Wrisberg (2000). Kedua-dua kategori ini amat perlu bagi memperkembangkan kemahiran .Konflik kognitif adalah merupakan usaha untuk mendapatkan perseimbangan fikiran. kebolehan. mendifinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya.Nilai kognitif merupakan suatu kemahiran yang dapat menjadikan seseorang itu berfikir secara inovatif dan kreatif. keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah . Konsep kendiri ditakrifkan sebagai penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana dia menganggap tentang dirinya sendiri sama ada secara positif atau negatif. Proses pembelajaran ini pula. kelemahan dan tingkah laku kita. Konsep kendiri merangkumi gambaran tentang rupa. persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan orang lain dan persekitarannya. mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi dan sentiasa mempertingkatkan ilmu. Fizikal seseorang guru pula dirujuk kepada kebolehan mempamerkan tingkah laku. kemahiran fizikal berkait dengan kematangan seseorang individu berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengalaman.

bersifat optimistik. berpendapat hubungan sosial merupakan hubungan antara manusia yang saling memerlukan. Kemahiran sosial menurut Philip (1991). Perkembangan sosial pula ditakrifkan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Kita juga mempunyai peluang untuk memberi pendapat kita sama ada kita bersetuju atau tidak dengan pendapat orang lain. Melalui hubungan sosial ini. Thacker (1996) pula mendefinisikan kemahiran sosial sebagai keupayaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu lain dalam situasi sosial atau kerja. kelemahan dan tingkah laku seseorang. sikap lebih terbuka serta sedia menerima pendapat dan kritikan orang lain. Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif lazimnya dapat menghadapi masalah dan cabarancabaran dengan tabah. moral dan tradisi bagi meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerjasama antara satu sama lain. Hall dan Landsay seperti yang dipetik oleh Staats (1963). Melalui interaksi sosial kita dapat melihat kebolehan. Kemahiran sosial terbentuk di antara seseorang bagi menyesuaikan dirinya dengan orang lain dan alam sekitar. menyatakan bahawa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Syamsu Yusuf (2007). perasaan dan fikiran. tidak gembira. Individu yang mempunyai konsep kendiri negatif akan berasa tidak puas hati. ia akan membentuk diri seseorang itu supaya lebih bersedia menerima pendapat dan kritikan daripada orang lain serta bersikap lebih tenang dan mudah berinteraksi. Manakala Sharifah Alawiah (1987) menyatakan kendiri merupakan suatu organisasi. 6 . cepat merajuk serta mudah tersinggung perasaannya.Dari segi psikologi . Sunarto dan Hartono (1999). Dalam hubungan sosial ini kita harus bersedia menerima pendapat orang lain sama ada secara negatif atau positif. Hal tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkah laku . berpendapat konsep kendiri dilihat melalui dua cara iaitu tanggapan diri seseorang individu dan proses yang menentukan tingkah laku seseorang individu. peribadi bagi seseorang individu yang unik dan dinamik lahir daripoada interaksinya dengan persekitaran. bermaksud tingkah laku yang prihatin untuk melakukan perhubungan interpersonal yang efektif. Ini secara tidak langsung akan membentuk emosi yang tenang dan stabil bagi individu terbabit.

maka Allah tambah penyakit mereka dan adalah bagi mereka siksaan yang pedih dengan sebab apa-apa yang mereka dustakan” (Q. antaranya. mental. Keterangan tentang adanya penyakit rohani itu dikemukakan di dalam Al-Quran. Firman Allah yang bermaksud. Seseorang guru yang sihat rohaninya akan mudah menangkap kebenaran dan hatinya selalu dipancari (nur) kebenaran. ghairah untuk bekerja dan bersemangat untuk maju dalam kebaikan. jenis yang halus dan bersumber dari rongga hati jasmani dengan perantaraan otot-otot dan urat yang bermacam-macam tersebar ke seluruh bahagian-bahagian badan. “ Dalam hati mereka ada penyakit. kita perlu merawat penyakit rohani ini yang tentunya akan mempengaruhi diri dan profesion kita. jiwa.Hubungan sosial dimulai dari tingkat sederhana dan terbatas serta didasari oleh keperluan yang sederhana. Setiap orang merasakan dan mengetahui betapa buruknya akibat-akibat penyakit jasmani yang menimpa seseorang tetapi penyakit rohani sebenarnya mempunyai akibat-akibat buruk yang lebih serius daripada penyakit jasmani . menjauhkan diri daripada tuhan. melumpuhkan daya kerja dan merosakkan jasmani. Semakin dewasa dan bertambah umur. Perkataan rohani dalam bahasa Melayu sering dikaitkan dengan hati. keperluan manusia menjadi kompleks dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang secara kompleks. Antara kerosakan yang ditimbulkan oleh penyakit rohani adalah menganggu ketenangan. Rohani yang sihat begitu terkesan apabila mendapat nikmat dan rahmat Allah dan menerimanya dengan penuh syukur manakala rohani yang tidak sihat sentiasa bersyak wasangka dan dibelenggu dengan rasa tidak puas hati. ayat 10) Sebagai seorang guru. kalbu. fikiran dan sebagainya yang mewujudkan sebagai suatu unsur peribadi manusia yang paling unik yang tidak dapat dilihat oleh pancaindera. Guru yang sihat rohaninya juga memiliki kemampuan beramal yang tinggi. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihyaulumiddin menerangkan bahawa roh itu ada dua makna iaitu pertama.S al-Baqarah. Roh juga bermaksud bersifat halus pada manusia yang dapat mengetahui sesuatu dan dapat menangkap segala pengertian. 7 .

politik. jadi saya perlu menjaga pakaian. emosi. Mereka telah dianggap seperti anak sendiri dan cuba mendekati dan menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa mengira faktor ekonomi. Kesan Perubahan Karektor Diri Terhadap Pelajar Melalui kursus pembangunan sahsiah. Saya perlu membuang sikap pilih kasih dan mengutamakan murid cemerlang kerana semua murid berhak mendapat layanan yang sama rata. jasmani. tindakan negatif yang tidak melambangkan sahsiah guru juga turut menjadi fokus utama media massa dan penyelidik. Namun. sosial.Kursus Pembangunan Sahsiah Memberi Kesan Kepada Perubahan Karektor Diri Kursus pembangunan sahsiah telah memberi kesan kepada perubahan karektor diri saya selaras dengan peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan : Perubahan Karektor Diri Terhadap Profesion Perguruan Melalui kursus pembangunan sahsiah yang dihadiri. mental. saya semakin mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. saya lebih menghargai dan ingin menjaga nama baik profesion ini . Untuk meningkatkan martabat profesion ini saya turut melanjutkan pelajaran walaupun sudah agak berusia. Pendedahan tentang penglibatan guru dalam fenomena ini menyedarkan saya tentang betapa tingginya harapan negara dan masyarakat terhadap peranan yang dimainkan oleh seorang guru. Kesedaran terhadap masa juga timbul dalam diri iaitu lebih menghargai masa untuk datang ke sekolah dan menepati masa ketika masuk ke dalam kelas. pertuturan dan tingkah laku terutama apabila berhadapan dengan murid-murid. keturunan dan agama.Guru merupakan role model kepada murid. 8 . Berita-berita menggembirakan yang menggambarkan sahsiah guru yang baik dan ketabahan guru menghadapi cabaran untuk mendidik anak bangsa merupakan perkhabaran yang membuatkan kita kagum dengan profesion perguruan ini.

Kesan Perubahan Karektor Terhadap Masyarakat dan Negara Melalui kursus pembangunan sahsiah . Perbezaan agama. Saya menjadi seorang insan yang lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri kerana tuntutan pekerjaan memerlukan saya mempunyai kesihatan diri yang baik dan personaliti diri yang meyakinkan apabila berhadapan dengan pelanggan (murid). budaya ataupun parti politik tidak boleh dijadikan alasan untuk kita melepaskan perasaan terhadap rakan sejawat. Hubungan dengan ahli keluarga juga semakin rapat kerana kebahagiaan keluarga memudahkan saya menguruskan tanggungjawab di tempat kerja. 9 . Selain itu . Seseorang guru juga tidak boleh menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh mencemarkan nama baik negara ataupun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Rukunegara. keturunan dan agama. Saya juga semakin bertanggungjawab terhadap keluarga kerana kejayaan anak-anak bermula di rumah dan bukannya bergantung kepada guru-guru di sekolah semata-mata. Kita tidak boleh membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru. saya perlu bersikap positif dan berbaik sangka terhadap rakan sejawat. saya juga perlu memupuk sikap dalam diri pelajar dengan nilai yang membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia.Kesan Perubahan karektor Terhadap Rakan Sejawat Melalui kursus pembangunan sahsiah ini juga. saya dapat merasa akan perubahan karektor saya terhadap diri sendiri dan keluarga. Kesan Perubahan Karektor Terhadap Diri Sendiri dan Keluarga Melalui kursus pembangunan sahsiah ini juga. Saya tidak menganggap kerja itu sebagai bebanan tetapi sebagai tuntutan dalam kehidupan. bertanggungjawab dan berguna . kita perlu membantu rakan sejawatan terutamanya yang baru menyertai profesion perguruan supaya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sebenar dan membantu mendapatkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang diperlukan. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan.

10 . Kursus ini juga memberi pendedahan tentang penampilan fizikal. sosial dan rohani individu. kursus pembangunan sahsiah juga telah dibina khusus sebagai input perubahan karektor seorang pendidik yang professional dan berkesan. Sahsiah yang kita miliki adalah aset diri yang paling penting kerana melalui sahsiah dapat membantu bagaimana kita membentuk pengalaman yang telah ditempuh mahupun yang akan datang. tingkah laku. pemikiran. sikap. Selain itu. perasaan.Kesimpulan Kursus pembangunan sahsiah merupakan satu kursus yang memberi penekanan kepada pembinaan sahsiah yang baik.

Kamus Dewan. Personality : Classic Teories and Modern research.upsi. 1994.blogspot. 1995. Psikologi Pendidikan 1 : Psikologi Perkembangan . Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selangor. H. 1996. Psikologi dan Pedagogi Murid dan Alam Belajar. Mok Song Song.W. Multimedia Sdn. Visi. 2011. Ee Ah Meng.scribd.edu. 1999. Kuala Lumpur.S.my http://rusmiza-rusle. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Friedman. M.com/doc/55709043/Huraikan-Lima-Aspek-Ciri-Guru-Yang-Berkesan-DalamPengajaran-Berdasarkan-Nilai .Bibliografi Abdul Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin. Misi dan Matlamat.scribd. Petaling Jaya: Longman. & Schustack. Boston: Allyn and Bacon. Dimuat turun daripada http://www. Bhd. 2005.htm http://www. Psikologi Pendidikan 1: Pertumbuhan dan Perkembangan.com/2011/06/nilai-bitara-pembangunan-sahsiah-guru. Dewan Bahasa dan Pustaka.com/mohd_nor_38/d/52770629-04-KKD2063-UNIT-1-PENGERTIANPEMBANGUNAN-SAHSIAH http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->